NOORDOOST OOST BRABANT Bernheeze, Boxmeer, Boekel, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Uden, Veghel, Oss, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOORDOOST OOST BRABANT Bernheeze, Boxmeer, Boekel, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Uden, Veghel, Oss, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis"

Transcriptie

1 NOORDOOST OOST BRABANT Bernheeze, Boxmeer, Boekel, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Uden, Veghel, Oss, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis Vorig jaar heeft SZZ in november een eerste bijeenkomst georganiseerd met zorgboerderijen, projectleider Wmo en de extern adviseur van de regio. In de regio Noordoost Oost Brabant wordt er door een groot aantal gemeenten samengewerkt. SZZ is daarbij als zorgaanbieder uitgenodigd aan de fysieke overlegtafel Wmo. Ook hier wordt gestart met het ontwerp van de deelovereenkomsten. In mei komt de eerste overlegtafel bij elkaar. SZZ heeft goede contacten in de regio. De gemeenten hebben in een eerder stadium al aangegeven dat zij belang hebben bij een eenduidige organisatie van zorgboerderijen in de regio. Voor de transitie Jeugd wordt er samengewerkt met de regio Meijerij/'s- Hertogenbosch. Hiervoor is een apart tabblad ingericht.

2 De Meijerij St.Oederode, Boxtel, Haaren, Schijndel, Den Bosch, St. Michielsgestel, Vught Contactpersoon SZZ Contactpersoon gemeente Adviseur gemeente Mark Nederhof Hugo ter Steege + lokale pj-leiders 1 De Es Haaren 2 De Hemelrijksche Hoeve Biezenmortel 3 De Woudse Hoeve Schijndel 4 Zorgkwekerij t Lieseind Schijndel 5 De Elsburg Berlicum 6 t Binnenveld Schijndel 7 Het Paardrijk Berlicum 8 Heesdonck Schijndel 9 Pergana VOF Haaren DE MEIERIJ Na diverse halfjaarslijkse plenaire sessies met alle zorgbieders in de regio en diverse 1:1 gesprekken met de projectleiders, heeft dit cluster SZZ gekozen als 1 van de 22 contractpartners voor de periode (met de intentie tot een duurzame verlenging). SZZ dient dan wel op te treden als koepel voor alle zorgboeren in het gebied. Dit cluster heeft gekozen voor een forse bezuiniging (29%). Aanbieders die niet tot de 22 contractpartijen behoren, worden betiteld als PGBaanbieders en krijgen 75% van het nieuwe gereduceerde tarief. Onlangs is de marktconsultatie geweest en binnenkort zal SZZ uitgenodigd worden om het voorstel in te dienen. Het factsheet is verzonden. Behalve een omschrijving van de arrangementen, wordt er ook een visie gevraagd op samenwerking & innovatie. In plaats van een regionale bijeenkomst met de beleidsmedewerkers, zullen we een bijeenkomst organiseren om het voorstel gezamenlijk voor te bereidien. We komen hier zsm op terug.

3 Voor wat betreft de transitie Jeugdzorg werken de regio's Noordoost Oost Brabant en de Meijerij/'s-Hertogenbosch samen. Mogelijk dat de contractering wel op regionaal niveau plaatsvindt, met uitzondering van de specialistische jeugdzorg. De betreffende regio's hebben complexe inventarisatieformulieren rondgestuurd. Omdat SZZ bij haar ondernemers al de zorg had geinventariseerd hebben we in overleg met de projectleider een overzicht aan kunnen leveren van volume en bekostiging. Hierdoor is bekend welke middelen voor de zorgboerderijen moeten worden gereserveerd in Aangesloten zorgboerderijen hoeven hiermee geen aparte inventarisatie in te sturen. SSZ volgt de ontwikkelingen via de virtuele overlegtafel.

4 Oosterschelde regio Goes, Borssele, Kapelle, Reimerswaal, Noord Beveland, Tholen, Schouwen Duiveland Na de marktconsulttie is de Oosterschelde regio onlangs gestart met de Wmo overlegtafels. SZZ is uitgenodigd voor deelname aan de fysieke overlegtafel en is daarmee beoogd contractpartner. De gemeente betrekt de zorgaanbieders serieus bij het traject. De ondernemers uit de regio zijn geinformeerd over de start. De projectleiders van de regio hebben SZZ verzocht alle zorgboerderijen in de regio te vertegenwoordigen. SZZ heeft goede contacten in de regio. De transitie jeugd vindt plaats op provinciaal niveau. Vermoedelijk zal de inkoop (met uitzondering van specialistische zorg) regionaal plaatsvinden. Hiervoor worden contacten nog verder geintensiveerd.

5 Regio Walcheren Middelburg, Veere, Vlissingen In de regio Walcheren loopt het proces nog niet geheel eenduidig. Met grote zorgaanbieders wordt op dit moment overlegd. De uitdaging in de regio is om nog een plek aan tafel te realiseren. De regio wil graag dat de kleine zorgaanbieders zelf een afvaardiging naar de overlegtafel sturen. Dit wordt een lastig proces, enerzijds omdat SZZ niet andere zorgaanbieders kan vertegenwoordigen en anderzijds omdat kleinschalige zorgaanbieders niet SZZ kunnen vertegenwoordigen. Daarvoor is de zorgomzet net te groot. Hierover gaan we nog overleg voeren, waarbij de betrokken ambtenaren zorgboerderij Pitteperk gaan bezoeken in aanwezigheid van de andere regionale zorgboerderijen. Er zijn veel bovenregionale zorgboerderijen betrokken bij de zorgclienten uit Walcheren. De transitie jeugd vindt plaats op provinciaal niveau. Vermoedelijk zal de inkoop (met uitzondering van specialistische zorg) regionaal plaatsvinden. Hiervoor worden contacten nog verder geintensiveerd.

6 Westerschelde regio Sluis, Terneuzen, Hulst Met de gemeenten uit de Westerschelde regio is op verschillende momenten al contact geweest. Helaas komen de gemeenten er zelf nog niet helemaal uit hoe ze de eigen samenwerking vorm willen geven. Apart, maar tocht samen lijkt het motto. Hoe dit geoperationaliseerd wordt wachten we nog even af. Wel zijn er een aantal bijeenkomsten gepland waarbij we gemeenten en zorgboerderijen bij elkaar brengen. Nog niet alle ondernemers hebben de zorginventarisatie ingestuurd, een factsheet volgt nog. Contactpersoon; Ellen Hoeckx

7 PEELGEMEENTEN Asten, Deurne, Someren, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel De gemeenten in de Peel zijn al langere tijd met de zorgaanbieders in gesprek over de naderende transities. SZZ is in een vroegtijdig stadium bij deze gesprekken betrokken geraakt. Hierdoor zijn er goede contacten opgebouwd. Ook in de Peelgemeenten neemt SZZ sinds februari deel aan de fysieke overlegtafel en is daarmee beoogd contractpartner. De Peelgemeenten laten zich voor wat betreft de daadwerkelijke inkoop begeleiden door Bizob. Het inhoudelijke proces wordt begeleid door Tim Robbe en partners. Op dit moment wordt veel informatie opgevraagd door de gemeenten om invulling te kunnen geven aan de deelovereenkomsten. Deze informatievragen zijn uitgezet bij de aangesloten zorgboerderijen. Met verschillende zorgboeren uit de regio is SZZ in gesprek voor aansluiting. (voor jeugd, zie tabblad SRE Jeugd) ;

8 GEMEENTEN Oirschot, Best, Veldhoven In de regio is onlangs de start bijeenkomst geweest. SZZ is hierbij aanwezig geweest. Eventuele aansluiting aan de fysieke overlegtafel dient nog nader te worden afgestemd, hierover is door de regio nog geen besluit genomen. De regio laat zich voor wat betreft de daadwerkelijke inkoop begeleiden en straks uitvoeren door Bizob. Bizob organiseert voor 5 regio's uit SRE gebied de inkoop. Binnenkort vindt een overleg met de regionaal vertegenwoordigers van Bizob plaats met als doel de aanbesteding/inkoop nader te bekijken en verder af te stemmen (voor jeugd, zie tabblad SRE Jeugd) ;

9 KEMPEN GEMEENTEN Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-de Mierden In de Kempen zijn onlangs de fysieke overlegtafels van start gegaan. SZZ schuift in deze regio niet aan bij de fysieke overlegtafels, maar doet actief mee met de virtuele overlegtafel. Overigens kunnen we wel zaken inbrengen aan de fysieke overleg tafel, we hebben daarover afspraken gemaakt met een grote zorgaanbieder. Tegelijkertijd zijn we in contact met Bizob. Bizob organiseert de aanbesteding van de nieuwe zorg voor 5 gemeente regio's. Door het contact met hen te intensiveren kunnen we straks in een keer de aanbesteding zorgvuldig en eenduidig vormgeven. Voor de transitie jeugdzorg wordt er samengewerkt op SRE niveau. Zie hiervoor het tabblad SRE jeugd

10 Dommelvallei Geldrop-Mierlo, Son en Breugel, Nuenen In de Dommelvallei staat de startbijeenkomst gepland op 23 april. De regio kiest net als de andere regio's in SRE gebied eveneens voor bestuurlijke aanbesteding en laten zich hierbij begeleiden door Tim Robbe. Ook voor de Dommelvallei geldt dat zij zich laten ondersteunen door Bizob. Bizob organiseert de aanbesteding van de nieuwe zorg voor 5 gemeentelijke regio's. Door het contact met hen te intensiveren kunnen we straks in een keer de aanbesteding zorgvuldig en eenduidig vormgeven. Voor de transitie jeugdzorg wordt er samengewerkt op SRE niveau. Zie hiervoor het tabblad SRE jeugd

11 A2 GEMEENTEN Cranendonk, Heeze Leende, Valkenswaard, Waalre In de A2 gemeenten zijn onlangs de fysieke overlegtafels van start gegaan. SZZ is als zorgaanbieder uitgenodigd voor deelname aan de fysieke overlegtafel. Hierdoor kunnen we gezamenlijk met andere zorgaanbieders de nieuwe verantwoordelijkheid van de gemeenten inrichten en vormgeven. SZZ heeft goede contacten in de regio. Tegelijkertijd zijn we in contact met Bizob. Bizob organiseert de aanbesteding van de nieuwe zorg voor 5 gemeente regio's. Door het contact met hen te intensiveren kunnen we straks in een keer de aanbesteding zorgvuldig en eenduidig vormgeven. Voor de transitie jeugdzorg wordt er samengewerkt op SRE niveau. Zie hiervoor het tabblad SRE jeugd

12 Met de regio Eindhoven zijn nog geen intensieve contacten geweest. Oorzaak hiervan is onder andere het gegeven dat er geen zorgboerderijen binnen de gemeentegrenzen aanwezig zijn. Dat neemt niet weg dat er wel degelijk door burgers uit Eindhoven zorg ontvangen wordt op onze zorgboerderijen. SZZ heeft een goed netwerk van grote zorgaanbieders rond Eindhoven. Via deze weg zal het contact met de betrokken ambtenaren worden gezocht. SSZ gaat komende periode de contacten intensiveren.

13 Voor wat betreft de transitie Jeugdzorg werken de 6 regio's op SRE niveau samen. Mogelijk dat de contractering wel op regionaal niveau plaatsvindt, met uitzondering van de specialistische jeugdzorg. De betreffende regio's hebben complexe inventarisatieformulieren rondgestuurd. Omdat SZZ bij haar ondernemers al de zorg had geinventariseerd hebben we in overleg met de projectleider een overzicht aan kunnen leveren van volume en bekostiging. We zijn op dit moment nog in afwachting van een akkoord op deze gegevens. Indien de projectleiders akkoord gaan hoeven de aangesloten zorgboerderijen hiermee geen aparte inventarisatie in te sturen. SSZ gaat komende periode de contacten intensiveren.

14 Brabantse Wal Bergen-op-Zoom, Steenbergen & Woensdrecht In de regio Brabantse Wal wil men middels bestuurlijke aanbesteding de zorg in gaan kopen. De gemeenten zijn nog niet zo ver dat ze de overlegtafels hebben ingericht. Onlangs heeft SZZ een beenkomst georganiseerd met de betrokken projectleiders en de zorgboerderijen uit de regio. Wederzijds heeft men elkaar geinformeerd. Jeugdzorg wordt bovenregionaal georganiseerd. Hiervoor werkt de Brabantse Wal samen met de regio Roosendaal e.o. Zie voor jeugdzorg het tablad Brabantse Wal/ Roosendaal jeugd.

15 Rond Roosendaal Roosendaal, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Zundert In Roosendaal en omgeving zijn niet alle zorgboerderijen bij SZZ aangesloten. Daar moet nog wat werk worden verricht. Dat neemt niet weg dat er een substantiele groep clienten zorg ontvangt op een bij SZZ aangesloten zorgboerderij. (75% buitenregionaal) SZZ heeft veel geinvesteerd in de contacten met de gemeenten. In de regio is onlangs gestart met bestuurlijk aanbesteden. SZZ is als zorgaanbieder uitgenodigd aan de fysieke overlegtafel. Op deze wijze wordt gewerkt aan de deelovereenkomsten die straks de basis vormen voor de contractering met de gemeenten. Op het gebied van jeugd werkt Roosendaal e.o. samen met de Barabantse Wal. Zie hiervoor het tabbblad; jeugdzorg Brabantse Wal Roosendaal.

16 Nu de contacten in deze regio steeds meer vorm beginnen te krijgen neemt de aandacht ook toe voor de transitie Jeugd. De beleidsontwikkeling vindt bovenregionaal plaats. De inkoop/aanbesteding zal naar aale waarschijnlijkheid op regionaal niveau plaatsvinden uitgezonderd de heel specialistische zorg. Toch hebben we voor gemeenten een overzicht gemaakt van de zorg die door onze zorgboerderijen wordt geleverd voor de 18- doelgroep. Wanneer de overlegtafel in de Brabantse Wal zijn vastgesteld verschuift SZZ de aandacht verschoven jeugdzorg.

17 regio Nijmegen Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook & Middelaar, Nijmegen, Ubbergen en Wijchen SZZ is destijds uitgenodigd voor de marktcosultaties. In de beleidsdocumenten van de regio wordt aangegeven dat er regionaal wordt aanbesteed maar dat gemeentelijk door een combinatie van zorgaanbieders zal worden ingekocht. De gemeente wil hiermee samenwerking bevorderen (verplichten). Toch is er ruimte voor samenwerking tussen kleinschalige zorgaanbieders. Niet duidelijk is op welke wijze dit wordt geoperationaliseerd. Om voldoende schaaalgrootte te realiseren is samenwerking gezocht met de vereniging zorgboeren Rivierengebied. Hierdoor kunnen we namens 7 zorgboerderijen contact met de regio zoeken. Veel clienten ontvangen bovenregionaal zorg. In samenspraak met de contactpersoon van Rivierengebied is een informatieavond (met de contracteerafdeling van de gemeente) in voorbereiding.

18 Rivierengebied Culemborg, Geldermalsen, Buren, Tiel, Nederbetuwe, West Maas en Waal, Zaltbommel, Neerijen, Lingewaal, Maasdriel Rivierengebied is een wat lastige regio omdat alleen de gemeente West Maas en Waal binnen het werkgebied van SZZ valt. Binnen die gemeente zijn verschillende zorgboerderijen actief die lid zijn van verschillende organisaties. Met deze organisaties (Cooperatie Boer en Zorg, ZLTO en zorgboeren Rivierengebied) is overleg. Ondanks dat er al eens op regionaal niveau contact is geweest hebben de 6 zorgboerderijen uit de gemeente West Maas en Waal SZZ verzocht om het contact met de gemeente te coordineren. Op dit moment is een zorginventarisatie uitgezet wat zal resulteren in een nieuwe factsheet. Daarna wordt de gemeente benaderd. Contactpersoon; Maurice van Valkenburg

19 De Langstraat Waalwijk, Heusden & Loon-op-Zand Contactpersoon SZZ Contactpersoon gemeente Adviseur gemeente Mark Nederhof Beate van der Ploeg + lokale projectleiders 1 De Giersbergen Drunen 2 De Locatie Vlijmen 3 t Slotje Heesbeen 4 t Loons Hoekse Kaatsheuvel LANGSTRAAT Alhoewel deze 3 clusters gedrieen zijn gestart, lijken ze inmiddels weer meer ieder hun eigen pad te kiezen. Het factsheet is aan alledrie de gemeenten verstuurd. Er is met name direct contact met de projectleiders van Heusden en Waalwijk. Waalwijk gaat voor een integrale 3D-transities en lijken het dichtst bij de aanbestedingsfase te zitten. De marktconsultaties zullen nog dit voorjaar plaatsvinden. Heusden wil dit doen via een coalitie van 10 zorgen welzijnsorganisaties, waarvan SZZ onderdeel uitmaakt.

20 Breda Breda, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau Contactpersoon SZZ Contactpersoon gemeente Adviseur gemeente Mark Nederhof Genie Hendriks & Caroline Krijnen + PJ-leiders voor Alphen, Chaam & BaarleNassau Tim Robbe & Partners 1 de Mekkerbek Baarle Nassau 2 Hardel Hoeve Baarle Nassau 3 De Kleine Hoeve Breda 4 Zorgboerderij Chaamdijk Chaam 5 De Beukenhof Breda 6 zorgboerderij "op d'n Boslust" Alphen/Chaam BREDA SZZ neemt samen met een 15-tal andere zorg- en welzijnsinstellingen zitting aan de "Fysieke Inspiratietafel", een maandelijks overleg en bijbehorende werktafels. Op 19 november vond de eerste regio-bijeenkomst plaats tussen Zorgboerderijen en gemeenten voor de clusters Breda en Dongemond, georganiseerd door SZZ. Deze is door alle partijen positief ervaren. Inmiddels ligt er een beleidsdocument als uitgangspunt dat reeds langs de raad is geweest. SZZ praat als beoogd contractpartner mee over de samenwerkingsovereenkomst dat in de maak is. Net als de andere clusters waar Tim Robbe adviseert, is het voorstel van dit cluster om naar 1 aggregatieniveau toe te werken, waarbij iedere burger - ongeacht de problematief of vraag - hetzelf integrale budget van 410,- per maand krijgt. Zorgaanbieders tekenen via een samenwerkingscontract om te borgen dat er alsnog maatwerk wordt geleverd en om "Cherry Picking" tegen te gaan. Niet alleen de hoogte van het bedrag, maar ook het uniforme tarief wordt door enkele partijen (waaronder SZZ) zwaar bekritiseerd. SZZ heeft ingestoken op 3 aggregatieniveaus (licht-midden-zwaar) met bijbehorende realistische tarieven. Alhoewel de transitie voor Jeugdzorg in aanloop een eigen koers vaart, is Breda voornemens om alledrie de transities voor de uitvoering weer integraal op te pakken.

21 Hart van Brabant Oisterwijk, Goirle, Hilvarenbeek, Dongen & Gilze-Rijen Contactpersoon SZZ Contactpersoon gemeente Adviseur gemeente Mark Nederhof Lia Soffers, Renate Richters, Lenneke Hendriks en Inge van der Horst 1 Ons Erf Udenhout 2 De Vergulde Hand Riel 3 De Laarhoeve Diessen 4 Van t Zandeind Riel 5 t'zonneke Dongen 6 Ora et Labora s-gravenmoer 7 De Hoge Aard Molenschot 8 t'raakeind Molenschot 9 Stal Steenoven Dorst 10 Amelior Molenschot 11 de Westrik Hilvarenbeek 12 De Schelft Riel HART VAN BRABANT SZZ heeft deelgenomen aan de 4 plenaire bijeenkomsten en 4 kleinschalige werktafels in het 2e halfjaar van 2013 voor de gemeenten Goirle Oisterwijk & Hilvarenbeek. Inmiddels zijn we uitgenodigd om deel te nemen aan de marktconsultaties (in aanloop naar de aanbesteding later dit jaar). Dit zullen we doen voor alle betrokken SZZ-leden. najaar. Deze marktconsultatie is vooralsnog voor de gemeenten Hilvarenbeek, Goirle & Dongen. Oisterwijk en Gilze-Rijen zijn nog in beraad of ze gaan aansluiten of het zelf gaan doen. Alhoewel de Jeugdzorg in dit cluster onder een grotere regio valt, heeft het cluster aangegeven de transities uiteindelijk wel te willen integreren.

22 Hart van Brabant Tilburg Contactpersoon SZZ Contactpersoon gemeente Adviseur gemeente Mark Nederhof SZZ neemt samen met een aantal andere (voornamelijk wat grotere) Bram Luijten & Kim Coenraadsorganisaties deel aan de "Werktafels" en is op die manier gespreksparter voor Andersson Elffers Felix de gemeente. Deze lijst is niet compleet en dient te worden aangevuld Reden hiertoe is dat de indeling van dit cluster niet eenduidig is 1 Ons Erf Udenhout 2 TILBURG SZZ is mede door de deelname aan de werktafels in 2013 goed in beeld bij de gemeente. Desalniettemin heeft Tilburg besloten de marktconsultaties te doen met de 10 grootste ZIN-zorgaanbieders gebaseerd op de cijfers van Doordat SZZ in Tilburg met name veel PGB en onderaanemerschap doet, zit SZZ niet bij die 10. Wel zijn we gesprekspartner voor de gemeenten als koepel voor PGBaanbieders. De gesprekken hierover lopen nog. Ook in Tilburg ligt een uitgangsnotitie. Tilburg wil samenwerkende zorg- en welzijnsorganisatie de zorg voor 4 ketens (VG, Psychiatrie, Jeugd, Ouderenzorg) laten organiseren. De nu lopende marktconsultaties zullen moeten uitwijzen of die 10 partijen dit gaat lukken of dat er meer partijen nodig zijn. Inmiddels hebben wel diverse partijen hun bezwaren geuit, met name omdat Tilburg zich sec op ZIN-cijfers baseert en worden er vraagtekens gezet bij het juridische aspect van de kleine selectie van aanbieders. Het factsheet is verzonden.

23 Dongemondgemeenten Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg, Aalburg, Woudrichem, Werkendam Contactpersoon SZZ Contactpersoon gemeente Adviseur gemeente Mark Nederhof Desi van Gils + lokale projectleiders per gemeente Movisie Deze lijst is niet compleet en dient te worden aangevuld Reden hiertoe is dat de indeling van dit cluster niet eenduidig is 1 Den Hill Babelonienbroek 2 BuitenGewoon Raamsdonk 3 Levensvreugde Den Hout 4 De Kaasdonk Raamsdonk 5 Zorgboerderij de Zwaluw Lage Zwaluwe 6 De Boer op Dussen 7 De Enghoeve Uitwijk 8 JIJ staat centraal Dussen 9 Zorgboerderij de Poolse dreef Terheijden 10 Hoeve Kraaijveld/LieveGoed Woudrichem DONGEMOND SZZ reeds sinds voorjaar 2012 actief betrokken bij de "Ontwerpateliers", plenaire sessies en werktafels en heeft tevens directe contacten met de betreffende projectleiders. Op 19 november vindt de eerste regiobijeenkomst plaats tussen Zorgboerderijen en gemeenten, georganiseerd door SZZ, samen met de regio Breda. Deze is erg positief ervaren. Er ligt een uitgangsnotitie die reeds langs de raad is geweest. De gemeenten volgen de ontwikkelingen in de regio Breda nauwlettend en er is veel overleg. De verwachting is dat zij min of meer dezelfde weg zullen bewandelen. De gemeenten zullen inkoop gezamenlijk oppakken, maar willen zelf verantwoordelijk zijn voor de implementatie in hun gemeente. Daarbij is wel de verwachting dat de clusters in het land van Heusden en Altena nauw zullen samenwerken en datzelfde geldt voor de overige 3. Vooralsnog wil het cluster Jeudgzorg integraal opnemen in hun beleid. SZZ is goed in beeld bij dit cluster. Het factsheet is besproken tijdens het werkoverleg van de projectleiders. Gemeente heeft inmiddels aangegeven dat het voor de hand ligt om met SZZ als koepel aan tafel te gaan.

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3)

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3) Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 203 aanvragen per gemeente per 4- ) 2 -) 3 8-) 4 25-) 5 6-8- 2) 2) 7 5-2) 8 22-2) 9-0 8-5- 2 22-3 29-4 5-4 7-5 4-6 2-7 28-8 5-5) 9 2-5) 20 9-5) West

Nadere informatie

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000 Inwonertal Brabant groeit met ruim 9 s-hertogenbosch, 7 maart 212 - In 211 is de Brabantse bevolking met 9.3 mensen toegenomen. Daarmee ligt de bevolkingsgroei vrijwel op hetzelfde niveau als de laatste

Nadere informatie

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning Illlllllll IIII llllllll II IO16004186 21/01/2016 IVBOB Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant Gemeente Oosterhout T.a.v. College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT NB

Nadere informatie

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein Inleiding Kerncijfers is onderdeel van het Cubiss-werkplan van 214. In opdracht van de Provincie Noord- Brabant wordt sinds 211 jaarlijks een analyse gemaakt van de kerncijfers die door het VOB worden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2014 Daling WW-uitkeringen In september daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WWuitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. Het aandeel

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, februari 2014 Stabilisatie aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant In februari 2014 is het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant nagenoeg gelijk gebleven ten

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2012 Stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal nww dat ingeschreven staat bij UWV in Noord-Brabant kwam aan het einde van september

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant onveranderd Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden. Momenteel

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, maart 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, maart 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, maart 2014 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant onveranderd In maart 2014 is het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant nauwelijks veranderd ten opzichte

Nadere informatie

IVBOB. pagina 1 van 1. Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning

IVBOB. pagina 1 van 1. Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning pagina 1 van 1 Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning - 4 2 0 JAN. 2016 Van: kbo-brabant Aan: kbo-brabant Datum: 20-1-2016 14:04 v\mo\ 6g Onderwerp: VBOB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant laat in december 2016 een dalende lijn zien, zowel ten opzichte van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2014 Opnieuw daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het herstel van de Nederlandse economie vertaalt zich in Noord-Brabant in een daling van het aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, februari 2013 Wederom stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) in Noord-Brabant is in februari 2013

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Oss

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Oss MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Gemeente Oss Voorwoord Groningen, september 2013 Voor u ligt het resultaat van het in 2012 en 2013 gehouden onderzoek naar de MKBvriendelijkste gemeente

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, april 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, april 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, april 2014 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant gedaald Eind april 2014 waren er in Noord-Brabant ruim 68.500 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,9% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, november 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, november 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, november 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant toegenomen Eind november waren er in Noord-Brabant bijna 65.200 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,6% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2015 Stijging WW-uitkeringen In juli stijgt het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant. Een groot deel van deze stijging is toe te schrijven aan de sector onderwijs.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste drie kwartalen van 2016 zijn er 56.900 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat

Nadere informatie

Persbericht. Groei Brabantse woningvoorraad in jaren niet zo hoog

Persbericht. Groei Brabantse woningvoorraad in jaren niet zo hoog Persbericht Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Datum 31 maart 2008 Nummer

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In het eerste halfjaar van 2016 zijn 39.400 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.200

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, oktober 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, oktober 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, oktober 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant toegenomen Eind oktober waren er in Noord-Brabant 64.000 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,5% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost Routing aanmelding EED gemeenten Regio Gemeenten Aanmelding EED Dommelvallei + Geldrop-Mierlo * (zie bijlage onderaan pagina), Nuenen, Son en Breugel, Waalre Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper In 2014 is de Nederlandse economie weer gegroeid. Het herstel van de economie zet in 2015 door. De spanning op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2015 Daling WW-uitkeringen In juni daalt het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant. Afgelopen jaar is het aantal WW-uitkeringen verstrekt aan vrouwen toegenomen;

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de periode januari tot en met november 2016 zijn 66.500 nieuwe WWuitkeringen verstrekt in Noord-Brabant.

Nadere informatie

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013 CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR300136_3 6 december 2016 Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in december toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar in december

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2015 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 Provincie Noord-Brabant Oss

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 Provincie Noord-Brabant Oss MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 Provincie Noord-Brabant Oss Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen Telefoon (050) 595 73 00 Telefax (050) 595 74 00 Voorwoord Voor u ligt het resultaat

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2014 Stabilisatie WW-uitkeringen In november blijft het aantal WW-uitkeringen vrijwel gelijk. De arbeidsmarkt lijkt zich te herstellen. Het aantal openstaande

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, april 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste vier en van 2016 zijn 27.700 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.800

Nadere informatie

Huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders

Huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders Huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders Verschillende partijen spelen een rol bij de huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders in de provincie Noord-Brabant. Europa wordt op dit moment

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2013 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2013 3 1.1 Abonnementstarief 3 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2017 Verdere daling WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen lag in Noord-Brabant in oktober 2017 20% lager dan een jaar geleden. Deze daling is

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016 Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 1 november 2016 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg Colleges van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2017 Aantal nieuwe WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal nieuwe WW-aanvragen lag in de eerste vijf en van dit jaar in Noord- Brabant 20% lager dan in dezelfde

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2017 Daling aantal lopende WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen blijft zowel in Noord-Brabant als op landelijk niveau dalen. In vergelijking

Nadere informatie

Aalburg. s-hertogenbosch. Heusden. Vught. Loon op Zand. Haaren. Tilburg. Boxtel. Oisterwijk. Oirschot. Hilvarenbeek. Reusel- De Mierden.

Aalburg. s-hertogenbosch. Heusden. Vught. Loon op Zand. Haaren. Tilburg. Boxtel. Oisterwijk. Oirschot. Hilvarenbeek. Reusel- De Mierden. Bladindeling : 5. Bijlage - Beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en natte natuurparels Verordening water Noord-Brabant Werkendam Woudrichem 3 4 Oss 5 6 Steenbergen Bergen op Zoom Woensdrecht

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, maart 2016 Doorstroom van WW naar bijstand in grotere gemeenten hoger Het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht komt groeide de afgelopen

Nadere informatie

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Versiebeheer Aanpassing d.d... Bijgewerkt door: 22 november 2010 N. Vintcent (nv404) 7 juli

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, januari 2016 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in januari 2016 toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar te zien door

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw In dit overzicht staan alleen de (onderdelen van) artikelen uit de regeling met een inhoudelijke

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 20-1-2015 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg College van Waalwijk

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2017 Arbeidsmarkt ontwikkelt zich gunstig, maar niet iedereen profiteert hiervan al evenveel De economische groei zorgt ervoor dat ook de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 449 Wet van 11 september 1996 tot gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in

Nadere informatie

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR249943_2 6 december 2016 Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant Gelet op artikel 2 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Provincie

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) - Gelet op artikel 2 en artikel 15 van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste vijf en van 2016 zijn 32.800 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 8.200

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2015 Daling WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gedaald. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens afgenomen.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Toelichting Overzicht aantal leden en aan te wijzen door wie Overzicht leden voor de periode 2014-2018 Gemeenschappelijke regelingen 1) Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z16-001872 Documentnummer: ZD17012158 Rubriek: Algemeen Naam regeling: Register Citeertitel: telijke grondslag, artikel 27 lid 1 Vastgesteld door College Datum vaststelling

Nadere informatie

Het tabellenboek. Per gemeente ** worden in voorliggend tabellenboek drie soorten hulpbronnen onderscheiden:

Het tabellenboek. Per gemeente ** worden in voorliggend tabellenboek drie soorten hulpbronnen onderscheiden: veerkracht in Brabant - tabellenboek Het tabellenboek Dit tabellenboek is onderdeel van de publicatie veerkracht in Brabant (PON/Telos, 2016) * en bevat voor ieder Brabantse gemeente de cijfers uit de

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2016 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2015 Verbetering op arbeidsmarkt; wel toename WW-uitkeringen Verbeteringen op de arbeidsmarkt zijn steeds meer zichtbaar. Er zijn meer openstaande vacatures

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste acht en van 2016 zijn er 50.600 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2017 Daling aantal lopende WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen blijft zowel in Noord-Brabant als op nationaal niveau dalen. In vergelijking met

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, februari 2016 Meer nieuwe WW-uitkeringen grootwinkelbedrijf Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in februari 2016 in het grootwinkelbedrijf toegenomen ten opzichte

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen

Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen Deze vierde uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld gaat over zorgvoorzieningen in Noord-Brabant. Een goede gezondheid is voor iedereen belangrijk. En

Nadere informatie

In beweging voor u. Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden VERBONDEN PARTIJEN: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

In beweging voor u. Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden VERBONDEN PARTIJEN: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden De gemeente Uden is betrokken bij de volgende gemeenschappelijke regelingen: 1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie

Nadere informatie

Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant

Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant dr. M. Bekkers L. Rutjes PON Instituut voor advies, onderzoek

Nadere informatie

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2015

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2015 Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 nuari 2015 80042 07-01-2014 PON 1.171.938 Algemene subsidieverordening Ja Cultuur & Samenleving nee 80055 07-01-2014 Provinciale Raad Voor 516.181 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2017 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Betreft: liquidatie Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg Noord-Brabant (WzNB Mooi Brabant)

Betreft: liquidatie Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg Noord-Brabant (WzNB Mooi Brabant) INGEKOMEN 2 0 MEI 2014 Gemeente Heusden WzNB MOOI BRABANT Aan het College van Burgemeester van de gemeente Heusden Postbus 41 5250 AA Vlijmen en Wethouders WzN B Mooi Brabant Postbus 2047 2800 BD GOUDA

Nadere informatie

Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant

Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant Gemeente Categorie Organisatie Plaats Aalburg Buurt Stichting Dorpsbelangen Drongelen Drongelen Alphen-Chaam Helpende hand Stg. Konijnenopvang

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Documentnaam Opgesteld door Register gemeenschappelijke regelingen Juridische Zaken Versie

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, maart 2017 Aantal WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant lag eind maart 2017 12% lager dan een jaar geleden. In vergelijking

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, februari 2017 Aantal WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant lag eind februari 2017 13% lager dan precies een jaar geleden.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 571 Gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste zeven en van 2016 zijn 45.300 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 10.900

Nadere informatie

Stand van zaken Q-koorts

Stand van zaken Q-koorts Stand van zaken Q-koorts 22-11-2010 Dit is een Q-koortsnieuwsbrief van de GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant. Meldingen GGD Hart voor Brabant in 2010 De GGD Hart voor Brabant kreeg in de afgelopen

Nadere informatie

Biilage. Sch1ïndel, Sint-Oedenrode en Veghel {Meier1ïstad)

Biilage. Sch1ïndel, Sint-Oedenrode en Veghel {Meier1ïstad) Biilage (Veer}Krachtig Bestuur: Stand van zaken en ontwikkelingen in de Brabantse gemeenten Peildatum 17 mei 2016 Omwille van het overzicht komen de Brabantse gemeenten waar mogelijk gegroepeerd aan de

Nadere informatie

Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau. Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: Opkomstpercentage: 47,68%

Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau. Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: Opkomstpercentage: 47,68% Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: 7.882 Opkomstpercentage: 47,68% * 1 CDA 1.169 2 Water Natuurlijk 347 3 Ons Water 327 4 West-Brabant Waterbreed

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Per 30 september 2011 Dit is een maandelijkse uitgave met de recente arbeidsmarktgegevens uit Zuidoost-Nederland. Nadere informatie kan worden verkregen bij de

Nadere informatie

- Concept - Factsheet inrichting regio Oost-Brabant

- Concept - Factsheet inrichting regio Oost-Brabant - Concept - Factsheet inrichting regio Omvang: 3.175,5 fte Operationeel: 3.057,5 fte Niet-Operationeel: 118,0 fte Districten: 3 Basisteams: 9 Versiedatum: 25 juni 2012 Inhoudsopgave 1 Concept indeling...

Nadere informatie

Projectenoverzicht Bijlage 1

Projectenoverzicht Bijlage 1 Infrastructurele projecten regio Noord-Oost Brabant N-F-001-15 Herinrichting centrum Heesch - fietsenstallingen 5.400,00 50,00% 10.800,00 Bernheze N-W-001-15 Reconstructie kruising Losplaats Velmolenweg

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24261 11 augustus 2015 Wijziging Besluit werkgebieden UWV 2015 in verband met inwerkingtreding Wwz per 1 juli 2015 Het

Nadere informatie

Slim investeren in de toekomst

Slim investeren in de toekomst Programmabegroting en 1. Brabant Historisch Informatie Centrum Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) www.bhic.nl s- Hertogenbosch In gezamenlijkheid behartigen van de belangen van ministerie, gemeenten

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd. Samenvatting

Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd. Samenvatting Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd In deze uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld staat de jeugd van Brabant centraal. Het gaat over alle jeugd en jongeren in Noord-Brabant in de leeftijd van tot 25

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2015. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2015. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2015 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Overige tarieven 3 1.3 Hoe zijn de tarieven

Nadere informatie

Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012

Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012 Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012 Naam Onderwerp / belang Partners Bijzonderheden Regio Hart van Brabant Strategische regionale samenwerking, regionale

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Bestuursacademie Zuid-Nederland in liquidatie

Gemeenschappelijke Regeling Bestuursacademie Zuid-Nederland in liquidatie Gemeenschappelijke Regeling Bestuursacademie Zuid-Nederland in liquidatie Gemeente Boxtel T.a.v. Het college van burgemeester en wethouders Postbus 10000 5280 DA Boxtel GEMEENTE BOXTEL Zierikzee, 13 maart

Nadere informatie

Braindrain in Noord-Brabant

Braindrain in Noord-Brabant Braindrain in Noord-Brabant De migratie van Noord-Brabantse hoger opgeleiden in beeld Tilburg, september 2015 Ing. Hans Mariën Drs. Rob Vink m.m.v. Prof. Dr. Frank Cörvers II Braindrain in Noord-Brabant

Nadere informatie

WONINGBOUW EN PLANAANBOD IN BEELD ACTUELE ONTWIKKELINGEN OP DE WONINGMARKT IN NOORD-BRABANT

WONINGBOUW EN PLANAANBOD IN BEELD ACTUELE ONTWIKKELINGEN OP DE WONINGMARKT IN NOORD-BRABANT WONINGBOUW EN PLANAANBOD IN BEELD ACTUELE ONTWIKKELINGEN OP DE WONINGMARKT IN NOORD-BRABANT over de aantrekkende woningmarkt, woningbouw op binnenstedelijke locaties en in leegstaand vastgoed in steden

Nadere informatie

1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC)

1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) 1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) www.bhic.nl Vestigingsplaats s- Hertogenbosch Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling In gezamenlijkheid

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, januari 2017 Afname WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant ligt eind januari 2017 14% lager dan precies een jaar geleden.

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Overige tarieven 3

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen

Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen Deel vijf in de serie Leefbaarheid: feiten in beeld heeft als thema wonen. Wonen is een van onze meest fundamentele behoeften. Waar en hoe je woont bepaalt in belangrijke

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 01-01-2014 tot 01-07-2014 3 1.1 Abonnementstarief

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Per 31 december 2010 Dit is een maandelijkse uitgave met de recente arbeidsmarktgegevens uit Zuidoost-Nederland. Nadere informatie kan worden verkregen bij de

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2016. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2016. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2016 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3 1.3 Overige

Nadere informatie

Register Gemeenschappelijke Regelingen en Verbonden Partijen van de Gemeente Woensdrecht

Register Gemeenschappelijke Regelingen en Verbonden Partijen van de Gemeente Woensdrecht Register Regelingen en Verbonden Partijen van de Gemeente Woensdrecht (versie juli 2017) Naam Regeling Deelnemers Wettelijke voorschriften met de bevoegdheden van het samenwerkingsverband Regeling GGD

Nadere informatie

Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014

Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014 Memo Onderwerp Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014 Inleiding In fase A2 van de Brabantse aanpak voor publieke laadinfrastructuur kunnen alle Brabantse

Nadere informatie

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Mestverwerking centraal VP Minovia BV, 21 februari 2013 Venray Mr Frank R. Veeke Agenda Beleid en visie EZ: Bleker, Verdaas, Dijksma Wetsvoorstel juni 2012

Nadere informatie

Personen- alarmering

Personen- alarmering Personenalarmering Personenalarmering Vraagt u zich weleens af wat er gebeurt als u iets overkomt in uw eigen huis? U valt of wordt plotseling onwel; wie schiet u dan te hulp? Deze vraag kunt u voor zijn

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord De colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel,

Nadere informatie

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Mestverwerking centraal VP Minovia BV, 21 februari 2013 Venray Mr Frank R. Veeke Agenda Beleid en visie EZ: Bleker, Verdaas, Dijksma Wetsvoorstel juni 2012

Nadere informatie

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen Sommige gemeenten brengen leges in rekening

Nadere informatie