Appendix B Kostprijs- en beslissingscalculaties (bedrijfseconomische analyse)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Appendix B Kostprijs- en beslissingscalculaties (bedrijfseconomische analyse)"

Transcriptie

1 Appendix B Kostprijs- en beslissingscalculaties (bedrijfseconomische analyse) Case B.1 Groothandel Speed BV % = 3,0% % = 28,6% Of: eerst wordt de omzet per productgroep berekend en vervolgens de brutowinst. Productgroep Omzet- Omzet Brutomarge Brutowinst aandeel ( 1.000) ( 1.000) a Boorgereedschap 36% % 2.782,08 b Houtmaterialen 38% % 1.468,32 c IJzerwaren 6% % 1.159,20 d Beveiliging 8% % 901,60 e Boorartikelen 4% % 837,20 f Hobbyartikelen 8% % 2.060,80 Totaal 100% ,20 Brutomarge = Brutowinst 9.209,20 = 100% = 28,6% Omzet Eerste stap: de omzet per productgroep en kanaal berekenen. Productgroep Speedomzet ( 1.000) Ketenomzet Omzet productgroep Brutomarge Brutowinst (in ) a Boorgereedschap % % ,60 b Houtmaterialen % % ,00 c IJzerwaren % % ,00 d Beveiliging % % ,00 e Boorartikelen % % ,00 f Hobbyartikelen % % , ,60 Brutomarge = Brutowinst ,20 = 100% = 26,55% Omzet Boorgereedschap draagt voor bijna 41% bij in de brutowinst, namelijk: ( ,60 : ,60) 100% = 42,89% Strategische en operationele marketing, Appendix B 1

2 Speciaalzaken Productgroep Speedomzet ( 1.000) Ketenomzet Omzet productgroep Brutomarge Brutowinst (in ) a Boorgereedschap % % ,20 b Houtmaterialen % % ,00 c IJzerwaren % % ,00 d Beveiliging % % ,00 e Boorartikelen % % ,00 f Hobbyartikelen % 0 80% 0, ,20 Brutomarge = Brutowinst = ,20 100% = 18,21% Omzet Boorgereedschap draagt voor ruim 48% bij in de brutowinst, namelijk: ( ,20 : ,20) 100% = 48,33% Case B.2 Restaurant De geleerde Man 1 Constante kosten: (onderhoud en personeel) (rente) (afschrijving van overgenomen inventaris en goodwill) (huur pand) = (exclusief notariskosten). Opbrengst per couvert 100. Variabele kosten per couvert 30. BEP = couvert = couverts per jaar. BEP per dag: : 325 = 31,38 couverts gemiddeld per dag. De actuele bezetting in couverts is nu: 71% van 50 couverts = 35,5 couverts, dus de veiligheidsmarge is: 35,50 31, % = 11,61% Dit is geen aantrekkelijke veiligheidsmarge. 2 Nu is de opbrengst per couvert 85% van 100 = 85. De vaste kosten en de variabele kosten per couvert blijven gelijk. BEP = couvert = couverts per jaar BEP per dag: : 325 = 39,93 couverts gemiddeld per dag. De actuele bezetting in couverts is nu 71% van 50 couverts/stoelen = 35,5 couverts, dus lager dan het BEP, wat betekent dat een marge van 15% niet wordt gehaald. Dus huren en kopen volgens de huidige gang van zaken is dan niet aantrekkelijk, om een minimummarge van 15% te halen. De bezettingsgraad van 71% is te laag en zou minstens moeten zijn: (39,93 : 50) 100% = 79,86%. Oplossingen: Prijsverhogingen: alhoewel de prijs (gemiddeld 100 per couvert) reeds behoorlijk hoog is. Strategische en operationele marketing, Appendix B 2

3 De vaste kosten verlagen, met name de overheadkosten; dit zal ten minste voor een bedrag van moeten gebeuren. De variabele kosten per couvert verlagen, alhoewel 15 al laag is, er is dus weinig ruimte. Meer stoelen plaatsen en/of de bezetting vergroten; de promotiekosten nemen dan ook toe. Het restaurant overdag openen; de stoel is dan meer dan eenmaal bezet. Conclusie: een combinatie van maatregelen geeft wat meer ruimte. Het blijft een risicovolle aangelegenheid, dit vanwege de hoge vaste kosten. Case B.3 Casino Royal 1 a Voorstel: Speelautomaten Boulevard (bedragen 1.000). Omschrijving Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Opbrengsten spel Opbrengsten horeca Totaal opbrengsten Afschrijvingen Overige kosten Totale kosten Winst voor belastingen Cashflow Investeringsbedrag = = Discounted cashflow: , = = ,16 1,16 1,16 1,16 ( ) ( ) ( ) De totale contante waarde van de cashflows is ( = ) lager dan het investeringsbedrag. Dit is ongunstig. De cashflowinkomsten zijn ontoereikend om de investering binnen de gestelde tijd van vier jaar terug te verdienen. Berekeningen als deze worden tegenwoordig per computer met een spreadsheetprogramma (bijvoorbeeld Quattro-Pro) gemaakt. Dit geldt vooral ook voor de hierna volgende berekening van de interne rentabiliteit die per trial and error bepaald moet worden. Het schema van een dergelijke spreadsheet vindt u op de volgende pagina. Alleen de bedragen in de van een kader voorziene cellen moeten ingevuld worden. Dit betreft dus het totale investeringsbedrag, de cashflowbedragen per jaar en in dit geval ook het discontopercentage. De uitkomst (totaal van de contante waarden van de cashflows minus het investeringsbedrag) vindt u in de dubbelonderstreepte cel (cel B6). In deze spreadsheets moet men de scheidingspunt tussen de duizendtallen achterwege laten. De spreadsheet van de vorige berekening vindt u rechts naast onderstaand schema. Strategische en operationele marketing, Appendix B 3

4 Schema spreadsheet 1 NCW-berekening A B C A B C 1 Investerings- 1 Investerings- 2 bedrag (l) 2 bedrag (l) Som van de 3 Som van de 4 CW van de 4 CW van de 5 cashflows 5 cashflows (CF) Saldo CF 1 (B5-B2) 6 Saldo CF Disconto- 7 Disconto- 8 percentage (p) 8 percentage (p) 16 9 i = p/100 (B6/100) 9 i = p/100 (B6/100) 10 1,0i (1 B9) 10 1,0i (1 B9) 11 Contante 11 Contante 12 Jaar: Cashflow waarde (CW) 12 Jaar: Cashflow waarde (CW) 13 1 (B13/B10^A13) , (B14/B10^A14) , (B15/B10^A15) , (B16/B10^A16) , (B17/B10^A17) , (B18/B10^A18) , (B19/B10^A19) , (B20/B10^A20) , (B21/B10^A21) , (B22/B10^A22) ,00 Er is behalve een berekening ook gevraagd naar argumenten. Argumenten voor: Casino Royal bereikt een andere doelgroep, die in de toekomst casinobezoeker zou kunnen worden. De nieuwe formule kannibaliseert niet. Men is de eerste in een nieuwe markt. Veel spelers van automaten. Automatenspelen in casino s groeien in zijn algemeenheid. Argumenten tegen: Voldoet niet aan het investeringsselectiecriterium voor wat betreft de NCW. Kan niet onder merkenparaplu, andere doelgroep andere positionering andere invulling van het marktconcept: B-merk. Imago van A-merk wordt beschadigd; het imago beantwoordt niet langer aan het beeld van een casino (casino = roulette). Speelhallen hebben een slecht imago. b Interne rentabiliteit. (In deze vraag aangeduid met de werkelijke rentevoet). Deze zogenaamde IRV bepaalt men door middel van trial and error. In sommige gevallen gebruikt men daartoe rentetafels, maar rentetafels worden nauwelijks meer gebruikt nu er volop geavanceerde calculators ( zakjapanners ) verkrijgbaar zijn, naast berekeningen per computer met een spreadsheetprogramma. Soms wordt nog wel eens de (tamelijk onnauwkeurige) methode van lineaire interpolatie toegepast, zoals hierna volgt. Het gaat om het vinden van een rentevoet (X%) waarbij de som van de contante waarden van de cashflows precies gelijk is aan het investeringsbedrag. De som van de contante waarden bij een rentevoet van 16% is inmiddels bekend, namelijk Uitgaande van een rentevoet van 2% is de som van de contante waarden van de cashflows: Strategische en operationele marketing, Appendix B 4

5 = , 02 1, 02 1, 02 1, 02 ( ) ( ) ( ) Het verschil tussen deze uitkomst en het investeringsbedrag = ( = ) Het verschil tussen de som van de contante waarden bij een rentevoet van 16% en bij een rentevoet van 2% = ( = ) Het verschil tussen de rentevoeten = 16% 2% = 14%. Men stelt de gevraagde rentevoet (IRV) op: % 2% 3,1462% = Dat deze uitkomst niet exact is, blijkt uit de berekening per spreadsheet die als resultaat heeft een IRV van 2,9061% (zie volgende spreadsheet). Door het manipuleren van het percentage in cel B8, hebben we bereikt dat in cel B6 een nul (of bijna een nul) verschijnt. Strategische en operationele marketing, Appendix B 5

6 2 a/b Tweede voorstel (bedragen in ) 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar Bruto-opbrengst, totaal Totale kosten (inclusief afschrijvingen) Brutowinst Afschrijvingen : 3 jaar = Cashflow De berekening van de NCW (netto contante waarde) op basis van een rekenrente van 16% per jaar levert een som van contante waarden van de cashflows op van Dit is ( = ) lager dan vereist is, oftewel negatieve contante waarde. Zie voor deze berekening de linker spreadsheet. De rechter spreadsheet vertoont de bepaling van de IRV, die gevraagd wordt onder b. Bij een IRV van 11,7205% wordt de investering precies in drie jaar terugverdiend. Argumenten voor: Sluit perfect aan bij de consumententrends (onder meer individualisering). Dit is voor Casino Royal een diepte-investering in een nieuwe markt met toekomstpotentie die aansluit bij consumententrends. Ervaring opdoen met nieuwe technologieën. Argumenten tegen: Voldoet niet aan het investeringsselectiecriterium voor wat betreft de NCW. Geen corebusiness; men bouwt wel voort op de core competence. De markt heeft een zeer lage barrier-of-entry. Het project is geheel afhankelijk van de penetratie van pc s; de aannames zijn uiterst speculatief, de genoemde groei zou wel erg spectaculair zijn. Bij een lagere penetratie valt de bodem uit het project. Case B.4 Koninklijke Schoenfabriek Bollem Strategische en operationele marketing, Appendix B 6

7 A BEP Schoenen De totale vaste kosten zijn (rente) = De gemiddelde verkoopprijs per paar schoenen: = 307, De gemiddelde variabele productiekosten (grondstofkosten en loonkosten) per paar schoenen: = 253, BEP = ,10 253,72 De veiligheidsmarge is: % = 1,365% paar = paar schoenen. Conclusies: De productiegrootte ligt slechts ( = ) paar boven het BEP. De productiegrootte ligt dichtbij de productiecapaciteit van maximaal paar (is gegeven). BEP op basis van de winst-en-verliesrekening: % = ,64% van de omzet. Deze 98,64% komt ongeveer overeen met de veiligheidsmarge van 1,36% van de omzet. B BEP Lederwaren Vaste kosten = Omzet Variabele kosten (aankopen) BEP = 100% = 8,86% van de omzet. Conclusies: De veiligheidsmarge van (100% 8,86% = ) 91,14% is zeer gunstig. De omzet in lederwaren is (nog) zeer klein. C BEP gehele onderneming Vaste kosten = Omzet = Variabele kosten = BEP = 100% = 8,47% van de omzet. Conclusie: De veiligheidsmarge van (100% 91,53% = ) 8,47% is aan de lage kant. Case B.5 Break-evenpointberekeningen Strategische en operationele marketing, Appendix B 7

8 1 a De jaarlijkse bestelkosten zijn = b c Een bestelorder is groot : 5 = 240 stuks. De voorraad opgeslagen goederen is gemiddeld ½ 240 stuks = 120 stuks. De waarde van die voorraad is ,20 = De daarbij behorende opslagkosten zijn: 0, = De optimale bestelhoeveelheid is: ,25 67,20 1 stuk = 200 stuks. van de omzet. 2 a Het geraamde BEP is: stuk = stuks. b Het reële BEP is: stuk = stuks. 3 a De omzet wordt 0,80 1 mln = De variabele kosten waren en blijven 60% van 1 mln = De dekkingsbijdrage is dus nu = De contributiemarge is dus nu ( : ) 100% = 25%. b Stel de gevraagde omzet op 100. X. De contributiemarge moet weer terug naar 40% van 1 mln = X = ; hieruit volgt 100. X = : de gevraagde omzet. 4 a De jaarlijkse constante kosten zijn: = b De commissieopbrengst per dag is 12,5% van = De variabele kosten zijn per dag: (2,13% 1% = ) 3,13% van = 881,41. Het BEP in dagen is: ,41 1 dag = 91 dagen. c Het bedrijfsresultaat wordt gevonden door de commissieopbrengst te verminderen met de variabele en de constante kosten per dag. De constante kosten zijn per dag : 250 dagen = 960. Gemiddeld bedrijfsresultaat per dag: ( 881,41 960) = 1.678,59. d De contributiemarge per ticket is bij 100 tickets per dag: ( ,41) : 100 = 26,39. e Stel de ticketomzet per dag op X bij 100 tickets. De commissieopbrengst is dan 12,5% van X = 0,125 X; de variabele kosten zijn in dat geval 3,13% van X = 0,0313 X; de constante kosten blijven 960 per dag. Het bedrijfsresultaat moet uitkomen op 0. Dit levert de volgende vergelijking op: 0,1250 X (0,0313. X 960) = 0 Strategische en operationele marketing, Appendix B 8

9 0,0937 X = 960, waaruit volgt X = ,46; dus per ticket een prijs van gemiddeld 102,45. Controleberekening: Commissieopbrengst 12,5% van ,46 = 1.280,68 Variabele kosten 3,13% van ,46 = 320,68 Constante kosten 960, ,68 Bedrijfsresultaat 0 5 a De integrale kostprijs is: S p.e.p. = = De constante kosten zijn, evenals de variabele kosten, 25 per eenheid. Dit geldt zowel bij een productieomvang van als van stuks, want in de berekening van de standaardkostprijs (S p.e.p.) gaat men uit van de normale productiecapaciteit van stuks per jaar. b In de verkoopprijs berekent de fabrikant een winstmarge van 33,3%, dus de inkoopprijs van de groothandel is 100/66,7 50 = 74,96. De groothandel berekent een marge van 15% over de inkoopprijs en verkoopt dus aan de winkelier tegen een prijs van 1,15 74,96 = 86,20. De winkelier calculeert een marge in van 33,3%, dus de consumentenprijs exclusief BTW = 100/66,7 86,20 = 129,24. De consumentenprijs inclusief BTW = 1, ,24 = 151,86. c Het onderbezettingsverlies is = d Het BEP van de fabrikant ligt bij: , telefoon = telefoons. e Afzet stuks per jaar: Omzet ,96 = Variabele kosten = Constante kosten Totale kosten Winst Afzet stuks per jaar: Omzet ,96 = Variabele kosten = Constante kosten Totale kosten Verlies Of anders geformuleerd: Omzet ,96 = Tegen standaardkostprijs = Strategische en operationele marketing, Appendix B 9

10 Onderbezettingsverlies (zie c) Verlies f Bij de bepaling van het leereffect kijken we in deze opgave naar verlaging van de kostprijs door vermindering van de constante kosten per stuk. We gaan aan het feit voorbij dat de variabele kosten ook kunnen dalen bij een hogere productieomvang (lagere inkoopprijzen), maar we houden die gelijk op 25 per telefoon. Bij een normale productiecapaciteit van telefoons is (zie antwoord a) de standaardkostprijs 50 per stuk. Bij een normale productiecapaciteit van telefoons zou de standaardkostprijs (S p.e.p.) zijn: = 75 Het leereffect is 50/75 100% = 66,7%. g De kostprijs per eenheid blijft 50,00 Invoerrechten 15% van 46 = - 6,90 Transportkosten 5% van 50 = - 2,50 Totale kosten per stuk 59,40 Verlies op de export ( 59,40 46) = Winst op binnenlandse afzet ( 74,96 50) = Bedrijfsresultaat (winst) h Zonder deze exportorder zou er bij een binnenlandse afzet van stuks een verlies geleden zijn van Nu is er een positief resultaat van Er is nu geen onderbezettingsverlies meer. Bij de exporttransactie worden de variabele kosten ( 25 9,40 = ) 34,40 geheel vergoed. Van de constante kosten wordt per telefoon nog ( 46 34,40 = ) 11,60 vergoed. Een bijdrage in de constante kosten van in totaal ( ,60). De binnenlandse afzet levert een bijdrage aan de constante kosten van = Het ongedekte deel van de totale constante kosten is dus: = (het verlies op de exportorder). 6 Variabele kosten per eenheid: Product A: = 70 Product B: = 200. Constante kosten per manuur: 30 : 2 = 15 of 90 : 6 = 15. a1 Op basis van AC: Manuren (A: B: ) = Normale bezetting in manuren Overbezettingswinst = Ruilwinst: (A: B: ) = Geraamd bedrijfsresultaat Op basis van DC: Omzet (A: B: ) = Variabele kosten: (A: B: ) = Contributiebijdrage Strategische en operationele marketing, Appendix B 10

11 Constante kosten manuren 15 = Geraamd bedrijfsresultaat N.B. Het bij a1 berekende bedrijfsresultaat is hoger. Dit verschil is als volgt te verklaren: Er heeft voorraadvorming plaatsgevonden, namelijk stuks A en 500 stuks B. Bij de AC-methode wordt deze voorraad op de balans gewaardeerd tegen de totale kostprijs per eenheid (variabele plus constante kosten). Bij de DC-methode wordt de voorraad gewaardeerd tegen de variabele kosten per eenheid. Het verschil bestaat dus uit de constante kosten per eenheid. A: = B: = b 1 Hoger bedrijfsresultaat = Hoger bedrijfsresultaat 1000 ( ) = c 1 Hogere ruilwinst = Extra dekking constante kosten = Hoger bedrijfsresultaat Hoger bedrijfsresultaat 1000 ( ) = a Het variabele kostenbudget = = b Werkelijke kosten Kostenbudget Budgetafwijking (negatief) c De budgetafwijking kan verdeeld worden in efficiencyverschillen, prijsverschillen en bezettingsresultaten. De nadelige verschillen zijn in totaal en de voordelige verschillen bedragen Zie de volgende opstelling. Per saldo is er dus een nadelige budgetafwijking van: = Nadelig Voordelig Aan materiaalkosten mocht besteed worden: kg = kg; er zijn besteed kg; efficiencyverschil 50 kg à 1,50 = 75 Aan machine-uren had besteed mogen worden: ,5 machine-uur = 950 machine-uren; er zijn besteed machine-uren; de kosten per machine-uur zijn bij normale bezetting : 1000 = 24; efficiencyverschil 100 machine-uren à 24 = prijsverschil op materiaalkosten: kg ( 1,50 1,40) = 755 De constante kosten mochten bedragen ; ze bedroegen ; prijsverschil 1000 De overige variabele kosten mochten bedragen: = 3.800; ze bedroegen 3.900; prijsverschil 100 De bezetting was machine-uren; de normale bezetting is 1000 machine-uren Bezettingsresultaat 50 machine-uren 24 = 1200 Strategische en operationele marketing, Appendix B 11

12 Case B.6 Fortis 1 a Business scope zijn de PMT-combinaties waarin de organisatie actief is. Business definition (domein): dit zijn alle PMT-combinaties die voor de betreffende organisatie mogelijk zijn; dus de combinaties waarin de organisatie al actief is, waarin de concurrentie actief is en eventuele toekomstige nog niet op de markt zijnde combinaties. b c Met het PMT-model van Abell, een driedimensionaal model waarmee je een kubus kunt vormen, kun je in één oogopslag zien waar de organisatie actief is en in welke PMTcombinaties de organisatie actief kan zijn, alsmede in welke PMT-combinaties de concurrentie actief is. Het PMT-model is een brainstormmodel, dat een uitgangspunt voor strategische planning is. De volgende nadelen c.q. beperkingen kunnen worden genoemd: Wat verstaan we precies onder technologieën versus producten? De behoeften van groepen kunnen zo verschillen dat het niet verstandig is deze in één overzicht te zetten. Zie ook onder 1c. Hoe gedetailleerd moet je klantengroepen c.q. -segmenten indelen? Let op: lijst is niet uitputtend! PMT-Intermediairs Probleemoplossingen: advies opleiden en ondersteuning procesfacilitatie informeren/bijpraten provisie productassortiment. Marktsegmenten: ATP s die alleen met Fortis samenwerken en andere deels of niet zelfstandige ATP s, franchisenemers ATP s met name gespecialiseerd in levenproducten ATP s met name gespecialiseerd in schade- en ziektenkostenproducten naar grootte: A, B, C-intermediairs. Technologieën: Leven, eventueel onderverdelen Schaden, eventueel onderverdelen Ziekten, eventueel onderverdelen Sparen, eventueel onderverdelen Employee Benefits (EB), eventueel onderverdelen Educatie, al dan niet in rekening gebracht facilitering en outsourcing. PMT-Afnemers Probleemoplossingen: advies service zekerheid zie Servqual-elementen informeren toegankelijkheid, bereikbaarheid koopcondities breed en diep productassortiment gemak. Strategische en operationele marketing, Appendix B 12

13 Marktsegmenten: MKB, eventueel onderverdelen in bv, eenmanszaak, vof, maatschap grootbedrijven, eventueel onderverdelen in nationaal, internationaal overheden, publieke instellingen particulieren. Technologieën: Leven, eventueel onderverdelen Schaden, eventueel onderverdelen Ziekten, eventueel onderverdelen Sparen, eventueel onderverdelen Employee Benefits (EB), eventueel onderverdelen. 2 a Life-time-value: contant gemaakte winst van het gemiddelde klantenbestand, gedurende een bepaalde periode. b Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Aantal klanten begin jaar , Retentie 75% 75% 75% Aantal klanten einde jaar 1.852, , Gemiddeld aantal Klanten , ,5 Referal rate 5% 5% 5% Referal customers Nieuw gemiddeld aantal klanten Gemiddelde winst Totale winst Rente factor 1,1 1,21 1,331 NCW , , ,03 NCW cumulatief , , ,43 De life-time-value van dit klantenbestand is ,43. De life-time-value is dus afhankelijk van het aantal klanten, het gemiddelde retentiepercentage (trouwheid), de gemiddelde winst per klant en het gewenste rendement. 3 Eerst moet de polisdichtheid voor 2007 worden berekend. Aantal Producten Ziekte Lijfrenten Hypotheek klanten Inboedel opstal Auto kosten De polisdichtheid in 2007 is: polissen/2.470 klanten = 1,2834 polis per klant. Voor 2008 is de doelstelling 1,2834 1,1 = 1,412 polis per klant. Hoe kan deze doelstelling gerealiseerd worden? Bijvoorbeeld door middel van cross-selling van inboedel-opstalklanten. Veel klanten hebben namelijk alleen een opstal- of alleen een inboedelverzekering. Of door deep of upselling van de lijfrenten. 4 Concurrentieel voordeel voor de afnemer (behoeften worden beter ingevuld): kostenvoordeel; lagere premies; meer dekkingsvoordelen; snellere afhandeling van de offerte, polis en dergelijke; gemakkelijker een polis kunnen afsluiten; snellere schadeafhandeling. Concurrentieel voordeel voor de ATP: Strategische en operationele marketing, Appendix B 13

14 minder fouten bij polisverwerking; snellere afwikkeling; meer faciliteiten; hogere provisie, bonus. Concurrentieel voordeel ten opzichte van de concurrent: De concurrent heeft dus een achterstand ten opzichte van Fortis; dit resulteert in hogere kosten, verlies van klanten, minder winst en marktaandeel. 5 De volgende segmentatievariabelen kunnen worden onderscheiden: Particulieren: demografisch; leeftijd, sekse, gezinssituatie geografisch sociaal-economisch; A-, B1-, B2-, C-, D-welstandsklassen psychografisch; lifestyle-kenmerken mate van gebruik; klein en groot benefits; voordelen van producten. Zakelijk: bedrijfstak geografisch DMU-kenmerken. Overheden: nationaal provinciaal gemeentelijk. De segmenten kunnen worden beoordeeld op basis van criteria, die al dan niet een weging meekrijgen: omvang meetbaarheid; aantallen, getallen bereikbaarheid van de afnemer, via distributiepunten en communicatie intra-homogeen inter-heterogeen mate van concurrentie. 6 De all-finance verzekeraar heeft of zou de volgende generieke strategie van Porter moeten hebben: differentiatie. Hiervoor is een aantal redenen aan te voeren: Zij levert vele producten voor vele zakelijke en particuliere segmenten; dus geen niche. Zij levert via ATP s toegevoegde waarde en is dus daardoor niet de goedkoopste. Zij let op de kosten die geen of weinig toegevoegde waarde leveren. Amev staat voor passie en geeft Fortis Support inhoud. Case B.7 Senseo in Europa Uitgangspunten bij de berekening: De penetratiegraden, genoemd in de vraag, moeten als gemiddelde penetratiegraden worden beschouwd en niet als penetratiegraden aan het einde van het jaar bereikt! De kostprijzen zijn zoals die in de tabellen zijn genoemd. Normaal zijn de kostprijzen bij wel of geen actie gelijk. We gaan uit van 52 weken per jaar. Duitsland Bij 1% penetratie: Brutowinst pads (geldbedragen in euro): 1% penetratie = huishoudens Aantal machines in 1 jaar = Strategische en operationele marketing, Appendix B 14

15 Aantal pads per week per machine per huishouden = 18 Aantal pads in jaar 1 (18 52 weken ) = Brutowinst regulier: % 0,0447 = Brutowinst acties (met korting) % = ,0385 Totaal brutowinst pads: = Brutowinst apparaten: apparaten 10,00 verlies = bruto verlies Totale brutowinst pads en apparaten: = Bij 2% penetratie: = Bij 4% penetratie: = N.B. Men kan ook van verpakkingen uitgaan, wel zo gemakkelijk. Er kunnen kleine afrondingsverschillen optreden. Case B.8 Datamining voor het acquireren van nieuwe klanten 1 Voor Na Respons 6,00% 7,066% (53.000/ %) Conversie 16,67% 16,981% (9.000/ %) N.B. Cardholders uit testmail 50,000 7,066% 16,981% = 600 cardholders 2 Het resultaat in euro s van de per direct mail per jaar: Voor Na Omzet per jaar Cost of mailing Cost of testmailing & study Afschrijving per DM 800 Totale kosten Nettowinst N.B. De winsttoename is per jaar; dit is een groei van bijna 56%. 3 De cashflow van 1 direct mail is = Over de twee jaar worden 50 direct mails uitgebracht, daarom kunnen we stellen dat de gemiddelde looptijd van de cashflow/dm één jaar is. NCW: ( \ 2) 800 investering = positief. Het rendement van 100% wordt ruimschoots gehaald! Case B.9 Econosto versus Eriks; een financiële vergelijking Performance indicatoren Econosto 2006 Eriks 2006 RTV / % = 7,32% / % = 7,36% Beoordeling ERIKS t.o.v. Econosto = RVV / % = 5,1% / = 0,66% REVvb / % = 17,7% / % = 27,41% ROS 7 977/ % = 4,2% / % = 8,066% Current ratio / = 1, / = 0,8 - Quick ratio / = 0, / = 0,54 - Strategische en operationele marketing, Appendix B 15

16 Werkkapitaal = positief / = neg. - (illiquide) Solvabiliteit / % = 17,8% / % = 24,97% Interest coverage ratio / = 1,76 maal / = 14,8 maal Brutowinst Brutowinstmarge / % = 31,2% / % = 25,95% - Economis. marge / % = 4,17% / % = 8,1% Omloopsnelheid (OS) vermogen / = 1,75 maal / = 0,91 maal - (inefficiënt) OS debiteuren p/j / = 3,5 maal / = 3,4 maal = Betaling deb. in dagen 365 / 3,5 = 104 dagen 365 / 3,4 = 108 dagen - OS voorraden p/j In dagen Verkoopk. & alg. beheerskosten/ omzet / = 3,39 maal 365 / 3,39 = 108 dagen / % = 27,1% / = 3,8 maal 365 / 3,8 = 96 dagen / % = 17,89% Hefboomformule Winst per aandeel Omzet/vaste activa Winstvb. per medewerker 17,7%= 7,32(7,32 5,06) / , / = 13,6 maal 3 442(000) / 659 = 5 223,07 27,4% = 7,37(7,37 0,66) / , / = 1,9 maal (000) / = ,23 - (inefficiënt) N.B. Sommige zaken zijn vereenvoudigd weergegeven, hierdoor kunnen antwoorden enigszins afwijken van de werkelijkheid. Conclusie: Eriks heeft i.h.a. duidelijk gunstiger performancefactoren. Het balanstotaal is relatief hoog en zeker het deel vaste activa (zie OS van vermogen). Het werkkapitaal is negatief. De voordelen hiervan zijn: lager balanstotaal, lagere rentelasten (zie RVV), omdat de vlottende passiva (KVV) grotendeels vreemd vermogen is. ERIKS is wel veel effectiever in de markt (zie economische winstmarge, winst per aandeel en per werknemer, dit duidt op schaalvoordelen (relatief lage vaste kosten), terwijl de omzet per ERIKS-medewerker lager is. Voor beide organisaties geldt: de financiële kengetallen zijn niet optimaal. Case B.10 Accountability 1 Definitie van Accountability: Het SMART of SPURT kunnen verantwoorden van (marketing of verkoop) activiteiten door het leggen van een relatie tussen een bepaalde (marketing of verkoop) inspanning en het effect daarvan. 2 Performance indicators op organisatie niveau: Omzet, brutowinst, nettowinst, rentabiliteit, EBIT, solvabiliteit, liquiditeit, ratio met benchmark, e.d. Performance Indicators op marketingniveau: Merkbekendheid, klachtenratio, aantal nieuw producten, omzet- en aandeel nieuwe producten, marktaandeel, time to market, gebruikerstevredenheid, tevredenheid distributeurs, ratio met product benchmark, mate van gap tussen identiteit en imago, e.d. Performance Indicators op verkoopniveau: Verkoopvolume, verkoopbudgetten / omzetratio, aandeel A- en B-klanten, brutomarge per product en per klant, introductiesnelheid van nieuwe producten, klantretentie, medewerkerretentie, e.d. Strategische en operationele marketing, Appendix B 16

Appendix A Financiële analyse

Appendix A Financiële analyse Appendix A Financiële analyse Case A.1 Bidur 1 Bedrijfseconomische cijfers per PM-combinatie ( 1.000) 2007 Graveersegment Optisch segment Glassegment Overige Omzet & - 8.250 7.000 7.500 14.250 aandeel

Nadere informatie

5. Hoe kunnen indirecte kosten doorberekent worden in de kostprijs van een product?

5. Hoe kunnen indirecte kosten doorberekent worden in de kostprijs van een product? Hoofdstuk 6 Cost Accounting Open vragen 1. Wat zijn constante kosten? 2. Wat is de meest voorkomende indeling van de variabele kosten? 3. Wat zijn de kenmerken van proportioneel variabele kosten? 4. Wat

Nadere informatie

Bijlage Verkoopcalculatie

Bijlage Verkoopcalculatie Bijlage Verkoopcalculatie bij Strategisch en operationeel salesmanagement René van Hoften u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2013 Deze bijlage Verkoopcalculatie hoort bij Strategisch en operationeel

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2003-II

Eindexamen m&o vwo 2003-II Opgave 1 Piet is een liefhebber van de wielersport. Met het oog op de komende Tour de France wil hij een breedbeeld tv aanschaffen. Hij informeert bij een speciaalzaak in audiovisuele apparatuur naar de

Nadere informatie

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming.

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming. Theorievragen Examen* M&O VWO en HAVO * Het betreft de stof van het Centraal Examen vanaf 2010 Rechtsvormen Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van

Nadere informatie

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO EN VWO 2008

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO EN VWO 2008 MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO EN VWO 2008 Dit is een uitgebreide samenvatting van de examenstof voor Management en Organisatie. Hieronder volgt eerst een inhoudsopgave. Let op! De onderdelen met een sterretje*

Nadere informatie

Moduleopdracht. Financieel management

Moduleopdracht. Financieel management Moduleopdracht Financieel Management Naam B. (Diane) Vroegindeweij-Groenendijk Studentnummer xxxxxxxx Datum 10 december 2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management, Economie & Recht Financieel management

Nadere informatie

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 Financieel Management Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 PARAGRAAF 1.2 AFSPRAKEN EN DEFINITIES... 2 PARAGRAAF 1.3 KOSTENSOORTEN... 2 PARAGRAAF 1.4 VASTE

Nadere informatie

Van kosten tot resultaat

Van kosten tot resultaat Van kosten tot resultaat Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Eindrapport Openbare versie Student Angelo Jonkers Studentnummer: 0206202 Universiteit Twente Begeleider Universiteit Twente drs. H. van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO (de onderdelen die alleen voor de totaal-vakkers gelden, zijn met * aangemerkt) ONDERDEEL 1: PRODUCTIE - 1. Over schaarse goederen, blz. 2-2. Over (bruto) toegevoegde waarde

Nadere informatie

1 Discounted Cash Flow (DCF)

1 Discounted Cash Flow (DCF) 1 Discounted Cash Flow (DCF) Naast de BAR-methode (huurwaardekapitalisatiemethode) wordt vaak de discounted cash flow-methode (DCF-methode) gehanteerd voor de waardering van vastgoed. De DCF-methode is

Nadere informatie

Geef gas met aardgas Onderzoek naar de economische haalbaarheid van rijden op aardgas in Noord-Nederland

Geef gas met aardgas Onderzoek naar de economische haalbaarheid van rijden op aardgas in Noord-Nederland Rijksuniversiteit Groningen Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde Geef gas met aardgas Onderzoek naar de economische haalbaarheid van rijden op aardgas in Noord-Nederland Klaas Kooistra Rob de Vries

Nadere informatie

Appendices. Beleggen en financiële markten

Appendices. Beleggen en financiële markten Appendices bij Beleggen en financiële markten 4 e druk 2013 Hans Buunk 2014 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media bv. Deze publicatie behoort bij Titel: Beleggen en financiële

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Marketingorganisatie en marketingaudit

Hoofdstuk 8 Marketingorganisatie en marketingaudit Hoofdstuk 8 Marketingorganisatie en marketingaudit Case 8.1 PCM-Uitgevers van dagbladen 1 De organisatiestructuur geeft weer op welke wijze de uit te voeren taken zijn verdeeld en op welke wijze de taken

Nadere informatie

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O Introductie M&O Management & organisatie zou je een beetje kunnen vergelijken met economie, maar toch is het wel iets anders. Bij economie houd je je bezig met de economie van heel het land, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten Bedrijfseconomie voor de manager mei / juni 2012 1 Indeling: Inleiding - Helicopterview Hoofdstuk 1 - Rol van bedrijfseconomie

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie INLEIDING Zeker als de jaarcijfers te wensen over laten, komt al snel de roep om een adviseur. Dit om te zorgen dat de resultaten in

Nadere informatie

Contents Hoofdstuk 1... 5 Wat is bedrijfskunde?... 5 Wat is Richten, Inrichten, Verrichten en Berichten?... 5 MesoMacroModel... 6 Hoofdstuk 2...

Contents Hoofdstuk 1... 5 Wat is bedrijfskunde?... 5 Wat is Richten, Inrichten, Verrichten en Berichten?... 5 MesoMacroModel... 6 Hoofdstuk 2... Samenvatting OIB Contents Hoofdstuk 1... 5 Wat is bedrijfskunde?... 5 Wat is Richten, Inrichten, Verrichten en Berichten?... 5 MesoMacroModel... 6 Hoofdstuk 2... 8 Wat is een strategie?... 8 SWOT analyse...

Nadere informatie

3. Wat is het kenmerkende verschil tussen een uitbreidings - en een expansieinvestering?

3. Wat is het kenmerkende verschil tussen een uitbreidings - en een expansieinvestering? Hoofdstuk 7 Investeringsselecties Open vragen: 1. Geef het kenmerkende verschil aan tussen investeren en beleggen! 2. In welke categorieën vallen investeringen onder te verdelen? 3. Wat is het kenmerkende

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF HOOFDSTUK 8 8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF Een vuistregel is: zes maal de winst. Maar waarom geen twee keer of 38 keer?en over welke winst hebben we het? Cashflow, daar gaat het om bij waardebepalingen! Joost

Nadere informatie

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 21 1.1 Het ondernemingsplan 21 1.2 De investeringsbegroting

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie

Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Eindterm: het noemen van de relevante belastingen bij de diverse rechtsvormen Je kunt - de relevante

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Marketingplan Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Colofon Uitgever BouwKennis BV Max Euwelaan 51 3062 MA ROTTERDAM T 010-2066996 E info@bouwkennis.nl www.bouwkennis.nl Marketing

Nadere informatie

Renterisico. in een pensioenbalans

Renterisico. in een pensioenbalans Renterisico in een pensioenbalans Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie