Hamlin Fistula Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hamlin Fistula Nederland"

Transcriptie

1 Najaar 2010 Hamlin Fistula Nederland Graduation midwives Graduate Abrahet Op 2 oktober 2010 studeerde de eerste lichting verloskunde studentes van het Hamlin College of Midwives af. Een mijlpaal in de geschiedenis van het Fistula Hospital, maar vooral een feestelijke gebeurtenis voor alle betrokkenen. De pas afgestudeerde verloskundigen hebben een 3-jarige opleiding genoten. Ze hebben allen een BSC- degree. (Bachelor of Science) Vanaf 2011 wordt de opleiding met een jaar verlengd. Het streven is dat in 2015 Hamlin midwives actief zijn in 25 gezondheidsklinieken in vijf plattelandsgebieden in Ethiopië. Vanuit Addis zullen de vrouwen blijvend gesteund worden. NEDERLAND De zwaar geselecteerde studentes, allen afkomstig uit het gebied waar ze actief gaan worden, zijn met hun ervaring van minimaal 60 bevallingen klaar om uit te zwermen naar gezondheidsklinieken in alle hoeken van het land om daar vrouwen voor te lichten en te Lees verder op pagina 2 >

2 Dr. Catherine Hamlin, de staf van het College, de Minister van Gezondheid Dr. Tedros Adama. begeleiden tijdens de zwangerschap en de geboorte van hun kind. Preventie is het sleutelwoord voor de elf verloskundigen. Met als doel obstetrische fistels te voorkomen. Alle 1ste, 2de en 3de jaars studenten van het Hamlin College of Midwives. Een ontroerde Catherine Hamlin zei tijdens haar toespraak zeer blij en trots te zijn, want 50 jaar geleden kwam zij samen met haar man Reginald Hamlin naar Ethiopië met het idee en de wens een verloskundige opleiding te beginnen. Voor haar is de cirkel nu rond. De Ethiopische Minister of Health and Education noemde het Hamlin College of Midwives een voorbeeld college voor Ethiopië. Andere belangrijke gasten waren de Nederlandse ambassadeur Hans Blankenberg en de Australische ambassadeur. Maar ook de verschillende internationale partners van Hamlin Fistula gaven acte de présence, evenals veel trotse Nieuwsbrief Hamlin Fistula Nederland 2

3 Richard Hamlin, de Australische Ambassadeur, Dr. Hamlin, De Nederlandser Ambassadeur, Hans Blankenberg, en Barbara Kwast. familieleden van de graduates. Vanuit Nederland waren secretaresse Jacqueline de Boer en bestuurslid én gastdocent aan het College of Midwives, Barbara Kwast, onder de aanwezigen. Barbara was erg trots op deze studenten. Ze kent ze goed want ze heeft ze gedurende een aantal jaren twee maanden per jaar begeleid tijdens hun klinische stage in een ziekenhuis op het platteland. We zullen als bestuur van Hamlin Fistula Nederland ons best doen om blijvend verslag te doen van het werk van de eerste groep verloskundigen. Zij zijn de eerste die een aanzet geven tot de visie van Hamlin Fistula dat iedere vrouw toegang dient te hebben tot professionele verloskundige zorg. Ook in de, vaak moeilijk begaanbare, rurale gebieden waar 85% van de bevolking woont. Catherine staat samen met de Zwitserse Directeur van het Hamlin College: Verloskundige Jacqueline Bernard.

4 Container naar Addis Eind oktober vertrekt een 20 ft container vol hulpgoederen ter waarde van euro naar het Fistula Hospital in Addis Ababa. Een en ander is een direct gevolg van het bezoek dat bestuurslid Annelies Barendrecht in 2009 bracht aan het ziekenhuis. Het was medisch directeur Gordon Williams die met een verlanglijstje kwam. Het is een onuitputtelijke lijst variërend van handschoentjes tot medicijnen en van katheters tot incontinentiemateriaal. In eigen land niet te krijg of te kostbaar om aan te schaffen. Kortom, het loont om een grote container te sturen, ook al zijn daar niet geringe kosten aan verbonden. Het vervoer is overigens grotendeels betaald uit een eenmalige gift van de Body Shop Foundation. En zo begon een traject van schooien en verzamelen. In Duitsland had Jutta Ritz, de Duitse Partner van Hamlin Fistula, een grote vracht gekregen van een farmaceutisch bedrijf. Of ze mee kon liften met onze container. Graag. Want 20 foot is héél veel ruimte om te vullen. Hoogland Medical in Oss bood spontaan vijf pallets materiaal aan. Bestuurslid Barbara Kwast slaagde er in een kamer vol overbodig incontinentiemateriaal bij de thuiszorg in Leusden los te peuteren en Annelies kreeg van bevriende mensen in het zorgnetwerk ook nog een flink portie materiaal. Maar daar waren we er nog niet mee. Alles moest minutieus beschreven worden op een paklijst. Er moest een verklaring komen van de Kamer van Koophandel en legio andere documenten moesten heel zorgvuldig ingevuld worden. Want oh, wee als er iets niet klopt. In Djibuti, waar de container aankomt, is de douane niet voor de poes. Als ze maar even een mogelijkheid zien om er een stuiver aan over te houden, zullen ze het niet laten. En nu, midden oktober, is Jan Deurloo van Mission Relief & Logistics aan zet. Hij heeft al het Tena Lady materiaal nooit geweten dat er zóveel op de markt is de katheters, de onderleggers, de urinezakken in huis. Hij verzorgt de afhandeling van alle paperassen en laadt de container. Die blijft daar overigens. Handig, zo n tweedehandsje, voor opslag van spullen. Als Vrienden danken we alle betrokkenen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het containerverhaal. We hopen dat dit initiatief een vervolg krijgt. Aan u als lezer de vraag: mocht u goed incontinentiemateriaal hebben, of ander urologisch materiaal, neemt u dan contact op met Annelies Barendrecht: Operatiekamer Hamlin Fistula Hospital Nieuwsbrief Hamlin Fistula Nederland 4

5 UITNODIGING Graag nodigen wij u uit voor een feestelijke bijeenkomst op zaterdag 11 december tussen en uur in Leusden. Wij willen met u vieren dat de vijfde buitenkliniek, Metu, onlangs geopend is. Mede dankzij u! Waarvoor onze hartelijke dank. Om die erkentelijkheid extra cachet te geven willen wij u trakteren op een film- en fotopresentatie van het Metu-project. Een en ander zal natuurlijk vergezeld gaan van een hapje en een drankje. Wij hopen u in groten getale te ontvangen in het moderne, stijlvolle pand van AFAS ERP Software. Het is een buitenkansje om zomaar een kijkje te kunnen nemen in de bijzondere behuizing van het dynamische softwarebedrijf. Overigens is AFAS een echte gastheer. Kosten brengt hij niet in rekening! In verband met de catering wil AFAS uiterlijk 24 november weten op hoeveel mensen ze moeten rekenen. Aanmelding bij de secretaris van Hamlin Fistula Nederland, Jacqueline de Boer: tel.nr.: of Het adres van AFAS ERP Software is: Philipsstraat 9, 3933 LC Leusden. U bent van harte uitgenodigd!

6 Constructieve European Partner meeting Vergadering van de Europese Stichtingen in Wijk aan Zee in September Professor Gordon Williams, directeur Hamlin Fistula Hospital, Addis Ababa. Op initiatief van Hamlin Fistula Nederland werd op 10 en 11 september een European Partner meeting gehouden in Wijk aan Zee. Het was voor het eerst dat de Europese partners van het Fistula Hospital én de CEO Mark Bennet en de medisch directeur Gordon Williams bijeen kwamen om elkaar te informeren over ieders activiteiten en om, waar mogelijk, meer samen te werken. Het werd een vruchtbare bijeenkomst. Niet alleen was het zinvol om elkaar formeel en informeel beter te leren kennen, er werden er ook concrete plannen gemaakt. Kortom, een traditie werd geboren. De bijeenkomst krijgt in 2011 een vervolg. Helaas konden de Zweedse en Zwitserse partners niet aanwezig zijn. Daar stond tegenover dat de Engelsen met een delegatie van vijf man en vrouw sterk vertegenwoordigd waren. De Engelsen hebben al 42 jaar intensief contact met Catherine Hamlin en het Fistula Hospital. Alle twaalf leden van het bestuur zijn lid van dezelfde Methodist Church en wonen in dezelfde regio. Ze hebben een eigen kantoor met een professionele medewerker. Indrukkend om te horen wat zij allemaal doen om fondsen te werven en wat het resultaat van al die inspanningen is. Een voorbeeld: de vele trouwe vrijwilligers waar ze contact mee hebben, hebben inmiddels 150 dozen zelf gebreide of gehaakte dekens naar Addis gestuurd. En net als onze eigen Barbara Kwast hebben zij ook een docent verloskunde in hun bestuur die dit jaar zes maanden op de School of Midwifery gedoceerd heeft. De Duitse partners zijn met twee mensen nog heel pril. Dankzij de onverwoestbare inzet van Jutta Ritz gebeurt er toch al Nieuwsbrief Hamlin Fistula Nederland 6

7 heel veel. Zo is op initiatief van Jutta Catherine s biografie in een aantal talen vertaald en heeft ze al de nodige hulpgoederen naar Addis verstuurd. Succesvolle voettocht Dag twee stond geheel in het teken van de presentaties van CEO Mark Bennet en medisch directeur Gordon Williams. Zij schetsten een beeld van het Fistula Hospital anno Een verhaal dat er in hele grote lijnen op neer komt dat Hamlin Fistula een sterke groei doormaakt als gevolg van de uitbreiding van werkzaamheden naar de vijf buitenklinieken in Ethiopië. Daarnaast bieden de klinieken en vooral het ziekenhuis in Addis steeds meer aanvullende zorg aan, zoals psychische ondersteuning, werkvoorziening aan vrouwen die voor het leven gehandicapt blijven en zo voorts. De groei is natuurlijk positief, maar de financiële druk neemt ook navenant toe. De hulp van de internationale partners is dan ook meer dan gewenst. We gingen niet met lege handen naar huis. Afgesproken werd om te onderzoeken of het niet zinvol zou zijn om alle Europese partners te bundelen in Hamlin Fistula Europe. Nog dit jaar moet een aanzet gegeven worden tot een verregaande samenwerking op Europees niveau. Mark Bennet, CEO van het Addis Ababa Hamlin Fistula, zal de Europese partners meer betrekken bij het reilen en zeilen van de Hamlin organisatie, aldus is afgesproken. Het zijn maar enkele van de concrete voornemens die dit constructieve weekend opgeleverd heeft. Annelies Barendrecht In april 2010 liepen bestuurslid Barbara kwast en vriendin Elly Boon de laatste 115 kilometer van de bekende pilgrimstocht naar Santiago de Compostella. Een tastbaar aandenken aan deze tien dagen durende tocht is het certificaat dat iedere pelgrim aan het eind van de tocht ontvangt. De tocht had een doel: zoveel mogelijk geld inzamelen voor de behandeling en nazorg van de eerste dertig fistelpatiënten in de nieuwe buitenkliniek in Metu. Tot hun en ieders verrassing leverde hun gesponsorde inspanning bijna euro op!!

8 Barbara Kwast en de Afgevaardigde van Het Iluabaror gezondheidsbureau knippen het lint door. Opening Metu Hamlin Fistula Hospital Op dinsdag 28 september om 9 uur vertrokken 18 vertegenwoordigers van vijf Stichtingen (Engeland, Duitsland, Nederland, Zwitserland en Zweden) en tien stafleden van het Fistula ziekenhuis in Addis in twee bussen naar Metu in Iluabaror Zone, 625 km ten zuidwesten van Addis Ababa. De eerste dag kwamen we na 400 km rijden in Jimma aan. Daar hebben we overnacht. Na een uitgebreide Ethiopische lunch hadden we even rust; de avond brachten we weer gezellig met elkaar door. Zo n reis schept nieuwe contacten en verdiept bestaande contacten tussen de Stichtingen en de Ethiopische Staf uit Addis Ababa. Woensdag 29 september moesten we om 5 uur uit de veren om onze reis te vervolgen naar Metu. Het was een reis van 220km over gedeeltelijk slechte wegen. Om 12 uur zou de officiële opening beginnen; we kwamen net enkele minuten daarvoor aan! Aregash is de hoofdzuster van het Metu Hamlin Fistula hospital, stond met drie kleine kinderen uitgedost in traditioneel tenue, klaar om Richard Hamlin, zoon van Dr. Catherine en Barbara Kwast een prachtig bos bloemen te overhandigen. Helaas kon Dr. Hamlin deze reis niet ondernemen. Alle genodigde officiële gasten hadden al plaats genomen in de tent die voor de opening naast het ziekenhuis was neergezet. Het Ministerie van Gezondheid was ver- tegenwoordigd door een af-gevaardigde van het gezondheidsbureau van de zone Iluababor waarin Metu ligt. De feestelijke opening begon met een traditionele zang- Nieuwsbrief Hamlin Fistula Nederland 8

9 en dansuitvoering. Er waren talloze speeches. Door de Administrator van Hamlin Fistula Ethiopia (HFE), de afgevaardigde van het gezondheidsbureau van Iluababor, Zuster Aregash, Mark Bennet en professor Gordon Williams, respectievelijk CEO en Medisch Directeur van HFE. Ook Malcolm Hewitt van de Engelse Stichting hield namens de drie stichtingen die bijgedragen hebben aan de bouw van het Metu Hamlin FH, een speech. Het was interessant te horen dat de laatste vijf jaar, via een outreach programma vanuit Addis, ongeveer 150 fistel patiënten in Metu werden geopereerd. Op dit moment zijn al 156 patiënten geïndiceerd voor een operatie. Daar blijkt maar weer eens uit hoe noodzakelijk dit enige ziekenhuis is voor een gebied met circa 2 miljoen inwoners. Na de speeches werden de vertegenwoordigers van het gezondheidsbureau en een vertegenwoordiger van de drie Stichtingen, in dit geval uit Nederland, uitgenodigd om het lint door te knippen. Daarmee was de opening van het ziekenhuis een feit. Het ziekenhuis heeft een mooie, lichte patiën- ten zaal, met aan elk van de totaal 40 bedden een verpleeghulp. De operatiekamer is het terrein van gynaecoloog Dr. Yashina; Sr. Aregash is verantwoordelijk voor de apotheek en assistent Wondemegegn voor de sterilisatiekamer met operatiekamer. Het herinneringsbord aan de muur laat duidelijk zien dat de Stichtingen uit Nederland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk dit ziekenhuis bijgedragen hebben aan de bouw. Dank aan allen in Nederland die zich ingezet hebben voor de totstandkoming van Metu. Mooi om even de tekst van Dr. Hamlin, die onder het herinneringsbord staat, aan te halen: This will continue the work of Drs Reginald and Catherine Hamlin in Ethiopia and extend our mission of wholehearted commitment with God s love Nieuwe Metu Hamlin Fistula Hospital en patientenzaal met verpleeghulpen. to women with childbirth injuries. s Avonds genoten we op de veranda van het ziekenhuis met alle staf van heerlijk Ethiopisch eten en werden we door de dansgroep aangemoedigd om de ledematen behoorlijk door elkaar te schudden! Die nacht hebben we gekampeerd in het zieken- huis, gedeeltelijk in de nog lege bedden, in de fysiotherapie kamer en in het gastenverblijf. De volgende dag weer om 5 uur op. Na een rit van 14 uur! waren we om weer veilig terug in Addis Ababa. Het bezoek heeft ons allen een goed beeld gegeven hoe afgelegen Metu is en hoe gecompliceerd het is om daar een ziekenhuis neer te zetten. Maar wat een hoop voor een veiliger moederschap in de toekomst! Dank aan U allen die de bouw van dit ziekenhuis mogelijk hebben gemaakt. Barbara Kwast

10 Medewerkster Mamitu IN THE SPOTLIGHT Mamitu: Van patiënt tot Fistula Chirurg Het verhaal van chirurg Mamitu is een boek waard. Een succesverhaal met rafel randjes. In 1963 was de toen zestienjarige Mamitu een van de eerste patiënten van Catherine en Reg Hamlin. Een meisje uit de arme regio van Debre Sina, op halve dag per bus afstand van Addis Ababa. Tegenwoordig Nieuwsbrief Hamlin Fistula Nederland 10

11 is ze een gelauwerd chirurg die 2500 fisteloperaties op haar naam heeft staan. Haar succes dankt ze, naar eigen zeggen, vooral aan Reg Hamlin. Die was haar leermeester en een vader voor haar, aldus Mamitu. Ze dacht dat ze dood ging, herinnert ze zich nog goed. De bevalling liep uit op een drama. Ze moest naar het ziekenhuis in Addis drong haar zuster aan. Haar familie bracht haar daar. Twee weken later werd ze naar het ziekenhuis van de Hamlins vervoerd.,,ze omhelsden me en zeiden dat alles goed zou komen. Het was het beste moment in mijn leven. Het kwam goed, maar het duurde nog twee jaar voordat het zover was. In die tijd was een hechte band ontstaan tussen de Hamlins en Mamitu. Blijf maar hier, kom ons maar helpen, stelden Reg en Catherine Mamitu voor. De patiënten zijn mijn familie Het was het begin van een leven dat Mamitu als arm meisje van het platteland zich nooit had kunnen dromen. Een ding speelt haar nog dagelijks parten. Ze is dan wel een onmisbare schakel in het ziekenhuis. Een vrouw die kan opereren als geen ander want dat heeft ze in de loop van haar leven geleerd maar genezen is ze niet. Ik schaam me nog steeds, zegt ze verlegen.,,reg nam me mee naar de operatiezaal om hem te helpen, vertelt ze over haar eerste schreden naar een nieuw leven.,,eerst beperkte mijn werk zich tot het opmaken van de bedden en het schoonmaken van de vloer. Het was voor Reg heel handig dat ik de taal van de vrouwen sprak én dat ik zelf patiënt was. Ze kan goed leven en werken met haar handicap, stelt ze vast. Het ziekenhuis in Addis is haar thuis, de patiënten zijn haar familie.,,ik leef als ik hier ben. Ik ben zo blij dat ik mocht blijven. Nu probeer ik veel terug te doen voor alles wat ik ontvangen heb en help ik mijn familie. Die woont nog in het dorp waar ik nooit meer naar terug ben gegaan. Mijn jongste zuster woont hier ook. Ze werkt in de keuken. Ze heeft twee kinderen die ik grootgebracht heb. Ik heb dus wel een familieleven hier. Waar Reg Hamlin haar vader was die haar aan de hand nam en haar stapje bij stapje steeds meer verantwoordelijkheid gaf, is Catherine haar moeder. Ze is een en al dankbaarheid.,,ik ben zo blij dat ik nieuwe ouders heb gekregen. Het frêle vrouwtje met de fijne handjes bleek ideale handen te hebben om fijne chirurgische ingrepen uit te voeren. De eerste handeling die Reg haar liet verrichten was het hechten van wonden. Met één hand wel te verstaan. Ze oefende elke dag. Net zo lang tot ze een ware hecht-meester in was. Geleidelijk aan kreeg ze meer verantwoordelijkheid totdat ze eigenhandig de meest ingewikkelde operatie kon uitvoeren. Zonder diploma s, dat wel.,,het spijt me zo dat ik geen goede opleiding heb genoten. Maar gelukkig heb ik wel de kans gehad om me hier te ontwikkelen. Annelies Barendrecht

12 Presentaties en voordrachten Mocht u belangstelling hebben voor een voordracht of presentatie over het Fistula Hospital, neemt u dan contact op met de secretaresse, Jacqueline de Boer: tel.: of Reacties Reacties op deze vernieuwde nieuwsbrief stellen wij zeer op prijs. Graag een berichtje naar de secretaresse, Jacqueline de Boer of Help mee! Het Fistula Hospital kan alleen functioneren als er genoeg geld geworven wordt. Help mee! U kunt dat doen op drie manieren: W ord donateur en stort uw donatie op Triodos Bank te Zeist, rekeningnummer t.n.v.hamlin Fistula Nederland in Addis Ababa. giften aftrekbaar. Is het totaal aan giften per jaar hoger dan 1 % van uwe bruto jaarinkomen, dan is het meerdere aftrekbaar. Met een maximum van het bruto jaarinkomen. en periodieke schenking, vastgelegd in een notariële akte. In dat E geval is de schenking volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U kunt in uw testament laten opnemen dat u een legaat nalaat aan Hamlin Fistula Nederland. H amlin Fistula Nederland heeft de ANBI status. Digitale nieuwsbrief Wilt u, indien u de nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen, uw adres doorgeven aan de secretaresse Jacqueline de Boer: Hamlin Fistula Nederland Kennemerstraatweg BA HEILOO Stort uw donatie op Triodos N E D E R LA N D colofon vormgeving Grafisch Atelier Wageningen redactie Annelies Barendrecht U machtigt de stichting tot een periodieke bijdrage. Donaties zijn als

Hamlin Fistula Nederland

Hamlin Fistula Nederland Winter 2014 Hamlin Fistula Nederland NEDERLAND Nieuwsbrief Hamlin Fistula Nederland 1 Pensioen met inhoud De Engelse gynaecoloog Jeremy Wright (68) is dan wel met pensioen, maar hij voelt zich nog véél

Nadere informatie

Fistula Hospital. Plannen bouw METU nemen vaste vormen aan. Stichting vrienden van het

Fistula Hospital. Plannen bouw METU nemen vaste vormen aan. Stichting vrienden van het Goud van de wereld heeft een schattig kindje van één jaar dat goed nieuws heet. nummer 1 december 2008 Stichting vrienden van het Fistula Hospital Plannen bouw METU nemen vaste vormen aan De bouw van de

Nadere informatie

Visie: Het geven van hoop aan vrouwen met een of meerdere obstetrische fistels.

Visie: Het geven van hoop aan vrouwen met een of meerdere obstetrische fistels. Jaarverslag 2013 Inleiding Het doel van dit jaaroverzicht 2013 is aan te geven hoe de stichting Hamlin Fistula Nederland in 2013 heeft gefunctioneerd en wat er is gerealiseerd. Visie en Missie Visie: Het

Nadere informatie

Hamlin Fistula Nederland

Hamlin Fistula Nederland Zomer 2015 Hamlin Fistula Nederland zaterdag 5 september 2015 Blote Voeten Tocht Barneveld Raadhuisplein 13.30 uur NEDERLAND Nieuwsbrief Hamlin Fistula Nederland 1 Blote Voeten Tocht Op 5 september wordt

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2011 BELEIDSPLAN 2012 HAMLIN FISTULA NEDERLAND

JAAROVERZICHT 2011 BELEIDSPLAN 2012 HAMLIN FISTULA NEDERLAND JAAROVERZICHT 2011 & BELEIDSPLAN 2012 HAMLIN FISTULA NEDERLAND 120315 Jaaroverzicht 2011 en beleidsplan 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Visie en missie 3 Historisch perspectief 3 Doelgroepen in Nederland

Nadere informatie

Hamlin Fistula Nederland

Hamlin Fistula Nederland Zomer 2013 Hamlin Fistula Nederland NEDERLAND Bestuur en nieuwe CEO Martin Andrews in de ban van de waterval in de Blauwe Nijl. Desta Mender: zelfgemaakte cadeautjes. Desta Mender: coffee shop (piepklein)

Nadere informatie

Visie: Het geven van hoop aan vrouwen met een of meerdere obstetrische fistels.

Visie: Het geven van hoop aan vrouwen met een of meerdere obstetrische fistels. Jaarverslag 2014 Inleiding Het doel van dit jaaroverzicht 2014 is aan te geven hoe de stichting Hamlin Fistula Nederland in 2014 heeft gefunctioneerd en wat er is gerealiseerd. Visie en Missie Visie: Het

Nadere informatie

Stichting IDA-Mabogini

Stichting IDA-Mabogini Stichting IDA-Mabogini De Stichting IDA Mabogini stelt zich tot doel het leveren van een bijdrage aan onderwijsmogelijkheden voor kinderen van de lokale bevolking waarvan de ouders/verzorgers de financiële

Nadere informatie

Dank u voor het waarmaken van mijn droom.

Dank u voor het waarmaken van mijn droom. Nieuwsbrief van Stichting Wondem november 2014 Wondem Zerfu had één grote droom: arme kinderen in Ethiopië helpen. Want telkens als hij het land van zijn ouders bezocht, vroeg hij zich af waarom hij het

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014, Stichting Onderwijs voor India. Leer alsof je voor eeuwig zou leven Leef alsof je morgen zou sterven Mahatma Gandhi

Nieuwsbrief oktober 2014, Stichting Onderwijs voor India. Leer alsof je voor eeuwig zou leven Leef alsof je morgen zou sterven Mahatma Gandhi Nieuwsbrief oktober 2014, Stichting Onderwijs voor India In deze nieuwsbrief: Korte inleiding Foto s Uitnodiging voor Sinterklaas-event 23 november Verslag van Nieuwjaarsborrel 2014 Kort Nieuws: - Bestedingen

Nadere informatie

Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons

Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons Dag allemaal, Helaas moeten wij even afwijken van het schema. Vanavond hebben wij de bbq bij Light into Europe en kunnen dan geen verslag

Nadere informatie

Kunt u deze niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze in of bekijk de online versie. In deze nieuwsbrief

Kunt u deze  niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze  in of bekijk de online versie. In deze nieuwsbrief Van: Watoto Foundation Onderwerp: Nieuwsbrief Watoto Foundation december 2016 Datum: 13-12-2016 08:27:46 Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat AR Groningen.

Jaarverslag Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat AR Groningen. Jaarverslag 2012 Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat 43 9746AR Groningen www.kabangahospitalfoundation.org Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Ontstaan van de stichting blz. 4 3. Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Bocas Sanas gaat naar de Dominicaanse Republiek om kinderen te helpen met gebitsproblemen.

Stichting Bocas Sanas gaat naar de Dominicaanse Republiek om kinderen te helpen met gebitsproblemen. Cristina Vasquez-Doorman is de oprichtster van Bocas Sanas, zij is op het idee gekomen om een stichting op te richten voor kinderen die last van gebitsproblemen. Cristina komt zelf uit de Dominicaanse

Nadere informatie

SNP. Afwikkeling Noodopvang 2011 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012

SNP. Afwikkeling Noodopvang 2011 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 Met deze Nieuwsbrief informeren we al onze sponsors en belangstellenden over de actuele stand van zaken van de. In onze vorige nieuwsbrief moesten we melden dat het financieel

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

LA SONRISA NARANJA. Veel activiteiten. JAARGANG 7 Nummer 1 april 2015 INHOUD. 2. Summerschool. 3, Dirk Spits. 4. Berichten van Els. 5.

LA SONRISA NARANJA. Veel activiteiten. JAARGANG 7 Nummer 1 april 2015 INHOUD. 2. Summerschool. 3, Dirk Spits. 4. Berichten van Els. 5. NAAM BEDRIJF NIEUWSBRIEF 1 LA SONRISA NARANJA JAARGANG 7 Nummer 1 april 2015 Veel activiteiten INHOUD 1.Veel activiteiten 2. Summerschool 3, Dirk Spits 4. Berichten van Els 5. Financiën 6. Periodieke bijdrage

Nadere informatie

Een vriend erbij is een zorg minder!

Een vriend erbij is een zorg minder! Een vriend erbij is een zorg minder! Informatie over schenken en nalaten STICHTING Vrienden van Ypsilon Positief en creatief In mijn studententijd raakte ik betrokken bij Ypsilon. Een van mijn vrienden

Nadere informatie

wij zorgen dat ook arme mensen in Ethiopië toegang krijgen tot de gezondheidszorg

wij zorgen dat ook arme mensen in Ethiopië toegang krijgen tot de gezondheidszorg www.reachanother.nl wij zorgen dat ook arme mensen in Ethiopië toegang krijgen tot de gezondheidszorg Wie zijn wij? In Ethiopië heeft een groot gedeelte van de bevolking geen toegang tot de gezondheidszorg.

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Als wij al onze doelen willen behalen hebben we best wel veel geld nodig. Hoeveel? Dat leest u in dit 4-jaren plan. Klik Hier.

Als wij al onze doelen willen behalen hebben we best wel veel geld nodig. Hoeveel? Dat leest u in dit 4-jaren plan. Klik Hier. Schoolresultaten 2013-2014 21 september 2014 De schoolresultaten mogen er zijn. 10 studenten zijn afgelopen jaar geslaagd. En dat is mede dankzij uw hulp mogelijk gemaakt. De pagina's van de schoolkinderen

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen NIEUWS NUMMER 16 Ι JAARGANG 8 Ι augustus 2012 10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen Uw gift goed besteed Cordaid Kinderstem is

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

Benefietavond 13 december 2013 van Stichting Wondem

Benefietavond 13 december 2013 van Stichting Wondem Benefietavond 13 december 2013 van Stichting Wondem Eet een kraamkliniek bij elkaar! Stichting Wondem verbetert het leven van kinderen. In de afgelopen twee jaar zijn daarvoor in Mezezo, een afgelegen

Nadere informatie

Bericht van De Elfde Vestiging in Garu, Ghana

Bericht van De Elfde Vestiging in Garu, Ghana Bericht van De Elfde Vestiging in Garu, Ghana Ons project staat! Eind mei is er door de projectmanager van Stichting de Elfde Vestiging van Oogziekenhuis Zonnestraal een bezoek gebracht aan het noorden

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Stedenband. Etten-Leur Šiauliai

Jaarverslag 2009. Stichting Stedenband. Etten-Leur Šiauliai Jaarverslag 2009 Stichting Stedenband Etten-Leur Šiauliai VOORWOORD Met veel plezier bieden wij U hierbij het jaarverslag 2009 van de Stichting Stedenband Etten-Leur - Šiauliai aan. Het afgelopen jaar

Nadere informatie

Mijn mond zat vol aarde

Mijn mond zat vol aarde Mijn mond zat vol aarde Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

De totale reistijd was van zaterdag 31 januari 16.30 uur tot onze terugkomst op zondag 14 februari om 08.00 uur, netto 14 dagen bouwen en plannen.

De totale reistijd was van zaterdag 31 januari 16.30 uur tot onze terugkomst op zondag 14 februari om 08.00 uur, netto 14 dagen bouwen en plannen. Bouwreis februari 2015 Dit jaar is de bouwreis in twee fases uitgevoerd, een eerste kleine groep reizigers heeft in de eerste week geïnventariseerd en de voorbereidingen gemaakt voor de komst van de tweede

Nadere informatie

Hamlin Fistula Nederland

Hamlin Fistula Nederland Zomer 2014 Hamlin Fistula Nederland NEDERLAND Nieuwsbrief Hamlin Fistula Nederland 1 Webshop wordt volwassen Ambachtelijk Muya De webshop begint volwassen te worden. Aanvankelijk was de lijst met producten

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

Nieuwsbrief Februari 2011

Nieuwsbrief Februari 2011 Nieuwsbrief Februari 2011 Beste nieuwslezers, Hierbij de eerste editie van het nieuwe jaar. De meeste mensen hebben goede voornemens in januari, de start van het nieuwe jaar. Zo heb ik ook een goed voornemen

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Verslag missie Interplast Holland Yemen najaar 2005

Verslag missie Interplast Holland Yemen najaar 2005 Verslag missie Interplast Holland Yemen najaar 2005 Samenstelling team: John van der Werff Reinier Schoorl Joukje Harinck- de Weerd Ingrid Hollander-Mus Esther Zijp Jolanda Kooiman-Eskes plastisch chirurg,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF STICHTING DHAMPUS,

NIEUWSBRIEF STICHTING DHAMPUS, NIEUWSBRIEF STICHTING DHAMPUS, Januari 2013, 5e jaargang nr. 1 info@stichtingdhampus.nl Stichting Dhampus is een initiatief van Joost van Vlijmen, tandarts Redactie nieuwsbrief en website: Patty Voorsmit

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Solarvillage Arso Amba, Ethiopië

NIEUWSBRIEF. Solarvillage Arso Amba, Ethiopië NIEUWSBRIEF December 2014 Solarvillage Arso Amba, Ethiopië Half september zijn de technici van Solar Energy Foundation Ethiopia begonnen met de aanleg van electriciteit voor huishoudens en openbare gebouwen

Nadere informatie

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens).

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens). Nieuwsbrief OBS De 't Iekeblattie Schooljaar 2015-2016 Nummer 118 9 maart 2016 Agenda: Maandag 14 maart Donderdag 17 maart Vrijdag 18 maart Woensdag 23 maart Vrijdag 25 maart Maandag 11 april Woensdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Inhoudelijk verslag 2015

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Inhoudelijk verslag 2015 Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Inhoudelijk verslag 2015 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 Stichting De Elfde Vestiging, Ghana Februari 2013

Nieuwsbrief 9 Stichting De Elfde Vestiging, Ghana Februari 2013 Nieuwsbrief 9 Stichting De Elfde Vestiging, Ghana Februari 2013 Feest! Was het afgelopen maand in Ghana. Daar werd met luide trommels en mooie officiële woorden van de lokale chief de tweede oogkliniek

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 13 december 2014

Nieuwsbrief nr. 13 december 2014 Nieuwsbrief nr. 13 december 2014 Beste vriendinnen en vrienden van KiBaHome, Graag willen we u, zoals gebruikelijk, aan het einde van het jaar bijpraten over de laatste ontwikkelingen in het St. Kizito

Nadere informatie

Blijdschap, trots, historisch moment...

Blijdschap, trots, historisch moment... Mei 2006 De business case Treindienst Breukelen-Utrecht had meer procestijd nodig om tot een afronding te komen. Daarom is de bijeenkomst Randstadspoor op 22 maart niet doorgegaan. Ondertussen hebben alle

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

stichting Van Mens tot Mens

stichting Van Mens tot Mens stichting Van Mens tot Mens Datum donderdag 30 mei 2013 Jaargang 7, nummer 1 www.vanmenstotmens.com Giro 2879507 Nistelrode Nieuws vanuit de stichting Om iedereen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen

Nadere informatie

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Beste Sponsors en andere geïnteresseerden, Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief van Stichting Moz Kids met daarin veel informatie over wat er de afgelopen tijd in Mozambique en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Medical Mission International Gezondheid, Genezing en Hoop!

Nieuwsbrief Medical Mission International Gezondheid, Genezing en Hoop! Nieuwsbrief Medical Mission International Gezondheid, Genezing en Hoop! Nieuwsbrief Donateurs, Voorjaar 2015 In Dit Nummer MMI en de Ebola-epidemie Brief van de redactie: Klappen van blijdschap! Kraamkliniek

Nadere informatie

w w w. k i n d e r e n i n n o o d. n l

w w w. k i n d e r e n i n n o o d. n l S t i c h t i n g K i n d e r e n i n N o o d w w w. k i n d e r e n i n n o o d. n l Transport naar Hongarije Wij hadden een transport gepland naar de Roemeense plaats Buzău en hoorden een week van tevoren,

Nadere informatie

Bijzonder. nieuws. Een wereld te winnen met bewegen! Nummer 2, 2014. Nieuwsbrief voor donateurs

Bijzonder. nieuws. Een wereld te winnen met bewegen! Nummer 2, 2014. Nieuwsbrief voor donateurs Bijzonder Nummer 2, 2014 nieuws Nieuwsbrief voor donateurs Een wereld te winnen met bewegen! Fonds verstandelijk gehandicapten is onderdeel van Stichting Meedoen mogelijk maken. Nieuws Geachte donateur,

Nadere informatie

CEREMONIE OPENING SENEHASA SENIOR HOME 24 NOVEMBER 2009

CEREMONIE OPENING SENEHASA SENIOR HOME 24 NOVEMBER 2009 CEREMONIE OPENING SENEHASA SENIOR HOME 24 NOVEMBER 2009 Op 24 november 2009 is het Senehasa Senior Home geopend. Namens Vebego was Ton Goedmakers jr aanwezig en namens de Vebego Foundation Annette van

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

Stichting Karibu ANBI geregistreerd

Stichting Karibu ANBI geregistreerd Stichting Karibu ANBI geregistreerd Ambassadeur: Rik Felderhof Voorzitter Comité van aanbeveling: Mr. A.A.M. van Agt Piksenweg 19A 7645 BC Hoge Hexel Lezingen/info: tel. 0546 697 188 Internet: marjantieberink@gmail.com

Nadere informatie

narratieve zorg Elder empowering the elderly

narratieve zorg Elder empowering the elderly narratieve zorg Elder empowering the elderly huisbezoek 1: KENNISMAKING - 2 - KENNISMAKING - huisbezoek 1- a kennismaking huisbezoek 1: KENNISMAKING a vertrouwelijkheid individueel in teamverband naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

Voordelen voor vrienden

Voordelen voor vrienden Voordelen voor vrienden U ontvangt gratis ons kwartaalblad de Antoni (met daarin verhalen van patiënten en medewerkers van het, fondsenwervingsacties en Vriendennieuws). U wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling

Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling Waar de medische grenzen eindigen, fietsen wij nog een stukje verder Stichting Co-Cycling Schierstins 7 1082 TC Amsterdam E: Info@cocycling.nl I: www.cocycling.nl

Nadere informatie

Wordt u ook vriend? Word vriend! Vriend worden kan al voor 10 euro per jaar Wij danken u voor een helpende hand!

Wordt u ook vriend? Word vriend! Vriend worden kan al voor 10 euro per jaar Wij danken u voor een helpende hand! Vriend worden kan al voor 10 euro per jaar Wij danken u voor een helpende hand! Steun de Stichting Vrienden van het Sint Lucas Andreas Voldoende frankeren Sint Lucas Andreas Ziekenhuis t.a.v. Stichting

Nadere informatie

Stichting GHANA Medical Support Ghames Foundation

Stichting GHANA Medical Support Ghames Foundation Holland address p/a Wieldijk 5 3218 LL Heenvliet The Netherlands Tel. : +31 (0)181 661451 of +31 (0)10 2831105 Website: e-mail: www.sgms.nl jan.derijke@nl.rmi-global.com heijboercarla@gmail.com Stichting

Nadere informatie

Jan Harmenshof Nieuws 2015

Jan Harmenshof Nieuws 2015 Jan Harmenshof Nieuws 2015 Afscheid Na 42 jaar juf te zijn geweest, waarvan 41 jaar op obs Jan Harmenshof, heb ik besloten om als leerkracht te stoppen. Op 21-jarige leeftijd ben ik in 1973 begonnen in

Nadere informatie

Net dat beetje meer, daar kunt u voor zorgen

Net dat beetje meer, daar kunt u voor zorgen Net dat beetje meer, daar kunt u voor zorgen Net dat beetje meer, daar kunt u voor zorgen Elke dag bieden onze medewerkers met enthousiasme en professionaliteit zorg en behandeling aan onze cliënten. Om

Nadere informatie

Samen zorgen in je buurt

Samen zorgen in je buurt Samen zorgen in je buurt Bijeenkomst Wijkzorg Indische Buurt/Oostelijk Havengebied Maandag 30 juni Mantelzorgers, actieve buurtbewoners, buurtinitiatieven en medewerkers van zorg- en welzijnorganisaties,

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 4 e KWARTAAL 2012

NIEUWSBRIEF 4 e KWARTAAL 2012 NIEUWSBRIEF 4 e KWARTAAL 2012 De laatste Nieuwsbrief van 2012 alweer, het jaar is ontzettend snel gegaan. In Malawi en in Nederland hebben we heel hard gewerkt en ons project in Mikuyu stevig neergezet.

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes

Zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes U bent zwanger en halverwege de zwangerschap krijgt u te horen dat u diabetes heeft. Er komt dan veel op u af. U wilt weten wat zwangerschapsdiabetes precies

Nadere informatie

Een land in Oost-Afrika. Hoofdstad: Addis Abeba. 90.873.739 inwoners (2011) Taal: Amhaars. Munteenheid: birr (ETB)

Een land in Oost-Afrika. Hoofdstad: Addis Abeba. 90.873.739 inwoners (2011) Taal: Amhaars. Munteenheid: birr (ETB) Ethiopië Een land in Oost-Afrika Bijna 27x zo groot als Nederland Hoofdstad: Addis Abeba 90.873.739 inwoners (2011) Straatarm land, afhankelijk van landbouw Taal: Amhaars Munteenheid: birr (ETB) Bijna

Nadere informatie

CHICA. Lunga Lunga, Kenia, December 2011

CHICA. Lunga Lunga, Kenia, December 2011 Lunga Lunga, Kenia, December 2011 CHICA Een verhaal over Chica en de thuiszorg voor weeskinderen in Kenia. Om redenen van privacy zijn foto s, namen en werkelijke gebeurtenissen niet aan elkaar gekoppeld.

Nadere informatie

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA Nieuwsbrief mei 2010 Uitgave van Stichting Polliewollie De Pollewop NR 4 AGENDA 23 AUGUSTUS 1 e dag open! SEPTEMBER Openingsfeest In deze nieuwsbrief: Polliewollie Spring SALE groot succes! Verbouwing

Nadere informatie

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema:

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Beste bewoner, familie, bezoeker, Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Reis door Europa In dit Zonneblad vind je een overzicht van al onze grote activiteiten.

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

#3. Zuidwest drenthe in beweging.

#3. Zuidwest drenthe in beweging. APR 2012 NIEUWSBRIEF ONDERSTEBOVEN Naar een klantgerichte organisatie met kleinschalige teams #1. Ondersteboven gaan is: van en met elkaar leren! Het lijkt misschien een vorm van een Loesje (Liefde is:

Nadere informatie

Met hartelijke groet, Simone Delorme Johan de Ruiter Floris van der Schot Oene Gerritsma

Met hartelijke groet, Simone Delorme Johan de Ruiter Floris van der Schot Oene Gerritsma JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Verantwoording boekjaar 2015 Stichting Life After War... 4 Inleiding... 4 Terugblik op 2015 activiteiten, resultaten en financiën... 4 De activiteiten... 4

Nadere informatie

Maak het verschil. Stage in Ghana. www.one-love-foundation.com

Maak het verschil. Stage in Ghana. www.one-love-foundation.com Maak het verschil Stage in Ghana www.one-love-foundation.com Inhoud Wie zijn wij? Wie zijn wij? Hoe wij werken Behoefte Gezondheidszorg Algemeen Kliniek Educatie Algemeen Lesgeven stages Stages gezondheidszorg

Nadere informatie

LA SONRISA NARANJA. Het kerstfeest komt er aan! Jaargang 2 nummer 1. JAARGANG 6 Nummer 3 december 2014 INHOUD. 1. Kerstfeest komt er aan!

LA SONRISA NARANJA. Het kerstfeest komt er aan! Jaargang 2 nummer 1. JAARGANG 6 Nummer 3 december 2014 INHOUD. 1. Kerstfeest komt er aan! NAAM BEDRIJF NIEUWSBRIEF 3 LA SONRISA NARANJA JAARGANG 6 Nummer 3 december 2014 Jaargang 2 nummer 1 Het kerstfeest komt er aan! janua- INHOUD 1. Kerstfeest komt er aan! 2. La Sonrisa Naranja op Facebook

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat 43 9746AR Groningen. KVK : 01179973 Rek. nr: NL86RABO0119755483 (Rabobank)

Jaarverslag 2014. Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat 43 9746AR Groningen. KVK : 01179973 Rek. nr: NL86RABO0119755483 (Rabobank) Jaarverslag 2014 Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat 43 9746AR Groningen KVK : 01179973 Rek. nr: NL86RABO0119755483 (Rabobank) www.kabangahospitalfoundation.org mail@kabangahospitalfoundation.org

Nadere informatie

April 2011 www.kansoptoekomst.nl 1

April 2011 www.kansoptoekomst.nl 1 NIEUWSBRIEF, APRIL 2011, nummer 6 U leest de -al weer- zesde nieuwsbrief van Stichting Kans op Toekomst. Sinds de start van onze stichting in 2007 zijn onze activiteiten elk jaar verder uitgebreid, dankzij

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

STICHTING HAMLIN FISTULA NEDERLAND - DORDRECHT RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013. pagina INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 2

STICHTING HAMLIN FISTULA NEDERLAND - DORDRECHT RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013. pagina INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 2 RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013 pagina INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013

Nadere informatie

ISABEL EN BAS VAN RHIENEN (6)

ISABEL EN BAS VAN RHIENEN (6) Als tweeling ben je nooit alleen. Maar je bent ook altijd de helft van iets. Vijf broers en zussen vertellen hoe ze samen zichzelf zijn. Tekst Nanneke van Drunen Foto s Edith Verhoeven ISABEL EN BAS VAN

Nadere informatie

Verslag goederen delen 2012/2013

Verslag goederen delen 2012/2013 Verslag goederen delen 2012/2013 Afgelopen jaar heb ik van uw stichting een vracht met hulpgoederen mogen ontvangen. Hierbij een verslag van het uitdelen en hartelijke dank namens de ontvangers. Het leven

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

Hulpproject voor begeleiding van weeskinderen en andere kwetsbare kinderen. Jaarverslag 2009

Hulpproject voor begeleiding van weeskinderen en andere kwetsbare kinderen. Jaarverslag 2009 Hulpproject voor begeleiding van weeskinderen en andere kwetsbare kinderen Jaarverslag 2009 Naam project: hulp aan weeskinderen en andere kwetsbare kinderen Periode: januari-december 2009 Locatie: Gulele,

Nadere informatie

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema:

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Beste bewoner, familie, bezoeker, Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Reis door Europa In dit Zonneblad vind je een overzicht van al onze grote activiteiten.

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 Voorstel Gevraagde bijdrage Eenmalige sponsoring voor Stichting Zanzibits Het gesponsorde bedrag zal worden verdubbeld door Stichting de Wilde Ganzen Stichting Zanzibits

Nadere informatie

JACK RABBIT FOUNDATION IS BLIJ MET DE SAMENWERKING B. BRAUN MEDICAL

JACK RABBIT FOUNDATION IS BLIJ MET DE SAMENWERKING B. BRAUN MEDICAL JACK RABBIT FOUNDATION IS BLIJ MET DE SAMENWERKING B. BRAUN MEDICAL 4TH B. BRAUN EUROPEAN CHARITY GOLFCUP 2011 OFFICIËLE OVERHANDIGING SPEELELEMENTEN JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS PERSONEEL VAN DIMENSYS STEUNT

Nadere informatie

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland.

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. Beleidsplan 2013 2015 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. In 2013 zijn wij gestart met het helpen van 80 gezinnen eind 2013 worden er 90 gezinnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Joanne s kinderen in Oeganda- Januari 2015

Nieuwsbrief Joanne s kinderen in Oeganda- Januari 2015 Nieuwsbrief Joanne s kinderen in Oeganda- Januari 2015 Toen jullie de vorige nieuwsbrief ontvingen (eind november), was de grote vakantie net begonnen in Oeganda. De kinderen zijn dan twee maanden vrij.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012)

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) 1 INLEIDING In 2012 heb ik in samen met mijn vader een reis door Sri Lanka gemaakt. Mijn vader is hier al meerdere malen geweest en kent de lokale bevolking. Hij

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2014 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2013, 2014 en 2015

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

Chitimba. Foundation. Nieuwsbrief

Chitimba. Foundation. Nieuwsbrief Chitimba Foundation Nieuwsbrief No: 9 September 2014 Van een bestuurslid: Hier onze negende nieuwsbrief alweer van de Chitimba Foundation. Het gaat goed met de Chitimba Foundation. Ook dit keer hebben

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015. Stichting Wifi. Versie 1.0.

Beleidsplan 2013-2015. Stichting Wifi. Versie 1.0. Beleidsplan Stichting Wifi 2013-2015 Versie 1.0. Stichting Wifi Vierlinghweg 57 2661 TM Bergschenhoek T +31 (0)105 120336 info@stichtingwifi.nl www.stichtingwifi.nl K.v.K. nr. 58507175 Beleidsplan 2013-2015

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Inhoud. Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving: Standaut, Nieuw-Vossemeer. juni 2013, Stichting de Arend

Inhoud. Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving: Standaut, Nieuw-Vossemeer. juni 2013, Stichting de Arend Jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Algemeen... 4 Activiteiten... 5 Financieel jaarverslag... 6 Toelichting financiën... 7 Begroting 2013... 8 Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving:

Nadere informatie

Hospice Lansingerland. De laatste levensfase waardig leven

Hospice Lansingerland. De laatste levensfase waardig leven Hospice Lansingerland De laatste levensfase waardig leven Hospice Lansingerland, de laatste levensfase waardig leven Hospice Lansingerland biedt plaats aan vijf gasten in een huise lijke omgeving. Het

Nadere informatie