HANDLEIDING. Farm Works Software oplossingen. Farm Works View software

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING. Farm Works Software oplossingen. Farm Works View software"

Transcriptie

1 HANDLEIDING Farm Works Software oplossingen Farm Works View software

2 Handleiding Farm Works Software oplossingen Farm Works View Software Versie 2013 en hoger Revisie A December 2012

3 Farm Works Information Management Een divisie van Trimble PO Box 250 Hamilton, IN USA USA Canada Andere landen Europa Australië +61 (3) Nieuw-Zeeland Juridische informatie Copyright en handelsmerken , Trimble Navigation Limited. Alle rechten voorbehouden. Trimble, Farm Works Software, AgGPS, EZ-Guide, FmX, GreenSeeker, Juno en Nomad zijn gedeponeerde handelsmerken van Trimble Navigation Limited, gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. CFX-750,Connected Farm, MFM-750, FM-1000, en Farm Works zijn handelsmerken van Trimble Navigation Limited. Microsoft, Inrternat Explorer, Windows en Windows Vista zijn ofwel gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Publicatie informatie Dit is de versie van December 2012 (Versie 2013, Revisie A) van de Farm Works View software handleiding. Informatie over beperkte productgarantie Voor de toepasselijke beperkte productgarantie, zie de Legal Notices (Juridische informatie) in de licentie-overeenkomst voor dit product, of vraag uw geautoriseerde Farm Works dealer om informatie.. 2 Farm Works View software handleiding

4 Inhoudsopgave Overzicht Windows Vista en Windows 7 besturingssysteem instellen Uitvoeren als administrator Gebruikersaccounts op de computer uitschakelen De software registreren Online registreren Andere opties voor registreren De software de eerste keer starten Maateenheden selecteren Backups van projecten maken Project backups terugzetten Gebruikersgegevens wijzigen Klanten, bedrijven, percelen, artikelen, machines, personen en teelten toevoegen Gebruik van de werkbalk Klanten invoeren Bedrijven invoeren Percelen invoeren Artikelen invoeren Een nieuw artikel invoeren Machines invoeren Personen invoeren Teelten toevoegen/wijzigen Taak typen toevoegen/wijzigen Taken importeren en bekijken Data importeren Taakgegevens van een USB- of ander station inlezen CNH kluisdata importeren Taken op de tab Kaart bekijken Gebruik van de Map (Kaart) werkbalk Geleidingslijnen bekijken Taken wijzigen en beheren Een bestaande taak zoeken Een taak wijzigen Gebruik van de tab Jobs (Taken) Gebruik van het menu View (Toon) Creating polygon variety maps Veelhoek rassenkaarten toevoegen Farm Works View software handleiding 3

5 Inhoudsopgave Taakgegevens schrijven Taakgegevens naar een extern apparaat schrijven Rassenkaarten naar een ondersteund apparaat schrijven Kaarten afdrukken Een taakrapport afdrukken Trefwoordenregister Farm Works View software handleiding

6 Overzicht Overzicht In deze handleiding beschrijven we de instelling en het gebruik van de Farm Works View software. Windows Vista en Windows 7 besturingssysteem instellen De software werkt op de besturingssystemen Windows Vista en Windows 7. Om het besturingssysteem te configureren, gaat u op een van de volgende manieren te werk: Uitvoeren als administrator 1. Rechtsklik op het pictogram van de software en selecteer Eigenschappen. 2. Op het tabblad Compatibility (Compatibiliteit) selecteert u Run this program as an administrator (Dit programma als Administrator uitvoeren) en daarna klikt u op OK: 3. Wanneer u de software start, vraagt het systeem u toestemming om het uit te voeren. Gebruikersaccounts op de computer uitschakelen 1. In het Start menu selecteert u Configuratiescherm / Gebruikersaccounts. 2. Selecteer Gebruikersaccountbeheer in-/uitschakelen en klik op OK. 3. Start de computer opnieuw op. NB Microsoft adviseert deze veiligheidsfunctie ingeschakeld te laten. Door Gebruikersaccountbeheer uit te schakelen, verwijdert u een beveiligingsniveau en tevens schakelt u de beveiligde modus van Internet Explorer uit. Farm Works View software handleiding 5

7 Overzicht De software registreren Om deze software te gebruiken, moet u zich eerst registreren met uw gebruikersnaam en contactgegevens. Het registreren kost maar een moment van uw tijd. Online registreren 1. Wanneer het registratie dialoogvenster verschenen is, selecteert u Get Registered Immediately... (Direct registreren...). 2. Zorg dat uw computer verbinding heeft met het Internet en klik op Next (Volgende). 3. Voer de gevraagde gegevens in en klik op Next. Als de registratie geslaagd is, verschijnt hierover een bericht. Andere opties voor registreren Desgewenst kunt u voor een van de andere registratieopties kiezen: Het online formulier invullen: selecteer Obtain registration number using an online form (Vraag registratienummers aan via een online-formulier) om een registratienummer verkrijgen m.b.v. het online formulier. Nadat u het formulier hebt ingevuld, ontvangt u de registratienummers via . Daarna kunt u de optie selecteren om de registratienummers uit de in te voeren. Om online te registreren, gaat u naar Nummers invoeren die u eerder hebt ontvangen: selecteer de laatste optie als u registratienummers van een andere bron hebt ontvangen (bijv. van dealer, na contact met Technical Support, of wanneer u het online formulier hebt ingevuld). Klik op Next en voer de registratienummers in de desbetreffende velden in voor elke toepassing waarover u beschikt. De software per telefoon registreren: Noord-Amerika: Europa: Australië: Andere landen: Farm Works View software handleiding

8 Overzicht De software de eerste keer starten Maateenheden selecteren Wanneer u het programma de eerste keer start, wordt u gevraagd een systeem voor de maateenheden te selecteren: Selecteer de gewenste optie en klik op OK. De opties zijn: US-English Metric Show All Units (alle eenheden tonen). Toont Amerikaanse en metrische maateenheden. De software gebruikt de eerste keuze (US-English of Metric) voor oppervlakte en afstand eenheden, maar geeft zowel Amerikaanse als metrische eenheden voor volume weer. NB De optie Show All Units (Alle eenheden zien) is bedoeld voor gebruikers in Canada die Amerikaanse eenheden voor afstand en oppervlakte en metrische eenheden voor volume en kwantiteit willen gebruiken. Backups van projecten maken Om uw data te beschermen, wordt aanbevolen regelmatig backups van uw project te maken op een ander medium dan de vaste schijf (USB, CD, externe harddisk, enz.) in geval van defecten, verlies of beschadiging. U kunt de backup van uw project dan herstellen om verloren gegane data terug te zetten. Zonder backup is er geen enkele manier om de archieven en kaarten van uw bedrijf terug te halen. 1. Selecteer File / Backup Project (Bestand / Backup project). Farm Works View software handleiding 7

9 Overzicht 2. Typ een naam voor de backup in het veld Backup To (Back. proj. opsl. in), of vervang een eerdere backup door die in de keuzelijst te selecteren: Standaard slaat het programma project backups in de backup map op de vaste schijf van de computer op (c:\farmproj\backup). Om de backup in een andere map of op een verwisselbaar medium op te slaan, gaat u als volgt te werk: 1. In het dialoogvenster Backup Project klikt u op de knop Browse (Bladeren). 2. In het dialoogvenster Save As (Opslaan als) selecteert u de gewenste map of het station van het verwisselbare medium. 3. Voer een naam voor het backup bestand in het veld File Name (Bestandsnaam) in. 4. Ga op een van de volgende manieren te werk: Klik op Save (Opslaan) om naar het dialoogvenster Backup Project terug te gaan. C Klik op Cancel (Annuleren) om het dialoogvenster te sluiten zonder een backup op te slaan. 5. In het deel Options (Opties) van het dialoogvenster Backup Project kunt u een waarde in de keuzelijst Compression (Compressie) selecteren, om de grootte van het backup bestand en de tijd die het kost om het backup bestand te maken te veranderen. De opties zijn Maximum (langzaamst), Normal (standaard), Fast, Super Fast, of None (resp. Snel, Supersnel of Geen): Als u Maximum selecteert, doet het programma er langer over om de backup te maken, maar is het bestand kleiner. Selecteert u None (Geen), dan doet het programma er minder lang over om de backup te maken, maar wordt het bestand veel groter. LET OP Voordat u Wipe Disk (Schijf leegmaken) selecteert, moet u controleren of er geen bestanden op aanwezig zijn die u wilt bewaren. 8 Farm Works View software handleiding

10 Overzicht 6. Als u de backup op een USB station of schijf opslaat, kunt u Wipe Disk (Schijf leegmaken) in de keuzelijst Disk Prep (Schijf voorb.) selecteren, om alle bestanden van het USB station of de schijf te verwijderen voordat de backup wordt gemaakt. 7. Klik op OK. De backup wordt gemaakt. Project backups terugzetten Als uw data beschadigd is, of er data verloren is gegaan door een defect van apparatuur, kunt u die data terughalen door een backup die u eerder hebt gemaakt (zie boven) terug te zetten. NB Het programma herstelt geen backups die met andere software, zoals de Windows XP Backup functie, zijn gemaakt. Bij het terugzetten van een project backup wordt de informatie in het huidige project vervangen door de informatie die u had op het moment dat u de backup maakte. Als u bijvoorbeeld op maandag een backup hebt gemaakt en die op de vrijdag van dezelfde week moet terugzetten, verliest u eventuele informatie die op dinsdag tot en met donderdag van die week is ingevoerd. 1. Selecteer File / Restore Backup (Bestand / Backup terugzetten): 2. In de keuzelijst Backup Project selecteert u de backup die u eerder hebt gemaakt. Als de backup niet zichtbaar is in de lijst, bladert u om hem te vinden: a. Klik op de knop Browse (Bladeren) om een tweede dialoogvenster Restore Backup (Backup terugzetten) te openen. b. Blader naar de map of het station waar u de backup eerder hebt opgeslagen. 3. Selecteer het backup bestand - de naam verschijnt in het veld File Name (Bestandsnaam) - en klik op Open: 4. In het dialoogvenster Restore Backup (Backup terugzetten) verschijnt het backup bestand nu in het veld Restore From (Terugzetten van): 5. Ga op een van de volgende manieren te werk: Klik op OK om het bestand terug te zetten. Klik op Cancel (Annuleren) om het dialoogvenster te sluiten zonder de backup terug te zetten. Farm Works View software handleiding 9

11 Overzicht 6. Als u op OK klikt, wordt u gevraagd het terugzetten te bevestigen: 7. Klik op OK. Er verschijnt een voortgangsscherm. Klik op Cancel (Annuleren) om het dialoogvenster te sluiten zonder de backup terug te zetten. Tijdens het terugzetten van de backup vervangt het programma de huidige data in uw project door de data uit het backup bestand. Als het terugzetten voltooid is, kunt u gaan werken met de herstelde data. Gebruikersgegevens wijzigen De contactinformatie die op veel rapporten wordt afgedrukt, is afkomstig uit de gebruikersgegevens die in het programma ingevoerd zijn. Die kunt u als volgt wijzigen: 1. Selecteer File / User Info (Bestand / Gebruikersinformatie). 2. In het dialoogvenster User Information (Gebruikersinformatie) selecteert u de tabs achtereenvolgens om de gewenste gegevens in te voeren en daarna klikt u op OK: 10 Farm Works View software handleiding

12 Klanten, bedrijven, percelen, artikelen, machines, personen en teelten toevoegen Klanten, bedrijven, percelen, artikelen, machines, personen en teelten toevoegen De software biedt de mogelijkheid klanten, bedrijven en percelen te administreren. Bovendien kunt u voorraden, materialen, uitrusting en personen invoeren. De informatie die u invoert, kan naar veel bekende displays voor precisielandbouw worden geschreven. Gebruik van de werkbalk Klik op dit symbool... Nieuwe klant Nieuw bedrijf Nieuw perceel Nieuwe voorraad Nieuwe machine Nieuwe persoon Taak data inlezen Taak data schrijven Om... Nieuwe klanten in het programma in te voeren. Nieuwe bedrijven in het programma in te voeren. Nieuwe percelen in het programma in te voeren. Voorraden, zoals zaaigoed, chemicaliën en kunstmest in te voeren. Uitrusting, zoals trekkers, maaidorsers en werktuigen toe te voegen. Werknemers toe te voegen. Data te importeren die is verzameld met een apparaat voor precisielandbouw, zoals een Pro 700 display, EZ-Guide 500 lichtbalk of Trimble FmX geïntegreerde display. Instellingen te exporteren (bijv. klanten, bedrijven en percelen) voor gebruik op een apparaat voor precisielandbouw, zoals een Pro 700 display, EZ-Guide 500 lichtbalk of Trimble FmX geïntegreerde display. Farm Works View software handleiding 11

13 Klanten, bedrijven, percelen, artikelen, machines, personen en teelten toevoegen Klanten invoeren U kunt namen van klanten invoeren, die klanten voorstellen voor wie u kaart- en perceelinformatie verzamelt. Als u een agrariër bent, kunt u één klant voor uzelf instellen. Onder een klantnaam worden een of meer bedrijven en percelen ingevoerd. Een klant toevoegen: 1. Ga op een van de volgende manieren te werk: Op de tab Farm (Bedrijf) rechtsklikt u op <User Info> (Gebruikersinformatie) en selecteert u New Client (Nieuwe klant). Klik op het nieuwe klant symbool : 2. In het dialoogvenster Client Properties (Kenmerken klant) voert u de gewenste gegevens op de tabs General, Address en Contact information (Algemeen, Adres en Contactinformatie) in: 12 Farm Works View software handleiding

14 Klanten, bedrijven, percelen, artikelen, machines, personen en teelten toevoegen 3. Klik op OK. De nieuwe klant verschijnt als nieuwe map: U kunt nu een of meer van de volgende dingen doen: Een of meer bedrijven en percelen onder de nieuwe klant aanmaken. De gegevens van een klant bekijken en/of wijzigen. Daarvoor rechtsklikt u op de naam en selecteert u Properties (Kenmerken). Een klant verwijderen. Daarvoor rechtsklikt u op de naam en selecteert u Delete (Wissen). Vervolgens klikt u op Yes (Ja) om dit te bevestigen. De klant en alle bijbehorende gegevens en kaarten worden verwijderd. Nadat een klant verwijderd is, is de enige manier om die gegevens terug te halen het terugzetten van een project backup bestand. Bedrijven invoeren Het programma biedt de mogelijkheid bedrijven aan te maken, waarin u percelen kunt groeperen. Voor elk bedrijf wordt meestal een andere eigenaar ingevoerd, dus kunt u de percelen organiseren op bedrijfsnaam. Nadat u op de tab Farm (Bedrijf) een of meer bedrijven hebt ingevoerd, kunt u hier percelen aan gaan toevoegen. U kunt ook percelen die u eerder in het programma hebt ingevoerd aan een bedrijf toewijzen. Een nieuw bedrijf toevoegen: 1. Ga op een van de volgende manieren te werk: Selecteer Resources / New Farm (Hulpbronnen / Nieuw bedrijf). Op de tab Farm (Bedrijf) rechtsklikt u op <naam klant> en daarna selecteert u New Farm (Nieuw bedrijf). Farm Works View software handleiding 13

15 Klanten, bedrijven, percelen, artikelen, machines, personen en teelten toevoegen Klik op het nieuw bedrijf symbool : 2. Typ een naam voor het bedrijf in het veld Description (Omschrijving). NB De oppervlakte velden zijn niet beschikbaar; de oppervlakten Mapped, Legal en Tillable (Gekarteerd, Kadastraal en Beteeld) worden ingevuld op basis van de waarden die worden ingevoerd voor elk perceel dat onder het bedrijf wordt ingevoerd. 3. Indien nodig kunt u aanvullende informatie over het bedrijf invoeren (max. 255 tekens) in Notes (Notities). Nu kunt u een of meer van de volgende dingen doen: Percelen onder elk bedrijf toevoegen. De gegevens van een bedrijf bekijken en/of wijzigen. Daarvoor rechtsklikt u op de naam en selecteert u Properties (Kenmerken). Een bedrijf verwijderen. Daarvoor rechtsklikt u op de naam, selecteert u Delete (Wissen) en vervolgens klikt u op Yes (Ja) in het bericht dat verschijnt. Het bedrijf en alle bijbehorende gegevens en kaarten worden verwijderd. Bedrijven waarvoor u bewerkingsgegevens hebt vastgelegd, kunt u niet verwijderen. U kunt het bedrijf wel terugtrekken. Daarmee worden ook alle percelen eronder teruggetrokken. Als u alle taken die bij een bedrijf horen hebt verwijderd, kunt u daarna ook het bedrijf verwijderen. 14 Farm Works View software handleiding

16 Klanten, bedrijven, percelen, artikelen, machines, personen en teelten toevoegen en bedrijf terugtrekken. Daarvoor rechtsklikt u op de naam, selecteert u Retire (Terugtrekken) en vervolgens klikt u op Yes (Ja) in het bericht dat verschijnt. Het programma voegt een sterretje toe aan de naam van het bedrijf, of verwijdert het bedrijf uit het veld Farm (Bedrijf). De software bewaart de bewerkingshistorie van het bedrijf, voor het geval u die later wilt raadplegen. Om teruggetrokken bedrijven in het veld Farm weer te geven of te verbergen, selecteert u View / Show Retired Land Areas (Bekijken / Teruggetrokken bedrijven/velden weergeven). Percelen invoeren Percelen kunnen worden aangemaakt onder de klanten en bedrijven die zijn ingevoerd. U hoeft alleen de naam van het perceel en de bewerkbare en kadastrale oppervlakte van het perceel in te voeren en aan te geven of u het perceel in eigendom, huur of deelpacht hebt. Er kan ook optionele informatie (zoals aangegeven) worden ingevoerd, die kan worden gebruikt voor perceeladministratie als u een upgrade naar de betaalde versie van de software uitvoert. Een nieuw perceel toevoegen: 1. Ga op een van de volgende manieren te werk: Selecteer Resources / New Field (Hulpbronnen / Nieuw perceel). Op de tab Farm (Bedrijf) rechtsklikt u op het bedrijf waaraan u het perceel wilt toevoegen en daarna selecteert u New Field (Nieuw perceel). Klik op het nieuw perceel symbool : Farm Works View software handleiding 15

17 Klanten, bedrijven, percelen, artikelen, machines, personen en teelten toevoegen 2. Op de tab General (Algemeen): a. Typt u een naam voor het perceel in het veld Description (Omschrijving). b. Bij Area (Opp.) voert u de Legal (Kadastrale) en Tillable (Beteelde) oppervlakten in. Beteelde oppervlakte (vereist) wordt gebruikt in perceelrecords; gekarteerde oppervlakten worden automatisch berekend op basis van gekarteerde grenzen. c. Bij Owner/Landlord (Eigenaar/Verhuurder) selecteert u de Client en Farm waar het perceel bij hoort. U kunt <onbekend bedrijf> selecteren als u het bedrijf niet wilt administreren, of <Add> (Toevoegen) selecteren om een bedrijf toe te voegen dat nog niet in de lijst aanwezig is. d. Selecteer of het perceel Owned, Cash Rented, of Share Cropped (In eigendom, Huur of Deelpacht) is. 3. Optioneel. Op de tab Info, als u zich in de Verenigde Staten bevindt: a. Selecteer de gewenste State en County waar het perceel zich bevindt. b. Bij FSA voert u FSA Farm #, Field #, Track # en Land Class in. c. In het deel Legal voert u Section #, Township #, Range # en Description in (indien nodig). Als u zich niet in de VS bevindt, kunt u hier naar wens andere gegevens van het perceel invoeren. 4. Optioneel. Op de tab Photo (Foto) kunt u een of meer foto s van uw perceel toevoegen, die u met een digitale camera hebt gemaakt of ingescand. Klik op Change (Verander), blader naar de gewenste foto op uw systeem en klik op Open. U kunt foto s naar wens veranderen, verwijderen of afdrukken (Change, Remove, Print). Foto s kunnen het bestandsformaat BMP, JPG, TIF, of PCX hebben. De foto s dienen alleen als referentie; ze worden niet op kaarten of andere plaatsen weergegeven. Wanneer u een foto verwijdert, wordt het fotobestand niet van de vaste schijf of een verwisselbare schijf van uw computer verwijderd. 5. Klik op OK. Nu kunt u een of meer van de volgende dingen doen: Meer percelen onder een bedrijf toevoegen. De gegevens van een perceel bekijken en/of wijzigen. Daarvoor rechtsklikt u op de naam en selecteert u Properties (Kenmerken). Hiertoe behoort ook het verplaatsen van en perceel van bedrijf <Onbekend> naar een ander bedrijf, door de naam van een bedrijf te selecteren dat u hebt toegevoegd in de lijst Farm. Een perceel verwijderen. Daarvoor rechtsklikt u op de naam, selecteert u Delete (Wissen) en klikt u op Yes in het bericht dat verschijnt. Het perceel en alle bijbehorende gegevens en kaarten worden dan verwijderd. Percelen die data zoals opbrengst- of zaaikaarten bevatten, kunt u niet verwijderen. U kunt het perceel in dat geval wel terugtrekken. 16 Farm Works View software handleiding

18 Klanten, bedrijven, percelen, artikelen, machines, personen en teelten toevoegen Als u alle taken die bij een perceel horen verwijdert, kunt u daarna het perceel zelf verwijderen. Een perceel terugtrekken. Daarvoor rechtsklikt u op de naam, selecteert u Retire (Terugtrekken) en klikt u op Yes in het bericht dat verschijnt. Het programma voegt dan een sterretje aan de naam van het perceel toe. De software bewaart de bewerkingshistorie van het teruggetrokken perceel, zodat u die desgewenst later kunt raadplegen. Om teruggetrokken percelen weer te geven of te verbergen, selecteert u View / Show Retired Land Areas (Bekijken / Teruggetrokken bedrijven/velden weergeven). Artikelen invoeren Artikelen zoals zaden, chemicaliën en kunstmest kunnen in de software worden ingevoerd. Deze items kunnen daarna worden gebruikt in diverse applicaties voor precisielandbouw. Een nieuw artikel invoeren 1. Klik op het nieuw artikel symbool. 2. Voer de gegevens op de verschillende tabbladen in. Farm Works View software handleiding 17

19 Klanten, bedrijven, percelen, artikelen, machines, personen en teelten toevoegen NB Informatie zoals Cost, Chemical en Fertilizer (Kosten, Chemisch, Meststof) details worden gebruikt in rapporten als u de betaalde versie van de software aanschaft. Tab Groep/Veld Actie General (Algemeen) Chemical (Chemisch) Description (Omschrijving) Type Units (Eenheden) Carrier (Drager) Default Carrier Rate (Standaard drager hoev.) Target Problems (max. 5) (Effectief tegen (max. 5)) Typ een naam voor het artikel. Indien van toepassing voert u het artikelnummer in. Selecteer het type artikel. Voer Purchased Units, Unit Cost, Distributed Unit en Default Application Rate (Gekochte eenheid, Kosten per eenheid, Gedistrib. eenheid en Standaard toedieningshoeveelheid) in. Vink het vakje Keep Detailed Chemical Records (Uitgebreide chemische details bijhouden) aan. Voer de volgende informatie van de productlabel in: Chemical Name (Chemische naam) EPA # (Toelatingsnummer) Manufacturer (Fabrikant) Formulation (Formule) Mode of operation (Wijze van bewerking) Default carrier (Standaard drager) 1. Klik op Add/Edit (Toevoegen/Bewerken). 2. Voer de naam van de drager in. 3. Selecteer een eenheidsprijs in de lijst en klik op OK. Voer een waarde in. 1. Klik op Add/Edit Problem List (Plaaglijst toevoegen/bewerken). 2. Klik op Add/Edit (Toevoegen/Bewerken). 3. Klik op Add (Toevoegen) en voer de naam van de plaag in. Herhaal dit desgewenst voor andere plagen. Tip Om meer plagen in de selectie van vijf namen op te nemen, kiest u een bredere benaming, zoals Breedbladigen of Grassen. 4. Als u klaar bent, klikt u op OK. 5. In de lijst Pests (Plagen) selecteert u maximaal vijf plagen om naar de lijst Selected Pests (Gekozen plagen) te verplaatsen. Om meerdere items te selecteren, houdt u [Ctrl] ingedrukt en klikt u op de gewenste namen. 6. Om de namen toe te voegen, klikt u op >>--->. 7. Om een plaag uit de lijst Selected Pests (Gekozen plagen) te verwijderen, selecteert u de naam en klikt u op <---<<. Om alle plagen te verwijderen, klikt u op <<---<<. 8. Om een nieuwe plaag toe te voegen, herhaalt u de werkwijze vanaf stap Farm Works View software handleiding

20 Klanten, bedrijven, percelen, artikelen, machines, personen en teelten toevoegen Tab Groep/Veld Actie Fertilizer (Meststof) Fertilizer Nutrients (Nutriënten in deze meststof) 1. Klik in het blanco veld in de kolom Nutriënt. 2. In de keuzelijst selecteert u de eerste nutriënt en het percentage van de analyse dat die nutriënt vormt in de kolom Percent % (Procent %). Product Weight (Productgewicht) 3. Om meer nutriënten toe te voegen, klikt u op Add Nutrient (Nutriënt toevoegen), selecteert u de naam in de lijst en voert u vervolgens het percentage in. Herhaal deze stap naar behoefte. 4. Als de gewenste nutriënt niet in de lijst aanwezig is, selecteert u Add/Edit (Toevoegen/Bewerken) in de lijst en klikt u op Add (Toevoegen) in het dialoogvenster dat verschijnt. Voer de naam van de nutriënt en een afkorting in en klik op OK. 5. Om een nutriënt uit de lijst te verwijderen, klikt u op - naast de naam. Deze omrekenfactor wordt automatisch ingevoerd. Farm Works View software handleiding 19

21 Klanten, bedrijven, percelen, artikelen, machines, personen en teelten toevoegen Tab Groep/Veld Actie Restrictions (Beperkingen) Re-entry restrictions (Gebruik veiligheidstermijn) Voer de beperkingen in die op de productlabel vermeld zijn. 1. Selecteer het vakje Re-entry Restrictions (Gebruik veiligheidstermijn) en voer het vereiste aantal uren in bij Restricted- Entry Interval (REI) (Veiligheidstermijn). 2. In PPE Required for Handlers (PB vereist voor toepassers) en Early Entry PPE Required for Workers (PB vereist voor personeel) voert u de vereiste persoonlijke bescherming in voor degenen die met het product in aanraking kunnen komen. 3. In Other Label Requirements (Overige vereisten label) voert u de andere eisen in m.b.v. de personen die met het product in aanraking kunnen komen. 4. Indien van toepassing selecteert u Treated Area Posting and Oral Notification Required (Mondelinge en schriftelijke waarschuwing plaatsen bij behandelde ruimten verplicht). Bijvoorbeeld: PHI (VOI) Pre-Harvest Interval (Voor-Oogst Interval) Als dit van toepassing is op de chemische stof: 1. In de keuzelijst Crop (Gewas) selecteert u de naam van het gewas of <Toevoegen/Wijzigen> om het gewas toe te voegen. 2. Voer een waarde in de kolom Pre-Harvest Interval (Days) (Voor- Oogst Interval) in dagen in. 3. Als er beperkingen voor meer dan één gewas zijn, klikt u op Add Crop (Gewas toevoegen) en herhaalt u stap 1 en Farm Works View software handleiding

22 Klanten, bedrijven, percelen, artikelen, machines, personen en teelten toevoegen Machines invoeren Machines kunnen worden georganiseerd in categoriën voor uitbrengen, balen persen/fourage, bedrijfsonderhoud, oogsten, transport, grondbewerking, overige, planten/zaaien en trekkers. Een nieuwe machine invoeren: 1. Klik op het nieuwe machine symbool. 2. Voer de benodigde gegevens op de tabbladen in. Farm Works View software handleiding 21

23 Klanten, bedrijven, percelen, artikelen, machines, personen en teelten toevoegen NB Informatie zoals Costing Rate (Kostentarief), Service en andere details worden gebruikt in rapporten als u de betaalde versie van de software hebt aangeschaft. Tab Groep/Veld Actie General (Algemeen) Service (Onderhoud) Options (Opties) Machine Voer de naam van de machine in. In de keuzelijst Category (Categorie) selecteert u het type machine: Application, Baling/forage, Farm maintenance, Harvesting, Hauling/transport, Land preparation, Other, Planting/seeding, of Tractors (Toepassing, Persen/Fourage, Bedrijfsonderhoud, Oogsten, Vervoer/transport, Grondbewerking, Overige, Planten/zaaien, of Trekkers). Model Voer het merk, model, bouwjaar en serienummer in. Operation (Bewerking) In de keuzelijst Costing Unit (Kosteneenheid) selecteert u hoe de kosten van de machine worden berekend: per hectare of per uur. Onder Costing Rate (Kostentarief) voert u het tarief per hectare of per uur in. Service (Onderhoud) In de keuzelijst Service Interval Unit (Onderhoudsintervaltermijn) selecteert u de gewenste waarde. In Current Meter (Huidige tellerstand) voert u de huidige hectares of bedrijfsuren van de machine in. In Last Serviced (Ltste ondrhbeurt) voert u de hectares of bedrijfsuren op het moment van de laatste servicebeurt in. In Last Service Date (Laatste onderhoudsbeurt) voert u de datum van de laatste onderhoudsbeurt in, of selecteert u het kalender symbool en kiest u een datum op de kalender. In Service Interval (Onderhoudsinterval) voert u het aantal hectares of bedrijfsuren in die tussen de servicebeurten moeten verstrijken. Dit wordt automatisch berekend en in Next Service (Volgende onderhoudsbeurt) wordt het aantal hectares of bedrijfsuren getoond waarna de volgende onderhoudsbeurt moet plaatsvinden. Service Notes Voer hier de gewenste notities in, maximaal 255 tekens. (Onderhoudsrapport) Options (Opties) Selecteer het vakje Fuelable (Gebruikt brandstof) als u het brandstofverbruik wilt bijhouden. Selecteer het vakje Harvester (Oogstmachine) als u de machine gaat gebruiken om te oogsten, bijvoorbeeld een maaidorser of balenpers. Fuel (Brandstof) Als de machine brandstof gebruikt, selecteert u hier het juiste type brandstof in de lijst Supply Fuel (Brandstofsoort). Indien nodig selecteert u <Toevoegen> om een nieuwe brandstofsoort toe te voegen. Voer Default Burn Rate (Verbruik) in en selecteer Gal/Acre of Gal/Hr (liter/hectare of liter/uur). 22 Farm Works View software handleiding

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Farm Works Software oplossingen Farm Works Mapping Software Gebruikershandleiding Farm Works Software oplossingen Farm Works Mapping Software Versie 2013 en hoger Revisie A December

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Farm Works Software oplossingen Farm Works Surface Software

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Farm Works Software oplossingen Farm Works Surface Software GEBRUIKERSHANDLEIDING Farm Works Software oplossingen Farm Works Surface Software Gebruikershandleiding Farm Works Software oplossingen Farm Works Surface Software Versie 2013 en hoger Revisie A December

Nadere informatie

CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE. Product Versie: 4.7

CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE. Product Versie: 4.7 CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE Product Versie: 4.7 Inhoud 1 Inleiding 6 1.1 Beschikt over 6 2 Met behulp van de Cellica database op de desktop 7 2.1 Profiel Manager 7 2.1.1 Profiel toevoegen 8.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen...

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen... Handleiding: Centix Office versie 4.0.10 Publicatiedatum: 10 november 2009 Pagina 1 van 228 pagina s. Inhoudsopgave Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1 Database... 1 Backup & Restore

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Tripolis Mail 2.8.0

Gebruikershandleiding Tripolis Mail 2.8.0 Tripolis Mail 2.8.0 Aug 2007 Inhoudsopgave 1 Introductie... 4 1.1 Wat is Tripolis Mail? 4 1.2 De onderdelen van de Tripolis Mail applicatie 4 1.2.1 Lijstbeheer (List management) 4 1.2.2 Inhoud (Content)

Nadere informatie

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen CamTech RAS Plus Remote Administration System Plus Gebruikershandleiding Postbus 218 510 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Remote Administration

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Quickstart Ontdek Solcon secure webmail in vijf eenvoudige stappen: 1. Start uw computer op. 2. Open de internetbrowser, bijvoorbeeld Internet Explorer. 3. Typ

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Photo Loader. CASIO LCD Digitale Camera Software voor beeldoverdracht Windows versie. Versie 3.0. Handleiding K800PSM2DMX

Photo Loader. CASIO LCD Digitale Camera Software voor beeldoverdracht Windows versie. Versie 3.0. Handleiding K800PSM2DMX D Photo Loader Versie 3.0 CASIO LCD Digitale Camera Software voor beeldoverdracht Windows versie Handleiding K800PSM2DMX Het SD logo is een gedeponeerd handelsmerk. Windows is een handelsmerk van Microsoft

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

bla bla OPEN-XCHANGE SERVER Connector voor Microsoft Outlook

bla bla OPEN-XCHANGE SERVER Connector voor Microsoft Outlook bla bla OPEN-XCHANGE SERVER Connector voor Microsoft Outlook OPEN-XCHANGE SERVER OPEN-XCHANGE SERVER: Connector voor Microsoft Outlook publicatie datum dinsdag, 24. september 2013 Version 7.4.0 Copyright

Nadere informatie

Music Creator Aan de slag

Music Creator Aan de slag Music Creator Aan de slag Informatie in dit document kan zonder voorafgaande mededeling veranderd worden, en vertegenwoordigt geen verbintenissen met Cakewalk, Inc. De in dit document beschreven software

Nadere informatie

KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1

KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1 KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1 Gebruikershandleiding 2.1.0 14.11.2008 Bryggegaten 7, N-0250 Oslo, Norway Tel: +47 24 13 47 00 Fax: +47 24 13 47 01 hello@birdstep.com www.birdstep.com Copyright 2008

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Leverancier: Specificaties van de handleiding: Documenten behorende bij de handleiding: Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Holland Postbus 7023 3502 KA Utrecht Tel.:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding bij Norton Save and Restore De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens de

Nadere informatie

C6 Easy Imaging Total Computer Backup. Gebruikershandleiding

C6 Easy Imaging Total Computer Backup. Gebruikershandleiding C6 Easy Imaging Total Computer Backup Gebruikershandleiding Clickfree en het Clickfree-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Storage Appliance Corporation. Andere productnamen die in

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

Juridische opmerkingen. Over handelsmerken. 2014 KYOCERA Document Solutions Inc.

Juridische opmerkingen. Over handelsmerken. 2014 KYOCERA Document Solutions Inc. Juridische opmerkingen Niet-geautoriseerde reproductie van (een gedeelte van) deze handleiding is verboden. De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande melding worden gewijzigd. We kunnen

Nadere informatie

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Software versie 1.0.5c VOORLOPIG Aritech is een divisie van SLC Technologies B.V. Copyright SLC Technologies B.V. 2000. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

Nieuw vanaf seizoen 2012

Nieuw vanaf seizoen 2012 Nieuw vanaf seizoen 2012 Nu ook voor Compustam gebruikers van afdeling 3 en 4 te downloaden via onze website COMPUCLUB Dierenriem 40 Postbus 148 7070 AC Ulft Tel: 0315-630211 Onze websites zijn www.compuclub.nl

Nadere informatie

België Distributeur. Contact gegevens. ADVIES Update uw Besturingssysteem XP STOPT PER 08-04-2014 met de Updates Upgrade naar Windows 7 of Windows 8.

België Distributeur. Contact gegevens. ADVIES Update uw Besturingssysteem XP STOPT PER 08-04-2014 met de Updates Upgrade naar Windows 7 of Windows 8. ADVIES Update uw Besturingssysteem XP STOPT PER 08-04-2014 met de Updates Upgrade naar Windows 7 of Windows 8.1 België Distributeur NIEUW!! Compustam installeren vanaf een USB-stick voor laptops en pc

Nadere informatie

Smart Touch gebruiken

Smart Touch gebruiken A-61770_nl Smart Touch gebruiken versie 1.7 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Norton Password Manager Gebruikershandleiding De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een gebruiksrechtovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS. Order No: 9600 068 01201. Datum: Januari 1999

Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS. Order No: 9600 068 01201. Datum: Januari 1999 Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS Order No: 9600 068 01201 Datum: Januari 1999 Er is zorgvuldig naar gestreefd om de informatie in deze handleiding zo nauwkeurig

Nadere informatie

CardioPerfect Workstation Gebruikershandleiding

CardioPerfect Workstation Gebruikershandleiding Welch Allyn Cardio Control BV Staalweg 50 2612 KK Delft Nederland Welch Allyn, Inc 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com WACPW/WS/NL Rev. 01 Versie 1.4.4 17 januari

Nadere informatie