ER IS EEN GROOTSCH WERK AANGEVANGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ER IS EEN GROOTSCH WERK AANGEVANGEN"

Transcriptie

1 Gratis huis aan huis verspreid in de volgende gebieden: Boesingheliede, Driehuis, Haarlemerliede, Halfweg, IJmuiden, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Spaarndam, Velserbroek, Velsen-Noord, Velsen-Zuid en Zwanenburg Verschijnt Maandelijks Bureau: Kromhoutstraat No. 64. te IJmuiden. Uitgever: Ben Vermeer Groep Te IJmuiden ER IS EEN GROOTSCH WERK AANGEVANGEN Gisteren op den achtsten maart vond een belangrijke gebeurtenis plaats, namelijk het plechtig in den grond steken van den eersten spade voor het graven van het Noordzee-kanaal. Dit grootsche werk is van het hoogste belang der stad Amsterdam voor den bereikbaarheid van zijne haven. Het werk wordt uitgevoerd door de Amsterdamsche-Kanaal Maatschappij. Den plechtigheid vond plaats op ongeveer zes honderdmeter van het strand. Aanwezig waren de bestuurders van de Amsterdamsche-Kanaal Maatschappij, Haagse notabelen, ingenieurs, aannemers en de belangstellende uit Amsterdam, Velsen en Beverwijk. Ook het werkvolk dat na het steken van den eersten spade het graafwerk over nam was aanwezig. Ook waren den koning Willem III en den kroonprins Willem, den erevoorzi er van de Amsterdamsche-Kanaal Maatschappij uitgenodigd om aanwezig te zijn. Maar zij waren verhinderd omdat het Koninklijk Huis den hofrouw heeft aangenomen wegens het overlijden van Koningin Anna Paulowna op den eersten maart jongstleden. Haar begrafenis zal op den zeventiende maart aanstaande plaatsvinden. Gaarne had de Kanaalmaatschappij den plechtigheid uitgesteld, maar Amsterdam had drie miljoen gulden toegezegd voor de aanleg, mits de werkzaamheden voor 14 maart zouden aanvangen. Om dit zeer welkome bedrag binnen te halen was de Kanaal Maatschappij nog net op tijd en werd nu den eersten spade door J. Boelen J.Rzn. een van den krachtige ijveraars voor den tot standkoming van het kanaal en één der directeuren van de Kanaal Maatschappij. Hij verrich e de handeling met een eenvoudige spade en houten kruiwagen versierd met dennentakjes, gouddraad en zijdenlintjes. De directeur van de Kanaal Maatschappij, S.W. Josephus Ji a, hield vooraf een korte toespraak. Hij ging in op de vele moeilijkheden die overwonnen moesten worden bij het graven van het kanaal, maar zo stelde hij; die zijn eigen aan alle grote doorgravingen zoals het Suezkanaal en het Panamakanaal. Hij wenste de aanwezigen toe dat het hun gegeven zal zijn gedurende eene reeks van jaren de weldaden te aanschouwen, die het te openen kanaal en de droog te maken gronden bestemd zijn te verspreiden over handel, scheepvaart en de landbouw, die machtige he oom van welvaart van elk volk. Hij besluit op zeer waardige wijze met de woorden; En hiermede noodig ik u uit, geachte heer mededirecteur Boelen, de spade in den grond te steken en alzoo de doorgraving onder Gods zegen met goeden moed aan te vangen. Na deze plegtige daad nam den inspecteur van den Rijkswaterstaat, Jan Frederik Willem Conrad, het woord en zeide nagenoeg het volgende: Mijne heeren; Ik wensch u van harte geluk met den aanvang dezer grootsche onderneming. De taak door u te vervullen was soms zwaar, en ge hebt met vele moeijlijkheden (tijdens de voorbereiding van de aanleg) te kampen gehad; des te meer waarde is dan ook te hegten aan deze plegtigheid. Gij zult nog vele bezwaren op uwen weg ontmoeten, maar mijne heeren, daarbij zal de kunst (het vakmanschap) u steunen, terwijl de medewerking der Regering u niet zal ontbreken, die door dat werk een parel te meer zal zien hechten aan die kroon van Z.M. Willem III. Leve de Koning. Onmiddelijk werd nu het aangevangen door een honderd tal de wachtende arbeiders voortgezet met spade en kruiwagen om het ons welbekende Holland op ze n Smalst te doorgraven. Bij de plegtigheid was ook aanwezig de burgemeester van Velsen de heer Jacobus Christiaan Enschedé. Aanvankelijk was hij niet uitgenodigd, schijnbaar vond de Kanaal Maatschappij hem van weinig belang. Toen hij merkte dat hij niet was uitgenodigd schreef hij aan de directie van de Kanaal Maatchappij; Van verschillende zijden heb ik vernomen dat bij Uwen Maaschappij het voornemen bestaat al zeer spoedig voor een goed een aanvang te maken met den werkzaamheden in deze gemeente, aan het Noordzee-Kanaal. Hij verzoekt in dit schrijven om hem, als het besluit zou zijn gevallen over het tijdstip waarop men zou beginnen, daarvan met den meesten spoed kennis te geven. De Kanaal Maatschappij heeft zich dit schrijven wel aangetrokken, per kerende post werd hij als nog uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de plegtigheid. Den werkzaamheden vinden plaats onder den leiding van de ingenieur Justus Dirks. De Kanaal Maatschappij wordt ondersteund door den grote Engelse firma, Henry Lee & Son. Deze firma heeft een grote ervaring in het maken van havens en kanalen en technisch een betere toerusting. Het werk zal nog vele jaren duren, de grote werken hierin zijn de pieren bij de haven mond, de sluizen ter westen van Velsen en de sluizen bij Amsterdam. Daarnaast zullen drie bruggen gebouwd gaan worden, een spoorbrug ter westen van Velsen in den spoorlijn tusschen Haarlem en Uitgeest, een spoorbrug bij Zaandam in den spoorlijn tusschen Amsterdam en Uitgeest, die in aanleg gaan komen en een brug bij het dorp Velsen. Daarnaast worden er nog zeven zijkanalen met hun benodigde werken aangelegd om den bestaande waterlopen aan te sluiten op het nieuwe kanaal. Ook komt er nieuw polderland ter beschikking in den grotendeels droog te maken Wijkermeer en het IJ. Dat Koning Willem III dit grootsche werk in de toekomst moge openen.

2 Dat het advertentie blad De Kanaalgraver bij mag dragen aan den bloei van de middenstand in onze gemeenten. Het dorp Velsen Voor huishoudelijke artikelen, ga naar de winkel van Jan Floris van der Wateren, aan het plein in het dorp Velsen. In de bakkerij van Hendrik Slot wordt het beste brood gebakken, op de hoek van het plein en den Straatweg van Haarlem naar Alkmaar in het dorp Velsen. Voor kruidenierswaren naar de winkel van Willem Steen, aan den Straatweg van Haarlem naar Velsen in het dorp Velsen. Voor reparatie en onderhoud van uw wagen, ga naar wagenmaker Pieter Cornelis Cats, in het centrum van het dorp Velsen. Voor timmerwerk aan huis en bouw van woningen, het timmerbedrijf van Dirk Gaykema, aan den Straatweg van Alkmaar naar Haarlem in het dorp Velsen. Bij kleermaker Willem de Liefde kunt u terecht voor het herstel van u kleding en nieuwe kleding. Aan den Straatweg van Haarlem naar Alkmaar in het dorp Velsen. In de herberg de Prins van Gerrit ter Burg vind u een goed logement en een goede tapperij. Op de hoek van de Kerkesingel en den Straatweg van Haarlem naar Alkmaar in het dorp Velsen. Kies voor schilderwerk het schildersbedrijf Franco Nicolaas Rijperman en zoon in het dorp Velsen. Ga voor metsel en stukadoorswerk naar Christoffel Jacob van Heijst, aan den Straatweg van Alkmaar naar Haarlem in het dorp Velsen. Voor smeedwerk, r e p a r a t i e aan ijzerwerk en hoe beslag, de smederij van Johannes Melgerd, aan den Straatweg van Alkmaar naar Haarlem in het dorp Velsen. Santpoort Voor herstel, uitbreiding en nieuwbouw naar de metselaar Hendrik van Wordt in het dorp Santpoort. Broodbakker Gerardus van den Berg heeft het beste brood. Aan den Straatweg van Haarlem naar Alkmaar in het dorp Santpoort.. In de herberg de Weiman van Jan Fredrik Schneider vind u een goed logement en een uitgebreide tapperij. Aan den Straatweg van Haarlem naar Alkmaar in het dorp Velsen. Bij de wagenmakerij van Wilhelmus Cats kunt u terecht voor reparatie van u wagen. Aan den Straatweg van Haarlem naar Alkmaar in het dorp Velsen. Voor het betere brood naar de bakkerij van Lambert van der Meij. Aan den straatweg van Haarlem naar Alkmaar in Santpoort. Voor goed bier en andere dranken, ga naar de tapperij de Uijlenboom van Jan Traan. Op de hoek van den Brederodelaan en den Straatweg van Haarlem en Alkmaar in het dorp Velsen. Timmerman Pieter Pieterzoon Hantgraaf levert goed timmerwerk voor herstel, uitbreiding en nieuwbouw. Aan den Straatweg van Haarlem naar Alkmaar, tegenover de Westlaan in het dorp Santpoort. Brederode Voor overnachting en maaltijd in een fraaie omgeving, ga naar het logement Velserend van Jacobus Johannes van Baale, tegenover de ruïne van Brederode. Jan Gijzenvaart Hendricus Johannes ter Burg zorgt voor de was van uw kleding en linnengoed, blekerij Velsereijnde aan den Bloemendaalseweg, Jan Gijsenvaart. Voor het wassen van uw kleding en ander linnengoed, ga naar de wasserij en blekerij Hoek en Vaart van Johannes Klauwers, blekerij, aan den Bloemendaalseweg, Jan Gijsenvaart. Bij den blekerij Garenvreugd van Jan Hooff wordt verzorgd het wassen van uw kleding en linnegoed. Bloemendaalseweg, Jan Gijsenvaart. De blekerij Middenvaart van Theodora Maria van Straaten is het goede adres voor de verzorging van uw was. Bloemendaalseweg, Jan Gijsenvaart. Ga voor overnachting en tapperij naar de herberg de Druijf van Cornelis Jacobus Koff, Jan Gijsenvaart. Voor vers brood naar de bakkerij van Pieter Josephus Hagen, Jan Gijsenvaart.

3 Pagina 4 Wesco Apparatenbouw Pagina 32 Agenda Villa Westend Pagina 19 Interview Steef Hammerstein 2015 Week 11 Maandag 9 maart / Dinsdag 10 maart Uitgave No.1 Trots presenteren wij u De KanaalGraver het nieuwe huis aan huis blad wat vanaf maart 2015 maandelijks bij iedereen in de gemeenten Velsen, Haarlemmerliede/ Spaarnwoude alsmede Zwanenburg in de bus zal vallen. De KanaalGraver is een initiatief van de Ben Vermeer Groep, gevestigd in IJmuiden. Bijna 10 jaar geleden ben ik met mijn gezin uit mijn vertrouwde Velsen vertrokken en gaan wonen in Halfweg. Een stap die ik niet voor mogelijk hield want Velsen is de plaats waar mijn roots liggen maar de vrijheid die ik in Spaarnwoude/Halfweg zag, maakte dat ik deze stap toch genomen heb. Na bijna 10 jaar liggen beide gemeenten ons zeer na aan het hart, mede doordat mijn vrouw Elly al een aantal jaren vele mensen uit Halfweg op haar sportschool Gym Velsen - Na tweeduizend jaar zijn de Romeinen weer even in Velsen terug. Nabij de Velser- en Wijkertunnel zijn de resten teruggevonden van twee havens uit de Romeinse tijd. De resultaten van het archeologische veldwerk zijn prachtig vertaald in de strip die Bert Bus heeft getekend: Malorix, de strijd tussen Friezen en Romeinen rond het Castellum Flevum bij Velsen. De stichting Romeinen in Velsen, ontleent zijn logo aan een tekening uit deze strip. de Benjamin als klant heeft waardoor we ook in onze nieuwe gemeente vele nieuwe mensen hebben ontmoet. In Halfweg staan we, omdat we als gemeente te klein zijn om zelfstandig te blijven, aan de vooravond van een samenvoeging met een andere gemeente, ik ben een voorstander van samenvoeging met de gemeente Velsen. Waarom ik een voorstander hiervan ben? * Beide gemeenten zijn samengesteld uit verschillende gemeenschappen. * Beide gemeenten liggen aan het Noordzeekanaal * Beide gemeenten hebben een deel van Recreatieschap Spaarnwoude onder zich. * Beide gemeenten zijn ongeveer even oud en ontstaan uit een maatschappelijke gebeurtenis, een beschrijving vind u in onze 1e KanaalGraver. Beide gemeenten lijken hiermee zo op elkaar dat een samenvoeging zeer succesvol zou zijn. Romeinen in Velsen - MMXV De stichting stimuleert en bevordert activiteiten waarbij de Romeinen in Velsen weer zichtbaar worden. De aanwezigheid beleven is de beste historische ervaring die je kunt meemaken. Daarom worden dit jaar allerlei activiteiten ontplooid. Zo zal tijdens het Dorpsfeest van Driehuis aandacht zijn voor de Romeinen. We hopen dat we tijdens het Dorpsfeest van Santpoort tijdens de traditionele rijtuigendag een Romeinse reiswagen kunnen laten meerijden. We zijn hiervoor nog op zoek naar inanciële bijdragen. Op het weiland bij de ruïne van Brederode zal living history plaatsvinden. Maar voor het zover is zal op 15 mei het eerste elftal van Telstar tegen de Romeinen optrekken. De strijdbijl mag dan in het jaar 28 zijn begraven, de Friezen zijn de aanwezigheid van de heren uit het zuiden niet vergeten. Na de zomer zullen lezingen volgen, onder meer in de Bibliotheek van Velsen en in het Zee- en Havenmuseum, waar ook een tentoonstelling wordt ingericht met de nadruk op de maritieme Romeinen. Daar zullen ook schatten uit het verleden worden getoond, waaronder munten uit het Romeinse rijk. Wilt u meer weten over de Romeinen in Velsen? Kijk op de website Daar kunt u ook zien hoe u met ons contact kunt opnemen. Natuurlijk kunt u ons inancieel steunen om dit jaar nog meer activiteiten te ontplooien. U kunt sponsoren of een donatie overmaken op NL84 RABO ten name van Stichting Romeinen in Velsen. Met veel plezier zien wij u bij één van de activiteiten om te genieten van het feit dat het 2000 jaar geleden is dat de Romeinen in Velsen waren. Hoe komt iemand tot het opzetten van een krant? Nadat ik 4 jaar geleden eenmalig nieuwsblad De Halve Zwaan uitgegeven heb, kreeg ik zoveel positieve reacties dat het idee om er een terugkerend iets van te maken geboren was. Maar om het daadwerkelijk tot een volwaardige krant te maken, moest er nog wel wat gebeuren. Eerst een naam: met het graven van het Noordzeekanaal is de verbinding van beide gemeentes tot stand gekomen, vandaar de keuze De KanaalGraver. Ook moest er een goed team van mensen komen om De KanaalGraver te maken zoals u hem nu voor u ziet liggen. Dit team hebben wij uiteindelijk gevonden in Therese Imming, Benjamin Vermeer, Christa Hoek en ondergetekende. Vervolgens zoek je een drukkerij een verspreider en een heel aantal instanties en verenigingen en bedrijven die redactie, advertenties en alles wat in de krant vermeld dient te worden, aanleveren. Als je dit alles in een vat giet komt er uiteindelijk het product uit wat wij De KanaalGraver noemen. Wij wensen u veel leesplezier met ons kindje. Ben Vermeer Adverteren...? Een Romeinse munt (Dupondius), kleingeld, uit de offerplaats Velserbroek B6, 1993 (fotoarchief AWV) omeinen op zoek naar een vaarweg om Noord-Duitsland te bereiken. Tekening Bert Bus.

4 2 Maart 2015 Week 11 MUZIEK, Muziek? Colofon Oplage: 40:000 Kantooradres: Kromhoutstraat BM IJmuiden Telefoon: Website: Uitgever: Ben Vermeer Groep Directie: Ben Vermeer Mobiel: Mail: Media-adviseur: Therese Imming Mobiel: Aanleveren advertenties: Redactie: Christa Hoek Ben Vermeer Aanleveren redactie: Grafische vormgeving: Benjamin Vermeer Druk: Flevodruk Harlingen Verspreiding: Axender B.V. Bezorgklachten: Bel: Velserbroek - Ja, muziek staat de hele dag bij ons aan, zonder is eigenlijk niet voor te stellen. Ja, ik hou van alle soorten muziek, als je het mij vraagt weet ik ook nu zo precies waar ik eigenlijk naar luister! Als de radio niet aan staat, kan ik zelfs geen huiswerk maken, dan mis ik gewoon iets! Dit horen wij vrijwel dagelijks bij ons op de muziekschool! Aan het woord is jazzpianist en muziekschooldirecteur Hans Keune van Muziekschool t Muzenhuis met locaties in Velserbroek en Haarlem. Wat is de aantrekkingskracht van de muziek? Muziek is het begin van onze beschaving! Wanneer heb je het allereerste contact tussen ouder en kind? Dat is als de moeder begint te zingen voor haar pasgeboren kindje. De hoge en lage tonen zorgen voor de eerste vormen van communicatie. Muziek is dan ook een spreektaal vol emotie. Als je vrolijk bent, ben je in de mood voor vrolijke muziek. Ben je in een romantische sfeer, dan wil je romantische muziek horen en ben je verdrietig, dan wil je verzwelgen in treurige muziek. Muziek is het zout in de pap van de beschaving: of je nu één van de stammen in Afrika bezoekt of het Concertgebouw Orkest, overal wordt muziek gemaakt. Keune: Wetenschappelijk onderzoek heeft ook uit gewezen, dat kinderen slimmer worden door het in aanraking komen met muziek. Als een kind van jongs af met muziek bezig is, draag je dit je hele leven met je mee: daar kan geen pilletje tegenop! Maar laat je niet verleiden tot harde muziek, want alleen bij romantische muziek voelen kinderen zich senang: romantische muziek geven de jongeren een gevoel van vertrouwdheid en veiligheid. Het is een puur emotioneel gebeuren, waarvan de een iets prachtig kan vinden, terwijl de ander het niet om aan te horen vindt. Er bestaat niet zoiets als slechte muziek! Je kunt niet zeggen: dat is goed en dat is slecht Gelukkig heeft iedereen z n eigen muzikale voorkeur! Wat mij heel veel plezier doet is als ik zo n ukkepukkie zie met een gitaar om zijn nek. En als ik dan door mijn knieën ga en ik vraag waarom wil jij gitaar spelen, krijg ik een heel leuk verhaal te horen. Het leven van ieder kind wordt verrijkt met muziek, aldus Hans Keune. Bij t Muzenhuis kunnen kinderen al vanaf 4 jaar voor muziekles terecht. Met name wordt er dan door middel van de Suzuki methode les gegeven op de piano, de gitaar of de viool. Gelukkig is muziekonderwijs voor ieder kind mogelijk. Zo komt er vanuit Den Haag, een groot bedrag beschikbaar dat bestemd is voor muziekles in het Basisonderwijs. t Muzenhuis heeft daarom docenten met de bevoegdheid schoolmuziek aangetrokken om invulling aan deze muzieklessen te kunnen geven. Zo is er ook het Jeugdcultuurfonds waar ouders een beroep op kunnen doen als het inancieel niet mogelijk is om ook hun kinderen aan instrumentale-, zang- en musical- muziekles te laten deelnemen. Muziekschool t Muzenhuis kan u hierover adviseren. Surf ook eens langs de site, of bel met t Muzenhuis Regio - We zijn voor hulp steeds meer op onszelf en vooral op elkaar aangewezen. Daardoor is er ook weer steeds meer behoefte aan een sociaal netwerk, mensen om ons heen waar we af en toe op terug kunnen vallen. Dit is alleen niet meer zo vanzelfsprekend als het eens is geweest. Familie woont vaak niet om de hoek en we kennen onze buren niet of komen we niet verder dan een groet in het voorbijgaan. Iedereen is druk met zijn eigen leven en heeft weinig tijd over. Zo lijkt het. Maar dat valt eigenlijk best mee. Het is niet dat we elkaar niet willen helpen maar vaak weten we niet wat iemand nodig heeft. En als we hulp nodig hebben vinden we het lastig om te vragen. Dat we elkaar best willen helpen heeft BUUV het afgelopen jaar wel bewezen. Via deze sociale marktplaats voor burenhulp zijn sinds de start in maart 2014 al ruim 500 IJmonders actief. En het aantal deelnemers groeit nog steeds. Mensen die iemand helpen met kleine klusjes in huis of tuin, die af en toe koken of de hond uitlaten voor iemand die dat even niet zelf kan, die een lift naar het ziekenhuis geven. Maar ook mensen die af en toe gezellig samen gaan wandelen, naar De Autohopper autoverhuurformule bij autoverhuur IJmuiden 24/7 local shoppen bij Patrick van Keulen IJmuiden - Shoppen op een moment dat het jou uitkomt, ook als de winkel dicht is. Dat kan bij Patrick Van Keulen Mannenmode en Casual Jeans in IJmuiden. De nieuwe voorjaarscollectie hangt in de winkel, maar staat ook op Via de overzichtelijke webshop kun je heel eenvoudig vanuit je luie stoel bestellen of reserveren. De medewerkers van Patrick van Keulen zorgen ervoor dat je bestelling binnen 3 werkdagen wordt bezorgd. A halen in de winkel kan natuurlijk ook. Makkelijk als je weinig tijd hebt, maar op weg naar huis wel in de buurt van de Lange Nieuwstraat komt. Dat is local shoppen anno 2015! Met de webshop de bioscoop gaan, of samen een andere hobby delen. Er zijn inmiddels vriendschappen ontstaan via BUUV. Mooi is om te zien de hulp zich niet beperkt tot de eigen buurt. Buurt- of gemeentegrenzen zijn vaak geen belemmering. Zo rijdt een meneer uit Heemskerk rustig naar Velserbroek om een schilderijtje voor die oudere mevrouw op te hangen of die mevrouw uit Beverwijk die naar IJmuiden rijdt om een jongen te helpen met zijn wiskundehuiswerk. Via BUUV kom je in contact met mensen die je anders nooit had ontmoet. Als BUUV hoef je echt niet altijd klaar te staan. Je bepaald zelf hoeveel tijd je kan en wil investeren. Je kan wekelijks iemand een handje helpen of af en toe; gewoon wanneer het jou uitkomt. Want wat voor jou een kleine moeite is, kan voor een ander juist heel veel betekenen. Beter een goede BUUV dan een verre vriend. Nieuwsgierig geworden. Kijk eens op En heb je geen computer neem dan telefonisch contact op met BUUV. Voor Heemskerk en Beverwijk bel en voor Velsen IJuiden - Het ontbrak nog in IJmuiden, professionele autoverhuur. Vanaf nu verhuurt Autoverhuur IJmuiden nieuwe auto s, altijd voorzien van airco en radio/cd-speler vanaf 19 euro per dag incl all risk verzekering en 100km vrij! Auto s verhuren is een vak apart en om die reden is Autoverhuur IJmuiden, aangesloten bij de Autohopper formule. Dennis van Amstel legt uit: Wij bieden een kant-en-klare dienstverlening, met een reserveringssysteem via internet, geldige huurcontracten en het beschikbaar stellen van huurauto s maar bieden ook short-lease, alles in samenwerking met Autobedrijf IJmond wat de servicegraad verhoogt. De consument kan tegen een uiterst scherp tarief een betrouwbare auto huren. Waaronder een opvallend bestickerde VW-Up maar ook de Kia Picanto, Kia Rio en natuurlijk ook wat grotere modellen. Tevens hebben wij een aantal bestelauto s in het assortiment zoals de Peugeot Partner. Inwoners van IJmuiden en omstreken hoeven nu niet meer naar de grote steden af te reizen om een auto te huren, ze kunnen nu eenvoudig via de gewenste auto reserveren. Bellen of langskomen mag natuurlijk ook altijd, vult Dennis aan. Kijk voor meer informatie op de website of volg ons op Facebook en blijf zo op de hoogte van de laatste acties Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Autoverhuur IJmuiden, of laat Patrick van Keulen zien dat hij met zijn tijd meegaat. Naast mannenmode van bekende merken kunnen klanten er ook terecht voor een grote collectie casual kleding van onder meer G-Star, PME Legend en Vanguard en Gardeur. Je vindt Patrick van Keulen is gevestigd aan de Lange Nieuwstraat in IJmuiden, telefoon Zie ook

5 3 Maart 2015 Week 11 24/7 LOCAL SHOPPEN SHOPPEN ALS HET JOU UITKOMT Wij vinden het belangrijk dat je kunt shoppen als het jou uitkomt. Overdag, als de winkel open is. Of op een ander moment, als onze deuren gesloten zijn. Daarom vind je onze collectie ook op vankeulen.nl. Zo kun je ook heel eenvoudig vanuit je luie stoel bestellen of reserveren. Wij zorgen ervoor dat je bestelling binnen 3 werkdagen wordt bezorgd. Afhalen in de winkel kan natuurlijk ook. Makkelijk als je weinig tijd hebt, maar op weg naar huis wel in de buurt van de Lange Nieuwstraat komt. Dat is local shoppen anno 2015! Lange Nieuwstraat GG IJmuiden vankeulen.nl

6 4 Maart 2015 Week 11 Wesco IJmuiden Apparatenbouw bv Het draait bij ons altijd om teamwork Voor het IJmuidense bedrijf Wesco is samenwerking een belangrijk onderdeel van de kwalitatieve dienstverlening die het bedrijf levert. De aanwezigheid van andere specialistische bedrijven in de haven van IJmuiden zorgt ervoor dat bagger-, havengerelateerde en offshore ondernemers te allen tijde kunnen worden voorzien van maatwerk op indrukwekkende schaal. Voor ons is het belangrijk dat we een compleet product kunnen neerzetten. En dat kunnen we alleen dankzij de disciplines die we in huis hebben, aangevuld met de verschillende toeleveranciers hier in de haven. Dit, in combinatie met ons complete machinepark, de fabriek én de deskundigheid van onze medewerkers, maakt dat wij daar telkens weer in slagen, aldus Sjoerd Wesselius. In samenwerking met een opdrachtgever die weet wat hij wil, is bij Wesco alles mogelijk. We worden voor elke opdracht en elk project uitgedaagd om een oplossing te vinden die precies past. De antwoorden op vragen zoals: welke (draag)kracht de constructie of het apparaat moet hebben, welke maten het moet bezitten om op locatie te kunnen functioneren, welke bewegingen het moet kunnen maken en onder welke hoek, zijn per opdracht anders. Geen klus is identiek en dat betekent niet alleen een grote uitdaging voor onze mensen, het betekent ook dat die hun vak buitengewoon goed moeten verstaan. Onze medewerkers vormen daarom ons belangrijkste kapitaal. maatwerk- Onderscheidende oplossingen De onderscheidende waarde van Wesco ligt in het totale traject dat zij met de opdrachtgever doorlopen. De opdrachtgever komt bij ons binnen met een wens of een probleem. Gezamenlijk komen we dan tot een eerste ruwe schets, op papier. Met deze schets maken we inzichtelijk wat de mogelijkheden zijn. Die ruwe schets ver ijnen we in verschillende gesprekken met de opdrachtgever steeds verder, tot het moment daar is dat onze engineering afdeling het ontwerp in een 3D-tekening kan presenteren. Deze maakt het uiterlijk van het apparaat inzichtelijk. Bovendien wordt in deze fase aan de hand van berekeningen getoetst of het apparaat voldoet aan de normen en regelgeving. Als we alles helemaal hebben doorgerekend op belastbaarheid, veiligheid en haalbaarheid, wordt de 3D-tekening omgezet in detailtekeningen van de verschillende onderdelen en kan de productiefase starten. Van licht plaatwerk tot zware constructies Is het idee eenmaal klaar om na de ontwerpfase in product te worden omgezet, dan kan het fabricageproces beginnen. A hankelijk van de grootte en van het gewicht worden de werkzaam- heden uitgevoerd in een van de twee productiehallen. Van volautomatische bewerkingen door machines tot mechanisch handwerk, zoals frezen en lassen. Van de bewerking van licht plaatwerk met staal, rvs en aluminium tot zware constructies. Voor de voorbewerking of eindbewerking van relatief grote werkstukken wordt ook gebruikgemaakt van de verspaning hal, waar gekotterd, gefreesd en gedraaid kan worden. Dit is belangrijk, omdat de gemaakte constructiedelen met een hoge nauwkeurigheid aan de vereiste maatvoering moeten voldoen. Het leidt tot een zeer diverse productie die eigenlijk maar één overeenkomst heeft: het gaat steeds om maatwerkoplossingen voor de opdrachtgevers. Montage-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, ook over de landsgrenzen Wij voorzien de bagger-, havengerelateerde en offshore ondernemers van bijvoorbeeld kranen voor hijswerkzaamheden, maar ook van bijvoorbeeld een montage container die we bij een boot neerzetten waar reparatiewerkzaamheden moeten plaatsvinden. Of een stalen trapconstructie die wal en schip verbindt. Ook leveren we allerlei apparaten die de offshore nodig heeft om bijvoorbeeld kabels en leidingen af te zinken en te plaatsen op de zeebodem. Daarnaast zijn we betrokken bij het optuigen, het onderhoud en reparaties van bestaande en nieuwe windmolenparken voor de Europese kusten. We bieden onze diensten dus ook regelmatig over de grenzen aan en gaan desgewenst naar locaties buiten Nederland om voor de opdrachtgever montage-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit te voeren. In de haven van IJmuiden, vlakbij open zee Gunstig is de ligging van het eigen terrein van Wesco. We zitten midden op het haventerrein van IJmuiden en vlakbij open zee. Zodoende kunnen wij onze producten ook met eigen vervoer via de weg gemakkelijk naar de schepen transporteren. Tot twintig ton doen we met eigen vervoer, daarboven schakelen we een specialistische vervoerder in. Wesco IJmuiden Apparatenbouw bv Loggerstraat CX IJmuiden T : (0255) F : (0255) E : W:

7 5 Maart 2015 Week 11

8 6 Maart 2015 Week 11 Ed Geels Fotografie al jaren een begrip en meer dan 300 bruiloften op zijn naam. IJmuiden - Ed Geels Fotogra ie. Sinds 2009 een waar begrip in de regio. Met meer dan 300 bruiloften op zijn naam mag Ed Geels zich met trots tot de top van Nederland benoemen. Zijn iconische beelden en unieke stijl van fotograveren, leveren hem een behoorlijke naamsbekendheid op. Niet alleen nationaal maar zelfs internationaal is Ed Geels een zeer gevraagde en gewaardeerde trouwfotograaf. Als runner-up van de KRO Memories Awards zijn wij trots op deze IJmuidenaar. Door middel van studie en workshops hij onder andere in London en Las Vegas heeft gevolgd, blijft Ed Geels altijd up tot date met de laatste trends en verlegd hij zijn grenzen. Met het nieuwe trouwseizoen voor de deur staat hij dan ook te popelen om aan de slag te gaan en zijn creativiteit los te laten op een van de mooiste dagen van het bruidspaar. Geheel meegaand met de tijd heeft Ed Geels nu voor ieder bruidspaar die een trouwreportage bij hem boekt, een gratis app met een selectie van de prachtige foto s, welke binnen 5 dagen aangeleverd wordt. In de studio op de Lange Nieuwstraat 180 in IJmuiden kunt u terecht voor spectaculaire fotoreportages. Door het gebruik van mooie achtergronden, speciale belichting en eigentijdse manier van poseren, worden hier de mooiste kinder-, familie-, zwangerschaps- en glamourfoto s gemaakt. Zelf kunt u ook een workshop volgen bij Ed Geels. Help, ik heb een spiegelre- lex! Is de perfecte workshop voor mensen die een spiegelre lexcamera hebben, maar niet weten hoe het precies werkt. Op een eendaagse workshop leert u alles over diafragma, sluitertijden, isowaardes, compositie en nog veel meer. Ook wordt er een leerzame foto-wandeling gemaakt om direct te oefenen. Deze workshop kost alleen voor lezers van de Kanaalgraver 49,00 en zal plaatsvinden op 28 maart a.s.. Ook organiseert Ed Geels Fotogra ie elk jaar de uitgebreide workshop Bruidsfotogra ie op een prachtig landgoed in Brabant. Meer informatie over trouwreportages, fotoshoots en workshops kunt u vinden op ie.nl IJmuiden - Op zondag, 31 mei 2015, organiseert het afdelingsbestuur KWF Kankerbestrijding Velsen voor de eerste keer de Vissenloop IJmuiden. Dit wandelevenement heeft uiteraard tot doel geld in te zamelen voor KWF-kankerbestrijding, maar biedt tegelijkertijd de deelnemers een prachtige gelegenheid om kennis te maken met IJmuiden en omgeving.,,onze doelstelling van de Vissenloop IJmuiden is dat deze uitgroeit tot een jaarlijks groot wandelfestijn en dat deze een vaste plek zal krijgen tussen alle andere grote wandelevenementen, zegt Nico Stoker, één van de vele vrijwilligers die de afgelopen maanden al hard gewerkt heeft aan de voorbereidingen van dit evenement. Deelnemers aan deze wandeltocht kunnen een keuze maken uit de volgende afstanden: 5km, 10km, 15km, 20km, 25km en 40km. De 5km-loop (Guppenloop) is vooral bedoeld voor jongeren van bijvoorbeeld verenigingen en scholen, maar natuurlijk mag iedereen zich voor deze afstand inschrijven.,, Alle routes voeren langs en door de havens en langs vele mooie en karakteristieke plekken in IJmuiden waarbij de langere routes natuurlijk ook de omgeving aandoen, waaronder Spaarnwoude en Beeckestijn,vertelt Nico. En hij vervolgt:,,om een dergelijk evenement voor de eerste keer goed op de kaart te zetten, moeten er nogal wat inspanningen worden verricht. Het begint al met het vinden van een goede start- en inish locatie en we zijn de KNRM dan ook zeer erkentelijk voor het feit dat zij hun hoofdkwartier in IJmuiden hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Vanuit dit centrale punt konden we vervolgens alle routes uitzetten. Maar daarnaast moeten er nog tientallen andere zaken geregeld worden zoals een website bouwen, sponsoren en vrijwilligers werven, medische begeleiding regelen, vergunningen aanvragen, posters en lyers ontwerpen en drukken en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Op 7 januari vond in aanwezigheid van wethouder Annette Baerveldt de of iciële aftrap plaats van dit wandelevenement met onder meer de introductie van de website: Mevrouw Baerveldt benadrukte in haar openingswoord vanzelfsprekend het grote belang van deze geldinzameling voor de kankerbestrijding.,,maar een dergelijk evenement past ook uitstekend in het streven van de gemeente om het toerisme naar onze IJmondregio te bevorderen. De gemeente staat dan ook heel positief ten opzichte van dit nieuwe initiatief,aldus de wethouder. Op kunnen geinteresseerde wandelaars alle benodigde informatie vinden, waaronder natuurlijk een digitaal inschrijfformulier.,,ondanks het feit dat de website nog maar enkele weken online staat hebben zich al een paar honderd wandelaars ingeschreven, verdeeld over de diverse afstanden. We hopen dat eind mei de teller op een paar duizend deelnemers staat met als einddoel een fantastische opbrengst voor extra kankeronderzoek,besluit Nico. Hockeyclubs IJmond gaan elkaar versterken IJmond - Vier hockeyclubs in de IJmond hebben bekeken op welke manier zij elkaar kunnen versterken. Dit gebeurde op initiatief van Rabobank IJmond, de hoofdsponsor van HC Spaarndam, KHC Strawberries, BHC Overbos en MHC Uitgeest. IJmond Hockey, zoals het samenwerkingsverband heet, vertegenwoordigt ruim hockeyers. De voorzitters van de vier IJmond-hockeyclubs hebben met elkaar gesproken over de oprichting van een businessclub met gezamenlijke activiteiten voor sponsors. Kosten besparen door gezamenlijk in te kopen of te onderhandelen is ook als optie genoemd, evenals samenwerking op sociaal maatschappelijk gebied en het vergroten van de kennis van vrijwilligers. De voorzitters waren door de KNHB uitgenodigd om tijdens het Nationaal Hockeycongres op zaterdag 24 januari over de samenwerking te komen vertellen. Hierdoor werd het verhaal over IJmond Hockey gedeeld met zo n 500 verenigingsbestuurders. Het initiatief van de hockeyclubs sluit goed aan bij de nieuwe campagne van de Rabobank: Een aandeel in elkaar. IJmuiden - IJmuidenaar Paul Geels, die al 25 jaar zijn sporen heeft verdiend in de meubelbranche, is erin geslaagd om de unieke Urban Sofa formule naar IJmuiden te brengen. De Urban Sofa Formule verkoopt prachtige kwaliteitszitmeubelen en loungebanken rechtstreeks van de fabrikant naar de consument via Geels Meubelen. Omdat zij hierdoor een aantal lagen hebben uitgeschakeld, zoals importeur, groothandel en transporteur zijn de prijzen aanzienlijk lager en kan uw korting wel oplopen tot 50%! Geels Meubelen begeleidt het hele proces en zorgt voor de garantie en service die uw van hen gewend bent. Uiteraard bezorgen zij ook zelf bij u thuis. Urban Sofa levert uitsluitend hoge kwaliteit met hoogwaardige materialen. Zo is het frame van massief beukenhout, gebruiken we stalen nosag binnenvering Natuurlijk heeft elke club zijn eigen dynamiek, maar tijdens de bijeenkomst met de vier voorzitters bleek dat er ook veel overeenkomsten zijn. Ook werd duidelijk dat de clubs al met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van arbitrage. Strawberries en Spaarndam organiseren een gezamenlijke scheidsrechterscursus, terwijl Overbos en Uitgeest samenwerken op het gebied van het opleiden van CS+ scheidsrechters. Hoofdsponsor Rabobank IJmond kan door deze samenwerking meer van toegevoegde waarde zijn, door haar kennis en netwerk op het gebied van hockey optimaal in te zetten. Het idee is geopperd om de jeugdleden van de vier verenigingen uit te nodigen deel te nemen aan een hockeyclinic waarbij bekende internationals training komen geven. Jong talent en gepassioneerde fans kunnen op deze manier pro iteren van kennis op het hoogste niveau. Meer informatie over IJmond Hockey is te vinden op Facebook en Twitter Geels Meubelen opent nieuwe winkel in IJmuiden onder de naam Urban Sofa Premium Store samen met Jouw Meubel. en voor de zitting het allerbeste HR koudschuim. Op de vraag of het nog goedkoper kan, moet negatief geantwoord worden. In de meubelbranche worden veel modellen gemaakt die op elkaar lijken. De aller goedkoopste betreffen zonder uitzondering de chinese replica s. Pas hierbij op voor de kwaliteit. Urban Sofa bezuinigt niet op kwaliteit maar op de tussenhandel. U koopt bij Geels Meubelen dus een origineel Europees kwaliteitsmeubel voor een bijzonder aantrekkelijke prijs. Ook te zien is de collectie van Jouw Meubel, die geroemd wordt om zijn eigentijdse, moderne en sfeervolle meubelprogramma. Jouw Meubel wordt aangeboden tegen zéér aantrekkelijke prijzen. In de nieuwe winkel en de vertrouwde showroom aan de Willemsbeeksweg 64 te IJmuiden ( ), kunt u onder het genot van een kopje kof ie en een de drankje de gehele collectie van Urban Sofa en Jouw Meubel rustig, ontspannen en zonder verkoopdruk de collectie bekijken, aanraken en zelf samenstellen. Kortom u bepaalt en bent 7 dagen per week welkom!

9 7 Maart 2015 Week 11

10 8 Maart 2015 Week 11 OHSAS certi icering voor Wals Diving en Marine Service IJPOS: 24 x 7 x 365 in de haven van IJmuiden In de haven van IJmuiden werken veel visserij-, haven- en offshore gerelateerde bedrijven samen. De bedrijven hebben zich verenigd in een bedrijvencluster: IJPOS (IJmuiden Port Services). Gezamenlijk bieden zij een one-stop-shop voor de scheepvaart, de visserij, de offshore industrie en windmolenparken op zee: van hydraulische systemen tot sleepvaart, van koelopslag en scheepsreparaties tot het uitvoeren van onderwaterwerken en van staalbouw tot elektrische en elektronische installaties. 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. Elk bedrijf beschikt over zijn eigen specialisme en heeft daartoe gespecialiseerde medewerkers in dienst. De op maat diensten zijn het resultaat van een goede onderlinge communicatie en kennisdeling tussen de verschillende aangesloten bedrijven. Voor meer info: Het IJmuidense bedrijf Wals Diving en Marine Service heeft de OHSAS certi icering behaald. Hiermee voldoet de duikspecialist aan de internationale normen voor veiligheidsmanagement voor organisaties die arbeidsrisico s effectief willen beheersen. Wals dat onder andere diensten levert op het gebied van onderwaterwerken voor bouw, inspectie, civiele constructies en industriële installaties, is momenteel erg druk met onderhoudswerkzaamheden aan de sluizen van IJmuiden en Amsterdam, zoals de Prins Willem-Alexandersluis en de Oranjesluizen. Inspecties op het functioneren van sluisdeuren en onderhoud en reparaties aan de sluizen worden overigens afgewisseld met reparaties en inspecties aan grote zeeschepen, een andere activiteit van het bedrijf. Net zoals het opspuiten van de stranden van Petten, Domburg en Ameland. Een klus die Wals doet in opdracht van de combinatie Van Oord en Boskalis. Voor de nabije toekomst is Wals bezig met uitbreiding van de werkzaamheden op het gebied van meerjarige onderhoudscontracten voor Hoogheemraadschappen en Waterleidingbedrijven. LBR nu ook actief in Singapore en Nieuw-Zeeland Het gaat goed met Louis Baes Repairs (LBR). Vijftien jaar geleden vanuit huis begonnen met het overhalen, repareren en onderhouden van (scheeps-) dieselmotoren, betrok het bedrijf al snel een kantoor en werkplaats aan de IJmuidense Loggerstraat. Eenmaal daar breidde het werk zich uit in de richting van reparatie en onderhoud van gasinstallaties voor tuinders en de energiemarkt. Anno 2015 telt LBR tien gespecialiseerde medewerkers, beschikt het, naast een werkplaats in IJmuiden, tevens over een werkplaats in Harlingen, en opende het eind januari jongstleden een nieuwe test- en revisieruimte voor verstuivers en brandstofpompen. In deze ruimte testen we onder andere of verstuivers nog optimaal werken. Dat is belangrijk, omdat alleen dan de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen, zoals roet, zo laag mogelijk is. Voor een goede motorloop is het trouwens sowieso belangrijk dat de verstuivers in juiste conditie zijn, aldus Louis Baes. Dat het bedrijf door de jaren heen verschillende services heeft opgepakt, is tekenend voor het succes van de ondernemer. Ook het opstarten van een verkoopafdeling voor motoronderdelen past in dat rijtje. Recentelijk kwamen daar ook opdrachten uit het buitenland bij. In landen als Singapore en Nieuw-Zeeland weet men LBR nu ook te vinden! Voor revisies van scheepsmotoren en het vernieuwen van de koppelingen van een tandwielkast reizen de monteurs van LBR inmiddels letterlijk en iguurlijk de wereld over. Hoe snel kan het gaan? Eerste paal nieuwbouw Daalimpex Velsen door Joop Kloosterboer Met het in de grond slaan van de eerste paal gaf de 80-jarige Joop Kloosterboer onlangs het startsein voor de nieuwbouw van (vis)overslagbedrijf Daalimpex Velsen. Een feestje dat werd bezocht door familie, vrienden en relaties van het succesvolle koelopslag familiebedrijf. Het vrieshuis, dat onderdeel is van de Kloosterboer Groep, wordt uitgebreid met een capaciteit van pallets/ m3 en wordt voorzien van een zonnepaneleninstallatie van zonnepanelen. De volledige nieuwbouw wordt energieneutraal en is daarmee uniek voor Nederlandse begrippen. Ter vergelijking: de totale energieopbrengst komt overeen met het jaarlijks energieverbruik van huishoudens. De marktleider in de opslag en transport van temperatuur gecontroleerde voedselproducten wil graag een bijdrage leveren aan verduurzaming en streeft ernaar om bij de oplevering van de nieuwbouw het BREEAM 4 sterren certi- icaat Excellent te behalen. Enkele voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn: LED verlichting voorzien van intelligente software, hoge isolatiewaarde van het pand, het gebruik van hoog gekwali iceerde en duurzame bouwmaterialen, in eigen beheer ontwikkelde software voor een zo economisch mogelijk energieverbruik en een zeer energiezuinige koelinstallatie. Kloosterboer haalde al eerder het BREEAM very good certi icaat voor de uitbreiding op de Maasvlakte. Kloosterboer is een trots bedrijf met een rijke geschiedenis. Sinds de start in 1925 als handelsonderneming is het bedrijf inmiddels uitgegroeid tot een logistiek dienstverlener met ruim zeshonderdvijftig medewerkers, tien locaties in Nederland en zes in het buitenland.

11 9 Maart 2015 Week 11 De Liefde, Volgens a CBS is er een hele generatie, de 30-ers en 40-ers van nu, singel. Nou, ik ben 50 geweest en behoor ook tot die singel groep, dus Op aanraden van een vriendin,leeftijdgenoot en ook singel, ging ik voor het eerst van mijn leven op een dating-site want wie weet kom je daar de ware tegen. Wat een drukte, te kust en te keur, kijken, lezen, zoeken en beoordelen. Wat veel mensen zitten er alleen thuis op de bank druk te zijn met keuren, kiezen en chatten. Wat armoedig en eenzaam eigenlijk. Oeps, inclusief mezelf? Ik sta er ook op en keur, kies en chat. En alleen op de bank? Dat had je gedacht tenminste, ik had dat gedacht! Soms blijkt dat de mensen die je op de site aantreft helemaal niet singel zijn maar zich waarschijnlijk wel singel voelen. Voor die groep mensen is er weer een andere site...second love! Tja, wat is Liefde? Het klinkt romantisch om een heel leven samen te blijven, door dik en dun. Ik heb het niet bewezen...of sleur of te saai of toch niet degene die bij me past want ik wil MEER! Net zoals al die 30-ers en 40-ers die net als ik in welvaart zijn groot gebracht. Of is het ook crisis in de liefde en tijd om eens meer tevreden te zijn met ietsje minder of ietsje anders. Een levenslang met 1 partner is tegenwoordig bijna zeldzaam en misschien toch niet zo romantisch als het lijkt. Een cultuurverandering? Ik hou in ieder geval van mezelf tot de dood mij scheid en tot die tijd gun ik mezelf het beste en geef ik van mezelf het beste. Een liefdevol leven. What a wonderfull world! Trappen GRATIS gelegd* * met tapijt geldt voor gesloten trappen van maximaal 14 treden Bij aankoop gordijnstof: GRATIS VOERINGSSTOF BIJ UBO OP Z N MOOIST nu gratis gelegd nu Liefs, Karin. Adverteren...? Bel:

12 10 Maart 2015 Week 11 Villa Westend volop in beweging Velserbroek - Villa Westend bereidt zich voor op een druk jaar vol activiteiten. In mei slaat het Wijntheater haar tenten op aan de rand van de Westbroekplas, in juli keert 2Generations Beach Edition terug in Velserbroek en in december staat Villa Westend in het teken van een Scandinavisch winterfestival. Maar er gebeurt veel meer in Villa Westend. Sinds eind januari kun je onder de naam Villa Friday elke vrijdagavond borrelen in de bar, onder het genot van lekkere muziek. Elke laatste vrijdag van de maand staat er live muziek op het programma. Villa Friday duurt van tot uur. Net als veel andere activiteiten in Villa Westend is de toegang gratis. Villa Westend is een trendy horecalocatie aan de rand van Haarlem, Spaarnwoude en Velsen. Het restaurant is dagelijks vanaf uur geopend. Het is mogelijk om de zalen te huren voor vergaderingen, presentaties, trouwerijen, lunches of bijvoorbeeld een high tea. Meer weten? Kijk dan op de geheel vernieuwde website of volg Villa Westend op Facebook en Twitter. Tai-chi: langzaam bewegen voor een goede gezondheid Halfweg - De natuur is altijd in beweging. Ook de mens moet blijven bewegen en oefenen, dit leidt tot een goede gezondheid, geluksgevoel en je blijft er helder bij denken. Met Tai-chi kunt u dit allemaal bereiken. Tai-chi In China zie je bij zonsopgang en zonsondergang veel mensen in de parken Tai-chi beoefenen. Dit zijn langzame, ritmische en meditatieve bewegingen, die als een serie oefeningen worden getraind. De Chinezen zeggen, dat wie de Tai-chi dagelijks beoefent, de soepelheid van een kind, de gezondheid van een houthakker en de gemoedsrust van een wijsgeer zal bereiken. Er is een solo-oefening met therapeutische kwaliteiten. Daarnaast zijn er oefeningen van het duwen met de handen en een zelfverdedigingsmethode. Bloeddruk Hoge bloeddruk brengt risico s met zich mee, zoals een hersenbloeding of een hartaanval. Onderzoekers hebben in 1998 ontdekt dat Tai-chi de bloeddruk verlaagt bij volwassenen en ouderen. Positieve resultaten zijn er al na 6 weken oefenen. Tai-chi is net zo effectief als aerobics of een stevige wandeling. Spierkracht, lexibiliteit en balans Wanneer ouderen spierkracht verliezen, osteoporose en evenwichtsstoornissen ontwikkelen is het aan te raden om dagelijks Tai-chi te trainen. Een 12 weken durend beweegonderzoek,tai-chi versus wandelen, toonde aan dat bij driemaal wekelijks Tai-chi te oefenen, de beenkracht, balans en lexibiliteit werden verbeterd, meer nog dan bij een stevige wandeling. Ontspanning en chi De Tai-chi staat het woord chi, dit betekent lucht, de innerlijke energie welke met bloed en adem verband houdt. Alle bewegingen zijn ritmisch en zonder inspanning. Het doel is, om ieder bot en iedere spier van het lichaam open te stellen, zodat de chi er door kan stromen. De borstkas ontspannen zodat de chi tot de navel kan zinken. De innerlijke energie kan dan doorstromen, vanuit de navel door het gehele lichaam of direct gestuurd worden naar een lichaamsdeel. Op mentaal niveau leert u bewuster te worden met wat u doet, verlies incasseren en uzelf te beheersen. Tai-chi leren Wilt u Tai-chi leren dan zijn er dagelijks groepslessen Tai Chi Relax en Body & Mind bij sportschool Benjamin in Halfweg. Een proe les is gratis. Nieuwe cursussen starten in Dorpscentrum Spaarndam. Info bij Raoul: / Door: Raoul Papavoine Na 37 jaar geeft Verkeersschool Klingeler het stokje over aan Verkeersschool Post. IJmuiden - Verkeersschool Post, 59 jaar een begrip in IJmuiden, is al een tijd op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden en omdat er al samenwerking was tussen de verkeersscholen heeft Verkeersschool Post besloten Verkeersschool Klingeler over te nemen. Vanaf 3 maart zal Verkeersschool Post / Klingeler de deuren van het kantoor aan de alkmaarseweg 86 te Beverwijk openen. De verkeersschool is een echt familiebedrijf. In IJmuiden wordt het kantoor bezet door Sylvia en Gerard Post en in Beverwijk zal de dochter Maxime Post de touwtjes in handen nemen. Maxime heeft 3 jaar meegewerkt in het bedrijf in IJmuiden en ziet het als een hele uitdaging om nu het kantoor in Beverwijk te gaan runnen.je kunt bij Verkeersschool Post / Klingeler terecht voor de brom iets, auto, motor, auto+aanhanger, vrachtauto, vrachtauto+aanhanger en code 95 bijscholingen. Op dinsdagavond van 19:00 uur tot 21:00 uur zal er theorieles voor de auto worden gegeven en op woensdagavond van 19:00 uur tot 21:00 uur theorieles voor de brom iets. Het kantoor op de Alkmaarseweg 86 zal open zijn op dinsdag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur en op zaterdag van 10:00 uur Tiende Rotary tot 15:00 uur. Er rijden nu 6 instructeurs Highland Games Velsen voor de rijschool en in de toekomst zal dit uitgebreid worden. De instructeurs zijn in het bezit van een geldige instructeurpas en ook zijn er instructeurs speciaal opgeleid tot faalangstinstructeur. Verkeersschool Post / Klingeler is een BOVAG erkende verkeersschool. Velsen-Zuid - Je van je sterkste kant laten zien, dat kunnen 28 bedrijven of andere instellingen dit jaar op zaterdag 6 juni in Velserbeek tijdens de tiende editie van de Highland Games, die worden georganiseerd door Rotary Club Velsen. Tijdens deze spectaculaire spelen worden deelnemers op en sportieve manier uitgedaagd om samen hun schouders eronder te zetten en te laten zien waartoe zij als team in staat zijn. Bedrijven doneren een sponsorbedrag van euro exclusief BTW voor deelname. Dit geld en de overige opbrengsten van deze dag gaan ook deze keer weer in zijn geheel naar vijf goede doelen die door Rotary Club Velsen zijn uitgekozen. Dat zijn dit jaar Stichting Vaarkracht (voorheen Nautisch Fonds Kankerpatiënten, zie Noodfonds Velsen (www.noodfondsvelsen.nl), Inloophuis Kennemerland (www.inloophuiskennemerland.nl), Telstar Thuis in de Wijk (www.telstarthuisindewijk.nl) en atletiekvereniging Suomi (www.avsuomi.nl). Aan de in totaal 28 deelnemende sportploegen, bestaande uit acht mannen en/of vrouwen en een coach/reserve, wordt een prachtig sportprogramma inclusief een geheel verzorgde dag geboden. Deelnemende bedrijven kunnen zich presenteren met een zelf mee te nemen vlag en reclamebord. Ook krijgen zij gratis reclameruimte in deze krant. Naast eeuwige roem, onvergetelijk plezier en misschien wat spierpijn, maken deelnemers en hun bedrijf kans op een prachtige hoofdprijs voor het hele team: een driedaagse minicruise van DFDS Seaways naar Newcastle voor maximaal achttien personen, inclusief maaltijden aan boord en transfer van en naar het centrum van de stad. Deze zeereis kan ook op individuele basis worden geboekt. De Highland Games worden begeleid door de Sterkste Man Wout Zijlstra. Teams worden per spel geïnstrueerd en begeleid, natuurlijk is er ook veel aandacht voor de veiligheid van deelnemers. De spelen zijn zo bedacht dat zij voor een gemiddelde sporter haalbaar zijn. Tijdens de spelen en na a loop tijdens het afsluitende dinerbuffet is er veel tijd voor contacten met andere teams. Met de Highland Games laat Rotary Club Velsen zien hoe sterk Velsen is door samenwerking, sportiviteit en sponsoring. Zie ook Of neem contact op met Egbert Wilmink, telefoon of Wim Mastenbroek, telefoon Onder de eerste 20 inschrijvers wordt een prachtige les whisky verloot. Inbraak? Hoe veilig is uw huis? IJmuiden - Woninginbraak kan een grote impact hebben op uw gevoel van veiligheid. Er zijn vreemden in uw huis geweest, ze hebben aan uw bezittingen gezeten en misschien waardevolle spullen meegenomen. Helaas komt een woninginbraak regelmatig voor. De meeste inbrekers gaan voor de snelle buit en zoeken hun huizen vaak zorgvuldig uit. Daarom is het zo belangrijk dat uw woning voldoende beveiligt is met het juiste hang-en sluitwerk. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat zorgt dat een inbreker meer tijd nodig heeft om binnen te komen. De gelegenheidsdaders zijn nog steeds verantwoordelijk voor het grootste deel van de inbraken. Deze gelegenheidsinbrekers komen in actie als ze een woning zien waar op betrekkelijk eenvoudige wijze wat te halen valt. De gelegenheidsinbreker werkt vaak met klein materiaal zoals een tang en schroevendraaier. Uit onderzoek is gebleken dat het regelmatig voorkomt dat er in de omgeving waar is ingebroken op een later tijdstip ook in andere huizen wordt ingebroken. De dader kent inmiddels dan nl. het soort huis, de gebruikte sloten, de weg en vluchtroutes en de mogelijke buit. Dit wordt besmettinggevaar genoemd, is er bij u in de buurt ingebroken dan is het dus extra belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen. Zodoende hebben deze inbrekers een hekel aan goed degelijk Hang- en sluitwerk dat voldoet aan de eisen van het PKVW. Deze maatregel zorgt dat de inbreker meer tijd nodig heeft om binnen te komen. Vrijwel altijd lang genoeg om hem weer te doen afdruipen want hij wil maar één ding: Snel zijn slag slaan! Woningen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen hebben daarom een aanzienlijke lagere kans op een geslaagde inbraak ( wel tot 90%!). Veilig wonen is vooral een kwestie van bewust wonen, en geeft een veilig gevoel wanneer u weg of bv. op vakantie bent. Want onderschat een inbraak niet want deze kan naast materiële schade ook verstrekkende emotionele en psychologische gevolgen hebben voor de gedupeerde bewoners. Wilt u weten hoe het zit met de veiligheid van uw huis laat dan ook uw huis nakijken door een erkend PKVW bedrijf in uw buurt. In IJmuiden e.o. is de Firma Swier zo een erkend PKVW bedrijf die u hierin kan adviseren. Naast het nalopen van uw woning op het gebied van veiligheid kan dit bedrijf ook uw huis indien nodig beveiligen op het niveau van het certi icaat PKVW. Wilt u meer informatie kunt u altijd geheel vrijblijvend informeren bij Swier Slot-en Sleutelservice in IJmuiden op het Plein ( Tel ) Als uw huis PKVW is kunt u vaak korting krijgen op uw inboedelverzekering.

13 11 Maart 2015 Week 11 KUNSTSTOF KOZIJNEN * Medio maart gaan wij verhuizen naar een groter pand in Velserbroek! * Ga voor een persoonlijk advies naar onze showroom Van der Vlugt Vondelweg 540 Haarlem KUNSTSTOF KOZIJNEN RAMEN DEUREN SCHUIFPUIEN GARAGEDEUREN DAKKAPELLEN EN MEER! SELECTWINDOWS VOOR BETER WONEN VANDERVLUGT.NL Van der Vlugt verhuist naar Velserbroek Velserbroek wordt behalve een Gamma en een tuincentrum ook een kunststof kozijnen specialist rijker. Kees van der Vlugt heeft namelijk besloten zijn zaak van Haarlem naar Velserbroek te verhuizen. Zijn bedrijf is 60 jaar geleden groot geworden met de verkoop van behang, isolatieglas en kunststof kozijnen, maar hij richt zich inmiddels op zoveel meer. Eind maart zijn al onze producten met noviteiten te bewonderen in onze splinternieuwe showroom in Velserbroek, belooft Kees en legt kort uit: We richten ons op alles wat de woning beter maakt. Kunststof kozijnen, ramen, deuren, schuifpuien, dakkapellen, balkonbeglazing vouwwanden, garagedeuren, veranda s, zonwering, isolatieglas en nog veel meer. We kijken naar de wens van de klant. Wil deze het hele jaar rond genieten van het buitenleven, goed geïsoleerd en inbraakveilig wonen of wil de klant op de zolder binnen één dag een extra kamer? Kleurrijk Van der Vlugt produceert de kunststof kozijnen vanuit de eigen moderne Nederlandse fabriek GevelNed. Kunststof klinkt heel clean, maar tegenwoordig is dit duurzame, onderhoudsarme, isolerende en inbraakwerende materiaal niet meer van hout te onderscheiden. Onze kozijnen zijn dankzij onze eigen fabriek ColorNed in 125 kleuren verkrijgbaar, zelfs een matte, houtnerf of metallic folie is mogelijk. We produceren, kleuren en kopen de kozijnen groot in bij onze fabrieken. Dat merken klanten zowel aan de prijs als aan de kwaliteit, weet Kees. Daarnaast is Van der Vlugt dealer van Hörmann (garagedeuren), Pilkington (glas), Sun lex (balkonbeglazing en vouwwanden), Pallazzo (veranda s), OBUK (deuren) en Velux (dakramen). Feest Juist omdat Van der Vlugt zo n breed aanbod heeft, was een verhuizing gewenst. Kees verduidelijkt: De verkoop zit in Haarlem. De werkvoorbereiding en montage in IJmuiden. Met het pand in Velserbroek hebben we straks één locatie, zodat we korte lijnen hebben. Als je iets koopt om je huis te verbeteren, begint het feest voor ons pas: we gaan inmeten, producten bestellen, produceren, een montageafspraak inplannen en dan hebben we natuurlijk nog de aftersales. We hebben daar een mooi systeem voor, maar het werkt gewoon lekkerder om vanuit één vestiging te werken. Eyecatcher En niet zomaar een pand. Het pand op de Broekerdreef waar voorheen de Peugeotgarage zat, is met de volglazen gevel op de eerste en tweede verdieping een eyecatcher vanaf de Zeilmakerstraat. In de grote en lichte showroom staan de laatste ontwikkelingen tentoongesteld. Bezoekers kunnen hier in alle rust onze producten bekijken en ontdekken waarom kunststof tegenwoordig zo op hout lijkt. Dat komt niet alleen door de kleuren/folies, maar ook door de Hollandse Hoek (rechte verbinding), de verdektliggende scharnieren op de draai-kiepramen, de pro ielen met gelijkliggende aanslag en de nieuw ontwikkelde deurscharnieren zonder scharnierkapjes, promoot Kees, maar eigenlijk moet u zelf vanaf eind maart eens gaan kijken. Vanaf eind maart is iedereen welkom een kijkje te komen nemen in de nieuwe showroom. De of iciële opening vindt plaats op een zaterdag in juni. De uitnodiging volgt. Van der Vlugt is maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot en op zaterdag van tot uur.

14 12 Maart 2015 Week 11 Maak kans op 8-daagse vakantie Ibiza IJmuiden - Juwelier Rene Post is ooit begonnen in IJmuiden met Xanadu Bijoux. Met de opleiding Juwelier Goudsmid in Schoonhoven heeft hij altijd een juweliersbedrijf willen opzetten. Zijn bedrijf heeft hij nu al 18 jaar in Beverwijk en nu weer terug in de thuisbasis IJmuiden met zijn nieuwe winkel Amberjewels. Hij is erg trots met zijn Amberjewels, vernoemd naar zijn dochter Amber. Monique doet veelal de inkoop van diverse merken en verzorgt de etalages. Rene is wisselend in Beverwijk en IJmuiden. Ze hebben een erg goed en ijn team en zijn dus bijzonder blij met Andrea-Nancy en Esther. De merken die zij voeren zijn ook heel divers. Van Swarovski, Ti Sento, Guess etc. in Beverwijk tot LOTT-TOV-KMO- JDJ-KYBOE-CITIZEN-ICE WATCH-ENGELSRUFER- SILK in IJmuiden. Omdat zij graag willen laten zien wat voor prachtige trouwringen zij in huis hebben, is het idee ontstaan van een trouwringen-show. De nieuwste collectie is van FLAMINGO. Amberjewels heeft vanwege deze prachtige collectie trouwringen een mooie actie lopen. Omdat zij zelf Ibizagangers zijn, willen zij u graag met dit veelzijdige eiland kennis laten maken. Dus bent u op zoek naar mooie trouwringen van goede kwaliteit en wilt u kans maken op een 8-daagse honneymoonvakantie voor 2 personen naar Ibiza, dan verwelkomen zij u graag bij Amberjewels, Lange Nieuwstraat 401 in IJmuiden of Juwelier Rene Post, Breestraat 120 in Beverwijk. Blije Gezichten bij Loek Anderson Laat uw bouwplannen niet door Sushi Hot in Nederland Sushi is echt een trend geworden in Nederland en de All You Can Eat restaurants zijn link uit de pan gerezen. Daar kun je allerlei soorten sushi bestellen die met de hand vers worden klaargemaakt. Het is een kunst om sushi zelf te maken en de voorbereiding van de rijst is enorm belangrijk. Ik zal daar later op terugkomen en uitleg geven hierover. Ruim dertig jaar geleden toen ik als jong meisje begon bij Henk Schoorl in de afslag bij IJmuiden, kwamen daar veel Japanners die verse vis wilde bestellen om rauw (sashimi) te eten. Met name tonijn en zalm waren de meest populaire vissoorten, deze moesten echt dag vers zijn. In Nederland was er in die tijd nog maar weinig over bekend. Maar op dit moment is het een enorm succes geworden in de westerse landen en hebben we sushi geheel eigen gemaakt. Mijn liefde voor de Japanse keuken heeft zich verder uitgebreid en ben jaren later terecht gekomen in Bussum bij een goede vriend van mij die in Nederland de eerste Japanse Toko opende. Dit was een groot succes en na vele cursussen te hebben gevolgd van een echte Japanse Sushi chef ben ik daar workshops gaan geven. Het geheim van goede Sushi ligt bij het gebruik van de juiste rijstsoort. Het is van groot belang om de sushi rijst eerst goed te wassen totdat het water niet meer troebel is. Daarna een half uur laten staan zodat de rijst kan drogen voordat deze gebruikt kan worden om te stomen of te koken. Je hebt verschillende soorten sushi rijst die je in de supermarkt kan kopen, en daar heb je ook wel verschillende kwaliteiten en keuze in. Ik gebruik zelf altijd Nishiki rijst die oorspronkelijk a komstig is uit Japan en Korea. De vraag die mij vaak wordt gesteld is of sushi wel gezond is en ook past in een dieet. En ik kan zeggen dat dat heel goed te doen is en Sushi ( zoals de Japanners maken) is ook nog heel gezond. Er zijn weinig Japanners met overgewicht, zij hebben ook de hoogste levensverwachting van de wereld. Wist u dat zeewier rijk is aan jodium, kalk, vitamines o.a. B12 en mineralen en ook nog cholesterol en bloeddruk verlagend is? En het bevorderd ook nog eens een gezonde spijsvertering en gewichtsverlies en is goed voor je huid. Vis wordt verwerkt in de sushi gerechten en is heel gezond en levert vitamine B en is goed voor hart en bloedvaten. Dus wekelijks Sushi eten is geen straf en ook nog gezond! Auteur: Monique Valk asbest slopen! IJmuiden Fotozaak Loek Anderson is al een halve eeuw een begrip in IJmuiden. Talloze foto- en videocamera s met aanverwante artikelen zijn er in die tijd door Loek over de toonbank geschoven. Maar kiekjes en ilmpjes worden tegenwoordig vooral met mobieltjes gemaakt. Omdat Loek Anderson nog niet achter de bekende geraniums wil zitten, is hij ruim twee jaar geleden op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden. Hij is terug gegaan in de tijd en heeft een betaalbare manier gevonden om dierbare oude familiebeelden duurzaam te bewaren. Loek werkt nauw samen met een professioneel bedrijf waar alle smal- il, cameravideotapes, grote videobanden, dia s etc. digitaal worden overgezet. Dit wordt gedaan door een zéér vakkundig team dat de beelden op dvd, harde schijf en memory stick zet met hoogwaardige apparatuur. Loek: Er wordt topkwaliteit geleverd, slechte ilms worden gratis hersteld en videobanden eerst schoongemaakt. In de winkel bereken ik voor de klanten de kosten, dat kan niet telefonisch, om misverstanden te voorkomen. En dan lachend: De laatste tijd worden er doorn klanten uit de hele regio tassen vol met oude familiebeelden aangeboden om te digitaliseren. Omdat de kleuren en de scherpte verbeterd worden, geeft het resultaat vaak blije gezichten. Onlangs kwam er een klant uit Heemstede op de iets langs om zijn complimenten over te brengen! Alle familiebeelden worden opgehaald en teruggebracht in de winkel, zodat er geen risico s is van verlies. Kennemerlaan IJmuiden Mooie (ver)bouwplannen? Maar hoe zit het met de aanwezigheid van asbest in uw woning? Bij woningen gebouwd voor 1994 is het van groot belang om tijdig te weten of asbest wel of niet aanwezig is. Het is wettelijk verplicht om bij uw sloopmelding een asbestinventarisatierapport te leveren. Dit rapport moet door een gecertificeerd bedrijf worden opgesteld. BK ingenieurs is die specialist en levert de gewenste kwaliteit bij het inventariseren en rapporteren. Wij staan voor u klaar en leveren graag advies op maat. Contact Schakel BK ingenieurs in. Snel, efficiënt, vakkundig en onafhankelijk. Bel of stuur een naar onze specialisten via BK ingenieurs is een onafhankelijk landelijk opererend ingenieursen adviesbureau. BK ingenieurs is SC-540 gecertificeerd. ingenieurs T

15 13 Maart 2015 Week 11

16 14 Maart 2015 Week 11 S e n i o r e n w e e t j e s Wonen in De Luchte voelt als een warme deken Driehuis - Driehuizenaar Kick Pauls (84) woont in Service lat De Luchte in Driehuis. Regelmatig gaat hij met zijn vriendin (80) op stap. Lekker backpacken in Vietnam of gewoon met de iets Europa door. Kick bewoont een appartement in Service lat De Luchte te Driehuis met prachtig uitzicht op de lommerrijke tuin van het complex. Inmiddels woont hij daar alweer negen jaar. De eerste twee jaar samen met zijn vrouw en nu alweer zeven jaar alleen. Gelukkig dat wij die stap toen hebben gezet. Ik was 75 jaar en vond het nog niet nodig, maar mijn vrouw wilde graag naar De Luchte. Vooral ook, omdat je hier de mogelijkheid hebt om gebruik te maken van huishoudelijke hulp en de dagverse maaltijden uit de keuken van De Luchte. Iets wat mijn vrouw enorm aansprak. Helaas is zijn vrouw zeven jaar geleden onverwachts overleden, een klap die hard aankwam. Gelukkig hebben mijn kinderen en mijn vrienden mij goed opgevangen en kreeg ik veel aanloop van de andere bewoners. Het voelde allemaal als een warme deken. De beste zorg thuis Regio - Geen dure managers, geen dure panden, geen tussenschakels, gewoon zorg zoals deze bedoeld is. Buurtzorg is altijd bereikbaar, wie u aan de telefoon krijgt, komt u ook verzorgen. Wij kennen onze cliënten en zij kennen ons! Buurtzorg Nederland is enorm gegroeid, cliënten zijn tevredener geworden en de medewerkers ook, in 2014 was Buurtzorg Nederland beste werkgever, wat een absoluut signaal is in een tijd van bezuinigingen en de onzekerheid met betrekking tot de her inanciering van de zorg. Eigenlijk zijn de teams van Buurtzorg kleine bedrij jes op zich, allemaal met een Inmiddels heeft Kick een vriendin met wie hij avontuurlijke uitstapjes maakt. Wij hebben onlangs mijn 84e verjaardag in Vietnam gevierd. Een hele bijzondere ervaring! Met een rugzak en een rolkoffertje zijn we met het openbaar vervoer door heel Vietnam gereisd. We waren de oudste backpackers! En weet je wat nu zo ijn is als je hier woont? Als ik op reis ga, doe ik de deur op slot en dan weet ik dat er toezicht is. Als ik dan weer terugkom, is mijn appartement schoon en hoef ik mij geen zorgen te maken over het eten. Eenmaal thuis heeft Kick genoeg om handen. Twee keer in de week wandelt hij sowieso circa anderhalf uur met wandelgroep De Duin & Kruidberg lopers en daarnaast gaat hij twee keer in de week naar de sportschool. In combinatie met het lidmaatschap van zowel het bestuur van de service lat als van de recreatiecommissie, heeft Kick dagelijks een goedgevulde agenda. Meer weten over wonen in Service lat De Luchte in Driehuis? Zie U kunt ons bereiken via (0255) of via Op 14 maart a.s. verwelkomen wij u graag tussen en uur bij onze Open Dag! eigen identiteit, maar volgens de visie van Buurtzorg. Alleen al in Velsen zijn 3 teams van Buurtzorg actief: Team Velsen 1 in IJmuiden Centrum, IJmuiden Oost, Velsen Zuid telefoonnummer Team Velsen 2 in Driehuis, Santpoort en Velserbroek telefoonnummer Team Velsen 3 in IJmuiden Zeeen Duinwijk en Oud-IJmuiden telefoonnummer Heeft u zorg nodig dan kunt u ons rechtstreeks bellen, hiervoor hoeft u niet eerst naar een huisarts of specialist. Wij kijken samen met u welke verzorging of verpleging u nodig heeft en welke zorg het beste past bij uw situatie. Ben jij zorgprofessional en zoek je een afwisselende en uitdagende baan, dan zijn wij op zoek naar jou! Voor meer informatie bel naar een van de bovenstaande teams, of kijk op voor een team in uw buurt. Vangnet voor senioren en nabestaanden Regio - Senioren blijven langer zelfstandig wonen. Maar wat als iemand wegvalt? Dan komt er van alles op de nabestaanden af. Zij kunnen een beroep doen op Senioren Vangnet. Het bedrijf van Carol Watson helpt bij de administratie en praktische zaken, maar zorgt ook voor emotionele steun. De dagen na het overlijden van een dierbare staan vooral in het teken van afscheid. Daarna wacht een complete administratie: één grote papierwinkel. Senioren Vangnet brengt orde in de chaos. Daartoe heeft ze een persoonlijk memorandum ontwikkeld, een praktische map die overzicht biedt. Senioren Vangnet neemt veel werk uit handen. Bijvoorbeeld de tijdrovende en complexe afwikkeling van een nalatenschap. Carol boort daarvoor eventueel contacten aan uit haar netwerk in de uitvaartbranche. Voor gratis - huisontruimingen schakelt ze Goed2dehands in. Waar tijdgebrek of emoties iemand parten spelen, geeft Carol persoonlijke aandacht. Ze fungeert bij calamiteiten als eerste contactpersoon en regelt een afscheid aan de hand van de wensenlijst. Carol houdt een inloopspreekuur op het Noordeinde in Landsmeer. Daarnaast bezoekt ze graag mensen thuis - van de Kop van Noord-Holland tot Rotterdam. Ook voor de belastingaangifte 2014 en huishoudtips kunnen senioren bij haar terecht. Seniorenweetje Rond 1930 zijn voor 100 gulden certi- icaten gekocht. Soms is er in één keer voor betaald en soms is er jarenlang premie voor afgedragen. Verzekeringsmaatschappijen kunnen de nieuwe overgenomen polissen vaak niet meer toesturen. De betrokkenen zijn in veel gevallen immers verhuisd en de contactgegevens zijn niet bekend. Vaak per toeval stuiten kinderen op zo n certi icaat. Zij kunnen na het overlijden van de klant een claim neerleggen. (De verzekeringsmaatschappijen zijn niet verplicht om de klanten hierop te wijzen of adressen te achterhalen. Evenmin hoeven ze hierbij te adviseren of te ondersteunen en vragen ze om bewijzen, zoals een overlijdensakte of rouwkaart van soms 20, 30 jaar terug).

17 15 Maart 2015 Week 11 Stem 18 maart CDA Fans van Noord-Holland Lijsttrekker Jaap Bond Mijn naam is Jaap Bond, 57 jaar oud, gehuwd en vader van 3 zoons. Ik ben opgegroeid in een echt ondernemersgezin. Mijn eerste baan had ik in de viswinkel van mijn vader. Na mijn studie aan de politie academie ben ik 28 jaar werkzaam geweest bij de politie. De veiligheid van Nederland is van groot belang en ik vond het belangrijk hier een bijdrage aan te leveren. Naast die baan was ik actief bij het CDA in de gemeente Edam-Volendam. Ik vind het fantastisch om mij in te kunnen zetten voor de mooiste provincie van Nederland. Mijn doel is om u zorgeloos te laten wonen, werken en recreëren. Om dit waar te maken heb ik uw vertrouwen en steun nodig. Daarom mijn oproep aan u: stem 18 maart CDA! Voor de vrijwilligers CDA is de partij van en voor de mensen. De vrijwilligers werken vanuit het hart en zien om naar de medemens. Het CDA ziet het grote belang van vrijwilligers voor de samenleving en heeft veel respect voor hun inzet. Dit zijn de begeleiders van het jeugdelftal van de plaatselijke voetbalvereniging, die monumenten onderhoudt. Ook zijn er veel vrijwilligers in het groen. Zij houden het strand schoon, planten bomen, snoeien struiken, beschermen de nesten van weidevogels en zijn gids in het bos. Het CDA wil daarom de provinciale bijdrage voor de vrijwilligers in stand houden. Voor de regio CDA heeft voelsprieten in alle regio s van Noord-Holland, daarom weten we wat er speelt. Het CDA ondersteunt regionale projecten als de onderzoeksreactor in Petten, de Zeesluis in Amsterdam en het havencomplex in Den Helder. Dit zorgt voor veel werkgelegenheid in de betreffende regio s. Het CDA heeft aandacht voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van kleine kernen. Het CDA maakt zich daarom sterk voor het behoud van de pinautomaat, de school en het dorpshuis, en wil buurtbussen inzetten om heel Noord-Holland bereikbaar te houden. Daarnaast hebben veel regio s te maken met leegstand, wat zorgt voor verloedering en een gevoel van onveiligheid. Het CDA wil daarom geen megawinkels of winkelcentra buiten bestaande winkelgebieden. Voor de ondernemers Het CDA steunt de lokale ondernemer, zij zijn de motor van de economie en van de lokale samenleving. De lokale ondernemer vormt het hart van een dorpsgemeenschap of een wijk in een stad en maakt de plaatselijke intocht van Sinterklaas, de festiviteiten met Koningsdag en de sporttoernooien mogelijk. Het CDA zet daarom in op een nieuw innovatieprogramma voor het midden- en kleinbedrijf in Noord-Holland dat zich richt op een bredere toepassing van hoogwaardige kennis, versoepeling van regels voor vestigingen en steun voor de kleine kernen. Ook willen we rigide regels, procedures en commissies afschaffen en zijn we tegen lastenverhoging. De provincie Noord-Holland is nu de provincie met de laagste belastingen (opcenten) en dat willen we zo houden. De economische krachtpatsers van Noord-Holland verdienen ook steun. Zij zorgen voor economische groei en werkgelegenheid. Hierbij kan worden gedacht aan de duurzame groei van Schiphol, de havens van Amsterdam, het Noordzeekanaalgebied, Seed Valley en de Greenports Noord-Holland Noord en Aalsmeer. Regionale speerpunten Het leveren van een bijdrage aan de aanleg van Park 21 in de De realisatie van een Oost-West verbinding in het gebied tussen Noord- Behoud van de groene long tussen Velsen, Haarlemmerliede/Spaarn- Toegankelijk maken van alle natuur- en recreatiegebieden in de komende Het wegvallen van de draagvleugelverbinding is een gemis. Het CDA wil op zoek naar goedkopere en milieuvriendelijkere alternatieven die een aandachtspunt. Hierbij moet worden uitgegaan van het stand-still principe, zodat de overlast beslist niet groter wordt. Samen voor de Jaap Bond

18 16 Maart 2015 Week 11 Nadere afspraken met Amsterdam over aangepaste geluidszone Westpoort Halfweg - Op 20 januari 2015 stemden Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland in met het inpassingsplan voor het aanpassen van de geluidzones van bedrijventerreinen HoogTij en Westpoort. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, gemeente Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam hebben in januari een samenwerkingsagenda opgesteld met afspraken om overlast voor inwoners van Halfweg terug te dringen. Door het aanpassen van de geluidszones is economische groei op de twee bedrijventerreinen in het havengebied mogelijk en zijn er extra woningen mogelijk in de Sloterdijken. Deze aanpassing vloeit voort uit de Visie Noordzeekanaalgebied 2040, die beoogt de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam te versterken en de nadruk legt op het zo intensief mogelijk gebruiken van bestaande bedrijfsterreinen. Op het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de besluiten hogere waarden geluid Westpoort en HoogTij zijn in totaal 93 brieven met zienswijzen ingediend. De zienswijzen gingen onder meer over de balans tussen wonen en economie en de verwachte geluidsoverlast. Ook het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude diende een zienswijze in. De zienswijze van Haarlemmerliede en Spaarnwoude ging met name in op de mogelijke geluidsoverlast van de havenactiviteiten in de toekomst en de stapeling van geluid in Halfweg-Noord waaronder vlieg-, trein- en wegverkeer. De zienswijze van de gemeente leidde niet tot wijzigingen in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) maar wel tot nadere afspraken met de gemeente Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam. In de samenwerkingsagenda hebben de colleges van de gemeenten Amsterdam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de directie van Havenbedrijf Amsterdam afspraken gemaakt over de uitvoering rondom thema s uit de Visie Noordzeekanaalgebied en het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). De samenwerkingsagenda beoogt de overlast in Halfweg concreet terug te dringen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het dezoneren van de groene zone rond Halfweg-Noord. Gemeente Amsterdam is bereid om samen met de provincie te onderzoeken hoe deze groene zone in het volgende bestemmingsplan uit het gezoneerde industrieterrein Westpoort gehaald kan worden, ofwel te dezoneren. Het college van gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is tevreden met de gemaakte afspraken. Op deze manier kan er in goed overleg tegemoet worden gekomen aan eventuele geluidsoverlast. Daarom heeft het college besloten om de ingediende zienswijze in te trekken. Naar aanleiding van bovenstaand persbericht heeft onze redactie aan de heer Westerman, wethouder in de gemeente Haarlemmeliede en Spaarnwoude en voormalig wethouder in Velsen de volgende vragen gesteld. 1. Is de verbetering voor de exploitatie van de twee bedrijfsterreinen niet een verslechtering voor het toch al niet al best lopende Polanenpark aan de andere zijde van gemeente Haarlemmerliede en Spaarmwoude? Antwoord: De ontwikkelingen van het bedrijventerrein Polanenpark hangen samen met de ontwikkelingen in de gehele Schiphol- en havenregio. Daarbij is samenwerking (die momenteel licht groeiend is) zinvoller dan concurrentie. 2. Wat voor garanties heeft de gemeente ontvangen waardoor de lee kwalitiet in Haarlemmerliede en Spaarnwoude niet zal verslechteren? Dit omdat het in het persbericht wordt aangegeven dat het college besloten heeft om de ingediende zienswijze in te trekken. Antwoord: De zienswijze is ingediend om de, al in 2013, gemaakte afspraken met gemeente Amsterdam, Haven Amsterdam en de provincie te bevorderen. De genoemde punten in onze zienswijze op het PIP Geluid worden nu in overleg met alle partijen opgepakt via de ondertekende samenwerkingsagenda. Dit overleg wordt gevoerd onder voorzitterschap van onze gemeente. 4. Wat is uw mening aangezien u ook in de Gemeente Velsen wethouder bent geweest, over een eventuele samenvoeging tussen de gemeentes Velsen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude? Antwoord: Het proces over de toekomst van deze gemeente is in volle gang. Uiteindelijk zal de gemeenteraad als volksvertegenwoordiger een afgewogen besluit nemen. Natuurlijk heb ik er ook een mening over, maar mijn mening moet in dit onderzoeksproces niet voorop staan. Nu bevragen we de bevolking, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en andere relaties van de gemeente. Uiteindelijk maakt de gemeenteraad een keuze. Daarom is het niet aan mij om hier een mening over te geven. 5. Denkt u dat de gemaakte afspraken een eventuele samenvoeging van deze gemeentes in de weg kan zitten? Antwoord: De afspraken die in de samenwerkingsagenda staan opgenomen zullen een eventuele samenvoeging met welke gemeente dan ook niet in de weg staan. Het gaat vooral om afspraken met betrekking tot de geluidscontouren tussen de Amsterdamse Haven en de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Tata Steel IJmuiden - Het staalbedrijf in IJmuiden, inmiddels onderdeel van Tata Steel, is al bijna een eeuw lang een begrip in de IJmond. Vliegend over de kust kun je de volle omvang van het bedrijf pas echt bevatten: een verzameling van meer dan twintig fabrieken, installaties en onderzoekscentra op 750 hectare, verbonden door 100 kilometer spoorlijn, 80 kilometer weg en 55 kilometer transportband. Tata Steel in IJmuiden produceert jaarlijks zo n 7 miljoen ton staal. De locatie is opmerkelijk. De meeste staalbedrijven zijn gevestigd bij grote steden of in de nabijheid van grondstofmijnen. De vestigingsplek is weloverwogen gekozen. Belangrijke factoren waren de natuurlijke gesteldheid van de bodem en de toegang tot de Noordzee en het Noordzeekanaal. De zandgrond leent zich uitstekend voor het vestigen van industrie. De bodem klinkt namelijk niet in. De ligging aan zee, met later een eigen diepzeehaven, is perfect als je voor je grondstoffen afhankelijk bent van aanvoer uit andere delen van de wereld. En het Noordzeekanaal zorgt voor de belangrijke verbinding met Amsterdam en klanten in heel Europa. Eind 19e eeuw kwam in Nederland de industrialisatie op gang en groeide de behoefte aan staal. Tot de Eerste Wereldoorlog was Nederland daarvoor aangewezen op import uit Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Met het uitbreken van de oorlog stagneerde die aanvoer. Om deze kwetsbaarheid weg te nemen, werd in 1918 een Nederlands hoogoven- en staalbedrijf opgericht: de Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken. De landelijke overheid was daarbij betrokken vanwege het strategische belang om een voor de Nederlandse economie cruciale basisindustrie op te richten. De Hoogovens te Velsen, zoals het bedrijf op oude schoolplaten wordt aangeduid, werden een belangrijke motor voor de landelijke én de regionale economie. Bijna honderd jaar geleden werd niet alleen een staalbedrijf opgericht, maar werd ook de basis gelegd voor een nieuwe en hechte gemeenschap, met woningbouw en velerlei faciliteiten, van scholing en medische zorg tot sportvoorzieningen. Tata Steel in IJmuiden is onlosmakelijk verbonden met de IJmond. Veel van de ruim werknemers wonen er. Toeleveranciers uit allerlei sectoren zorgen voor een veelvoud aan banen in de wijde omtrek. Het staalbedrijf is uitgegroeid tot een hightech bedrijf dat toonaangevend is op het gebied van het ontwikkelen en produceren van duurzame staalproducten, waarmee klanten onder meer zuinigere auto s, windmolens of energiebesparende bouwproducten fabriceren. Miljoenen tonnen staal, geproduceerd op die unieke locatie aan het Noordzeekanaal, vinden jaarlijks hun weg vanuit de IJmond naar klanten over de hele wereld. 3. Kunt u de voordelen omschrijven van de gemaakte afspraken voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude? Antwoord: De door ons ingediende zienswijze heeft geleid tot een samenwerkingsagenda waarbij de afspraken uit 2013 nu serieus en in goed overleg met elkaar worden opgepakt. De punten die op de agenda staan zijn onder andere reductie van geluidsoverlast door woningisolatie. Bezoek eens onze website

19 17 Maart 2015 Week 11 Verkoop van bedrijfspanden; Aankoop van bedrijfspanden; Verhuren bedrijfspanden; Taxaties; Diverse bedrijfsruimtes te huur vanaf 400,- per maand. O.a. de Visserijstraat 3C, Middenhavenstraat 40-03, Middenhavenstraat 46F, Strandweg 20F. Vraag ons naar de voorwaarden! Diverse kantoorruimtes te huur vanaf 300,- per maand. O.a. de Industriestraat 25, Strandweg 20C, Zadelmakerstraat 64, Middenhavenstraat 40-04A. Vraag ons naar de voorwaarden! Verkeersschool POST Totaalpakket Brommer nu 307,50 Incl. theorielessen, theorie examen, 4 uur praktijkles en praktijkexamen. Eerste 4 uur autorijles nu 100,- Dokweg CA IJmuiden Alkaarseweg DP Beverwijk

20 18 Maart 2015 Week 11 Aftrap op 20 februari voorafgaande aan wedstrijd Telstar - FC Volendam Playing for Success IJmond feestelijk van start gegaan VELSEN-ZUID- Met een grote bal en een aantal leerlingen hebben wethouder Annette Baerveldt van de gemeente Velsen en voorzitter Chris van der Zwan van stichting Telstar Thuis in de Wijk de of iciële aftrap verricht van Playing for Success IJmond. Dit gebeurde op vrijdag 20 februari, vlak voor aanvang van de wedstrijd van de Witte Leeuwen tegen FC Volendam. Een paar uur eerder was met dezelfde grote bal het leercentrum al feestelijk geopend, dat voor Playing for Success is ingericht naast de Oosttribune van het stadion van Telstar. Dit gebeurde door gedeputeerde Jan van Run van de provincie Noord-Holland. Daarnaast was er voor de vele genodigden een demonstratie van de leerlingen en een talkshow met een aantal betrokkenen over de kracht van de zogenoemde WOW-factor, die een belangrijke rol speelt bij het leren in de omgeving van een voetbalstadion. Het naschoolse educatieve programma Playing for Success is in de IJmond begin november gestart met de eerste groep kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Tien weken lang komen deze kinderen een keer in de week na schooltijd naar het Telstarstadion in Velsen- Zuid. Het speelse programma, waaraan ook spelers en speelsters van Telstar hun medewerking verlenen, leidt tot meer motivatie en zelfvertrouwen en daardoor tot betere prestaties. Inmiddels draaien er meerdere groepen uit het basisonderwijs en binnenkort start de eerste groep uit het voortgezet onderwijs Playing for Success IJmond is een initiatief van Telstar, de maatschappelijke stichting Telstar Thuis in de Wijk en het basis- en voortgezet onderwijs in de regio. Zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Velsen hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de realisatie van het educatieve programma en het leercentrum. Daarnaast zijn er bijdragen van Kinderpostzegels Nederland, Tata Steel en een aantal an- dere fondsen en sponsors. Zo is een belangrijk deel van de opbrengst van de veiling van het vaatje haring in 2013 gebruikt voor het opstarten van Playing for Success. En uiteraard dragen het onderwijs, de club Telstar en de maatschappelijke stichting zelf in belangrijke mate bij aan Playing for Success IJmond. Playing for Success beschikt telt inmiddels 25 leercentra in het hele land. De meeste zijn gevestigd in het stadion van een betaald voetbalorganisatie. Het is de ambitie van Playing for Success Nederland om leercentra te openen bij alle betaald voetbalclubs in Nederland. Bij Telstar zal Playing for Success, dat zich in eerste instantie richt op de regio IJmond, in ieder geval drie schooljaren worden uitgevoerd. Als dit voldoende resultaten oplevert, wordt het programma indien mogelijk duurzaam voortgezet. Arjan de Zeeuw neemt afscheid in stijl Voormalig Telstar speler Arjan de Zeeuw zal voorafgaande aan de wedstrijd Telstar Jong PSV (vrijdag 20 maart a.s.) in stijl afscheid nemen van het voetbal en het Nederlandse Politie Elftal in het bijzonder. Het bondselftal van de Nederlandse Politie, voor wie De Zeeuw tegenwoordig werkzaam is, neemt het op tegen een gelegenheidsteam met daarin voormalig Telstar en carrière collega s. De ploeg met oud-teamgenoten van Arjan de Zeeuw zal gecoacht worden door Telstar legende Simon Kistemaker. Hij heeft de beschikking over spelers als Ron de Roode, Regillo Simons, Denny Landzaat, Brian Tevreden, Sander Oostrom en Jurgen Streppel. Het is voor ons prachtig, en een hele eer, dat iemand als Arjan de Zeeuw bij zijn eerste profclub zijn afscheid komt vieren. Wij hopen er met zijn allen een onvergetelijke avond van te maken en Arjan het afscheid te kunnen geven wat bij een speler met zo een staat van dienst past. Aldus Pieter de Waard, algemeen directeur Telstar. Na zijn carrièrestart bij Telstar beleefde de Zeeuw grote successen in het Engelse voetbal. In meer dan 400 wedstrijden in Engeland, waarvan bijna 150 op het hoogste niveau, verdedigde hij de kleuren van Barnsley, Wigan Athletic, Portsmouth en Coventry City. De Zeeuw promoveerde tot twee maal toe naar hoogste niveau (1997 met Barnsley FC en in 2003 met Portsmouth FC). Naast meerdere uitverkiezingen tot speler van het jaar werd de Zeeuw in 2007 door de Foto s Ron Pichel supporters van Wigan zelfs uitgeroepen tot speler van de eeuw. In 2008 beëindigde de Zeeuw zijn actieve loopbaan en richtte hij zich op zijn maatschappelijke carrière bij de politie. Het is voor u als supporter mogelijk deze unieke wedstrijd bij te wonen. Met uw toegangskaart voor de wedstrijd Telstar Jong PSV bent u tevens welkom bij deze voorwedstrijd, die om uur begint. Speciaal hiervoor zal de stadionkassa vervroegd openen. Hou de website van Telstar in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het eerbetoon aan Arjan de Zeeuw. Een greep uit de voormalig clubgenoten die op 20 maart acte de presence geven: Oud-collega s Telstar: Sander Oostrom Rini van Roon Jurgen Streppel Ron de Roode Walter Smak Rogier Koordes Brian Tevreden Alami Ahannach Regillo Simons Ton Pronk Ronald Hoop Frans van der Heide Marcel Oerlemans Richard Plug Michel Nok Simon Kistemaker Toon Beijer Oud-collega s uit zijn periode in Engeland: Denny Landzaat (Wigan Athletic) Harald Wapenaar (Portsmouth FC) Laurens ten Heuvel (Barnsley FC)

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Maak het thuis gemakkelijker met de diensten van ZINN Service.

Maak het thuis gemakkelijker met de diensten van ZINN Service. Maak het thuis gemakkelijker met de diensten van ZINN Service. Wilt u het uzelf thuis gemakkelijker maken? Dan is het goed om te weten dat ZINN Service een uitgebreid aantal diensten biedt. De diensten

Nadere informatie

Nu 10% korting op uw winteronderhoudsbeurt!

Nu 10% korting op uw winteronderhoudsbeurt! De tijd van reflecteren is weer begonnen en wij van RPR kunnen terugkijken op een historisch jaar. Je opent tenslotte niet elk jaar een nieuw pand, een nieuw gebouw dat ons in staat heeft gesteld als bedrijf

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

[Geef tekst op] Hockeyclub MHC DES 70 jaar (1942-2012) ADVERTEREN in de jubileum krant

[Geef tekst op] Hockeyclub MHC DES 70 jaar (1942-2012) ADVERTEREN in de jubileum krant [Geef tekst op] Hockeyclub MHC DES 70 jaar (1942-2012) ADVERTEREN in de jubileum krant Hockeyclub MHC DES In het jaar 2012 viert Hockeyclub MHC DES haar 70-jarig bestaan. Sinds de oprichting heeft de club

Nadere informatie

Welkom namens Annet & Renate Welkom namens Patrick en Alexander

Welkom namens Annet & Renate Welkom namens Patrick en Alexander Welkom namens Annet & Renate Welkom namens Patrick en Alexander Agenda Nieuws van Ons Huis Evenement 2015 Werving NSGK Planning Ons Huis doelen 2015 (Annet) Info evenement - Aantal inschrijvers & vrijwilligers

Nadere informatie

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Hasmik Matevosyan, mode-onderzoekster Mode-industrie zonder verspilling Hasmik Matevosyan (1987) studeerde

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie Kit Fondsenwerving De Mobilisation Kit Dam tot Damloop Fédération Française de la Cardiologie Loop voor een goed doel! Deelname aan dit evenement is natuurlijk op zichzelf al een geweldige prestatie, maar

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

15 jaar. 19&21 april 24&25 mei. Open dagen. Get inspired! www.rmr.nl

15 jaar. 19&21 april 24&25 mei. Open dagen. Get inspired! www.rmr.nl 15 jaar Handmade HANDMADE luxury LUXURY interiors INTERIORS EEN een HUIS Huis WORDT wordt GEBOUWD, gebouwd, MAAR maar EEN een THUIS thuis MOET moet GEVORMD gevormd WORDEN worden 19&21 april 24&25 mei Open

Nadere informatie

Gefeliciteerd mommies! Geboortes. Inbalance News. Oktober nr 3

Gefeliciteerd mommies! Geboortes. Inbalance News. Oktober nr 3 Oktober nr 3 2013 Nieuwe instructeurs Korting 16 november 100 % Boeken Arnhemse moeders 2x trainen App Inbalance News Gefeliciteerd mommies! Geboortes Moeder Laura 20 september bevallen van zoon Pepijn.

Nadere informatie

Binden, Boeien en Verbinden

Binden, Boeien en Verbinden Binden, Boeien en Verbinden Vrijwilligersbeleid gemeente Valkenswaard 2011-2014 Uitvoeringsnota 2013 Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 31 maart 2011 de nota Binden,

Nadere informatie

U kunt per les reserveren. Startdatum van de lessen is woensdagavond 5 oktober.

U kunt per les reserveren. Startdatum van de lessen is woensdagavond 5 oktober. Nieuwarchief ArtiChic officieel HotPot Dealer Op 23 december 2011 is ArtiChic officieel HotPot dealer geworden. Wij zijn hier erg trots op! Lees meer over de HotPot op de website en kom een mooi sieraad

Nadere informatie

De macht van spierkracht Waarom krachttraining zo belangrijk is voor de gezondheid Pagina 3-6. Alles voor een mooie huid 10 verzorgingstips Pagina 8-9

De macht van spierkracht Waarom krachttraining zo belangrijk is voor de gezondheid Pagina 3-6. Alles voor een mooie huid 10 verzorgingstips Pagina 8-9 C M Y K Seite 1 De krant voor fitness, gezondheid en lokaal afslanken, De macht van spierkracht Waarom krachttraining zo belangrijk is voor de gezondheid Pagina 3-6 Alles voor een mooie huid 10 verzorgingstips

Nadere informatie

tot 20.138,85 korting

tot 20.138,85 korting profiteer nu! op=op sla je slag! geldig van 17 november t/m 6 december 2015 tot 20.138,85 korting Informatie Apeldoorns Absurde Kortingskrant WAAROM ZOU JE MEEDOEN? Bijna alle media zijn gericht op adverteren

Nadere informatie

De vierde campagne van Plaza staat alweer voor de deur. Zoals jullie weten zal deze campagne 3 weken duren: De looptijd is: 7 maart 27 maart.

De vierde campagne van Plaza staat alweer voor de deur. Zoals jullie weten zal deze campagne 3 weken duren: De looptijd is: 7 maart 27 maart. Veghel, februari 2016 Beste Plaza ondernemer, De vierde campagne van Plaza staat alweer voor de deur. Zoals jullie weten zal deze campagne 3 weken duren: De looptijd is: 7 maart 27 maart. Deze derde campagne

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Heer, U kent mij als geen ander U weet of ik zit of sta en U kent ook mijn gedachten voordat ik iets zeggen ga

Heer, U kent mij als geen ander U weet of ik zit of sta en U kent ook mijn gedachten voordat ik iets zeggen ga Hieronder staan de teksten van nieuwe liedjes, zodat jullie ze thuis ook kunnen oefenen: 'k Heb Jezus nodig heel mijn leven 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, in m'n

Nadere informatie

Lotza's Studios Griekenland Santorini Finikia

Lotza's Studios Griekenland Santorini Finikia Lotza's Studios Griekenland Santorini Finikia 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Lotza's Studios - (Griekenland Santorini Finikia) - 3 sterren 1.2. Faciliteiten en afstanden Zwembad:

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 5 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 6 Inschrijfformulier

Nadere informatie

FINE ART TROUWFOTOGRAFIE. Annelien Nijland

FINE ART TROUWFOTOGRAFIE. Annelien Nijland 2013 FINE ART TROUWFOTOGRAFIE Annelien Nijland 1Z i j z e i d e n J a 23 Referenties t r o u w r e p o r t a g e s Prijzen M i j n f a v o r i e t... t i j d l o o s, s t r a k é n w a r m Album 4V e e

Nadere informatie

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten Goed voorbereid slagen voor het staatsexamen NT2 programma 1 Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN niveau B1 tijdsduur: 120 minuten Deel 1: Zinnen afmaken 15 opdrachten Maak de zinnen af: 1. Het is in de vakantie

Nadere informatie

Fit in je Hoofd, Goed in je Vel.

Fit in je Hoofd, Goed in je Vel. Fit in je Hoofd, Goed in je Vel. Goed in je vel zitten Vandaag: 1) Wat is geestelijk gezond? 2) Fit in je Hoofd en 10 positieve stappen 3) Slot en doel 1) Wat is geestelijk gezond? Wie zich mentaal goed

Nadere informatie

HeartHolidays HeartCare HeartSupport HeartSponsor STICHTING HEARTBEAT WENST IEDEREEN EEN BIJZONDER GELUKKIG EN GEZOND 2008! Verder in dit nummer:

HeartHolidays HeartCare HeartSupport HeartSponsor STICHTING HEARTBEAT WENST IEDEREEN EEN BIJZONDER GELUKKIG EN GEZOND 2008! Verder in dit nummer: Pagina 1 Verder in dit nummer: HeartVilla 2 HeartDays - Team Hartrijden.nl 2 HeartSafe Tiel 3 HeartEvent 3 Steun Medel 4 Kerstkaart Cruit 4 Doneer per telefoon 4 Dam tot dam Loop en Fietstocht 5 Heartbeat

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

S p o n s o r b r o c h u r e

S p o n s o r b r o c h u r e S p o n s o r b r o c h u r e Het evenement Haarlemmermeer Culinair is een arlijks terugkerend culinair spektakel met als doel de inwoners van de Haarlemmermeer e.o. een onvergetelijke culinaire ervaring,

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

China Light Sprookjeshof

China Light Sprookjeshof China Light Sprookjeshof Afgelopen week zijn jullie al wel iets voorbij zien komen over het China Light waar we naar toe zijn geweest in het Sprookjeshof Zuidlaren. Ik heb alle foto,s nu online gezet en

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

Nieuwsbrief MHCU. Oktober 2017

Nieuwsbrief MHCU. Oktober 2017 Nieuwsbrief MHCU Oktober 2017 Van de voorzitter Gelukkig nieuwjaar voor alle MHCUleden en betrokkenen! Dat klinkt misschien vreemd, maar het is een nieuw hockeyjaar en daar horen ook goede voornemens bij.

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN KLEINE MENSEN GROTE WENSEN Voor de betere kinderopvang DOOR DE OGEN VAN KINDEREN Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang

Nadere informatie

Mijn Autocoach Ebook

Mijn Autocoach Ebook Mijn Autocoach Ebook Even voorstellen 8 technische aankoop tips 6 onderhandel tips Voor wie is Mijn Autocoach Hoe werkt Mijn Autocoach Tarieven Onze partners 3 4 5 6 7 8 9 Dit Ebook is opgesteld door Mijn

Nadere informatie

Informatie. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma. voor GROEP 5 van het basisonderwijs Gemeente. Woudrichem BROCHURE. www.cultuurpuntaltena.

Informatie. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma. voor GROEP 5 van het basisonderwijs Gemeente. Woudrichem BROCHURE. www.cultuurpuntaltena. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma www.cultuurpuntaltena.nl Informatie voor van het basisonderwijs Gemeente Woudrichem 019500_BIBLIOTHEEK_ALTENA_brochure_CPA_MuziekWijzer_Altena_A5.indd 16-17

Nadere informatie

2. Op een bruiloft. 3. Wanneer je de hond uitlaat

2. Op een bruiloft. 3. Wanneer je de hond uitlaat Zijn die leuke mannen er nou überhaupt nog wel? Dat is iets wat single vrouwen zich vaak afvragen. JA, die leuke mannen zijn er zeker nog wel. Waar dan? vraag jij je af. Wij hebben voor jou 15 plekken

Nadere informatie

Het jaarlijks Kerstfeest

Het jaarlijks Kerstfeest Het jaarlijks Kerstfeest Voor het tweede opeenvolgende jaar was LLT voor het kerstfeest te gast bij restaurant Den Eyck in Kasterlee. Dit jaar, op 17 december 2011, waren de weergoden ons gunstiger gezind.

Nadere informatie

het totaalplan voor uw BUREAUSTOEL

het totaalplan voor uw BUREAUSTOEL het totaalplan voor uw BUREAUSTOEL kwaliteit. comfort. UITSTRALING. service. goede keuze KEUZE Wie Chair Repair = Harold Werner Al 26 jaar werk ik met veel plezier in de meubelbranche. Ik heb ontzettend

Nadere informatie

Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw

Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw VEILIG WONEN, PRETTIG WONEN U woont in een woning met het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Niet alleen uw woning, maar uw hele buurt is gebouwd op een zo groot mogelijke

Nadere informatie

Online kopen www.sieradendiscounter.nl www.horlogediscounter.nl. Speciale Seiko actie Tot wel 80,- korting op een écht SEIKO-horloge

Online kopen www.sieradendiscounter.nl www.horlogediscounter.nl. Speciale Seiko actie Tot wel 80,- korting op een écht SEIKO-horloge Online kopen www.sieradendiscounter.nl www.horlogediscounter.nl Speciale Seiko actie Tot wel 80,- korting op een écht SEIKO-horloge Topmerken sieraden Op www.sieradendiscounter.nl Pandora, Zinzi, Swarovski,

Nadere informatie

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Een eigen huis.. Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving M.H. Kwekkeboom (red.) A.H. de Boer (SCP) C.van Campen

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

weeknieuws 24 cursus 2014 2015 6 maart 2015

weeknieuws 24 cursus 2014 2015 6 maart 2015 PC basisschool Stadskwartier Catharinastraat 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Pluskinderopvang Stadskwartier 0615267632 (ook voor afmeldingen) weeknieuws

Nadere informatie

God heeft mensen gemaakt om van Zijn glorie te genieten.

God heeft mensen gemaakt om van Zijn glorie te genieten. Les 3 God heeft mensen gemaakt om van Zijn glorie te genieten. Thema s: -God heeft mensen naar Zijn beeld gemaakt om te tonen hoe bijzonder Hij is. -God verlangt ernaar om een intieme relatie te hebben

Nadere informatie

Mr Dim Turkije Zuid-Egeïsche kust Göcek

Mr Dim Turkije Zuid-Egeïsche kust Göcek Mr Dim Turkije Zuid-Egeïsche kust Göcek 1. Algemene informatie Eliza was here - Mr Dim - /turkije/_zuid-egeische_kust/gocek_/mr_dim.htm 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Mr Dim - (Turkije Zuid-Egeïsche

Nadere informatie

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten?

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? 4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? Deze zomer was ik op familiebezoek in Honduras. Geheel onverwacht liep ik er twee oude bekenden tegen het lijf. Ze stonden pardoes voor mijn neus. Ik

Nadere informatie

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner:

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner: Boetseweg 47 7895 AV Roswinkel telefoon: 0591 785 780 www.jolandalinders.com e-mail: info@jolandalinders.com IBAN: NL32 KNAB 0729 6439 99 BIC: KNABNL2H KvK nummer: 59561742 BTW nummer: NL155366701B02 Alsjeblieft!

Nadere informatie

De voorraad De aanhanger Het industrieterrein

De voorraad De aanhanger Het industrieterrein 1.1 de industrie De fabriekshal Aantreffen Allergrootst De voorraad De aanhanger Het industrieterrein Afleveren Overnemen De delfstof Industrieterrein Een industrieterrein is een plaats waar veel fabrieken

Nadere informatie

RELATIE COACH OPLEIDING WEEKEND 2016

RELATIE COACH OPLEIDING WEEKEND 2016 RELATIE COACH OPLEIDING WEEKEND 2016 Health Balance Group Generaal Eisenhowerweg 4, 5056 CR Berkel-Enschot, Nederland T: +31 6 11424494 - I: www.healthbalance.nu - E: info@healthbalance.nu Voorwoord Je

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen 5. Overtuigingen Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen Een overtuiging is een gedachte die je hebt aangenomen als waarheid doordat ie herhaaldelijk is bevestigd. Het is niet meer

Nadere informatie

Energiek de lente in!

Energiek de lente in! Miniboekje Energiek de lente in! 10 tips voor meer balans & energie Beste lezer, Dit boekje is een klein cadeautje voor u! De lente is weer begonnen en de bomen staan te popelen om uit te lopen. Koeien

Nadere informatie

Online Coaching. Creatieve & Persoonlijke Ontwikkeling. Ontwikkel creatief denken! Vind inspiratie in je leven! Maak kennis met superleuke technieken!

Online Coaching. Creatieve & Persoonlijke Ontwikkeling. Ontwikkel creatief denken! Vind inspiratie in je leven! Maak kennis met superleuke technieken! Ontwikkel creatief denken! Vind inspiratie in je leven! Maak kennis met superleuke technieken! Leer spelenderwijs beter tekenen en schilderen! Leer technieken voor expressie in woord en beeld! Vind balans

Nadere informatie

donderdag 22 januari: 14.30 uur: teamvergadering vrijdag 23 januari: groep 3-4: Heemkundegebouw

donderdag 22 januari: 14.30 uur: teamvergadering vrijdag 23 januari: groep 3-4: Heemkundegebouw B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 B a s i s s c h o o l d e r R e g e n b o o g 1 5 m e i 2 0 1 1 IN DIT NUMMER: KALENDER 1 NIEUWS VAN DE DIRECTIE 1 2 KALENDER Maandag

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

Burgerpanel Velsen Winkelen

Burgerpanel Velsen Winkelen Gemeente Velsen Burgerpanel meting winkelen Vragenlijst 6 september 2012 Introductie e-mail Geacht panellid, Op 25 en 26 juni heeft een aantal winkeliers, samen met medewerkers van de gemeente en woningcorporaties,

Nadere informatie

DE KLEINE ONDERNEMER 50% KORTING HEEFT OOK KLEINGELD, ZEG MAAR.

DE KLEINE ONDERNEMER 50% KORTING HEEFT OOK KLEINGELD, ZEG MAAR. DE KLEINE ONDERNEMER 50% KORTING HEEFT OOK KLEINGELD, ZEG MAAR. Die oorspronkelijke bewoners gingen weg omdat, punt 1, geen huizen met een tuin. Drie kamers, vier kinderen, dat werkt allemaal niet. We

Nadere informatie

Voorwoord. Veel plezier met deze editie van Strak.Stoer.Speels! Fabian Boot

Voorwoord. Veel plezier met deze editie van Strak.Stoer.Speels! Fabian Boot Strak.Stoer.Speels! Voorwoord Ik hoop dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad en dat jullie nu weer opgestart zijn! Om er echt weer klaar voor te zijn heb ik voor jullie weer een Strak.Stoer.Speels!

Nadere informatie

STERK IN CONSTRUCTIE!

STERK IN CONSTRUCTIE! STERK IN CONSTRUCTIE! INSTALLATIES & CONSTRUCTIES VAN VAN SCHETS SCHETS TOT TOT INSTALLATIE INSTALLATIE EN EN NAZORG NAZORG Van Wijk voert complete ontwerptrajecten uit van machines, metaal- en constructie

Nadere informatie

WIJ zijn hier gekomen niet alleen om jullie en alle anderen hier te

WIJ zijn hier gekomen niet alleen om jullie en alle anderen hier te SAMENVATTING VAN DE REDEVOERINGEN GEHOUDEN VOOR DE JEUGD IN SURINAME EN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Willemstad, 19 oktober 1955, Oranjestad, 22 oktober 1955. Paramaribo, 5 november t 955 WIJ zijn hier gekomen

Nadere informatie

13/6/2012 TRANSCRIPT RIET INTERVIEW. Sanni

13/6/2012 TRANSCRIPT RIET INTERVIEW. Sanni 13/6/2012 INTERVIEW TRANSCRIPT RIET Naam interviewer Naam respondent Pseudoniem respondent Datum interview 30-05-2012 Plaats interview Alkmaar Begintijd interview 12.00 Eindtijd interview 13.20 Leeftijd

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Hotel Su Gologone Italië Sardinië Oliena

Hotel Su Gologone Italië Sardinië Oliena Hotel Su Gologone Italië Sardinië Oliena 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Hotel Su Gologone - (Italië Sardinië Oliena) - 4 sterren 1.2. Faciliteiten en afstanden Zwembad: Ja Airco:

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Uitstekend onderhouden Instapklaar

Uitstekend onderhouden Instapklaar Huizen vanhendriks de Koppele 147, 5632 LH Eindhoven Uitstekend onderhouden Royaal 3-kamer appartement Royaal balkon op het westen Instapklaar Fraai uitzicht H51 H51 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Hotel Su Gologone Italië Sardinië Oliena

Hotel Su Gologone Italië Sardinië Oliena Hotel Su Gologone Italië Sardinië Oliena 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Hotel Su Gologone - (Italië Sardinië Oliena) - 0 sterren 1.2. Faciliteiten en afstanden Zwembad: Ja Airco:

Nadere informatie

Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld

Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld meer liefde 39 Oefen je met de buitenwereld meer evenwicht

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Bibliotheek Mysterie

Bibliotheek Mysterie Bibliotheek Mysterie Eerste druk, 2014 2014 Nicole van Oudheusden isbn: 9789048432257 nur: 284 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB december 2013

Nieuwsbrief SHIB december 2013 Nieuwsbrief SHIB december 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB Terug- en vooruitblik Als maakster van deze nieuwsbrief sta ik verbaasd, het

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

CULTUUR EN ONDERNEMERSCHAP ONTMOETEN ELKAAR BIJ DIT PRACHTIGE FESTIVAL

CULTUUR EN ONDERNEMERSCHAP ONTMOETEN ELKAAR BIJ DIT PRACHTIGE FESTIVAL 13/14/15/16 JAN 2016 GRONINGEN NL CULTUUR EN ONDERNEMERSCHAP ONTMOETEN ELKAAR BIJ DIT PRACHTIGE FESTIVAL PETER DEN OUDSTEN, BURGEMEESTER GRONINGEN ONDERNEMERSCLUB EUROSONIC NOORDERSLAG 2016 WWW.EUROSONIC-NOORDERSLAG.NL

Nadere informatie

Psy-Go! Psychologische hulp. voor iedereen. Telefonisch en online

Psy-Go! Psychologische hulp. voor iedereen.  Telefonisch en online Telefonisch 0800 32011 en online Psy-Go! Psychologische hulp voor iedereen www.lm.be 2 De zon gaat iedere ochtend op Alleen zie je ze soms niet. Want het leven is geen zonovergoten all-invakantie. Het

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal,

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal, NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015 Agenda Column van Puck 4 December Auti Soos 11 december Soep- en spellenavond 12 december Auti Actie Dag 29 december AutiJongerenCafé Vanaf Januari 2016 Auti

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2013

Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Laten we elkaar het beste gunnen en dan delen we allemaal mee in vreugde! Doe elke dag wat met de volle intentie voor een ander en gun de ander in liefde wat je zelf ó zo graag

Nadere informatie

Ben jij klaar voor de volgende stap?

Ben jij klaar voor de volgende stap? Ben jij klaar voor de volgende stap? De juiste beslissing maken over jouw toekomst (en eventueel de toekomst van jouw paard), is een belangrijk proces. Deze richtlijnen zullen jou helpen de juiste keuze

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Opdracht 1. Opdrachten tijdsbeleving

Opdracht 1. Opdrachten tijdsbeleving Opdrachten tijdsbeleving Opdracht 1 De volgende vragen kunnen je helpen storende factoren in je tijdbeheer te herkennen. Vul de tabel in en tel de totalen op: Uitspraken over je thuissituatie Mijn telefoon

Nadere informatie

Van uitkering naar eigen onderneming Iets voor u?

Van uitkering naar eigen onderneming Iets voor u? Van uitkering naar eigen onderneming Iets voor u? Veel mensen willen graag een eigen bedrijf. Ze zijn het liefst eigen baas. Omdat ze weten wat ze willen en hoe ze dat willen bereiken. De vier ondernemers

Nadere informatie

UW BEDRIJF GEMAKKELIJK EN VOORDELIG PROMOTEN OP TOPSITES? DAT KAN! In enkele simpele stappen staan uw advertenties gericht online.

UW BEDRIJF GEMAKKELIJK EN VOORDELIG PROMOTEN OP TOPSITES? DAT KAN! In enkele simpele stappen staan uw advertenties gericht online. 95 Lokaal adverteren op het netwerk van Telegraaf Media Groep NIEUW! UW BEDRIJF GEMAKKELIJK EN VOORDELIG PROMOTEN OP TOPSITES? DAT KAN! Ontdek de voordelen Gericht Bereik de doelgroep die u ook echt wilt

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Tekst en Beeld Fotoverhaal En heel veel foto s! Even voorstellen... De redactie van HVT Nieuws Vakantieplannen

Tekst en Beeld Fotoverhaal En heel veel foto s! Even voorstellen... De redactie van HVT Nieuws Vakantieplannen Hoedje van Papier in de Wijk - Kindermagazine HVT Nieuws - Editie 1 - Juni 2009 Even voorstellen... De redactie van HVT Nieuws Vakantieplannen Tekst en Beeld Fotoverhaal En heel veel foto s! Van de redactie

Nadere informatie

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een dagje ouder Ouder worden Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een dagje ouder, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Wat is Actief Betrokken Club? Per 1 mei 2014 is Sportbedrijf Almelo samen met PH, ON en MHC gestart met het project Actief Betrokken Club (ABC). Doelstelling van het project

Nadere informatie

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren!

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren! Gelukkig zijn kun je leren! Gelukskoffercoaching Missie GELUKKIG ZIJN KUN JE LEREN Gelukskoffercoaching wil kinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling.

Nadere informatie

maandag 9.30-12.30 dinsdag 9.30-12.30, 11.00-14.00, 19.30-22.30 woensdag 19.30-22.30 donderdag 9.30-12.30

maandag 9.30-12.30 dinsdag 9.30-12.30, 11.00-14.00, 19.30-22.30 woensdag 19.30-22.30 donderdag 9.30-12.30 Workshops! Meer creativiteit in je werk Interactieve bijeenkomsten vormgeven Ideeën voor promotie van jouw onderneming Nieuwe producten voor jouw bedrijf Creatieve werkvormen (serie van 4 workshops) Wegens

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

Schokland Werelderfgoed Kijktocht basis onderwijs

Schokland Werelderfgoed Kijktocht basis onderwijs Schokland Werelderfgoed Kijktocht basis onderwijs Opdracht 1 Bij de tekst Schokland Werelderfgoed op de grond. 1a. De grote foto op de grond is gemaakt in 1930. Toen was Schokland nog een eiland. Waarom

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

WORKSHOPS EN CURSUSSEN KUNSTSCHOOL ZAMENHOF

WORKSHOPS EN CURSUSSEN KUNSTSCHOOL ZAMENHOF WORKSHOPS EN CURSUSSEN KUNSTSCHOOL ZAMENHOF Op het bedrijventerrein Zamenhofstraat in Amsterdam Noord huizen een aantal kunstenaars die regelmatig workshops en cursussen aanbieden aan volwassenen, kinderen

Nadere informatie

Lifestyle Beurs TROTS OP... MEPPEL M E P P E L O N D E R 1 D A K Z AT E R D A G 8 N O V 2 0 1 4 D E K O P E R E N H O O G T E

Lifestyle Beurs TROTS OP... MEPPEL M E P P E L O N D E R 1 D A K Z AT E R D A G 8 N O V 2 0 1 4 D E K O P E R E N H O O G T E Lifestyle Beurs TROTS OP... MEPPEL M E P P E L O N D E R 1 D A K Z AT E R D A G 8 N O V 2 0 1 4 D E K O P E R E N H O O G T E Lifestyle Beurs TROTS OP MEPPEL Op zaterdag 8 november 2014 zal de eerste editie

Nadere informatie