Metacom 9. Het bouwproces centraal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Metacom 9. Het bouwproces centraal"

Transcriptie

1 Het bouwproces centraal

2 Het bouwproces centraal Het realiseren van een efficiënt bouwproces vergt steeds meer van bouwbedrijven. Projecten worden complexer, de eisen van opdrachtgevers nemen toe en de informatiestromen worden omvangrijker. De omslag naar klantgericht bouwen vergt hierbij meer flexibiliteit. Daarbij leveren nieuwe contractvormen en het verschuiven van taken in de bouwketen meer kans op risico s tijdens het bouwproject. Op al deze ontwikkelingen wilt u als bouwer een antwoord hebben. Dat kan niet zonder auto matisering. Daarbij wilt u kunnen rekenen op software die de complexiteit en dynamiek van de bouw aan kan. Software die actuele projectgegevens voor iedereen helder en overzichtelijk weet te presenteren: op ieder gewenst moment en met ieder gewenst apparaat. Wat is Metacom 9 Met Metacom 9 is er een volledig nieuwe generatie Bouw ERP die klaar is voor de uitdagingen van de komende jaren. Software die bedrijfsbreed inzetbaar is in alle fasen van het bouwproces. Metacom helpt bouwbedrijven zich te focussen op waar de business om draait: het realiseren van een succesvol bouwproject. De modulaire opbouw maken Metacom geschikt voor zowel grote als kleine bedrijven. Met bouwspecifieke functionaliteit en een continue doorontwikkeling biedt Metacom als geen ander het antwoord op de complexiteit en dynamiek van de branche. Van idee tot realisatie De basis van Metacom wordt gevormd door het concept dat alle processen in de verschillende bouwfasen met elkaar ge ïntegreerd worden. Het systeem ondersteunt alle functies van acquisitie, administratie, engineering en ontwerp, calculatie en plan ning tot oplevering en onderhoud. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om projecten van en kele dagen of complexe projecten van vele jaren. Met Me tacom hebben bedrijven volledige controle op alle type projecten. Dankzij de uitgebreide functionaleiten binnen Metacom worden calculaties, planningen en prognoses sneller en betrouwbaarder uitgevoerd. Mensen, materieel en middelen worden efficiënter ingezet. De volledige integratie van projectmatige en financiële processen biedt een actueel en volledig inzicht in de be drijfs- en projectresultaten. Nauwkeurige rapportages en inzichtelijke exploitatieresultaten helpen grip te houden op de ontwikkeling van het bedrijf en alle projecten. 2 3

3 de volgende generatie projectmanagement Het virtueel bouwproces model Het fundament onder projectmanagement is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens die uit de engineering-, planvormings- en uitvoeringsfase komen. Virtueel bouwproces model Tot nu toe verloopt de communicatie binnen projecten niet altijd soepel, omdat engineering, planvorming en uitvoering vaak als eilandjes werken. Een nieuwe specificatie of wijziging? Elke afdeling voert deze op zijn eigen manier, in zijn eigen systeem door. Het risico op kostbare fouten en verlies van gegevens is hierdoor enorm. De oplossing is Ticon, de volgende generatie projectmanagement binnen Metacom 9. Fundament voor ieder type bouwproject Metacom biedt volledig inzicht in, én controle op het primaire bouwproces, van engineering en planvorming tot uitvoering. Het is gebruiksvriendelijk gereedschap waarmee projectinformatie altijd actueel en correct is. Dat betekent meer grip op ontwerp en specificaties. Met Metacom worden projecten beter en efficiënter uitgevoerd. Altijd overzichtelijke, actuele en correcte projectgegevens Alle projectgegevens worden gedurende een project verzameld in één centraal datamodel: het Virtueel bouwproces model. Elke projectmedewerker kan op zijn eigen manier met de voor hem relevante informatie aan de slag. Er wordt verschil gemaakt doordat alle projectgegevens continu aan elkaar gerelateerd worden. Het grote voordeel is dat data niet meer dubbel hoeft te worden ingevoerd, wijzigingen direct zichtbaar zijn en informatie nooit meer kwijt raakt. 4 5

4 Fundament voor ieder type bouwproject Planvorming Integraal calculeren en plannen Hoe werkt het? Het bouwproces bestaat uit de primaire processen engineering, planvorming en uitvoering. De modules Engineering, Calculatie & Planning en Projectbewaking ondersteunen al deze fases van een bouwproject. Samen zorgen de modules voor optimaal geïntegreerd beheer van projecten. De modules kunnen echter ook onafhankelijk van elkaar worden ingezet. Daarom zijn deze modules bij uitstek geschikt voor organisaties die laagdrempelig willen instappen en daarna willen doorgroeien In de planvorming staan calculatie en planning centraal. De module Planvorming zorgt ervoor dat gegevens uit de engineeringfase volledig geïntegreerd kunnen worden in de calculatiefunctie. De calculatiestructuur kan flexibel worden opgebouwd, onafhankelijk van de objectenstructuur zoals gedefi- nieerd in de engineeringfase. Door het centrale datamodel in binnen projectmanagement, is het snel schakelen tussen calculatie en planning. Wijzigingen zijn direct zichtbaar en dubbele invoer van gegevens behoort tot het verleden. naar volledig projectmanagement. Engineering Het startpunt voor projecten Uitvoering Grip op dynamiek van het bouwproces Het startpunt van een project ligt bij engineering. De specificaties en eisen van het te realiseren bouwwerk staan centraal en worden verzameld in het virtuele bouwproces model. Hierdoor past de module uitstekend bij de BIM-methodiek. De gegevens kunnen beschikbaar komen uit een 2D- of 3D-CAD-model en kunnen eenvoudig aangevuld worden met gegevens over vergunningen en kwaliteits- of gebruikseisen. Met de module Engineering zijn de relaties tussen bouwwerken, eisen en documenten, ook in de volgende bouwfases, altijd up-to-date. In de uitvoeringsfase, waar alle gegevens uit de engineering- en planvormingsfase samenkomen, is er volledige controle over het project. Vanuit één dashboard kunnen gebruikers offertes aanvragen en vergelijken, contracten opstellen, meer- en minderwerk toevoegen, kosten- en opbrengsten bewaken en nog veel meer. De module Uitvoering combineert krachtige bewakingsfuncties met de flexibiliteit om projecten vanuit verschillende perspectieven en op alle projectniveaus te beheren. Er is vanaf nu real-time inzicht in de projectresultaten. 6 7

5 Financieel Financieel inzicht als basis voor sturing Bij Metacom draait alles om het realiseren van succesvolle bouwprojecten. Inzicht in de financiële bedrijfs- en projectresultaten is hierbij van cruciaal belang. Dankzij de volledige integratie van alle modules in Metacom zijn actuele cijfers altijd bij de hand. Naar keuze per bedrijf, project of op holdingniveau. Inzicht en overzicht Metacom bevat diverse functies voor het berekenen van voorkomen. Ze dragen bij aan een optimaal inzicht in de financiële gegevens en maken het gemakkelijk om het uiter- Flexibel dankzij multi-company functionaliteit Relatiegegevens overal beschikbaar Metacom werkt met één centraal relatiebestand. Naast de de exploitatieresultaten, het beheren van prijzen en prijs- ste te halen uit de beschikbare bedrijfsmiddelen. De verschillende bedrijven binnen een organisatiestructuur structurele informatie zoals opdrachten, contracten, prijzen, afspraken en het vlekkeloos verwerken van alle administra- kunnen ieder werken volgens hun eigen grootboekmetho- omzet etc. kan ook alle door u gewenste aanvullende infor- tieve zaken. Om overzicht te houden kunnen rapportages op verschillende manieren worden samengesteld. Exploitatie en beheer diek. Op hoger niveau worden deze aan elkaar gekoppeld, zodat geconsolideerde resultaten vlot beschikbaar zijn. Zo matie worden vastgelegd. Met Metacom bent u in staat om centraal alle relevante informatie van een relatie te raadple- Naast veelgebruikte standaardrapportages is het ook moge- Naast projectresultaten zijn voor alle middelen de exploi- kunnen ook debiteuren- en crediteurenstanden over de be- gen en te onderhouden. lijk om krachtige en flexibel opgezette rapportages samen tatieresultaten te berekenen. Binnen de financiële module drijven en afdelingen heen vergeleken worden. Ook inter- te stellen. worden contracten, raamcontracten en prijsafspraken centraal vastgelegd. Ook kan gewerkt worden met standaard- company-facturatie en gezamenlijk gebruik van rekening courant is eenvoudig mogelijk. Meer krachtige functies Praktische functies kortingen of opslagen. Prijslijsten kunnen per leverancier uiteraard worden geïmporteerd. Op deze manier is er altijd Uitgaande facturen kunnen op een diverse manieren worden gemaakt. Vaak gebeurt dit automatisch vanuit de an- Intercompany rekening courant: optimaliseer cash-flow Multi-currency voor werken met verschillende valuta s De financiële functies zijn praktisch van aard en ondersteu- helder inzicht in de kosten, opbrengsten of bezettingsresul- dere Metacom modules. Daarnaast is het uiteraard mogelijk Ondersteuning WKA en kredietverzekering nen de verschillende bedrijfsstructuren die in de branche taten voor materieel, personeel en materialen. om via de module facturering handmatig te factureren. Naadloze integratie met loon- en salarisadministratie 8 9

6 Service Sterke functies voor plannen van diensten Voor het gestructureerd afhandelen van onderhoud, kleine klussen of opleverpunten kent Metacom een uitgebreide set functies. Vaak is er bij deze projecten geen begroting en slechts een beperkte vorm van projectbewaking. Dankzij de ondersteuning van Metacom verlopen ook deze projecten efficiënt, worden ze optimaal aangestuurd en is een snelle facturatie gegarandeerd. Het plannen en afhandelen van klachten, onderhoudswerk, renovatie en kleine projecten is met Metacom gemakkelijk. Contractuel onderhoudswerk en incidentele werkzaamheden zijn vlot in te plannen. Overzicht met planbord De planning van de klussen en onderhoudswerkzaamheden gebeurt via het planbord. Alle ge gevens over de inzet van mensen en materieel zijn hier voorhanden. Het is dus direct duidelijk wanneer welke middelen binnen het bedrijf of zelfs de holding beschikbaar zijn. Met het plan bord is het dus mogelijk om van elkaars middelen gebruik te maken. Onderhouds-gegevens voor grotere projecten kunnen met objectenbeheer worden bijgehouden. Dit vormt de basis voor het onderhoudsplan, waarin de periodiek uit te voeren activiteiten zijn vastgelegd. zijn. Deze middelen kunnen uit combinaties van middelen bestaan of zelfs complete werkploegen omvatten. De werkopdrachten kunnen op papier of di gitaal aan de medewerkers worden overgedragen. Het open karakter van Metacom maakt het eenvoudig om PDA s, boordcomputers, e.d. in te zetten. Zodra de klus of het onderhoud is afgerond, wordt dit gemeld en vastgelegd in Metacom. Facturen snel verwerkt Nadat een klus is afgerond, wordt dit gemeld en vastgelegd in Metacom. De planningsgegevens worden aangevuld met de correcties na de uitvoering. Na het gereed melden van de opdracht wordt de facturering automatisch uitgevoerd. De urengegevens worden direct doorgezet naar het loonadministratiesysteem. Zo wordt de totale verloning eenvoudig en snel uitgevoerd. Zodra de planning gereed is worden werkorders aangemaakt. Deze vormen de basis voor de opdrachtbevestiging aan de klant. Op de werkorder staan de middelen vermeld die voor de uit voering van het onderhoud nodig De praktische werkwijze van Metacom sluit nauw aan op de dagelijkse praktijk. Hierdoor ver loopt het serviceproces betrouwbaar en efficiënt

7 Logistiek Efficiënte inzet van mens, middel, en materieel Het realiseren van een project vraagt een efficiënte inzet van mensen, middelen en materieel. De logistieke uitdagingen die hierbij spelen vragen om een strakke planning. Metacom helpt slim te plannen en een optimale bezettingsgraad te realiseren. Middelen worden daarbij op tijd ingezet en uitgevoerde werkzaamheden worden snel teruggekoppeld ten behoeve van een vlotte financiële afhandeling. Een essentieel onderdeel voor het beheer en de exploitatie van middelen in Metacom is het geïntegreerde planbord voor de inzet van eigen personeel alsook derden. Bij de inzet van derden wordt automatisch een inhuuropdracht geplaatst. De inzet van materialen en klein onbemand materieel verloopt automatisch. Vanuit het planbord ontvangen medewerkers, zoals de metselaar of de projectleider, direct hun werkbon. Naar wens op papier of digitaal. Werkelijke kosten direct zichtbaar De financiële integratie zorgt er voor dat prijsafspraken en relevante gegevens direct bij de hand zijn. De werkelijk inzet van middelen en het verbruik wordt met middelenplanning vastgelegd. Op basis hiervan kunnen vervolgens interne kosten worden geboekt op projecten of andere sub-administraties. Dit geldt ook voor de opbrengsten van personeel, materieel en magazijnen. In de middelenplanning worden zowel gegevens vastgelegd van eigen medewerkers als leveranciers. Ook de administratie voor het materieel vindt hier plaats. Denk daarbij aan het vastleggen van keuringsgegevens, informatie over certificering, onderhoud en reparaties. Het biedt de mogelijkheid om een exploitatie per materieelstuk op te zetten. Tenslotte worden ook de beschikbare materialen in middelen vastgelegd. Daarbij horen ook gegevens over voorraden, verhuur en productie van materialen. Optimale bezetting Personeel Planningen kunnen zowel activiteit-, als capaciteitgericht zijn en worden opgesteld op basis van de calculatie. De inzet van personeel kan naar wens over alle projecten heen worden gepland. De slimme tools van middelenplanning helpen de inzet van mensen, middelen en materieel efficiënt en kostenbewust te realiseren. Heldere eindrapportages en exploitatie overzichten maken het bijsturen gemakkelijk

8 Volledig afgestemd op de praktijk De kracht van Metacom ligt in het feit dat het systeem naadloos aansluit bij de werkprocessen in de burgelijke- en utiliteitsbouw. De herkenbare functies en de op de gebruiker afgestemde interface, zorgen daardoor voor een optimaal gebruik van automatisering in het bouwproces. Grip op het primaire bouwproces Of het gaat om projecten van enkele dagen of meerdere ja ren, met Metacom zijn deze uitstekend te managen. Dank zij Metacom worden planningen, prognoses en rapportages sneller en betrouwbaarder. Mensen, materieel en middelen worden efficiënter ingezet. Kosten worden teruggedrongen en de resultaten verhoogd. Gemaakt voor de bouw Metacom is specifiek voor de bouw ontwikkeld. Het be drijfsinformatiesysteem is logisch opgebouwd en onder steunt alle typische werkprocessen in de bouw. Gebruikers herkennen zich in de vele kleine praktische details die het dagelijkse werken plezieriger maken. Afgestemd op de bedrijfsvoering De inrichting van Metacom kan exact op het bouwbedrijf worden aangepast. Zo kan het niveau van de informatie flexibel worden ingesteld. Hierdoor hoeven medewerkers alleen die gegevens in te voeren die nodig zijn voor een op timale bedrijfsvoering. Inzicht wordt sturing Alle gegevens uit alle fasen van het bouwproces zijn altijd voorhanden. Projectmedewerkers worden tot en met de uit voering ondersteund. Hierdoor ontstaat een beter inzicht in de status van projecten. Bedrijfsprocessen verlopen soepeler en er is een helder beeld van de prestaties. Het resultaat is dat bijsturen eenvoudiger en sneller mogelijk is. Gericht op ketenintegratie Het samenwerken met klanten, opdrachtgevers en andere partners in de bouwketen verloopt snel en soepel. De ge standaardiseerde interfaces en de open structuur maken het uitwisselen van informatie met andere programma s relatief eenvoudig. Modulaire opbouw De modulaire opbouw van Metacom betekent dat bedrijven stapsgewijs hun automatisering op een hoger plan kunnen brengen. Dankzij deze flexibiliteit profiteren zowel grote als kleine bedrijven snel van een geïntegreerd bedrijfsinformatiesysteem. Alle informatie bij de hand Alle gegevens hoeven slechts eenmaal te worden ingevoerd en worden hergebruikt in de volgende stappen van het bouwproject. Door het integrale karakter van Metacom is de informatie voor iedere medewerker beschikbaar

9 Het antwoord op uitdagingen in de bouw Metacom 9 is een volledig nieuwe generatie Bouw ERP die klaar is voor de uitdagingen van de komende jaren. Die bedrijfsbreed inzetbaar is in alle fasen van het bouwproces: van engineering, projectmanagement tot en met de logistieke- en financiëleprocessen. Metacom helpt bouwbedrijven zich te focussen op waar de business om draait: het realiseren van een succesvol bouwproject. Enkele voordelen van Metacom 9 Meer grip op projecten, financiën, logistiek en service BIM als basis voor de uitvoering Inzetbaar voor alle type projecten en contracten in de B&U Gebruiksvriendelijk voor alle projectmedewerkers VanMeijel VanMeijel biedt al meer dan 25 jaar praktijkgerichte software voor de bouw en aanverwante sectoren. VanMeijel is dan ook uitgegroeid tot één van de toonaangevende bouwautomatiseerders van de Benelux. Dagelijks gebruiken meer dan 450 klanten onze software en diensten. Meer weten? Van Meijel Automatisering bv Duit BB Emmeloord Telefoon: Internet: VanMeijel. Alle rechten voorbehouden. VanMeijel heeft het recht aanbiedingen en specificaties te wijzigen op ieder moment zonder aankondiging en is niet verantwoordelijk voor eventuele typografische of visuele fouten die kunnen voorkomen in dit document. Voor al het gepubliceerde beeldmateriaal is vooraf toestemming verleend door de rechtmatige eigenaar.

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor projectorganisaties

PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor projectorganisaties PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor projectorganisaties AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com

Nadere informatie

Infra Asset Management

Infra Asset Management Infra Asset Management Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare

Nadere informatie

Maintenance Management

Maintenance Management Maintenance Management Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare

Nadere informatie

De oplossing voor technische dienstverleners. » engineering» inspecties» installatietechniek» service & onderhoud

De oplossing voor technische dienstverleners. » engineering» inspecties» installatietechniek» service & onderhoud De oplossing voor technische dienstverleners» engineering» inspecties» installatietechniek» service & onderhoud Kansen zien en verzilveren De toenemende complexiteit van installaties, nieuwe wet- en regelgeving

Nadere informatie

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl oaltijd n l ien n overal e g eactuele b o u gebouweninformatie we n b e h e e r Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl Margrietstraat 1 Postbus 4 5400 AA Uden telefoon 0413 26 04 55

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Gilde Carrosserie. Bedrijfsomvattend systeem op maat. Dé specialist in automatisering voor carrosseriebedrijven

Gilde Carrosserie. Bedrijfsomvattend systeem op maat. Dé specialist in automatisering voor carrosseriebedrijven Gilde Carrosserie Dé specialist in automatisering voor carrosseriebedrijven Bedrijfsomvattend systeem op maat Gilde Carrosserie is geschikt voor diverse sectoren in de carrosseriebranche, zoals carrosseriebouw,

Nadere informatie

Ultimo Facility. Management. Facility. Managemen. ManagementFacility. Facility. Management. Facility. Management

Ultimo Facility. Management. Facility. Managemen. ManagementFacility. Facility. Management. Facility. Management Ultimo Managemen Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare oplossing.

Nadere informatie

Ultimo Facility Management

Ultimo Facility Management Ultimo Facility Management Inleiding Kenmerkend Ultimo Al meer dan 25 jaar ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien

Nadere informatie

7T software. dé standaard in branche oplossingen

7T software. dé standaard in branche oplossingen 7T software dé standaard in branche oplossingen 7T software Dé standaard in branche oplossingen 7T software levert de automatisering voor uw administratieve- en logistieke organisatie. Met onze specialisatie

Nadere informatie

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering Oculus Suite Oog voor uw automatisering Inhoud Oculus De standaardoplossing van Pantheon 5 Oculus Suite 7 Oculus Portal 8 Oculus i Opener 9 Oculus ERP 11 Oculus CRM 17 Oculus WMS 18 Oculus DMS 19 Oculus

Nadere informatie

Prodin-P3 Suite. De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB. Groothandel & retail. Service & onderhoud. Productie & assemblage

Prodin-P3 Suite. De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB. Groothandel & retail. Service & onderhoud. Productie & assemblage De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB Groothandel & retail Service & onderhoud Productie & assemblage Prodin Business Solutions B.V. Tel 088 808 11 00 sales@prodin.nl WWW.PRODIN.NL Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ultimo Fleet Management

Ultimo Fleet Management Ultimo Fleet Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare oplossing.

Nadere informatie

4PS Construct voor Grond-, Water- en Wegenbouw verbetert integraal uw bedrijfsprocessen

4PS Construct voor Grond-, Water- en Wegenbouw verbetert integraal uw bedrijfsprocessen 4PS Construct voor Grond-, Water- en Wegenbouw verbetert integraal uw bedrijfsprocessen 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek Optimale integratie met het Microsoft-platform

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Installatie

UNIT4 Multivers Installatie UNIT4 Multivers Installatie Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 Multivers Installatie UNIT4 Multivers Installatie: Thuis in uw bedrijf UNIT4 ontwikkelt ruim 30 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware gericht op

Nadere informatie

ENJOY INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT SOLUTIONS IN SAP

ENJOY INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT SOLUTIONS IN SAP ENJOY INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT SOLUTIONS IN SAP INHOUD Kostenbesparing door efficiënt Facility Management 3 Facility Management als spil binnen de organisatie 4 Haal meer uit SAP met FM Insight 5

Nadere informatie

De ERP-software voor de projectindustrie. » offshore & maritiem» klimaattechniek» machinebouw

De ERP-software voor de projectindustrie. » offshore & maritiem» klimaattechniek» machinebouw De ERP-software voor de projectindustrie» offshore & maritiem» klimaattechniek» machinebouw Kansen zien en verzilveren In de wereld van discrete productiebedrijven draait het vaak om een matrix van productvarianten,

Nadere informatie

TECHNICAL SERVICES. Prodware creëert, integreert 1 en beheert IT oplossingen

TECHNICAL SERVICES. Prodware creëert, integreert 1 en beheert IT oplossingen TECHNICAL SERVICES Prodware creëert, integreert 1 en beheert IT oplossingen Prodware creëert, integreert en beheert IT-oplossingen. Prodware creëert, integreert en beheert IT-oplossingen gebaseerd op het

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

HandSoft Pro. Bedrijfsomvattend systeem op maat. Dé specialist voor projecten en diensten

HandSoft Pro. Bedrijfsomvattend systeem op maat. Dé specialist voor projecten en diensten HandSoft Pro Bedrijfsomvattend systeem op maat HandSoft Pro is speciaal bestemd voor de automatisering van projectmatig werkende en dienstverlenende bedrijven. HandSoft Pro integreert al uw bedrijfsprocessen,

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening Zakelijke dienstverlening Een branche oplossing van Prodin Business Solutions Wat houdt Prodin voor de zakelijke dienstverlening in? Over Prodin en uw branche > De Prodin Branche oplossing Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Exact Online. Het Nieuwe Verkopen. CRM in de cloud. www.exactonline.be

Exact Online. Het Nieuwe Verkopen. CRM in de cloud. www.exactonline.be Exact Online Het Nieuwe Verkopen CRM in de cloud www.exactonline.be 02 crm in de cloud Inhoud Introductie 1 Managementsamenvatting 4 2 Het belang van CRM 6 3 CRM in de praktijk 8 4 CRM en het verkooptraject

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Ultimo IT Service Management

Ultimo IT Service Management Ultimo IT Service Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare oplossing.

Nadere informatie

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5)

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Geschikt voor u?... 5 1.2 Telefooncentrales... 5 1.2.1 ISDN telefooncentrale... 5 1.2.2 IP telefooncentrale...

Nadere informatie

Maintenance Management Software

Maintenance Management Software B rochure Maintenance Management Software Inhoud blz. 3 blz. 4 blz. 8 blz. 9 Ultimo Maintenance Management in schema Ultimo Maintenance Management Ultimo Business Reporting Ultimo opties blz. 10 Ultimo

Nadere informatie

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com Internet:

Nadere informatie

De oplossingen van zeven ICT-leveranciers

De oplossingen van zeven ICT-leveranciers BESPAREN OP ONDERHOUD: De oplossingen van zeven ICT-leveranciers Investeringen die onder druk staan, begrotingen die naar beneden worden bijgesteld: de financiële crisis is ook bij corporaties goed merkbaar.

Nadere informatie