Westzaan in verval? Nee toch!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Westzaan in verval? Nee toch!"

Transcriptie

1 24e jaargang nr januari 2008 D e z e m a a n d i n D e We s s a n e r Westzaan in verval? Nee toch! Brian Hollander in de schijnwerper pagina 9 De nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari was, als vanouds, weer goed bezocht. Vele staanplaatsen tijdens de toespraken waren daarvan het bewijs. Veel oude bekenden, maar ook nieuwe gezichten gaven aan dat dit jaarlijkse samenzijn wordt gewaardeerd. vele goede dingen die in ons dorp gebeurden. En vele dingen die nog moeten gebeuren. Ondanks oproepen worden sommige taken nog niet ingevuld. Ze spreekt de hoop uit dat we in dit nieuwe jaar een aantal zaken kunnen oppakken. De toespraak van haar (de WG vertegenwoordigend) staat aan het eind van dit artikel vrijwel geheel afgedrukt. De Westzaner van het jaar u in een eerder nummer van De Wessaner al opgevallen. Wouter legt het allemaal nog even uit en geeft ook nog een uitleg over wat het fonds inhoudt. Daarna volgt een introductie van de twee gekandideerden, de Willem Jansen Stichting en Jamie bank (zie de wessaner november 07). Jamie Bank wint de Wessaner Prijs van het Jaar 2007 woede, ontreddering en teleurstelling op de gezichten van onze brandweermannen. Sluiten van de laatste brandweerkazerne in Westzaan is spelen met vuur! Weer laat Zaanstad Westzaan in de steek. Dat laten wij toch niet gebeuren. Zo n actie vraagt om een reactie: een krachtig protest tijdens de raadsvergadering. Uw aanwezigheid is weer eens onmisbaar. Hij kreeg 75% van de uitgebrachte stemmen. Een fraai beeld, dat nog niet af is helaas, is de prijs. Naast bloemen en een geldbedrag. Het beeld is een wisseltrofee. Steun onze brandweermannen. De opening was aan Tjakko Bos, voorzitter van het Dorpscontact, die terugkijkt op Naast vele mooie gebeurtenissen waren er bij de afsluiting van het jaar en aansluitend het begin van 2008 voorvallen waarover we met recht bezorgd zijn. De vernielingen rondom het Reght Huys, waarbij zelfs de kerstboom niet wordt ontzien. Een mooi centrum van ons dorp waar een bushalte het niet langer dan een paar dagen weet uit te houden. En tot grote schrik van velen, brandt de hut van onze pelmolen Het Prinsenhof geheel af. De enige nog ter wereld! Snel reageren van dorpsgenoten en een heel gunstige wind spaarden de molen. Zeer terecht geeft Tjakko Bos aan dat het te triest is voor woorden dat er dergelijke dingen in ons dorp gebeuren. Hij roept op om gezamenlijk te proberen deze waanzin te stoppen. Wouter Veenis neemt namens het Geertje Visscher-Schoenfonds het woord om de Wessaner van het jaar 2007 bekend te maken. Dat de manier waarop de verkiezing wordt gehouden veel meer is afgestemd op de inbreng van de Westzaners is Een bijzonder cadeau is een prachtige chanson dat door de tweedeprijswinnaar aan Jamie wordt opgedragen. Nadat iedereen in de bloemen is gezet en Zij steunen ons al jaren, dag en nacht. Lees verder op pagina 7 Hopelijk komt er meer sneeuw & ijs Marie Kleij, voorzitter van de Westzaanse Gemeenschap vult haar nieuwjaarswens met (vervolg op pagina 3) 1

2 gefotografeerd wordt het tijd voor de jaarlijkse act van Koert. Integratie in Westzaan Uitgedost als allochtoon, ingeburgerd, op klompen, maar voor de rest traditioneel gekleed geeft hij de visie van de buitenlander op het wonen in Westzaan. Over de typetjes, de gevaarlijke wat oudere mannetjes (zijn vrouw, 1,50 hoog en ook 1,50 meter breed) mag van hem in Westzaan dus niet op straat. Menig Wessaner herkent zich in de sketch. Grappen en grollen, al dan niet begrepen, doorspekken het stuk. Traditioneel inmiddels wordt het beëindigd met een lied met samenzangrefrein. Ook voor hem en niet te vergeten de vertrouwde grimeur Lida Bont, zijn er bloemen. De borrel Die hoort erbij. Maar vooral veel gesprekken onder elkaar. De Westzaanse Gemeenschap was bij elkaar en besprak de (wereld-westzaan)problemen. De oproepen in de verschillende speeches en sketches waren duidelijk. Westzaan moet het mooiste dorp van Nederland blijven. En daar hebben we allemaal een taak in. Westzaan in verval. Niks daar van. Hieronder volgt de nieuwjaarstoespraak van Marie Kleij. De fotopagina geeft een foto-impressie van dit gezellige samenzijn Dames en heren, Ook aan mij de eer u hartelijk welkom te heten, maar dan namens de Westzaanse Gemeenschap. Met de wens dat 2008 voor ons allen een mooi jaar zal worden, in goede gezondheid. Wat we daaraan zelf kunnen doen is van iedere dag die ons gegeven is een mooie dag maken. Als we nog even over onze schouder naar 2007 kijken, kunnen we terugzien op een actief jaar met flink wat feestelijkheden. We hebben er met zijn allen een mooi jaar van gemaakt. De oudste waarvoor feest werd gehouden is de Burgerijsclub Lambert Melisz, die 100 jaar bestond. Het hele dorp deelde in de feestvreugde en we kunnen nog steeds genieten van de prachtige bankjes in de vorm van een reuzenschaats, die in ons dorp geplaatst zijn. Zoals het hoort: aan de zuid en aan de noord. De dames van ons Westzaans dameskoor presteerden het om 25 jaar te bestaan en te groeien van 18 naar 43 leden. Een prachtige prestatie en ze hebben hun kunnen van al die jaren op een feestelijke wijze laten horen in de Zuidervermaning. Een prachtig feestconcert. De Wessaner kwam voor de 250e keer uit. Wat een rijk moment. En we kunnen er trots op zijn dat ons eigen blad er altijd verzorgd uit ziet en stipt op tijd bij ons in de bus valt. Ook weer dank zij een grote groep vrijwilligers. Roda kreeg aan de vooravond van haar 90e verjaardag kunstgras en op de Zaanse Erfgoedmarkt op het Hembrugterrein hebben we met zijn allen een mooie presentatie van ons dorp en ons Westzaans erfgoed gehouden. Klaas Bood werd 85 en ter gelegenheid daarvan werd hij geëerd met een tentoonstelling bij Staphorsius. De Willem Jansenstichting realiseerde in het Molenmuseum een tentoonstelling van prachtige schilderijen van vader en zoon Jansen. Tevens verscheen een prachtig boek als een hommage aan deze Westzaanse schilders. De zelfstandigheid van Dorpshuis De Kwaker is vorig jaar al aan bod gekomen, maar nu is het gebouw eigendom van Parteon; de samenwerking met Parteon is iets waar we al lang heel goede ervaringen mee hebben. Dit jaar bestaat De Kwaker 25 jaar. Daar maken we een feest van! Dat alles geeft een rijk gevoel. Het is heerlijk deel uit te maken van deze dorpsgemeenschap. Maar het is natuurlijk een feit dat het er maar saai uit zou zien zonder al die activiteiten en we zouden maar een magere bijdrage geven aan de totstandkoming van de toekomstige geschiedenis van ons dorp. Die geschiedenis wordt elke maand in De Wessaner heel mooi beschreven door Willem Tip, maar we moeten er wel voor zorgen dat de toekomstige geschiedschrijvers genoeg stof hebben om te schrijven. We weten allemaal dat diverse documenten die bijzonder waardevol zijn om te bewaren en te koesteren her en der zijn opgeslagen. We willen dat allemaal graag in Westzaan bewaren. Het zou m.i. goed zijn als een aantal enthousiaste en deskundige mensen ( we hebben het er al eens over gehad tijdens de algemene bestuursvergadering in oktober jl.) zouden bekijken of de ruimte in het Reght Huys groot genoeg is om geschikt te maken voor een veilig opbergen van al die waardevolle zaken. En om dat dan te beheren hebben we een enthousiaste groep medewerkers nodig; een uitbreiding van de historische vereniging, lijkt me. Hopelijk kunnen we er dit jaar een begin mee maken. Een activiteit die we jaarlijks op tweede kerstdag in het Reght Huys hebben is de muzikale inloopmiddag. We doen daar veel mensen een plezier mee, hoewel ik de indruk heb dat we er wat meer Westzaners zouden kunnen tegenkomen. De oproep van Hans Weertman vorig jaar om de Culturele groep De Weel wat versterking te bieden, heeft geen gevolg gekregen. Denkt u er met zijn allen eens over na of we dat niet alsnog kunnen realiseren. En misschien kent u mensen die daar wel willen optreden. Overigens gaat het bij deze culturele werkgroep niet alleen om muzikale activiteiten, we hebben ook literaire bijeenkomsten in De Zuidervermaning, die goed bezocht worden..genoeg stof dus om er weer een bruisend jaar van te maken. Onze dank aan alle vrijwilligers voor alle inzet in 2007 gaat natuurlijk gepaard met een oproep om ook dit jaar de schouders er onder te zetten. Met zijn allen, als het even kan, want hoe meer medewerking, des te langer kunnen we het volhouden en uitbouwen. Allen een bruisend 2008 toegewenst! Marie Kleij, voorzitter WG. Gezien in ons dorp Westzaan even een sprookje 3

3 De geschiedenis van Westzaan opnieuw beschreven Deel 33 Door Willem Tip Jan van der Streng Jan van der Streng krijgt de opdracht. Hij heeft de kerk hoogst waarschijnlijk ook ontworpen. Echte gespecialiseerde architecten zijn in de achttiende eeuw zeldzaam. Met voortvarendheid gaat hij aan het werk. Op 4 april 1740 nemen de graafwerkzaamheden voor de fundering een aanvang, op 20 april wordt vervolgd met het heien en op 3 mei begint men met het opmetselen van de 70 centimeter dikke muren. De 10de mei 1740 leggen vier kinderen van Westzaanse notabelen voor elke kerkpilaar de officiële eerste steen. De steen onder de noordwest-pilaar legt Sijmon Jongewaert Jr. Later wordt deze schout en secretaris van de Banne. Onder de zuidwest-pilaar wordt de steen gelegd door Pieter van Broeck, onder de zuidoost-pilaar door Willem Bruygon Tip. Willem Bruygom wordt later Sterfheer van de Banne en vertegenwoordiger van de Banne in de volksvertegenwoordiging in Den Haag. De steen onder de noordoost-pilaar legt Simon Stolp. Iedere pilaar krijgt een gedenkplaat met daarop een gedicht. Op 6 augustus zijn de muren op hoogte en op 7 september is de kap geplaatst. Binnen een jaar na het begin van de bouw, op 1 april 1741 is de kerk uitwendig volledig gereed. Voorzanger De afwerking van het inwendige beslaat nog drie maanden. Preekstoel en banken worden geplaatst, de vier koperen kronen worden opgehangen. Ze zijn afkomstig uit de oude kerk. Voor een vijfde kroon die het midden van de ruimte zou moeten verfraaien is voorlopig nog geen geld. Ook ontbreekt een orgel zoals de Zaandamse Westzijderkerk dat heeft. Dat is spijtig, maar niet onoverkomelijk. De meeste kerken op het Noord-Hollandse platteland hebben geen orgel. De kosten van de kerk overschrijden zonder middenkroon en zonder orgel evengoed al de begroting. De gemeente zong honderdvijftig jaar lang haar statige psalmen onder de leiding van een voorzanger en blijft dat doen. Op 16 juli 1741 wijdt men de kerk in. s Morgens wordt de leerrede gehouden door de eerwaarde Joannes Horthemels, s middags door de andere plaatselijke predikant, Egidius Stokmans. Hij bedient gewoonlijk de kerken in West-Knollendam en Marken Binnen. De bouwkosten bedragen ondanks het voorzichtige beleid van Schepenen en Vroedschappen in totaal gulden. Op de buitenzijde van de kerk is echter niet bezuinigd. Sober gebleven is vooral het interieur. Wit gepleisterd met hier en daar aan het plafond een kleine versiering. De muurresten van de oude St.-Joriskerk die zijn overgebleven na de sloop in 1732 laat men nog even staan. Ze zijn echter nauwelijks meer monumentaal en maken eerder een afzichtig vertoon (Loosjes, 1757). Om ruimte te krijgen voor het nieuwe Rechthuis breekt men ze in het najaar van 1780 tot de grond af. De fundering die tot aan de straat doorloopt is sindsdien de enige herinnering aan het enorme middeleeuwse bouwwerk. De RK kapel aan de Middel Met hun Grote kerk hebben de Gereformeerden als laatste kerkgenootschap binnen Westzaan een ruim en licht kerkgebouw gekregen. De Doopsgezinden en Katholieken zijn hen voorgegaan. De aanvankelijk talrijke Rooms-Katholieken in Westzaan hebben sinds de eerste helft van de zeventiende eeuw de beschikking over een ruime kapel halverwege de Middel. Het gebouw staat aan de oostkant van de weg op een groot terrein van 1100 m2 (kadasternummer Sectie A nr 1169). Bediend wordt de kapel vanuit de katholieke schuilkerk van Krommenie. Die bestaat al vanaf In de loop van de jaren neemt het aantal katholieken in Westzaan echter voortdurend af. Men gaat over naar de Gereformeerde kerk of verhuist naar elders. Nieuwe inwoners uit de rest van het Noorderkwartier zijn doorgaans Gereformeerd of Doopsgezind, niet Rooms-Katholiek. Voor het geregelde onderhoud van de houten kapel is stilaan geen geld meer. Halverwege de achttiende eeuw maakt het gebouw, in 1689 nog voluit genoemd als de Paapekerk geen vertoon meer (Loosjes, 1757). Het aantal katholieken in Westzaan is in dat jaar gedaald tot een luttele 139. Ze vormen een kleine minderheid temidden van de Gereformeerden (1630 leden) en Doopsgezinden (886 leden). Luthersen kent Westzaan vrijwel niet (12 leden). Van hun kapel of statie maken de katholieken nog enig Godsdienstig gebruik. Nog voor de eeuw ten einde loopt, in 1797, wordt het gebouw echter gesloopt. De participanten van t zogenaamde Clooster veilen de onderdelen. De gebouwen en de grond brengen maar weinig op, 136,30 gulden. Nadien heeft Westzaan, op een korte periode in het midden van de 20ste eeuw na, geen eigen katholieke kapel meer. Kloek en naarstig De predikant Loosjes Sr. schrijft omstreeks 1760 nog steeds gunstig over Westzaan. De inwoonders deezer plaatze zijn over het algemeen, kloek en naarstig, in t voortzetten van hun Beroep en Koophandel. Men vindt er een goed getal Zaagmoolens, Olijmoolens, Pelmoolens, Papiermoolens, Verfmoolens, en meer dergelijke. De Scheepsbouw in t groot en klein wordt er ook wel ijverig voortgezet; maar is, van tijd tot tijd, zeer verminderd, zodat er thans maar weinig Werven gevonden worden. Met de Koophandel in Graanen, vervolgt Loosjes, blijft men nog ijverig voortvaren. Verder vindt men er eenigen die hunnen genegenheid voor de Visscherij op Groenland zeer duidelijk tonen. Loosjes vermeldt tenslotte ook het bedrijf van de talrijke boeren. De bevolking neemt af In het bevolkingsverloop weerspiegelt zich niettemin de geleidelijke teruggang. Vooral het zuiden van de Zaanstreek met zijn houtzaagmolens en scheepswerven heeft te lijden van de afnemende bedrijvigheid. De bevolking neemt af. Huizen komen leeg te staan. De omgeving verkommert. De noordelijke Zaanstreek heeft molenindustrieën die zoveel minder afhankelijk zijn van hout of export. De afzet van de papiermakerij, gerstpellerij en olieslagerij blijft in stand of groeit zelfs. In het noorden stijgen de inwoneraantallen. Het langgerekte dorp Westzaan neemt een tussenpositie in. Westzaan-zuid heeft het moeilijk, Westzaan-noord blijft redelijk welvarend. De inwoneraantallen dalen uiteindelijk, maar veel minder sterk dan in Zaandam of Oostzaan. Het jaar 1742 blijkt voor Westzaan het historische hoogtepunt. In het verdere verloop van de achttiende en ook de volgende eeuw zal het dorp nooit meer een dergelijke bevolkingsomvang bereiken. Pas na 1920 is het weer zover. Enkele inwoneraantallen: Jaar Oostzaan Oostzaandam Westzaandam Wormerveer Zaandijk Koog Westzaan (inclusief West-Knollendam) Minder dopelingen De jaren rond 1730, waarin ook de plannen voor de nieuwe Westzaanse Grote kerk vorm krijgen, laten een hoogtepunt zien in het aantal Gereformeerde dopelingen. Sinds 1625 is dit aantal gestadig toegenomen, zij het met kleine inzinkingen rond 1650 en De geleidelijke vestiging van de Gereformeerde leer in de Gouden Eeuw weerspiegelt zich hierin. Rond 1730 bereikt de Westzaanse Gereformeerde kerk een hoogtepunt met tachtig dopelingen per jaar. In de rest van de achttiende eeuw wordt een dergelijk hoog aantal niet meer gehaald. 5

4 PROFIEL Naam: Hester Hooyschuur Leeftijd: 16 jaar Woonplaats: Westzaan Vriend/vriendin: Vriend Opleiding: CIOS in Haarlem 1e jaar Ambitie: na het CIOS naar de politie academie Lid van: Tennis Vereniging Assendelft en Marquette in Heemskerk Hoogtepunt: ik heb in mijn leven nog geen echte hoogtepunten of dieptepunten gehad! Vrije tijd: Uitgaan, tennis Hobby( s): Tennis Tijdschrift(en): Cosmo Krant: Noord Hollands Dagblad Favoriet televisieprogramma: Lost, GTST Meest irritante televisieprogramma:bel spelletjes Meest indrukwekkende televisiemoment: de beelden van de Tsunami Beste commercial: verzekering even Apeldoorn bellen Slechtste commercial: lenen.nl Radio: Skyradio Beste cd: de Dijk Favoriete band: de Dijk Mooiste film: As it is in heaven Drank: een lekker zoet wit wijntje Eten: biefstuk met gebakken aardappels en salade Roken: nee Trots op: mijn zus Hannah Hekel aan: wachten Beste eigenschap: vrolijk Slechtste eigenschap: te naïef Bewondering voor: mijn ouders Zou graag ontmoeten: Roger Federer Lijfspreuk: falen bestaat niet Humor: houd ik van! Favoriete schrijver: Nicci French Laatst gelezen boek: Er komt een vrouw bij de dokter Beste boek: Ik was twaalf en ik fietste naar huis Favoriet vakantieland: Frankrijk Ultiem vakantiegevoel: veel zon, water en terras Politiek: in ieder geval links Oud worden: Ik hoop het als ik gezond blijf Zondag: Competitiedag in het voorjaar en Brandweer Noord ook dicht? 12 januari kreeg de brandweer Westzaan- Noord van het management Brandweer Zaanstad te horen dat ook zij tot de te sluiten garages behoren. Een verbijsterend bericht nadat ook Brandweer Westzaanzuid afgelopen jaar is gesloten. 90 Jaar lang bezit Westzaan een brandweer. 90 jaar stonden vele vrijwilligers dag en nacht klaar voor onze veiligheid. De saneringsdrang bij de Gemeente Zaanstad haalt hier een streep door. Westzaan is daarmee niet verstoken van brandweerzorg. De grote vraag is of hulp nog wel tijdig kan worden geboden volgens de landelijke wet- en regelgeving. Die regeling houdt in dat 8 minuten na aanvraag van hulp de brandweer ter plaatse moet zijn. Dat was voor Westzaan overdag vanwege de te kleine bezetting moeilijk. Maar de avond, nacht en weekende waren goed ingevuld. Het besluit om BrandweerWestzaan noord op te heffen komt de veiligheid bij Westzaan niet ten goede. Mede gelet op het feit dat afgelopen jaren 85% van de branden buiten de daguren vielen. De Westzaanse brandweer heeft een hoge opleidingsgraad. Te laat aankomen bij een brand werd als een belediging gezien. Westzaan scoorde hoog ten opzichte van de omliggende dorpsbrandweerkorpsen. lekker uitslapen Auto of openbaar vervoer: Auto Bos of Balkenende: Bos Wilders of Marijnissen: Marijnissen Dance of Rock: Dance Najib Amhali of Hans Teeuwen: Hans Teeuwen Ajax of AZ: Ajax Uitgaan: Ja erg leuk vaak in Zaandam naar de mail company Sinterklaas of de Kerstman: Sinterklaas Typisch Westzaan: de lange Allansstraat Wonen in Westzaan: Landelijk en rustig maar leuk Je mist in Westzaan: Een dorpskroeg voor jongeren Je leest als eerste in de Wessaner: Profiel Je mist in deze vragenlijst: Niks, genoeg vragen Dorpshuis De Kwaker mist: Volgens mij zijn er genoeg activiteiten De politiek in Zaanstad heeft ook met dit besluit weer op geen enkele wijze rekening gehouden met de realiteit. Ze zet Westzaan in een uithoek als het om brandbescherming gaat. Het recente voorval met de molen Het Prinsenhof geeft aan hoe noodzakelijk het is om een kundig corps in de gemeente te hebben. Dit besluit moet teruggedraaid worden. Verzekeringen Zure Zaankanters Enige tijd geleden las ik in het Noord Hollands Dagblad een ingezonden brief van iemand die klaagde over klagers. Het ging over de plannen rond de Jedelooschool in de Westzijde te Zaandam en het feit dat diegenen die daar tegen zijn de uiteindelijke uitvoering ervan zolang kunnen vertragen. Voor alle duidelijkheid: woningcorporatie Parteon wil het complex deels slopen en in het hoofdgebouw - beeldbepalend aan de Westzijde - zo n dertig appartementen bouwen. De Wadden- en Schildersbuurtvereniging ijvert voor behoud en opnieuw benutten van het gehele complex. Sloop, al is het maar deels, is absoluut geen optie. En ze worden het niet met elkaar eens, dus rest de bezwaarprocedure. En dat mag in dit land van kritiek en bezwaar. En dit is overigens een landelijke discussie daar waar bouwplannen eindeloos kunnen worden vertraagd door milieu organisaties, omwonenden enz. De briefschrijver memoreerde ook nog de bezwaren tegen een windmolenpark in de Wormer want tegenstanders vinden dat landschapvervuilend. Zeer gevat en niet zonder enige historische kennis merkte hij op dat je daar niet tegen kunt zijn, want stond de Zaanstreek vroeger niet vol met windmolens? Zwart-wit gezien een terechte opmerking en het brengt de vraag van esthetisch verantwoord? terug naar het begin van landschap- of horizonvervuiling. Misschien waren er in de 17e- 18e eeuw ook wel mensen die vonden dat er wel erg veel molens in het veld stonden. Of zullen ze in Nauerna ook denken, een berg van vijftig meter hoog past in het landschap want vroeger zag de hele planeet er zo uit. Afijn, de briefschrijver was aan het einde van zijn betoog tot de conclusie gekomen dat Zaankanters beroepszeikers zijn en vooral zuur. En met enige zelfkennis rekende hij zichzelf ook tot deze groep. Zijn Zaankanters zure zeikers. Ja, ik vind van wel. En ik hoor het regelmatig om mij heen en zelfs met een overtreffende trap, zo zei iemand mij laatst: Westzaners dat zijn pas echt zure zeikers. Maar of dat louter opgeld doet voor alleen Zaankanters/ Westzaners is de vraag. Iemand merkte op dat er een boek bestaat dat heet: vrouwen boven de veertig, die kennelijk dezelfde verzuurde trekjes vertonen als de genoemde Zaankanters. Ik ken veel vrouwen van boven de veertig en ik durf de stelling hier niet te bevestigen, dat zult u kunnen begrijpen, en daarnaast wil ik nog veilig door het dorp kunnen fietsen of boodschappen doen in de COOP. Dus zult u er begrip voor moeten opbrengen dat ik hier ook geen oordeel wil geven over u of over uw vrouw. Maar laat ik voorzichtig concluderen, ik herken het wel. Is verzuring van biologische aard of van emotionele aard? Slaan de hormonen na de veertig zodanig op hol dat onze mondhoeken langzaam beginnen in te zakken bij enkelen tot op de schoenneuzen zelfs? Is humor en een positieve zelfreflectie slechts voorbehouden aan zij die jong zijn. Nee, want ik ken heel veel ouderen met ongelooflijk veel levensvreugde en humor jong van hart dus. Omstandigheden kunnen natuurlijk van invloed zijn op de manier hoe je in het leven staat. Tegenslag in het leven van allerlei soorten: dood, verlies, scheiding, ontslag, ziekte, enz. zijn zeer van invloed op je humeur. Het ontbreken van een kroeg in je dorp, daar word je ook niet vrolijker van, Age! Lachen is makkelijker dan huilen en veel leuker, dus wat is het probleem. Het probleem is dat mensen graag zeuren, zeiken en jammeren. Over het weer, over de buren, over de familie, over collega s, over je baas, over de krant, over de teevee, over je vrouw, over je man, over je kinderen, over alles. Ik ga hier niet de amateur psycholoog uithangen maar zeuren zit in de mens. Lees de krant, kijk naar de teevee. Driekwart van wat we zien en lezen is ergernis en gejammer. Wat een geluk dan dat wij De Wessaner hebben. Een louter goedgevoel-blad met alleen positief nieuws en leuke berichten. Af en toe staat er een memoriam in van een bekende Westzaner maar in de necrologie benadrukken we de goede en leuke kanten van de overledene. Ze zouden het niet anders gewild hebben, denk ik. In goede voornemens geloof ik niet maar ik draag deze op aan alle Westzaners. Omring je met leuke mensen en doe leuke dingen en dan vooral vrijwilligerswerk voor de samenleving maar vooral voor je dorp - en je wordt vanzelf leuk en leuk gevonden. Want pas op, na het zuur komt altijd het bitter. 7

5 Brian Hollander: Meer dan alleen een mooie tournedos bakken in de schijnwerper Brian Hollander (20) woont bij zijn ouders Theo en Nicolien op J.J. Allanstraat 81. Broer Wesley woont met diens vriendin in Hilversum. Brian werkt sinds anderhalf jaar als zelfstandig werkend kok bij Hotel Inntel in Zaandam. Is het Inntel een drukbezet hotel? Er zijn 70 kamers en de bezetting is maximaal 140 mensen. Gemiddeld is dat doordeweeks 90 man zakenlui en in het weekend is het volle bak aan toeristen. Overdag worden er in vier zalen veel vergaderingen gehouden. Werk je in wisselende diensten? Ik heb diensten van uur, van uur of van uur. Dat kan ook in het weekend zijn. Het (internationaal) ontbijtbuffet doe ik maar een keer in de week. Dan maak je witte bonen, worstjes, spek, (roer)eieren en bak je broodjes af; dus daar ben je zo al een half uurtje mee bezig. Daarna maak je een mise & place (voorbereidingen) voor de volgende dag. Vervolgens maak je het dessertbuffet voor s avonds en zet dat in de koelkast. Ik bak zelf appeltaarten, maak browny s en soesjes en maak alvast bolletjes van het ijs. Eigenlijk is alleen het ijs en de bavarois te veel werk om zelf te maken. Stoofvlees maken we ook zelf. Vaak zijn er lunchbuffetten voor zo n 20 à 50 man en daar ben je dan de rest van de ochtend druk mee. Wat is het moeilijkste aan je werk? Vanavond hebben we een partij à la carte voor 75 man. Dat doe ik dan met een andere zelfstandig kok en de souschef erbij. We hebben heel uitgebreide gerechten op het menu en onze groente is altijd vers. Tot 10 man kun je nog wel alleen staan. Met een stagiaire erbij tot 30 man. Maar dan moet ik ook de bestellingen doen, het dagmenu bedenken en uittypen, werklijsten schrijven, dat soort dingen. Er komt wel wat meer bij kijken dan alleen een mooie tournedos bakken. En zeker bij een viersterrenhotel, wat het Inntel is. Wat doe je ter voorbereiding op het avondeten? Ik kijk eerst alle lijsten na van wat er te doen is, wat er mist of wat er nog gemaakt moet worden. Alles ouder dan twee dagen wordt weggegooid. Aardappelpuree zou je langer kunnen gebruiken, maar uit oogpunt van hygiëne mag dat niet. De voorgeschilde aardappels kook je, de groenten was, snijd en blancheer je tot beetgaar, laat je afkoelen en zet je in de koelkast. Dan is het vaak al vier uur, half vijf. En wat doe je nadat de mensen gearriveerd zijn? Ik warm een broodje op, maak een amuse en vervolgens maken de mensen een keuze uit het menu. Bestellen ze een carpaccio, dan snijd ik die en zet er de garnituren bij. Dan braad ik het vlees aan en zet dat in de oven (bij een tournedos 5 à 11 minuten). Ik maak ondertussen de saus af, zet ook dan weer de garnituren klaar, kook de beetgare voorgekookte groenten af en laat op tijd de frites bakken. Bij een haasbiefstuk horen bijvoorbeeld kleine La Ratteaardappelen en bearnaisesaus. s Avonds hoef je de groente alleen nog af te koken of te bakken tot hij gaar is. Aardappelpuree warm je in de magnetron op. Je hebt op het laatst dus meestal alleen nog minutenklusjes. Het vlees is het hoofdproduct en als dat klaar is moet de rest ook klaar zijn. Je hebt wel eens een tafel van tien man tegelijk, met zes verschillende gerechten. Gelukkig kan ik goed tegen stress. Meestal word ik dan stil en extra geconcentreerd. Effe alle troep wegzetten, checken of ik alles heb en dan heb je het weer onder controle. Wat is het ergste dat je kan overkomen? Dat is een goeie. Nou, dat je een verkeerde saus pakt voor de chef. Ik heb het wel eens gehad dat ik een appeltaart uit de oven haalde en dat mijn collega net te laat waarschuwde dat de bodem er niet goed in zat. Hele appeltaart op de grond. Ik had gelukkig nog tijd om een nieuwe te maken. Ik had een keer een kalfsoester lopen, ik maak die klaar en mijn collega uit de bediening komt terug en zegt dat de betreffende meneer had gezegd dat het geen kalfsoester was. Maar ik wist zeker dat dat er wel een was. Maar die man vond van niet dus. Maar goed, ik maak een nieuwe en die vond hij weer te rood of zo. Dat was dus zeuren om het zeuren. Ik ga in principe niet naar zo iemand toe, want anders denken andere mensen: Hé, bij mij komt hij niet aan de tafel. Buiten dat heb je voor commentaar of vragen hoe je iets hebt klaargemaakt op dat moment echt geen tijd. Ik heb dat vlees wat langer in de oven gedaan en toen was het blijkbaar wel goed. Het raakt me niet wanneer iemand iets bestelt, terwijl hij niet eens weet hoe het eruit ziet. Maar het gebeurt elke week wel een keer dat mensen op die manier een gratis dessertbuffet of koffie willen krijgen. Ook zakengasten hoor. Maar soms is een klacht wel terecht. Heb je te weinig saus meegegeven of is een biefstuk niet genoeg doorbakken. Wat vind je het leukste om te doen? De koude kant (de voorgerechten en de desserts), omdat je daar de meeste creativiteit in kwijt kunt. In verschillende koude producten kun je veel vormen leggen. Voor vlees heb je geen fantasie nodig. Tijdens Halloween had ik twee pompoenen uitgehold en die met een lampje erin op het buffet neergezet. En pompoenensoep en bloedworst op de kaart gezet. Hoeft niet, maar is wel leuk. Of als dessert maak ik wel eens stengels van bladerdeeg met kandijsuiker erop. Of vormen van chocola maken, dat is ook leuk werk. Of een tomaat leegmaken en daar weer iets in stoppen. Zo kun je ook strepen of rondjes in sauzen maken. Heb je verkering? Niet meer. Na tweeënhalf jaar heeft mijn vriendin Suzanne het helaas uitgemaakt. We hadden plannen om samen te gaan wonen. Ik moet echt weer mijn weg zoeken. Ik ga in het weekend vaak met een collega naar The Mail Company in Zaandam. Overdag als ik vrij ben ga ik naar familie, de stad in of naar vrienden. Ga ik met ze poulen, darten of karten. Of in de zomer vissen met Richard Meijer hier uit Westzaan. Klaas Tanger ken ik mijn hele leven al. Zou je straks hier in Westzaan willen wonen? Ja, natuurlijk! De sfeer is goed, ik ben hier opgegroeid, dus ik ken hier veel mensen. Het is hier rustig zonder dat er steeds toeterende auto s voorbijkomen. Een kroeg mis ik niet. Ik sta ingeschreven bij Woningnet, maar een woning hier in Westzaan zit er waarschijnlijk niet in. Dit is toch een mooi dorp of niet? Het is maar vijftien minuutjes fietsen naar Zaandam. En als je daar woont moet je dat ook al gauw fietsen om te kunnen poulen. O ja, ik doe al jaren met veel plezier mee met de Huttenbouw. Als kind deed ik al mee en ik vind het nog steeds leuk om de kinderen met hun hutten te helpen. De donderdagavond is echt een gezellig dorpsfeest. Wat vind je belangrijk in het leven? Geluk en plezier maken. Aan geld heb je niets. Als je maar gelukkig bent. Geluk moet vanzelf gaan. Je kunt jezelf niet gelukkig maken. Als je tevreden bent met de dingen die je hebt ben je in principe al gelukkig. Ik kan op dit moment natuurlijk niet zeggen dat ik supergelukkig in mijn vel zit. Maar ik heb mijn vrienden, mijn werk en genoeg contacten dat ik denk dat ik er wel weer overheen kom dat het uit is met mijn vriendin. Ik ben iets te nuchter om alleen binnen te gaan zitten. Marijke van der Pol Kordaat optreden redt Het Prinsenhof Foto: Alexander Moerland Niet nadenken, of eigenlijk wel, was het credo van de heer Van Ekris van de Verstegenstraat. Toen hij s avonds op 2 januari verdacht vuur zag bij de molen Het Prinsenhof handelde hij snel en belde direct het nummer van de brandweer. Als oud-brandweerman zat dat nog in zijn hoofd. Bootjes werden in het water gelegd. Gelukkig waren die niet nodig. Een snel reagerende brandweer voorkwam dat de molen geheel afbrandde. De schade bleef beperkt tot het kleine bijgebouw de hut aan de noord-oostzijde, zij het dat ook dat gebouwtje enkele mooie oudheden bevatte. Complimenten aan al die snelle mensen. Dankzij hen hebben we onze molen Het Prinsenhof gelukkig nog. 9

6 7 januari Nieuwjaarsreceptie van Westzaanse Gemeenschap. Gezellig, onder ons, vertrouwd, zorgen voor, bouwen aan, vertrouwen in. Westzaan blijft westzaan. de d e w e s s a 1 1 n e r

7 Nog niet echt een traditie, maar we wilden u de voordracht van de kerstviering van de WG niet onthouden. De tijdloze boodschap, verpakt in het zeer aardige verhaal. Kerstkaarten Het was in die dagen dat er een bevel uitging van Tinus Petrus Gerardus Post, onder vrienden ook wel TPG genoemd, dat een ieder elk ander een kerstkaart moet sturen. En sinds dat bevel hebben de kerstdagen voor mij aanmerkelijk aan kwaliteit ingeboet. Wat voor zin heeft een kerstkaart? Geen idee. En Sinterklaas is nog maar net met zijn stoomboot de haven van Westzaan uitgetuft of de eerste kerstkaart valt al op de mat. Die is van tante Jo. U kent misschien mijn tante Jo. Ik kan u haar niet in een paar zinnen schetsen. Tante Jo verdient een heel boek. Maar er zit natuurlijk niemand te wachten op een boek over mijn tante Jo. Dus ik laat het vanavond maar bij de mededeling dat mijn tante Jo, naast een heleboel andere eigenaardige eigenschappen, ook nog eens knutselt. Tante Jo maakt haar kerstkaarten zelf. Ze knipt, plakt, macrameet, punnikt, en borduurt. Ze spaart wikkels van blikjes tomatensoep en knipt sterretjes uit de plastic verpakkingen van kerststollen. Dit jaar heeft ze de kerstboom van mijn eigen kerstkaart uit 2006 uitgeknipt en op een felgeel kartonnetje geplakt. Er zit een klein brokje piepschuim tussen voor het driedimensionale effect. En daaronder een watje. Zo n watje waarmee je je gezicht schoonmaakt. Bij wijze van sneeuw. Denk ik. De hond begon spontaan te blaffen toen ze de kaart zag. Na de kaart van tante Jo stort ik ieder jaar in een lichte wanhoop. Maar het moet. Het moet. Het moet van T.P.G. Dus ik koop een paar dozen kaarten, meestal van een goed doel, zodat de hele actie nog een beetje zin lijkt te hebben en ik ga aan tafel zitten met de adreslijst. Onderwijl ben ik me er heel wel van bewust dat dat goede doel er veel meer mee zou opschieten als we het aankoopbedrag van de kaarten én de totale kosten aan postzegels regelrecht aan ze zouden overmaken. Dit jaar alleen al in Nederland 200 miljoen kerstkaarten! Tel uit je winst. Maar goed. Ik schrijf. Echtgenoot zit op de bank. Want er is voetbal op televisie. Ik vraag: Moeten Tilly en Pieter nog een kaart? Hij: Wie zijn in hemelsnaam Tilly en Pieter? Ik: Hè, Tilly! En Pieter! Hij: O, die! Welnee. We zien die mensen nooit! De eerste kaart die ik dan de volgende dag ontvang is van. Juist. Van Tilly en Pieter. En daar staat dan zo n hartelijke aandoenlijke boodschap op waaruit blijkt dat Tilly en Pieter ons een heel jaar lang ontzettend hebben gemist. Dus ik stuur per ommegaande een heel lieve kaart terug. En ik schaam me dood. Die avond vraag ik bij de eerste adressen een paar keer om advies aan echtgenoot. Moeten die en die ook een kaart? Zijn antwoord is steevast: Nee hoor. Van mij hoeft het niet. En dan besef ik pas dat het door AZ komt. Of door ZOG in Zuidervermaning Westzaan Een gedichtenmiddag over zee, water en landschap waarbij vier schrijvers en dichters voorlezen en beelden vertonen uit eigen en andermans werk. ZOG is een literair programma, met sterke beeldende elementen. Opgezet door Erik Lindner, Ben Zwaal en Miek Zwamborn die hun verwantschap vinden aan zee. Zij bewegen zich op de rand van hun discipline: poëzie, film, proza, beeldende kunst, enscenering. Taal wordt opgevoerd als beeld en omgekeerd. Centraal staat bij ieder steeds een landschap. ZOG ging in oktober in première Everton. Daar wil ik vanaf wezen. Dus ik stel een testvraag: Moet je moeder nog een kerstkaart? Hij reageert niet. Dan beseft hij dat ik weer een vraag heb gesteld. Hij kijkt op, doet net alsof hij daar diep over heeft nagedacht en zegt dan: Nee hoor. Daar hebben we toch al jaren geen contact meer mee? Hij belt zijn moeder elke dag. En gaat elke week boodschappen brengen. Ik heb er schoon genoeg van. Ik leg mijn pen neer en zeg: Weet je wat? Ik gooi de hele stapel gewoon op de stoep. Voor het huis. En iedereen die een kaartje van me wil, mag daar wat mij betreft gewoon een leuke uitzoeken. Maar dan is het eindelijk rust op televisie. Er verschijnt een tafel met deskundigen en daar heeft echtgenoot nog meer hekel aan dan aan kaarten schrijven. Dus zitten we al gauw eensgezind te pennen. Ik de adressen en hij de aardige teksten. Ja, als je het toch doet? En we sturen er meteen een paar namens de hond, want bij het wandelen langs de dijk doe je vriendschappen op voor een hondenleven. Ja, de dijk langs de vaart. Nee, de dijk is geen uitrenplaats. Die is bij de rotonde, op dat kleine heuveltje met het schelpenpaadje. Ja, precies, waar de kinderen altijd zulke leuke hutten bouwen. Dan vallen de kaarten in de brievenbus. Iedere dag een paar. We krijgen een foto van twee mensen met kerstmutsen op. Echtgenoot schrikt er een beetje van en vraagt: Wie zijn dat in hemelsnaam? Dat zijn je broer en je schoonzus, schat. Er komt een kaart van Peter en Alice, die we nu echt een keertje moeten uitnodigen, dit jaar. En dat nemen we ons voor de zoveelste keer plechtig voor. Er is een kaart met: H.G., R en G. Die is van mijn broer. Die heeft ook een hekel aan kaarten schrijven. En dan komt er een kaartje met een gedichtje. Een heel klein gedichtje. Waardoor ik denk: dat is het. Als we dat nu allemaal tegen elkaar kunnen zeggen, dan zijn we toch maar mooi een heel stuk verder op de goede weg. Als we de zin zoeken van kerstkaarten, dan ligt het misschien in dit soort tekstjes. Een tekstje op weg naar vrede en liefde. Dus deze kerstavond krijgt u tot besluit mijn kaartje. Met deze tekst: Ik stuur je mijn kaartje Mijn kaartje om te zeggen Bedankt voor licht en kracht Voor elke keer dit oude jaar Dat je even aan me dacht Mijn kaartje dat zegt: dank je Je maakt me licht en blij In het nieuwe jaar ben ik voor jou Wat jij bent geweest voor mij Marjan van den Berg Kerst 2007 in Museum Beelden aan Zee in Scheveningen. Bij ieder volgend optreden wordt een gastdichter uitgenodigd. Zo zal in Westzaan Hans Groenewegen met zijn gedichten, waarin water en zee veelvuldig voorkomen, nieuwe waterwegen toevoegen aan het al zo rijke waterlandschap waar ZOG uit bestaat. Datum: 10 februari 2008, uur. (zaal open 16.00), Zuidervermaning, Zuideinde 233, 1551 EG Westzaan Toegangsprijs: 10,- euro. Informatie en reserveren: tel of of per Hangoor muis De mens is gek op de natuur. Vooral natuur met een hoge aaibaarheids factor. In Nederland houden we enkele miljoenen honden en katten als huisdier. Voor dierenknuffelaars met minder tijd of ruimte zijn er kleine alternatieven als het konijn, cavia of de hamster. Wie wil niet die schattige pup die met wc rollen speelt of die spierwitte langharige kat die een spinnend naar een bakje slachtafval loopt. De aankoop van een huisdier is vaak een impuls aankoop. Als de pup is aangeschaft en blijkt dat hij niet met wc rollen speelt, maar de post of de nieuwe kinderschoenen gebruikt om zijn melkgebit te testen. Of als die spierwitte langharige kat na een keer ontsnapt te zijn als een uitgeknepen grauwe dweil voor de achter deur zit. En dan nog met een aaibaar geel kuikentje in de bek. Dan is het snel afgelopen met de hoge knuffelfactor. Wie heeft niet aan dochter lief, na 4 maanden zeuren, een hamstertje gegeven die maar 5,- euro koste (de bak met activiteitcentrum,voer en medicijnenkast totaal 50,- euro) Dat kleine schattige hamstertje blijkt een nachtdier te zijn, dochterlief kon niet slapen. Als dochter overdag wilde spelen lag de hamster te snurken, als midden in de nacht de hamster zijn hok op stelten zette kon dochter niet slapen van de herrie.dit gaat nog drie jaar duren want zo oud wordt de hamster. Nu kennen we allemaal het liedje Flappie die eindigde op de kerstdis. Maar dit is geen oplossing voor een hamster. Vorig jaar hebben we in de polder vele tamme konijnen gevangen. De konijnen waren sterk vermagerd, waarschijnlijk hebben ze elke dag om zeven uur s avonds zich rot gezocht naar hun etensbak. Hamsters en Cavia s vinden we alleen terug als skelet, vaak liggen ze onder het riet in een holletje gestorven van de honger en onderkoeling. Naast huisdieren zijn er ook gebruiksdieren achtergebleven in de natuur. In de Reef lopen enkele honderden verwilderde tamme ganzen. Dit waren ooit dieren van een boer, totdat hij vergat om de vleugels in te korten. Deze witte vensterbank ganzen vreten nu het gras voor de bek van de koe weg en schijten met zijn allen hele weilanden onder. Andere ontsnapte of door de mens uitgezette dieren zijn de Nijlgans en de Fazant die het leefgebied van de weidevogels en de waterrallen verstoren. Het klinkt misschien een beetje alsof Wilders de column schrijft maar ik ben toch voor eigen natuur eerst. Mijn grootste angst is als het gedumpte mini hangoor konijn de kans ziet om in het Westzijderveld een ontsnapte cavia te dekken. Die nieuwe hangoorcavia wordt weer versierd door een hamster met als gevolg een explosie van een nieuw ras de Westzaanse hangoormuis. Die hangoormuis schopt binnen enkele jaren de Noordse woelmuis de polder uit die onze enige Europese bescherming was tegen de uitbreidingsdrang van Zaanstad. Pas dus op voor impulsaankopen, dit kan grote gevolgen hebben voor uw uitzicht. Eric van Gerrevink Boswachter van Staatsbosbeheer 13

8 Westzaan en Middelkoop uit elkaar Het huwelijk tussen Voetbalvereniging Westzaan en hoofdtrainer René Middelkoop zal aan het einde van het seizoen ophouden te bestaan. In goed onderling overleg hebben we besloten om na 3 mooie jaren een punt achter de samenwerking te zetten. René heeft fantastisch werk afgeleverd en heeft Westzaan weer op de Zaanse voetbalkaart gezet. We zijn hem hiervoor erg dankbaar en wensen René alle succes in zijn (trainings)carrière. Daniel van Ammers, PR VVV Westzaan, Begin het nieuwe jaar goed en onderneem een volgende zet! Foto: Dirk Jongejans Twee Westzaners naast elkaar, Jean Louis van Ollefen (2e bord, rechts) en Gert Jan Teer (1e bord, uiterst rechts) Schaakvereniging Assendelft is op zoek naar nieuwe leden. Hebt u altijd al eens, zittende achter het schaakbord, uw schaakkracht willen meten met anderen? Dat kan bij ons. Wij zijn een gezellige vereniging, waar het schaakspel een aangename bezigheid is. Wij spelen wekelijks op de maandagavond, vanaf uur, in café De Dorpstaveerne, Dorpsstraat 350. U bent van harte uitgenodigd. Lijkt het u wel iets, maar hebt u twijfel. De mogelijkheid bestaat om eerst eens kennis te maken. Voor de gevorderde schakers, de rating (=speelsterkte) van onze spelers loopt uiteen van 1200 (=huisschaker) tot 1900 (=goede clubschaker) ELO punten. De huidige leden zijn allen mannen, maar vrouwelijke schakers zijn uiteraard van harte welkom. De jeugd speelt, op dezelfde maandagavond, op een aparte locatie, bij buurtcentrum A3. Een enthousiaste begeleidingsgroep ontvangt graag jonge leergierige spelers. Naast het spelen van schaakpartijen, wordt de jeugd de theorie van het schaakspel bijgebracht. Volgens een stappenplan wordt de schaakkennis verder uitgebreid. Elke stap wordt afgesloten met een diploma. Nieuwe jeugdleden zijn van harte welkom, vanaf uur. De schaaksport is een relatief goedkope sport. Voor enkele euro s per week kunt u of uw kind al meedoen. Voor nader informatie over onze vereniging, bekijk onze website Veel jubileum activiteiten bij 90 jarig Roda Roda bestaat 2 februari a.s. 90 jaar. En dat mag niet ongemerkt voorbij gaan. Dus we beperken het niet tot een eenmalig feestje, maar de festiviteiten gaan het hele jaar door zowel voor leden als voor niet-leden. Want het 90 jarig jubileum is een mooie gelegenheid voor Roda om iets terug te doen naar de Westzaanse Gemeenschap. Een Westzaanse Gemeenschap die ons 90 jaar heeft gesteund en die ons mede geholpen heeft een nieuw sportcomplex te realiseren. En velen fluisteren dat het sportcomplex van Roda het mooiste is van alle sportverenigingen in de Zaanstreek. Het 90 jarig jubileum moet de opmaat zijn naar nieuwe sportieve hoogtepunten. Want degenen die Roda al heel lang kennen weten dat we in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw 2 maal in de toenmalige korfballeague uitkwamen. En de Amsterdamse korfbalverenigingen kwamen dan met bibberende knieën naar Westzaan.En waarom zou dat nu niet meer kunnen? Om dit te realiseren heb je een stevige en groeiende jeugdafdeling nodig. Om hier een nieuwe impuls aan te geven start Roda in het jubileumjaar met Welpenkorfbal voor de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar. Een keer in de maand wordt op zaterdagochtend een spelletjesochtend georganiseerd. En ook doen we samen met andere verenigingen, die ook over een welpen afdeling beschikken, gezamenlijke spellencircuits. Wil je meedoen: bel onze jeugdvoorzitter Paul van den Bergh (tel ). Het eerste jaar is de contributie helemaal gratis! Hoe ziet het jubileumprogramma er verder uit: - Zaterdag 2 februari vanaf uur receptie in de Kemphaan voor(oud)leden, sponsors, collega besturen uit Westzaan. s Avonds groot feest met First Choice in de Kemphaan. - In het voorjaar een fietstocht rond het IJsselmeer van 300 km (in één dag!) - Zaterdag 14 juni jeugddag en zondag 15 juni een sportieve reünie met afsluitend buffet. - In oktober of november open podium in De Kwaker. Degenen die (lang geleden al) succesvol waren met de Roda Playbackshow kunnen nu eens echt laten zien wat ze waard zijn. - Zaterdag 20 december 2008 afsluitend galafeest. Kortom een spetterend programma zowel voor Rodianen als ook voor niet-leden. Ben je nog geen lid, meld je aan op ons adres: Age Knossen Het 19e Erik Mol Zaalvoetbaltoernooi Op 9 februari a.s. organiseert de Vrijwillige Brandweer het 19e Erik Mol zaalvoetbaltoernooi voor brandweercorpsen uit Zaanstad. De deelnemers komen van de volgende corpsen: Assendelft, Jeugdbrandweer, Kring 1, Kring 8, Krommenie, Zaandam en Westzaan. Het toernooi begint om uur in sporthal De Struijck, Professor Struijckenstraat 25, Zaandam. Iedereen is welkom. De toegang is gratis. Parteon eigenaar van dorpshuis De Kwaker Na jaren overleg met de gemeente Zaanstad is Parteon per 1 januari 2008 eigenaar geworden van ons dorpshuis De Kwaker. Het doel van het verkrijgen van het eigendom is dat daar activiteiten op sociaal-cultureel gebied worden verricht gericht op de bewoners van Westzaan en omgeving. Parteon heeft tevens een huurovereenkomst voor 5 jaar met Stichting Exploitatie Dorpshuis De Kwaker gesloten in welke periode Parteon de Stichting gedurende deze 5 jaar geldelijk wil ondersteunen om haar activiteiten te verrichten door het bekostigen van haar begrote exploitatietekorten. Op 28 december werd het contract tussen Parteon en de Kwaker ondertekend. En zo is er einde gekomen aan de onzekerheid over de toekomst van ons dorpshuis die begon in het najaar van Hieronder een overzicht van de gebeurtenissen sindsdien. - Oktober 2004: bij bezuinigingen van de gemeente Zaanstad wordt Welsaen niet ontzien. Sluiting dreigt voor buurthuizen in Westzaan, Krommenie en Assendelft - November 2004: oprichting actiecomité tot behoud van het dorpshuis - December 2004: acties in en rond de Bannehof door een grote vertegenwoordiging uit Westzaan. O.a. een hoogwerker en Crescendo zorgen voor sfeer tijdens een spannende raadsvergadering waar de raad door vertegenwoordigers van allerlei organisaties wordt toegesproken - Voorjaar 2005: oprichting stichting exploitatie dorpshuis De Kwaker die overlegt met Wethouder Schouten over de verzelfstandiging van De Kwaker - Najaar 2005: de stichting bereikt een akkoord met de Gemeente over een vijfjarenplan en subsidiëring van De Kwaker - Voorjaar 2006: voorbereidingen voor het eerste seizoen van een zelfstandige Kwaker. Samenwerking met Fluxus. - Maart 2006: presentatie van het nieuwe logo voor De kwaker - Mei 2006: aanstelling van Marianne Kaatee en Gerda van Steenbergen als beheerders van De kwaker. De eerste groep van 12 vrijwilligers doet de BHV cursus en krijgt diploma - Augustus 2006: eerste open inschrijfdag De Kwaker een groot succes. Alle cursussen overschreven - Najaar 2006: jongeren vrijdagavond een groot succes - December 2006: vrijwilligers van De Kwaker verkozen tot Westzaners van het jaar - April 2007: oranjebal in De Kwaker uitverkocht, record bar omzet - Augustus 2007: nieuw programma en inschrijfdag wederom een groot succes - Najaar 2007: overeenstemming over verhuizing Koninginnedag naar De Kwaker - December 2007: ondertekening contract met Parteon - Organisatie feestweek in april 2008 in- en rond De Kwaker 15

9 Pedicuresalon Aletta krijgt comfortabele ruimte begane grond In haar huidige woning Welvaren 9 heeft Aletta van der Veen haar pedicuresalon op de eerste etage. Dit geeft weleens problemen voor mensen die slecht ter been zijn. Het was dan ook een hartewens van Aletta om een salon op de begane grond te kunnen realiseren. Deze wens gaat in vervulling want het gezin gaat verhuizen naar Ziedhuys 3 op een steenworp afstand van hun oude adres. Daar krijgt zij een ruime, lichte salon met eigen ingang en geen belemmeringen meer voor rolstoel- of rollator gebruikers. Aletta hoopt de tweede week van april haar salon te heropenen op het nieuwe adres. Tot eind maart kunt u nog op het oude adres terecht. Het begin Aletta was aanvankelijk ziekenverzorgster en deed dat werk met veel plezier. Tot ze gevraagd werd voor het werk van pedicure in ziekenhuis De Heel. Aanvankelijk wilde ze haar beroep niet opgeven. Na nog een paar keer aandringen wilde Aletta het toch proberen. Zij ging de opleiding doen en heeft in twee jaar met avondschool haar diploma voetverzorgster gehaald. In die tijd is ook haar oudste dochter geboren. De opleiding is heel veelzijdig, je leert aspecten van het werk van schoenmaker tot arts. Je leert aan de binnenkant van schoenen te voelen wat voor afwijkingen er aan een voet zijn. Je moet alles leren van spieren, zenuwen en ziekten van de voeten maar ook hoe schoenen gemaakt worden. Toen Aletta met de opleiding bezig was werd ze steeds enthousiaster. In 1997 heeft ze haar diploma gehaald en ze vindt het nog steeds een pracht vak. Ervaring Aletta heeft drie jaar in De Heel gewerkt en heeft daar erg veel geleerd. De verpleging maakte de afspraken waarna ze met haar karretje met attributen langs de bedden ging en daar van alles aantrof. Ze heeft heel wat verwaarloosde voeten gezien en behandeld. Toen haar vader ziek werd is ze met het werk gestopt en heeft ze hem tot zijn dood verzorgd. Daarna is Aletta in 2002 voor zichzelf begonnen. Zij is aangesloten bij de landelijke organisatie Provoet Diploma s De bedoeling was om twee dagen te werken maar inmiddels is de klantenkring zo uitgebreid dat ze nu dagelijks werkt. Best druk met twee kinderen. Ook is Aletta verder gegaan in het bijscholen en het halen van certificaten en diploma s. Ze is bevoegd om mensen met suikerziekte te behandelen, hier is een aparte opleiding voor nodig. Ze heeft het diploma nagelbeugel technieken gehaald. Dit is een techniek om ingegroeide nagels te behandelen door een plaatje op de nagel te bevestigen. Ze heeft de cursus Pedic Seminar gevolgd voor schimmelnagels. Ze heeft geleerd hoe je gel-nagels plaatst waardoor de teennagels weer toonbaar worden en mensen die met deze kwaal behept zijn, weer open schoenen kunnen dragen. Schimmelnagels loop je op in zwembaden, sauna s of sportscholen waar je op blote voeten loopt. Medicijnen hiervoor hebben vaak veel bijwerkingen. Bij beginnende schimmelnagels geeft Aletta Mycanoldruppels die twee keer daags gebruikt moeten worden. Dit moet wel consequent gedaan worden. Ze heeft een cursus anti-drukmiddelen gedaan en geleerd om ingegroeide nagels en likdoorns drukvrij te maken zodat mensen geen pijn hoeven te hebben. Voldoening in het vak Aletta heeft veel voldoening van haar werk. Mensen komen met pijnlijke voeten binnen en gaan, als op wolken lopend, de deur weer uit. Belangrijk is om het goed bij te houden, zo voorkom je likdoorns en andere ongemakken. Als mensen één keer per jaar komen heeft Aletta veel werk aan de voeten. Bij regelmatige behandeling blijven likdoorns ook weg. Aletta werkt met de zogenaamde nat-techniek. De klant voelt de behandeling minder dan met stofafzuiging. Het koelt en desinfecteert ook meteen. Na de behandeling krijgt de klant een voetmassage. Aletta lakt ook teennagels en kan ze versieren met Strass steentjes. Dat gebeurt met speciale lijm die heel goed blijft zitten. Het zijn glittersteentjes in allerlei vormpjes en maten. De nagels worden eerst gelakt waarna de steentjes er op worden bevestigd. Binnenkort gaat Aletta ook een korte cursus beenharsen doen. Een pedicurebehandeling en beenharsen is tegenwoordig een gewilde combinatie. De verhuizing Eind maart krijgt het gezin de sleutel van het nieuwe huis en Aletta hoopt dat ze 8 april weer met het werk verder kan gaan. Ze verheugt zich erg op de nieuwe locatie die nog comfortabeler zal zijn. Er is ruimte als men even moet wachten en het belangrijkste is dat mensen niet meer de trap op hoeven. Men hoeft niet meer door het woonhuis zodat er zowel voor de klanten als voor het gezin meer privacy is. Aletta heeft nog tijd voor nieuwe klanten, en na de verhuizing kunnen dus ook minder mobiele mensen bij haar terecht voor een voetbehandeling. foto en tekst: Truus Weertman Verzekeringen O.B.M. Wetenswaardigheden Het bestuur en de medewerkers van de OBM. Westzaan UA, wensen al haar leden en de lezers van De Wessaner een voorspoedig en vooral gezond Uiteraard is het de wens van de maatschappij om ook in 2008 weinig schade te krijgen. Daaraan kunnen alle leden haar medewerking verlenen. Laat iedereen dus aandacht besteden aan preventiemaatregelen. Geen 5% korting op uw premie Aan het begin van 2008 stuurt de Onderlinge weer haar jaarlijkse omslagnota. Primair is het uw taak om deze nota te voldoen. Met het betalen van de omslag voldoet u aan de voorwaarde om bij schadeafhandeling recht te hebben op de schadepenningen. Als gevolg van een besluit door de Algemene Vergadering op 2 juli 2007 is de winstdeling afzonderlijk aan de leden uitgekeerd. Rechtstreeks is het aandeel in de winst van 2006 in de afgelopen maanden op de bank- of girorekeningen van de leden bijgeschreven. Tot een totaal bedrag van circa ,- euro is naar rato van de betaalde omslag aan de leden uitgekeerd. Onderverzekering Met de nota willen wij u ook wijzen op mogelijke onderverzekering. De herbouwwaarde van opstallen is in het afgelopen jaar met circa 2 procent gestegen, daardoor kan er sprake zijn van onderverzekering. Regel dus uw verzekerde bedragen voordat u bij schade minder krijgt uitgekeerd dan de werkelijke schade bedraagt. Ten aanzien van inboedels is de stijging van het indexcijfer sinds 2000 ruim 10%. In het verzekerde bedrag van uw inboedel is niet begrepen de in de afgelopen jaren gedane extra aanschaffingen. Denk bijvoorbeeld aan uitbreidingen met audiovisuele apparatuur en computers. Laat iedereen dus alle aanschaffingen van de laatste jaren eens inventariseren en zonodig het verzekerde bedrag aanpassen. Overige producten en Ledenpolis Met de omslagnota wordt uw jaarlijkse premie in rekening gebracht voor uw opstal- en inboedelverzekering. Aangezien de Onderlinge niet alleen deze branches voert willen wij u wijzen op onze overige producten. Al een aantal jaren worden producten aangeboden als auto-, reis-, ongevallen-, aansprakelijkheid-, boot-, en caravan verzekeringen. Deze producten worden, in combinatie met de opstal- en inboedelpolis, ondergebracht in de Ledenpolis. Dit geeft recht op een extra korting die kan oplopen tot 10%. Indexering Maar ook heeft de Onderlinge de wens om in 2008 te groeien in verzekerd bedrag. Als u uw polissen nakijkt vindt u ongetwijfeld de laatste mutatiedatum. Reeds vele jaren worden indexcijfers bijgehouden. Ten aanzien van uw laatste mutatiedatum kan het zinvol zijn om uw verzekerde bedragen bij te stellen. Indexering geeft weliswaar geen garantie tegen onderverzekering, maar zorgt ervoor dat u, wanneer u geen extra uitbreidingen pleegt juist bent verzekerd. Niet in deze cijfers is verwerkt de aanschaf van nieuwe huishoudelijke artikelen. Voor informatie en tarieven kunt u onze bestuursleden raadplegen of langs komen op ons kantoor aan de Torenstraat 2, telefoon , fax

10 Klas van de maand Obs De kroosduiker-noord groep 3/4 Schenken is leuk én fiscaal gunstig Uw (klein)kind een financieel steuntje in de rug bieden is niet alleen leuk, maar ook fiscaal gunstig. Want als u nu al vermogen overdraagt, betalen de nabestaanden later minder successierecht over uw nalatenschap. En zij profiteren nu van de schenkingsvrijstellingen. Bovenste rij van links naar rechts: Wout van der Horst; Bas van Westrop; Feike Buma; Mark de Lange; Isabelle Klap; Lotte Thoolen; Sjoerd Roos; Jules Medema; Beaudine van Dokkum; Juf Marja van Drimmelen; Rudi Waal; Jesse de Rooij; Matthijs Boots; Herman Kelder; Juf Britta Wit. Voorste rij van links naar rechts: Quinta van Schellen; Mike Beekhof; Maxine de Jonge; Nathan Windrich; Bart Zuidema (voorste); Morris Adams (achterste); Leyla Birlik; Yael Celik; Roozemarijn Danger-Gonzales; Charissa Homma. Jammer dat juf Angelique, juf Marieke, Noor en Chris bij het maken van de foto niet aanwezig waren Mijn auto maakte die ochtend knerpende geluiden van de sneeuw die werd verpulverd onder het gewicht van de wielen. De eerste sneeuw, het eerste ijs. In december werden we ermee verrast. Het duurde net niet lang genoeg voor een witte Kerst, maar het gevoel was er al. De kids van juf Marja van Drimmelen waren buiten op het schoolplein toen ik aankwam. Rode hoofden en koude handen maar dat mocht de pret niet drukken. Winterse pret, de leukste van het jaar. De ijsbaan Lambert Melisz ging zelfs die middag open. Ze hadden het de avond ervoor al druk gehad in de Grote Kerk met kerstliederen zingen voor alle aanwezige pappa s, mamma s, opa s en oma s. En daarna was er het kerstdiner met oliebollen en hot dogs(?). En voor de pappa s en mamma s was er glühwein om warm te worden en te blijven buiten in de kou op het schoolplein. Allen Theater maken is leuk! Zondag 10 februari 2008 Theaterspeeldag met als thema: Afrika Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar Met zijn allen of (als je het durft) alleen op een groot podium. Met professioneel geluid en licht de mensen laten lachen, huiveren of meenemen in vervoering. Wie aan Afrika denkt, denkt vast aan leeuwen, olifanten en giraffen. Maar ook aan Tarzan, Junglebook, The Lion King en Africa, Africa, Djembé spelen en Afrikaanse dansen. Het is een groot werelddeel met heel veel verschillende volkeren en culturen. Dit biedt voldoende inspiratie om samen een theatervoorstelling te maken. De deskundige begeleiding helpt je met de rode draad. Dit is het grote verhaal waar het allemaal om draait maar veel wordt aan je eigen fantasie overgelaten. Daarbij kun je gebruik maken van muziek of dans, bewegingsexpressie of een verhaalspel. rond de vuurkorven, december, kersttijd, gezelligheid. Het was die dag de laatste schooldag van het jaar 2007, en ik denk dat ze het niet erg vonden om twee weken vakantie te hebben. Een paar kids waren al onderweg. Op weg naar zonnige of besneeuwde vakantieoorden. En de foto. Die moest natuurlijk buiten genomen worden als bewijs van de sneeuw in december. Bij oversteken van de straat doken een aantal kids gelijk in de sneeuw. En ook al lag er niet veel, de afdruk en de waaier achtergelaten door met je armen en benen te waaieren was er. Hoelang? Dat weet niemand want om twaalf uur trokken de kids de deur achter zich dicht. De school twee weken en het schooljaar 2007 voorgoed achterlatend. Een onwijs leuk en succesvol 2008 toegewenst, Koert. De kinderen komen om 10:00 uur binnen en gaan onder deskundige begeleiding een prachtige theatervoorstelling maken. Deze wordt om + 15:00 uur opgevoerd voor ouders, grootouders, ooms en tantes, buren, burgers en buitenlui. Kosten voor deze schitterende theaterdag zijn: 7,50 euro (inclusief limonade en snoep). Wel zelf een lunchpakketje meenemen en zwarte kleding dragen als basis voor de kostuums) Voor wie: kinderen van 6 t/m 12 jaar Wanneer: 10 februari 2008 Hoe laat: 10 uur aanwezig zijn. Uitvoering: 15:00 uur Waar: Dorpshuis De Kwaker, J.J. Allanstraat 127, 1551 RC Westzaan. Reserveren via: (klik op agenda/theaterworkshop) of telefonisch Schenken Schenken kan zonder belastingheffing plaatsvinden. Hoeveel er belastingvrij geschonken mag worden, hangt af van de relatie die u hebt met de begiftigde. Kinderen mogen jaarlijks 4.479,- euro (2008) van hun ouders ontvangen; het meerdere wordt belast. Daarnaast kan er éénmalig een beroep gedaan worden op een verhoogde vrijstelling van ,- euro voor een schenking aan een kind in de leeftijd tussen 18 en 35 jaar. Kleinkinderen hebben een vrijstelling van 2.688,- euro per jaar maar bij een overschrijding van deze vrijstelling wordt de gehele schenking belast. Bij het schenken aan kinderen wordt er een eigen vermogen door het kind gevormd. Veel ouders en grootouders willen graag het spaargeld voor een minderjarig (klein)kind gescheiden houden van het vermogen van de ouders. Hierdoor is zeker dat het geld ook daadwerkelijk voor het kind is. Fiscaal gezien gaat dit niet op aangezien de fiscus het vermogen van het kind tot de achttiende verjaardag bij de ouders belast. In ruil hiervoor krijgen de ouders een extra vrijstelling in Box 3 van 2.688,- euro per minderjarig kind. Bij jonge kinderen met vermogende ouders resulteert een schenking dus niet altijd in het gewenste voordeel in Box 3. Wel worden de uiteindelijke doelen van een afgescheiden vermogen én verlaging van successierechten bereikt doordat het kind daadwerkelijk eigenaar van het geld wordt. Belasting besparen De fiscale voordelen van het tijdig starten met vermogensoverheveling zijn duidelijk: er valt belasting te besparen. Tot de achttiende verjaardag hebben de ouders nog controle over het vermogen van het kind, vanaf die leeftijd kan het kind zelfstandig beschikken over zijn of haar vermogen. In de voorafgaande jaren beheren de ouders het vermogen van het kind. De ene (groot)ouder ziet dit in volle vertrouwen tegemoet, voor de ander is dit juist een reden om te wachten met schenken. Het is immers van tevoren niet zeker of het kind op zijn achttiende wel verstandig met geld om zal gaan. Een dilemma dus: fiscaal voordeel of grip houden op het vermogen? Gelukkig zijn er mogelijkheden om beiden te bewerkstelligen. Door op de schenking een bewind van toepassing te laten zijn, houdt de bewindvoerder de regie over de besteding van de middelen. De ontvanger kan alleen over de gift beschikken met toestemming van de bewindvoerder. Spaarrekening De Rabobank heeft speciaal voor deze situaties een spaarrekening ontwikkeld: Rabo GeneratieSparen Plus. Dit is een spaarrekening op naam van de begiftigde waarbij de schenker tevens bewindvoerder over het saldo wordt. De Rabobank maakt kosteloos de bijbehorende overeenkomst van schenken onder bewind op. Dit bewind is van toepassing op alle bedragen die op de rekening worden gestort. Wilt u hier meer over weten, maak een afspraak met één van onze adviseurs. Wij zijn bereikbaar via telefoon: (075) of 19

11 Puzzel van Ingrid Schrijf de antwoorden in de betreffende vakjes. Alle woorden bestaan uit 8 letters. Als u klaar bent leest u in de middenbalk de bijnaam van Antje Vet van Westzaan. Zij stond altijd aan de kant van de weg te liften omdat ze zgn. de bus gemist had. U dient de oplossing van de puzzel, onder vermelding van uw naam en adres in te leveren voor 5 februari bij een van de inleveradressen. De winnaar ontvangt automatisch 10,- euro. Volgens mij heeft een aantal van u de zalmhapjes met spinazie gemaakt want toen ik om spinazie ging bij de Co-op was deze uitverkocht. Ik ben er nu achter dat het met rucola ook erg lekker is. We zitten weer midden in de winter, dus wil ik graag een echt winterse groente bij u aanbevelen; groene, oftewel savooie kool. Niet alleen heel mooi om te zien maar ook heel lekker.. In het recept wordt kerrie en kurkuma gebruikt. Kerrie is een mengsel van specerijen waarin ook 20 tot 30 procent kurkuma in verwerkt wordt. De verschillende soorten pepers geven kerrie zijn pittige smaak. De kurkuma of geelwortel is heel zacht van smaak en kan dan ook royaal worden Prijswinnaars decemberfotopuzzel Winnaars van 10,- : Gré Jongewaard. Nauernasevaartdijk 4, 1551 PR Westzaan, Marga Jongewaard, t Hoenstraat 7, 1551 GA Westzaan, R. Visser, L. Meliszstraat 26, Westzaan, W. Halberstadt, L. Meliszstraat 42, 1551 CT Westzaan, Rie Smit, L. Meliszstraat 36, Westzaan, G. Phlippeau, v. Ostadestraat 11, 1506 LA Zaandam, S. Hotting-Flipse, Wildemanakker 38, 1541 VM Koog a.d. Zaan, P. Boot, Oranjeboomstraat 19, 1551 BH Westzaan, Fam. J.W. Tanger, J.J. Allanstraat 389, 1551 RJ Westzaan, J. Pasterkamp, Lepelaarstraat 22, 1551 GE Westzaan. Prijzen van 25,- W.N. Wardenaar, L. Meliszstraat 22, Westzaan, mevrouw G.W. Kroes-Kievit, De Busken 17, 1566 XE Assendelft, mevrouw G. van der Blom-Vink, Een pinda-koolschotel gebruikt. Het is in grotere verpakking te koop in de Indonesische Toko. Met deze specerij is iets bijzonders aan de hand. Het voornaamste bestanddeel is curcumine en het is deze stof die kurkuma zijn gele kleur geeft. Maar het bezit ook heilzame eigenschappen waaronder een sterk kankerremmende. Deze eigenschap kunt u nog versterken door het in combinatie met gemalen peper te gebruiken. De kool in het recept behoort tot de kruisbloemige planten waartoe alle koolsoorten behoren. Deze planten bevatten allen een grote hoeveelheid beschermende stoffen. Kook ze vooral niet te lang. Nodig voor 4 personen: 1 kg groene kool, 1 ui 1 eetlepel boter, 1 2 eetlepel kerriepoeder 1 eetlepel kurkuma 4 eetlepels pindakaas of andere notenpasta Inleveradressen: Bloemsierkunst Albers, J.J. Allanstraat 335 Gré Jongewaard, Nauernasche Vaartdijk 4 H.J. Harrewijne, Lambert Meliszstraat 26 P de Wit, Leeuwerikstraat 6 Koert Klerk, Middel wasgerei, 2. pastoorswoning, 3. regeren, 4. vleesgerecht, 5. man en vrouw, 6. misnoegd, 7. Europees land, 8. sportaccommodatie, 9. plassen, 10. muzikaal beroep, 11. Oosters gerecht, 12. klein vertrekje, 13. samenvoegen, 14. verschillende, 15. zuigen, lurken, 16. belangstelling, interesse. L. Meliszstraat 67, 1551 CW Westzaan, Astrid Sopjes, Oud Heinstraat 24, 1544 XC Zaandijk. Prijzen van 50,-: Aukje Maij, Zuideinde 116, 1551 EL Westzaan, Jb van het Kaar, Kerkbuurt 14, Westzaan. Prijs van 100,-: Petra v.d. Werff, Kerkbuurt 51, Westzaan AC Westzaan. De prijs van 250,- van de Rabobank is gewonnen door: Jc. Spanjerberg, Overtoom 17, 1551 PC Westzaan. 200 belegen kaas 50 gram sesamzaad Maak de kool schoon en snijd er dunne reepjes van. Pel en snipper de ui. Kook de kool samen met de ui, boter, kerrie en kurkuma, peper en zout in net genoeg water om niet droog te koken, in 15 minuten gaar. Als u van extra pittig houdt of als de kerrie mild is, gebruikt u gewoon meer. Verwarm de oven voor op 220 graden. Vet een ovenschotel in. Giet eventueel een teveel aan vocht bij de kool af. Roer de pindakaas erdoorheen. Goed mengen en proeven of er nog wat pindakaas of zout en peper bij moet. Doe dit mengsel in de ovenschotel, rasp de kaas en strooi deze met de sesamzaadjes over de kool. Laat de kaas in het midden van de oven in ongeveer 10 minuten goudbruin kleuren. Lekker hierbij is een smeuïge aardappelpuree van kruimige aardappels fijngestampt met flink wat roomboter en versgeraspte nootmuskaat. Eet smakelijk Viering van 25jaar de Kwaker Op 11 maart 2008 is het 25 jaar geleden dat ons Dorpshuis De Kwaker, toen nog onder de regie van Ons Huis en later de stichting Welsaen, in gebruik werd genomen door een aantal Westzaanse verenigingen en voor het club- en buurthuiswerk. Er hebben in deze jaren vele activiteiten plaats gevonden, waarmee aangetoond is dat het Dorpshuis een belangrijke plaats inneemt in het dorpsleven van Westzaan. In deze afgelopen 25 jaren zijn er verschillende momenten geweest dat er door reorganisaties bij Welsaen en gemeentelijk bezuinigingen aan het voortbestaan werd getornd. Steeds wisten we vanuit Westzaan hieraan het hoofd te bieden. Toen er echter eind 2004 werd aangekondigd dat De Kwaker gesloten zou worden stond Westzaan op zijn kop. Dit zou de doodsteek voor een aantal verenigingen en activiteiten betekenen. Een commissie vanuit de Westzaanse Gemeenschap werd opgericht en na diverse protestacties werd het sluitingsspook verjaagd. Op 1 juni 2006 is er een nieuwe fase ontstaan. In het kader van de verzelfstandiging is er, onder auspiciën van de Westzaanse Gemeenschap, een nieuwe stichting opgericht die de exploitatie voortzet. Per 1 januari 2008 is Woningcorporatie Parteon eigenaar van het gebouw geworden en wordt de exploitatie vanuit een stichting met eigen beheerders en de inzet van veel vrijwilligers voorgezet. Omdat 25 jaar lang Dorpshuis De Kwaker in Westzaan een dominante plaats heeft ingenomen en we dit niet ongemerkt willen laten voorbijgaan, organiseren we van 23 april tot en met 30 april een feestweek voor alle Westzaners. Familiedag tijdens de feestweek. Het is al weer een aantal jaren geleden dat er in Westzaan met groot succes een familiedag is gehouden. De gedachte is nu om tijdens de Feestweek van Dorpshuis De Kwaker op zaterdag 26 april met de commissie Bijzondere Activiteiten van de Westzaanse Gemeenschap weer een familiedag te organiseren. Tijdens deze dag zullen er weer vele activiteiten in het dorp plaats vinden. In de commissie wordt gewerkt aan het houden van exposities in onze musea, muzikale activiteiten, een fiets- en vaartocht en uiteraard een afsluitende gezamenlijke maaltijd. In de volgende Wessaners en via de website van Dorpshuis De Kwaker houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. 21

12 Activiteiten in Wijksteunpunt Lambert Melisz Het zal inmiddels bij u allen bekend zijn dat op de dinsdagmiddagen in de grote zaal van het Wijksteunpunt Lambert Melisz een heel gezellig ontspanningsprogramma wordt geboden. Deze middagen zijn toegankelijk voor alle ouderen in ons dorp, dus niet alleen voor de mensen die in het Lambert Melisz complex wonen. Om de kosten hoeft u het niet te laten en het houdt een mens jong, houdt het verpieteren tegen. Let maar op! De bekende Bingo van Mat de Visser (en inmiddels ook met Dirk Kuiper), op 29 januari a.s. hadden we nog niet Centrale huisartsenpost en apothekersdiensten februari 2008 Wanneer u s avonds vanaf uur tot de volgende morgen 8.30 uur medische hulp nodig hebt, dan dient u te bellen: In de weekeinden en tijdens de feestdagen is dit nummer 24 uur bereikbaar. De nachtdienst is alleen bedoeld voor spoedrecepten, er slaapt iemand in de apotheek. Spoedrecepten zijn recepten die u kort tevoren van een arts hebt gekregen, voor medicijnen die meteen moeten worden gebruikt. Vr Za Zo Ma Di Wo Do Zaanbocht Apotheek Apotheek Bakker Apotheek Guisveld Apotheek Poelenburg Zaanbocht Apotheek, Zaanweg 112, 1521DR Wormerveer, T , F Apotheek Bakker, Oostzijde 18, 1502BG Zaandam, T , F Apotheek Guisveld, C.Debussystraat 160, 1544NR Zaandijk, T , F Apotheek Poelenburg, Dodonaeusstraat 16, 1504KJ Zaandam, T , F Spreekuren Westzaanse huisartsen Hr. J. H. de Heiden en mw. G. N. van Altena vermeld in de vorige Wessaner. Aanvang uur. Voor februari ziet het programma er als volgt uit: 5 februari uur Optreden van rasentertainer Ed Vermeulen. 12 februari uur Film Het meisje met de blauwe hoed. 19 februari uur Het dameskoor FOR EVERYONE. 26 februari uur Mat de Visser en Dirk Kuiper met de Bingoballen. De kaart voor dit hele programma is aan de zaal te koop voor slechts 7.00 euro. Muziekinloop tweede kerstdag 2007 in het Reght Huys Ze speelden met flair, de 4 Zaanse jongens begeleid door David Jorritsma op het klavecimbel. Het stuk van Vivaldi: Lestro Armonico No. 10, Op.3 zat er goed in. De violisten speelden vervolgens met groot gemak een aantal kerstliederen. Onze dwarsfluitistes Daphne Best en Damaris Dissels worden ieder jaar weer beter in hun samenspel. Nel Jongh speelde op haar hobo en de leden van Saxofobia speelden de sterren van de hemel. Kortom, schrijf de muziekinloop alvast in uw agenda voor de volgende keer, tweede Kerstdag van dit jaar Wilt u meespelen, samenspelen of kent u iemand die graag op deze muziekinloop wil spelen, neem dan contact op met De Weel Zuideinde 73 Vrije spreekuren: maandag, woensdag en vrijdag van uur Afspraakspreekuur: donderdag van uur Torenstraat 4 Vrije spreekuur: dinsdag van uur Afspraakspreekuren: maandag en woensdag van uur donderdag en vrijdag van uur Dagelijks via telefoon : Van uur: aanvragen visites, consulten en recepten. Van uur: inlichtingen over onderzoeken en als u de dokter persoonlijk wilt spreken. K e r k d i e n s t e n Doopsgezinde Gemeente (alle diensten beginnen om u.:) 3 feb. ds. T. kindt. 10 feb. ds. M. Ijspeert 17 feb. ds. T. Kindt. 24 feb. ds. T. Kindt. Christelijk Gereformeerde Kerk Woensdag 30 januari koffieochtend van af uur 3 feb uur: ds. R. Bikker uur: ds. H.P. Brandsma, Hoorn/vb. H.A. 10 feb uur en uur: ds. R. Bikker 17 feb uur: ds. R. van Beek, Veenendaal uur: ds. R. Bikker 24 feb uur: leesdienst/ koffiedrinken uur: ds. D. Quant, Huizen Protestantse Kerk Nederland (alle diensten beginnen om 10 u.) 3 febr. ds D. Woudt, Avenhorn 10 febr. ds J.P. Schouten, Bloemendaal 17 febr. ds T.C. Wielsma, Uithoorn 24 febr. ds G. den Heeten, Hoofddorp Gereformeerde Gemeente 3 feb. 10uur leesdienst uur stud. G. Bredeweg. 6 feb uur ds. J. van Belzen. 10 feb. 100 en uur leesdienst 17 feb. 10 en uur leesdienst 20 feb uur ds. M. Karens. 24 feb. 10 en uur leesdienst Christelijk Gereformeerde Kerk Vakantie Bijbel Club Reken maar Ben je tussen de 4 en 12 jaar en hou je van zingen, knutselen, luisteren naar een verhaal, toneel en nog véél meer. Kom dan op dinsdag 26 febr uur en woensdag 27 febr uur naar de Christelijke Gereformeerde kerk, J.J. Allanstraat 185 in Westzaan. Je hoeft je van tevoren niet op te geven en het is gratis! Heb je nog een vraag bel dan gerust naar: Jetty Bax: Neem je vriendjes/vriendinnetjes mee! Standplaats bibliobus Iedere woensdag staat de bibliobus op de volgende (gewijzigde) tijden en plaatsen in Westzaan. Torenstraat: uur. t Hoenstraat: uur. Plan Molenaar/Jagerslust: uur. Verzekeringen Colofon Redactie: Peter Huisman, Koert Klerk, Truus Weertman Correctie Fotografie Opmaak Druk : Tjakko Bos, Marie Kleij : Koert Klerk, Peter Huisman : Alexander Moerland : Drukkerij Stuba Inleveren kopij: Peter Huisman, Weiver 132, 1551 SL Westzaan. Bij voorkeur via Voor advertenties: Dick Schoolmeester Middel SR Westzaan tel: Secretariaat bestuur: Jeannet Vollenga, Middel 165, 1551 SV Westzaan telefoon: Financiële Administratie: Cees van Oostenbrugge J.J. Allanstraat 182B, 1551 RR Westzaan Telefoon: Bankrelatie: Rekeningnummer: Postrekeningnummer Publicatiekasten. De beheerders van de publicatiekasten zijn: Noord: Ruud van Vuure, Torenstraat 28, tel Zuid: Antoon Kuiper, Zuideinde 4, tel Kopij Mededelingen en verenigingsnieuws voor het volgende nummer dienen uiterlijk vóór de eerste van de maand op het adres Weiver 132 te Westzaan te worden bezorgd. Maar liever nog ontvangen wij uw kopij per De volgende krant verschijnt 22 februari. t Is toch schandalig, geen brandweer meer in Westzaan 23

Nieuwjaarsreceptie Westzaanse Gemeenschap in spiegelglad dorp

Nieuwjaarsreceptie Westzaanse Gemeenschap in spiegelglad dorp 26e jaargang nr. 1 29 januari 2010 Deze maand in De Wessaner Nieuwjaarsreceptie Westzaanse Gemeenschap in spiegelglad dorp Liesbeth Scholtens in de Schijnwerper. Pagina 11 Voor de Westzaners die op maandag

Nadere informatie

Westzaan zingt met Pasen

Westzaan zingt met Pasen 23e jaargang nr. 3 23 maart 2007 D e z e m a a n d i n D e W e s s a n e r Een Nederlands echtpaar in Midden-Frankrijk Gerrit Groot in de Schijnwerper pagina 15 Deze omgeving is zó mooi en er is zó veel

Nadere informatie

Als kaarsjes. Liefhebbers van musical gezocht. r e d a c t i e e n h e t b e s t u u r v a n D e We s s a n e r w e n s e n u

Als kaarsjes. Liefhebbers van musical gezocht. r e d a c t i e e n h e t b e s t u u r v a n D e We s s a n e r w e n s e n u 27e jaargang nr. 11 21 december 2011 De Wessaner in een nieuwe jas De Wessaner in kleur Na de vele jaren waarin het drukken van De Wessaner werd verzorgd door o.a. drukkerij STUBA hebben het bestuur en

Nadere informatie

Westzaanse harpistes op weg naar internationale roem

Westzaanse harpistes op weg naar internationale roem 22e jaargang nr. 8 22 september 2006 D e z e m a a n d i n D e We s s a n e r Westzaanse harpistes op weg naar internationale roem Wat is het toch boeiend om te praten met getalenteerde jonge mensen die

Nadere informatie

Hernieuwde zaak HH Kappers - Hair, Make Up & More

Hernieuwde zaak HH Kappers - Hair, Make Up & More Of het je nu raakt of steekt Ook deze maand leest u naast het andere nieuws de column van Koert. Zijn honderdste stond in het januarinummer. Negen jaar lang elke maand een beschouwing over een (West)zaanse

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Groot Oranjefeest in ons dorpshuis

Groot Oranjefeest in ons dorpshuis Een lach en een traan Op 4 mei kijken we terug naar de magere oorlogsjaren. Op 5 mei vieren we bevrijding. Net als elk jaar, maar dit jaar is een kroonjaar. Het maakt extra organisatiedriften wakker voor

Nadere informatie

Concertlezing Baltische Zielen

Concertlezing Baltische Zielen 27e jaargang nr. 3 25 maart 2011 Deze maand in De Wessaner Concertlezing Baltische Zielen De Weel organiseert in de Zuidervermaning te Westzaan een concertlezing met: Jan Brokken (tekst), Marcel Worms

Nadere informatie

Colofon. Negentiende jaargang nr. 1-2014. ARDU!N is het informatieblad voor cliënten, ouders, medewerkers en andere betrokkenen van Stichting Arduin.

Colofon. Negentiende jaargang nr. 1-2014. ARDU!N is het informatieblad voor cliënten, ouders, medewerkers en andere betrokkenen van Stichting Arduin. Activiteiten Academie voor Kwaliteit van Bestaan Interesse? Aanmelden? Vragen? Neem contact op met: Academie voor Kwaliteit van Bestaan T. 0118 685252 E. academie@arduin.nl Volg ons via: Thema avond Volkstuin

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

nieuw inzicht NUchter! nr. 2 Van het bestuur Overwinning O.A. IN DIT NUMMER:

nieuw inzicht NUchter! nr. 2 Van het bestuur Overwinning O.A. IN DIT NUMMER: S T I C H T I N G Z E L F H E L P N E D E R L A N D PERIODIEKE UITGAVE VAN DE STICHTING ZELFHELP NEDERLAND TER BEVORDERING VAN DE BUITENVELDERT GROEPEN Van het bestuur Voor jullie ligt de 2e uitgave van

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

GRENZENLOOS EEN EINDELOOS LAND MEDISCH FRANS THUIS IN ZWEDEN MAGAZINE. Ondernemen in Vancouver, BC. Redt u zichzelf bij de dokter?

GRENZENLOOS EEN EINDELOOS LAND MEDISCH FRANS THUIS IN ZWEDEN MAGAZINE. Ondernemen in Vancouver, BC. Redt u zichzelf bij de dokter? MAGAZINE GRENZENLOOS Grenzenloos.nl Voor emigranten, expats en tweedehuisbezitters 2 Mrt 2014 NR Liesbeth Arts Wonen in Frankrijk EEN EINDELOOS LAND Ondernemen in Vancouver, BC MEDISCH FRANS Redt u zichzelf

Nadere informatie

uiten bandjaargang V G -ANWB voorjaar 2015 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden ANWB - Lid van het NVOG

uiten bandjaargang V G -ANWB voorjaar 2015 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden ANWB - Lid van het NVOG uiten 34 bandjaargang voorjaar 2015 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden ANWB - Lid van het NVOG Geheel vernieuwd! Jan Barkhof uit de schaduw Mee naar het nieuwe Militair Museum Verhuizen naar

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine Mantelzorg en werk combineren kun je leren Magazine Dit magazine is een eenmalige uitgave en onderdeel van het project 'BaanBrekend. Mantelzorg en werk, combineren kun je leren' De artikelen 'Alles over

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER Vereniging ouders van een vermoord kind Cocon Een schaduw, levenslang JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER 1 MAART 2015 MAART 2015 Cocon is het ledenblad van de V e r e n i g i n g o u d e r s v a n

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Uit de school: Jaargang 12 nr 2 cursus 1992-1993. kerst 1992

Uit de school: Jaargang 12 nr 2 cursus 1992-1993. kerst 1992 Jaargang 12 nr 2 cursus 1992-1993 kerst 1992 Uit de school: In Blaupraet nummer 1 meldde ik de werk-hervattingsplannen van mw. v.d. Dunk en het daaraan gekoppelde vertrek van mw. Kuiper. Zowel het plezierige:

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015.

19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015. t Oksenijs Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 35 nûmmer 1. Oantal 450 YNHÂLD KOLOFON Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Fan de redaksje 2 Oksenijskes 3 Dorpsbelangen Jistrum/Skûlenboarch 4 Nieuws

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Voorne-Putten Rozenburg

Voorne-Putten Rozenburg ichterbij Voorne-Putten Rozenburg De Landtong Bijzondere tegenstelling Nieuw cultureel seizoen van start! Waar moet je zijn? Het Streekarchief? Heel interessant! De ledenraad? Die heeft echt inhoud. Magazine

Nadere informatie