Gebiedsverkenning Maatschappelijk Vastgoed Erp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebiedsverkenning Maatschappelijk Vastgoed Erp"

Transcriptie

1 versie Maatschappelijk Vastgoed Erp April 2014

2 pril 2014 Erp - Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum april 2014

3 Inhoudsopgave Colofon Inhoudsopgave Inleiding Inleiding gebiedsverkenningen Het gebied van deze verkenning: Erp Leeswijzer Verantwoording Gebiedsschets Buurten in Erp Woensel-West Kronehoef Mensfort Rapenland De Barrier Vredeoord Rol van de gemeente in Erp Bouwstenen voor Erp Activiteiten en gemeentelijk maatschappelijk vastgoed Wat is er in Erp? Activiteiten Maatschappelijk vastgoed Constatering Kansen en bedreigingen Kansen Bedreigingen Proces: realiseren gebiedsvisie Co-creatie: wat is dat en met wie doe je dat? Co-creëren in Erp Tot slot Bijlagen

4 pril 2014 Erp - 1 Inleiding 1.1 Inleiding gebiedsverkenningen De wil graag haar beleidsdoelstellingen realiseren op het terrein van onderwijs, jeugd, cultuur, sport en welzijn. En op het gebied van maatschappelijke activiteiten. De gemeente streeft daarom naar een optimale mix van voorzieningen op gebiedsniveau door gemeentelijk maatschappelijk vastgoed gericht in te zetten, in samenhang met het vastgoed van samenwerkingspartners. Hiervoor is een actueel en volledig beeld nodig van de maatschappelijke activiteiten die er in een gebied al zijn, de maatschappelijke activiteiten waaraan behoefte is en de huisvesting van deze activiteiten. Deze gebiedsverkenningen dragen bij aan een beter inzicht in zowel de financiële als maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het (gemeentelijk) maatschappelijk vastgoed. Alle sectoren die betrokken zijn bij de totstandkoming van deze gebiedsverkenning hebben minder (financiële) middelen. Daarom wil de gemeente maatschappelijk vastgoed zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten en afstemmen op de behoefte in een gebied. 1.2 Het gebied van deze verkenning: Erp Per wijk brengt de gemeente de maatschappelijke activiteiten (vraag) en het maatschappelijk vastgoed (aanbod) in kaart. Hierbij worden ook sportactiviteiten betrokken, omdat de gemeente de sportparticipatie wil verhogen om bij te dragen aan het gezondheidsniveau. Deze verkenning gaat over de wijk Erp in het stadsdeel Woensel-Zuid. We hebben de bij ons bekende gegevens verzameld en waar mogelijk met elkaar verbonden. Deze informatie is vervolgens vertaald naar een gemeentelijk beeld van het gebied en van de rol die de gemeente zou kunnen spelen in de samenwerking met de externe partijen. Deze verkenning is een eerste aanzet. 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 leest u enkele kerngegevens Erp. Ook gaat het hoofdstuk in op de rol die de gemeente voor zichzelf ziet bij deze wijk. Hoofdstuk 3 gaat over de bouwstenen in Erp die kunnen dienen als uitgangspunt voor de co-creatie. Vervolgens komt in hoofdstuk 4 het proces van de gebiedsverkenning aan de orde: Welke informatie hebben we verzameld en hoe verhoudt deze zich tot het gemeentelijke beleid? De huidige situatie brengen we volledig in beeld. In hoofdstuk 5 geven we onze constateringen van het gebied. Hoofdstuk 6 laat de kansen en bedreigingen van het gebied zien. In hoofdstuk 7 leest u hoe we komen tot een gezamenlijke invulling van de gewenste situatie. 4

5 1.4 Verantwoording De gemeente nam het initiatief voor deze integrale gebiedsverkenning en verzamelde eerst alle interne informatie over het gebied. De sectoren Grond en Vastgoed, Gebiedsontwikkeling, Mens en Maatschappij, Sport en Bewegen en Economie en Cultuur verzamelden de andere relevante gegevens. Daarna volgde een toets van de interne gebiedsverkenning, met aanvullingen uit het gebied zelf. Dit leidde tot een totaalbeeld van wat er is, wat er zou moeten zijn en hoe we met elkaar kunnen zorgen dat het er komt. Daarbij is de gemeente slechts één van de stakeholders in de stad naast samenwerkingspartners zoals wijk- en bewonersoverleggen, besturen van VTA s (vrijetijdsaccommodaties), SPIL-centra (een alomvattend concept voor peuterwerk, kinderopvang, basisonderwijs en jeugdgezondheidszorg), corporatiebesturen, school- en sportverenigingsbesturen en welzijnspartners. 2 Gebiedsschets Het gebied Erp in het stadsdeel Woensel-Zuid bestaat uit de buurten Woensel-West, Kronehoef, Mensfort, Rapenland, De Barrier en Vredeoord. Erp is ruim opgezet met relatief veel grondgebonden woningen. Het is een populair woongebied met grote woningen. Woonbedrijf renoveerde en herbouwde in De Barrier rond de Eendjesvijver ongeveer 500 woningen. In Kronehoef, Mensfort en Rapenland zorgt de multiculturele samenstelling van de bevolking voor problemen. De inwonersenquête laat zien dat in 2013 in Erp 61 procent van de bewoners sportte; in heel Eindhoven was dat 68 procent. De norm gezond bewegen wordt gehaald door 63 procent, het gemiddelde in Eindhoven is 72 procent.

6 pril 2014 Erp - Leefstijlen Eindhoven karakteriseert bewoners van Kronehoef en Mensfort als serieus en nuchter, die van De Barrier en Rapenland als sociale en open mensen en van Woensel-West als energieke mensen, maar ook sociaal en open. 2.1 Buurten in Erp De verkenning voor Erp richt zich op alle buurten in het gebied. Woensel-West, Kronehoef, Mensfort en Rapenland zijn actiegebieden in Ook van krijgen deze buurten extra aandacht van de gemeente. In alle buurten behalve Rapenland en Vredeoord staan voorzieningen en is maatschappelijk vastgoed te vinden Woensel-West Woensel-West was achtereenvolgens probleemcumulatiegebied, impulsbuurt en krachtwijk. Nu is het een actiegebied. In al die jaren is er veel gebeurd in de buurt. De prostitutie is geconcentreerd op het Baekelandplein en de buurt heeft met het nieuwe VoltaGalvani een frisse uitstraling gekregen. De bouw en vestiging van SPILcentrum Boschdijk heeft de buurt een impuls gegeven. Zo was basisschool t Palet - jarenlang een zwakke school - in 2013 de beste basisschool van Brabant, met een gemiddeld Cito-resultaat van 9,1. Door een ouderinitiatief wordt t Palet bovendien steeds meer een buurtschool voor iedereen. Stichting Trudo heeft in Woensel-West de meeste huurwoningen. Deze corporatie investeert niet alleen in de stenen maar ook in de emancipatie van huurders. In Woensel-West wonen mensen. 21 procent daarvan is jonger dan twintig en 7 procent is 65 jaar of ouder. Van de huishoudens is 61 procent een eenpersoonshuishouden. Er staan woningen, waarvan 74 procent huurwoningen. De gemiddelde WOZ-waarde is euro. De score op de buurtthermometer is de afgelopen vier jaar iets gestegen. Woensel-West scoort slecht op economisch gebied. De buurt telt veel werkzoekenden en mensen met een WWB-uitkering. Er zijn weinig bewoners die werken of studeren. Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen is euro per jaar. In de buurt 6

7 wonen relatief veel allochtonen (32,1 procent; in heel Eindhoven ligt dat rond de 17 procent) en eenoudergezinnen. Relatief veel bewoners zeggen een matige tot slechte gezondheid te hebben. De bewoners zijn ontevreden over het onderhoud van de buurt en klagen vaak over verkeersoverlast. Uit de politiecijfers blijkt dat het de laatste jaren veiliger is geworden in Woensel- West. Er zijn minder inbraken of meldingen van (jongeren) overlast. Maar de veiligheidsbeleving loopt hier nog niet mee in de pas. Buurtbewoners voelen zich vaak nog onveilig. Relatief veel buurtbewoners klagen over hondenpoep en over drank- en drugsoverlast. De bewoners geven hun buurt dan ook een laag rapportcijfer voor zowel veiligheid als leefbaarheid. Integraal wijkvernieuwingsgebied In 2000 is Woensel-West aangewezen als integraal wijkvernieuwingsgebied. De gemeente koos voor een organische of natuurlijke wijkvernieuwing die uitgaat van kansen en kwaliteiten die de buurt zelf biedt. Er was dus geen grootschalige aanpak die de sociale structuur zou kunnen verstoren. De sociale en ruimtelijke toekomstvisie is op grote lijnen uitgewerkt in Omdat smaken verschillen en concreter gemaakt in Focus op emancipatie in een ander decor. De verandering van het decor is te zien aan de nieuwe appartementen aan de Marconilaan boven het bedrijfsverzamelgebouw. In juli 2010 opende het SPIL-centrum de deuren. Onlangs is VoltaGalvani gerealiseerd, de vervangende nieuwbouw van Trudo en ook Woonbedrijf heeft haar woningen gerenoveerd. In 2014 start Trudo met de sloop en vernieuwing van de 400 woningen rond het Celsiusplein. Dat gebeurt in vier fases, waarvan de laatste in 2019 klaar zal zijn. Tegelijkertijd wordt ook de Edisonstraat opgeknapt. Om de slagkracht in de buurt te vergroten is in 2009 de Buurtonderneming Woensel- West opgezet (gehuisvest in het SPIL-centrum). Dat is een werkorganisatie van Trudo, gemeente en bewoners die vooral emancipatiedoelen moet realiseren. De activiteiten (huiswerkbegeleiding, muziek- en danslessen, sport, mentormaatje en Woordenschat) worden georganiseerd door buurtbewoners zelf. Daarom verhuurt Trudo een aantal woningen aan mensen die iets toevoegen aan de buurt. Ze krijgen een lagere huur maar moeten als tegenprestatie wel tien uur vrijwilligerswerk per maand doen. De SPIL-straat is een veilige route naar school die het SPIL-centrum verbindt met de nieuwe speelvoorzieningen aan de Groenewoudseweg, zoals een Cruyff Court en basketbalveld. Ook de groenstructuur is hier versterkt; die zal nog verder worden doorgetrokken in de buurt Kronehoef Vanuit de Kruisstraat de ring over kom je in Kronehoef. De buurt ligt aan de Kronehoefstraat/Pastoriestraat, ingeklemd tussen de Europalaan, de Dr. Berlagelaan, de Barrierweg, Montgomerylaan en Boschdijk. In Kronehoef wonen mensen

8 pril 2014 Erp - waarvan 15 procent jonger is dan twintig en 31 procent 65 jaar of ouder. Van de huishoudens is 60 procent een eenpersoonshuishouden. Er staan woningen; 67 procent is een huurwoning. De score van Kronehoef op de buurthermometerscore is de afgelopen jaren iets gestegen, vooral op ruimtelijk en sociaal gebied. De buurt scoort niet beneden het gemiddelde, maar de situatie op economisch en sociale gebied is wel zorgwekkend. De buurt telt veel niet-werkende werkzoekenden. In Kronehoef zijn veel sociale problemen (schulden, depressies, huiselijk geweld), multi-probleemgezinnen en kwetsbare mensen. Relatief veel bewoners zeggen dat ze een matige tot slechte gezondheid hebben. Ze zijn ontevreden over het onderhoud van de buurt en over het schoonhouden van de straat. Ze klagen ook vaak over verkeersoverlast (te hard rijden en agressief verkeersgedrag). Volgens politiecijfers is de wijk veiliger geworden, maar de veiligheidsbeleving laat te wensen over. Ook klagen relatief veel buurtbewoners over overlast zoals lastiggevallen worden op straat en rondhangende jongeren. De bewoners geven hun buurt daarom een laag rapportcijfer voor veiligheid en leefbaarheid. Kronehoef wordt verdeel in drie delen: Kronehoef-West, Midden en Oost. Kronehoef-West In Kronehoef-West staan vooral grondgebonden sociale huurwoningen. Er wonen relatief veel mensen van niet-westerse afkomst en mensen met een verstandelijke beperking. Die laatsten krijgen begeleiding van Lunetzorg op Pluspunt, het kleinschalige ontmoetings- en eetpunt. Onlangs bouwde Lunetzorg ook een nieuw woonbegeleidingscentrum. De laatste tijd zijn er bovendien seniorencomplexen gebouwd rondom de Jan Duikerlaan en aan de Boschdijk. Het park aan de Van Vorststraat is een centrale groene ruimte en sluit aan op de privéruimte van de etagewoningen. Oorspronkelijk waren er veel voorzieningen in Kronehoef. Nu zijn in de strook langs de Berlagelaan en de Europalaan nog steeds de meeste bovenwijkse voorzieningen te vinden, zoals scholen en kantoren. De scholen met regionale functie 8

9 zorgen voor veel extra drukte in de buurt. Een deel van het voormalig ROC aan de Van Vorststraat staat inmiddels leeg. Kronehoef-Midden In dit deel van Kronehoef zijn gevestigd de Islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad (Frankrijkstraat) en de Al Fourqaan Moskee (Otterstraat), die beide een regionale functie vervullen. De school wordt binnenkort gesloopt en op dezelfde plaats herbouwd. Verder zijn er straten met grondgebonden sociale huur- en koopwoningen en een modern wooncomplex. Aan de Kloosterdreef en langs de Kronehoefstraat liggen (horeca)bedrijven. De huurders in Kronehoef-Midden hebben geen gevoel van saamhorigheid. Er is sprake van een gemengde en multiculturele bewonerspopulatie, die niet samenwerkt om zich voor de buurt in te zetten. Kronehoef-Oost In Kronehoef-Oost liggen een aantal woon- en zorgcomplexen voor senioren, huurwoningen, grondgebonden koopwoningen en gestapelde bouw van voor de jaren zeventig. De Rooi Pannen aan de Kaakstraat is een scholengemeenschap voor vmbo en mbo met beroepsopleidingen in de sectoren als handel, horeca en toerisme/recreatie. Aan de Scheerderstraat staat nieuwbouwcomplex t Hof Eindhoven, met een steunpunt en ontmoetingsruimte. In tegenstelling tot de andere twee deelgebieden in Kronehoef is in Oost de sociale cohesie van huurders groot. Ook is er samenwerking met de vereniging van de koopwoningen. Zo gaan ze samen buurtpreventie oppakken Mensfort Mensfort is ruim opgezet en heeft een groene uitstraling. De buurt wordt omsloten door de 1e Lieven de Keylaan, de Dr. Cuyperslaan, de Europalaan en de Dr. Berlagelaan. Er wonen mensen waarvan 18 procent jonger is dan 20 en 17 procent 65 jaar of ouder. Samen vormen ze huishoudens. Het aandeel nietwesterse allochtonen is ongeveer 30 procent. Er staan woningen, waarvan 60 procent huurwoningen. Mensfort is een jarenzestigbuurt met overwegend laagbouw. Er zijn drie woningcorporaties actief: Woonbedrijf (met de meeste huurwoningen en verschillende huurdersverenigingen), Stichting Trudo en Woonstichting thuis. Trudo is van plan het grootste deel van het woningbezit te verkopen onder het Slimmer Kopen -label. Het deel met huurwoningen wordt steeds multicultureler. Het samenleven wordt dan ook bemoeilijkt door taalproblemen. De leefstijlen van de nieuwe huurders (allochtoon en autochtoon) botsen met die van de oudgedienden. Die willen een nette woonomgeving met opgeruimd tuintje, terwijl de nieuwelingen daar weinig om geven. De buurt is behoorlijk kinderrijk. De jeugd maakt goed gebruik van de voorzieningen. Van oudsher zijn hier stevige bewonersorganisaties zoals Stichting Leefbaarheid Mensfort. Er liggen een aantal appartementencomplexen aan de Tonnaerstraat en de Willem de Bruinstraat. Hier wonen veel senioren. In het midden van de buurt is veel groen te

10 pril 2014 Erp - vinden. In het hart van de wijk ligt ook het winkelcentrum aan het Judas Taddeusplein, dat te kampen heeft met leegstand. Het kleine bedrijventerrein met gemengde bedrijvigheid rond de De Greefstraat en Willem verloedert steeds meer. Mensfort scoort slecht op economisch, sociaal en veiligheidsgebied. De score op de buurtthermometer is de afgelopen jaren iets afgenomen. Op ruimtelijk gebied ging het afgelopen jaar beter. De buurt telt veel WWB-gerechtigden, en niet-werkende werkzoekenden. Veel huishoudens moeten het doen met een laag huishoudinkomen en hebben schulden. Relatief veel bewoners zeggen een matige tot slechte gezondheid te hebben. Volgens politiecijfers scoort de buurt gemiddeld, maar het gevoel van onveiligheid is groot. De bewoners geven hun buurt daarom een laag rapportcijfer voor veiligheid en leefbaarheid Rapenland Rapenland ligt ingeklemd tussen de Dr. Cuyperslaan, de Montgomerylaan, de Winston Churchilllaan en de Europalaan. In deze buurt wonen mensen. 19 procent is jonger dan twintig en 11 procent is 65 jaar of ouder. Samen vormen ze huishoudens. Ruim een derde (34 procent) van de buurtbewoners is nietwesterse allochtoon. Er staan woningen waarvan 53 procent huurwoningen. De buurt bestaat grofweg uit drie delen. Het noordelijke grenst aan het Catharinaziekenhuis en politiebureau Woensel. Dit is redelijk ruim van opzet en bestaat grotendeels uit grondgebonden koopwoningen. Er is een opvangvoorziening van Lunetzorg. Het middengedeelte van Rapenland bestaat uit een bedrijventerrein met gemengde bedrijvigheid en woningen. Rapenland-Zuid is een woonbuurt met een zogenaamde bloemkoolstructuur met hofjes. Hier zijn niet veel voorzieningen, maar die zijn de directe omgeving van de buurt wel voldoende aanwezig. Rapenland- Zuid huisvest mensen uit uiteenlopende culturen: 58 procent niet-westerse allochtonen. Het gemiddelde inkomen is laag, er is veel werkloosheid en er maken nogal wat mensen gebruik van de WWB. Het is een kinderrijke buurt en er wonen relatief veel jongvolwassenen (20-35) en mensen van middelbare leeftijd (veertigplussers). 10

11 Rapenland doet het slecht op economisch en vooral veiligheidsgebied. De score op de buurtthermometer is de afgelopen vier jaar licht gedaald (met 0,3 punt). Op ruimtelijk en sociaal gebied ging het iets beter. Veel bewoners zeggen dat ze een matige tot slechte gezondheid hebben. Bewoners zijn ontevreden over het schoonhouden van de straat en ze klagen relatief veel over overlast van rondhangende jongeren. Ze geven hun buurt dan ook een laag rapportcijfer voor veiligheid en leefbaarheid. Ook in deze buurt botsen de leefstijlen van nieuwe en oude huurders. Sommige huurders in Rapenland wonen anoniem en voelen zich niet verantwoordelijk voor hun buurt. In Rapenland-Zuid is wel een leefbaarheidsteam dat aan de weg timmert met activiteiten zoals een Halloweenoptocht en rommelmarkten De Barrier De Barrier ligt ingeklemd tussen de Barrierweg, de Dr. Berlagelaan, de 1 e Lieven de Keylaan en de Boschdijk. Het woningbedrijf van Philips startte er in 1929 met de bouw van zo n vijfhonderd woningen voor fabrieksarbeiders. De afgelopen twaalf jaar sloopte en renoveerde Woonbedrijf haar woningbezit. Van de nieuwe woningen is 30 procent koop en 70 procent huur, waarvan 65 procent sociale huur. De wijk is gemêleerd van samenstelling. Er wonen mensen van middelbare leeftijd, ouderen en er zijn veel jonge gezinnen komen wonen. Aan de Barrierweg ligt het Instroom/Doorstroomhuis van Neos (voorheen Nachtopvang) waar dak- en thuislozen zelfstandig leren worden. De overlast is hier steeds minder omdat er nu geen beweging meer is van en naar de stad. Er is een SPIL-centrum gehuisvest aan de Pieter Poststraat, met een nieuwgebouwde (leegstaande) ruimte voor ontmoeting, sporten en bewegen. Deze buurtvoorziening ligt echter in de buurt Prinsejagt I. De omgeving van het Pastoor van Arsplein maakte geen onderdeel uit van de wijkvernieuwing. Het plein wordt omringd door een aantal (horeca)bedrijven met daarboven woningen, grondgebonden koopwoningen en de kerk met pastorie. De kerk heeft onder de naam Elf13 een nieuwe functie gekregen. Hier is Combinatie

12 pril 2014 Erp - Jeugdzorg gehuisvest, net als een huisartsenpost, tandartsenpraktijk en sociaalmaatschappelijke bedrijfjes Vredeoord Het gebied Vredeoord wordt bijna in zijn geheel in beslag genomen door psychiatrisch ziekenhuis De Grote Beek. Dat is een uitgestrekt complex met een markant hoofdgebouw (1918), paviljoens en dienstwoningen. De Gebakken Peer is een publiek toegankelijke lunchroom waar het beheer en bediening wordt verzorgd door cliënten. Het terrein is inmiddels vrij toegankelijk en het is studiegebied voor het aanbrengen van verbindingen onder de spoorlijn met het Philips de Jongh wandelpark. Op het voormalige Philipscomplex aan de Pieter Zeemanstraat heeft Trudo gepland. 2.2 Rol van de gemeente in Erp De rol van de overheid en dus ook van de verschuift van alles bepalen (government) naar beleid ontwikkelen (governance). Bij governance staat de gebruiker, de burger dus, centraal. In een coalitie kan de gemeente verschillende rollen aannemen. Binnen coalities in het domein van maatschappelijke voorzieningen onderscheidt Van Leent (2012) vier rollen voor de gemeente. Ze zijn geordend naar twee dimensies, te weten hardware (hoe actief stuurt de gemeente op het vastgoed?) en software (hoe actief stuurt de gemeente op programma s en subsidies?). 12

13 Leidinggevende gemeente: deze vervult een actieve rol. Ze initieert, coördineert en selecteert partijen waarmee ze samen wil werken. Ze kan de leidende rol zelf ambiëren of kan deze opgelegd krijgen (burgers en maatschappelijke partners gaan er vanuit dat gemeente deze rol oppakt) onder het motto daar hebben we de overheid toch voor?. Voorwaardenscheppende gemeente: staat haaks op de leidinggevende gemeente en initieert en coördineert juist niet, maar laat ze over aan de bedrijven, instellingen en particulieren. Ondersteunen kan de gemeente hierin wel. Slapende initiatieven en ambities worden losgemaakt en waar mogelijk met elkaar verbonden. Accommoderende gemeente: hier ontstaat de overeenkomst met de openbare ruimte. De gemeente zoekt binnen iedere wijk naar aantrekkelijke plekken waar burgers, instellingen en bedrijven elkaar kunnen treffen voor uiteenlopende activiteiten. Ze laat de verantwoordelijkheid voor activiteiten en programma s bij de partijen zelf. Programmerende gemeente: deze staat tegenover de accommoderende gemeente en concentreert zich op programma s en activiteiten. Instrument hiervoor is bijvoorbeeld de subsidieverordening, waarmee de gemeente de meest geschikte partij selecteert en afspraken maakt om haar maatschappelijke doelen te bereiken. Voor de gebiedsverkenningen zoekt de gemeente samenwerking met haar partners in het gebied, in dit geval Erp. De gemeente ziet voor zichzelf in Woensel-West een leidinggevende rol weggelegd, voor Rapenland, Mensfort en Kronehoef een accommoderende rol. Voor de andere buurten een voorwaardenscheppende rol. 3 Bouwstenen voor Erp De gemeente heeft op verschillende onderwerpen beleid voor de stad. De gemeente wil dit beleid op een goede wijze vertaald krijgen in de wijk. Hoe zorg je voor een goede uitvoering van het beleid in de wijk Erp? De hiervoor gegeven gebiedsschets dient daarbij als uitgangspunt, samen met een overzicht wat er al in de wijk aanwezig is en wat er nog ontbreekt (hoofdstuk 4). - De gemeente wil een netwerk van ontmoetingsplaatsen voor sociaalmaatschappelijke activiteiten over de hele stad. Dit betekent niet dat er automatisch in elke buurt een ontmoetingsplaats moet zijn. - De gemeente nodigt sportverenigingen uit om de maatschappelijke focus nog verder te verbreden naar en voor hun (directe) omgeving, in het verlengde van hun kernactiviteiten. Komend jaar beginnen we met die sportverenigingen die zélf aangeven daaraan toe te zijn om het vervolgens op langere termijn (vraaggericht) uit te breiden naar alle sportverenigingen.

14 pril 2014 Erp - 4 De gemeente heeft veel informatie over gebieden, wijken en buurten, deze gegevens zijn echter over de hele organisatie verspreid. De eerste stap is dus om beschikbare informatie uit de organisatie op te halen en deze te bundelen. Vervolgens wordt beoordeeld of de informatie actueel en compleet is. 4.1 Activiteiten en gemeentelijk maatschappelijk vastgoed Per gebied brengen we activiteiten in kaart en welke maatschappelijk vastgoed in het gebied zitten. De gemeente onderscheidt 5 type activiteiten. Elke activiteit draagt bij aan een of meerdere gemeentelijke doelstellingen: 1 sociaal-maatschappelijke activiteiten: gericht op meedoen en participeren 2 sportactiviteiten: bevorderen van sport en bewegen 3 economische activiteiten (niet meegenomen in deze verkenningen, hebben geen rol in maatschappelijk vastgoed) 4 culturele activiteiten: dragen bij aan culturele participatie en educatie van bewoners 5 leefbaarheidsactiviteiten: behouden en verbeteren van de leefbaarheid in een gebied NB. Ondernemers welke commerciële doelstellingen nastreven en hun activiteiten hierop afstemmen, ook al zijn deze op sociaal-maatschappelijk gebied (zorg- en kinderopvang) komen in eerste instantie niet in aanmerking voor huisvesting in gemeentelijke (maatschappelijke) accommodatie en worden daarom verwezen naar de vrije markt. Voordat we tot de inventarisatie overgaan is het goed om ook het begrip maatschappelijk vastgoed duidelijk te definiëren: Maatschappelijk vastgoed is verwant aan het begrip publiek vastgoed. Deze termen komen vaak in het spraakgebruik met elkaar overeen, maar hebben nader beschouwd in de kern een verschillende betekenis. Van Leent (2012) geeft aan dat onder het begrip publiek vastgoed het vastgoed met een publieksfunctie moet worden verstaan. De financiering met betrekking tot het vastgoed speelt hierbij eveneens een belangrijke rol om de scheiding tussen publiek en maatschappelijk vastgoed te duiden. Publiek vastgoed (zoals een bakkerij) wordt particulier gefinancierd, terwijl maatschappelijk vastgoed (zoals scholen) via collectieve middelen worden gefinancierd. 14

15 Uiteindelijk is de definitie die door Van Leent (2012) gegeven kan worden aan het begrip maatschappelijk vastgoed het vastgoed dat nodig is om collectief gedefinieerde doelen te realiseren. Dat vastgoed kan een publieksfunctie hebben, zoals bij een school, maar kan ook privaat van aard zijn, zoals bij sociale woningbouw. Daarmee is de definitie primair een beleidsmatig en bestuurskundig vraagstuk, waarbij de verhouding tussen de in te zetten middelen en de te realiseren effecten zo goed mogelijk afgestemd moet worden. 4.2 Wat is er in Erp? Activiteiten De buurten in Erp organiseren verschillende activiteiten. De gemeente bracht in kaart of een activiteit op buurt/wijk, gebied, stad of regionaal/landelijk georiënteerd is Maatschappelijk vastgoed De ontmoetingsplekken van de wijk vindt u op de ontmoetingskaart van Erp. Fig. Ontmoetingskaart Erp, maatschappelijk vastgoed Eigendom gemeente Een deel van de activiteiten vindt of vond plaats in maatschappelijk vastgoed van de.

16 pril 2014 Erp - Adres Accommodatie BVO M2 Alard du Hamelstraat 31 Wissellocatie/bruikleengebouw Ca m2 Barrierweg 180 Wissellocatie/bruikleengebouw Ca. 709 m2 Cornelis Dankertstraat 2 V.O.J. - Frankrijkstraat 79 Basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad Ca m2 Galileïstraat 2 Ateliers /werkruimte Ca. 850 m2 Hendrik Staetslaan 54 School Antoon Schellens Ca m2 Hendrik Staetslaan 56 Gymzaal Ca. 458 m2 Jan Heynslaan 4 Stichting Carte Blanche (voormalig school) Ca m2 Kronehoefstraat 30/A De reis van Brandaan Ca m2 Otterstraat 3?? De Regenboog Ca. 770 m2 Van der Werffstraat 14 Lumensgroep de Werf Ca. 792 m2 Wattstraat 70 LEEG (verkoop) Ca. 816 m2 Wenckenbachstraat 42 SPIL Boschdijk Ca m2 Woenselsestraat 316 Wisselschool Ca m2 Accommodaties en voorzieningen Woensel-West In SPIL-centrum Boschdijk aan Wenckenbachstraat 42 huizen basisschool t Palet, kinderopvang, Zuidzorg, de buurtinfowinkel en sinds kort de Buurtonderneming Woensel-West. Hier zijn veel emancipatie-activiteiten als huiswerkbegeleiding en Woordenschat. Wijksportclub Woensel-West organiseert in de gymzaal sportactiviteiten. In het oude schoolgebouw op Galileïstraat 2 zit de creatieve Broedplaats Baz met kunstenaars en ontwerpers. Rapenland Woenselsestraat 316 is een wisselschool. Deze locatie blijft ook voorlopig wisselschool in het kader van de zorgplicht die de gemeente heeft om in tijdelijke huisvesting te voorzien. Dit pand is van een geschikte omvang om scholen tijdelijk in te huisvesten. Kronehoef Aan de Barrierweg (tussen het Pastoor van Arsplein en de buurt Kronehoef) liggen voormalige scholen die nu maatschappelijke functies hebben: de dak- en thuislozenopvang van Neos (Doorstroomhuis), Islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad. Kronehoefstraat 30A (en 30A bis) is een basisschool voor speciaal onderwijs De reis van Brandaan en Otterstraat 3 herbergt een vestiging van Vrije School De Regenboog. Barrier Op Cornelis Dankertstraat 2 ligt V.O.J. De speeltuin (met gebouw) tussen de H. de Keyzerlaan, Steenwinkelstraat en Corn. Dankertstraat. 16

17 Alard du Hamelstraat 31, een voormalige school is nu wissellocatie en bruikleengebouw. Ook Barrierweg 180 is wissellocatie/bruikleengebouw. In het IHP (integraal huisvestingsplan) PO worden in de business cases beide panden meegenomen ter beoordeling van de uiteindelijke functie van beide gebouwen. Mensfort Wijkgebouw De Werf aan de Van der Werffstraat 14 wordt beheerd door Lumens. Ook het jongerencentrum Energy huist daar. Er zijn veel participatie-activiteiten zoals Nederlandse les, een gymclub, een muziek- en kaartclub, het vadercomité, stijldansen en Steunpunt Mensfort. PSV, de gemeente en Lumens zijn in de buurt actief om met voetbalclub Mensfort United jongeren van de straat te houden en normen en waarden bij te brengen. Ook is er een meidenclub en breakdance. Op de Hendrik Staetslaan 54 (met op nr. 56 een gymzaal) ligt het Antoon Schellenscollege voor vmbo voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen. SPILcentrum Mensfort ligt aan de Barrierweg 1. Hier werkt basisschool Atalanta samen met Korein Kinderplein en kinderdagverblijf 't Parelbos. Het voormalige schoolgebouw Jan Heynslaan 4 wordt nu gebruikt door Carte Blanche om mensen met een verstandelijke beperking de ruimte te geven hun talenten te ontwikkelen. Er worden ook theatervoorstellingen geproduceerd en gespeeld. De bruikleenovereenkomst loopt tot 31 maart 2015 en loopt van rechtswege af. Carte Blanche dient met ingang van de bruikleenovereenkomst (d.d. 1 april 2010) actief op zoek te gaan naar permanente huisvesting elders. Maatschappelijk vastgoed derden Voor zover we informatie hebben over het maatschappelijk vastgoed van derden, is dit opgenomen in de ontmoetingskaart. In de co-creatie met de partners in de stad is een van de eerste stappen om het overzicht aan te vullen en te actualiseren. Woensel-West Het wijkrestaurant In de Voortuin Celsiusplein 28 (Trudo, Chainworks en Lumens) heeft een maatschappelijke betekenis waarbij 'leren, werken en meedoen' centraal staat. Wattstraat 70, vroeger het adres van wijkcentrum Woensel-West, heeft 1 januari 2014 de deuren gesloten. Buurtontmoeting gebeurt nu in andere panden zoals het SPIL-centrum. Het gebouw is momenteel in bruikleen gegeven aan de creatieve organisatie Opus 28, waarbij het object verkocht zal worden aan Trudo. Celsius 360 (Trudo) is een voormalige winkel en woonhuis aan het Celsiuspleuin 18/19 waarin veel buurtactiviteiten georganiseerd worden, zoals (pop)muziek- en taallessen en een kinderhuiskamer. Ook is er steunpunt De Tulp voor kwetsbare mensen zoals ex-psychiatrische patienten, Edisonstraat 65 (Trudo) huisvest de Turkse Stichting Turan. De Barrier

18 pril 2014 Erp - Elf13 (Woonbedrijf) in een voormalige kerk heeft onder meer een buurtontmoetingsfunctie. Kronehoef Vitalis Kronehoef, Kloostersdreef 23 organiseert leefbaarheidsactiviteiten voor senioren. Pluspunt Lunetzorg, Van Thienenlaan richt zich ook op de verbetering leefbaarheid. Ook is er een ondersteunings- en eetpunt voor mensen met een verstandelijk beperking. Ontmoetings- en steunpunt Mibosie (voor Surinaamse ouderen) Scheerdersstraat 62 (Woonbedrijf) en buurtpreventie Kronehoef- Oost. Rapenland Steunpunt de Raap, Thorvaldsenlaan 49 (Woonbedrijf) zorgt voor leefbaarheid met huiswerkbegeleiding, inloop bij leefbaarheidsteam Rapenland-Zuid, kinderactiviteiten, een multicultureel moedercomité en taallessen. Het Leger des Heils, heeft op Pisanostraat 47A een tweedehandskledingwinkel. Sport Sporthal: Grote Beek, is in eigen beheer bij de Grote Beek, Bezettingspercentage, en activiteiten (nog) niet bekend. Gymnastieklokalen: Wenckenbachstraat (Spil-Boschdijk), bewegingsonderwijs en diverse wijkactiviteiten in beheer bij Stichting Woensel- West), hebben samenwerkingsafspraken met sportbedrijf de Karpen betreffende gunstige inkoop van sportmaterialen/keuringen/onderhoud/schoonmaakonderhoud sportvloer. Barrierweg 1, schoolgebouw in gebruik bij Atalanta. En in beheer bij sport en bewegen is voor 97 procent kostprijsdekkendheid. Activiteiten als kinderfysio, volleybal, gevecht/conditiesport, Lunetzorg gymnastiek, badminton. Hendrik Staetslaan in beheer bij sport en bewegen. Kostprijsdekkendheid: 111 procent. Speciaal onderwijs Antoon Schellens vult overdag alle uren ook GBO huurt flink wat uren. Verder gevecht/conditiesport, De Zwaardkring, gymnastiekvereniging van Ars. De huisvesting van het Antoon Schellenscollege aan de Hendrik Staetslaan is sterk verouderd en niet geschikt om te transformeren. Conform Integraal Huisvestingsplan wordt voor deze school een ander gebouw/locatie gezocht. Na verhuizing komt dit gebouw, inclusief gymlokaal, vrij. 5 Constatering Op basis van de kennis over de wijk, de geformuleerde bouwstenen, de inventarisatie van de activiteiten, het gemeentelijke maatschappelijk vastgoed en de rol die de 18

19 gemeente voor zichzelf in het gebied ziet, komt de gemeente tot de volgende propositie: - Er is een goed beeld van de relatie tussen de activiteiten en accommodaties in het totale gebied. Daaruit blijkt dat er voldoende ruimte is voor alle in Erp gewenste maatschappelijke activiteiten (ontmoeting, ontspanning, ontplooiing). Ontmoetingsplekken op buurtniveau lijken het beste te passen bij de buurten in Erp. We stellen wel voor te bekijken waar mogelijk activiteiten slim geprogrammeerd kunnen worden. - De gemeente ziet voor zichzelf met partners in het actiegebied Woensel-West, een leidinggevende rol weggelegd. Voor Rapenland, Mensfort en Kronehoef een accommoderende rol. Voor de andere buurten een voorwaardenscheppende rol. 6 Kansen en bedreigingen De gemeente ziet kansen, en ook bedreigingen voor het gebied. Met haar partners in de stad wil zij alle kansen en bedreigingen aanvullend onderzoeken en gezamenlijk bepalen welke kansen gegrepen dienen te worden en hoe bedreigingen afgewenteld kunnen worden. 6.1 Kansen Woensel-West - Trudo, de gemeente en bewoners hebben de handen ineen geslagen in Buurtonderneming Woensel-West. Zo doen sommige Trudohuurders vrijwilligerswerk in ruil voor een lagere huur. - Er worden goede vorderingen gemaakt bij het versterken van de zelfredzaamheid van jong en oud. De inzet van WIJeindhoven (dat in 2014 ook in Woensel van start gaat) zal dat nog versterken. - De sloop en vervangende nieuwbouw in vier fases rond het Celsiusplein biedt kansen. Kronehoef - De status actiegebied maakt het mogelijk om extra capaciteit in te zetten om bewoners te stimuleren en activeren voor vrijwilligerswerk. - Er is een sterke bewonerscommissie in Kronehoef-Oost. - Een stevig netwerk van instellingen zorgt voor meer samenwerking en afstemming rond sociale activiteiten (ontmoeting, ontspanning en ontplooiing). - De kleinschalige voorzieningen (ontmoetingsruimte Scheerderstraat en Pluspunt Van Thienenlaan) sluiten aan bij de behoefte aan buurtontmoeting. - Vrijwilligers zetten zich actief in voor sociale activiteiten in hun eigen buurt.

20 pril 2014 Erp - Mensfort - De status actiegebied maakt het mogelijk om extra capaciteit in te zetten om bewoners te stimuleren en activeren voor vrijwilligerswerk. - Eer zijn relatief veel vrijwilligers die zich inzetten voor activiteiten voor de buurt: sporten en bewegen, tuinieren en de wijkbibliotheek. - Wijksportclub Mensfort United staat in de steigers en begint zich steeds verder te ontwikkelen. - De programmering van JC Energy krijgt steeds meer vorm; het sluit aan op behoefte van kinderen, tieners en jongeren uit de buurt. - De samenwerking met school (ook in het naschoolse activiteitenprogramma in en rond JC Energy) krijgt steeds meer vorm. - Bewoners hebben het initiatief genomen de wijkbibliotheek over te nemen. Rapenland - Het leefbaarheidsteam in Rapenland-Zuid timmert aan de weg bij het bereiken van sociale samenhang. - Er is behoefte aan kleinschalige ontmoetings- en ontplooiingsactiviteiten, onder meer voor kinderen (talentontwikkeling). - De status actiegebied maakt het mogelijk om extra capaciteit in te zetten om bewoners te stimuleren en activeren voor vrijwilligerswerk. De Barrier - Er zijn enkele kleinschalige bewonersinitiatieven voor leefbaarheid, ontmoeting en ontplooiing. - Er is een actieve speeltuinvereniging, die een groot deel van het jaar activiteiten organiseert voor kinderen, tieners en ouders/verzorgers. - Er is een schitterende buurtruimte aanwezig aan de Pieter Poststraat (Prinsenjagt) die leegstaat. - Elf13 biedt volop mogelijkheden om buurtinitiatieven te accommoderen. - Verbetering van de programmering en efficiënter ruimtegebruik in het maatschappelijk vastgoed zorgt voor een betere exploitatie van objecten. Niet langer gebruikte accomodaties kunnen dan vrij van huur en gebruik aangeboden worden aan de markt (voor bijvoorbeeld verkoop of structurele kostprijsdekkende verhuur). 6.2 Bedreigingen Woensel -West - Eventueel stoppen inplaatsingsproject. En geen geld meer beschikbaar voor huisvestingkosten van emancipatieactiviteiten als huiswerkbegeleiding, bijspijkeren en Woordenschat in SPIL-centrum Boschdijk. Kronehoef - Bewonersvereniging Kronehoef heeft geen draagvlak in de buurt. Het lukt de vereniging niet om als aanjager te fungeren van sociale activiteiten in de wijk. - In Kronehoef-West wonen veel kwetsbare wijkbewoners. 20

Gebiedsverkenning Maatschappelijk Vastgoed Oud-Tongelre

Gebiedsverkenning Maatschappelijk Vastgoed Oud-Tongelre versie 20140523 Maatschappelijk Vastgoed Oud-Tongelre April 2014 pril 2014 Oud-Tongelre - Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum april 2014 Inhoudsopgave Colofon------------------------------------------------------------------------------------2

Nadere informatie

Gebiedsverkenning Maatschappelijk Vastgoed De Laak

Gebiedsverkenning Maatschappelijk Vastgoed De Laak versie 20140522 Maatschappelijk Vastgoed De Laak April 2014 pril 2014 De Laak - Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum april 2014 Inhoudsopgave Colofon------------------------------------------------------------------------------------2

Nadere informatie

Gebiedsverkenning Halve Maan

Gebiedsverkenning Halve Maan A Versie 20140522 Halve Maan december 2013 november 2013 Halve Maan - Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum 5 december 2013 A Inhoudsopgave Colofon------------------------------------------------------------------------------------2

Nadere informatie

Gebiedsverkenning Meerhoven

Gebiedsverkenning Meerhoven A versie 20140522 Meerhoven April 2014, april 2014 - Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum April 2014 A Inhoudsopgave Colofon------------------------------------------------------------------------------------2

Nadere informatie

Gebiedsverkenning Maatschappelijk Vastgoed Begijnenbroek

Gebiedsverkenning Maatschappelijk Vastgoed Begijnenbroek Versie 20140522 Maatschappelijk Vastgoed Begijnenbroek April 2014 pril 2014 Begijnenbroek - Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum april 2014 Inhoudsopgave Colofon------------------------------------------------------------------------------------2

Nadere informatie

Gebiedsverkenning Maatschappelijk Vastgoed Doornakkers

Gebiedsverkenning Maatschappelijk Vastgoed Doornakkers A Versie 20140522 Maatschappelijk Vastgoed Doornakkers April 2014 April 2014 Doornakkers - Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum april 2014 A Inhoudsopgave Colofon------------------------------------------------------------------------------------2

Nadere informatie

Woensel West. Focus op emancipatie in een ander decor

Woensel West. Focus op emancipatie in een ander decor Focus op emancipatie in een ander decor Stadsvernieuwing Achterstandswijk Probleem cumulatiegebied Stagnatiegebied Hoerenbuurt. Probleemwijk Impulsbuurt Groot stedenbeleid Integraal wijkvernieuwingsgebied

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Gebiedsverkenning Maatschappelijk Vastgoed Oud-Woensel

Gebiedsverkenning Maatschappelijk Vastgoed Oud-Woensel A versie 20140523 Maatschappelijk Vastgoed April 2014 April 2014 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum April 2014 A Inhoudsopgave Colofon------------------------------------------------------------------------------------2

Nadere informatie

Gebiedsverkenning Maatschappelijk Vastgoed Centrum

Gebiedsverkenning Maatschappelijk Vastgoed Centrum versie 20140522 Maatschappelijk Vastgoed Centrum April 2014 pril 2014 Centrum - Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum April 2014 Inhoudsopgave Colofon------------------------------------------------------------------------------------2

Nadere informatie

Gebiedsverkenning Maatschappelijk Vastgoed Kortonjo

Gebiedsverkenning Maatschappelijk Vastgoed Kortonjo Definitieve versie 201404010 Maatschappelijk Vastgoed Kortonjo April 2014 Maart 2014 Kortonjo - Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum april 2014 Inhoudsopgave Colofon------------------------------------------------------------------------------------2

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft discussienotitie over huisvesting islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad (Spil Kronehoef).

gemeente Eindhoven Betreft discussienotitie over huisvesting islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad (Spil Kronehoef). gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst01698 Dossiernummer 29 oktober 2013 Commissienotitie Betreft discussienotitie over huisvesting islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad (Spil Kronehoef). 1 Inleiding

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

Gebiedsverkenning Maatschappelijk Vastgoed Achtse Molen

Gebiedsverkenning Maatschappelijk Vastgoed Achtse Molen A Versie 20140522 Maatschappelijk Vastgoed Achtse Molen (buurten Acht en Achtse Barrier) April 2014 april 2013 Achtse Molen - Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum April 2014 A Inhoudsopgave Colofon------------------------------------------------------------------------------------2

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Gebiedsverkenning Maatschappelijk vastgoed Aanschot

Gebiedsverkenning Maatschappelijk vastgoed Aanschot A Versie 20140522 Maatschappelijk vastgoed Aanschot April 2014 April 2014 Aanschot - Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum april 2014 A Inhoudsopgave Colofon------------------------------------------------------------------------------------2

Nadere informatie

Gebiedsverkenning Maatschappelijk Vastgoed Oud-Stratum

Gebiedsverkenning Maatschappelijk Vastgoed Oud-Stratum versie 20140523 Maatschappelijk Vastgoed Oud-Stratum April 2014 pril 2014 Oud-Stratum - Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum April 2014 Inhoudsopgave Colofon------------------------------------------------------------------------------------2

Nadere informatie

buurtprofiel Schrijverswijk

buurtprofiel Schrijverswijk buurtprofiel Schrijverswijk bevolking De buurt Schrijverswijk in de wijk Veenendaal-Noordwest telde in 2016 1.420 inwoners; dat is ruim 2% van de Veenendaalse bevolking. Jongeren zijn oververtegenwoordigd:

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom

buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom bevolking De buurten De Pol en Gelderse Blom tellen samen 3.805 inwoners; dat is 6% van de Veenendaalse bevolking. Omdat er in beide buurten vooral gezinnen wonen,

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Wijkvisie. De Volgerlanden December 2011. De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk!

Wijkvisie. De Volgerlanden December 2011. De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk! Wijkvisie De Volgerlanden December 2011 De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk! Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. Wij zorgen voor goed onderhouden

Nadere informatie

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s Erfgoed als krachtvoer Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s U wilt nieuw leven blazen in uw dorp, stad of regio? Als alles tegen zit, is er altijd nog het erfgoed. Het DNA van het

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Gebiedsverkenning Maatschappelijk Vastgoed Oud-Gestel

Gebiedsverkenning Maatschappelijk Vastgoed Oud-Gestel A Versie 20140523 Maatschappelijk Vastgoed Oud-Gestel April 2014 April 2014 Oud-Gestel - Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum April 2014 A Inhoudsopgave Colofon------------------------------------------------------------------------------------2

Nadere informatie

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6 Schildersbuurt D. Sociale binding Maatschappelijke index 6 4 2 A. Capaciteiten wijk 2012 wijk 2014 stadsdeel 2012 stadsdeel 2014 stad 2014 3,7 3,9 4,8 4,7 6,0 Maatschappelijke index 3,7 4,5 4,9 4,8 6,0

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Wijkvisie. Walburg Zwijndrecht December Inleiding. Missie Trivire. Wijkvisie: waarom en wat? Proces wijkvisie

Wijkvisie. Walburg Zwijndrecht December Inleiding. Missie Trivire. Wijkvisie: waarom en wat? Proces wijkvisie Wijkvisie Walburg Zwijndrecht December 2012 1 Inleiding Missie Trivire Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. Wij zorgen voor goed onderhouden woningen in

Nadere informatie

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam Wijkvisie Dubbeldam Dordrecht december 2014 1 Inleiding Missie Trivire Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. We zorgen voor goed onderhouden woningen in schone,

Nadere informatie

Gebiedsverkenning Maatschappelijk Vastgoed Putten

Gebiedsverkenning Maatschappelijk Vastgoed Putten Versie 20140523 Maatschappelijk Vastgoed Putten April 2014 pril 2014 Putten - Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum april 2014 Inhoudsopgave Colofon------------------------------------------------------------------------------------2

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Projectgroep, versie 27 september 2011 Vooraf Aan deze visie hebben de volgende partijen bijgedragen: Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen, Catalpa,

Nadere informatie

West. Wijk- en buurtmonitor 2016

West. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 West De wijk West ligt ten westen van het centrum van s-hertogenbosch. De wijk is ontstaan in de wederopbouwperiode (1945-1960) met het bedrijventerrein de Wolfsdonken. Van daaruit

Nadere informatie

Gebiedsverkenning Maatschappelijk Vastgoed Oud-Strijp

Gebiedsverkenning Maatschappelijk Vastgoed Oud-Strijp versie 20140523 Maatschappelijk Vastgoed Oud-Strijp April 2014 pril 2014 Oud-Strijp - Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum april 2014 Inhoudsopgave Colofon------------------------------------------------------------------------------------2

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

De wijk met eigen karakter. Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025

De wijk met eigen karakter.  Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025 Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel ons

Nadere informatie

Jaarverslag activiteiten 2012

Jaarverslag activiteiten 2012 Jaarverslag activiteiten 2012 Na afloop van het slotconcert op Spilcentrum Boschdijk10 juni 2012 Projectbeschrijving en werkwijze Introductie Stichting Hengel is in 2007 opgericht. De stichting helpt mensen,

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68)

Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68) Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68) Als gemeente hebben we nauwelijks eigen grondposities, zijn dus

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 -

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 - Factsheets Gemeente Houten Bijlage 28 maart 2012-1 - Leeswijzer De factsheets zijn opgedeeld in 6 blokken. Van linksboven naar rechtsonder zijn deze als volgt: 1. Overzichtskaart van de locatie. In het

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMSTERDAM

ACTIVITEITEN AMSTERDAM ACTIVITEITEN AMSTERDAM Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 1.476 2.368 14.337 593 18.774 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMSTERDAM totaal

Nadere informatie

Nieuwbouw sport- en activiteitencentrum. Van activiteitencentrum naar centrum voor activiteiten

Nieuwbouw sport- en activiteitencentrum. Van activiteitencentrum naar centrum voor activiteiten Nieuwbouw sport- en activiteitencentrum Dawes april 2013 Van activiteitencentrum naar centrum voor activiteiten 6 1 2 3 4 Inleiding Locatie Voor Wie Planning en Contact 3 Inleiding 5 Huidige situatie 10

Nadere informatie

Leegstand stadsbreed & kansen voor herbestemming

Leegstand stadsbreed & kansen voor herbestemming Leegstand stadsbreed & kansen voor herbestemming Presentatie Raadsleden 22 januari 2014 Maastricht LAB EXP05- Functiemigratie en leegstand stadsbreed Waarom is leegstand landelijk hot? Leegstand neemt

Nadere informatie

Bijlage 2: integrale monitor malberg

Bijlage 2: integrale monitor malberg 1 Bijlage 2: integrale monitor malberg INTEGRALE MONITOR MALBERG Doelstelling Indicator MALBERG Prettige wijk voor verschillende woonen leefculturen gemiddeld aantal reacties van woningzoekenden op vrijkomende

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

1 Borging sociale effecten Gratis met de Bus 12- en 65+

1 Borging sociale effecten Gratis met de Bus 12- en 65+ gemeente Eindhoven NotitieBorging sociale effecten Gratis met de Bus 12- en 65+ 1 Borging sociale effecten Gratis met de Bus 12- en 65+ In 2011 is het Gratis Openbaar Vervoer voor 12- en 65+ (GOV) geëvalueerd.

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam Woonstad Rotterdam Onze missie Wonen in een stad waar je trots op kunt zijn. Woonstad Rotterdam heeft de ervaring en het vernuft om dat te realiseren. De mensen van Woonstad Rotterdam

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt-West De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 14.291 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling

Nadere informatie

Aanvullende beleidsdocumenten. Rijksbeleid Wet maatschappelijke ondersteuning

Aanvullende beleidsdocumenten. Rijksbeleid Wet maatschappelijke ondersteuning Aanvullende beleidsdocumenten Onderstaande teksten zijn een aanvulling op Hoofdstuk 3 uit de Toelichting van het bestemmingsplan. Het zijn samenvattende teksten die betrekking hebben op beleidsdocumenten

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Maaspoort Halverwege de jaren zeventig wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de

Nadere informatie

Betreft: inventarisatie sociale functies bibliotheekfilialen Filiaal Mensfort

Betreft: inventarisatie sociale functies bibliotheekfilialen Filiaal Mensfort gemeente Eindhoven Gebiedsontwikkeling, Stedelijk Van F. Jonkers Kamer 5.B1 Telefoon (040) 238 83 13 17 juni 2013 Memo Betreft: inventarisatie sociale functies bibliotheekfilialen Filiaal Mensfort Aanpak

Nadere informatie

Kansrijke wijken rond het centrum

Kansrijke wijken rond het centrum Kansrijke wijken rond het centrum Ambitie kansrijke wijken Het aantrekkelijker maken van een aantal stadswijken voor draagkrachtige gezinnen Daarmee het imago van Rotterdam verhogen als aantrekkelijke

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Programma. 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee.

Programma. 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee. Programma 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee. 10.00-10.15 uur Welkom en introductie op de dag door Gerdo van Grootheest, Frank Strolenberg en Frans Pollux 10.15-10.45 uur Introductie Maastrichtse

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

De Afrikaanderwijk in 2020 Een wijk om trots op te zijn

De Afrikaanderwijk in 2020 Een wijk om trots op te zijn De Afrikaanderwijk in 2020 Een wijk om trots op te zijn Praat mee over de toekomst van uw Afrikaanderwijk! Vestia en de deelgemeente Feijenoord hebben - met de hulp van Bewonersorganisatie Afrikaanderwijk

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Welzijn en Jeugd Accommodaties. Ons kenmerk VA30/

Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Welzijn en Jeugd Accommodaties. Ons kenmerk VA30/ Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang

onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang Wat zijn wijk, buurt -en dorpshuizen accommodaties die de leefbaarheid en het welzijn in buurten,

Nadere informatie

Jaarverslag activiteiten 2011

Jaarverslag activiteiten 2011 Jaarverslag activiteiten 2011 Na afloop van het slotconcert bij het CKE op24 juni samen met vrijwilligers en docenten Projectbeschrijving en werkwijze Introductie Stichting Hengel is in 2007 opgericht.

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005. Willem Sulsters (WSA)

De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005. Willem Sulsters (WSA) De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005 Geert Ten Hertog (Staedion) ontwikkeligsmanager uitvoeringsfase Willem Sulsters (WSA) procesmanager wijkplan Inhoud Dichtbij de stad en het Zuiderpark Transvaal Wijkplan

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

buurtcontract Woensel-West 2014

buurtcontract Woensel-West 2014 buurtcontract Woensel-West 2014 Sinds 2009 werken Trudo en de gemeente in de Woensel-West (BOWW) hard aan de toekomst van de wijk. Samen met bewoners uiteraard, die vanaf 2012 via de bewonersorganisatie

Nadere informatie

Colofon De visie Doornakkers 2030 is tot stand gekomen in samenwerking tussen: Gemeente Eindhoven, Woonbedrijf, professionele partners en bewoners

Colofon De visie Doornakkers 2030 is tot stand gekomen in samenwerking tussen: Gemeente Eindhoven, Woonbedrijf, professionele partners en bewoners 1 Colofon De visie Doornakkers 2030 is tot stand gekomen in samenwerking tussen: Gemeente Eindhoven, Woonbedrijf, professionele partners en bewoners Augustus 2012 2 CONCEPT - Uitvoeringsprogramma Inzet

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Voorzieningenkaart Laagdrempelig ontmoeten in Zuid

Voorzieningenkaart Laagdrempelig ontmoeten in Zuid Voorzieningenkaart Op 31 maart hadden we voorlopig de laatste bijeenkomst van de Voorzieningenkaart 2030 van Centrum Krinkelhoek Mettegeupel en Oss Zuid. Dit keer kwamen we bij elkaar in Horizonschool

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling van de

Nadere informatie

Maarsveld. Kijk op de wijk

Maarsveld. Kijk op de wijk Maarsveld Kijk op de wijk Mei 2014 Wijkvisies A-Z Het doel van de wijkvisie Maarsveld is te komen tot een beeld van de wijk over tien jaar. Het wijkvisietraject bestaat uit vier onderdelen: Kijk op de

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

WIJKPROFIEL WERKGEBIED ZUID, OOST, NOORDOOST, BINNENSTAD

WIJKPROFIEL WERKGEBIED ZUID, OOST, NOORDOOST, BINNENSTAD WIJKPROFIEL WERKGEBIED ZUID, OOST, NOORDOOST, BINNENSTAD Inleiding Harten voor Sport formuleert regelmatig een beknopt beeld van de wijken/werkgebieden van Utrecht met betrekking tot het sporten en bewegen,

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/2/2015

Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/2/2015 Gezonde wijk in wording: Sport als middel tot participatie Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/2/2015 Sportquiz Vraag 1: Hoeveel procent van de Nederlanders sport minimaal 1 x per maand? 64% of 75 %

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

aan Kronehoef en Pastoor van Arsplein e.o. Ontwikkelingsvisie

aan Kronehoef en Pastoor van Arsplein e.o. Ontwikkelingsvisie aan Kronehoef en Pastoor van Arsplein e.o. Ontwikkelingsvisie Inhoudsopgave Voorwoord 4 Leeswijzer 5 Ontwikkelingsvisie 3 Hoofdstuk 1: Aanleiding en doel van de ontwikkelingsvisie 7 Hoofdstuk 2: Proces

Nadere informatie

Gemeentelijke rollen en instrumenten bij maatschappelijke voorzieningen

Gemeentelijke rollen en instrumenten bij maatschappelijke voorzieningen Gemeentelijke rollen en instrumenten bij maatschappelijke voorzieningen door Marc van Leent, de Wijkplaats De wijze waarop we maatschappelijke vraagstukken interpreteren en oplossen is niet meer die van

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Telefoon 030-286 11 12 Fax 030-286 10 33 www.utrecht.nl Aan de commissie voor Stad en Ruimte postbus 16200 3500 CE UTRECHT Behandeld door Marlies de Nijs, Wim Beelen Datum

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie