GFI-producthandleiding. Handleiding Outlook ConnectorImplementatiehandleiding GFI MailArchiver en Office 365

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GFI-producthandleiding. Handleiding Outlook ConnectorImplementatiehandleiding GFI MailArchiver en Office 365"

Transcriptie

1 GFI-producthandleiding Handleiding Outlook ConnectorImplementatiehandleiding GFI MailArchiver en Office 365

2 De informatie en inhoud van dit document is alleen bedoeld ter informatie en wordt geleverd als zodanig en zonder garantie in welke vorm dan ook, expliciet, impliciet of anderszins, waaronder, zonder beperking, enige garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-inbreukmakendheid. GFI Software kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, waaronder gevolgschade of enige andere schade, voortvloeiend uit het gebruik van dit document. De informatie in dit document is afkomstig van openbaar beschikbare bronnen. Hoewel GFI alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de volledigheid, nauwkeurigheid, actualiteit of geschiktheid van de informatie niet worden gegarandeerd en kan hierop geen aanspraak worden gemaakt. GFI kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor drukfouten, verouderde informatie of fouten. GFI biedt geen garantie, expliciet of impliciet, en aanvaardt geen wettelijke verplichtingen of verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document. Als u van mening bent dat dit document foutieve informatie bevat, kunt u contact met ons opnemen waarna wij uw opmerkingen zo snel mogelijk zullen bekijken. Alle product- en bedrijfsnamen die hier worden vermeld, kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars. Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. GFI MailArchiver is een copyright van GFI SOFTWARE Ltd GFI Software Ltd. Alle rechten voorbehouden. Documentversie: Laatst bijgewerkt (maand/dag/jaar): 1/15/2014

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Over GFI MailArchiver Over GFI MailArchiver Outlook Connector 4 2 gebruikengfi MailArchiver Outlook Connector startengfi MailArchiver Outlook Connector Het GFI MailArchiver Outlook Connector-postvak 5 3 bewakengfi MailArchiver Outlook Connector De GFI MailArchiver Outlook Connector-statusbalk (alleen voor Microsoft Outlook 2000/2003/2007) Tabblad Lint in GFI MailArchiver Outlook Connector (Microsoft Outlook 2010) Synchronisatie controleren Offline werken 15 4 configurerengfi MailArchiver Outlook Connector Synchronisatie-instellingen Een nieuw postvak toevoegen Database-instellingen in- en uitschakelengfi MailArchiver Outlook Connector Taalinstellingen 22 5 Probleemoplossing en support Inleiding GFI SkyNet Webforum Technische ondersteuning aanvragen Documentatie GFI MailArchiver Outlook ConnectorProblemen met 25 6 Verklarende woordenlijst 28 7 Index 33

4 1 Inleiding 1.1 Over GFI MailArchiver GFI MailArchiver is een krachtige, gebruiksvriendelijke oplossing voor het archiveren van s, waarmee u alle interne en externe s in één centraal archief kunt archiveren. Dit archief kunt u vervolgens eenvoudig beheren vanuit de browsergebaseerde interface van GFI MailArchiver, zodat bevoegde gebruikers de gearchiveerde s kunnen bekijken en doorzoeken. 1.2 Over GFI MailArchiver Outlook Connector GFI MailArchiver Outlook Connector is een invoegtoepassing waarmee u GFI MailArchiver met Microsoft Outlook kunt synchroniseren. Met GFI MailArchiver Outlook Connector kunnen gebruikers de s in GFI MailArchiver zijn gearchiveerd, in Microsoft Outlook bekijken. Gearchiveerde e- mails worden in Microsoft Outlook weergegeven in een georganiseerde mappenstructuur die overeenkomt met die van het postvak van de gebruiker. OPMERKING De functie Ophalen postvak met mappenstructuur moet in GFI MailArchiver zijn ingeschakeld zodat de s in GFI MailArchiver Outlook Connector kunnen worden weergegeven in een mappenstructuur die vergelijkbaar is met die van het postvak van de gebruiker. GFI MailArchiver 1 Inleiding 4

5 2 gebruikengfi MailArchiver Outlook Connector Wanneer de installatie eenmaal is voltooid, wordt GFI MailArchiver Outlook Connector automatisch geregistreerd in Microsoft Outlook. Microsoft Outlook zal automatisch proberen verbinding te maken met GFI MailArchiver via de URL die tijdens de installatie is opgegeven. Synchronisatie met GFI MailArchiver kunt u automatisch laten uitvoeren op het opgegeven tijdsinterval of handmatig uitvoeren via de statusbalk in GFI MailArchiver Outlook Connector. GFI MailArchiver Outlook Connector voegt automatisch de map GFI MailArchiver-postvak aan de mappenlijst van Microsoft Outlook toe. Standaard is er slechts één postvak beschikbaar (het postvak van de gebruiker die is aangemeld). Indien gewenst kunt u later andere postvakken toevoegen. Er verschijnt een werkbalk waarop de synchronisatiestatus van de GFI MailArchiver-server wordt weergegeven. OPMERKING Standaard worden in GFI MailArchiver Outlook Connector de s gesynchroniseerd en weergegeven die de afgelopen 365 dagen zijn verzonden en ontvangen. Voor meer informatie over het instellen van het aantal dagen voor synchronisatie raadpleegt u 2.1 startengfi MailArchiver Outlook Connector GFI MailArchiver Outlook Connector wordt automatisch gestart. 1. Open Microsoft Outlook. 2. Tijdens het opstarten probeert GFI MailArchiver Outlook Connector automatisch verbinding te maken met behulp van de opgegeven aanmeldingsgegevens. Schermafbeelding 1: Verificatiegegevens invoeren 3. Als de verificatie mislukt, wordt de gebruiker gevraagd de gebruikersnaam en het wachtwoord op te geven. 2.2 Het GFI MailArchiver Outlook Connector-postvak Tijdens de installatie van GFI MailArchiver Outlook Connector wordt automatisch een nieuw postvak met de naam GFI MailArchiver-postvak aan de mappenlijst van Microsoft Outlook toegevoegd mappen Het archief in het GFI MailArchiver-postvak wordt met dezelfde structuur voor mappen weergegeven als de map met s in Microsoft Outlook. Normaal gesproken bevat deze structuur het postvak IN en de bijbehorende submappen, de map met verzonden items en andere e- mailmappen. GFI MailArchiver 2 gebruikengfi MailArchiver Outlook Connector 5

6 OPMERKING De functie Ophalen postvak met mappenstructuur moet in GFI MailArchiver zijn ingeschakeld zodat de s in GFI MailArchiver Outlook Connector kunnen worden weergegeven in een mappenstructuur die vergelijkbaar is met die van het postvak van de gebruiker. De headers worden in de bijbehorende map weergegeven. Wanneer u een header selecteert, wordt deze opgehaald van de GFI MailArchiver-server en in het leesvenster van Microsoft Outlook weergegeven. Standaard worden er headers opgeslagen. Als u dit aantal wilt wijzigen, raadpleegt u het hoofdstuk Het maximum aantal s in de lokale cache. Schermafbeelding 2: Office 2003/2007: s in het postvak IN van GFI MailArchiver Outlook Connector GFI MailArchiver 2 gebruikengfi MailArchiver Outlook Connector 6

7 Schermafbeelding 3: Office 2010: s in het postvak IN van GFI MailArchiver Outlook Connector Zoeken In GFI MailArchiver Outlook Connector kunnen gebruikers s zoeken in het postvak met gearchiveerde s. Als u op de knop Zoeken klikt, maakt Microsoft Outlook verbinding met de GFI MailArchiver-server, waarna de zoekpagina in een afzonderlijk venster wordt geladen. 1. Klik op Zoeken. OPMERKING De knop Zoeken vindt u in Microsoft Outlook 2010 op het tabblad GFI MailArchiver van het lint. In eerdere versies van Microsoft Outlook kunt u de knop vinden op de statusbalk van GFI MailArchiver Outlook Connector. Standaard wordt in GFI MailArchiver de eenvoudige zoekinterface weergegeven waarmee u naar tekst in s kunt zoeken. GFI MailArchiver 2 gebruikengfi MailArchiver Outlook Connector 7

8 2. Typ de tekst die u zoekt in het tekstvak Alle gearchiveerde s doorzoeken voor gebruiker. OPMERKING Het gebruik van jokertekens is als volgt toegestaan:? - komt overeen met één willekeurig teken. * - Komt overeen met elke willekeurige tekenreeks. Bijvoorbeeld: Als u wilt zoeken naar s waarin het woord 'Nederlands' voorkomt, geeft u in het tekstvak Zoeken naar 'ne??s' of 'ne*s' op. 3. Selecteer een datumbereik in de lijst s doorzoeken vanaf. 4. <Optioneel> Als u bent aangemeld met een gebruikersaccount waarmee toegang tot andere gebruikersaccounts kan worden verkregen en u een eenvoudige zoekactie uitvoert, worden standaard alleen uw s doorzocht. 5. Klik op. De s waarin het woord voorkomt dat u hebt opgegeven, worden onder het gebied Zoeken weergegeven. In GFI MailArchiver worden standaard maximaal 25 s per pagina weergegeven. Als de opgegeven zoektekst in meer dan 25 s voorkomt, worden de s in GFI MailArchiver over meerdere pagina's verdeeld. Als u door de pagina's met zoekresultaten wilt navigeren, klikt u op de weergegeven paginakoppelingen Geavanceerd zoeken Klik op om de functie Geavanceerd zoeken weer te geven. Schermafbeelding 4: Geavanceerde zoekopties 2. Gebruik in het gedeelte Geavanceerde zoekopties de functies die hieronder worden beschreven om een geavanceerde zoekactie uit te voeren. OPTIE Archief Verzenddatum OMSCHRIJVING Hiermee kunt u aangeven in welk archief de zoekactie moet worden uitgevoerd. Selecteer een of meer archieven in de lijst met beschikbare archieven. Hiermee kunt u aangeven wanneer de is verzonden die u zoekt. GFI MailArchiver 2 gebruikengfi MailArchiver Outlook Connector 8

9 OPTIE Bevat (alle/één) OMSCHRIJVING Hiermee kunt u aangeven of de s moeten worden weergegeven die aan alle voorwaarden voldoen of de s die aan één van de voorwaarden voldoen. Selecteer de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst: Eén: hiermee worden de s weergegeven die aan minstens één van de opgegeven voorwaarden voldoen. Alle: hiermee worden de s weergegeven die aan alle opgegeven voorwaarden voldoen. GFI MailArchiver 2 gebruikengfi MailArchiver Outlook Connector 9

10 3 bewakengfi MailArchiver Outlook Connector In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de statusbalk in Microsoft Outlook 2000/2003/2007 en het tabblad Lint in Microsoft Outlook 2010 kunt gebruiken. 3.1 De GFI MailArchiver Outlook Connector-statusbalk (alleen voor Microsoft Outlook 2000/2003/2007) Schermafbeelding 5: De statusbalk van GFI MailArchiver Outlook Connector Op de statusbalk van GFI MailArchiver Outlook Connector wordt de status van GFI MailArchiver Outlook Connector weergegeven. De status van GFI MailArchiver is Online, Offline of Synchroniseren. OPMERKING De werkbalkoptie is pas beschikbaar nadat u Microsoft Outlook opnieuw hebt opgestart. De status van de synchronisatie wordt via een pictogram aangegeven: : de GFI MailArchiver-server is online en de synchronisatie is foutloos uitgevoerd. : de GFI MailArchiver-server is online en tijdens de synchronisatie is een fout opgetreden. : er is een fout opgetreden bij het maken van verbinding met de GFI MailArchiver-server. : GFI MailArchiver Outlook Connector is handmatig ingesteld op Offline. Als u de synchronisatie handmatig wilt starten, klikt u op de werkbalk van GFI MailArchiver en selecteert u Nu synchroniseren. 3.2 Tabblad Lint in GFI MailArchiver Outlook Connector (Microsoft Outlook 2010) In Microsoft Outlook 2010 wordt de GFI MailArchiver Outlook Connector-status op het tabblad Startpagina van het lint in Microsoft Outlook weergegeven. OPMERKING De GFI MailArchiver-opties zijn pas beschikbaar nadat u Microsoft Outlook opnieuw hebt opgestart. De status van de synchronisatie wordt via een pictogram aangegeven: : de GFI MailArchiver-server is online en de synchronisatie is foutloos uitgevoerd. : de GFI MailArchiver-server is online en tijdens de synchronisatie is een fout opgetreden. : er is een fout opgetreden bij het maken van verbinding met de GFI MailArchiver-server. : GFI MailArchiver Outlook Connector is handmatig ingesteld op Offline. GFI MailArchiver 3 bewakengfi MailArchiver Outlook Connector 10

11 Als u de synchronisatie handmatig wilt starten, klikt u op de werkbalk van GFI MailArchiver en selecteert u Nu synchroniseren. 3.3 Synchronisatie controleren In het volgende overzicht leest u hoe u de synchronisatievoortgang kunt controleren. Microsoft Outlook 2000/2003/2007: Klik op de werkbalk van GFI MailArchiver en kies Status weergeven in de vervolgkeuzelijst. Microsoft Outlook 2010: klik op de optie Status. Schermafbeelding 6: Synchronisatievoortgang Het synchronisatieproces bestaat uit drie fasen. Tijdens deze fasen worden de volgende stappen uitgevoerd in GFI MailArchiver Outlook Connector: Fase 1: Verbinding maken: met behulp van de URL die in het venster Instellingen is opgegeven, wordt verbinding gemaakt met de GFI MailArchiver-server. Fase 2: headers synchroniseren. De headers worden gedownload naar een lokale database. Fase 3: s downloaden. De s worden gedownload zodat deze offline kunnen worden bekeken. Meer informatie over de verschillende synchronisatieprocessen vindt u op het tabblad Activiteit. GFI MailArchiver 3 bewakengfi MailArchiver Outlook Connector 11

12 Schermafbeelding 7: Synchronisatieoverzicht Als de synchronisatie is voltooid, verschijnt een overzicht met de volgende gegevens. Starttijd: het tijdstip waarop de synchronisatie is gestart. Duur: de tijd die het synchroniseren in beslag heeft genomen. Headers gesynchroniseerd: het aantal headers dat lokaal is gedownload. s gedownload: het aantal volledige s dat lokaal is gedownload zodat ze offline kunnen worden bekeken. Synchronisatiefouten Om verschillende redenen kunnen er fouten optreden tijdens de synchronisatie tussen GFI MailArchiver Outlook Connector en de GFI MailArchiver-server. GFI MailArchiver 3 bewakengfi MailArchiver Outlook Connector 12

13 Schermafbeelding 8: Synchronisatiefout Als er een fout optreedt, kunt u de details ervan bekijken in het overzicht. U kunt ook klikken op Fouten bekijken om het tabblad Activiteit weer te geven. GFI MailArchiver 3 bewakengfi MailArchiver Outlook Connector 13

14 Schermafbeelding 9: Lijst met synchronisatieactiviteiten Standaard worden de laatste 1000 synchronisatieactiviteiten geregistreerd. Ga als volgt te werk om het aantal synchronisatieactiviteiten te wijzigen: 1. Sluit Microsoft Outlook en voer de stappen in het volgende overzicht uit. Voor Windows XP en eerder: Ga naar <C:\Documents and Settings\<gebruiker>\Local Settings\Application Data\GFI\MailArchiver 6\> Voor Windows Vista en later: Ga naar <C:\Users\<gebruiker>\AppData\Local\GFI\MailArchiver 6\> 2. Open het bestand GeneralSettings.xml in een teksteditor. 3. Zoek het element MaxNumberOfErrors en wijzig de waarde van 1000 (standaard) in de gewenste waarde. 4. Sla het bestand GeneralSettings.xml op en sluit het bestand. 5. Open Microsoft Outlook om de wijzigingen toe te passen. Synchronisatiegeschiedenis Als u de geschiedenis van alle synchronisatieprocessen wilt bekijken, klikt u op de werkbalk van GFI MailArchiver en kiest u Status weergeven. Selecteer vervolgens het tabblad Geschiedenis. GFI MailArchiver 3 bewakengfi MailArchiver Outlook Connector 14

15 Schermafbeelding 10: Synchronisatiegeschiedenis De gegevens van alle synchronisatiepogingen worden weergegeven. Standaard worden de laatste 1000 synchronisatiepogingen geregistreerd. Ga als volgt te werk om het aantal synchronisatiepogingen te wijzigen dat wordt weergegeven: 1. Sluit Microsoft Outlook en voer de stappen in het volgende overzicht uit. Voor Windows XP en eerder: Ga naar <c:\documents and Settings\<gebruiker>\Local Settings\Application Data\GFI\MailArchiver 6\> Voor Windows Vista en later: Ga naar <c:\users\<gebruiker>\appdata\local\gfi\mailarchiver 6\> 2. Open het bestand GeneralSettings.xml in een teksteditor. 3. Zoek het element MaxNumberofSyncHistory en wijzig de waarde van 1000 (standaard) in de gewenste waarde. 4. Sla het bestand GeneralSettings.xml op en sluit het bestand. 3.4 Offline werken Als u offline werkt, zijn alle functies van GFI MailArchiver Outlook Connector beschikbaar. De synchronisatie met de archieven in GFI MailArchiver wordt echter uitgesteld. U kunt de functie voor offline werken gebruiken om het netwerkbandbreedtegebruik te beperken als u GFI MailArchiver niet beschikbaar is. GFI MailArchiver 3 bewakengfi MailArchiver Outlook Connector 15

16 Voer de stappen in het volgende overzicht uit om de offline modus in GFI MailArchiver Outlook Connector in te schakelen. Microsoft Outlook 2000/2003/2007: Klik op de werkbalk van GFI MailArchiver en selecteer Offline werken. Als u de synchronisatie weer wilt starten, herhaalt u de procedure. Microsoft Outlook 2010: Ga naar het tabblad Startpagina in Microsoft Outlook en klik op het tabblad GFI MailArchiver op Offline werken. GFI MailArchiver 3 bewakengfi MailArchiver Outlook Connector 16

17 4 configurerengfi MailArchiver Outlook Connector Als GFI MailArchiver Outlook Connector op de computer van een gebruiker is geïnstalleerd, werkt GFI MailArchiver Outlook Connector naar behoren als u de standaardinstellingen handhaaft. U kunt echter verschillende instellingen wijzigen om het programma aan de voorkeuren van de gebruiker aan te passen. In dit gedeelte komen de volgende onderwerpen aan bod: Synchronisatie configureren Een nieuw postvak toevoegen De database configureren GFI MailArchiver Outlook Connector in- en uitschakelen Taalopties instellen 4.1 Synchronisatie-instellingen Als u de GFI MailArchiver Outlook Connector-instellingen wilt weergeven, start u Microsoft Outlook en volgt u de stappen in het onderstaande overzicht. Microsoft Outlook 2000/2003/2007: Klik in het menu van Microsoft Outlook op GFI MailArchiver en selecteer Instellingen. Microsoft Outlook 2010: Selecteer Opties } Instellingen in het gedeelte GFI MailArchiver van het tabblad Startpagina. Schermafbeelding 11: Het dialoogvenster Geavanceerde eigenschappen GFI MailArchiver 4 configurerengfi MailArchiver Outlook Connector 17

18 4.1.1 De URL van de GFI MailArchiver-server wijzigen BELANGRIJK Neem contact op met uw systeembeheerder als u de URL van de GFI MailArchiver-server wilt wijzigen. 1. Typ in het tekstvak URL van GFI MailArchiver-server van het dialoogvenster Geavanceerde eigenschappen voor het GFI MailArchiver-postvak de nieuwe URL van de GFI MailArchiver-server. 2. Klik op Controleren om te controleren of de opgegeven URL de juiste URL voor de GFI MailArchiverserver is. Als de controle mislukt, neemt u voor de juiste URL contact op met uw systeembeheerder Het synchronisatie-interval aanpassen Typ in het tekstvak Synchronisatie-interval van het dialoogvenster Geavanceerde eigenschappen voor het GFI MailArchiver-postvak het tijdsinterval voor synchronisatie met de GFI MailArchiverserver. Standaard wordtgfi MailArchiver Outlook Connector elke vijf minuten met de server gesynchroniseerd Het maximum aantal s in de lokale cache Typ in het dialoogvenster Geavanceerde eigenschappen voor het GFI MailArchiver-postvak het aantal headers dat in de lokale cache van de gebruiker moet worden opgeslagen. Standaard worden headers opgeslagen. Als u dit aantal wilt wijzigen, typt u een nieuwe waarde in het vak Maximum aantal s in de lokale cache. Als het aantal s wordt overschreden dat u hier hebt opgegeven, worden de oudste headers verwijderd en vervangen door de recentste s Offline toegang In GFI MailArchiver Outlook Connector kunnen gebruikers hun s ook bekijken als er geen verbinding is met de GFI MailArchiver-server. Ga als volgt te werk om de instellingen voor offline toegang te configureren: 1. Start het eigenschappenvenster van GFI MailArchiver Outlook Connector en selecteer het tabblad Offline toegang. GFI MailArchiver 4 configurerengfi MailArchiver Outlook Connector 18

19 Schermafbeelding 12: Offline toegang configureren 2. Als u offline toegang wilt inschakelen of uitschakelen, schakelt u het selectievakje Activeer ondersteuning voor offline toegang in of uit. 3. Als offline toegang is ingeschakeld, geeft u in het tekstvak Bewaar de s die u heeft ontvangen de voorbije: het aantal dagen op dat de s moeten worden opgeslagen die u lokaal hebt ontvangen. De s die ouder zijn dan het opgegeven aantal dagen, worden uit het geheugen verwijderd. Alleen de headers worden bewaard zodat u ze kunt ophalen. 4.2 Een nieuw postvak toevoegen Standaard wordt in GFI MailArchiver met behulp van de aanmeldingsgegevens die tijdens de installatie zijn opgegeven, verbinding gemaakt met slechts één postvak. U kunt als volgt GFI MailArchiver Outlook Connector zo configureren, dat verbinding met meerdere postvakken wordt gemaakt: 1. Volg de onderstaande stappen om het scherm Gegevensbestandsbeheer van Microsoft Outlook te laden. Microsoft Outlook 2000/2003/2007: ga naar Bestand > Gegevensbestandsbeheer. Microsoft Outlook 2010: klik op het tabblad Bestand, klik op de knop Accountinstellingen en selecteer de optie Accountinstellingen. Selecteer het tabblad Gegevensbestanden. GFI MailArchiver 4 configurerengfi MailArchiver Outlook Connector 19

20 Schermafbeelding 13: Een nieuw postvak toevoegen 2. Selecteer GFI MailArchiver-postvak in het dialoogvenster of op het tabblad en klik op Toevoegen. Schermafbeelding 14: Het type opslag selecteren 3. Selecteer GFI MailArchiver en klik op OK. Er wordt een dialoogvenster weergegeven met een lijst postvakken van gebruikers waartoe de aangemelde gebruiker toegang heeft. GFI MailArchiver 4 configurerengfi MailArchiver Outlook Connector 20

21 Schermafbeelding 15: Gebruikers selecteren 4. Selecteer het postvak dat u wilt toevoegen en klik op OK. De nieuwe postvakken worden toegevoegd aan Microsoft Outlook -mappenlijst. OPMERKING Als de gebruiker geen toegang heeft tot de postvakken, is de lijst met gebruikers leeg en wordt er een foutmelding weergegeven. Schermafbeelding 16: Toegevoegde postvakken 4.3 Database-instellingen Met GFI MailArchiver Outlook Connector worden de volgende gegevens in de lokale database opgeslagen: headers van alle s in de GFI MailArchiver-archieven s die toegankelijk zijn als er geen verbinding is tussen GFI MailArchiver en Microsoft Outlook (offline toegang) U kunt deze database-instellingen als volgt weergeven: GFI MailArchiver 4 configurerengfi MailArchiver Outlook Connector 21

22 1. Klik vanuit de mappen van Microsoft Outlook met de rechtermuisknop op het GFI MailArchiver-postvak om de volgende opties te configureren en te selecteren. Microsoft Outlook 2000/2003/2007: Eigenschappen voor 'GFI MailArchiver-postvak ' Microsoft Outlook 2010: Eigenschappen van gegevensbestand 2. Klik in het eigenschappenvenster op Geavanceerd. Schermafbeelding 17: Database-instellingen In het dialoogvenster van GFI MailArchiver Outlook Connector worden de naam van het postvak, het databasepad en de databasegrootte weergegeven. Klik op archief opnieuw synchroniseren om de lokaal opgeslagen database te verwijderen en alle gegevens voor het desbetreffende postvak opnieuw te synchroniseren wanneer Microsoft Outlook opnieuw wordt opgestart. 4.4 in- en uitschakelengfi MailArchiver Outlook Connector De functionaliteit van GFI MailArchiver Outlook Connector kan worden uitgeschakeld zodat geen van de functies beschikbaar zijn. U kunt als volgt GFI MailArchiver Outlook Connector in- of uitschakelen: 1. Ga naar Start > Programma's > GFI MailArchiver Outlook Connector en selecteer Outlook Connector inschakelen of Outlook Connector uitschakelen. 2. Start Microsoft Outlook opnieuw op om GFI MailArchiver Outlook Connector in of uit te schakelen. 4.5 Taalinstellingen Standaard wordt de taal voor het zoekknooppunt in GFI MailArchiver Outlook Connector ingesteld op Engels. Ga als volgt te werk om de taal van de zoekfunctie te wijzigen: 1. Laad de volgende URL in Microsoft Internet Explorer : virtuele GFI MailArchiver-map> GFI MailArchiver 4 configurerengfi MailArchiver Outlook Connector 22

23 Bijvoorbeeld: 2. Voer uw aanmeldingsgegevens in (gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u zich bij Windows hebt aangemeld) als u hierom wordt gevraagd. 3. Klik op de gebruikersnaam die in de rechterbovenhoek van het scherm wordt weergegeven. 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Taalopties de taal die u wilt weergeven. 5. Klik op Opslaan. De webinterface wordt in GFI MailArchiver opnieuw geladen in de geselecteerde taal. GFI MailArchiver 4 configurerengfi MailArchiver Outlook Connector 23

24 5 Probleemoplossing en support 5.1 Inleiding Deze sectie bevat informatie die u kan helpen problemen op te lossen die u kunt tegenkomen bij het gebruik van dit product. De belangrijkste informatiebronnen voor het oplossen van deze problemen zijn: Deze handleiding GFI SkyNet-artikelen Webforum Contact opnemen met het GFI Technical Support-team 5.2 GFI SkyNet GFI Software Ltd onderhoudt een uitgebreide Knowledge Base-opslagplaats die antwoorden op de meest voorkomende problemen biedt. GFI SkyNet bevat altijd de nieuwste technische ondersteuningsinformatie en patches. Als u in deze handleiding geen oplossing voor een probleem kunt vinden, raadpleegt u GFI SkyNet. 5.3 Webforum Technische ondersteuning voor gebruikers is beschikbaar op het GFI-webforum. 5.4 Technische ondersteuning aanvragen Als de bovenstaande informatiebronnen geen oplossing voor uw problemen bevatten, neemt u contact op met het GFI Technical Support-team door online een aanvraagformulier voor ondersteuning in te vullen of door te bellen. Online: Vul het formulier voor ondersteuningsaanvraag in en volg de instructies op deze pagina nauwkeurig op om ondersteuning aan te vragen. Telefonisch: Voor het juiste telefoonnummer van technische ondersteuning in uw regio gaat u naar onze website. OPMERKING Zorg dat u uw klantnummer bij de hand hebt voordat u contact opneemt met het Technical Support-team Uw klantnummer is het online-accountnummer dat aan u wordt toegewezen wanneer u voor het eerst uw licentiesleutels registreert in de GFI Customer Area. Wij beantwoorden uw vraag binnen 24 uur, afhankelijk van uw tijdzone. 5.5 Documentatie Als deze handleiding niet aan uw verwachtingen voldoet of als u van mening bent dat de documentatie op welke manier dan ook kan worden verbeterd, kunt u ons dit laten weten door een e- mail te sturen naar GFI MailArchiver 5 Probleemoplossing en support 24

25 5.6 GFI MailArchiver Outlook ConnectorProblemen met PROBLEEM Direct na de installatie geeft GFI MailArchiver Outlook Connector een waarschuwingsteken weer in Microsoft Outlook In GFI MailArchiver Outlook Connector worden alleen de s gesynchroniseerd en bewaard die de afgelopen 365 dagen zijn verzonden en ontvangen. OPLOSSING Oorzaak Dit is normaal. Nadat u GFI MailArchiver Outlook Connector hebt geïnstalleerd, moeten de s worden gesynchroniseerd met GFI MailArchiver. Oorzaak Standaard worden in GFI MailArchiver Outlook Connector alleen de s gesynchroniseerd en bewaard die de afgelopen 365 dagen zijn verzonden en ontvangen. Oplossing Dit standaardgedrag kunt u aanpassen door een speciale sleutel in het configuratiebestand GeneralSettings.xml te wijzigen. Dit doet u als volgt: 1. Sluit Microsoft Outlook en voer de stappen in het volgende overzicht uit. Voor Windows XP en eerder: Ga naar <c:\documents and Settings\<gebruiker>\Local Settings\Application Data\GFI\MailArchiver 6\> Voor Windows Vista: De zoekpagina van GFI MailArchiver wordt niet weergegeven in de zoekmap van Microsoft Outlook Een van de volgende problemen is opgetreden: Offline toegang kan niet worden ingeschakeld vanuit het dialoogvenster Instellingen. De waarde voor het aantal dagen voor offline toegang kan niet worden verhoogd. Ga naar <c:\users\<gebruiker>\appdata\local\gfi\mailarchiver 6\> 2. Open het bestand GeneralSettings.xml in een teksteditor. 3. Zoek het element SynchronizeDaysSpan en wijzig de waarde van 365 (standaard) in het aantal dagen dat s in GFI MailArchiver Outlook Connector moeten worden weergegeven. Bijvoorbeeld: Als u de s van de laatste vijf jaar wilt weergeven, stelt u de regel als volgt in: <SynchronizeDaysSpan>1826</SynchronizeDaysSpan> 4. Sla het bestand GeneralSettings.xml op en sluit het bestand. 5. Verwijder de lokale cache uit dezelfde directory. De lokale cache is normaal gesproken een lang nummer met de extensie.fdb. Als u niet zeker weet welke cache u moet verwijderen, opent u het bestand StoreSettings.xml en zoekt u de archief-id van de gebruiker waarvan u de cache wilt aanpassen. 6. Open Microsoft Outlook en synchroniseer GFI MailArchiver Outlook Connector met GFI MailArchiver om de wijzigingen door te voeren. Oorzaak In Microsoft Outlook is de startpagina-instelling uitgeschakeld voor nietstandaardarchieven. Het GFI MailArchiver-postvak is een nietstandaardarchief en wordt daarom beïnvloed door dit beleid. Oplossing Raadpleeg de Knowledge Base voor meer informatie over het oplossen van dit probleem: Mogelijke oorzaak De instellingen voor offline toegang zijn automatisch geconfigureerd door de systeembeheerder of de functie is uitgeschakeld door de systeembeheerder. Mogelijke oplossing Vraag uw systeembeheerder om meer informatie. GFI MailArchiver 5 Probleemoplossing en support 25

26 PROBLEEM GFI MailArchiver Outlook Connector wordt niet gesynchroniseerd met GFI MailArchiver Het synchroniseren in GFI MailArchiver Outlook Connector wordt beëindigd als de accu als energiebron op de laptop wordt gebruikt. Synchronisatiefouten HTTP-fouten Synchronisatiefouten HTTP-fout 500 OPLOSSING Oorzaak 1 Er is geen verbinding tussen de clientcomputer en de GFI MailArchiverserver. Oplossing 1 Controleer de URL van GFI MailArchiver bij uw systeembeheerder. U kunt de URL wijzigen in het dialoogvenster Instellingen van GFI MailArchiver Outlook Connector. Oorzaak 2 GFI MailArchiver Outlook Connector is uitgeschakeld Oplossing 2 Schakel GFI MailArchiver Outlook Connector op de volgende manier in: kies Start > Programma's > GFI MailArchiver Outlook Connector > Outlook Connector inschakelen en start Microsoft Outlook vervolgens opnieuw op. Oorzaak Om accustroom te sparen, wordt het synchroniseren in GFI MailArchiver Outlook Connector standaard beëindigd als de accu als energiebron op de laptop wordt gebruikt. Oplossing U kunt GFI MailArchiver Outlook Connector als volgt synchroniseren als de accu als energiebron wordt gebruikt: 1. Voer de stappen in het volgende overzicht uit.» Voor Windows XP en eerder: Ga naar <c:\documents and Settings\<gebruiker>\Local Settings\Application Data\GFI\MailArchiver 6\>» Voor Windows Vista: Ga naar <c:\users\<gebruiker>\appdata\local\gfi\mailarchiver 6\> 2. Open het bestand GeneralSettings.xml in een teksteditor. 3. Voeg een nieuw element met de naam IgnorePowerStatus aan de lijst met elementen toe. Wijs als volgt de waarde 1 aan het element toe: <IgnorePowerStatus>1</IgnorePowerStatus> 4. Sla het bestand GeneralSettings.xml op en sluit het bestand. Mogelijke oorzaak HTTP-fouten zijn het gevolg van problemen met de netwerkconfiguratie. Mogelijke oplossing Raadpleeg voor meer informatie de volgende websites: Mogelijke oorzaak De GFI MailArchiver-server is bezet of niet-toegankelijk. Mogelijke oplossing Synchroniseer GFI MailArchiver Outlook Connector binnen enkele minuten opnieuw. GFI MailArchiver 5 Probleemoplossing en support 26

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies......

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies...... U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Norton Password Manager Gebruikershandleiding De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een gebruiksrechtovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens

Nadere informatie

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook Januari 2006 2006 Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Opmerking Hoewel zoveel mogelijk in het werk is gesteld om

Nadere informatie

Smart Touch gebruiken

Smart Touch gebruiken A-61770_nl Smart Touch gebruiken versie 1.7 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

A-61708_nl. Smart Touch gebruiken versie 1.6

A-61708_nl. Smart Touch gebruiken versie 1.6 A-61708_nl Smart Touch gebruiken versie 1.6 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Andere

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 51. Deze publicatie heeft

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding bij Norton Save and Restore De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens de

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Office 365 Instap & Standaard Versie april 2014

Handleiding Zakelijk Office 365 Instap & Standaard Versie april 2014 Handleiding Zakelijk Office 365 Instap & Standaard Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Inloggen op Zelfservice Cloud 4 2.2 Rechten kopen of wijzigen

Nadere informatie

Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding

Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding PROGRAMMAVERSIE: 15.0 Geachte gebruiker, Hartelijk dank voor uw keuze van ons product. We hopen dat dit document u helpt bij uw werk en antwoorden over

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

HP LaserJet P3005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding

HP LaserJet P3005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding HP LaserJet P005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding HP geïntegreerde webserver Gebruikershandleiding Copyright 005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging,

Nadere informatie

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Gebruikershandleiding Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Klik hier om de recentste versie van dit document te downloaden ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright

Nadere informatie

Gebruikershandleiding versie 8.00

Gebruikershandleiding versie 8.00 versie 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Beperkte garantie Norman garandeert dat de bijgevoegde cd-rom en documentatie geen productiefouten bevatten.

Nadere informatie

hp geïntegreerde webserver hp LaserJet 4345mfp

hp geïntegreerde webserver hp LaserJet 4345mfp gebruik use hp geïntegreerde webserver hp LaserJet 5mfp HP Geïntegreerde webserver Gebruikershandleiding Copyright 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging, bewerking en

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoud 1. Auteursrechten... 4 2. begrijpen...5 2.1 Over...5 2.2 Connect YOU versus Connect ALL en Connect SEND... 7 2.3 Werken met en Connectors... 8 2.3.1 Connector-eigenschappen...

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

ESET MAIL SECURITY VOOR MICROSOFT EXCHANGE SERVER

ESET MAIL SECURITY VOOR MICROSOFT EXCHANGE SERVER ESET MAIL SECURITY VOOR MICROSOFT EXCHANGE SERVER Installatiehandleiding en Gebruikershandleiding Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Klik hier om de recentste versie

Nadere informatie

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Producthandleiding Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd om de ecologische voetafdruk van onze producten

Nadere informatie

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Gebruikershandleiding (bedoeld voor productversie 6.0 en hoger) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klik hier om de recentste versie van dit document te downloaden

Nadere informatie

Nero BackItUp Handleiding

Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De volledige handleiding van Nero BackItUp is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding BlackBerry Desktop Software Versie: 7.1 Gebruikershandleiding Gepubliceerd: 2012-06-05 SWD-20120605130232500 Inhoudsopgave De basis... 7 Informatie over de BlackBerry Desktop Software... 7 Uw smartphone

Nadere informatie

Het handboek van KMail

Het handboek van KMail Daniel Naber David Rugge Laurent Montel Scarlett Clark Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Tom Albers Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries Vertaler/Nalezer: Natalie Koning Vertaler/Nalezer:

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

Gebruikershandleiding bij Norton Ghost

Gebruikershandleiding bij Norton Ghost Norton Ghost Gebruikershandleiding bij Norton Ghost De in dit boek beschreven software wordt verstrekt onder een licentieovereenkomst en mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden

Nadere informatie

Dataconsult BVBA Twaalfkameren 97, B-9000 GENT, info@dataconsult.com 1

Dataconsult BVBA Twaalfkameren 97, B-9000 GENT, info@dataconsult.com 1 Geen zorgen 1: Al uw andere instellingen blijven behouden! Geen zorgen 2: Al uw boodschappen en de mappenstructuur blijven op de server. U kan dus uw e- mailaccount op een onbeperkt aantal computers instellen,

Nadere informatie

Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding

Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding Handleiding Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding Uitgegeven 2010.05.20 Copyright 2010 Acronis Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie