The elephant never forgets

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The elephant never forgets"

Transcriptie

1 a u t e u r Chris Schaeffer & Joek Hondius Al systeem enige dat jaren draait leveren op Oracle wij een of Microsoft urenverantwoording- Omdat alle medewerkers binnen een organisatie SQL Server. beschikken ge bruik maken over veel van userlicenties. dit systeem dient De bedragen de klant die dus aan te stijgen b.v. Oracle de kosten voor licenties van ons betaald systeem moeten verre. Om worden, e.e.a over- voor kleinere organisaties betaalbaar te houden gingen ook base. we op Deze zoek database naar een moest goedkopere, zich qua liefst stabiliteit, gratis performance en data- MsSQL. Na functionaliteit uitgebreid onderzoek kunnen kwamen meten met wij Oracle uiteindelijk en aan terecht onze eisen bij PostgreSQL voldeed. als de database die volledig Historie Het PostgreSQL project werd in 1986 gestart bij de Universiteit van California op het roemruchte Berkeley, oorspronkelijk onder de naam Postgres en gesponsord door het Amerikaanse leger. Via Postgres95 werd dit uiteindelijk PostgreSQL. PostgreSQL is beschikbaar voor bijna alle moderne Unix systemen (34 platforms bij de laatste release) en via Cygwin ook voor Windows. Functionaliteit Een volledig overzicht van de functionaliteit, vergeleken met andere systemen, kunnen we hier, wegens plaatsgebrek, niet geven. Op de MySql website (1) kun je zelf allerlei databases met elkaar vergelijken. Wat opvalt, is dat Post gresql zeer volledig de ANSI SQL standaards ondersteunt en volledig ACID compliant is. Verder heeft PostgreSQL alles wat je van een volwassen RDBMS mag verwachten zoals referentiële integriteit, views, triggers, sequences, stored procedures, transacties, outer joins en nog veel meer. De liefst gratis database moest zich qua stabiliteit, performance en functionaliteit kunnen meten met Oracle en MsSQL Documentatie The elephant never forgets De documentatie bij PostgreSQL is in één woord uitmuntend. Op de site van PostgreSQL (2) valt het niet vanzelf op, maar je kunt er werkelijk alles vinden over dit systeem tot aan de specificaties van de datafiles en het netwerkprotocol. Er is ook een aantal boeken over PostgreSQL geschreven, onder meer door één van de leading developers, Bruce Momjian. Het boek, PostgreSQL: Introduction and Concepts (3) is, hoe kan het ook anders, in z n geheel online beschikbaar. Licentie PostgreSQL wordt geleverd met BSD licentie, wat erop neerkomt dat je zonder kosten de software en documentatie mag gebruiken, wijzigen, kopiëren en verspreiden, al dan niet tegen betaling, als je het maar onder dezelfde voorwaarden doet en de gebruikelijke disclaimer terug te vinden is. Het copyright blijft bij de makers. Deze licentie is dus minder restrictief dan de beroemde GNU GPL, waarbij het mee linken van libraries erin resulteert dat je hele applicatie open source is geworden. Installatie De installatie van PostgreSQL is natuurlijk afhankelijk van het platform. Wij beperken ons tot Linux en Windows; voor de exotischer besturingssystemen of installatie van de source kun je beschrijvingen vinden op de PostgreSQL site (4). De meeste Linux distributies hebben een installatiebestand voorhanden in de directory (5) waar deze bestanden zich bevinden. Voor RedHat Linux zijn er b.v. RPM s. PostgreSQL is vanaf de volgende versie native voor Windows beschikbaar. Dat wordt naar verwachting medio Tot die tijd draait PostgreSQL op Windows via Cygwin, een library die een laag tussen Windows en PostgreSQL vormt. Wel stabiel, maar trager dan absoluut noodzakelijk, en PostgreSQL is dan gebonden aan een maximum van 60 gelijktijdige connecties. Voor de installatie op Windows (alleen NT4, W2000, XP) is een eenvoudige installer beschikbaar op onze web - site (6). Downloaden, starten, de bekende vragen beantwoorden, en vervolgens zijn er twee extra services beschikbaar: postmaster en ipc-deamon. Tools De database benaderen kan via de commandline-client psql. Dit is een krachtige tool, maar je moet er wel aan wennen. Grafische beheerstools a la TOAD zijn er in soorten en maten, freeware en commercieel. Aanraders onzerzijds zijn PgAdminIII (7) en EMS PostgreSQL Ma nager (8). 12 f ebruari 2004

2 Fig. 1 EMS PostgreSQL Manager Users, Rechten en Toegang Op elke PostgreSQL server kunnen vele databases draaien. Standaard zijn er altijd 2 aanwezig, waarvan er een benaderbaar is: template1. Hiermee moet je in eerste instantie verbinding maken op een nieuwe server. Als je bent ingelogd kun je users en databases aanmaken. PostgreSQL users zijn niet dezelfde users als die van je besturingssysteem, ze bestaan alleen binnen PostgreSQL. Er is altijd een database superuser genaamd postgres. De authenticatie wordt geregeld door middel van het bestand pg_hba.conf in de datadirectory van de installatie. Vaak is dat: /var/lib/pgsql/data. Er is een veelheid aan mogelijkheden. Per database kun je dit opgeven. Standaard heb je vanaf localhost toegang tot template1. Dat is te zien in de 1e regel van de tabel hieronder. In de 2e regel is te zien dat het locale netwerk met een versleuteld wachtwoord toegang krijgt tot template1 en larry van overal ter wereld met wachtwoord in de sterrendatabase mag. # TYPE DATABASE USER IP-ADDRESS IP-MASK METHOD Local all all trust Host template1 all md5 Host sterren Larry password Voorbeeld van pg_hba.conf Dan moeten we nog wel gebruiker larry en de sterrendatabase aanmaken: CREATE USER larry PASSWORD secret; CREATE DATABASE sterren; Door achter CREATE USER larry etc. CREATEUSER en/of CREATEDB te zetten kunnen we larry rechten toekennen om respectievelijk users en/of databases aan te maken. Zoals je ziet wordt de nieuwe database aangemaakt op basis van het sjabloon template1. Je kunt met dit laatste commando overigens ook heel makkelijk een kopie van een reeds draaiende database maken, inclusief data. Elk database object heeft een OWNER. Dat is de user die dat object gecreëerd heeft. Wijzigen kan met ALTER USER. De owner heeft alle rechten op een object; als andere users iets met het object willen, hebben ze hiertoe privileges nodig. Er zijn er 12: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, RULE, REFERENCES, TRIGGER, CREATE, TEMPORARY, EXE- CUTE, USAGE, and ALL PRIVILEGES. Back-up/Restore Er zijn 2 manieren om een back-up van PostgreSQL te maken, Online en Offline. Offline houdt in dat je de database server stopt, en de datafiles kopieert. Alles zit mooi in één map. sdgn magazine februari

3 Online backuppn gaat zo: pg _ dump -U username -h hostname databasename > bakfile.sql Je ziet dat de back-up gemaakt wordt naar standaard uit. Het file bestaat uit SQL commando s. Terugzetten gaat als volgt: psql [opties] databasenaam < bakfile.sql Er zijn veel dingen mogelijk: terugzetten per tabel, alles leegmaken, comprimeren, scheiden schema/data en bijvoorbeeld overzetten van de ene naar de andere server met een commando: pg _ dump -h host1 dbname psql -h host2 dbname In onze ervaring zijn de backup-bestanden die PostgreSQL maakt erg klein, maar flexibel in vergelijking met de commerciële alternatieven. Performance Performance heeft twee kanten, namelijk de vergelijking met andere databases, ofwel benchmarks, en wat je kunt doen om de performance te verhogen, ofwel tuning. Dit laatste komt verderop aan de orde. Helaas mogen we volgens de licenties van de grote database leveranciers geen benchmarks publiceren waarin hun product genoemd wordt. Daarom zien de resultaten er iets anders uit dan je zou verwachten. PostgreSQL heeft niet de naam een snelle database te zijn. PostgreSQL 6.4 was ook traag (eind 1998). Intussen (versie 7.4/2004) is er heel veel veranderd. PostgreSQL heeft zichzelf in de vingers gesneden door standaard zeer bescheiden instellingen toe te passen, zodat het op elke machine draait, maar wel traag. Over het algemeen wordt MySQL geroemd om z n snelheid en Oracle wordt over het algemeen ook gezien als een snelle database. Straks komen we bij de cijfers, maar eerst is het tijd voor de gebruikelijke waarschuwing vooraf. Hoe kun je eigenlijk MySQL vergelijken met PostgreSQL? Een database die niet aan views, transacties, subselects of integriteitschecks doet, moet wel sneller zijn dan een database die dat wel kan. We zullen zien. Oracle heeft natuurlijk het voordeel dat het meestal goed beheerd wordt en aan hardware is in dat kamp meestal ook geen gebrek. PostgreSQL heeft een slimme planner en doet row level locking bij writes en geen locking voor simultane reads. Het resultaat is een database die zelfs bij een grote wirwar van queries soepel blijft reageren, ook met honderden connecties. Het onderling vergelijken van databases op snelheid moet je eigenlijk sowieso niet doen, maar omdat wij identieke databases kunnen creëren op PostgreSQL en Larry die zo uit een productieomgeving komen en die we onder grote realistisch gesimuleerde druk kunnen zetten, advertentie

4 konden we het toch niet laten. MySQL is echter totaal ongeschikt voor ons database schema, Interbase ondersteunen we niet, want PostgreSQL was makkelijker te porten en gratis. Er zijn ook anderen die tests hebben uitgevoerd, zoals de firma GreatBridge die enkele jaren door een onafhankelijk instituut de TPC-C hebben laten uitvoeren op Larry en Bill, en Interbase, MySQL en PostgreSQL. PostgreSQL kwam eruit als de grote winnaar, zij aan zij met Larry, zowel m.b.t. performance als schaalbaarheid. Deze tests raakten echter zeer omstreden, en de validiteit is nooit vast komen te staan. Verder lopen de meldingen uiteen van MySQL 3x sneller tot even snel als PostgreSQL. asynchroon opgestart om enige spreiding aan te brengen. De spreiding werd overigens tijdens de test vanzelf groter. Tussen elke gesimuleerde sessie zat een pause van 1 sec. Er werden per gesimuleerde sessie 80 queries afgevuurd waarvan 10% insert/update/delete, 74 (sub)selects waarvan 46 op complexe (gestapelde) views. Door de server werden 2000 records per sessie geretourneerd, totaal x 2000 = records per database over de gehele test. De testdatabases bevatten 48 tabellen met 179 indexen en 77 foreign key s, alsmede 30 sequences met bijbehorende triggers en 138 views. In totaal bevatten de databases records, in grote en kleine tabellen. Fig. 2 PGAdmin-III Dan nu onze eigen test: De database is een kopie van een productiedatabase van ons client/server urenverantwoording systeem Big Ben. Deze database kan 1 op 1 worden overgezet van Post gre- SQL op Larry en vice versa. Voor het maken van de testprogrammatuur hebben we de queries die een gebruiker in een standaardsessie naar de database verstuurt gelogd. In deze test werden hiermee na wat aanpassingen 6 concurrent users gesimuleerd die elk 200 maal achter elkaar inloggen. Totaal 1200 sessies per database dus. Let wel: een standaard sessie duurt normaal ongeveer 10 minuten, in deze test is dat 4 seconden! De users werden De specificatie van de testservers was als volgt: Larry 8.0.6: Pentium Ghz, 512 Mb, SCSI - Windows 2000 Adv. Server PostgreSQL 7.3.2: Pentium Ghz, 512 Mb, SCSI - RedHat Linux 9 Resultaten: Beide databases komen op een gemiddelde van 4 seconden per sessie, PostgreSQL deed over de 200 sessies ruim 14 min, Larry had ruim 16 min nodig. Hierbij moet opgemerkt worden dat Larry een kleinere variatie in de responstijden per sessie vertoonde dan PostgreSQL. Larry gebruikte minder CPU maar meer geheugen dan PostgreSQL. sdgn magazine februari

5 Het 100mb netwerk werd maximaal 5% bezet, de testclient kwam nooit boven 75% CPU. De resultaten van anderen: GreatBridge TCP-C: PostgreSQL komt als snelste uit de bus naast Larry, Bill, Interbase, en MySQL. Echter via ODBC getest, mede hierdoor omstreden. Tim Perdue Test met een productiedatabase voor de SourceForge website: MySQL is 2 a 3x sneller (database was echter geschreven voor MySQL, geen gebruik gemaakt van views bv), koos toch voor PostgreSQL vanwege de stabiliteit en schaalbaarheid sqlite Na juiste instellingen van PostgreSQL geen snelheidsverschil met MySQL op pure insert en update tests. Deze resultaten hebben wij overigens niet kunnen repliceren. Tuning De factoren die van invloed zijn op de performance van een database zijn enerzijds het databaseontwerp en de queries en anderzijds de hardware en het gebruik van systeembronnen. Bij PostgreSQL is met betrekking tot het laatste met een aantal eenvoudige maatregelen grote winst te boeken, maar verder heeft PostgreSQL dan ook weinig aandacht meer nodig. Verder kan de databasedriver ook verschil opleveren. Ten eerste is het van groot belang om het shared memory en de buffers aan te passen. Standaard is dit zeer laag ingesteld. Dit geheugen wordt gebruikt om de tabellen erin te laden. Bij kleine databases is dit dus niet zo belangrijk, bij grotere kan het zomaar een factor 10 schelen. Om de kernel in te stellen gebruik je: echo > /proc/sys/kernel/shmall echo > /proc/sys/kernel/shmmax Om dit permanent te maken m.b.t. het rebooten: echo kernel.shmall = >> /etc/sysctl.conf echo kernel.shmmax = >> /etc/sysctl.conf Nu heeft je systeem voldoende shared memory beschikbaar en kunnen we de buffers aan PostgreSQL toekennen. PostgreSQL werkt met buffers van 8Kb, dus in bytes: / 8192 = buffers, wat we naar beneden afronden tot En passant passen we nog het sort memory aan, ook van belang bij group by clausules. De ingestelde hoeveelheid wordt voor elke query gebruikt. Het instellen gaat in het bestand postgresql.conf. In hetzelfde bestand kun je afhankelijk van de behoefte ook het maximum aantal connecties opgeven, en als je een UPS hebt of veel vertrouwen in je stroomleverancier kun je de optie fsync op false zetten, wat erg veel uitmaakt voor INSERTS en UPDATES. Wij vullen onze standaard testdatabase dmv INSERTS. Dat duurt 2 uur met fsync=on en 6:30 minuten met fsync=off op een Compaq Proliant 320DL met SCSI. Na wijziging van postgresql.conf nog wel even de database herstarten. postgresql.conf: shared _buffers = sort _ mem = # 12Mb max _ connections = 512 #fsync = false # uncomment this for speed. Only use with UPS In de tweede plaats is het van groot belang om regelmatig, bijvoorbeeld eens per dag of zelfs per uur, het SQL commando VACUUM ANALYZE te geven. Dit ruimt niet alleen oude records op, maar stelt ook de instellingen van de optimizer in op het gebruik en ontwerp van jouw database. Op de langere duur is dit goed merkbaar. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een cronjob of een scheduled task. Het is van groot belang om regelmatig, bijvoorbeeld eens per dag of zelfs per uur het SQL commando VACUUM ANALYZE te geven Over performance by design (9) valt veel te zeggen, maar wij houden het op de volgende hints: 1. Gebruik de juiste datatypen. 2. Zoek naar de 20% queries die het meest gebruikt worden en optimaliseer die. 3. Gebruik het explain commando om meer over een trage query te weten te komen. De query planner van PostgreSQL berekent het snelste plan als het aantal mogelijke plannen laag is. Bij complexe queries met meer tabellen wordt het aantal mogelijke oplossingen al snel te groot, en worden geavanceerde genetische algoritmes gebruikt om een schatting te maken van het beste plan. Soms is dit echter helaas niet de snelst mogelijke oplossing. Met EXPLAIN krijg je inzicht in het plan, en door de query te herschrijven kun je het plan beïnvloeden. 4. Zorg voor een juist gebruik van indexen. Drivers Hoewel ongeveer alle drivers uiteindelijk gebruik maken van de client library die met PostgreSQL wordt meegeleverd, is in de praktijk gebleken dat de driverkeuze veel uit kan maken op het gebied van performance. Het is overigens ook mogelijk om zelf het netwerkprotocol te implementeren, want dit is zeer nauwkeurig beschreven, maar wij zouden het niet aanraden. 16 f ebruari 2004

6 De gratis ODBC driver (10) kan, hoewel bekend als snel, toch tegenvallende resultaten geven als je veel kleine, losse queries afvuurt. Een ODBC driver heeft wel het nadeel dat die op alle client computers moet worden geïnstalleerd en geconfigureerd, terwijl de andere drivers in de applicatie mee gecompileerd kunnen worden. Zeos Delphi driver (11) voor PostgreSQL is onverslaanbaar (t.o.v. b.v. MDAC) met grote datasets, maar relatief traag met kleine. Zeos ondersteunt ook vele andere databases. De commerciële Delphi/C builder driver van vitavoom (12) voor DBX is snel, maar kan, als de lengte van een veld niet vaststaat, enorm veel geheugen aan de client kant gaan gebruiken, wat de zaak weer kan vertragen. Dit kan voorkomen bij selecties op stapelingen van views. Als je de client library (13) van PostgreSQL gebruikt, heb je alles natuurlijk zelf in de hand, maar wordt het wel meer bare-bones programmeren. Nawoord PostgreSQL heeft de olifant als zinnebeeld gekozen. Niet omdat het log en traag zou zijn (wel eens een kudde boze olifanten gezien?), maar om de stabiliteit. Ondanks een relatief klein brein (laag geheugen gebruik) kan hij de data moeiteloos oplepelen, ook bij veel gelijktijdige connecties. Deze olifant is zeker geen allemansvriendje, maar onder professionele begeleiding is hij tot grootse dingen in staat. Links ftp://ftp.eu.postgresql.org/pub/unix/db/postgresql/ ftp://ftp.eu.postgresql.org/pub/unix/db/postgresql/odbc/versions/full/ Chris Schaeffer, geboren in 1955, DBA, is sinds 1996 werkzaam bij REM automatisering, Research en Development. Zijn interesses liggen bij database ontwikkeling, user interfaces en Delphi. Joek Hondius, geboren in 1972, studie psychnomie/neurale netwerken, is eveneens werkzaam bij REM automatisering, Research en Development. Zijn interesses liggen vooral bij Java, security/encryptie, linux en databases. advertentie 17

Geo-DBMS als standaard bouwsteen voor Rijkswaterstaat

Geo-DBMS als standaard bouwsteen voor Rijkswaterstaat Geo-DBMS als standaard bouwsteen voor Rijkswaterstaat Theo Tijssen, Wilko Quak & Peter van Oosterom GISt Rapport No. 59 Geo-DBMS als standaard bouwsteen voor Rijkswaterstaat Theo Tijssen, Wilko Quak &

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

3/x Ontwikkelingen en trends

3/x Ontwikkelingen en trends NetWare 3/x Ontwikkelingen en trends 3/x.1 Upgraden? 3/x.1.1 Inleiding Er zijn nogal wat manieren om over te gaan naar de laatste versie van uw favoriete Novell-server. Afhankelijk van welke server dat

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was?

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Maak kennis met de nmd HyperDrive Stageplaats: Nomadesk Stagementor: dhr. De Buf Miguel Stagebegeleider: mevr. Deraedt Ann Project aangeboden door Gilles

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE... 1 2 DANKBETUIGING... 4 3 ABSTRACT... 5 4 LIJST MET AFKORTINGEN... 6 5 VOORSTELLING STAGEBEDRIJF... 7

1 INHOUDSOPGAVE... 1 2 DANKBETUIGING... 4 3 ABSTRACT... 5 4 LIJST MET AFKORTINGEN... 6 5 VOORSTELLING STAGEBEDRIJF... 7 Inhoudsopgave 1 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 1 2 DANKBETUIGING... 4 3 ABSTRACT... 5 4 LIJST MET AFKORTINGEN... 6 5 VOORSTELLING STAGEBEDRIJF... 7 6 GEBRUIKTE TECHNOLOGIEËN... 8 6.1 VNC... 8 6.1.1

Nadere informatie

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework Patronen in SQL Server trace-logs Daniël Vrancken 0594229 (15-08-2006) Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Publicatiestatus: Jan van Eijck Lars Truijens ChipSoft Openbaar (v1.1) Master Software

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie Masterproef VB.net planningstool en Scada applicatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

Overstappen naar Linux (deel 1)

Overstappen naar Linux (deel 1) Marcel Beelen Overstappen naar Linux (deel 1) De UNIX voorgeschiedenis De hele wereld werkt al zo n twintig jaar met Windows, Windows op desktops, Windows op laptops en Windows op servers. De hele wereld?

Nadere informatie

Software Distributie. Common Traps, Implementation and Satisfaction

Software Distributie. Common Traps, Implementation and Satisfaction Common Traps, Implementation and Satisfaction Auteur: Dominic van den Ende E-mail: dominic.vandenende@os3.nl Auteur: Yanick de Jong E-mail: yanick.dejong@os3.nl Supervisor: Jaap van Ginkel Versie: 1.0

Nadere informatie

Unattended Install. Jimmy Mace & Antoine Schonewille Universiteit van Amsterdam. Maart/april 2006

Unattended Install. Jimmy Mace & Antoine Schonewille Universiteit van Amsterdam. Maart/april 2006 Unattended Install Jimmy Mace & Antoine Schonewille Universiteit van Amsterdam Maart/april 2006 1 Abstract Unattended Install is een techniek wat het beheer van werkplekken moet vereenvoudigen. Het maakt

Nadere informatie

3/1 Tuning van NetWare 4- en 5-fileservers

3/1 Tuning van NetWare 4- en 5-fileservers NetWare 3/1 Tuning van NetWare 4- en 5-fileservers Performanceproblemen oplossen Bij 100 procent denkt u aan perfectie. Niets is minder waar. Beheerders beginnen het enigszins benauwd te krijgen als hun

Nadere informatie

Firebirds nbackup-tool

Firebirds nbackup-tool Paul Vinkenoog 19 sep 2011 Documentversie 1.2-nl Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kenmerken van nbackup een overzicht... 3 Voordelen van nbackup... 3 Beperkingen van nbackup... 3 Functies en parameters...

Nadere informatie

UITROL VAN COMPUTERS IN EEN EDUCATIEVE OMGEVING

UITROL VAN COMPUTERS IN EEN EDUCATIEVE OMGEVING UITROL VAN COMPUTERS IN EEN EDUCATIEVE OMGEVING DOOR MIDDEL VAN PXE BOOTING, WDS & MDT STAGEPLAATS: K.W. IBIS & VTSSN STAGEBEGELEIDER: MEVR. DERAEDT ANN PROJECT AANGEBODEN DOOR MATTHIAS TRYBOU VOOR HET

Nadere informatie

Een webserver opzetten door Sebastiaan Ebeltjes

Een webserver opzetten door Sebastiaan Ebeltjes Een webserver opzetten door Sebastiaan Ebeltjes versie 06.06.25 Geschikt voor Windows Systemen (x86 32-bit) Onderdelen: - Apache 2 - PHP 5 - MySQL 5 - FTP server - Mail server - Backup - Diverse veiligheids

Nadere informatie

Functioneel ontwerp Linux WerkPlek

Functioneel ontwerp Linux WerkPlek Functioneel ontwerp Linux WerkPlek Inleiding Het project Linux WerkPlek (LWP) beoogt voor verschillende doelgroepen een Linux desktop en bijbehorende infrastructuur aan te bieden. Doelstelling daarbij

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Eindrapport Nahnisim 2013-2014. Sim Jacobs Han Mermans Niels Mangelschots Niels Maes. 3 e Jaar Toegepaste Informatica Thomas More Geel

Eindrapport Nahnisim 2013-2014. Sim Jacobs Han Mermans Niels Mangelschots Niels Maes. 3 e Jaar Toegepaste Informatica Thomas More Geel 1 Eindrapport Nahnisim 2013-2014 Sim Jacobs Han Mermans Niels Mangelschots Niels Maes 3 e Jaar Toegepaste Informatica Thomas More Geel 2 VOORWOORD Deze analyse is gemaakt in het kader van het vak Businessproject

Nadere informatie

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Windows 2000 Tips, Trucs en Achtergronden Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Inhoudsopgave Upgraden naar Windows 2000?... 1 De systeem eisen... 2 Hardware compatibiliteit... 2 Software compatibiliteit...

Nadere informatie

Technische Documentatie en Specificaties

Technische Documentatie en Specificaties Technische Documentatie en Specificaties Document versie : 7.0, t.b.v. Delta/W Document datum : 23-3-2015 Auteur : Richard van Gool, Ben Hofstede Inhoud 1. Delta/W systeem eisen 3 2. Delta/W software en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

6/10 Bestandstoegang

6/10 Bestandstoegang Storage 6/10 Bestandstoegang 6/10.1 Beheer van bestandstoegang in Open Enterprise Server 2 In NetWare hoefde u eigenlijk helemaal niet na te denken over bestandstoegang. De toegang tot bestanden werd min

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

INSTALLEREN: WEC StartPakket

INSTALLEREN: WEC StartPakket wec_starter_install INSTALLEREN: WEC StartPakket Extensie Sleutel: wec_start_install Copyright 2005-2008, Christian Technology Ministries International Inc. http://www.ctmiinc.org Auteur: Web-Empowered

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Algemeen... 4. 1.1. Hoe werkt kort gezegd de online back-upsoftware?... 4

Inhoudsopgave. 1. Algemeen... 4. 1.1. Hoe werkt kort gezegd de online back-upsoftware?... 4 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 4 1.1. Hoe werkt kort gezegd de online back-upsoftware?... 4 2. Solcon Backup Manager Pro (OBM) / Solcon Backup Manager Lite (ACB)4 2.1. Kunnen we OBM aanpassen aan onze persoonlijke

Nadere informatie

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren VGTogether samenwerken in voortgangstoetsing Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren PIJLER 1: Het verminderen van studie-uitval en werkdruk in het hoger onderwijs PIJLER 3: Nationale technische infrastructuur

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

SBC 100% SERVER BASED COMPUTING SPECIAL NL. 6,80 / BE. 7,40. juli/augustus 2002. www.winnetmag.nl

SBC 100% SERVER BASED COMPUTING SPECIAL NL. 6,80 / BE. 7,40. juli/augustus 2002. www.winnetmag.nl SERVER BASED COMPUTING SPECIAL NL. 6,80 / BE. 7,40 www.winnetmag.nl juli/augustus 2002 100% SBC 18 24 30 46 58 72 74 FEATURES Protocollen ICA en RDP Installatie en implementatie Windows Based Terminals

Nadere informatie