Galaxy Series G2. Installatie handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Galaxy Series G2. Installatie handleiding"

Transcriptie

1 Installatie handleiding Galaxy Series G2 Installatiehandleiding voor aansluiting van Euro Galaxy G2 inbraakdetectiesystemen op de IQIP Emizon Standalone Euro TCD. Deze handleiding verondersteld gedegen aansluit- en programmeerkennis van de Galaxy systemen en basis kennis van de IQIP Emizon TCD en bijbehorende software. Tevens dient de installateur in het bezit te zijn van een geldig certificaat en toegangsrechten tot het IQIP Emizon Service-platform. Tevens dient de installateur tenminste over een correct en werkend geïnstalleerde versie van het IQIP Emizon Online Maintenance software pakket te beschikken. 8/4/2011 IQIP B.V. Pagina 1 van 13

2 Inhoud 1 Voorbereiden Object controle GPRS Dekking LAN Controle Galaxy Controle IQIP Emizon TCD Installeren en activeren Fysieke plaatsing en aansluiten Positie montage Aansluitingen Opstarten Firmware Upgrade Activeren Instellen paneeltype Aanlsuiten en programmeren op de Galaxy G Bus Aansluiting Programmering Testen Up en Downloaden Remote Service Suite (Galaxy Gold vrijwel Identiek) Appendix Alle TCD Codes Meldingen door TCD gegenereerd Print Layout en posities Voorbereiden De IQIP Emizon TCD functioneert over twee paden, GPRS en Ethernet. Het spreekt voor zich dat communicatie over beide paden mogelijk is. Verder is het raadzaam alle benodigde software geïnstalleerd te hebben en beschikbaar te hebben tijdens installatie. Voor installatie en gebruik van deze software verwijzen wij naar de betreffende separate handleidingen. 8/4/2011 IQIP B.V. Pagina 2 van 13

3 1.1 Object controle Alvorens op locatie aan de slag te gaan, adviseren wij vooraf e.e.a. te controleren. Voor een correcte werking (default) zijn de volgende zaken van belang GPRS Dekking IQIP Emizon TCD s zijn uitgerust met Global Roaming private APN SIMS. Hierdoor is registratie op ieder GPRS netwerk mogelijk. In Nederland is de gezamenlijk dekking van de belangrijkste providers bijna 100%. Er kunnen echter situaties zijn die GPRS bereik beïnvloeden (metalen kasten of gevelplaten, dunbevolkte gebieden, interferentie vanaf bijv. bepaalde verlichting of elektrische apparaten. Controleer dekkingsgebied via bijv. internet. Alle grote providers bieden zg. dekkingskaarten voor GPRS. Dit geeft een aardige indicatie. Controleer zo mogelijk met uw eigen GPRS verbinding op uw mobiele telefoon Controleer met een TCD. Sluit een willekeurige TCD aan op 12V, sluit de antenne aan en houdt de TCD bij de gewenste installatiepositie. Wacht tot het GPRS ledje om de 3 seconden knippert en toets vervolgens het linker knopje (M) in. De tweede waarde in het display is de signaalsterkte op een schaal van 00 tot 31. Zorg dat deze waarde minimaal 13 is. Kies zo nodig een andere installatiepositie of gebruik een High Gain Antenne (als optie leverbaar). Verleng nooit de antennekabel van de meegeleverde box-antenne LAN Controle De TCD is voorzien van een standaard 10/100 Mb auto-sensing ethernet connector type RJ-45. Default is deze ingesteld op DHCP, d.w.z. dat wanneer DHCP in het netwerk van de klant aan staat, deze automatisch een juist IP adres krijgt toegewezen. Controleer daarom of op het lokale netwerk van de klant DHCP aan staat. Via GPRS kan uiteraard wel een eventueel vast IP adres worden geprogrammeerd volgens opgave van de klant/netwerkbeheerder m.b.v. de Online Maintenance Tool Sommige netwerken zijn voorzien van MAC adres filtering. Hiermee wordt voorkomen dat willekeurige apparaten op het LAN kunnen worden aangesloten. Controleer dit zo mogelijk vooraf. Het MAC adres van de TCD staat duidelijk op de behuizing van de TCD Firewall Controle. De TCD s communiceren uitsluitend uitgaand over TCP poorten tot Dit betekend in ieder geval dat er geen portforwarding etc. hoeft te worden ingesteld. Wel moet het uiteraard mogelijk zijn naar buiten te kunnen communiceren. Standaard is dit in ieder netwerk mogelijk, tenzij er aanvullende veiligheidsmaatregelen zijn genomen die uitgaand verkeer ook blokkeren. Dit kunt u controleren door bijvoorbeeld vanaf een PC bij de klant te gaan naar de website en daar de poortrange te controleren. Let verder op bij gebruik van (corporate) VPN s. indien de klant communiceert over een VPN dient in de VPN van de klant een outbound route mogelijk te zijn (meestal in de proxy binnen de VPN. Overleg met netwerkbeheerder is in die gevallen gewenst Galaxy Controle Voor een juiste koppeling via de RS485 bus met de galaxy, is wel juiste Galaxy Software noodzakelijk. Controleer de geïnstalleerde softwareversie in het Galaxy paneel. Deze dient bij voorkeur versie 4.59 te zijn. In 8/4/2011 IQIP B.V. Pagina 3 van 13

4 ieder geval dient menu 56.4 over het volledige Ethernet menu te beschikken, inclusief reporting settings etc. Voer bij twijfel een rom-upgrade uit op het Galaxy paneel (verkrijgbaar via ADI Nederland). De TCD zal zich na correcte installatie als module toevoegen op de Galaxy bus op adres 1 of 11. Maak deze adressen zo nodig vooraf vrij indien reeds bezet door een bestaande bus-module (KBD of RIO etc). 2 IQIP Emizon TCD Installeren en activeren Het installeren van een TCD gaat feitelijk in twee gescheiden fases die los van elkaar staan. Fase 1 is het installeren van de TCD elf en het tot stand brengen van de Alarmtransmissie paden. Fase 2 is het koppelen met een inbraaksysteem. Fase 2 is veelal een paneel-specifieke handeling met paneel specifieke problemen. Gedegen kennis van het alarmsysteem is dan ook gewenst voor deze fase. 2.1 Fysieke plaatsing en aansluiten De TCD is een standalone print zonder behuizing. Voor een juiste installatie en positie verwijzen wij naar de geldende voorschriften voor inbraakdetectiesystemen (CCV/VRKI/Borg/VEB/EN). Veelal dient de print in een beschermende behuizing geplaatst te worden (zo mogelijk in de behuizing van de Galaxy zelf) voorzien van sabotagedetectie en binnen beveiligd gebied. Houdt wel rekening met de GPRS signaalsterkte bij definitieve positiebepalingen. De TCD dient aangesloten te worden op 12VDC en correct geaard te worden. Het verbruik is nominaal circa 260mA (theoretisch maximaal 450mA bij volledige belasting alle voorzieningen) Positie montage Kies de gewenste montagepositie en bevestig de TCD via print-klips of meegeleverde heavy-duty 3M montagestrips (let op, extreme hechting, herpositioneren hierna zeer lastig met kans op beschadigingen). Tip: Op de print-bodem (plastic montageplaat) zijn aan de rechterzijde twee blinde montage gaten zichtbaar. Deze bevindingen zich exact op een Galaxy printplaat positie. De meegeleverde box-antenne is voorzien van een zelfklevende laag. Plak de antenne pas na volledige operationele oplevering en tests op de definitieve plaats vast (bij voorkeur op bovenkant behuizing tegen de achterzijde zodat antennekabel direct wordt weggewerkt en beschermd is Aansluitingen Antenne Sluit de antenne aan met micro-connector. Klik de connector recht en met enige voorzichtigheid vast (klik voelbaar/hoorbaar) De kern (binnenste connector) is relatief gevoelig. Verbuiging of breuk zorgen er onherroepelijk voor dat de antenne vervangen moet worden. 8/4/2011 IQIP B.V. Pagina 4 van 13

5 RS485 Bus Op de Galaxy series wordt de TCD aangesloten als Ethernetmodule via de Galaxy RS485 ook wel AB-Bus genoemd. Gebruik door fabrikant voorgeschreven kabelsoort en sluit de A/B van de TCD aan op de A/B van de Galaxy (parallel, dus A op A en B op B) Ethernet Sluit de Ethernet verbinding aan op een standaard 10/100 Mb switch/hub/router met juiste instellingen/route naar buiten/internet (poorten outbound en DHCP correct aanwezig op LAN). Iedere type breedband is geschikt, dus cable, (A)DSL, Fiber etc. Gebruik Standaard Cat.5 (of meer) straight kabel en RJ-45 modulair connectoren. Gebruik geen crossed of andere specifieke kabel of ader-settings. De TCD beschikt NIET over PoE voozieningen dus separate voeding blijft nodig Spanning Sluit als laatste de voeding aan op de TCD. Houdt rekening met kabellengte (spanningsverlies) en verbruik, met name wanneer voeding direct door het Galaxy paneel wordt geleverd. Sluit 12VDC Positief (+) aan op de V+ connector van de TCD en sluit een GND of 12VDC - aan op de 0V connector van de TCD (0V en GND connectoren zijn op de TCD intern doorverbonden) Tip: om onverwachte meldingen/storingen te voorkomen, bereid wel de AB/RS485 verbinding voor, maar wacht met aanluiten tot zowel Galaxy als TCD volledig zijn voorbereid in de volgende stappen. De TCD AB bus is standaard niet actief en kan dus voor een storing zorgen op de Galaxy bus bij vroegtijdige aansluiting Opstarten Na het aansluiten van de voeding, zal de TCD direct beginnen met opstarten. In de 2 displays (7 segments) verschijnen telkens de stadia en statussen van de TCD. Een uitgebreide code-overzicht als bijlage. = Booting-Up, de initiële, standaard opstartfase en laden van firmware etc. =Boot Completed, het opstarten is succesvol afgerond = Initialisatie Status, standaard status VOOR activering + = IP/Ethernetverbinding correct/ werkend + = GPRS Verbinding correct/werkend en geregistreerd 8/4/2011 IQIP B.V. Pagina 5 van 13

6 Verder zal het GPRS LED (links onder op GPRS baby-board) initieel om de seconden knipperen. Is er een werkende provider gevonden en is communicatie/registratie geslaagd, dan zal deze LED om de 3 seconden knopperen. Het kan enkele minuten duren alvorens bovenstaande volledig correct werkt. Geef dit proces zonodig maximaal 10 minuten de tijd. Vooral de eerste GPRS registratie kan enkele minuten duren. Na enkele minuten zal t1 in het display blijven knipperen. (voor foutmeldingen en probleemoplossing zie appendix foutcodes Firmware Upgrade Het IQIP Emizon serviceplatform beschikt over speciale update servers. Hierop wordt de laatste frimware beschikbaar gesteld. Voer altijd een update uit bij initiële installatie. Zowel meest recente paneel settings en GPRS informatie als ook service-setting die te maken hebben met meest recente regelgevingen worden op die manier bijgewerkt. Firmware updates bij voorkeur over IP/Ethernet uitvoeren. Via GPRS zal dit proces veel langer duren met de (kleine) kans op niet slagen van een update. Na het opstarten verschijnt na enige tijd de indicatie. Vanaf deze status kan de update worden opgehaald. Hiervoor dient u beide knopjes onder de beide displays (button S en button M) voor circa 13 seconden gelijktijdig ingedrukt te houden tot het moment er in de displays verschijnt. U kunt de knopjes loslaten waarna de updateprocedure wordt gestart. Beschikt de TCD al over de meest recente firmware dan zal en in het display verschijnen en hoeft u geen verdere actie uit te voeren. In de andere gevallen zal de update weergegeven worden met een check-teller. Enkele series oplopende getallen, meestal beginnend in de tallen en oplopend naar en zo nodig dit enkele keren achtereenvolgend. Tussentijds kan de TCD mogelijk zelf herstarten. Blijft voor langere tijd, max 5 minuten, (Restart Required) in het display staan, dan dient u zelf de TCD te her-starten, maar veelal gebeurt e.e.a. volledig automatisch. Is de update volledig succesvol verlopen dan zal in het display verschijnen en de TCD weer in status gaan. Voer ALTIJD een handmatige herstart uit na een upgrade voor de zekerheid Activeren Het activeren is een van de belangrijkste acties binnen het proces. Tijdens dit proces wordt de TCD gekoppeld in het service-platform (geassocieerd) aan een type service cq. Verbinding op de meldkamer. Wanneer de TCD in de status staat, bel met uw meldkamer om een IQIP Emizon TCD aan te sluiten. Op dat moment dient u aan te geven welk niveau verbinding u wenst, bijvoorbeeld AL-1, AL-2 of een tussenvariant. Tevens dient u de betreffende medewerker het serienummer van de TCD door te geven. Het serienummer staat op het plastic kapje op de TCD zelf en op de zijkant van de verpakking. Een serienummer heeft altijd het formaat /4/2011 IQIP B.V. Pagina 6 van 13

7 De meldkamermedewerker/ster zal online een Installatienummer opvragen en hieraan het serienummer koppelen. Eventueel wordt nog een Installatie ID en/of een klantnummer toegevoegd. Noteer in ieder geval het Installatie-nummer, deze heeft u later nodig in de Online Maintenance. Het Installatienummer is het unieke nummer waarmee de verbinding herkenbaar is binnen het platform. Een installatie ID is een door de meldkamer extra toegewezen nummer dat dienst doet als zelf gedefinieerd promnummer indien deze moet afwijken van een installatienummer. Een klantnummer is een administratief nummer van de meldkamer. Na het associëren kan de TCD geactiveerd worden. Dit is een geautomatiseerd proces. Druk bij eerste activering, dus nadat de meldkamer de TCD heeft geassocieerd/gekoppeld, het rechter knopje (SET) circa 5 seconden in. De TCD zal zich aanmelden bij het platform en indien geassocieerd, het activeringsproces starten. Na enkele minuten zullen beide paden verbinding proberen te maken. Zodra 1 pad verbinding heeft verschijnt in het display (Completed Activation). De TCD is nu gebruiksklaar. Controleer wel of beide paden uiteindelijk actief worden (mits dit de bedoeling was uiteraard). Blijkt na 20 minuten dat een van beide paden niet beschikbaar is (bedoeld of onbedoeld) dan zal de meldkamer na 20 minuten van de eerste een melding ontvangen dat het betreffende pad niet aanwezig is. Komt het tweede pad er later alsnog bij, dan zal deze automatisch actief worden en de meldkamer ontvangt een pad-herstelmelding. Let wel. Up en Downloading van het paneel, is uitsluitend mogelijk over het IP pad en niet over GPRS. Instellingen in de TCD kunnen wel via beide paden worden uitgevoerd Instellen paneeltype De IQIP Emizon TCD s zijn volledig beschermd en zijn niet van buitenaf benaderbaar en beschikken veiligheidshalve ook niet over bijv. een web-interface of andere GUI. Instellingen kunnen alleen gedaan worden via het IQIP Emizon Serviceplatform. Het instellen van het juiste paneeltype is een voorwaarde voor goed functioneren en is de verantwoordelijkheid van de installateur/monteur. Wel is het mogelijk de meldkamer en of de support afdeling om ondersteuning te vragen en deze instelling namens de installateur uit te voeren. Login in de Online Maintenance applicatie en voeg de installatie toe via > File > Request installation. Voeg het serienummer in (met de streepjes - ) en het installatienummer dat u van de meldkamer hebt ontvangen. Na toevoegen is de installatie opgenomen in het overzicht rechts in het scherm. Selecteer de installatie door met de linkermuisknop op de installatie te klikken. Direct verschijnt de installatie-informatie links in het scherm, inclusief de huidige status van beide paden etc. Ga in het linker scherm naar Diagnostics and Settings (klik op button) en vervolgens naar menu Device Panel/PINs Configurations. In het Device Configuration scherm staat rechtsboven het huidig geselecteerde paneel-type. Default staat deze op None. Dit betekend dat geen enkel systeemtype is geselecteerd en ook geen enkele interface actief is (geen communicatie mogelijk tussen alarmsysteem en TCD). 8/4/2011 IQIP B.V. Pagina 7 van 13

8 Kies via het pijltje rechts naast de paneel-selector voor paneeltype Galaxy G2. Ga naar de get/set selector onder in het scherm en selecteer via het pijltje naast het veld Set Panels/Pins Configuration To Device ( Get Panel/Pins Information from device is uitsluitend om de huidige informatie van de TCD op te halen. Set Panels/Pins Configuration To Device is om een programmering uit te voeren) Bepaal vervolgens via welk pad (IP of GPRS) u de programmering wilt versturen en klik op de grote GO knop. Omdat iedere herprogrammering in de TCD een melding tot gevolg heeft naar de meldkamer, wordt een waarschuwing gegeven met het advies de installatie in Test te plaatsen. Klik op ok. Vervolgens wordt om uw Online Maintenance wachtwoord gevraagd. Voer uw wachtwoord in en klik op OK. Er zal een bevestiging volgen of uw programmering is geslaagd of niet. U kunt de nieuwe instelling controleren door ditmaal Get Panel/Pins Information from device te selecteren en op GO te klikken. Rechts bovenin staat het huidig ingesteld paneeltype in het selector venster. (als alles dus goed is gegaan staat hier Galaxy G2). Tip: Dit is ook een goed moment om alle andere diagnoses even uit te voeren. Vooral IP diagnose, GPRS diagnose en Extended Diagnose voor de juiste spanninsmeting. Alle diagnoses worden inhoudelijk vastgelegd in de AuditTrail zodat er later geen misverstanden met de klant kunnnen ontstaan over IP adressen of GPRS bereik etc. ten tijde van aansluiten/opleveren. 3 Aanlsuiten en programmeren op de Galaxy G2 Fase 1, het installeren en activeren van de IP verbindingen en de TCD is volledig afgerond. Het deel hier heeft uitsluitend betrekking op de programmering van de Galaxy. Uiteraard worden hier slechts die menu onderdelen besproken die van belang zijn voor een juiste werking. De IQIP Emizon TCD wordt als Ethernet Module opgenomen in de Galaxy structuur en dient ok als zodanig geprogrammeerd, met dat verschil, dat alle IP informatie feitelijk niet echt van belang is, immers de IP verbindingen zijn al actief en operationeel. Het is dus grotendeels een fictieve programmering, nodig voor de juiste werking van de Galaxy panelen maar niet voor de IP verbinding zelf. 3.1 Bus Aansluiting De TCD is ingesteld als Galaxy G2 type (zie 2 e.v.). Verwijder de spanning van zowel TCD als Galaxy en verbind de RS485 cq. AB bus. Sluit hiervoor de A van de Galaxy aan op de A van de TCD en de B van de Galagy op de B van de TCD. Breng de spanning weer terug op zowel TCD als Galaxy. Na de opstartfase van zowel de Galaxy (inclusief her-configuratie) als de TCD, zal de Galaxy een nieuwe module zien en toevoegen en in het display van de TCD verschijnt ook en ten teken dat de RS485 verbinding operationeel is (in basis). Controleer in de Galaxy of de module inderdaad correct is toegevoegd. 8/4/2011 IQIP B.V. Pagina 8 van 13

9 Bij problemen in adressering dient adres 1 of 11 eerst vrijgemaakt te worden in de Galaxy structuur. Zorg altijd voor een goede aarding tussen Galaxy en TCD. 3.2 Programmering Ga via het installateursmenu naar menu 56. Vanaf hier de volgende stappen uitvoeren: 56 Hardware Prioriteit (belangrijk, niet vergeten) Ethernet = 1 Modem/kiezer = Ethernet Module Config IP adres: (ieder adres mag, zolang het maar een geldige IP adres notatie is dus xxx.xxx.xxx.xxx) Subnet: (ieder adres mag, zolang het maar een geldige IP adres notatie is dus xxx.xxx.xxx.xxx) Gateway: (ieder adres mag, zolang het maar een geldige IP adres notatie is dus xxx.xxx.xxx.xxx) Alarm Reporting Her-configureren Stel de door u gewenste triggers in (loop goed na) Format: SIA Niveau: 3 Primair IP: (ieder adres mag, zolang het maar een geldige IP adres notatie is dus xxx.xxx.xxx.xxx) Secundair IP: Leeg laten/maken Poort: standaard laten = Ontvanger: Enkel (of Alternate) Klantnr.: 1234 (iedere waarde mag, het promnummer is al bepaald door de meldkamer tijdens het activeren van de TCD/Verbinding) Her-configureer via of herstart het Galaxy systeem tot slot. Hiermee is de volledige programmering afgerond. Voor UDL zet de RS toegang opties op direct en altijd indien gewenst. De encryptie en vereiste toegangsbeveiliging worden immers door de TCD en het Service Platform verzorgt en er is infrastructuurtechnisch geen verbinding naar binnen mogelijk. 3.3 Testen 8/4/2011 IQIP B.V. Pagina 9 van 13

10 Controleer altijd de juiste werking van de doormeldingen en genereer voldoende testmeldingen om dit te kunnen vaststellen. U kunt in de online maintenance via Installation Actions en Live Alarms direct meekijken met de verstuurde alarmen in originele staat, dus ruwe SIA alarmen. Uiteraard e.e.a. verifiëren bij uw meldkamer op juiste vertalingen en SIA interpretaties. 4 Up en Downloaden Het Up en Downloaden is naadloos geïntegreerd. Gebruik de standaard voorzieningen zoals Galaxy Gold of Remote Service Suite. Voorwaarde is wel een correct geïnstalleerde Emizon UDL Cliënt op de PC of Server waar vanaf de Up en Dwonload acties moeten plaatsvinden. 4.1 Remote Service Suite (Galaxy Gold vrijwel Identiek) Login als geautoriseerde gebruiker in Galaxy Remote Service Suite (default: manager, wachtwoord: password) Creëer een nieuwe site zoals gebruikelijk Stel Remote/Klant IP adres in op : (altijd bij gebruik UDL Cliënt) Stel Remote/Klant Poortnummer in: XXXX = Emizon Installatienummer zoals doorgekregen van de meldkamer bij 2 e.v. Stel Paneeltype in: Galaxy G2 Series Zet encryptie UIT in zowel de Communicatie-Server als de Individuele Klant setup. Voor Encryptie UIT in Communicatieserver: ga naar Communicatieserver via de taakbalk van de PC (rechts onderin uw beeldscherm) Ga naar Settings >> Communicatie Configuratie en selecteer tab Overig. In rechter boven Ethernet box de-selecteer Encryptie. Voor Encryptie UIT in individuele installatie: Open de Klant in de PC applicatie, selecteer Communicatie menu, selecteer Set UP. In de Verbinding Mode box selecteer Ethernet en de-selcteer de Encryptie check-box. Maak vervolgens verbinding met uw paneel zoals gebruikelijk en test de Up en Dwonload voorzieiningen en juiste werking. 8/4/2011 IQIP B.V. Pagina 10 van 13

11 5 Appendix 5.1 Alle TCD Codes Hieronder een overzicht van alle codes en betekenis op de TCD displays: bootup boot complete initial state (T1 00 trying over primary path only, T1 01 trying over all possible paths) Powered Up State (diagnostic display only) Deactivate Command Received (diagnostic display only) updating firmware firmware update error Firmware update error update complete restart required (usually will restart automatically) / (gained/lost IP address) / (gained/lost GPRS registration status) recevied sms = no ethernet sync = no IP = n/a = GPRS ppp failed (not implemented) = n/a = PSTN ppp failed (not implemented) = Router ARP check fail = Upstream fail = Flash CRC check failure signal strength GSM registration status GPRS registration status Seconds since GPRS diagnostics was taken live. operating mode (IG = internet/gprs, -G = grps only etc) No Country ID in flash, TCD will not function until firmware updated / External Panel Serial Connection gained/lost part activation success complete activation success 8/4/2011 IQIP B.V. Pagina 11 van 13

12 5.2 Meldingen door TCD gegenereerd De TCD genereerd standaard meldingen bij bepaalde acties/situaties. Hieronder alle meldingen die mogelijk door de TCD zelfstandig worden verstuurd en dus niet door het aangesloten paneel. Alarm Types CID Message Event Code Grp Zone Comment Ext. Panel Conn. Failure E Ext. Panel Conn. Restored R TCD Configuration Changed E Does not reset TCD Restarted E Does not reset Failure to communicate E Does not reset Supply Voltage Low E Supply Voltage Restored R Self Test Failure E Self Test Restored R /4/2011 IQIP B.V. Pagina 12 van 13

13 5.3 Print Layout en posities 8/4/2011 IQIP B.V. Pagina 13 van 13

XL Transceiver installatie handleiding

XL Transceiver installatie handleiding XL Transceiver installatie handleiding Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl Technische gegevens van de AlphaCom XL transceiver:

Nadere informatie

Installatie Handleiding Alarm IP-Converter

Installatie Handleiding Alarm IP-Converter Installatie Handleiding Alarm IP-Converter Document ersie 2.18 Software ersie 3.10 OEM EuroPAC Alleen vanaf Hardware versie 1.2 ATTENTIE De Alarm IP-Converter is helemaal getest en voorzien van de laatste

Nadere informatie

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera EM6250HD Easy Pro View HD IP camera 2 NEDERLANDS EM6250HD Easy Pro View HD IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 4 1.1 Update informatie... 4 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 1.3 Wat heb je nodig

Nadere informatie

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie... 4 1.1 Inhoud van de verpakking... 4 1.2 Wat heb je nodig om de camera

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Handleiding Telestick

Handleiding Telestick Handleiding Telestick Datum 22-03-2013 Status V 2.4 Pagina 2 Colofon Commando Diensten Centra IVENT Adres Kromhoutkazerne Herculeslaan 1 3584 AB Utrecht Contactpersoon Team Telestick Opdrachtgever DMO/IVENT

Nadere informatie

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210 Handleiding Internet Type Ubee EVW3210 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

EM4484 Draadloze Internet Camera

EM4484 Draadloze Internet Camera EM4484 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM4484 Draadloze Internet Camera Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

Securitas Handleiding

Securitas Handleiding V1.01 NL Inhoud 1. Algemene informatie 4 1.1 Uitvoeringen 4 2. Stroomvoorziening 4 3. IP Ethernet 4 4. IP GPRS 4 5. Alarm protocol 4 5.1 DP bewaking klasse 4 6. Montage en aansluitingen 5 6.1 Montage 5

Nadere informatie

Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014

Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014 Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014 Document versie 6.4 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Handleiding Robin Compact SIP

Handleiding Robin Compact SIP Handleiding Robin Compact SIP Bestemd voor softwareversie 3 Versie: 3.0.4 Datum: 17-06-2015 gf1 Over deze handleiding Deze handleiding beschrijft de montage, installatie, programmering en bediening van

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Hymedis Client. - Handleiding -

Hymedis Client. - Handleiding - - Handleiding - 1 Inhoud 1 INHOUD...2 2 HISTORIEK...3 3 BIJKOMENDE DISCLAIMER...4 3.1 VOORAFGAANDE BEPALING...4 3.2 AANVAARDING VOORWAARDEN...4 3.3 GEBRUIK VAN DE APPLICATIES...4 3.4 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN...4

Nadere informatie

Handleiding Robin HV / Robin CV. Bestemd voor softwareversie 3 of hoger

Handleiding Robin HV / Robin CV. Bestemd voor softwareversie 3 of hoger Handleiding Robin HV / Robin CV Bestemd voor softwareversie 3 of hoger Handleiding versie: 3.0.1 Datum: 29-07-2014 gf1 1 gf2 Over deze handleiding Deze handleiding beschrijft de montage, installatie, programmering

Nadere informatie

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation Wireless LAN Router AWL-700 Gebruiksaanwijzing Versie 1.1 Juni 2002 Opmerking I Copyright-verklaring Deze handleiding mag niet worden verveelvuldigd in enigerlei vorm noch op enigerlei wijze noch worden

Nadere informatie

EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera

EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Functies en kenmerken... 3 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 2.0 De camera

Nadere informatie

Handleiding tiptel 2950 Business

Handleiding tiptel 2950 Business Handleiding tiptel 2950 Business 1 Inhoudsopgave Introductie 6 Beschrijving van het systeem 6 VoiceMail 7 Automatische telefoniste (auto attendant) 7 Call record licentie 8 VOIP - 8 Music on hold 9 Extra

Nadere informatie

Alcatel SpeedTouch 780WL Router

Alcatel SpeedTouch 780WL Router Alcatel SpeedTouch 780WL Router Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN Versie 1.1 Inhoudsopgave 1. Aansluiten van de router... 4 2 Instellingen van Windows voor een Zakelijk ADSL-verbinding...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8 Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera Gebruikershandleiding Z1201 & W1201 versie 3.8 Inhoudopgave: 1) VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 4 2) PRODUCTSPECIFICATIES... 5 3) VERPAKKINGSINHOUD... 7 4) INSTALLATIE...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. ARA-pro Versie 5. ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL

Gebruikershandleiding. ARA-pro Versie 5. ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL Gebruikershandleiding ARA-pro Versie 5 ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL uitgave 01-10-2012 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 2. De werking van ARA...6 2.1 Onderdelen...6

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Nederlands

Gebruikshandleiding. Nederlands Gebruikshandleiding Nederlands Deze handleiding is van toepassing op de volgende Y cam producten. Y cam Black Y cam Knight Y cam White De eigenschappen en bedieningen beschreven in deze handleiding zijn

Nadere informatie

Handleiding Robin SmartView SIP

Handleiding Robin SmartView SIP Handleiding Robin SmartView SIP Bestemd voor softwareversie 3 Handleiding versie: 3.0.9 Datum: 17-06-2015 gf1 1 gf2 Over deze handleiding Deze handleiding beschrijft de montage, installatie, programmering

Nadere informatie

Handleiding. Robin Compact SIP deurtelefoon

Handleiding. Robin Compact SIP deurtelefoon B U I T E N D E U R T O E S T E L L E N Handleiding Robin Compact SIP deurtelefoon Versie: 3.0 Datum: Juli 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Robin Compact SIP buitendeurtoestel 3 2 Montage 2.1 Wat zit er in

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

Draadloze G. router. Handleiding F5D7230-4

Draadloze G. router. Handleiding F5D7230-4 Draadloze G router Handleiding F5D7230-4 Inhoud 1. Inleiding... 1 Voordelen van een netwerk in uw woning... 1 Voordelen van een draadloos netwerk... 1 De ideale plaats voor uw router... 2 2. Productoverzicht...

Nadere informatie

Net2ParkingServer en Net2ParkingClient. Handleiding

Net2ParkingServer en Net2ParkingClient. Handleiding Net2ParkingServer en Net2ParkingClient Handleiding Versie: 2.5 Datum: 2014-07-04 Copyright: CRC Value B.V. 2014-1- Inhoudsopgave Installatie en configuratie van de Net2ParkingServer...3 Installatie...3

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

Handleiding. Robin SmartView Deurtelefoon

Handleiding. Robin SmartView Deurtelefoon Handleiding Robin SmartView Deurtelefoon Versie: 1.4 - concept Datum: 06-01-2012 gf1 1 gf2 Over deze handleiding Deze handleiding beschrijft de montage, installatie, programmering en bediening van het

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 3.0)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 3.0) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 3.0) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie