Hamlin Fistula Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hamlin Fistula Nederland"

Transcriptie

1 Najaar 2010 Hamlin Fistula Nederland Graduation midwives Graduate Abrahet Op 2 oktober 2010 studeerde de eerste lichting verloskunde studentes van het Hamlin College of Midwives af. Een mijlpaal in de geschiedenis van het Fistula Hospital, maar vooral een feestelijke gebeurtenis voor alle betrokkenen. De pas afgestudeerde verloskundigen hebben een 3-jarige opleiding genoten. Ze hebben allen een BSC- degree. (Bachelor of Science) Vanaf 2011 wordt de opleiding met een jaar verlengd. Het streven is dat in 2015 Hamlin midwives actief zijn in 25 gezondheidsklinieken in vijf plattelandsgebieden in Ethiopië. Vanuit Addis zullen de vrouwen blijvend gesteund worden. NEDERLAND De zwaar geselecteerde studentes, allen afkomstig uit het gebied waar ze actief gaan worden, zijn met hun ervaring van minimaal 60 bevallingen klaar om uit te zwermen naar gezondheidsklinieken in alle hoeken van het land om daar vrouwen voor te lichten en te Lees verder op pagina 2 >

2 Dr. Catherine Hamlin, de staf van het College, de Minister van Gezondheid Dr. Tedros Adama. begeleiden tijdens de zwangerschap en de geboorte van hun kind. Preventie is het sleutelwoord voor de elf verloskundigen. Met als doel obstetrische fistels te voorkomen. Alle 1ste, 2de en 3de jaars studenten van het Hamlin College of Midwives. Een ontroerde Catherine Hamlin zei tijdens haar toespraak zeer blij en trots te zijn, want 50 jaar geleden kwam zij samen met haar man Reginald Hamlin naar Ethiopië met het idee en de wens een verloskundige opleiding te beginnen. Voor haar is de cirkel nu rond. De Ethiopische Minister of Health and Education noemde het Hamlin College of Midwives een voorbeeld college voor Ethiopië. Andere belangrijke gasten waren de Nederlandse ambassadeur Hans Blankenberg en de Australische ambassadeur. Maar ook de verschillende internationale partners van Hamlin Fistula gaven acte de présence, evenals veel trotse Nieuwsbrief Hamlin Fistula Nederland 2

3 Richard Hamlin, de Australische Ambassadeur, Dr. Hamlin, De Nederlandser Ambassadeur, Hans Blankenberg, en Barbara Kwast. familieleden van de graduates. Vanuit Nederland waren secretaresse Jacqueline de Boer en bestuurslid én gastdocent aan het College of Midwives, Barbara Kwast, onder de aanwezigen. Barbara was erg trots op deze studenten. Ze kent ze goed want ze heeft ze gedurende een aantal jaren twee maanden per jaar begeleid tijdens hun klinische stage in een ziekenhuis op het platteland. We zullen als bestuur van Hamlin Fistula Nederland ons best doen om blijvend verslag te doen van het werk van de eerste groep verloskundigen. Zij zijn de eerste die een aanzet geven tot de visie van Hamlin Fistula dat iedere vrouw toegang dient te hebben tot professionele verloskundige zorg. Ook in de, vaak moeilijk begaanbare, rurale gebieden waar 85% van de bevolking woont. Catherine staat samen met de Zwitserse Directeur van het Hamlin College: Verloskundige Jacqueline Bernard.

4 Container naar Addis Eind oktober vertrekt een 20 ft container vol hulpgoederen ter waarde van euro naar het Fistula Hospital in Addis Ababa. Een en ander is een direct gevolg van het bezoek dat bestuurslid Annelies Barendrecht in 2009 bracht aan het ziekenhuis. Het was medisch directeur Gordon Williams die met een verlanglijstje kwam. Het is een onuitputtelijke lijst variërend van handschoentjes tot medicijnen en van katheters tot incontinentiemateriaal. In eigen land niet te krijg of te kostbaar om aan te schaffen. Kortom, het loont om een grote container te sturen, ook al zijn daar niet geringe kosten aan verbonden. Het vervoer is overigens grotendeels betaald uit een eenmalige gift van de Body Shop Foundation. En zo begon een traject van schooien en verzamelen. In Duitsland had Jutta Ritz, de Duitse Partner van Hamlin Fistula, een grote vracht gekregen van een farmaceutisch bedrijf. Of ze mee kon liften met onze container. Graag. Want 20 foot is héél veel ruimte om te vullen. Hoogland Medical in Oss bood spontaan vijf pallets materiaal aan. Bestuurslid Barbara Kwast slaagde er in een kamer vol overbodig incontinentiemateriaal bij de thuiszorg in Leusden los te peuteren en Annelies kreeg van bevriende mensen in het zorgnetwerk ook nog een flink portie materiaal. Maar daar waren we er nog niet mee. Alles moest minutieus beschreven worden op een paklijst. Er moest een verklaring komen van de Kamer van Koophandel en legio andere documenten moesten heel zorgvuldig ingevuld worden. Want oh, wee als er iets niet klopt. In Djibuti, waar de container aankomt, is de douane niet voor de poes. Als ze maar even een mogelijkheid zien om er een stuiver aan over te houden, zullen ze het niet laten. En nu, midden oktober, is Jan Deurloo van Mission Relief & Logistics aan zet. Hij heeft al het Tena Lady materiaal nooit geweten dat er zóveel op de markt is de katheters, de onderleggers, de urinezakken in huis. Hij verzorgt de afhandeling van alle paperassen en laadt de container. Die blijft daar overigens. Handig, zo n tweedehandsje, voor opslag van spullen. Als Vrienden danken we alle betrokkenen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het containerverhaal. We hopen dat dit initiatief een vervolg krijgt. Aan u als lezer de vraag: mocht u goed incontinentiemateriaal hebben, of ander urologisch materiaal, neemt u dan contact op met Annelies Barendrecht: Operatiekamer Hamlin Fistula Hospital Nieuwsbrief Hamlin Fistula Nederland 4

5 UITNODIGING Graag nodigen wij u uit voor een feestelijke bijeenkomst op zaterdag 11 december tussen en uur in Leusden. Wij willen met u vieren dat de vijfde buitenkliniek, Metu, onlangs geopend is. Mede dankzij u! Waarvoor onze hartelijke dank. Om die erkentelijkheid extra cachet te geven willen wij u trakteren op een film- en fotopresentatie van het Metu-project. Een en ander zal natuurlijk vergezeld gaan van een hapje en een drankje. Wij hopen u in groten getale te ontvangen in het moderne, stijlvolle pand van AFAS ERP Software. Het is een buitenkansje om zomaar een kijkje te kunnen nemen in de bijzondere behuizing van het dynamische softwarebedrijf. Overigens is AFAS een echte gastheer. Kosten brengt hij niet in rekening! In verband met de catering wil AFAS uiterlijk 24 november weten op hoeveel mensen ze moeten rekenen. Aanmelding bij de secretaris van Hamlin Fistula Nederland, Jacqueline de Boer: tel.nr.: of Het adres van AFAS ERP Software is: Philipsstraat 9, 3933 LC Leusden. U bent van harte uitgenodigd!

6 Constructieve European Partner meeting Vergadering van de Europese Stichtingen in Wijk aan Zee in September Professor Gordon Williams, directeur Hamlin Fistula Hospital, Addis Ababa. Op initiatief van Hamlin Fistula Nederland werd op 10 en 11 september een European Partner meeting gehouden in Wijk aan Zee. Het was voor het eerst dat de Europese partners van het Fistula Hospital én de CEO Mark Bennet en de medisch directeur Gordon Williams bijeen kwamen om elkaar te informeren over ieders activiteiten en om, waar mogelijk, meer samen te werken. Het werd een vruchtbare bijeenkomst. Niet alleen was het zinvol om elkaar formeel en informeel beter te leren kennen, er werden er ook concrete plannen gemaakt. Kortom, een traditie werd geboren. De bijeenkomst krijgt in 2011 een vervolg. Helaas konden de Zweedse en Zwitserse partners niet aanwezig zijn. Daar stond tegenover dat de Engelsen met een delegatie van vijf man en vrouw sterk vertegenwoordigd waren. De Engelsen hebben al 42 jaar intensief contact met Catherine Hamlin en het Fistula Hospital. Alle twaalf leden van het bestuur zijn lid van dezelfde Methodist Church en wonen in dezelfde regio. Ze hebben een eigen kantoor met een professionele medewerker. Indrukkend om te horen wat zij allemaal doen om fondsen te werven en wat het resultaat van al die inspanningen is. Een voorbeeld: de vele trouwe vrijwilligers waar ze contact mee hebben, hebben inmiddels 150 dozen zelf gebreide of gehaakte dekens naar Addis gestuurd. En net als onze eigen Barbara Kwast hebben zij ook een docent verloskunde in hun bestuur die dit jaar zes maanden op de School of Midwifery gedoceerd heeft. De Duitse partners zijn met twee mensen nog heel pril. Dankzij de onverwoestbare inzet van Jutta Ritz gebeurt er toch al Nieuwsbrief Hamlin Fistula Nederland 6

7 heel veel. Zo is op initiatief van Jutta Catherine s biografie in een aantal talen vertaald en heeft ze al de nodige hulpgoederen naar Addis verstuurd. Succesvolle voettocht Dag twee stond geheel in het teken van de presentaties van CEO Mark Bennet en medisch directeur Gordon Williams. Zij schetsten een beeld van het Fistula Hospital anno Een verhaal dat er in hele grote lijnen op neer komt dat Hamlin Fistula een sterke groei doormaakt als gevolg van de uitbreiding van werkzaamheden naar de vijf buitenklinieken in Ethiopië. Daarnaast bieden de klinieken en vooral het ziekenhuis in Addis steeds meer aanvullende zorg aan, zoals psychische ondersteuning, werkvoorziening aan vrouwen die voor het leven gehandicapt blijven en zo voorts. De groei is natuurlijk positief, maar de financiële druk neemt ook navenant toe. De hulp van de internationale partners is dan ook meer dan gewenst. We gingen niet met lege handen naar huis. Afgesproken werd om te onderzoeken of het niet zinvol zou zijn om alle Europese partners te bundelen in Hamlin Fistula Europe. Nog dit jaar moet een aanzet gegeven worden tot een verregaande samenwerking op Europees niveau. Mark Bennet, CEO van het Addis Ababa Hamlin Fistula, zal de Europese partners meer betrekken bij het reilen en zeilen van de Hamlin organisatie, aldus is afgesproken. Het zijn maar enkele van de concrete voornemens die dit constructieve weekend opgeleverd heeft. Annelies Barendrecht In april 2010 liepen bestuurslid Barbara kwast en vriendin Elly Boon de laatste 115 kilometer van de bekende pilgrimstocht naar Santiago de Compostella. Een tastbaar aandenken aan deze tien dagen durende tocht is het certificaat dat iedere pelgrim aan het eind van de tocht ontvangt. De tocht had een doel: zoveel mogelijk geld inzamelen voor de behandeling en nazorg van de eerste dertig fistelpatiënten in de nieuwe buitenkliniek in Metu. Tot hun en ieders verrassing leverde hun gesponsorde inspanning bijna euro op!!

8 Barbara Kwast en de Afgevaardigde van Het Iluabaror gezondheidsbureau knippen het lint door. Opening Metu Hamlin Fistula Hospital Op dinsdag 28 september om 9 uur vertrokken 18 vertegenwoordigers van vijf Stichtingen (Engeland, Duitsland, Nederland, Zwitserland en Zweden) en tien stafleden van het Fistula ziekenhuis in Addis in twee bussen naar Metu in Iluabaror Zone, 625 km ten zuidwesten van Addis Ababa. De eerste dag kwamen we na 400 km rijden in Jimma aan. Daar hebben we overnacht. Na een uitgebreide Ethiopische lunch hadden we even rust; de avond brachten we weer gezellig met elkaar door. Zo n reis schept nieuwe contacten en verdiept bestaande contacten tussen de Stichtingen en de Ethiopische Staf uit Addis Ababa. Woensdag 29 september moesten we om 5 uur uit de veren om onze reis te vervolgen naar Metu. Het was een reis van 220km over gedeeltelijk slechte wegen. Om 12 uur zou de officiële opening beginnen; we kwamen net enkele minuten daarvoor aan! Aregash is de hoofdzuster van het Metu Hamlin Fistula hospital, stond met drie kleine kinderen uitgedost in traditioneel tenue, klaar om Richard Hamlin, zoon van Dr. Catherine en Barbara Kwast een prachtig bos bloemen te overhandigen. Helaas kon Dr. Hamlin deze reis niet ondernemen. Alle genodigde officiële gasten hadden al plaats genomen in de tent die voor de opening naast het ziekenhuis was neergezet. Het Ministerie van Gezondheid was ver- tegenwoordigd door een af-gevaardigde van het gezondheidsbureau van de zone Iluababor waarin Metu ligt. De feestelijke opening begon met een traditionele zang- Nieuwsbrief Hamlin Fistula Nederland 8

9 en dansuitvoering. Er waren talloze speeches. Door de Administrator van Hamlin Fistula Ethiopia (HFE), de afgevaardigde van het gezondheidsbureau van Iluababor, Zuster Aregash, Mark Bennet en professor Gordon Williams, respectievelijk CEO en Medisch Directeur van HFE. Ook Malcolm Hewitt van de Engelse Stichting hield namens de drie stichtingen die bijgedragen hebben aan de bouw van het Metu Hamlin FH, een speech. Het was interessant te horen dat de laatste vijf jaar, via een outreach programma vanuit Addis, ongeveer 150 fistel patiënten in Metu werden geopereerd. Op dit moment zijn al 156 patiënten geïndiceerd voor een operatie. Daar blijkt maar weer eens uit hoe noodzakelijk dit enige ziekenhuis is voor een gebied met circa 2 miljoen inwoners. Na de speeches werden de vertegenwoordigers van het gezondheidsbureau en een vertegenwoordiger van de drie Stichtingen, in dit geval uit Nederland, uitgenodigd om het lint door te knippen. Daarmee was de opening van het ziekenhuis een feit. Het ziekenhuis heeft een mooie, lichte patiën- ten zaal, met aan elk van de totaal 40 bedden een verpleeghulp. De operatiekamer is het terrein van gynaecoloog Dr. Yashina; Sr. Aregash is verantwoordelijk voor de apotheek en assistent Wondemegegn voor de sterilisatiekamer met operatiekamer. Het herinneringsbord aan de muur laat duidelijk zien dat de Stichtingen uit Nederland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk dit ziekenhuis bijgedragen hebben aan de bouw. Dank aan allen in Nederland die zich ingezet hebben voor de totstandkoming van Metu. Mooi om even de tekst van Dr. Hamlin, die onder het herinneringsbord staat, aan te halen: This will continue the work of Drs Reginald and Catherine Hamlin in Ethiopia and extend our mission of wholehearted commitment with God s love Nieuwe Metu Hamlin Fistula Hospital en patientenzaal met verpleeghulpen. to women with childbirth injuries. s Avonds genoten we op de veranda van het ziekenhuis met alle staf van heerlijk Ethiopisch eten en werden we door de dansgroep aangemoedigd om de ledematen behoorlijk door elkaar te schudden! Die nacht hebben we gekampeerd in het zieken- huis, gedeeltelijk in de nog lege bedden, in de fysiotherapie kamer en in het gastenverblijf. De volgende dag weer om 5 uur op. Na een rit van 14 uur! waren we om weer veilig terug in Addis Ababa. Het bezoek heeft ons allen een goed beeld gegeven hoe afgelegen Metu is en hoe gecompliceerd het is om daar een ziekenhuis neer te zetten. Maar wat een hoop voor een veiliger moederschap in de toekomst! Dank aan U allen die de bouw van dit ziekenhuis mogelijk hebben gemaakt. Barbara Kwast

10 Medewerkster Mamitu IN THE SPOTLIGHT Mamitu: Van patiënt tot Fistula Chirurg Het verhaal van chirurg Mamitu is een boek waard. Een succesverhaal met rafel randjes. In 1963 was de toen zestienjarige Mamitu een van de eerste patiënten van Catherine en Reg Hamlin. Een meisje uit de arme regio van Debre Sina, op halve dag per bus afstand van Addis Ababa. Tegenwoordig Nieuwsbrief Hamlin Fistula Nederland 10

11 is ze een gelauwerd chirurg die 2500 fisteloperaties op haar naam heeft staan. Haar succes dankt ze, naar eigen zeggen, vooral aan Reg Hamlin. Die was haar leermeester en een vader voor haar, aldus Mamitu. Ze dacht dat ze dood ging, herinnert ze zich nog goed. De bevalling liep uit op een drama. Ze moest naar het ziekenhuis in Addis drong haar zuster aan. Haar familie bracht haar daar. Twee weken later werd ze naar het ziekenhuis van de Hamlins vervoerd.,,ze omhelsden me en zeiden dat alles goed zou komen. Het was het beste moment in mijn leven. Het kwam goed, maar het duurde nog twee jaar voordat het zover was. In die tijd was een hechte band ontstaan tussen de Hamlins en Mamitu. Blijf maar hier, kom ons maar helpen, stelden Reg en Catherine Mamitu voor. De patiënten zijn mijn familie Het was het begin van een leven dat Mamitu als arm meisje van het platteland zich nooit had kunnen dromen. Een ding speelt haar nog dagelijks parten. Ze is dan wel een onmisbare schakel in het ziekenhuis. Een vrouw die kan opereren als geen ander want dat heeft ze in de loop van haar leven geleerd maar genezen is ze niet. Ik schaam me nog steeds, zegt ze verlegen.,,reg nam me mee naar de operatiezaal om hem te helpen, vertelt ze over haar eerste schreden naar een nieuw leven.,,eerst beperkte mijn werk zich tot het opmaken van de bedden en het schoonmaken van de vloer. Het was voor Reg heel handig dat ik de taal van de vrouwen sprak én dat ik zelf patiënt was. Ze kan goed leven en werken met haar handicap, stelt ze vast. Het ziekenhuis in Addis is haar thuis, de patiënten zijn haar familie.,,ik leef als ik hier ben. Ik ben zo blij dat ik mocht blijven. Nu probeer ik veel terug te doen voor alles wat ik ontvangen heb en help ik mijn familie. Die woont nog in het dorp waar ik nooit meer naar terug ben gegaan. Mijn jongste zuster woont hier ook. Ze werkt in de keuken. Ze heeft twee kinderen die ik grootgebracht heb. Ik heb dus wel een familieleven hier. Waar Reg Hamlin haar vader was die haar aan de hand nam en haar stapje bij stapje steeds meer verantwoordelijkheid gaf, is Catherine haar moeder. Ze is een en al dankbaarheid.,,ik ben zo blij dat ik nieuwe ouders heb gekregen. Het frêle vrouwtje met de fijne handjes bleek ideale handen te hebben om fijne chirurgische ingrepen uit te voeren. De eerste handeling die Reg haar liet verrichten was het hechten van wonden. Met één hand wel te verstaan. Ze oefende elke dag. Net zo lang tot ze een ware hecht-meester in was. Geleidelijk aan kreeg ze meer verantwoordelijkheid totdat ze eigenhandig de meest ingewikkelde operatie kon uitvoeren. Zonder diploma s, dat wel.,,het spijt me zo dat ik geen goede opleiding heb genoten. Maar gelukkig heb ik wel de kans gehad om me hier te ontwikkelen. Annelies Barendrecht

12 Presentaties en voordrachten Mocht u belangstelling hebben voor een voordracht of presentatie over het Fistula Hospital, neemt u dan contact op met de secretaresse, Jacqueline de Boer: tel.: of Reacties Reacties op deze vernieuwde nieuwsbrief stellen wij zeer op prijs. Graag een berichtje naar de secretaresse, Jacqueline de Boer of Help mee! Het Fistula Hospital kan alleen functioneren als er genoeg geld geworven wordt. Help mee! U kunt dat doen op drie manieren: W ord donateur en stort uw donatie op Triodos Bank te Zeist, rekeningnummer t.n.v.hamlin Fistula Nederland in Addis Ababa. giften aftrekbaar. Is het totaal aan giften per jaar hoger dan 1 % van uwe bruto jaarinkomen, dan is het meerdere aftrekbaar. Met een maximum van het bruto jaarinkomen. en periodieke schenking, vastgelegd in een notariële akte. In dat E geval is de schenking volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U kunt in uw testament laten opnemen dat u een legaat nalaat aan Hamlin Fistula Nederland. H amlin Fistula Nederland heeft de ANBI status. Digitale nieuwsbrief Wilt u, indien u de nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen, uw adres doorgeven aan de secretaresse Jacqueline de Boer: Hamlin Fistula Nederland Kennemerstraatweg BA HEILOO Stort uw donatie op Triodos N E D E R LA N D colofon vormgeving Grafisch Atelier Wageningen redactie Annelies Barendrecht U machtigt de stichting tot een periodieke bijdrage. Donaties zijn als

0943.Rondom MS 4-4 23-12-2005 13:48 Pagina 1. Stichting MS Research Nummer 24-2006 NIEUWSBRIEF

0943.Rondom MS 4-4 23-12-2005 13:48 Pagina 1. Stichting MS Research Nummer 24-2006 NIEUWSBRIEF 0943.Rondom MS 4-4 23-12-2005 13:48 Pagina 1 ROND M MS Stichting MS Research Nummer 24-2006 NIEUWSBRIEF 0943.Rondom MS 4-4 23-12-2005 13:48 Pagina 2 WÉÉR 365 DAGEN MS RESEARCH Multiple Sclerose (MS) is

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

Ronald McDonald Kinderfonds. Jaarverslag 2013. Hearts & hands

Ronald McDonald Kinderfonds. Jaarverslag 2013. Hearts & hands Ronald McDonald Kinderfonds Jaarverslag 2013 Hearts & hands Deel 1: De cijfers van 2013 en de verhalen achter de cijfers Voorwoord directeur Ronald McDonald Kinderfonds Marja van Bijsterveldt 4 Verhaal

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Nr.26 april 2012. themanummer dubbele kansen. Minder. scholing met een beperking

Nr.26 april 2012. themanummer dubbele kansen. Minder. scholing met een beperking Nr.26 april 2012 themanummer dubbele kansen Minder armoede en meer scholing voor mensen met een beperking Dubbele kansen Mensen met een beperking leiden in ontwikkelingslanden vaak een verborgen bestaan.

Nadere informatie

Nieuwsartikelen 2006-2008

Nieuwsartikelen 2006-2008 Nieuwsartikelen 2006-2008 Inhoud 2006... 3 30/09/2006 - Uitgave Jembatan nr. 1... 3 03/10/2006 - Stedenband na tien jaar goed op stoom... 3 18/10/2006 - Schelde mag korvetten leveren aan Indonesië... 4

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Colofon. Negentiende jaargang nr. 1-2014. ARDU!N is het informatieblad voor cliënten, ouders, medewerkers en andere betrokkenen van Stichting Arduin.

Colofon. Negentiende jaargang nr. 1-2014. ARDU!N is het informatieblad voor cliënten, ouders, medewerkers en andere betrokkenen van Stichting Arduin. Activiteiten Academie voor Kwaliteit van Bestaan Interesse? Aanmelden? Vragen? Neem contact op met: Academie voor Kwaliteit van Bestaan T. 0118 685252 E. academie@arduin.nl Volg ons via: Thema avond Volkstuin

Nadere informatie

Voorwoord. Portret: de donateur

Voorwoord. Portret: de donateur JaarberichT 2011 colofon KNGF Geleidehonden Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds Amsteldijk Noord 42, 1184 TD Amstelveen Postbus 544, 1180 AM Amstelveen T 020-496 93 33 F 020-496 57 76 E

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Chadasjot. Nieuwsblad van WIZO Nederland

Chadasjot. Nieuwsblad van WIZO Nederland Jaargang 18, nummer 2 APRIL 2007 Chadasjot Nieuwsblad van WIZO Nederland In dit nummer onder andere: Bezoek aan Rishon lezion en Afula Interview Margaret Mogendorff Nieuwe statuten ECWF Nieuws uit Israël

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015 Nieuwsbrief HERAUT Nummer 29 / juli 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Nieuws vanuit het bestuur Verslag Algemene Ledenvergadering OOG voor verborgen talent Oproepjes Autikamp SGK Verslag Chill Auti Café Theaterlessen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland

Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Pag 3 Voorwoord VluchtelingenWerk Zeeland Pag 4 Centrale locaties. Locatie AZC Goes Pag 5 Decentrale locaties. Locatie

Nadere informatie

OVER DE BRUG Huismagazine voor bewoners, familieleden, personeel en betrokkenen van De Brug Jaargang 20143

OVER DE BRUG Huismagazine voor bewoners, familieleden, personeel en betrokkenen van De Brug Jaargang 20143 V D BG 1 V D BG Huismagazine voor bewoners, familieleden, personeel en betrokkenen van De Brug Jaargang 20143 B D D V D BG 3 Colofon Zeventiende jaargang nummer 3 ktober 2014 ver de Brug verschijnt dit

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Op Eigen Kracht-training

Op Eigen Kracht-training Rapportage Op Eigen Kracht-training Resultaten 213 Project Op Eigen Kracht Op Eigen Kracht-training MSc Hille Hoogland Jonathan Berg Onze sponsoren Voorwoord Voor u ligt de rapportage van Op Eigen Kracht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP Naar verwachting van de experts zouden de gevolgen van het slechte economische klimaat in Nederland en Roemenië, zeker ook (grote) gevolgen gaan hebben voor

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

www.stichtingwereldwijd.nl WereldWijzer 16e jaargang, nr. 1 Juni 2012 p. 1

www.stichtingwereldwijd.nl WereldWijzer 16e jaargang, nr. 1 Juni 2012 p. 1 www.stichtingwereldwijd.nl WereldWijzer 16e jaargang, nr. 1 Juni 2012 p. 1 In dit nummer Bericht uit het bestuur.... 3 Nieuwe ETF Projecten 4 Nieuwe vrijwilliger: Mieke Bouwens 4 Hoe verloopt het DREAMS

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Jubileumkrant. Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO

Jubileumkrant. Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO Jubileumkrant december 2012 Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO Deze krant is opgemaakt door Communicatiewaarde en gedrukt door Albani drukkers Al twintig jaar Zo Voor u ligt de jubileumkrant

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD Zomer 2012 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 33 Organisatiebreed ECD voor Carante Groep Leo van Kempen, directeur Financiën en Informatievoorziening

Nadere informatie

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl 192 november 2014 Humor is het gat in de traan waardoor de lach ontsnapt. Ruth Zwijgers In dit nummer

Nadere informatie