De geïntegreerde en. Donderdag 14 maart Avondsessie Life Cycle Costing. Kivi Niria

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De geïntegreerde en. Donderdag 14 maart 2013. Avondsessie Life Cycle Costing. Kivi Niria"

Transcriptie

1 De geïntegreerde en strategische Avondsessie oplossing Life Cycle Costing Kivi Niria Donderdag 14 maart 2013

2 Een avondprogramma in 7 stappen 1. Introductie 7. Life Cycle Costing en verder 2. Werksessie 6. De levenscyclus op concernniveau 3.Basistheorie Life Cycle Costing 5. Uitwerking vragen 4. Presentatie werksessie

3 7 stappen nader toegelicht Introductie: wie zijn wij, wie is S&G Asset Management, waarom Life Cycle Costing en toelichting op de indeling van de avond (20 minuten) Life Cycle Costing en verder assetgegevens inzetten voor inzichten op de lange termijn Werksessie: 5 moeilijke vragen over je bedrijfsmiddelen probeer met je groep de antwoorden te vinden (45 minuten) Hoe werkt de levenscyclus van bedrijfsmiddelen op concernniveau, een voorbeeld met vragen aan u Uitwerking vragen in LCCtool welke extra informatie levert deze aanpak op? Basistheorie Life Cycle Costing: werken met kosten en tijd! Presentatie antwoorden op de 5 vragen (elke groep vaardigt 1 persoon af die het gevonden antwoord toelicht).

4 1. Introductie

5 Wie zijn wij? Chenley Mongen Achtergrond: HBO Computer Science Kernfuncties Data analist LCC Software training LCC Software Technische Support Olga van Kampen Achtergrond: economie, sales, communicatie, pr en voorlichting Kernfuncties Consultant en trainer TCO, Life Cycle Costing Account manager Sales person

6 Wie is S&G Asset Management?

7 Historie 1989 < 1998 Realisatie LCC Lite Stichting S&G Realisatie LCC AM/QM Realisatie LCC OPT Trainingen Life Cycle Costing Waardering Energiesector Nederland Reguleringsvraagstukken elektriciteitssector 2011 > Ontwikkeling LCC- ANT: asset normalisation tool Uitbreiding sectoren (luchthavens, rijkswaterstaat, bouwsector) Samenwerking met Signion in Duitsland en KPMG in andere Europese landen Overname bedrijf door investeerdersclub met vertegenwoordigin g Duitse en Belgische partners Ontwikkeling van modules Valuation en budgetting LCC AMQM versie 3.3 met vernieuwde gebruikersinterface Omvangrijke uitbouw en innovatie van de LCC-tools Uitbreiding van het nationale en internationale klantenbestand Ontstaan LCC-Lite Plus

8 S&G Asset Management S&G biedt ondersteuning en oplossingen bij bedrijfsmiddelgerelateerde projecten Leidende marktpositie in Nederland, België en Duitsland

9 S&G Asset Management Softwarepakket: LCC-AM/QM Met de Life Cycle Costing- Asset Management/Quantitative Maintenance is de mogelijkheid om een volledige digitale representatie van uw bedrijfsmiddelen te creëren, beheren en analyseren. Ondersteuning In samenwerking met onze partners ondersteunen wij u bij het beheren en optimaliseren van de levenscycli van uw bedrijfsmiddelen. Hulp bij besluitvorming ten aanzien van de toewijzing van middelen en voor een meer effectieve financiële planning.

10 Vragen die wij helpen beantwoorden Hoe staan we ervoor over vijf jaar? In welke bedrijfsmiddelen kunnen we het beste investeren? Waar moeten we beginnen als we kosten willen reduceren? Hoe zit het met het onderhoud? Wanneer moeten we onze assets precies vervangen? Bespaar ik kosten door het ingezette asset management beleid? RESULTAAT Onze aanpak leidt tot efficiëntie, kwaliteitsverbetering en kostenbesparingen!

11 S&G - Ondersteunt Asset Management 1. Strategisch niveau Asset Eigenaar Visie Prestatie-eisen (definitie opbrengst) en financiering 2. Tactisch niveau Asset Manager Risicobeheer Beleids- en Planvorming Programma management Planning, risico-inventarisatie, strategie en beheer 3. Operationeel niveau Dienstverlener Bouwen en onderhouden van bedrijfsmiddelen Projectmanagement, onderhoud, systeembeheer, egineering design

12 Uitgangspunt: Life Cycle Costing benadering Communicatie LCC Stimuleert Design to Cost Significante Kostenbesparingen

13 2. Werksessie

14 6 groepen, 6 casussen Zoek wie bij jouw kleur hoort, haal de bijpassende vraag bij Chenley op. Overleg: wat is het juiste antwoord en waarom? Beslis wie van de groep het woord doet later in deze bijeenkomst Tijdsbeslag: maximaal 30 minuten

15 3. Theorie LCC

16 Waar draait het om? Hoe bepaal je op basis van kostengegevens over de levenscyclus: welke investeringsoptie in economische zin optimaal is? of je een bedrijfsmiddel moet renoveren dan wel vervangen? hoe lang je nog moet doorgaan met het in stand houden van een bedrijfsmiddel?

17 Definitie en basisprincipes LCC Definitie Principe 1: kostprijs en BEV Principe 2: Complementair kijken Principe 3: Egalisatierente

18 Basistheorie kosten en levenscyslus

19 Basistheorie: de life cycle van assets Productieverlies Concept en definitie Ontwerp en ontwikkeling Realisatie en constructie Onderhoud cq instandhouding Buiten gebruik stellen Zwaartepunt LCC keuzes Point of no return Fase opbrengsten, gegevens verzamelen over instandhouding Kans op kostenbesparing LCC: Scope over totale periode Duur fasen Life Cycle varieert. Vaak is de fase onderhoud cq opbrengsten het langst

20 Basistheorie Definitie met 3 kernwoorden! Life Cycle Costing: Kostprijscalculatie, waarbij alle KOSTEN inclusief RENTE Over de LEVENSCYCLUS meegenomen worden

21 Alle kosten in beeld! , ,00 Voorbeeld Machine Totale kosten details Resultaat Egalisatierente Boekwaarderente Sloopkosten Nieuwe afschr. Adaptief onderh. Correctief onderh. Overige kosten , , , , ,00 -, Jaarlijks gemiddelde: (BEVM Vaste prod )

22 Principe 1: kostprijs en bedrijfseconomisch vervangingsmoment Rente 0% Jaarlijkse uitgaven als in tabel Stoppen en opnieuw beginnen jaarlijks mogelijk 1 jaar = 1 productie-eenheid Jaar Jaar 2 20 Jaar 3 35 Jaar 4 50 Jaar 5 60

23 Principe 1: kostprijs en bedrijfseconomisch vervangingsmoment Kosten Productie Kosten, cumulatief Productie, cumulatief kosten per eenheid Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Bedrijfseconomische levensduur Kostprijs

24 BIOSCOOP OPERA of Bioscoop en opera allebei even leuk (productief, waardevol)

25 Bioscoop Opera Entrée Drankjes 3 x 6 18 Totaal 16 68

26 Dus: bij keuze verlenging of vervanging vergelijk je integrale kosten nieuw met complementaire (toekomstige, beheersbare kosten) oud

27 Principe 3: egalisatierente

28 Principe 3: egalisatierente Uitgangspunt: in een correcte LCC-analyse moet je het rente-effect toepassen op alle uitgaven in de tijd. Binnen de LCC-scope is later geld uitgeven goedkoper dan eerder geld uitgeven: vergelijk dit met het effect in een NCW-berekening In de NCW-benadering ziet dit er uit zoals op de volgende pagina Hierin is een cumulatief rente-effect meegenomen: het bekende rente-op-rente effect. Dit effect nemen wij ook mee in onze benadering!

29 Principe 3: egalisatierente Spreadsheet Netto Contante Waarde (eenvoudig voorbeeld) Rente: 7% Periode Factor 100% 93% 87% 82% 76% 71% 67% 62% 58% 54% 51% Inkomsten Uitgaven Netto CW NCW=

30 De kleine transportonderneming... Investering: 1 transport truck Aanschafwaarde truck: % financiering, aflossing in 2 jaar, rente 7% Truck gaat 3 jaar mee, geen restwaarde Andere kosten niet meegenomen

31 Alleen rente over boekwaarde

32 Eerste jaren kosten hoger dan de kostprijs: tekort extra lenen + rente over deze extra lening Rente over de cash flow Egalisatierente Bij langere periodes, effect dramatisch Hoe fout kan rekenen over gemiddeld geïnvesteerd vermogen zijn

33 De definitie van egalisatierente: Renteberekening over de totale cash-flow die het mogelijk maakt om per tijdseenheid of product een bedrag aan gemiddelde kosten te berekenen dat rekening houdt met fluctuaties van uitgaven gedurende de levensduur.

34 Grove naberekening in Excel (jaar i.p.v. maandniveau en over gemiddeld geinvesteerd vermogen) Truck Investerin g en boekwaard e Boekwaard e rente 7% Egalisatierente 7% over rekening courant boekwaarde rente Inkomsten Rekening courant Investering Aflossing jaar Gemiddeld jaar Gemiddeld jaar Gemiddeld jaar

35 Rekenen zonder egalisatierente over langere periode (over gemiddeld geïnvesteerd vermogen, inclusief levensduurkosten) long lifespan asset Totaal kosten Boekwaarderente Afschrijvingen Onderhoudskosten Overige kosten , , , , , , , , , , ,00 -, Jaarlijks gemiddelde:

36 Rekenen zonder egalisatierente over langere periode (het tijdsaspect van de uitgaven is meegenomen) long lifespan asset Totaal kosten Egalisatierente Boekwaarderente Afschrijvingen Onderhoudskosten Overige kosten , , , , , , , , , , ,00 -, Jaarlijks gemiddelde:

37 Tariefsverschil =

38 4. Presentaties antwoorden

39 Per groep korte presentatie van de antwoorden Vraag Overwegingen in de groep Antwoord

40 Onze vragen aan jou hierbij Buig je je al over dit soort vragen? Als je dit doet, hoe pak je het dan nu aan? Hoe ga je om met tijd, rente, vervangingsmoment, tarief?

41 5. Uitwerking vragen

42 Groep WIT: duurzaam investeren in windenergie Investeren voor de komende 40 jaar Alternatief 1: Alternatief 2: Investering , Investering , levensduur 20 jaar levensduur 40 jaar Sloopkosten Rente 7% Welke optie kiezen?

43 Groep GEEL: een rampzalige roltrap Roltrap (rente 7%) Investering / vervangingswaarde Investering in 1988, levensduur 40 jaar Onderhoudskosten jaarlijks 2.000, vanaf 2012 stijgend met 20% progressief Wanneer vervangen?

44 Groep ROOD: ruzie met de Liftboys Lift Revisiekosten Onderhoud na revisie 2.000, stijgend met 10% per jaar Om de hoeveel jaar reviseren?

45 Groep ORANJE: het dak eraf! Kapot dak bedrijfsgebouw Bouwjaar Nieuw gebouw kost , financiering 5% rente Revisie voor nog 5 jaar financieren tegen 5,5% rente voor Dak vervangen of niet?

46 Groep GROEN: investeren in energiebesparing? GROEN Investering levensduur 15 jaar Energiekosten jaarlijks (2013) GRIJS Investering levensduur 15 jaar Energiekosten jaarlijks (2013)

47 Groep BLAUW: de luchtvaart natuurlijk: passagiersbruggen OPKNAPPEN (10 JAAR) VERNIEUWEN (40 JAAR) Revisie: Investering Rentepercentage: 6% Wat is economisch de beste keuze?

48 6. De levenscyclus op concernniveau

49 Het verhaal van de chemische fabriek Er was eens.

50 Het verhaal van de chemische fabriek Investeringen onderverdeeld Bedrag Levensduur 10 jaar Levensduur 25 jaar Levensduur 40 jaar

51 Het verhaal van de chemische fabriek Vervangingsinvesteringen levensduur 10 jaar Vervangingsinvesteringen levensduur 25 jaar

52 Het verhaal van de chemische fabriek Gemiddelde kosten: periode Opbrengsten: 18 Kosten: 15 Fiscale winst: 3

53 Het verhaal van de chemische fabriek

54 Het verhaal van de chemische fabriek

55 7. Life Cycle Costing en verder

56 De geïntegreerde en strategische oplossing 19 maart 2013

57 Introductie Contactinformatie: S&G Asset Management Adres: Bijsterhuizen 1160B 6546 AS, Nijmegen Nederland Kantoor: Fax:

58 Hoe gedragen bedrijfsmiddelen zich? Hoe komen we achter dit gedrag?

59 Asset Management Maintenance management pakket is onmisbaar om de werkstroom te verbeteren maar u wilt nog beter prioriteiten stellen! Hoe staan we ervoor over vijf jaren? Op welke wijze wordt bepaald of de juiste assets (bedrijfsmiddelen) worden aangeschaft? Waar moeten we beginnen als we kosten willen reduceren? Welk effect heeft het onderhoud? Wanneer dienen assets vervangen te worden? Bespaar ik kosten door asset management toe te passen? Deze vragen kunt u beantwoorden met een geschikt Business Intelligence Systeem dat onafhankelijk werkt en zonder dat u enige aanpassing hoeft te doen aan uw huidige onderhoudssysteem. RESULTAAT Dit leidt tot efficiëntie, kwaliteitsverbetering en mogelijk kostenbesparing.

60 Asset Management Relevante invloeden op het ondernemingsresultaat die te bepalen zijn met behulp van strategisch asset management: Levensduur; Kwantitatieve onderhoudsanalyses; Effect van het onderhoud; Risicomanagement; Prioriteitsbepaling & budgettering; Dataregistratie.

61 Levensduur Life Cycle Levensduuranalyses zijn van groot belang voor: Het toespitsen en optimaliseren van het uit te voeren onderhoud; Het vaststellen van de bedrijfseconomische levensduur; Het voorbereiden van de gegevens voor Reliability Centered Maintenance (RCM). Door het verlengen van de levensduur met 10 jaar worden bij een rentepercentage van 7% de gemiddelde kosten bijna gehalveerd

62 Kwantitatieve onderhoudsanalyses Totaaloverzicht van een gekozen beleid voor de komende jaren: Onderhoud; Vervangingsinvestering; Belangrijkste kosten; Aantal activiteiten; Uitval; Onderhoudsduur.

63 Effect van het onderhoud Heeft een bepaald soort preventief onderhoud effect? Leidt dit tot onderhoud gerelateerde defecten? Zgn. Maintenance Induced Failures.

64 Risico Management Het bepalen van de impact van het risico en de mogelijke maatregelen Voorkomen: de factoren kans of gevolg wegnemen; Verminderen: de factoren kans of gevolg afzwakken; Accepteren: als het verlies acceptabel is voor de organisatie en wanneer het risico kleiner is dan vooraf vastgesteld. Beheersbaar project Assets in goede staat, men loopt weinig risico. Potentiële crisis Assets in kritische staat, de kans op een catastrofe is zeer hoog.

65 Prioriteitsbepaling en Budgettering

66 Prioriteitsbepaling De prioriteitsbepaling m.b.t. de investeringen gaat uit van de toestand en het belang oftewel de impact bij uitval De toestand van een asset kan worden bepaald door een aantal factoren, bijvoorbeeld: Op componentniveau: de mate van corrosie; het aantal storingen; de vervuiling van de olie. Op concernniveau: de locatie; het aantal storingen; het materiaal; het type bedrijfsmiddel.

67 Prioriteitsbepaling De impact/het belang geeft aan hoe belangrijk het ene asset is ten opzichte van andere assets. Voorbeelden daarvan zijn: Het aantal klanten dat afhankelijk is van het bedrijfsmiddel; Het productieverlies dat optreedt door een storing; Veiligheids- en milieuaspecten; Of een combinatie van bovengenoemde zaken.

68 Prioriteitsbepaling en budgettering Met toestands- en impactwaarden en de berekeningsresultaten krijgen bedrijfsmiddelen een bepaalde prioriteit toegewezen Valuation priority models Input valuation data Priority output data I Importan Vierkantsw D State ce Lineair ortel Pythagoras A B ,7-100,0 C ,7-100,0 D ,7 30,0 90,6 E ,7 30,0 90,6 F ,4 25,0 35,4 G ,3 90,0 127,3 - J ,4 10,0 100,0 K ,8 10,0 50,0 L ,3 9,5 30,1 M ,7 10,0 20,6 N ,1 10,0 14,1 O ,7 10,0 20,6 P ,3 9,5 30,1 Q ,8 10,0 50,0

69 Budgettering Vervangingsmethodiek: Wat moet vervangen worden en wanneer? Netwerk Systeem A Systeem B Assetgroep1 Assetgroep 2 Asset 1 Asset 2

70 Dataregistratie Kwaliteitsmanagement

71 Geregistreerde data leert Oracle SAP GIS Normaliseren Genormaliseerde brondata koppelen getest verrijkt verbeterd CSV XLS XML MDB Bedrijfsmiddel databank Beschikbare gegevens worden gekoppeld, verrijkt en gestructureerd.

72 Geregistreerde data leert Relevante bedrijfsmiddelaspecten Type; Capaciteit; Leverancier; Levensduur; Vervangingswaarde; Aantal storingen; Toestand; Locatie gegevens. Onderhoudsaspecten Aantal onderhoudsbeurten; Datakwaliteit; Verschillen in gebieden; Schadebeelden; Oorzaak en gevolg; Maatregelen; Verband tussen oorzaak, gevolg en maatregel.

73 Data analyse resultaten De resultaten zullen leiden tot: Optimale levensduur; Eliminatie van niet effectief onderhoud en verbetering van contraproductief onderhoud (onderhoudsgerelateerde storingen); Verschillende soorten onderhoud gedurende de levensduur; Onderhoudswerkzaamheden door monitoring; Focus op de zgn. cost killers; Verbeterde interne en externe communicatie; Hogere IFRS (Internation Financial Reporting Standards) waarde.

74 Afsluiting

Life-cycle costing en infrastructuur

Life-cycle costing en infrastructuur Life-cycle costing en infrastructuur Een verkenning van de implementatie van life-cycle costing in aanbestedingstrajecten van infrastructurele objecten bij Siemens Nederland. Foto: HSL-Zuid Siemens Nederland

Nadere informatie

Uw verborgen kosten ontdekken zo makkelijk als het ABC

Uw verborgen kosten ontdekken zo makkelijk als het ABC Uw verborgen kosten ontdekken zo makkelijk als het ABC Herinnert u zich activity based costing nog, oftewel ABC? Als dit onderwerp nieuw voor u is: ABC is een manier om de kosten van een product of dienst

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

White Paper. RETScreen. Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat

White Paper. RETScreen. Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat White Paper RETScreen Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat Maak met de gratis RETScreen software zelf de financiële business case voor een project waarbij energiereductie,

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Referentiemodel voor levensduurverlenging van technische assets. Rob van Dongen. VITALLE eindrapport.indd 1 04-10-2011 09:05:14

Referentiemodel voor levensduurverlenging van technische assets. Rob van Dongen. VITALLE eindrapport.indd 1 04-10-2011 09:05:14 Referentiemodel voor levensduurverlenging van technische assets Rob van Dongen VITALLE eindrapport.indd 1 04-10-2011 09:05:14 VITALLE eindrapport.indd 2 04-10-2011 09:05:14 Rob van Dongen Referentiemodel

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde [Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Auteur: KING Datum: februari 2011 Versie: 1.01 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

Duurzaam voorraadbeheer. Meer service met minder werkkapitaal

Duurzaam voorraadbeheer. Meer service met minder werkkapitaal Duurzaam voorraadbeheer Meer service met minder werkkapitaal Inhoudsopgave 1. Voorwoord 4 2. Inleiding 8 3. Minder werkkapitaal met voorraden 14 4. Voorraadmanagement 20 5. Operatie; Het huis op orde

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 1 2 1 2 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 3 4 inhoud Voorwoord 7 1 Speerpunten Asset Managementproces Veiligheid Het

Nadere informatie

Managementgame Catalogus

Managementgame Catalogus Managementgame Catalogus 2 Inhoudsopgave Economie, handel & bedrijf ProSim Classic... 04 ProSim Productie... 06 ProSim Advanced... 08 Business Abroad Management... 10 Businessklas... 12 Overheid City Hall...

Nadere informatie

REBus (Resource Efficient Business Models) Pilot circulair inkopen kantoorinrichting ProRail

REBus (Resource Efficient Business Models) Pilot circulair inkopen kantoorinrichting ProRail REBus (Resource Efficient Business Models) Pilot circulair inkopen kantoorinrichting ProRail With the contribution of the LIFE financial instrument of the European Community Leeswijzer Deze rapportage

Nadere informatie

Trendrapportage ROI van ICT. Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen

Trendrapportage ROI van ICT. Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen Trendrapportage ROI van ICT Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen Trendrapportage ROI van ICT Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen

Nadere informatie

ICT-kosten: theorie in praktijk

ICT-kosten: theorie in praktijk Cross References 6.5 Tegenover kosten moeten opbrengsten staan. Het proces om ICT-kosten te vertalen naar opbrengsten blijkt niet eenvoudig te zijn. Hoe doorzichtiger deze vertaling echter is, hoe eerder

Nadere informatie

Bouw & Techniek Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten? Neem dan contact met ons op:

Bouw & Techniek Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten? Neem dan contact met ons op: Bouw & Techniek Technisch uitblinken met Sportfondsen Nederland NEDERLAND GROEP Sportfondsen uw bouwkundig en installatietechnisch adviseur Sportfondsen Nederland exploiteert niet alleen ruim 300 uiteenlopende

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Ondernemerschap in Transport en Logistiek

Ondernemerschap in Transport en Logistiek ING ING sectormanagement Transport en Logistiek Oktober 2013 Ondernemerschap in Transport en Logistiek Met strategie, leiderschap en stuurinformatie de nieuwe werkelijkheid in Colofon Auteurs ir. M.R.J.

Nadere informatie

Rapport. Action Research Energieneutrale scholen. Het Klimaatverbond, Carolien van Merksteijn & Laury Schepers

Rapport. Action Research Energieneutrale scholen. Het Klimaatverbond, Carolien van Merksteijn & Laury Schepers Rapport Action Research Energieneutrale scholen Het Klimaatverbond, Carolien van Merksteijn & Laury Schepers april 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Bronnenonderzoek 4 1.1 Werkwijze 1.2 Samenvatting inventarisatie

Nadere informatie

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Het CRM 100% succes boek Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Managementsamenvatting Een succesvolle CRM implementatie heeft niets met techniek te maken maar

Nadere informatie

risicomanagement 2.0

risicomanagement 2.0 risicomanagement 2.0 uw nieuwe keurmerk in de kwaliteitsketen expect the unexpected 1 management summary voorwoord hoofdstuk 1 inleiding onderzoeksopzet hoofdstuk 2 analyse van de enquête hoofdstuk 3 conclusies

Nadere informatie

Waarom kiezen voor Cloud Computing?

Waarom kiezen voor Cloud Computing? Waarom kiezen voor Cloud Computing? De grootste verandering in de ICT sinds de opkomst van het internet 1 Een White Paper is een document dat uitgebreide, objectieve en relevante informatie biedt over

Nadere informatie

Shared EDA Centre Business plan

Shared EDA Centre Business plan 2008 Shared EDA Centre Business plan Rick Stroot STRiTec Technical Consultancy Versie 2.1 (22-7-2008) Inhoud Technical Consultancy 1 Achtergrond... 3 2 Doelstellingen... 3 3 Organisatie... 4 3.1 Tijdsbestek...

Nadere informatie

Hoofdstuk: 1 Basisbegrippen

Hoofdstuk: 1 Basisbegrippen ISYF Informatiesystemen Hoofdstuk: 1 Basisbegrippen aant Css: 5 420 Informatieparadigma - blz 8 1.1 Het verband dat tussen informatiesystemen (=IS) en bedrijfsprocessen (=reëel systeem = RS). Geeft de

Nadere informatie