jaarverslag boekjaar 2003/2004 dolmen computer applications naamloze vennootschap maatschappelijke zetel A. Vaucampslaan Huizingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag boekjaar 2003/2004 dolmen computer applications naamloze vennootschap maatschappelijke zetel A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen"

Transcriptie

1 dolmen computer applications naamloze vennootschap maatschappelijke zetel A. Vaucampslaan Huizingen HR Brussel: BE T F boekjaar 2003/2004 jaarverslag voorgelegd aan de Gewone Algemene Vergadering van 8 september 2004 door de Raad van Bestuur en Verslag van de Commissaris Huizingen, 23 juni 2004 Ce rapport annuel est également disponible en français. This annual report is also available in English.

2 Sophie, presales assistant, applications Enkele historische mijlpalen november 1982 oprichting Dolmen als verzelfstandiging van het informaticadepartement van Colruyt april 1993 start Dolmen Nederland juli 1997 afsplitsing Infoco (informaticadiensten voor de Colruyt-groep zelf) april 1998 opening Dolmen Aartselaar maart 1999 overname GSE Waregem en Gent (De Pinte) oktober 1999 beursintroductie februari 2000 overname Datasoft Solutions Turnhout december 2000 ingebruikname nieuw configuratiecentrum Zenneveld te Huizingen juli 2001 opening Dolmen Namur (Cognelée) december 2001 ingebruikname nieuwe kantoren Zenneveld te Huizingen juni 2002 verhuis kantoor Waregem naar Harelbeke maart 2003 overdracht van de Nederlandse activiteiten aan DNM BV geleid door het ex-management van Dolmen Nederland juni 2004 overname JConsults International

3 Inhoud blz. Missie, waarden en editoriaal kaft 1 Bestuur, toezicht en directie 4 2 Corporate Governance (code van deugdelijk bestuur) 6 3 Commerciële informatie 9 Kwaliteit als prioriteit 9 Dolmens marktbenadering 9 Kerncompetenties 10 Oplossingen 10 Oplossingsdomeinen 11 Personeel 12 Kwalificaties 14 4 Groep Dolmen geconsolideerd 16 Samenstelling van de Groep Dolmen 16 Jaaroverzicht 2003/ Financiële informatie 16 Vooruitzichten 17 5 Aandeelhouderschap - aandelen Dolmen 20 Kalender voor de aandeelhouders 20 Dividend boekjaar 2003/ Evolutie beurskoers aandeel Dolmen Computer Applications NV 21 Kapitaalverhogingen voorbehouden aan het personeel 22 Kapitaalverhogingen door incorporatie van reserves 22 Winstparticipatie 22 Warrants 23 Inkoop van eigen aandelen 23 Berekeningsbasis 23 Aandeelhoudersstructuur Dolmen Computer Applications NV 24 Financiële informatie op de website Implementatie van IAS/IFRS boekhoudnormen 26 7 Financiële analyse 28 Financieringstabel 28 Historiek van geconsolideerde kerncijfers 29 8 Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening Groep Dolmen 31 9 Geconsolideerde jaarrekening Groep Dolmen Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening Groep Dolmen Verkorte jaarrekening van Dolmen Computer Applications NV Winstverdeling Dolmen Computer Applications NV 51

4 Arnold, jurist 1. Bestuur, toezicht en directie Raad van Bestuur Samenstelling Vertegenwoordigers van de hoofdaandeelhouders, uitvoerende bestuurders: Jef Colruyt Bestuurder-Voorzitter (2005) Jan De Ville Gedelegeerd Bestuurder (2005) Vertegenwoordigers van de hoofdaandeelhouders, niet-uitvoerende bestuurders: Piet Colruyt Bestuurder (2005) Frans Colruyt Bestuurder (2005) René De Wit Bestuurder (2005) François Gillet Bestuurder (2005) Directeur bij S.A. Sofina Anima NV Bestuurder (2005) waarvoor optreedt als vaste vertegenwoordiger: Jef Colruyt Herbeco NV Bestuurder (2005) waarvoor optreedt als vaste vertegenwoordiger: Piet Colruyt Farik NV Bestuurder (2005) waarvoor optreedt als vaste vertegenwoordiger: Frans Colruyt Jean de Leu de Cecil Secretaris ( ) Jaartal van einde mandaat en van eventuele herbenoeming ter gelegenheid van de jaarlijkse Algemene Vergadering. Commissaris CVBA Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Ludo Ruysen (00949) en Jo Vanderbruggen (01207). Directie Groep Dolmen Jef Colruyt Jan De Ville Dirk Debraekeleer Marc De Keersmaecker Jan Bogaert Gino Boone Mandaten Herbenoeming Commissaris Voorzitter Gedelegeerd Bestuurder en Directeur-Generaal Directeur Infrastructure Directeur Applications Directeur Human Resources Directeur Small Business Solutions Het mandaat van de CVBA Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de Heren Ludo Ruysen en Jo Vanderbruggen als commissarissen, vervalt. De Raad van Bestuur stelt voor de CBVA Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de Heer Ludo Ruysen (00949) en de Heer Jo Vanderbruggen (01207), te herbenoemen voor een periode van 3 jaar, dus tot de Algemene Vergadering in De ondernemingsraad sloot zich bij dit voorstel aan. 4

5 Vlaamse Automobilistenbond klantverhaal "Afspraken en data werden heel goed nageleefd." Voor een wegenwachter is het belangrijk permanent in contact te blijven met zijn centrale dispatching. De applicatie die VAB Dolmen vroeg op punt te stellen is een combinatie geworden van positionering op kaart van de pechgevallen en van alle pechwagens (tracking & tracing op basis van GPS-coördinaten), synchronisatie van de basisbestanden tussen het centrale systeem en de lokale data op de PDA van de wegenwachter, en terugzending van statussen en rapporten vanwege de wegenwachter. Zo blijven 180 pechwagens via het Proximus GPRS-netwerk continu in contact. Mobiel. Via robuuste hardware, bestand tegen kasseiwegen. Dit alles met het doel de automobilist in nood beter, sneller te dienen. De Vlaamse Automobilistenbond (VAB) is als pechverhelpingsdienst operationeel sedert Telkens opnieuw bracht het bedrijf, als eerste, nieuwe diensten uit: pechverhelping 24/24, vervangwagenservice, verkoop tweedehandswagens. Vandaag staat VAB in België op de hoogste trede van het schavotje. En pionier blijft het. "Wegenwachters zijn voortdurend onderweg voor interventies. Vermits alle wagens nu uitgerust zijn met GPS wordt het plannen van ritten gemakkelijker, én functioneler. En dankzij datacommunicatie over het GPRS-netwerk loopt ook alle administratie veel vlotter. Waar dit vroeger, zowel bij de wegenwachter als in de back-office, een tijdrovend gebeuren was, is vandaag iedereen mobiel in communicatie met het centrale systeem. Informatie en documenten komen rechtstreeks in vlot consulteerbare dossiers. Met betere dienstverlening aan onze klanten als resultaat. Voor mij is de realisatie van dit project een voorbeeld van Dolmens sterk gestructureerd projectmanagement. Afspraken en data werden heel goed nageleefd. En bij Data News verdiende ik er de titel Telecom Manager 2004 mee. Met dank aanvaard." Jo Engelen, ICT Manager 8 5

6 Tim, account manager 2. Corporate Governance (code van deugdelijk bestuur) De vennootschap heeft de bedoeling, in de mate van het mogelijke en in zoverre zij toepasbaar zijn binnen het bedrijf, de aanbevelingen na te leven inzake Corporate Governance. Raad van Bestuur Samenstelling Er bestaan geen statutaire regels voor de benoeming van de bestuurders en de vernieuwing van hun mandaat. Er is evenmin een leeftijdsgrens bepaald. De heer Gillet, vertegenwoordiger van S.A. Sofina, heeft nog andere bestuurdersmandaten buiten die in de vennootschappen rond de Groep Colruyt. De heren Jef Colruyt en René De Wit hebben naast hun bestuurdersmandaten in de vennootschappen rond de Groep Colruyt nog een bestuurdersmandaat in de vennootschappen CT Fund en Stone Fund. De Raad van Bestuur telt geen onafhankelijke bestuurders. Het ligt wel in de bedoeling van de Raad van Bestuur uit te kijken naar één of meerdere onafhankelijke bestuurders. Werking van de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur vergadert elk trimester volgens een vooraf vastgelegd schema. De vergaderingen vinden plaats in de tweede helft van de maanden september, december, maart en juni van elk jaar. Tussentijds vergadert de Raad van Bestuur wanneer het nodig geacht wordt en om specifieke onderwerpen te bespreken of tijdsgebonden beslissingen te nemen. De Raad van Bestuur kan geen geldige beslissing nemen indien niet tenminste de helft van de leden van de Raad aanwezig of vertegenwoordigd is. Alle beslissingen van de Raad van Bestuur worden bij absolute meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Op de trimestriële vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt van gedachten gewisseld en worden besluiten genomen over de algemeen strategische, economische, commerciële, financiële en boekhoudkundige kwesties van de vennootschappen die tot de Groep Dolmen behoren. Dat gebeurt op basis van een dossier dat, naast de geconsolideerde informatie over de Groep Dolmen, uitgebreide informatie bevat over elk van de vennootschappen. Vaste agendapunten zijn onder meer: financiële resultaten, financiële vooruitzichten, investeringsvooruitzichten en activiteitenverslag. De bestuurders ontvangen hun dossier minstens 5 dagen voor de vergadering. Gezien zijn beperkte aantal leden acht de Raad van Bestuur afzonderlijke comités in de huidige omstandigheden overbodig. Bij een eventuele latere uitbreiding van de Raad van Bestuur kan gedacht worden aan de oprichting van één of meerdere afzonderlijke comités (b.v. een auditcomité). Er bestaat geen protocol in verband met de uitoefening van de functie van bestuurder. Het behoort niet tot de gebruiken aan de bestuurders kredieten of voorschotten toe te staan. 6

7 Dagelijks bestuur De Directie Dolmen Computer Applications bestaat uit alle directeurs van de Groep Dolmen. Tijdens de visie-directievergadering worden de missie, de langetermijnvisie en strategie besproken en worden de gemeenschappelijke doelstellingen bepaald om die te verwezenlijken. Deze vergadering is vast gepland en gaat door om de acht weken. Zij staat onder het voorzitterschap van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Tijdens de tweewekelijkse operationele directievergadering, onder voorzitterschap van de Directeur-Generaal, met de directeurs van de onderscheiden afdelingen, gebeurt de concrete uitwerking van de genomen beleidsopties. Bevoegdheden van Directeur- Generaal en Gedelegeerd Bestuurder De bevoegdheden van de Directeur-Generaal en van de Gedelegeerd Bestuurder werden door de Raad van Bestuur uitgebreid vastgelegd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1988 en van 23 december De Directeur-Generaal neemt het dagelijks bestuur van de vennootschap waar in zoverre dit betrekking heeft op commerciële, organisatorische en personeelsmateries. De Gedelegeerd Bestuurder neemt het dagelijks bestuur van de vennootschap waar in zoverre dit betrekking heeft op financiële, boekhoudkundige, patrimoniale en bestuurlijk-administratieve materies in ruime zin. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid Iedere directeur vermeld onder de titel Directie Dolmen Computer Applications heeft afzonderlijk binnen zijn afdeling de verplichting te waken over de naleving van alle wettelijke, reglementaire, organieke en conventionele bepalingen en draagt de verantwoordelijkheid bij overtreding daarvan. Resultaatbestemming - dividendpolitiek Volgens de statutaire bepalingen is minstens 90 % van de uitkeerbare winst bestemd voor de aandeelhouders en hoogstens 10 % voor de bestuurders. De Algemene Vergadering kan op voorstel van de Raad van Bestuur beslissen de uitkeerbare winst geheel of ten dele aan te wenden voor een vrije reserve of een overdracht naar het volgende boekjaar. De Raad van Bestuur streeft ernaar in de toekomst aan de Algemene Vergadering voor te stellen een jaarlijks dividend per aandeel uit te keren rekening houdend met de toename van de groepswinst en de financiële situatie van Dolmen. 7

8 klantverhaal FOST Plus "Een labofase waarin alles eerst werd uitgetest, heeft bewezen dat Dolmen zulke complexe migraties beheerst." Na een grondige vernieuwing van de operationele applicaties en de invoering van een data warehouse-omgeving vroeg FOST Plus aan Dolmen een nieuwe serverconfiguratie uit te tekenen. De vooropgestelde criteria waarmee bij het uitwerken van deze opdracht diende rekening gehouden te worden, waren uitbreidbaarheid en flexibiliteit. Waar de benodigde capaciteit van een server meestal wordt bepaald door te kijken naar zijn verwachte piekbelasting, werd voor FOST Plus een oplossing uitgewerkt bestaande uit 1 fysische machine met 4 logische partities waardoor processorcapaciteit en -geheugen kunnen gebruikt worden waar ze nog beschikbaar zijn. In het jargon heet dit dynamisch partitioneren van CPU en RAM. Aangevuld met een formule van instant capacity on demand kunnen uitzonderlijke piekmomenten - zoals bijvoorbeeld de eindejaarsverwerking - moeiteloos door de bestaande server verwerkt worden. De klant neemt een soort abonnement met een vooraf bepaald aantal eenheden wat hem toelaat extra CPU-capaciteit in te schakelen op piekmomenten, en slechts te betalen voor wat hij effectief afneemt. En dit zonder zijn serverpark te moeten upgraden of uitbreiden. FOST Plus, vooral gekend via het groene punt logo, is een vrijwillig initiatief van de privé-sector om een duurzame oplossing te geven aan het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval. Daartoe heeft het de opdracht de selectieve inzameling, de sortering en de nuttige toepassing te bevorderen, te coördineren en financieel te ondersteunen. Het kan rekenen op de medewerking van bedrijven en zorgt ervoor dat jaarlijks bijna ton huishoudelijke verpakkingen selectief worden opgehaald en gerecycleerd. "Voldoende servercapaciteit ter beschikking hebben, ook op piekmomenten, was voor ons belangrijk. Dat betekent dat we middelen zochten om capaciteit flexibel te kunnen beheren, zonder de investerings- en jaarlijkse supportkosten voor aparte servers de hoogte in te jagen. Minstens even belangrijk was het implementeren van zulk systeem. De vernieuwing van hardware heeft eveneens invloed op de software en de bijbehorende applicaties die op deze machines moeten draaien. Ons serverpark is een gemengde omgeving (Unix, Wintel) waarin alle applicaties op een transparante wijze gebruik moeten kunnen maken van de centrale storage- en backupfaciliteiten. En qua databases (Oracle en MSSQL) en applicaties (maatwerk in Oracle forms & reports) hebben we tegelijk de switch naar hogere versies gemaakt om de volgende jaren van de nodige support en maintenance verzekerd te zijn. Alles ineens. De labofase waarin alles eerst bij Dolmen werd geconverteerd en grondig uitgetest, heeft voor mij bewezen dat Dolmen zulke complexe migratie van hardware en software beheerst." Kurt Tierens, IT Manager 8

9 Ilse, personeelsverantwoordelijke 3. Commerciële informatie Kwaliteit als prioriteit Dolmen werkt volgens een duidelijk Kwaliteitsplan. Daarin staan alle bedrijfsprocessen, zowel binnen de divisie Infrastructure als binnen Applications en Education, gedetailleerd beschreven. In de volgorde waarin ze worden uitgevoerd, en met de te volgen interne procedures. Dit Kwaliteitsplan laat toe: snel en correct de vragen van klanten te beantwoorden het juiste profiel, technisch en persoonlijk, in te passen medewerkers goed voor te bereiden praktische afspraken en verwachtingen van de klant duidelijk te communiceren naar de betrokken dienstverleners de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken door tussentijdse evaluaties een overzichtelijke administratieve opvolging van contracten te verzekeren te werken volgens de meest professionele methodologie Hiervoor verkreeg Dolmen het ISO 9001-certificaat. Andere concrete uitingen van kwaliteitszorg zijn: de erkenningen die Dolmen behaalde bij softwareproducenten en hardwareconstructeurs de persoonsgebonden certificaties van Dolmenmedewerkers Klanten vragen kwalitatief hoogstaande producten en dienstverlening. Dolmen zal blijven investeren in kwaliteitsverbetering. De klant professioneel van dienst zijn en afspraken nakomen zijn blijvende prioriteiten. Dolmens marktbenadering Dolmens reden van bestaan is informaticaoplossingen brengen waar zijn klanten beter van worden. Oplossingen aanreiken die maken dat de klant zijn missie en opdrachten effectiever, efficiënter, sneller, kosteffectiever of veiliger kan uitvoeren. Kortom, maken dat informatica een bijdrage levert in zijn bedrijfsresultaat. Dat Dolmen daartoe producten en diensten heeft ontwikkeld binnen tal van informaticadomeinen, is een logisch gevolg. Dat het dit kennis- en ervaringsarsenaal up-to-date houdt in eigen competence centers, is een evidentie. Al kunnen klanten bij de groep terecht met hun meest uiteenlopende informaticavragen, toch heeft Dolmen zich gaandeweg ook gespecialiseerd in een aantal oplossingsdomeinen. Sommige daarvan zijn sectorgebonden, andere zijn van meer algemene aard. Alle oplossingen kunnen uitgewerkt worden zowel op bedrijfsniveau als voor afdelingen, zowel voor grote als voor kleine ondernemingen. Zo blijven bedrijven, ook op hun groeipad, verzekerd van aangepaste oplossingen. Omdat de noden van grote en kleine ondernemingen toch wel verschillend zijn werd het afgelopen jaar Dolmens interne organisatie hertekend. Voor grote bedrijven werden alle commerciële diensten gehergroepeerd in Huizingen, voor jonge en middelgrote ondernemingen werd resoluut gekozen voor regionale aanwezigheid. Niet alleen via de bestaande eigen kantoren, maar vanaf nu ook via een gespecialiseerd dealerkanaal. Reeds een dertigtal lokale zelfstandige dealers behaalde er de vereiste certificatie voor. Dit aantal wordt op korte termijn opgevoerd tot 60, waarvan een derde in Wallonië. Meer info op 9

10 Omzetsplitsing per sector * Application services Infrastructure services Infrastructure products Education Manufacturing / Industry Distribution / Energy / Logistics Telecom Banking Services Government / Healthcare Education 26 % 13 % 9 % 7 % 18 % 27 % * Volgens NACEBEL-codes Kerncompetenties Brede waaier informatica-expertise Doorgedreven investering in opleiding maakt dat Dolmen-medewerkers beschikken over een uitgebreide en up-to-date kennis in functioneel en technologisch uiteenlopende oplossingsdomeinen. De schaal waarop we onze kennis en ervaring inzake systeem- en applicatieintegratie kunnen inzetten om de toegevoegde waarde van onze klant te maximaliseren, is uniek. One-Stop-Shopping Dolmen is een leverancier van infrastructurele en applicatieve oplossingen. Onze inbreng en de verantwoordelijkheid bepalen we in partnership met onze klant. Dit kan gaan van enkelvoudige dienstverlening tot Managed Services en volledige IT- Outsourcing. Service en support leveren we vanuit regionale kantoren, dichtbij onze klant en dichtbij onze medewerkers. Onafhankelijkheid Dolmen is niet constructeurgebonden. De leveranciers met wie we partnerships aangaan kiezen we op basis van hun bewezen stabiliteit en de kwaliteit van hun producten. Samen met hen kunnen we zo voor onze klant de bestpassende oplossing uitwerken. Oplossingen Willen bedrijven en instellingen dat informatica effectief een positieve bijdrage levert tot beter resultaat, dan moeten hun ICT-oplossingen wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Naar proces en naar inhoud. Procesvoorwaarden Een geslaagd informaticaproject vraagt dat management, gebruikers en informaticaspecialisten, zowel van de klant als van Dolmen, als partners een aantal stadia doorlopen. De stadia klinken als evidenties maar zijn, volgens de aard van het project, respectievelijk belangrijk tot cruciaal. Als bijzonderste processtadia herkennen we: situatieanalyse, in kaart brengen van toekomstige ICT-noden, concipiëren van oplossingen, integreren in bestaande procedures en omgevingen, implementeren van de oplossing en het leveren van de bijbehorende support. Inhoudsvoorwaarden Naar inhoud verdient voor ons een informaticarealisatie pas echt het label oplossing wanneer programma s en systemen kwalitatief stabiel zijn wat betreft betrouwbaarheid (doet de oplossing precies wat ervan verwacht wordt), beschikbaarheid (zijn programma en data snel toegankelijk op het moment dat gebruikers ze nodig hebben), veiligheid (zijn de toegangsniveaus aangepast en beperkt tot de gedefinieerde gebruikerstypes), beheersbaarheid (is de oplossing gemakkelijk te onderhouden en uit te breiden), en kosteneffectiviteit (werd het alternatief met de beste prijs/kwaliteitverhouding geïmplementeerd, welke is de terugverdientijd). Door op deze wijze oplossingen te implementeren heeft Dolmen de voorbije decennia een belangrijke voorsprong weten op te bouwen. Zijn klanten kregen er de kans door beter hun bedrijfsprocessen te beheren en succesvoller te worden in hun vakgebied. 10

11 Oplossingsdomeinen Aard en doelstellingen van bedrijven en instellingen zijn zeer uiteenlopend. Toch herkennen we, doorheen de diversiteit, tal van parallellen. Zowel op het vlak van algemene bedrijfsfuncties als op dat van sectorgebonden functies. Daardoor hoeven oplossingen niet altijd van nul af bedacht te worden en zijn zij in heel wat organisaties, klein en groot, implementeerbaar. Hieronder een overzicht van oplossingsdomeinen die Dolmen te bieden heeft om uw organisatie een stap vooruit te helpen. Applicatieontwikkeling Groei, evoluties en concurrentie verplichten bedrijven continu hun processen en organisatie bij te sturen. Ervaren in het verbeteren van bedrijfsprocessen biedt Dolmen totaaloplossingen waarin situatieanalyse, toekomstige ICTnoden, alternatieven, integratie in bestaande procedures en omgevingen, implementatie van de toepassing en levering van de bijbehorende infrastructuur hun vaste plaats hebben. Zie ook klantverhaal Vanbreda - pag. 35 Business Intelligence Doen we het goed, en hoe moeten we verder, dat willen we weten. Daarvoor moeten werknemers en management beschikken over harde cijfers en hun analyses, zodat zij vroegere beslissingen kunnen evalueren en, goed beslagen, nieuwe oriëntaties kunnen nemen. Business Intelligence omvat een breed scala van applicaties dat u kunt inzetten voor het verhogen van de efficiency in veel van de interne processen in uw organisatie. Dolmen helpt u onder meer grip te krijgen op productkeuzes, cashflow, kosten, klanttevredenheid, fraude of risicoprofielen. Businesscommunicatie Dat informatica ons veel data en informatie kan leveren zijn we een evidentie gaan vinden. Daar bovenop mag u nu ook eisen stellen op het vlak van effectiviteit. Wil u dat de informatie altijd en overal beschikbaar wordt, onafhankelijk van de gegevensdrager, dat kan met Dolmen. Om het even uit welke database of uit welk systeem de informatie moet komen. Gebruikers kunnen, in functie van hun taak en van de omstandigheden waaronder ze die taak uitvoeren, precies die informatie die zij nodig hebben naar wens ontvangen op hun pc, laptop, PDA, fax, conventionele of IP-telefoon. Vast of mobiel. Als een geschreven of gesproken bericht, als of als sms. In België of ergens in de wereld. De informatie wordt daarbij perfect gepersonaliseerd gebracht zodat de gebruiker net die informatie te zien krijgt die hij op dat moment nodig heeft. Niet meer maar ook niets minder. Soms is 1 woord of getal voldoende. Enterprise Resource Planning (ERP) Bedrijfsprocessen als inkoop en verkoop, voorraad- en magazijnbeheer, productie, personeelszaken en financiën zijn een zorg voor elk bedrijf. Groot of klein. Lokaal of grensoverschrijdend. Klanten vragen oplossingen die een kostenbewust antwoord geven op de noden van vandaag, maar die tegelijk toch open blijven voor groei en nieuwe evoluties. Modulaire implementatie volgens de bedrijfsnoden, eventueel met hightech extra s, is daarop Dolmens antwoord. Europese en mondiale ICT-projecten Voor multinationale organisaties die hun hoofdkwartier in België hebben en die Europees of wereldwijd projecten wensen te realiseren, werkt Dolmen met gecertificeerde buitenlandse partners uit het GlobalServe-netwerk, waarvan het zelf medeoprichter is. Tegelijk treedt Dolmen op als lokale partner voor projecten die via datzelfde netwerk gecertificeerde implementatie vergen in België. Geografische Informatiesystemen (GIS) Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Ook op het werk is dat zo. Om beter gestoffeerd beslissingen te kunnen nemen willen bedrijven graag de resultaten van hun cruciale applicaties gebruiksvriendelijk visualiseren. Dolmen is thuis in het in kaart brengen van gegevens uit adresdatabanken tot op huisnummerniveau, het visualiseren van datanetwerken en knelpunten, het uittekenen van invloedszones en resultaten uit concurrentieanalyses, of het verwerken van data en gps-signalen afkomstig van een bedrijfswagenpark (track & trace). Met data in kaartvorm, ondersteund door betekenisvolle kleuren en symbolen, wordt de informatie veel inzichtelijker en kunnen interne en externe klanten beter en sneller geholpen worden. Informatieportalen Toegang tot informatie moet helder gestructureerd zijn. Een portaal, met voor elke gebruiker precies die paden waarop hij geautoriseerd toegang heeft, is een hedendaags en efficiënt antwoord. We maken voor u informatie selectief en gebruiksvriendelijk toegankelijk. Over het intranet of het internet. Via applicaties voor eigen medewerkers of voor andere betrokkenen zoals leveranciers, klanten, prospecten, aandeelhouders. Zie ook klantverhaal FEDICT - pag. 15 Infrastructuurimplementatie Om applicaties tot bij de betrokken gebruikers te brengen is een geheel nodig van servers, netwerken, printers, scanners, pc s en aanverwante producten. Dolmen verzorgt de levering en het op puntstellen van de hardware, en het functioneel en technisch uitwerken van storage-, backup en restore-, en serverbeheer. Met als einddoel van de, geheel of gedeeltelijk door de klant geoutsourcete opdrachten, een optimaal functionerende infrastructuuromgeving. Zie ook klantverhaal CHU Tivoli - pag. 27 en Belgacom Mobile - pag. 45 Legacy-integratie Oude, betrouwbare computers hoeven niet zomaar vervangen te worden. Mainframes en aanverwante legacy-systemen kunnen nog perfect taken vervullen. Wel zoeken bedrijven oplossingen om de data uit deze systemen op een hedendaagse wijze te visualiseren en beschikbaar te maken voor andere omgevingen of gebruikers. Enterpise Application Integration is Dolmens antwoord. Om het even van welk platform naar welk platform. Managed Services Om zich te kunnen concentreren op hun kernactiviteit zoeken bedrijven vaak een externe specialist die specifieke informaticataken, of zelfs geheel zijn informaticapark en -zorgen, kan overnemen. IT-functies zoals performantiebeheer, beschikbaarheid, beveiliging, schaalbaarheid, desktop-, server- en netwerkmanagement zijn typische taken waarvoor zij de verantwoordelijkheid aan Dolmen kunnen uitbesteden. Tijdelijk of permanent. Autonoom of in samenwerking met de eigen IT-specialisten. Zie ook klantverhaal Euro Pool System - pag

12 Mobiliteit Van medewerkers grotere betrokkenheid en meer flexibiliteit verwachten betekent tegelijk hen nieuwe middelen geven om op verschillende kantoren, of zelfs onderweg, hun werk te kunnen doen. Mobiele pechverhelpers, vertegenwoordigers, vrachtwagenchauffeurs, field service engineers, telewerkers kunnen hun efficiëntie drastisch verhogen door, onafhankelijk van plaats en tijd, met het centrale systeem in communicatie te blijven en dynamisch te kunnen beschikken over de noodzakelijke data om hun klant verder te helpen. Zie ook klantverhaal VAB - pag. 5 Opleidingstrajecten De vraag naar informaticascholing is gemeengoed geworden. Carrièrelang. Zowel voor gebruikers als voor specialisten. Zowel om standaardproducten in de vingers te krijgen als om een precies uitgewerkt opleidingsplan af te werken. Ook om, als manager of specialist, met meer kennis van zaken de juiste beslissingen te kunnen nemen in verband met ICT-functies en -behoeften. Het Dolmen Education Center verzorgt gebruikersopleidingen, gespecialiseerde trainingen voor informatici, en volledig gepersonaliseerde trajecten. Door zijn erkenning als Microsoft Certified Partner for Learning Solutions kan het ook de bijbehorende certificaten uitreiken. Oplossingen voor kleine en middelgrote ondernemingen Onder de overkoepelende merknaam Dolmino brengt Dolmen haalbare en betaalbare informaticaoplossingen voor kleine en middelgrote bedrijven die hun boekhouding, administratie, logistiek en winkelbeheer efficiënter willen aanpakken. Inclusief de bijbehorende infrastructuur. Voor deze doelgroep is lokale beschikbaarheid een belangrijke nood. Dolmino-producten, pakketten en diensten, worden gecommercialiseerd via Dolmens regionale kantoren en via een netwerk van gecertificeerde zelfstandige dealers. Vandaag een 30-tal, op korte termijn 60, waarvan een derde in Wallonië. Meer info en alle contactadressen zijn te vinden op Zie ook klantverhaal CALLENS-EMK - pag. 25 PC Privé PC-vaardigheden ontwikkelen kan, naast de weg van de klassikale of digitale opleiding, ook anders. De meeste personeelsleden zijn spontaan leergierig. Zij zijn dan ook best bereid er privé tijd aan te spenderen. Op voorwaarde dat het bedrijf hen een handje helpt. Met Dolmen kan u een pc-privétraject opzetten dat hen toelaat een pc aan te schaffen voor thuisgebruik tegen een prijs die, vermits door het bedrijf gesponsord, beduidend beneden de marktprijs ligt. Inclusief software, basisopleiding en helpdeskfaciliteiten. Een investering die zich snel terugverdient. Security Het beschikbaar maken van veel informatie maakt werken duidelijk efficiënter maar brengt ook gevaren met zich mee: virussen, ongeoorloofde toegang, aanvallen tegen servers, diefstal van of geknoei met bedrijfsgegevens. Het vertaalt zich allemaal in onnodige problemen en productiviteitsverlies. Security policies opstellen en implementeren zijn Dolmens antwoord. Daarbij helpen firewalls, encryptie, antivrus en een sterk identificatiebeheer de bedrijfskritische applicaties te beschermen. Blijvend onderhoud via updates vervolledigt het plaatje. Storage De groei aan informatiedragers en aan te stockeren data, niet in het minst ook het toenemend belang van multimedia, verplicht bedrijven zich steeds beter te organiseren wat betreft de opslag van al deze documenten. Denk daarbij niet alleen aan klassieke Word-of Excel-documenten maar ook aan gescande inkomende brieven of contracten, tekeningen, videofragmenten, geluidsopnames, sms-berichten of s. Dolmen brengt (central) storage-oplossingen, inherent verbonden aan gestructureerde back-up en server restore-procedures. Zie ook klantverhaal FOST Plus - pag. 8 Telefonieoplossingen Bedrijven met intensief telefoonverkeer (meerdere vestigingen, internationale activiteiten) kunnen met IP-telefonie hun communicatiekost drastisch terugschroeven. Alle bestaande telefoniefuncties blijven behouden, extra s komen er automatisch bij. Zo heeft een gebruiker steeds hetzelfde telefoonnummer, om het even op welke afdeling of in welke vestiging hij (tijdelijk) aanwezig is. Zie ook klantverhaal AW Europe - pag. 30 docenten 2 % system engineers 13 % technical support engineers 18 % sales 9 % Personeel application support engineers 3 % software engineers 36 % graphical engineers 1 % ondersteunende diensten 13 % technical consultants/ projectleiders 2 % functionele analisten 3 % Op 31 maart 2004 telde Dolmen 811 personeelsleden. 87 % daarvan hebben direct te maken met de kernbusiness van Dolmen. Zij zijn het die, in een vakgebied waar competentie en ervaring de belangrijkste activa zijn, dagelijks bij en voor de klant een antwoord geven op zijn informaticanoden. Vanuit zeer uiteenlopende technische disciplines en functies. Evoluties binnen deze technische disciplines en wijzigingen in de vraag op de markt, maken dat regelmatig herscholing en heroriëntering noodzakelijk zijn. Bekommerd om klantvragen en jobsatisfactie optimaal op elkaar af te stemmen volgt Dolmen het competentiepotentieel bij zijn medewerkers van nabij op. Vrij te volgen vakopleidingen of heroriënteringsprogramma s zoals recente opleidingscycli in Microsoft.NET en Java, zijn er het resultaat van. En met succes. De permanente zorg om bij te blijven is vooral een persoonlijke bekommernis van de meeste medewerkers. Het is ook een stimulans, naast andere factoren, om op langere termijn binnen Dolmen een carrière op te bouwen. Ook al is informatica nog steeds een jonge business, toch heeft 83 % van de medewerkers meer dan 3 jaar anciënniteit. 12

2 0 0 6 2 0 0 7 j a a r v e r s l a g

2 0 0 6 2 0 0 7 j a a r v e r s l a g 2 0 0 6 2 0 0 7 jaarverslag Winst en cashflow in miljoenen euro 18 nettowinst 16 14 12 10 8 6 4 2 Kerncijfers Groep Dolmen 205,25 9,23 15,62 bedrijfswinst 5,50 159,71 11,33 143,35 7,85 cashflow geconsolideerde

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Met passie voor innovatie

JAARVERSLAG 2008. Met passie voor innovatie JAARVERSLAG 2008 Met passie voor innovatie Financiële hoogtepunten 2008 Beknopte resultatenrekening 2008 2007 Afwijking Netto-opbrengst 19.852 15.899 24,9% Solutions 11.581 7.302 58,6% Professional Services

Nadere informatie

It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8

It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8 It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8 Inhoudstafel Brief van de CEO Activiteitenverslag halfjaar 2008 Bedrijfsinformatie RealDolmen: rock-solid passion for ICT Plan-Build-Operate Single-source ICT-leverancier

Nadere informatie

De Post Jaarverslag 2003. our future

De Post Jaarverslag 2003. our future De Post Jaarverslag 2003 WE BUILD our future INHOUD INLEIDING DE VOORWAARDEN V OOR SUCCES FINANCIEEL VERSLAG GESPREK MET DE VOORZITTER EN DE CEO 3 -------- ACTIVITEITEN VAN DE POST 6 -------- DE MIJLPALEN

Nadere informatie

Real Software NV. Dolmen Computers Applications NV

Real Software NV. Dolmen Computers Applications NV Real Software NV ( Real ) Vrijwillig en voorwaardelijk gemengd openbaar overnamebod op alle Aandelen en Warrants van Dolmen Computers Applications NV ( Dolmen ) eventueel gevolgd door een uitkoopbod Real

Nadere informatie

Voorwoord UW STOEL? PAST ALTIJD UW REGELS! ALTIJD OPEN VOOR BUSINESS CLOUD COMPUTING ZONDER POESPAS APPLICATIES KOPPELEN

Voorwoord UW STOEL? PAST ALTIJD UW REGELS! ALTIJD OPEN VOOR BUSINESS CLOUD COMPUTING ZONDER POESPAS APPLICATIES KOPPELEN 2013 JAARVERSLAG Voorwoord ALTIJD OPEN VOOR BUSINESS CLOUD COMPUTING ZONDER POESPAS Over de cloud wordt vaak erg ingewikkeld gedaan. Bij Ctac houden we het graag helder. Waar het om gaat, is dat al uw

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011 4 2 10 206 Jaarverslag 2009 docdata N.V. JAARVERSLAG 256 2011 286 4 206 10 12 6 256 docdata N.V. Energieweg 2-5145 NW Waalwijk - Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. I. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INLEIDING Brief van de CEO...2 Activiteitenverslag 2005...4

INHOUDSTAFEL. I. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INLEIDING Brief van de CEO...2 Activiteitenverslag 2005...4 INHOUDSTAFEL I. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INLEIDING Brief van de CEO...2 Activiteitenverslag 2005...4 II. BEDRIJFSINFORMATIE 1. Algemene informatie over Real Software... 8 2. Business overview...

Nadere informatie

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY jaarverslag 2014 1 4 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY 2 0 1 4, het jaar van de chemie... tussen landen, tussen mensen INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD...4 2. KERNCIJFERS...8

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Project Van Roey Automation

Project Van Roey Automation Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Marketing Project Van Roey Automation EDS Giovanni Colin Kristof Cools Roy Diepvens Tinne Oostvogels

Nadere informatie

Halle, 25 juni 2010. Naamloze Vennootschap Etn. Fr. Colruyt. Maatschappelijke zetel: Wilgenveld Edingensesteenweg 196 B-1500 HALLE

Halle, 25 juni 2010. Naamloze Vennootschap Etn. Fr. Colruyt. Maatschappelijke zetel: Wilgenveld Edingensesteenweg 196 B-1500 HALLE Halle, 25 juni 2010 Naamloze Vennootschap Etn. Fr. Colruyt Maatschappelijke zetel: Wilgenveld Edingensesteenweg 196 B-1500 HALLE RPR Brussel BTW: BE 400.378.485 Ondernemingsnummer: 0400.378.485 Tel. +32

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

ORDINA JAARVERSLAG 2011

ORDINA JAARVERSLAG 2011 ORDINA JAARVERSLAG 2011 Inhoud Bericht van de voorzitter 3 Over Ordina Wie zijn wij? 5 Wat doen wij? Ons businessmodel 6 Consulting 7 Professional Services & Projecten 8 Business Solutions 9 België/Luxemburg

Nadere informatie

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel

Nadere informatie

Dit jaarverslag is opgesteld in het Nederlands en het Engels. Bij onduidelijkheden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

Dit jaarverslag is opgesteld in het Nederlands en het Engels. Bij onduidelijkheden is de Nederlandse tekst doorslaggevend. Jaarverslag 2005 Forward looking statement In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële toestand en de resultaten van USG People N.V. en een aantal

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

inzicht ebusiness voor groeibedrijven INTERVIEW 2-3 EACCOUNTING 4 EFINANCIALS 5 EPERFORMANCE 6

inzicht ebusiness voor groeibedrijven INTERVIEW 2-3 EACCOUNTING 4 EFINANCIALS 5 EPERFORMANCE 6 inzicht INTERVIEW 2-3 Jo Sanders, Lena Plas en Yves tiberghien EEN INITIATIEF VAN ERNST & YOUNG IN SAMENWERKING MET DE TIJD EN L ECHO l NOVEMBER 2007 EACCOUNTING 4 Focus op internetboekhouden EFINANCIALS

Nadere informatie

Optimale resourceplanning bij. Distri+, de powertool voor groothandels. Dynamics Mobile brengt bedrijfstoepassing tot bij de mobiele gebruiker

Optimale resourceplanning bij. Distri+, de powertool voor groothandels. Dynamics Mobile brengt bedrijfstoepassing tot bij de mobiele gebruiker SUCCESS THROUGH VALUE INNOVATION SOLUTIONS Distri+, de powertool voor groothandels KEYNOTE Dynamics Mobile brengt bedrijfstoepassing tot bij de mobiele gebruiker SPOTLIGHT Optimale resourceplanning bij

Nadere informatie

Strategic Alignment in ICT

Strategic Alignment in ICT Strategic Alignment in ICT Jaarverslag 2008 Financiële Kengetallen (Alle bedragen x EUR 1.000, tenzij anders aangegeven) Omzet per deelgebied 40% 14% 15% ICT services Consultancy 31% Software gerelateerde

Nadere informatie

OUTSOURCING IT OUTSOURCING. Transport en distributie zijn bijna ondenkbaar gebruikelijk. Landen waar loonlasten minder zwaar

OUTSOURCING IT OUTSOURCING. Transport en distributie zijn bijna ondenkbaar gebruikelijk. Landen waar loonlasten minder zwaar OUTSOURCING FEBRUARI 2008 HET HOE EN WAAROM VAN EFFICIËNT UITBESTEDEN CALL- EN CONTACTCENTERS FACILITY MANAGMENT IT OUTSOURCING TRANSPORT & LOGISTIC Outsourcen van call- en contactcenters is niet on- Het

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Guy Palmaers en Jan Bleyen www.landwell.be Onderwerp Het gewijzigd Wetboek van vennootschappen: een overzicht Datum februari 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms. www.resilux.com. Verkochte flessen (in miljoenen) Flessen

Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms. www.resilux.com. Verkochte flessen (in miljoenen) Flessen jaarverslag 2013 Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms 5000 4869 4500 4282 4362 4000 3890 3500 3483 3168 3000 2860 2643 2500 2067 2000 1952 1670 1500 1000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nadere informatie

Kerncijfers 2007 1) 2006 1) 2005 1) 2004 1) 2003

Kerncijfers 2007 1) 2006 1) 2005 1) 2004 1) 2003 Jaarrapport 2007 (bedragen x 1.000) Kerncijfers 2007 1) 2006 1) 2005 1) 2004 1) 2003 Resultaatgegevens Netto omzet 1.003.514 756.194 644.954 730.213 707.363 Bedrijfsresultaat 23.327 14.500 9.796 16.408

Nadere informatie

Q U R I U S J A A R V E R S L A G

Q U R I U S J A A R V E R S L A G 0 0 6 Q U R I U S J A A R V E R S L A G > > Inhoud Voorwoord 4 Meerjarenoverzicht 7 Profiel 8 Verslag van de Raad van Commissarissen 9 Verslag van de Raad van Bestuur Belangrijke ontwikkelingen in 2006

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2013. Inhoud

Source Group N.V. Jaarverslag 2013. Inhoud Source Group N.V. Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie