Galaxy Series G2. Installatie handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Galaxy Series G2. Installatie handleiding"

Transcriptie

1 Installatie handleiding Galaxy Series G2 Installatiehandleiding voor aansluiting van Euro Galaxy G2 inbraakdetectiesystemen op de IQIP Emizon Standalone Euro TCD. Deze handleiding verondersteld gedegen aansluit- en programmeerkennis van de Galaxy systemen en basis kennis van de IQIP Emizon TCD en bijbehorende software. Tevens dient de installateur in het bezit te zijn van een geldig certificaat en toegangsrechten tot het IQIP Emizon Service-platform. Tevens dient de installateur tenminste over een correct en werkend geïnstalleerde versie van het IQIP Emizon Online Maintenance software pakket te beschikken. 8/4/2011 IQIP B.V. Pagina 1 van 13

2 Inhoud 1 Voorbereiden Object controle GPRS Dekking LAN Controle Galaxy Controle IQIP Emizon TCD Installeren en activeren Fysieke plaatsing en aansluiten Positie montage Aansluitingen Opstarten Firmware Upgrade Activeren Instellen paneeltype Aanlsuiten en programmeren op de Galaxy G Bus Aansluiting Programmering Testen Up en Downloaden Remote Service Suite (Galaxy Gold vrijwel Identiek) Appendix Alle TCD Codes Meldingen door TCD gegenereerd Print Layout en posities Voorbereiden De IQIP Emizon TCD functioneert over twee paden, GPRS en Ethernet. Het spreekt voor zich dat communicatie over beide paden mogelijk is. Verder is het raadzaam alle benodigde software geïnstalleerd te hebben en beschikbaar te hebben tijdens installatie. Voor installatie en gebruik van deze software verwijzen wij naar de betreffende separate handleidingen. 8/4/2011 IQIP B.V. Pagina 2 van 13

3 1.1 Object controle Alvorens op locatie aan de slag te gaan, adviseren wij vooraf e.e.a. te controleren. Voor een correcte werking (default) zijn de volgende zaken van belang GPRS Dekking IQIP Emizon TCD s zijn uitgerust met Global Roaming private APN SIMS. Hierdoor is registratie op ieder GPRS netwerk mogelijk. In Nederland is de gezamenlijk dekking van de belangrijkste providers bijna 100%. Er kunnen echter situaties zijn die GPRS bereik beïnvloeden (metalen kasten of gevelplaten, dunbevolkte gebieden, interferentie vanaf bijv. bepaalde verlichting of elektrische apparaten. Controleer dekkingsgebied via bijv. internet. Alle grote providers bieden zg. dekkingskaarten voor GPRS. Dit geeft een aardige indicatie. Controleer zo mogelijk met uw eigen GPRS verbinding op uw mobiele telefoon Controleer met een TCD. Sluit een willekeurige TCD aan op 12V, sluit de antenne aan en houdt de TCD bij de gewenste installatiepositie. Wacht tot het GPRS ledje om de 3 seconden knippert en toets vervolgens het linker knopje (M) in. De tweede waarde in het display is de signaalsterkte op een schaal van 00 tot 31. Zorg dat deze waarde minimaal 13 is. Kies zo nodig een andere installatiepositie of gebruik een High Gain Antenne (als optie leverbaar). Verleng nooit de antennekabel van de meegeleverde box-antenne LAN Controle De TCD is voorzien van een standaard 10/100 Mb auto-sensing ethernet connector type RJ-45. Default is deze ingesteld op DHCP, d.w.z. dat wanneer DHCP in het netwerk van de klant aan staat, deze automatisch een juist IP adres krijgt toegewezen. Controleer daarom of op het lokale netwerk van de klant DHCP aan staat. Via GPRS kan uiteraard wel een eventueel vast IP adres worden geprogrammeerd volgens opgave van de klant/netwerkbeheerder m.b.v. de Online Maintenance Tool Sommige netwerken zijn voorzien van MAC adres filtering. Hiermee wordt voorkomen dat willekeurige apparaten op het LAN kunnen worden aangesloten. Controleer dit zo mogelijk vooraf. Het MAC adres van de TCD staat duidelijk op de behuizing van de TCD Firewall Controle. De TCD s communiceren uitsluitend uitgaand over TCP poorten tot Dit betekend in ieder geval dat er geen portforwarding etc. hoeft te worden ingesteld. Wel moet het uiteraard mogelijk zijn naar buiten te kunnen communiceren. Standaard is dit in ieder netwerk mogelijk, tenzij er aanvullende veiligheidsmaatregelen zijn genomen die uitgaand verkeer ook blokkeren. Dit kunt u controleren door bijvoorbeeld vanaf een PC bij de klant te gaan naar de website en daar de poortrange te controleren. Let verder op bij gebruik van (corporate) VPN s. indien de klant communiceert over een VPN dient in de VPN van de klant een outbound route mogelijk te zijn (meestal in de proxy binnen de VPN. Overleg met netwerkbeheerder is in die gevallen gewenst Galaxy Controle Voor een juiste koppeling via de RS485 bus met de galaxy, is wel juiste Galaxy Software noodzakelijk. Controleer de geïnstalleerde softwareversie in het Galaxy paneel. Deze dient bij voorkeur versie 4.59 te zijn. In 8/4/2011 IQIP B.V. Pagina 3 van 13

4 ieder geval dient menu 56.4 over het volledige Ethernet menu te beschikken, inclusief reporting settings etc. Voer bij twijfel een rom-upgrade uit op het Galaxy paneel (verkrijgbaar via ADI Nederland). De TCD zal zich na correcte installatie als module toevoegen op de Galaxy bus op adres 1 of 11. Maak deze adressen zo nodig vooraf vrij indien reeds bezet door een bestaande bus-module (KBD of RIO etc). 2 IQIP Emizon TCD Installeren en activeren Het installeren van een TCD gaat feitelijk in twee gescheiden fases die los van elkaar staan. Fase 1 is het installeren van de TCD elf en het tot stand brengen van de Alarmtransmissie paden. Fase 2 is het koppelen met een inbraaksysteem. Fase 2 is veelal een paneel-specifieke handeling met paneel specifieke problemen. Gedegen kennis van het alarmsysteem is dan ook gewenst voor deze fase. 2.1 Fysieke plaatsing en aansluiten De TCD is een standalone print zonder behuizing. Voor een juiste installatie en positie verwijzen wij naar de geldende voorschriften voor inbraakdetectiesystemen (CCV/VRKI/Borg/VEB/EN). Veelal dient de print in een beschermende behuizing geplaatst te worden (zo mogelijk in de behuizing van de Galaxy zelf) voorzien van sabotagedetectie en binnen beveiligd gebied. Houdt wel rekening met de GPRS signaalsterkte bij definitieve positiebepalingen. De TCD dient aangesloten te worden op 12VDC en correct geaard te worden. Het verbruik is nominaal circa 260mA (theoretisch maximaal 450mA bij volledige belasting alle voorzieningen) Positie montage Kies de gewenste montagepositie en bevestig de TCD via print-klips of meegeleverde heavy-duty 3M montagestrips (let op, extreme hechting, herpositioneren hierna zeer lastig met kans op beschadigingen). Tip: Op de print-bodem (plastic montageplaat) zijn aan de rechterzijde twee blinde montage gaten zichtbaar. Deze bevindingen zich exact op een Galaxy printplaat positie. De meegeleverde box-antenne is voorzien van een zelfklevende laag. Plak de antenne pas na volledige operationele oplevering en tests op de definitieve plaats vast (bij voorkeur op bovenkant behuizing tegen de achterzijde zodat antennekabel direct wordt weggewerkt en beschermd is Aansluitingen Antenne Sluit de antenne aan met micro-connector. Klik de connector recht en met enige voorzichtigheid vast (klik voelbaar/hoorbaar) De kern (binnenste connector) is relatief gevoelig. Verbuiging of breuk zorgen er onherroepelijk voor dat de antenne vervangen moet worden. 8/4/2011 IQIP B.V. Pagina 4 van 13

5 RS485 Bus Op de Galaxy series wordt de TCD aangesloten als Ethernetmodule via de Galaxy RS485 ook wel AB-Bus genoemd. Gebruik door fabrikant voorgeschreven kabelsoort en sluit de A/B van de TCD aan op de A/B van de Galaxy (parallel, dus A op A en B op B) Ethernet Sluit de Ethernet verbinding aan op een standaard 10/100 Mb switch/hub/router met juiste instellingen/route naar buiten/internet (poorten outbound en DHCP correct aanwezig op LAN). Iedere type breedband is geschikt, dus cable, (A)DSL, Fiber etc. Gebruik Standaard Cat.5 (of meer) straight kabel en RJ-45 modulair connectoren. Gebruik geen crossed of andere specifieke kabel of ader-settings. De TCD beschikt NIET over PoE voozieningen dus separate voeding blijft nodig Spanning Sluit als laatste de voeding aan op de TCD. Houdt rekening met kabellengte (spanningsverlies) en verbruik, met name wanneer voeding direct door het Galaxy paneel wordt geleverd. Sluit 12VDC Positief (+) aan op de V+ connector van de TCD en sluit een GND of 12VDC - aan op de 0V connector van de TCD (0V en GND connectoren zijn op de TCD intern doorverbonden) Tip: om onverwachte meldingen/storingen te voorkomen, bereid wel de AB/RS485 verbinding voor, maar wacht met aanluiten tot zowel Galaxy als TCD volledig zijn voorbereid in de volgende stappen. De TCD AB bus is standaard niet actief en kan dus voor een storing zorgen op de Galaxy bus bij vroegtijdige aansluiting Opstarten Na het aansluiten van de voeding, zal de TCD direct beginnen met opstarten. In de 2 displays (7 segments) verschijnen telkens de stadia en statussen van de TCD. Een uitgebreide code-overzicht als bijlage. = Booting-Up, de initiële, standaard opstartfase en laden van firmware etc. =Boot Completed, het opstarten is succesvol afgerond = Initialisatie Status, standaard status VOOR activering + = IP/Ethernetverbinding correct/ werkend + = GPRS Verbinding correct/werkend en geregistreerd 8/4/2011 IQIP B.V. Pagina 5 van 13

6 Verder zal het GPRS LED (links onder op GPRS baby-board) initieel om de seconden knipperen. Is er een werkende provider gevonden en is communicatie/registratie geslaagd, dan zal deze LED om de 3 seconden knopperen. Het kan enkele minuten duren alvorens bovenstaande volledig correct werkt. Geef dit proces zonodig maximaal 10 minuten de tijd. Vooral de eerste GPRS registratie kan enkele minuten duren. Na enkele minuten zal t1 in het display blijven knipperen. (voor foutmeldingen en probleemoplossing zie appendix foutcodes Firmware Upgrade Het IQIP Emizon serviceplatform beschikt over speciale update servers. Hierop wordt de laatste frimware beschikbaar gesteld. Voer altijd een update uit bij initiële installatie. Zowel meest recente paneel settings en GPRS informatie als ook service-setting die te maken hebben met meest recente regelgevingen worden op die manier bijgewerkt. Firmware updates bij voorkeur over IP/Ethernet uitvoeren. Via GPRS zal dit proces veel langer duren met de (kleine) kans op niet slagen van een update. Na het opstarten verschijnt na enige tijd de indicatie. Vanaf deze status kan de update worden opgehaald. Hiervoor dient u beide knopjes onder de beide displays (button S en button M) voor circa 13 seconden gelijktijdig ingedrukt te houden tot het moment er in de displays verschijnt. U kunt de knopjes loslaten waarna de updateprocedure wordt gestart. Beschikt de TCD al over de meest recente firmware dan zal en in het display verschijnen en hoeft u geen verdere actie uit te voeren. In de andere gevallen zal de update weergegeven worden met een check-teller. Enkele series oplopende getallen, meestal beginnend in de tallen en oplopend naar en zo nodig dit enkele keren achtereenvolgend. Tussentijds kan de TCD mogelijk zelf herstarten. Blijft voor langere tijd, max 5 minuten, (Restart Required) in het display staan, dan dient u zelf de TCD te her-starten, maar veelal gebeurt e.e.a. volledig automatisch. Is de update volledig succesvol verlopen dan zal in het display verschijnen en de TCD weer in status gaan. Voer ALTIJD een handmatige herstart uit na een upgrade voor de zekerheid Activeren Het activeren is een van de belangrijkste acties binnen het proces. Tijdens dit proces wordt de TCD gekoppeld in het service-platform (geassocieerd) aan een type service cq. Verbinding op de meldkamer. Wanneer de TCD in de status staat, bel met uw meldkamer om een IQIP Emizon TCD aan te sluiten. Op dat moment dient u aan te geven welk niveau verbinding u wenst, bijvoorbeeld AL-1, AL-2 of een tussenvariant. Tevens dient u de betreffende medewerker het serienummer van de TCD door te geven. Het serienummer staat op het plastic kapje op de TCD zelf en op de zijkant van de verpakking. Een serienummer heeft altijd het formaat /4/2011 IQIP B.V. Pagina 6 van 13

7 De meldkamermedewerker/ster zal online een Installatienummer opvragen en hieraan het serienummer koppelen. Eventueel wordt nog een Installatie ID en/of een klantnummer toegevoegd. Noteer in ieder geval het Installatie-nummer, deze heeft u later nodig in de Online Maintenance. Het Installatienummer is het unieke nummer waarmee de verbinding herkenbaar is binnen het platform. Een installatie ID is een door de meldkamer extra toegewezen nummer dat dienst doet als zelf gedefinieerd promnummer indien deze moet afwijken van een installatienummer. Een klantnummer is een administratief nummer van de meldkamer. Na het associëren kan de TCD geactiveerd worden. Dit is een geautomatiseerd proces. Druk bij eerste activering, dus nadat de meldkamer de TCD heeft geassocieerd/gekoppeld, het rechter knopje (SET) circa 5 seconden in. De TCD zal zich aanmelden bij het platform en indien geassocieerd, het activeringsproces starten. Na enkele minuten zullen beide paden verbinding proberen te maken. Zodra 1 pad verbinding heeft verschijnt in het display (Completed Activation). De TCD is nu gebruiksklaar. Controleer wel of beide paden uiteindelijk actief worden (mits dit de bedoeling was uiteraard). Blijkt na 20 minuten dat een van beide paden niet beschikbaar is (bedoeld of onbedoeld) dan zal de meldkamer na 20 minuten van de eerste een melding ontvangen dat het betreffende pad niet aanwezig is. Komt het tweede pad er later alsnog bij, dan zal deze automatisch actief worden en de meldkamer ontvangt een pad-herstelmelding. Let wel. Up en Downloading van het paneel, is uitsluitend mogelijk over het IP pad en niet over GPRS. Instellingen in de TCD kunnen wel via beide paden worden uitgevoerd Instellen paneeltype De IQIP Emizon TCD s zijn volledig beschermd en zijn niet van buitenaf benaderbaar en beschikken veiligheidshalve ook niet over bijv. een web-interface of andere GUI. Instellingen kunnen alleen gedaan worden via het IQIP Emizon Serviceplatform. Het instellen van het juiste paneeltype is een voorwaarde voor goed functioneren en is de verantwoordelijkheid van de installateur/monteur. Wel is het mogelijk de meldkamer en of de support afdeling om ondersteuning te vragen en deze instelling namens de installateur uit te voeren. Login in de Online Maintenance applicatie en voeg de installatie toe via > File > Request installation. Voeg het serienummer in (met de streepjes - ) en het installatienummer dat u van de meldkamer hebt ontvangen. Na toevoegen is de installatie opgenomen in het overzicht rechts in het scherm. Selecteer de installatie door met de linkermuisknop op de installatie te klikken. Direct verschijnt de installatie-informatie links in het scherm, inclusief de huidige status van beide paden etc. Ga in het linker scherm naar Diagnostics and Settings (klik op button) en vervolgens naar menu Device Panel/PINs Configurations. In het Device Configuration scherm staat rechtsboven het huidig geselecteerde paneel-type. Default staat deze op None. Dit betekend dat geen enkel systeemtype is geselecteerd en ook geen enkele interface actief is (geen communicatie mogelijk tussen alarmsysteem en TCD). 8/4/2011 IQIP B.V. Pagina 7 van 13

8 Kies via het pijltje rechts naast de paneel-selector voor paneeltype Galaxy G2. Ga naar de get/set selector onder in het scherm en selecteer via het pijltje naast het veld Set Panels/Pins Configuration To Device ( Get Panel/Pins Information from device is uitsluitend om de huidige informatie van de TCD op te halen. Set Panels/Pins Configuration To Device is om een programmering uit te voeren) Bepaal vervolgens via welk pad (IP of GPRS) u de programmering wilt versturen en klik op de grote GO knop. Omdat iedere herprogrammering in de TCD een melding tot gevolg heeft naar de meldkamer, wordt een waarschuwing gegeven met het advies de installatie in Test te plaatsen. Klik op ok. Vervolgens wordt om uw Online Maintenance wachtwoord gevraagd. Voer uw wachtwoord in en klik op OK. Er zal een bevestiging volgen of uw programmering is geslaagd of niet. U kunt de nieuwe instelling controleren door ditmaal Get Panel/Pins Information from device te selecteren en op GO te klikken. Rechts bovenin staat het huidig ingesteld paneeltype in het selector venster. (als alles dus goed is gegaan staat hier Galaxy G2). Tip: Dit is ook een goed moment om alle andere diagnoses even uit te voeren. Vooral IP diagnose, GPRS diagnose en Extended Diagnose voor de juiste spanninsmeting. Alle diagnoses worden inhoudelijk vastgelegd in de AuditTrail zodat er later geen misverstanden met de klant kunnnen ontstaan over IP adressen of GPRS bereik etc. ten tijde van aansluiten/opleveren. 3 Aanlsuiten en programmeren op de Galaxy G2 Fase 1, het installeren en activeren van de IP verbindingen en de TCD is volledig afgerond. Het deel hier heeft uitsluitend betrekking op de programmering van de Galaxy. Uiteraard worden hier slechts die menu onderdelen besproken die van belang zijn voor een juiste werking. De IQIP Emizon TCD wordt als Ethernet Module opgenomen in de Galaxy structuur en dient ok als zodanig geprogrammeerd, met dat verschil, dat alle IP informatie feitelijk niet echt van belang is, immers de IP verbindingen zijn al actief en operationeel. Het is dus grotendeels een fictieve programmering, nodig voor de juiste werking van de Galaxy panelen maar niet voor de IP verbinding zelf. 3.1 Bus Aansluiting De TCD is ingesteld als Galaxy G2 type (zie 2 e.v.). Verwijder de spanning van zowel TCD als Galaxy en verbind de RS485 cq. AB bus. Sluit hiervoor de A van de Galaxy aan op de A van de TCD en de B van de Galagy op de B van de TCD. Breng de spanning weer terug op zowel TCD als Galaxy. Na de opstartfase van zowel de Galaxy (inclusief her-configuratie) als de TCD, zal de Galaxy een nieuwe module zien en toevoegen en in het display van de TCD verschijnt ook en ten teken dat de RS485 verbinding operationeel is (in basis). Controleer in de Galaxy of de module inderdaad correct is toegevoegd. 8/4/2011 IQIP B.V. Pagina 8 van 13

9 Bij problemen in adressering dient adres 1 of 11 eerst vrijgemaakt te worden in de Galaxy structuur. Zorg altijd voor een goede aarding tussen Galaxy en TCD. 3.2 Programmering Ga via het installateursmenu naar menu 56. Vanaf hier de volgende stappen uitvoeren: 56 Hardware Prioriteit (belangrijk, niet vergeten) Ethernet = 1 Modem/kiezer = Ethernet Module Config IP adres: (ieder adres mag, zolang het maar een geldige IP adres notatie is dus xxx.xxx.xxx.xxx) Subnet: (ieder adres mag, zolang het maar een geldige IP adres notatie is dus xxx.xxx.xxx.xxx) Gateway: (ieder adres mag, zolang het maar een geldige IP adres notatie is dus xxx.xxx.xxx.xxx) Alarm Reporting Her-configureren Stel de door u gewenste triggers in (loop goed na) Format: SIA Niveau: 3 Primair IP: (ieder adres mag, zolang het maar een geldige IP adres notatie is dus xxx.xxx.xxx.xxx) Secundair IP: Leeg laten/maken Poort: standaard laten = Ontvanger: Enkel (of Alternate) Klantnr.: 1234 (iedere waarde mag, het promnummer is al bepaald door de meldkamer tijdens het activeren van de TCD/Verbinding) Her-configureer via of herstart het Galaxy systeem tot slot. Hiermee is de volledige programmering afgerond. Voor UDL zet de RS toegang opties op direct en altijd indien gewenst. De encryptie en vereiste toegangsbeveiliging worden immers door de TCD en het Service Platform verzorgt en er is infrastructuurtechnisch geen verbinding naar binnen mogelijk. 3.3 Testen 8/4/2011 IQIP B.V. Pagina 9 van 13

10 Controleer altijd de juiste werking van de doormeldingen en genereer voldoende testmeldingen om dit te kunnen vaststellen. U kunt in de online maintenance via Installation Actions en Live Alarms direct meekijken met de verstuurde alarmen in originele staat, dus ruwe SIA alarmen. Uiteraard e.e.a. verifiëren bij uw meldkamer op juiste vertalingen en SIA interpretaties. 4 Up en Downloaden Het Up en Downloaden is naadloos geïntegreerd. Gebruik de standaard voorzieningen zoals Galaxy Gold of Remote Service Suite. Voorwaarde is wel een correct geïnstalleerde Emizon UDL Cliënt op de PC of Server waar vanaf de Up en Dwonload acties moeten plaatsvinden. 4.1 Remote Service Suite (Galaxy Gold vrijwel Identiek) Login als geautoriseerde gebruiker in Galaxy Remote Service Suite (default: manager, wachtwoord: password) Creëer een nieuwe site zoals gebruikelijk Stel Remote/Klant IP adres in op : (altijd bij gebruik UDL Cliënt) Stel Remote/Klant Poortnummer in: XXXX = Emizon Installatienummer zoals doorgekregen van de meldkamer bij 2 e.v. Stel Paneeltype in: Galaxy G2 Series Zet encryptie UIT in zowel de Communicatie-Server als de Individuele Klant setup. Voor Encryptie UIT in Communicatieserver: ga naar Communicatieserver via de taakbalk van de PC (rechts onderin uw beeldscherm) Ga naar Settings >> Communicatie Configuratie en selecteer tab Overig. In rechter boven Ethernet box de-selecteer Encryptie. Voor Encryptie UIT in individuele installatie: Open de Klant in de PC applicatie, selecteer Communicatie menu, selecteer Set UP. In de Verbinding Mode box selecteer Ethernet en de-selcteer de Encryptie check-box. Maak vervolgens verbinding met uw paneel zoals gebruikelijk en test de Up en Dwonload voorzieiningen en juiste werking. 8/4/2011 IQIP B.V. Pagina 10 van 13

11 5 Appendix 5.1 Alle TCD Codes Hieronder een overzicht van alle codes en betekenis op de TCD displays: bootup boot complete initial state (T1 00 trying over primary path only, T1 01 trying over all possible paths) Powered Up State (diagnostic display only) Deactivate Command Received (diagnostic display only) updating firmware firmware update error Firmware update error update complete restart required (usually will restart automatically) / (gained/lost IP address) / (gained/lost GPRS registration status) recevied sms = no ethernet sync = no IP = n/a = GPRS ppp failed (not implemented) = n/a = PSTN ppp failed (not implemented) = Router ARP check fail = Upstream fail = Flash CRC check failure signal strength GSM registration status GPRS registration status Seconds since GPRS diagnostics was taken live. operating mode (IG = internet/gprs, -G = grps only etc) No Country ID in flash, TCD will not function until firmware updated / External Panel Serial Connection gained/lost part activation success complete activation success 8/4/2011 IQIP B.V. Pagina 11 van 13

12 5.2 Meldingen door TCD gegenereerd De TCD genereerd standaard meldingen bij bepaalde acties/situaties. Hieronder alle meldingen die mogelijk door de TCD zelfstandig worden verstuurd en dus niet door het aangesloten paneel. Alarm Types CID Message Event Code Grp Zone Comment Ext. Panel Conn. Failure E Ext. Panel Conn. Restored R TCD Configuration Changed E Does not reset TCD Restarted E Does not reset Failure to communicate E Does not reset Supply Voltage Low E Supply Voltage Restored R Self Test Failure E Self Test Restored R /4/2011 IQIP B.V. Pagina 12 van 13

13 5.3 Print Layout en posities 8/4/2011 IQIP B.V. Pagina 13 van 13

De print van de centrale is hardwarematig aangepast waardoor een upgrade is niet mogelijk is.

De print van de centrale is hardwarematig aangepast waardoor een upgrade is niet mogelijk is. Galaxy Flex 3 FAQ Let Op!! Sommige instellingen hebben te maken met regelgeving. Controleer daarom of het aanpassen van een instelling niet in strijd is met de regels waar uw installatie aan moet voldoen.

Nadere informatie

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0 Getting Started AOX-319 PBX Versie 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 ONDERDELEN... 3 INSTALLATIE EN ACTIVERING... 3 BEHEER VIA DE BROWSER... 4 BEHEER VIA DE CONSOLE... 5 BEVEILIGING...

Nadere informatie

www.delmation.nl Delmation Products BV Tel: +31 (0)79 342 2041 info@delmation.nl

www.delmation.nl Delmation Products BV Tel: +31 (0)79 342 2041 info@delmation.nl Hardware installatie: Open de unit m.b.v. een kleine schroevendraaier: Plaats een SIM-kaart in de unit: Zorg ervoor dat de DIL-schakelaars in de stand: 1: OFF 2: OFF 3: OFF 4: ON Staan Sluit voorzichtig

Nadere informatie

Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet.

Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet. Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet. Algemeen: Maak gebruik van de laatste firmware voor de C100BRS4 die beschikbaar is op http://www.conceptronic.net! Firmware versie 3.20C (beta

Nadere informatie

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een Zyxel ADSL modem als SIP ATA kunt configureren, zonder gebruik te maken van de DSL aansluiting op het

Nadere informatie

Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet.

Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet. Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet. Algemeen: Maak gebruik van de laatste firmware voor de C100BRS4 die beschikbaar is op http://www.conceptronic.net! Use Firmware versie 3.20C or

Nadere informatie

VU POINT Camera Toevoegen

VU POINT Camera Toevoegen VU POINT Camera Toevoegen Installatie: Verbind de camera via een UTP kabel met de router. Sluit de 12v aan op de camera. Hierna zal de VU Point camera opstarten, waarna deze via DHCP een adres zal verkrijgen

Nadere informatie

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software:

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Counterpath Bria SIP client. Net2 Entry Configuration Utility (SIP

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0 Getting Started AOX-319 PBX Versie 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 ONDERDELEN... 3 INSTALLATIE EN ACTIVERING... 3 BEHEER VIA DE CONSOLE... 4 BEHEER VIA DE BROWSER... 5 BEVEILIGING...

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

NX-595E VS UltraConnect

NX-595E VS UltraConnect NX-595E VS UltraConnect Met de NX-595E is het mogelijk om via de UltraConnect applicatie (en webbrowser) verbinding te maken met het NX-systeem. Om bijvoorbeeld in/uit te schakelen, logboek te lezen, relais

Nadere informatie

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids Billion BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze) ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Voor meer gedetailleerde

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

Softphone Installatie Handleiding

Softphone Installatie Handleiding Softphone Installatie gids Softphone Installatie Handleiding Specifications subject to change without notice. This manual is based on Softphone version 02.041 and DaVo I en II software version 56.348 or

Nadere informatie

Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen. Versie 1.3 20-04-2015 1

Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen. Versie 1.3 20-04-2015 1 Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen Versie 1.3 20-04-2015 1 PostBase (Mini) verbindingsinstellingen Deze handleiding zal u stapsgewijs door de verbindingsinstellingen helpen. Dit is een aanvulling

Nadere informatie

Handleiding voor installatie en gebruik van

Handleiding voor installatie en gebruik van Handleiding voor installatie en gebruik van Opticon OPN-2001 Data Collector Inhoud pakket: - OPN-2001 - USB Communicatie kabel - Neckstrap Voordat u kunt communiceren met de OPN-2001 dient u de volgende

Nadere informatie

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router LEDs aan de Voorzijde Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de 802.11g ADSL VPN Firewall Router, zie de online handleiding.

Nadere informatie

Captive Portal Ready PurpleWiFi

Captive Portal Ready PurpleWiFi BELANGRIJKE NOTITIE: U DIENT EEN PURPLEWIFI ACCOUNT HEBBEN OM DIT APPARAAT TE REGISTREREN. Bij het eerste gebruik heeft het apparaat 5 minuten nodig om te starten. Het is belangrijk om dit apparaat aan

Nadere informatie

Quick Start Guide for Mxstream. In de Nederlandse taal

Quick Start Guide for Mxstream. In de Nederlandse taal Quick Start Guide for Mxstream In de Nederlandse taal 1 Inleiding Deze quick start guide bevat de beschrijving van de stappen die moeten worden gezet om de C100BRS4 router in te zetten in de Nederlandse

Nadere informatie

Voorbeeld handleiding SIP configuratie peer to peer in combinatie met een Grandstream VoIP toestel.

Voorbeeld handleiding SIP configuratie peer to peer in combinatie met een Grandstream VoIP toestel. Voorbeeld handleiding SIP configuratie peer to peer in combinatie met een Grandstream VoIP toestel. Er zijn diverse andere software platformen die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

Quickstart ewon Cosy 131

Quickstart ewon Cosy 131 Quickstart ewon Cosy 131 Inleiding In deze quickstart leggen we stap voor stap uit hoe de ewon Cosy snel geconfigureerd kan worden. Mocht u toch meer gedetailleerde informatie nodig hebben dan verwijzen

Nadere informatie

Mobile Connect & Apple

Mobile Connect & Apple Mobile Connect & Apple Software versie 4.05.01.00 - Always Best Connected - Hoe Installeert U de Vodafone Mobile Broadband software op uw Apple computer. Index van deze handleiding: Inleiding Het installeren

Nadere informatie

Instellingen voor de C100BRS4 met Chello kabel Internet.

Instellingen voor de C100BRS4 met Chello kabel Internet. Instellingen voor de C100BRS4 met Chello kabel Internet. Algemeen: Maak gebruik van de laatste firmware voor de C100BRS4 die beschikbaar is op http://www.conceptronic.net! Firmware versie 3.20C (beta version).

Nadere informatie

Managed VoIP. Inhoud. 1 Handleiding telefoon configuratie. 1.1 Aanmelden van de locatie

Managed VoIP. Inhoud. 1 Handleiding telefoon configuratie. 1.1 Aanmelden van de locatie Inhoud 1 Handleiding telefoon configuratie...1 1.1 Aanmelden van de locatie...1 1.2 Telefoon configuratie...3 1.3 Problemen en oplossingen...3 2 Bijlagen...4 2.1 Bijlage: uitgebreide telefoonconfiguratie...4

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G BIPAC 5102 / 5102S / 5102G (802.11g) ADSL2+ Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL2+ Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik

Nadere informatie

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL Contents IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 0 HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 2 STANDAARD FUNCTIONALITEITEN... 2 DNS... 2 DHCP... 2 BASIS INSTELLINGEN UITVOEREN...

Nadere informatie

GSMS USB GSM/GPRS - SMS Melder Versie 20 e.v.

GSMS USB GSM/GPRS - SMS Melder Versie 20 e.v. GSMS 3000 USB GSM/GPRS - SMS Melder Versie 20 e.v. Telesignal Europe BV Accustraat 27 A 3903 LX Veenendaal Tel. 0318-522233 Fax. 0318-510573 Email: info@telesignal.com 1 Algemeen De GSMS 3000 is een professionele

Nadere informatie

NX-595 App instelling instructie UltraConnect maart 2016

NX-595 App instelling instructie UltraConnect maart 2016 NX-595 Programmering Met de NX-595E is het mogelijk om via de UltraConnect App (en webbrowser) verbinding te maken met het NX-systeem. Om bijvoorbeeld in/uit te schakelen, logboek te lezen, relais te activeren

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

AxiLink. GPRS modem / e-mail en SMS transmitter. Manual. September 2011

AxiLink. GPRS modem / e-mail en SMS transmitter. Manual. September 2011 AxiLink GPRS modem / e-mail en SMS transmitter Manual September 2011 Leiderdorp Instruments Dijkgravenlaan 17 2352 RN Leiderdorp Postbus 319 2350 AH Leiderdorp Telefoon: 071-5415514 Fax: 071-5418980 e-mail:

Nadere informatie

Stappenplan Dahua basis installatie intercom systeem

Stappenplan Dahua basis installatie intercom systeem Stappenplan Dahua basis installatie intercom systeem Versie 1.0 Inhoud Installatie Dahua intercom systeem... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1. Aansluiten van Intercom en instellen IP adres.... 2 2.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding WiFi Module S- WE01S

Gebruikershandleiding WiFi Module S- WE01S Gebruikershandleiding WiFi Module S- WE01S Handleiding WiFi Kit S- WE01Sis an externe data logger van Solarman. Door deze Wifi- Kit te koppelen aan een of meerdere omvormers door een RS485/422 netwerkkabel

Nadere informatie

EnGenius EMR3000 Gebruikershandleiding

EnGenius EMR3000 Gebruikershandleiding EnGenius EMR3000 Gebruikershandleiding Stap 1 : In deze handleiding wordt gebruik gemaakt van android, maar is tevens toe te passen voor Apple ios apparaten. Open de App store. (Voor android apparaten

Nadere informatie

ZoneFlex 7731 802.11n Point to Point Wireless Bridge Handleiding

ZoneFlex 7731 802.11n Point to Point Wireless Bridge Handleiding ZoneFlex 7731 802.11n Point to Point Wireless Bridge Handleiding Inhoudsopgaven 1. Product uitleg 1.1. Led indicatie 1.2. Normaal mode 1.3. Richt mode 2. Installatie voorbereiding 2.1. Benodigdheden 2.2.

Nadere informatie

Snelle installatiegids voor Symbian

Snelle installatiegids voor Symbian Snelle installatiegids voor Symbian Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. WELKOM BIJ MOBIDM... 2 2. INSTALLATIE VAN DE AFARIA VOOR SYMBIAN... 3 2.1. SOFTWARE INSTALLEREN... 3 3. BEVEILIGING... 6 4. NIEUWE APPLICATIES...

Nadere informatie

IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG

IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG 1. Aansluiten Alle toestellen worden aangesloten op de bestaande bekabeling. De 2-draads interface wordt aangesloten op uw router met UTP kabel. Benodigde bedrading

Nadere informatie

4.5 Een IP camera toevoegen

4.5 Een IP camera toevoegen 4.5 Een IP camera toevoegen 4.5.1 De IP camera gebruiksklaar maken 1 Draai de antenne vast op de IP camera. 2 Sluit de adapterkabel aan op de IP camera. Steek hierna de stekker van de IP camera in het

Nadere informatie

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard (802.11g) Security ADSL2+ Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de (802.11g)

Nadere informatie

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion Deze beknopte handleiding voor het configureren van de router bestaat uit 3 delen: - Stapsgewijze beschrijving voor het resetten

Nadere informatie

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Versie 1.3.15.0 Bladzijde 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Introductie:... 3 Systeemeisen:... 4 Installeren op een SX100:... 5 De Werking:... 6 Scannen van

Nadere informatie

FAQ KWB Comfort Online Inhoud

FAQ KWB Comfort Online Inhoud FAQ KWB Comfort Online Inhoud 1. Voorwaarden... 3 1.1. Ik wil Comfort Online gebruiken. Wat zijn de voorwaarden?... 3 1.1.1. Voorwaarden bij ketels met Comfort 4-regeling... 3 1.1.2. Voorwaarden bij ketels

Nadere informatie

Er zijn diverse andere software platformen die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software:

Er zijn diverse andere software platformen die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Er zijn diverse andere software platformen die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Net2 Entry Configuration Utility (SIP compatibiliteit is beschikbaar vanaf V2.10.1812)

Nadere informatie

Deze applicatie nota legt uit hoe u een Net2 datalijn verbonden aan een TCP/IP netwerk, via een TCP/IP interface moet verbinden.

Deze applicatie nota legt uit hoe u een Net2 datalijn verbonden aan een TCP/IP netwerk, via een TCP/IP interface moet verbinden. Verbinden van via TCP/IP netwerken Oudere versies van ondersteunden enkel directe verbinding van de controle eenheden naar de server, via seriële poorten. Een nieuwe mogelijkheid, geïntroduceerd in standaard

Nadere informatie

TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids

TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids STAP 1: DE APPARATEN VERBINDEN Figuur 1 (ver.e) QIG-SS07232003 ** Schakel Uw DSL/Kabel Modem in. 1-1. Verbind de adapter met

Nadere informatie

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion Deze beknopte handleiding voor het configureren van de router bestaat uit 4 delen: - Stapsgewijze beschrijving voor het resetten

Nadere informatie

Technische handleiding BIO-Lezer AxiomLite/AxiomV

Technische handleiding BIO-Lezer AxiomLite/AxiomV Technische handleiding BIO-Lezer AxiomLite/AxiomV Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Installatie handleiding AX-BIO lezer

Nadere informatie

HANDLEIDING. Dit document beschrijft de installatie, configuratie en gebruik van de Netduino Plus 2 monitoring oplossing

HANDLEIDING. Dit document beschrijft de installatie, configuratie en gebruik van de Netduino Plus 2 monitoring oplossing 1 HANDLEIDING V2.0.2.0-2013 Dit document beschrijft de installatie, configuratie en gebruik van de Netduino Plus 2 monitoring oplossing Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Software installatie...

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 1 3 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen Hoofdstuk 2 Problemen oplossen In dit hoofdstuk staat informatie over het oplossen van problemen met de router. Snelle tips Hier volgen een aantal tips voor het oplossen van eenvoudige problemen. Start

Nadere informatie

Simmpl provisioning-handleiding voor Tiptel IP2x en Yealink T2x toestellen

Simmpl provisioning-handleiding voor Tiptel IP2x en Yealink T2x toestellen Koldingweg 19-1 9723 HL Groningen Simmpl provisioning-handleiding voor Tiptel IP2x en Yealink T2x toestellen v060516rh Postbus 5236 9700 GE Groningen T (050) 820 00 00 F (050) 820 00 08 E callvoip@callvoip.nl

Nadere informatie

Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch

Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch Toepassingsmogelijkheden Creëer een netwerk voor meerdere gebruikers, en deel het Internet in een handomdraai, zonder hier een ander stukje software voor

Nadere informatie

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation Nederlands Leveringsomvang tiptel IP 282 of tiptel IP 280 handset Ethernet kabel Krulsnoer (kabel

Nadere informatie

SmartRevit SmartAssemblies Etcetera

SmartRevit SmartAssemblies Etcetera De-installeer eerst alle tools die u van Itannex heeft. SmartRevit SmartAssemblies Etcetera Zorg dat u de laatste versie van Revit heeft geïnstalleerd, inclusief alle updates. Het systeem moet verbinding

Nadere informatie

Handleiding integratie CF iviewer CT-iViewer

Handleiding integratie CF iviewer CT-iViewer Domotechnology BVBA Dikberd 34 unit 1a 2200 HERENTALS België Handleiding integratie CF iviewer CT-iViewer TEL: 014/72.00.30 MAIL: info@domotechnology.be SITE: www.domotechnology.be CT-iViewer Inhoudstabel

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids 02-2017 / v2.0 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking - RE11S x 2 - CD met meertalige QIG en gebruikershandleiding -

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding ACM IP module Aanvullende informatie Artikel: RP128AB01 Versie : januari 2008 Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565)

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Indien de ADSL router en computer correct zijn aangesloten en u via de computer toegang heeft tot het internet, kan het configuratie menu van de

Nadere informatie

xxter Mobotix T24 configuratie

xxter Mobotix T24 configuratie xxter Mobotix T24 configuratie Setup / instellingen voor VoIP De Mobotix T24 kan in samenwerking met xxter als video intercomsystem werken. De configuratie zoals beschreven in dit document is getest. Andere

Nadere informatie

Het aansluiten van uw Victron op een computer; met VE Bus Quick Configure

Het aansluiten van uw Victron op een computer; met VE Bus Quick Configure Het aansluiten van uw Victron op een computer; met VE Bus Quick Configure Voor het aansluiten van uw Victron op een computer is het volgende belangrijk: - Alleen identieke modellen met VE Bus software

Nadere informatie

Installeren van de applicatie en aanmelden van de radiatoren

Installeren van de applicatie en aanmelden van de radiatoren Installeren van de applicatie en aanmelden van de radiatoren 1. Maak verbinding met het draadloze netwerk via uw mobiele telefoon of tablet. 2. Download de NEXHO applicatie (er bestaan meerdere om U toe

Nadere informatie

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Invoeren ip-adresgegevens

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Invoeren ip-adresgegevens Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion Deze beknopte handleiding voor het configureren van de router bestaat uit 2 delen: - Stapsgewijze beschrijving voor het invoeren

Nadere informatie

Captive Portal Ready Hotspotsystem

Captive Portal Ready Hotspotsystem *** LEES DIT EERST *** Het pakket met het label Captive Portal Ready bevat firmware en managementfunctie(s) van derden. Het product heeft verschillende eigenschappen, configuratie en capaciteiten dan die

Nadere informatie

Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport

Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport Introductie Jouw Nabaztag heeft geen specifieke voorgeprogrammeerde instellingen. Nabaztag weet hoe hij moet verbinden met een Wi-Fi netwerk, indien:

Nadere informatie

Uw persoonlijke account

Uw persoonlijke account Uw persoonlijke account 1 Inhoud Inleiding... 3 1. Inloggen Mijnsmartalarm... 4 2. Aansluiten basiscentrale... 5 2.1 Model zwart... 5 2.2 Model wit... 5 3. Bediening alarmsysteem... 6 3.1 Alarm... 7 2.1.1

Nadere informatie

Hoe de 2N EasyRoute te configureren

Hoe de 2N EasyRoute te configureren Hoe de 2N EasyRoute te configureren Joffrey Kater In opdracht van com8 NV Versie 1.0 21 juli 2010 2N EasyRoute Configuratie Download de laatste firmware vanaf: http://www.2n.cz/en/products/umts/easyroute/downloads/

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING ZTE MIFI ROUTER

INSTALLATIE HANDLEIDING ZTE MIFI ROUTER INSTALLATIE HANDLEIDING ZTE MIFI ROUTER Copyright 2016. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Snel op weg met e.dentifier2

Snel op weg met e.dentifier2 Snel op weg met e.dentifier2 U kunt uw e.dentifier2 gekoppeld of los gebruiken. De verschillen tussen beide methoden leggen we hier uit. Ook vindt u hier antwoord op de veelgestelde vragen. Gekoppeld gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker Gebruikershandleiding Wi-Fi Versterker De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD Introductie van de Wi-Fi versterker... 5 Inhoud van de verpakking... 5 Systeemvereisten... 6 Hardware Installatie...

Nadere informatie

Na enige tijd ziet u het volgende scherm. De gegevens zijn uit de GSM kiezer gehaald.

Na enige tijd ziet u het volgende scherm. De gegevens zijn uit de GSM kiezer gehaald. Handleiding GSM Kiezer PL SW versie 8.8.1 Start het programma GSM-SW op. Nu verschijnt het hoofdmenu. Sluit de usb kabel aan van de GSM kiezer. De driver wordt geinstalleerd. Het volgende scherm wordt

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 353000 Module Toetsenbord Sfera Installatiehandleiding 06/12-01 PC 2 Module Toetsenbord Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Hoofdfuncties

Nadere informatie

RS BA-1 settings Opgesteld door Rens, PA1RVL op 15-10-2012 1

RS BA-1 settings Opgesteld door Rens, PA1RVL op 15-10-2012 1 RS BA-1 settings Opgesteld door Rens, PA1RVL op 15-10-2012 1 INHOUD Inleiding 3 De basiscomputer 4 De remotecomputer 9 Het geheel in gebruik nemen 14 Errors 15 2 Inleiding De basiscomputer is de computer

Nadere informatie

Simmpl provisioning-handleiding voor Tiptel IP2x en Yealink T2x toestellen

Simmpl provisioning-handleiding voor Tiptel IP2x en Yealink T2x toestellen Koldingweg 19-1 9723 HL Groningen Postbus 5236 9700 GE Groningen Simmpl provisioning-handleiding voor Tiptel IP2x en Yealink T2x toestellen v070614mt T (050) 820 00 00 F (050) 820 00 08 E callvoip@callvoip.nl

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoud

Inhoudsopgave. Inhoud Inhoudsopgave Inhoud 1 Instellingen in de recorder... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Meer instellingen... 2 1.3 DDNS... 3 1.4 Serienummer... 3 2 Registreren van de recorder... 4 2.1 Website... 4 2.2 Registreren

Nadere informatie

Wi-Fi installatie. Inleiding

Wi-Fi installatie. Inleiding Wi-Fi installatie Inleiding De Solar Wi-Fi module is een data logging module. Met de functie plug & play kan de WiFi module eenvoudig informatie van uw PV-installatie verzamelen. Met de geïntegreerde Wi-

Nadere informatie

Mobiele App voor VERSA alarmsystemen Versa_control_qs_nl 07/16. Configuratie handleiding

Mobiele App voor VERSA alarmsystemen Versa_control_qs_nl 07/16. Configuratie handleiding VERSA CONTROL Mobiele App voor VERSA alarmsystemen Versa_control_qs_nl 07/16 Configuratie handleiding Het VERSA, VERSA IP en VERSA Plus alarmsysteem kan ook worden bediend vanaf een mobiel apparaat (Smartphone

Nadere informatie

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Handleiding

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Handleiding WBelectronics Infinity USB Phoenix - Handleiding Introductie Dank u voor de aanschaf van de Infinity USB Phoenix van WB Electronics! Het installeren van de Infinity USB Phoenix geschiedt in 3 eenvoudige

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor Egardia Huiscentrale (model GATE-01) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website Egardia www.egardia.com Klantenservice Meer informatie

Nadere informatie

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s h a n d l e i d i n g N I - 7 0 7 5 3 2 n e d e r l a n d s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Simmpl configuratiehandleiding voor Gigaset N720IP MultiCell DECT

Simmpl configuratiehandleiding voor Gigaset N720IP MultiCell DECT Koldingweg 19-1 9723 HL Groningen Postbus 5236 9700 GE Groningen Simmpl configuratiehandleiding voor Gigaset N720IP MultiCell DECT v200217mt T (050) 820 00 00 F (050) 820 00 08 E callvoip@callvoip.nl W

Nadere informatie

Patton Smart-Link M-ATA-1

Patton Smart-Link M-ATA-1 Patton Smart-Link M-ATA-1 Deze unit kent twee manieren van werken op een Ethernet aansluiting: 1. DHCP client, de unit ontvangt een IP adres vanuit een in het netwerk aanwezige DHCP server. 2. Vast IP

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 1.0)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 1.0) Internet Control Station Kijk regelmatig op www.klikaanklikuit.nl voor updates Snel aan de slag Installatiegids (versie 1.0) ICS-1000 Het grootste gemak in draadloos schakelen. Eenvoudig uit te breiden

Nadere informatie

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 2 Inhoud Inleiding... 5 Inrichting SequreBox Cloud... 5 1. Inloggen... 6 2. Abonnementen voeg camera toe... 8 3. Controleer beelden... 9 4. Camera Stel Alarm

Nadere informatie

INSTRUCTIE PC Software installeren

INSTRUCTIE PC Software installeren INSTRUCTIE PC Software installeren XP/WIN7/WIN8 Index: 1. Software downloaden naar uw PC 2. Software installeren op uw PC 3. Software instellen op uw PC 4. Firewall instellen 5. Voor eerste gebruik instellen

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS IP CAMERA BABYFOON VERSIE FEBRUARI 2015

INSTALLATIEGIDS IP CAMERA BABYFOON VERSIE FEBRUARI 2015 INSTALLATIEGIDS IP CAMERA BABYFOON VERSIE FEBRUARI 2015 INHOUD Modellen... 1 In de doos... 1 Installatie IP Camera Babyfoon... 2 Stap 1: aansluiten... 2 Stap 2: software downloaden... 2 Stap 3: software

Nadere informatie

Handleiding Remote Engineer Client

Handleiding Remote Engineer Client Handleiding Remote Engineer Client http://www.remoteengineer.eu/ Inhoudsopgave Blz. 1. Algemeen 3 2. RemoteEngineer Client installatie 4 3. Eerste keer opstarten 8 4. Layout aanpassen 9 5. Gebruik Autofilter

Nadere informatie

DS 65L. . BUS Ethernet Gateway TECHNISCHE OMSCHRIJVING. TECHNISCHE GEGEVENS Product ID Handleiding geldig voor firmware versie:

DS 65L. . BUS Ethernet Gateway TECHNISCHE OMSCHRIJVING. TECHNISCHE GEGEVENS Product ID Handleiding geldig voor firmware versie: . BUS Ethernet Gateway DS 65L TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze module laat u toe om met 9 toestellen tegelijk over een IP netwerk te communiceren met het Luxom systeem. Alle Luxom modules kunnen hierdoor via

Nadere informatie

ParkinsonThuis Studie. Installatiehandleiding

ParkinsonThuis Studie. Installatiehandleiding ParkinsonThuis Studie. Installatiehandleiding Inhoud Inleiding... 3 1. Installeren van de Pebble app... 4 2. Koppelen van het Pebble horloge en de smartphone... 6 3. Installeren van de Fox Inzicht App...

Nadere informatie

Getting Started SNOM 300

Getting Started SNOM 300 Getting Started SNOM 300 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 FYSIEKE INSTALLATIE... 3 FIRMWARE... 3 AUTOMATISCHE CONFIGURATIE... 4 HANDMATIGE CONFIGURATIE... 5 VEEL VOORKOMENDE

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps Inleiding Stel de Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het product niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Mobiele App voor INTEGRA alarmsystemen Integra_control_qs_nl 06/16. Configuratie Quick start

Mobiele App voor INTEGRA alarmsystemen Integra_control_qs_nl 06/16. Configuratie Quick start INTEGRA CONTROL Mobiele App voor INTEGRA alarmsystemen Integra_control_qs_nl 06/16 Configuratie Quick start Het INTEGRA / INTEGRA Plus alarmsysteem kan ook worden bediend en geconfigureerd vanaf een mobiel

Nadere informatie

Koppelen Centix Datacollecter aan RS-485 device d.m.v. de W&T 58631

Koppelen Centix Datacollecter aan RS-485 device d.m.v. de W&T 58631 Pagina 1 van 10 pagina s. Koppelen Centix Datacollecter aan RS-485 device d.m.v. de W&T 58631 Het is mogelijk om het Centix datacollector (DC) werkstation direct aan te sluiten op de RS-485 device, zonder

Nadere informatie