FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S)"

Transcriptie

1 FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING AUTEUR(S) : Kris Bekkers DOCUMENTNUMMER : VERSIE : BRON : Kris Bekkers STATUS : DOCUMENTDATUM : 12 juni 2006 AANTAL PAGINA'S : 75 Copyright 2006, Kris Bekkers Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar is verboden. Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit document, gelieve contact op te nemen met Kris Bekkers

2

3 Inhoud 1 Inleiding Historiek Systeem vereisten Algemene opmerkingen De notie Logische verwijdering Fout afhandeling Wijzigingen aan gegevens (records) Wizards Installatie Installatie van Mysql Database Installatie van de applicatie(s) Installatie van FraClaDoc Maintenance Installatie van de database De applicatie opstarten Start menu of snelkoppeling op het bureau-blad Opstarten - inlogscherm Het hoofdscherm van FraCladoc maintenance De delen van het hoofdscherm Toegang tot de verschillende beheersfuncties Instellingen van FraClaDoc Maintenance Algemene settings Database instellingen Instellingen voor Foutafhandeling Uitzicht van het programma Applicaties beheren: Algemeen Algemene informatie Applicatie parameters Parameters wijzigen Nieuwe parameter aanmaken Applicaties beheren: Historiek (logging) Applicaties beheren: Database backup & Restore Inleidende noties Smart versus script Conflict afhandeling bij Smart Restore Applicatie database beheren Algemeen Database gebruikers beheren j u n i v a n 7 5

4 Beheren van gebruikers Rechten in Mysql databases Rechten verreist voor FraCladoc applicaties Een database backup nemen Het backup scherm Het nemen van een backup Een database backup herstellen Het herstel-scherm Het terugplaatsen van een backup: scripting Het terugplaatsen van een backup: Smart restore Applicaties beheren: Profielen en gebruikers (Security) Profielen Profielen beheren Nieuw profiel maken Gebruikers toekennen aan een profiel Gebruikers Gebruikers beheren Nieuwe gebruiker maken Profielen toekennen aan een gebruiker Applicaties beheren: Schermen Verzamelscherm schermen Initiële installatie schermen ophalen Schermen vertalen Taal keuze Vertalen van het scherm Vertalen van menu s Schermen beveiligen volgens profiel Keuzen van het profiel Beveiliging van het scherm Beveiliging van menu s: Applicaties beheren: Talen Applicaties beheren: Boodschappen (Messages) Boodschappen ophalen en bewerken Boodschappen in een nieuwe taal vertalen Database model: Voorbeelden: Voorbeeld van script uitvoer Voorbeeld van smart uitvoer j u n i v a n 7 5

5 Lijst wijzigingen VERSIE DATUM OMSCHRIJVING AUTEUR Initiële versie KBE Aanpassingen n.a.v. versie 7.1 KBE 1 2 j u n i v a n 7 5

6 1 Inleiding De eerste versie van FraCladoc wat staat voor Franciscus & Clara Documentatie bestaat sedert Sindsdien is er van alles geëvolueerd. Niet alleen de taal waarin het geschreven is, van Access over Visual Basic naar.net (c#), maar ook de gebruiksvriendelijkheid en de inhoud van het programma. De huidige versie van FraCladoc bevat naast de grondtekst van de (meeste) franciscaanse bronnen ook een vertaling in de meest gangbare Europese Talen (waaronder Nederlands, Frans, Engels, Italiaans en Spaans). Ook van de bijbel zijn verschillende transcripties opgenomen: de Wilibrord vertaling, een Vulgaat vertaling en de Bible de Jérusalem als één van de toonaangevende Franse vertalingen. Nieuw in de huidige versie is de opsplitsing van de applicatie in twee delen. Een eerste deel is het gedeelte dat gericht is op de Bronnen zelf. Het tweede gedeelte waarvan je de handleiding nu voor je hebt is dat deel dat gericht is op installatie en onderhoud van de applicatie. Dit was nodig omdat er meer en meer vraag kwam naar een eenvoudige netwerk installatie en de bijhorende mogelijkheid om de applicatie van op afstand te beheren. 1 2 j u n i v a n 7 5

7 2 Historiek Hieronder krijg je een overzicht van de wijzigingen Date Versie Action Bugfix waarbij het herstellen van een database-script case-sensitive is voor de command-terminators. Dit zorgde ervoor dat sql-commands die eindigden op "GO" of "go" anders geïnterpreteerd werden Om te bepalen welk programma het maintenance programma is, worden de naam van de applicatie-executable zoals die gevonden wordt in de database (tabel app_applications) vergeleken met de naam van de executable van het maintenance programma. Deze vergelijking gebeurde case-sensitive zodat er geen maintenance programma gevonden werd als de naam verschilde. Dit zorgde ervoor dat de database niet meer hersteld of ge-backed-up kon Om de nieuwe schermen te backuppen zonder dat dit de bestaande in de database overschreef is er in het scherm om een back-up te maken een knop bijgeplaatst die u toelaat om een aantal criteria in te stellen Wijzigingen aan de database: Date DB Function Name Modification FraCladoc Admin_GetParameter Added function to retrieve the parameter from the parameter table 1 2 j u n i v a n 7 5

8 3 Systeem vereisten De huidige applicatie van FraCladoc is geschreven in.net Als dusdanig kunnen wij verwijzen naar wat Microsoft zelf erover zegt en kunnen wij ons daarmee tevreden stellen. Dit wil zeggen, alle pc s waarop.net geïnstalleerd kan worden voldoen voor de applicatie. Bemerk wel dat, hoe sterker de computer, hoe vlotter de applicatie zal werken. Verder heb je afhankelijk van jouw keuze een database nodig. Deze kan lokaal geïnstalleerd worden of op een pc (server) die daarvoor speciaal toe uitgerust is. Dit laatste is handig als je de applicatie wilt gebruiken in een bibliotheek, een kloostergemeenschap of een andere locatie waarbij verschillende gebruikers toegang moeten hebben tot dezelfde gegevens. Wij geven de voorkeur aan MySql (www.mysql.com) om verschillende redenen 1. Vooreerst is de kost hierbij van belang. In tegenstelling tot andere databases kan MySql vrij gedownload worden. Verder heeft MySql vanaf versie 5.0 alle toeters en bellen die andere databases ook hebben. 1 Hoewel wij de voorkeur geven aan Mysql is FraCladoc zo ontwikkeld dat het met meerdere databases kan gebruikt worden. (sql server, Oracle etc). Hierbij is het wel van belang te vermelden dat de feitelijke conversie een taak is die nog uitgevoerd dient te worden. 1 2 j u n i v a n 7 5

9 4 Algemene opmerkingen 4.1 De notie Logische verwijdering In sommige gevallen dien je gegevens te verwijderen. De applicatie zal hiertoe de mogelijkheid geven. Daar waar mogelijk is werd de notie van logische verwijdering geintroduceerd, dit in tegenstelling tot fysische verwijdering. Logische verwijdering: Dit wil zeggen dat de gegevens niet echt verwijderd worden uit de database. Er wordt in dit geval een vlag (flag) bijgehouden die op True (aan) gezet wordt om aan te duiden dat dit gegeven niet meer beschikbaar is. (Je kan bijvoorbeeld een profiel op deze manier verwijderen). Dit laat het tevens mogelijk om deze gegevens te herstellen en opnieuw beschikbaar te maken. Fysische verwijdering: Dit verwijderd de gegevens zodanig dat ze niet meer beschikbaar zijn. 4.2 Fout afhandeling In FraCladoc applicaties worden fouten altijd op dezelfde manier afgehandeld. (Wat er getoond moet worden kan je bij de kiezen bij de instellingen op applicatie niveau). Hoe het getoond wordt verdient enige verduidelijking. Een fout-boodschap bij FraCladoc applicaties ziet er altijd hetzelfde uit: Veld Application Computer Code Omschrijving Dit geeft de naam van de applicatie weer De naam van de computer van waarop je werkt. Dit geeft een fout-code. Het merendeel van deze codes zijn terug te vinden in de fout-boodschappen (messages). Volgende conventie wordt aangehouden. Als de code begint met VALID wil dat zeggen dat het om een valideringsfout gaat. Begint de code met FRMWRK wil dat zeggen dat het om een foutboodschap gaat die te maken heeft met het raamwerk van elke FraCladoc applicatie. 1 2 j u n i v a n 7 5

10 User Boodschap More Info Close Hiernaast kan elke applicatie nog zijn eigen codes ontwikkelen. De gebruiker die momenteel op het systeem is ingelogd. Bovenaan de boodschap vindt je telkens de datum en het uur waarop de fout is opgetreden. Hieronder staat een omschrijving van de fout. Als er meer informatie voorhanden is, wordt dat getoond als je op deze knop drukt. Meestal zal het gaan om technische informatie nodig om de fout te reproduceren Dit sluit het scherm. 4.3 Wijzigingen aan gegevens (records) Soms is het nuttig om te weten wanneer een record aangemaakt of gewijzigd is en door wie. Om dit te bekomen op een eenvoudige en eenduidige manier is er in de meeste tabellen op database niveau een aantal kolommen gecreëerd. Al deze kolommen worden automatisch opgevuld (tabel triggers) en de gebruiker moet zich hiervan niets aantrekken. Kolom CreUser CreTime UpdUser Omschrijving Dit is de gebruiker die het record heeft aangemaakt. Dit is het tijdstip waarop het record is aangemaakt. Dit is de gebruiker die het record het laatst heeft gewijzigd. UpdTime Dit is het tijdstip waarop het record het laatst is aangepast. Actie Iedere keer als er een insert gedaan wordt op de tabel wordt deze waarde automatisch ingevuld met de gebruiker die momenteel is aangelogd in de applicatie of als dit eerste niet achterhaalbaar is de gebruiker die momenteel aangelogd is in de database. Iedere keer als er een insert gedaan wordt op de tabel. Iedere keer als er een wijziging (update) gedaan wordt op de tabel wordt deze waarde automatisch ingevuld met de gebruiker die momenteel is aangelogd in de applicatie of als dit eerste niet achterhaalbaar is de gebruiker die momenteel aangelogd is in de database. Iedere keer als er een wijziging gedaan wordt op de tabel. 4.4 Wizards Veel van de functionaliteiten binnen FraCladoc applicaties worden afgehandeld met behulp van zogenaamde wizards. In feite zijn dat een aantal stappen die je moet doorlopen om een bepaalde handeling tot een goed einde te brengen. (vb. Het toevoegen van een auteur, het vertalen van een scherm, etc.) Bij iedere stap hoort er een stukje validatie: de gegevens die ik heb ingegeven, zijn die correct of niet? 1 2 j u n i v a n 7 5

11 Bovenaan iedere wizard zal een korte omschrijving komen te staan: Onderaan de wizard zullen steeds volgende knoppen ter beschikking staan: Volgende gaat naar de volgende stap. Vorige gaat naar de vorige (indien toegestaan) Annuleren annuleert de wizard Einde enkel beschikbaar als je op het einde van de wizard komt. 1 2 j u n i v a n 7 5

12 5 Installatie De installatie dient in verschillende etappes te gebeuren. Vooreerst dient de database geïnstalleerd te worden. Vervolgens kunnen we de applicatie zelf installeren. 5.1 Installatie van Mysql Database Op de cd is versie 5.1 meegeleverd van Mysql. Heb je echter een (bedrijfs) netwerk dat met een recentere versie werkt is dat geen probleem en kan je deze stap overslaan. De installatie van de gegevens wordt verder uitgelegd onder punt Installatie van de applicatie(s) Zoek op de cd-rom naar de directory genaamd MySQL. Deze directory bevat maar een bestand Mysql_Setup.exe. Open dit gezipte bestand door er op te dubbelklikken. Na enkele seconden verschijnt dan het volgende scherm en kan het voorwerk voor de installatie van MySQL beginnen: Kies in dit scherm voor Next. Het volgende scherm verschijnt: 1 2 j u n i v a n 7 5

13 In dit scherm wordt gevraagd wat er precies geïnstalleerd moet worden. We gaan er van uit dat u kiest voor de optie Complete. Klik deze optie dus aan. Vervolgens wordt gevraagd of u klaar bent voor de installatie. Zo ja, kies dan voor Next en het volgende scherm verschijnt: Als u klaar bent voor de installatie, kies dan voor Install. De installatie begint dan: 1 2 j u n i v a n 7 5

14 Na enkele seconden wordt de volgende vraag gesteld: Kies voor Skip Sign-Up tenzij u zich wilt registreren bij Mysql als gebruiker - en ga naar Next. De sign-up kan later uitgevoerd worden. De volgende boodschap verschijnt : 1 2 j u n i v a n 7 5

15 Zorg dat het vinkje aan staat bij Configure the MySQL Server now en kies voor Finish: Kies wederom voor Next en dit scherm verschijnt: 1 2 j u n i v a n 7 5

16 Kies voor de optie Standard Configuration en daarna voor Next. In een later stadium, als u meer ervaring hebt met en kennis over MySQL, kunt u alsnog MySQL overnieuw installeren en voor de Detailed Configuration kiezen. Het volgende scherm verschijnt: Kies in het bovenstaande scherm voor de optie Install As Windows Service en ga daarna naar Next. Het onderstaande scherm wordt getoond: 1 2 j u n i v a n 7 5

17 In het bovenstaande scherm moet het password (wachtwoord) van de door MySQL aangemaakte gebruiker ingevuld worden. De naam van deze gebruiker is root. Uiteraard mag u zelf een password bedenken maar wil er alstublieft voor zorgen dat u een password kiest dat enerzijds moeilijk te raden is en dat je anderzijds niet vergeet! Tik dit password tweemaal in. Uiteraard wordt tweemaal dit password als sterretjes getoond. Ga daarna naar Next. Dit scherm verschijnt nu: Als u klaar bent om de configuratie van MySQL af te ronden, drukt u op Execute. De configuratie zal met vinkjes de status tonen. Dit proces hoort slechts enkele seconden te duren: 1 2 j u n i v a n 7 5

18 Indien alles klaar is, wordt het volgende scherm getoond: Als u nu op Finish drukt, bent u klaar en is de MySQL-databaseserver geïnstalleerd. Om te controleren of alles werkt, kunt u in het Configuratiescherm (Control Panel) kiezen voor Systeembeheer (Administrative Tools) en vervolgens op Services. Het volgende scherm verschijnt dan: 1 2 j u n i v a n 7 5

19 Als MySQL in het bovenstaande rijtje als een service verschijnt (zie de achtste rij), dan draait de MySQL-databaseserver. 5.2 Installatie van de applicatie(s) Installatie van het onderhoud programma dient in een aantal stappen te gebeuren. Nieuw in de huidige versie is dat we onderscheid maken in de eigenlijke applicaties (Zoals FraCladoc om de bronnen te bestuderen) en het onderhoudsprogramma. Dit heeft ook gevolgen wat de database betreft, deze is nu opgesplitst om zoveel mogelijk uitbreidbaar te zijn. De set-up weerspiegelt dit. Zorg er voor de installatie voor dat je de nodige rechten hebt op database niveau om objecten aan te maken en te verwijderen. Bij een eerste (initiële installatie) is dit immers nodig. Typisch laat je dit voor een bedrijfs netwerk uitvoeren door de database administrator. Beschik je niet over een bedrijfsnetwerk opteer je er best voor om Mysql als gegevensdrager (database) te gebruiken. Bij de installatie van het onderhouds programma kan je dan als database gebruiker root name. (Zie hiervoor de sectie Installatie van Mysql Database) Installatie van FraClaDoc Maintenance De software instaleren gebeurd door middel van een eenvoudige wizard. Deze vindt je op de cd of kan je downloaden via onze support website. Steek de cd in de cd-lezer. Normaal start het setup programma automatisch. Indien dit niet gebeurd, zoek dan naar het bestand FCDOC_AppMaintenance_setup.exe en klik er tweemaal op met de muis. Het introductie scherm wordt getoond. Druk op Volgende om de installatie te starten. 1 2 j u n i v a n 7 5

20 Op deze pagina vindt je informatie waar de mosterd vandaan komt. Verdere ondersteuning kan je dan vinden op onze website 2 Vink de checkbox aan en druk op volgende om verder te gaan. Je komt in het scherm waar je kunt kiezen wat je wilt installeren. Het eerste item in de lijst is standaard aangevinkt en kan je niet de-selecteren. Dit is immers nodig om de software te kunnen draaien. 2 Bemerk dat deze website niet continue on-line is en momenteel nog in experimentele fase is. 1 2 j u n i v a n 7 5

21 Verder heb je nog volgende mogelijkheden: Database Installatie: Als je dit aanvinkt wordt er voordat de setup afgesloten wordt een kleine applicatie gestart die de database gaat installeren. Hiervoor moet je wel een draaiende database hebben en de nodige rechten om een database aan te maken. Bemerk dat je dit niet iedere keer moet doen. Enkel als je FraCladoc Maintenance voor de eerste keer installeert dien je deze stap uit te voeren. De bestanden hiertoe worden in de {database} subfolder geplaatst. Documentatie: Dit zal twee documenten installeren op je harde schijf. Enerzijds de technische documentatie. Dit bevat een omschrijving van alle classes, interfaces en objecten van de applicatie. (gedocumenteerd via Ndoc, een tool die dit mogelijk maakt). Voor de geïnteresseerde leek kan dit een aanknopingspunt zijn om de applicatie uit te breiden met nieuwe mogelijkheden. Een tweede document dat geïnstalleerd wordt is het document dat je nu aan het lezen bent. Dit bevat de manier waarop je de software dient te installeren en te gebruiken. De bestanden hiertoe worden in de {Documentation} subfolder geplaatst. Desktop shortcut: Dit maakt een snelkoppeling aan op je bureau-blad zodat je niet lang hoeft te zoeken. De snelkoppeling naar het programma wordt automatisch gemaakt en hoef je niet afzonderlijk te selecteren. Nadat je de gewenste opties hebt aangevinkt druk je op volgende om verder te gaan met de installatie. Volgend scherm verschijnt: Hier kan je kiezen waar het programma wordt geplaatst op harde schijf. Druk op volgende om te accepteren. 1 2 j u n i v a n 7 5

22 Als je gekozen hebt om de database mee te installeren zal er op het einde van deze stap een hulp-programaatje opgestart worden die dat voor u in orde brengt. Zie verder onder Installatie van de database. Druk hier op afsluiten. Als je wenst kan je meteen de applicatie opstarten. Vink hiertoe de checkbox aan en druk op voltooien. 1 2 j u n i v a n 7 5

23 5.2.2 Installatie van de database. Als je bij de setup koos voor de installatie van de database kom je op een gegeven moment op volgend scherm terecht: Hier heb je bij een initiale installatie bij de setup- enkel de mogelijkheid om het voorgestelde bestand in te lezen ( inlezen ) en de database te herstellen. Eenmaal alles functioneert kan je opteren om de database volledig te herstellen of slechts partieel. Op dit moment dienen we de database helemaal te installeren. Voor Mysql heb je een gebruiker nodig met minimaal volgende rechten: Op database niveau (*.*): SELECT, INDEX, SUPER, EXECUTE, CREATE VIEW, SHOW VIEW, CREATE ROUTINE, ALTER ROUTINE Op de Mysql database: (Mysql.*): SELECT Druk eerst op Inlezen. Nadat het bestand is ingelezen kan je op het tabblad Script Restore de uit te voeren commando s vinden. Eventuele fouten tijdens het inlezen zullen u gemeld worden. Nadat het bestand is ingelezen kan je op Herstellen drukken en wordt de database aangemaakt. Je zal onder het tabblad Progress Info de voortgang kunnen monitoren. Voor meer uitleg verwijzen we verder naar de sectie dit dit scherm specifiek behandeld. 1 2 j u n i v a n 7 5

24 6 De applicatie opstarten 6.1 Start menu of snelkoppeling op het bureau-blad. Als je bij de installatie gekozen hebt om een snelkoppeling te plaatsen op het bureau-blad kan je dit gebruiken. De andere manier is om het start-menu te gebruiken. Volgende items werden daartoe aangemaakt: FraClaDoc Maintenance: Het eerste item ( FraCladoc Maintenance ) doet hetzelfde als een eventuele snelkoppeling op je bureau-bla. Dit zal de applicatie opstarten. FraCladoc Maintenance Handleiding: Dit opent de handleiding die je nu aan het lezen bent. Technische Documentatie: Dit opent een windows help bestand met technische documentatie. Alle code die geschreven is voor dit programma is gedocumenteerd. Deze documentatie is vrij beschikbaar voor gebruikers van FraClaDoc applicaties. Uninstall Dit desinstalleert het programma. 6.2 Opstarten - inlogscherm Als je de applicatie opstart krijg je volgend scherm te zien. Veld Gebruiker Omschrijving Dit is de gebruiker waarmee je inlogt in de applicatie. Als je FraClaDoc Maintenance voor de eerste maal opstart (en in de veronderstelling dat de database reeds geïnstalleerd is) kan je inloggen 1 2 j u n i v a n 7 5

25 Profiel Wachtwoord met de gebruiker FraClaDocMaint zonder wachtwoord. Hiermee bepaal je je rechten die je zal hebben als je de applicatie opstart. Hier vul je het wachtwoord in voor de applicatie. Als je alle gegevens ingevuld hebt druk je op OK. De applicatie zal checken of enerzijds deze gebruiker gekend is en het correcte wachtwoord is meegegeven en anderzijds of deze gebruiker de nodige rechten heeft. Dit wil zeggen of het profiel dat geselecteerd is gemachtigd is om de applicatie op te starten. Indien dat niet het geval is, volgt de volgende foutboodschap: (zie Fout afhandeling voor meer uitleg over de verschillende topics op het scherm). Opmerking: Tijdens het opstarten van de applicatie worden er een aantal zaken nagekeken. Eén van de zaken is of we kunnen beschikken over een geldige connectie (verbinding) naar de database. Is dat niet het geval dan wordt er een scherm getoond waar je de instellingen kunt wijzigen. Dit scherm staat beschreven onder het puntje Database instellingen 1 2 j u n i v a n 7 5

26 7 Het hoofdscherm van FraCladoc maintenance 7.1 De delen van het hoofdscherm Eenmaal de applicatie gestart is krijg je onderstaand scherm te zien. Dit scherm valt uiteen in drie delen. Menu: Er zijn slechts twee menu items. Bestand en Help. In het eerste menu ( bestand ) kan je verder kiezen om de applicatie-opties in te stellen en de applicatie af te sluiten. Het tweede menu-item ( Help ) geeft u wat algemene informatie over het programma zelf. Navigatie: In de lijst die u aantreft op de linkerkant van het scherm ziet u een Treeview. Deze bevat de applicaties die momenteel geïnstalleerd zijn. (In ons voorbeeld gaat het over FraClaDoc en FraClaDocMaint. Als één van de items grijs is heb je met je profiel waarmee je ingelogd bent geen toegang om deze applicatie te beheren. 1 2 j u n i v a n 7 5

27 Werkblad: Het grijze gedeelte op het scherm is het zogenaamde werkblad. Hierop zullen de verschillende beheersschermen getoond worden. Verschillende schermen kunnen gelijktijdig open zijn. Op het bovenstaande werkblad (tabbed interface) zijn 5 schermen actief. Om plaats te maken zijn er echter 4 van de 5 verborgen. Door op de naam van één van de schermen te klikken zal dit scherm opnieuw geactiveerd worden en het huidige (actief) scherm wordt dan verborgen. 7.2 Toegang tot de verschillende beheersfuncties De navigatie-lijst fungeert als toegang tot de verschillende beheersmodaliteiten van de applicatie. We willen ze kort toelichten: General: Dit geeft toegang tot algemene informatie over het programma zoals naam, omschrijving en applicatieparameters. Application Log: In de loop van het programma kan je op fouten botsen. Dit kunnen gewone fouten zijn, maar ook programmeerfouten. Bij de instellingen kan je kiezen welke fouten je wegschrijft naar de database. Deze optie laat u toe om de fouten die geregistreerd zijn in de database te bekijken. Database: Dit laat u toe van een reserve-copy (backup) te nemen van de database en/of een reservecopy terug te zetten. Tevens kan je hiermee rechten aan de database-users toekennen. Deze optie is alleen beschikbaar voor gebruikers met het support profiel binnen FraCladoc maintenance. (en zal bv. Niet beschikbaar zijn bij de applicatie FraCladoc. Bemerk wel dat je hiermee alle databases kunt beheren! Security: Onder deze hoofding wordt alles geregeld wat met toegangscontrole te maken heeft. Dit onderdeel valt verder uiteen in twee delen: - Application Profiles: dit laat u toe om profielen binnen de applicatie te beheren en gebruikers toe te kennen aan die profielen. - Application Users: Hiermee kan je gebruikers toevoegen en wijzigen en profielen toekennen aan die gebruikers. 1 2 j u n i v a n 7 5

28 Application Forms: Alle schermen in FraClaDoc applicaties zijn database-driven. Dit wil zeggen dat een copy ervan bewaard wordt in de database. Deze werkwijze laat u toe om eenvoudig een aantal handelingen te verrichten op die schermen: - Enerzijds laat dit u toe om de schermen te vertalen naar eender welke taal. - Anderzijds laat dit u toe om op die schermen bepaalde objecten (een knop, een label, een checkbox etc.) voor een bepaald profiel beschikbaar te stellen of niet. Languages: Om een scherm (Form) te kunnen vertalen naar een vreemde taal dient deze eerst gedefinieerd te worden. Dit laat u toe om dat te doen. (Standaard zijn reeds het Engels, Nederlands, Frans en Duits gedefinieerd). Messages: De foutboodschappen die getoond worden, zijn ook allen opgenomen in de database. Hiermee kan je deze beheren (vertalen, wijzigen, verwijderen, etc.) 7.3 Instellingen van FraClaDoc Maintenance Via het menu bestand op het hoofdscherm kan je de instellingen voor FraCladoc maintenance beheren. Deze instellingen behelsen o.m. het uitzicht van de applicatie, de database connectie en de instellingen voor fout afhandeling Algemene settings Het eerste wat je te zien krijgt bij het opstarten van het instellingsscherm is het tabblad met algemene informatie. Hierop zie je de naam van de applicatie en een omschrijving. Verder zie je een dropdown lijst met de taal die gebruikt wordt voor de schermen. Maintenance Database en Applicatie database zijn de databases waar respectievelijk de Common data en de applicatie data opgehaald worden. (enkel lezen) 1 2 j u n i v a n 7 5

29 7.3.2 Database instellingen Het tweede tab dat je kunt bekijken en wijzigen is de tab met instellingen voor de connectie naar de database. Om deze gegevens te wijzigen druk je op de knop Wijzigen, volgend scherm verschijnt. 3 Veld Provider Omschrijving Hier kan je kiezen welke provider je kiest. Je hebt de keuze uit MySql, Sql Server (Microsoft), Oracle or Access. Voor deze applictie geldt (momenteel) dat enkel MySql ondersteund wordt. Migratie naar andere databases is voorzien voor in de toekomst. 3 Bemerk dat het scherm om de database connectie te wijzigen automatisch verschijnt als bij het opstarten van de applicatie er geen verbinding gelegd kon worden met de database. 1 2 j u n i v a n 7 5

30 Host UserName Password Port Timeout Connection Lifetime Databases Connection Pooling Use compression Dit is de naam van de computer waarop de database geïnstalleerd is. Heb je geen bedrijfsnetwerk waarbij de database op een afzonderlijke pc is geinstalleerd dan is die wellicht lokaal geinstalleerd. In dit geval type je hier localhost. Dit is de naam van de gebruiker waarmee je de connectie naar de database legt. Opmerking: Dit is niet hetzelfde als de gebruiker waarmee je de applicatie opstart! Het wachtwoord van de gebruiker om de connectie te leggen. De poort waarop de database luistert om te antwoorden op vragen (queries). Dit is afhankelijk van de provider. Als je een andere provider kiest in de dropdown wordt dit automatisch aangepast. Voor Mysql (standaard installatie) geldt dat poort 3306 wordt gebruikt. Dit is de maximum tijd dat er gewacht wordt op antwoorden van de database. De tijd dat een verbinding naar de database levend blijft indien er een tijdje geen vragen meer gestuurd worden. De database waarnaar de connectie gelegd wordt. Standaard wordt FraCladoc Maintenance geïnstalleerd in de database met naam FraClaDoc. Aanduiding of er in de mate van het mogelijke gebruik gemaakt wordt van één en dezelfde database connectie bij het uitvoeren van vragen (queries). Dit kan de snelheid ten goede komen. Vlag om aan te duiden of we de gegevens comprimeren vooraleer ze te versturen naar de database. Indien de database op een afzonderlijke server is geïnstalleerd kan dit het netwerk ontlasten doordat er minder grote pakketten verstuurd dienen te worden. Als je de database lokaal (Localhost) hebt geïnstalleerd is het niet aan te raden om dit aan te zetten Instellingen voor Foutafhandeling Standaard is er in de applicatie drie mogelijkheden voorzien om fouten af te handelen. 1 2 j u n i v a n 7 5

31 Scherm: De fouten die tegengekomen worden (zowel de voorziene als de onvoorziene ) worden getoond op het scherm m.b.v. een standaard informatie-scherm. Database: De fouten die tegengekomen worden (zowel de voorziene als de onvoorziene ) worden naar de database weggeschreven. Dit kan handig zijn als je een historiek wilt bijhouden van een aantal zaken. Om de fouten te bekijken die geregistreerd zijn in de database open je de bijhorende beheersfunctie (zie: Applicaties beheren: Historiek (logging) ) Bestand: De fouten die tegengekomen worden (zowel de voorziene als de onvoorziene ) worden weggeschreven in een bestand. Kies je voor deze optie moet je een bestandsnaam ingeven. Hiertoe druk je op Zoeken. Naast de mogelijkheid om te tonen waar fouten afgehandeld worden (scherm, database, bestand of een combinatie van de drie) heb je telkens nog de mogelijkheid om te kiezen welke fouten er afgehandeld dienen te worden: Bovenaan zijn een aantal presets te vinden. Door één van deze drie presets aan te vinken wordt er automatisch een selectie gemaakt in welke zaken of gebeurtenissen er gelogd worden. Preset Alles Minimaal Geen loggin Omschrijving Alle fouten die tegengekomen worden worden gelogd. Het minimale aan fouten worden gelogd De optie om fouten te loggen wordt afgezet voor dit type van foutafhandeling. Onder de lijn vindt je een aantal mogelijkheden van gebeurtenissen die gelogd kunnen worden op een (of een combinatie) van manieren (scherm, database, bestand) Optie Omschrijving Fouten De fouten die tegen gekomen worden Informatie Zogenaamde informatie punten. Dit kan bv. Zijn dat de lengte van een veld te lang is, of dat er gegevens ontbreken. Waarschuwing Een bepaalde handeling kan bv. Ernstige gevolgen hebben. Dit genereert een waarschuwing Debug mode Dit is een speciale optie waarbij elke significante uitvoering van code wordt gelogd. Dit is voornamelijk bedoeld voor het opsporen van fouten die moeilijk te reproduceren zijn. 1 2 j u n i v a n 7 5

d.d. 24-08-2012 Setup notes Versie 17.00.00

d.d. 24-08-2012 Setup notes Versie 17.00.00 d.d. 24-08-2012 Setup notes Versie 17.00.00 Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen:

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen: In deze handleiding leren wij u omgaan met het controlepaneel cpanel. Wij leren u enkele basis mogelijkheden zoals het aanmaken van e-mail accounts, het aanmaken van MySQL databases en deze te koppelen

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Backup Zeker V1.3 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.0 Backup Zeker - Installatie... 4 1.1 Systeemeisen... 4 1.2 Setup / Installatie... 4 1.3 Eerste start - Registratie

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

Personnel Manager naar People Inc.

Personnel Manager naar People Inc. Personnel Manager naar People Inc. I Personnel Manager naar People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Personnel Manager naar People Inc. 1 1.1 Personnel... Manager 1 1.2 People... Inc. 2 1.3 De upgrade...

Nadere informatie

WORDPRESS? Of COURSE! CURSUS: 'Zelf je website maken ZONDER technische kennis en met GRATIS tools' Deel 2 : MIGRATIE VAN WORDPRESS

WORDPRESS? Of COURSE! CURSUS: 'Zelf je website maken ZONDER technische kennis en met GRATIS tools' Deel 2 : MIGRATIE VAN WORDPRESS WORDPRESS? Of COURSE! CURSUS: 'Zelf je website maken ZONDER technische kennis en met GRATIS tools' Deel 2 : MIGRATIE VAN WORDPRESS MIGRATIE VAN EEN WP PLATFORM MET EEN BACKUP PLUGIN Er zijn een aantal

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Hymedis Client. - Handleiding -

Hymedis Client. - Handleiding - - Handleiding - 1 Inhoud 1 INHOUD...2 2 HISTORIEK...3 3 BIJKOMENDE DISCLAIMER...4 3.1 VOORAFGAANDE BEPALING...4 3.2 AANVAARDING VOORWAARDEN...4 3.3 GEBRUIK VAN DE APPLICATIES...4 3.4 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN...4

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Back-up deel 1: introductie

Back-up deel 1: introductie Back-up deel 1: introductie In dit cursusdeel leer je wat een back-up is, waarom je deze moet maken en van welke bestanden. Je leert ook waar je de back-up het beste op kunt slaan. Zo leer je hoe je een

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 Alfresco

Handleidingen 1.0 Alfresco Handleidingen 1.0 Alfresco Alfresco Handleidingen 1.0 Alfresco In dit document vind je de handleidingen voor Alfresco zoals aangeboden door ECM2. I. Alfresco Document Management 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens...

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

EPLAN Education 1.9.10

EPLAN Education 1.9.10 EPLAN Education 1.9.10 -Begeleidend document- v1.0 2009 EPLAN Software & Service Benelux INHOUDSOPGAVE 1. INZICHT DATASTRUCTUUR EPLAN EDUCATION 4 1.1. PROGRAMMA - LICENTIE EPLAN 4 1.1.1. STAND ALONE 4

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Handleiding. Voor Windows en Mac. LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl

Handleiding. Voor Windows en Mac. LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl Handleiding Voor Windows en Mac LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl Voor vragen stuurt u een e-mail naar support@liveschijf.nl Inhoud Online Backup

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 2 Hosting Control Panel...5 2.1 Toegang tot Control Panel...5 2.2 Mogelijkheden Control Panel...7 3 Uw Website maken

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

BackupAgent Online Backup Client voor Windows 3.11 Gebruikershandleiding

BackupAgent Online Backup Client voor Windows 3.11 Gebruikershandleiding BackupAgent Online Backup Client voor Windows 3.11 Gebruikershandleiding January 2008 Version 1.0 Disclaimer This document is compiled with the greatest possible care. However, errors might have been introduced

Nadere informatie

Aura InternetCatalogus

Aura InternetCatalogus Handleiding Aura InternetCatalogus Versie 9.x 2008 Aura Software Helpdesk Telefoon: 030 606 40 95 Fax: 030 601 98 78 Aura Software E-mail: helpdesk@aura.nl Postbus 45 Website: www.aura.nl 3430 AA Nieuwegein

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

FTP Accounts. Home >> FTP

FTP Accounts. Home >> FTP Home >> FTP FTP Accounts Dit hoofdstuk behandelt het aanmaken van FTP accounts, aanpassen/wissen van FTP accounts, anonieme toegang inschakelen, en het instellen van de welkomstboodschap voor anonieme

Nadere informatie

III Klanten Handleiding

III Klanten Handleiding III Klanten Handleiding Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Gebruikersnaam en wachtwoord... 3 1.2 Klant interface... 3 1.3 ISPConfig Rechten van klanten... 4 1.4 Bewaren... 4 1.5 Veranderen van het ISPConfig Wachtwoord...

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie