hp onsite hardware support global next business day response hp onsite hardware support call-to-repair hp offsite hardware support exchange

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "hp onsite hardware support global next business day response hp onsite hardware support call-to-repair hp offsite hardware support exchange"

Transcriptie

1 & software Klik op de desbetreffende service beschrijving: hp onsite hardware hp onsite hardware global next business day response hp onsite hardware call-to-repair hp offsite hardware exchange hp off-site hardware return services hp installation/installation & startup hp plus hp software HP software product updates Pagina 1 van 52

2 & software overzicht van de service hp onsite hardware De HP Onsite Hardware Support-service biedt uitstekende op afstand en onsite voor uw HP en Compaq hardwareproducten. Met deze service kunt u uw apparatuur langer in bedrijf houden en de productiviteit doen toenemen. Deze service van HP biedt u de flexibiliteit om zelf de reactietijd, het servicetijdvak en de serviceperioden te kiezen waar u specifiek behoefte aan hebt en dit voor een prijs die de service meer dan waard is. voordelen voor u Systeem langer in bedrijf Meer rendement van uw IT-investering Het gemak van onsite Kwalitatief hoogstaande service en waar HP achter staat Groot geografisch bereik kenmerken van de service Specificaties tabel 1. servicefuncties Support en probleemdiagnose op afstand Onsite hardware Inclusief materiaal en onderdelen Flexibele servicetijdvakken en reactietijden Technicus werkt door totdat probleem is opgelost Escalatiemanagement De servicedekking, waaronder de beschikbaarheid van bepaalde serviceniveaus, geografische beperkingen, reactietijden en servicetijdvakken, kan per land verschillen en moet bij de aanschaf worden gecontroleerd. U kunt hiervoor ook contact opnemen met HP in het land waar de service moet worden geleverd. functie Support en probleemdiagnose op afstand Onsite hardware Materiaal specificatie van de geleverde service Wanneer u een telefonisch serviceverzoek indient via het daarvoor bestemde nummer, zal HP samen met u proberen het hardwareprobleem in kaart te brengen. Voordat wordt besloten tot onsite, kan HP ertoe overgaan een diagnose op afstand uit te voeren met behulp van programma s (indien beschikbaar) om zo toegang te krijgen tot uw apparatuur of andere beschikbare voorzieningen gebruiken om het oplossen van het probleem op afstand te vergemakkelijken. Voor technische problemen die niet op afstand kunnen worden opgelost, zal een door HP bevoegde servicemedewerker onsite technische verlenen voor het gedekte hardwareproduct en componenten in de eenheid herstellen of vervangen, voor zover dit nodig is om het product weer normaal te laten functioneren. Daarnaast kan HP beschikbare, aanbevolen technische verbeteringen aanbrengen in uw systeem om ervoor te zorgen dat de hardwareproducten correct functioneren, om de prestaties te verbeteren en te zorgen voor continue compatibiliteit met door HP geleverde, vervangende hardwareonderdelen. HP kan elke firmware-update installeren die nodig is om uw apparatuur technisch te kunnen blijven ondersteunen. Het gaat dan om een update die niet door de klant zelf kan worden geïnstalleerd. HP levert alle onderdelen en materialen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het gedekte hardwareproduct goed blijft functioneren. Hiertoe behoren ook onderdelen en materialen voor beschikbare, aanbevolen technische verbeteringen. Vervangende onderdelen en eenheden zijn nieuw of zo goed als nieuw en gelijkwaardig functionerend. Vervangen onderdelen of eenheden worden eigendom van HP. Pagina 2 van 52

3 & software Servicetijdvak Het servicetijdvak betreft de service-uren waarop uw service aanvragen kunnen worden geregistreerd en de service onsite of op afstand wordt geleverd. Service aanvragen die buiten dit tijdvak worden ontvangen en beantwoord, worden geregistreerd op de volgende werkdag waarop een servicetijdvak voor u ingaat. De volgende servicetijdvakken voor HP Onsite Hardware Support-service zijn beschikbaar: Standaard kantooruren (9x5), standaard werkdagen: Service is beschikbaar tussen 8.00 en uur, van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen. Uitgebreide kantooruren (13x5), standaard werkdagen: Service is beschikbaar tussen 8.00 en uur, van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen. 24x7: Service is 24 uur per dag beschikbaar, van maandag tot en met zondag, inclusief alle algemeen erkende feestdagen. Zie hiervoor ook de beschrijving in Tabel 2, Serviceniveau Opties Onsite reactietijd De reactietijd betreft de tijd vanaf het moment waarop uw service aanvraag bij HP is ontvangen en geregistreerd tot aan het moment dat de HP bevoegde servicemedewerker op uw locatie arriveert, als deze tijd binnen het aangegeven servicetijdvak valt. De volgende reactietijden voor onsite zijn beschikbaar: De volgende werkdag: Een door HP bevoegde servicemedewerker begint op uw locatie met de onderhoudsservice voor de hardware op de volgende werkdag nadat uw service aanvraag is geregistreerd en waarvoor contractueel een servicetijdvak is vastgelegd. Binnen vier uur: Een door HP bevoegde servicemedewerker begint op uw locatie met de onderhoudsservice voor de hardware binnen vier uur nadat uw service aanvraag is geregistreerd, als deze tijd binnen het contractueel vastgelegde servicetijdvak valt. Technicus werkt door totdat probleem is opgelost Escalatiemanagement Assistentie bij configuratieherstel voor HP Network Connectivityproducten Na aankomst op uw locatie levert de HP bevoegde servicemedewerker de service totdat het product weer bedrijfsklaar is of zo lang als nodig is om een redelijke vooruitgang te boeken. Het werk kan tijdelijk worden onderbroken als extra onderdelen of resources nodig zijn, maar wordt voortgezet zodra deze beschikbaar zijn. HP heeft formele escalatieprocedures opgesteld voor het oplossen van zwaardere hardwareproblemen. De coördinatie van het escalatieproces is in handen van het lokale HP-management, dat binnen HP snel een beroep kan doen op de vaardigheden van de experts in het oplossen van problemen. Er zal assistentie worden verleend bij het herstellen van de configuratie nadat een HP-hub, -bridge, -switch of - router (of HP-invoegmodule of transceiver) is gerepareerd of vervangen. HP zal in samenwerking met u de configuratie herstellen van het apparaat waarop service is geleverd, als de geldige configuratie van voor het onderhoud direct beschikbaar is. De geldige configuratie mag in elektronische of gedrukte vorm zijn en moet alle vereiste apparaatparameters helder en volledig documenteren. tabel 2. serviceniveau-opties Niet alle serviceniveau-opties zijn voor alle producten beschikbaar. Het door u gekozen serviceniveau wordt omschreven in de documentatie bij uw HP Care Pack-contract. optie De volgende dag, standaard kantooruren (9x5) specificatie van de geleverde service Een door HP bevoegde servicemedewerker begint tussen 8.00 en uur (lokale tijd) op uw locatie met de onderhoudsservice voor de hardware op de volgende werkdag nadat uw service aanvraag is geregistreerd. Uw service aanvraag moet zijn ontvangen tussen 8.00 en uur (lokale tijd) op maandag tot en met vrijdag, algemeen erkende feestdagen uitgezonderd. Service aanvragen die op vrijdag na uur zijn ontvangen, worden op maandag geregistreerd en op dinsdag wordt de gevraagde service geleverd. Pagina 3 van 52

4 & software Binnen vier uur, standaard kantooruren (9x5) Een door HP bevoegde servicemedewerker begint tussen 8.00 en uur (lokale tijd) op uw locatie met de onderhoudsservice voor de hardware binnen vier uur nadat uw service aanvraag is geregistreerd. De 4 uur responstijd wordt alleen gemeten gedurende het service tijdvak. Uw service aanvraag moet op maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd algemeen erkende feestdagen, tussen 8.00 en uur (lokale tijd) zijn ontvangen. Voor service aanvragen die na zijn ontvangen, kan de responstijd worden gecontinueerd op de volgende werkdag, afhankelijk van het tijdstip waarop de service aanvraag wordt geregistreerd. Bijv. de service aanvraag wordt geregistreerd om uur. De responstijd wordt nu dezelfde werkdag gemeten tot en met uur en gecontinueerd op de volgende werkdag tot uur; de service aanvraag wordt geregistreerd om uur. De responstijd wordt nu dezelfde werkdag gemeten tot en met uur en gecontinueerd op de volgende werkdag tot uur. Binnen vier uur, uitgebreide kantooruren (13x5) Een door HP bevoegde servicemedewerker komt tussen 8.00 en uur (lokale tijd) op uw locatie om de onderhoudsservice voor de hardware uit te voeren, binnen vier uur nadat uw service aanvraag is geregistreerd. Uw service aanvraag moet zijn ontvangen tussen 8.00 en uur (lokale tijd), algemeen erkende feestdagen uitgezonderd. Voor service aanvragen die na zijn ontvangen, kan de responstijd worden gecontinueerd op de volgende werkdag, afhankelijk van het tijdstip waarop de service aanvraag wordt geregistreerd. Bijv. de service aanvraag wordt geregistreerd om uur. De responstijd wordt nu dezelfde werkdag gemeten tot en met uur en gecontinueerd op de volgende werkdag tot uur; de service aanvraag wordt geregistreerd om uur. De responstijd wordt nu dezelfde werkdag gemeten tot en met uur en gecontinueerd op de volgende werkdag tot uur. Binnen vier uur, 24x7 Alleen CPU Een door HP bevoegde servicemedewerker begint op elk gewenst tijdstip en op elke gewenste dag op uw locatie met de onderhoudsservice voor de hardware binnen vier uur nadat uw service aanvraag is geregistreerd. Bij een aantal geselecteerde producten kunt u kiezen voor een CPU only -dekking (dekking geldt alleen voor de centrale verwerkingseenheid). Met deze dekking wordt de service beperkt tot de CPU van het product. De monitor en het dockingstation vallen niet onder de dekking. reiszones servicebeperkingen HP kan de reactietijd in Nederland niet garanderen voor de Waddeneilanden en Zeeuws Vlaanderen. HP bepaalt op welke manier de service wordt geleverd: in de vorm van diagnose en op afstand, als onsite service of in een andere vorm. Ook is een combinatie van deze mogelijk. Andere methoden van service uitlevering zoals bijv. het leveren van een vervangbaar onderdeel of een eenheid (bijv. een toetsenbord of een muis) die u zelf kunt installeren volgens schriftelijke instructies van HP, kunnen tot deze service behoren. Deze vervangbare onderdelen of eenheden worden de volgende werkdag aan u verschaft. De HP Onsite Hardware Support services omvat niet de volgende opties: Onsite diagnose of onderhoud. Als onsite diagnose of onderhoud is gewenst, zal dit in rekening worden gebracht volgens de standaard tijd- en materiaal tarieven van HP. Onsite installatie en set-up van het door u te vervangen onderdeel of eenheid. Herstel van het besturingssysteem en andere software of gegevens. Problemen oplossen betreffende interconnectiviteit of compatibiliteit. Pagina 4 van 52

5 & software Problemen betreffende software en netwerken. Services vereist ten gevolge van het niet of niet juist integreren en/of implementeren van enig door HP aan u verstrekte system fix, reparatie, patch of wijziging(en) Benodigde service veroorzaakt door uw fout als gevolg van het ondernemen van vermijdbare actie zoals geadviseerd door HP. Installatie en configuratie van het besturingssysteem of enig ander softwareprogramma in de defecte componenten. Preventief onderhoud door de gebruiker. duur De dekkingsperiode van de Service begint op de oorspronkelijke aanschafdatum van het gedekte hardwareproduct en geldt voor de duur die in uw HP Care Pack-documenten wordt vermeld. De dekkingsperiode van een HP Care Pack-service die wordt aangeduid als Post-warranty begint na afloop van de oorspronkelijke fabrieksgarantieperiode of na afloop van de dekkingsperiode van een eerder aangeschafte HP Care Pack-service en zo lang het hardwareproduct door HP wordt ondersteund. Een servicedekking waarvoor een vast aantal pagina's is gespecificeerd, verloopt wanneer de opgegeven paginatelling is bereikt of (als dat eerder is) wanneer de opgegeven tijdslimiet is bereikt. Onder paginatelling wordt het aantal pagina s verstaan, bedrukt of blanco, dat door het afdrukmechanisme van een printer is gegaan en op de testpagina is vastgelegd. Pagina 5 van 52

6 & software verantwoordelijkheden van de klant U moet het hardwareproduct waarvoor de dekking geldt en uw HP Care Pack registreren. Het is uw verantwoordelijkheid om: HP direct op de hoogte te brengen wanneer het hardwareproduct niet correct functioneert; het serienummer van de eenheid en productnummer (of HP Care Pack contractnummer) te verstrekken; het lokale adres en telefoonnummer te verstrekken en aanwezig te zijn voor de onsite serviceverlening of bij de levering van de onderdelen door een koerier. Als HP hierom verzoekt, moet u HP uw medewerking verlenen aan het op afstand oplossen van het probleem door: alle gegevens te verstrekken die HP nodig heeft om tijdige en vakkundige op afstand te verlenen of om HP in staat te stellen te bepalen voor welk niveau u in aanmerking komt; zelftests en/of andere diagnoseprogramma s uit te voeren, en binnen redelijke grenzen andere werkzaamheden uit te voeren om HP te helpen bij het vinden van de oorzaak en het oplossen van het probleem U bent verantwoordelijk voor het aanbrengen van onderdelen die door u moeten worden vervangen. Het proces van de verzending van taal- en landspecifieke onderdelen (toetsenborden, onderdelen voor de elektrische voeding) en de vrijgave hiervan door de douane kan enige weken in beslag nemen. Als dergelijke onderdelen dus nodig zijn voor de reparatie maar niet beschikbaar zijn wanneer de service is vereist, kunt u uit een van de volgende mogelijkheden kiezen: u wacht totdat de onderdelen zijn geleverd uit het land waar het product oorspronkelijk is aangeschaft; u accepteert vervanging van een defect buitenlands onderdeel door een lokaal onderdeel, zoals een Engels (Amerikaans) toetsenbord; of u wacht totdat u terug bent in het land waar het product oorspronkelijk is aangeschaft om daar het onderhoud te laten plaatsvinden. Pagina 6 van 52

7 & software dekking geografische dekking Onder de servicedekking vallen het hoofdproduct van de HP of Compaq hardware, alle door HP geleverde interne componenten en alle standaardaccessoires en HP- of Compaq opties die bij of na de aanschaf van het hoofdproduct zijn aangeschaft en zijn geïnstalleerd in een enclosure met een serienummer, zoals een muis, toetsenbord, dockingstation en monitor, behalve monitoren met een scherm groter dan 22 inch. HP Care Pack biedt bijvoorbeeld geen dekking voor accu s of externe apparaten. Bij server- en storageproducten die in een rack zijn geïnstalleerd, wordt ook service verleend voor de door HP gekwalificeerde rackopties die in hetzelfde rack zijn geïnstalleerd. De dekking van HP ProLiant Blade Servers-services omvat de server-enclosure en alle server- en netwerkblades die in die enclosure zijn geïnstalleerd, evenals de bijbehorende powersupplies. Voor niet meer leverbare onderdelen is wellicht een upgrade traject vereist. HP zal in overleg met u een vervangend onderdeel adviseren. Voor HP Care Pack-services met een CPU only -dekking (dekking geldt alleen voor de centrale verwerkingseenheid), worden monitors en dockingstations alleen gedekt door de standaardgarantie die op dat product van toepassing is. Onderdelen zoals, maar niet beperkt tot: Verbruiksartikelen inclusief maar niet beperkend tot batterijen, ink en toner cardridges en Tablet PC pennen; Maintenance kits en andere onderdelen; Niet -HP devices; Elk product voorheen gerepareerd door een niet -geauthoriseerde onderhoudsmedewerker of gebruiker; Additionele software en drivers, geinstalleerd door de klant; Projectorlampen worden niet gedekt door deze service. Als de HP Care Pack service en hardware zijn aangeschaft binnen de Europese Unie, Noorwegen Andorra, Liechtenstein, Zwitserland, Israël, Tsjechië, Hongarije, Polen, Slowakije, Bulgarije, Slovenië, Kroatië, Roemenië, Marokko, Zuid-Afrika, Turkije en Rusland, kan de HP Care Pack Service worden aangevraagd in die landen waar de HP Care Pack service beschikbaar is. De beschikbaarheid van dit serviceniveau kan per land verschillen en moet bij de aanschaf worden gecontroleerd. U kunt hiervoor ook contact opnemen met HP in het land waar de service moet worden geleverd. Pagina 7 van 52

8 & software bestelgegevens U kunt HP Care Pack-services daar aanschaffen waar u het HP of Compaq hardwareproduct hebt aangeschaft. HP Care Pack-services kunnen gedurende de oorspronkelijke fabrieksgarantieperiode van het hardwareproduct worden aangeschaft. HP Care Pack-services die worden aangeduid als Post-warranty, kunnen worden aangeschaft direct na afloop van de oorspronkelijke fabrieksgarantieperiode of direct na afloop van de dekkingsperiode van een eerder aangeschafte HP Care Pack-service en zo lang het hardwareproduct door HP wordt ondersteund. meer informatie Voor meer informatie over HP Services neemt u contact op met onze wereldwijd gevestigde verkoopkantoren of dealers. U kunt ook onze website bezoeken op: Pagina 8 van 52

9 & software hp onsite hardware - global next business day response overzicht van de service HP s wereldwijde service voor op de volgende werkdag biedt de mobiele computergebruikers met hun nieuwe, draagbare HP-product een eenvoudige en gemakkelijke oplossing voor hardware. Deze wordt verleend in alle landen die in tabel 1 onderstaand vermeld. Deze servicedekking is beschikbaar voor geselecteerde HP en Compaq hardwareproducten en omvat, indien mogelijk in het desbetreffende land, onsite op de volgende werkdag, waarbij in het land waarin u zich bevindt een probleemdiagnose wordt uitgevoerd en het hardwareprobleem wordt opgelost gedurende de standaard kantooruren en -werkdagen van dat land. voordelen voor u Systeem langer in bedrijf Het gemak van onsite met internationale dekking in overeenstemming met uw reisgewoonten Optie voor telefonische in het land en in de taal van het land gedurende kantooruren en werkdagen Kwalitatief hoogstaande service en waar HP achter staat kenmerken van de service Wereldwijde dekking: Service beschikbaar in meer dan 50 landen Probleemdiagnose en op afstand in het land waar u bent en in de taal van het land gedurende plaatselijk geldende kantooruren en werkdagen Service op de volgende werkdag, voor zover beschikbaar in het desbetreffende land Onsite hardware Inclusief materiaal en onderdelen specificaties tabel 1. servicefuncties De servicedekking, waaronder de beschikbaarheid van bepaalde serviceniveaus, geografische beperkingen, reactietijden en servicetijdvakken, kan per land verschillen en moet bij de aanschaf worden gecontroleerd. U kunt hiervoor ook contact opnemen met HP in het land waar de service moet worden geleverd. functie Wereldwijde dekking specificatie van de geleverde service In de volgende landen accepteert HP verzoeken om service die zijn gebaseerd op de HP Care Pack-service voor onsite hardware met wereldwijde volgende werkdag -service: Argentinië, Australië, België, Bolivia, Brazilië, Canada, Chili, China (Volksrepubliek), Colombia, Denemarken, Duitsland, Ecuador, Egypte, Estonia, Finland, Filippijnen, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Hong Kong, India, Indonesië, Ierland, Israël, Italië, Japan, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Maleisië, Mexico, Nederland, Nieuw- Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Peru, Polen, Portugal, Puerto Rico, Rusland, Saoedi-Arabië, Singapore, Spanje, Taiwan, Thailand, Tsjechische Republiek, Venezuela, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Vietnam, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland. Pagina 9 van 52

10 & software Support en probleemdiagnose op afstand Wanneer u een service aanvraag indient via het daarvoor bestemde nummer, zal HP met u samen proberen het hardwareprobleem in kaart te brengen en u de belangrijkste technische hardware geven om problemen met de installatie, configuratie en instelling van het product op te lossen. Voordat wordt besloten tot onsite, kan HP ertoe overgaan een diagnose op afstand uit te voeren met behulp van electronische programma s (indien beschikbaar) om zo toegang te krijgen tot uw apparatuur of andere beschikbare voorzieningen gebruiken om het oplossen van het probleem op afstand te vergemakkelijken. Als u hardwareproblemen ondervindt buiten het land waar u het product hebt aangeschaft, dient u eerst met HP te bellen (gedurende de lokale kantooruren en op de lokale werkdagen). De telefoonnummers vindt u onder contact hp op Onsite hardware Voor technische problemen die niet op afstand kunnen worden opgelost, zal een door HP bevoegde servicemedewerker onsite technische verlenen voor het gedekte hardwareproduct en componenten in de eenheid repareren of vervangen, voor zover dit nodig is om het product weer normaal te laten functioneren. Daarnaast kan HP beschikbare, aanbevolen technische verbeteringen aanbrengen in uw systeem om ervoor te zorgen dat de hardwareproducten correct functioneren, om de prestaties te verbeteren en te zorgen voor continue compatibiliteit met door HP geleverde, vervangende hardwareonderdelen. HP kan elke firmware-update installeren die nodig is om uw apparatuur technisch te kunnen blijven ondersteunen. Het gaat dan om een update die niet door de klant zelf kan worden geïnstalleerd. Materiaal Servicetijdvak HP levert alle onderdelen en materialen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het gedekte hardwareproduct goed blijft functioneren. Hiertoe behoren ook onderdelen en materialen voor beschikbare, aanbevolen technische verbeteringen. Vervangende onderdelen en eenheden zijn nieuw of zo goed als nieuw en gelijkwaardig functionerend. Vervangen onderdelen of eenheden worden eigendom van HP. Het servicetijdvak betreft de service-uren waarop uw service aanvragen kunnen worden geregistreerd en de service onsite of op afstand wordt geleverd. Service aanvragen die buiten dit tijdvak worden ontvangen en beantwoord, worden geregistreerd op de volgende werkdag waarop een servicetijdvak voor u ingaat. Het volgende servicetijdvak is voor HP onsite Hardware Support-service, Global next business day response beschikbaar: Standaard kantooruren (9x5), standaard werkdagen: Service is beschikbaar tussen 8.00 en uur, van maandag tot en met vrijdag (algemeen erkende feestdagen uitgezonderd) of op de standaard kantooruren en werkdagen die gelden in het deelnemende land waar om de service wordt verzocht. Zie hiervoor ook de beschrijving in Tabel 2, Serviceniveau Opties Onsite reactietijd De reactietijd betreft de tijd vanaf het moment waarop uw service aanvraag bij HP is ontvangen en geregistreerd tot aan het moment dat de HP bevoegde servicemedewerker op uw locatie arriveert, als deze tijd binnen het aangegeven servicetijdvak valt. De volgende werkdag: Een door HP bevoegde servicemedewerker begint op uw locatie met de onderhoudsservice voor de hardware op de dag volgend op de dag dat uw service aanvraag is geregistreerd en waarvoor contractueel een servicetijdvak is vastgelegd. Lokale restricties zoals reiszones, standaard kantooruren en responstijden zijn afhankelijk van de standaard restricties en responstijden van het land waar de service wordt verzocht. Vraag de gedetailleerde informatie voor een specifiek land betreffende servicetijdvak en responstijden na bij uw lokale verkoopkantoor of dealer. Wanneer de optie van de volgende werkdag op dat moment niet beschikbaar is in het land waar om de service wordt verzocht, wordt service van het volgende, hoogste standaardniveau voor het product geleverd. Pagina 10 van 52

11 & software tabel 2. serviceniveau-opties Niet alle serviceniveau-opties zijn voor alle producten beschikbaar. Het door u gekozen serviceniveau wordt omschreven in de documentatie bij uw HP Care Pack-contract. serviceniveau Wereldwijd de volgende werkdag, standaard kantooruren (9x5) specificatie van de geleverde service Een door HP bevoegde servicemedewerker begint tussen 8.00 en uur (lokale tijd) op de locatie van de klant met de onderhoudsservice voor de hardware op de volgende werkdag, tussen maandag en vrijdag (algemeen erkende feestdagen en vrije dagen volgens HP uitgezonderd) nadat de service aanvraag is geregistreerd. Service aanvragen die buiten de lokaal geldende standaard kantooruren of standaard werkdagen zijn ontvangen, worden de volgende werkdag geregistreerd en de daarop volgende werkdag wordt de service verleend. Wanneer u reist buiten het land waar u het gedekte product hebt aangeschaft, zal HP: U het dan geldende telefoonnummer verstrekken van het HP-callcenter in dat land. U vindt dit nummer onder Contact HP op Uw service aanvragen of die van de helpdesk van uw bedrijf aannemen in het land waarin u reist. Een diagnose uitvoeren om de oorzaak van de hardwarestoring te achterhalen. Zorgdragen voor een volgende werkdag respons service op uw locatie in een participerend land of een benodigd vervangend onderdeel afleveren (uw service aanvraag moet worden geplaatst tijdens de standaard kantooruren- en dagen geldend in het lokale land). De onderdelen leveren die volgens de hardwarespecificatie nodig zijn voor de reparatie. Gelokaliseerde onderdelen moeten dan wel beschikbaar zijn in het deelnemende HP-land waarin u reist. Lokale beperkingen, zoals de reiszones voor het verlenen van de service en de standaard kantooruren en reactietijden zijn afhankelijk van de standaardbeperkingen en reactietijden van HP in het land waar om de service wordt verzocht. Vraag de gedetailleerde informatie voor een specifiek land betreffende servicetijdvak en responstijden na bij uw lokale verkoopkantoor of dealer. Alleen CPU Bij een aantal geselecteerde producten kunt u kiezen voor een CPU only -dekking (dekking geldt alleen voor de centrale verwerkingseenheid). Met deze dekking wordt de service beperkt tot de CPU van het product. De monitor en het dockingstation vallen niet onder de dekking. reiszones HP kan de reactietijd in Nederland niet garanderen voor de Waddeneilanden en Zeeuws Vlaanderen Hoewel de reactietijd voor 'volgende dag - als onderdeel van deze service afhankelijk is van de lokale beschikbaarheid en reiszonedefinities in de deelnemende landen, geldt de service over het algemeen alleen als uw product zich binnen een straal van honderd kilometer van een lokale HP Support Responsible Office bevindt. Voor serviceverlening buiten de straal van honderd kilometer kan een reiskostenvergoeding in rekening worden gebracht. Wanneer locaties meer dan honderd kilometer van een HP Support Responsible Office zijn verwijderd, kunnen de reactietijden uiteenlopen. Pagina 11 van 52

12 & software servicebeperkingen HP bepaalt op welke manier de service wordt geleverd: in de vorm van diagnose en op afstand, als onsite service of in een andere vorm. Ook is een combinatie van deze mogelijk. Andere methoden van service uitlevering zoals bijv. het leveren van een vervangbaar onderdeel of een eenheid (bijv. een toetsenbord of een muis) die u zelf kunt installeren volgens schriftelijke instructies van HP, kunnen tot deze service behoren. Deze vervangbare onderdelen of eenheden worden de volgende werkdag aan u verschaft. HP zal de geschikte leveringsmethode bepalen om zo tijdig en effectief de benodigde klant ondersteuning te kunnen leveren. De HP Onsite Hardware Support Global next business day services omvat niet de volgende opties: Onsite diagnose of onderhoud. Als onsite diagnose of onderhoud is gewenst, zal dit in rekening worden gebracht volgens de standaard tijd- en materiaal tarieven van HP. Onsite installatie en set-up van het door u te vervangen onderdeel of eenheid. Herstel van het besturingssysteem en andere software of gegevens. Problemen oplossen betreffende interconnectiviteit of compatibiliteit. Problemen betreffende software en netwerken. Services vereist ten gevolge van het niet of niet juist integreren en/of implementeren van enig door HP aan u verstrekte system fix, reparatie, patch of wijziging(en) Benodigde service veroorzaakt door uw fout als gevolg van het ondernemen van vermijdbare actie zoals geadviseerd door HP. Installatie en configuratie van het besturingssysteem of enig ander softwareprogramma in de defecte componenten. Preventief onderhoud door de gebruiker. Pagina 12 van 52

13 & software Het proces van de verzending van taal- en landspecifieke onderdelen (toetsenborden, onderdelen voor de elektrische voeding) en de vrijgave hiervan door de douane kan enige weken in beslag nemen. Als dergelijke onderdelen dus nodig zijn voor de reparatie maar niet beschikbaar zijn wanneer de service is vereist, kunt u uit een van de volgende mogelijkheden kiezen: u wacht totdat de onderdelen zijn geleverd uit het land waar het product oorspronkelijk is aangeschaft; u accepteert vervanging van een defect buitenlands onderdeel door een lokaal onderdeel, zoals een Engels (Amerikaans) toetsenbord of u wacht totdat u terug bent in het land waar het product oorspronkelijk is aangeschaft om daar het onderhoud te laten plaatsvinden. duur De dekkingsperiode van de Service begint op de oorspronkelijke aanschafdatum van het gedekte hardwareproduct en geldt voor de duur die in uw HP Care Pack-documenten wordt vermeld. De dekkingsperiode van een HP Care Pack-service die wordt aangeduid als Post-warranty begint direct na afloop van de oorspronkelijke fabrieksgarantieperiode of direct na afloop van de dekkingsperiode van een eerder aangeschafte HP Care Pack-service en zo lang het hardwareproduct door HP wordt ondersteund. verantwoordelijkheden van de klant U moet het hardwareproduct waarvoor de dekking geldt en uw HP Care Pack registreren. Als HP hierom verzoekt, moet u HP uw medewerking verlenen aan het op afstand oplossen van het probleem door: alle gegevens te verstrekken die HP nodig heeft om tijdige en vakkundige op afstand te verlenen of om HP in staat te stellen te bepalen voor welk niveau u in aanmerking komt; zelftests en/of andere diagnoseprogramma s uit te voeren, en binnen redelijke grenzen andere werkzaamheden uit te voeren om HP te helpen bij het vinden van de oorzaak en het oplossen van het probleem. U bent verantwoordelijk voor het aanbrengen van onderdelen die door de klant moeten worden vervangen. Pagina 13 van 52

14 & software dekking Onder de servicedekking vallen het hoofdproduct van de HP of Compaq hardware, alle door HP geleverde interne componenten, evenals standaardaccessoires en HP- of Compaqopties, die bij of na de aanschaf van het hoofdproduct zijn aangeschaft en zijn geïnstalleerd in een enclosure met een serienummer, zoals een muis, toetsenbord, dockingstation en monitor, behalve monitors met een scherm groter dan 22 inch. HP Care Pack biedt bijvoorbeeld geen dekking voor accu's of externe apparaten. Wanneer een service wordt aangevraagd die valt onder de wereldwijde HP Onsite Hardware- en de service wordt aangevraagd buiten het land waar het product is aangeschaft, worden alle accessoires die naast de basiseenheid zijn aangeschaft, zoals dockingstations of port-replicators en monitoren op alle serviceniveaus altijd alleen gedekt door de standaardgarantie die op dat product van toepassing is. Voor printer producten wordt de service dekking niet beinvloed door het gebruik van niet- HP print cardridges of verbruiksartikelen of opnieuw gevulde cardridges. Echter, als de printerfout of schade toewijsbaar is aan het gebruik van niet-hp print cardridges of verbruiksartikelen of opnieuw gevulde cardridges, zal HP volgens de standaard tijd- en materiaal tarieven van HP een aanzienlijk bedrag voor service doorberekenen voor deze specifieke fout of schade. Voor niet meer leverbare componenten is wellicht een upgrade traject vereist. HP zal in overleg met u een vervangend onderdeel adviseren. Voor HP Care Pack-services met een CPU only -dekking (dekking geldt alleen voor de centrale verwerkingseenheid), worden monitors en dockingstations alleen gedekt door de standaardgarantie die op dat product van toepassing is. Onderdelen zoals, maar niet beperkt tot: Verbruiksartikelen inclusief maar niet beperkend tot batterijen, ink en toner cardridges en Tablet PC pennen; Maintenance kits en andere onderdelen; Niet -HP devices; Elk product voorheen gerepareerd door een niet -geauthoriseerde onderhoudsmedewerker of gebruiker; Additionele software en drivers, geinstalleerd door de klant; Projectorlampenworden niet gedekt door deze service. Pagina 14 van 52

15 & software bestelgegevens meer informatie U kunt HP Care Pack-services voor wereldwijde service op de volgende werkdag aanschaffen daar waar u het HP of Compaq hardwareproduct hebt aangeschaft in een van de landen die in tabel 1 hierboven staan vermeld. HP Care Pack-services kunnen gedurende de oorspronkelijke fabrieksgarantieperiode van het hardwareproduct worden aangeschaft. HP Care Pack-services die worden aangeduid als Post-warranty, kunnen worden aangeschaft na afloop van de oorspronkelijke fabrieksgarantieperiode of na afloop van de dekkingsperiode van een eerder aangeschafte HP Care Pack-service en zo lang het hardwareproduct door HP wordt ondersteund. Voor meer informatie over HP Services neemt u contact op met onze wereldwijd gevestigde verkoopkantoren of dealers. U kunt ook onze website bezoeken op: Pagina 15 van 52

16 & software overzicht van de service hp onsite hardware call-to-repair Tegenwoordig vertrouwen bedrijven op de IT voor het delen van essentiële informatie tussen mensen, afdelingen en locaties. Systeemuitval door defecte hardware kan leiden tot vele niet productief besteedde uren en irritaties bij de medewerkers. Het gevolg is, dat IT-beheerders steeds vaker worden geconfronteerd met de eis van het hogere management en de klanten binnen het bedrijf om de systemen operationeel te houden, omdat daarvan het zakelijke succes afhangt. Met de HP onsite Hardware Support-service call-to-repair beschikken uw IT-beheerders over een team van resources, zodat zij onmiddellijk een aanvang kunnen maken met het opsporen en oplossen van problemen in het systeem. Daarbij heeft u met deze service de toezegging dat de hardware binnen maximaal zes uur na de ontvangst van het service aanvraag weer normaal functioneert. voordelen voor u Toegenomen productiviteit in het bedrijf door langere bedrijfstijd van het systeem Effectievere planning van IT-resources en hogere productiviteit van de IT-medewerkers Garantie dat problemen binnen een vastgesteld tijdsbestek zullen worden opgelost Hardware op een consistent niveau voor bijv. de omgevingen HP-UX-systeem, Windows, NetWare of een combinatie van deze in uw bedrijf kenmerken van de service Toezegging om geselecteerde HP en Compaq hardwareproducten binnen maximaal zes werkuren te repareren Een gecertificeerde technicus ingezet bij de klant Eventuele servercontrole vooraf om de belangrijkste systeemconfiguraties te verkrijgen en uw apparatuur te inventariseren Onsite hardware Escalatiemanagement specificaties tabel 1. servicefuncties De servicedekking, waaronder de beschikbaarheid van bepaalde serviceniveaus, geografische beperkingen, reactietijden en servicetijdvakken, kan per land verschillen en moet bij de aanschaf worden gecontroleerd. U kunt hiervoor ook contact opnemen met HP in het land waar de service moet worden geleverd. functie Support en probleemdiagnose op afstand specificatie van de geleverde service Wanneer u per telefoon meldt dat er een probleem is met een systeem, wordt u onmiddellijk doorverbonden met een technicus voor de oplossing van het probleem. De technicus probeert eerst of het probleem binnen enkele minuten en op afstand kan worden opgespoord en opgelost. Voordat wordt besloten tot onsite, kan HP ertoe overgaan een diagnose op afstand uit te voeren met behulp van electronische programma s die het oplossen van het probleem op afstand vergemakkelijken. Pagina 16 van 52

17 & software Onsite hardware Voor kritieke of technische problemen die niet op afstand kunnen worden opgelost, zal een door HP bevoegde servicemedewerker worden ingeschakeld en naar uw locatie worden gezonden, waar deze begint met de technische voor het gedekte hardwareproduct en componenten in de eenheid zal repareren of vervangen, voor zover dit nodig is om het product weer in operating condition terug te brengen. Daarnaast kan HP beschikbare, aanbevolen technische verbeteringen aanbrengen in uw systeem om ervoor te zorgen dat de hardwareproducten correct functioneren, om de prestaties te verbeteren en te zorgen voor continue compatibiliteit met door HP geleverde, vervangende hardwareonderdelen. HP kan elke firmware-update installeren die nodig is om uw apparatuur technisch te kunnen blijven ondersteunen. Het gaat dan om een update die niet door de klant zelf kan worden geïnstalleerd. Materiaal Servicetijdvak HP levert alle onderdelen en materialen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het gedekte hardwareproduct goed blijft functioneren. Hiertoe behoren ook onderdelen en materialen voor beschikbare, aanbevolen technische verbeteringen. Vervangende onderdelen en eenheden zijn nieuw of zo goed als nieuw en gelijkwaardig functionerend. Vervangen onderdelen of eenheden worden eigendom van HP. Het servicetijdvak betreft de service-uren waarop uw service aanvragen kunnen worden geregistreerd en de service onsite of op afstand wordt geleverd. Service aanvragen die buiten dit tijdvak worden ontvangen en beantwoord, worden geregistreerd op de volgende werkdag waarop een servicetijdvak voor u ingaat. De volgende servicetijdvakken voor HP Onsite Hardware Support-service call -to-repair zijn beschikbaar: Uitgebreide kantooruren (13x5), standaard werkdagen: Service is beschikbaar tussen 8.00 en uur, van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen. Een door HP bevoegde servicemedewerker komt tussen 8.00 en uur (lokale tijd) op uw locatie om de onderhoudsservice voor de hardware uit te voeren. Uw service aanvraag moet zijn ontvangen tussen 8.00 en uur (lokale tijd), algemeen erkende feestdagen uitgezonderd. 24x7: Service is 24 uur per dag beschikbaar, van maandag tot en met zondag, inclusief alle algemeen erkende feestdagen. Toegezegde reparatietijd HP zal binnen redelijke grenzen elke commerciële poging doen om het gedekte hardwareproduct weer terug te brengen naar een operating condition binnen 6 uur nadat de service aanvraag bij HP geregistreerd is. De reparatietijd betreft de tijdsduur binnen het servicetijdvak die begint wanneer uw eerste service aanvraag bij het HP Call Center wordt geregistreerd en eindigt met de vaststelling door HP dat de hardware is gerepareerd. De hardware wordt als gerepareerd beschouwd wanneer deze met succes door de diagnostische standaardtest van HP komt. Diagnostische standaardtesten vanuit HP worden bereikt door voltooiing van een power-on self test, stand-alone diagnose of zichtbare verificatie van geschikte werking. HP zal, naar eigen oordeel bepalen, welk testlevel nodig is om vast te stellen of de hardware is gerepareerd. Herstel van data, herstel van het operating systeem, application operational testen of additionele testen gevraagd door of benodigd voor de klant, maken geen deel uit van deze service. Voor de door HP toegezegde reparatietijd is het noodzakelijk dat u direct en zonder beperkingen toegang verleent tot het systeem, wanneer HP hierom verzoekt. De toezegging geldt niet wanneer de toegang tot uw systeem, ook fysieke toegang, voor probleem oplossingsprogramma s en/of diagnoseprogramma s voor hardware wordt uitgesteld of geweigerd. Wanneer er sprake is van intermitterende defecten, begint met elk telefonisch serviceverzoek een nieuwe, toegezegde reparatietijd. Als binnen de aangegeven, toegezegde reparatietijd niet voor een permanente oplossing kan worden gezorgd, zal HP binnen redelijke grenzen elke commerciële poging doen om voor een tijdelijke oplossing te zorgen, zodat u op een redelijk acceptabel niveau kunt doorgaan met uw bedrijfsactiviteiten, terwijl aan een permanente oplossing wordt gewerkt. Uitsluitend te bepalen door HP, kan een dergelijke tijdelijke oplossing de levering van een tijdelijke, vervangende eenheid zijn. Vervangende onderdelen en eenheden zijn nieuw of zo goed als nieuw en gelijkwaardig functionerend. Vervangen onderdelen of eenheden worden eigendom van HP. De levering van een dergelijke tijdelijke oplossing binnen de aangegeven, toegezegde reparatietijd wordt beschouwd als nakomen van de toezegging. Het duurt 30 dagen vanaf het moment waarop u uw HP Care Pack aangeschaft en geregistreerd heeft om de benodigde audits en processen op te zetten, voordat de toegezegde reparatietijd-service geregeld is. Gedurende deze initiele periode van 30 dagen zal HP zorgdragen voor een 4 uur onsite responstijd en zal binnen redelijke Pagina 17 van 52

18 & software grenzen elke commerciële poging doen om te voldoen aan de 6 uur toegezegde reparatietijd afspraak. De tijd die nodig is om technische verbeteringen of firmware-updates te installeren en om de reparatie te controleren, bijvoorbeeld met behulp van zelftests, valt buiten de toegezegde reparatietijd. Voorlopige systeemcontrole Technicus werkt door totdat probleem is opgelost Escalatiemanagement Assistentie bij configuratieherstel voor HP Network Connectivityproducten Binnen dertig dagen na de registratie van deze HP Onsite Hardware Support-service call-to-repair, kan een servicemedewerker van HP contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een voorlopige systeemcontrole en deze uit voeren. Tijdens de controle worden de belangrijkste gegevens over de systeemconfiguratie verzameld en wordt de gedekte apparatuur geïnventariseerd. De gegevens die tijdens de systeemcontrole zijn verzameld, worden door de HP-technicus voor het oplossen van problemen gebruikt om server hardwareproblemen die zich in de toekomst kunnen voordoen, te onderzoeken en op te lossen. Dit kan resulteren in een lijst met aanbevolen acties die HP u in schriftelijke vorm zal doen toekomen. Uitsluitend door HP te bepalen, wordt de systeemcontrole onsite uitgevoerd, via systeemtoegang op afstand of via controleprogramma s op afstand en/of per telefoon. Als een systeemcontrole door HP wordt vereist, zal de 6 uur toegezegde reparatietijd niet van toepassing zijn totdat de betreffende systeemcontrole is uitgevoerd. Na aankomst op uw locatie verleent de technicus de service totdat het product weer operationeel is of zo lang als nodig is om een redelijke vooruitgang te boeken. Het werk kan tijdelijk worden onderbroken als extra onderdelen of resources nodig zijn, maar wordt voortgezet zodra deze beschikbaar zijn. HP heeft formele escalatieprocedures opgesteld voor het oplossen van zwaardere hardwareproblemen. De coördinatie van het escalatieproces is in handen van het lokale HP-management, dat binnen HP snel een beroep kan doen op de vaardigheden van de experts in het oplossen van problemen. Er zal assistentie worden verleend bij het herstellen van de configuratie nadat een HP-hub, -bridge, -switch of - router (of HP-invoegmodule of transceiver) is gerepareerd of vervangen. HP zal in samenwerking met u de configuratie herstellen van het apparaat waarop onderhoud is gepleegd, als de geldige configuratie van voor het onderhoud direct beschikbaar is. De geldige configuratie mag in elektronische of gedrukte vorm zijn en moet alle vereiste apparaatparameters helder en volledig documenteren. tabel 2. serviceniveau-opties Niet alle serviceniveau-opties zijn voor alle producten beschikbaar. Het door u gekozen serviceniveau wordt omschreven in de documentatie bij uw HP Care Pack-contract. serviceniveau 6 uur toegezegde reparatietijd (13x5) 6 uur toegezegde reparatietijd, 24x7 specificatie van de geleverde service Een door HP bevoegde servicemedewerker begint tussen 8.00 en uur (lokale tijd) op uw locatie met de onderhoudsservice voor de hardware. Uw service aanvraag moet zijn ontvangen tussen 8.00 en uur (lokale tijd) op maandag tot en met vrijdag, algemeen erkende feestdagen uitgezonderd. Voor service aanvragen die na zijn ontvangen, kan de reparatietijd worden gecontinueerd op de volgende werkdag, afhankelijk van het tijdstip waarop de service aanvraag wordt geregistreerd. Bijv. de service aanvraag wordt geregistreerd om uur. De responstijd wordt nu dezelfde werkdag gemeten tot en met uur en gecontinueerd op de volgende werkdag tot uur; de service aanvraag wordt geregistreerd om uur. De responstijd wordt nu dezelfde werkdag gemeten tot en met uur en gecontinueerd op de volgende werkdag tot uur. Een door HP bevoegde servicemedewerker begint op elk gewenst tijdstip en op elke gewenste dag op uw locatie met de onderhoudsservice voor de hardware nadat uw service aanvraag is geregistreerd. Pagina 18 van 52

19 reiszones HP kan de toegezegde reparatietijd in Nederland niet garanderen voor de Waddeneilanden en Zeeuws Vlaanderen servicebeperkingen HP bepaalt op welke manier de service wordt geleverd: in de vorm van diagnose en op afstand, als onsite service of in een andere vorm. Ook is een combinatie van deze mogelijk. Andere methoden van service uitlevering zoals bijv. het leveren van een vervangbaar onderdeel of een eenheid (bijv. een toetsenbord of een muis) die u zelf kunt installeren volgens schriftelijke instructies van HP, kunnen tot deze service behoren. Deze vervangbare onderdelen of eenheden worden de volgende werkdag aan u verschaft. HP zal de geschikte leveringsmethode bepalen om zo tijdig en effectief de benodigde klant ondersteuning te kunnen leveren. De HP Onsite Hardware Support Call to Repair services omvat niet de volgende opties: Onsite diagnose of onderhoud. Als onsite diagnose of onderhoud is gewenst, zal dit in rekening worden gebracht volgens de standaard tijd- en materiaal tarieven van HP. Onsite installatie en set-up van het door u te vervangen onderdeel of eenheid. Herstel van het besturingssysteem en andere software of gegevens. Problemen oplossen betreffende interconnectiviteit of compatibiliteit. Problemen betreffende software en netwerken. Services vereist ten gevolge van het niet of niet juist integreren en/of implementeren van enig door HP aan u verstrekte system fix, reparatie, patch of wijziging(en) Benodigde service veroorzaakt door uw fout als gevolg van het ondernemen van vermijdbare actie zoals geadviseerd door HP. Installatie en configuratie van het besturingssysteem of enig ander softwareprogramma in de defecte componenten. Preventief onderhoud door de gebruiker. duur Totdat de toegezegde reparatietijd ingaat, levert HP u binnen het contractueel vastgelegde servicetijdvak een onsite van vier uur en zal, wanneer zich een probleem voordoet, binnen redelijke grenzen pogingen doen om de toezegging na te komen. De dekkingsperiode van de Service begint op de oorspronkelijke aanschafdatum van het gedekte hardwareproduct en geldt voor de duur die in uw HP Care Pack-documenten wordt vermeld. De dekkingsperiode van een HP Care Pack-service die wordt aangeduid als Post-warranty begint direct na afloop van de oorspronkelijke fabrieksgarantieperiode of direct na afloop van de dekkingsperiode van een eerder aangeschafte HP Care Pack-service en zo lang het hardwareproduct door HP wordt ondersteund. Pagina 19 van 52

20 uitsluitingen verantwoordelijkheden van de klant HP is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het niet of met vertraging nakomen van de toezegging aangaande de reparatietijd als de oorzaak ligt in apparatuur in uw systeem die niet onder de dekking van de Service valt of waarover niets aan HP is gemeld, als de oorzaak ligt in ontbrekende, onvolledige of onjuiste klantinformatie- en gegevens of een door u niet aangebrachte correctie, reparatie, patch of systeemaanpassing die door HP is geleverd, voorts als dit het gevolg is van vertragingen die u hebt veroorzaakt of het niet nakomen van uw verantwoordelijkheden, taken en verplichtingen binnen deze overeenkomst. U moet het hardwareproduct waarvoor de dekking geldt en uw HP Care Pack registreren. Het is uw verantwoordelijkheid om: HP direct op de hoogte te brengen wanneer het hardwareproduct niet correct functioneert; het serienummer van de eenheid en productnummer (of HP Care Pack contractnummer) te verstrekken; het lokale adres en telefoonnummer te verstrekken en aanwezig te zijn voor de onsite serviceverlening of bij de levering van de onderdelen door een koerier. U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle aanbevolen acties, voor zover vermeld in een lijst die HP u heeft doen toekomen na de voorlopige systeemcontrole. Daarnaast moet u, als HP hierom verzoekt, HP uw medewerking verlenen aan het op afstand oplossen van het probleem door: alle gegevens te verstrekken die HP nodig heeft om tijdige en vakkundige op afstand te verlenen of om HP in staat te stellen te bepalen voor welk niveau u in aanmerking komt; zelftests uit te voeren en/of andere diagnoseprogramma s te installeren en uit te voeren; binnen redelijke grenzen andere werkzaamheden uit te voeren om HP te helpen bij het bepalen en oplossen van het probleem. U bent verantwoordelijk voor de installatie van door de klant te installeren firmwareupdates en door de klant te vervangen onderdelen en eenheden. dekking Onder de servicedekking vallen het hoofdproduct van de HP of Compaq hardware, alle door HP geleverde interne componenten, evenals standaardaccessoires en HP- of Compaqopties, die bij of na de aanschaf van het hoofdproduct zijn aangeschaft en zijn geïnstalleerd in een enclosure met een serienummer, zoals een muis, toetsenbord, dockingstation en monitor, behalve monitors met een scherm groter dan 22 inch. HP Care Pack biedt bijvoorbeeld geen dekking voor accu's of externe apparaten. Voor server- en storageproducten die in een rack zijn geïnstalleerd, omvat de Servicedekking door HP geschikt bevonden rackopties die op hetzelfde rack zijn geïnstalleerd. Pagina 20 van 52

HP Hardware Support Onsite Service

HP Hardware Support Onsite Service HP Hardware Support Onsite Service HP Care Pack Services Technische informatie Overzicht van de service HP Hardware Support Onsite Service biedt hoogwaardige remote assistentie en onsite support voor de

Nadere informatie

HP Proactive Care Service

HP Proactive Care Service Technische informatie HP Proactive Care Service HP Services Voordelen van de service Proactive Care helpt u het rendement op de investering in uw geconvergeerde infrastructuur te verbeteren met kenmerken

Nadere informatie

CAREPAQ TM VOORWAARDEN

CAREPAQ TM VOORWAARDEN CAREPAQ TM VOORWAARDEN Gefeliciteerd met de aanschaf van uw CarePaq TM. In dit document leest u welke voorwaarden van toepassing zijn op deze serviceovereenkomst. Een beschrijving van de service die uw

Nadere informatie

space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008

space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008 space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008 Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Deze garantie

Nadere informatie

HP Datacenter Care Service

HP Datacenter Care Service HP Technology Services Contractual Services Voordelen van de service HP Datacenter Care Service is ontwikkeld om te zorgen dat u consistent uw service-level targets en andere bedrijfsdoelen bereikt. Daartoe

Nadere informatie

Inleiding. Dell biedt. Implementatie. de technische. FS7xxx of de. Servicebeschrijving (de. van het volgende:

Inleiding. Dell biedt. Implementatie. de technische. FS7xxx of de. Servicebeschrijving (de. van het volgende: Servicebeschrijving Externe implementatie of replicatie van Dell EqualLogic FS7xxx Inleiding Dell biedt u graag de externe implementatie van één Dell EqualLogic FS7xxx of de implementatie van replicatie

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

EPSON COVERPLUS Voorwaarden

EPSON COVERPLUS Voorwaarden EPSON COVERPLUS Voorwaarden 1. Definities In deze voorwaarden geldt het volgende: Registratie is het proces op de EPSON CoverPlus-registratiewebsite, waar u het activeringsnummer invoert zoals deze aan

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL EasyKiosk computerzuilen AGREEMENT Versie 01-2015 EasyKiosk Computerzuilen Handelsweg 15 5527 AL Hapert Nederland Telefoon: +31 (0)497 36 95 01 Web: www.easykiosk.nl E-mail: info@easykiosk.nl

Nadere informatie

IBM Customer Agreement

IBM Customer Agreement Deze IBM Customer Agreement ( Overeenkomst genoemd) regelt de transacties die de Klant uitvoert bij de aankoop van Machines, het toekennen van Softwarelicenties, het verkrijgen van Softwarelicenties en

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

SUPPORT CENTER PROCEDURE

SUPPORT CENTER PROCEDURE Visma DBS BV Modemweg 37 3821 BS AMERSFOORT T: 033 45.45.111 Postbus 747 3800 AS AMERSFOORT F: 033 45.45.199 Internet: www.vismadbs.nl I: info-dbs@visma.com SUPPORT CENTER SUPPORT CENTER PROCEDURE Pagina

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Managed VDI service van Dell. Inleiding tot uw service. Definities en begrippen:

Servicebeschrijving. Managed VDI service van Dell. Inleiding tot uw service. Definities en begrippen: Servicebeschrijving Managed VDI service van Dell Inleiding tot uw service De service Managed VDI van Dell (de "Service") is een Remote Management Service waarbij Dell de VDI-omgeving van klanten onderhoudt

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Mobile Office Online Ethernet VPN variant Internet VPN variant

Dienstbeschrijving Mobile Office Online Ethernet VPN variant Internet VPN variant Dienstbeschrijving Mobile Office Online Ethernet VPN variant Internet VPN variant I nhoudsopgave 1 Wat is Mobile Office Online...4 1.1 Wat is er nodig voor het gebruik van Mobile Office Online?...4 1.2

Nadere informatie

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Met het bestellen van

Nadere informatie

WorldShip 2015. Installatiegids. Een eenvoudige handleiding voor het installeren en upgraden van de software van WorldShip.

WorldShip 2015. Installatiegids. Een eenvoudige handleiding voor het installeren en upgraden van de software van WorldShip. WorldShip 2015 Installatiegids Een eenvoudige handleiding voor het installeren en upgraden van de software van WorldShip. 2000-2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, de merknaam UPS en de kleur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen Algemene voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van HP, waarbij HP Producten en/of

Nadere informatie

Servicebeschrijving Dell Modular Services

Servicebeschrijving Dell Modular Services Servicebeschrijving Dell Modular Services Overzicht van bepalingen en voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen de Klant ("u of Klant ) en Dell voor het ter beschikking stellen en het gebruik

Nadere informatie

IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst. workplace

IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst. workplace IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst workplace services 3 Een EFFICIËNTE ict-werkplek is het halve werk Het IT Service Centrum, kennis uit ervaring 3 Het IT Service Centrum heeft ervaring met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Vodafone

Algemene voorwaarden. Vodafone Algemene voorwaarden Vodafone 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Consumenten Vodafone Libertel B.V. Artikel 1 Algemeen 4 Artikel 2 Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie 4 Artikel

Nadere informatie

Wholesale Line Rental (WLR)

Wholesale Line Rental (WLR) Dienstenbeschrijving Wholesale Line Rental (WLR) Voordelig bellen is voortaan zo eenvoudig als het maar kan zijn Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek E. info@telecollectief.nl W. www.telecollectief.nl

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

AllBest Security Systems, Rozenobel 16A, 5986 PB Beringe, T: 088-3082636, T: 077-3082636, E: info@allbestt.nl

AllBest Security Systems, Rozenobel 16A, 5986 PB Beringe, T: 088-3082636, T: 077-3082636, E: info@allbestt.nl ALLBEST ALGEMENE VOORWAARDEN (INTERNET & TELECOM) Definities De onderstaande begrippen hebben in het kader van de met AllBest te sluiten overeenkomst en de bijbehorende bijlagen, waaronder de algemene

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014 Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 De hardware en infrastructuur van Inventie 4 Licenties, gebruiksrecht en diensten 6 Tarieven 10 Licentie-, gebruiksrecht-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CASE ELECTRONICS B.V. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CASE ELECTRONICS B.V. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CASE ELECTRONICS B.V. Algemeen Artikel 1: definities In de navolgende artikelen wordt verstaan onder: Case: Case Electronics B.V., de gebruiker van deze voorwaarden; opdrachtgever:

Nadere informatie

Licentie en Service overeenkomst DDi software

Licentie en Service overeenkomst DDi software Licentie en Service overeenkomst DDi software DDi BV Licentie en Service overeenkomst DDi Software 8 januari 2015 I B A N N L 1 4 R A B O 0 3 4 5 8 6 3 0 0 3 K. v. K. H a a r l e m 3 4 0 8 1 8 5 6 De Partijen

Nadere informatie

Speciale hulpverleningstelefoonnummers alleen voor leden van ANWB voor Bedrijven

Speciale hulpverleningstelefoonnummers alleen voor leden van ANWB voor Bedrijven Adresgegevens Geef altijd zo spoedig mogelijk (per brief, fax, e-mail of online via het selfservice kanaal) iedere (kenteken) wijziging door aan onze afdeling Customer Services. Telefoon: 088 269 73 73

Nadere informatie