Samenvatting Familierecht Deel II. Horizontale Relaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Familierecht 2012-2013. Deel II. Horizontale Relaties"

Transcriptie

1 Samenvatting Familierecht Deel II Horizontale Relaties Jonathan Van Dooren Met lesnotities van Bram De Roo, Bart de Groote, Jonathan Van Dooren En Roxanne Willems

2 Titel I: Huwelijk Deel II Horizontale relaties Inhoud Hoofdstuk 1: Algemeen o Afdeling 1: Definitie o Afdeling 2: Mensenrechtelijke bescherming o Afdeling 3: Statistieken Hoofdstuk 2: Grondvereisten om te trouwen o Afdeling 1: Twee personen van verschillend of hetzelfde geslacht o Afdeling 2: Huwbare leeftijd o Afdeling 3: Toestemming van de aanstaande echtgenoten Algemeen De verloving Gemis aan toestemming Huwelijk van geesteszieken Schijnhuwelijk Gedwongen huwelijk Gebrek in toestemming (Wilsgebreken) Bedrog Geweld Dwaling o Afdeling 4: Instemming van de ouders Weigering o Afdeling 5: Geen vorig niet-ontbonden huwelijk o Afdeling 6: Geen verwantschap in verboden graad (huwelijksbeletselen) Hoofdstuk 3: Vormvereisten om te trouwen o Afdeling 1: Aangifte van het huwelijk o Afdeling 2: Formaliteiten bij de huwelijksvoltrekking Hoofdstuk 4: Sanctieregeling o Afdeling 1: Voorkomende huwelijksbeletselen o Afdeling 2: Vernietigende huwelijksbeletselen Hoofdstuk 5: Bewijs van het huwelijk o Afdeling 1: Principe o Afdeling 2: Uitzonderingen Hoofdstuk 6: Gevolgen van het huwelijk o Afdeling 1: Het primair huwelijksstelsel De Artikelen 212 tot 224 BW Vorderingen van echtgenoten betreffende hun huwelijks(vermogens)stelsel o Afdeling 2: Het wettelijk huwelijksvermogensstelsel Algemeen 2

3 Actief Baten van de eigen vermogens o Goederen eigen omwille van hun oorsprong o Goederen eigen omwille van hun aard Accessoria (7) Strikt persoonlijke goederen (5) Baten van het gemeenschappelijke vermogen Bijzondere problemen Passief Onderscheid bijdrage en verbintenis Definitief passief o Eigen schulden Omwille van oorsprong Omwille van aard (4) o Gemeenschappelijke schulden Opsomming van 7 Voorlopig passief o Verhaalrecht van de schuldeisers met betrekking tot eigen schulden o Verhaalrecht van de schuldeisers met ebtrekking tot gemeenschappelijke schulden Schulden tussen echtgenoten Bestuur Inleiding 3 vormen Het bestuur van het gemeenschappelijk vermogen o Begrip en doelgebondenheid o De regel Het gelijktijdig bestuur Handelingen die onder gelijktijdig bestuur vallen (6) De gehoudenheid van de andere echtgenoot o Uitzondering: Het alleenbestuur o Uitzondering: Het gezamenlijk bestuur 4 categorieën handelingen Het bestuur van het eigen vermogen Beveiligingsmaatregelen en sancties o Rechterlijke machtiging o Rechterlijk verbod o De nietigverklaring o De vergoeding o Ontneming van bestuursbevoegdheden o Gerechtelijke scheiding van goederen 3

4 Ontbinding, vereffening, verdeling Oorzaken en ogenblik van ontbinding o 1-7 De postcommunautaire onverdeeldheid o Algemeen o Bijzondere problemen (4) Boedelbeschrijving Vereffening o 5 Verrichtingen (Chronologisch) Samenstelling van de boedels Opmaken van de vergoedingsregelingen Verrekening van de lasten Verrekening van de vergoedingen Verdeling van de netto- baten (verdeling) Verdeling o Beginsel van de verdeling bij helften (Art BW) o Het recht van toewijzing bij voorrang (Art. 1446) o Heling (Art BW) o Kosten van vereffening en verdeling (Art BW) Casusles: Vereffening en verdeling o Afdeling 3: Overgangsrecht Algemene beginselen inzake overgangsrecht Echtgenoten gehuwd onder het vroegere wettelijk stelsel Ingeval van verklaring tot handhaving Zonder verklaring tot handhaving o De retroactiviteitstheorie o De ontbindingstheorie o De continuïteitstheorie Hoofdstuk 7: Ontbinding van het huwelijk o Zie boek Titel II: Echtscheiding en scheiding van tafel en bed Hoofdstuk 1: Echtscheiding o Afdeling 1: Algemeen Historiek en evolutie Twee gronden en twee procedures o Afdeling 2: Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk (EOO) Gronden tot echtscheiding 3 gronden/mogelijkheden Procedure 4

5 Gevolgen Algemeen Lot van huwelijksvoordelen en contractuele erfstellingen Uitkering na echtscheiding Ouderlijk gezag o Afdeling 3: Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) Grondvereisten De voorafgaande overeenkomsten Regelingsakte Familierechtelijke overeenkomsten Facultatief: Een notariële boedelbeschrijving Procedure Bevoegde rechtbank Verloop Wijzigbaarheid van de voorafgaande overeenkomsten tijdens de procedure Lot van de voorafgaande overeenkomsten na afstand van de procedure Brug van EOT naar EOO Rechtsmiddelen Overschrijving van het echtscheidingsvonnis Gevolgen van de echtscheiding Algemeen Wijzigbaarheid van de voorafgaande overeenkomsten na echtscheiding o In onderling akkoord o Op eenzijdig verzoek Hoofdstuk 2: Scheiding van tafel en bed o Afdeling 1: Inhoud van de instelling o Afdeling 2: Gronden o Afdeling 3: Procedure o Afdeling 4: Gevolgen o Afdeling 5: Beëindiging Regelingsakte Overeenkomsten met betrekking tot de kinderen Overeengekomen alimentatie voor de ex- echtgenoot 5

6 Titel II: Wettelijke samenwoning Hoofdstuk 1: Algemeen Hoofdstuk 2: Grondvoorwaarden Hoofdstuk 3-4: Statuut Hoofdstuk 5: Beëindiging o Afdeling 1: Oorzaken van de ontbinding o Afdeling 2: Gevolgen (erfenis) Titel IV: Feitelijke samenwoning Hoofdstuk 1: Algemeen Hoofdstuk 2: Verhouding tussen feitelijk samenwonenden onderling o Afdeling 1: Met betrekking tot de persoon van de partners o Afdeling 2: Met betrekking tot de goederen van de partners Hoofdstuk 3: Verhouding tussen feitelijk samenwonenden en derden o Afdeling 1: Onrechtmatige daad van een derde o Afdeling 2: Huren van de gezinswoning o Afdeling 4: Beslag op de inboedel Het Examen 6

7 Hoofdstuk 1: Algemeen Art BW Deel II: Horizontale relaties Titel I: Huwelijk Afdeling 1: Definitie Definitie Een instituut waartoe twee personen toetreden d.m.v. een vormgebonden overeenkomst, met als kern het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap Afdeling 2: Mensenrechtelijke bescherming Recht te huwen voor mannen en vrouwen van huwbare leeftijd is gewaarborgd door onder meer Art. 12 EVRM o Recht op hertrouwen zonder wachttermijn Bv. Eerste huwelijk ontbonden a scheiding of door overlijden van partner Vroeger was er soms een wachttermijn o Recht op vrije keuze van huwelijkspartner Hieruit niet het Homo- huwelijk afleiden Aantal huwelijken neemt af Wettelijke samenwoning zit in de lift o Dit biedt minder bescherming dan het huwelijk Afdeling 3: Statistieken 7

8 Hoofdstuk 2: Grondvereisten om te trouwen Afdeling 1: Twee personen van verschillend of hetzelfde geslacht Het huwelijk is nu geslachtsneutraal o Art. 143 BW: kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van hetzelfde geslacht Dus ook homo s en lesbiennes o Maar: Art. 315 BW is niet van toepassing op het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht = Vaderschapsregel Afstammingsrecht is gecreëerd uit biologische werkelijkheid Hier onmogelijk! Wel adoptie mogelijk Biologisch realisme is nodig in het afstammingsrecht = 18 jaar (Art. 144 BW) o Niet altijd zo geweest o 1990: 21 jaar tot meerderjarigheid o Meisjes konden al trouwen op 15 jaar Afdeling 2: Huwbare leeftijd Maar: de jeugdrechtbank kan om gewichtige redenen het verbod om voordien te huwen opheffen (Art. 145 BW) o Wat zijn gewichtige redenen? (blanco norm) Vroeger 1980: schoolvoorbeeld: zwangerschap Want huwelijks kind heeft veel meer rechten Anders een bastaardkind en minder rechten Nu: zwangerschap is niet de meest dwingende reden meer Want prenatale erkenning Wat dan wel nu? Minderjarige die trouwen voor verblijfsrecht? Neen, want misbruiken van burgerlijk recht om vreemdelingenrecht te ontduiken Ook niet financiële redenen WEL! De intentie om een duurzame levensgemeenschap te stichten is een gewichtige reden o Ontheffing van leeftijdsvereiste Hoger beroep: binnen de 8 dagen na de kennisgeving per gerechtsbrief van het vonnis o Afwijkende regeling van het gemeenrecht 8

9 Afdeling 3: Toestemming van de aanstaande echtgenoten Algemeen o Er is geen huwelijk wanneer er geen toestemming is (Art. 146 BW) Toestemming Je wordt partij o marriage by proxy en postuum huwelijk = Onmogelijk Mariage by proxy huwelijk via een naaste (door middel van vertegenwoordiger) In Angelsaksische landen kan dit wel = huwelijk door een handschoen Postuum huwelijk Een van de aanstaande is overleden 1 maal gebeurd en dan ongeldig verklaard o Huwelijk in extremis kan wel In de haast Schoolvoorbeeld: huwelijk van iemand die gaat sterven Veel ontheffingen van regels mogelijk Vrijstelling van aangifteverplichting Geen wachttermijn van 14 dagen Niet in een openbare plaats voltrekken o Instemming van de ouders van de minderjarige bruid of bruidegom Instemming Je wordt geen partij, enkel akkoord nodig o Geen vorig niet- ontbonden huwelijk o Geen bloed- of aanverwantschap in verboden graad Uitzondering op de genotsbekwaamheid Eugenetische ratio: anders mongooltjes Afwezigheid van huwelijksbeletselen De verloving o De verloving = een feitelijke toestand o Juridisch Wederzijdse verbintenis om met elkaar te trouwen is nietig (in strijd met de openbare orde) Afdwinging is onmogelijk Verbreking van de verloving kan soms aanleiding geven tot toepassing van Art BW Niet contractueel, want juridisch is er geen contract Indien verloving verbroken in omstandigheden die schadelijk of beledigend zijn o Bv.: Alles is geregeld en 1 van de 2 komt gewoonweg niet opdagen o Juridische oplossing: moreel en materiele schade Moreel: laag begroot, vaak symbolische euro Materieel: kosten die gemaakt zijn, zijn verhaalbaar 9

10 Ook art BW kan worden ingeroepen Om verlovingsringen terug te krijgen Alle schenkingen gedaan ten voordele van het huwelijk, vervallen indien het huwelijk daarop niet volgt Gemis aan (inhoudelijke) toestemming o Formeel is de toestemming OK, maar inhoudelijk schilt er iets o Huwelijk van geesteszieken, alcoholici en gedrogeerden Geen bewuste toestemming Bv.: verlengde minderjarige kan die huwen? Ja, met toestemming ouders Bv.: Gerechtelijk onbekwaamverklaarden? Kunnen niets, ook niet toestemmen met huwelijk Bv.: Alcohol na de vrijgezellenavond Appreciatie door ambtenaar van de burgerlijke stand Bv.: Onder invloed van drugs Moeilijk o Schijnhuwelijken Enkel formele toestemming, kennelijk niet gericht op een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op een verblijfsrechtelijk voordeel (zie Art. 146bis BW) Definitie in de wet Goed begrijpen Er is geen huwelijk maar wel een schijnhuwelijk! Wanneer de intentie van minstens 1 van beide echtgenoten kennelijk niet verbonden is met een duurzame levensgemeenschap Vaak voor ontduiking vreemdelingenrecht Kunnen illegalen dan nooit met elkaar trouwen? Klassiek als schijnhuwelijk beschouwd Maar het mag Anders strijdig met Art. 12 EVRM Beoordeling gebeurt door de ambtenaar van de burgerlijke stand Moeilijk: kan niet in hun hoofd kijken Indicaties Ministeriële Omzendbrief van 17 december 1999 inzake de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk (BS 31 december 1999) Bevat indicaties voor een schijnhuwelijk Niet omdat het aan een indicatie voldoet dat het een schijnhuwelijk is Bv.: o Partijen kunnen elkaar enkel verstaan met een tolk o Belangrijkere aanwijzing is: verhalen van eerste ontmoeting verschillen sterk van elkaar o Ook: een van de huwelijkspartners woont al op duurzame wijze samen met een andere persoon 10

11 o Zeer groot leeftijdsverschil Zeker niet doorslaggevend o Een van de huwelijkspartners zit in de prostitutie o Verschillende indicaties moeten vervuld zijn Tegen de weigering van de ABS om het huwelijk te voltrekken (op grond van een vermoeden van schijnhuwelijk) (Art. 167, laatste lid BW) is verhaal mogelijk Bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, rechtsprekend zoals in kort geding (Art. 587, eerste lid, 9 Ger.W.) (Weigering is een administratieve rechtshandeling) Ook strafrechtelijk gestraft o Gedwongen huwelijken Aangegaan zonder vrije toestemming van beide echtgenoten en de toestemming van minstens een van de echtgenoten werd gegeven onder geweld of bedreiging (zie Art. 146ter BW) Te onderscheiden van gearrangeerd huwelijk Strafrechtelijk bestraft (Art. 391sexies Sw.) Gebrek in de toestemming (wilsgebreken) o Beperktere toepassing dan in het algemeen verbintenissenrecht omwille van de stabiliteit van het huwelijk, maar tendens tot soepelheid o Bedrog: wordt niet aanvaard inzake huwelijk (Cass. 17 juli 1925) En mariage il trompe qui peut o Dwaling in de persoon wordt aanvaard (Art. 180 BW) = over de burgerlijke of de fysische identiteit van de huwelijkspartner (Bv. naam, tweelingbroer/zus) Niet over de burgerlijke staat (zie Cass. 17 juli 1925) Bv. Gelogen dat je 3 maal gescheiden bent Indien een beroep op dwaling in de persoon mislukt om de nietigverklaring van het huwelijk te vragen, kan altijd de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk worden aangevraagd Evolutie naar dwaling omtrent de essentiële hoedanigheden van de persoon Het (on)vermogen tot geslachtsverkeer Bv. Man die loog over impotentie De burgerlijke staat Het gerechtelijk verleden Bv. Ex- verkrachter 11

12 o Geweld Is eerder uitzonderlijk Enkel morele druk volstaat niet voor de nietigverklaring Afdeling 4: Instemming van de ouders van een minderjarige Weigering o Één ouder die weigert De jeugdrechtbank kan machtiging tot het huwelijk verlenen indien zij de weigering ongegrond acht o Beide ouders weigeren De jeugdrechtbank kan slechts machtiging tot het huwelijk verlenen als zij de weigering een misbruik acht te zijn Bv.: Boerenzoon trouwt met iemand anders dan de persoon die de ouders voor ogen hadden En wou weg Ouders verhinderen het om goedkope werkkracht niet kwijt te geraken (Zie Art. 148 BW) Komt niet vaak voor Afdeling 5: Geen vorig niet-ontbonden huwelijk Men mag geen tweede huwelijk aangaan voor de ontbinding van het eerste (Art. 147 BW) o Lijkt logisch, maar vaker problemen dan je denkt Bv.: IPR Mensen zijn gescheiden in het buitenland ( Bv.: verstoting) en deze scheiding wordt niet erkend en men trouwt hier ter goeder trouw Bigamie (en polygamie) zijn verboden en strafbaar (Art. 391 Sw.) Afdeling 6: Geen bloed- of aanverwantschap in verboden graad (huwelijksbeletselen) Art. 161 BW: o Absoluut huwelijksverbod tussen ouders en kinderen Huwen met bloedeverwanten in de rechte lijn mag nooit o Relatief huwelijksverbod tussen schoonouders en schoonkinderen, stiefouders en stiefkinderen In dit geval aanverwanten Enkel natuurlijk indien huwelijk waarmee de aanverwantschap ontstond is ontbonden Blijven ook na dit huwelijk schoonouders Hieruit kan je onthoffen worden door een KB Vroeger ook absoluut Na rechtspraak door Grondwettelijk Hof veranderd 12

13 Het in Art. 161 BW bedoelde verbod voor aanverwanten (met andere woorden het huwelijksverbod tussen schoonouders en schoonkinderen, stiefouders en stiefkinderen), kan door de Koning om gewichtige redenen worden opgeheven (Art. 164 BW) o Brief aan dienst familierecht FOD justitie o Wel om gewichtige redenen Dus duurzame levensgemeenschap die ontstaat o Na de wet van 15 mei 2007, als gevolg van rechtspraak van het Arbitragehof Arbitragehof nr. 157/2006, 18 oktober 2006 In zoverre Art. 161 BW, in samenhang gelezen met de artikelen 163 en 164 BW, het huwelijk tussen een stiefouder en een stiefkind na het overlijden van de echtgenoot die de band van aanverwantschap tot stand heeft gebracht, op absolute wijze verbiedt, schendt het de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met Art. 12 EVRM Art. 162 BW: Absoluut huwelijksverbod tussen broers, zussen, broer en zus o Ook het huwelijk tussen halfbroer en halfzus o Tussen schoonbroer en schoonzus bestaat geen huwelijksbeletsel meer (sinds de wet van 27 maart 2001) Ook geen relatief huwelijksbeletsel, enkel voor schoonouders - schoonkinderen Art. 163 BW: Tussen oom en nicht of neef; tante en nicht of neef o = Relatief huwelijksverbod, vatbaar voor ontheffing bij KB, om gewichtige redenen (zie Art. 164 BW) o Oom en nicht Derde graad o Neef en nicht Vierde graad Geen huwelijksbeletsel 13

14 Hoofdstuk 3: Vormvereisten om te trouwen Formaliteiten vóór het aangaan van het huwelijk: De huwelijksaangifte Formaliteiten bij de voltrekking van het huwelijk Afdeling 1: De aangifte van het huwelijk Welke ambtenaar is bevoegd? (Art. 63 BW) o De ABS van de gemeente waarin één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in Het bevolkingsregister Belgen Het vreemdelingenregister Vreemdelingen Het wachtregister Vluchtelingen o Zo nodig: De ABS van de actuele verblijfplaats Wie moet het huwelijk aangeven? o Één van de aanstaande echtgenoten of beide o Voor voltrekking moet men met 2 zijn, voor de aangifte volstaat 1 persoon Vrijstelling van aangifteverplichting door de Procureur des Konings om gewichtige redenen o Bv. : Huwelijk in extremis Lijst van vereiste documenten voor de aangifte van het huwelijk Art. 64 BW o Versoepeld na 2005 o Alles wat in het rijksregister zit, moet je zelf niet voorleggen Informatieverplichting voor de ABS Hij moet de aanstaande echtgenoten op de hoogte brengen van de mogelijkheid een beroep te doen op maximaal vier getuigen (Art. 64, 5 BW) o Vroeger 2 getuigen verplicht o Ratio? Verschil tussen mensen die burgerlijk en kerkelijk trouwen wegwerken Wachttermijn o Voltrekking van het huwelijk is onmogelijk vóór de 14de dag na de opmaak van de akte van aangifte (= wachttermijn) Ratio? Onderzoek van de ABS naar de grondvoorwaarden Want aangifte huwelijk mag nooit worden geweigerd op basis van schijnhuwelijk o Indien geen voltrekking binnen de 6 maanden na deze 14 dagen: nieuwe akte van aangifte noodzakelijk 14

15 Weigering de akte van aangifte op te maken o Enkel wanneer de aanstaande echtgenoten in gebreke blijven de documenten te overhandigen o Verhaal tegen de weigering bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (Art. 587, eerste lid, 9 Ger. W. j art. 63, 4, tweede lid BW) Weer zoals in kort geding Art. 166 BW + Art. 75 BW Afdeling 2: Formaliteiten bij de huwelijksvoltrekking In het openbaar o Iedereen moet aanwezig kunnen zijn op het moment dat het huwelijk voltrokken wordt In persoon, ten overstaan van de ABS die de akte van aangifte heeft opgemaakt In het gemeentehuis of op een andere openbare plaats met een neutraal karakter, waarvan de gemeente het uitsluitend gebruiksrecht heeft o Chique restaurant? Neen, want gemeente heeft niet het exclusieve gebruiksrecht o Ook niet in kerk Niet neutraal Aanwezigheid van getuigen is facultatief; maximum vier zijn toegelaten Voorlezing van (excerpten uit) het primair huwelijksstelsel (Art BW) Aanname van de verklaring van de echtgenoten één na één dat zij elkaar willen aannemen tot echtgenoten (= cruciaal!) o Na het 2 e Ja- woord Huwelijk is voltrokken en rechtsgeldig Verklaring in de naam der wet dat zij door de echt verbonden zijn Onmiddellijk daarna Opmaak huwelijksakte 15

16 Hoofdstuk 4: Sanctieregeling Bij niet- naleving van grond- of vormvereisten Afdeling 1: Preventief: voorkomende huwelijksbeletselen Brengen de geldigheid v/h huwelijk niet in gedrang Afdeling 2: Repressief: vernietigende huwelijksbeletselen Leiden tot volstrekte of betrekkelijke nietigheid Bv. : Trouwen met bloedverwanten in de rechte lijn Zijn volstrekt nietig (Art. 184 BW): o Huwelijken van minderjarigen zonder ontheffing van leeftijdsvereiste o Huwelijken van geesteszieken o Schijnhuwelijken en gedwongen huwelijken o Bigame huwelijken o Huwelijken tussen bloed- of aanverwanten in verboden graad o Niet aangegeven huwelijken o Huwelijken gesloten door een onbevoegde ABS Bv.: In gemeente trouwen waar het niet is aangegeven Bv.: Huwelijk tussen dementerende bejaarden voltrokken door beambte van de burgerlijke stand, erna ondertekend door schepen van de burgerlijke stand Analyse: onbevoegde ambtenaar clandestien huwelijk of niet? Enkel indien ze het subjectief element van bedrieglijk opzet voldaan hebben! Maar ook wel nog genoeg geestesbekwaam? Best bellen naar de Procureur des Konings is nietig verklaard o Niet in het openbaar aangegane huwelijken (Art. 191 BW) Verzamelnaam = clandestiene huwelijken Pejoratieve naam! Voor niet aangegeven huwelijken of onbevoegde ABS of niet openbaar normaal voorkomende huwelijksbeletselen die toch zullen leiden tot nietigheid Nietigverklaring vereist naast een objectief, ook een subjectief element: bedrieglijk opzet (door de rechter te appreciëren) 16

17 Is betrekkelijk nietig (Art BW): o Het huwelijk aangetast door een wilsgebrek o Nietigheid te vorderen door de echtgenoot die in dwaling werd gebracht maar vordering niet meer ontvankelijk wanneer de samenwoning is voortgezet meer dan zes maanden nadat de dwaling door de echtgenoot is ontdekt Gevolgen van een nietig(verklaard) huwelijk o Blijft geldig tot het (definitieve) vonnis Pas dan is het huwelijk nietig verklaard Wanneer is het vonnis definitief? REA (Art. 596 Ger. W.: staat van personen REA exclusief bevoegd! verklaart het nietig Moet betekend worden Dan 1 maand Indien geen beroep: kracht van gewijsde! o Het vonnis geldt erga omnes o Werkt ex nunc en ex tunc Ook retroactief (ex tunc) Bv.: Huwelijk dat nietig verklaard gaat worden, maar men is aan het scheiden Al het alimentatiegeld dat ten onrechte betaald werd, moet terugbetaald worden o Van zodra het vonnis dat de nietigverklaring uitspreekt, definitief is, wordt het huwelijk geacht nooit te hebben bestaan Twee verzachtingen: o Het putatief huwelijk (Art. 201 BW) Aan een nietig huwelijk worden bepaalde gevolgen toegekend, wegens de goede trouw van minstens één echtgenoot = pendelbeweging der ficties Eerste fictie Alle uitschakelingen van de dingen die tijdens huwelijk zijn gebeurd Tweede fictie Er worden wel enkele gevolgen toegepast o Door ter goeder trouw van één van de echtgenoten o Goeder trouw moet bewezen worden Niet vermoed Ten voordele van de echtgeno(o)t(en) te goeder trouw Gevolgen van het putatief huwelijk: Enkel deze gerealiseerd vooraleer het huwelijk definitief nietig is (met andere woorden vóór het ogenblik waarop het vonnis dat de nietigverklaring uitspreekt in kracht van gewijsde treedt) Dus: nietigheid ex nunc, niet ex tunc 17

18 o Het nietig verklaarde huwelijk heeft steeds gevolgen ten voordele van de kinderen Ook al is geen van beide echtgenoten te goeder trouw geweest Art. 202 BW Bv.: De vaderschapsregel 18

19 Hoofdstuk 5: Bewijs van het huwelijk Afdeling 1: Principe Bewijs wordt geleverd via de akte van huwelijksvoltrekking, ingeschreven in het register van de burgerlijke stand (Art. 194 BW) Zie de artikelen 194 tot en met 200 BW Afdeling 2: Uitzonderingen 19

20 Hoofdstuk 6: Gevolgen van het huwelijk Overzicht Primair huwelijksstelsel (Art BW) De vaderschapsregel (Art BW) Erfrecht van de langstlevende echtgenoot (Art. 745bis- septies BW en 915bis BW) Secundair huwelijksvermogensstelsel (Art BW) Stelling van de Prof Meerdere ideale partners voor het huwelijk De ene ware bestaat niet In een relatie zijn er nooit twee evenwaardige partners o Niet intellectueel gelijkwaardig o Niet economisch gelijkwaardig Voor economisch zwakste partner is huwelijk altijd de beste optie Vaak met scheiding van goederen Verkeerd Want wettelijks huwelijksvermogensrecht zegt dat dingen die van u zijn voor het trouwen of wat in erfenissen zit altijd van u blijft Waarom niet trouwen? o Vrees echtscheiding Uiteengaan wettelijk en feitelijke samenwonende zijn erger! Bij echtscheiding weet je waar je aan toe bent o Vaderschapsregel omzeilen Kan ook anders o Kind naam van de moeder laten hebben Correcte opmerking Afdeling 1: Het primair huwelijksstelsel De artikelen 212 tot 224 BW = Wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten Mix van persoonsrechtelijke en vermogensrechtelijke aspecten Doel: verwezenlijking van de essentie van het huwelijk Duurzame levensgemeenschap tot stand brengen Art. 212 BW De artikelen BW zijn van toepassing door het enkele feit van het huwelijk (Art. 212, eerste lid BW) Op het primair stelsel ent zich het secundair vermogensstelsel o Wettelijk stelsel of o Huwelijkscontract conventioneel stelsel Bij huwelijkscontract kan niet worden afgeweken van het primair stelsel: het gaat om imperatieve bepalingen (Art. 212, tweede lid BW) Is het primair stelsel van toepassing o Na scheiding van tafel en bed? Samenwoningsverplichting en bijstandsverplichting verzwakt, maar getrouwens- en hulpverplichting blijven bestaan 20

21 o Op feitelijk samenwonenden? Neen o Op wettelijk samenwonenden? Gedeeltelijk wel, zie later Het primair stelsel is van dwingend recht, niet van openbare orde o Zie de (evolutie in) de cassatierechtspraak in verband met schadevergoeding na overspelig concubinaat, met als eindpunt: Cass. 1 februari 1989 en Cass. 15 februari 1990 o Bv. : Je kan vergoeding bekomen van de dader als je minnaar die je onderhoudt wordt omvergereden o Hieruit leidt men af dat de getrouwheidsverplichting de openbare orde niet raakt o De andere bepaling dus ook niet, wel van dwingend recht Het huwelijk wijzigt de (gelijke) handelingsbekwaamheid van de echtgenoten niet, behoudens bij toepassing van Art. 476 BW: o Na ontvoogding is de andere echtgenoot van rechtswege curator (Art. 212, derde lid BW) Art. 213 BW Vier persoonlijke huwelijksverplichtingen: Samenwoningverplichting (Niet absoluut, men kan er van afwijken bij overeenkomst) o = Delen van tafel en bed (met echtgenoot) Samen eten en slapen, plicht tot geslachtsgemeenschap o Verkrachting tussen echtgenoten is mogelijk o Overeenkomsten tot feitelijke scheiding zijn mogelijk Echtgenoten moeten onderling kunnen overeenkomen wat een rechter kan beslissen (cf. Art. 223 BW) o Sancties bij niet- naleving van de samenwoningverplichting: Geen directe Gedwongen uitvoering is niet denkbaar, een dwangsom en schadevergoeding eerder theoretisch Wel indirecte Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk, hulp- en bijdrageplicht niet langer afdwingbaar Bv. : Geen alimentatie Degene die weggaat zit in de zwakste positie Op hem weegt een schuldvermoeden (schenden van de samenwoningsverplichting) Getrouwheidsverplichting o = Afwezigheid van geslachtsgemeenschap met een ander dan de echtgenoot o Sanctie bij niet- naleving Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk (Art. 229, 1 BW) 21

22 o Nog altijd de snelste manier om uit de echt te scheiden (bewijs van overspel) Hulpverplichting o = De specifieke onderhoudsverplichting tussen echtgenoten o In principe in natura uitgevoerd, in de echtelijke verblijfplaats In natura Bv. in de supermarkt de rekening betalen o Primeert op de gemeenrechtelijke onderhoudsplicht ex Art. 205 BW Dus als je weinig geld hebt Echtgenoot onderhouden primeert op de gemeenrechtelijke onderhoudsverplichting Bv. de ouders (Art. 205 BW) o Het schuldcriterium speelt voor de toepassing van Art. 213 BW (zelfs na een machtiging van de vrederechter tot afzonderlijk verblijf) Concreet betekent dit Op de echtgenoot die feitelijk gescheiden leeft zonder machtiging weegt een weerlegbaar vermoeden van schuld Wie vertrekt kan zich niet beroepen op de hulpverplichting Wel indien je een gerechtelijke machtiging hebt De feitelijk gescheiden echtgenoot die toepassing van de hulpverplichting vordert ex Art. 213 BW moet bewijzen dat het ontstaan en/of het voortduren van de feitelijke scheiding aan de schuld van de andere echtgenoot te wijten is (=Cassatierechtspraak) Als het aan zichzelf te wijten is, zal hij geen alimentatie krijgen o Hulpverplichting blijft bestaan Tot de echtscheiding definitief is geworden (uitspraak op één eis in kracht van gewijsde) Na EOO Art. 301 BW = Ander allimentatieregime dan hulpverplichting Na EOT In overeenkomst bepalen of allimentatie moet betaald worden Na scheiding van tafel en bed: ten voordele van beide echtgenoten o Sancties bij niet- naleving Echtscheiding (op grond van Art. 229, 1 BW); eventueel familieverlating (Art. 391bis Sw.) Bijstandsverplichting o = Het geheel van materiële zorgen en morele genegenheid waartoe echtgenoten jegens elkaar verplicht zijn (Bv. verzorging van een zieke) Bv. : Na auto- ongeval, echtgenoot mentaal gehandicapt Blijven zorg dragen o Sanctie bij niet- naleving Echtscheiding op grond van Art. 229, 1 BW 22

23 Art. 214 BW Vaststelling van de echtelijke verblijfplaats = Plaats waar de samenwoningverplichting wordt uitgeoefend (Moet niet noodzakelijk de woonplaats zijn) o In onderlinge overeenstemming o Bij gebrek daaraan: uitspraak van de vrederechter in het belang van het gezin Relevantie o Territoriaal bevoegde rechtbank voor een hele reeks familiale vorderingen is deze van de laatste echtelijke verblijfplaats Art. 628, 1 en 2 Ger.W. o Bescherming voor de verlaten echtgenoot Art. 215 BW Bescherming van de gezinswoning en het huisraad Wat wordt beschermd? o De gezinswoning = het onroerend goed dat het gezin tot voornaamste woning dient Geen caravans, boten, Indien meerdere onroerende goederen De voornaamste woning De woning moet wel nog in gebruik zijn o Het huisraad = roerende goederen, functioneel aanwezig in de gezinswoning, behorend tot het normale kader waarin de echtgenoten leven of hebben geleefd Bv. : Grasmachine, salon, Welke bescherming geniet de gezinswoning? o De gezinswoning waarop (minstens) één echtgenoot een zakelijk recht heeft Verbod tot beschikken Niet te eng opvatten: Niet louter daden van beschikking alles wat het wonen meer precair maakt Behoudens instemming van de andere echtgenoot Rechterlijke machtiging is mogelijk bij gebrek aan instemming 1. Eigen goed De ene echtgenoot kan zonder de instemming van de andere niet onder bezwarende titel of om niet beschikken over de rechten die hij bezit op [de gezinswoning], noch dat goed met hypotheek bezwaren (Art. 215, 1, eerste lid BW) o Beschikken = zeer ruim: alles wat het wonen meer precair maakt o Niet alleen zakelijke rechten, ook persoonlijke rechten, genotsrechten (recht van gebruik, bewoning) 23

24 De gezinswoning geniet geen bescherming tegen acties van derden (Bv. schuldeisers) Er is wel bescherming indien de gezinswoning wordt ingebracht in of rechtstreeks wordt aangekocht door een vennootschap waarvan (minstens) één echtgenoot hoofdaandeelhouder is Met instemming van de mede- echtgenoot is beschikken wel mogelijk o In de praktijk laat de notaris beide echtgenoten optreden en maakt hij een onderhands geschrift op, gehecht aan de authentieke akte Machtiging is mogelijk door (de voorzitter van) de rechtbank van eerste aanleg om alleen te beschikken indien instemming wordt geweigerd zonder gewichtige redenen, die een actueel karakter moeten hebben en verband moeten houden met de gezinsbestemming van het goed o Art. 215, 1, derde lid BW j Art. 1253ter et seq. Ger.W. o In kort geding 2. Gemeenschappelijk goed Cumulatieve toepassing van Art. 215, 1 BW én de regels van het gezamenlijk bestuur van het gemeenschappelijk vermogen (Art BW) Wat betekent o Geen vervreemding van de gemeenschappelijke gezinswoning zonder toestemming van de echtgenoot (Art BW) o Rechterlijke machtiging mogelijk na weigering zonder wettige redenen (Art BW) o Beschermd gezinsbelang primeert op het zuiver materieel belang 3. Onverdeeld goed Cumulatieve toepassing van Art. 215, 1 BW én de regels van de mede- eigendom (Art BW) Wat betekent o Medewerking (= toestemming) van alle mede- eigenaars is noodzakelijk voor alle daden van beheer en beschikking (Art , 6 BW) o + Instemming van de mede- echtgenoot is vereist (Art. 215, 1 BW) 24

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier... III Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier.... I Voorwoord.... 1 Hoofdstuk 1. Inleidende beschouwingen... 3 Afdeling 1. Algemeen.... 3 Afdeling 2. Invloed van

Nadere informatie

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen In België kan men onder andere aan de hand van twee verschillende procedures uit de echt scheiden: - de procedure EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) - de procedure

Nadere informatie

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1 INHOUD VOORWOORD............................................ xv DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden.....................................

Nadere informatie

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W. INHOUDSTAFEL A. FEITELIJKE SCHEIDING VO O R ECHTSCHEIDING 1 Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II iii Inhoud Voorwoord........................................................... Zaakregister.......................................................... Tabel van de geciteerde beslissingen.....................................

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot,

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, Nr. Huwelijkscontract # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. De Heer #, #, geboren te # op #, rijksregister

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN BOEDELBESCHRIJVING 1 INHOUD Zaakregister................................................................. 17 Table alphabétique............................................................ 23 Tabel van

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING TUSSEN: Mevrouw X En Meneer Y EN IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: Partijen willen overgaan tot echtscheiding

Nadere informatie

Familierecht (2) Academiejaar 2008-2009 samenvatting familierecht (2) Jeroen De Mets 1

Familierecht (2) Academiejaar 2008-2009 samenvatting familierecht (2) Jeroen De Mets 1 Familierecht (2) 1. HUWELIJK... 3 A. ALGEMEEN... 3 1 Begrip... 3 2 Mensenrechtelijke bescherming... 3 3 Statistieken... 3 B. GRONDVEREISTEN... 3 1 Geslachtsneutraliteit... 3 2 Huwbare leeftijd... 3 3 Toestemming...

Nadere informatie

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT TITEL V. Huwelijksvermogensstelsels HOOFDSTUK II. - WETTELIJK STELSEL AFDELING I. vermogens en wederbelegging Art. 1398. Het wettelijk

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk?

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Al naargelang van de aard van de wijziging, gaat de wijzigingsprocedure gepaard met één, twee, drie of vier notariële akten. De kleine wijziging:

Nadere informatie

WETTELIJKE SAMENWONING INFOBROCHURE

WETTELIJKE SAMENWONING INFOBROCHURE WETTELIJKE SAMENWONING INFOBROCHURE Sinds 1 januari 2000 trad de wet op de wettelijke samenwoning in voege. Hierdoor kunnen samenwonenden een juridische zekerheid bekomen die vergelijkbaar is met deze

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling I. De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht

Huwelijksvermogensrecht echtscheiding Huwelijksvermogensrecht on line De bezittingen van de huwelijkspartners kunnen behoren tot 3 soorten vermogens: 1. Het eigen vermogen van de man 2. Het eigen vermogen van de vrouw 3. Het

Nadere informatie

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17 INHOUD Voorwoord............................................... xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK Frederik Swennen.....................................

Nadere informatie

DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN EN DE HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS De wet van 14 juli 1976 Een evaluatie

DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN EN DE HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS De wet van 14 juli 1976 Een evaluatie DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN EN DE HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS De wet van 14 juli 1976 Een evaluatie Uitgegeven door Walter Pintens Gewoon Hoogleraar K.U. Leuven Buitengewoon

Nadere informatie

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek BIJLAGE 7 bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift ter uitvoering van de

Nadere informatie

INHOUD. WOORD VOORAF... v

INHOUD. WOORD VOORAF... v INHOUD WOORD VOORAF................................................... v ALGEMENE INLEIDING EN TENDENSEN............................. 1 Begrippen............................................................

Nadere informatie

1. Een geldige wil = om een rechtshandeling te stellen, moeten de partijen hun volwaardige wil uiten

1. Een geldige wil = om een rechtshandeling te stellen, moeten de partijen hun volwaardige wil uiten Inleiding tot het economische recht Contactpersoon: joeri.vananroye@law.kuleuven.be woensdag 10/10/2012 Overeenkomst mogelijk bij aanwezigheid: (Art. 1108 BW) - toestemming - handelingsbekwaamheid - bepaald

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling I. De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Nadere informatie

DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK

DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK INHOUD Voorwoord xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK FREDERIK SWENNEN 1 INLEIDING 3 DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING

Nadere informatie

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen...

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen... INHOUD INLEIDING... 1 A. De wet.... 3 B. De rechtspraak.... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte.... 32 E. De algemene rechtsbeginselen.... 34 BOEK I. PERSONENRECHT TITEL I PERSONENRECHT.... 39 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 5 WOORD VOORAF 3 Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Verantwoording 15 1.2 Het begrip recht 16 1.2.1 Algemeen 16 1.2.2 Een geheel van algemeen geldende normatieve regels 17 1.2.3

Nadere informatie

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft .1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft 1.1.Het optrekken van de algemene bevoegdheid van de vrederechter naar 2.500 ( komt van 1860 ).2.Het optrekken van de grens m.b.t. de aanleg ( dwz : onder

Nadere informatie

PREFERENTIELE TOEWIJZING VAN DE GEZINSWONING

PREFERENTIELE TOEWIJZING VAN DE GEZINSWONING PREFERENTIELE TOEWIJZING VAN DE GEZINSWONING Herhaaldelijk worden wij in een procedure vereffening en verdeling van een huwelijksgemeenschap na echtscheiding geconfronteerd met de vaststelling dat beide

Nadere informatie

I.T. 123 WETTELIJKE SAMENWONING

I.T. 123 WETTELIJKE SAMENWONING I.T. 123 WETTELIJKE SAMENWONING Algemeenheden De wet van 23 november 1998, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 1999, heeft het Burgerlijk Wetboek gewijzigd door de invoering van de wettelijke

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

DEEL 3. Wettelijk samenwonen

DEEL 3. Wettelijk samenwonen DEEL 3 Wettelijk samenwonen DE RECHTEN VAN HET PAAR 1 Procedure Wettelijk samenwonen houdt het midden tussen samenwonen zonder meer (zonder bescherming voor de partners) en het huwelijk (dat de echtgenoten

Nadere informatie

ZITTINGSDAG EN UUR TEL. GRIFFIE. Zaal 058/

ZITTINGSDAG EN UUR TEL. GRIFFIE. Zaal 058/ KAMER Kamer V1 BEVOEGDHEID FAMILIE- EN JEUGDSECTIE 1. vorderingen tot nietigverklaring van het huwelijk 2. vorderingen tot echtscheiding, definitieve maatregelen bij de echtscheiding en de vereffening

Nadere informatie

Rolnummer 2704. Arrest nr. 109/2003 van 22 juli 2003 A R R E S T

Rolnummer 2704. Arrest nr. 109/2003 van 22 juli 2003 A R R E S T Rolnummer 2704 Arrest nr. 109/2003 van 22 juli 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1, 3, eerste lid, van artikel III, overgangsbepalingen, van de wet van 14 juli 1976 betreffende

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

Syllabus Familierecht: Deel II: Horizontale relaties

Syllabus Familierecht: Deel II: Horizontale relaties Syllabus Familierecht: Deel II: Horizontale relaties 1. Huwelijk 1. Het huwelijk is een instituut waartoe twee personen toetreden d.m.v. een vormgebonden overeenkomst, met als kern het tot stand brengen

Nadere informatie

Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap Geregistreerd partnerschap Pleidooi voor de institutionalisering van de homoseksuele tweerelatie P. SENAEVE en E. COENE Ten geleide van R. Burggraeve MAKLU Antwerpen-Apeldoorn Inhoud Woord vooraf 13 Lijst

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

Het huwelijk van twee mannen of twee vrouwen

Het huwelijk van twee mannen of twee vrouwen Justitie maakt rechten en plichten duidelijk Het leven kent vele gebeurtenissen met juridische gevolgen. Justitie is verantwoordelijk voor de wetten die uw familie- en gezinsaangelegenheden regelen. Zo

Nadere informatie

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT SAMENLEVINGSVORMEN SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT Algemeen De gevolgen van het huwelijk en het geregistreerd partnerschap worden in de wet uitgebreid geregeld. Andere samenwonenden worden door

Nadere informatie

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT TITEL V. Huwelijksvermogensstelsels HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1387. De echtgenoten regelen hun huwelijksovereenkomsten

Nadere informatie

Gepubliceerd op : 2013-09-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

Gepubliceerd op : 2013-09-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Gepubliceerd op : 2013-09-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 2 JUNI 2013. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire

Nadere informatie

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Afstamming U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Inhoud Afstamming in het Belgische recht...3 Afstamming krachtens de wet...4 Afstamming langs moederszijde...4 Afstamming langs

Nadere informatie

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot,

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, Nr. Huwelijkscontract # 20# wettelijk stelsel met varianten Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. De heer #, #,

Nadere informatie

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Samenlevingsvormen huwelijk wettelijke samenwoning feitelijke samenwoning Doelstellingen bescherming langstlevende echtgenoot

Nadere informatie

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83 Doorlopende tekst van de gewijzigde artikelen van de titels 1.6, 1.7 en 1.8 BW (nieuw), alsmede van artikel V (overgangsbepaling), zoals deze luidt volgens Kamerstukken I 2008/09, 28 867, A (gewijzigd

Nadere informatie

HUWELIJK EN (ECHT)SCHEIDING: EEN MODELLENBOEK

HUWELIJK EN (ECHT)SCHEIDING: EEN MODELLENBOEK HUWELIJK EN (ECHT)SCHEIDING: EEN MODELLENBOEK Steven BROUWERS Advocaat-bemiddelaar in familiezaken Docent UAntwerpen PAO Bemiddeling Marcel GOVAERTS Advocaat Plaatsvervangend vrederechter Tweede herwerkte

Nadere informatie

hoofdstuk 12 Conclusie

hoofdstuk 12 Conclusie hoofdstuk 12 249 Tot slot vindt u een samenvattend overzicht met de belangrijkste verschilpunten tussen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen binnen de verschillende domeinen die doorheen

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier... III Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier... I Inleiding... 1 Hoofdstuk I. Onderhoudsplichtigen... 3 Afdeling 1. Overzicht soorten onderhoudsplichtigen op basis

Nadere informatie

4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen;

4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen; Datum : 01/12/1999 BS : 07/12/1999 Omzendbrief. - Wettelijke samenwoning, ingevoerd door de wet van 23 november 1998 Aan de gebruikers van het Rijksregister, Aan het College van Burgemeester en Schepenen,

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VAN EEN ONBEKWAME

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VAN EEN ONBEKWAME VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VAN EEN ONBEKWAME Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek Aan de vrederechter van het kanton.. persoon duurzaam verblijft) (kanton van de plaats waar de te

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp I. Artikelen 792 en 1448 BW. Heling: toepassingsvoorwaarden. II. Artikelen 1446 en 1447 BW. Toewijzing bij voorrang. Moet het huisraad overgenomen worden met

Nadere informatie

De familiekamer en de jeugdkamer in het hof van beroep te Antwerpen

De familiekamer en de jeugdkamer in het hof van beroep te Antwerpen Hof van beroep Antwerpen De familiekamer en de jeugdkamer in het hof van beroep te Antwerpen Vanaf 1 september 2014 wordt de wet betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (zoals gerepareerd

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk?

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Al naargelang van de aard van de wijziging, gaat de wijzigingsprocedure gepaard met één, twee, drie of vier notariële akten. De kleine wijziging:

Nadere informatie

Elementaire Rechtspraak

Elementaire Rechtspraak Boekenreeks Elementaire Rechtspraak ER 60 Recente Elementaire Vonnissen en Arresten (2009 2010 2011) Adoptie Dringende en Voorlopige Maatregelen Echtscheiding Erfrecht Geesteszieke Huwelijksvermogensrecht

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie. Patrick Senaeve (ed.) Acco Leuven / Amersfoort

Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie. Patrick Senaeve (ed.) Acco Leuven / Amersfoort Concubinaat De buitenhuwelijkse tweerelatie Patrick Senaeve (ed.) Met bijdragen van: Eric Dirix Jacques Herbots Walter Pintens Jan Roodhooft Patrick Senaeve Acco Leuven / Amersfoort INHOUD Patrick Senaeve

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 488 Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

VRAGENLIJST VERDELING HUWELIJKSVERMOGEN. Naam: Voornamen. Actueel adres: Postcode: Gemeente: Faillissement

VRAGENLIJST VERDELING HUWELIJKSVERMOGEN. Naam: Voornamen. Actueel adres: Postcode: Gemeente: Faillissement VRAGENLIJST VERDELING HUWELIJKSVERMOGEN Dossier: PARTIJEN Cliënt(e) Naam: Voornamen Geboorteplaats: Geboortedatum: Actueel adres: Postcode: Gemeente: Tel. nummer: e-mail: Nadere info: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 INHOUDSTAFEL TITEL V. HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS

Nadere informatie

Compendium van het personenen familierecht

Compendium van het personenen familierecht Mevr. prof. mr. S.F.M. Wortmann Mevr. mr. J. van Duijvendijk-Brand Compendium van het personenen familierecht Elfde druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Hoofdstuk

Nadere informatie

hoofdstuk 6 Huren Huren 131

hoofdstuk 6 Huren Huren 131 hoofdstuk 6 131 Inleiding Samenwonenden en gehuwden kunnen ervoor kiezen om, eventueel voorlopig, samen een woning te huren in plaats van onmiddellijk samen een huis te bouwen of te kopen. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Rolnummer 2287 Arrest nr. 163/2001 van 19 december 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid:

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid: Uittreksel Gerechtelijk Wetboek-beslag Art. 1386 Vonnissen en akten kunnen alleen ten uitvoer worden gelegd op overlegging van de uitgifte of van de minuut, voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... i

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... i echtscheiding_toestemmingtoc.fm Page iii Tuesday, November 8, 2005 9:43 AM iii Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier................ i Hoofdstuk I Voorwaarden.................................

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK

DOSSIER HET HUWELIJK DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand 2013 Wie elkaar waarachtig liefhebben voelen

Nadere informatie

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T Rolnummer 3630 Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 320, 4, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

Les 1. Inleiding. Les 2. De verzegeling

Les 1. Inleiding. Les 2. De verzegeling Les 1. Inleiding I. Begrippen en terminologie.................................. 3 A. Onverdeeldheid............................................... 3 B. Onverdeeldheid van een boedel (onverdeelde boedel)....................

Nadere informatie

DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING

DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING De wettelijke vorm om een schenking te doen is de notariële akte. De uitzonderingen op dit principe zijn onder andere:

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed

Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed Analyse arrest HvB Gent 26 september 2013 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be

Nadere informatie

Erfrecht. Wie erft wat?

Erfrecht. Wie erft wat? Erfrecht. Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Iven De Hoon Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Lees nu

Nadere informatie

Huwelijksvermogensstelsels: hoofdlijnen

Huwelijksvermogensstelsels: hoofdlijnen Editie 2015 Huwelijksvermogensstelsels: hoofdlijnen auteurs: Prof. Hélène Casman, Ere Notaris, hoogleraar emerita (VUB en ULB) Me Philippe De Page, Avocat au barreau de Bruxelles. Chargé de cours à l Université

Nadere informatie

De familie- en jeugdrechtbank

De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank *: onder voorbehoud 15de familiekamer Voor de 15de familiekamer worden de hierna opgesomde geschillen ingeleid en behandeld: 1. vorderingen op grond van artikel 1253 ter 4

Nadere informatie

De familie- en jeugdrechtbank

De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank (*) is sinds 1 september 2014 operationeel in het hele land en is voortaan bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven,

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12 INHOUDSTAFEL Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12 1. Waarom een wet voor meerderjarige onbekwamen? 15 2. Wat verstaat men onder onbekwamen? 20 2.1. Enkel voor meerderjarigen 21 2.2. De meerderjarige

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts...

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts... INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh.............................. 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

3. Trouwen zonder huwelijkse voorwaarden: van een algehele naar een beperkte gemeenschap van goederen... 13

3. Trouwen zonder huwelijkse voorwaarden: van een algehele naar een beperkte gemeenschap van goederen... 13 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Samenwoners 2 11 Inleiding 2 12 Een samenlevingscontract 2 13 Wat regelt u in een samenlevingscontract? 2 131 Voor de periode waarin u samenwoont 2 132 Voor het geval u besluit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 1 KONINKLIJKE

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 488/2 B.W.(verkwisters) Ger.W.

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 488/2 B.W.(verkwisters) Ger.W. VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 488/2 B.W.(verkwisters) - 1240 Ger.W. 1. Aan de vrederechter van het kanton. 2. Verzoekende partij 1 : Naam en voornaam:... Geboorteplaats en datum:...

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner 44 Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner Dag zei ik tegen haar dag kom Ik je nog eens tegen, glimlachend Maar de wind blies weg Haar gezicht in het water En ik knikte en ik werd onzichtbaar In het stille

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand: DE SMET Catherine Juli 2010 Wie elkaar waarachtig

Nadere informatie

Op 14 maart 2009, verschenen voor ons, Meester Alfred TEKENTALLES, notaris te Brussel en Meester Jan MISTNIETS, geassocieerd notaris te Oostende:

Op 14 maart 2009, verschenen voor ons, Meester Alfred TEKENTALLES, notaris te Brussel en Meester Jan MISTNIETS, geassocieerd notaris te Oostende: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Op 14 maart 2009, verschenen voor ons, Meester Alfred TEKENTALLES,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 79 26 862 Wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 INLEIDING EN ENKELE PRINCIPES... 1 Frederik Tack. Hoofdstuk 2 STATUUT VAN DE AANDELEN EN KWALIFICATIE...

Inhoud. Hoofdstuk 1 INLEIDING EN ENKELE PRINCIPES... 1 Frederik Tack. Hoofdstuk 2 STATUUT VAN DE AANDELEN EN KWALIFICATIE... Inhoud Hoofdstuk 1 INLEIDING EN ENKELE PRINCIPES....................... 1 1.1. Inleiding Afbakening............................... 1 1.2. Enkele principes..................................... 2 1.2.1.

Nadere informatie

samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze

samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze Samenlevingsvormen : inhoud Enkele cijfers Inleiding : welke vormen van samenleven zijn er Feitelijk samenwonen Wettelijk samenwonen Huwen Enkele beschouwingen

Nadere informatie

7 Inleiding / 11 8 Verkrijging, verlening, verlies en vaststelling van het Nederlanderschap / 12 9 Nationaliteit en internationaal privaatrecht / 16

7 Inleiding / 11 8 Verkrijging, verlening, verlies en vaststelling van het Nederlanderschap / 12 9 Nationaliteit en internationaal privaatrecht / 16 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Hoofdstuk 1 Inleiding / 1 1 Algemeen / 1 2 Inhoud van Boek 1: personen- en familierecht / 2 3 Literatuur over personen- en familierecht / 3 Hoofdstuk 2 De algemene bepalingen

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Het nieuwe beschermstatuut

Het nieuwe beschermstatuut Het nieuwe beschermstatuut gebaseerd op Studienamiddag (On)bekwaamheid, Een eerste doorlichting van de nieuwe wet 30/01/2014 Vormingscentrum Guislain Oude bestaande wetgeving Statuut Persoon Goederen Flexibel

Nadere informatie