Fiscaal recht Samenvatting 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscaal recht Samenvatting 2011"

Transcriptie

1 Fiscaal recht Samenvatting 2011 Inleiding: oorsprong en bepaling van de belastingen Belastingen: noodzaak voor de overheid om bepaalde uitgaven te doen, en ook soms instrument om gewenst(zonnepanelen) of ongewenst gedrag (alcohol en tabak) te sturen Magna carter: no taxation without representation: er is politieke toestemming nodig van degenen die de belasting betalen dmv de politieke vertegenwoordigers. Regels volgens dewelke belastingen worden geheven worden goedgekeurd bij wetten gestemd in het parlement. LEGALITEITSBEGINSEL Belastingen zijn in de loop van de 20 e eeuw enorm in druk toegenomen: - Verruiming van de overheid vereist financiering - Inflatieimpact - Je zit snel aan 50% druk, terwijl werklozen geen belastingsdruk ondervinden: de limiet is bereikt en het is niet haalbaar meer voor natuurlijke personen: perverse economische en psychologische effecten door de impact van de loonwig: groep werkenden wordt proportioneel kleiner en moet meer en meer betalen voor de niet werkenden die proportioneel vermogender worden - Tendensen: (komen nog allemaal aan bod) o Minder aftrekken en vrijstellingen o Bredere belastingsbasis o Intolerantie van belastingsvermijding o Slingereffecten door typische paarse overheid o Decumulatie: geen penalisering meer van het huwelijk o Notionele interestaftrek o Van Mechelen-schenkingen o Noodzaak voor de toekomst: heffing op vermogensinkomen Wat is een belasting? Een VERPLICHTE bijdrage, opgelegd door de OVERHEID volgens BEPAALDE REGEL van recht, aan haar ONDERDANEN ten einde in het algemeen en ZONDER aanwijsbare TEGENPRESTATIE haar uitgaven te kunnen doen - Belastingen moeten dus niet betaald worden als ze niet in de wet staan, en deze wetten moeten goedgekeurd worden door het Parlement - Als men zich in de geviseerde situatie bevindt, dan moet men betalen - DUS: als je niet wil betalen moet je zorgen dat je je niet in de geviseerde situatie bevindt! o Vb: je moet belasting betalen als je een gele pull aanhebt Wettelijk: de gele pull uitdoen: geen belasting Onwettelijk: een groene pull over de gele pull aandoen en doen alsof je geen gele pull aanhebt = SIMULATIE OF VEINZING Hierbij is het belangrijk dat je WEET dat je veinst, een bedrieglijk inzicht hebben! = tax evasion, fraude, het is strafbaar om op bedrieglijke wijze een belasting te ontduiken o Verjaringstermijn (maar!! zie later!! ) o De JURIDISCHE eigenaar wordt belast, niet de economische eigenaar, niet de economische, maar de juridische begrippen liggen aan de basis van de fiscaliteit.

2 o Hoe weten of je belastbaar bent? Wanneer je EIGENDOM hebt, maar dunne scheidingslijn en hoe weet je dit CATASTROFE analyse: Wat gebeurt er indien je failliet of dood gaat met het goed? vb: leasing van een auto: eigendom? Als je failliet gaat en de auto zit in de failliete inboedel, dan is de auto je eigendom en moet je dus belastingen betalen! Als je failliet gaat en de auto gaat terug naar de juridische eigenaar = wettelijke belastingsplanning De vraag is dus: hoe dicht mag je gaan naar het geviseerde feit en toch geen belasting wettelijk verschuldigd zijn o Je hebt het recht de minst belaste weg te bewandelen, ook al is deze niet de meest normale, OP VOORWAARDE dat men alle juridische gevolgen van de gekozen weg ondergaat. Art : tendens om naar de werkelijkheid te taxeren en niet volgens de juridische werkelijkheid, indien de voorwaarde geschonden is. o Voorbeeld: een Amerikaanse vennootschap wil een lening geven van 100 mio aan een BVBA in België, en deze betaalt 4 mio euro per jaar aan rente.. MAAR in België moet hier nog eens 15% RV vanaf gehouden worden, netto: 3,4 mio rente Wanneer er nu een Nederlandse vennootschap wordt opgericht, en de Amerikaanse Vennootschap leent 100 mio aan de Nederlandse, die ze doorleent aan de Belgische, dan moet er geen Roerende Voorheffing afgehouden worden op de rente die België betaalt aan Nederland (RV vrijgesteld binnen EU), en de Nederlander betaalt 3,9 mio door aan Amerikaan (0% RV in NL) minder belastingen Maar kan dit zomaar? JA ALS: de NL venn een echte vennootschap is en geen fiduciair/stroman CATASTROFE analyse Situatie A: NL venn gaat failliet: 4 mio intereststroom van BE gaat naar failliete inboedel, en de Amerikaan loopt het insolvabiliteitsrisico (achtergestelde terugbetaling) = dragen van de juridische gevolgen! Maar als er een contractuele bepaling zou zijn die zegt dat de 4 mio toch bij faillissement naar de Amerikaanse onderneming gaat.. = SIMULATIE Situatie B: BE venn gaat failliet: De NL venn krijgt géén 4mio rente meer van BE, maar de NL venn moet wel 3,9 mio blijven betalen aan VS: dan draagt; NL draagt het insolvabiliteitsrisico van de BE venn Maar als NL vrijgesteld wordt en er bijvoorbeeld rechtstreeks vanuit de failliete inboedel wordt betaald aan de VS: simulatie CONCLUSIE: hoe ver mag je gaan? Zover je wil, zolang je maar de JURIDISCHE GEVOLGEN draagt: maw: het insolvabiliteitsrisico! o Hiërarchie van de rechtsorganen : wet > fiscus!

3 Overzicht belastingen: - Inkomstenbelasting o Personenbelasting o Vennootschapsbelasting o Rechtspersonenbelasting o Belasting der niet-inwoners - BTW - Accijnzen - Zegelrechten - Registratierechten (aan de gewesten) - Successierechten (aan de gewesten) - Douanerechten - Met inkomstenbelasting gelijkgestelde belasting STRUCTUUR van ELKE belasting: - Toepassingsgebied: waar en wie - Grondslag: op wat - Tarief: met hoeveel - Procedure: hoe - Sancties Grondregels van de belastingsheffing - Legaliteitsbeginsel - Gelijkheidsbeginsel: geen voorrecht inzake belastingheffing o Er mogen geen voorrechten gegeven worden inzake fiscaliteit (verminderingen, vrijstellingen, aftrekken,..) o Iedereen die zich in gelijke situaties bevindt, worden hetzelfde belast o Relevante verschillen moeten in rekening gebracht worden o Ongelijke belastingen moeten gebaseerd zijn op relevante verschillen - Openbare orde: het is onmogelijk om akkoorden te maken met de fiscus over de TOEPASSING van het recht, het is wel mogelijk om akkoorden te maken voor FEITEN (bv aantal km), het recht wordt strikt geïnterpreteerd - Non bis idem: geen 2* belasten op hetzelfde (juridische en economische dubbele belastingen) - In dubio contra fiscum (dode letter vandaag) - Vertrouwensbeginsel: je kan voortgaan op een sympathieke waarheid dat de overheid rechtmatig handelt: bv als een politieman zegt dat je door het rood licht mag rijden, kan je er op vertrouwen dat je hier geen boete voor zult krijgen.

4 Inkomstenbelasting Wij belasten inwoners op hun wereldwijd inkomen: inkomsten in het buitenland moeten aangegeven worden vb. Franse obligaties Bovendien worden buitenlanders belast op hun Belgisch inkomen vb. Fransman met Belgische obligaties! probleem van de dubbele belastingen! : maar een 85-tal verdragen gesloten om dit te vermijden - Verdragsmatige oplossing is de uitzondering - Dubbele belasting is de REGEL PERSONENBELASTING: Schema grondslag personenbelasting: kader van de leerstof van de personenbelasting Aan de belasting onderworpen personen: art 3 5 wie is rijksinwoner Art 6: Grondslag personenbelasting = opdelingsartikel: totaal netto inkomen vastgesteld in de wet. Het wetboek werkt specificerend, altijd VERDER LEZEN: specifieke bepaling heeft voorrang op de algemene!! Ieder persoon heeft 4 verschillende inkomens: Onroerende inkomsten Grondslag Art 7-16 Grondslag Art 7 Vrijgesteld Aftrekbare lasten (forfait) Art 16 Roerende Inkomsten Grondslag Art Belastbaar Art Vrijgesteld Art 20 Aftrekbare lasten (beperkt) Art 22 Bevrijdende Roerende Voorheffing Beroepsinkomsten Grondslag Art Belastbaar Art Vrijgesteld Art Aftrekbare lasten Art Diverse Inkomsten Grondslag Art Belastbaar Art 90 Geen vrijstellingen! Principe van belastingsvrijheid, als het niet vermeld staat bij de diverse inkomsten is het een vrijstelling. Aftrekbaar (reduceerbaar tot 0 ) Gezamenlijk belastbaar inkomen Optellen van alle + elementen, - elementen afzonderlijk houden: in de toekomst kan je de verliezen compenseren met de winsten BINNEN een categorie, je kan verliezen op de beroepsinkomsten dit aanslagjaar niet compenseren met + elementen andere inkomenscategorie. (uitz: fiscale aftrek op de enige woning) Gemeenschappelijke aanslag voor echtgenoten en wettelijk samenwonenden Art REGEL: gehuwden worden als afzonderlijke subjecten belast, maar dienen samen één formulier in: Aansprakelijkheid van de betaling van de belasting rust op de schouders van beide partners (verhalen) Dus volledige decumul: afzonderlijke belastingsheffing van de eigen inkomsten (beroep en eigen goederen) + de helft van de gezamelijke inkomsten + medehelpende echtegenoot of niet verdiener krijgt een stuk! Negatief saldo onroerende / beroeps inkomsten mag worden overgeheveld Aftrekbare bestedingen Dit zijn géén kosten om inkomen te verwerven (zoals de vorige aftrekken), maar aftrekken op bepaalde sympathieke bestedingen van het inkomen, bv. alimentatie, schenkingen, Art Berekening van de belasting (tarief) Art Kernartikels!! Art 7 : overzicht Art 19: interestaftrek voor roerende goederen Art 26, 49: aftrekbare kosten Art 88,89: gezinsfiscaliteit Art 90: lijst van diverse inkomsten Art 104: lijst van sympathieke uitgaven die zorgen voor een aftrek Art 130: belastingstarieven Art : Belastingsvrije som Art : sympathieke uitgaven die zorgen voor een belastingsvermindering Art 171: lijst van elementen met een bijzonder tarief: uitzondering op 130. Art 175: bonificatie voor voorafbetaling

5 Overzicht: - Grondslag - Vrijgesteld - Belastingsaftrekken o Een aftrek van 1000 euro wordt nog eens verrekend in de schijven: iemand dat in de 40% schijf zit, krijgt 400 euro minder belastingen, iemand in de 50% schijf krijgt 500 euro minder belastingen.. o Bevoordeling van de rijken Maar zit niet elke werkende in de 50% schijf bijna? - Gezamenlijk belastbaar tarief + Toepassing belastingvrije som en tarief - Belastingkredieten/verminderingen / vermeerderingen o Vermeerdering: bv als een zelfstandige te weinig belastingen heeft voorafbetaald o Vermindering: bv incentief om langetermijn sparen opwekken, veel aftrekbare elementen worden OOK ingebracht als belastingsvermindering op gezamenlijk o Belastingskredieten zijn Niet gevoelig aan het inkomen: een rijke profiteert er niet meer van dan een arme o Een belastingsvermindering/krediet is effectief bv 1000 euro minder belastingen: ook voordeel voor lage verdieners of mensen zonder inkomen - Aanvullende gemeentebelasting - Vergelijking met de o Onroerende voorheffing (maar is niet verrekenbaar, is geen voorafbetaling meer) o Roerende voorheffing: 15% (VVPR: inbreng in cash na 1994 en aandelen op naam) of 25% (anders) op dividenden: maar BEVRIJDENDE roerende voorheffing = de grote uitzondering (op de sommatie van gezamenlijk inkomen)! Als je roerende inkomsten hebt (interest/div) en u betaalt de RV dan moet u het roerend inkomen NIET meer aangeven (om ontduiking tegen te gaan) o Bedrijfsvoorheffing: je ontvangt slechts je NETTO loon, daar is al een stuk vanaf gehouden!! o Voorafbetalingen (enkel zelfstandigen): moeten vooraf een schatting van hun inkomsten maken en maken hierop een voorafbetaling van belastingen o Met al deze voorheffing dan: bijstorting of terugbetaling - Aangifte : vorige sectie - Aanslag: o de fiscus heeft onmiddellijk een hypotheek op al uw onroerende goederen tot de verschuldigde belastingen betaald zijn o indien er onroerend goed verkocht wordt, en blijkt dat niet alle verschuldigde belastingen betaald zijn, kan de fiscus dit rechtstreeks afhouden van de VKprijs - Controle: o 3 jaar na aangifte, je wordt alleen belast op alles dat je aangeeft, en er kunnen dingen gewijzigd worden naargelang wat ze vinden. o 3 jaar TENZIJ, dat er aanwijzingen zijn voor belastingsfraude: dan kan je gedurende 7 jaar lang geïnspecteerd worden, verjaring na 7 jaar o Maar fiscale fraude door valsheid in geschriften verjaart NOOIT: Zolang je het voordeel van de valsheid hebt en je de belasting niet betaald hebt, is er geen verjaring Vb: eindejaarsbonus, maar je wil geen 50% belasting betalen Bonus wordt uitgekeerd door de aanleg van een zwembad

6 In de boekhouding onderhoudswerken Dit is valsheid in geschriften! - Bericht van wijziging: o correctie met bericht van wijziging van de aangifte: 30d antwoordtijd o na 30d mag de fiscus bijkomende aanslag heffen (zoek een advocaat..) - Aanvullende aanslag - Bezwaar: o als je het niet eens bent met de aanvullende aanslag o als er na 6 maand geen antwoord is op je bezwaar, kan je naar de rechtbank van eerste aanleg stappen - Rechtbank eerste aanleg: o als je wint krijg je 6,5% rendement op het verkeerdelijk geïnd belastingsbedrag - Hof van beroep Toepassingsgebied van de personenbelasting - Rijksinwonerschap: wie? o Hoofdverbijfplaats in België: is een vermoeden: de plaats waar iemand naar terugkeert, wanneer hij geen reden heeft om ergens anders te zijn Onweerlegbaar vermoeden dat de plaats waar je gezin verblijft je hoofdverblijfplaats is: maatregel tegen Luxemburgse bankiers die hun gezin in België laten blijven Weerlegbaar vermoeden: als je ingeschreven bent in het rijksregister ben je rijksinwoner, tenzij je het tegendeel kan bewijzen Uitzondering: ex-patriots : mensen die in BE komen wonen met hun gezin om hier te werken uit de V.S. zijn geen rijksinwoners o Zetel van fortuin is in België: vermogende persoon die België verlaat, maar zijn fortuin regelt in België, is toch een rijksinwoner - Het vertrek: unicum in de wereld: je kan België verlaten van dag op dag, en je verlaat onmiddellijk het fiscale net (eigenlijk moet je EU verlaten) o Huis verkopen of verlaten o Bankrelaties beëindigen o Vermogen verplaatsen o Post laten nasturen o Nummerplaat terugsturen o Belastingsaangifte invullen van 1 jan tot de dag van je vertrek

7 ONROERENDE INKOMSTEN - Het kadaster is een register met de naam van de eigenaar voor elk onroerend goed. - Het Kadastraal Inkomen o is wat men ZOU krijgen aan huuropbrengsten als men het zou verhuren o Vergelijking met gelijkaardige huizen voor bepaling KI o Grondslag van de onroerende voorheffing o In de wet staat dat dit herzien zou moeten worden om de 10jaar, maar is al niet meer gebeurd sinds 1975, er wordt in de plaats gewerkt met een revalorisatiecoëfficiënt omdat huizen vergeleken worden met gelijkaardige, blijft het KI relatief laag dus gaat men revaloriseren met een bepaalde coëfficiënt - Inkomen is een PERIODIEKE zaak o alleen periodieke inkomsten (huur, concessie, pacht) vallen onder onroerend inkomen o dus onroerende goederen die periodieke inkomsten genereren, zonder dat de substantie verloren gaat vb. boom (zaak) appel (inkomen) vb. bos (zaak) boom (inkomen) o ongebouwde goederen zijn belastbaar op KI, bebouwde op KI + 40% (tenzij beroepsgebruiker verhuring, zie hieronder) o die NIET aangehouden worden in het kader van de beroepsuitoefening o PRINCIPIEEL zijn meerwaardes op onroerend goed VRIJGESTELD van belasting Tenzij art 90: 1, 8, 9, 10, hoewel in art 93 nog extra vrijstellingen - Er zijn 4 situaties mogelijk: o Vastgoed bewoond door eigenaar Belastbaar op KI Doch vrijstelling van de eigen woning door art 12 o Tweede / meerdere verblijfplaatsen Belastbaar op KI * 1,4 Derde verblijfplaats 2*1,4*KI o Onroerend goed verhuurt aan een natuurlijk persoon Vb van DEELS vrijgesteld inkomen Bijvoorbeeld, studentenkoten verhuren is een soort tax shelter, moeten maar belastingen betalen op KI*1,4 terwijl het veel meer huuropbrengsten opbrengt Waarom? Als men geld binnen krijgt en het is voor de betaler geen aftrekbare uitgave en de verhuurder is wel belastbaar op zijn inkomens, dan is de kans op collusie danig groot dat men gewoon met een forfait werkt: zwarte circuit dichtgooien! o Onroerend goed verhuurt aan een rechtspersoon of beroepsgebruiker Deel van de huurprijs is aftrekbaar voor de beroepsgebruiker + aftrek (zie lager) Verhuurder is belastbaar op de nettohuur (> KI) Niet erg voordelig! - Vrijstellingen o Volledig: onderwijs, eredienst, ziekenhuizen, aula s, (NIET universiteitshallen Naamse) o Proportionele vermindering van KI in geval van onproductiviteit Minstens 90 dagen niet kunnen gebruiken Of 25% vernietigd (VW zie codex art 15)

8 - Aftrekken o Interesten (om te behouden of verwerven) zijn aftrekbaar van belastbare onroerende inkomsten Aftrek kan ENKEL onroerende inkomsten tot 0 herleiden, verliessituatie is niet mogelijk, en kan ook niet overgedragen worden naar andere categorieën of jaren Maar rentekosten op hoofdverblijfplaats zijn niet aftrekbaar, want dat KI moet niet aangegeven worden DUS forfaitaire aftrek voor de hoofdverblijfplaats [ (als het enige woning blijft) + 50 pp ten laste ] PER BELASTINGSPLICHTIGE, dus als je gehuwd bent krijg je de aftrek 2* MAAR omdat het onroerend inkomen bij enige woning 0 is, en je normaal niet moogt compenseren: ART : de grote uitzondering: je mag dit bedrag Aftrekken van je gezamenlijk inkomen, en niet enkel van de categorie onroerende inkomsten, want deze is toch 0 als het over de enige woning gaat!! o Aftrekbare kosten indien verhuring aan beroepsgebruiker 40% kostenforfait: alle kosten zijn aftrekbaar, tot een plafond van 40% van het KI. Deze 40% worden dan in mindering gebracht van de werkelijke netto-huur, die de basis is voor de belasting. (10% voor terreinen) - Onroerende voorheffing o Onroerende vermogensbelasting o Geen voorafbetaling meer: is nu een eigen regionale aparte vastgoedbelasting van 2,5% in Vlaanderen + opcentiemen provincie en gemeente: 1200 OPCENTIEMEN (= 12* belasting) berekend op OV aan 1,25% o Niet verrekenbaar in de belastingsaangifte!! o Iedereen betaalt dit, geen vrijstelling voor enige woning - Wat is fiscaal de beste manier om je vastgoed te beleggen? o Ga ik het onroerend goed verhuren, en zo ja, aan wie? Residentieel (aan particulieren) : vastgoed KI*1,4 is belastbaar = tax shelter privé aanhouden van het roerend goed Commercieel (beroepsgebruiker) vastgoed is belastbaar op werkelijke huur met 40% forfait beperkt tot 2/3 van het KI vluchten naar de vennootschap: geen hoge tarieven van PB o Wat is mijn investeringshorizon? Geen geplande verkoop Vennootschap: want meerwaarden zou belastbaar zijn als je verkoopt Beperkte horizon: van plan om terug te verkopen na 5 jaar is meerwaarde op verkopen van onroerende goederen vrij (ipv 15%) na 8 jaar zijn meerwaarden op verkopen van terreinen vrij o Ben ik oud en/of rijk? Vennootschap Jong en niet veel geld: privé o Gaat het over mijn eigen villa? Als je het in vennootschap steekt: werken met rente-aftrek, brutogelde, kapitaalaflossingen, minder belastingen

9 Maar dan woon je in het huis van een ander en betaal je belasting op de niet betaalde huur (belastbaar voordeel van alle aard) als je er je cashflow in steekt, en je moet er geld uithalen voor de belasting te betalen: krijg je een multiplicatoreffect van belasting op belasting beter: 20% bureau, 80% privéwoning! o Als je privé aankoopt, toch niet altijd bakstenen kopen: roerende beleggingsobjecten die een onroerend goed betrekken Vastgoedcertificaat Bevek Bevak Papier van winstdelende financiering met vreemd vermogen Vennootschap heeft het onroerend goed in actief Vennootschap heeft certificaten in passief In geval van verkoop van het certificaat: recht op meerwaarde bovenop de resterende boekwaarde VB: er komt 100 huur binnen cash op de balans, de vennootschap verricht afschrijvingen ten belopen van 60% en deze komen ten laste van het resultaat. Nu gaat de vennootschap de belegger een vergoeding van 40% uitkeren: 60% is belastingsvrij, 40% is rente aan 15% RV In vergelijking met commercieel vastgoed verhuurd met 50% belasting op de huuropbrengst + 40% belasting tot 2/3 KI is dit een enorme vermindering van de belastingslast Als aan het eind van de rit het vastgoed verkocht wordt zijn de normaal vrijgestelde meerwaardes na 5 jaar, belastbaar aan 15% RV. De meerwaarde gaat niet naar de verrijking van de vennootschap Dus voordeel: belastingsvermindering tijdens bezit Nadeel: 15% belasting op meerwaarde Als voordeel > nadeel: doen! Bijkomend voordeel: gemakkelijke successieplanning, handgift van de certificaten

10 ROERENDE INKOMSTEN - Art 17 overzicht - Art 18 dividenden o Alle voordelen toegekend door een vennootschap (rechtspersoonlijkheid) aan aandelen of winstbewijzen (=> vermogensoverdracht) Gewone dividenden Terugbetalingen van uitgiftepremies en reserves (zie vennb) Liquidatieuitkering of inkoopbonus (maatregel tegen onderkapitalisatie) o Elke vermogenscomponent die een verarming is voor de vennootschap en een verrijking van de aandeelhouder ALLES wat je krijgt als aandeelhouder is een dividend, tenzij het tegendeel bewezen wordt (bv. terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal is niet belastbaar, zie vennb) Aandelen zijn altijd privé-bezit, zelfs als je bestuurder bent Aandelen zijn ENKEL beroepsbezig als ze aangehouden zijn door een professionele aandelenverhandelaar o Uitbreiding van de definitie: Omzetting excessieve interest in dividenden Not at arm s length, zie vennb Viseert gevallen van fiscaal gemotiveerde onderkapitalisatie of te hoge interesten Betaald aan aandeelhouder of bedrijfsleiders Op lening die meer bedraagt dan kapitaal + belaste reserves Of op bedrag aan interest boven marktvoorwaarden Verkapte dividenden De feitelijke vermogensoverdracht naar de aandeelhouder Bonusaandelen (belastingvrije stock split) versus (belastbaar) stockdividend Debt vs equity Streven naar een instrument zodat belastingen dalen door op de scheidingslijn in te spelen Schulden: interest is aftrekbaar 2 instrumenten o Socb (subordinated automatic convertible bond): contractueel vorderingsrecht op coupon = schuld tot omzetting Deurwaarder heeft voorrang o Nvprs (non-voting redeemable preferred shares) geen vorderingsrecht - Art 19 interesten o Is in wezen de restcategorie wat betreft de periodieke vruchten van ter beschikking gestelde gelden Als ik je middelen ter beschikking stel, en ik krijg daarvoor een voordeel, dan is dat voordeel belastbaar als dividend Vb: opbrengst van een repo (purchase repurchase) is belastbaar: tijdelijk middelen ter beschikking stellen in ruil voor een effect o Opbrengsten van vastrentende effecten, leningen en gelddeposito s

11 o Wat betreft een obligatielening, is elke PERIODIEK gevonden opbrengst belastbaar Waardeschommelingen ten gevolge van marktschommelingen zijn niet belastbaar DUS meerwaarde omdat de interest stijgt is NIET belastbaar En meerwaarde omdat de obligatie laag-rentend is ook niet belastbaar VB: je verkoopt 1 dag voor het vervallen, je obligatie met meerwaarde, dit is niet belastbaar. Maar de koper is ook geen idioot, en wil niet opdraaien voor de roerende voorheffing bij het innen van de coupon en zal deze dus afhouden van de meerwaarde Zgn. zero coupon bonds: alles wat je krijgt bovenop aankoopprijs is belastbaar In plaats van interest uit te betalen ieder jaar wordt de interest geaccumuleerd en bij kapitaal gevoegd Obligatielening: , interest 0 Terugbetaling kapitaal na 5 jaar aan Meerwaarde (koerswinst) bij verkoop is niet belastbaar Meerwaarde van de geaccumuleerde interest is wel belastbaar o Anti-swap bepaling Gewone rente wordt in een gecombineerde verrichting omgezet in een swap naar actief met lage rente en een terugswap met waardesprong die leidt tot gebruikelijke totale vergoeding VB: een vrouw met 1 mio euro gaat deze beleggen o Bankier 1: geeft 3% rente op die 1 mio interest 4500 RV = mio na 1 jaar o Bankier 2: swap met 2,8% Geef het mio nu nog niet aan mij, maar zet het om in een laagrenterende vreemde munt (dollar) en geef het dan aan mij, dan geef ik u 0,1% op uw dollars Meerwaarden op deviezen voor particulieren zijn niet belastbaar (tenzij art 90) mio + 2,7% 1 mio *0,15 = mio = MEER o Vandaar art 19 3 : als je geld geeft en je bent ZEKER dat je na het einde meer terugkrijgt, dan is dat saldo belastbaar o ENKEL als je kan winnen OF verliezen bij de swap, DAN is de eventuele meerwaarde niet belastbaar o Bijzondere roerende beleggingen 1 e vorm beleggingsfonds = BINNEN BELAST Onverdeeldheid van goederen Stel dat je met 1000 mensen, 1 mio euro wil beleggen 1 iemand aanstellen om het te beheren Elk inkomen dat hier binnen komt is voor 1/1000 van u Fiscaal: als dividenden betaald worden aan het beleggingsfonds wordt er 15% RV afgehouden Geen extra heffing bij uitbetaling aan de deelnemers Conclusie: fiscaal niet echt geweldig tenzij internationaal

12 2 e vorm: beleggingsvennootschap = BUITEN BELAST Het bestuur van de vennootschap doet beleggingen En u koopt beleggingscertificaten (~aandelen) De BEV krijgt rentes en dividenden binnen en dividenden naar de certificaathouders gaan naar buiten en worden belast aan 15% DUS de dividenden blijven binnen zodat er geen RV verschuldigd is 2 soorten BEV s o BEVEK VERANDERLIJK kapitaal Inkomen accumuleren en geen dividend uitkeren (geen RV) Met certificaat naar de BEVEK gaan en terug betalen = inkoop van eigen aandelen = vrijgesteld van belastingen Het certificaat heeft elke dag een andere waarde!! o BEVAK VAST kapitaal Inkomen komt binnen en dit wordt uitgekeerd als dividend (normaal 15% RV) Maar versoepeling: vastgoedbeleggingen: geen volatiliteit & 80% van inkomen als dividend Maar toen er genoeg mensen gelokt waren naar beursparticipatie: fiscale reactie: belastingsvrij MAAR als er gewaarborgd vast rendement, groter dan 0% is, dan is het WEL belastbaar MAAR als de obligatiebeveks meer dan 40% van de activa in vastrenterende obligaties heeft zitten: ook belastbaar (dus minstens 60% aandelen) o De branchevervaging Risicoverzekering is geen substituut voor een belegging, als het risico zich niet voordoet, ben je je geld van de premies kwijt Maar nu deregulering verzekeringssector Levensverzekeringen mogelijk van minder dan 8j o Als je sterft krijg je 1 mio - Als je niet sterft krijg je 1 mio + rente Art 19 & 21: Deze verzekeringsbons zijn wel een substituut als belegging o Verzekeringen worden belast als bankproduct als ze substituten zijn o 1 keuze: fiscaal voordeel op de premie of niet Belastingsvermindering door betalen van de premie van de verzekering = 3 e pijler (art 145) ALS je een fiscaal voordeel gehad hebt, dan zit je in de sfeer van het beroepsinkomen Als de spaarpot dan open gaat, ben je belastbaar op het GEHELE inkomen GELD IN (fiscaal voordeel) GELD UIT (belastbaar) Nettogeld NA belasting en GEEN belastingsvoordeel in verzekering voor premie Als de spaarpot open gaat ben je NIET belastbaar op je hele inkomen GELD IN(netto) GELD UIT (netto)

13 Er zijn 2 soorten levensverzekeringen Tak 21: LEVENSVERZEKERING o Ik geef geld aan de verzekeraar Als ik sterf krijgt de erfgename het geld + rente Als ik niet sterf krijg ik geld + vaste rente o IN PRINCIPE belastbaar (art 19 1, 3 ) MAAR (verder lezen)enkel ALS HET RENDEMENT GEWAARBORGD IS Kijk in de volgende artikels of je ergens art 19 1, 3 tegenkomt art 19 4: Wat is het belastbare bedrag? Het KAPITAAL is belastingsvrij De winstdeelneming is ook belastingsvrij maar BELASTBAAR de opbrengst als deze méér dan 4,75% is! o Ga dan kijken naar de VRIJSTELLINGEN (art 21, 9 ): vrijgesteld in 2 gevallen Contract heeft een looptijd langer dan 8jaar OF De overleidingscomponent is meer dan 130% Dus 1 mio in, na 1 jaar sterven, 1,3 mio ontvangen De verzekeraar loopt hier een aanzienlijk risico, dus is dit geen substituut voor een bankproduct! Tak 23 : verzekeringsbelegging o Geld verzekeraar beleggingsfonds o Regel: GEEN GEWAARBORGD RENDEMENT = VRIJ VAN BEL!! o De verzekeraar is een soort tussenpersoon die units in beleggingsfondsen kopen en bij verzekeringsuitkering krijg je de waarde van de belegging o Je mag wel 0% rendementsgarantie hebben (= kapitaalgarantie) o De wettekst stelt enkel deze met gewaarborgd rendement belastbaar Pensioenen als belegging Rente met behoud van kapitaal Volledige rente belasting als roerend inkomen Rente met afstand van kapitaal: rente bevat terugbetaling van kapitaal belastbare rente, beperkt tot 3% van het gestort kapitaal Terugbetaling in vorm van kapitaal ineens: niet belast (zie syllabus) o Bevrijdende Roerende voorheffing Indien uitbetaling met inhouding van de Belgische RV art 21 Art 313: geen aangifteplicht, mogelijkheid om te opteren voor de roerende voorheffing als eindbelasting Geen kosten aftrekbaar, enkel innings- en bewaringskosten De wijze van belasting is bevrijdend Je moet je roerend inkomen dus niet meer aangeven als je de RV betaald hebt

14 Maar wat gebeurt er als je het wel aangeeft? Je maakt van jezelf een bijzonder geval Bv coupons en 15% RV afgehouden o 1 e berekening: interesten toevoegen aan de rest van het inkomen en belasting berekenen o 2 e berekening: apart onderwerpen aan 15%: bevrijdende RV Het goedkoopste van de 2 wordt toegepast Meestal is het tweede het goedkoopste, maar er zijn speciale gevallen o Bv, een student o Geen studentenjob en je krijgt obligaties van je ouders o 1000 euro aan couponrente o Dan wil je wel een belastingsaangifte doen! 0% belasting in 1 e berekening, want je zit zonder overige inkomsten, en dus onder het belastbaar minimum Je krijgt 150 euro terugbetaald! - Verhuringsinkomsten - Art 20 Lijfrenten en tijdelijke renten (niet pensioenen) - Art 21: vrijstellingen - Art 22: aftrekbare kosten (erg beperkt)

15 BEROEPSINKOMEN categorieën beroepsinkomsten - Winsten industriële, handels- en landbouwbedrijven o Mensen met een boekhouding (uitgangspunt, maar correcties) o Belast op accrual basis: toekomstige orderingen op uitgaande facturen worden belast, ongeacht timing van de ontvangst o Vb van winstderving BE koopt auto onderdelen voor 100 Nieuwe auto kost 130 aan materiaal Auto wordt verkocht via fr aan 160 en via nl aan 150 Winstderving van 10! Belastbaar volgens art 26! TENZIJ wat u doorverkoopt tot een hogere winst leidt in BELGIE (als het geen Nl bedrijf zou zijn maar een België, want dan wordt het toch belast in België Als de genieter in een laag belastingsland valt: elk cadeau wordt sowieso opgeteld bij winst (tenzij binnen europa: malta, cyprus) - Baten vrije beroepen, andere winstgevende bezigheden o Bv advocaat, dokter o Geen boekhoudverplichting o Veel klanten o Voorafbetalingen o Belasting op cash basis o!! overgangsproblemen naar vennootschapsvorm: plots van cash naar accrual basis! - Bezoldigingen o Komen uit vaste bron, 3 categorieën Werknemers Bedrijfsleiders (mandaathouders) Meewerkende echtgenoot o Onderworpen aan Bedrijfsvoorheffing Geld wordt afgehouden voor je het te zien krijgt o Belasting op cash basis o Omvat ook opzegvergoedingen o Omvat excessieve huur verkregen door een bedrijfsleider van zijn vennootschap o Vb. als je een villa wil Vennootschap laten bouwen Belastbaar op het voordeel wordt forfaitair bepaald KI * 1,25 Centen om belasting van te betalen komen uit het salaris o 200 salaris 100 belasting = 100 salaris netto o En die 100 salaris is nodig om de belasting op het voordeel mee te betalen Belasting op belasting!! Privé bouwen Stuk bureau dat verhuurd wordt aan de vennootschap = Aftrekbare kost voor venn = fiscaal voordeel Belastbaar op werkelijke huur, 40% kostenforfait op 2/3 KI

16 Huur belastbaar als onroerend goed, maar aftrekbare interesten van het onroerend inkomen = dubbel fiscaal voordeel Dus privé + verhuur = inkomensconversie: hoogbelaste cf omzetten in laagbelaste cf of cf met aftrekbare kosten MAAR als het voordeel groter is dan 3,88 * KI * 100/60 dan is het verschil belastbaar als bezoldiging - Pensioenen en gelijkgestelde toelagen (HALF EN HALF) o Ouderdoms-en overlevingspensioenen, en gelijkaardige uitkeringen die definitieve en blijvende derving van beroepsinkomen compenseren o Ook opbrengsten levensverzekeringen, groepsverzekeringen o TAK 1: wettelijk pensioen belastbaar als beroepsinkomen minimumpensioen is vrijgesteld o TAK 2: Groepsverzekering Werkgever betaalt premies fiscaal aftrekbaar tot 80% van de bezoldiging van het laatste werkjaar Kapitalisering rekening houdend met mortualiteitstabel Als de groepsverzekering uitbetaald wordt op 65 e 16,5% + gemeentebelasting OP ALLES Maar JLDehaene: anticipatieve heffing! Iedereen die 60jaar is, verzekeraar gaat dan al de belasting betalen van 16,5% op alles wat opgebouwd is o TAK 3 : privé levensverzekering Fiscaal voordeel? : 10% op het volledige kapitaal dat wordt uitgekeerd INDIEN de premiebetalingen geleid hebben tot een fiscaal voordeel (aftrek of krediet) Indien er IN: geen voordeel was, is er UIT: geen belasting! - Winsten en baten van een vorige beroepsuitoefening o Bv architect die kantoor heeft gesloten maar volgend jaar een betaling van een factuur ontvangt Onroerende en roerende inkomsten - worden fiscaal behandeld als bedrijfsinkomsten wanneer vermogensbestanddeel wordt gebruikt voor beroepsactiviteit - meerwaarden belastbaar voor wat betreft de beroepsgoederen o vb. vastgoedhandelaar moet voor zijn beroep moet werken met onroerende goederen (beroepsinkomen) maar het verkopen van zijn eigen 2 e woning is belastbaar volgends de onroerende inkomensbelasting o uitzondering: bezoldigingen

17 Belastbaarheid van alle voordelen van alle aard verkregen naar aanleiding of ter gelegenheid van de beroepswerkzaamheid o vb. aankoopoptie op bedrijfswagen is voor de werkgever, als de werknemer deze krijgt: voordeel belastbaar op marktwaarde - AK-optie (bv marktwaarde 2000 AK optie) = belastbaar o bloemen ontvangen voor overuren te werken is belastbaar o snoepreisje belastbaar aan marktprijs - voordelen in natura o belastbaar bedrag: werkelijke waarde in hoofde van de genieter o een aantal belangrijke voordelen van alle aard kennen een FORFAITAIRE waardering (art 18 KBWIB) bv: bedrijfswagen: voordeel in functie van aantal km privé afgelegd en de soort van auto (fiscale PK) daarom wordt er vaak gekozen voor een iets oudere auto, die een full option is, dan een nieuwe met standaard pack hoeveel km rijdt u? zelfs al rijd je mar 1km privé, heb je een forfait van 5000km privé-km Het stelsel van de meerwaarden als je 2 e wagen hebt, ander forfait! Akkoorden met de fiscus over feiten Huisvesting : KI * 1,25 Huisbediende 5950 (ipv ) PC (180) internet (60) Kosteloze maaltijden Bonus van euro? Geef mij maar geen bonus, maar een voltijds huisbediende die euro per jaar kost (betaalt door werkgever) en die forfaitair maar op 5950 wordt geschat. Het voordeel waar ik op belast wordt is slechts Zelfstandigen: baten o Belasting op meerwaarde als je een goed verkoopt o Maar als je je winkel stopt en in privé gebruik neemt: geen belastbare meerwaarde = gedesaffecteerd o Wat is belast als meerwaarde? Belangrijk : het mag GEEN EXPLOITATIEWINST zijn: het mag niet je job zijn om dit te verkopen, maar het is wel een beroepsgoed Vb: koeltoog van een beenhouwerij Geen meerwaarde voor de koeltoogmaker/verkoper Wel meerwaarde als de slager ze zou verder verkopen o Vrijgesteld: uitgedrukte, niet gerealiseerde herwaarderingsmeerwaarden aandelenruil bij belastingvrije reorganisatie monetaire meerwaarde = inflatiecorrectie (maar sinds 1959 = 1)

18 o meerwaardes zijn belastbaar aan 50% TENZIJ het gaat om lange termijn meerwaardes (meer dan 5j in bezit) 2 opties Verlaagd tarief 16,5% o tenzij IMVA 33% goodwill of cliënteel als het niet duurder is dan winst voorbije 4jaar geen 33% maar gebruikelijke progressieve schaal wordt vaak gebruikt door bv advocaat advocatenbureau want fiscale voordelen door afschrijvingen o Wel voor aandelen en FVA 16,5% Belastingsuitstel met wederbelegging (art 47) Roll Over Relief o Verkopen 8j oude truck aan 100 meerwaarde o Herinvestering in nieuwe o Geen belasting op herbelegging in afschrijfbaar MVA o Die 100 wordt belastbaar OVER DE NIEUWE AFSCHRIJVINGSduur (bijvoorbeeld 25j) o Hoe LANGER hoe voordeliger!! (NAW) - Stopzettingsmeerwaarden (ZIE NOTITIES) o Voor beroepsactiva o Belastbaar krachtens art 28 o Vrijstelling monetair gedeelte (art 44) o Vrijstellingsregime (art 46) in drie gevallen voortzettingstelsel Reorganisatiefaciliteit voor algemeenheid van goederen of tak van werkzaamheid bij inbreng tegen aandelen in EU vennootschap mits rechtmatige financiële of economische behoeften ruling commissie Doorschuiving belastingskenmerken!! afschrijvingen, investeringsaftrek, fiscale boekwaarde, voorzieningen Aandelen: overname netto fiscale boekwaarde - Overgang naar professionele vennootschap! Vrijgestelde beroepsinkomsten - Culturele en sociale vrijstellingen o Kinderbijslag o Kosten woon-werk verkeer terugbetaald door werkgever ALS men kostenforfait toepast. (indien het kostenforfait niet aanvaard wordt, is het een belastbaar voordeel van alle aard) o Loon bonus (aftrekbaar, 33% RSZ) o PWA inkomsten tot een max bedrag per uur o Sociale voordelen Niet individualiseerbaar Vb Fitness op het werk Of Geringe geschenken Vb glas champagne op nieuwjaarsreceptie Of niet de aard van een vergoeding Vb doodskransen op begrafenis werknemer

19 - Economische vrijstellingen o Vrijstelling voor aanwerving van bijkomend personeel ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek of de uitvoer o De investeringsaftrek voor nieuwe investeringen in afschrijfbare activa in België 3,5%, 13,5% : OO, energiebesparing, rookafzuiging, laadstation elektrische wagens 20,5% beveiliging (alarm, brand,..) De aftrekbare beroepskosten - Art 49 (enkel van beroepsinkomen) + art 104 (gezamenlijk) - Vereist: o Beroepsactiviteit Dus niet terwijl je nog studeert voor een beroep te gaan uitoefenen Wel als je het beroep al hebt en dan een opleiding neemt om hogerop te geraken o Gedaan tijdens belastbaar tijdsperk o Om beroepsinkomsten te bewaren of behouden Sponsering is NIET fiscaal aftrekbaar als het met een goed hart is. Daarom moet de gesponserde vzw een platform aanbieden aan de fiscus om te bewijzen dat het sponsering om reclame te maken is = wel aftrekbaar! o Bewijsplicht voor belastingsplichtige! o Suggestie tot het sluiten van akkoorden voor raming van kosten met de fiscus (art 50) - Het aftrekbare kostenforfait o Hier heb je ALTIJD recht op, zelfs indien je minder kosten hebt o Enkel als je meer kosten hebt en je dit bewijst, krijg je meer aftrek o Art 51: plafond op 3380 euro - Aftrekbare elementen: (art 52) o Interesten o Salarissen o Vergoeding medewerkend gezinslid Principe: volledige decumul= aparte belasting voor beide echtgenoten Echter: meewerkende echtgenoot, tot 30% van het beroepsinkomen kan hieraan toegekend worden (als deze zelf niet meer dan 8700 verdient) Of: toerekening van gedeelte van werkende partner aan partner die niet werkt (of minder verdient) tot deze aan 30% van het totale inkomen komt met maximum van 6700 (niet geïndexeerd) komt. o Afschrijvingen o Interest van schulden van bedrijfsleiders voor aankoop aandelen o Autokosten Slechts 75% aftrekbaar maar kan verlaagd worden naar 60, of verhoogd naar 90 Fiscale pk s Tenzij brandstof en interest (zie later en codex) Tenzij taxi, rijschool, verhuurbedrijf, autokosten altijd volledig aftrekbaar Voor woon-werk verkeer: forfait: 0,15euro per km

20 o Bedrijfswagen Je hebt 3 soorten kilometers Werk-werk Woon-werk (belasting + forfait 0,15/km) Privé: belasting In tegenstelling tot privéwagen rijden voor werk: Privé is irrelevant Heel veel werkkm? o Bv van km zijn voor het werk o 17/40 kosten aftrekbaar ten belope van 75% Woonwerk = 0,15 euro per km aftrekbaar Conclusie: bedrijfswagen is meestal voordeliger o De groene aftrek: 0,15 euro per km voor woon-werk verplaatsing NIET met de auto (fiets/te voet) met een maximum van 100km o Beroepsverliezen Bruikbaar voor andere beroepen Vb haelterman mag verliezen als advocaat aftrekken van zijn inkomen as hoogleraar Als er dan nog een negatief saldo is mag dit onbeperkt overgedragen worden Vb: eerst jaren verlies lijden, en dan winst beginnen maken, de verliezen jaar na jaar aftrekken tot ze op zijn winst niet belast Behalve als verliezen van transparante entiteiten niet in het verlengde van de winstgevende beroepswerkzaamheid (art 80) Niet aftrekbaar van abnormale voordelen Onbeperkt overdraagbaar in de tijd - NIET aftrekbaar: o Inkomstenbelasting o Geldboetes o Kosten voor niet-specifieke beroepskledij als je het niet privé kan dragen (zoals brandweerman kledij) dan wel aftrekbaar. o 31% van restaurantkosten o Jacht, pleziervaart, bordelen, tenzij gerechtvaardigd door eigen aard activiteit of belastbaar bij genieter Bv verkoper van een jacht die klanten een vaart aanbiedt voor te testen o Kosten die op onredelijke wijze beroepsbehoeften overtreffen Het mag overdreven zijn, maar niet onredelijk overdreven Bv. bentley niet aftrekbaar voor 2 e jaars advocaat o Ten laste genomen verliezen van vennootschappen Verrijking, belastbaar tbgv en aftrekken geleden verlies Tenzij om belastbare inkomstenstroom te vrijwaren o Interesten, royalties of vergoedingen voor prestaties betaald aan fiscaal begunstigde entiteiten (belastingsparadijzen) TENZIJ bewijs van oprechte verrichting en gepast bedrag o Interesten die marktrente te boven gaan (zie vennb)

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

Examen Fiscaal en arbeidsovereenkomstrecht

Examen Fiscaal en arbeidsovereenkomstrecht Examen Fiscaal en arbeidsovereenkomstrecht appartement aan zee vraag, door het jaar familie gratis, interesten kan je aftrekken, KI, wel onroerende voorheffing, niet verkeenbaar speculatietax op aandeel

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015)

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) BIJLAGE 1 TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) Artikelen van het WIB 92 (de overgangsbepalingen worden, met uitzondering van de artikelen

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

KBC-seminarie. Gent 14 november 2005

KBC-seminarie. Gent 14 november 2005 KBC-seminarie Gent 14 november 2005 Programma Verwelkoming Jacque De Bruycker, regiodirecteur Gent Beleggen in vennootschap of privé? Arthur De Wachter, senior fiscaal adviseur KBC Notionele interestaftrek

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Overzicht. Inhoud van de recente fiscale maatregelen:

Overzicht. Inhoud van de recente fiscale maatregelen: Fiscaliteit in the Brave New Di Rupo world 10 juni 2013 - Prof Dr. Axel Haelterman Overzicht Inhoud van de recente fiscale maatregelen: vergrijzing als kader vermogensfiscaliteit ondernemersfiscaliteit

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

fiscale aspecten van de levensverzekering

fiscale aspecten van de levensverzekering fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Aankoop van onroerend

Aankoop van onroerend Aankoop van onroerend Financieel/fiscaal/successie advies dhr. Niko Keters Amjak, uw wealth & Corporate Finance specialist Programma 1. Verschillende manieren van aankoop 1. Volle eigendom 2. Naakte eigendom

Nadere informatie

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1. Wat is een rc precies? 1. Kunt u uw rc vergelijken met een bankrekening?... 2 2. Wat boekt uw boekhouder eigenlijk op uw rc?... 2 3. Wanneer heeft u een slechte of negatieve

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald.

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald. TIPS EN ADVIES Nr 68 Vastgoed in een vennootschap: de goede jaren zijn voorbij Jarenlang adviseerden fiscale specialisten om woningen, gronden en bedrijfsgebouwen aan te kopen via een vennootschap. Maar

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Oefeningen Fiscaal recht (2015-2016)

Oefeningen Fiscaal recht (2015-2016) Oefeningen Fiscaal recht (2015-2016) 1. Duid de correcte stelling aan A. Met zetel van fortuin wordt de plaats bedoeld waar het vermogen van een persoon zich bevindt. B. Een persoon die in België in het

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24 3.5. De holding en onroerende goederen. De holding hoeft niet noodzakelijk enkel het beheer van de aandelen van andere ondernemingen uitoefenen. Het is ook mogelijk dat de holding fungeert als patrimoniumvennootschap.

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet?

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? FORUM FOR THE FUTURE Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? 24 november 2016 Inhoud Principes personenbelasting Uitgiftepremie vs. kapitaal Buitenlandse vennootschap Accordeon operaties Interne liquidatie

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 Inhoudstafel VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 1. Fiscale druk 13 1.1. Wettelijke bepalingen 15 1.2. Bezoldigingen van werknemers 16 1.2.1. Bezoldigingen in geld 16 1.2.2. Voordelen van alle

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

4 Wat is een hypotheeklening?

4 Wat is een hypotheeklening? Examen management 1 Hoe ga je na of een bedrijf een betrouwbare partner is op economisch gebied en op welke wijze draagt de liquiditeit in relatie tot de omloopsnelheid hierbij toe? Via balans: horizontale,

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

More than accountants

More than accountants More than accountants Eenmanszaak of vennootschap? Wat is voor u de juiste keuze? BEROEP VAN ADVOCAAT Advocaat oefent beroep vrij en onafhankelijk uit (Art. 437 en 444 Ger.W.) Niet onder gezag van een

Nadere informatie

NIEUWSFLASH DECEMBER 2014 DE REGEERAKKOORDEN: FISCAAL GECONCRETISEERD

NIEUWSFLASH DECEMBER 2014 DE REGEERAKKOORDEN: FISCAAL GECONCRETISEERD NIEUWSFLASH DECEMBER 2014 DE REGEERAKKOORDEN: FISCAAL GECONCRETISEERD Het is niemand ontgaan dat de afgelopen weken heel wat organisaties menen mensen te moeten mobiliseren teneinde hun ongenoegen te uiten

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw,

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, De laatste jaren zijn de diverse wetgevers in dit land druk doende geweest met regelgeving teneinde de rechten en de plichten van gehuwden en (wettelijk)

Nadere informatie

De professionele vennootschap

De professionele vennootschap De professionele vennootschap Marc Gielis Verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies - Belastingconsulent Bank J.Van Breda & C Financiële topics : onderwerpen 1. Het beheer van de vennootschap 2.

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende 1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende bevoegde overheden 2. Financieel doel a. Bestemmingsheffingen

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

Overdracht van een handelszaak fiscaal

Overdracht van een handelszaak fiscaal Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Overdracht van een handelszaak fiscaal 1. Verkoop 2. Inbreng in vennootschap 3. Schenking 4. Overlijden Verkoop/ Inbreng in vennootschap Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Belastinghervorming. Wet van 10 augustus Personenbelasting 2004 KPMG 1

Belastinghervorming. Wet van 10 augustus Personenbelasting 2004 KPMG 1 Belastinghervorming Personenbelasting Wet van 10 augustus 2001 2004 KPMG 1 Stappen in de personenbelasting 1. Bepaling wie onderworpen is aan de personenbelasting 2. Bepaling van de belastbare inkomsten

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen 1.1. Waar zit precies het fiscale voordeel?....................... 3 1.1.1. Een lager belastingtarief?...

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24 Deel I Basisprincipes 13 Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17 1. Schuldenaars van de R.V. 17 1.1. Inkomsten van Belgische oorsprong 17 1.2. Inkomsten van buitenlandse oorsprong 18 1.3. Aangifte en betaling

Nadere informatie