jaarverslag boekjaar 2003/2004 dolmen computer applications naamloze vennootschap maatschappelijke zetel A. Vaucampslaan Huizingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag boekjaar 2003/2004 dolmen computer applications naamloze vennootschap maatschappelijke zetel A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen"

Transcriptie

1 dolmen computer applications naamloze vennootschap maatschappelijke zetel A. Vaucampslaan Huizingen HR Brussel: BE T F boekjaar 2003/2004 jaarverslag voorgelegd aan de Gewone Algemene Vergadering van 8 september 2004 door de Raad van Bestuur en Verslag van de Commissaris Huizingen, 23 juni 2004 Ce rapport annuel est également disponible en français. This annual report is also available in English.

2 Sophie, presales assistant, applications Enkele historische mijlpalen november 1982 oprichting Dolmen als verzelfstandiging van het informaticadepartement van Colruyt april 1993 start Dolmen Nederland juli 1997 afsplitsing Infoco (informaticadiensten voor de Colruyt-groep zelf) april 1998 opening Dolmen Aartselaar maart 1999 overname GSE Waregem en Gent (De Pinte) oktober 1999 beursintroductie februari 2000 overname Datasoft Solutions Turnhout december 2000 ingebruikname nieuw configuratiecentrum Zenneveld te Huizingen juli 2001 opening Dolmen Namur (Cognelée) december 2001 ingebruikname nieuwe kantoren Zenneveld te Huizingen juni 2002 verhuis kantoor Waregem naar Harelbeke maart 2003 overdracht van de Nederlandse activiteiten aan DNM BV geleid door het ex-management van Dolmen Nederland juni 2004 overname JConsults International

3 Inhoud blz. Missie, waarden en editoriaal kaft 1 Bestuur, toezicht en directie 4 2 Corporate Governance (code van deugdelijk bestuur) 6 3 Commerciële informatie 9 Kwaliteit als prioriteit 9 Dolmens marktbenadering 9 Kerncompetenties 10 Oplossingen 10 Oplossingsdomeinen 11 Personeel 12 Kwalificaties 14 4 Groep Dolmen geconsolideerd 16 Samenstelling van de Groep Dolmen 16 Jaaroverzicht 2003/ Financiële informatie 16 Vooruitzichten 17 5 Aandeelhouderschap - aandelen Dolmen 20 Kalender voor de aandeelhouders 20 Dividend boekjaar 2003/ Evolutie beurskoers aandeel Dolmen Computer Applications NV 21 Kapitaalverhogingen voorbehouden aan het personeel 22 Kapitaalverhogingen door incorporatie van reserves 22 Winstparticipatie 22 Warrants 23 Inkoop van eigen aandelen 23 Berekeningsbasis 23 Aandeelhoudersstructuur Dolmen Computer Applications NV 24 Financiële informatie op de website Implementatie van IAS/IFRS boekhoudnormen 26 7 Financiële analyse 28 Financieringstabel 28 Historiek van geconsolideerde kerncijfers 29 8 Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening Groep Dolmen 31 9 Geconsolideerde jaarrekening Groep Dolmen Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening Groep Dolmen Verkorte jaarrekening van Dolmen Computer Applications NV Winstverdeling Dolmen Computer Applications NV 51

4 Arnold, jurist 1. Bestuur, toezicht en directie Raad van Bestuur Samenstelling Vertegenwoordigers van de hoofdaandeelhouders, uitvoerende bestuurders: Jef Colruyt Bestuurder-Voorzitter (2005) Jan De Ville Gedelegeerd Bestuurder (2005) Vertegenwoordigers van de hoofdaandeelhouders, niet-uitvoerende bestuurders: Piet Colruyt Bestuurder (2005) Frans Colruyt Bestuurder (2005) René De Wit Bestuurder (2005) François Gillet Bestuurder (2005) Directeur bij S.A. Sofina Anima NV Bestuurder (2005) waarvoor optreedt als vaste vertegenwoordiger: Jef Colruyt Herbeco NV Bestuurder (2005) waarvoor optreedt als vaste vertegenwoordiger: Piet Colruyt Farik NV Bestuurder (2005) waarvoor optreedt als vaste vertegenwoordiger: Frans Colruyt Jean de Leu de Cecil Secretaris ( ) Jaartal van einde mandaat en van eventuele herbenoeming ter gelegenheid van de jaarlijkse Algemene Vergadering. Commissaris CVBA Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Ludo Ruysen (00949) en Jo Vanderbruggen (01207). Directie Groep Dolmen Jef Colruyt Jan De Ville Dirk Debraekeleer Marc De Keersmaecker Jan Bogaert Gino Boone Mandaten Herbenoeming Commissaris Voorzitter Gedelegeerd Bestuurder en Directeur-Generaal Directeur Infrastructure Directeur Applications Directeur Human Resources Directeur Small Business Solutions Het mandaat van de CVBA Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de Heren Ludo Ruysen en Jo Vanderbruggen als commissarissen, vervalt. De Raad van Bestuur stelt voor de CBVA Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de Heer Ludo Ruysen (00949) en de Heer Jo Vanderbruggen (01207), te herbenoemen voor een periode van 3 jaar, dus tot de Algemene Vergadering in De ondernemingsraad sloot zich bij dit voorstel aan. 4

5 Vlaamse Automobilistenbond klantverhaal "Afspraken en data werden heel goed nageleefd." Voor een wegenwachter is het belangrijk permanent in contact te blijven met zijn centrale dispatching. De applicatie die VAB Dolmen vroeg op punt te stellen is een combinatie geworden van positionering op kaart van de pechgevallen en van alle pechwagens (tracking & tracing op basis van GPS-coördinaten), synchronisatie van de basisbestanden tussen het centrale systeem en de lokale data op de PDA van de wegenwachter, en terugzending van statussen en rapporten vanwege de wegenwachter. Zo blijven 180 pechwagens via het Proximus GPRS-netwerk continu in contact. Mobiel. Via robuuste hardware, bestand tegen kasseiwegen. Dit alles met het doel de automobilist in nood beter, sneller te dienen. De Vlaamse Automobilistenbond (VAB) is als pechverhelpingsdienst operationeel sedert Telkens opnieuw bracht het bedrijf, als eerste, nieuwe diensten uit: pechverhelping 24/24, vervangwagenservice, verkoop tweedehandswagens. Vandaag staat VAB in België op de hoogste trede van het schavotje. En pionier blijft het. "Wegenwachters zijn voortdurend onderweg voor interventies. Vermits alle wagens nu uitgerust zijn met GPS wordt het plannen van ritten gemakkelijker, én functioneler. En dankzij datacommunicatie over het GPRS-netwerk loopt ook alle administratie veel vlotter. Waar dit vroeger, zowel bij de wegenwachter als in de back-office, een tijdrovend gebeuren was, is vandaag iedereen mobiel in communicatie met het centrale systeem. Informatie en documenten komen rechtstreeks in vlot consulteerbare dossiers. Met betere dienstverlening aan onze klanten als resultaat. Voor mij is de realisatie van dit project een voorbeeld van Dolmens sterk gestructureerd projectmanagement. Afspraken en data werden heel goed nageleefd. En bij Data News verdiende ik er de titel Telecom Manager 2004 mee. Met dank aanvaard." Jo Engelen, ICT Manager 8 5

6 Tim, account manager 2. Corporate Governance (code van deugdelijk bestuur) De vennootschap heeft de bedoeling, in de mate van het mogelijke en in zoverre zij toepasbaar zijn binnen het bedrijf, de aanbevelingen na te leven inzake Corporate Governance. Raad van Bestuur Samenstelling Er bestaan geen statutaire regels voor de benoeming van de bestuurders en de vernieuwing van hun mandaat. Er is evenmin een leeftijdsgrens bepaald. De heer Gillet, vertegenwoordiger van S.A. Sofina, heeft nog andere bestuurdersmandaten buiten die in de vennootschappen rond de Groep Colruyt. De heren Jef Colruyt en René De Wit hebben naast hun bestuurdersmandaten in de vennootschappen rond de Groep Colruyt nog een bestuurdersmandaat in de vennootschappen CT Fund en Stone Fund. De Raad van Bestuur telt geen onafhankelijke bestuurders. Het ligt wel in de bedoeling van de Raad van Bestuur uit te kijken naar één of meerdere onafhankelijke bestuurders. Werking van de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur vergadert elk trimester volgens een vooraf vastgelegd schema. De vergaderingen vinden plaats in de tweede helft van de maanden september, december, maart en juni van elk jaar. Tussentijds vergadert de Raad van Bestuur wanneer het nodig geacht wordt en om specifieke onderwerpen te bespreken of tijdsgebonden beslissingen te nemen. De Raad van Bestuur kan geen geldige beslissing nemen indien niet tenminste de helft van de leden van de Raad aanwezig of vertegenwoordigd is. Alle beslissingen van de Raad van Bestuur worden bij absolute meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Op de trimestriële vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt van gedachten gewisseld en worden besluiten genomen over de algemeen strategische, economische, commerciële, financiële en boekhoudkundige kwesties van de vennootschappen die tot de Groep Dolmen behoren. Dat gebeurt op basis van een dossier dat, naast de geconsolideerde informatie over de Groep Dolmen, uitgebreide informatie bevat over elk van de vennootschappen. Vaste agendapunten zijn onder meer: financiële resultaten, financiële vooruitzichten, investeringsvooruitzichten en activiteitenverslag. De bestuurders ontvangen hun dossier minstens 5 dagen voor de vergadering. Gezien zijn beperkte aantal leden acht de Raad van Bestuur afzonderlijke comités in de huidige omstandigheden overbodig. Bij een eventuele latere uitbreiding van de Raad van Bestuur kan gedacht worden aan de oprichting van één of meerdere afzonderlijke comités (b.v. een auditcomité). Er bestaat geen protocol in verband met de uitoefening van de functie van bestuurder. Het behoort niet tot de gebruiken aan de bestuurders kredieten of voorschotten toe te staan. 6

7 Dagelijks bestuur De Directie Dolmen Computer Applications bestaat uit alle directeurs van de Groep Dolmen. Tijdens de visie-directievergadering worden de missie, de langetermijnvisie en strategie besproken en worden de gemeenschappelijke doelstellingen bepaald om die te verwezenlijken. Deze vergadering is vast gepland en gaat door om de acht weken. Zij staat onder het voorzitterschap van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Tijdens de tweewekelijkse operationele directievergadering, onder voorzitterschap van de Directeur-Generaal, met de directeurs van de onderscheiden afdelingen, gebeurt de concrete uitwerking van de genomen beleidsopties. Bevoegdheden van Directeur- Generaal en Gedelegeerd Bestuurder De bevoegdheden van de Directeur-Generaal en van de Gedelegeerd Bestuurder werden door de Raad van Bestuur uitgebreid vastgelegd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1988 en van 23 december De Directeur-Generaal neemt het dagelijks bestuur van de vennootschap waar in zoverre dit betrekking heeft op commerciële, organisatorische en personeelsmateries. De Gedelegeerd Bestuurder neemt het dagelijks bestuur van de vennootschap waar in zoverre dit betrekking heeft op financiële, boekhoudkundige, patrimoniale en bestuurlijk-administratieve materies in ruime zin. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid Iedere directeur vermeld onder de titel Directie Dolmen Computer Applications heeft afzonderlijk binnen zijn afdeling de verplichting te waken over de naleving van alle wettelijke, reglementaire, organieke en conventionele bepalingen en draagt de verantwoordelijkheid bij overtreding daarvan. Resultaatbestemming - dividendpolitiek Volgens de statutaire bepalingen is minstens 90 % van de uitkeerbare winst bestemd voor de aandeelhouders en hoogstens 10 % voor de bestuurders. De Algemene Vergadering kan op voorstel van de Raad van Bestuur beslissen de uitkeerbare winst geheel of ten dele aan te wenden voor een vrije reserve of een overdracht naar het volgende boekjaar. De Raad van Bestuur streeft ernaar in de toekomst aan de Algemene Vergadering voor te stellen een jaarlijks dividend per aandeel uit te keren rekening houdend met de toename van de groepswinst en de financiële situatie van Dolmen. 7

8 klantverhaal FOST Plus "Een labofase waarin alles eerst werd uitgetest, heeft bewezen dat Dolmen zulke complexe migraties beheerst." Na een grondige vernieuwing van de operationele applicaties en de invoering van een data warehouse-omgeving vroeg FOST Plus aan Dolmen een nieuwe serverconfiguratie uit te tekenen. De vooropgestelde criteria waarmee bij het uitwerken van deze opdracht diende rekening gehouden te worden, waren uitbreidbaarheid en flexibiliteit. Waar de benodigde capaciteit van een server meestal wordt bepaald door te kijken naar zijn verwachte piekbelasting, werd voor FOST Plus een oplossing uitgewerkt bestaande uit 1 fysische machine met 4 logische partities waardoor processorcapaciteit en -geheugen kunnen gebruikt worden waar ze nog beschikbaar zijn. In het jargon heet dit dynamisch partitioneren van CPU en RAM. Aangevuld met een formule van instant capacity on demand kunnen uitzonderlijke piekmomenten - zoals bijvoorbeeld de eindejaarsverwerking - moeiteloos door de bestaande server verwerkt worden. De klant neemt een soort abonnement met een vooraf bepaald aantal eenheden wat hem toelaat extra CPU-capaciteit in te schakelen op piekmomenten, en slechts te betalen voor wat hij effectief afneemt. En dit zonder zijn serverpark te moeten upgraden of uitbreiden. FOST Plus, vooral gekend via het groene punt logo, is een vrijwillig initiatief van de privé-sector om een duurzame oplossing te geven aan het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval. Daartoe heeft het de opdracht de selectieve inzameling, de sortering en de nuttige toepassing te bevorderen, te coördineren en financieel te ondersteunen. Het kan rekenen op de medewerking van bedrijven en zorgt ervoor dat jaarlijks bijna ton huishoudelijke verpakkingen selectief worden opgehaald en gerecycleerd. "Voldoende servercapaciteit ter beschikking hebben, ook op piekmomenten, was voor ons belangrijk. Dat betekent dat we middelen zochten om capaciteit flexibel te kunnen beheren, zonder de investerings- en jaarlijkse supportkosten voor aparte servers de hoogte in te jagen. Minstens even belangrijk was het implementeren van zulk systeem. De vernieuwing van hardware heeft eveneens invloed op de software en de bijbehorende applicaties die op deze machines moeten draaien. Ons serverpark is een gemengde omgeving (Unix, Wintel) waarin alle applicaties op een transparante wijze gebruik moeten kunnen maken van de centrale storage- en backupfaciliteiten. En qua databases (Oracle en MSSQL) en applicaties (maatwerk in Oracle forms & reports) hebben we tegelijk de switch naar hogere versies gemaakt om de volgende jaren van de nodige support en maintenance verzekerd te zijn. Alles ineens. De labofase waarin alles eerst bij Dolmen werd geconverteerd en grondig uitgetest, heeft voor mij bewezen dat Dolmen zulke complexe migratie van hardware en software beheerst." Kurt Tierens, IT Manager 8

9 Ilse, personeelsverantwoordelijke 3. Commerciële informatie Kwaliteit als prioriteit Dolmen werkt volgens een duidelijk Kwaliteitsplan. Daarin staan alle bedrijfsprocessen, zowel binnen de divisie Infrastructure als binnen Applications en Education, gedetailleerd beschreven. In de volgorde waarin ze worden uitgevoerd, en met de te volgen interne procedures. Dit Kwaliteitsplan laat toe: snel en correct de vragen van klanten te beantwoorden het juiste profiel, technisch en persoonlijk, in te passen medewerkers goed voor te bereiden praktische afspraken en verwachtingen van de klant duidelijk te communiceren naar de betrokken dienstverleners de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken door tussentijdse evaluaties een overzichtelijke administratieve opvolging van contracten te verzekeren te werken volgens de meest professionele methodologie Hiervoor verkreeg Dolmen het ISO 9001-certificaat. Andere concrete uitingen van kwaliteitszorg zijn: de erkenningen die Dolmen behaalde bij softwareproducenten en hardwareconstructeurs de persoonsgebonden certificaties van Dolmenmedewerkers Klanten vragen kwalitatief hoogstaande producten en dienstverlening. Dolmen zal blijven investeren in kwaliteitsverbetering. De klant professioneel van dienst zijn en afspraken nakomen zijn blijvende prioriteiten. Dolmens marktbenadering Dolmens reden van bestaan is informaticaoplossingen brengen waar zijn klanten beter van worden. Oplossingen aanreiken die maken dat de klant zijn missie en opdrachten effectiever, efficiënter, sneller, kosteffectiever of veiliger kan uitvoeren. Kortom, maken dat informatica een bijdrage levert in zijn bedrijfsresultaat. Dat Dolmen daartoe producten en diensten heeft ontwikkeld binnen tal van informaticadomeinen, is een logisch gevolg. Dat het dit kennis- en ervaringsarsenaal up-to-date houdt in eigen competence centers, is een evidentie. Al kunnen klanten bij de groep terecht met hun meest uiteenlopende informaticavragen, toch heeft Dolmen zich gaandeweg ook gespecialiseerd in een aantal oplossingsdomeinen. Sommige daarvan zijn sectorgebonden, andere zijn van meer algemene aard. Alle oplossingen kunnen uitgewerkt worden zowel op bedrijfsniveau als voor afdelingen, zowel voor grote als voor kleine ondernemingen. Zo blijven bedrijven, ook op hun groeipad, verzekerd van aangepaste oplossingen. Omdat de noden van grote en kleine ondernemingen toch wel verschillend zijn werd het afgelopen jaar Dolmens interne organisatie hertekend. Voor grote bedrijven werden alle commerciële diensten gehergroepeerd in Huizingen, voor jonge en middelgrote ondernemingen werd resoluut gekozen voor regionale aanwezigheid. Niet alleen via de bestaande eigen kantoren, maar vanaf nu ook via een gespecialiseerd dealerkanaal. Reeds een dertigtal lokale zelfstandige dealers behaalde er de vereiste certificatie voor. Dit aantal wordt op korte termijn opgevoerd tot 60, waarvan een derde in Wallonië. Meer info op 9

10 Omzetsplitsing per sector * Application services Infrastructure services Infrastructure products Education Manufacturing / Industry Distribution / Energy / Logistics Telecom Banking Services Government / Healthcare Education 26 % 13 % 9 % 7 % 18 % 27 % * Volgens NACEBEL-codes Kerncompetenties Brede waaier informatica-expertise Doorgedreven investering in opleiding maakt dat Dolmen-medewerkers beschikken over een uitgebreide en up-to-date kennis in functioneel en technologisch uiteenlopende oplossingsdomeinen. De schaal waarop we onze kennis en ervaring inzake systeem- en applicatieintegratie kunnen inzetten om de toegevoegde waarde van onze klant te maximaliseren, is uniek. One-Stop-Shopping Dolmen is een leverancier van infrastructurele en applicatieve oplossingen. Onze inbreng en de verantwoordelijkheid bepalen we in partnership met onze klant. Dit kan gaan van enkelvoudige dienstverlening tot Managed Services en volledige IT- Outsourcing. Service en support leveren we vanuit regionale kantoren, dichtbij onze klant en dichtbij onze medewerkers. Onafhankelijkheid Dolmen is niet constructeurgebonden. De leveranciers met wie we partnerships aangaan kiezen we op basis van hun bewezen stabiliteit en de kwaliteit van hun producten. Samen met hen kunnen we zo voor onze klant de bestpassende oplossing uitwerken. Oplossingen Willen bedrijven en instellingen dat informatica effectief een positieve bijdrage levert tot beter resultaat, dan moeten hun ICT-oplossingen wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Naar proces en naar inhoud. Procesvoorwaarden Een geslaagd informaticaproject vraagt dat management, gebruikers en informaticaspecialisten, zowel van de klant als van Dolmen, als partners een aantal stadia doorlopen. De stadia klinken als evidenties maar zijn, volgens de aard van het project, respectievelijk belangrijk tot cruciaal. Als bijzonderste processtadia herkennen we: situatieanalyse, in kaart brengen van toekomstige ICT-noden, concipiëren van oplossingen, integreren in bestaande procedures en omgevingen, implementeren van de oplossing en het leveren van de bijbehorende support. Inhoudsvoorwaarden Naar inhoud verdient voor ons een informaticarealisatie pas echt het label oplossing wanneer programma s en systemen kwalitatief stabiel zijn wat betreft betrouwbaarheid (doet de oplossing precies wat ervan verwacht wordt), beschikbaarheid (zijn programma en data snel toegankelijk op het moment dat gebruikers ze nodig hebben), veiligheid (zijn de toegangsniveaus aangepast en beperkt tot de gedefinieerde gebruikerstypes), beheersbaarheid (is de oplossing gemakkelijk te onderhouden en uit te breiden), en kosteneffectiviteit (werd het alternatief met de beste prijs/kwaliteitverhouding geïmplementeerd, welke is de terugverdientijd). Door op deze wijze oplossingen te implementeren heeft Dolmen de voorbije decennia een belangrijke voorsprong weten op te bouwen. Zijn klanten kregen er de kans door beter hun bedrijfsprocessen te beheren en succesvoller te worden in hun vakgebied. 10

11 Oplossingsdomeinen Aard en doelstellingen van bedrijven en instellingen zijn zeer uiteenlopend. Toch herkennen we, doorheen de diversiteit, tal van parallellen. Zowel op het vlak van algemene bedrijfsfuncties als op dat van sectorgebonden functies. Daardoor hoeven oplossingen niet altijd van nul af bedacht te worden en zijn zij in heel wat organisaties, klein en groot, implementeerbaar. Hieronder een overzicht van oplossingsdomeinen die Dolmen te bieden heeft om uw organisatie een stap vooruit te helpen. Applicatieontwikkeling Groei, evoluties en concurrentie verplichten bedrijven continu hun processen en organisatie bij te sturen. Ervaren in het verbeteren van bedrijfsprocessen biedt Dolmen totaaloplossingen waarin situatieanalyse, toekomstige ICTnoden, alternatieven, integratie in bestaande procedures en omgevingen, implementatie van de toepassing en levering van de bijbehorende infrastructuur hun vaste plaats hebben. Zie ook klantverhaal Vanbreda - pag. 35 Business Intelligence Doen we het goed, en hoe moeten we verder, dat willen we weten. Daarvoor moeten werknemers en management beschikken over harde cijfers en hun analyses, zodat zij vroegere beslissingen kunnen evalueren en, goed beslagen, nieuwe oriëntaties kunnen nemen. Business Intelligence omvat een breed scala van applicaties dat u kunt inzetten voor het verhogen van de efficiency in veel van de interne processen in uw organisatie. Dolmen helpt u onder meer grip te krijgen op productkeuzes, cashflow, kosten, klanttevredenheid, fraude of risicoprofielen. Businesscommunicatie Dat informatica ons veel data en informatie kan leveren zijn we een evidentie gaan vinden. Daar bovenop mag u nu ook eisen stellen op het vlak van effectiviteit. Wil u dat de informatie altijd en overal beschikbaar wordt, onafhankelijk van de gegevensdrager, dat kan met Dolmen. Om het even uit welke database of uit welk systeem de informatie moet komen. Gebruikers kunnen, in functie van hun taak en van de omstandigheden waaronder ze die taak uitvoeren, precies die informatie die zij nodig hebben naar wens ontvangen op hun pc, laptop, PDA, fax, conventionele of IP-telefoon. Vast of mobiel. Als een geschreven of gesproken bericht, als of als sms. In België of ergens in de wereld. De informatie wordt daarbij perfect gepersonaliseerd gebracht zodat de gebruiker net die informatie te zien krijgt die hij op dat moment nodig heeft. Niet meer maar ook niets minder. Soms is 1 woord of getal voldoende. Enterprise Resource Planning (ERP) Bedrijfsprocessen als inkoop en verkoop, voorraad- en magazijnbeheer, productie, personeelszaken en financiën zijn een zorg voor elk bedrijf. Groot of klein. Lokaal of grensoverschrijdend. Klanten vragen oplossingen die een kostenbewust antwoord geven op de noden van vandaag, maar die tegelijk toch open blijven voor groei en nieuwe evoluties. Modulaire implementatie volgens de bedrijfsnoden, eventueel met hightech extra s, is daarop Dolmens antwoord. Europese en mondiale ICT-projecten Voor multinationale organisaties die hun hoofdkwartier in België hebben en die Europees of wereldwijd projecten wensen te realiseren, werkt Dolmen met gecertificeerde buitenlandse partners uit het GlobalServe-netwerk, waarvan het zelf medeoprichter is. Tegelijk treedt Dolmen op als lokale partner voor projecten die via datzelfde netwerk gecertificeerde implementatie vergen in België. Geografische Informatiesystemen (GIS) Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Ook op het werk is dat zo. Om beter gestoffeerd beslissingen te kunnen nemen willen bedrijven graag de resultaten van hun cruciale applicaties gebruiksvriendelijk visualiseren. Dolmen is thuis in het in kaart brengen van gegevens uit adresdatabanken tot op huisnummerniveau, het visualiseren van datanetwerken en knelpunten, het uittekenen van invloedszones en resultaten uit concurrentieanalyses, of het verwerken van data en gps-signalen afkomstig van een bedrijfswagenpark (track & trace). Met data in kaartvorm, ondersteund door betekenisvolle kleuren en symbolen, wordt de informatie veel inzichtelijker en kunnen interne en externe klanten beter en sneller geholpen worden. Informatieportalen Toegang tot informatie moet helder gestructureerd zijn. Een portaal, met voor elke gebruiker precies die paden waarop hij geautoriseerd toegang heeft, is een hedendaags en efficiënt antwoord. We maken voor u informatie selectief en gebruiksvriendelijk toegankelijk. Over het intranet of het internet. Via applicaties voor eigen medewerkers of voor andere betrokkenen zoals leveranciers, klanten, prospecten, aandeelhouders. Zie ook klantverhaal FEDICT - pag. 15 Infrastructuurimplementatie Om applicaties tot bij de betrokken gebruikers te brengen is een geheel nodig van servers, netwerken, printers, scanners, pc s en aanverwante producten. Dolmen verzorgt de levering en het op puntstellen van de hardware, en het functioneel en technisch uitwerken van storage-, backup en restore-, en serverbeheer. Met als einddoel van de, geheel of gedeeltelijk door de klant geoutsourcete opdrachten, een optimaal functionerende infrastructuuromgeving. Zie ook klantverhaal CHU Tivoli - pag. 27 en Belgacom Mobile - pag. 45 Legacy-integratie Oude, betrouwbare computers hoeven niet zomaar vervangen te worden. Mainframes en aanverwante legacy-systemen kunnen nog perfect taken vervullen. Wel zoeken bedrijven oplossingen om de data uit deze systemen op een hedendaagse wijze te visualiseren en beschikbaar te maken voor andere omgevingen of gebruikers. Enterpise Application Integration is Dolmens antwoord. Om het even van welk platform naar welk platform. Managed Services Om zich te kunnen concentreren op hun kernactiviteit zoeken bedrijven vaak een externe specialist die specifieke informaticataken, of zelfs geheel zijn informaticapark en -zorgen, kan overnemen. IT-functies zoals performantiebeheer, beschikbaarheid, beveiliging, schaalbaarheid, desktop-, server- en netwerkmanagement zijn typische taken waarvoor zij de verantwoordelijkheid aan Dolmen kunnen uitbesteden. Tijdelijk of permanent. Autonoom of in samenwerking met de eigen IT-specialisten. Zie ook klantverhaal Euro Pool System - pag

12 Mobiliteit Van medewerkers grotere betrokkenheid en meer flexibiliteit verwachten betekent tegelijk hen nieuwe middelen geven om op verschillende kantoren, of zelfs onderweg, hun werk te kunnen doen. Mobiele pechverhelpers, vertegenwoordigers, vrachtwagenchauffeurs, field service engineers, telewerkers kunnen hun efficiëntie drastisch verhogen door, onafhankelijk van plaats en tijd, met het centrale systeem in communicatie te blijven en dynamisch te kunnen beschikken over de noodzakelijke data om hun klant verder te helpen. Zie ook klantverhaal VAB - pag. 5 Opleidingstrajecten De vraag naar informaticascholing is gemeengoed geworden. Carrièrelang. Zowel voor gebruikers als voor specialisten. Zowel om standaardproducten in de vingers te krijgen als om een precies uitgewerkt opleidingsplan af te werken. Ook om, als manager of specialist, met meer kennis van zaken de juiste beslissingen te kunnen nemen in verband met ICT-functies en -behoeften. Het Dolmen Education Center verzorgt gebruikersopleidingen, gespecialiseerde trainingen voor informatici, en volledig gepersonaliseerde trajecten. Door zijn erkenning als Microsoft Certified Partner for Learning Solutions kan het ook de bijbehorende certificaten uitreiken. Oplossingen voor kleine en middelgrote ondernemingen Onder de overkoepelende merknaam Dolmino brengt Dolmen haalbare en betaalbare informaticaoplossingen voor kleine en middelgrote bedrijven die hun boekhouding, administratie, logistiek en winkelbeheer efficiënter willen aanpakken. Inclusief de bijbehorende infrastructuur. Voor deze doelgroep is lokale beschikbaarheid een belangrijke nood. Dolmino-producten, pakketten en diensten, worden gecommercialiseerd via Dolmens regionale kantoren en via een netwerk van gecertificeerde zelfstandige dealers. Vandaag een 30-tal, op korte termijn 60, waarvan een derde in Wallonië. Meer info en alle contactadressen zijn te vinden op Zie ook klantverhaal CALLENS-EMK - pag. 25 PC Privé PC-vaardigheden ontwikkelen kan, naast de weg van de klassikale of digitale opleiding, ook anders. De meeste personeelsleden zijn spontaan leergierig. Zij zijn dan ook best bereid er privé tijd aan te spenderen. Op voorwaarde dat het bedrijf hen een handje helpt. Met Dolmen kan u een pc-privétraject opzetten dat hen toelaat een pc aan te schaffen voor thuisgebruik tegen een prijs die, vermits door het bedrijf gesponsord, beduidend beneden de marktprijs ligt. Inclusief software, basisopleiding en helpdeskfaciliteiten. Een investering die zich snel terugverdient. Security Het beschikbaar maken van veel informatie maakt werken duidelijk efficiënter maar brengt ook gevaren met zich mee: virussen, ongeoorloofde toegang, aanvallen tegen servers, diefstal van of geknoei met bedrijfsgegevens. Het vertaalt zich allemaal in onnodige problemen en productiviteitsverlies. Security policies opstellen en implementeren zijn Dolmens antwoord. Daarbij helpen firewalls, encryptie, antivrus en een sterk identificatiebeheer de bedrijfskritische applicaties te beschermen. Blijvend onderhoud via updates vervolledigt het plaatje. Storage De groei aan informatiedragers en aan te stockeren data, niet in het minst ook het toenemend belang van multimedia, verplicht bedrijven zich steeds beter te organiseren wat betreft de opslag van al deze documenten. Denk daarbij niet alleen aan klassieke Word-of Excel-documenten maar ook aan gescande inkomende brieven of contracten, tekeningen, videofragmenten, geluidsopnames, sms-berichten of s. Dolmen brengt (central) storage-oplossingen, inherent verbonden aan gestructureerde back-up en server restore-procedures. Zie ook klantverhaal FOST Plus - pag. 8 Telefonieoplossingen Bedrijven met intensief telefoonverkeer (meerdere vestigingen, internationale activiteiten) kunnen met IP-telefonie hun communicatiekost drastisch terugschroeven. Alle bestaande telefoniefuncties blijven behouden, extra s komen er automatisch bij. Zo heeft een gebruiker steeds hetzelfde telefoonnummer, om het even op welke afdeling of in welke vestiging hij (tijdelijk) aanwezig is. Zie ook klantverhaal AW Europe - pag. 30 docenten 2 % system engineers 13 % technical support engineers 18 % sales 9 % Personeel application support engineers 3 % software engineers 36 % graphical engineers 1 % ondersteunende diensten 13 % technical consultants/ projectleiders 2 % functionele analisten 3 % Op 31 maart 2004 telde Dolmen 811 personeelsleden. 87 % daarvan hebben direct te maken met de kernbusiness van Dolmen. Zij zijn het die, in een vakgebied waar competentie en ervaring de belangrijkste activa zijn, dagelijks bij en voor de klant een antwoord geven op zijn informaticanoden. Vanuit zeer uiteenlopende technische disciplines en functies. Evoluties binnen deze technische disciplines en wijzigingen in de vraag op de markt, maken dat regelmatig herscholing en heroriëntering noodzakelijk zijn. Bekommerd om klantvragen en jobsatisfactie optimaal op elkaar af te stemmen volgt Dolmen het competentiepotentieel bij zijn medewerkers van nabij op. Vrij te volgen vakopleidingen of heroriënteringsprogramma s zoals recente opleidingscycli in Microsoft.NET en Java, zijn er het resultaat van. En met succes. De permanente zorg om bij te blijven is vooral een persoonlijke bekommernis van de meeste medewerkers. Het is ook een stimulans, naast andere factoren, om op langere termijn binnen Dolmen een carrière op te bouwen. Ook al is informatica nog steeds een jonge business, toch heeft 83 % van de medewerkers meer dan 3 jaar anciënniteit. 12

13 "Binnen Dolmen evalueren we constant pakketten op hun functionaliteit en bruikbaarheid voor KMO s. Met de eigen pakketten kunnen we de basisbehoeften van ondernemingen afdekken, ongeacht hun dimensie. Het is daarbij onze ambitie uit te groeien tot een voor de KMO natuurlijke partner waar men moeilijk omheen kan. Dat vereist een sterke regionale aanwezigheid. Met onze eigen vestigingen in Aartselaar, Gent, Harelbeke, Huizingen, Namur en Turnhout kan onze klant al rekenen op een behoorlijk gedecentraliseerde structuur. Met de toevoeging van 30 zelfstandige Dolmino-dealers (op korte termijn een 60-tal waarvan een derde in Wallonië), waarderen we het regionale netwerk op tot een fijnmazig geheel van gecertificeerde contactpunten." Gino Boone, Directeur Small Business Solutions-divisie Zie ook "Totaaloplossingen implementeren die rekening houden met het specifieke marktsegment waarbinnen onze klant opereert, is ons vak. Oplossingen die schaalbaar zijn, en waarvoor we, wanneer het project of het bedrijf van de klant verder groeien, de knowhow uit een ander niveau binnen het Dolmen-netwerk kunnen inzetten. Daarbij blijven we onze opdracht trouw: als businesspartner, advies leveren en oplossingen brengen die de bedrijfsprocessen van de klant ondersteunen en zijn bedrijfsresultaat versterken. Daarin staat het woord partner voor zijn volle betekenis: iemand die, door dik en dun, mee bekommerd is om het gezonde beheer van uw organisatie of instelling. Die u geen producten of diensten opdringt die u niet echt nodig heeft. Die continu zoekt waar de meest verantwoorde verhouding prijs/kwaliteit ligt. Die het zich aantrekt welk resultaat u behaalt met onze oplossingen. En die tevreden is daar zelf ook beter van te mogen worden." Jan De Ville, CEO - Managing Director "Informatie op de juiste plaats brengen, bij de juiste persoon, in de juiste vorm, op het juiste moment en via de juiste technologie, daar gaat informatiemanagement over. Maar waar vroeger alleen werd gedacht aan gestructureerde gegevens in databanken, daar is het vandaag heel belangrijk er ook alle niet gestructureerde data bij te betrekken. Informatie die in documenten zit zoals inkomende brieven of contracten, in tekeningen, in video s, in geluidsopnames, in sms-berichten, in s op een gebruiksvriendelijke, elegante manier toegankelijk maken. Daar gaat het om. Het implementeren van portals voor de verschillende doelgroepen van een bedrijf (klanten, management, personeel, leveranciers) is daar een voorbeeld van. Met daarin juist die informatie, dashboards, cockpits die elke betrokkene nodig heeft. Niets minder, maar ook niet meer. Transparant op om het even welke plaats waar gebruikers hun informatie nodig hebben. Op kantoor, bij de klant, onderweg, thuis. Dat wordt intelligent omgaan met business intelligence. Deze manier van efficiënt samenwerken mogelijk maken, dat is onze rol. En daar worden bedrijven beter van." "Om tot de beoogde return on investment voor onze klant te komen zoeken we niet alleen uit welke zijn noden vandaag zijn maar we willen ook helder krijgen waar hij naartoe wil op middellange termijn. Pro-actief meedenken met de klant. Daarbij kunnen we van langsom meer oplossingen aanreiken die afgestemd zijn op de specifieke sector waarin de klant opereert. Eenvoudige voorbeelden zijn onze oplossingen voor helpdesk-diensten, voor call centers of voor mobiele medewerkers. Vandaag kunnen we daarvoor, in lijn met onze diensten, totaal nieuwe producten aanbieden die heel gericht inspelen op het eigene van sectoren. Producten die de informatiespreiding binnen een bedrijf een heel nieuwe wending geven, die communicatie tussen gebruikers mogelijk maken in de vorm en op het medium die op dat moment het meest gepast zijn." Dirk Debraekeleer, Directeur Infrastructuredivisie Marc De Keersmaecker, Directeur Applicationsdivisie 13

14 Kwalificaties 3COM 3COM Gold Partner Isabel Isabel Software Partner 3COM Network Solution Provider Lexmark Lexmark Authorised Dealer Altiris Altiris Gold Partner MapInfo MapInfo Authorised Partner Ascent Autodesk Ascent Kofax Certified Reseller Autodesk Authorised Dealer for AutoCAD Autodesk Authorised Dealer for Architectural Desktop & VIZ Render Autodesk Authorised Dealer for MAP, MapGuide & Envison Metastore Microsoft Metastore Authorised System Integrator & Reseller Microsoft Business Solutions-Axapta Microsoft Business Solutions-CRM Microsoft Gold Certified Partner Microsoft Select Large Account Reseller Belgacom Business Objects Autodesk Authorised Developer Autodesk Authorised Training Center Belgacom Advanced Business Partner Business Objects Value Added Reseller Network Associates Inc. Microsoft Certified Partner for Learning Solutions Microsoft Enterprise Software Advisor NAI Authorised Partner C-Plan C-Plan Authorised Partner Novell Novell Business Expert Canon Canon VAR Dealer ON Technology ON Technology Reseller Computer Associates Computer Associates Premier Partner Oracle Oracle Certified Solution Partner Cisco Cisco Premier Certified Reseller Progress Progress Application Partner Cisco Security Partner Cisco IP Communications Specialist SAP SAP Solution Provider SAP Channel Partner Business One (1) Citrix Citrix Gold Partner Sunbelt Sunbelt Certified Golden Reseller Cognos Cognos Certified partner Suse Suse Linux Business Partner Consistent Software WiseImage Preferred Partner Sybase Sybase Systems Integrator Fujitsu-Siemens HP FSC Qualified Partner FSC Qualified Service Partner HP Authorised Business Solution Partner Tele Atlas Telenet Toshiba Tele Atlas Authorised Partner Telenet Business Partner Toshiba Qualified Partner HP Authorised Service Delivery Partner Toshiba Authorised Service Center IBM HP Business Partner HP Corporate Partner for HP-UX HP Extended Hard Copy Partner HP Network Consultant Partner IBM Business Partner / Solution Provider for zseries, iseries, pseries, xseries, PC, Printers, Totalstorage, Software and Global Services IBM Premier Partner for Software Trend Micro Veritas Watchguard Xerox Trend Micro Authorised Partner Veritas Elite Partner (Commercial Products) Veritas Premier Partner (Enterprise Products) Watchguard Advanced Partner Xerox Reseller Colour Printer Products Xerox Authorised Service Partner Intel Intel Authorised Network Reseller (1) De keuze van SAP Business One is een belangrijke stap in het geheel van acties die genomen worden om uit de markt precies die pakketten te selecteren die voor jonge en middelgrote ondernemers een haalbare en betaalbare oplossing bieden voor het beheer van hun bedrijf. De erkenning als SAP Channel Partner betekent dat klanten er bovendien op kunnen rekenen dat Dolmen alle nodige kennis in huis heeft om implementaties vlekkeloos te laten verlopen. 14

15 FEDICT klantverhaal "Doorslaggevend voor onze keuze was de voordelige prijs-kwaliteitverhouding." FEDICT, de federale overheidsdient voor Informatie- en Communicatietechnologie wenste, in het kader van het Belgisch e-government, een webtoepassing te laten ontwikkelen voor de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Deze applicatie moet ondernemingen in staat stellen hun aangifte, in verband met het woon-werkverkeer van hun personeelsleden, elektronisch in te dienen. FEDICT schreef tevens een overheidsopdracht uit voor het ontwikkelen van een generieke gebruikersinterface voor de UME (Universal Messaging Engine). Deze toepassing moet toelaten om op een dynamische en veilige manier de databanken van de verschillende overheidsdiensten te raadplegen. Dolmen werd geselecteerd voor het uitwerken van beide opdrachten. "De oplossing die Dolmen voorstelde via haar kandidaturen voor deze opdrachten getuigt van een duidelijk begrip van onze behoeften. De doorslaggevende motivatie voor onze keuze om hiervoor met Dolmen samen te werken, was vooral de voordelige prijs-kwaliteitverhouding." Walter Van Assche, Directeur-generaal Programmabeheer 15

16 Willy, system engineer 4. Groep Dolmen geconsolideerd Samenstelling van de Groep Dolmen Kapitaal Dolmen Computer Applications NV ,56 General Systems Europe NV ,89 Frankim NV ,38 Datasoft Solutions NV ,48 Jaaroverzicht 2003/ Financiële informatie De Groep Dolmen realiseerde in het boekjaar 2003/2004 een geconsolideerde omzet van 143,35 miljoen excl. btw, tegenover 159,71 miljoen vorig boekjaar. Nogal wat bedrijven schroefden het afgelopen jaar hun informaticainvesteringen terug, onder meer door vernieuwingen in hun informaticapark voor zich uit te schuiven. Toch is het effect hiervan, dankzij een sterk tweede semester (stijging met 8,7% vergeleken met zelfde periode vorig boekjaar), voor Dolmen beperkt gebleven en kon het jaar afgesloten worden met een omzetdaling van slechts 10,24 %. In het totaal van de geconsolideerde omzet verlegt zich het accent verder van productverkoop naar services (systeemintegratie en applicatieontwikkeling). Waar alle diensten vorig boekjaar goed waren voor 38 % van de omzet klom dit aandeel in het afgelopen boekjaar op tot 40 %. Dit betekent dat er, voor elke 100 euro die gerealiseerd wordt met de product- en hardwareverkoop, 67 euro omzet wordt geboekt met de verkoop van diensten. In absolute waarde zijn diensten dus goed voor 57,4 miljoen euro. Het zijn deze uitgebreide services en het bijbehorende grote aantal gespecialiseerde medewerkers die Dolmens heel eigen positie op de Belgische markt kenmerken. De bedrijfswinst van het boekjaar 2003/2004 steeg met 2,49 % en bedraagt 11,85 miljoen tegenover 11,56 miljoen vorig boekjaar. Rekening houdend met de definitieve RSZ-afrekening binnen de groep Colruyt aangaande participatiesystemen uit het verleden, bevat de bedrijfswinst van het afgesloten boekjaar een éénmalige supplementaire opbrengst van 1 miljoen door het terugnemen van de aangelegde provisies per 31 maart Exclusief deze positieve impact zou de bedrijfswinst uitgekomen zijn op 10,85 miljoen, of een daling met 6,16 % vergeleken met vorig boekjaar. EBITDA van het boekjaar 2003/2004 bedraagt 15,52 miljoen (10,8 % van de omzet), tegenover 17,62 miljoen vorig boekjaar (11 % van de omzet). EBIT steeg met 9,55 % tot 12,18 miljoen, tegenover 11,11 miljoen vorig boekjaar. Het betreft de bedrijfswinst inclusief een aantal financiële opbrengsten en kosten die erop betrekking hebben. De EBIT-marge bedraagt 8,49 % versus 6,96 % vorig jaar. De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening bedraagt 12,22 miljoen versus 10,85 miljoen vorig boekjaar, wat een stijging betekent met 12,70 %. De geconsolideerde winst na belastingen, bedraagt 7,85 miljoen (5,47 % van de omzet), tegenover 5,50 miljoen vorig boekjaar. Dat is een toename met 42,75 %. 16

17 De stijging van de nettogroepswinst is onder meer toe te schrijven aan het éénmalig effect van de dit boekjaar teruggenomen RSZ-provisies inzake vroegere participatiesystemen. Verder hebben ook de vorig boekjaar doorgevoerde bijsturingen, het verplichte pro rato afschrijven, de lagere afschrijvingen op consolidatiegoodwill en de recent verlaagde belastingsvoet meegespeeld in deze nettowinst. De groepswinst na belastingen, maar vóór afschrijvingen op consolidatiegoodwill bedraagt 8,29 miljoen tegenover 6,54 miljoen vorig boekjaar. De cashflow bedraagt 11,89 miljoen tegenover 11,33 miljoen vorig boekjaar. Dat is een stijging met 4,94 %. Het eigen vermogen van de Groep Dolmen groeide tot 43,17 miljoen ( 38,56 miljoen vorig boekjaar). De langlopende schulden (inclusief het gedeelte dat binnen het jaar vervalt) namen af tot 10,44 miljoen ( 11,99 miljoen op het einde van vorig boekjaar). Eind dit boekjaar bedraagt het netto financieel overschot 25,78 miljoen versus 13,88 miljoen per eind vorig boekjaar. Deze gezonde liquiditeitspositie garandeert de Groep Dolmen de nodige autonomie en geeft de financiële kracht om strategische investeringen te verrichten. De investeringen in vaste activa binnen de Groep Dolmen bedragen 2,24 miljoen. Het betreft investeringen in bedrijfswagens en informaticamateriaal voor eigen gebruik. De nettoboekwaarde van de vaste activa bedraagt op het einde van het boekjaar 17,81 miljoen, tegenover 19,82 miljoen vorig boekjaar. Er wordt een brutodividend voorgesteld van 0,34 per aandeel, tegenover 0,28 vorig boekjaar. Dat is een toename met 21,43 %. Op het einde van het boekjaar 2003/2004 telde de Groep Dolmen 811 medewerkers. Vooruitzichten Op 7 juni 2004 heeft Dolmen Computer Applications NV 100% van de aandelen van JConsults International NV overgekocht van Bureau van Dijk Computer Services NV met als doelstelling binnen het domein van applicatieontwikkeling zowel op het Java-, als op het Microsoft.NET-platform als in een aantal legacyomgevingen nr. 1 dienstverlener te zijn in België. De topexpertise op deze diverse platformen geeft Dolmen een unieke positie in het bouwen van nieuwe en integreren van bestaande toepassingen om op die manier kosteffectieve oplossingen aan te bieden aan haar klanten. Deze acquisitie past volledig binnen deze strategie. In een continu veranderende ICT-markt zal Dolmen haar inspanning richten op de klantspecifieke vereisten waarbij value for money en klantentevredenheid, ondersteund door een blijvende aandacht voor interne efficiëntie, hoog in haar vaandel staan. Enerzijds stellen we vast dat de vraag naar uiteenlopende vormen van diensten weer op gang komt. Vooral bij middelgrote bedrijven stellen we een stijging vast van man- en kennisgebonden projectopdrachten zowel voor infrastructuur als voor applications. De blijvende vraag naar diensten is de stabiliserende factor in de winstgevendheid van de onderneming. Inzake services is Dolmen, door zijn jarenlange multidisciplinaire ervaring, zowel op infrastructuur- als op applicatieplatformen, goed geplaatst. Het levert een totaalaanbod dat uniek is op de Belgische markt. Anderzijds blijft de vraag naar producten vooralsnog zwak en houdt de prijsdruk bij product- en hardwareverkoop aan. Tevens ontstaat er een toenemende druk op het distributiekanaal doordat de voornaamste leveranciers meer en meer rechtstreeks gaan verkopen en dus naast leverancier ook concurrent worden. Alles wordt dan ook in het werk gesteld om producten zo kosteneffectief mogelijk tot bij de klant te brengen. Voorbeeld daarvan zijn de elektronische middelen (e-procurement) die grotere klanten reeds hanteren om, met een minimum aan tijd en energie, hun Dolmen-bestellingen te plaatsen en op te volgen. Ondanks de vaststelling dat de tekenen van herstel in de services bemoedigend zijn, blijven we voorzichtig met prognoses. Op de Algemene Vergadering van 8 september 2004 zal getracht worden een meer geactualiseerd beeld te geven met betrekking tot de vooruitzichten van de resultaten voor het boekjaar 2004/

18 in miljoenen euro Kerncijfers 2003/ / /2002 Omzet (excl. btw) (- 10,24 %) 143,35 159,71 205,25 Bedrijfswinst (+ 2,49 %) 11,85 11,56 15,89 Bedrijfscashflow vóór belastingen 15,44 16,34 21,21 Financieel resultaat + 0,38-0,71-0,17 Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening (+ 12,70 %) 12,22 10,85 15,72 EBITDA (1) (- 11,90 %) 15,52 17,62 23,81 EBIT (2) (+ 9,55 %) 12,18 11,11 16,73 Uitzonderlijk resultaat 0-0,64 0,93 Winst vóór belastingen (+ 19,75 %) 12,22 10,21 16,65 Belastingen 4,37 4,71 7,42 Geconsolideerde winst (3) (+ 42,75 %) 7,85 5,50 9,23 Groepswinst na belastingen vóór afschrijving goodwill 8,29 6,54 10,27 Cashflow (4) (+ 4,94 %) 11,89 11,33 15,62 Cashflow in percent van de omzet 8,29 % 7,09 % 7,61 % Bruto-aangroei vaste activa (5) 2,03 2,67 5,04 Nettoboekwaarde vaste activa 17,81 19,82 22,97 Eigen vermogen 43,17 38,56 35,51 Langlopende schulden 10,44 11,99 13,64 Netto financiële schuld (+)/Netto financieel overschot (-) - 25,78-13, ,32 klantverhaal (1) EBITDA = EBIT vermeerderd met afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen (2) EBIT = bedrijfswinst inclusief een aantal financiële opbrengsten en financiële kosten (afschrijvingen goodwill) die erop betrekking hebben. (3) Het aandeel van de groep in het geconsolideerd resultaat is identiek aan de geconsolideerde winst. (4) Cashflow: winst + afschrijvingen (5) Exclusief financiële vaste activa en exclusief consolidatieverschillen 2003/ / /2002 Tewerkgesteld personeel op 31 maart Aantal aandelen Winstdelende aandelen (berekeningsbasis) Gegevens per winstdelend aandeel Geconsolideerde winst 0,95 0,67 1,14 Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 1,49 1,33 1,95 Dividend per aandeel Dolmen Computer Applications NV Bruto 0,34 0,28 0,32 Netto 0,26 0,21 0,24 18

19 Euro Pool System International klantverhaal "Je kan rustig stellen dat Dolmen meebouwt aan onze toekomst." Origineel werkte Euro Pool System International met een gedistribueerde informaticaomgeving. Alle groeps- en kantoortoepassingen draaiden, onafhankelijk van elkaar, in elk nationaal hoofdkantoor. Back-upkwaliteit en beheersbaarheid kwamen in het gedrang. De Total Cost of Ownership (TCO) werd te hoog en het risico op dataverlies te groot. Met Dolmen als partner bij het denkwerk en bij de implementatie, koos Euro Pool System International voor migratie naar een gecentraliseerd ICT-model. Daarin zouden alle applicaties op beveiligde en redundant uitgevoerde systemen lopen, en ondergebracht worden in twee fysisch volledig van elkaar gescheiden computercentra. Gebruikers zouden werken op thin clients. De core business van Euro Pool System International ligt in het uitbreiden en optimaliseren van zijn verhuuractiviteiten voor meermalige verpakking en de daaraan gerelateerde logistieke diensten, niet in informatica. Het zette dan ook stappen naar volledige outsourcing van zijn system management aan Dolmen. Met goed gedefinieerde service level agreements als houvast. 350 miljoen keer per jaar wisselen de producten van Euro Pool System van eigenaar. Het bedrijf is de verhuurder van de starre en klapbare blauwe plastic kisten waarin alle versproducten verpakt kunnen worden, bekend bij alle distributieketens. Het hoofdkantoor is gevestigd te Leidschendam (Nederland). Daarnaast zijn er 6 lokale dochterondernemingen in Europa, en een 40 tal depots uitgerust met wasstraten en opslagmogelijkheden om de klant steeds te kunnen bedienen van gewassen kisten. Euro Pool System levert daarbij ook alle nodige diensten die betrekking hebben op de verhuur van meermalige verpakking met name het ophalen bij de eindafnemer, het wassen, stockeren en afleveren van kisten bij vullers en inpakkers. Euro Pool System is de nr 1 in Europa op het gebied van verhuur en dienstverlening wat betreft meermalige verpakking. "Oorspronkelijk hadden we, vanuit Euro Pool System, onze nood geformuleerd als een vraag naar een nieuwe infrastructuuromgeving. Wat ik bij Dolmen apprecieer is dat de technici met wie we toen, binnen een strikt tijdsbestek, aan oplossingen gewerkt hebben, onze concrete vragen ook in een bredere context zijn gaan plaatsen. En precies door met ons mee te denken, volgens hun eigen projectmethodologie, zijn we vandaag niet meer bezig met losse acties maar wel met het klaarmaken van onze weg naar de toekomst. Qua infrastructuur, en qua applicaties. Je kan rustig stellen dat Dolmen meebouwt aan onze toekomst." Louis Selleslags, Chief Operational Officer 19

20 Samina, secretaresse 5. Aandeelhouderschap - aandelen Dolmen Kalender voor de aandeelhouders 4 september 2004 uiterste datum voor neerlegging van aandelen voor deelname aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders 8 september uur Algemene Vergadering van aandeelhouders over het boekjaar 2003/ september 2004 betaalbaarstelling dividend coupon nr. 5 8 oktober 2004 attesten i.v.m. vrijstelling of verminderde roerende voorheffing op dividenden in ons bezit 15 oktober 2004 Buitengewone Algemene Vergadering in verband met de kapitaalverhoging voorbehouden aan de personeelsleden van de Groep Dolmen 16 december uur aankondiging halfjaarlijkse informatie van het boekjaar 2004/ december 2004 publicatie halfjaarlijkse informatie van het boekjaar 2004/2005 informatievergadering voor financiële analisten 23 juni uur aankondiging resultaat van het boekjaar 2004/ juni 2005 publicatie resultaat van het boekjaar 2004/2005 informatievergadering voor financiële analisten 10 september 2005 uiterste datum neerlegging van aandelen voor deelname aan de jaarlijkse Algemene Vergadering 14 september uur Algemene Vergadering van aandeelhouders over het boekjaar 2004/

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 17 SEPTEMBER 2008 ======================================================

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 17 SEPTEMBER 2008 ====================================================== N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 17 SEPTEMBER 2008 ====================================================== Het

Nadere informatie

jaarverslag boekjaar 2002/2003

jaarverslag boekjaar 2002/2003 jaarverslag boekjaar 2002/2003 Kerncijfers Groep Dolmen Nettowinst en cashflow in miljoenen euro 18 Omzet in miljoenen euro 250 1,40 Winst per aandeel Dolmen in euro 16 14 12 10 8 6 nettowinst cashflow

Nadere informatie

De vergadering duidt in hoedanigheid van stemopnemers aan : De voorzitter legt op het bureau :

De vergadering duidt in hoedanigheid van stemopnemers aan : De voorzitter legt op het bureau : N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER 2015 ==========================================================

Nadere informatie

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg 196 1500 Halle BTW-BE0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene

Nadere informatie

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2005 ======================================================

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2005 ====================================================== N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2005 ====================================================== Het

Nadere informatie

jaarverslag boekjaar 2004/2005 Dolmen Computer Applications naamloze vennootschap maatschappelijke zetel A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen

jaarverslag boekjaar 2004/2005 Dolmen Computer Applications naamloze vennootschap maatschappelijke zetel A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen Dolmen Computer Applications naamloze vennootschap maatschappelijke zetel A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen BTW BE 0460.306.570 RPR Brussel T +32 2 362 55 55 F +32 2 362 55 99 www.dolmen.be info@dolmen.be

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER 2013

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER 2013 VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER 2013 De ondergetekende... Met domicilie of maatschappelijke zetel te... eigenaar van... aandelen van de N.V. Etn. Fr. COLRUYT met maatschappelijke

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten.

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. MISSION STATEMENT Systemat Expert wenst haar klanten bij te staan in de realisatie van hun diverse IT projecten door hun te voorzien

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 2016

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 2016 VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 2016 De ondergetekende... Met domicilie of maatschappelijke zetel te... eigenaar van... aandelen van Etn. Fr. COLRUYT NV met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud :

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud : CONTACTEN Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR Maryse Gits SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@systemat.com

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op vrijdag 16 mei 2014 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING OP 10 SEPTEMBER 2014 VANAF 17.00 UUR

Nadere informatie

Selling Mamut One. Yvette Hoogewerf, Sales Manager VAR NL 25 september 2007 yvetteh@mamut.nl

Selling Mamut One. Yvette Hoogewerf, Sales Manager VAR NL 25 september 2007 yvetteh@mamut.nl Selling Mamut One Yvette Hoogewerf, Sales Manager VAR NL 25 september 2007 yvetteh@mamut.nl Agenda Visie Mamut Trends in de markt Solution Selling Wat is Mamut One Partners Selling the solution Value proposition

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2014-2015.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2014-2015. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg 196 1500 Halle BTW-BE0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Wevelgem op woensdag 9 mei 2007

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Wevelgem op woensdag 9 mei 2007 Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Wevelgem op woensdag 9 mei 2007 De vergadering wordt om 10:30 uur geopend onder het voorzitterschap van Baron

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 27 april 2011, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2014 De gewone algemene vergadering

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER 2015

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER 2015 VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER 2015 De ondergetekende... Met domicilie of maatschappelijke zetel te... eigenaar van... aandelen van Etn. Fr. COLRUYT NV met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 17 mei 2013 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Efficiëntie? Dat is werken

Efficiëntie? Dat is werken Efficiëntie? Dat is werken met actuele informatie. Punt. Isabel Corporate Synchroniser Isabel Corporate Synchroniser Hoe efficiënt werkt u vandaag? Vandaag is het uitwisselen van bestanden tussen Isabel

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117

Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117 Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117 De raad van bestuur van Gimv NV (de Vennootschap ) nodigt de houders van effecten

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE RPR Brussel KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 RPR Brussel Verslag van de Jaarvergadering van de aandeelhouders, gehouden op woensdag 23 april 2014 te 1080 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS SOFTWARE DEVELOPMENT EXPERTISE PROFESSIONALS PROCESS AUTOMATISERING Algemene Vergadering van Aandeelhouders 30 mei 2011 1 AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS 1. Opening en mededelingen 2. Jaarrekening en jaarverslag

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2006, op 25 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

in verhuur van IT en multimedia.

in verhuur van IT en multimedia. in verhuur van IT en multimedia. slim veilig voordelig bezoekers hebben de boodschap ontvangen Livingston levert jaarlijks voor meer dan 200 beurzen, evenementen en congressen IT-oplossingen op maat. Dit

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 SEPTEMBER 2014

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 SEPTEMBER 2014 VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 SEPTEMBER 2014 De ondergetekende Met domicilie of maatschappelijke zetel te eigenaar van... aandelen van de N.V. Etn. Fr. COLRUYT met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing?

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? Management summary Voor een optimale productiviteit en efficiëntie binnen uw bedrijf, is het belangrijk

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Halfjaarresultaten per 30 juni 2010 SYSTEMAT N.V.

Halfjaarresultaten per 30 juni 2010 SYSTEMAT N.V. CONTACT Martin Detry SYSTEMAT Tel.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 26 AUGUSTUS 2010, 17U40 Frédérique Jacobs Tel.: +32 479 42 96 36 frederique.jacobs@systemat.com

Nadere informatie

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Op 16 december 2015 heeft het Belgische Parlement een nieuwe wet aangenomen (de Wet van december

Nadere informatie

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat Onder Embargo tot 18/08/2015-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat Hoogtepunten eerste halfjaar 2015 De opbrengsten

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

INFORMATIE AAN DE PERSONEELSLEDEN: AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM 200.000 NIEUWE AANDELEN MET FISCAAL VOORDEEL

INFORMATIE AAN DE PERSONEELSLEDEN: AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM 200.000 NIEUWE AANDELEN MET FISCAAL VOORDEEL ETN. FR. COLRUYT Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel INFORMATIE AAN DE PERSONEELSLEDEN: AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM 200.000

Nadere informatie

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski ECM - Enterprise Content Management Daniel Kucharski IT vraagstukken in de KMO Nood aan gebruiksvriendelijke software afgestemd op specifieke behoeften Geen grote investering in software en hardware Typische

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering. 27 april 2011 (15:00 uur)

STEMMING PER BRIEF. Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering. 27 april 2011 (15:00 uur) STEMMING PER BRIEF Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering 27 april 2011 (15:00 uur) Ten laatste op 22 april 2011 per aangetekende brief met ontvangstmelding te verzenden aan: Telenet Group Holding

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior)

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior) Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse Romaric Croes 27 Mei 2013 Contents Fresco Consult BVBA... 1 Missie... 1 Informatie over de openstaande betrekking... 1 Titel... 1 Plaats in de organisatie...

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30 -----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat

Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat Published on Keyware Technologies (http://www.keyware.com) Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat [1] augustus 2016 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 18 augustus

Nadere informatie

RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 9 SEPTEMBER 2009 Ondergetekende,..

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 29 APRIL 2016 De gewone algemene

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

UZ BRUSSEL, vlekkeloze communicatie als standaard.

UZ BRUSSEL, vlekkeloze communicatie als standaard. UZ BRUSSEL, vlekkeloze communicatie als standaard. Het UZ Brussel is in beweging. Elk jaar worden er 28.000 patiënten opgenomen en vinden er meer dan 400.000 patiëntencontacten plaats. Die gigantische

Nadere informatie

Oplossingen voor middelgrote en kleine bedrijven. IBM express portfolio: Eenvoudig. Betaalbaar. Krachtig. Precies goed.

Oplossingen voor middelgrote en kleine bedrijven. IBM express portfolio: Eenvoudig. Betaalbaar. Krachtig. Precies goed. Oplossingen voor middelgrote en kleine bedrijven IBM express portfolio: Eenvoudig. Betaalbaar. Krachtig. Precies goed. Om niet langer te moeten kiezen uit teveel of net niet genoeg. Sommige middelgrote

Nadere informatie

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs CARE Consulting Services + 32 11 21 12 22 www.care4trade.be Onze missie Net zoals een architekt in de bouwsector, zo mag ook de rol van CARE Consulting Services gezien

Nadere informatie

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Gent, afdeling Kortrijk OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders,

Nadere informatie

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops IT met impact Referentie Met deze oplossing kunnen we een beter serviceniveau aan ons hun productiviteit te verbeteren Voor beter onderwijs en meer

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Het examenprogramma omvat: 1. Beroepsprofiel 2. Opleidingsprofiel 3. Examenopzet 4. Examenprogramma

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal.

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. De solide basis voor uw ICT-oplossingen Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Succes vereist een solide én flexibele basis, zeker voor bedrijven die willen blijven

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 Inspelen op veranderingen Hoofdkantoor Werkenop afstand Mobiele en flexibele medewerkers Bijkantoren 2 Slide 3 Voornaamste conclusies Er is

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 Veelgestelde vragen van Partners www.novell.com WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 W a t i s d e I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t m a r k t? De Intelligent Workload

Nadere informatie