ErP. De Europese Ecodesign-richtlijn. bis m³/h. en wat u daarover moet weten! A ++ A +

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ErP. De Europese Ecodesign-richtlijn. bis 1.000 m³/h. en wat u daarover moet weten! A ++ A +"

Transcriptie

1 Ventilatoren Compacte WTW-units Modulaire luchtbehandelingskasten Luchtverdelingsproducten & Brandbeveiliging De Europese Ecodesign-richtlijn en wat u daarover moet weten! A ++ A + ErP db (A) bis m³/h ENERGIA ЕНЕРГИЯ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ENERGIJA ENERGY ENERGIE ENERGI 2016 XYZ/2014

2 ErP-richtlijn De ErP-richtlijn en wat u daarover moet weten! Vragen en antwoorden over verordeningen 640/2009 (IEC-motoren) en 327/2011 (Ventilatoren) en de nieuwe richtlijn 1253/1254 (Luchtbehandelingsunits) Met de goedkeuring van het Kyoto-protocol heeft de Europese Unie zich ertoe verbonden om de CO 2 -uitstoot in de periode tot 2020 met minimaal 20 procent terug te dringen. Met dat doel voor ogen heeft de EU in 2005 de EuP-richtlijn (Energy using Products) goedgekeurd. De richtlijn werd in 2009 omgedoopt tot de ErP-richtlijn (Energy-related Products) en wordt vaak ook simpelweg aangeduid als de Ecodesign-richtlijn. Om precies te zijn gaat het om Richtlijn 2009/125/EG. We komen die dagelijks tegen, bijvoorbeeld bij de geleidelijke afschaffing van traditionele gloeilampen of de energielabels op koelkasten, wasmachines enz. Voor wie heeft de richtlijn gevolgen? De richtlijn is verplicht binnen de lidstaten van de EU. Deze eis heeft niet alleen gevolgen voor producenten van ventilatie- en airconditioningproducten, maar ook voor fabrikanten van installaties en voor systeembeheerders. De ErP-verordening geldt voor producten die zijn geproduceerd in de Europese Economische Ruimte én producten die zijn geïmporteerd vanuit andere landen. Producten die worden geëxporteerd naar landen buiten de EU vallen niet onder de verordening. De verwachting is echter wel dat ook andere landen zich met deze kwestie zullen gaan bezighouden. Een overzicht van alle eisen van de Ecodesign-richtlijn. Er ontstaat vaak verwarring omdat er aan twee aparte verordeningen tegelijkertijd moet worden voldaan. De volgende tabel geeft een eenvoudige samenvatting: Ecodesign-richtlijn (ErP-richtlijn) 2009/125/EG IEC-motoren Verordening 640/2009 IEC-motoren 0, kw Efficiëntieklasse: IE3 of IE2 + FU * IEC-motoren 7,5-375 kw Efficiëntieklasse: IE3 of IE2 + FU * IEC-motoren 0,75 kw Efficiëntieklasse: IE2 Ventilatoren Behandeling van nozzel + waaier + motor + alle regelelektronica Verordening 327/2011 Ventilatoren 125 W Minimale efficiëntie Stap 2 ** Ventilatoren 125 W Minimale efficiëntie Stap 1 ** Ventilatiesystemen vanaf Verordening 1253/2014 (ventilatie-eenheden) Verordening 1254/2014 (etikettering van residentiële eenheden) Scherpere eisen voor ventilatie-eenheden. Verwijdering van de twee laagste energieklassen (F en G) op de etiketten. Minimumeisen voor ventilatiesystemen (>30 W), apparatuur voor ventilatie in woningen met energielabel * Frequentieregelaar ** Berekend volgens vastgestelde formule

3 ErP Ecodesign / EU-richtlijn 640/2009 (IEC-motoren) en 327/2011 (Ventilatoren) EU-verordening 327/2011 voor ventilatoren Dankzij de ErP-richtlijn worden de energiebesparende mogelijkheden voor talrijke energiegerelateerde producten onderzocht en worden minimumeisen uitgewerkt als het gaat om hun energie-efficiëntie. Uiteindelijk zijn in juni 2010 verplichte grenswaarden voor ventilatoren ingevoerd. Volgens de richtlijn is een ventilator een eenheid bestaande uit een nozzel, een waaier en een motor plus de aanwezige regelelektronica (zie fig. 1). De bedoeling is producten die op de Europese markt worden gebracht in te delen in categorieën met een algehele specificatie voor de minimale efficiëntie van ventilatoren. De eerste fase van de specificaties voor de minimale efficiëntie voor ventilatoren werd per van kracht. Strengere eisen vanaf 1 januari 2015 De tweede fase van Verordening 327/2011 werd van kracht per De minimale efficiëntie-eisen worden dan, ten opzichte van de grenswaarden uit 2013, opnieuw aangescherpt. Dat betekent dat de betreffende producten die niet voldoen aan de minimale efficiëntieeisen vanaf niet meer op de Europese markt mogen worden gebracht. Dat geldt alleen voor zogenaamde gemotoriseerde waaiers. Invoering van verordening 1253/2014 en 1254/2014 Per 1 januari 2016 wordt de volgende stap van de ErP-richtlijn van kracht. Deze reguleert ventilatieeenheden die bedoeld zijn om vervuilde lucht in een gebouw of een deel van een gebouw te vervangen door buitenlucht. Het gaat hierbij om dakventilatoren, kanaalventilatoren, residentiële ventilatie-eenheden en modulaire luchtbehandelingskasten. Deze ventilatieeenheden moeten een minimale efficiëntie en minimaal een regeling met meerdere snelheden hebben, die onder de verantwoordelijkheid van de installateur valt. Systemair ondersteunt alle klanten met een breed scala aan bedieningselementen. Deze verordening geldt nog altijd niet voor ventilatieeenheden met veiligheidsfuncties (afvoer van explosiegevaarlijke stoffen en rook) plus eenheden voor processen als het afvoeren van agressieve of hete media. Definitie van "in de handel brengen" Na de inwerkingtreding van verordeningen 1253/2014 en 1254/2014 op 1 januari 2016 mogen binnen de EU uitsluitend ventilatie-eenheden worden verkocht die voldoen aan de nieuwe eisen in die verordeningen. Vanwege de lange doorlooptijden en de grote voorraden gaat het de ventilatorproducenten niet lukken om vóór de deadline hun hele voorraad weg te werken. Volgens de wettelijke definitie is de gemotoriseerde waaier al op de markt op het moment dat hij de fabriek verlaat. Ventilatie-eenheden die in voorraad zijn genomen bij de klant vóór de datum van inwerkingtreding mogen daarna nog worden geïnstalleerd en in bedrijf worden gesteld.

4 ErP-richtlijn 640/ / /2014 Fig. 1 Om welke ventilatoren gaat het? De richtlijn heeft gevolgen voor ventilatoren van alle constructietypen met een elektrisch ingangsvermogen van 30 W. Voor producenten als Systemair betekent dit dat bepaalde modellen met de betreffende motorwaaier-eenheden moeten worden gewijzigd en aangepast. Systemair is ook in de toekomst in staat om u complete modelseries te bieden in de verschillende varianten. Ventilatoren die nu al zijn voorzien van ECmotoren voldoen al aan de eisen. Om welke ventilatoren gaat het niet? De richtlijn heeft geen gevolgen voor ventilatoren die bedoeld zijn om bescherming te bieden en die buiten bepaalde temperatuurbereiken vallen. Hieronder vallen: Eéntraps-rookafvoerventilatoren, zolang deze niet naar behoefte worden gebruikt voor dagelijkse ventilatie Ventilatoren met explosiebeveiliging Ventilatoren voor de afvoer van agressieve media Ventilatoren voor getransporteerde media met temperaturen boven 100 C Ventilatoren voor omgevingstemperaturen boven 65 C Tijdens de invoering van de richtlijnen zullen veel producenten deze motoren ook verbeteren zonder dat zij daar wettelijk toe worden verplicht. Er is ook al een Verordening voor motoren (de "motorrichtlijn"). Wat is het verschil? ErP-uitvoeringsverordening nr. 640/2011/EG werd al in 2011 van kracht. Hierin wordt de efficiëntie bepaald van elektromotoren of, meer specifiek, IEC-standaardmotoren. Deze verordening heeft het alleen over de motor. Sinds mogen alleen asynchrone motoren met een minimale efficiëntieklasse van IE2 (tot en met 5,5 kw) en vanaf 7,5 kw met efficiëntieklasse IE3 op de markt worden gebracht. Het gebruik van IE2 is toegestaan bij motoren boven de 7,5 kw als deze worden gebruikt met een snelheidsregeling (bijv. frequentieregelaar). Voor IEC-standaardmotoren geldt het volgende: Vanaf 16 juni 2011: Klasse IE2 voor motorvermogens 0,75 kw. Vanaf 1 januari 2015: Klasse IE3 of IE2+FU voor motorvermogens van 7,5 tot 375 kw. Vanaf 1 januari 2017: Klasse IE3 of IE2+FU voor motorvermogens van 0,75 tot 375 kw.

5 ErP-richtlijn Europese Ecodesign-richtlijn 1253/2014 voor niet-residentiële en residentiële ventilatie-eenheden Luchtbehandelingskasten (LBK) voor nietresidentiële ventilatie; (NRVE) > 250 [m³/h] Wat betekent het? Voor TVE s: LBK's die worden gebruikt in een gebalanceerd ventilatiesysteem in een gebouw (ventilatoren in toevoerlucht en ventilatoren in retourlucht) moeten zijn voorzien van een warmteterugwinsysteem (heat recovery system of HRS) en van filters in toevoer- en retourlucht. Daar komt bij dat het stroomverbruik van de ventilatoren om in deze behoeften te voorzien wordt beperkt. Voor EVE s: LBK's die onderdeel zijn van een hybride ventilatiesysteem (ventilatoren in combinatie met natuurlijke toevoer of afblazen) moeten beschikken over een minimale statische ventilatorefficiëntie, een F7-filter in de toevoerlucht en een maximaal gevraagd vermogen van de ventilator in relatie tot het "toevoerfilter". Uitzonderingen Deze verordening geldt niet voor ventilatie-eenheden in de volgende situaties: Als het elektrisch ingangsvermogen kleiner is dan 30 W (per luchtstroom) Axiale of centrifugale ventilatoren die alleen zijn voorzien van een behuizing. Ventilatoren met explosiebeveiliging Eéntraps-rookafvoerventilatoren, zolang deze niet naar behoefte worden gebruikt voor dagelijkse ventilatie Ventilatoren voor getransporteerde media met temperaturen boven 100 C Ventilatoren voor omgevingstemperaturen boven 65 C Temperatuur van luchtstroom of motoromgeving lager dan 40 C Voedingsspanning hoger dan V AC of V DC Ventilatoren voor de afvoer van agressieve media LBK is voorzien van een warmtewisselaar en een warmtepomp voor warmteterugwinning Toepassing in afzuigkappen in keukens Specifieke eisen inzake ecologisch ontwerp voor niet-residentiële ventilatie-eenheden met ingang van (intensivering 2018) Alle ventilatoren die geschikt zijn voor aandrijving met verschillende snelheden (min. 3 stappen plus 0) of aandrijving met variabele snelheid. Externe controller is mogelijk Alle tweerichtingsventilatie-eenheden (TVE's) moeten zijn voorzien van een warmteterugwinningssysteem (heat recovery system of HRS) Alle HRS moeten een thermische bypassvoorziening hebben (als bypass of regelfunctie) Minimale thermische efficiëntie HRS: circulatie = 63% (2018 = 68%) voor hogere efficiëntiebonus voor berekeningsformule hogere efficiëntie: E = (ŋt_nwla - 0,63) * 3000 alle overige terugwinningssystemen = 67% (2018 = 73%) bonus voor hogere efficiëntie; berekeningsformule: E = (ŋt_nwla - 0,67) * 3000 Minimale efficiëntie van ventilator voor EVE (ŋvu) bedraagt 6,2% * ln(p) + 35,0% als P 30 kw en 56,1% als P > 30 kw. Maximaal intern specifiek ventilatorvermogen van ventilatie-onderdelen (SVL int_limit ) in W/(m³/s) voor een TVE met circulatie-hrs: E 300 * q nom /2 F als q nom < 2 m³/s en E F als q nom 2 m³/s; voor een TVE met ander HRS: E 300 * q nom /2 F als q nom < 2 m³/s en E F als q nom 2 m³/s; 250 voor een EVE bedoeld om met een filter te worden gebruikt Systemair verstrekt de betreffende gegevens volgens ErP bij selectie van de unit Belangrijke termen en afkortingen: Luchtbehandelingskasten (LBK) Bestaande uit minimaal een waaier, een motor en een behuizing Residentiële ventilatie-eenheid (RVE) Bij luchtstromen tot respectievelijk 250 en m³/h Niet-residentiële ventilatie-eenheid (NRVE) Bij luchtstromen boven resp en 250 m³/h. Absatz: -> Bij luchtstromen tussen 250 en 1000 m³/h moet de fabrikant aangeven of het een RVE of een NRVE betreft. Warmteterugwinsysteem (heat recovery system - HRS) Als onderdeel van een tweerichtingsventilatie-eenheid Eénrichtingsventilatie-eenheid (EVE) Ventilatie-eenheid met slechts één luchtstroom (toevoer of afblazen). Gecompenseerd door natuurlijke luchttoevoer of afblazen (over- of onderdruk). Tweerichtingsventilatie-eenheid Ventilatie-eenheid met toevoer- en afblaasluchtstroom (met zowel toevoer- als afblaasventilatoren). Aandrijving met verschillende snelheden (bediening in meerdere stappen) min. 3 stappen plus nul (uit) Regelbare snelheid Traploos via ingebouwde of externe regeleenheid

6 ErP-richtlijn Residentiële ventilatie-eenheid EU 1253/2014 en 1254/2014 (B2C, etiket) Minimumeisen per 1 januari 2016: De eenheden moeten minimaal evenveel primaire energie (elektriciteit en warmte) besparen als ze gebruiken (elektriciteit) Minimumeisen per 1 januari 2018: De eenheden moeten significant méér primaire energie besparen dan ze gebruiken; de ventilatiewarmtebehoefte van het woongebouw wordt ongeveer gehalveerd Energie-efficiëntielabel van A+ tot G (zie fig. 2) Het energielabel moet de eindgebruiker in staat stellen om producten eenvoudig met elkaar te vergelijken om zo energie-efficiënte producten te kunnen kiezen. Centrale residentiële ventilatie-eenheid met warmteterugwinning Zoals figuur 2 aangeeft, wordt dit niet alleen beïnvloed door bekende parameters als stroomverbruik of warmteterugwinning, maar in grote mate ook door de regelmodus. Anders dan bij andere elektrische apparatuur worden de energieklassen op de etiketten van residentiële ventilatieapparatuur bepaald aan de hand van een berekende parameter; het specifieke energieverbruik (specific energy consumption of SEC). Deze waarde moet het energiebesparingspotentieel van de gebruikte apparatuur aangeven in kilowattuur per m² per jaar. SEC-klasse SEC in kwh/a.m² A+ (meest efficiënt) SEC < -42 A -42 SEC -34 B -34 SEC -26 C -26 SEC -23 D -23 SEC -20 E -20 SEC -10 F -10 SEC -0 G (minst efficiënt) 0 SEC Toekenning van SEC-waarde en energieklasse. Zo is het heel goed mogelijk dat eenheid X een betere energieklasse haalt bij behoeftegestuurde regeling (zo zijn bijv. vocht- en CO2-sensoren van invloed op de luchtkwaliteit) dan bij een tijds- of manuele regeling. Tijdgeregeld SAVE VTC 200 (Opt.) Eenheidskenmerk Geluidsvermogensniveau 45 db 2016 Fig m³/h 1254/2014 Geluidsdrukniveau in de ruimte <30 db (A) afhankelijk van de installatie Behoeftegestuurd

7 ErP-richtlijn Woordenlijst Ecodesign / Ecologisch ontwerp "Ecologisch ontwerp" is de integratie van milieutechnische vereisten in het productontwerp met het doel om de milieutechnische aanvaardbaarheid van het product over zijn gehele levenscyclus te verbeteren. (Richtlijn 2009/125/EG) Richtlijn Binnen de EU is een richtlijn een rechtshandeling die door de lidstaten in hun nationale wetgeving moet worden doorgevoerd. Hoe zij die richtlijnen doorvoeren, wordt aan de individuele lidstaten overgelaten. ErP Verordening IE ErP staat voor "Energy-related Product" oftewel energiegerelateerd product, een object waarvan het gebruik op enige wijze van invloed is op het verbruik van energie en dat op de markt wordt gebracht en/of in gebruik wordt genomen. (Richtlijn 2009/125/EG) IE staat voor International Efficiency. Binnen de EU is een verordening een rechtshandeling die, anders dan een EU-richtlijn, direct van kracht is in alle lidstaten. Dit betekent dat Verordening (EU) nr. 327/2011 van de Commissie van 30 maart 2011 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad de minimale efficiëntie-eisen bepaalt voor door motoren aangedreven ventilatoren met een elektrisch ingangsvermogen tussen 125 W en 500 kw. Centrale retourluchtventilator zonder warmteterugwinning Afblaassystemen zonder warmteterugwinning scoren slechter dan eenheden mét warmteterugwinning omdat de afgeblazen warmte verloren gaat. Voor afblaassystemen is de regelmodus ook van grote invloed op de energieklasse. Tijdgeregeld Behoeftegestuurd A ++ A db (A) m 3 /h ENERGIA ЕНЕРГИЯ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ENERGIJA ENERGY ENERGIE ENERGI 2016 XYZ/2014 Eenheidskenmerk Geluidsvermogensniveau Geluidsdrukniveau in de ruimte <30 db (A) afhankelijk van de installatie

8 Systemair B.V. Van Leeuwenhoekstraat CB Harderwijk Tel. +31 (0) Zanddonkweg 7a 5144 NX Waalwijk Tel. +31 (0) Systemair 11/2015

Over Ecodesign. en energielabeling. Taken van de fabrikant en de installateur. Gevolgen voor het productassortiment. Ecodesign en Energielabeling

Over Ecodesign. en energielabeling. Taken van de fabrikant en de installateur. Gevolgen voor het productassortiment. Ecodesign en Energielabeling Over Ecodesign en energielabeling Ecodesign en Energielabeling Taken van de fabrikant en de installateur Gevolgen voor het productassortiment www.ventilairgroup.be Nieuwe regelgeving per 01-01-2016 ErP

Nadere informatie

Introductie. Nieuwe EU verordening ventilatiesystemen ERP-SFP

Introductie. Nieuwe EU verordening ventilatiesystemen ERP-SFP Introductie Tom Melching (Wolf Energiesystemen) Frank van Kesteren (Menerga Klimaattechnologie) Nieuwe EU verordening ventilatiesystemen ERP-SFP 1 Waarom nieuwe verordeningen Wat betekent deze verordening

Nadere informatie

Lezing Update ErP-wetgeving ventilatiesystemen. 23 maart 2016, Volantis Villa Flora Ing. Toine van den Boomen (Systemair B.V.)

Lezing Update ErP-wetgeving ventilatiesystemen. 23 maart 2016, Volantis Villa Flora Ing. Toine van den Boomen (Systemair B.V.) Lezing Update ErP-wetgeving ventilatiesystemen 23 maart 2016, Volantis Villa Flora Ing. Toine van den Boomen (Systemair B.V.) Inhoud Lezing - Korte introductie - Basis Ecodesign - Update Ecodesign Systemair

Nadere informatie

Ecodesign & Energielabeling

Ecodesign & Energielabeling Ecodesign & Energielabeling A B C D E F G A +++ A ++ A+ A B C D E F G A -80% A -60% A -40% A -20% db kwh/annum GJ/annum db 2015 812/2013 2 Itho Daalderop-comfort koopt u energiebewust Wie kent niet de

Nadere informatie

ATIC - Algemene Vergadering Yves Vanpoucke Managing Director

ATIC - Algemene Vergadering Yves Vanpoucke Managing Director ATIC - Algemene Vergadering 2016 Yves Vanpoucke Managing Director ATIC - Algemene Vergadering 2016 Wat is de Eco-Design richtlijn? (2005/32/EC-EuP) -> (2009/125/EC-ERP) : Setting minimum criteria to put

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 337/8 VERORDENING (EU) Nr. 1253/2014 VAN DE COMMISSIE van 7 juli 2014 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eisen inzake ecologisch ontwerp

Nadere informatie

De ErP-Ecodesign-richtlijnen. Wetenswaardigheden rondom ErP.

De ErP-Ecodesign-richtlijnen. Wetenswaardigheden rondom ErP. De ErP-Ecodesign-richtlijnen. Wetenswaardigheden rondom ErP. 2 Inhoud 3 In één overzicht 1. Wat is de betekenis van ErP? 4 7 2. Waar moet ik op letten? 8 15 3. Waarom is KSB zijn tijd al ver vooruit? 16

Nadere informatie

Creëer nieuwe kansen met de ErP-richtlijn!

Creëer nieuwe kansen met de ErP-richtlijn! Pioneering for You Informatie voor specialisten in sanitair, verwarming en klimaattechniek, adviseurs voor technische gebouwentechniek en groothandels. Creëer nieuwe kansen met de ErP-richtlijn! 02 ErP-richtlijn

Nadere informatie

Ecodesign & Energielabeling

Ecodesign & Energielabeling Ecodesign & Energielabeling Itho Daalderop-comfort koop je energiebewust Wie kent niet de energielabels op tv s, koelkasten, wasmachines en verlichting? Allemaal voldoen ze aan de zogenoemde Ecodesign-richtlijn

Nadere informatie

Creëer nieuwe kansen met de ErP-richtlijn!

Creëer nieuwe kansen met de ErP-richtlijn! Pioneering for You Informatie voor specialisten in sanitair, verwarming en klimaattechniek, vakadviseurs en groothandels. Creëer nieuwe kansen met de ErP-richtlijn! 02 ErP-richtlijn 03 Beknopt overzicht

Nadere informatie

De overgang naar labeling van energiegerelateerde producten Wat betekent dit?

De overgang naar labeling van energiegerelateerde producten Wat betekent dit? De overgang naar labeling van energiegerelateerde producten Wat betekent dit? 01-10 - 2014 Het goede gevoel, het juiste te doen. Verwarming Koeling Duurzame energie CONS ROCH ERP_V6.indd 1 23/10/14 15:37

Nadere informatie

D-AHU Compact. Luchtbehandelingskast met warmteterugwinning en een hoog rendement

D-AHU Compact. Luchtbehandelingskast met warmteterugwinning en een hoog rendement D-AHU Compact Luchtbehandelingskast met warmteterugwinning en een hoog rendement Eenvoudig, efficiënt en goed uitgebalanceerd De Compact-serie Daikin heeft uitgebreide ervaring met het ontwerpen en produceren

Nadere informatie

TRUE LIFE INSIDE LINEA CLIMA

TRUE LIFE INSIDE LINEA CLIMA TRUE LIFE INSIDE LINEA CLIMA LMF ontwerpt en produceert componenten en toestellen voor airconditioning, verwarming en luchtbehandeling. Werkt op een oppervlakte van ruim 6000 vierkante meter, met apparatuur

Nadere informatie

Ventilatie-eenheden met hoog rendement

Ventilatie-eenheden met hoog rendement Ventilatie-eenheden met hoog rendement Ventilatie-eenheden met hoog rendement Doordat we meer en meer gaan isoleren en alle kieren en spleten dichtdoen, is er geen natuurlijke verversing meer van de binnenlucht.

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in ventilatie

Een nieuwe dimensie in ventilatie Een nieuwe dimensie in ventilatie De Wolf comfortklasse Het merk voor energiebesparing Conform hygiëne richtlijn VDI 6022 Een nieuwe dimensie in ventilatie De Wolf comfortklasse Van school tot kantoorgebouw:

Nadere informatie

ErP richtlijn en energie- etikettering voor de verwarmingsmarkt. Bouwunie, Unie van het KMO- bouwbedrijf

ErP richtlijn en energie- etikettering voor de verwarmingsmarkt. Bouwunie, Unie van het KMO- bouwbedrijf ErP richtlijn en energie- etikettering voor de verwarmingsmarkt Bouwunie, Unie van het KMO- bouwbedrijf 1 ErP richtlijn en energie- etikettering voor de verwarmingsmarkt Bouwunie, Unie van het KMO- bouwbedrijf

Nadere informatie

Ecodesign en energielabeling. Koeling Ventilatie Filtering

Ecodesign en energielabeling. Koeling Ventilatie Filtering codesign en energielabeling Verwarming Koeling Ventilatie iltering codesign en energielabeling codesign is een uropese richtlijn die minimumeisen stelt aan energieprestaties van producten. Voor producten

Nadere informatie

ErP. De nieuwe Europese Richtlijn. Energielabeling Ecodesign Minimale energieprestaties. www.riello.be

ErP. De nieuwe Europese Richtlijn. Energielabeling Ecodesign Minimale energieprestaties. www.riello.be ErP De nieuwe Europese Richtlijn. Energielabeling Ecodesign Minimale energieprestaties www.riello.be ErP: Energy related Products ErP staat voor Energy related Products en heeft betrekking op de Europese

Nadere informatie

I Ventilatiesystemen principes :

I Ventilatiesystemen principes : I Ventilatiesystemen principes : Types A, B, C van ventilatie technieken: Ventilatiesysteem A : Het natuurlijke ventilatieconcept, genaamd ventilatiesysteem A, gebruikt het schoorsteenprincipe om de luchtstroming

Nadere informatie

OXYGEN. Brochure 2012-2013.NL

OXYGEN. Brochure 2012-2013.NL OXYGEN Brochure 0-03.NL DE ADEMENDE RADIATOR: Intelligent en hygiënisch ventileren Jaga Oxygen is geen traditionele ventilatie, maar een intelligent gestuurd en energiebesparend luchtverversingssysteem.

Nadere informatie

MDV Blue. Dakventilator EU 1253/2018 READY CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER.

MDV Blue. Dakventilator EU 1253/2018 READY CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER. MDV Blue Dakventilator EU 1253/2018 READY CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER. WWW.MARKCLIMATE.COM INHOUD DE MARK MDV BLUE 2 AC OF EC? 3 TECHNISCHE GEGEVENS 4 AFMETINGEN 6 ACCESSOIRES & AANBOUWELEMENTEN

Nadere informatie

Energie-efficiëntie Classificatie.

Energie-efficiëntie Classificatie. Energie-efficiëntie Classificatie. Luchtbehandelingskasten met energie-efficiëntie label volgens RLT-01 richtlijnen opgesteld door de vereniging van Duitse fabrikanten van luchtbehandelingskasten of volgens

Nadere informatie

ECO V. lg Electronics Ventilatie - warmteterugwinning. Speciefieke kenmerken van de Eco V-unit:

ECO V. lg Electronics Ventilatie - warmteterugwinning. Speciefieke kenmerken van de Eco V-unit: lg Electronics Ventilatie - warmteterugwinning ECO V In het kader van het huidige bouwbesluit, waarin een eis is opgenomen dat uw werk of verblijfsruimte een juiste luchtverversing behaald, heeft LG Electronics

Nadere informatie

Dakventilator DVS/DHS sileo

Dakventilator DVS/DHS sileo Ventilatoren Compacte WTW-units Modulaire luchtbehandelingskasten Luchtverdelingsproducten & Brandbeveiliging Dakventilator DVS/DHS sileo Verrassend stil: de nieuwe dakventilatoren van de sileo-generatie

Nadere informatie

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 950

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 950 Belangrijke kenmerken Met name geschikt voor toepassing in nieuwbouw EPC winst: 0,25 Beschikbaar in basis, luxe en RF uitvoering Tegenstroomwisselaar 95% thermisch rendement Gelijkstroommotoren 50% besparing

Nadere informatie

Luchtbehandeling 39SQ

Luchtbehandeling 39SQ Luchtbehandeling 39SQ dco E F F I C I E N C Y P L U G & P L A Y L U C H T B E H A N D E L I N G S U N I T FRISSE LUCHT ESSENTIEEL VOOR EEN PRETTIG COMFORT Mensen kunnen enkele weken zonder eten, enkele

Nadere informatie

Een fantastisch binnenklimaat en een lager energieverbruik met SAVE

Een fantastisch binnenklimaat en een lager energieverbruik met SAVE Ventilatoren I Compacte WTW-units I Modulaire luchtbehandelingskasten I Luchtverdelingsproducten & Brandbeveiliging Een fantastisch binnenklimaat en een lager energieverbruik met SAVE 2 Systemair wereldwijd

Nadere informatie

Verdyn & Verdyn Cool. Plug and play. Hoog rendement warmte terugwinning. Energiezuinige ventilatoren. Hoge COP. HR-balansventilatie units

Verdyn & Verdyn Cool. Plug and play. Hoog rendement warmte terugwinning. Energiezuinige ventilatoren. Hoge COP. HR-balansventilatie units Verdyn & Verdyn Cool HR-balansventilatie units Plug and play Hoog rendement warmte terugwinning Energiezuinige ventilatoren Hoge COP HR-balansventilatie units type Verdyn & Verdyn Cool Ventileren is noodzakelijk

Nadere informatie

Units van de Resolair 62 en 66 serie behalen door het regeneratieve warmteterugwinningssysteem

Units van de Resolair 62 en 66 serie behalen door het regeneratieve warmteterugwinningssysteem Comfortklimatisering 62 en 66 Comfort klimaatunit met hoogrendements regeneratieve accupakketten voldoet aan ECODESIGN RICHIJN 2009/125/EC 2016 + 2018 62 26 01 - vereenvoudigde opstelling Kiest automatisch

Nadere informatie

Compacte woonhuisventilatie met warmteterugwinning - CWL

Compacte woonhuisventilatie met warmteterugwinning - CWL Compacte woonhuisventilatie met warmteterugwinning - CWL De CWL-serie omvat toestellen met een luchtdebiet van 50-400 m³/h. Zij kunnen gebruikt worden in particuliere woningen, appartementsgebouwen en

Nadere informatie

Brink Renovent. www.atc-ventilation.be

Brink Renovent. www.atc-ventilation.be Brink Renovent www.atc-ventilation.be Renovent A B Brink Renovent Excellent 180 pagina 3 A+ A Brink Renovent Excellent 300/400/450 pagina 7 A+ A pagina 11 Brink Renovent Sky Brink Renovent Excellent 180

Nadere informatie

Rapport aanvraag omgevingsvergunning Altra College Bleichrodt te Amsterdam

Rapport aanvraag omgevingsvergunning Altra College Bleichrodt te Amsterdam Rapport aanvraag omgevingsvergunning Altra College Bleichrodt te Amsterdam Datum: 3 maart 2017 Projectnr: 1342 Status: Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitgangspunten... 4 2.1 Scope Gezonde

Nadere informatie

wat dient u te weten voor 26/09/2015?

wat dient u te weten voor 26/09/2015? ErP Verordening - Ecodesign en energielabels ErP Verordening, Ecodesign en energielabels: wat dient u te weten voor 26/09/2015? Bereid u perfect voor op de ErP verordening inzake Ecodesign en energielabels,

Nadere informatie

Industrieventilatoren

Industrieventilatoren Ventilatoren Compacte WTW-units Modulaire luchtbehandelingskasten Luchtverdelingsproducten & Brandbeveiliging Industrieventilatoren RIF 2 Industrieventilatoren RIF Industrieventilatoren RIF 3 Centrifugaalventilatoren

Nadere informatie

Invulinstructie Energie Prestatie Gebouwen (EPG) Scholen Concept Klimaatgroep Holland, type CP oktober 2016

Invulinstructie Energie Prestatie Gebouwen (EPG) Scholen Concept Klimaatgroep Holland, type CP oktober 2016 Invulinstructie Energie Prestatie Gebouwen (EPG) Klimaatgroep Holland, type CP15 32 Inhoud: - Inleiding pagina 1 - Invulinstructie pagina 2 en 3 Inleiding Klimaatgroep Holland brengt sinds kort de vernieuwde

Nadere informatie

Service & Renovatie. Luchtbehandelingsunits

Service & Renovatie. Luchtbehandelingsunits Service & Renovatie Luchtbehandelingsunits 2 I Systemair wereldwijd Systemair wereldwijd I 3 Systemair wereldwijd Kwaliteit: Systemair is gecertificeerd overeenkomstig ISO 9001; ISO 14001, ATEX en Europese

Nadere informatie

Hulpenergie in de EPW

Hulpenergie in de EPW VEA 1 Module 3.5 Hulpenergie in de EPW Versie 2.0 1 Hoofdstukkenoverzicht EPW 8 Controle oververhitting 10.5 Verbruik voor koeling 7.7 Transmissieverliezen 7.8 Ventilatie verliezen 7.9 Interne winsten

Nadere informatie

Ventileren in huis. Handleiding warmte-terug-win-installatie

Ventileren in huis. Handleiding warmte-terug-win-installatie Ventileren in huis Handleiding warmte-terug-win-installatie Samen met uw huisgenoten, huisdieren en kamerplanten produceert u iedere dag gemiddeld tien liter vocht. Tel daarbij op de waterdamp die vrijkomt

Nadere informatie

Toezicht op Ecodesign. IE Motoren Event Utrecht, 20 september 2016

Toezicht op Ecodesign. IE Motoren Event Utrecht, 20 september 2016 Toezicht op Ecodesign IE Motoren Event Utrecht, 20 september 2016 Onderwerpen De Wettelijk kader Ecodesign Toezicht op Ecodesign Aandachtspunten motorenverordeningen De (ILT) Inspectiedienst onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (wtw)

Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (wtw) Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (wtw) Onderhoud / storing Belangrijk: Maak 1x per maand de twee filters in de wtw-unit schoon en vervang ze minimaal 2 per jaar. Zowel voor het schoonmaken

Nadere informatie

De meest efficiënte motor volgens Zweeds onderzoek. Auke Jellema Account Manager

De meest efficiënte motor volgens Zweeds onderzoek. Auke Jellema Account Manager De meest efficiënte motor volgens Zweeds onderzoek Auke Jellema Account Manager Stand van zaken Sinds 1-1-2015 minimaal: IE3 of IE2 met frequentieregelaar Voor P 7,5 kw Maar er is ook regelgeving voor

Nadere informatie

Warmteterugwinapparaat ComfoD 550

Warmteterugwinapparaat ComfoD 550 Belangrijke kenmerken Beschikbaar in basis en luxe uitvoering Tegenstroomwisselaar 95% thermisch rendement Gelijkstroommotoren 50% besparing op energieverbruik Luchttoevoer en luchtafvoer onafhankelijk

Nadere informatie

Wat er echt toe doet Uw gids voor de ErP ecodesign ontwerp richtlijn

Wat er echt toe doet Uw gids voor de ErP ecodesign ontwerp richtlijn Wat er echt toe doet Uw gids voor de ErP ecodesign ontwerp richtlijn Perfect op de hoogte en voorbereid met Wolf Ecodesign richtlijn (ErP) een overzicht van de technische- en labellingsvoorschriften. INHOUD

Nadere informatie

ERP-RICHTLIJN TOEKOMST VORMGEVEN MET ECODAN WARMTEPOMPEN. Informatie voor professionals, beslissingnemers en eindgebruikers

ERP-RICHTLIJN TOEKOMST VORMGEVEN MET ECODAN WARMTEPOMPEN. Informatie voor professionals, beslissingnemers en eindgebruikers ERP-RICHTLIJN DE TOEKOMST VORMGEVEN MET ECODAN WARMTEPOMPEN Informatie voor professionals, beslissingnemers en eindgebruikers 1 INHOUD DE TOEKOMST VORMGEVEN De doelstellingen van de Europese Unie 03 De

Nadere informatie

Algemeen. Uitvoering. Filters. Tegenstroomwisselaar. Ventilatoren. Regeling

Algemeen. Uitvoering. Filters. Tegenstroomwisselaar. Ventilatoren. Regeling Algemeen NorthAir Duplex HRB units zijn ontwikkeld om aan alle wensen in de klimaattechniek te kunnen voldoen. Daarbij is een maximaal comfort bij een zo laag mogelijk energieverbruik het uitgangspunt.

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING 1.09.46F 10.10.0 Type 1 VALLOX Code 1 TECHNISCHE HANDLEIDING Specifiek voor woningen Balansventilatie (toe- en afvoer) met warmterecuperatie Hoogrendement tegenstroomwarmtewisselaar in aluminium η >90%

Nadere informatie

Pompen met ingebouwde duurzaamheid. Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos en Wilo-Yonos MAXO.

Pompen met ingebouwde duurzaamheid. Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos en Wilo-Yonos MAXO. Pioneering for You Informatie voor gebouwentechnische vakadviseurs Pompen met ingebouwde duurzaamheid. Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos en Wilo-Yonos MAXO. 02 ErP en high efficiency 03 De wettelijke ErP-richtlijn

Nadere informatie

90% DOUBLE300. Voor een gezonder luchtklimaat. WarmeTerugWinning rendement (WTW)

90% DOUBLE300. Voor een gezonder luchtklimaat. WarmeTerugWinning rendement (WTW) DOUBLE300 Voor een gezonder luchtklimaat De Double300 bestaat uit 1 unit die werkt op basis van een Fancoil met WTW (WarmteTerugWinning). De unit kan ventileren, direct verwarmen en eventueel koelen op

Nadere informatie

Warmteterugwinapparaat ComfoD 550

Warmteterugwinapparaat ComfoD 550 Belangrijke kenmerken EPC winst tot 0,25 Beschikbaar in basis en luxe uitvoering Tegenstroomwisselaar 95% thermisch rendement Gelijkstroommotoren 50% besparing op energieverbruik Luchttoevoer en luchtafvoer

Nadere informatie

Augustus 2013 Pagina 1

Augustus 2013 Pagina 1 Aanvullende Installatiehandleiding t.b.v. Tzerra & Calenta koppeling met de WTW unit met ingebouwde terugslagklep en voedingsspanning aansluiting voor de ketel Inleiding Met gebalanceerde ventilatie met

Nadere informatie

Hulpenergie in de EPW

Hulpenergie in de EPW Module 3.5 Hulpenergie in de EPW Versie 2.0 1 Hoofdstukkenoverzicht EPW 8 Controle oververhitting 10.5 Verbruik voor koeling 7.7 Transmissieverliezen 7.8 Ventilatie verliezen 7.9 Interne winsten 7.10 Zonnewinsten

Nadere informatie

Units tegen de borstwering

Units tegen de borstwering .1 X X testregistrierung Units tegen de borstwering Serie, Warmteterugwinning Radiaalventilator Adaptieve WRG-Klep Toevoer-, afvoer- en recirculatie-unit met warmtewisselaar en warmteterugwinning voor

Nadere informatie

Ecodesign ERP. Roadmap 2050

Ecodesign ERP. Roadmap 2050 ERP 1 Roadmap 2050 Carbon free energy supply Heat demand disappearing Savings for customer Road to 2050 all electric Renewable or efficiency or both 2 Roadmap 2050 Energy Efficiency Directive EuP & ERP

Nadere informatie

Een beginnershandleiding voor energiezuinige verlichting

Een beginnershandleiding voor energiezuinige verlichting Een beginnershandleiding voor energiezuinige verlichting Waarom leren over energiezuinige verlichting in je huis? Het is uitgewezen dat we ongeveer 90% van ons leven binnenshuis doorbrengen. Een goed verlichte

Nadere informatie

Units van de Resolair 64 en 68 serie behalen door het regeneratieve warmteterugwinningssysteem

Units van de Resolair 64 en 68 serie behalen door het regeneratieve warmteterugwinningssysteem Comfort klimaatunit met hoogrendements regeneratieve accupakketten Heeft betrekking op de Menerga Air uitvoering, info op blz. 6. U kunt de geldigheid van het certificaat controleren op: www.eurovent-certification.com

Nadere informatie

Decentrale warmteterugwinning Zehnder ComfoAir 70

Decentrale warmteterugwinning Zehnder ComfoAir 70 Belangrijke kenmerken Decentrale WTW tot 60 m 3 /h Aansluitmogelijkheid voor tweede ruimte Handmatige bediening in 4 standen Automatische regeling op CO 2 mogelijk Enthalpiewisselaar Energiezuinige gelijkstroommotoren

Nadere informatie

D2Recool. Duurzaam klimaatsysteem voor een comfortabel binnenklimaat. Product informatie

D2Recool. Duurzaam klimaatsysteem voor een comfortabel binnenklimaat. Product informatie D2Recool Duurzaam klimaatsysteem voor een comfortabel binnenklimaat Product informatie D2Recool: Duurzame en effectieve klimaatbeheersing De D2Recool productlijn is één van de klimaatsystemen van Dutch

Nadere informatie

ROOFTOP - WARMTEPOMPTOESTEL

ROOFTOP - WARMTEPOMPTOESTEL Technische data Model YNRA ROOFTOP - WARMTEPOMPTOESTEL R410A Deze instructies zijn van toepassing bij installatie in een luchtbehandelingskast of als onderdeel van een luchtbehandelingssysteem. INDEX 1.

Nadere informatie

Addicool. Leo Suiker directeur

Addicool. Leo Suiker directeur Addicool. Leo Suiker directeur Voorwoord. Addicool heeft zich door haar jarenlange ervaring en expertise ontwikkeld tot marktleider op het gebied van custom made luchtbehandelings kasten. En omdat we veel

Nadere informatie

GEBOUWEN SCHOLEN BEURSHALLEN HORECA ZWEMBADEN BEDRIJFSHALLEN KANTOREN WINKELS. HR-WTW Hoog Rendement Warmteterugwinning

GEBOUWEN SCHOLEN BEURSHALLEN HORECA ZWEMBADEN BEDRIJFSHALLEN KANTOREN WINKELS. HR-WTW Hoog Rendement Warmteterugwinning GEBOWEN SCHOLEN BERSHALLEN HORECA ZWEMBADEN BEDRIJFSHALLEN KANTOREN WINKELS HRWTW Hoog Rendement Warmteterugwinning Ventileren Doordat gebouwen steeds beter geïsoleerd worden en daardoor hermetisch zijn

Nadere informatie

Warmteterugwinunit WHR B Warmtewielkast

Warmteterugwinunit WHR B Warmtewielkast Belangrijke eigenschappen Ventilatie met warmteterugwinning Gecontroleerde luchttoevoer en luchtafvoer Warmteterugwinrendement 75-85% 4 capaciteitstypen (6000-15000 m 3 /h) DC-motoren met constant volume

Nadere informatie

Warmteterugwinunit WHR DA Warmtewielkast

Warmteterugwinunit WHR DA Warmtewielkast Belangrijke eigenschappen Ventilatie met warmteterugwinning Gecontroleerde luchttoevoer en luchtafvoer Warmteterugwinrendement 75-85% 4 capaciteitstypen (6000-15000 m 3 /h) DC-motoren met constant volume

Nadere informatie

Europees Energielabel volgend jaar ook wettelijk verplicht voor thermische installaties.

Europees Energielabel volgend jaar ook wettelijk verplicht voor thermische installaties. Persbericht: Europees Energielabel volgend jaar ook wettelijk verplicht voor thermische installaties. Vanaf 26 september 2015 moeten volgens een Europese richtlijn alle nieuw verkochte verwarmings- en

Nadere informatie

Ecodesign labeloverzicht

Ecodesign labeloverzicht Ecodesign labeloverzicht Seizoensgebonden CV Ketels Base Cube 03-00128 HR-combiketel Base Cube 24/30 (13L) tapklasse 4 Base Cube A XL A 03-00129 HR-combiketel Base Cube 24/35 (16L) tapklasse 5 Base Cube

Nadere informatie

MEER COMFORT Comfortabele ventilatie van Zehnder. Gezond, energie-efficiënt en innovatief.

MEER COMFORT Comfortabele ventilatie van Zehnder. Gezond, energie-efficiënt en innovatief. Designradiatoren Comfortabele ventilatie Verwarmings- en koelplafondsystemen Clean Air Solutions MEER COMFORT Comfortabele ventilatie van Zehnder. Gezond, energie-efficiënt en innovatief. 1 COMFOAIR Q

Nadere informatie

Decentrale warmteterugwinning Zehnder ComfoAir 70

Decentrale warmteterugwinning Zehnder ComfoAir 70 Belangrijke kenmerken Decentrale WTW tot 65m3/h Aansluitmogelijkheid voor tweede ruimte Handmatige bediening in 4 standen Storings- en filtermelding Enthalpiewisselaar Energiezuinige gelijkstroommotoren

Nadere informatie

Energie Regeneratie Ventilatie. Op EPBD lijst. Energie efficiënte balansventilatie met warmte- én vochtuitwisseling ERV

Energie Regeneratie Ventilatie. Op EPBD lijst. Energie efficiënte balansventilatie met warmte- én vochtuitwisseling ERV Energie Regeneratie Ventilatie Op EPBD lijst Energie efficiënte balansventilatie met - én uitwisseling ERV ERV: Energie efficiënte ventilatie voor gezonde binnenlucht Samsung ventilatiesysteem D is erkend

Nadere informatie

VENTILATIESYSTEMEN UTILITY MET HOOG RENDEMENT. www.clima-industries.com

VENTILATIESYSTEMEN UTILITY MET HOOG RENDEMENT. www.clima-industries.com VENTILATIESYSTEMEN UTILITY MET HOOG RENDEMENT ventilatiesystemen voor utiliteitsbouw: school, kantoor, hotel, appartement, rusthuis www.clima-industries.com SNELLE INTERVENTIE/FLEXIBILITEIT De belangrijkste

Nadere informatie

Ecodesign LOT10. Ecodesign

Ecodesign LOT10. Ecodesign Ecodesign De ErP richtlijn of Ecodesign maakt het mogelijk om de milieu-impact van producten vanaf de ontwerp- en ontwikkelingsfase te beperken. Duurzaamheid in de 2020 strategie van Europa De EU 2020-strategie

Nadere informatie

EC Vent Installatie-instructies

EC Vent Installatie-instructies -NL 15-03-2011V.A-002 Inhoudsopgave 1 Conformiteitsverklaring... 1 2 Waarschuwingen... 2 3 Inleiding product... 3 3.1 Algemeen... 3 3.1.1 Beschrijving van de ruimte-unit... 3 3.1.2 Beschrijving van de

Nadere informatie

SAMSUNG ERV. Ventilation is our business. Energie - Regeneratie - Ventilatie WTW unit met vochtrecuperatie. Clima Construct

SAMSUNG ERV. Ventilation is our business. Energie - Regeneratie - Ventilatie WTW unit met vochtrecuperatie. Clima Construct luchttechniek groothandel - fabrikant Ventilation is our business SAMSUNG ERV Energie - Regeneratie - Ventilatie WTW unit met vochtrecuperatie Samsung ERV 800 Bij het goed ventileren van een verblijfsruimte

Nadere informatie

GASGESTOOKTE LUCHTVERHITTERS BLONDEAU INDUSTRIAL HEATING

GASGESTOOKTE LUCHTVERHITTERS BLONDEAU INDUSTRIAL HEATING GASGESTOOKTE LUCHTVERHITTERS De gasgestookte luchtverhitters SOLARONICS zijn toestellen geschikt voor verwarming van industriële en tertiaire gebouwen, goed geïsoleerd, met een geringe hoogte, die volledig

Nadere informatie

Energie-efficiency...

Energie-efficiency... ... door toerentalregeling met frequentieomvormers Tomi Ristimäki Product Manager 08 I 2009 Door de stijgende energieprijzen, worden bedrijven meer en meer gedwongen te investeren in energie- en kostenbesparende

Nadere informatie

Luchtbehandelingskasten PR Positie J R1 120

Luchtbehandelingskasten PR Positie J R1 120 Luchtbehandelingskasten P0150339 Positie J 0 7. 0 3. 3 4 1 E N E R G Y E F F I C I E N C Y 2 0 1 4 R e p o r t t o p e r f o rm a n c e d a t a Aanzicht 8 4 5 0 627 20 1627 13 1828 1827 Aanzicht 1 2 3

Nadere informatie

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst)

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst) L 90/8 Publicatieblad van de Europese Unie 6.4.2011 VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 327/2011 VAN DE COMMISSIE van 30 maart 2011 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Warmteterugwinapparaat WHR 920

Warmteterugwinapparaat WHR 920 Belangrijke kenmerken Hoog thermisch rendement Standaard voorzien van 100% bypass Luchtcapaciteit 210 m³/h - 200 Pa Geschikt voor beperkte opstellingsruimte door compact ontwerp Wand- en plafondmontage

Nadere informatie

ComfoFan S R 275 Handleiding voor de gebruiker Manuel de l utilisateur

ComfoFan S R 275 Handleiding voor de gebruiker Manuel de l utilisateur ComfoFan S R 275 Handleiding voor de gebruiker Manuel de l utilisateur Handleiding voor de installateur z.o.z. Manuel de l installateur t.s.v.p. Heating Koeling Fresh Air Clean Air Inhoudsopgave 1. Introductie...1

Nadere informatie

Afzuigunit voor houtbewerking, op onderdruk MD-500. Capaciteit: 20000 m³/h MD-500 RV MD-500 C

Afzuigunit voor houtbewerking, op onderdruk MD-500. Capaciteit: 20000 m³/h MD-500 RV MD-500 C Afzuigunit voor houtbewerking, op onderdruk MD-500 Capaciteit: 20000 m³/h MD-500 RV MD-500 C MD-500 MD-serie De MD-500 behoort tot een nieuwe generatie afzuigunits voor houtbewerkingsmachines: de MD-serie.

Nadere informatie

Decentrale warmteterugwinning Zehnder ComfoAir 70

Decentrale warmteterugwinning Zehnder ComfoAir 70 Belangrijke kenmerken Decentrale WTW tot 60 m 3 /h Aansluitmogelijkheid voor tweede ruimte Handmatige bediening in 4 standen Storings- en filtermelding Enthalpiewisselaar Energiezuinige gelijkstroommotoren

Nadere informatie

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 920

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 920 Belangrijke kenmerken Met name geschikt voor toepassing in bestaande bouw door compact ontwerp EPC-winst: 0.27 Hoog thermisch rendement Standaard voorzien van 100% bypass Luchtcapaciteit 210 m³/h - 200

Nadere informatie

Service & Onderhoud. Tel. 0341 439186 service@systemair.nl

Service & Onderhoud. Tel. 0341 439186 service@systemair.nl Ventilatoren Compacte WTW-units Modulaire luchtbehandelingskasten Luchtverdelingsproducten & Brandbeveiliging Service & Onderhoud Tel. 0341 439186 service@systemair.nl 2 Service centrum Systemair wereldwijd

Nadere informatie

Rookafvoerventilatoren

Rookafvoerventilatoren Ventilatoren Compacte WTW-units Modulaire luchtbehandelingskasten Luchtverdelingsproducten & Brandbeveiliging Rookafvoerventilatoren Houd uw hoofd koel: Rookafvoer met Systemair 2 I Systemair wereldwijd

Nadere informatie

Ecodesign LOT10. Ecodesign

Ecodesign LOT10. Ecodesign Ecodesign De ErP richtlijn of Ecodesign maakt het mogelijk om de milieu-impact van producten vanaf de ontwerp- en ontwikkelingsfase te beperken. Duurzaamheid in de 2020 strategie van Europa De EU 2020-strategie

Nadere informatie

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 918

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 918 Belangrijke kenmerken Compacte afmetingen (558 x 680 x 299 mm) Energielabel A Sturing met meerdere sensoren energielabel A + Links/rechts uitvoering in één unit Voorzien van vier boven aansluitingen en

Nadere informatie

keuze Natuurlijk HOROS voor een verantwoord klimaat!

keuze Natuurlijk HOROS voor een verantwoord klimaat! een verantwoorde keuze Natuurlijk OROS voor een verantwoord klimaat! warmteterugwinunits 1 Advies Levering van apparatuur Klantspecifieke ontwikkeling Onderhoud Optimalisatie Energiemanagement Renovatie

Nadere informatie

Elke dag zaaien we technologie voor het leven. De Europese Ecodesign richtlijn in de wereld van Lowara

Elke dag zaaien we technologie voor het leven. De Europese Ecodesign richtlijn in de wereld van Lowara Elke dag zaaien we technologie voor het leven De Europese Ecodesign richtlijn in de wereld van Lowara 2020. Wij hebben een groot doel voor ogen De Ecodesign richtlijn In 2005 heeft de Europese Unie de

Nadere informatie

Explosieveilige ventilatoren

Explosieveilige ventilatoren 0 I lijst Explosieveilige ventilatoren De lijn van explosiebeveiligde ventilatoren is één van onze sterke punten. ant ons productportfolio voldoet aan de hoogste eisen als het gaat om de ventilatie van

Nadere informatie

Decentrale woningventilatie

Decentrale woningventilatie Decentrale woningventilatie VX Muurventilatoren 230V pagina 4 DX100B Muurventilatoren 230V pagina 7 LV100S/R Muurventilatoren 12V pagina 9 SAF LD(A) Muur- en plafondventilatoren 230V pagina 11 SSFC Doucheventilatoren

Nadere informatie

SAVE VTC 300/700. Warmteterugwinunit met hoog rendement

SAVE VTC 300/700. Warmteterugwinunit met hoog rendement Ventilatoren Compacte WTW-units Modulaire luchtbehandelingskasten Luchtverdelingsproducten & Brandbeveiliging SAVE VTC 300/700 Warmteterugwinunit met hoog rendement 2 I Save VTC 300/700 Systemair wereldwijd

Nadere informatie

ComfoFan S 425 Handleiding voor de gebruiker Manuel de l utilisateur

ComfoFan S 425 Handleiding voor de gebruiker Manuel de l utilisateur ComfoFan S 425 Handleiding voor de gebruiker Manuel de l utilisateur Handleiding voor de installateur z.o.z. Manuel de l installateur t.s.v.p. Heating Koeling Fresh Air Clean Air Inhoudsopgave 1. Introductie...1

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Document vertaald uit het Engels -NL 2013-06-25 A003 Inhoudsopgave 1 Conformiteitsverklaring... 1 2 Waarschuwingen... 2 3 Inleiding product... 3 3.1 Algemeen... 3 3.1.1 Beschrijving van de ruimteregeling...

Nadere informatie

Hoog rendement is de nieuwe norm. De nieuwe Wilo-Yonos PICO.

Hoog rendement is de nieuwe norm. De nieuwe Wilo-Yonos PICO. Hoog rendement is de nieuwe norm. De nieuwe Wilo-Yonos PICO. Productbrochure. APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS In 2013 komt de ErP-richtlijn. De nieuwe norm van Wilo is er vandaag.

Nadere informatie

Verwarming & Airconditioning. «Ik wens vermogen. gegarandeerd. en tevens discretie!» Cassette HANDELSZAKEN TERTIAIR

Verwarming & Airconditioning. «Ik wens vermogen. gegarandeerd. en tevens discretie!» Cassette HANDELSZAKEN TERTIAIR Verwarming & Airconditioning «Ik wens vermogen en tevens discretie!» gegarandeerd Cassette HANDELSZAKEN TERTIAIR Cassette Ik wens een comfortabele oplossing voor mijn klanten en medewerkers. Ik wens een

Nadere informatie

Ventilatoren Compacte WTW-units Modulaire luchtbehandelingskasten Brandbeveiliging & Luchtroosters. Prijslijst 2014

Ventilatoren Compacte WTW-units Modulaire luchtbehandelingskasten Brandbeveiliging & Luchtroosters. Prijslijst 2014 Ventilatoren Compacte WTW-units Modulaire luchtbehandelingskasten Brandbeveiliging & Luchtroosters Prijslijst 2014 2 I Prijslijst Ontdek het geheim van betere lucht! Systemair ontwikkelt, produceert en

Nadere informatie

Thermische ventilator AxZent

Thermische ventilator AxZent Ventilatoren Compacte WTW-units Modulaire luchtbehandelingskasten Luchtverdelingsproducten & Brandbeveiliging Thermische ventilator AxZent Gewoon betere afvoer! 2 I Systemair wereldwijd Systemair wereldwijd

Nadere informatie

Hoe zit het nu? Tweede druk, 05-01-2015

Hoe zit het nu? Tweede druk, 05-01-2015 Hoe zit het nu? Hoe zit het nu? Tweede druk, 05-01-2015 Kolmer Elektromotoren B.V. Industrieweg 16 3881 LB Putten (NL) Tel. +31 (0)341 369696 Fax +31 (0)341 369690 E-mail: info@kolmer.nl Website: www.kolmer.nl

Nadere informatie

Productinformatie. catalogus

Productinformatie. catalogus Productinformatie catalogus toevoer van schone en voorverwarmde buitenlucht toevoer van buitenlucht afvoer naar buiten afvoer van gebruikte (vervuilde) lucht Decentrale warmteterugwinning Decentrale warmteterugwinning

Nadere informatie

Scholen. Gezonde. lucht. Duurzaam. Gezond. Comfortabel

Scholen. Gezonde. lucht. Duurzaam. Gezond. Comfortabel Scholen Duurzaam Gezond Comfortabel Gezonde op school lucht ClimaRad SVS (School Ventilatie Systeem) Met het ClimaRad SVS wordt een volledig frisse school gerealiseerd. Uiteraard frisse klaslokalen, maar

Nadere informatie

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort WARMTEPOMPTECHNIEK Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort Voor verwarming en productie van sanitair warm water in nieuwbouw en renovatie Warmtepomptechniek in nieuwbouwprojecten Nieuw bouwen?

Nadere informatie

LEO AGRO. Verwarming en ventilatie voor de landbouw in barre omstandigheden in stallen of gebouwen.

LEO AGRO. Verwarming en ventilatie voor de landbouw in barre omstandigheden in stallen of gebouwen. Efficiënte verwarming voor in de landtuinbouw bij extreme lage temperaturen en agressieve ruimtelijke dampen LEO AGRO Verwarming en ventilatie voor de landbouw in barre omstandigheden in stallen of gebouwen

Nadere informatie