HLA Fusion -software Versie 3.X.X

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HLA Fusion -software Versie 3.X.X"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion -software Versie 3.X.X Catalogusnr.: FUSPGR HLAF-MAN-v3.x.x-NL-01, Rev 0 (Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion v3.x.x)

2 Alle One Lambda-softwareproducten zijn ontworpen ter ondersteuning van personen met ervaring in HLA-analyse en bieden hulp in de vorm van voorstellen voor typeringsresultaten. Alle klinische en diagnostische resultaten moeten echter zorgvuldig worden gecontroleerd door iemand die is gekwalificeerd in het typeren van HLA om de juistheid te garanderen. Deze software kan als hulpmiddel worden gebruikt bij het voorstellen van resultaten, maar mag niet de enige methode zijn op basis waarvan de te rapporteren resultaten worden bepaald. Deze software is bedoeld als laboratoriumhulpmiddel, niet als bron van definitieve resultaten. Het softwareontwerp vermindert geen gevaren die samenhangen met de software. De laboratoriumdirecteur of technoloog die is getraind op het gebied van histocompatibiliteittests dient alle gegevens te controleren om eventuele problemen met de software op te sporen. Dit document werd samengesteld voordat de HLA Fusion-software werd uitgebracht. Daarom kunt u kleine verschillen aantreffen in de inhoud van de schermen van de toepassing die u gebruikt. Voor in-vitro diagnostisch gebruik Kittridge Street, Canoga Park, CA Tel: Fax: LABType, LABScreen en FlowPRA zijn geregistreerde handelsmerken van One Lambda, Inc. HLA Fusion, LCT, LAT, Micro SSP en LABScan 100 zijn handelsmerken van One Lambda, Inc. Luminex is een geregistreerd handelsmerk van Luminex Corporation. Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation. Copyright 2012, One Lambda, Inc. Alle rechten voorbehouden. Maart 2012 HLAF-MAN-v3.x.x-NL-01, Rev 0 (Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion v3.x.x) ii

3 Inhoudsopgave Het databasehulpprogramma van HLA Fusion openen... 2 Databasetaken... 4 Een nieuwe database maken... 4 Een database selecteren en er verbinding mee maken... 6 Koppelen aan een database... 9 Loskoppelen van een database Een databaseback-upbestand maken Een geplande back-up verwijderen Een database herstellen Databases samenvoegen Een controlelogboekdatabase maken/selecteren Een Fusion-database optimaliseren Databaseoptimalisatie plannen Een Fusion-database opnieuw configureren Een controlelogboekdatabase samenvoegen Details actuele database Gegevensmigratie Eerdere databaseversies opwaarderen naar HLA Fusion-database HLAF-MAN-v3.x.x-NL-01, Rev 0 (Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion v3.x.x) iii

4 HLA Fusion -databasehulpprogramma Met het HLA Fusion -databasehulpprogramma kunt u een SQL Server-database selecteren en openen vanaf elke locatie binnen uw systeemnetwerk die is verbonden met uw computer, op voorwaarde dat de databaseconfiguratie is ingesteld voor externe toegang. Met het databasehulpprogramma van HLA Fusion kunt u SQL Server-databases opzetten en er verbinding mee maken. Daarnaast kunt u hiermee de volgende taken uitvoeren. Let op: Een nieuwe database maken Een bestaande database selecteren/verbinding maken met een bestaande database Een back-up maken van uw database of een schema opstellen voor periodieke back-up Een database herstellen Loskoppelen van een database en deze verwijderen Koppelen aan een database Controlelogboek maken of verbinding maken met een controlelogboek om een gebruikersactiviteit in HLA Fusion te registreren Databases samenvoegen Databases optimaliseren Databases opnieuw configureren Een HLA Fusion-database opwaarderen naar de huidige versie Details van uw Fusion-databases controleren Maak een back-up van uw database voordat u een functie van het databasehulpprogramma uitvoert. HLAF-MAN-v3.x.x-NL-01, Rev 0 (Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion v3.x.x) 1

5 Het databasehulpprogramma van HLA Fusion openen Met behulp van het databasehulpprogramma van HLA Fusion kunt u, afhankelijk van uw machtigingen en het beveiligingsbeleid van uw organisatie, verbinding maken met elke SQL Server op uw computer of netwerk. U moet eerst verbinding maken met een SQL Server om een functie van het Fusion-databasehulpprogramma te kunnen gebruiken. Behalve voor het maken van verbinding met een database kunnen de databasetaken alleen worden uitgevoerd op de server of computer waarop de database zich bevindt. Richtlijnen voor het gebruik van het Fusion-databasehulpprogramma: 1. U kunt verbinding maken met de SQL Server via Windows-verificatie of SQL Server-verificatie. Als u gebruikmaakt van SQL Server-verificatie, worden in het dialoogvenster van de server de gebruikersnaam van de standaard databasebeheerder en het wachtwoord voor een lokale client/server-installatie weergegeven. Het wordt ten zeerste aanbevolen om de collatie en regionale instellingen van databases niet te wisselen. De collatie van databases en de SQL Server spelen een belangrijke rol tijdens het samenvoegen en de migratie van databases. ( Een collatie codeert de regels die het gebruik bepalen van tekens en cijfers voor een taal of alfabet.) Wijzig de machtigingen niet (d.w.z. wie het recht heeft om bepaalde wijzigingen aan te brengen in de database). Dubbelklik op het pictogram Database Utility (Databasehulpprogramma) op het bureaublad van uw computer. Het dialoogvenster Connect to SQL Server (Verbinding maken met SQL Server) wordt weergegeven. 2. Controleer of de informatie over uw SQL Server juist is en klik op de knop OK. Het hoofdvenster van het databasehulpprogramma wordt weergegeven. HLAF-MAN-v3.x.x-NL-01, Rev 0 (Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion v3.x.x) 2

6 Lijst van verschillende databasetaken die kunnen worden uitgevoerd met het Fusion-databasehulpprogramma. Statusbalk Afbeelding 1: Hoofdvenster van het databasehulpprogramma van HLA Fusion De statusbalk onder aan het hoofdvenster van het Fusion-databasehulpprogramma toont de actieve gebruiker, servernaam, databasenaam, en de databasemodus (d.w.z. Fusion en de database bevinden zich op dezelfde computer of de database bevindt zich op een externe server). Het veld User Name (Gebruikersnaam) geeft Not Set (Niet ingesteld) weer als u gebruikmaakt van Windows-verificatie. Elk venster van het databasehulpprogramma bevat een knop Help. U kunt voor de Help-functie ook op de toets F1 drukken. Klik op de +/- tekens uiterst links om de bijbehorende menuopties van het databasehulpprogramma weer te geven of te verbergen. HLAF-MAN-v3.x.x-NL-01, Rev 0 (Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion v3.x.x) 3

7 Databasetaken De databasetaken links in het hoofdvenster bieden verschillende middelen om een Fusion-database te configureren, te beheren en te onderhouden. Deze functies worden hieronder beschreven. Een nieuwe database maken 1. Een nieuwe database kan alleen worden gemaakt op de computer of server waarop zich het programma SQL Server bevindt. Klik links in het venster Database Utility (Databasehulpprogramma) op Create Fusion Database (Fusion-database maken). Bladerknop Veld voor databasenaam Afbeelding 2: Scherm Create Fusion Database (Fusion-database maken) Verzeker u ervan dat de SQL Server de juiste is voor de database die u wilt maken. Voer een unieke naam in voor de nieuwe database. Kies de maximale databasegrootte en klik op Create (Maken). Als u bij SQL 2005 Express of SQL 2008 Express een vinkje plaatst in het vakje naast Unlimited (Onbeperkt), wordt een database gemaakt met de maximaal toelaatbare grootte van vier gigabyte. Voor een gekochte, volledige versie van SQL Server is de maximale databasegrootte één terabyte. Controleer of u voldoende opslagruimte hebt voor een database van deze grootte. Zorg ervoor dat de collaties van uw Fusion SQL Server-database consistent blijven. Verschillende collaties gebruiken verschillende vergelijkingsregels voor het behandelen van gegevens, wat een conflict kan veroorzaken bij het samenvoegen van databases. HLAF-MAN-v3.x.x-NL-01, Rev 0 (Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion v3.x.x) 4

8 Vooropgesteld dat de naam van de nieuw gemaakte database niet al bestaat, wordt de nieuwe database gemaakt en het volgende bericht weergegeven. Afbeelding 3: Bevestiging van gemaakte database 5. Klik op Yes (Ja) om er verbinding mee te maken. Klik op No (Nee) als u er nu geen verbinding mee wilt maken. 6. Als u op Yes (Ja) klikt, wordt een bericht ter bevestiging van de verbinding weergegeven. Klik op de knop OK. Als de naam van de nieuw gemaakte database reeds bestaat, geeft het databasehulpprogramma de volgende foutmelding weer. Afbeelding 4: Verbinding tot stand gebracht 7. Klik op de knop OK. Controleer vervolgens of de door u ingevoerde naam voor de database uniek is voor de geselecteerde SQL Server en probeer het opnieuw. Afbeelding 5: Fout bij het maken van de database Het Fusion-databasehulpprogramma maakt bij het maken van de database hierin een gebruikers-id aan met de naam FUSION_USER. Wijzig de status van deze gebruiker niet. Een databasenaam mag maximaal 35 tekens bevatten. HLAF-MAN-v3.x.x-NL-01, Rev 0 (Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion v3.x.x) 5

9 Een database selecteren en er verbinding mee maken In het venster Database Utility (Databasehulpprogramma) kunt u kiezen om verbinding te maken met een database die reeds op de geselecteerde server aanwezig is. De daaropvolgende analyse met HLA Fusion maakt gebruik van de geselecteerde database Klik in het venster Database Utility (Databasehulpprogramma) op de optie Select/Connect to Fusion Database (Selecteren van/verbinden met Fusion-database). Selecteer een database in de vervolgkeuzelijst Database Name (Databasenaam). De versie, aanmaakdatum, het gebruikte percentage en de huidige en maximale grootte van de geselecteerde database worden eronder weergegeven. Afbeelding 6: Database selecteren 3. Klik op de knop Set (Instellen). Het volgende bericht wordt weergegeven. Afbeelding 7: Verbonden met de database 4. Klik op de knop OK. De door u geselecteerde database wordt nu vermeld in het veld Database Name (Databasenaam) in de statusbalk onder aan het venster Database Utility (Databasehulpprogramma). Afbeelding 8: Statusbalk van hulpprogramma HLAF-MAN-v3.x.x-NL-01, Rev 0 (Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion v3.x.x) 6

10 Een database verwijderen In het venster Database Utility (Databasehulpprogramma) kunt u een bestaande database van de server verwijderen. 1. Klik in het venster Database Utility (Databasehulpprogramma) op Delete Database (Database verwijderen). 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Database Name (Databasenaam) een database en klik op de knop Delete (Verwijderen). De volgende prompt wordt weergegeven. Afbeelding 9: Database selecteren voor verwijdering Als het bericht verschijnt dat de geselecteerde database bezig is, voer deze handeling dan na enkele minuten opnieuw uit. Een gekoppelde database kan niet worden verwijderd. 3. Klik op de knop Delete (Verwijderen). Afbeelding 10: Database verwijderen 4. op de knop Yes (Ja) om door te gaan met het verwijderen Het volgende bevestigingsbericht wordt weergegeven. Klik van de database. Afbeelding 11: Bevestiging van verwijdering HLAF-MAN-v3.x.x-NL-01, Rev 0 (Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion v3.x.x) 7

11 Het databasehulpprogramma bevestigt de verwijdering. Afbeelding 12: Database is verwijderd 5. Als u op No (Nee) klikt, verschijnt een bericht dat aangeeft dat de database niet werd verwijderd. Klik op de knop OK om af te sluiten. Afbeelding 13: Database is niet verwijderd HLAF-MAN-v3.x.x-NL-01, Rev 0 (Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion v3.x.x) 8

12 Koppelen aan een database U kunt de databaseopties Attach (Koppelen) en Detach (Loskoppelen) samen gebruiken als u een database naar een andere locatie wilt verplaatsen en de database aan deze nieuwe locatie wilt koppelen. Ga hiervoor als volgt te werk: Koppel de database los (zie: Een database loskoppelen, voor meer informatie) Verplaats het database.mdf-bestand (dat de database bevat) naar de gewenste locatie op een andere server. Koppel de database volgens onderstaande stappen om de nieuwe locatie van de verplaatste database op te geven. U kunt Attach database (Database koppelen) gebruiken om de database aan een Fusion database.mdf-bestand te koppelen. Het desbetreffende database.mdf-bestand dient zich echter op de geselecteerde server te bevinden. Het verdient aanbeveling om een back-up te maken van de database voordat u de functie Attach (Koppelen) gebruikt. 1. Klik in het venster Database Utility (Databasehulpprogramma) op Attach Database (Database koppelen). Afbeelding 14: Een database koppelen 2. Klik op de bladerknop naast het veld MDF file to attach (Te koppelen MDF-bestand) en zoek het databasebestand dat u wilt koppelen aan Fusion. 3. de knop Open (Openen). Het geselecteerde Selecteer het databasebestand (*.mdf) en klik op bestand (*.mdf) verschijnt in het veld MDF file to attach (Te koppelen MDF-bestand). Afbeelding 15: De te koppelen database kiezen HLAF-MAN-v3.x.x-NL-01, Rev 0 (Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion v3.x.x) 9

13 Voer een naam in voor de database in het veld Attach as (Koppelen als). 4. Klik op de knop Attach (Koppelen). Afbeelding 16: Koppelen aan de database HLAF-MAN-v3.x.x-NL-01, Rev 0 (Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion v3.x.x) 10

14 Loskoppelen van een database Als u een databasebestand (.mdf) wilt verplaatsen naar een andere locatie vanwege schijfruimtegebrek of om andere redenen, dient u dit eerst van Fusion los te koppelen. Vervolgens kunt u het verplaatsen en aan de nieuwe locatie koppelen (zie Koppelen aan een database). Of, als u niet langer HLA Fusion-software aan een bepaalde database wilt hebben gekoppeld, maar u deze nog niet wilt verwijderen. U kunt geen database loskoppelen die op dat moment in gebruik is. 1. Klik in het venster Database Utility (Databasehulpprogramma) op Detach Database (Database loskoppelen). Afbeelding 17: Een database loskoppelen 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Database Name (Databasenaam) een database en klik op de knop Detach (Loskoppelen). Het volgende bericht wordt weergegeven. Afbeelding 18: Database selecteren voor loskoppelen 3. Klik op de knop OK. Afbeelding 19: Database is losgekoppeld Een losgekoppeld.mdf-databasebestand bevindt zich in de directory waar het Fusion-exemplaar van SQL werd geïnstalleerd (bijv., de standaarddirectory is C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL1\MSSQL\Data). HLAF-MAN-v3.x.x-NL-01, Rev 0 (Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion v3.x.x) 11

15 Een databaseback-upbestand maken Het verdient aanbeveling om vaak een back-up van uw HLA Fusion-database(s) te maken. Als er zich iets voordoet waardoor een database beschadigd raakt of ontoegankelijk wordt, kunt u met een back-upkopie van de database alle gegevens herstellen tot aan de datum van de recentste back-up. Gebruik de functie Schedule Backup (Back-up plannen) voor het instellen van een geautomatiseerde regelmatige back-up van een gespecificeerde database op een willekeurige dag of tijd en zo vaak als gewenst. De databaseback-up moet worden opgeslagen op het lokale station van de server of de computer waarop u de back-upkopie gaat maken. De bestandsnaam van het back-upbestand is de naam van de database met de extensie.bak. U kunt een gedeeld station of een station van een netwerkmap gebruiken om daarop back-ups op te slaan, indien de SQL Agent beschikt over de juiste machtigingen voor die directory. Raadpleeg voor meer informatie 1. Klik in het venster Database Utility (Databasehulpprogramma) op Backup Database (Databaseback-up maken). Afbeelding 20: Databaseback-up maken Selecteer een database in de vervolgkeuzelijst Database Name (Databasenaam). Klik op de bladerknop naast het veld Destination (Bestemming). Let erop dat u een bestemmingsdirectory selecteert die op de geselecteerde SQL Server aanwezig is. Kies niet het bureaublad als plaats voor back-ups. Het verdient aanbeveling om hiervoor een speciale map te maken op de C:-schijf (bijv. C:\DB Backups). HLAF-MAN-v3.x.x-NL-01, Rev 0 (Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion v3.x.x) 12

16 Hiermee wordt een nieuw venster geopend waarin u kunt bladeren om een bestemmingsmap te selecteren voor de databaseback-up. Afbeelding 21: Back-up locatie selecteren Geef een bestandsnaam op voor de databaseback-up in het veld Backup File (Back-upbestand) (standaard is dit de databasenaam). U kunt ook op de knop Make New Folder (Nieuwe map maken) klikken en een speciale map voor uw databaseback-ups maken. De back-upbestanden worden opgeslagen met de bestandsextensie (.bak). Voer een van de volgende handelingen uit om onmiddellijk een back-up van de database te maken of om deze te plannen voor een andere dag en tijd: Om onmiddellijk een back-up van de database te maken, klikt u op de knop Backup (Back-up). Het volgende bericht bevestigt een geslaagde databaseback-up. Klik op de knop OK om af te sluiten. Afbeelding 22: Bevestiging van databaseback-up De benodigde tijd om een databaseback-up te maken, is evenredig met de grootte; hoe groter de database, hoe langer het duurt om er een back-up van te maken. Om back-up(s) te plannen voor een andere dag en tijd of voor een geautomatiseerde planning, klikt u op Schedule Backup (Back-up plannen). Het back-upplanningsprogramma wordt geopend. HLAF-MAN-v3.x.x-NL-01, Rev 0 (Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion v3.x.x) 13

17 Een unieke naam voor de back-uptaak. Hoe vaak de back-up wordt uitgevoerd. Tijd van de dag dat de back-up begint. Eerste dag dat de back-uptaak wordt uitgevoerd. Afbeelding 23: Planningsprogramma databaseback-up Vul de velden in het databaseplanningsprogramma in om de dag en tijd van de back-up in te stellen: Database Backup Job Name (Naam databaseback-uptaak): Voer een unieke naam in voor de back-up. Elke geplande back-uptaak vereist een unieke naam. Schedule Backup (Back-up plannen): Selecteer met de pijl omlaag de back-upfrequentie (Daily, Weekly of Monthly [dagelijks, wekelijks of maandelijks]). Backup Time (Back-uptijd): Stel met de pijlen omhoog/omlaag de tijd in waarop de geplande back-up moet beginnen. Denk eraan dat de benodigde tijd om een databaseback-up te maken evenredig is met de grootte; hoe groter de database, hoe langer het duurt om er een back-up van te maken. Start Date (Begindatum): Klik op de pijl omlaag en selecteer de datum waarop u de geplande back-upprocedure wilt laten beginnen. Days of the week (Weekdagen): Als u een frequentie van wekelijks of maandelijks hebt geselecteerd, vinkt u het selectievakje aan voor de weekdag(en) waarvoor u back-ups wilt plannen. Deze optie is grijs gemarkeerd als de specifieke frequentie dagelijks is. Voer uw Windows-wachtwoord in het veld Password (Wachtwoord) in. U dient uw Windows-wachtwoord in te voeren om zeker te zijn dat u over de juiste bevoegdheden beschikt om volgens de specificatie een back-up van de database te maken. Klik op de knop Schedule (Plannen). Het is niet nodig dat HLA Fusion is opgestart of dat u bent ingelogd om de geplande back-uptaak uit te voeren. Uw computer moet echter wel zijn ingeschakeld tijdens de back-upperiode. HLAF-MAN-v3.x.x-NL-01, Rev 0 (Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion v3.x.x) 14

18 Als uw planning is bevestigd, verschijnt het volgende bericht en dient u op OK te klikken. Afbeelding 24: Bevestiging van geplande back-up De directory die u hebt gespecificeerd voor de geplande back-ups bevat het databaseback-upbestand (.mdf), evenals een logbestand waarin de status van de back-uptaak wordt beschreven. HLAF-MAN-v3.x.x-NL-01, Rev 0 (Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion v3.x.x) 15

19 Een geplande back-up verwijderen Voer de volgende stappen uit voor het verwijderen van een geplande back-uptaak. 1. Klik op Schedule Backup (Back-up plannen). Het back-upplanningsprogramma wordt geopend. 2. Selecteer met de pijl omlaag in het veld Database Backup Job Name (Naam databaseback-uptaak) een geplande back-uptaak die moet worden verwijderd. Afbeelding 25: Back-upnaam selecteren/maken In de vervolgkeuzelijst voor back-uptaken kunnen meer taken worden weergegeven dan Fusion-taken. Let dus op dat u alleen de te verwijderen Fusion-databaseback-uptaak selecteert. 3. Klik op de knop Delete (Verwijderen). Er wordt u gevraagd om de verwijdering van de taak te bevestigen. Afbeelding 26: Taakverwijdering bevestigen Afbeelding 27: Geplande back-uptaak is verwijderd 4. Klik op de knop Yes (Ja) om de geplande back-up te verwijderen. Als uw planning is verwijderd, wordt het volgende bericht weergegeven. Klik op de knop OK om terug te keren naar het hoofdscherm Database Utility (Databasehulpprogramma). Volg om een nieuwe back-uptaak te maken de stappen voor het plannen van een back-up in het vorige gedeelte. HLAF-MAN-v3.x.x-NL-01, Rev 0 (Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion v3.x.x) 16

20 Een database herstellen U kunt met een databaseback-up een database herstellen (vervangen). De back-upkopie van een database bevat alle HLA Fusion-gegevens tot en met de aanmaakdatum van de back-up. U kunt met een databaseback-up een bestaande of nieuwe database herstellen, behalve de actuele database. Als u met een databaseback-up de actuele database wilt herstellen, gebruik dan de functie Merge Database (Databases samenvoegen). Het herstellen van een database kan alleen worden uitgevoerd op de server of de computer waarop zich het databaseback-upbestand bevindt. 1. Klik in het venster Database Utility (Databasehulpprogramma) op Restore Database (Database herstellen). Afbeelding 28: Voorbereiden op herstellen van back-up 2. Klik op de bladerknop naast het tekstvak File To Restore (Te herstellen bestand). Hiermee wordt het selectievenster voor bestanden geopend. 3. databaseback-upbestand (met de Blader om het te herstellen extensie.bak) te selecteren en klik op de knop Open (Openen). Afbeelding 29: Databaseback-upbestand selecteren HLAF-MAN-v3.x.x-NL-01, Rev 0 (Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion v3.x.x) 17

21 Afbeelding 30: Naam herstelde database invoeren 4. Voer een unieke naam in voor de herstelde database in het veld Restore as (Herstellen als). 5. Klik op de knop Restore (Herstellen) en het volgende bericht wordt weergegeven. Afbeelding 31: Herstellen database geslaagd 6. Klik op OK. De database wordt hersteld met behulp van het gespecificeerde back-upbestand. SQL Server geeft geen toestemming om vanaf bepaalde locaties databases te herstellen, zoals vanaf een netwerkstation of vanaf een back-upbestand op uw desktopcomputer. HLAF-MAN-v3.x.x-NL-01, Rev 0 (Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion v3.x.x) 18

22 Databases samenvoegen Met deze functie kunt u ongeacht de locatie twee databases samenvoegen tot één. Er zijn bepaalde te volgen richtlijnen voor het samenvoegen van databases: Beide databases moeten dezelfde versie van een HLA Fusion-database hebben. Van beide databases moet een back-up zijn gemaakt voordat deze worden samengevoegd. De informatie van de brondatabase wordt in de doeldatabase gekopieerd. Zorg ervoor dat bij het samenvoegen in een bestaande HLA Fusion-database de bestemmingsdatabase groot genoeg is om de brondatabase in op te slaan. Met een bestaande database bedoelen we dat deze ten minste bestaat uit laboratorium- en gebruikersinformatie. De laboratoriumgegevens van de brondatabase worden gekopieerd als deze in de doeldatabase ontbreken. Maak bij het samenvoegen in een nieuwe HLA Fusion-database eerst een nieuwe database met behulp van de functie Create Database (Database maken) en zorg ervoor dat deze groot genoeg is om de brondatabase in onder te brengen. Denk eraan dat Donor Group Names (Donorgroepnamen), Patient ID s (Patiënt-ID's), Test Types (Testtypen) en Test Dates (Testdatums) niet worden samengevoegd als deze informatie al in de doeldatabase aanwezig is Klik in het venster Database Utility (Databasehulpprogramma) op Merge Database (Databases samenvoegen). Selecteer een database in de vervolgkeuzelijst Database Name (Databasenaam) onder Source Database (Brondatabase). De versie, grootte en instellingen van die database worden weergegeven. Afbeelding 32: Databasenamen voor samenvoegen selecteren 3. vervolgkeuzelijst Database Selecteer een database in de Name (Databasenaam) onder Target Database (Doeldatabase). De versie, grootte en instellingen voor die database worden weergegeven. U dient vóór het samenvoegen de versie, grootte en instellingen van zowel de bron- als de doeldatabase te bekijken om te controleren of de versie en instellingen overeenkomen en of de brondatabase niet te groot is voor de doeldatabase. HLAF-MAN-v3.x.x-NL-01, Rev 0 (Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion v3.x.x) 19

23 HLA Fusion controleert in de tabel met well-gegevens de kolommen MesfEquivalent en MesfNormal op NaN of oneindige waarden en vervangt deze door een nul of lege ruimte. Bij eerdere versies van One Lambda-software is gebleken dat deze kolommen inconsistente gegevens bevatten. Incidenteel kan het voorkomen dat een databasesamenvoeging mislukt vanwege incompatibiliteit in de collatie (regels voor behandeling van de gegevens die werden vastgesteld toen de database werd gemaakt) tussen de bron- en doeldatabases. Raadpleeg voor meer informatie 4. Klik op de knop Merge (Samenvoegen). Wanneer het samenvoegen is voltooid, verschijnt het volgende bericht. Afbeelding 33: Samenvoegen is voltooid 5. Klik op de knop OK om terug te keren naar het hoofdscherm Database Utility (Databasehulpprogramma). HLAF-MAN-v3.x.x-NL-01, Rev 0 (Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion v3.x.x) 20

24 Een controlelogboekdatabase maken/selecteren Met deze functie kunt u van een database een Audit Log (Controlelogboek) maken om alle gebruikersactiviteiten in de HLA Fusion-software in op te nemen. 1. Klik in het venster Database Utility (Databasehulpprogramma) op Create/Select Audit Log Database (Controlelogboekdatabase maken/selecteren). Afbeelding 34: Controlelogboekdatabase maken/selecteren 2. Voer een van de volgende handelingen uit: Selecteer een database in de vervolgkeuzelijst Database Name (Databasenaam) en klik op Set (Instellen). Of voer een unieke databasenaam in het veld Database Name (Databasenaam) in en klik op New Database (Nieuwe database). Er wordt een bericht weergegeven waarin het maken van een controlelogboekdatabase wordt bevestigd en of u hiermee verbinding wilt maken. Afbeelding 35: Bevestiging van controlelogboek maken 3. Als u nu een verbinding met de controlelogboekdatabase wilt maken, klikt u op Yes (Ja). Anders klikt u No (Nee). Als u een verbinding maakt, verschijnt er een bericht waarin de verbinding wordt bevestigd. HLAF-MAN-v3.x.x-NL-01, Rev 0 (Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion v3.x.x) 21

25 Afbeelding 36: Verbinding met controlelogboek Laboratoriumsupervisors kunnen vanaf de HLA Fusion-startpagina toegang krijgen tot het controlelogboek door in de Fusion-werkbalk op Reports (Rapporten) te klikken. Selecteer in het scherm Reports (Rapporten) Miscellaneous (Diversen) en daarna Audit Trail Log (Controlespoorlogboek). Afbeelding 37: Toegang tot controlespoorlogboek HLAF-MAN-v3.x.x-NL-01, Rev 0 (Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion v3.x.x) 22

26 Een Fusion-database optimaliseren Als een Fusion-database regelmatig wordt geoptimaliseerd, verloopt het analyseproces sneller doordat verloren ruimte wordt gecomprimeerd, fouten automatisch worden hersteld en de gegevensopslag wordt geoptimaliseerd. Ga als volgt te werk om een Fusion-database te optimaliseren: Open het HLA Fusion-databasehulpprogramma. 1. Selecteer Optimize Database (Database optimaliseren) in het menu Database Tasks (Databasetaken). 2. Selecteer de database die u wilt optimaliseren in de vervolgkeuzelijst Database Name (Databasenaam). Afbeelding 38: Te optimaliseren database selecteren 3. Klik op de knop Optimize (Optimaliseren). Afbeelding 39: Database die wordt geoptimaliseerd Wanneer de optimalisatie van de database is voltooid, verschijnt er een bericht dat aangeeft dat het proces met succes is voltooid. Denk eraan dat de SQL Server tijdens de optimalisatie tijdelijk extra ruimte op de harde schijf nodig heeft om het proces te voltooien. Als de extra ruimte op de harde schijf niet beschikbaar is of als de database de groottebeperking van SQL Express tijdens de optimalisatie overschrijdt, kan het proces mislukken. HLAF-MAN-v3.x.x-NL-01, Rev 0 (Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion v3.x.x) 23

27 Hier volgen enkele suggesties om dit probleem te verhelpen: 1. Verminder de grootte van de database door sessies van de actuele database naar een andere database over te brengen. 2. Als u gebruikmaakt van SQL Server 2005 Express (met zijn groottebeperking van vier gigabyte), overweeg dan om een upgrade uit te voeren naar SQL Server 2008 Express (R2), waarin de databasegrootte tien gigabyte mag zijn. 3. Schaf de volledige versie van MS SQL Server aan die een nagenoeg onbeperkte databasegrootte biedt. Een database kan op dezelfde wijze automatisch worden geoptimaliseerd als een databaseback-up kan worden gemaakt volgens een vooraf ingestelde planning. HLAF-MAN-v3.x.x-NL-01, Rev 0 (Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion v3.x.x) 24

28 Databaseoptimalisatie plannen Het Fusion-databasehulpprogramma zo instellen dat databases automatisch worden geoptimaliseerd, gebeurt op precies dezelfde wijze als het plannen van een automatische databaseback-up. 1. Selecteer Optimize Database (Database optimaliseren) in de lijst met databasetaken in het Fusion-databasehulpprogramma. 2. Selecteer de database waarvoor u de optimalisatie wilt plannen in de vervolgkeuzelijst Database Name (Databasenaam). 3. Klik op de knop Schedule (Plannen). Afbeelding 40: Database kiezen voor planning van optimalisatie Afbeelding 41: Planning optimalisatie selecteren 4. Maak een nieuwe Database Optimization Job Name (Taaknaam databaseoptimalisatie) aan of selecteer een bestaande Database Optimization Job Name in de vervolgkeuzelijst. 5. Selecteer in het volgende veld de frequentie waarmee de optimalisatie moet worden uitgevoerd: Dagelijks, wekelijks of maandelijks. 6. Selecteer met de pijlen omhoog/omlaag in het veld Start Time (Starttijd) een tijdstip waarop de databaseoptimalisatieprocedure moet beginnen. 7. Klik op de pijl omlaag in het veld Start Date (Startdatum) en kies de eerste dag waarop de databaseoptimalisatie wordt uitgevoerd. 8. Als u wekelijks hebt geselecteerd in het veld Frequentie (Frequentie), selecteert u in het gedeelte Day of the Week (Weekdag) de dag of dagen waarop de databaseoptimalisatie wordt uitgevoerd. 9. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op de knop Schedule (Plannen). 10. Het Fusion-databasehulpprogramma toont een bericht dat aangeeft dat de databaseoptimalisatietaak met succes is gepland. De computer of server waarop zich de Fusion-database bevindt, moet zijn ingeschakeld wanneer de optimalisatietaak gaat beginnen. HLAF-MAN-v3.x.x-NL-01, Rev 0 (Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion v3.x.x) 25

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht...5 Hoofdstuk 2: Vodafone PC Backup installeren...7 De {{product_name}}-client downloaden...7 De Vodafone PC Backup-client installeren...8

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

TIS-Office ToolBox Gebruikershandleiding

TIS-Office ToolBox Gebruikershandleiding Impressum De informatie in deze documentatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd en vormt voor Continental Automotive Trading Nederland BV geen enkele verplichting. De documentatie is gebaseerd op

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

Nero BackItUp Handleiding

Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De volledige handleiding van Nero BackItUp is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Seagate Manager. Gebruikershandleiding. voor het FreeAgent TM -station. Seagate Manager-gebruikershandleiding voor het FreeAgent -station 1

Seagate Manager. Gebruikershandleiding. voor het FreeAgent TM -station. Seagate Manager-gebruikershandleiding voor het FreeAgent -station 1 Seagate Manager Gebruikershandleiding voor het FreeAgent TM -station Seagate Manager-gebruikershandleiding voor het FreeAgent -station 1 Seagate Manager-gebruikershandleiding voor het FreeAgent -station

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Backup Zeker V1.3 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.0 Backup Zeker - Installatie... 4 1.1 Systeemeisen... 4 1.2 Setup / Installatie... 4 1.3 Eerste start - Registratie

Nadere informatie

RTM. Gebruikershandleiding

RTM. Gebruikershandleiding RTM Gebruikershandleiding Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Alle rechten voorbehouden. 'Acronis', 'Acronis Compute with Confidence', 'Acronis Recovery Manager', 'Acronis Secure Zone', Acronis

Nadere informatie

Handleiding Nero BackItUp

Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Informatie over copyright en handelsmerken Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie en mag alleen worden gebruikt of gereproduceerd volgens

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Norton Password Manager Gebruikershandleiding De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een gebruiksrechtovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens

Nadere informatie

C6 Easy Imaging Total Computer Backup. Gebruikershandleiding

C6 Easy Imaging Total Computer Backup. Gebruikershandleiding C6 Easy Imaging Total Computer Backup Gebruikershandleiding Clickfree en het Clickfree-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Storage Appliance Corporation. Andere productnamen die in

Nadere informatie

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies......

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies...... U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding bij Norton Save and Restore De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens de

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

1 Inleiding... 6 1.1 Wat is Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nieuw in deze versie... 6. 1.2.1 Alternatieven voor de verwijderde functies...

1 Inleiding... 6 1.1 Wat is Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nieuw in deze versie... 6. 1.2.1 Alternatieven voor de verwijderde functies... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 6 1.1 Wat is Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nieuw in deze versie... 6 1.2.1 Alternatieven voor de verwijderde functies... 7 1.3 Systeemvereisten en ondersteunde media...

Nadere informatie

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0 Stora Gebruikershandleiding 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten Maart 2011 202-10571-03 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

10 End call-module... 30 11 Router-module... 31 11.1 Het definiëren van agenten... 36 11.2 Het definiëren van vaardigheden... 38 11.

10 End call-module... 30 11 Router-module... 31 11.1 Het definiëren van agenten... 36 11.2 Het definiëren van vaardigheden... 38 11. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Het starten en stoppen van het runtime-systeem... 3 3 Back-ups... 4 3.1 Een back-up maken:... 4 4 Werken met de Application Builder... 5 4.1 Het starten van de Application

Nadere informatie

BackupAgent Online Backup Client voor Windows 3.11 Gebruikershandleiding

BackupAgent Online Backup Client voor Windows 3.11 Gebruikershandleiding BackupAgent Online Backup Client voor Windows 3.11 Gebruikershandleiding January 2008 Version 1.0 Disclaimer This document is compiled with the greatest possible care. However, errors might have been introduced

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Leverancier: Specificaties van de handleiding: Documenten behorende bij de handleiding: Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Holland Postbus 7023 3502 KA Utrecht Tel.:

Nadere informatie

Back-up deel 1: introductie

Back-up deel 1: introductie Back-up deel 1: introductie In dit cursusdeel leer je wat een back-up is, waarom je deze moet maken en van welke bestanden. Je leert ook waar je de back-up het beste op kunt slaan. Zo leer je hoe je een

Nadere informatie

Kliktime Handleiding V3.5

Kliktime Handleiding V3.5 Kliktime Handleiding V3.5 KENNISMAKEN MET KLIKTIME Inhoud Wat is Kliktime?... 1 Overzicht van Kliktime... 2 Gebruikers & categorieën... 2 Functies... 2 Opties... 3 Tijdelijke wachtwoorden... 3 Extra opties...

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving.

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving. Content Management > Vereisten Content Management Deze onderwerpen zijn van toepassing op alle eindgebruikers van Content Collection en Blackboard Learn - Content Management, waaronder studenten, cursusleiders,

Nadere informatie

Backup en Synchronisatie

Backup en Synchronisatie Backup en Synchronisatie Om de informatie en software in uw computer veilig te stellen kunnen we een aantal deelgebieden onderscheiden: 1. Windows zelf met alle geïnstalleerde programma s, instellingen,

Nadere informatie