The elephant never forgets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The elephant never forgets"

Transcriptie

1 a u t e u r Chris Schaeffer & Joek Hondius Al systeem enige dat jaren draait leveren op Oracle wij een of Microsoft urenverantwoording- Omdat alle medewerkers binnen een organisatie SQL Server. beschikken ge bruik maken over veel van userlicenties. dit systeem dient De bedragen de klant die dus aan te stijgen b.v. Oracle de kosten voor licenties van ons betaald systeem moeten verre. Om worden, e.e.a over- voor kleinere organisaties betaalbaar te houden gingen ook base. we op Deze zoek database naar een moest goedkopere, zich qua liefst stabiliteit, gratis performance en data- MsSQL. Na functionaliteit uitgebreid onderzoek kunnen kwamen meten met wij Oracle uiteindelijk en aan terecht onze eisen bij PostgreSQL voldeed. als de database die volledig Historie Het PostgreSQL project werd in 1986 gestart bij de Universiteit van California op het roemruchte Berkeley, oorspronkelijk onder de naam Postgres en gesponsord door het Amerikaanse leger. Via Postgres95 werd dit uiteindelijk PostgreSQL. PostgreSQL is beschikbaar voor bijna alle moderne Unix systemen (34 platforms bij de laatste release) en via Cygwin ook voor Windows. Functionaliteit Een volledig overzicht van de functionaliteit, vergeleken met andere systemen, kunnen we hier, wegens plaatsgebrek, niet geven. Op de MySql website (1) kun je zelf allerlei databases met elkaar vergelijken. Wat opvalt, is dat Post gresql zeer volledig de ANSI SQL standaards ondersteunt en volledig ACID compliant is. Verder heeft PostgreSQL alles wat je van een volwassen RDBMS mag verwachten zoals referentiële integriteit, views, triggers, sequences, stored procedures, transacties, outer joins en nog veel meer. De liefst gratis database moest zich qua stabiliteit, performance en functionaliteit kunnen meten met Oracle en MsSQL Documentatie The elephant never forgets De documentatie bij PostgreSQL is in één woord uitmuntend. Op de site van PostgreSQL (2) valt het niet vanzelf op, maar je kunt er werkelijk alles vinden over dit systeem tot aan de specificaties van de datafiles en het netwerkprotocol. Er is ook een aantal boeken over PostgreSQL geschreven, onder meer door één van de leading developers, Bruce Momjian. Het boek, PostgreSQL: Introduction and Concepts (3) is, hoe kan het ook anders, in z n geheel online beschikbaar. Licentie PostgreSQL wordt geleverd met BSD licentie, wat erop neerkomt dat je zonder kosten de software en documentatie mag gebruiken, wijzigen, kopiëren en verspreiden, al dan niet tegen betaling, als je het maar onder dezelfde voorwaarden doet en de gebruikelijke disclaimer terug te vinden is. Het copyright blijft bij de makers. Deze licentie is dus minder restrictief dan de beroemde GNU GPL, waarbij het mee linken van libraries erin resulteert dat je hele applicatie open source is geworden. Installatie De installatie van PostgreSQL is natuurlijk afhankelijk van het platform. Wij beperken ons tot Linux en Windows; voor de exotischer besturingssystemen of installatie van de source kun je beschrijvingen vinden op de PostgreSQL site (4). De meeste Linux distributies hebben een installatiebestand voorhanden in de directory (5) waar deze bestanden zich bevinden. Voor RedHat Linux zijn er b.v. RPM s. PostgreSQL is vanaf de volgende versie native voor Windows beschikbaar. Dat wordt naar verwachting medio Tot die tijd draait PostgreSQL op Windows via Cygwin, een library die een laag tussen Windows en PostgreSQL vormt. Wel stabiel, maar trager dan absoluut noodzakelijk, en PostgreSQL is dan gebonden aan een maximum van 60 gelijktijdige connecties. Voor de installatie op Windows (alleen NT4, W2000, XP) is een eenvoudige installer beschikbaar op onze web - site (6). Downloaden, starten, de bekende vragen beantwoorden, en vervolgens zijn er twee extra services beschikbaar: postmaster en ipc-deamon. Tools De database benaderen kan via de commandline-client psql. Dit is een krachtige tool, maar je moet er wel aan wennen. Grafische beheerstools a la TOAD zijn er in soorten en maten, freeware en commercieel. Aanraders onzerzijds zijn PgAdminIII (7) en EMS PostgreSQL Ma nager (8). 12 f ebruari 2004

2 Fig. 1 EMS PostgreSQL Manager Users, Rechten en Toegang Op elke PostgreSQL server kunnen vele databases draaien. Standaard zijn er altijd 2 aanwezig, waarvan er een benaderbaar is: template1. Hiermee moet je in eerste instantie verbinding maken op een nieuwe server. Als je bent ingelogd kun je users en databases aanmaken. PostgreSQL users zijn niet dezelfde users als die van je besturingssysteem, ze bestaan alleen binnen PostgreSQL. Er is altijd een database superuser genaamd postgres. De authenticatie wordt geregeld door middel van het bestand pg_hba.conf in de datadirectory van de installatie. Vaak is dat: /var/lib/pgsql/data. Er is een veelheid aan mogelijkheden. Per database kun je dit opgeven. Standaard heb je vanaf localhost toegang tot template1. Dat is te zien in de 1e regel van de tabel hieronder. In de 2e regel is te zien dat het locale netwerk met een versleuteld wachtwoord toegang krijgt tot template1 en larry van overal ter wereld met wachtwoord in de sterrendatabase mag. # TYPE DATABASE USER IP-ADDRESS IP-MASK METHOD Local all all trust Host template1 all md5 Host sterren Larry password Voorbeeld van pg_hba.conf Dan moeten we nog wel gebruiker larry en de sterrendatabase aanmaken: CREATE USER larry PASSWORD secret; CREATE DATABASE sterren; Door achter CREATE USER larry etc. CREATEUSER en/of CREATEDB te zetten kunnen we larry rechten toekennen om respectievelijk users en/of databases aan te maken. Zoals je ziet wordt de nieuwe database aangemaakt op basis van het sjabloon template1. Je kunt met dit laatste commando overigens ook heel makkelijk een kopie van een reeds draaiende database maken, inclusief data. Elk database object heeft een OWNER. Dat is de user die dat object gecreëerd heeft. Wijzigen kan met ALTER USER. De owner heeft alle rechten op een object; als andere users iets met het object willen, hebben ze hiertoe privileges nodig. Er zijn er 12: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, RULE, REFERENCES, TRIGGER, CREATE, TEMPORARY, EXE- CUTE, USAGE, and ALL PRIVILEGES. Back-up/Restore Er zijn 2 manieren om een back-up van PostgreSQL te maken, Online en Offline. Offline houdt in dat je de database server stopt, en de datafiles kopieert. Alles zit mooi in één map. sdgn magazine februari

3 Online backuppn gaat zo: pg _ dump -U username -h hostname databasename > bakfile.sql Je ziet dat de back-up gemaakt wordt naar standaard uit. Het file bestaat uit SQL commando s. Terugzetten gaat als volgt: psql [opties] databasenaam < bakfile.sql Er zijn veel dingen mogelijk: terugzetten per tabel, alles leegmaken, comprimeren, scheiden schema/data en bijvoorbeeld overzetten van de ene naar de andere server met een commando: pg _ dump -h host1 dbname psql -h host2 dbname In onze ervaring zijn de backup-bestanden die PostgreSQL maakt erg klein, maar flexibel in vergelijking met de commerciële alternatieven. Performance Performance heeft twee kanten, namelijk de vergelijking met andere databases, ofwel benchmarks, en wat je kunt doen om de performance te verhogen, ofwel tuning. Dit laatste komt verderop aan de orde. Helaas mogen we volgens de licenties van de grote database leveranciers geen benchmarks publiceren waarin hun product genoemd wordt. Daarom zien de resultaten er iets anders uit dan je zou verwachten. PostgreSQL heeft niet de naam een snelle database te zijn. PostgreSQL 6.4 was ook traag (eind 1998). Intussen (versie 7.4/2004) is er heel veel veranderd. PostgreSQL heeft zichzelf in de vingers gesneden door standaard zeer bescheiden instellingen toe te passen, zodat het op elke machine draait, maar wel traag. Over het algemeen wordt MySQL geroemd om z n snelheid en Oracle wordt over het algemeen ook gezien als een snelle database. Straks komen we bij de cijfers, maar eerst is het tijd voor de gebruikelijke waarschuwing vooraf. Hoe kun je eigenlijk MySQL vergelijken met PostgreSQL? Een database die niet aan views, transacties, subselects of integriteitschecks doet, moet wel sneller zijn dan een database die dat wel kan. We zullen zien. Oracle heeft natuurlijk het voordeel dat het meestal goed beheerd wordt en aan hardware is in dat kamp meestal ook geen gebrek. PostgreSQL heeft een slimme planner en doet row level locking bij writes en geen locking voor simultane reads. Het resultaat is een database die zelfs bij een grote wirwar van queries soepel blijft reageren, ook met honderden connecties. Het onderling vergelijken van databases op snelheid moet je eigenlijk sowieso niet doen, maar omdat wij identieke databases kunnen creëren op PostgreSQL en Larry die zo uit een productieomgeving komen en die we onder grote realistisch gesimuleerde druk kunnen zetten, advertentie

4 konden we het toch niet laten. MySQL is echter totaal ongeschikt voor ons database schema, Interbase ondersteunen we niet, want PostgreSQL was makkelijker te porten en gratis. Er zijn ook anderen die tests hebben uitgevoerd, zoals de firma GreatBridge die enkele jaren door een onafhankelijk instituut de TPC-C hebben laten uitvoeren op Larry en Bill, en Interbase, MySQL en PostgreSQL. PostgreSQL kwam eruit als de grote winnaar, zij aan zij met Larry, zowel m.b.t. performance als schaalbaarheid. Deze tests raakten echter zeer omstreden, en de validiteit is nooit vast komen te staan. Verder lopen de meldingen uiteen van MySQL 3x sneller tot even snel als PostgreSQL. asynchroon opgestart om enige spreiding aan te brengen. De spreiding werd overigens tijdens de test vanzelf groter. Tussen elke gesimuleerde sessie zat een pause van 1 sec. Er werden per gesimuleerde sessie 80 queries afgevuurd waarvan 10% insert/update/delete, 74 (sub)selects waarvan 46 op complexe (gestapelde) views. Door de server werden 2000 records per sessie geretourneerd, totaal x 2000 = records per database over de gehele test. De testdatabases bevatten 48 tabellen met 179 indexen en 77 foreign key s, alsmede 30 sequences met bijbehorende triggers en 138 views. In totaal bevatten de databases records, in grote en kleine tabellen. Fig. 2 PGAdmin-III Dan nu onze eigen test: De database is een kopie van een productiedatabase van ons client/server urenverantwoording systeem Big Ben. Deze database kan 1 op 1 worden overgezet van Post gre- SQL op Larry en vice versa. Voor het maken van de testprogrammatuur hebben we de queries die een gebruiker in een standaardsessie naar de database verstuurt gelogd. In deze test werden hiermee na wat aanpassingen 6 concurrent users gesimuleerd die elk 200 maal achter elkaar inloggen. Totaal 1200 sessies per database dus. Let wel: een standaard sessie duurt normaal ongeveer 10 minuten, in deze test is dat 4 seconden! De users werden De specificatie van de testservers was als volgt: Larry 8.0.6: Pentium Ghz, 512 Mb, SCSI - Windows 2000 Adv. Server PostgreSQL 7.3.2: Pentium Ghz, 512 Mb, SCSI - RedHat Linux 9 Resultaten: Beide databases komen op een gemiddelde van 4 seconden per sessie, PostgreSQL deed over de 200 sessies ruim 14 min, Larry had ruim 16 min nodig. Hierbij moet opgemerkt worden dat Larry een kleinere variatie in de responstijden per sessie vertoonde dan PostgreSQL. Larry gebruikte minder CPU maar meer geheugen dan PostgreSQL. sdgn magazine februari

5 Het 100mb netwerk werd maximaal 5% bezet, de testclient kwam nooit boven 75% CPU. De resultaten van anderen: GreatBridge TCP-C: PostgreSQL komt als snelste uit de bus naast Larry, Bill, Interbase, en MySQL. Echter via ODBC getest, mede hierdoor omstreden. Tim Perdue Test met een productiedatabase voor de SourceForge website: MySQL is 2 a 3x sneller (database was echter geschreven voor MySQL, geen gebruik gemaakt van views bv), koos toch voor PostgreSQL vanwege de stabiliteit en schaalbaarheid sqlite Na juiste instellingen van PostgreSQL geen snelheidsverschil met MySQL op pure insert en update tests. Deze resultaten hebben wij overigens niet kunnen repliceren. Tuning De factoren die van invloed zijn op de performance van een database zijn enerzijds het databaseontwerp en de queries en anderzijds de hardware en het gebruik van systeembronnen. Bij PostgreSQL is met betrekking tot het laatste met een aantal eenvoudige maatregelen grote winst te boeken, maar verder heeft PostgreSQL dan ook weinig aandacht meer nodig. Verder kan de databasedriver ook verschil opleveren. Ten eerste is het van groot belang om het shared memory en de buffers aan te passen. Standaard is dit zeer laag ingesteld. Dit geheugen wordt gebruikt om de tabellen erin te laden. Bij kleine databases is dit dus niet zo belangrijk, bij grotere kan het zomaar een factor 10 schelen. Om de kernel in te stellen gebruik je: echo > /proc/sys/kernel/shmall echo > /proc/sys/kernel/shmmax Om dit permanent te maken m.b.t. het rebooten: echo kernel.shmall = >> /etc/sysctl.conf echo kernel.shmmax = >> /etc/sysctl.conf Nu heeft je systeem voldoende shared memory beschikbaar en kunnen we de buffers aan PostgreSQL toekennen. PostgreSQL werkt met buffers van 8Kb, dus in bytes: / 8192 = buffers, wat we naar beneden afronden tot En passant passen we nog het sort memory aan, ook van belang bij group by clausules. De ingestelde hoeveelheid wordt voor elke query gebruikt. Het instellen gaat in het bestand postgresql.conf. In hetzelfde bestand kun je afhankelijk van de behoefte ook het maximum aantal connecties opgeven, en als je een UPS hebt of veel vertrouwen in je stroomleverancier kun je de optie fsync op false zetten, wat erg veel uitmaakt voor INSERTS en UPDATES. Wij vullen onze standaard testdatabase dmv INSERTS. Dat duurt 2 uur met fsync=on en 6:30 minuten met fsync=off op een Compaq Proliant 320DL met SCSI. Na wijziging van postgresql.conf nog wel even de database herstarten. postgresql.conf: shared _buffers = sort _ mem = # 12Mb max _ connections = 512 #fsync = false # uncomment this for speed. Only use with UPS In de tweede plaats is het van groot belang om regelmatig, bijvoorbeeld eens per dag of zelfs per uur, het SQL commando VACUUM ANALYZE te geven. Dit ruimt niet alleen oude records op, maar stelt ook de instellingen van de optimizer in op het gebruik en ontwerp van jouw database. Op de langere duur is dit goed merkbaar. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een cronjob of een scheduled task. Het is van groot belang om regelmatig, bijvoorbeeld eens per dag of zelfs per uur het SQL commando VACUUM ANALYZE te geven Over performance by design (9) valt veel te zeggen, maar wij houden het op de volgende hints: 1. Gebruik de juiste datatypen. 2. Zoek naar de 20% queries die het meest gebruikt worden en optimaliseer die. 3. Gebruik het explain commando om meer over een trage query te weten te komen. De query planner van PostgreSQL berekent het snelste plan als het aantal mogelijke plannen laag is. Bij complexe queries met meer tabellen wordt het aantal mogelijke oplossingen al snel te groot, en worden geavanceerde genetische algoritmes gebruikt om een schatting te maken van het beste plan. Soms is dit echter helaas niet de snelst mogelijke oplossing. Met EXPLAIN krijg je inzicht in het plan, en door de query te herschrijven kun je het plan beïnvloeden. 4. Zorg voor een juist gebruik van indexen. Drivers Hoewel ongeveer alle drivers uiteindelijk gebruik maken van de client library die met PostgreSQL wordt meegeleverd, is in de praktijk gebleken dat de driverkeuze veel uit kan maken op het gebied van performance. Het is overigens ook mogelijk om zelf het netwerkprotocol te implementeren, want dit is zeer nauwkeurig beschreven, maar wij zouden het niet aanraden. 16 f ebruari 2004

6 De gratis ODBC driver (10) kan, hoewel bekend als snel, toch tegenvallende resultaten geven als je veel kleine, losse queries afvuurt. Een ODBC driver heeft wel het nadeel dat die op alle client computers moet worden geïnstalleerd en geconfigureerd, terwijl de andere drivers in de applicatie mee gecompileerd kunnen worden. Zeos Delphi driver (11) voor PostgreSQL is onverslaanbaar (t.o.v. b.v. MDAC) met grote datasets, maar relatief traag met kleine. Zeos ondersteunt ook vele andere databases. De commerciële Delphi/C builder driver van vitavoom (12) voor DBX is snel, maar kan, als de lengte van een veld niet vaststaat, enorm veel geheugen aan de client kant gaan gebruiken, wat de zaak weer kan vertragen. Dit kan voorkomen bij selecties op stapelingen van views. Als je de client library (13) van PostgreSQL gebruikt, heb je alles natuurlijk zelf in de hand, maar wordt het wel meer bare-bones programmeren. Nawoord PostgreSQL heeft de olifant als zinnebeeld gekozen. Niet omdat het log en traag zou zijn (wel eens een kudde boze olifanten gezien?), maar om de stabiliteit. Ondanks een relatief klein brein (laag geheugen gebruik) kan hij de data moeiteloos oplepelen, ook bij veel gelijktijdige connecties. Deze olifant is zeker geen allemansvriendje, maar onder professionele begeleiding is hij tot grootse dingen in staat. Links ftp://ftp.eu.postgresql.org/pub/unix/db/postgresql/ ftp://ftp.eu.postgresql.org/pub/unix/db/postgresql/odbc/versions/full/ Chris Schaeffer, geboren in 1955, DBA, is sinds 1996 werkzaam bij REM automatisering, Research en Development. Zijn interesses liggen bij database ontwikkeling, user interfaces en Delphi. Joek Hondius, geboren in 1972, studie psychnomie/neurale netwerken, is eveneens werkzaam bij REM automatisering, Research en Development. Zijn interesses liggen vooral bij Java, security/encryptie, linux en databases. advertentie 17

Tinus Plotseling 29-12-2002. MySQL

Tinus Plotseling 29-12-2002. MySQL Tinus Plotseling 29-12-2002 MySQL Inhoudsopgave Inleiding... 3 MySQL Geschiedenis... 3 MySQL Toepassingen... 3 MySQL Voordelen... 4 MySQL Nadelen... 4 MySQL bij ASCI... 4 PostgreSQL... 5 ORACLE... 6 MS

Nadere informatie

Databases - Inleiding

Databases - Inleiding Databases Databases - Inleiding Een database is een verzameling van een aantal gegevens over een bepaald onderwerp: een ledenbestand van een vereniging, een forum, login gegevens. In een database worden

Nadere informatie

ClockWise 3.0 installatie handleiding

ClockWise 3.0 installatie handleiding ClockWise 3.0 installatie handleiding Amsterdam / Groningen, 12 februari 2008 Pagina 1 / 1 ClockWise 3.0 installatie handleiding Hieronder vindt u de stappen die gezet moeten worden voor een installatie

Nadere informatie

FAQ Aura Client/Server

FAQ Aura Client/Server FAQ Aura Client/Server Wat is een Client/Server applicatie? Een Client/Server applicatie (ook wel C/S genoemd) is een software applicatie die op een efficiënte manier gebruikmaakt van zogenaamde clients

Nadere informatie

Installatie Accowin (versie 2)

Installatie Accowin (versie 2) Installatie Accowin (versie 2) Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Download Accowin... 2 2. Accowin2Setup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten...3 2.2 Selectie van installatie directory...4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie

WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie Copyright 2013 Untis Benelux Rotterdam Installatie WebUntis 1 1 Algemeen...2 1.1 Java JRE 7... 2 1.2 Apache Tomcat... 2 1.3 Een database.... 4 1.4 JDBC-Driver...

Nadere informatie

WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie

WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie Copyright 2013 Untis Benelux Rotterdam Installatie WebUntis 1 1 Algemeen... 2 1.1 Java JRE 7... 2 1.2 Apache Tomcat... 2 1.3 Een database.... 4 1.4 JDBC-Driver...

Nadere informatie

LES 11: VAN LOKAAL NAAR ONLINE. Lesoverzicht: Aan de slag Domeinnaam Web hosting FTP gegevens FTP programma s Database exporteren Samenvatting

LES 11: VAN LOKAAL NAAR ONLINE. Lesoverzicht: Aan de slag Domeinnaam Web hosting FTP gegevens FTP programma s Database exporteren Samenvatting LES 11: VAN LOKAAL NAAR ONLINE Lesoverzicht: Aan de slag Domeinnaam Web hosting FTP gegevens FTP programma s Database exporteren Samenvatting Tijd: 10 minuten Doel: Aan het einde van de les kun je de lokale

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Absentie Presentie Server Migratie

Absentie Presentie Server Migratie Absentie Presentie Server Migratie Auteur A. Boerkamp Versie V1.2 Datum 11-08-2010 Status Voor Intern / Extern gebruik Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45, 010-2868000

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Installatie van WerkMeester

Installatie van WerkMeester Installatie van WerkMeester WerkMeester is een WIN32 database-applicatie op basis van een enkele executable, met een aantal werkbestanden en een MySQL database. De software is niet ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0

Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0 Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0 Een beschrijving van de technische randvoorwaarden voor de installatie en het gebruik van dg DIALOG BGT versie 7.0 Definitief Grontmij GIS & ICT Grontmij

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Denit Backup instellen op een Linux server

Denit Backup instellen op een Linux server Denit Backup instellen op een Linux server Deze handleiding beschrijft de stappen om de back-up software van Ahsay in te stellen. AANMAKEN BACK-UP SET... 2 DE SCHEDULER INSTELLEN... 4 HET FILTER INSTELLEN...

Nadere informatie

Oracle database voor gebruik met BPMone creëren

Oracle database voor gebruik met BPMone creëren Oracle database voor gebruik met BPMone creëren 2012 Perceptive Software Datum: 10/31/2012 Versie: 2.8 BPMone is a trademark of Lexmark International Technology SA, registered in the U.S. and other countries.

Nadere informatie

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen Installeer Apache2: Deze howto gaat over name based virtual hosting onder Apache 2.x., en is getest onder OpenSUSE 11 maar is in feite ook van toepassing op de andere distributies. Alleen Debian en afgeleide

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

Installatie Avalanche Windows

Installatie Avalanche Windows Installatie Avalanche Windows Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Windows op een huidige omgeving te updaten en te installeren. Tijdens deze installatie, kunnen anders gebruikers

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2009-2010 met Oracle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Voorbereiden van de installatie... 2 2.1 Gegevens verzamelen...

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

1. Download Belcofin BelcofinSetup uitvoeren Selecteer componenten Selectie van installatie directory...

1. Download Belcofin BelcofinSetup uitvoeren Selecteer componenten Selectie van installatie directory... Installatie Belcofin Versie 1.3 Inhoudsopgave 1. Download Belcofin... 2 2. BelcofinSetup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten... 3 2.2 Selectie van installatie directory... 4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 1.1 Om te beginnen...1 1.2 Systeemeisen...1 1.2.1 Server...1 1.2.2 Client...2 1.3 Installatie...3 1.3.1 Installatie

Nadere informatie

Na bestudering van dit hoofdstuk moet je tot het onderstaande in staat zijn:

Na bestudering van dit hoofdstuk moet je tot het onderstaande in staat zijn: 15. Toegangsbeheer Tot nu toe heb je gewerkt met DML en DDL statements. Echter de DCL statements zijn nog niet aan bod geweest. DCL commando s gebruik je voor de beveiliging van je database. Wie mag wat

Nadere informatie

Installatie Avalanche Webview

Installatie Avalanche Webview Installatie Avalanche Webview Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Webview op een huidige omgeving te updaten en te installeren. 1. Deïnstalleer de huidige Avalanche Webview

Nadere informatie

Popsy Financials. Overstap Access-MSDE

Popsy Financials. Overstap Access-MSDE Popsy Financials Overstap Access-MSDE 1 Inhoudstafel 1/17 1 Installatie van een MSDE server... 3 1.1 Microsoft SQL Express 2008... 3 1.2 Aanmaken van ODBC connectie naar de server... 9 1.3 Voorbereiding

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

Van dvd naar webserver. Marcel Nijenhof Marceln@pion.xs4all.nl 18 Juli 2006 http://pion.xs4all.nl/lezingen/centos.pdf

Van dvd naar webserver. Marcel Nijenhof Marceln@pion.xs4all.nl 18 Juli 2006 http://pion.xs4all.nl/lezingen/centos.pdf Van dvd naar webserver Marcel Nijenhof Marceln@pion.xs4all.nl 18 Juli 2006 http://pion.xs4all.nl/lezingen/centos.pdf 1 Indeling Start installatie Wat is linux Wat zijn distributies Geschikte distributies

Nadere informatie

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids 1 Inhoudsopgave Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding Pagina 2 van 7 1 Inleiding Vanwege de zeer uitgebreide elektronica op Porsche voertuigen is het noodzakelijk dat de diagnosesoftware enorm snel evolueert. De installatie en verdere

Nadere informatie

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding Management Services 5/5 Red Carpet 5/5.1 Inleiding Met de overname van Ximian is Novell ook eigenaar geworden van de Red Carpet-technologie. Hoewel het aannemelijk is dat het hier een tijdelijke oplossing

Nadere informatie

Planmanager Webviewer juli 2007. Installatiehandleiding. 2007 Dezta BV

Planmanager Webviewer juli 2007. Installatiehandleiding. 2007 Dezta BV Planmanager Webviewer juli 2007 Installatiehandleiding 2007 Dezta BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. 2. 2.1 2.2 3. 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 6. Inleiding 1 Algemene informatie 2 Software en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. versie 0.8

Inhoudsopgave. versie 0.8 JOOMLA! INSTALLATIE HANDLEIDING versie 0.8 Inhoudsopgave Stappenplan...3 Inrichten database...4 Configuratiecentrum cpanel...4 Aanmaken van een database gebruiker...5 Aanmaken van een database...6 Gebruiker

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Aanmelden Na installatie wordt de service automatisch gestart en kunt u meteen aanmelden van op afstand:

Aanmelden Na installatie wordt de service automatisch gestart en kunt u meteen aanmelden van op afstand: Remote administratie Als administrator hebt u verschillende mogelijkheden om een Linux systeem van op afstand te beheren. Populaire toepassingen zijn bijvoorbeeld Webmin en VNC. Het gebruik van deze twee

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met:

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met: Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding In combinatie met: Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domaincontroller installeren en configuren.... 4 3. VPN Server Installeren en Configureren... 7

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver Installatiehandleiding Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers (Accounting) Online 8.1 Copyright 2013 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN Introduction Huub van Langerak Expert team Marc Eilander Expert team 3 Agenda Exact private cloud

Nadere informatie

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO.

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO. SPACE ProAccess 3.0 SALTO voorziet de partner van een document dat als checklist dient voor een juiste voorbereiding van de SALTO Web Software en de vereisten van het netwerk. Dit document is bedoeld voor

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows.

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 3. Installatie Xampp... 3 1.1 Installatie Xampp Launcher... 7 1.2 Controle geïnstalleerde bestanden...

Nadere informatie

Beginnersgids OpenOffice.org en MySQL Versie 0.2 1/10

Beginnersgids OpenOffice.org en MySQL Versie 0.2 1/10 Beginnersgids OpenOffice.org en MySQL Versie 0.2 OpenGids MySQL & OpenOffice.org 1/10 Beginnersgids OpenOffice.org en MySQL Versie 0.2 Gebruikte database: tabel 1 tabel 2 NAAM : bedrijf VELDEN: id bedrijfsnaam

Nadere informatie

Gentoo linux. Introductie. Gentoo is anders. LinuxFocus article number 336 http://linuxfocus.org. door Guido Socher (homepage) Over de auteur:

Gentoo linux. Introductie. Gentoo is anders. LinuxFocus article number 336 http://linuxfocus.org. door Guido Socher (homepage) Over de auteur: LinuxFocus article number 336 http://linuxfocus.org Gentoo linux door Guido Socher (homepage) Over de auteur: Guido werkt erg graag met Gentoo omdat het hem meer controle geeft over het installatie proces.

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 Om te beginnen...1 Systeemeisen...1 Server...1 Client...2 Installatie...3 Installatie op server...3 Installatie

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

KPN Server Back-up Online

KPN Server Back-up Online KPN Server Back-up Online Snel aan de slag met Server Back-up Online Server Versie 6.1, built 2011 d.d. 20-08-2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ondersteunde besturingssystemen... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

We moeten de accommodaties selecteren die 3 sterren hebben, en in land met ID 10 zitten.

We moeten de accommodaties selecteren die 3 sterren hebben, en in land met ID 10 zitten. MySQL talk Trage website? Het optimaliseren van een bestaande website die een MySQL database heeft is niet altijd even makkelijk. Het probleem kan namelijk op veel verschillende plekken zitten: de database

Nadere informatie

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit)

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit) Let op: de versie op de gebruikerswebsite kan worden bijgewerkt! Het kan dus zijn dat uw geprinte versie verouderd is. Van toepassing op ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster

Nadere informatie

Gebruikershandleiding FSW-terminal server

Gebruikershandleiding FSW-terminal server Gebruikershandleiding FSW-terminal server Uitgegeven door: Helpdesk DIOS Lokatie: 1B01, naast de Servicedesk Faculteit Sociale Wetenschappen Pieter de la Court gebouw Wassenaarseweg 52 2333 AK Leiden Versie:

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Na bestudering van dit hoofdstuk, moet je tot het volgende in staat zijn:

Na bestudering van dit hoofdstuk, moet je tot het volgende in staat zijn: 5. De oefendatabase 5.1. Inleiding In de volgende hoofdstukken ga je oefenen / werken met SQL. Om te kunnen oefenen heb je natuurlijk wel een database nodig. In dit hoofdstuk wordt besproken hoe je deze

Nadere informatie

Easy Business Tools - Multi-user module

Easy Business Tools - Multi-user module Easy Business Tools Multi-user module Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor 5 computers in een netwerk kunnen samenwerken in Mijn

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

Thinking of development

Thinking of development Thinking of development Databases Arjan Scherpenisse HKU / Miraclethings Agenda voor vandaag Opdracht tussenstand State diagram / Observer pattern Bret Victor Databases 2/42 Opdracht tussenstand Slides

Nadere informatie

DataFlex 19.0 SQL Server

DataFlex 19.0 SQL Server Connections to SQL Server 1 Agenda Connecties Aanpassingen in applicaties 2 Connecties Kort overzicht 3 SQL manier Connectie maken met een server (login) Connectie stelt je in staat om tabellen in een

Nadere informatie

Vraag : Antwoord : Meer Infos.pdf. Wat zijn de minimum systeemeisen voor Bouwsoft?

Vraag : Antwoord : Meer Infos.pdf. Wat zijn de minimum systeemeisen voor Bouwsoft? Vraag : Wat zijn de minimum systeemeisen voor Bouwsoft? Antwoord : Systeemvereisten lokale pc of netwerk / Verdere technische info bouwsoft.eu 1. Pc met pentium III 1000Mhz - 512MB RAM (1GB igv Vista)-

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Windows XP Migratie opties. Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl)

Windows XP Migratie opties. Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Windows XP Migratie opties Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Windows XP Migratie opties Wat is het probleem met Windows XP De opties te vervanging van Windows XP Migratie naar Linux Mint Probleem met

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

SQL Plan Management in Oracle11g Harald van Breederode

SQL Plan Management in Oracle11g Harald van Breederode SQL Plan Management in Oracle11g Harald van Breederode Sinds de introductie van de Cost Based Optimizer (CBO) in Oracle7 hebben zowel database beheerders als database ontwikkelaars de wens om deze optimizer

Nadere informatie

Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt Schooljaar 2009-2010 TINFO POKER GAME Oracle Scripts

Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt Schooljaar 2009-2010 TINFO POKER GAME Oracle Scripts Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt Schooljaar 2009-2010 TINFO POKER GAME Oracle Scripts Studenten: Peter Asnong Rik Broens Tom De Keyser Daan Gielen Kris Gregoire Koen Olaerts Toon Wouters Inhoudsopgave

Nadere informatie

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering OpenERP Inhoud Ervaringen vanuit de gebruiker DEMO Open source filosofie OpenERP Voor welke bedrijven

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

edocs database structuur info

edocs database structuur info edocs database structuur info EMAIL WEBSITE Zwolle, 3 jan. 12 j.moorman@edocs.nl www.edocs.nl PAGINA 2 VAN 6 Background info edocs is een digitale archiveringsproduct voor windows platforms geschreven

Nadere informatie

CTI Installatie & Configuratie

CTI Installatie & Configuratie CTI Installatie & Configuratie Nimava Group BV Huis ter Heideweg 20 3705 LZ Zeist Inhoudsopgave InhoudsopgaveOfficeServLink (O.S.L.)... 1 OfficeServLink (O.S.L.)... 2 Wat is de OfficeServLink?... 3 Wanneer

Nadere informatie

Onderzoek Migratie Windows NT voor Wegontwerpafdelingen in Rijkswaterstaat

Onderzoek Migratie Windows NT voor Wegontwerpafdelingen in Rijkswaterstaat C8108 BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaterstaat Postbus 20.000 3502 LA Utrecht Onderzoek Migratie Windows NT voor Wegontwerpafdelingen in Rijkswaterstaat Keuze voor Windows NT BIBLIOTHEEK BOUWOiENST RI.IKSWATERSTAAT

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 UNIT4 Multivers is een product van: UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 0184 444555 Supportfax

Nadere informatie

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3 SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING Versie 1.3 1 Handleiding Installatie Scenario Advies... 1 2 Voorbereiding installatie Scenario Advies... 1 2.1 Downloaden programmatuur... 2 3 Serverinstallatie Scenario

Nadere informatie

AHSAY OBM QUICK START GUIDE

AHSAY OBM QUICK START GUIDE AHSAY OBM QUICK START GUIDE Contents AHSAY OBM QUICK START GUIDE... 2 ALGEMENE INSTELLINGEN... 2 RECHTEN INSTELLEN... 2 BACKUP VAN NETWERKSCHIJVEN... 4 INSTELLEN VAN DE IN-FILE DELTA... 6 DE ENCRYPTIESLEUTEL...

Nadere informatie

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet.

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet. Het installeren van WordPress Nu je een volledig werkende virtuele server hebt is het tijd om er een applicatie op te installeren. We beginnen met de blogtool WordPress. De database De eerste stap is het

Nadere informatie

Een website maken met databasetoegang.

Een website maken met databasetoegang. Hoofdstuk 5 Een website maken met databasetoegang. In dit hoofdstuk gaan we het weblog dat je in hoofdstuk 4 hebt gemaakt verder uitbreiden. Een belangrijk onderdeel wordt toegevoegd aan de applicatie,

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. Lizard Configuration Manager ToolTip. Installatie. Instellen. Initieel instellen

Gebruikers handleiding. Lizard Configuration Manager ToolTip. Installatie. Instellen. Initieel instellen Gebruikers handleiding Lizard Configuration Manager ToolTip Installatie Installeer eerst het volgende: Installeer python 2.5.2; zie de map Breda\Tooltip\lcm\install\python-2.5.2.msi Ga naar dos (run/uitvoeren

Nadere informatie

Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS

Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS Voor inloggen vanuit huis, GLT en NAM Geschreven door: Business Information Datum: 4-5-2011 ENOVIA: 01335559-0001 rev D ENOVIA nummer: 01335559-0001

Nadere informatie

Arjen Glas Stage: Viaict. Opdracht virtualisatie I44

Arjen Glas Stage: Viaict. Opdracht virtualisatie I44 Arjen Glas Stage: Viaict Opdracht virtualisatie I44 Inhoud Software... 3 Wat wordt er gevirtualiseerd... 4 Hardware... 6 Opslag... 7 Fouttolerantie. High availability, Scalability... 8 Verdere relevante

Nadere informatie

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows.

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 1 Xampp downloaden... 2 2 Installatie Xampp 1.7.4 op externe harddisk... 3 3 XAMPP herconfiguren...

Nadere informatie

ChainWise server randvoorwaarden

ChainWise server randvoorwaarden ChainWise server randvoorwaarden Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 04-08-2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding installatie Enecsys uitlezen op een Synology NAS

Handleiding installatie Enecsys uitlezen op een Synology NAS Handleiding installatie Enecsys uitlezen op een Synology NAS Disclaimer: Dit document is geschreven als handleiding voor de installatie van een Enecsys logger op een Synology NAS. Alhoewel geprobeerd is

Nadere informatie

1. Inleiding... 2 1.1. Inleiding SQL... 3 1.1.1. Inleiding... 3 1.1.2. Database, databaseserver en databasetaal... 4 1.1.3. Het relationele model...

1. Inleiding... 2 1.1. Inleiding SQL... 3 1.1.1. Inleiding... 3 1.1.2. Database, databaseserver en databasetaal... 4 1.1.3. Het relationele model... 1. Inleiding... 2 1.1. Inleiding SQL... 3 1.1.1. Inleiding... 3 1.1.2. Database, databaseserver en databasetaal... 4 1.1.3. Het relationele model... 4 1.1.4. Wat is SQL?... 6 1.1.5. Verschillende categorieên

Nadere informatie

Systeemeisen Exact Compact product update 406

Systeemeisen Exact Compact product update 406 1 van 6 08-10-2013 12:07 Exact Compact Systeemeisen Exact Compact product update 406 Een pressionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen

Nadere informatie

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,-

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Prijslijst 2015 Algemeen Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Advisering: 10,- per uur. Reparaties Onderzoekskosten: 10,- Reparatiekosten: 10,- Installaties

Nadere informatie

Linux Mint Cinnamon 18.1 Ervaringen. Bart van Dijk

Linux Mint Cinnamon 18.1 Ervaringen. Bart van Dijk Linux Mint Cinnamon 18.1 Ervaringen Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Linux Mint Cinnamon 18.1 Waarom overstappen naar Linux Linux weetjes Achtergrond Linux Mint Ervaringen Aanbevelingen Waarom overstappen

Nadere informatie

Upgrade EEPC 7.0.2 naar Drive Encryption 7.1

Upgrade EEPC 7.0.2 naar Drive Encryption 7.1 Upgrade EEPC 7.0.2 naar Drive Encryption 7.1 Inhoud 1 Kenmerken... 3 1.1 Hardware eisen... 3 1.2 Software eisen... 3 2 Upgrade-paden... 4 2.1 De stappen in het kort... 4 3 Start... 5 3.1 Upgrade de EEAdmin

Nadere informatie

BACK-UP ANVA-SOFTWARE EN -DATA

BACK-UP ANVA-SOFTWARE EN -DATA BACK-UP ANVA-SOFTWARE EN -DATA ANVA Gebruikersdocumentatie Versie 44.P04 Wijzigingsdatum 11-12-2015 Productaanbod ANVA B.V. biedt software-oplossingen die bedrijven in staat stellen te excelleren in de

Nadere informatie

5/8 Patch management

5/8 Patch management Management Services 5/8 Patch management 5/8.1 Beheer van patches met Subscription Management Tool 5/8.1.1 Inleiding Een moderne Linux-server moet regelmatig worden bijgewerkt met de laatste versie van

Nadere informatie

HOWTO: Microsoft Domain Controller en Linux DNS-server. geschreven door Johan Huysmans

HOWTO: Microsoft Domain Controller en Linux DNS-server. geschreven door Johan Huysmans HOWTO: Microsoft Domain Controller en Linux DNS-server geschreven door Johan Huysmans 1. Over deze howto. Deze howto behandelt verschillende aspecten van een MS Windows Domain Controller gebruik makend

Nadere informatie

Oracle Rolling Upgrades met SharePlex Bart.vanKnijff@quest.com Systems Consultant Quest Software Nederland 9/11 2007

Oracle Rolling Upgrades met SharePlex Bart.vanKnijff@quest.com Systems Consultant Quest Software Nederland 9/11 2007 Oracle Rolling Upgrades met SharePlex Bart.vanKnijff@quest.com Systems Consultant Quest Software Nederland 9/11 2007 Copyright 2006 Quest Software Agenda Wat is SharePlex? Toepassingen en de belangrijkste

Nadere informatie

Handleiding installatie Hexagon Geospatial Software

Handleiding installatie Hexagon Geospatial Software Handleiding installatie Hexagon Geospatial Software Laatste update: 10-1-2014 1 Contents Stap 1: Software verkrijgen... 3 Stap 2: licentie verkrijgen... 4 Stap 3: Licentie inlezen... 6 Meer hulp nodig?...

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie