Een rondje langs leveranciers van salarissoftware leert dat ondersteuning van CAO s in de praktijk niet altijd op dezelfde wijze wordt ingevuld.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een rondje langs leveranciers van salarissoftware leert dat ondersteuning van CAO s in de praktijk niet altijd op dezelfde wijze wordt ingevuld."

Transcriptie

1 Ondersteuning CAO s binnen salarissoftware in beeld gebracht Onderzoeksbureau GBNED, 9 januari 2009 Wat bedoelt een leverancier van salarissoftware met ondersteuning van CAO s? Is het salarissysteem volledig ingericht voor CAO s of moet u als gebruiker zelf aan de gang. De overheid streeft naar lastenvermindering voor ondernemers, ook op het gebied van salarisadministratie. Maar de overheid is natuurlijk niet verantwoordelijk voor alle verschillende CAO afspraken die gemaakt worden door werkgevers- en werknemersorganisaties. Deze CAO afspraken kunnen ook van invloed zijn op de complexiteit van een salarisadministratie en de daarmee samenhangende administratieve lasten. Als salarisadministrateur moet u natuurlijk betreffende CAO afspraken met uw salarissysteem wel uit kunnen voeren. Heeft u als administrateur te maken met één CAO dan valt het in de regel wel mee, maar als u te maken heeft met meerdere CAO s kan er meer werk op u afkomen. Dat laatste is natuurlijk het geval voor (salaris)administratiekantoren die de salarisadministratie verzorgen voor meerdere werkgevers in vaak verschillende sectoren. De ondersteuning van CAO s binnen standaard salarissoftware is niet altijd direct duidelijk. Want wat bedoelt een leverancier precies met de ondersteuning van CAO s? Moet u als gebruiker zelf de CAO wijzigingen bijhouden en doorvoeren in het salarissysteem of is het systeem al volledig ingericht voor betreffende CAO s. En worden wijzigingen ook door de leverancier van het salarissysteem verzorgd? Een rondje langs leveranciers van salarissoftware leert dat ondersteuning van CAO s in de praktijk niet altijd op dezelfde wijze wordt ingevuld. Afgelopen jaar hebben wij aan leveranciers gevraagd of alle CAO s verloond worden in hun salarissoftware. Aanvullend hebben wij leveranciers de volgende vragen voorgelegd: 1. Voor welke Bedrijfstak CAO's worden premies meegeleverd in het systeem? Zo mogelijk met per CAO een onderverdeling naar: - Pensioenregelingen - Opleidingsfondsen - Sociale fondsen - Andere regelingen 2. Welke van de volgende gegevens en regelingen van CAO's worden meegeleverd naast premies? - Loonschalen - Overwerk - Toeslagen - Vakantiebijslag - Onkostenvergoedingen - Verlofregelingen

2 - Andere specifieke CAO regelingen 3. Wat moet de gebruiker van uw software doen om nieuwe cijfers/informatie te krijgen? 4. Als het pakket klantspecifiek is te maken en er komen nieuwe cijfers, hoe gaat dit dan? 5. Als een gebruiker de mogelijkheid heeft een meegeleverde looncomponent te wijzen, hoe gaat dit dan met een nieuwe update? Blijft de gewijzigde waarde dan behouden of wordt deze overschreven. De volgende leveranciers hebben antwoord gegeven op de gestelde vragen: ADP, AFAS ERP Software, AGP Business Software, Easylon Loon en Salaris, Elsevier Financieel en Fiscaal (onderdeel van Reed Business), IBS, Infor, Logica, Logihuis, Microloon, Oracle, RoosRoos, Salar Nederland, SDB Groep, Unit 4 Agresso en WYXX. Bevindingen 1. De meeste leveranciers geven aan alle CAO s te ondersteunen. 2. Het meeleveren van premies, andere gegevens en regelingen is niet standaard het geval bij alle aanbieders van salarissoftware. Bij leveranciers die wel informatie meeleveren is het verstandig vooraf af te stemmen voor welke CAO s dit is en welke informatie het precies betreft. 3. Het verkrijgen van nieuwe cijfers/informatie varieert van volledig automatisch tot het zelf redzaam zijn. In alle gevallen is het aan te raden als salarisadministrateur goede notie te nemen van de wijzigingen en de gevolgen daarvan. 4. Als een gebruiker een looncomponent heeft gewijzigd blijven deze waardes behouden en worden niet zonder meer overschreven. Wel zijn gewijzigde waardes natuurlijk een aandachtspunt voor de salarisadministrateur bij een update. Misschien is een gewijzigde waarde wel niet meer nodig na een update. Deze individuele antwoorden van de leveranciers zijn opgenomen in onderstaande tabel.

3 Leverancier Alle CAO s verlonen 1. Voor welke CAO s worden premies meegeleverd? ADP JA Voor alle CAO's stuurt ADP centraal de percentages voor zowel pensioenregelingen, opleidingsfondsen, sociale fondsen en andere regelingen aan. AFAS ERP Software JA AFAS ondersteunt in haar toepassing Profit Payroll meer dan 125 bedrijfstak CAO s. Wij noemen dit de Profit CAO s. Een volledig overzicht van de uitgeleverde Profit CAO s en de cao s die op dit moment bij ons gebouwd worden vindt u op de Profit CAO website van AFAS. 2. Welke gegevens en regelingen van CAO s worden meegeleverd? Loonschalen en Overwerk kunnen in de software worden geregeld (Perman) alle overige door u genoemde regelingen worden wederom centraal door ADP aangestuurd. Ook andere specifieke CAO-regelingen zijn beschikbaar, bijvoorbeeld bedrijfstakeigen regelingen voor de metalektro, bouw etc. AFAS ondersteunt in haar Profit CAO s alle loonregelingen uit het cao-boekje en reglementen die in de bedrijfstak gebruikt worden. Het gaat daarbij om ondersteuning van pensioenregelingen, opleidingsfondsen, sociale fondsen, overwerk, toeslagen, vakantiebijslag, onkostenvergoedingen en eventueel andere regelingen. Deze regelingen automatiseren wij zoveel mogelijk, zodat u zo min mogelijk handmatige handelingen hoeft uit te voeren om uw medewerkers te verlonen. Lopende 2009 zullen wij met de Profit CAO s ook de loonschalen meeleveren. 3. Wat moet de gebruiker doen om nieuwe cijfers te krijgen? ADP communiceert alle aanpassingen die automatisch worden doorgevoerd of mogelijke aanpassingen op verzoek van de klant via ADP Online (klantportal), (e)nieuwsbrief en voor CAO-wijzigingen de ADP CAO-signalering via (alleen gericht aan gebruikers van een bepaalde CAO). Methode 1: Nieuwe cijfers leveren wij uit met een CAO Update. De CAO s publiceren wij op een beveiligde klantportal. Hiervandaan kan de klant de CAO Updates downloaden en opslaan. Methode 2: Daarnaast leveren wij per CAO een RSS Feed. Op de klantportal kan de klant zich abonneren op de RSS Feeds van de CAO s die hij gebruikt. Als wij een nieuwe CAO Update publiceren, genereren wij ook direct een RSS Feed voor die update. De klant kan vanuit de RSS Feed direct de 4. Hoe gaat de verwerking van nieuwe cijfers als pakket klantspecifiek is gemaakt? Er zijn vele mogelijkheden om het pakket flexibel in te richten. Voor de meeste regelingen zal ADP de cijfers in de gaten houden. Als de inrichting erg afwijkt zijn er situaties waarbij de klant zelf een aantal zaken in de gaten moet houden. Onze klanten hebben de mogelijkheid om op een eenvoudige manier zelf loonregelingen toe te voegen. Deze regelingen komen naast de onze te staan en de klant kan besluiten onze regelingen te deactiveren en de zijne te activeren. Gedeactiveerde regelingen worden met een cao update ook altijd bijgewerkt, zodat als een klant besluit weer van onze regelingen gebruik te maken, deze altijd bij zijn met de laatste cijfers. Zie verder onder de volgende vraag. 5. Hoe gaat het met updates als een gebruiker een looncomponent heeft gewijzigd? Klanten kunnen naar eigen inzicht looncomponenten wijzigen. ADP zal zonder toestemming van de klant nooit waardes overschrijven. AFAS levert alle loonregelingen met bijbehorende cijfers uit in een zogenaamde Profit CAO. Als wij dit in een regeling aangeven, kan de klant van deze cijfers afwijken. Deze afwijking overschrijft nooit de door ons uitgeleverde waarde, maar komt hiernaast te staan. Als wij een update met nieuwe cijfers uitleveren blijft de door ons uitgeleverde waarde altijd behouden, naast de waarde van de klant. De klant kan dus altijd Opmerkingen Met behulp van een online cao inventarisatie kan de klant aangeven welke cao s hij gebruikt of wil gaan gebruiken. Wij gebruiken deze inventarisatie om te bepalen welke cao s wij in de toekomst in welke volgorde uit gaan leveren. De cao met de meeste aanvragen gaat voor. De Profit CAO s worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de instanties en onze klanten. Samen realiseren wij de meest gebruiksvriendelijke looninrichting, die aansluit bij de regelgeving, maar ook (wanneer deze elkaar niet tegenspreken) bij de interpretatie van de sector.

4 AGP Business Software JA Wij leveren geen premies mee. Wij leveren geen CAO gegevens mee. bijbehorende CAO Update downloaden en opslaan. Via een importfunctie in de Profit Payroll software leest de klant de CAO Update met de nieuwe cijfers in. Nieuwe belastingtabellen en fiscale wijzigingen worden middels een update naar de klanten gestuurd. Zie vorige punt. weer besluiten om de door ons aangeleverde waarde te gebruiken in plaats van de afwijking. Gewijzigde looncomponenten blijven behouden. Easylon Loon en Salaris JA Voor zo n 60 bedrijfstakken. (Easylon heeft ons een overzicht verstrekt met zo n 60 bedrijfstakken die ondersteund worden). Bij de installatie van het pakket worden alle regelingen door ons ingevoerd en ingeregeld. Als er nieuwe informatie is krijgt de klant van ons een . Hij kan dan inloggen op onze website en de laatste versie downloaden. Klantspecifieke regelingen blijven er in staan. (deze kunnen nooit met een letter E beginnen) Alle E(asylon) regelingen worden door ons ge-updated. De gewijzigde waarde blijft behouden. Elsevier Financieel en Fiscaal (onderdeel van Reed Business) JA - - Zelf redzaam zijn Wij bieden die mogelijkheid niet N.v.t. IBS Infor JA (m.u.v. bouw) Op aanvraag In onze toepassing EMIS worden alleen de Wettelijke aanpassingen door IBS aangebracht en gedistribueerd. De voor de betreffende klant geldende CAO wordt eenmalig ingericht en aanpassingen, zoals percentage s, kunnen op een eenvoudige wijze door de klant zelf worden aangebracht. Pensioenregelingen: Bouw (Cordares), Afbouw (A&O services). Voor grootmetaal, metalektro en kleinmetaal worden de grondslagen en franchises en maxima Ook ten aanzien van deze regelingen kunnen we stellen dat deze regelingen tijdens de implementatie eenmalig worden ingericht. Daarna zijn deze, desgewenst eenvoudig door de klant aan te passen. Loonschalen: zit er wel in, maar niet gevuld met geldbedragen. Overwerk: door een flexibele opzet op Als het om wettelijke aanpassingen gaat helemaal niets omdat de klant deze automatisch aangeleverd krijgt. Ten aanzien van de CAO geldt het antwoord bij vraag 1 en 2. Een solution downloaden en installeren. Ons pakket EMIS wordt per klant naar de wensen van de klant ingericht. Aanpassingen in bijvoorbeeld percentage s worden op eenvoudige wijze door de klant zelf aangebracht. Via een nieuwsbrief waar de klant zich op kan inschrijven wordt aangekondigd dat er een nieuwe solution klaar staat om te downloaden. Tevens wordt in de Alle, door de klanten aangebrachte wijzigingen/instelling blijven uiteraard behouden. Voor alle nieuwe componenten wordt door een conversieslag bekeken of deze reeds in gebruik is

5 aangeleverd. De klant moet alleen nog het percentage aanpassen. Opleidingsfondsen: Bouw en afbouw Sociale fondsen: Bouw en afbouw Andere regelingen: TSF (bouw) en Vakantiebonnen (afbouw en metaal) werkgeversnivo kunnen alle voorkomende percentages eenvoudig worden toegepast. Toeslagen: idem als overwerk-percentages Vakantiebijslag: alle voorkomende methoden (minimum, reservering, inhaalreserveringen, over het laatst genoten salaris). Onkosten-vergoedingen: Onbeperkt uit te breiden (serie van 100 reeds standaard uitgeleverd). Per periode (absoluut) of per dag, waarbij weer onderscheid gemaakt kan worden voor welke soort dagen deze geldig zijn. nieuwsbrief aangegeven om welke wijzigingen het gaat, zodat de klant zelf kan bepalen of hij deze solution installeert of niet. bij de klant. Indien dit het geval is wordt de nieuwe component 1 nummer opgehoogd. Is er geen ruimte dan volgt een waarschuwing op het printverslag met de opmerking om nadere actie te nemen c.q. de servicedesk te raadplegen. Verlofregelingen: Ziek / ATV / Vorst / WW / Snipper / Ongeoorloofd verzuim / vakantie / jeugdig verlof / arbeidsongeschikt / senioren / bijzonder verlof / ouderschapsverlof Logica JA Logica ondersteunt proactief CAO s. Logica geeft aan wat (bijvoorbeeld welke codes of percentages) wanneer gaat veranderen, geeft de impact in zowel regelgeving als in functionaliteit en change weer en maakt afspraken voor aanpassing en uitleveren van de aanpassing(en). Bij maatwerk CAO s levert P&I wel functionele support, echter biedt Logica niet standaard proactieve ondersteuning. Logica richt wel de piramide in, maar niet op CAO niveau. Logica draagt echter altijd zorg voor sluitende wet- en regelgeving. Maatwerk op verzoek van de klant (ongeacht welke CAO Andere specifieke CAO regelingen: Bter premies voor de gehele bouw en (af)bouwgerela-teerde sector. Logica s Cao-ondersteuning richt zich op de volgende regelingen: 1. Standaard werktijden 2. Vakantie- en verlofdagen 3. Salarisschalen en treden 4. Uurloonberekening 5. Pensioenregelingen 6. Vakantiegeldregeling 7. Ziekengeldberekening 8. Toeslagberekeningen 9. Koppelingen cao-specifiek 10. Looncodes cao-specifiek Logica informeert haar klanten proactief. In overleg met de klant worden klantspecifieke afspraken gemaakt en dergelijke zaken ingeregeld, dit is afhankelijk van de scope van de klant. Klanten profiteren in dit geval uiteraard wel van de generieke inrichting door Logica. De oude waarde blijft behouden (middels historie ). Logica heeft haar Caoondersteuning op regelgeving generiek ingericht, klantspecifieke delen worden opgepakt en zoveel mogelijk met gebruikmaking van de generieke inrichting ingevuld. Logica biedt echter multicliënt en een generieke inrichting. De klant zal door deze generieke inrichting doorgaans minder kosten maken.

6 wordt gevolgd is altijd mogelijk, dit kan bestaan uit het volgende: Regulier onderhoud binnen het bestaande template van de piramide, bijvoorbeeld aanpassen percentage(s). Grote wijzigingen waarvoor aanpassingen buiten het template cq. de serviceverlening nodig zijn (denk aan het uitruilen van arbeidsvoorwaarden). Logihuis JA Vrijwel alle Geen Updates installeren Ja, zie opmerking hierna. Blijft behouden In LogiSal kunnen inhoudingen gekoppeld worden aan fondsen. Fondsen houden wij bij en dus gaan wijzigingen automatisch via updates. Maar inhoudingen kunnen ook zelf worden ingericht en desgewenst zelf worden bijgehouden. Daarnaast werken wij met looncodes en die zijn strikt gebruikergebonden. Microloon JA Wij leveren alle gegevens. Dus pensioenfondsen en opleidings- en sociale- en andere fondsen voor alle bedrijfstak cao's, behalve overheid. Oracle JA De Salarisverwerkingssoftware van Oracle ("Oracle ebusiness Suite Payroll" en "Oracle PeopleSoft Payroll") is een internationaal pakket waarmee indien gewenst de salarisverwerking van meerdere landen kan worden uitgevoerd. Wij leveren geen Loonschalen, overwerk, toeslagen, vakantiebijslag, onkostenvergoedingen, verlofregelingen of andere specifieke regelingen. Uiteraard zijn er binnen het programma alle instrumenten om dit zelf in te voeren en te verwerken. Premies van fondsen worden via automatische update gedownload van onze internetsite. Voor loongegevens moet de klant de CAO volgen. Klanten kunnen afwijken van de door ons verstuurde fondsen en looncomponenten. Dat wordt dan niet door ons overschreven bij updates. Zie antwoord hiervoor De specifieke Nederlandse CAOgegevens worden daarom niet meegeleverd. In plaats hiervan

7 bieden beide salarissoftwarepakketten de standaardmogelijkheid om CAO-regels en CAO-informatie in te richten voor één of meerdere CAO's. CAO wijzigingen kunnen hierdoor ook eenvoudig worden doorgevoerd en beheerd. In de Nederlandse localisatie van de salarissoftware van Oracle worden wél alle wettelijk vereiste regels meegeleverd. Nieuwe wettelijke regelgeving wordt door Oracle in het kader van het standaard supportcontract uitgeleverd aan klanten. RoosRoos JA Alle CAO s (zo n 190 stuks). Ook de franchise-bedragen, maxima, leeftijdsgrenzen, etc. Salar Nederland SDB Groep Unit 4 Agresso Loonschalen voor o.a. de Horeca (functielonen). Vakantiebijslag / vakantiebon voor alle CAO s. Diverse voorgebakken toeslagen waaruit de gebruiker kan kiezen. O.a. voor de sector Bouw. Dit soort toeslagen zit dus niet hard gekoppeld aan een werknemer. Niets. Via (gratis) updates ontvangt de gebruiker de nieuwe cijfers/informatie. Het Loonpakket signaleert automatisch of het upto-date is, en adviseert de update te installeren (via het web) als het niet meer up-to-date is. Via Nieuwsbrief aan de betreffende klanten. Ook daarvoor geldt: gratis update voor de nieuwe cijfers/informatie via het web. Behouden, uiteraard JA Bijna alle! 90% Geen Update downloaden D.m.v. updating Indien men zelf de percentages aanpast dan zullen deze niet overschreven worden. CAO s in de sector Zorg en Welzijn JA Ondersteuning van de volgende CAO s: VVT, Ziekenhuizen, GGZ, Gehandicapten, Welzijnswerk, Jeugdzorg, Huisartsenzorg, Dagverblijven, Kinderopvang en KNR. Meer dan 100 bedrijfstakken die ondersteund worden. (Unit 4 Agresso heeft ons een overzicht verstrekt met meer dan 100 bedrijfstakken die ondersteund worden). Loonschalen, overwerk, toeslagen, vakantiebijslag, verlofregelingen. Volledige CAO-regelingen. Unit 4 Agresso onderhoudt de berekenings-methodiek van bedrijfstakfondsen. Bijbehorende parameters worden ook door Unit 4 onderhouden, voor zover niet werkgever gebonden. Daarnaast beschikt Unit 4 Salaris over een exclusieve koppeling met Vooringevulde standaardwaarden van SDB controleren. Zodra nieuwe regelingen/fondsen beschikbaar zijn of zaken aan bestaande regelingen/fondsen zijn aangepast wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht middels onze e- Door SDB ingevulde defaultwaarden kunnen worden overschreven indien gewenst. Klanten maken over het algemeen gebruik van de standaard door ons meegeleverde regelingen/fondsen. Daarnaast kunnen zijn zoveel bedrijfseigen regelingen bijmaken als ze zelf willen. Wij verversen de De gewijzigde waarde blijft behouden. Zie ook het antwoord bij de vorige vraag. Kiest een klant voor het inrichten van eigen regelingen dan is de klant ook zelf verantwoordelijk voor het onderhoud Alles wat bij CAO is geregeld; wordt automatisch ondersteund. Daar waar de CAO afwijking toestaat; wordt die ruimte geboden. Updates zijn altijd cumulatief. Een klant kan dus afhankelijk van de update kiezen om deze al dan niet te installeren (bijvoorbeeld afhankelijk van de meegeleverde regelingen). Een volgende update bevat ook weer de aanpassingen van een vorige update.

8 WYXX JA Bouw CAO Vanwege het vele maatwerk (differentiatie) in tal van deze regelingen leveren wij nooit percentages aan met uitzondering van de landelijke percentages sv. De betreffende percentages en bedragen kunnen op eenvoudige wijze door de gebruiker worden ingevoerd, die daarvoor o.i. ook altijd de (eind)verantwoordelijkheid dient te dragen. Een uitzondering wordt gemaakt in onze bouwmodule ten aanzien van de rekenregels. Alle regelingen van de bouw-cao voor de verschillende caocodes zijn hierin ondergebracht, terwijl wij ook de afbouw (cao code 02) hierin nog steeds hebben kunnen onderbrengen (ondanks het feit dat deze al weer geruime tijd onder A&O Services ressorteert). over een exclusieve koppeling met CAOnet voor de vakinhoudelijke informatie over alle CAO s. mailservice. Vervolgens kan de klant een update downloaden van de selfservicesite en deze installeren. De bouwklanten krijgen deze parameters standaard aan het begin van ieder loonjaar aangeleverd en worden bij wijzigingen door ons geupdate. standaard unit 4 regelingen en laten andere regelingen intact. Wil een klant afwijken van een door ons aangeleverde standaard regeling dan kan hij deze dupliceren en in het duplicaat de wijzigingen aanbrengen. Deze duplicaat regeling wordt door ons niet bijgewerkt. daarop. Kiest de klant voor het aanpassen van een standaard meegeleverde regeling dan doet hij dat in een kopie van die regeling en niet in het origineel. De kopie wordt dan een eigen regeling van de klant. Deze wordt door ons niet overschreven of aangepast. - Wanneer een klant meent hierin eigenhandig wijzigingen te moeten aanbrengen en ons daarin niet kent, worden zijn wijzigingen uiteraard overschreven bij een update. Wel attenderen wij onze klanten bij updates altijd met nadruk op nieuwe aanlevering van deze cijfers mét een zinsnede als 'indien u eigenhandig wijzigingen had aangebracht, dient u deze opnieuw in te brengen'. De structuur van het pakket zorgt er voor dat per werkgever alleen de van belang zijnde regelingen zichtbaar zijn. - (Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van genoemde leveranciers. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden).

PAWW bijdrage berekening

PAWW bijdrage berekening 14-9-2017 PAWW bijdrage berekening Toelichting op de berekening van de PAWW bijdrage INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. DE REKENREGELS VOOR BIJDRAGEVASTSTELLING VOOR DE PAWW... 3 2.1. PLANNING REALISATIE...

Nadere informatie

Export: AFAS verloning

Export: AFAS verloning Export: AFAS verloning De AFAS verloning export vanuit Ons Administratie maakt het mogelijk om verloningsgegevens te exporteren. Deze koppeling vindt niet automatisch plaats, maar zal indien wenselijk/nodig

Nadere informatie

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs In business for people. Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Bij de implementatie van onze HR- en salarissoftware wilt u

Nadere informatie

En als laatste worden vaak niet alle vergelijkbare pakketten meegenomen bij een vergelijking, maar slechts een (beperkt) aanbod.

En als laatste worden vaak niet alle vergelijkbare pakketten meegenomen bij een vergelijking, maar slechts een (beperkt) aanbod. Persbericht/Artikel Coevorden, 22 augustus 2006 Het beste boekhoudpakket bestaat niet Leveranciers maken misbruik van publicaties. Regelmatig komen wij in de media termen tegen als "Beste boekhoudpakket"

Nadere informatie

Grafimedia fondsen in t kort

Grafimedia fondsen in t kort Grafimedia fondsen in t kort Informatie voor werkgevers over: aansluiting bij de grafimedia fondsen deelneming en premie inhoud van de bedrijfstakregelingen Deze brochure is uitgebracht namens het Pensioenfonds

Nadere informatie

Import gegevens Loon 2014 naar Loon 2015

Import gegevens Loon 2014 naar Loon 2015 Import gegevens Loon 2014 naar Loon 2015 Inhoud In het kort. Import van 2014 naar 2015... 1 Nieuwe versie 2014, sluit daarna Loon 2014 af... 1 Moet het jaarwerk eerst 2014 af zijn?... 2 Kies administratie...

Nadere informatie

Handleiding Toepassen uitruilregeling (ET-regeling)

Handleiding Toepassen uitruilregeling (ET-regeling) Handleiding Toepassen uitruilregeling (ET-regeling) Versie: 2.1 Versiedatum: 08-09-2017 Introductie In UBplus is het mogelijk om de extraterritoriale kosten regeling (ET-regeling) toe te passen. De ET-regeling

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie

Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie Salaris Stap 1. Leg uw personeels- en salarisgegevens eenvoudig vast in Personeel Online! Stap 2. Een salarisexpert van Personeel

Nadere informatie

Instructiedocument. Aanpassingen Verlofregistratie in verband met Vakantiewetgeving 2012

Instructiedocument. Aanpassingen Verlofregistratie in verband met Vakantiewetgeving 2012 Instructiedocument Aanpassingen Verlofregistratie in verband met Vakantiewetgeving 2012 Versie 0.3 3-10-2011 1 Inhoud Aanleiding... 3 Nieuwe vakantiewetgeving... 3 Algemene informatie aanpassingen Verlofregistratie...

Nadere informatie

De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com

De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com UBplus versimpelt en versnelt Met UBplus haalt u een compleet softwarepakket in huis. Het programma is volledig toegespitst

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK 1. ALGEMEEN 01. WAT IS HET GENERATIEPACT? Het Generatiepact Metaal en Techniek zorgt ervoor dat ouderen in de Metaal en Techniek de gelegenheid

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief informeren wij je over een aantal wijzigingen en belangrijke onderwerpen.

Met deze nieuwsbrief informeren wij je over een aantal wijzigingen en belangrijke onderwerpen. Nieuwsbrief 17-1-2016 Met deze nieuwsbrief informeren wij je over een aantal wijzigingen en belangrijke onderwerpen. Deze nieuwsbrief is exclusief voor providers van Loket.nl Inhoud 1 Pensioenaangifte

Nadere informatie

Handleiding nieuwe salarisadministratie voor de IZZ Zorgverzekering

Handleiding nieuwe salarisadministratie voor de IZZ Zorgverzekering Handleiding nieuwe salarisadministratie voor de IZZ Zorgverzekering Inhoudsopgave De nieuwe werkwijze 3 Deel 1: Eerste keer gebruikmaken van de nieuwe werkwijze 4 Deel 2: Maandelijkse voorbereiding 7 Deel

Nadere informatie

Handleiding. Import van Loonjournaalposten. Laatste nieuws : De meest recent toegevoegd loonpakket is : Unit4.

Handleiding. Import van Loonjournaalposten. Laatste nieuws : De meest recent toegevoegd loonpakket is : Unit4. Laatste nieuws : De meest recent toegevoegd loonpakket is : Unit4. Als een door u gebruikt loonpakket niet genoemd wordt, gelieve dan contact op te nemen met de HelpDesk. Handleiding Import van Loonjournaalposten

Nadere informatie

Eigen bijdrage privé gebruik auto van de zaak. vanaf 2013

Eigen bijdrage privé gebruik auto van de zaak. vanaf 2013 Eigen bijdrage privé gebruik auto van de zaak vanaf 2013 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Situatiebeschrijving... 3 Situatie 1: U maakt gebruik van de LeaseCar module in Talent & Salaris... 3 Situatie

Nadere informatie

Voor wie geldt de inlenersbeloning. Wettelijke basis voor inlenersbeloning - WAADI - WAS. Welke elementen vallen onder de inlenersbeloning

Voor wie geldt de inlenersbeloning. Wettelijke basis voor inlenersbeloning - WAADI - WAS. Welke elementen vallen onder de inlenersbeloning Inlenersbeloning Inhoudsopgave Voor wie geldt de inlenersbeloning Voor wie niet van toepassing Wettelijke basis voor inlenersbeloning - WAADI - WAS Definitie van inlenersbeloning Welke elementen vallen

Nadere informatie

Jaarboek 2011 Werkgeversdiensten. Werkgeversdiensten

Jaarboek 2011 Werkgeversdiensten. Werkgeversdiensten Jaarboek 2011 12 3 U bent niet alleen ondernemer, maar ook werkgever. En omdat u werkgever bent, hebt u een aantal verplichtingen ten aanzien van uw personeel. Dit vloeit voort uit de arbeidsovereenkomst;

Nadere informatie

Sdu Salaris Office Handleiding Syntrus Achmea pensioenaangifte Inhoudsopgave

Sdu Salaris Office Handleiding Syntrus Achmea pensioenaangifte Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Vastleggen PA-specifieke gegevens... 3 2.1 Werkgevergegevens... 3 2.2 Werknemergegevens... 4 2.3 Heffingsgegevens... 5 2.4 Sociale fondsen... 6 2.4.1 Koppelen aan een nieuw

Nadere informatie

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING versie juni 0 Salaris in het primair onderwijs Iedere medewerker van de besturen verbonden aan de Dommelgroep ontvangt maandelijks een salarisbetaling en een daarbij

Nadere informatie

Handleiding HR en salaris online selfservice

Handleiding HR en salaris online selfservice Handleiding HR en salaris online selfservice Accountants Belastingadviseurs Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Loonopdracht 4 2.1 Loonrun draaien 4 2.2 Zichtbaar maken documentviewer en medewerkerlogin 5 2.3

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen

Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen Belastingdienst Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen bij de aangifte loonheffingen LH 516-1T*1PL Inhoud Dit is een interactieve pdf: klik op een paragraaf in de inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2014

Uitleg Loonstrook 2014 Uitleg Loonstrook 2014 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 INLEIDING Wat staat er allemaal op loonstrook

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Personeel & Salaris Software voor uw complete personeels- en salarisadministratie Moderne personeels- en salarisadministratie

Nadere informatie

Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen

Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid mede namens de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen De uitvoering van de pensioen-

Nadere informatie

SALARISSERVICE EN -SOFTWARE

SALARISSERVICE EN -SOFTWARE MAAKT TIJD VOOR ONDERNEMEN SALARISSERVICE EN -SOFTWARE CBBS Salarisservice is opgericht in 1960 en daarmee één van de langst bestaande zelfstandige salaris verwerkers. Wij zijn uit - gegroeid tot een allround

Nadere informatie

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL Bent u werkgever of adviseur, dan hebben wij een passende oplossing voor u. Wij zijn al ruim 18 jaar specialist op het gebied van salarisverwerking en employee

Nadere informatie

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s!

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten en producten op het gebied van personeelsaangelegenheden. Wij leveren

Nadere informatie

Profit Touch Interface

Profit Touch Interface Zielhorsterweg 79 3813 ZX Amersfoort Tel Mail Web Profit Touch Interface Vastleggen, registreren en bestellen op een Touch Screen. Gekoppeld aan AFAS Profit 033-2104141 info@ipublications.net www.ipublications.net

Nadere informatie

Correcties van Loonberekeningen en Facturen in UBplus

Correcties van Loonberekeningen en Facturen in UBplus van Loonberekeningen en Facturen in UBplus Versie: 1.0 Versiedatum: 07-05-2017 Inleiding Voorkomen is beter dan genezen, maar soms is het onvermijdelijk dat er achteraf correcties moeten worden aangebracht

Nadere informatie

Handleiding HR en salaris online selfservice

Handleiding HR en salaris online selfservice Handleiding HR en salaris online selfservice Accountants Belastingadviseurs Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Loonopdracht 4 2.1 Loonrun draaien 4 2.2 Zichtbaar maken documentviewer en medewerkerlogin 5 2.3

Nadere informatie

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen 2012 1 Overal en altijd toegankelijk Voor de toegang is alleen een pc nodig met een internetverbinding U heeft

Nadere informatie

Jaarboek 2012 Handhaving. Handhaving

Jaarboek 2012 Handhaving. Handhaving Jaarboek 2012 22 4 23 4.1 Controle en handhaving 24 Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid 2012 4.1 Controle en handhaving Een goede controle op de afgedragen premies

Nadere informatie

Wat verwacht u van uw salarisadministratie? Is een goede loonstrook goed genoeg of wilt u meer?

Wat verwacht u van uw salarisadministratie? Is een goede loonstrook goed genoeg of wilt u meer? DRV Salaris Online Wat verwacht u van uw salarisadministratie? Is een goede loonstrook goed genoeg of wilt u meer? Uw salarisadministratie bevat een schat aan informatie. Maar, welke informatie is voor

Nadere informatie

Snelstartgids Onlinedesk

Snelstartgids Onlinedesk Snelstartgids Onlinedesk VOOR WERKGEVERS SAMEN ONDERWEG Start hier met lezen! Hoe levert u nu uw gegevens aan bij A&O Services? U laat uw gegevens aanleveren door een administratiekantoor U levert uw gegevens

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

De nieuwe WGA Vast WGA Flex en ZW-premies

De nieuwe WGA Vast WGA Flex en ZW-premies De nieuwe WGA Vast WGA Flex en ZW-premies Per 1 januari 2014 gaan de werkgevers ook premie afdragen voor de ex- en tijdelijke medewerkers die ziek of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden. Dat naast

Nadere informatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie Toelichting AFAS salarisspecificatie Salaris in het primair onderwijs Uw administratiekantoor OSG maakt voor uw werkgever gebruik van de applicatie AFAS Profit voor de verloning van uw salaris. In deze

Nadere informatie

Functionaliteit Nooit updaten Gratis upgrades

Functionaliteit Nooit updaten Gratis upgrades Bluenotion heeft een eigen Content Management Systeem ontwikkeld, genaamd Mynotion. Met dit systeem worden naar tevredenheid ongeveer 200 websites beheerd. Functionaliteit De standaard functionaliteit

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Aanleveren werknemer gegevens

Aanleveren werknemer gegevens Aanleveren werknemer gegevens Inhoud Toelichting op het invullen van het blad... 3 Toelichting per component... 4 Personeelsnummer... 4 Achternaam (geboortenaam)... 4 Voorletters... 4 Adres (buitenlands)...

Nadere informatie

Releasenote Payroll Extra uitkering

Releasenote Payroll Extra uitkering Releasenote Payroll Extra uitkering 23 juni 2016 Copyright Visma Software B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet

Nadere informatie

HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET

HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET HANDLEIDING Versie: 1.0 Datum: 27-07-2016 Afdeling: HR & Payroll Solutions Versie: 1.0 HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Menu IKB 5 2.1

Nadere informatie

Personeelsdiensten Over uw andere kapitaal

Personeelsdiensten Over uw andere kapitaal Personeelsdiensten Over uw andere kapitaal Francois van Langevelde Maartje Patist Voor uw andere kapitaal -Salarisverwerking -Salarisadvies (LB & SV) -HRM - abonnement -Strategisch HRM beleid www.brouwers.nl

Nadere informatie

Levensloopregeling. Stappenplan

Levensloopregeling. Stappenplan Levensloopregeling Levensloopregeling per 01-01-2006. Met de levensloopregeling kunnen werknemers sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. De levensloopregeling kan worden

Nadere informatie

Installatie Loon 2015

Installatie Loon 2015 Installatie Loon 2015 Inhoud Loon 2015 downloaden van MijnLoon.nl...1 Nooit eerder met Loon gewerkt?...1 Onbekende uitgever...2 Windows 8: Onbekende app...2 Installatieschermen...3 Windows Start, Alle

Nadere informatie

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-01 1 januari 2015

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-01 1 januari 2015 Deze product update bevat een overzicht van de klantwensen die in deze update gerealiseerd zijn en van de overige technische wijzigingen die doorgevoerd zijn in update 15.01, voor zover relevant voor eindgebruikers.

Nadere informatie

3.1 Aansluiting en inschrijving bij Cordares

3.1 Aansluiting en inschrijving bij Cordares 3 Werkgeversdiensten 3.1 Aansluiting en inschrijving bij Cordares 18 3.2 De opgave loon en premie (olp) 19 3.3. Controle en Handhaving 22 3.4 De nota 26 17 Werkgeversdiensten U bent niet alleen ondernemer,

Nadere informatie

DE AFAS NETWERKVLOER

DE AFAS NETWERKVLOER WELKOM PERCOSSA DE AFAS NETWERKVLOER OPTIMALISATIE ROOSTERS WAAROM ROOSTERS SPECIFICEREN? GESPECIFICEERDE ROOSTERS LEIDEN TOT BETERE AUTOMATISERING VERLOF VERZUIM BEZETTING OPTIMALISATIE ROOSTERS ESS

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds Reglement Vakantiefonds voor het Schilders,- Afwerkings- en Glaszetbedrijf HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: het Fonds: de Stichting Vakantiefonds voor

Nadere informatie

WELKOM BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP! VAN DE PLAS HORECA GROEP

WELKOM BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP! VAN DE PLAS HORECA GROEP WELKOM BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP! Van de Plas Horeca Groep is inmiddels 10 jaar specialist als het gaat om het leveren van vakkundig en bekwaam personeel binnen de horecabranche. Sinds 2013 zijn wij

Nadere informatie

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Stationsweg 78f 2991 CM arendrecht +31 (0) 180 61 99 33 info@vro.nl www.vro.nl U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : H. van Egmond Identificatienummer : 30439 Datum audit : 01-04-2014

Nadere informatie

Werkwijze Licenties Use2Day

Werkwijze Licenties Use2Day Werkwijze Licenties Use2Day Versie: 1.1 Laatste wijziging: 23 december 2008 Website: www.use2day.nl Informatie: Info@Use2Day.nl Copyright: 2008 Use2Day Inhoudsopgave 1 Versiehistorie... 3 2 Algemeen...

Nadere informatie

MKB Salarisadministratie. Aanleveren mutaties op vaste dag per maand. Starten met Tentoo HR. Gegevens naar Belastingdienst

MKB Salarisadministratie. Aanleveren mutaties op vaste dag per maand. Starten met Tentoo HR. Gegevens naar Belastingdienst Werkwijze Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo HR zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. Professionals

Nadere informatie

Werkgevershandleiding

Werkgevershandleiding Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemer data... 5 Toevoegen

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Ziekteverzuim 2014. Handleiding

Ziekteverzuim 2014. Handleiding Ziekteverzuim 2014 Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Hoe maak ik een verkoop offerte in Newbase?

Hoe maak ik een verkoop offerte in Newbase? Hoe maak ik een verkoop offerte in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Oktober 2013 versie 1.0 pagina 1 van 16 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Click & Claim. Korte handleiding. Inhoud. U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw

Click & Claim. Korte handleiding. Inhoud. U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw Korte handleiding Click & Claim U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw verzuimadministratie, zoals het doorgeven van ziek- en herstelmeldingen én wijzigingen in uw personeelsbestand,

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

Factsheet normale arbeidsduur

Factsheet normale arbeidsduur Factsheet normale arbeidsduur Versie: 1 januari 2016 Binnen het SNA-keurmerk wordt getoetst of de onderneming ten minste volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) betaalt. De Wml kent

Nadere informatie

Handleiding Digitale urenregistratie E-WUB. Voor de opdrachtgever

Handleiding Digitale urenregistratie E-WUB. Voor de opdrachtgever Handleiding Digitale urenregistratie E-WUB Voor de opdrachtgever Inleiding Via Unique zijn er één of meerdere flexmedewerkers bij u in dienst. Zij vullen zelf wekelijks hun werkurenbriefje in. Dit doen

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18.0 en 18.1

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING versie januari 03 Salaris in het primair onderwijs Iedere in dienst zijde medewerker ontvangt maandelijks een salarisbetaling en een daarbij behorende salarisspecificatie.

Nadere informatie

Uitleg herziene berekening pensioenpremies Horeca en Horeca Catering

Uitleg herziene berekening pensioenpremies Horeca en Horeca Catering Uitleg herziene berekening pensioenpremies Horeca en Horeca Catering Inhoud 1) In het kort... 1 2) Benodigde gegevens PH&C per 2007 via de Aangiften loonheffingen... 1 3) Loonuren naar boven afgerond...

Nadere informatie

Installatiehandleiding XBRLreports XBRLreports Communication Manager

Installatiehandleiding XBRLreports XBRLreports Communication Manager Installatiehandleiding XBRLreports XBRLreports Communication Manager Versie 1.5.0.0 XBRLreports Versie 1.2.0.0 XCM Januari 2017 Disclaimer Dit document is eigendom van XBRLreports B.V. en blijft dit ook

Nadere informatie

Handleiding Loket.nl nieuwe stijl

Handleiding Loket.nl nieuwe stijl Handleiding Inloggen Inleiding Loket.nl heeft een update gekregen om de uitstraling van het pakket meer naar deze tijd te brengen. Daarnaast is de indeling van het pakket aangepast om de laatste loonverwerking

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Het controleren van uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector.

Nadere informatie

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media!

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! UPDATE Nieuwsbrief december 2013 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf

Nadere informatie

Werkgevershandleiding voor:

Werkgevershandleiding voor: voor: Inhoud Dashboard... 3 Berichten... 3 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 4 Ziek melden... 4 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 4 Medewerkers ziek uit dienst... 5 Medewerkers

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Uta-werknemers CAO voor de Bouwnijverheid

Uta-werknemers CAO voor de Bouwnijverheid 9 De CAO voor de Bouwnijverheid geldt zowel voor bouwplaats- als voor uta-werknemers. Voor beide soorten werknemers zijn de arbeidsvoorwaarden opgenomen in genoemde cao. De onderwerpen in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Steunpunt RI&E-instrumenten

Steunpunt RI&E-instrumenten Steunpunt RI&E-instrumenten Retouradres: Postbus 3005, 2301 DA Leiden Schipholweg 77-89 2132 JJ Hoofddorp Postbus 3005 2301 DA Leiden www.rie.nl Onderwerp Gebruiksovereenkomst Content Management

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding Plug and Payroll t.b.v. opdrachtgevers. Inhoudsopgave

Handleiding Plug and Payroll t.b.v. opdrachtgevers. Inhoudsopgave Handleiding Plug and Payroll t.b.v. opdrachtgevers Inhoudsopgave 1. Inlog opdrachtgever... 3 a. Een nieuwe opdracht aanmaken... 3 2. Een nieuwe opdracht... 4 a. Gegevens medewerker... 4 b. Gegevens opdracht/contract...

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.10 augustus 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Hogere efficiëntie en lagere kosten door zorg op maat met nieuwe roostermodule op basis van SQL Server 2008

Hogere efficiëntie en lagere kosten door zorg op maat met nieuwe roostermodule op basis van SQL Server 2008 Hogere efficiëntie en lagere kosten door zorg op maat met nieuwe roostermodule op basis van SQL Server 2008 Aangespoord door veranderende wet- en regelgeving ontwikkelde SDB Groep een nieuwe roostermodule,

Nadere informatie

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F?

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F? Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. TENTOO Sinds onze

Nadere informatie

MAANDAGOCHTEND HET BOS VOOR JEZELF

MAANDAGOCHTEND HET BOS VOOR JEZELF MAANDAGOCHTEND HET BOS VOOR JEZELF Pak je kans! Generatiepact Metaal & Techniek Ruimte voor nieuwe energie. Informatie voor werknemers Het Generatiepact Metaal & Techniek Het Generatiepact is een regeling

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Handleiding Digitale urenregistratie E-WUB. Voor de opdrachtgever

Handleiding Digitale urenregistratie E-WUB. Voor de opdrachtgever Handleiding Digitale urenregistratie E-WUB Voor de opdrachtgever Inleiding Via Start People zijn er één of meerdere flexmedewerkers bij u in dienst. Zij vullen zelf wekelijks hun werkurenbriefje in. Dit

Nadere informatie

Herrekenen en opnieuw berekenen:

Herrekenen en opnieuw berekenen: Herrekenen en opnieuw berekenen Herrekenen en opnieuw berekenen: Belang correcte loonadministratie Maak altijd eerst een backup Wanneer herrekenen? Wanneer niet herrekenen? Wanneer opnieuw berekenen? Na

Nadere informatie

Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed.

Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed. Inleiding Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed. Voorbereidingen afsluiting De jaren die zichtbaar zijn in de verlofoverzichten kunnen

Nadere informatie

Releasenotes Merces@Work 2.0 HR2day Falcon. April 2015

Releasenotes Merces@Work 2.0 HR2day Falcon. April 2015 Releasenotes Merces@Work 2.0 HR2day Falcon. April 2015 In dit document vind je de informatie over wijzigingen die zijn doorgevoerd in Merces@Work 2.0 / HR2day. De release vindt aanstaande vrijdagavond/-nacht

Nadere informatie

Salaris in People Inc.

Salaris in People Inc. Salaris in People Inc. I Salaris in People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Salaris 2... 2 1.1 Salarisscherm... 3 1.2 Schalen en treden... 5 1.3 Salaris toekennen... 7 1.4 Berekeningen... 7 Betalingsperiode

Nadere informatie

Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase?

Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase? Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 15 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cordares Werkgeversdiensten

Cordares Werkgeversdiensten 3 U bent niet alleen ondernemer, maar ook werkgever. En omdat u werkgever bent, hebt u een aantal verplichtingen ten aanzien van uw personeel. Dit vloeit voort uit de arbeidsovereenkomst en uit de CAO

Nadere informatie

Met deze Nieuwsbrief loket.nl informeren wij u over een aantal wijzigingen en belangrijke onderwerpen. 1 Verlonen

Met deze Nieuwsbrief loket.nl informeren wij u over een aantal wijzigingen en belangrijke onderwerpen. 1 Verlonen Nieuwsbrief 5 januari 2014 Met deze Nieuwsbrief loket.nl informeren wij u over een aantal wijzigingen en belangrijke onderwerpen. Deze nieuwsbrief is exclusief voor providers van loket.nl Inhoud 1 Verlonen

Nadere informatie

UNIT4 BUSINESS SOFTWARE. Gebruikershandleiding Unit 4 Data Collector

UNIT4 BUSINESS SOFTWARE. Gebruikershandleiding Unit 4 Data Collector UNIT4 BUSINESS SOFTWARE Gebruikershandleiding Unit 4 Data Collector Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Systeemeisen... 4 3. Installatie... 5 3.1. Downloaden file... 5 3.2. Uitpakken file... 5 4. Gebruik... 6

Nadere informatie

Inrichting PFZW administratie

Inrichting PFZW administratie Inrichting PFZW administratie In dit document leest u de belangrijkste punten waar u op moet letten bij de inrichting van een administratie in de zorgsector. Stamgegevens administratiegegevens De sectorindeling

Nadere informatie

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

Herrekenen en opnieuw berekenen nieuwe stijl

Herrekenen en opnieuw berekenen nieuwe stijl Herrekenen en opnieuw berekenen nieuwe stijl Inhoud In het kort...1 Maak eerst een backup...2 Waar vindt u de optie Herrekenen?...2 Hoe kunt u Opnieuw berekenen?...3 Verschil tussen herrekenen en opnieuw

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

Urenverantwoording - instellingen

Urenverantwoording - instellingen Inleiding Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om de Urenverantwoording module in gebruik te kunnen nemen. Let op: Als de Urenverantwoording module geactiveerd is dan worden de

Nadere informatie

Factsheet normale arbeidsduur

Factsheet normale arbeidsduur Factsheet normale arbeidsduur Versie: 22 juni 2017 Binnen het SNA-keurmerk wordt getoetst of de onderneming ten minste volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) betaalt. De Wml kent geen

Nadere informatie

Als abonnee op het programma Kluwer Salarisadministratie ontvangt u hierbij de cd-rom met versie 2009.1.0.

Als abonnee op het programma Kluwer Salarisadministratie ontvangt u hierbij de cd-rom met versie 2009.1.0. Staverenstraat 32015 7418 CJ Deventer Postbus 23 7400 GA Deventer Telefoon (0570) 67 35 55 Telefax (0570) 69 15 55 Handelsregister Deventer 38014110 Januari 2009 Betreft: Kluwer Salarisadministratie versie

Nadere informatie

Click & Claim. Korte handleiding. Inhoud. U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw

Click & Claim. Korte handleiding. Inhoud. U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw Korte handleiding Click & Claim U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw verzuimadmistratie, zoals het doorgeven van ziek- en herstelmeldingen én wijzigingen in uw personeelsbestand,

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18 6 Administratie

Nadere informatie