Ce rapport annuel est également disponible en français au siège social de la société.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ce rapport annuel est également disponible en français au siège social de la société."

Transcriptie

1

2 Onze dank gaat uit naar al onze medewerkers. Hun betrokkenheid bij het realiseren van de bedrijfsdoeleinden en hun dynamisme stellen ons in staat de gerapporteerde resultaten te bereiken en vertrouwen te hebben in de toekomst. Ce rapport annuel est également disponible en français au siège social de la société. This annual report is also available in English at the head office. Contact Voor verduidelijkingen omtrent de gegevens in dit jaarverslag kan men zich wenden tot: Luc Markey Financieel Direkteur Tel.: (09) Fax: (09) Verantwoordelijke uitgever Van de Velde NV Lageweg Wichelen Tel.: (09) Fax: (09) BTW nr Handelsregister Dendermonde: 47815

3 Inhoudstafel Boodschap van de voorzitter Geconsolideerde kerncijfers Profiel van de groep Onze objectieven Belangrijke gebeurtenissen van het voorbije jaar Groep Van de Velde A. Groepsstructuur B. Aandeelhoudersstructuur C. Bestuur en Controle D. Behoorlijk Bestuur Activiteitenverslag en vooruitzichten voor Informatie aan de aandeelhouders Van de Velde op de Beurs van Brussel Geconsolideerde jaarrekening A. Geconsolideerde balans B. Geconsolideerde resultatenrekening C. Toelichting D. Geconsolideerde financieringstabel E. Commentaar F. Verslag van de Commissaris-revisor Beknopte versie van de statutaire jaarrekening van Van de Velde N.V Nuttige informatie Financiële kalender Voorstellen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders en voorgestelde winstverdeling.. 67 Adressen Verklarende woordenlijst

4 Illustratie 4

5 Illustratie 5

6 Boodschap van de voorzitter De omzet van Van de Velde steeg in het jaar 2000 met 12% tot 78,4 miljoen euro. Daardoor werd het bedrag van 75 miljoen euro uit ons vijfjarenplan van 1997 een jaar vroeger dan voorzien behaald. De toen geplande winst voor het jaar 2000 was 8,5 miljoen euro; met een winstbedrag van 12,4 miljoen euro is dat objectief met meer dan 46% overschreden. De vooropgestelde objectieven werden dus ruimschoots bereikt. Dit resultaat is te danken aan een harmonieus samenspel van meerdere elementen. In de eerste plaats vindt men in onze onderneming op alle niveaus de gedrevenheid en vindingrijkheid om te slagen. Vervolgens kunnen wij rekenen op trouw en toekomstgericht partnership bij onze leveranciers en klanten. En ten slotte is er het kapitaal aan sympathie dat wij opgebouwd hebben bij miljoenen enthousiaste consumenten. Wij danken allen daarvoor en verzekeren dat de geest van onze onderneming in de toekomst ongewijzigd het streven naar steeds beter zal blijven. Voor onze aandeelhouders kan er geen betere garantie voor de toekomst zijn, dan de consistente en consequente wijze waarmee wij ernaar streven onze doelstellingen te realiseren. De winstgroei van de voorbije jaren heeft ertoe geleid dat de onderneming niet alleen jaarlijks een mooi dividend kan uitkeren, maar tevens over aanzienlijke eigen middelen beschikt om verder te kunnen groeien. Ondernemen is per definitie initiatief nemen, het scheppen van wat er nog niet is, en dus risico s nemen. Maar het is ook de plicht van, en een uitdaging voor het management om de middelen verstandig en efficiënt aan te wenden. Het feit dat deze middelen ruim voorhanden zijn, betekent niet dat wij elementaire regels van zuinigheid en voorzichtigheid overboord zouden gooien. Wie een avontuurlijke schattenjacht onderneemt, moet het wel zo aanpakken dat hij de jacht overleeft. Sinds zijn ontstaan is Van de Velde obsessief begaan met de kwaliteit van zijn producten en heeft het bedrijf alle aandacht voor de waarde die het levert aan de klant en de consument. In de loop der jaren streefden wij naar steeds meer efficiëntie in het gebruik van onze beleidsinstrumenten. Vervolgens probeerden wij een hogere creativiteit te bereiken die, gekoppeld aan kwaliteit, de onderneming toegelaten heeft onbetwist leider op de thuismarkt te worden en een internationale vlucht te nemen. En tot slot streefden wij naar doorgedreven partnership met onze klanten en communicatie naar de consumenten, die de sympathie voor en het verlangen naar de producten stabiliseren en uitdragen. Het is door deze unieke en uitgebalanceerde combinatie van elementen dat Van de Velde erin geslaagd is op zijn thuismarkt onbetwist marktleider te worden. Wij zijn ervan overtuigd dat wij ook in het buitenland onze doelstellingen zullen bereiken wanneer wij deze formule consequent internationaal toepassen. In het voorbije jaar en dit jaar hebben wij initiatieven genomen die de fundamenten leggen voor onze toekomstige groei. Wij hebben geïnvesteerd in mensen, vooral in de sectoren van de productontwikkeling en van het commercieel administratieve. Wij investeren in gebouwen: voor productie in Tunesië, voor grondstoffenlogistiek in Schellebelle en voor eindproducten in Wichelen. Wij investeren meer in communicatie, vooral in Frankrijk en Duitsland, onze twee grote en nabije markten. Aldus wenden wij op een zeer geleidelijke wijze onze financiële middelen aan om onze groei te realiseren. Spectaculair is dit misschien niet, maar wel efficiënt. Wij mikken niet op ophefmakende initiatieven, wel op een beleid waar aandeelhouders, medewerkers, klanten en consumenten beter van worden. 6

7 Illustratie 7

8 Geconsolideerde kerncijfers (in miljoen EURO) Resultatenrekening 1996 %groei 1997 %groei 1998 %groei 1999 %groei 2000 %groei Bedrijfsopbrengsten % % % % % Brutomarge(*) % % % % % Toegevoegde waarde(*) % % % % % Operationele cash flow * % % % % % Bedrijfswinst % % % % % Courante winst % % % % % Cash flow na belastingen(*) % % % % % Nettowinst % % % % % Andere kerncijfers Balanstotaal Eigen vermogen Vaste activa Bedrijfskapitaal (*) Netto liquiditeit (*) Investeringen ,18 Afschrijvingen Ratio s Rendement van het eigen vermogen(*) 35% 36% 36% 36% 32% Solvabiliteit 73% 70% 72% 70% 70% Nettowinst/Bedrijfsopbrengsten 11% 12% 14% 16% 16% Cash flow/bedrijfsopbrengsten 14% 14% 17% 20% 19% (*) zie verklarende woordenlijst 8

9 Bedrijfsopbrengsten Nettowinst Investeringen Solvabiliteit Koers en Volumeverloop / /2000 9

10 Profiel van de groep De groep Van de Velde NV ontwerpt, produceert en commercialiseert modieuze luxelingerie. Het ontwerp, de logistiek en de verkoop zijn de drie pijlers van de onderneming, die zij volledig centraal wenst te sturen en te controleren. Daaruit vloeit voort dat zij uitsluitend producten onder eigen merknaam commercialiseert. Zij is marktleider in de Benelux in de sector van de luxueuze en modieuze dameslingerie. In de meeste andere EU-landen is zij een van de drie belangrijkste marktspelers. De vier merknamen zijn: Marie Jo: vrouwelijk en verfijnd, Marie Jo L Aventure: puur en sober, Marie Jo L Exclusive: glamour voor de vrouw met stijl Prima Donna: exclusieve lingerie voor grote cups en ruime maten, Het bedrijf gaat terug tot het jaar 1919, toen de stichters Achiel Van de Velde en zijn vrouw Margaretha een atelier voor creatie en confectie van dameskorsetten oprichtten. In de daaropvolgende decennia groeide het bedrijf uit tot een befaamde en bloeiende producent van figuurcorrigerende en hoogwaardige dameslingerie, bestaande uit gaines, panty s, korsetten en beha s. In de tweede helft van de jaren zeventig ging Van de Velde NV op zoek naar nieuwe wegen: de onderneming wilde haar zin voor perfectie en kwaliteit koppelen aan zwierige creativiteit en zo een Europese speler worden op de markt van de luxelingerie. In 1981 werd de creatieve lijn Marie Jo geïntroduceerd en begon de onderneming een niet te stuiten expansie. In de jaren negentig volgden Prima Donna en Marie Jo L Aventure, collecties van het allerhoogste kwaliteitsniveau met een grote emotionele waarde. In de eenentwintigste eeuw stapt Van de Velde met Marie Jo L Exclusive in het topsegment van de luxelingerie. 10

11 Onze objectieven Van de Velde NV wil op de Europese markt van de luxelingerie een vooraanstaande rol spelen en een referentie zijn inzake creativiteit en productkwaliteit. Daarop steunend wil zij een betekenisvolle aanwezigheid op niet-europese ontwikkelde markten realiseren. Zij wil haar groei op een coherente en stabiele manier voortzetten en een belangrijke positie in de sector innemen door: de voortdurende ontwikkeling van een hechte en gemotiveerde groep bekwame en performante medewerkers investeringen in aangepaste infrastructuur de vorming van een sterke en coherente merkenportefeuille die in alle segmenten van de markt van de luxelingerie de toon aangeeft een nauwere samenwerking tot stand te brengen met klanten en leveranciers. Teneinde haar financiële onafhankelijkheid bij het realiseren van deze objectieven te behouden, wenst zij hiertoe een voldoende rendabiliteit te bereiken. Haar aandeelhouders wenst zij op een continue wijze een meerwaarde te bieden op het ingebrachte kapitaal, alsook jaarlijks een aangepaste vergoeding uit te keren. Van de Velde NV hecht belang aan ethisch ondernemen. Behoorlijk bestuur is zowel ten behoeve van de aandeelhouders, de medewerkers en de zakenpartners als van de consumenten een prioritaire maatschappelijke doelstelling. 11

12

13

14

15

16 Belangrijke gebeurtenissen van het voorbije jaar De bouw van een nieuw confectieatelier in Tunesië werd voltooid. In juli 2000 werd de bestaande confectiecapaciteit naar het nieuwe gebouw overgeheveld vanuit een gehuurd atelier. De capaciteit werd eveneens met 50% uitgebreid. Naast capaciteitsvergroting maakt het nieuwe, eigen atelier een betere logistieke organisatie mogelijk. Bovendien kan de onderneming investeren in een betere werkomgeving voor de medewerkers en in betere omstandigheden voor de opslag en de behandeling van haar producten. De vervanging van de door de groei moeilijk beheersbare commerciële en administratieve programmatuur door geïntegreerde ERP-software (Enterprise Resource Planning), werd zonder problemen voortgezet. In het begin van 2001 worden ook de productiesoftware en het materiaalbeheer hierin opgenomen, als laatste stap in de ERP-implementatie. Naast Marie Jo, Marie Jo L Aventure en Prima Donna werd de nieuwe lijn Marie Jo L Exclusive gecreëerd, die in het begin van 2001 gelanceerd wordt in het topsegment van de luxelingeriemarkt. Deze nichemarkt is voor de uitstraling van Van de Velde zeer belangrijk. In deze periode wordt ook de website opengesteld. Naast het verstrekken van informatie over de producten, de verdeelpunten, de communiqués en het jaarverslag kan Van de Velde NV via de interactieve mogelijkheden van de website de voorkeuren van de consumenten leren kennen. In de toekomst zullen vertegenwoordigers en verdelers-kleinhandelaars ook bestellingen kunnen doorgeven via de website. 16

17 A. Groepsstructuur Van de Velde NV België PUBLIEK (40,3%) 100% 100% 99,86% 99,99% 100% 100% 100% 96% Van de Velde Mode BV Van de Velde UK Ltd Soc. de Confection de Kondar SARL Van de Velde France SARL Van de Velde Verwaltungs GmbH Van de Velde Termelo es Kereskedelmi Kft Prima Donna Wilhelm Meyer-Jlschen GmbH & C Kg Van de Velde Marie Jo SA Nederland Engeland Tunesië Frankrijk Duitsland Hongarije Duitsland GH Luxemburg 99% 1% 0,01% Van de Velde SARL Tunesië Van de Velde SARL Tunesië Van de Velde France SARL Frankrijk 4% Van de Velde Marie Jo SA GH Luxemburg 0,14% Société de Confection de Kondar SARL Tunesië De Hongaarse en Tunesische ondernemingen zijn assemblageateliers. Van de Velde Marie Jo SA fungeert als eigen verzekeringsmaatschappij die verzekert tegen de eventuele schade opgelopen door afgrendeling van leveringen, terugroepen van producten, krediet- en transportrisico s en het overlijden van sleutelfiguren. Op die manier controleert Van de Velde het totale productieproces. Alle commerciële en marketingactiviteiten worden eveneens vanuit de hoofdzetel geleid. De andere dochterondernemingen zijn agenturen. Zij zijn verantwoordelijk voor de lokale verkopers. Alle belangrijke activiteiten worden in België gecentraliseerd: het ontwerp, het materiaalbeheer, de kwaliteitscontrole van de binnenkomende materialen, het snijden, een gedeelte van de confectie, de kwaliteitscontrole op de geconfectioneerde artikelen en de distributie. 17

18 B. Aandeelhoudersstructuur - C. Bestuur en Controle Aandeelhoudersstructuur Iets meer dan 40% van de aandelen is geplaatst bij het publiek. De notering gebeurt in het continue segment van de termijnmarkt van Euronext Brussel. De andere aandelen zijn in het bezit van Van de Velde Holding NV, die de belangen groepeert van de families Laureys en Van de Velde. Bestuur en Controle Raad van Bestuur Lucas Laureys, voorzitter Lucas Laureys NV, gedelegeerd bestuurder Karel Van de Velde NV, gedelegeerd bestuurder Herman Van de Velde NV, gedelegeerd bestuurder Management en adviesbureau Marc Hofman V.O.F., bestuurder, vertegenwoordigd door Marc Hofman, financieel directeur bij de groep Ter Beke en bestuurder van werkmaatschappijen van deze groep Vanden Abeele-Loeckx V.O.F., bestuurder, vertegenwoordigd door Piet Vanden Abeele, gewoon hoogleraar en decaan aan de faculteit economische en toegepaste economische wetenschappen van de K.U.L., eveneens medestichter en bestuurder van het spin-offbedrijf IMO-Leuven. Cost Management NV, bestuurder, vertegenwoordigd door Werner Bruggeman, hoogleraar aan de faculteit economie en bedrijfskunde van de universiteit Gent, eveneens hoogleraar en partner van de Vlerick Leuven-Gent Management School. De eerste vier bestuurders zijn de vertegenwoordigers van de meerderheidsaandeelhouder Van de Velde Holding NV. Zij vormen samen het dagelijks bestuur, en worden telkens benoemd voor een periode van drie jaar. Zij worden in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd door de personen die hun naam dragen. Deze laatsten zijn tevens gedelegeerd bestuurder in hun bestuursvennootschappen. De laatste drie bestuurders zijn onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 14 van de statuten. Zij vertegenwoordigen geen meerderheidsaandeelhouders. Zij worden telkens voor één jaar benoemd. De mandaten van de onafhankelijke bestuurders vervallen met de Algemene Vergadering van 30 mei De mandaten van de andere bestuurders vervallen met de Algemene Vergadering van 28 mei Er bestaan geen statutaire of andere regels met betrekking tot de leeftijdsgrens van bestuurders, noch voor de uitoefening van hun bestuursfunctie. Directiecomité en aanvullend directiecomité Lucas Laureys, algemene directie, marketing en sales Karel Van de Velde, algemene directie, ontwerp en productontwikkeling Herman Van de Velde, algemene directie, organisatie, personeel, productie en administratie Luc Markey, financiële en administratieve directie Hedwig Schockaert, logistiek manager, leiding interne studiedienst Het directiecomité en het dagelijks bestuur komen wekelijks samen en zijn belast met de dagelijkse leiding van de onderneming. Alle leden van de Raad van Bestuur en het directiecomité, alsook enkele medewerkers die toegang hebben tot belangrijke informatie, hebben het protocol ter voorkoming van misbruik van voorkennis ondertekend. Wie transacties wil uitvoeren met het aandeel van Van de Velde dient voorafgaandelijk toestemming te vragen aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Bovendien legt de Raad van Bestuur regelmatig aan alle ondertekenaars van het protocol een algemeen transactieverbod op in periodes voorafgaand aan het verstrekken van informatie aan de markt. Aldus vermijdt men dat ook maar de indruk kan worden gewekt dat bevoorrechte informatie op onwettelijke manier zou worden aangewend. 18

19 Illustratie 19

20 C. Bestuur en Controle Commissaris-revisor De Raad vertrouwt het toezicht toe aan: Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, Martelaarslaan 53-55, 9000 Gent, vertegenwoordigd door Rosita Van Maele. De benoeming is gebeurd voor drie jaar en eindigt met de Algemene Vergadering van 30 mei Met de bedrijfsrevisor wordt regelmatig overlegd. Er zijn geen relaties met Van de Velde die zijn oordeel zouden kunnen beïnvloeden. Dienstverlening door bedrijfsrevisoren Overeenkomstig artikel 134 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen delen wij mee dat onze commissaris-revisor bijkomende werkzaamheden heeft verricht ten bedrage van: euro euro euro. Het betreft controleopdrachten ten behoeve van Val-I-Pack en Duales System Deutschland, die attesten vragen in verband met de hoeveelheid door Van de Velde op de markt gebrachte verpakkingen (zie verder onder milieu). Daarnaast heeft Ernst & Young Taxconsultants BCV, een vennootschap waarmee Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV een professionele samenwerking heeft, prestaties verricht die de volgende erelonen hebben opgeleverd: euro euro euro. 20

21 Illustratie 21

22 D. Behoorlijk Bestuur Werking van de raad van bestuur De Raad van Bestuur vergadert minstens viermaal per jaar. De data worden in overleg met de bestuurders voor het hele jaar vastgelegd. De belangrijkste agendapunten zijn de volgende: bespreking en goedkeuring van de semestriële resultaten en de jaarresultaten bespreking en goedkeuring van het jaarverslag en het statutair verslag van de Raad van Bestuur bespreking en opvolging van de budgetten bespreking en opvolging van de ondernemingsstrategie bespreking van eventuele acquisitiedossiers of structurele samenwerkingsverbanden evaluatie van het management. Daarnaast behandelt de Raad specifieke agendapunten in verband met concrete dossiers en de actualiteit. De onafhankelijke bestuurders ontvangen van het dagelijks bestuur voorafgaandelijk alle informatie die aan de aandeelhouders of aan derden wordt verstrekt, waaronder de perscommuniqués. Voor het nemen van belangrijke beslissingen kunnen er ad-hocbijeenkomsten plaatsvinden. De beslissingen worden bij consensus genomen. Wanneer de Raad niet tot een beslissing kan komen, wordt het onderwerp verdaagd of verwezen naar een werkgroep binnen de Raad en op een volgende vergadering opnieuw behandeld. De voorzitter en de gedelegeerd bestuurders vormen samen de meerderheid in de Raad van Bestuur. De evolutie van de activiteiten van de dochtervennootschappen en van de participaties wordt niet systematisch gevolgd. Het dagelijks bestuur brengt het punt op de dagorde wanneer het dat nodig acht. De bestuurders ontvangen voor hun mandaat een vaste jaarvergoeding. Die wordt door de Algemene Vergadering vastgelegd. Er worden geen voordelen in natura verstrekt en geen aandelenopties verleend. Evenmin worden er vergoedingen betaald in functie van het resultaat van de groep. De leden van het directiecomité die niet zetelen in het dagelijks bestuur zijn bezoldigde werknemers en kunnen de beschikking krijgen over aandelenopties en voordelen in natura. Ze ontvangen noch erelonen, noch managementvergoedingen. De Raad van Bestuur heeft in zijn schoot geen formeel auditcomité opgericht. Wel worden de voorlopige resultaten, twee weken vooraleer zij door de voltallige Raad van Bestuur worden besproken, voorgelegd aan een werkgroep met minstens één onafhankelijke bestuurder en minstens twee leden van het dagelijks bestuur. Indien nodig formuleert deze werkgroep adviezen aan de voltallige Raad van Bestuur. In 2001 wordt een benoemings- en bezoldigingscomité opgericht, waar de benoemingen en de bezoldigingen van de bestuurders worden beoordeeld en aanbevelingen worden gedaan in verband met eventuele aanpassingen. Er is een warrantcomité, bestaande uit de leden van het dagelijks bestuur. Hun functie is onbezoldigd en ze zijn op elk ogenblik door de Raad van Bestuur afzetbaar als lid van het warrantcomité. Het warrantcomité heeft als taak de bepalingen van het warrantplan onder toezicht van de Raad van Bestuur uit te voeren. Ad-hoccomités worden opgericht telkens als een onderwerp een diepere uitwerking behoeft. Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur komt wekelijks samen en bestaat uit de drie gedelegeerd bestuurders. De onderneming wordt verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee gedelegeerd bestuurders. 22

23 D. Behoorlijk Bestuur Het dagelijks bestuur leidt het directiecomité. Buiten de bovengenoemde bestuurdersbezoldiging zijn er geen aparte directievergoedingen. De dividendenpolitiek houdt met de volgende factoren rekening: correcte vergoeding van de aandeelhouders, o.m. in vergelijking met de andere op Euronext Brussel genoteerde bedrijven behoud van voldoende autofinancieringscapaciteit, met het oog op een eventuele interessante investeringsoptie vergoeding in verhouding tot de cashflowverwachtingen. Relaties met de dominerende aandeelhouders Een meerderheid van de bestuurders wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de NV Van de Velde Holding, zolang deze laatste, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten minste 35% van de aandelen van de vennootschap bezit. De NV Van de Velde Holding houdt 59,7% van de aandelen aan. De aandelen van Van de Velde Holding NV worden aangehouden door de stichtingen Achillea en Vesta, elk voor 50% van de aandelen. Deze stichtingen groeperen respectievelijk de belangen van de families Laureys en Van de Velde en beslissen in consensus. Er wordt voor geopteerd om een uitkeringspercentage van 35% te blijven nastreven. 23

24 Illustratie 24

25 Activiteitenverslag en vooruitzichten voor 2000 Omzet De verkoop steeg met 12%. Dit was voornamelijk te danken aan de merken Prima Donna en Marie Jo L Aventure, die respectievelijk een groei kenden van 19 en 28%. Verder vormt toenemende bekendheid een drijvende kracht achter de blijvende vooruitgang van onze merken. Geografisch was in Europa de omzetstijging evenwichtig verdeeld over de verschillende landen. De commerciële inspanningen in Duitsland beginnen vrucht af te werpen: de groei verdubbelde er van 4 naar 8%. De resultaten van de voorverkopen bevestigen deze trend. In Frankrijk werd een groei van 15% gerealiseerd. De verkoopleiding en -opvolging werden overgebracht naar de hoofdzetel in Schellebelle, van waaruit het verkoopteam verder zal worden gestuurd. Aanwerving van een coach op het terrein en uitbreiding van het verkoopteam staan eveneens op het programma. De introductie van de merken op de Italiaanse en Oostenrijkse markt was bijzonder succesvol en laat het beste verhopen voor het jaar In Noord-Amerika blijft het groeipercentage bijzonder hoog: meer dan 40%. Omzetverdeling over de merken % 17 % 39 % Marie Jo Marie Jo L Aventure Prima Donna Andere Geografische omzet % 43 % Meer dan 4000 gespecialiseerde lingeriewinkels in Europa verkopen onze producten. Bij de driemaandelijkse presentatie van de nieuwe collecties aan de klanten wordt gezocht naar de best mogelijke keuze uit het assortiment voor elke individuele winkel. Deze politiek verzekert een efficiënte informatiestroom vanwege de consumenten omtrent hun kijk op onze collecties, hun noden en hun toekomstverwachtingen. 13 % 23 % 30 % 24 % België Duitsland Nederland Andere Frankrijk 25

26 Activiteitenverslag en vooruitzichten voor 2001 Investeringen In 2000 investeerden wij 2 miljoen euro in een nieuw confectieatelier in Tunesië. Het is uitzonderlijk modern en ruim uitgerust, en volledig geklimatiseerd om hoogwaardige producten in de meest optimale en rendabele omstandigheden te kunnen assembleren. In België vermelden wij nog de installatie van een nieuwe telefooncentrale en de uitbreiding van het callcenter met nieuwe kantoren. Ook werd de computerhardware aangepast aan de vereisten van de ERP-software. Investeringen: (in miljoen euro) België 3,30 4,12 1,51 1,25 Hongarije 0,20 0,15 0,10 0,13 Tunesië 0,20 0,12 0,27 1,80 Totaal 3,70 4,39 1,88 3,18 in % van de omzet 7% 7% 3% 3% Afschrijvingen 1,19 1,81 1,81 2,08 in % van de vaste activa 21% 23% 20% 21% De inschrijving op de converteerbare obligatielening van onze onderaannemer in China blijft behouden voor 1 miljoen USD. Deze onderaannemer staat in voor 54% van onze confectiecapaciteit. De resultaten zijn opnieuw winstgevend; de herfinanciering lijkt het bedrijf weer gezond te hebben gemaakt. Een eventuele conversie zou een participatie van ongeveer 1,5% in hun kapitaal opleveren. 26

27 Activiteitenverslag en vooruitzichten voor 2001 Evolutie van de geconsolideerde bedrijfskosten De bedrijfswinst bereikt net geen 26% van de bedrijfsopbrengsten. relatief lagere productiekosten door verdere delokalisatie naar de filialen in het buitenland en naar onderaannemers; het aandeel van de Belgische confectie daalt tot 7% van het totaal. Samen met de verbeterde productiviteit in de Hongaarse en Tunesische vestigingen leidt dit tot een verdere daling van de personeelskosten. een stijgend aandeel van de marketingkosten in de bedrijfsopbrengsten wegens een intensieve mediacampagne, hoofdzakelijk in Frankrijk. Die worden gedeeltelijk gecompenseerd door een verdere daling van de verkoopkosten wegens schaalvoordelen. Geconsolideerde bedrijfskosten in % van de geconsolideerd bedrijfsopbrengsten Bedrijfsopbrengsten Materiaalaankopen Diensten en diverse goederen Toegevoegde waarde Bezoldigingen Operationele cashflow Niet-kaskosten Bedrijfswinst De niet-kaskosten stijgen met 9% als gevolg van een toename van de afschrijvingen met 16% en een extra vordering van 0,28 miljoen euro vanwege de curatele van het failliete DéWé International wegens het verschil tussen de opbrengst van de openbare verkoop op het onroerend goed en ons aanvankelijke voorstel. Deze voegt zich bij de reeds aangelegde voorziening van 0,32 miljoen euro op het verschil tussen de opbrengst van de openbare verkoop van de roerende goederen en ons aanvankelijke voorstel. De curatele is inmiddels in hoger beroep gegaan tegenover het vonnis in eerste aanleg, dat haar in het ongelijk had gesteld. De uitspraak van het hof van beroep is voorzien voor De uitspraak van de Italiaanse rechtbank in het geschil met een vroegere invoerder wordt eveneens verwacht in De aangelegde voorziening van 0,47 miljoen euro blijft behouden 27

28 Activiteitenverslag en vooruitzichten voor 2001 Er werden voor 0,57 miljoen euro minder waardeverminderingen op voorraden bijgeboekt. Waardeverminderingen op het gerede product blijven nog steeds lager dan 1% van het omzetcijfer. De waardeverminderingen op de grondstoffen stijgen tot 8% van de materiaalkosten. Door de snelle doorlooptijden worden de voorraadrisico s van het gerede product zo laag mogelijk gehouden. Door de snelle wisseling van de collecties is het evenwel onvermijdelijk dat er grondstoffen onverwerkt blijven. De betalingskortingen voor contante betalingen zijn niet gebonden aan de marktrente, omdat zij een commercieel karakter hebben. Zij zullen dus eerder evolueren met het omzetcijfer. Om het omzetcijfer uit te zuiveren en de omzetevolutie op een consistente manier te kunnen beoordelen, worden deze kortingen bij het financieel resultaat ondergebracht. Het financieel resultaat is hoofdzakelijk verbeterd door de gestegen liquiditeit en een lichte verbetering van de rente op korte termijn. Evolutie van de waardevermindering op materiaalkosten in verhouding tot de materiaalkosten (in miljoen euro) Materiaalkosten Waardevermindering 5,4% 7,4% 7,6% Evolutie van de financiële kosten (in duizenden euro) betalingskortingen klanten bankkosten wisselresultaat afschrijving consolidatieverschillen intresten (198) (247) (669) betalingskortingen leveranciers (570) (594) (744) Totaal

29 Illustratie 29

30 Activiteitenverslag en vooruitzichten voor 2000 Productie Uniestoffen worden automatisch met snijrobotten gesneden, maar de exclusieve kant en broderie worden paar per paar handmatig gestanst. Productieverdeling % De assemblageactiviteit is een uitermate arbeidsintensief proces van verschillende opeenvolgende korte stikbewerkingen. 24 % Het gebruik van delicate materialen en de relatief kleine naden vereisen een uiterste nauwkeurigheid en vakbekwaamheid van de stikster. 54 % De assemblage gebeurt gedeeltelijk in eigen bedrijven (België, Tunesië en Hongarije) en gedeeltelijk bij onderaannemers in China en Tunesië. België Tunesië 15 % Productie in eigen beheer: België: de Belgische vestiging ondervindt in toenemende mate problemen om geschikt personeel te vinden. Wegens haar flexibiliteit, snelle reactietijd en de bestaande knowhow behoudt deze vestiging een belangrijke strategische waarde. Hongarije: na de verdubbeling van de productieruimte in 1996 bereikte de Hongaarse vestiging in de loop van 1999 haar volle capaciteit en evolueerde zij verder tot een flexibel productiebedrijf. In 2001 wordt de productie verder uitgebreid. Tunesië: de nieuwbouw op een nabijgelegen terrein werd in gebruik genomen. Hierdoor werd de capaciteit gevoelig uitgebreid. Betere werkomstandigheden en een betere logistieke doorstroming zouden eveneens een positieve impact moeten hebben op de kwaliteit en het rendement. Door deze investering moet het aandeel van Tunesië in de totale confectie kunnen toenemen. Hongarije China Productie in onderaanneming: De Chinese productie behoudt haar belang; zij biedt kwalitatief uitstekende resultaten onder interessante voorwaarden. 30

Jaarbrochure 2011 20 11

Jaarbrochure 2011 20 11 Jaarbrochure 2011 our mission To shape the body and mind of women Onze dank gaat uit naar al onze medewerkers. Hun betrokken heid bij het realiseren van de bedrijfsdoeleinden en hun dynamisme stellen ons

Nadere informatie

Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms. www.resilux.com. Verkochte flessen (in miljoenen) Flessen

Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms. www.resilux.com. Verkochte flessen (in miljoenen) Flessen jaarverslag 2013 Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms 5000 4869 4500 4282 4362 4000 3890 3500 3483 3168 3000 2860 2643 2500 2067 2000 1952 1670 1500 1000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nadere informatie

Bedrijfsinformatie Verslag van de raad van bestuur Financieel overzicht. Jaar. verslag 20I2

Bedrijfsinformatie Verslag van de raad van bestuur Financieel overzicht. Jaar. verslag 20I2 Bedrijfsinformatie Verslag van de raad van bestuur Financieel overzicht Jaar verslag 20I2 SIOEN IN HET KORT Sioen Industries is een gediversifieerde beursgenoteerde groep met een uitgebreid portfolio activiteiten

Nadere informatie

Halle, 25 juni 2010. Naamloze Vennootschap Etn. Fr. Colruyt. Maatschappelijke zetel: Wilgenveld Edingensesteenweg 196 B-1500 HALLE

Halle, 25 juni 2010. Naamloze Vennootschap Etn. Fr. Colruyt. Maatschappelijke zetel: Wilgenveld Edingensesteenweg 196 B-1500 HALLE Halle, 25 juni 2010 Naamloze Vennootschap Etn. Fr. Colruyt Maatschappelijke zetel: Wilgenveld Edingensesteenweg 196 B-1500 HALLE RPR Brussel BTW: BE 400.378.485 Ondernemingsnummer: 0400.378.485 Tel. +32

Nadere informatie

Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips

Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips De Lead Manager beschikt over een Overtoewijzingsoptie ten bedrage van EUR 2,25 miljoen in Bestaande Aandelen Het Aanbod

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

Real Software NV. Dolmen Computers Applications NV

Real Software NV. Dolmen Computers Applications NV Real Software NV ( Real ) Vrijwillig en voorwaardelijk gemengd openbaar overnamebod op alle Aandelen en Warrants van Dolmen Computers Applications NV ( Dolmen ) eventueel gevolgd door een uitkoopbod Real

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers JAARVERSLAG 2012 2/150 Inhoudsopgave 1 Risicofactoren 1.1 Marktrisico s 1.2 Risico s verbonden aan de vastgoedportefeuille van Montea 1.3 Financiële risico s 1.4 Reglementaire risico s 2 Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Tel.: +32 (0)9 210 54 10

Tel.: +32 (0)9 210 54 10 BDO Tel.: +32 (0)9 210 54 10 Axxes Business Park Fax : +32 (0)9 232 43 40 Guldensporenpark 100 - blok K www.bdo.be B-9820 Merelbeke THENERGO NV Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering over

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2012 2 92 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen 14 Verklaring inzake corporate governance 51 Informatie

Nadere informatie

jaarverslag vgp annual report 2010

jaarverslag vgp annual report 2010 vgp annual report 2010 jaarverslag 2010 INHOUD kerncijfers / 3 brief aan de aandeelhouders / 4 vgp in 2010 / 6 Markten / VGP CZ I transactie profiel / 13 strategie / 14 verslag van de raad van bestuur

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

Jaarlijks financieel verslag 2010

Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Inhoudstafel 4 Risicofactoren 9 arehouses De Pauw arehouses with Brains 12 Geconsolideerde kerncijfers 14 Toelichting bij de geconsolideerde

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2014

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2014 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2014 In overeenstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de

Nadere informatie

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten:

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Brussel Arianelaan 5 1200 Brussel Tel.: 00 32 (0)2.774.88.50 info@integrale.be www.integrale.be Liège Place Saint Jacques, 11/101 4000 Liège Tel.: 00

Nadere informatie

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Kerngegevens Netto-omzet EUR 642,1 miljoen Nettoresultaat EUR 88,6 miljoen Nettoresultaat per gewoon aandeel EUR 1,37 Medewerkers 3.428 Tankterminals 72 Koninklijke

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group Corporate Governance Charter Tessenderlo Group 1 Inhoudstafel A. Voorwoord... 5 B. Aandeelhouderschap en groepsstructuur:... 5 1. Organisatie van Tessenderlo Group... 5 2. Bestuursstructuur... 6 3. Maatschappelijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Met passie voor innovatie

JAARVERSLAG 2008. Met passie voor innovatie JAARVERSLAG 2008 Met passie voor innovatie Financiële hoogtepunten 2008 Beknopte resultatenrekening 2008 2007 Afwijking Netto-opbrengst 19.852 15.899 24,9% Solutions 11.581 7.302 58,6% Professional Services

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8

It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8 It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8 Inhoudstafel Brief van de CEO Activiteitenverslag halfjaar 2008 Bedrijfsinformatie RealDolmen: rock-solid passion for ICT Plan-Build-Operate Single-source ICT-leverancier

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie

tijd nemen om te bouwen

tijd nemen om te bouwen tijd nemen om te bouwen JAARVERSLAG 2006 INHOUD Beheersverslag 2 Geconsolideerde jaarrekening 110 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 247 Dexia / Jaarverslag 2006 1 FINANCIEEL PROFIEL 4 BOODSCHAP

Nadere informatie