Financieel katern. Toerisme. Toerisme. Onze hypothecaire kredieten: de beste formule voor uw vastgoedprojecten. Het land van Ourthe en Aisne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel katern. Toerisme. Toerisme. Onze hypothecaire kredieten: de beste formule voor uw vastgoedprojecten. Het land van Ourthe en Aisne"

Transcriptie

1 Magazine van Federale Verzekering Lente 2009 Assurances Verzekeringen La De nouvelle vernieuwde assurance verzekering responsabilité Burgerlijke civile Aansprakelijkheid travaux de construction Bouwwerken Financieel katern Onze hypothecaire kredieten: de beste formule voor uw vastgoedprojecten Toerisme Toerisme Het land van Ourthe en Aisne Het land van Ourthe en Aisne

2 Inhoud Gezondheid Toerisme Veiligheid 3 Edito 4 Veiligheid Hebt u wel het juiste rijbewijs? 6 Verzekeringen De vernieuwde verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Bouwwerken. 9 Financieel katern Onze hypothecaire kredieten: de beste formule voor uw vastgoedprojecten. 13 Fiscaliteit Renoveer uw woning. 14 Toerisme Het land van Ourthe en Aisne. 16 Gezondheid Helpende handelingen. 18 Nieuws Nieuw kantoor te Moeskroen. Het energieprestatiecertificaat verplicht bij verkoop en verhuur. Fiscale plafonds Contact is het magazine van Federale Verzekering Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering tegen Arbeidsongevallen Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico s Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen De Federale Pensioenen N.V. De Federale Verzekeringen Verzekeringsondernemingen toegelaten onder codenummers Nrs. RPR / / / Brussel Ons adres : Contact Stoofstraat Brussel Tel Verantwoordelijke uitgever : Francis Vroman, Nr. 127 Lente 2009 De beknopte beschrijving van de contractwaarborgen weergegeven in dit magazine is louter bij wijze van voorbeeld, enkel de algemene voorwaarden verbinden de maatschappij. Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Federale Verzekering. 2 lente 2009

3 Edito Beste lezeressen en lezers, De lente is hét (ver)bouwseizoen bij uitstek! In deze editie informeren wij u dan ook graag hoe u zich optimaal kunt verzekeren en voorbereiden. Zo leest u vanaf pagina 6 alles over de vernieuwingen van de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Bouwwerken, een noodzakelijke dekking voor professionals in de bouwsector. In het financieel katern in het midden van dit magazine vindt u een overzicht van de verschillende formules inzake hypothecaire kredieten die wij aanbieden voor uw vastgoedprojecten. Misschien staat u met de hoge energieprijzen wel op het punt uw woning te isoleren? Op pagina 13 overlopen we voor u de mogelijkheden en de isolatiepremies waarvoor u in aanmerking kunt komen. Op de confrontatie met een noodsituatie bent u maar beter voorbereid, want correcte eerste hulp verlenen kan cruciaal en van levensbelang zijn. Vanaf pagina 16 overlopen we de elementaire regels voor eerste hulp bij ongevallen. Als bestuurder van een voertuig moet u natuurlijk over het juiste rijbewijs beschikken. Op pagina 4 vatten we samen welk voertuig tot welke categorie behoort, en welk rijbewijs daarvoor vereist is. Wanneer u deze lente een daguitstapje plant, overweegt u dan een tochtje naar het Land van Ourthe en Aisne. Deze streek is beslist een bezoekje waard. Op pagina 14 ontdekt u de talrijke troeven en verrassingen die de regio te bieden heeft! Veel leesplezier! Francis Vroman Afgevaardigd Bestuurder lente

4 Veiligheid Hebt u wel het juiste rijbewijs? Elke categorie voertuig zijn rijbewijs Respect voor de Wegcode begint niet in het verkeer, maar nog voor u uw voertuig start. In België heeft u voor het besturen van de meeste motorvoertuigen immers een rijbewijs nodig. Wilt u geen gepeperde rekening gepresenteerd krijgen? Dan hebt u maar beter het gepaste rijbewijs op zak! Het is echter niet altijd eenvoudig om te bepalen tot welke categorie een voertuig behoort. Daarom een woordje uitleg over hoe de categorieën B, C en D van elkaar te onderscheiden zijn. De motorvoertuigen worden in verschillende categorieën onderverdeeld. Naargelang de categorie waartoe het motorvoertuig behoort, is een rijbewijs nodig dat geldt voor die categorie. De categorieën zijn verdeeld in twee groepen: groep 1 (A3, A, B, B+E en G) en groep 2 (C, C+E, D, D+E, en de subcategorieën C1, C1+E, D1 en D1+E). Alle voertuigen uit die laatste groep (bv. heftrucks, vrachtwagens, minibusjes, takelwagens...) moet u als 'auto's' beschouwen. Een auto is immers een motorvoertuig dat géén bromfiets, motorfiets of landbouwvoertuig is en dat gewoonlijk wordt gebruikt voor het vervoer van personen of goederen over de weg of voor het voorttrekken van voertuigen bestemd voor vervoer van goederen of personen. Het begrip auto is dus veel ruimer dan de gewone personenwagen. Goederenvervoer U wenst een auto bestemd voor goederenvervoer te gebruiken? Dan moet u de maximale toegelaten massa (MTM) van het voertuig kennen. De MTM is het maximale toegelaten totale gewicht van de auto (leeg voertuig, lading, bestuurder en passagiers) om veilig te kunnen rijden. De MTM van het trekkend voertuig zal bepalen tot welke categorie een voertuig behoort. De MTM van de aanhangwagen of het samenstel (trekkend voertuig + aanhangwagen) is slechts van belang om te weten of er ook een rijbewijs categorie E nodig is. Categorie MTM trekkend voertuig MTM aanhangwagen B max. 3,5 ton max. 750 kg of samenstel max. 3,5 ton (MTM aanhang wagen ledige massa trekkend voertuig) B+E max. 3,5 ton > 750 kg of samenstel > 3,5 ton C1 tussen 3,5 ton en 7,5 ton max. 750 kg C1+E tussen 3,5 ton en 7,5 ton > 750 kg en samenstel max. 12 ton (MTM aanhang wagen ledige massa trekkend voertuig) C > 3,5 ton max. 750 kg C+E > 3,5 ton > 750 kg 4 lente 2009

5 Niemand mag op de openbare weg een motorvoertuig besturen, tenzij hij houder is van, en tevens bij zich heeft, een rijbewijs in België regelmatig afgegeven, of een buitenlands nationaal of internationaal rijbewijs onder de voorwaarden vastgesteld door de bepalingen die inzake internationaal wegverkeer van toepassing zijn. Het rijbewijs moet geldig zijn voor de categorie waartoe het voertuig behoort. Art. 21 Wet 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer. Personenvervoer Wanneer u een auto bestemd voor personenvervoer wil besturen, dan moet u weten hoeveel zitplaatsen er in het voertuig zijn om de juiste categorie te kunnen bepalen (de zitplaats van de bestuurder niet meegerekend). De massa van de aanhangwagen of het samenstel is ook hier slechts van belang om te weten of u over een rijbewijs categorie E moet beschikken. Vakbekwaamheid Professionele chauffeurs van voertuigen uit categorie D hebben naast een geldig rijbewijs ook een medisch attest en een bewijs van vakbekwaamheid nodig. Dit bewijs van vakbekwaamheid werd recent ingevoerd opdat alle bestuurders die professioneel aan personenvervoer doen, toch over een zeker bekwaamheidsniveau zouden beschikken. Professionele chauffeurs van voertuigen uit categorie C zullen vanaf 10 september 2009 eveneens over zo n bewijs van vakbekwaamheid moeten beschikken (naast hun rijbewijs en medisch attest). Het bewijs is vijf jaar geldig, maar kan worden verlengd door het volgen van een nascholing. Medisch onderzoek Zowel chauffeurs die professioneel als voor privédoeleinden een voertuig uit groep 2 besturen, moeten een medisch onderzoek ondergaan. Wanneer u medisch geschikt bent, krijgt u een attest dat vijf jaar geldig is. Wie niet over een geldig medisch attest beschikt, mag geen voertuig van groep 2 besturen, zelfs als hij houder is van een geldig rijbewijs. Uitzonderingen Uiteraard bestaan er geen regels zonder uitzonderingen. Chauffeurs van voertuigen die zijn ingeschreven als traag vervoer (deze auto's kunnen naar bouw en vermogen max. 40 km per uur rijden) hebben geen rijbewijs nodig om met een dergelijk motorvoertuig te rijden als zij geboren zijn voor 1 oktober Deze vrijstelling geldt ongeacht tot welke categorie het voertuig behoort. Een medisch attest en een bewijs van vakbekwaamheid zijn ook niet nodig. Indicaties van geldboetes bij rijbewijsovertredingen Geldboete van 10 tot 500* U bestuurt een motorvoertuig zonder dat u het rijbewijs bij zich heeft of u weigert het te vertonen. Geldboete van 100 tot 1 000* U vertrouwt een motorvoertuig toe aan iemand die niet voorzien is van een rijbewijs vereist voor dat voertuig. Geldboete van 200 tot 2 000* U bestuurt een motorvoertuig zonder houder te zijn van het rijbewijs vereist voor dat voertuig. U legt een valse verklaring af om de afgifte van een rijbewijs (of equivalent) te bekomen. U bestuurt een motorvoertuig terwijl u lijdt aan een bepaald lichaamsgebrek of aandoening (zie artikel 23 1, 3 van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer) of niet voldaan hebt aan het geneeskundig onderzoek. Geldboete van 200 tot 2 000* (en/of gevangenisstraf van 3 maanden tot een jaar en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste 3 maanden of ten hoogste 5 jaar of voorgoed) U bestuurt een motorvoertuig terwijl het rijbewijs onmiddellijk is ingetrokken. Meer info: * Alle bedragen zijn te vermenigvuldigen met 5,5 (systeem van de opdeciemen). Categorie Aantal zitplaatsen zonder de bestuurder MTM aanhangwagen B max. 8 max. 750 kg of samenstel max. 3,5 ton (MTM aanhangwagen ledige massa trekkend voertuig) B+E max. 8 > 750 kg of samenstel > 3,5 ton D1 tussen de 8 en de 16 max. 750 kg D1+E tussen de 8 en de 16 > 750 kg en samenstel max. 12 ton (MTM aanhang wagen ledige massa trekkend voertuig) D > 8 max. 750 kg D+E > 8 > 750 kg lente

6 Verzekeringen De vernieuwde verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.) Bouwwerken Een onmisbare en nóg volledigere dekking U bent actief in de bouwsector als aannemer, loodgieter, elektricien, dakwerker, schrijnwerker? Net als uw medewerkers en onderaannemers loopt u dan vaak het risico om schade aan derden te berokkenen en burgerlijk aansprakelijk te worden gesteld. Dat kan de rentabiliteit van uw onderneming in het gedrang brengen. In het ergste geval kan het zelfs het einde betekenen van uw zaak. Dergelijke scenario s vermijdt u door de polis B.A. Bouwwerken te onderschrijven en zo te genieten van onze meer dan 90 jaar ervaring ten dienste van uw sector. Het risico op een ongeval is eigen aan het bouwbedrijf. Uw personeel kan fouten maken, onvoorzichtig of slordig zijn. Uw gebouwen waar klanten, leveranciers of bezoekers rondlopen kunnen de oorzaak zijn van een ongeval. Dat is ook het geval met uw bouwplaatsen, evenals met uw materieel, goederen en toestellen die er zijn opgeslagen of worden gebruikt. U kan instortingen en verzakkingen veroorzaken, of per ongeluk het milieu schaden door vervuiling van de bodem, het water of de lucht. Telkens kunt u burgerlijk aansprakelijk worden gesteld. U bent niet alleen aansprakelijk tijdens de uitvoering van uw opdrachten; ook jaren later kan u nog aansprakelijk worden gesteld wanneer de uitgevoerde werken of de geleverde producten schade aan derden berokkenen. Een optimale dekking is dan ook onmisbaar om u te beschermen tegen ernstige financiële gevolgen die uw aansprakelijkheid en die van uw onderneming met zich kunnen meebrengen. Uw burgerlijke aansprakelijkheid door toedoen van onderaan nemers voortaan gedekt De B.A. Bouwwerken dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van uw onderneming en haar bestuurders. Ze dekt ook de werkgeversaansprakelijkheid voor de schade die wordt veroorzaakt door uw aangestelden (loontrekkenden, interimkrachten, stagiairs, personeelsleden van een andere onderneming die tijdelijk bij uw onderneming tewerkgesteld zijn ). Als u voor de uitvoering van een deel van uw werken beroep doet op onderaannemers, dan kan u in bepaalde gevallen zelf aansprakelijk worden gesteld voor schade die feitelijk door hen werd veroorzaakt. In onze andere polissen diende u zich voor dit risico bijkomend te verzekeren. Onze nieuwe polis omvat voortaan echter automatisch deze dekking mits betaling van een premiesupplement dat berekend wordt op basis van het uitbestede cijfer. Ook al doet u niet vaak een beroep op een onderaannemer, risico s onderschatten is gevaarlijk. Het is goed om te weten dat u in volgende situaties een risico van aansprakelijkheid loopt: bij een gebrek in de controle van de activiteiten van de onderaannemer, in de coördinatie van zijn activiteiten met die van u en met die van de andere partijen die bij de bouwplaats betrokken zijn; bij ontoereikende of onvoldoende informatie die aan de onderaannemer wordt gegeven in verband met de uit te voeren werken; bij schade die de bouwheer lijdt door de fout van een onderaannemer. Wanneer de hoofdaannemer en zijn onderaannemer beiden schuldig zijn, dreigt de hoofdaannemer te worden gedagvaard en vervolgd. Hij kan worden veroordeeld tot het vergoeden van de volledige schade die de derde geleden heeft door zijn onderaannemer. Laten we daarbij ook niet vergeten dat de vordering van de hoofdaannemer tegen de onderaannemer in het gedrang kan komen door het onvermogen van die laatste. Ten slotte wordt de hoofdaannemer vaak in een procedure betrokken door benadeelde derden, ook al heeft hijzelf geen enkele fout begaan. Hij is dan verplicht zich te verdedigen. Het is nuttig dat die verdediging dan wordt opgenomen door Federale Verzekering, dé verzekeraar gespecialiseerd in de bouw. 6 lente 2009

7 Gedekte schade De verzekering B.A. Bouwwerken dekt uw aansprakelijkheid voor zowel materiële als lichamelijke schade berokkend aan derden. Immateriële schade die daaruit voortvloeit, is eveneens gedekt. Een voorbeeld maakt duidelijk wat die immateriële schade kan zijn: bij werken die u uitvoert, gaat door uw toedoen een deel van het gebouw naast de bouwplaats in vlammen op. De handelsruimte op de gelijkvloerse verdieping en de hele goederenvoorraad worden vernield. Door de materiële schade kan de handelaar zijn activiteit niet uitoefenen tijdens de wederopbouw. Daardoor lijdt hij immateriële schade: een bedrijfsverlies. De verzekering B.A. Bouwwerken dekt eveneens de immateriële schade die niet het gevolg is van gedekte lichamelijke of materiële schade, voor zover zij door een ongeval werd veroorzaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de winstderving van handelaars langs een tijdelijk voor het verkeer afgesloten rijweg, te wijten aan de val van een kraan van de aannemer. Andere verbeteringen van de dekking De aangestelden van de gedekte onderneming (alle personen die onder haar toezicht, haar gezag of haar leiding staan: personeelsleden, interimkrachten, stagiairs, personen die door een andere onderneming tewerkgesteld zijn ) worden vergoed voor de schade aan persoonlijke goederen die zij lijden, voor zover een andere verzekerde daarvoor aansprakelijk is. Die dekking slaat voortaan óók op hun kleding en persoonlijke bezittingen. De bijzondere vrijstelling in geval van aansprakelijkheid voor schade aan voertuigen van aangestelden van de verzekerde onderneming, werd afgeschaft en vervangen door de (lagere) basisvrijstelling van de polis. Ten slotte een laatste nieuwigheid: de verkeersrisico s van niet-ingeschreven bouwplaats- en hefmachines zijn voortaan op dezelfde manier gedekt als in de B.A. Auto in geval van schade veroorzaakt op het bedrijf, een bouwplaats of in de directe omgeving ervan. Onze exclusieve troeven Steunend op haar ervaring in de bouw is Federale Verzekering in staat om aan vaklui in de sector een dekking aan te bieden precies op maat van hun behoeften. Op de Belgische markt is zij de enige verzekeraar van wie de polis B.A. Bouwwerken de schade dekt die aan het bouwwerk of het materieel van de bouwplaats werd veroorzaakt door brand, ontploffing of bliksem. Ze is ook de enige die in haar basiswaarborgen de burgerlijke aansprakelijkheid opneemt van de veiligheidscoördinatoren die bij uw onderneming in dienst zijn. Als enige dekt ze eveneens zonder bijpremie de contractuele overdracht van de specifieke aansprakelijkheid van de bouwheer naar de aannemer voor abnormale burenhinder (foutloze aansprakelijkheid, artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek). Geografische omvang van de waarborg De dekking die door de B.A. Bouwwerken wordt aangeboden, geldt over de hele wereld voor ondernemingen waarvan de maatschappelijke zetel in België is gevestigd. Voor de risico s die na de levering worden gelopen is de waarborg echter beperkt tot Europa. lente

8 Verzekeringen in 2008 (boekjaar 2007) een restorno van 24 % toegekend! Samen met de troeven in dit artikel is het dan ook zonneklaar: Federale Verzekering biedt u een noodzakelijk product om uw beroepsactiviteit optimaal uit te oefenen. U hoeft zich niet langer te bekommeren om de gevolgen van een eventuele aansprakelijkheid. Bent u dus bij onze maatschappij al verzekerd voor B.A. Bouwwerken, vraag dan de adviseur uit uw streek naar onze voorwaarden om die polis door onze nieuwe polis te vervangen. Ook wanneer u niet nog bij ons verzekerd bent, kan u terecht bij uw adviseur of kantoorhouder voor alle informatie. Preventiedienst met een ISO 9001-certificatie Tientallen jaren geleden al richtte Federale Verzekering een gratis preventiedienst op. De dienst bestaat uit specialisten die zich ter plaatse begeven en u advies verstrekken om de veiligheid van uw activiteit en uw onderneming te verbeteren. Zoals in een vorige uitgave werd gemeld, is die dienst ISO 9001-gecertificeerd. Juridische bescherming Dankzij de rechtsbijstand hoeft u bij vervolging de kosten van een eventuele strafrechtelijke verdediging niet op u te nemen als uw burgerlijke aansprakelijkheid gedekt is. De expertise-, advocaten- en procedurekosten worden immers door Federale Verzekering ten laste genomen. Hetzelfde geldt als u uw recht op verhaal gebruikt tegen een derde die aan u schade berokkend zou hebben. Wij kunnen u adviseren bij de keuze van de advocaat, maar de eindbeslissing ligt uiteraard steeds bij u. Duur, premies en vrijstelling De polis wordt onderschreven voor een duur van drie jaar en is bij elke vervaldag hernieuwbaar. De premie wordt berekend op basis van de loonmassa en de omzet van uw onderneming. De tarifering hangt af van het soort activiteit en de gekozen waarborgen. Het bedrag van de premie zal dus niet hetzelfde zijn voor een schrijnwerker als voor een algemene aannemer. Met uitzondering van enkele bijzondere vrijstellingen die voor zware risico s voorzien zijn, wordt er slechts een algemene vrijstelling van 250 toegepast. Die kan worden verhoogd of verlaagd door een aanpassing van het tarief. Restorno op de polis B.A. Bouwwerken Een gunstig tarief voor een verzekering B.A. Bouwwerken met een optimale dekking dankzij onze deskundigheid in de sector, dat is al heel wat. Maar wij bieden u nog meer, aangezien u uw aandeel in de winst ontvangt in de vorm van een restorno op de bonus*! Voor de B.A. Bouwwerken werd De extra s van de verzekering Alle Risico s Bouwplaats Omdat het als bouwheer of aannemer van fundamenteel belang is om uw werken te beschermen, stellen wij u de verzekering Alle Risico s Bouwplaats voor. Onze abonnements formule beschermt al uw werven gedurende het ganse jaar voor een zeer aantrekkelijke premie. Uw adviseur geeft u graag meer informatie over deze onmisbare polis. INFO Wenst u meer informatie? Bestel dan onze brochure of neem contact op met de kantoorhouder of adviseur uit uw streek voor een afspraak of een persoonlijke offerte. Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Bouwwerken *Het percentage wordt berekend op de nettopremie, verminderd met de kosten voor schadegevallen die tijdens het betreffende jaar aangegeven werden. 8 lente 2009

9 Financieel katern Onze hypothecaire kredieten: de beste formule voor uw vastgoedprojecten U hebt eindelijk de woning van uw dromen gevonden en wenst er eigenaar van te worden? Dan staat u op het punt één van de belangrijkste beslissingen van uw leven te nemen! Om uw wens te realiseren, kunt u een kredietinstelling kiezen. Federale Verzekering helpt u om uw vastgoedprojecten te financieren en om zowel uw familie als uw woning te beschermen. Er wordt een hypotheek op een onroerend goed gevestigd om de terugbetaling van alle ontleende sommen te waarborgen. De hypotheek geldt dus als waarborg voor de terugbetaling van alle sommen die aan de kredietinstelling verschuldigd zijn in het kader van de kredietopening. Met de huidige vastgoedprijzen is een hypothecair krediet vandaag een economische noodzaak. Bovendien vermeerderen de nieuwe fiscale voorwaarden de aftrek die wordt toegekend voor de kredieten waarop werd ingeschreven in 2005 of later*. Wat is het principe van een kredietopening? De kredietopening is een overeenkomst waarbij een kredietinstelling u in staat stelt om van herhaalde geldvoorschotten te genieten waarvan de terugbetaling gewaarborgd is door een hypotheek op een onroerend goed. De kredietinstelling kent een geldsom toe die de kredietnemer gebruikt naargelang zijn behoeften. Tijdens de terugbetalingen heeft de kredietnemer een nieuwe mogelijkheid om te lenen. Hij kan daarvan gebruik maken met de instemming van de kredietinstelling, zonder dat hij opnieuw bij de notaris hoeft langs te gaan. De kredietopening wordt gebruikt in de vorm van geldvoorschotten van bepaalde duur, waarvan het eerste wordt toegekend op de dag zelf van de akte. De volgende voorschotten kunnen bij de kredietgever worden opgevraagd ten belope van het verschil tussen het initiële bedrag van het krediet enerzijds en het schuldsaldo van de lopende voorschotten anderzijds. Elke voorschottransactie die niet tot het initiële voorschot behoort, is het voorwerp van een onderhandse akte. Men heeft het meer specifiek over wederopname als het volledige kapitaal van de kredietopening helemaal vrijgemaakt werd en de kredietnemer herontleent ten belope van het reeds terugbetaalde kapitaal. Een kwaliteitsvolle dienstverlening Wat ook uw situatie is of uw wensen zijn, Federale Verzekering helpt u graag. Onze adviseurs en kantoorhouders geven u advies over de meest gunstige formule in uw financiële en familiale situatie. Maar hun diensten houden niet op bij de ondertekening van de kredietovereenkomst: ze houden zich volledig ter beschikking tijdens de volledige duur van de overeenkomst. De absolute veiligheid van de vaste rente of het beperkte risico van de variabele rente? U hebt de keuze tussen verschillende renteformules. De vaste rente is vooral interessant als de rentevoeten zeer laag staan. Het gamma van formules met variabele rente is dan weer minder duur. Het is natuurlijk moeilijk om de rente-evolutie te voorzien. Toch laat u de keuze van de variabiliteit het best niet over aan het toeval. Federale Verzekering beperkt immers sterk het risico dat aan de variabiliteit is verbonden. Het verschil tussen de eindrente en de initiële rente is vastgelegd op een maximum van 2 %. De periode van variabiliteit bepaalt het ogenblik waarna de rente kan wijzigen. De veiligste formule met variabele rente is de formule 15/5, die een eerste herziening voorziet na 15 jaar vaste rente. De meest gangbare formules zijn echter 10/5/5 (waarbij de eerste herziening plaatsvindt na 10 jaar) en 5/5/5 (de goedkoopste op het gebied van maandelijkse terugbetalingen). Terugbetalingswijzen Wij stellen u drie terugbetalingswijzen voor: via constante mensualiteiten; via degressieve mensualiteiten (constante kapitaalsaflossing); via gemengde levensverzekering (10/10) = terugbetaling op vaste termijn. *Fiscaliteit hypothecaire kredieten: aftrek voor de enige en eigen woning. lente

10 Financieel katern A. TERUGBETALING DOOR CONSTANTE MENSUALITEITEN De maandelijkse last is constant. Deze bestaat uit twee variabele elementen: de interest (die afneemt) en de kapitaalsaflossing (die toeneemt). Het systeem heeft als voordeel dat er een constante last wordt opgelegd. Bovendien is die last niet zo groot als de last die van toepassing is bij het begin van het systeem van constante kapitaalsaflossing (degressieve mensualiteiten). Het terug te betalen kapitaal neemt echter minder snel af. Voorbeeld van krediet met constante mensualiteiten Stel dat voor een hypothecair krediet van , met een looptijd van 20 jaar en een quotiteit gelijk aan of lager dan 80 %, de rente (variabele formule 10/5 met vork -2/+2 %) gelijk is aan 4,05 %*, dan bedraagt de mensualiteit 604,51 en dat voor een vaste looptijd van 10 jaar. De rentevoet wordt vervolgens herzien en wordt toegepast voor de volgende 5 jaar. De rentevork de maximumafwijking van de rentevoet zowel naar boven als naar beneden ten opzichte van de initiële rentevoet is echter nooit groter dan 2 %. De eerste mensualiteit van 604,51 bestaat voor 273,51 uit de terugbetaling van kapitaal en voor 331,00 uit interesten. Na 5 jaar bestaat de mensualiteit voor 333,48 uit terugbetaling van kapitaal en voor 271,03 uit interesten. (als de rente gedurende 20 jaar vast blijft) 604,51 604,51 Kapitaal Interest Krediet met constante mensualiteiten (in ) 331,00 273,51 271,03 333,48 197,89 406,62 108,73 495, jaar Interest + kapitaal = mensualiteit Constante mensualiteit: 604,51 Terugbetaald totaalbedrag na 20 jaar: ,40 B. TERUGBETALING DOOR DEGRESSIEVE MENSUALITEITEN (constante kapitaalsaflossing) Elke maand betaalt de lener een constante schijf van de geleende som terug (geleend bedrag gedeeld door de duur van het krediet, gedeeld door 12) en lost hij de interesten op het schuldsaldo af. De maandelijkse last neemt dus af tot de volledige terugbetaling van het geleende kapitaal aan het einde van het contract. Aangezien het kapitaal veel sneller wordt afgelost, is de formule goedkoper (= de interestlast) dan de terugbetaling via het systeem van constante mensualiteiten. U weet bovendien altijd waar u staat bij de terugbetaling van het kapitaal. Uw maandelijkse last is wel hoger bij het begin van het contract de financiële middelen zijn net dan vaak het zwakst. Voorbeeld van krediet met degressieve mensualiteiten Stel dat voor een hypothecair krediet van , met een looptijd van 20 jaar en een quotiteit gelijk aan of lager dan 80 %, de rente (variabele formule 10/5 met vork-2/+2 %) gelijk is aan 4,05 %* gedurende de eerste 10 jaar, dan bestaat de eerste mensualiteit van 747,67 voor 416,67 uit de terugbetaling van kapitaal en voor 331,00 uit interesten. Na 5 jaar bestaat de mensualiteit nog altijd voor 416,67 uit de terugbetaling van kapitaal, maar bedragen de interesten nog maar 248,25, wat de mensualiteit op dat moment op 664,92 brengt. De rentevoet wordt na 10 jaar herzien en wordt toegepast voor de volgende 5 jaar. De rentevork, de maximumafwijking van de rentevoet zowel naar boven als naar beneden ten opzichte van de initiële rentevoet, is echter nooit groter dan 2 %. Krediet met degressieve mensualiteiten (in ) 747,67 Kapitaal Interest (als de rente gedurende 20 jaar vast blijft) 664,92 582,17 499,42 331,00 248,25 165,50 82,75 416,67 416,67 416,67 416,67 417, jaar Interest + kapitaal = mensualiteit Variabele mensualiteit: 747,67 (eerste mensualiteit) Terugbetaald totaalbedrag na 20 jaar: ,40 C. Krediet via een gemengde levens-verzekering Deze formule bestaat uit twee delen: een krediet op vaste termijn en een gemengde levensverzekering (10/10). De constante last is samengesteld uit twee onveranderlijke elementen: a) de interesten op het geheel van het krediet; b) de gemengde levensverzekering, die een dubbele functie heeft: - op de vervaldag moet ze automatisch het geleende kapitaal wedersamenstellen via het kapitaal leven van de verzekering; - wanneer de lener vroegtijdig zou overlijden moet ze met het kapitaal overlijden het onroerend goed van elke last bevrijden. * De rentevoet en de voorwaarden hierboven (in voege op ) dienen bij wijze van voorbeeld. 10 lente 2009

11 Bescherm uw familie Met een schuldsaldoverzekering kan u uw familie beschermen in geval van voortijdig overlijden. Deze verzekering betaalt het schuldsaldo van het krediet terug in geval van overlijden vóór de vervaldag ervan. De premie dient slechts gedurende 2/3 van de looptijd van het krediet betaald te worden. Onze zeer gunstige tarieven kunnen elke concurrentie doorstaan voor niet-rokers die voor een bedrag van minimum verzekerd zijn. Bescherm uw woning Wij stellen u een contract voor dat perfect aan uw behoeften is aangepast (zie Contact Winter 2008: Brandverzekering Multirisk). Aarzel niet om ons een gratis offerte te vragen. De troeven van Federale Verzekering 1. Een bijzonder gunstige basisrente Als klant kan u een extra korting van 0,4 % op de rentevoet genieten. U geniet een vermindering van de rentevoet die tot 0,15 % kan oplopen als u op spaar- of beleggingsproducten heeft ingetekend of verzekeringen niet-leven onderschreven hebt bij Federale Verzekering. Als u onze schuldsaldoverzekering en de verzekering Multirisk Brand voor uw toekomstige woning onderschrijft, kennen wij u een extra rentekorting van 0,25 % toe (de samenvoeging van de kortingen is beperkt tot 0,40 %). Opteer voor de variabele rente en geniet van de zeer interessante variabiliteit die op een maximum van slechts +/- 2 % is vastgesteld. Zoals u merkt is de variabiliteit die wij voorstellen uiterst beperkt (op de markt komt het niet zelden voor dat die vork +/- 5 % is). Vergelijk; het verschil is opvallend. 2. Lage kosten ten opzichte van het marktgemiddelde De dossierkosten bedragen 0,20 % van het bedrag van het krediet, met een minimum van 150 en een maximum van 400. Er wordt een forfaitair bedrag van 200 gevraagd voor expertisekosten. Als het hypothecair krediet echter lager is dan 70 % van de aankoopprijs van het goed, wordt er geen enkele expertise uitgevoerd. U bespaart daardoor Geld naarmate de bouw vordert In tegenstelling tot de concurrentie rekenen wij u geen enkele reserveringscommissie aan op het niet-opgenomen deel van het kapitaal. De verschillende schijven worden kosteloos vrijgegeven. OPEN EEN KREDIET BIJ FEDERALE VERZEKERING EN GENIET VAN FINANCIELE HULP VAN HET WAALS GEWEST: PRET TREMPLIN Wat is een Prêt Tremplin? Het is een subsidie die door het Waals Gewest wordt toegekend aan wie een hypothecair krediet aangaat bij een geconventioneerde instelling voor: het bouwen of kopen van een nieuwe woning waarvan de kostprijs niet meer bedraagt dan *; het kopen van een bestaande woning of het kopen en renoveren van een woning waarvan de venale waarde niet meer bedraagt dan *. Voor wie? Elke lener die nooit eigenaar is geweest of dat niet is geweest in de twee jaar voorafgaand aan het krediet (uitzondering: onbewoonbare en niet-verbeterbare woningen). Aan welke voorwaarden moet de woning voldoen? Het moet gaan om een woning in volle eigendom, gelegen in het Waals Gewest, die hoofdzakelijk voor bewoning bestemd is. De woning moet dienen als hoofdverblijfplaats van de lener gedurende de eerste acht jaar van het krediet. Waaruit bestaat de hulp? Het Waals Gewest kent een subsidie van 100 per maand toe tijdens de eerste twee jaar van de terugbetaling van het hypothecair krediet. De volgende zes jaren is dat 50 per maand. Die tussenkomst kan worden gecumuleerd met de andere voordelen die door het Waals Gewest worden toegekend (in het bijzonder de premies voor bouwen, kopen en renovatie of de gratis verzekering tegen inkomensverlies). Aan welke voorwaarden moet het krediet voldoen? Het bedrag van het krediet mag niet hoger zijn dan 125 % van de venale waarde van het goed. Een solidariteitsbijdrage van 0,20 % van het kredietbedrag is verschuldigd voor de kredieten gelijk aan of hoger dan 70 % van de venale waarde van het goed. * Tot voor bepaalde arrondissementen. lente

12 Financieel katern De lener moet er de begunstigde van zijn in geval van leven en de eindvervaldag mag niet voor zijn 65 ste verjaardag vallen; de persoon die de volle eigendom of het vruchtgebruik van de woning erft in geval van overlijden van de lener als begunstigde aanstellen. Fiscaliteit van de hypothecaire kredieten: aftrek voor eigen en enige woning Sinds 1 januari 2005 (programmawet van 27 december 2004) werd de fiscale regeling van de hypothecaire kredieten aanzienlijk vereenvoudigd voor de eigen en enige woning. Het bedrag van het fiscaal voordeel is sindsdien niet langer afhankelijk van de beroepsinkomsten, noch van het kredietbedrag. Bovendien kan men zowel de kapitaalsaflossing, de betaling van de interesten als de overeenkomstige levensverzekeringspremie in éénzelfde korf aftrekken. Voorwaarden Het krediet moet: afgesloten zijn na 1 januari 2005*; gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving; een minimumduur hebben van 10 jaar; bestemd zijn voor het aankopen of bouwen van een woning gelegen in de Europese Economische Ruimte of voor het in stand houden van een woning van dat type (renovatie of betaling van de successierechten); betrekking hebben op de eigen woning van de lener, dat wil zeggen de woning waarvan de lener eigenaar is en die hij persoonlijk bewoont op 31 december van het jaar waarin het krediet wordt afgesloten. Die termijn kan met twee jaar worden verlengd in geval van: bouw- of renovatiewerken; wettelijke of contractuele verbintenissen (bijvoorbeeld huurcontract); betrekking hebben op de enige woning van de lener, dat wil zeggen zijn enige woning zijn op 31 december van het jaar waarin het krediet wordt afgesloten. Worden evenwel niet in aanmerking genomen: andere onroerende goederen dan woningen (gronden, magazijnen ); woningen waarvan de lener door erfenis blote eigenaar, vruchtgebruiker of mede-eigenaar is; andere woningen die te koop worden aangeboden op 31 december van het jaar waarin het krediet wordt gesloten en die effectief verkocht zijn ten laatste op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin het krediet wordt afgesloten. De levensverzekering moet: uitsluitend bestemd zijn om het hypothecair krediet te waar borgen of weder samen te stellen (dekking van maximum 100 %); gesloten zijn vóór de 65 ste verjaardag van de lener; een minimumduur van 10 jaar hebben als de verzekering de betaling van een kapitaal in geval van leven voorziet. Bedrag van de aftrek De aftrekbare fiscale korf van de belastbare inkomsten bestaat uit: de kapitaalsaflossing; de interesten; de premie van de levensverzekering die aan het hypothecair krediet verbonden is. De aftrek is echter aan een maximum onderworpen. Voor 2009 mag deze per belastingplichtige niet meer bedragen dan: maximumbasisbedrag: 2 080; aanvullend bedrag gedurende de eerste 10 jaar van het krediet en zolang de woning de enige eigendom van de belastingplichtige blijft: 690 (+ 70 vanaf 3 kinderen ten laste op 1 januari volgend op het jaar waarin het krediet wordt afgesloten). Belastingbesparing De fiscale korf wordt van de belastbare inkomsten afge - trokken, wat betekent dat het belastingvoordeel afhangt van de marginale aanslagvoet (percentage waaraan de hoogste inkomensschijf onderworpen is). Uw belastingbesparing kan dus 50 % bereiken! * Deze fiscaliteit heeft geen betrekking op: - de kredieten ter herfinanciering van hypothecaire kredieten gesloten vóór 2005; - de kredieten ter aanvulling van kredieten die onder de vorige fiscale regeling vallen. U hebt de voor u geschikte kredietformule geopend en wilt zich storten op uw bouw- of renovatieplannen? Denk er dan ook aan uw project goed te verzekeren tegen mogelijke schade! Informeer u over onze nieuwe Brandverzekering Multirisk die uw woning en uw inboedel indekt, en de verzekering Alle Risico s Bouwplaats die zowel uw woning als uw werf beschermt tegen specifieke bouwrisico s. INFO Hypothecaire kredieten Wenst u meer informatie? Bestel dan onze brochure of neem contact op met de kantoorhouder of adviseur uit uw streek voor een afspraak of een persoonlijke offerte. PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN 12 lente 2009

13 Fiscaliteit Renoveer nu uw woning Isolatiepremies troef in Vlaanderen, Wallonië en Brussel De energieprijzen blijven stijgen. Hét moment dus om uw woning te isoleren. Omdat u er goed aan doet vooraf te kijken welke premies er voorhanden zijn, geven wij u een beknopt overzicht van de belangrijkste isolatiepremies én de belastingvermindering waarop u bij renovatie recht hebt als eigenaar of huurder van een privéwoning. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw woning te isoleren en energiezuiniger te maken. U kan enerzijds uw dak, uw buitenmuren en de vloer isoleren, of superisolerend glas (dubbel glas) plaatsen. Andere mogelijkheden zijn een ventilatiesysteem met warmterecuperatie of de verbouwing van uw woning waarbij u streeft naar een passiefhuisstandaard. Daarnaast kan u opteren voor de installatie van thermostaatkranen, een condensatieketel, een aardgaswasdroger, een warmtepomp of zelfs een zonneboiler of zonnepanelen. Mogelijkheden genoeg. Denk bij installatie ook aan uw Multirisk Brandverzekering van Federale Verzekering. Belastingvermindering federaal niveau Bij de installatie van dubbele beglazing en dakisolatie kan u genieten van een belastingvermindering van maximum 40 % op elke gefactureerde uitgave, met een maximum van ongeveer per woning. De werken moeten worden uitgevoerd door een geregistreerd aannemer. Bij renovatiewerkzaamheden geldt bovendien een btw-tarief van 6 % voor huizen ouder dan 5 jaar. Uw factuur moet u als bewijs bij uw belastingaangifte voegen. Vlaams Gewest Bevindt uw woning zich in Vlaanderen? Dan kan u voor bestaande woningen via verschillende kanalen premies aanvragen voor isolatiegerichte investeringen. Vanaf 2009 wordt uw woning al na 3 jaar aansluiting op het elektriciteits- en/of gasnet niet meer als nieuwbouw beschouwd (tot 2008 moest uw woning minstens 10 jaar aangesloten zijn). De premies van uw elektriciteitsnetbeheerder variëren van 2 per m 2 geïsoleerd dakoppervlak ( 4 bij plaatsing door een geregistreerde aannemer) tot 10 per m 2 glasoppervlak. Voor dakisolatie voorziet het Vlaams Gewest sinds 2009 een bijkomende premie van 500, die automatisch via uw netbeheerder wordt opgevraagd bij de aanvraag van een dakisolatiepremie. Enkele gemeenten geven eveneens steun voor dakisolatie en superisolerende beglazing. De dienst stedenbouw van uw gemeente kan u informeren voor welke premies u in aanmerking komt. Daarnaast geeft misschien ook uw provincie nog een premie. Voor een beknopt overzicht van alle energiepremies surft u naar (tik uw postcode in) of belt u het gratis nummer Brussels Hoofdstedelijk Gewest In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan u een premieaanvraag voor isolatie indienen bij Sibelga, de beheerder van het elektriciteits- en gasnet in Brussel. Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer; of het nu gaat om dakisolatie, de isolatie van buitenmuren of vloerisolatie. Bij dakisolatie ontvangt u een premie van 20 per m 2, bij superisolerend glas is dat 25 per m 2. De premie is begrensd tot 50 % van het factuurbedrag. Meer info vindt u op Waals Gewest Heeft u een woning in Wallonië? Dan kan u een isolatiepremie krijgen bij het Ministerie van het Waals Gewest te Jambes. De premie wordt o.a. toegekend voor dakisolatie ( 4 per m 2 geïsoleerd dakoppervlak en 8 per m 2 geplaatst door een geregistreerde aannemer) en dubbele beglazing ( 40 per m 2 glasoppervlak, geplaatst door een geregistreerde aannemer). Bij vloerisolatie is een energieaudit noodzakelijk. Voor alle premies geldt een maximum van per jaar per gebouw. Meer gedetailleerde info vindt u op of Er is een ruim aanbod aan verschillende isolatiepremies. In een volgende editie zullen onder meer de premies voor het plaatsen van een zonneboiler of zonnepanelen en de renovatiepremie besproken worden. lente

14 Toerisme Het Land van Ourthe en Aisne Gastvrije streek met veel bezienswaardigheden Onverwachte landschappen die bol staan van geschiedenis, streekbieren en regionale specialiteiten voor fijnproevers, parels van architecturaal erfgoed Dat is het Land van Ourthe en Aisne. Gemodelleerd door de Ourthe en de Aisne, heeft deze gastvrije streek zich ontplooid tot een ideale plek voor zowel natuurtoerisme als sportieve, historische, culturele en gastronomische uitstapjes. Het Land van Ourthe en Aisne telt meer dan 100 charmante dorpjes. Het wordt geschraagd door vijf gemeenten: Durbuy, Erezée, Hotton, Manhay en Rendeux. De streek bevindt zich in het uiterste noorden van de provincie Luxemburg en koestert al het moois dat de Condroz, de Famenne en de Ardennen te bieden hebben. Het prachtige architecturale patrimonium en de authentieke dorpssteegjes op zich zijn al een verblijf waard, maar daarbuiten zijn er nog heel wat meer toeristische attracties. Durbuy: middeleeuws centrum Durbuy koestert zich in een meander van de Ourthe. Deze kleinste en wellicht ook gezelligste stad ter wereld heeft een middeleeuws centrum dat verkeersvrij werd gemaakt. De smalle, pittoreske straatjes worden omzoomd met huizen die er nog precies uitzien zoals in de 18 de eeuw. Een belangrijke bezienswaardigheid is het Château des Comtes d Ursel (1726), dat majestueus van achter de heuvels opdoemt. Het kasteel, waarvan de fundamenten tot in de 11 de eeuw teruggaan, speelde in de middeleeuwen dankzij de strategische ligging een voorname rol als defensiebolwerk. Durbuy verwierf daardoor in 1331 het statuut van stad: commercieel, juridisch en militair was het een plek van groot belang. Op het einde van de 19 de eeuw werd het kasteel voor het laatst gerenoveerd. Momenteel is het de trots van Durbuy. Buxusbomen in alle vormen Natuur- en wandelliefhebbers zullen gecharmeerd zijn door het Topiari Park, een snoeivormtuin die zich uitstrekt over een oppervlakte van ruim m 2 met meer dan 250 uit buxusbomen gevormde figuren: krokodillen, vogels, herten, Manneken Pis... Sommige planten zijn al meer dan 120 jaar oud en kregen hun huidige vorm na meer dan 20 jaar geduldig snoeiwerk. Ook de Falize-rots is meer dan een omweg waard. Dit buitengewoon mooie voorbeeld van een zogenaamd anticlinaal is het gevolg van een geologische plooi die aan het begin van de tijdrekening de kern van het rotsblok omhoog stuwde, waardoor kleine halve cirkels steenlagen bloot kwamen te liggen. Verder zullen niet alleen fijnproevers zich laten verleiden door het plaatselijke ambachtelijke bier La Marckloff, dat u kan proeven na een rondleiding in de piepkleine brouwerij van La Ferme au Chêne. Ook liefhebbers van actieve buitensporten kunnen beslist hun hartje ophalen tijdens een tocht met quads, een rotsbeklimming of een afvaart van de Ourthe. Rendeux: typisch Ardeens U wil het wat rustiger aan doen? Dan vindt u wellicht uw gading wat zuidelijker langs de Ourthe in het Arboretum Robert Lenoir van Rendeux, een toevluchtsoord voor zeldzame planten. Verder biedt Rendeux heel wat wandelmogelijkheden, onder meer langs de steile flanken van de Ourthe die een prachtig uitzicht bieden. Rendeux is een typisch Ardens dorpje met een sterk landelijk karakter, waar de klok net iets trager tikt. Hotton: uitzonderlijke grotten Op nog geen 15 km ten zuiden van Durbuy liggen de toeristische grotten van Hotton, de enige die integraal geklasseerd zijn als Uitzonderlijk Natuurlijk Erfgoed van Wallonië. Dit prachtjuweel van de Belgische Ardennen toont u op een diepte van 65 meter in de 200 meter lange en daarmee grootste galerij van het land de kenmerken en uitzonderlijke flora van kalksteenrijke gebieden. Vanaf het panoramische punt, halverwege de route, kunt u een blik werpen op vier 14 lente 2009

15 Sportievelingen kunnen kajakken op de Ourthe. Panorama Durbuy, de kleinste en gezelligste stad ter wereld. Durbuy met huizen die er nog precies uitzien zoals in de 18 de eeuw. Met de toeristentram door de mooie vallei van de Aisne. c.mottet-mt ourthe & aisne verschillende regio s: de Ardennen, de Calestienne, de Famenne en de Condroz. De kinderen kunnen zich na het grottenbezoek uitleven in de openluchtspeeltuin. Ook de watermolen van Faber is een bezoekje waard. Hij dateert uit 1729 en werd in 1948 geklasseerd. De molen werkt nog steeds, maar een bezoek moet u wel aanvragen bij het VVV van Hotton sur Ourthe. Erezée: verrukkelijke uitzichten Gelegen op een heuvel die boven de Aisne en de Estinale uitsteekt, biedt Erezée verrukkelijke panoramische uitzichten op beboste hellingen die doorsneden worden door talloze beekjes. De oude pastorie en de romaanse Saint-Laurentkerk zijn zeker een bezoekje waard, net zoals de watermolen van Hesbois. Van die molen was al sprake in 1314, maar een bezoek is slechts occasioneel mogelijk (bij Open Monumentendag). Wanneer u de streek graag op een andere manier verkent, dan kunt u met de toeristentram een reis door de tijd maken en de mooie vallei van de Aisne vanuit een andere invalshoek ontdekken. De erfgenaam van de Ardense buurttram voert zijn passagiers op authentieke wijze en bij mooi weer met open wagens door ongerepte landschappen. Manhay: recreatiepark Tien kilometer ten oosten van Erezée ligt de gemeente Manhay. In het in 2002 geopende recreatiepark Chlorophylle krijgen bezoekers de gelegenheid om het bos op een andere manier te ontdekken langs educatieve, avontuurlijke en ludieke zones en animaties. De 30 speelzones strekken zich uit over een oppervlakte van 9 hectaren en bieden onder meer een avonturenweg, een doolhof, een huttenpanorama en een grote speeltuin. Meer info Maison du Tourisme du Pays d Ourthe & Aisne, tel: , WEDSTRIJD NR. 1 Federale Verzekering schenkt aan 2 winnaars een weekend voor 2 personen in hotel Clos des Récollets in Durbuy (1 nacht halfpension, inclusief ontbijtbuffet). Wilt u ook kans maken om er één te winnen, vul dan snel de wedstrijdkaart in het midden van dit tijdschrift in. lente

16 Gezondheid Helpende handelingen Eerste hulp bij ongevallen Wie snel kan optreden na een ongeluk, voorkomt vaak erger. Eerste hulp is belangrijk en hoeft niet moeilijk te zijn: met kleine, eenvoudige handelingen kan veel onheil achteraf worden vermeden. De kennis van een aantal goede basisreflexen bij noodsituaties is fundamenteel. Er moet dan immers snel worden ingegrepen, maar dat mag geenszins op om het even welke manier. Het Rode Kruis wil er met haar opleidingen voor zorgen dat er altijd iemand in de buurt is die op een correcte manier hulp kan bieden. Het aanbod varieert van cursussen voor onderwijspersoneel en jongeren tot opleidingen rond preventie van ongevallen met kleine kinderen en senioren. Ook voor cursussen bedrijfseerstehulp zijn er heel wat mogelijkheden. Een overzicht van enkele elementaire regels. Epilepsie Een overprikkeling van de hersenen zorgt ervoor dat bij epilepsie de normale bewegingen of waarnemingen worden verstoord. Bij een grote aanval verliest het slachtoffer het bewustzijn en maakt hij schokkende bewegingen. Hij kan op zijn tong bijten en in zijn broek plassen. De schokken kunnen enkele minuten duren; daarna ontspannen de spieren zich en keert het bewustzijn langzaam terug. Juiste reactie Voorkom dat het slachtoffer zich kwetst tijdens de schokkende fase. Leg iets zachts onder zijn hoofd en verwijder scherpe voorwerpen in zijn omgeving. Zorg ervoor dat het slachtoffer op een rustige manier kan bijkomen na de aanval. Stel hem gerust en bied ruimte en tijd. Alarmeer de hulpdiensten (112) als niemand uit de omgeving het slachtoffer kent, de aanval langer dan een paar minuten duurt, er telkens opnieuw een aanval begint of als het gaat om de eerste epileptische aanval van het slachtoffer. Foute reactie Sla niet in paniek. Een epileptische aanval is zelden levensbedreigend. Steek niets in de mond van het slachtoffer. Het risico bestaat dat het slachtoffer dan stikt of zich kwetst. Hartaanval Bij een hartaanval is de hartspier onvoldoende doorbloed. Het slachtoffer heeft een drukkende pijn en een beklemmend gevoel achter het borstbeen. De pijn kan uitstralen naar de linker- of rechterarm, nek, schouders of de maagstreek. De huidskleur van het slachtoffer kan bleek of grauw worden. Eveneens kan hij kortademig, duizelig, misselijk of angstig zijn en bewusteloos raken. Juiste reactie Alarmeer de hulpdiensten (112). Laat het slachtoffer rusten en geen inspanningen meer doen. Breng het slachtoffer in een comfortabele houding (bv. zittend of halfzittend). Luister naar wat hij aangeeft. Laat het slachtoffer medicatie nemen als hij dat wil en vraag hem de dosis te respecteren. Foute reactie Onderschat de situatie niet. Ook al ontkent het slachtoffer dat er iets ernstigs aan de hand is; hij heeft dringend hulp nodig. Geef nooit op eigen initiatief medicatie aan het slachtoffer. Brandwonden Brandwonden bestaan in verschillende gradaties. Bij oppervlakkige brandwonden is de huid rood, licht gezwollen en pijnlijk. Bij diepere brandwonden ziet u ook blaren. Die brandwonden zijn erg pijnlijk. Wanneer de diepste laag van de huid verbrand is, kan de huid er zwart, perkamentachtig of wit uitzien. De wonde doet meestal geen pijn, maar de huid rondom wel. 16 lente 2009

17 Juiste reactie Eerst water en de rest komt later. Koel de brandwonde zo snel mogelijk af met koel of lauw leidingwater. Let er wel op dat het slachtoffer niet onderkoeld geraakt. Blijf 15 tot 20 minuten afkoelen (of totdat de pijn verlicht is). Alarmeer de hulpdiensten (112) bij ernstige brandwonden. Verwijs het slachtoffer door naar een arts of ziekenhuis wanneer de brandwonden zich situeren op een gevoelige plaats (gezicht, handen, voeten, geslachtsdelen ) of rondom nek, romp of ledematen. Doe dat eveneens bij brandwonden veroorzaakt door elektriciteit of chemische producten, bij brandwonden aan de luchtwegen (ingeademde rook) en bij grote brandwonden. Kinderen jonger dan 5 jaar en volwassenen ouder dan 60 jaar verwijst u ook het best meteen door naar een ziekenhuis of arts. Foute reactie Prik eventuele blaren niet open. Dat vergroot de kans op een infectie. Gebruik bij voorkeur geen ijskoud water. Het slachtoffer kan onderkoeld geraken. Verwijder geen kledij of juwelen als die aan de huid kleven. Doe nooit boter of een andere vetstof op de brandwonde: u loopt dan het risico dat de huid vuil wordt en infecteert. Vergiftiging Een vergiftiging kan worden veroorzaakt door het inslikken, inademen of inspuiten van een giftige stof of door contact met de huid, slijmvliezen of ogen. Soms doen de omstandigheden een vergiftiging vermoeden (lege geneesmiddelenverpakking, draaiende motor). Daarnaast kan het slachtoffer ook bewustzijnsstoornissen vertonen of problemen hebben met de ademhaling of de hartwerking. De pupillen kunnen zeer groot of klein worden. Het slachtoffer kan braakneigingen en buikkrampen hebben of brandwonden vertonen. Juiste reactie Wacht niet tot er symptomen optreden, maar bel onmiddellijk het Antigifcentrum ( ). Hou de verpakking en de bijsluiter van het betrokken product bij de hand. Volg stipt het advies van het Antigifcentrum op. Alarmeer de hulpdiensten (112) bij een ernstige vergiftiging (bewusteloosheid, ademhalingsmoeilijkheden of ernstige brandwonden). Foute reactie Laat het slachtoffer niet drinken of braken zonder advies van het Antigifcentrum of een arts. Geef nooit melk! Het is een hardnekkig misverstand dat melk een antigif is. Raak geen giftige producten aan (natte kledij, omgevallen fles). Bloedingen We spreken van een bloeding wanneer het bloed uit de wonde spuit of stroomt. Het gevaar bestaat dat het slachtoffer zoveel bloed verliest dat hij het bewustzijn verliest, of erger nog, overlijdt. Met een paar eenvoudige technieken kan u dat vermijden en het bloedverlies beperken terwijl u op de hulpdiensten wacht. Juiste reactie Vraag het slachtoffer om zelf snel op de wonde te drukken. Leg het slachtoffer neer op de grond. Mocht hij het bewustzijn verliezen, dan kan hij zich al niet meer kwetsen in zijn val. Alarmeer de hulpdiensten (112). Doe wegwerphandschoenen aan om besmetting te vermijden. Druk nu zelf op de wonde. U kan ook een zuivere doek op de wonde leggen en daarop drukken. Als u een drukverband ter beschikking hebt, mag u dat ook gebruiken om de bloeding te stelpen. Foute reactie Let erop dat bij het stelpen van de bloeding de volledige circulatie in dat lichaamsdeel niet wordt afgesnoerd. De huid wordt dan gevoelloos en blauw. WEDSTRIJD NR.2 Federale Verzekering en het Rode Kruis schenken aan 5 winnaars het boek 'Help! Eerste hulp voor iedereen'. Wilt u ook kans maken om er één te winnen, vul dan snel de wedstrijdkaart in het midden van dit tijdschrift in. lente

18 Nieuws Nieuw kantoor te Moeskroen Federale Verzekering opent een nieuw kantoor vlakbij de Grote Markt in het centrum van Moeskroen. Het kantoor is ingericht volgens de nieuwe stijl, met accenten van hout en metaal. Het wordt beheerd door Emanuel Cuvelle, die al meer dan twee jaar actief is als commercieel attaché bij Federale Verzekering. Zo heeft hij gewerkt in onze verschillende regionale kantoren. Aarzel niet om met hem kennis te maken tijdens een kantoorbezoek. Met veel plezier zal hij antwoorden op al uw vragen over onze verzekerings- en beleggingsproducten. Het kantoor is open van 9u00 tot 13u00 en van 14u00 tot 17u30 (gesloten maandagvoormiddag, open zaterdagvoormiddag). Adres: Gérard Kasiersplein Moeskroen Tel: Fax: Emanuel Cuvelle voor het kantoor. Het energieprestatie certificaat verplicht bij verkoop en verhuur U wenst een huis te kopen of te huren? Het Energieprestatiecertificaat (EPC) geeft u betrouwbare informatie over de energiekwaliteit van de woning. Het certificaat vermeldt de energiescore van het gebouw: zo weet u precies hoe zuinig het gebouw is. Daarnaast geeft het mogelijke energiebesparende maatregelen aan om de energiefactuur naar een verantwoord minimum te herleiden. Zuinige woningen zullen in de toekomst gemakkelijker verkocht of verhuurd worden. Energiebesparing wordt daardoor hét middel om de waarde van een woning te verhogen. Met het EPC is er nu een betrouwbaar document dat aangeeft hoe zuinig een gebouw is. Het lijkt op de energielabels van huishoudtoestellen zoals koelkasten en vaatwassers. De energiescore wordt op een kleurenbalk weergegeven. In een oogopslag weet u hoe energiezuinig de woning is die u op het oog hebt. De kleurenbalk loopt van groen (energiezuinig) naar rood (energieverslindend). De berekening van de energiescore gebeurt op basis van bepaalde kenmerken van de woning, zoals de kwaliteit van de woningisolatie, de zuinigheid van de (verwarmings-) installaties en de aanwezigheid van zonnepanelen en zonneboilers. Er wordt geen rekening gehouden met het verbruiksgedrag. Het EPC moet worden opgesteld door een erkende energiedeskundige type A (voor de lijst zie Verschillen tussen de gewesten In het Vlaams Gewest is dit certificaat sinds 1 november 2008 verplicht voor de verkoop van bestaande woningen en appartementen. Sinds 1 januari 2009 geldt de verplichting ook voor de verhuur van woongebouwen. De Vlaamse regering tracht immers tegen 2020 het energieverbruik bij gezinnen met 30 % te verlagen. Het EPC is één van de instrumenten om die doelstelling te realiseren. Daarnaast komt de Vlaamse regering met de invoering van het EPC tegemoet aan een Europese richtlijn van 16 december 2002 over de energieprestatie van gebouwen (EPBD). Het moet worden opgemaakt voor elke wooneenheid; dus zowel voor een appartement, een studio als voor vakantiehuizen. De verplichting geldt voor alle types van huurcontracten, ongeacht de looptijd ervan. Het certificaat is 10 jaar geldig en legt de eigenaar, (ver)koper en huurder verder geen verplichtingen op. In Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het EPC voor woningen nog niet verplicht. In Wallonië wordt het EPC pas verplicht vanaf september Voorlopig geldt de regeling er enkel voor nieuwbouwwoningen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet het EPC voor woningen einde 2009, begin lente 2009

19 Ons nieuwjaarscadeau: uw Multirisk Brandverzekering vernieuwd Levensverzekeringstrofeeën 2008: Nova Deposit in de prijzen Vita Invest: onze nieuwe beleggingsformule In het spoor van de Art Nouveau De fiscale plafonds 2009 Magazine van Federale Verzekering WINTER 2008 Levensverzekeringen en hypothecaire kredieten bieden fiscaal interessante perspectieven. Een beknopt overzicht van de belangrijkste fiscale plafonds voor het inkomstenjaar 2009 (aanslagjaar 2010). WINTER 2008 Verzekeringen Financieel katern Toerisme Langetermijnsparen Voor de fiscale marge van het langetermijnsparen wordt de maximumpremie berekend in functie van het netto belastbaar beroepsinkomen. Voor het inkomstenjaar 2009 (aanslagjaar 2010) bedraagt de maximumbijdrage 155, % van het netto belastbaar beroepsinkomen, met een absolute bovengrens van De beschikbare fiscale marge moet evenwel worden geëvalueerd samen met de eventuele fiscale voordelen die verbonden zijn aan de terugbetaling van een hypothecair krediet. Pensioensparen De fiscale marge van het pensioensparen bedraagt voor het inkomstenjaar 2009 maximum 870. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Voor het VAPZ bedraagt de maximumpremie 8,17 % van het geherwaardeerde netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar geleden (dus 2006) met een absoluut maximum van 2 781,06 (plafond 2009). Dat is m.a.w. 695,26 per trimester. De premies zijn aftrekbaar als beroepskost, zodat het fiscaal voordeel wordt berekend aan de marginale aanslagvoet. Door de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies vermindert het inkomen waarop de sociale zekerheidsbijdragen worden berekend. Gevolg: u betaalt minder belastingen en minder sociale bijdragen. Individuele Pensioentoezegging voor werknemers (IPZ) De werkgeversbijdrage voor een individuele pensioen toezegging ten voordele van werknemers bedraagt voor het inkomstenjaar Binnen de grenzen van de 80 %-regel zijn er geen beperkingen voor de bijdragen die worden betaald door de werknemer zelf. Hypothecair krediet: aftrek voor enige woning De fiscale aftrek voor een hypothecair krediet bedraagt vanaf 1 januari 2009, voor zover aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De aftrek wordt verhoogd met 70 voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste. De fiscale aftrek voor de enige woning is forfaitair en dus niet afhankelijk van het inkomen of het bedrag van het krediet. Het forfaitaire bedrag van bestaat in feite uit twee delen: een basisbedrag van en een bijkomend bedrag van 690 dat van toepassing is gedurende de eerste 10 jaar van het krediet (of tot het jaar waarin u eigenaar wordt van een tweede woning). Het globaal aftrekbare bedrag omvat zowel de interesten, de kapitaal saflossingen als de levensverzekeringspremies. Voor 2009 kan een gezin met drie kinderen ten laste bijgevolg een totaalbedrag van fiscaal inbrengen. Aangezien de belastingsbesparing kan oplopen tot 50 % van dat bedrag, kan tot van de uitgaven voor het krediet fiscaal worden gerecupereerd. Hebt u gewonnen? Hier vindt u de oplossingen en de winnaars van de wedstrijden uit onze vorige editie van Contact. Wedstrijd nr. 1 Hoe heet de brandverzekering bij Federale Verzekering? Het juiste antwoord : Multirisk. Winnaars stappenteller: Roger Vanwynsberghe Heule Sabine De Cock Oostkamp Joseph Lahaye Brussel Marcella Wandels Dour André Gailly Braine-l Alleud Luc Meesschaert Wenduine Irène Michaux Gesves Joseph Genicot - Luik Wedstrijd nr. 2 Voor welk product heeft Federale Verzekering de Levensverzekeringstrofee 2008 gewonnen? Het juiste antwoord: Nova Deposit. Winnaars gastronomische maaltijd in restaurant Loncin te Antwerpen: Eric Maes - Mechelen, Jan Michels - Wilrijk Als u een zelfklever van Federale Verzekering naast uw nummerplaat kleeft, maakt u kans op een tankkaart (t.w.v. 25). Deze gratis zelfklevers kunt u op het departement Externe Communicatie bekomen op het nummer Wie weet bent u wel één van de gelukkige winnaars in de volgende Contact. FISCALE PLAFONDS 2009 (aanslagjaar 2010) Langetermijnsparen: 155, % nettoberoepsinkomen / maximum Pensioensparen: 870 Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen : 8,17 % x geherwaardeerd nettoberoepsinkomen 2006 / maximum 2 781,06 Werkgeversbijdrage voor Individuele Pensioentoe zegging voor werknemers: Hypothecair krediet: aftrek voor enige woning: Basisaftrek: Bijkomende aftrek (eerste 10 jaar): 690 Bijkomende aftrek (min. 3 kinderen ten laste): 70 Deze personen winnen een tankkaart van 25: Ruddy Coulembier Moeskroen Roger Rousseau Luik Chantal Ruth Attert Katia Vermoesen Messancy Freddy Neudt Schoten Am Voeun Westende Leonardo Palermo Maasmechelen Dorine Cooleman Oostende lente

HYPOTHECAIR KREDIET. Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14

HYPOTHECAIR KREDIET. Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14 HYPOTHECAIR KREDIET Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14 U wilt eigenaar worden van uw woning? Het is misschien uw grootste droom, maar ongetwijfeld ook één van de grootste en be De aanzienlijke

Nadere informatie

KBC-Preventie. Ongevallen thuis. we hebben het voor u

KBC-Preventie. Ongevallen thuis. we hebben het voor u KBC-Preventie Ongevallen thuis we hebben het voor u Basisprincipes van eerste hulp Handel als eerstehulpverlener. Zorg dat u de situatie niet verergert. Blijf rustig in een noodsituatie en verleen de eerste

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS PRINCIPE KB Rijbewijs 23 maart 1998 KB Rijbewijs, vakbekwaamheid en nascholing, 4 mei 2007 De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (Koninklijk Besluit betreffende

Nadere informatie

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar woonkrediet ALGEMEENHEDEN Doelgroep : fysieke personen vrije beroepen onder vennootschap (associaties van notarissen, tandartspraktijken, ) managementvennootschappen patrimoniumvennootschappen zelfstandigen

Nadere informatie

Tariefvoorwaarden hypothecaire kredieten Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing

Tariefvoorwaarden hypothecaire kredieten Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing Basistarief voor een quotiteit groter dan 80 % en kleiner of gelijk aan 100 % Voordeeltarief (*) voor een quotiteit kleiner

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw?

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Eind 2015 werden de schenkingsrechten op onroerende goederen in het Brussels Hoofdstedelijk en Waalse Gewest

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015

BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015 BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015 De formules en producten beschreven in dit tarievenblad en in de prospectus waarvan het

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 19/10/2015 Document nr: DW 15102/N Prospectus: 17/06/2015 Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen?

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? Sommaire 4 INLEIDING 6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? 7 DE VERSCHILLENDE FORMULES 7 De formule met

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

Regionalisering woonfiscaliteit

Regionalisering woonfiscaliteit Regionalisering woonfiscaliteit Fiscale voordelen voor het verwerven of behouden van een eigen woning zijn sinds 2014 een regionale aangelegenheid. Voor alle andere woningen blijven de federale gunstregimes

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE april 2010 Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Voor wie is Flexibel Pension Saving met Home -clausule bestemd? Fidea richt zich met dit product (*) specifiek

Nadere informatie

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl KEYHOME Ontdek het hypothecair krediet 05/2017/nl 2 1. Het hypothecair krediet bij Keytrade Bank...3 1.1. Wie mag een hypothecair krediet aangaan?...3 1.2. Voorwerp van het krediet...3 1.3. Hoeveel kunt

Nadere informatie

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM De schuldsaldoverzekering Credit Security Plan biedt u de zekerheid dat uw lening op afbetaling

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 21/09/2016 Document nr: DW 16105 N Prospectus: 17/06/2015 Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC

Nadere informatie

aantrekkelijke premie onderscheid rokers en niet-rokers premievermindering tot 50% naargelang de combinatie rente ongeval/ziekte.

aantrekkelijke premie onderscheid rokers en niet-rokers premievermindering tot 50% naargelang de combinatie rente ongeval/ziekte. gewaarborgd inkomen free income AXA stelt een interessante nieuwigheid voor starters voor : de mogelijkheid om te kiezen voor een rente bij ongeval die 0, 1, 2 of 3 maal de rente bij ziekte bedraagt. eenvoud

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA) rd e k e z r e v d Goe w jeugdhuis at van jou Polissen op ma Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende investeringen Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren worden

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten Geldig vanaf: Document nr: DW17064 N Prospectus: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen IBAN BE 40 9793 5489

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Fiscaliteit van het hypothecair krediet

Fiscaliteit van het hypothecair krediet Fiscaliteit van het hypothecair krediet @# Inleiding DE AANKOOP, HET BOUWEN OF VERBOUWEN VAN EEN ONROEREND GOED FINANCIEREN MET EEN HYPOTHECAIR KREDIET LEVERT U IN HET ALGEMEEN EEN MOOIE BELASTINGBESPARING

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

Lening op afbetaling FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Lening op afbetaling FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Lening op afbetaling FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voor elke behoefte een krediet dat bij u past U plant een belangrijke aankoop of u wordt geconfronteerd met een onverwachte uitgave? En u beschikt

Nadere informatie

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA.

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA. PROSPECTUS CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING Prospectusnummer: 4 01/06/2009 1. Inleiding Deze prospectus is van toepassing op leningen op afbetaling toegestaan in het kader van de Wet op het Consumentenkrediet

Nadere informatie

Home Invest Plan. sparen en beleggen

Home Invest Plan. sparen en beleggen Home Invest Plan sparen en beleggen Home Invest Plan fiscaal voordelig Bereid uw woonkrediet slim voor met een lonende aftrekpost. Het eigen huis blijft een van de beste beleggingen. Logisch dat iedereen

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek Modulis, voor een globale visie en een eenvoudiger beheer van uw verzekeringen! Goede raad geven en magistrale bereidingen maken behoort tot uw beroep. En u

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond Raadpleeg uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar voor meer informatie over de voorwaarden van happy family

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/ BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus HYPOTHECAIRE KREDIETEN geldig vanaf 01/04/2017 Voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris Tarief

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan - VAPZ Uw pensioenplanning snel geregeld. Met één jaarlijkse inspanning regelt

Nadere informatie

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten HR INSURANCE Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten voor leden van VJV Een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief zodat u zich op financieel vlak geen zorgen

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk, uitzonderlijke verzekering. Since 1993 The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/ BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus HYPOTHECAIRE KREDIETEN geldig vanaf 01/09/2017 Voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris Tarief

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Tandarts

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Tandarts Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Tandarts Modulis, Voor een globaal overzicht en een eenvoudig beheer van uw verzekeringen! De beste tandverzorging geven, dat is uw beroep. En ook voor uw beroepsverzekeringen

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel Maatschappelijke zetel : Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 01/03/2015 Tarief P/314 Voorwaarden geldig vanaf 01/10/2015 Tarieven en voorwaarden van woonkredieten van BNP Paribas Fortis

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon

Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon EDITIE Nr. 1 - GELDIG VANAF 18 AUGUSTUS 2015 Elantis, uw specialist inzake Woonkredieten Voor welke doeleinden? De Woonkredieten van Elantis zijn

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid 1/6 Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid VOERTUIG LEEFTIJD RIJBEWIJS? Tweewielige bromfiets klasse A 50 cc, 25 km/h Tweewielige bromfiets klasse B 50 cc,

Nadere informatie

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid C A R P O O L I N G Wettelijke omschrijving Inhoud Voordelen Verzekeringen Stimuli van de overheid Wettelijke omschrijving Definitie Carpooling : minstens twee werknemers een zelfde voertuig delen om een

Nadere informatie

exclusief Registratierecht

exclusief Registratierecht Belasting op uw tweede verblijf 4 Droomt u ook van een chalet in de Ardennen om er gedurende de zomermaanden samen met uw kinderen uw vakantie door te brengen? Of denkt u eraan om een appartementje aan

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

VIVIUM Non-Stop Plan. Verzeker het voortbestaan van uw zaak

VIVIUM Non-Stop Plan. Verzeker het voortbestaan van uw zaak VIVIUM Non-Stop Plan Verzeker het voortbestaan van uw zaak Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 80% van uw bedrijfskosten betaald door VIVIUM Hét redmiddel voor uw onderneming tijdens

Nadere informatie

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Hypo Security Plan De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Bescherm uw financiële zekerheid en die van uw dierbaren... Overlijden, tijdelijke

Nadere informatie

Home Invest Plan SPAREN

Home Invest Plan SPAREN Home Invest Plan SPAREN Home Invest Plan fiscaal voordelig Uw woonkrediet fiscaal voordelig plannen We hebben allemaal een baksteen in de maag. Logisch, want een eigen huis blijft een uitstekende belegging.

Nadere informatie

Lening op afbetaling. kredieten

Lening op afbetaling. kredieten Lening op afbetaling kredieten Een krediet voor uw projecten, voor uw dromen Het kan al vanaf 1.250 EUR BNP Paribas Fortis vindt u altijd een Lening op afbetaling op maat van uw persoonlijke behoeften

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Spaar en bespaar Bent u ook op zoek naar een fiscaal voordelige spaarformule? Wist u dat u elk jaar tot 1.990 euro kan sparen en tevens een belastingvermindering

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

Autofinanciering KREDIETEN. Op weg naar de auto van uw dromen

Autofinanciering KREDIETEN. Op weg naar de auto van uw dromen Autofinanciering KREDIETEN Op weg naar de auto van uw dromen Autofinanciering Eenvoudig en efficiënt 2 Kredieten De kortste weg naar uw nieuwe wagen Denkt u aan een nieuwe wagen? Kies dan in uw kantoor

Nadere informatie

1. Beschrijving. 2. Wettelijke basis

1. Beschrijving. 2. Wettelijke basis Informatiefiche Rijbewijzen Juridische fiche 1. Beschrijving Deze fiche beoogt een overzicht te geven van de diverse types van rijbewijzen die men in functie van het soort voertuig en het soort activiteiten

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor

Nadere informatie

Elektriekers en verzekeringen

Elektriekers en verzekeringen Wel Elektriekers en verzekeringen Federale Verzekering enkele belangrijke cijfers (2012) - Balanstotaal (geconsolideerd) 2,57 miljard - Technische reserves 2,19 miljard - Totale incasso 368,47 miljoen

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen. Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen. Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! 2 Gewaarborgd inkomen is een arbeidsongeschiktheidsverzekering van AG Insurance,

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV het pensioenplan u zorgt voor uw patiënten, maar zorgt u ook voor uzelf?

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Kinesitherapeut

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Kinesitherapeut Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Kinesitherapeut Modulis, voor een globale visie en een eenvoudiger beheer van uw verzekeringen! Mensen weer op de been helpen, letterlijk en figuurlijk, dat doet u elke

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.81 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale nv Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

De Sociale groene lening in het Brussels Gewest

De Sociale groene lening in het Brussels Gewest De Sociale groene lening in het Brussels Gewest Om energiebesparende werken in zijn woning te financieren Een lening tegen 0 % interest zodat iedereen kan isoleren De Sociale groene lening is een energielening

Nadere informatie

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Verkopen of verhuren? Niet zonder EnergiePrestatieCertificaat! Gaat u straks een woning verkopen of verhuren? Vanaf 1 november

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag al werk van een goed pensioen Een beter pensioen Leg nu de fundamenten voor een goed inkomen bij pensioen Met één jaarlijkse

Nadere informatie

Verzekering (reddings)boten

Verzekering (reddings)boten Verzekering (reddings)boten Elke decretaal erkende sportfederatie, zoals de Vlaamse Reddingsfederatie vzw (RedFed), is verplicht de deelnemende sport-beoefenaars te verzekeren. Dit voor wat betreft de

Nadere informatie

goederen FAQ De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015.

goederen FAQ De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015. Nieuwe,, verlaagde tarieven voor de schenking van onroerende goederen FAQ 1. Algemeen Wat is de doelstelling? Met deze nieuwe regelgeving zet de Vlaamse Regering in op vereenvoudiging en vergroening. Dit

Nadere informatie