De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005"

Transcriptie

1 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist 1

2 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 Eindredacteur: Wil van den Bogaard De aspirant informatieanalist 2

3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INLEIDING COMPETENTIES...5 COMPETENTIES HET BEDRIJF I-SOLUTIONS...6 INLEIDING...6 JOUW ROL...6 DE ORGANISATIE VAN DE TEAMS...6 WERKWIJZE BINNEN I-SOLUTIONS...6 KWALITEIT...7 GEBRUIKTE METHODE, TECHNIEKEN EN TOOLS...7 BEDRIJFSTRAININGEN...7 WERKOVERLEG (SENIOR CONSULTANT GESPREK) PROFTAAK: OPDRACHTEN VOOR HET JIA-TEAM VAN I-SOLUTIONS...10 OPDRACHTFORMULERING...10 ROLLEN...10 ACTIVITEITENOVERZICHT...11 OP TE LEVEREN PRODUCTEN INDIVIDUELE PRAKTIJKREFLECTIE (IPR) BEOORDELING...14 INLEIDING...14 INFORMATIEPLAN...14 ADVIESRAPPORT PAKKETSELECTIE...16 INDIVIDUELE PRAKTIJK REFLEXIE (IPR)...18 TOETS BEDRIJFSADMINISTRATIE - BEDRIJFSECONOMIE FACILITEREND ONDERWIJS...20 INLEIDING...20 TRAININGEN...20 KNIPKAART MIDDELEN...22 LITERATUUR...22 SOFTWARE...22 INTRANET...22 BIJLAGE 1 SCHEMA INDELING ACTIVITEITEN VBI BIJLAGE 2 INLEVERDATA PRODUCTEN VOOR PERIODE 3, BIJLAGE 3 COMPETENTIES EN ONDERWIJSDOELEN VBI BIJLAGE 4 BEOORDELINGSMATRIX...27 BIJLAGE 5 ALS PROFESSIONAL WERKEN...28 De aspirant informatieanalist 3

4 1. Inleiding Er zijn twee onderwijseenheden in dit kwartaal van de propedeuse. Elk van deze onderwijseenheden is een voorbereiding op en een verkenning van twee van de drie hoofdstromen van het tweede studiejaar. Dit is de periodewijzer voor de onderwijseenheid Aspirant Informatieanalist VBI-1. Tijdens het uitvoeren van de proftaak voor dit kwartaal vervul je de rol van aspirant informatieanalist. Het bedrijf waar je werkzaam bent heet I-solutions en je werkt onder leiding van een senior consultant. De klant waarvoor de opdracht wordt uitgevoerd is het productiebedrijf Groeilamp dat verlichtingsarmaturen assembleert voor glastuinbouw. In periode VI-2 van de propedeuse heb je een systeemontwikkeltraject doorlopen van definitiestudie tot en met bouw van een informatiesysteem echter zonder je om het voortraject te bekommeren. In dit kwartaal voer je eerst dat voortraject uit, het schrijven van een informatieplan. Vervolgens ga je een andere vorm van systeemontwikkeling doorlopen, namelijk niet de bouw van een systeem maar de aanschaf van de benodigde onderdelen, met name de software. Je voert een pakketselectie uit voor de klant van I-solutions. Voor een juiste keuze van een geïntegreerd softwarepakket (een ERP-pakket) is een indringende kennis van het bedrijf op velerlei gebied noodzakelijk. Organisatie, informatievoorziening, bedrijfsprocessen, bedrijfsfuncties en informatiebehoeften (bijvoorbeeld op economisch gebied) worden in kaart gebracht en zelfs waar nodig verbeterd. Alle trainingen die worden aangeboden staan dus in het teken van de proftaak. In deze periodewijzer vind je de omschrijving van de opdrachten (voor de proftaak en de IPR) en de ondersteunende colleges en trainingen. De aspirant informatieanalist 4

5 2. Competenties Competenties In dit kwartaal gaat het om relevante competenties van de Aspirant Informatieanalist, een ICT-er die de informatiebehoefte van een bedrijf in kaart brengt, een onderzoek instelt ter verbetering van de informatievoorziening en een advies daarvoor geeft. Hierbij dienen de informatiebehoeften geïnventariseerd te worden en dient onderzocht te worden in hoeverre een nieuw informatiesysteem in die behoeften kan voorzien. Je bent voortdurend met deze taak bezig. In de proftaak ben je een beginnend informatieanalist van het bedrijf I-Solutions, een bedrijf dat ondernemingen adviseert met betrekking tot hun informatievoorziening. Je gebruikt de behaalde competenties van de kwartalen één en twee en breidt deze uit. De competenties en onderwijsdoelen voor dit kwartaal vind je beschreven in bijlage 4. Hieronder zijn de competenties kort samengevat. Deze competenties zijn beschreven op het niveau van het eindprofiel BI en I. In de propedeuse kom je nog niet op dit eindniveau en je moet de competenties dus zo lezen dat een bijdrage geleverd wordt aan het ontwikkelen van de betreffende competentie. 1. Doet voorstellen voor verbetering en innovatie van organisatie en bedrijfsprocessen op basis van ICT-ontwikkelingen, resultaten van bedrijfskundige diagnose en/of informatieanalyse A Stelt specificaties van een bedrijfsproces op B201 (B/I). 3. (Her)ontwerpt een bedrijfsproces B202 (B). 4. Stelt een informatie beleid en plan op (1.6) A103 (B/I). 5. Analyseert en (her)ontwerpt de architectuur en een informatiesysteem C102 (I/B). 6. Ontwerpt een bedrijfskundig informatiesysteem C203 (B/I/T). 7. Stelt specificaties op van informatiesystemen a.d.h.v. het bedrijfsproces C201 (B/I). 8. Selecteert een applicatiepakket C208 (I/B). 9. Stelt specificaties op voor een software systeem C209 (T/I). 10. Vertaalt de specificaties van een bedrijfskundig informatiesysteem naar de daarvoor benodigde ICT-infrastructuur D201 (I/B). 11. Betrekt de omgeving bij het opstellen van specificaties van een informatiesysteem C101 (B/I). 12. Identificeert belangrijke informatie in mondelinge mededelingen. Vraagt actief door en gaat in op reacties. 13. Reflecteert op eigen professioneel functioneren. 14. Presenteert de resultaten van het onderzoek op een professionele wijze aan de klant. De aspirant informatieanalist 5

6 3. Het bedrijf I-Solutions Inleiding Het ICT bedrijf I-Solutions adviseert ondernemingen met betrekking tot hun informatievoorziening. Het bedrijf voert projecten uit bij ondernemingen op het gebied van de informatieplanning en het ontwerp en de implementatie van nieuwe informatiesystemen. Het bedrijf is gespecialiseerd in ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het bedrijf heeft verschillende afdelingen. De onderafdeling productieondernemingen is gericht op de advisering van productieondernemingen. Het bedrijf staat er om bekend dat het vooruitstrevend wil zijn in de aangeboden oplossingen. Hiertoe maakt het bedrijf in toenemende mate gebruik van aspiranten die een goede opleiding ontvangen in het eerste jaar van hun werk. Wel stelt het bedrijf als eis dat aspiranten na het eerste jaar alleen een contractverlenging krijgen als ze voldoende groei vertoond hebben gedurende het eerste jaar. Jouw rol Je werkt binnen de afdeling consultancy bij de onderafdeling productieondernemingen. Je bent als beginnend Aspirant informatieanalist in het juniorteam (JIA-team) werkzaam. Je werkzaamheden bestaan uit het onderzoeken van de informatievoorziening van een onderneming en het doen van voorstellen voor verbetering voor één of meer bedrijfsprocessen. In de (onder)afdeling zijn uiteraard ook senior consultants (sencs) als experts werkzaam. Naast hun advieswerkzaamheden begeleiden (coachen) ze de Aspirant informatieanalisten op inhoudelijk gebied. De organisatie van de teams Het management team van I-Solutions verdeelt de binnengekomen opdrachten over de verschillende senior consultants. Deze seniors verdelen de opdracht verder naar de teams van Aspirant Informatieanalisten. Het hele JIAteam is verantwoordelijk voor het resultaat van de onderzoeken en de adviezen. Omdat de aspiranten zich verder moeten ontwikkelen zijn ook hun individuele werkzaamheden van groot belang. De juniorteams mogen niet zelfstandig het contact met de klant / opdrachtgever onderhouden. De verantwoordelijkheid daarvoor berust bij de senior consultant. Hij zal over het algemeen pas een document naar de opdrachtgever laten gaan na inspectie en intervisie van zijn kant. Werkwijze binnen I-Solutions De directie van Groeilamp heeft I-Solutions de opdracht gegeven een onderzoek in te stellen ter verbetering van de informatievoorziening en een advies te geven voor een mogelijke oplossing. Onderdeel van de opdracht is een planning waarop de opdrachtgever delen van de opdracht uitgewerkt wil zien (de zogenaamde mijlpalen). Dit is door de senior consultant met de opdrachtgever vastgesteld. De opdrachtgever is dus op bepaalde momenten betrokken bij het onderzoek en de advisering. Op deze momenten kan worden vastgesteld of het resultaat De aspirant informatieanalist 6

7 voldoende is om door te gaan. Het besluit om wel of niet door te gaan heeft de status go / no-go. Bij no-go moet het team extra tijd stoppen in het onderzoek, omdat de volgende mijlpalen niet mogen opschuiven. Bij de eerste bijeenkomst van de Aspirant Informatieanalisten met de senior consultant wordt de standaard werkwijze van I-Solutions verder besproken. In ieder geval wordt dan het plan van aanpak dat door de profgroep is opgesteld kritisch bekeken. Kwaliteit De klant is koning is een vaak gehoorde uitspraak. In de ICT-branche is er sprake van toenemende concurrentie. Dit leidt ertoe dat men er naar streeft de klant beter van dienst te zijn dan de concurrent. Dit geldt zeker ook voor I-Solutions. Kwaliteitszorg staat bij het bedrijf hoog in het vaandel. De essentie van kwaliteitszorg is het maken van afspraken in de organisatie en deze na te komen. De kwaliteitszorg wordt binnen het bedrijf geborgd door een integraal kwaliteitssysteem waarin de standaarden van het bedrijf zijn vastgelegd. Om de kwaliteit van de informatieplanning, die voor klanten wordt uitgevoerd, te waarborgen, heeft het bedrijf een standaard opgesteld waaraan een op te leveren informatieplan moet voldoen. De standaard bevat die onderdelen, die ieder informatieplan van I-Solutions moet bevatten. Opgestelde informatieplannen mogen nooit zonder toetsing aan de standaard met de opdrachtgever worden gecommuniceerd. Gebruikte methode, technieken en tools Je werkgever I-Solutions werkt standaard volgens de Informatieplanningsmethode van Beijen en Broos. Deze vind je in de reader informatieplanning. Voor het beschrijven van de bedrijfsprocessen wordt de methode Testbed gebruikt en er wordt met de tool Bizzdesigner gemodelleerd. Bedrijfstrainingen Het bedrijf I-Solutions biedt zijn medewerkers - en in het bijzonder zijn pas aangestelde junior medewerkers - trainingen on the job aan. Deze trainingen worden door de individuele medewerkers met zijn Human Resource Mentor afgesproken. Trainingen worden deels standaard gegeven en kunnen deels via de knipkaart aangevraagd worden. In verband met de hoge kosten van deze trainingen verwacht I-Solutions dat deze trainingen ook direct bij de opdracht in praktijk worden gebracht en ook echt gevolgd worden. Werkoverleg (Senior Consultant gesprek) Behalve de bijeenkomsten die je zelf plant met de profgroep is er eenmaal per week een overleg van de profgroep in het rooster gepland onder begeleiding van een senior consultant. Lees goed, niet onder leiding van, maar onder begeleiding van een senior consultant. Tijdens dit overleg worden de resultaten van de uitgevoerde opdrachten (zowel groepsopdrachten als individuele De aspirant informatieanalist 7

8 opdrachten) besproken en aan elkaar uitgelegd en worden afspraken gemaakt over de uit te voeren opdrachten van de komende week. Voorafgaand aan dit seniorconsultant overleg heb je natuurlijk in je profgroep de verschillende deelopdrachten die door individuele groepsleden zijn uitgevoerd besproken en becommentarieerd, zodat tijdens het seniorconsultantgesprek alle leden van de profgroep op de hoogte zijn van de uitgevoerde opdrachten. In de eerste week worden afspraken gemaakt over de werkwijze en wordt voor de hele periode afgesproken wie per week voorzitter en wie notulist is. Een handige formule is bijvoorbeeld de notulist van de vorige week is voorzitter van deze week. Om de bijeenkomst enigszins te structureren volgt hier een agenda met onderwerpen die daar tenminste op voor moeten komen. Onderwerpen die jullie zelf bepalen krijgen uiteraard ook een plaats op de agenda. Bij de eerste bijeenkomst worden punten 2 en 3 uiteraard overgeslagen. Agenda werkoverleg. 1. Opening en mededelingen. 2. Notulen (besluitenlijst) van de vorige bijeenkomst) 3. Rapporteer, presenteer en bediscussieer de resultaten van de afgelopen week. 4. Analyseer de opdrachten voor de komende week. 5. Bepaal de reeds aanwezige voorkennis bij de verschillende groepsleden. 6. Formuleer leerdoelen en zelfstudieopdrachten voor de komende periode en bepaal de deelopdrachten die de groepsleden (individueel of in subgroepen) gaan uitvoeren. 7. Besluit welke college s en trainingen je wel of niet gaat volgen. 8. Overige agendapunten die in de vorige bijeenkomst zijn bepaald of die aan het begin van deze bijeenkomst op de agenda zijn gezet. Een toelichting op een aantal punten. Ad 3. Elke deelprojectgroep brengt verslag uit. De profgroep streeft naar synthetiseren, letterlijk het samenplaatsen, wat inhoudt dat de profgroep probeert datgene wat gevonden is in onderling verband te zien. Men streeft naar een samenvatting van de hoofdlijnen uit de bestudeerde stof, men bespreekt de leerstof die niet begrepen is en werpt een terugblik op de discussie van de vorige bijeenkomst. - De hypothesen (zie punt 4) die de vorige werkbijeenkomst geformuleerd zijn, worden in het licht van de opgedane kennis herzien. - Neem de opdrachtanalyse opnieuw in beschouwing, b.v. voeg nieuwe informatie toe en vat het probleem en de oplossingen samen. - Ga na in hoeverre de leerdoelen zijn bereikt - Welke acties zijn nodig om de oplossingen te completeren? Formuleer vragen voor de studentassistent de trainer of de expert. Ad 4. Het probleem uit de opdracht moet precies gedefinieerd worden. Welke vragen worden opgeroepen en wat is de onderlinge samenhang? Formuleer hypothesen m.b.t. de problemen. Een hypothese is een vooronderstelling, iets dat men vooraf als mogelijk of zo-zijnd aanneemt. Ad 5. De aspirant informatieanalist 8

9 Bij het kennis nemen van een proftaak en opdracht komen al direct ideeën en vooronderstellingen op over hoe het probleem in elkaar zit. Deze zijn gebaseerd op voorkennis of logisch denken. Stel vast wat de voorkennis is en of die gelijk is voor elk groepslid. Bepaal je eigen informatiebehoeften t.a.v. de problemen en de proftaak als zodanig. Elk groepslid krijgt de gelegenheid opmerkingen te maken in de trant van: zou het niet zo kunnen zijn dat.. of ik heb gelezen dat... De geventileerde meningen en ideeën worden geordend en kritisch beschouwd. Tegenstellingen worden verwoord. Samenhang wordt aangegeven. Ad 6. De groep heeft het probleem nog niet opgelost: er zijn juist veel meer vragen geformuleerd dan op het eerste gezicht uit de opdracht bleek. Die vragen moeten wel enigszins betrekking hebben op het thema en op de leerdoelen. De onderwijsgroep bepaalt welke concrete leerdoelen en deelopdrachten uit de opdracht voortkomen. Ad 7. Dit lijkt een merkwaardig agendapunt voor een periodewijzer. Je gaat toch naar elk college en elke training. Nee, de ervaring leert dat dat niet voor elke student het geval is. Dat is ook niet erg. Het is zelfs heel goed om je van tevoren af te vragen of een college of training voor jou wel zinvol is. Te vaak is de keuze om wel of niet te gaan afhankelijk van willekeurige omstandigheden, geen zin, mooi weer, werken etc. Maak een bewuste keuze en als je door omstandigheden (werk is volgens de school nooit een excuus) niet kunt gaan, spreek dan met een collega student af dat je de inhoud van de les van hem over kunt nemen. De aspirant informatieanalist 9

10 4. Proftaak: Opdrachten voor het JIA-team van I-Solutions Voor de huidige opdracht tref je de beschrijving van de opdrachtgever aan in het document Groeilamp (AIMweb). De opdrachtgever is de directie van Groeilamp B.V. te Oegstgeest. Dit bedrijf is specialist in groeilicht voor de glastuinbouw. Zij ontwerpen bouwen en implementeren lichtsystemen die het gewas een hogere groeisnelheid en een betere kwaliteit geven. Onlangs heeft de directie een poging gedaan om voor het bedrijf een toekomst uit te stippelen. Het beleid moet erop gericht zijn een jaarlijkse omzetgroei te bereiken van tenminste 6%. Om dit te realiseren is meer informatie nodig voor de leiding en de medewerkers. Denk hierbij aan informatie m.b.t. omzetten en kosten (totaal en per artikelgroep) et cetera. Trends in glastuinbouw moeten beter ingeschat kunnen worden. Opdrachtformulering De directie van Groeilamp heeft I-Solutions de opdracht gegeven een onderzoek in te stellen ter verbetering van de informatievoorziening en een advies te geven over de beste oplossing. Hierbij dienen de bedrijfsprocessen die medewerkers in hun functies uitvoeren en de informatiebehoefte die voortvloeit uit die functie geïnventariseerd te worden. Vervolgens wordt onderzocht in hoeverre een nieuw informatiesysteem in die informatiebehoeften kan voorzien. De opdracht van Groeilamp is door de directie van I-Solutions ten behoeve van de Aspirant Informatieanalisten vertaald in voer een traject van informatieplanning uit en ga na of er een geschikt softwarepakket op de markt is dat Groeilamp kan ondersteunen in hun informatievoorziening. Een informatieplan (IP) beschrijft de gewenste toekomstige inrichting van de informatievoorziening, de bestaande situatie en het migratiepad om de gewenste situatie te bereiken. De hierbij gehanteerde keuzes en inrichtingsprincipes worden geformuleerd in het informatiebeleid. Gedurende de eerste 4 weken wordt gewerkt aan het informatieplan. De inhoud van een informatieplan wordt uitvoerig beschreven in de reader Informatieplanning en wordt besproken in de trainingen organisatie en informatie. Als onderdeel van dit plan dient ook een projectenplan te worden opgesteld. De opdrachtgever geeft op basis van dit informatieplan een go- of een no go om één onderdeel uit de projectenplanning verder uit te werken. Deze uitwerking dient te geschieden in de daaropvolgende vier weken. Het eindresultaat wordt aan de opdrachtgever gepresenteerd en individueel verantwoord. Rollen De proftaak is een nabootsing van een praktijksituatie. Veel onduidelijkheden laten zich eenvoudig oplossen door er vanuit de praktijk of de rol naar te kijken. Houd er dus steeds rekening mee in welke rol je iemand aanspreekt. Directeur afdeling Consultancy van I-Solutions Dhr. Wil van den Bogaard (De directeur Consultancy is verantwoordelijk voor de coördinatie van de proftaak) Opdrachtgever Groeilamp Dhr. Henri Allard Senior consultant (sencs) De toegewezen expert De aspirant informatieanalist 10

11 De expert op de individuele kennisgebieden zoals: organisatiestructuur, informatieplanning, bedrijfsprocessen, bedrijfsadministratie, bedrijfseconomie etc. De Aspirant informatieanalist De human resource mentor (HRM) De betreffende trainer De student De studieloopbaanbegeleider Activiteitenoverzicht Activiteiten: Zie bijlage 1 Op te leveren producten In de komende tien weken werk je zoals eerder vermeld aan een informatieplan en een pakketselectie. Deze twee onderdelen zijn dan ook voor de profgroep de belangrijkste producten die worden opgeleverd bij de klant (via de seniorconsultant). Om te voorkomen dat aspirant informatieanalisten in de problemen komen met de planning lever je elke week onderdelen van het eindproduct in bij de senior consultant en deze worden in het eerstvolgende seniorgesprek aan de orde gesteld. Ten behoeve van de individuele beoordeling is er ook een individuele praktijkopdracht in te leveren. De exacte momenten waarop de onderdelen ingeleverd moeten worden vind je in bijlage 2. De aspirant informatieanalist 11

12 5. Individuele Praktijkreflectie (IPR) Binnen dit kwartaal spelen niet alleen de groepsopdrachten een rol maar zeker ook het individueel verwerven en toepassen van kennis en vaardigheden. De IPR neemt in dit kwartaal een belangrijke plaats in bij het verwerven van je competenties. Zowel op groepsniveau als op individueel niveau wordt het verwerven van de competenties getoetst. De IPR onderzoeksopdrachten vereisen een strakke planning. Houd hier rekening mee. Tijdens de periode ga je een kwartaal lang individueel binnen één bedrijf in de praktijk aan de slag. Dit bedrijf moet je zelf zoeken. Het kan het bedrijf zijn van één van je ouders, van de buurman, het bedrijf waar je een baantje hebt, Voorwaarde is dat je in het bedrijf je IPR-onderzoek kan doen. Het is daartoe belangrijk dat het een bedrijf is van enige omvang. Er moeten minimaal 25 mensen in de binnendienst werken ( op kantoor ). Het bedrijf moet mee willen werken aan jouw IPR-onderzoeksopdracht, door tijd vrij te willen maken voor een aantal interviews gedurende het kwartaal. Voor het uitvoeren van deze IPR-onderzoeksopdracht ben je dus afhankelijk van de medewerking van een bedrijf/organisatie uit de praktijk. Let er op dat je toestemming van de bedrijfsleiding nodig hebt om de IPR-activiteiten binnen dit bedrijf te doen. De keuze voor dit bedrijf dien je in week 1 te doen. De opdracht die je voor het IPR bedrijf uitvoert loopt grotendeels parallel aan de opdracht voor de proftaak. Echter zijn de opdrachten bij de proftaak gericht op analyse en advies, voor het IPR bedrijf maak je slechts een beschrijving van de onderdelen die ook bij de proftaak gevraagd worden, organisatie, informatievoorziening, bedrijfsprocessen en functies, informatiebehoeften, softwarepakketten en gehanteerde pakketselectiemethode. De IPR is, zoals bekend, opgebouwd uit een drietal stappen: 1) De onderzoeksopdracht 2) Best Practicing 3) Lessons Learned IPR Informatievoorziening en softwarepakketten van jouw IPR-bedrijf Fase Activiteit 1 Keuze IPR-bedrijf Allereerst ga je in de eerste onderwijsweek een bedrijf kiezen waar je gedurende dit kwartaal individueel aan de slag gaat (zie bovenstaande). Maak afspraken wanneer je in onderwijsweek 2, 6 en 7 informatie kan verzamelen binnen het bedrijf. Beschrijf welk bedrijf je gekozen hebt en beargumenteer je keuze. Dit dien je in te leveren bij de senior consultant op de donderdag in week 1. Geef ook de naam van de contactpersoon met telefoonnummer en functie door aan je senior consultant. Deze geeft uiterlijk op maandag in week 2 een reactie op je keuze. De aspirant informatieanalist 12

13 2 Informatie verzamelen in de IPR-organisatie Probeer zoveel mogelijk informatie op papier te verzamelen alvorens tot het interviewen over te gaan. Completeer, actualiseer en verifieer de verzamelde informatie door middel van interviews. Let op, de informatie die je in deze week verzamelt, is de input voor de opdracht in de volgende weken. 3 Oriëntatie op de organisatie en de informatiebehoefte De verzamelde informatie ga je gebruiken bij het opstellen van: beschrijving van de organisatiestructuur van het IPR-bedrijf beschrijving processen IPR-bedrijf informatiebehoefte IPR-bedrijf 4 Best practicing en lessons learned Afspraken maken bij bedrijf voor week 6 en 7 5 Inventariseren pakketten IPR-bedrijf en manier waarop selectie heeft plaatsgevonden Beschrijf aan de hand van de interviews en documentatie welke pakketten er in het bedrijf in gebruik zijn. Beschrijf hoe de selectie heeft plaatsgevonden en welke selectiecriteria er zijn gehanteerd. 6 Maak een rapportage. Bij Best Practicing betreffen de lessons learned : Wat zijn de opvallende verschillen in de manier heeft gedaan. Hoe zou je het de volgende keer aanpakken. Trek als profgroep conclusies uit de zes lessons learned van de hele profgroep. De aspirant informatieanalist 13

14 6. Beoordeling Inleiding Informatieplan De beoordeling van kwartaal VBI-1 bestaat uit een aantal onderdelen te weten: twee groepsbeoordelingen, informatieplan en adviesrapport pakketselectie en één individuele beoordeling: de IPR. De IPR hangt nauw samen met de groepsproducten informatieplan en pakketselectie. Product Een rapport ten behoeve van de besluitvorming door het management waarin de huidige informatievoorziening wordt geschetst, een richting wordt aangegeven waarin de informatievoorziening dient te veranderen en een migratiepad wordt aangegeven volgens welk deze verandering zal plaatsvinden. Criteria Algemene eisen 1. Het rapport voldoet aan de standaardeisen voor rapportages, bijvoorbeeld het is niet een verzameling van losse stukken tekst maar een samenhangend geheel. 2. In het rapport wordt onderscheid gemaakt in de huidige situatie en de gewenste situatie. De huidige situatie wordt slechts heel globaal beschreven (zie punt 4). Het advies is geheel gericht op de gewenste situatie. De aspirant informatieanalist schetst de toekomstige informatievoorziening vanuit de theoretische achtergrond m.b.t. informatieplanning die hij/zij zich eigen heeft gemaakt. 3. Bij elk onderdeel wordt een bronvermelding aangegeven. Hierin worden opgenomen gebruikte boeken, tijdschriftartikelen en internetsites. Inhoudelijke eisen Voor de uitwerking wordt nadrukkelijk verwezen naar de literatuur: de reader Informatieplanning ; AIV-boek hoofdstuk 9 en De structuur van de organisatie, hoofdstuk De volgende onderwerpen maken tenminste deel uit van het informatieplan: Het strategisch kader. De huidige situatie m.b.t. de informatievoorziening, maximaal 2 pagina s: o in welke Nolanfase bevindt de organisatie zich De strategie van de organisatie o de visie, missie, de strategie en het beleid van de organisatie o de nieuwe organisatiestructuur, inclusief de structuurparameters zoals besproken in hoofdstuk 8 van De structuur van de organisatie. Het informatiebeleid De aspirant informatieanalist 14

15 o o o o o de kritieke succesfactoren (eventueel SWOT analyse) een uitgeschreven voorstel tot een informatiebeleid centraal decentraal maatwerk standaard oplossingen zelf doen uitbesteden + zelfbedachte beleidszaken Procedure De architecturen o De blauwdruk van toepassingen of de informatiesysteemarchitectuur: bedrijfsfuncties, processen in hoofdlijnen; het onderscheid in primaire en secundaire processen; globale informatiebehoeften, management en operationeel; informatiesysteemarchitectuur of informatiemodel: een opdeling van de organisatie in informatiegebieden met relatief autonome informatiestromen, dit informatiemodel wordt bepaald met behulp van een zogenaamde relatiematrix of C/U-matrix (in Bizzdesigner een CRUDmatrix); bestaande èn nieuwe informatiebehoeften; nieuwe mogelijkheden van informatietechnologie. o De blauwdruk van gegevens of informatiearchitectuur: welke gegevens zal het bedrijf gaan gebruiken (UML klassendiagram); welke gegevens worden centraal en welke decentraal opgeslagen; welke ongestructureerde gegevens zijn nodig. o De blauwdruk van de technische infrastructuur of technische architectuur: centrale en decentrale voorzieningen; configuratieschema; besturingssystemen; datacommunicatievoorzieningen; o De blauwdruk van de informatie organisatie of organisatie architectuur: hoe gaat de toekomstige organisatie van de informatievoorziening eruit zien; Informatieprojecten o projectenplan (een plan waarin alle toekomstige projecten worden beschreven) met prioritering, het projectenplan omvat per project: doelstellingen van de projecten, in termen van: te realiseren informatiesystemen, te realiseren delen van de gegevensstructuur; relaties met andere projecten, afhankelijkheden; randvoorwaarden; projectorganisatie; verwachte doorlooptijd; schatting van de kosten. 1. Het informatieplan wordt uiterlijk op de in bijlage 2 bepaalde datum in concept ingeleverd bij de senior consultant en tijdens het volgende seniorgesprek besproken. 2. Het informatieplan wordt in definitieve vorm voor de uiterlijke datum ingeleverd in het postvak van je senior consultant. De aspirant informatieanalist 15

16 3. De belangrijkste bevindingen worden door je team gepresenteerd in maximaal 15 minuten aan medewerkers van I-solution in de personen van de senior consultant en de studieloopbaanbegeleider. Vervolgens wordt het product individueel verdedigd door het beantwoorden van vragen in maximaal 30 minuten. Deze presentatie geldt als oefening voor de eindpresentatie van het adviesrapport. Elke student moet de volledige presentatie kunnen verzorgen, maar voorafgaand aan het werkelijk presenteren wijzen de aanwezige SLBer en SenCS twee of drie studenten aan die elke een deel van de presentatie uitvoeren. Na afloop van de presentatie en verdediging volgt feedback op het optreden van de groep en van de individuele studenten. 4. het informatieplan wordt beoordeeld op: a. de mate waarin je rapport volledig en met voldoende diepgang de verderop genoemde onderdelen relevant voor de organisatie behandelt b. op basis hiervan juiste conclusies worden getrokken conform de theorie c. de bevindingen adequaat worden verdedigd door de beantwoording van vragen 5. het informatieplan wordt beoordeeld met een groepscijfer van 1 tot 10 (dit is het maximale cijfer voor elk van de individuele leden) 6. elk groepslid wordt beoordeeld op grond van de prestaties in de loop van de weken en op grond van de individuele verdediging. Als er aanleiding toe is kan het cijfer van een individuele student daarom lager uitvallen dan het groepscijfer. Ondersteuning door het taalbureau. Het AIM taalbureau biedt ondersteuning aan bij het samenstellen van een adviesrapport in de volgende vorm: de theorie van een adviesrapport is opgenomen in de taalbegeleidingssite van AIM: taalvaardig.nl waarvoor alle studenten een inlogcode hebben.; studenten kunnen in de site delen van het rapport ( bijv. managementsamenvatting, probleemstelling enz) plaatsen en verzenden deze delen worden dan door het taalbureau gecorrigeerd. Herkansing Voor de herkansing geldt de algemene regel die binnen de AIM gebruikelijk is. Adviesrapport pakketselectie Product Een rapport waarin de primaire bedrijfsfuncties worden beschreven en de processen worden gemodelleerd. Vervolgens wordt op grond van deze functies en processen de informatiebehoeften bepaald en wordt nagegaan welke standaard softwarepakketten globaal geschikt zijn voor Groeilamp en in detail of Multivers van UNIT4 aan de gestelde criteria voldoet. Criteria 1. Het rapport voldoet aan de standaardeisen voor rapportages. De aspirant informatieanalist 16

17 2. Bij elk onderdeel wordt een bronvermelding aangegeven. Hierin worden opgenomen gebruikte boeken, tijdschriftartikelen en internetsites. 3. De volgende onderwerpen maken tenminste deel uit van het adviesrapport: a. beschrijving van de bedrijfsfuncties; b. model van de primaire en secundaire processen gemaakt m.b.t. Bizzdesigner. Hierin komen tenminste voor de actoren, het gedrag en de items ; c. de methodiek die bij de pakketselectie is gevolgd; d. een gedetailleerde opsomming van de gehanteerde selectiecriteria, deze criteria zijn gebaseerd op de bedrijfsfuncties de bedrijfsprocessen en de informatiebehoeften zoals naar voren zijn gekomen in de diverse trainingen; e. een indeling van de betreffende criteria naar soort; f. een opsomming van tenminste 10 softwarepakketten die aan de belangrijkste criteria voldoen (long list); g. een keuze uit de selectiecriteria (knock out criteria) voor het samenstellen van de shortlist; h. een advies op grond van de selectiecriteria m.b.t. het beste ERP-pakket voor Groeilamp, waarin zeker aandacht besteed is aan een analyse van mogelijkheden van het pakket Multivers (van UNIT4) en SAP-business One; i. een conclusie m.b.t. de bruikbaarheid van Multivers en SAP business One. Het rapport is beknopt en zakelijk geschreven en omvat hooguit 10 pagina s exclusief eventuele bijlagen. Tabellen e.d. eventueel in een bijlage. Procedure 1. het adviesrapport wordt uiterlijk op de in bijlage 2 bepaalde datum in concept ingeleverd bij de senior consultant en tijdens het volgende seniorgesprek besproken; 2. het adviesrapport wordt in definitieve vorm voor de uiterlijke datum ingeleverd in het postvak van je senior consultant; 3. de belangrijkste bevindingen worden door je team gepresenteerd in maximaal 15 minuten aan de directie van Groeilamp (in de persoon van een studieloopbaanbegeleider, een senior consultant en eventueel de geïnterviewde directeur) De presentatie voldoet aan de volgende eisen: a. elke student neemt een deel van de presentatie voor zijn rekening; b. afhankelijk van de omvang van de profgroepen wordt de profgroep voor de presentatie opgesplitst in twee deelgroepen van elk 3 studenten (bij een profgroep van 5 studenten, 2 èn 3 studenten, een profgroep van 4 studenten blijft in takt); c. elke student presenteert maximaal 5 minuten; d. bij de presentatie zijn alleen de leden van de betreffende deelgroep aanwezig en de leden van de andere profgroep die op hetzelfde tijdstip staat ingeroosterd; e. na de beide presentatieronden volgt de vragenronde van maximaal 30 minuten waarbij alle studenten van beide profgroepen aanwezig zijn; f. de doelgroep van de presentaties is de directie van Groeilamp; g. aanwezigheid is dus voor alle betrokken studenten verplicht. 4. het adviesrapport wordt beoordeeld op: De aspirant informatieanalist 17

18 a. de mate waarin je rapport volledig en met voldoende diepgang de verderop genoemde onderdelen relevant voor de organisatie behandelt; b. op basis hiervan juiste conclusies worden getrokken conform de theorie; c. de bevindingen adequaat worden verdedigd door de beantwoording van vragen; 5. het adviesrapport wordt beoordeeld met een groepscijfer van 1 tot 10 (dit is het maximale cijfer voor elk van de individuele leden); 6. elk groepslid wordt beoordeeld op grond van de prestaties in de loop van de weken en op grond van de individuele verdediging. Als er aanleiding toe is kan het cijfer van een individuele student daarom lager uitvallen dan het groepscijfer. Herkansing Voor de herkansing geldt de algemene regel die binnen de AIM gebruikelijk is. Individuele praktijk reflexie (IPR) Product De individuele praktijkreflexie van periode VBI-1 omvat een beschrijvend rapport m.b.t. de organisatie en informatievoorziening van het gekozen bedrijf. Deze beschrijving wordt vergeleken met de theoretische principes van organisatiekunde en informatiekunde en van commentaar voorzien wat betreft de overeenkomsten en verschillen met deze theorie. Criteria Het rapport voldoet aan de volgende eisen: 1. op de voorpagina staat vermeld de naam en telefoonnummer van de geïnterviewde functionaris; 2. een beschrijving van de huidige, actuele organisatie-inrichting en structurering. In de beschrijving is minimaal opgenomen: een beknopte beschrijving van doel en functie, op te leveren producten en/of diensten, rol en taken van de verschillende organisatieonderdelen een gedetailleerde schematische weergave in een organogram beargumenteerde toelichting en verklaring van de gehanteerde structuurparameters (zie hoofdstuk 8 van: De structuur van de organistie); 3. een procesmodel in de vorm van Bizzdesigner schema s. Dit onderdeel omvat: een opsomming van de hoofdprocessen; een kernachtige maar volledige modellering van het primaire proces; 4. een inventarisatie van de belangrijkste informatiebehoeften van één operationele en één management functionaris. Wat moet hij/zij weten om deze functie uit te kunnen voeren; 5. een eenvoudig klassendiagram of een ERD (entiteiten inclusief attributen) voor de gehanteerde gegevens; 6. een inventarisatie van alle software die betrokken is bij de ondersteuning van dit (primaire) proces; 7. een kritische analyse van de mate waarin deze software de werkzaamheden van de functionarissen op management en operationeel niveau (zie punt 3) adequaat ondersteunt; 8. de wijze waarop de pakketselectie heeft plaatsgevonden en welke criteria hierbij zijn gehanteerd; De aspirant informatieanalist 18

19 9. een inventarisatie van alle overige pakketten die in het bedrijf in gebruik zijn. Het rapport is professioneel van opzet. Dat wil zeggen: logische, zakelijk indeling met naast de bovengenoemde inhoud ook inleiding, achtergrond, doel en samenvatting; aandacht voor vormgeving en lay-out: voorblad, index, hoofdstukindeling, paginanummering; correct gebruik van de Nederlandse taal. Procedure De beoordeling van dit deel gaat iets anders dan gebruikelijk. Naast de onderlinge best practicing en lessons learned wordt het oorspronkelijke IPR rapport (exclusief lessons learned) beoordeeld door de senior consultant. Je maakt een verslag op basis van de onderzoeksopdracht. Dit verslag wordt geplaatst onder je portfolio op My-AIM en in overleg met de senior consultant aan hem overhandigd. Bij de IPR dient de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon van het bedrijf op de voorpagina vermeld te worden. In de aangegeven week voer je de best practicing uit op de bekende manier. De lessons learned worden geplaatst op My-AIM. De IPR wordt beoordeeld met een cijfer (1 tot 10). Herkansing Voor de herkansing geldt de algemene regel die binnen de AIM gebruikelijk is: herkansen in week 10 of bij de eerstvolgende gelegenheid. Toets bedrijfsadministratie - bedrijfseconomie In het VBI-1 kwartaal wordt onder andere ten behoeve van het bepalen van informatiebehoeften en daarmee van selectiecriteria voor aan te schaffen software een aantal trainingen inleiding bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie aangeboden. In de tentamenperiode wordt een toets afgenomen die betrekking heeft op deze twee onderdelen. De aspirant informatieanalist 19

20 7. Faciliterend onderwijs Inleiding Het faciliterend onderwijs bestaat uit een aantal aspecten /onderdelen: a) inleidend college op maandag in week 1; b) een aantal trainingen c) gesprekken met de senior consultant over de producten / mijlpalen die je hebt gemaakt d) gesprekken met de HR-mentor (studieloopbaanbegeleider) over je werk in de projecten en over je professioneel functioneren e) de knipkaart Trainingen Organisatie en informatie Een vervolg op de trainingen organisatiekunde van periode VI-2 en een uitbreiding op dit gebied en op het gebied van informatievoorziening. Boekhoudkundige en bedrijfseconomische principes Om een selectie uit boekhoudkundige pakketten te kunnen maken is het nodig het principe van dubbel boekhouden te begrijpen: de balans, verlies en winstrekening, kortom het boekhoudkundig model. Tevens zul je kennis moeten hebben van bedrijfseconomische grondbeginselen om zicht te krijgen op de totale informatiebehoefte bij het casusbedrijf. Bedrijfsprocessen Deze training omvat naast een inleiding in wat processen zijn een tweetal onderdelen, namelijk modelleren van processen m.b.v. Bizzdesigner en het beschrijven van het inkoop-, verkoop-, productieproces en het logistieke proces. Professionele en ontwikkelcompetenties De P&OC trainingen staan in deze periode in het teken van interviews en presenteren. Knipkaart De knipkaart is bedoeld om de individuele student een mogelijkheid te bieden extra onderwijs aan te vragen. Dit kwartaal heeft iedere student recht op 2 knipkaartpunten. Een knipkaartpunt is te gebruiken voor: een college over een aangevraagd onderwerp of een extra training of workshop De aspirant informatieanalist 20

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Handleiding Vergadertechnieken

Handleiding Vergadertechnieken Handleiding Vergadertechnieken Zelfstudie en rapporteren Bij OGO leer je niet alleen via het actief deelnemen aan groepsdiscussies, maar ook via het individueel uitvoeren van zelfstudieopdrachten (ZSO).

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016 Voorlichting 4-HAVO Profielwerkstuk 7 april 2016 Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst Wat is een profielwerkstuk (pws)? Het belang van het pws Alleen of samen? Onderwerpen van het pws Welke vorm heeft

Nadere informatie

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Basisdeel - Kerntaak 1 Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid deelnemer bedrijf praktijkopleider school

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Studievaardigheden

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Studievaardigheden BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Leren en studeren is een belangrijk onderdeel in je opleiding tot verpleegkundige. Om beter te leren studeren is het belangrijk niet

Nadere informatie

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X KNLTB Stappenplan beleidsplan tennisvereniging X Inleiding Iedere verenigingsbestuurder weet in het achterhoofd dat het belangrijk is om beleidsmatig en doelgericht te werken. Toch komen de meeste verenigingsbestuurders

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 HANDLEIDING SECTORWERKSTUK Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 - INHOUDSOPGAVE - -------------------- Uitleg & Theorie -------------------- Stappenplan sectorwerkstuk 3 FASE 1:

Nadere informatie

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties Agenda Welkom Kennismaking Werkplekleren en portfolio Portfoliobegeleidingsbijeenkomst Afsluiting Welkom Kennismaking Centrale vraag In tweetallen: Opdracht 1: Stel elkaar onderstaande vragen: Wie ben

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Werken als videoproducent

Werken als videoproducent 1 2 3 4 5 Werken als videoproducent AV Productie Video Editor Wat laat je zien? Je toont passie en inzet Je zet ideeën om in beelden Je zet je talenten in en kent je belemmeringen Je werkt resultaatgericht

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden Projectmatig werken Inleiding...2 Het maken van projecthandleidingen...3 Format Projecthandleiding...4 Procesverslag...5 Problemen bij samenwerking...7 Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school.

In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school. Handleiding leerverslag. Inleiding In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school. Binnen de HBO-V opleiding neemt bovengenoemde vorm van leren veel tijd in beslag

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Werken als specialist in de mode

Werken als specialist in de mode 1 2 3 4 5 Werken als specialist in de mode Specialist mode/maatkleding Wat laat je zien? Je toont passie voor het maken van mode Je zet je talenten in en staat open voor reacties Je ontwikkelt een eigen

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. De SYSQA dienst auditing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

VERGADEREN VOOR DUMMIES

VERGADEREN VOOR DUMMIES VERGADEREN VOOR DUMMIES DE AGENDA VASTSTELLEN Er zijn verschillende soorten agendapunten: Open Bij open agendapunten zijn er nog geen plannen gemaakt, er is nog geen concreet voorstel. De discussie is

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Exameneisen NLP Practitioner

Exameneisen NLP Practitioner Exameneisen NLP Practitioner Het examen Onze opleiding wordt afgesloten met een toetsmoment. Wij vinden het belangrijk dat elke deelnemer voor zichzelf helder heeft waar hij/zij staat ten opzichte van

Nadere informatie

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Agenda Aanleiding pilot afstuderen in de praktijk Oude situatie Nieuwe situatie Middelen Partners Onderwijs examinering BPV leerjaar 3/niveau 4 OUD schooljaar

Nadere informatie

Voorstel workshop ETV.nl

Voorstel workshop ETV.nl Voorstel workshop ETV.nl Hans Hummel (presentatie klankbordgroep 17 mei, Utrecht) Presentatie + discussie (10.30-12.30) Intro, aanleiding, geschiedenis, context (20 min) Presentatie voorlopige opzet workshop

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Herinrichting Schoolplein mavo 3

Herinrichting Schoolplein mavo 3 Herinrichting Schoolplein mavo 3 Pagina 1 van 7 Inleiding Binnenkort ga je aan de slag met het project Herinrichting van het schoolplein. Alle leerlingen van het derde leerjaar gaan ervoor zorgen dat ons

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT Bijlagen R AVD 2016-2017 opleiding Business IT & Management Bijlage 3: Competenties BEHORD BIJ DE BACHELOR OF ICT De competenties waarover de afgestudeerde van de Bachelor of ICT beschikt zijn geformuleerd

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Het examen bij de vakopleiding train de trainer

Het examen bij de vakopleiding train de trainer Het examen bij de vakopleiding train de trainer Als je klaar bent met de vakopleiding train de trainer en alle opdrachten gemaakt hebt, kun je examen doen. Dat is facultatief en je betaalt er dus apart

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Reflectie is de weerkaatsing van licht in bijvoorbeeld een spiegel. Reflectie zoals je dat in deze opdracht zult leren is eigenlijk

Nadere informatie

Informatie Logistiek op basis van RAMS en Architectuur Inleiding in RAMS (Diagonale Matrix) methode en Architectuuraanpak

Informatie Logistiek op basis van RAMS en Architectuur Inleiding in RAMS (Diagonale Matrix) methode en Architectuuraanpak Informatie Logistiek op basis van RAMS en Architectuur Inleiding in RAMS (Diagonale Matrix) methode en Architectuuraanpak Yuj Advies, René R. Tol Versie 1.1 Inleiding De beschreven combinatie van methodes

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer

Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer Als je klaar bent met de opleiding Van deskundige naar trainer en alle opdrachten gemaakt hebt, kun je examen doen. Dat is facultatief en je betaalt

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

Syllabus FSM Introductietraining Structuur en doelen

Syllabus FSM Introductietraining Structuur en doelen Syllabus FSM Introductietraining Structuur en doelen Datum: 12-03-2014 Versie: 1.1 Functional Service Management Inhoud De FSM Introductietraining... 3 Doelgroep... 3 Leerdoelen... 3 Inhoud... 3 Werkvormen...

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bibliotheekmedewerker niveau 4

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bibliotheekmedewerker niveau 4 Voorbeeld Praktijkopdracht Bibliotheekmedewerker niveau 4 Betreft: Dagelijkse werkzaamheden coördineren Kwalificatiedossier Medewerker informatiedienstverlening 2011-2012 Kwalificatie Bibliotheekmedewerker

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS)

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Inleiding Tijdens de stage zijn er zeven leerondersteuningsbijeenkomsten (LOS-bijeenkomsten). Het onderwijs

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Cursushandleiding Organisaties Blok: de slag om het imago JCM-ORG.V1-13

Cursushandleiding Organisaties Blok: de slag om het imago JCM-ORG.V1-13 Cursushandleiding Organisaties Blok: de slag om het imago JCM-ORG.V1-13 Jaar 1, Periode D Instituut voor Communicatie Opleiding Communicatiemanagement en Eventmagement Studiejaar 2015-2016 1. Algemeen

Nadere informatie

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV)

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Faculteit Economie en Management 2007/2008 Versie 1 Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Voor wie is deze minor bestemd

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W3 (C) Versterkt de eigen kracht van de groep Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt

Nadere informatie

Functiebeschrijving Informatie Architect

Functiebeschrijving Informatie Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

Aan welke eisen moet het evenement voldoen:

Aan welke eisen moet het evenement voldoen: Opdracht nr 5 Organiseren biologische fair Inleiding De komende weken gaan jullie het evenement biologische fair organiseren. Maar wat is een evenement nu eigenlijk? Is een verjaardagsfeest een evenement?

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0106

Modulebeschrijving FINSLC0106 Modulebeschrijving FINSLC0106 Naam module FINSLC0106 (onderdeel van stagenorm jaar 3 voor de BE-studenten) Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC (wordt in blok 4 uitgekeerd voor de AC-,

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

ICTM-44 Internetmarketing Analytics

ICTM-44 Internetmarketing Analytics ICTM-44 Internetmarketing Analytics Studiewijzer Faculteit voor IT & Design Blok KB44 Minor Periode 4-2016-2017, april 2017 1 Blok: KB44 Internetmarketing Analytics Course Blackboard: minor KB44 Internet

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media SQL & Relationele datamodellen in interactieve media HVA-IAM-V1-TDI-SQL Algemene handleiding bij het vak 2010-2011 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Leerdoelen:... 3 Competenties:... 3 Plaats in het leerplan:...

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie