Architectenbureau Guido VONCK bvba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Architectenbureau Guido VONCK bvba"

Transcriptie

1 Architectenbureau Guido VONCK bvba Leon Scheerderslaan BELSELE Tel: Fax: GSM: B.T.W. BE website:

2 Inhoudstafel Voorstellen: Wie ben ik?... 4 Samenwerken met een architect... 5 De eerste gesprekken en budgetbepaling... 5 De architect en de orde van architecten... 5 De keuze van de architect, een vertrouwensrelatie... 6 De onderwerpen van het gesprek... 7 Het bouwbudget Het voorontwerp Het contract tussen de bouwheer en de architect...11 De opdracht van de architect De bouwgrond Het voorontwerp De bouwaanvraag De bouwvergunning De duur van de behandeling van het dossier? De geldigheidsduur van de bouwvergunning? Het uitvoeringsdossier De uitvoeringsplannen Het lastenboek De meetstaat Het inschrijvingsformulier Het budget Het bouwen met een aannemer - zelfbouw De erelonen van de architect De aanbesteding De aannemer Prijsopgave De coördinatie Een algemene aannemer of niet? Het aannemingscontract De controle De werfvergaderingen Geen solidariteit tussen de aannemer en de architect...29

3 De aanvaarding De oplevering De voorlopige oplevering De definitieve oplevering De 10-jarige aansprakelijkheid De verzekeringen De brandverzekering De beroepsaansprakelijkheid De Beroepsvereniging van architecten N.A.V De orde van architecten: nationale Raad Bijlagen Contract bouwheer - architect... 36

4 Voorstellen: Wie ben ik? Ik heb als architect een ruime ervaring (afgestudeerd in 1979 in de architectuuracademie te Gent), waarvan 2 jaar als stagiair en 3 jaar als medewerker op een ingenieursbureau, gevestigd in Dendermonde, waar ik bankkantoren, schoolgebouwen, industriële gebouwen en woningen voor de Dendermondse maatschappij voor de huisvesting mee heb ontworpen. Sinds het midden van de jaren 80 heb ik een architectenbureau uitgebouwd met verschillende (2 tot 3) collega s-architecten. Tevens hebben verschillende freelance architecten en architectenbureaus met mij samengewerkt aan diverse projecten. Regelmatig werk ik samen met verschillende burelen voor technische uitrusting en stabiliteit. De mate van samenwerken met deze verschillende burelen en medewerkers is afhankelijk van de conjuncturen, de bouwsector en de hoeveelheid werk. Ik heb projecten in de privé woningbouw en in de industriebouw. In de openbare sector werk ik in opdracht voor diverse schoolbesturen. In de semi-openbare sector werk ik aan verschillende projecten voor o.a. Syntra mvl met uitbreidingen van klaslokalen, werkplaatsen en burelen. Naast deze activiteiten heb ik verschillende appartementsgebouwen ontworpen voor privé investeerders in Sint-Niklaas en omgeving. Sedert midden jaren 80 werk ik ook regelmatig voor de Sint-Niklase maatschappij voor de huisvesting, waarbij vooral de renovatie en nieuwbouwprojecten van bestaande wijken onder mijn toezicht zijn uitgevoerd. Momenteel ben ik bezig met verbouwingen aan woningen. Ik ben verzekerd voor mijn beroepsaansprakelijkheid bij de maatschappij Arco te Brussel. Ik hoop hiermee een duidelijk overzicht te hebben gegeven van mijn activiteiten, en natuurlijk ben ik ook steeds bereid voor verdere bespreking of informatieverstrekking. Guido Vonck 4

5 Samenwerken met een architect Wanneer er plannen zijn om te bouwen of te verbouwen is het zeer belangrijk omvooraf goed geïnformeerd te zijn. In deze brochure vindt u een schat aan informatiedie u zeker op het juiste pad kan zetten. De samenwerking tussen de bouwheer, de architect en de aannemer, alsook de wettelijke rechten en plichten wordenuiteengezet. Om dit alles overzichtelijk te houden is het geheel onderverdeeld in diverse hoofdstukken. De eerste gesprekken en budgetbepaling De architect en de orde van architecten Architecten oefenen een vrij beroep uit. Na 5 jaar studies krijgt de architect zijn diploma. Aanvullend volgt een stageperiode van 2 jaar bij ervaren collega's. Om het beroep te mogen uitoefenen moet de architect ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten, bij wet ingesteld in De deontologie verplicht de architect om het ontwerp van een gebouw voor een cliënt met zorg tot een goed einde te brengen.de tussenkomst van de architect blijft dus niet beperkt tot het tekenen van de plannen. Zo heeft de architect ook een controlerende en adviserende taak en dit voor de hele duur van de werken. 5

6 Voor elk bouwwerk waarvoor een bouwvergunning noodzakelijk is, dient men sinds 1939 beroep te doen op een architect. Het doel hiervan is de kwaliteit van het bouwwerk te verzekeren, zowel op technisch als op esthetisch gebied. Door samen te werken met een architect ervaart u een persoonlijke benadering: de architect ontwerpt een woning, die aangepast is aan uw prioriteiten, behoeften, wensen, persoonlijkheid en budget. De keuze van de architect, een vertrouwensrelatie De keuze van een architect is een zeer belangrijke beslissing in het bouwgebeuren. Zowel subjectieve als objectieve criteria beïnvloeden de keuze van de architect. Informeer naar de samenwerking, de communicatie, de wijze waarop de architect zijn taak vervuld heeft bij woningen die u aanstaan.het is aangeraden op zoek te gaan naar een architect uit de omgeving. De architect kent de streek, de gronden en de aannemers... en kan gemakkelijker en frequenter de werf bezoeken.een hechte vertrouwensrelatie tussen architect en bouwheer vormt de basis van een goede samenwerking.door te luisteren naar de wensen van de bouwheer en kennis te maken met zijn leefpatroon, krijgt de architect de mogelijkheid zich in te leven in de woon- en leefsfeer van de opdrachtgever. Wees bij hem dus niet spaarzaam met woorden en geef zoveel mogelijk informatie. De architect is uw raadsman die het ontwerp naar maat laat groeien en tot een goed einde brengt. 6

7 De Orde van Architecten is zich bewust van het belang en de moeilijkheid van de keuze van een architect. Zo ontstond de mogelijkheid gebruik te maken van het "eerste advies. De architect verschaft de eerste inlichtingen of beantwoordt een gewone vraag omtrent waardeschatting of een raadpleging i.v.m. één of ander bouwprobleem. De kostprijs van deze dienstverlening dient vooraf met de architect afgesproken te worden.dit "eerste advies heeft verder geen binding tot gevolg. De onderwerpen van het gesprek De bouwgrond, de oriëntatie van de woning, de plaats, het materiaal...het hele bouwproces begint met de keuze van bouwgrond of de aankoop van een woning. Buiten de prijs, de ligging en de grootte van de bouwgrond zijn er nog tal van factoren die erg belangrijk zijn maar vaak over het hoofd gezien worden. Zoals bv. de oriëntatie van het huis, waarin de woonkamer toch voldoende zonlicht krijgt. Ook de vorm van de bouwgrond is belangrijk. Met de bouwgrond kiest u meteen ook de omgeving waarin u zich wil integreren en thuis voelen.het is interessant om in contact te zijn met een architect vóór de aankoop van de bouwgrond of woning, daar hij u nuttig advies kan geven. De architect kan u vertellen of het huis dat u in gedachten hebt, gebouwd kan worden op dit perceel, want de wet op de Ruimtelijke Ordening laat bepaalde bouwwijzen niet toe. 7

8 De ideale bouwgrond wordt echter alsmaar zeldzamer, en enkele aspecten i.v.m. deze bouwgrond bepalen onze keuze. Zo zal de geografische ligging de meeste kandidaat-kopers beïnvloeden.de ligging ten opzichte van beroeps-, schoolse en buitenschoolse activiteiten, de nabije infrastructuren zoals handelszaken, sportcomplexen, aanwezigheid van openbaar vervoer... zijn belangrijk. Het fysisch aspect zoals: het reliëf, de oriëntatie, de aard van de bodem, de afmetingen, de grondwaterstand... zijn ook niet te verwaarlozen.dit kan meer kosten veroorzaken met implicaties op het budget zonder een toegevoegde waarde aan het gebouw bij te brengen. Het advies van een architect zal in dit verband bijzonder nuttig zijn.de plaats waar u wilt bouwen bepaalt in sterke mate de prijs van de bouwgrond. Hoe korter u bij een stad of een economisch belangrijk centrum komt, hoe hoger de prijzen oplopen. En hoe groter de vraag, hoe hoger ook de prijs.opgepast met de prijs van een stuk grond. Zo is de vraagprijs niet de prijs die u uiteindelijk dient neer te tellen. Vergeet niet de annex-kosten bij de vraagprijs te rekenen. Deze annex-kosten, ook wel notariskosten genoemd, verschillen voor onderhandse- en openbare verkoop. Het stedenbouwkundig aspect, de voorschriften, het attest, de gewesten...waar men bouwt, gaat men rekening moeten houden met de stedenbouwkundige voorschriften van het terrein. 8

9 De stedenbouwkundige voorschriften regelen een aantal verplichtingen voor het bouwwerk zoals de inplanting, de afstanden tussen de verschillende grenspunten, de dakhelling, de voorgeschreven bouwmaterialen... De bedoeling hiervan is een zekere harmonie in het bouwlandschap in de directe omgeving tot stand te brengen. Het is mogelijk in samenwerking met de architect, stedenbouwkundige bepalingen te wijzigen door hetzij een aanvraag tot afwijking, hetzij een aanvraag tot wijziging van de verkavelingvergunning in te dienen. Dit neemt tijd in beslag en wordt niet altijd toegestaan.om klaarheid te hebben inzake voorschriften dient de architect een stedenbouwkundig attest aan te vragen. Dat helpt alle veronderstellingen de wereld uit. Het attest kan door iedere belanghebbende bekomen worden bij de gemeentelijke administratie na het invullen van de daartoe bestemde aanvraagformulieren. Dit attest heeft een geldigheid van 1 jaar.de bouwgrond maakt deel uit van een omgeving en het is dan ook logisch informatie in te winnen over de verdere bestemming van die omgeving. 9

10 Deze gegevens vindt u op de gewestplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen die ter inzage liggen bij de bevoegde instanties zoals het gemeentebestuur, de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van de Provincie, de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu in Brussel.In al deze zaken is de architect de best geplaatste partner om zo snel mogelijk op al uw vragen antwoord te krijgen. Het bouwbudget Bouwen met een architect is de goedkoopste werkwijze.vaak veronderstellen kandidaat-bouwers dat, wanneer ze zich tot een architect wenden, hun budget niet meer toereikend zal zijn. Zo zal de architect tijdens de eerste gesprekken aan de bouwheer vragen duidelijk het budget bekend te maken. Aan de hand hiervan, maakt de architect reeds bij het voorontwerp een elementaire kostenraming op. De taak van de architect bestaat erin om uw budget onder controle te houden. Zo voorkomt u alle extra kosten, commissielonen... aangezien alle facturatie rechtstreeks naar de bouwheer gebeurt. Het voorontwerp Na één of meerdere gesprekken en enkele schetsen is het duidelijk of opdrachtgever en architect aan eenzelfde project kunnen werken. De woning is immers het resultaat van een intense samenwerking van het klassieke driemanschap: bouwheer, architect en aannemer. 10

11 Het contract tussen de bouwheer en de architect De architect heeft een belangrijke opdracht die hem door de wet wordt opgelegd: de ondertekening van het contract. Dit is een belangrijke daad. Er ontstaat hierdoor een langdurige samenwerking tussen bouwheer en architect. Het contract moet duidelijk en ondubbelzinnig opgesteld zijn.het omvat: - de identiteit van beide partijen en de bouwplaatsgegevens - de omschrijving van de opdracht - het honorarium met betalingsmodaliteiten - het beschikbare bouwbudget - de wijze van uitvoering van de werken - clausules ter ontbinding van het contract - afspraken betreffende het begin van de 10-jarige aansprakelijkheid Vaak is het aan te raden ook gegevens in te lassen i.v.m. de controle op de uitvoering van de werken en de termijnen.onderteken geen contract zonder het volledig gelezen te hebben. Elke geschreven overeenkomst in het bouwproces is een juridisch document en bewijsstuk ingeval van conflicten. Indien men een overeenkomst om welke reden ook vroegtijdig beëindigt, zal de architect uiteraard vergoed worden voor de tot dan geleverde prestaties. 11

12 De opdracht van de architect De architect beoefent een vrij beroep en is dus geen handelaar. Zo is het contract tussen bouwheer en architect een "middelenovereenkomst" (geen "resultaatsovereenkomst") vergelijkbaar met een advocatencontract. Een advocaat kan immers nooit vooraf garanderen dat hij het geding zal winnen. De architect zal m.a.w. met al zijn middelen (kennis en ervaring) een zo goed mogelijke omschrijving maken (d.m.v. tekeningen, lastenboeken...) van het na te streven resultaat.de bouwheer zal met de aannemer daarentegen een "resultaatsverbintenis" afsluiten.als een kandidaat-bouwer zich tot een architect wendt en hem, al was het mondeling, vraagt een voorstudie te maken, is het normaal dat de architect daarvoor wordt vergoed. Deze regel geldt altijd, zelfs als beide partijen overeenkomen dat deze studie "vrijblijvend" is. "Vrijblijvend" betekent alleen dat de opdrachtgever zich niet verbindt om te bouwen met de architect. Terwijl een aannemer zijn bestek meestal gratis aflevert, zal de voorstudie van de architect wel moeten betaald worden. 12

13 Een architectenopdracht omvat de volgende elementen: - het uitwerken van het voorontwerp met een elementaire kostenraming - het opmaken van het dossier voor de bouwaanvraag - het samenstellen van het uitvoeringsdossier met uitvoeringstekeningen en detailtekeningen (dit zijn meestal uitgewerkte bouwaanvraag-tekeningen) - het opstellen van een beschrijving van de uit te voeren werken (lastenboek) en een volledige opmeting van de hoeveelheden (meetstaat) - het opstellen van een definitieve budgettering - de coördinatie van de gespecialiseerde studies - het uitschrijven van de aanbestedingen voor de verschillende werken en de medewerking bij aanbesteding en toewijzing - de controle over de uitvoering van de werken tot op het ogenblik van de volledige afwerking - de bijstand bij de voorlopige en definitieve oplevering - het nazicht van de rekeningen Het coördineren van de werf maakt geen deel uit van de basisopdracht, doch kan deel uitmaken van een bijkomende opdracht Voor bodemstudies, stabiliteitsstudies of speciale technieken zal indien nodig beroep gedaan worden op een ingenieur, ingenieurarchitect of een gespecialiseerd studiebureau. De architect coördineert deze studies. 13

14 Er dient op gewezen dat de wet de tussenkomst van de architect niet alleen oplegt voor het uitwerken van de plannen, maar ook voor de controle over de werken. De architect die slechts zou worden belast met een gedeeltelijke opdracht, is verplicht de Orde van Architecten en de gemeentelijke overheden te verwittigen. Het is niet alleen een overtreding van de wet maar bovendien ook een slechte berekening van de bouwheer om de architect geen volledige opdracht toe te vertrouwen. De bouwgrond De helling, de aard van de grond, het soort begroeiing, de omgeving en het uitzicht, de oriëntering en ligging ten opzichte van de straat, kortom alle belangrijke kenmerken van de bouwgrond sturen het voorontwerp reeds in een bepaalde richting.de architect zal onderzoeken bij de administratie (gemeente + stedenbouwkundige diensten) welk de bouwvoorschriften zijn voor uw bouwterrein. Zo mag u niet uit het oog verliezen dat de voorschriften in sommige gemeenten, een aanzienlijke verhoging van de kostprijs van de woning met zich kunnen meebrengen.de kandidaat-bouwer zal een beroep doen op een landmeter wanneer er moet overgegaan worden tot het afpalen van het terrein of wanneer wordt aangebouwd tegen een bestaande woning. De afpaling geschiedt in drie fasen, met name het opzoeken van de grenzen, het afpalen zelf, en het opmaken van een proces-verbaal. 14

15 Het voorontwerp Een ontwerp moet rijpen, zowel in uw geest als in die van uw architect.op basis van een grondige onderlinge gedachtewisseling over smaak en levenswijze, zal de architect erin slagen om een ontwerp voor te stellen, gesneden naar maat van de cliënt. Maak daarom vooraf een soort "boodschappenlijstje" (een opsomming van wensen en verwachtingen) dat als leidraad kan dienen in de gesprekken met de architect. De omschrijving van een woonprogramma of een levensstijl mag dan nog zo nauwkeurig worden verwoord, het zal toch altijd een verrassing blijven hoe dit alles gestalte krijgt in de eerste schetsen van het ontwerp. De architect heeft immers als vakman de kennis en kunde om uw woorden om te zetten in zijn eigen taal. Zo komt de architect tot een architectonische interpretatie waarin alle gegevens zoals de ligging, de stedenbouwkundige voorschriften, de eisen van het woonprogramma, het budget en alle bouwtechnische details, onderling in harmonie gebracht worden.de studie van het voorontwerp omvat: - een onderzoek van het bouwterrein (is geen bodemstudie) - een schets, al dan niet op schaal - als eerste grafische weergave van het door de opdrachtgever opgemaakte programma (schetsontwerp) - de uitwerking van de gekozen schets als voorontwerp 15

16 - een benaderende kostenraming, berekend per eenheid van oppervlakte of van volume Als tijdens de voorstudie blijkt dat het niet "klikt" met uw architect kan u best in deze fase in samenspraak met de architect de opdracht stop zetten.u bent dan wel een vergoeding verschuldigd aan de architect, doch deze korte en lichte pijn is te verkiezen boven een slechte verstandhouding waarbinnen men probeert een project af te maken. De bouwaanvraag Als algemene stelregel geldt dat een vergunning altijd nodig is voor het bouwen van een nieuw bouwwerk. Zo mag niemand zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen bouwen. De bouwvergunning Onder bouwen verstaat men grond gebruiken voor het plaatsen van één of meer vaste inrichtingen. Er is een vergunning vereist voor: - alle nieuw te bouwen constructies - een tuinhuisje - een zwembad - een veranda... - een bestaand gebouw afbreken en heropbouwen of verbouwen - het ontbossen - alleenstaande hoogstammige bomen vellen binnen de groene ruimte - het ontginnen of de vegetatie wijzigen van heide of venen 16

17 - een opslagruimte voor gebruikte voertuigen of voor schroot aanleggen - grond gebruiken voor het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt zoals: woon- en kampeerwagens, afgedankte voertuigen, tenten... - het gebruik van gebouwen wijzigen Er is geen vergunning vereist voor: - tijdelijke constructies op bouwplaatsen zoals: de schuilwagen voor arbeiders, voorzieningen voor de afvoer van water, lichte afsluitingen, heel kleine serres, vogelkooien... - het uitvoeren van de gewone onderhoud- en instandhoudingwerken aan een gebouw, wanneer men echter de afmetingen van de raamopening wijzigt, dient wel een vergunning aangevraagd te worden. Om de bouwvergunning te verkrijgen wordt door de architect een lijvig aanvraagdossier ingediend bij de gemeentelijke administratie.dit dossier omvat: - de aanvraag tot bouwvergunning opgesteld op de speciaal daartoe bestemde formulieren, die afgeleverd worden door de gemeente - een getuigschrift van de architect die belast is met de uitvoering en de controle van de plannen (in het attest vermeldt de architect op welke tabel van de Orde van Architecten hij staat ingeschreven of sinds wanneer hij de machtiging heeft bekomen) 17

18 - de situatie- en oriëntatieschetsen, de plannen met vlakken en doorsneden, de geveltekeningen, de details en aanduidingen ter verduidelijking van het ontwerp, en dit wordt ondertekend door de architect en de aanvrager - minimum zes foto's, in viervoud van het terrein en van de aanpalende bebouwing - de ingevulde statistische vragenlijsten - de isolatieberekeningen De gemeente kan soms nog aanvullende documenten eisen. Na overhandiging van het dossier aan de gemeentelijke administratie, ontvangt u een ontvangstbewijs. De architect staat in voor de volledige samenstelling en afhandeling van uw aanvraagdossier. De duur van de behandeling van het dossier? De tijdsspanne i.v.m. de behandeling van het dossier bedraagt gemiddeld drie maanden, maar kan in bepaalde gevallen tot een jaar oplopen. (vooral in de grote stedelijke agglomeraties zoals Brussel of Antwerpen)Wanneer u om één of andere reden een weigering ontvangt, voorziet de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw de kans om in beroep te gaan bij de Bestendige Deputatie van de provincie, tegen het weigeren van uw bouwvergunning en dit binnen een termijn van 30 dagen. Het is ook mogelijk tegen de weigering van een bouwvergunning door de provincie in hoger beroep te gaan bij de koning. 18

19 Ook hier zal de architect uw beste partner zijn om u bij te staan. Tot slot is er nog een hoger beroep bij de Raad van State mogelijk. vermelden. De geldigheidsduur van de bouwvergunning? De bouwvergunning is twee jaar geldig. Het uitvoeringsdossier Wat heb ik nodig om mijn huis te bouwen? De uitvoeringsplannen Dit zijn meestal de aangevulde bouwaanvraagtekeningen, voorzien van de nodige detailtekeningen. Het lastenboek Het lastenboek bestaat uit een administratief (contractuele bepalingen met de aannemers, prijs, uitvoeringstermijn, boeten...) en een technisch gedeelte. Hierin geeft de architect een omschrijving van de werken en de richtlijnen voor de uitvoering ervan. Materiaalkeuze, kleur, dikte, de verwerking... worden ook weergegeven. Het is immers onmogelijk op de tekeningen deze volledige omschrijving te 19

20 Het lastenboek voorziet normaal ook een boetebeding voor achterstand bij de uitvoering, te betalen wanneer de aannemer de werken niet binnen de voorziene termijnen voltooit. De meetstaat Dit is een gedetailleerde opmeting van de te gebruiken materiële hoeveelheden. De meetstaat vergemakkelijkt de prijsopgave van de aannemers en voorkomt later discussies over wat wel of niet voorzien is. Deze meting wordt volledig in detail uitgeschreven en bij het lastenboek gevoegd en dient door de aannemer te worden gecontroleerd en aanvaard. Het inschrijvingsformulier Het inschrijvingsformulier is een samenvatting van de opmetingsstaat. De aannemer zal dit formulier gebruiken om zijn prijzen in te vullen. Het budget Bouwen is een sprong in het diepe, een avontuur op onbekend terrein dat een enorme investering van de bouwheer vraagt.als het idee om te gaan bouwen er eenmaal is, leeft de vraag hoe dat financieel te organiseren. Als je een goede architect kiest, bouwt hij uw huis volledig op maat, ook wat de financiële kant betreft. De kostprijs van een nieuwbouw, een verbouwing of een uitbreiding is in sommige gevallen het meest belangrijke aspect. Bouwen met een architect is de goedkoopste oplossing. 20

21 Het bouwen met een aannemer - zelfbouw Een mogelijke oplossing bestaat erin dat u zelf de handen uit de mouwen steekt en een groot of minder groot deel van de werken zelf uitvoert. Stel uzelf wel even de vraag: - Heb ik de nodige kennis om zelf aan de slag te gaan? - Welke werken kan ik zelf doen? - Heb ik voldoende tijd om de voorgenomen werken binnen een redelijke termijn af te werken? - Kan ik eventueel beroep doen op familie om bij te springen? Niet iedereen mag meewerken aan uw huis. Tenminste niet als u problemen met de BTW-diensten wil vermijden.in tegenstelling tot wat velen menen zijn de erelonen van de architect in het kader van zelfbouw, vaak veel hoger dan in het geval van een bouwwerk met een algemene aannemer. 21

22 De architect moet dan immers heel wat meer moeite doen om de opdrachtgever toe te laten perfect te begrijpen hoe hij het aan boord moet leggen om te bouwen.zelfbouwen impliceert het gebruik van eenvoudige uitvoeringstechnieken, die het mogelijk maken alleen, of vrijwel alleen te werken. Zelfbouw laat realisatie van ingewikkelde uitvoeringsdetails, die zorgvuldigheid, tijd en handenarbeid vergen toe, maar ze zijn zeer duur indien ze uitgevoerd worden door gespecialiseerde vakmensen. Het spreekt vanzelf dat de besparingen enorm groot kunnen zijn: u verdient immers voor uzelf een brutoloon, waarop noch belastingen, noch sociale zekerheid, noch BTW geheven worden. De erelonen van de architect De uitoefening van het beroep van architect is voorbehouden voor diegenen die lid zijn van de Orde van Architecten. Zo is het beroep van architect gereglementeerd en zijn haar leden aan een deontologie onderworpen. Deze reglementeringen hebben als doel de bouwheer te beschermen tegen misbruiken en onkunde. De Orde van Architecten vaardigt een aantal normen uit die kunnen gerespecteerd worden door de beroepsleden.de Orde van architecten gaat er dan ook van uit dat een architect erelonen aanrekent die hem de mogelijkheden geven zijn beroep in alle eerlijkheid uit te voeren en te voldoen aan alle plichten die de opdracht inhoudt. 22

23 Zodoende krijgt de architect een rechtvaardige vergoeding voor het werk dat hij op zich heeft genomen en voor de verantwoordelijkheden die daarmee gepaard gaan. De aanbesteding De aannemer Welke aannemer contacteren? De aannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werken binnen de vooropgestelde bouwtermijn. De keuze van de aannemer is van het allergrootste belang. Het is daarom aangewezen om aan meerdere aannemers een prijsopgave te vragen. U kan alle werken door één aannemer laten uitvoeren of u kan verschillende aannemers aanwijzen voor de verschillende facetten van de bouw (ruwbouw, buitenschrijnwerk, binnenschrijnwerk...)de meeste architecten gaan zelf enkele aannemers voorstellen met wie ze reeds samengewerkt hebben. Zo is de architect op de hoogte van de vakbekwaamheid en de werkwijze van deze aannemers. Een ander pluspunt is dat de architect de aannemer kent en vanuit die goede verstandhouding bepaalde problemen gemakkelijker kan bespreken of op bepaalde delicate momenten een extra inspanning kan vragen.de architect wordt geacht onafhankelijk te staan ten opzichte van de aannemer om de belangen van de opdrachtgever optimaal te kunnen verdedigen. 23

24 De lijst met aannemers kan aangevuld worden met een eigen keuze van aannemers of vaklui, die heel degelijk werk gepresteerd hebben bij vrienden, familie, kennissen... Ook hun ervaringen zijn nuttig als leidraad. Uiteindelijk zal de bouwheer de aannemer aanstellen.het is ook de taak van de architect na te gaan of de aannemer regelmatig geregistreerd is. Deze registratie wordt toegekend aan de aannemers in functie volgens verschillende criteria, waaronder de vaststelling dat de aannemer in regel is met de betaling van zijn sociale en fiscale bijdragen. Deze registratie is niet definitief verworven. Wanneer de registratiecommissie vaststelt dat de aannemer zijn fiscale en sociale verplichtingen niet langer nakomt, kan ze overgaan tot zijn schrapping. In de praktijk is het zo dat, al doet men een beroep op een geregistreerd aannemer, de enige zekerheid bekomt door inlichtingen te nemen vóór elke betaling, en dit door contact op te nemen met het Ministerie van Financiën. Een aannemer is niet verplicht zich te laten registreren, nochtans heeft hij er alle belang bij. Niet alleen voor zichzelf (creëert een goed imago voor zijn firma), vooral ten opzichte van zijn klanten.voor de bouwheer is het niet enkel interessant om mee samen te werken, het is in verschillende gevallen een praktische noodzaak. Zo kan u als opdrachtgever ernstige nadelen ondervinden wanneer u een beroep doet op een niet geregistreerd aannemer. 24

25 De meeste premies die worden toegekend in de bouwsector, zoals renovatie- en bouwpremies, zijn afhankelijk van de samenwerking met een geregistreerd aannemer. Op deze manier zal welomschreven fiscale aftrekbaarheid op een geldige wijze worden toegepast. Prijsopgave De ontvangen prijsopgaven controleren en advies geven aan de bouwheer. Bij het ontvangen van de "prijsopgaven" controleert de architect of ze beantwoorden aan de bepalingen van de plannen en de bestekken. Architect en bouwheer vergelijken samen de inschrijvingen en prijzen, en gaan na of de prijsopgaven administratief in orde zijn. Zo is het fout uitsluitend de kostprijs als keuzebepalend argument te hanteren.vakbekwaamheid, de reputatie van de aannemer, de referenties, de kwaliteit van de uitgevoerde werken, het verantwoordelijkheidsgevoel voor het respecteren van de termijnen en de solvabiliteit van het bedrijf spelen een zeer belangrijke rol. Het is aan te raden woningen te bezoeken, waar de aannemer aan het werk is geweest, en met de bewoners te praten over hun ervaringen.als basis voor een prijsopgave van de aannemer gelden de plannen, het lastenboek en de meetstaat die door de architect worden opgesteld. Als die niet duidelijk zijn, zal dit uiteraard zijn weerslag hebben op de prijsopgaven. 25

26 De aannemer moet in de prijsopgave vermelden op welke wijze zijn prijzen bepaald zijn.in geval van een "vastgestelde prijs" kent u op voorhand de totaalsom die u zal moeten betalen voor alle materialen en prestaties.bij een opdracht "volgens prijslijst" zijn enkel de eenheidsprijzen vastgelegd. Als de bouw beëindigd is, wordt aan de hand van die prijs uitgerekend hoeveel u moet betalen. Bij werken "in regie" maken bouwheer en aannemer afspraken over een bepaald uurloon en/of bepaalde vaste kosten. Op basis van wekelijkse of maandelijkse betaalstaten wordt dan de afrekening gemaakt. De materialen worden dan rechtstreeks door de aannemer of bouwheer besteld en betaald al dan niet zonder tussenkomst van de aannemer.het is niet altijd gemakkelijk om de kwaliteit van de materialen met elkaar te vergelijken, maar uw architect kan u daarbij nuttig advies geven. Als u de verschillende prijsopgaven vergelijkt, ga dan niet te zeer af op de totaalprijs. Kijk samen met uw architect na of de hoeveelheden wel kloppen en of er niets vergeten is. Neem nooit genoegen met een mondelinge overeenkomst! Enkel een schriftelijke overeenkomst tussen de twee partijen biedt voldoende garantie. Eén van de voordelen van bouwen met een architect is, dat de aannemer niet in de sfeer van een "eenmalige" klant zal werken, hetgeen zeker zowel in prijs als kwaliteit merkbaar zal zijn. 26

Advies- en ingenieursbureaus

Advies- en ingenieursbureaus Advies- en ingenieursbureaus CONTRACT VOOR DIENSTEN versie 1 (16.05.2012) 1 CONTRACT VOOR DIENSTEN [Benaming van de opdracht/het project] ORI VERSIE 1-16.05.2012 CONTRACT VOOR DIENSTEN versie 1 (16.05.2012)

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK

EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK 01 ONTWERPPROCES EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK Een succesvol bouwproces, van beleidsvisie tot realisatie en dus tot beleving, vraagt een specifieke aanpak. Er bestaat dan ook geen

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

- 1/5 - (door de aanvrager in te vullen) vanaf 1 januari Informatie over de aanvraag: A. Aanvrager: ... B. Ligging van het goed: ...

- 1/5 - (door de aanvrager in te vullen) vanaf 1 januari Informatie over de aanvraag: A. Aanvrager: ... B. Ligging van het goed: ... F:\Plan et Autorisations\Cellule Autorisations\Delrez Dominique\plans & autorisations\finances\3a introduction dossier\formulaire\berekening der BEREKENING DER ADMINISTRATIEVE KOSTEN VOOR HET ONDERZOEK

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Barema 2006 - architect

Barema 2006 - architect Barema 2006 - architect BAREMA 1 : NIEUWBOUW EN VERVANGINGSBOUW Van toepassing op Het barema is van toepassing op alle vormen van nieuwbouw, inclusief vervangingsbouw. Eventuele niet-residentiële ruimten

Nadere informatie

DEELNAMEFORMULIER BESTE BOUWTEAM 2017

DEELNAMEFORMULIER BESTE BOUWTEAM 2017 DEELNAMEFORMULIER BESTE BOUWTEAM 2017 Om uw deelname aan de wedstrijd het beste bouwteam 2017 te vergemakkelijken, hebben wij voor u een vragenlijst samengesteld. Door deze nauwkeurig in te vullen geeft

Nadere informatie

Ontwerp van protocol van bouwwerken uitgevoerd door een zelfbouwer

Ontwerp van protocol van bouwwerken uitgevoerd door een zelfbouwer Ontwerp van protocol van bouwwerken uitgevoerd door een zelfbouwer 1. Zelfbouw: Voorafgaande uiteenzetting Zelfbouw - dit is de uitvoering van een deel van de werken door de opdrachtgever zelf is een nieuwe

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van de dienstverlening

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

One Stop juridisch dienstverlening

One Stop juridisch dienstverlening One Stop juridisch dienstverlening Tussen : Blienberg Advocaten, met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0821.842.792 hierna genoemd: het advocatenkantoor

Nadere informatie

Subsidiedossier zonne-installatie

Subsidiedossier zonne-installatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier zonne-installatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document Subsidiedossier

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht 1. Bewijs van de aannemingsovereenkomst 2. Belangrijke clausules van de aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT Tussen: gsm:.. rijksregisternummer... hierna "verhuurder" genoemd, en: gsm:.. rijksregisternummer... gsm:.. rijksregisternummer... hierna "huurder(s)" genoemd,

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door RAAMCONTRACT GROENONDERHOUD TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door hierna genoemd AG Vespa EN:,

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Gezien de Raad het modelcontract van het stagetype hierna aanpast met de minimum verplichtingen van de partijen.

Stageovereenkomst. Gezien de Raad het modelcontract van het stagetype hierna aanpast met de minimum verplichtingen van de partijen. Stageovereenkomst Gezien de wet van 17 mei 2002 wat betreft de erkenning en bescherming van het beroep van de auto-expert en met de oprichting van het instituut van de auto-experts( na opvolging van de

Nadere informatie

Hoe kan ik een melding indienen?

Hoe kan ik een melding indienen? Waarom een stedenbouwkundige vergunning? Hoe kan ik een eenvoudig dossier indienen? Hoe kan ik een melding indienen? Wat is de procedure van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning? Met welke termijnen

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest Model I Aanvraag van een stedenbouwkundig attest GEMEENTE.. In te vullen door de behandelende gemeente dossiernummer datum van ontvangst Persoonlijke gegevens 1 Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in.

Nadere informatie

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1)

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING Tussen de ondergetekenden, enerzijds de heer / mevrouw.. wonende te of de maatschappij... met maatschappelijke zetel te hier vertegenwoordigd

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Aanvraagformulier vind je op het einde

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest Aanvraag van een stedenbouwkundig attest GEMEENTE GINGELOM In te vullen door de behandelende gemeente dossiernummer datum van ontvangst Persoonlijke gegevens 1 Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in.

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

BIJLAGE I BIJ HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT BEPALING VAN DE NADERE REGELS VOOR DE AANVRAAG EN DE AFGIFTE VAN HET STEDENBOUWKUNDIG ATTEST

BIJLAGE I BIJ HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT BEPALING VAN DE NADERE REGELS VOOR DE AANVRAAG EN DE AFGIFTE VAN HET STEDENBOUWKUNDIG ATTEST BIJLAGE I BIJ HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT BEPALING VAN DE NADERE REGELS VOOR DE AANVRAAG EN DE AFGIFTE VAN HET STEDENBOUWKUNDIG ATTEST AANVRAAG VAN EEN STEDENBOUWKUNDIG ATTEST GEMEENTE MENEN

Nadere informatie

Tot eigendomsovergang van een gebouw / tot verbintenis te bouwen

Tot eigendomsovergang van een gebouw / tot verbintenis te bouwen Woningbouw De woningbouwwet poogt de misbruiken die in de bouwsector bestonden en die het burgerlijk wetboek niet konden voorzien, te sanctioneren en te elimineren. De wet vormt een dwingende aanvulling

Nadere informatie

CONTRACT VOOR DE AANKOOP VAN EEN INDIVIDUEEL ZUIVERINGSSYSTEEM VOOR HUISHOUDELIJK AFVALWATER

CONTRACT VOOR DE AANKOOP VAN EEN INDIVIDUEEL ZUIVERINGSSYSTEEM VOOR HUISHOUDELIJK AFVALWATER CONTRACT VOOR DE AANKOOP VAN EEN INDIVIDUEEL ZUIVERINGSSYSTEEM VOOR HUISHOUDELIJK AFVALWATER Tussen: Vennootschap. Adres. Telefoonnummer... Fax E-mailadres. BTW-Nummer.. Registratienummer Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

Contract voor de aankoop van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater

Contract voor de aankoop van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater Contract voor de aankoop van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater Tussen de ondergetekenden vennootschap:...............................................................................................................................

Nadere informatie

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de Rechtbank te Antwerpen

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de Rechtbank te Antwerpen 1 Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de Rechtbank te Antwerpen Opdrachtgever: Appartement MAKAL HALIL Curator over MAKAL HALIL

Nadere informatie

V O O R S T E L L I N G

V O O R S T E L L I N G V O O R S T E L L I N G BVBA KREJO architect Jos Bex Grootstraat 57 3570 011/59.32.05 0475/35.46.77 jos.bex@krejo.eu www.krejo.eu r e f l e c t i e In mijn carrière heb ik reeds vele bouwopdrachten verwezenlijkt.

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Andere controleorganismes :

Andere controleorganismes : VERZEKERING ALLE BOUWPLAATSRISICO'S - VRAGENLIJST I.VERZEKERING SCHADE EN VERLIEZEN VERZEKERDEN NAAM + ADRES TE VERZEKEREN? Verzekeringnemer : Bouwheer : Aannemer of bouwbedrijf : Onderaannemers : Architect(en)

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1)

RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1) RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen,

Nadere informatie

AANVRAAG VAN SUBSIDIES VOOR WERKEN TOT BEHOUD VAN EEN BESCHERMD GOED

AANVRAAG VAN SUBSIDIES VOOR WERKEN TOT BEHOUD VAN EEN BESCHERMD GOED AANVRAAG VAN SUBSIDIES VOOR WERKEN TOT BEHOUD VAN EEN BESCHERMD GOED Contact: Directie Monumenten en Landschappen Brussel Stedelijke Ontwikkeling CCN - Vooruitgangsstraat 80 1035 BRUSSEL Tel.: 02/204.27.20

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

GROEP VAN DE KERCKHOVE STADSWONING OOSTENDE TARWESTRAAT 20 PRIJSLIJST

GROEP VAN DE KERCKHOVE STADSWONING OOSTENDE TARWESTRAAT 20 PRIJSLIJST GROEP VAN DE KERCKHOVE STADSWONING OOSTENDE TARWESTRAAT 20 PRIJSLIJST PRIJSLIJST - 01 FEBRUARI 2015 TYPE OPP GROND OPP WONING AANTAL SLK Woning 154 m² 153 m² 3 PRIJS GROND PRIJS CONSTRUCTIE VERKOOPPRIJS

Nadere informatie

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de hypothecaire schuldeiser.

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de hypothecaire schuldeiser. 1 Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de hypothecaire schuldeiser. Opdrachtgever: Hypothecaire schuldeiser Opdracht: Woning

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734. Algemene Voorwaarden Blijleven (AVB) Loon- en grondverzetbedrijf Blijleven B.V. Kanaaldijk 83 1862 PV Bergen Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Nadere informatie

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS TUCHTRECHTELIJKE BESLISSING IN EERSTE AANLEG nr. ( ) Van 16 januari 2015 Dossier : T6687 Inzake ( ) (B.I.V. nr. ) Samenvatting: In het kader

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk", genoemd "INTERCOMMUNALE LEIEDAL", publiekrechtelijk

Nadere informatie

Ligging van de woning

Ligging van de woning Afbraak en heropbouw van gebouwen: wanneer is het verlaagd BTW-tarief van 6 % van toepassing? Inhoudsopgave Ligging van de woning... Afbraak bij de heropbouw van een privéwoning... Komen dus niet in aanmerking

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Nieuwbouwproject. Wijgmaalsesteenweg 153 3150 Wakkerzeel

Nieuwbouwproject. Wijgmaalsesteenweg 153 3150 Wakkerzeel Nieuwbouwproject Wijgmaalsesteenweg 153 3150 Wakkerzeel Voorstelling Dit project omvat de bouw van 4 eigentijdse, halfopen gezinswoningen gelegen in een rustige deelgemeente van Haacht. De woningen werden

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. Jerry VANBELLEGHEM. Mr. Jerry VANBELLEGHEM is advocaat in België, en is ingeschreven

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect.

Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect. Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... Protect-nr:...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

KLANTCODE -PROJECTCODE

KLANTCODE -PROJECTCODE CONTRACT KLANTCODE -PROJECTCODE DATUM 12.05.14 TUSSEN: De Heer & Mevr. Adres 1000 Plaats Hierna de opdrachtgever genoemd EN: JOHAN BELLENS NIJLENSE STEENWEG 108 2270 HERENTHOUT Hierna de landschapsarchitect

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN VAN EEN MEERGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES:

STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: B.I.V. - stageovereenkomst 2012 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: 1. Vul drie exemplaren van de

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

HANDVEST VAN GOED GEDRAG

HANDVEST VAN GOED GEDRAG PATRIMONIALE OPDRACHTBRIEF Makelaar geregistreerd onder nr. Ondernemingsnr. HANDVEST VAN GOED GEDRAG Onafhankelijke makelaars die advies geven op het gebied van vermogensbeheer, verbinden zich ertoe een

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN 1 Kosten en ereloon 1.1. De staat van kosten en erelonen van het advocatenkantoor kan drie elementen bevatten: de kosten van het advocatenkantoor, de gerechtskosten

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

MEDEDELING. Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoningen Wijziging vanaf 01.01.2016 Overgangsmaatregel

MEDEDELING. Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoningen Wijziging vanaf 01.01.2016 Overgangsmaatregel MEDEDELING Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoningen Wijziging vanaf 01.01.2016 Overgangsmaatregel De ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERBOUWINGEN Te gebruiken bij bouwbegeleiding door Landgut GmbH Artikel 1 Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer Luxdeco, handelsnaam toebehorende aan de bvba Maxideco. Brusselsesteenweg 389/102 2800 Mechelen BTW BE 476867836 Telefoon 0489/777712 Email

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT TUSSEN : Mr. du Moulin Evelyne, optredend als zaakvoerder van de BVBA ADVOCATEN DU MOULIN & PARTNERS - hierna genoemd advocaat - EN : - hierna genoemd de cliënt -

Nadere informatie

Een houten huis in 10 stappen

Een houten huis in 10 stappen Een houten huis in 10 stappen Om u te helpen met de plannen voor uw nieuw te bouwen houten huis heeft Finnlogs een handig stappenplan opgesteld: Een houten huis in 10 stappen. Deze stappen geven u inzicht

Nadere informatie

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd Wijziging van het koninklijk besluit Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen In dit koninklijk besluit (25.01.2001) zijn twee

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Toepassingsgebied Deze overeenkomst heeft betrekking op alle last mile activiteiten en eventuele optionele prestaties die uitgevoerd worden voor de aanvrager en betrekking

Nadere informatie

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bouwsector

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bouwsector Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bouwsector Inleiding De bepalingen van de artikelen 402 en 403 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92) werden gewijzigd door de programmawet

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN Hoofdstuk I ALGEMEEN Artikel 1 Dit reglement stelt regels vast inzake de behandeling van schade aan de openbare ruimte tengevolge van het

Nadere informatie