Access 2000 gevorderden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Access 2000 gevorderden"

Transcriptie

1 Access 2000 gevorderden met cd-rom campinia media Roger Frans

2 Frans, Roger Access gevorderden / Roger Frans; Geel: Campinia Media vzw, 2000; 270 p; index; 29 cm; gelijmd. ISBN: ; NUGI 854; UDC Wettelijk depot België: D/2000/3941/2 Campinia Media vzw Kleinhoefstraat 4 B 2440 GEEL (Belgium) Tel.: (+32) 014/ Fax: (+32) 014/ URL: <www.campiniamedia.be> Copyright 2000: No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the publisher. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, print, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Inleiding Access 2000 is een relationeel databasesysteem. Het is m.a.w. een programma om gegevens op een (relatief) gemakkelijke manier te beheren. Deze gegevens worden in tabellen bewaard. Tussen de tabellen kunnen relaties bestaan. In de cursus Access beginners zijn de klassieke onderwerpen m.b.t. een databasesysteem aan bod gekomen: aanmaken van tabellen, ontwerpen van query s, formulieren, rapporten en etiketten. In de cursus Access gevorderden behandelen we de programmeeromgeving Visual Basic for Applications en de manier waarop we hiermee databases kunnen beheren. In de eerste drie hoofdstukken leggen we de basis uit van de taal Visual Basic for Applications (VBA). We leren werken met sub- en functieprocedures, ingebouwde functies, de controlesturen zoals If, While en Select, een foutafhandelingsroutine, enz; De toepassingen die in het verleden met Access werden gemaakt, waren file/server-toepassingen. Microsoft beschouwt naar de toekomst toe SQL-server evenwel als strategisch product. Ze levert hiervoor MSDE, een SQL-server database op uw pc. Met MSDE kunnen we client/servertoepassingen bouwen. In plaats van met gewone Access-bestanden te werken, gebruiken we een Access Data Project. Om toegang tot een SQL-server-database te verkrijgen, maken we gebruik van ActiveX Data Objects (ADO) en OLE DB. We behandelen de omgeving in het vierde hoofdstuk en laten deze omgeving niet meer los in de volgende hoofdstukken. In het vijfde en zesde hoofdstuk gaan we vooral in op technieken waarbij we gebruik maken van afhankelijke formulieren. De twee daaropvolgende hoofdstukken werken we met onafhankelijke velden. Access kent geen grenzen meer In het voorlaatste hoofdstuk besteden we aandacht aan het maken van een eigen menustructuur en werkbalk. Het laatste hoofdstuk dompelt ons onder in de wereld van Data Access-pagina s. Dit zijn webpagina s waarin u gegevens uit een Microsoft Access-database of uit een SQL-Server database kunt bewerken. Ook gegevens uit andere bronnen, zoals Excel, kunnen aangesproken worden. Access gevorderden is een doe-cursus. Dit betekent dat u de cursus doorneemt terwijl u voor de computer zit. U neemt per hoofdstuk de cursustekst door. Daarna maakt u de oefeningen. Bij de cursus hoort een cd-rom. Op deze cd-rom staan de meeste voorbeelden en oefeningen die u uitwerkt in deze cursus. U vindt er ook een bestand LeesMij.doc. Hierin staat uitgelegd hoe u de bestanden gebruikt. U kunt dit bestand lezen door op de naam van het bestand te dubbelklikken in Verkenner of Deze Computer of u kunt het openen in Kladblok of een tekstverwerkingspakket. Tot slot van deze inleiding dank ik éénieder die geholpen heeft bij het tot stand komen van deze cursus. Dank u wel. Ik hoop dat dit voor u een nuttige en aangename cursus is, een cursus die u inzicht geeft in het programmeren in Access. Opmerkingen die een latere uitgave kunnen verbeteren zijn welkom. Roger Frans januari 2000 Inleiding - 1

4 2 Access gevorderden

5 Inhoudstafel INLEIDING...1 INHOUDSTAFEL INLEIDING TOT VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS Inleiding Voorbeeld van een subprocedure Probleemstelling en aanmaken van het scherm Gebeurtenisprocedure Visual Basic Editor De programmacode Compileren Uittesten Begrippen Collecties en objecten Eigenschappen en methoden Gebeurtenissen Procedures Modules Commentaar Variabelen Gegevenstypen in VBA Declareren van variabelen De instructie DIM Persoonlijke variabelen op moduleniveau Openbare variabelen Statische variabelen Impliciete declaratie Deftype Declareren is niet verplicht, tenzij Besturingselementen Het statement Let Operatoren Rekenkundige operatoren Operatoren voor tekenreeksen Vergelijkingsoperatoren Logische operatoren Help Ingebouwde functies Left Right Mid Len UCase LCase Conversiefuncties String als resultaat van functies Het venster Direct De waarde van een expressie berekenen Variabelen een waarde geven...31 Inhoudstafel - 3

6 1.13 Een functieprocedure Probleemstelling en aanmaken van het scherm Oproepen van de functie Procedure invoegen Opmerking De functie in een algemene module opnemen De VBE-omgeving Het projectvenster De toetsencombinatie Alt+F Vergroten, verkleinen, verplaatsen, enz Ctrl+<spatiebalk> Venster splitsen Procedureweergave Toetsen in het modulevenster en bij uitvoering Enkele datumfuncties DateAdd DateDiff Het objectenoverzicht Algemeen Verwijzingen Objectenoverzicht Zoeken Bewaren van het formulier en de module Afdrukken van een module Constanten Symbolische constanten Ingebouwde constanten Naamgeving Oefeningen CONTROLESTRUCTUREN Inleiding De selectie, een inleidend voorbeeld Probleemstelling Uitwerking Het statement MsgBox en de functie MsgBox() Syntax en uitleg Andere notatie Het If-statement Syntax Voorbeeld Voorbeeld 2 (ElseIf) Voorbeeld 3 (Geneste If-structuren) De methode Print Syntax Voorbeelden De meervoudige selectie Probleemstelling Uitwerking Het Select Case-statement Syntax Nog een voorbeeld De functie InputBox Syntax Twips Access gevorderden

7 2.9 De zelftellende lus Probleemstelling Uitwerking Carriage return en Line feed Opbouwen van de tekst For... Next De (gewone) iteratie Probleemstelling Uitwerking Do While... Loop en andere lussen Enkele datumfuncties De functie Weekday() De functie CDate () De functie IsDate() De functie Format Weergave van getallen Weergave van tijd en datum Opletten met datums in programmacode Strings Eéndimensionale matrices Probleemstelling Uittesten Declaratie van een matrix Uitbreiding syntax statements Public, Private, Dim en Static Eéndimensionaal? Tweedimensionale matrices Voorbeeld Uitbreiding syntax statements Public, Private, Dim en Static Meerdimensionaal? Dynamische matrices Oefeningen MEER OVER PROCEDURES EN DEBUGGEN Inleiding Modules en procedures Modules Procedures Subprocedures Functieprocedures Benoemde argumenten ByVal of ByRef Optionele parameters De functie IsMissing Een array van parameters Het statement For / Each Faculteit berekenen Faculteit berekenen Formulier aanmaken Programmacode On Error GoTo Het statement On Error GoTo De foutafhandelingsroutine Het statement Resume...81 Inhoudstafel - 5

8 Het object Err Recursie Een bug? Een onderbrekingspunt, Stap en Stap over Een onderbrekingspunt De waarde van een variabele Het venster Lokale variabelen Het venster Direct Stap en Stap over Doorgaan Verwijderen van een breakpoint Stop Een controle (watch) Een controle toevoegen Een controle bewerken Snelcontrole Opgeroepen procedures Oefeningen MICROSOFT ACCESS PROJECTEN Inleiding Client/server tegenover file/server Bestandsserver (file/server) Client/server Microsoft Access Project Microsoft Access Project SQL-Server databases MSDE ten opzichte van JET Documentatie MSDE installeren Vooraf Installatie Opstarten van de database Microsoft Access Projecten Access Data Project Noordenwind installeren Noordenwind openen Enkele kenmerken Tabellen Constraints Weergaven Databasediagrammen Opgeslagen procedures Transact-SQL Andere objecten Een nieuwe toepassing Inleiding Algemene omschrijving Concretisering Vragen naar voorbeelden Een data-model Een nieuw project aanmaken Tabel aanmaken Ontwerpvenster van een tabel Primaire sleutel Access gevorderden

9 4.9.3 De tabel tblartikel De tabel tbldienst De tabel tblmutatie Opmerkingen Relaties Aanbrengen relaties Eigenschappen Gegevenstypen Binaire gegevens Tekst Datum en tijd Numerieke gegevens Valutagegevens Speciale typen Wizard Upsize Een andere MSDE-server Probleem Verschillende stappen Een verbinding maken of bekijken Geen dubbele namen Oefeningen EENVOUDIGE FORMULIEREN Inleiding Het formulier frmgroep Aanmaken van het formulier m.b.v. een wizard Toevoegen van records Het object DoCmd De knop Sluiten toevoegen m.b.v. een wizard De code bij de gebeurtenis Klikken Syntax van DoCmd Syntax DoCmd.Close Een sneltoets Het formulier frmartikel Aanmaken van het formulier met een wizard Een keuzelijst met invoervak toevoegen met een wizard Aanpassen eigenschappen keuzelijst Toevoegen opdrachtknoppen De methode OpenView Wat willen we? View aanmaken DoCmd.OpenView De syntax van DoCmd.OpenView Meer informatie? Uittesten De methode Requery Het probleem De methode Requery (van het object DoCmd) Syntaxnotatie De methode OpenForm (FormulierOpenen) Probleemstelling De programmacode Syntax van DoCmd.OpenForm De methode Requery (VBA) Een opgeslagen procedure als recordbron Opgeslagen procedure maken Inhoudstafel - 7

10 5.9.2 De recordbron wijzigen Een element toevoegen in een keuzelijst De eigenschap Alleen lijst De eigenschap Bijnietinlijst De eigenschap Bij dubbelklikken De eigenschap Bij activeren SendKeys Gebeurtenissen bij formulieren Activeren en uitschakelen van formulieren Openen en sluiten van formulieren Verplaatsen van formulieren en formaat wijzigen Scrollen Volgorde van de gebeurtenissen Openen (Open) Laden (Load) FormaatWijzigen (Resize) Activeren (Activate) Aanwijzen (Current) UitGeheugen (Unload) Uitschakelen (Deactivate) Sluiten (Close) Het objectmodel van Access Vereenvoudigd model Uitgebreid model Werken met collecties - een voorbeeld De eigenschap Count Het huidige project Oefeningen EEN MEER COMPLEX FORMULIER Inleiding Het formulier frmmutatie Formulier aanmaken De keuzelijst lstgroep De keuzelijst lstartikel Het groepsvak fraaard De keuzelijst met invoervak cbodienst Het tekstvak txttotaal Bijschrift van het formulier Voorlopig resultaat Het formulier laten werken Het declaratiegedeelte De gebeurtenis Aanwijzen (Current) De gebeurtenis NaBijwerken (AfterUpdate) bij lstgroep De gebeurtenis NaBijwerken (AfterUpdate) bij lstartikel De gebeurtenis NaBijwerken bij fraaard De tabvolgorde Standaardwaarde voor de datum en het aantal Uittesten Verder verfijnen van het formulier De gebeurtenis VoorBijwerken (BeforeUpdate) Knoppen Bewaar en Sluiten De knop Annuleer De methode RunCommand Knopinfo (ControlTipText) Nog even de functie IsNull Access gevorderden

11 6.8 Verdere uitbreiding De database starten vanuit het formulier Mutatie Gebeurtenissen bij besturingselementen Oefeningen ACTIVEX DATA OBJECTS Inleiding ADO ADO versus DAO Object library s De standaard Objectmodellen Drie objectmodellen Het objectmodel ADODB OLE DB providers Het voorbeeld Tabellen Formulier Een record selecteren Openen van het formulier Rijbron bij de lijst Na het bijwerken van de lijst De stored procedure toevoegen Een connectie openen Algemeen Huidige database Het object Command Een recordset Verwijzen naar een object - notaties Een record toevoegen De programmacode achter de knop Toevoegen Een record toevoegen De toevoegquery Een probleem Een oplossing Een record bewerken De programmacode achter de knop Bewerken Een record bewerken De bijwerkquery Een record verwijderen De verwijderquery De knop Annuleren De knop Sluiten Declaratie op moduleniveau Objectenoverzicht en Help Databasehulpprogramma s Een reservekopie maken Een database herstellen Een database verwijderen Oefeningen WERKEN MET RECORDSETS Inleiding Inhoudstafel - 9

12 8.2 Het voorbeeld Overlopen van een tabel Voorbeeld Openen van een recordset op basis van een tabel Andere schrijfwijze Move CacheSize Bof, Eof GetString Bijwerken van een tabel Toevoegen van records Het rapport en de tabel tblrapport De stored procedure om de inhoud van een tabel te wissen Het programma De methoden AddNew en Update De methode OpenReport (Rapport openen) De methoden Maximize en Restore Verwijderen van records Zoeken Het voorbeeld De methode Find Werken met de collectie Fields Filteren Sorteren Een recordset op basis van een SQL-opdracht Een object Command en een recordset Het voorbeeld With/End With Voordelen van het object Command Actiequery s Delete query Update query Insert query Oefeningen UITGEWERKTE VOORBEELDEN Inleiding Een zoekscherm Het formulier frmbedrijf aanpassen Opdrachtknop Programmacode Ontwikkelen van frmzoekenbedrijf Programmacode bij Nu zoeken Programmacode bij Selecteren Programma bij dubbelklikken op een item Programmacode bij Annuleren Bij het activeren Een meervoudige keuzelijst Doelstelling Het formulier frmbedrijvenwoonplaats De programmacode Afdrukken De eigenschap ItemDate De eigenschap Selected Het rapport Access gevorderden

13 9.6.1 Aanmaken van het rapport Het afdrukvoorbeeld tonen in een maximumvenster De methode OpenReport (Rapport openen) Gebeurtenissen bij rapporten Openen (Open) Sluiten (Close) GeenGegevens (NoData) Pagina (Page) Indien er geen gegevens zijn Probleemstelling De gebeurtenis NoData Een extra keuzemogelijkheid Inleiding Het scherm aanmaken Een stored procedure Oefeningen EEN EIGEN MENUSTRUCTUUR EN WERKBALK Inleiding Een menubalk maken Per venster of globaal Een menubalk maken Menukeuzen toevoegen aan een menu Nieuwe menukeuze Een formulier openen Een menu-item uit een bestaand menu selecteren Groep Een functieprocedure Globale menubalk De menubalk koppelen aan een formulier Werkbalken Een ingebouwde werkbalk aanpassen Een knop toevoegen aan een werkbalk Een knop verwijderen Een knop verplaatsen Herstellen van de beginwaarden van een werkbalk Een aangepaste werkbalk maken Een aangepaste werkbalk maken Groepen De aangepaste werkbalk in gebruik nemen De naam wijzigen van een aangepaste werkbalk Een aangepaste werkbalk verwijderen Een werkbalk gebruiken in een toepassing Zelf knoppen maken Een functieprocedure aanmaken De knop toevoegen Uittesten Het uiterlijk van een knop wijzigen Een zelfgemaakte knop wijzigen CommandBar object model Spelen met de opdrachtbalken Werkwijze Tellen CommandBarControls Inhoudstafel - 11

14 Menu-items Verbergen en zichtbaar maken Verbergen en zichtbaar maken van opdrachtbalken Verbergen en zichtbaar maken van menukeuzen of knoppen Een menu-item inschakelen en uitschakelen Er is meer Oefeningen DATA ACESS-PAGINA S Inleiding Aanmaken van een Data Access-pagina Het project Wizard Pagina Paginaweergave Het ontwerp wijzigen Inleiding Wijzigen titel Wijzigen grootte Verplaatsen Bijwerken of niet Internet Explorer Een hyperlink toevoegen Een berekend veld toevoegen Uitbreiding tabel Lijst met velden Een berekend veld De eigenschap RecordsetLabel Groeperen De tabel tblcursussendata Aanmaken van de pagina vanuit ontwerpweergave Een relatie aanbrengen Verfijnen Schikken Keuzelijst met invoervak Keuzelijst met invoervak Onzichtbaar maken van besturingselementen Bewaren van de pagina Script Editor Converteren van formulieren en rapporten Oefeningen APPENDIX A AFSPRAKEN M.B.T. NAAMGEVING TREFWOORDENREGISTER Access gevorderden

Word 2010 1/3. Roger Frans. met cd-rom. campinia media vzw

Word 2010 1/3. Roger Frans. met cd-rom. campinia media vzw Word 2010 1/3 Roger Frans met cd-rom campinia media vzw Frans, Roger Word 2010 1/3 / Roger Frans; Geel: Campinia Media vzw, 2010; 246 p; index; 25 cm; gelijmd. ISBN: 97890356.1253.2; NUGI 854; UDC 681.3.06

Nadere informatie

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the publisher.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the publisher. Frans, Roger Windows XP gevorderden / Roger Frans; Geel: Campinia Media vzw, 2003; 256 p; index; 24 cm; gelijmd. ISBN: 90.356.1155.1; NUGI 854; UDC 681.3.06 Wettelijk depot België: D/2003/3941/1 Campinia

Nadere informatie

Adobe Dreamweaver CS4 - PHP5

Adobe Dreamweaver CS4 - PHP5 Adobe Dreamweaver CS4 - PHP5 Ontwerpen van webapplicaties met PHP en MySQL Versie 1.0 - Januari 2009 Adobe, Macromedia, Dreamweaver, Fireworks en Flash zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE. Product Versie: 4.7

CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE. Product Versie: 4.7 CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE Product Versie: 4.7 Inhoud 1 Inleiding 6 1.1 Beschikt over 6 2 Met behulp van de Cellica database op de desktop 7 2.1 Profiel Manager 7 2.1.1 Profiel toevoegen 8.

Nadere informatie

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift MOS Access 2013 Praktijkboek Basisprincipes De databases Maken van een database Het theater Normaliseren en relaties Het tijdschrift Selectie- en actiequery s Het assurantiekantoor Formulieren ontwerpen

Nadere informatie

Macromedia Dreamweaver 8 - ASP

Macromedia Dreamweaver 8 - ASP Macromedia Dreamweaver 8 - ASP Ontwerpen van webapplicaties met ASP en Access Versie 1.1 - juni 2006 Adobe, Macromedia, Dreamweaver, UltraDev, Fireworks, Flash, Contribute, FlashPaper en FreeHand zijn

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

BUREAUTICA- EN INFORMATICA- OPLEIDINGEN VOOR BEDRIJVEN EN ANDERE ORGANISATIES

BUREAUTICA- EN INFORMATICA- OPLEIDINGEN VOOR BEDRIJVEN EN ANDERE ORGANISATIES BUREAUTICA- EN INFORMATICA- OPLEIDINGEN VOOR BEDRIJVEN EN ANDERE ORGANISATIES ABSTRACT De hogeschool biedt aan bedrijven en andere organisaties opleidingen aan in een aantal informatica-domeinen. In deze

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 39 : Scripttalen: HO39. Jos Gils Erik Goossens

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 39 : Scripttalen: HO39. Jos Gils Erik Goossens Info-books HO39 Toegepaste Informatica Deel 39 : Scripttalen: Jos Gils Erik Goossens Woord vooraf Info-books geeft een reeks informaticahandboeken uit die opgesteld zijn voor leerlingen van alle onderwijsniveaus,

Nadere informatie

Word 2010. Documentversie: 19 april 2011

Word 2010. Documentversie: 19 april 2011 Word 2010 Documentversie: 19 april 2011 Dit document is gemaakt door Christine M. Meijer van CME Consultancy. Wij verzorgen Office (conversie)cursussen. U mag dit document gratis gebruiken en doorsturen

Nadere informatie

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding OVERZICHT VAN HET PROGRAMMEREN Inleiding Als je leert programmeren lijkt het nogal overweldigend om die eerste stappen te doorworstelen. Er zijn dan ook heel wat programmeertalen (Java, Ruby, Python, Perl,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Queen 5.47

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Queen 5.47 GEBRUIKERSHANDLEIDING Queen 5.47 Colofon Samensteller : Quadrant Automatisering BV Uitgave : Quadrant Software BV Het auteursrecht op het computerprogramma Queen berust bij Quadrant Automatisering BV te

Nadere informatie

Programmeren in Excel VBA beginners. Karel Nijs 2010/09

Programmeren in Excel VBA beginners. Karel Nijs 2010/09 Programmeren in Excel VBA beginners Karel Nijs 2010/09 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen MsExcel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x 1999-2008 Quadrant Automatisering BV COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant

Nadere informatie

's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten

's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten 's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten Aan de slag met de BarTender Application Suite Overzicht, installatie, en basisgebruik (Nederlandse versie)

Nadere informatie

Gegevens laden en modelleren. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Gegevens laden en modelleren. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Gegevens laden en modelleren Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech,

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver Installatiehandleiding Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers (Accounting) Online 8.1 Copyright 2013 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Databaseontwikkeling Access 2010 > 4

Databaseontwikkeling Access 2010 > 4 Ben Groenendijk Databaseontwikkeling Acces 2010 > 4 Databaseontwikkeling Access 2010 bespreekt op praktische wijze hoe men een informatiebehoefte omzet in een op professioneel niveau bruikbare database.

Nadere informatie

V-Solution. 2009 Compad Software

V-Solution. 2009 Compad Software VSolution Title page 1 Use this page to introduce the product by Compad Software VSolution All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means graphic, electronic,

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies

Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

VISIO VISIO OVER DE AUTEUR 978 94 62 45037 0 980

VISIO VISIO OVER DE AUTEUR 978 94 62 45037 0 980 RIA GOMEZ KOPPENOL Basiscursussen en Handboeken verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2010 Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access 2003 Basiscursus Apps ontwikkelen Basiscursus ASP.NET

Nadere informatie

1 Inleiding:... 4. 1.1 Tekenkamer bij het MARIN... 4 1.2 Mijn taken bij het MARIN... 6 1.3 Gekozen opdracht... 7. 2 Beschrijving van de situatie...

1 Inleiding:... 4. 1.1 Tekenkamer bij het MARIN... 4 1.2 Mijn taken bij het MARIN... 6 1.3 Gekozen opdracht... 7. 2 Beschrijving van de situatie... Afstudeeropdracht AutoCAD system manager (VBA) HBO traject 2001-2002 Naam: Begeleider: T. Kraus Ir. R. Boeklagen Inhoudsopgave: 1 Inleiding:... 4 1.1 Tekenkamer bij het MARIN... 4 1.2 Mijn taken bij het

Nadere informatie

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu Handleiding Excel 2010 www.dubbelklik.nu Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Document Management Server Gebruikers handleiding

Document Management Server Gebruikers handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Document Management Server Gebruikers handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 Cliënt specificaties...4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE...5 2.1 Inloggen...5 2.2 Taal

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2

ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2 ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2 Auteur: GvB Datum: 19-06-2015 Versie: v2.5 Reference: 2013-2015, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 3 3 Disclaimer

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen...

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen... Handleiding: Centix Office versie 4.0.10 Publicatiedatum: 10 november 2009 Pagina 1 van 228 pagina s. Inhoudsopgave Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1 Database... 1 Backup & Restore

Nadere informatie

Excel 2010. gevorderd. Deze handleiding werd geschreven door: Charles Scheublin - (Kopiëren niet toegestaan)

Excel 2010. gevorderd. Deze handleiding werd geschreven door: Charles Scheublin - (Kopiëren niet toegestaan) Excel 2010 gevorderd (Kopiëren niet toegestaan) Deze handleiding werd geschreven door: Charles Scheublin - CTS/Advies: 19 December 2014 Niets uit deze handleiding mag gekopieerd of anderszins vermenigvuldig

Nadere informatie