Financieel katern. Toerisme. Toerisme. Onze hypothecaire kredieten: de beste formule voor uw vastgoedprojecten. Het land van Ourthe en Aisne

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel katern. Toerisme. Toerisme. Onze hypothecaire kredieten: de beste formule voor uw vastgoedprojecten. Het land van Ourthe en Aisne"

Transcriptie

1 Magazine van Federale Verzekering Lente 2009 Assurances Verzekeringen La De nouvelle vernieuwde assurance verzekering responsabilité Burgerlijke civile Aansprakelijkheid travaux de construction Bouwwerken Financieel katern Onze hypothecaire kredieten: de beste formule voor uw vastgoedprojecten Toerisme Toerisme Het land van Ourthe en Aisne Het land van Ourthe en Aisne

2 Inhoud Gezondheid Toerisme Veiligheid 3 Edito 4 Veiligheid Hebt u wel het juiste rijbewijs? 6 Verzekeringen De vernieuwde verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Bouwwerken. 9 Financieel katern Onze hypothecaire kredieten: de beste formule voor uw vastgoedprojecten. 13 Fiscaliteit Renoveer uw woning. 14 Toerisme Het land van Ourthe en Aisne. 16 Gezondheid Helpende handelingen. 18 Nieuws Nieuw kantoor te Moeskroen. Het energieprestatiecertificaat verplicht bij verkoop en verhuur. Fiscale plafonds Contact is het magazine van Federale Verzekering Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering tegen Arbeidsongevallen Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico s Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen De Federale Pensioenen N.V. De Federale Verzekeringen Verzekeringsondernemingen toegelaten onder codenummers Nrs. RPR / / / Brussel Ons adres : Contact Stoofstraat Brussel Tel Verantwoordelijke uitgever : Francis Vroman, Nr. 127 Lente 2009 De beknopte beschrijving van de contractwaarborgen weergegeven in dit magazine is louter bij wijze van voorbeeld, enkel de algemene voorwaarden verbinden de maatschappij. Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Federale Verzekering. 2 lente 2009

3 Edito Beste lezeressen en lezers, De lente is hét (ver)bouwseizoen bij uitstek! In deze editie informeren wij u dan ook graag hoe u zich optimaal kunt verzekeren en voorbereiden. Zo leest u vanaf pagina 6 alles over de vernieuwingen van de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Bouwwerken, een noodzakelijke dekking voor professionals in de bouwsector. In het financieel katern in het midden van dit magazine vindt u een overzicht van de verschillende formules inzake hypothecaire kredieten die wij aanbieden voor uw vastgoedprojecten. Misschien staat u met de hoge energieprijzen wel op het punt uw woning te isoleren? Op pagina 13 overlopen we voor u de mogelijkheden en de isolatiepremies waarvoor u in aanmerking kunt komen. Op de confrontatie met een noodsituatie bent u maar beter voorbereid, want correcte eerste hulp verlenen kan cruciaal en van levensbelang zijn. Vanaf pagina 16 overlopen we de elementaire regels voor eerste hulp bij ongevallen. Als bestuurder van een voertuig moet u natuurlijk over het juiste rijbewijs beschikken. Op pagina 4 vatten we samen welk voertuig tot welke categorie behoort, en welk rijbewijs daarvoor vereist is. Wanneer u deze lente een daguitstapje plant, overweegt u dan een tochtje naar het Land van Ourthe en Aisne. Deze streek is beslist een bezoekje waard. Op pagina 14 ontdekt u de talrijke troeven en verrassingen die de regio te bieden heeft! Veel leesplezier! Francis Vroman Afgevaardigd Bestuurder lente

4 Veiligheid Hebt u wel het juiste rijbewijs? Elke categorie voertuig zijn rijbewijs Respect voor de Wegcode begint niet in het verkeer, maar nog voor u uw voertuig start. In België heeft u voor het besturen van de meeste motorvoertuigen immers een rijbewijs nodig. Wilt u geen gepeperde rekening gepresenteerd krijgen? Dan hebt u maar beter het gepaste rijbewijs op zak! Het is echter niet altijd eenvoudig om te bepalen tot welke categorie een voertuig behoort. Daarom een woordje uitleg over hoe de categorieën B, C en D van elkaar te onderscheiden zijn. De motorvoertuigen worden in verschillende categorieën onderverdeeld. Naargelang de categorie waartoe het motorvoertuig behoort, is een rijbewijs nodig dat geldt voor die categorie. De categorieën zijn verdeeld in twee groepen: groep 1 (A3, A, B, B+E en G) en groep 2 (C, C+E, D, D+E, en de subcategorieën C1, C1+E, D1 en D1+E). Alle voertuigen uit die laatste groep (bv. heftrucks, vrachtwagens, minibusjes, takelwagens...) moet u als 'auto's' beschouwen. Een auto is immers een motorvoertuig dat géén bromfiets, motorfiets of landbouwvoertuig is en dat gewoonlijk wordt gebruikt voor het vervoer van personen of goederen over de weg of voor het voorttrekken van voertuigen bestemd voor vervoer van goederen of personen. Het begrip auto is dus veel ruimer dan de gewone personenwagen. Goederenvervoer U wenst een auto bestemd voor goederenvervoer te gebruiken? Dan moet u de maximale toegelaten massa (MTM) van het voertuig kennen. De MTM is het maximale toegelaten totale gewicht van de auto (leeg voertuig, lading, bestuurder en passagiers) om veilig te kunnen rijden. De MTM van het trekkend voertuig zal bepalen tot welke categorie een voertuig behoort. De MTM van de aanhangwagen of het samenstel (trekkend voertuig + aanhangwagen) is slechts van belang om te weten of er ook een rijbewijs categorie E nodig is. Categorie MTM trekkend voertuig MTM aanhangwagen B max. 3,5 ton max. 750 kg of samenstel max. 3,5 ton (MTM aanhang wagen ledige massa trekkend voertuig) B+E max. 3,5 ton > 750 kg of samenstel > 3,5 ton C1 tussen 3,5 ton en 7,5 ton max. 750 kg C1+E tussen 3,5 ton en 7,5 ton > 750 kg en samenstel max. 12 ton (MTM aanhang wagen ledige massa trekkend voertuig) C > 3,5 ton max. 750 kg C+E > 3,5 ton > 750 kg 4 lente 2009

5 Niemand mag op de openbare weg een motorvoertuig besturen, tenzij hij houder is van, en tevens bij zich heeft, een rijbewijs in België regelmatig afgegeven, of een buitenlands nationaal of internationaal rijbewijs onder de voorwaarden vastgesteld door de bepalingen die inzake internationaal wegverkeer van toepassing zijn. Het rijbewijs moet geldig zijn voor de categorie waartoe het voertuig behoort. Art. 21 Wet 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer. Personenvervoer Wanneer u een auto bestemd voor personenvervoer wil besturen, dan moet u weten hoeveel zitplaatsen er in het voertuig zijn om de juiste categorie te kunnen bepalen (de zitplaats van de bestuurder niet meegerekend). De massa van de aanhangwagen of het samenstel is ook hier slechts van belang om te weten of u over een rijbewijs categorie E moet beschikken. Vakbekwaamheid Professionele chauffeurs van voertuigen uit categorie D hebben naast een geldig rijbewijs ook een medisch attest en een bewijs van vakbekwaamheid nodig. Dit bewijs van vakbekwaamheid werd recent ingevoerd opdat alle bestuurders die professioneel aan personenvervoer doen, toch over een zeker bekwaamheidsniveau zouden beschikken. Professionele chauffeurs van voertuigen uit categorie C zullen vanaf 10 september 2009 eveneens over zo n bewijs van vakbekwaamheid moeten beschikken (naast hun rijbewijs en medisch attest). Het bewijs is vijf jaar geldig, maar kan worden verlengd door het volgen van een nascholing. Medisch onderzoek Zowel chauffeurs die professioneel als voor privédoeleinden een voertuig uit groep 2 besturen, moeten een medisch onderzoek ondergaan. Wanneer u medisch geschikt bent, krijgt u een attest dat vijf jaar geldig is. Wie niet over een geldig medisch attest beschikt, mag geen voertuig van groep 2 besturen, zelfs als hij houder is van een geldig rijbewijs. Uitzonderingen Uiteraard bestaan er geen regels zonder uitzonderingen. Chauffeurs van voertuigen die zijn ingeschreven als traag vervoer (deze auto's kunnen naar bouw en vermogen max. 40 km per uur rijden) hebben geen rijbewijs nodig om met een dergelijk motorvoertuig te rijden als zij geboren zijn voor 1 oktober Deze vrijstelling geldt ongeacht tot welke categorie het voertuig behoort. Een medisch attest en een bewijs van vakbekwaamheid zijn ook niet nodig. Indicaties van geldboetes bij rijbewijsovertredingen Geldboete van 10 tot 500* U bestuurt een motorvoertuig zonder dat u het rijbewijs bij zich heeft of u weigert het te vertonen. Geldboete van 100 tot 1 000* U vertrouwt een motorvoertuig toe aan iemand die niet voorzien is van een rijbewijs vereist voor dat voertuig. Geldboete van 200 tot 2 000* U bestuurt een motorvoertuig zonder houder te zijn van het rijbewijs vereist voor dat voertuig. U legt een valse verklaring af om de afgifte van een rijbewijs (of equivalent) te bekomen. U bestuurt een motorvoertuig terwijl u lijdt aan een bepaald lichaamsgebrek of aandoening (zie artikel 23 1, 3 van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer) of niet voldaan hebt aan het geneeskundig onderzoek. Geldboete van 200 tot 2 000* (en/of gevangenisstraf van 3 maanden tot een jaar en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste 3 maanden of ten hoogste 5 jaar of voorgoed) U bestuurt een motorvoertuig terwijl het rijbewijs onmiddellijk is ingetrokken. Meer info: * Alle bedragen zijn te vermenigvuldigen met 5,5 (systeem van de opdeciemen). Categorie Aantal zitplaatsen zonder de bestuurder MTM aanhangwagen B max. 8 max. 750 kg of samenstel max. 3,5 ton (MTM aanhangwagen ledige massa trekkend voertuig) B+E max. 8 > 750 kg of samenstel > 3,5 ton D1 tussen de 8 en de 16 max. 750 kg D1+E tussen de 8 en de 16 > 750 kg en samenstel max. 12 ton (MTM aanhang wagen ledige massa trekkend voertuig) D > 8 max. 750 kg D+E > 8 > 750 kg lente

6 Verzekeringen De vernieuwde verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.) Bouwwerken Een onmisbare en nóg volledigere dekking U bent actief in de bouwsector als aannemer, loodgieter, elektricien, dakwerker, schrijnwerker? Net als uw medewerkers en onderaannemers loopt u dan vaak het risico om schade aan derden te berokkenen en burgerlijk aansprakelijk te worden gesteld. Dat kan de rentabiliteit van uw onderneming in het gedrang brengen. In het ergste geval kan het zelfs het einde betekenen van uw zaak. Dergelijke scenario s vermijdt u door de polis B.A. Bouwwerken te onderschrijven en zo te genieten van onze meer dan 90 jaar ervaring ten dienste van uw sector. Het risico op een ongeval is eigen aan het bouwbedrijf. Uw personeel kan fouten maken, onvoorzichtig of slordig zijn. Uw gebouwen waar klanten, leveranciers of bezoekers rondlopen kunnen de oorzaak zijn van een ongeval. Dat is ook het geval met uw bouwplaatsen, evenals met uw materieel, goederen en toestellen die er zijn opgeslagen of worden gebruikt. U kan instortingen en verzakkingen veroorzaken, of per ongeluk het milieu schaden door vervuiling van de bodem, het water of de lucht. Telkens kunt u burgerlijk aansprakelijk worden gesteld. U bent niet alleen aansprakelijk tijdens de uitvoering van uw opdrachten; ook jaren later kan u nog aansprakelijk worden gesteld wanneer de uitgevoerde werken of de geleverde producten schade aan derden berokkenen. Een optimale dekking is dan ook onmisbaar om u te beschermen tegen ernstige financiële gevolgen die uw aansprakelijkheid en die van uw onderneming met zich kunnen meebrengen. Uw burgerlijke aansprakelijkheid door toedoen van onderaan nemers voortaan gedekt De B.A. Bouwwerken dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van uw onderneming en haar bestuurders. Ze dekt ook de werkgeversaansprakelijkheid voor de schade die wordt veroorzaakt door uw aangestelden (loontrekkenden, interimkrachten, stagiairs, personeelsleden van een andere onderneming die tijdelijk bij uw onderneming tewerkgesteld zijn ). Als u voor de uitvoering van een deel van uw werken beroep doet op onderaannemers, dan kan u in bepaalde gevallen zelf aansprakelijk worden gesteld voor schade die feitelijk door hen werd veroorzaakt. In onze andere polissen diende u zich voor dit risico bijkomend te verzekeren. Onze nieuwe polis omvat voortaan echter automatisch deze dekking mits betaling van een premiesupplement dat berekend wordt op basis van het uitbestede cijfer. Ook al doet u niet vaak een beroep op een onderaannemer, risico s onderschatten is gevaarlijk. Het is goed om te weten dat u in volgende situaties een risico van aansprakelijkheid loopt: bij een gebrek in de controle van de activiteiten van de onderaannemer, in de coördinatie van zijn activiteiten met die van u en met die van de andere partijen die bij de bouwplaats betrokken zijn; bij ontoereikende of onvoldoende informatie die aan de onderaannemer wordt gegeven in verband met de uit te voeren werken; bij schade die de bouwheer lijdt door de fout van een onderaannemer. Wanneer de hoofdaannemer en zijn onderaannemer beiden schuldig zijn, dreigt de hoofdaannemer te worden gedagvaard en vervolgd. Hij kan worden veroordeeld tot het vergoeden van de volledige schade die de derde geleden heeft door zijn onderaannemer. Laten we daarbij ook niet vergeten dat de vordering van de hoofdaannemer tegen de onderaannemer in het gedrang kan komen door het onvermogen van die laatste. Ten slotte wordt de hoofdaannemer vaak in een procedure betrokken door benadeelde derden, ook al heeft hijzelf geen enkele fout begaan. Hij is dan verplicht zich te verdedigen. Het is nuttig dat die verdediging dan wordt opgenomen door Federale Verzekering, dé verzekeraar gespecialiseerd in de bouw. 6 lente 2009

7 Gedekte schade De verzekering B.A. Bouwwerken dekt uw aansprakelijkheid voor zowel materiële als lichamelijke schade berokkend aan derden. Immateriële schade die daaruit voortvloeit, is eveneens gedekt. Een voorbeeld maakt duidelijk wat die immateriële schade kan zijn: bij werken die u uitvoert, gaat door uw toedoen een deel van het gebouw naast de bouwplaats in vlammen op. De handelsruimte op de gelijkvloerse verdieping en de hele goederenvoorraad worden vernield. Door de materiële schade kan de handelaar zijn activiteit niet uitoefenen tijdens de wederopbouw. Daardoor lijdt hij immateriële schade: een bedrijfsverlies. De verzekering B.A. Bouwwerken dekt eveneens de immateriële schade die niet het gevolg is van gedekte lichamelijke of materiële schade, voor zover zij door een ongeval werd veroorzaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de winstderving van handelaars langs een tijdelijk voor het verkeer afgesloten rijweg, te wijten aan de val van een kraan van de aannemer. Andere verbeteringen van de dekking De aangestelden van de gedekte onderneming (alle personen die onder haar toezicht, haar gezag of haar leiding staan: personeelsleden, interimkrachten, stagiairs, personen die door een andere onderneming tewerkgesteld zijn ) worden vergoed voor de schade aan persoonlijke goederen die zij lijden, voor zover een andere verzekerde daarvoor aansprakelijk is. Die dekking slaat voortaan óók op hun kleding en persoonlijke bezittingen. De bijzondere vrijstelling in geval van aansprakelijkheid voor schade aan voertuigen van aangestelden van de verzekerde onderneming, werd afgeschaft en vervangen door de (lagere) basisvrijstelling van de polis. Ten slotte een laatste nieuwigheid: de verkeersrisico s van niet-ingeschreven bouwplaats- en hefmachines zijn voortaan op dezelfde manier gedekt als in de B.A. Auto in geval van schade veroorzaakt op het bedrijf, een bouwplaats of in de directe omgeving ervan. Onze exclusieve troeven Steunend op haar ervaring in de bouw is Federale Verzekering in staat om aan vaklui in de sector een dekking aan te bieden precies op maat van hun behoeften. Op de Belgische markt is zij de enige verzekeraar van wie de polis B.A. Bouwwerken de schade dekt die aan het bouwwerk of het materieel van de bouwplaats werd veroorzaakt door brand, ontploffing of bliksem. Ze is ook de enige die in haar basiswaarborgen de burgerlijke aansprakelijkheid opneemt van de veiligheidscoördinatoren die bij uw onderneming in dienst zijn. Als enige dekt ze eveneens zonder bijpremie de contractuele overdracht van de specifieke aansprakelijkheid van de bouwheer naar de aannemer voor abnormale burenhinder (foutloze aansprakelijkheid, artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek). Geografische omvang van de waarborg De dekking die door de B.A. Bouwwerken wordt aangeboden, geldt over de hele wereld voor ondernemingen waarvan de maatschappelijke zetel in België is gevestigd. Voor de risico s die na de levering worden gelopen is de waarborg echter beperkt tot Europa. lente

8 Verzekeringen in 2008 (boekjaar 2007) een restorno van 24 % toegekend! Samen met de troeven in dit artikel is het dan ook zonneklaar: Federale Verzekering biedt u een noodzakelijk product om uw beroepsactiviteit optimaal uit te oefenen. U hoeft zich niet langer te bekommeren om de gevolgen van een eventuele aansprakelijkheid. Bent u dus bij onze maatschappij al verzekerd voor B.A. Bouwwerken, vraag dan de adviseur uit uw streek naar onze voorwaarden om die polis door onze nieuwe polis te vervangen. Ook wanneer u niet nog bij ons verzekerd bent, kan u terecht bij uw adviseur of kantoorhouder voor alle informatie. Preventiedienst met een ISO 9001-certificatie Tientallen jaren geleden al richtte Federale Verzekering een gratis preventiedienst op. De dienst bestaat uit specialisten die zich ter plaatse begeven en u advies verstrekken om de veiligheid van uw activiteit en uw onderneming te verbeteren. Zoals in een vorige uitgave werd gemeld, is die dienst ISO 9001-gecertificeerd. Juridische bescherming Dankzij de rechtsbijstand hoeft u bij vervolging de kosten van een eventuele strafrechtelijke verdediging niet op u te nemen als uw burgerlijke aansprakelijkheid gedekt is. De expertise-, advocaten- en procedurekosten worden immers door Federale Verzekering ten laste genomen. Hetzelfde geldt als u uw recht op verhaal gebruikt tegen een derde die aan u schade berokkend zou hebben. Wij kunnen u adviseren bij de keuze van de advocaat, maar de eindbeslissing ligt uiteraard steeds bij u. Duur, premies en vrijstelling De polis wordt onderschreven voor een duur van drie jaar en is bij elke vervaldag hernieuwbaar. De premie wordt berekend op basis van de loonmassa en de omzet van uw onderneming. De tarifering hangt af van het soort activiteit en de gekozen waarborgen. Het bedrag van de premie zal dus niet hetzelfde zijn voor een schrijnwerker als voor een algemene aannemer. Met uitzondering van enkele bijzondere vrijstellingen die voor zware risico s voorzien zijn, wordt er slechts een algemene vrijstelling van 250 toegepast. Die kan worden verhoogd of verlaagd door een aanpassing van het tarief. Restorno op de polis B.A. Bouwwerken Een gunstig tarief voor een verzekering B.A. Bouwwerken met een optimale dekking dankzij onze deskundigheid in de sector, dat is al heel wat. Maar wij bieden u nog meer, aangezien u uw aandeel in de winst ontvangt in de vorm van een restorno op de bonus*! Voor de B.A. Bouwwerken werd De extra s van de verzekering Alle Risico s Bouwplaats Omdat het als bouwheer of aannemer van fundamenteel belang is om uw werken te beschermen, stellen wij u de verzekering Alle Risico s Bouwplaats voor. Onze abonnements formule beschermt al uw werven gedurende het ganse jaar voor een zeer aantrekkelijke premie. Uw adviseur geeft u graag meer informatie over deze onmisbare polis. INFO Wenst u meer informatie? Bestel dan onze brochure of neem contact op met de kantoorhouder of adviseur uit uw streek voor een afspraak of een persoonlijke offerte. Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Bouwwerken *Het percentage wordt berekend op de nettopremie, verminderd met de kosten voor schadegevallen die tijdens het betreffende jaar aangegeven werden. 8 lente 2009

9 Financieel katern Onze hypothecaire kredieten: de beste formule voor uw vastgoedprojecten U hebt eindelijk de woning van uw dromen gevonden en wenst er eigenaar van te worden? Dan staat u op het punt één van de belangrijkste beslissingen van uw leven te nemen! Om uw wens te realiseren, kunt u een kredietinstelling kiezen. Federale Verzekering helpt u om uw vastgoedprojecten te financieren en om zowel uw familie als uw woning te beschermen. Er wordt een hypotheek op een onroerend goed gevestigd om de terugbetaling van alle ontleende sommen te waarborgen. De hypotheek geldt dus als waarborg voor de terugbetaling van alle sommen die aan de kredietinstelling verschuldigd zijn in het kader van de kredietopening. Met de huidige vastgoedprijzen is een hypothecair krediet vandaag een economische noodzaak. Bovendien vermeerderen de nieuwe fiscale voorwaarden de aftrek die wordt toegekend voor de kredieten waarop werd ingeschreven in 2005 of later*. Wat is het principe van een kredietopening? De kredietopening is een overeenkomst waarbij een kredietinstelling u in staat stelt om van herhaalde geldvoorschotten te genieten waarvan de terugbetaling gewaarborgd is door een hypotheek op een onroerend goed. De kredietinstelling kent een geldsom toe die de kredietnemer gebruikt naargelang zijn behoeften. Tijdens de terugbetalingen heeft de kredietnemer een nieuwe mogelijkheid om te lenen. Hij kan daarvan gebruik maken met de instemming van de kredietinstelling, zonder dat hij opnieuw bij de notaris hoeft langs te gaan. De kredietopening wordt gebruikt in de vorm van geldvoorschotten van bepaalde duur, waarvan het eerste wordt toegekend op de dag zelf van de akte. De volgende voorschotten kunnen bij de kredietgever worden opgevraagd ten belope van het verschil tussen het initiële bedrag van het krediet enerzijds en het schuldsaldo van de lopende voorschotten anderzijds. Elke voorschottransactie die niet tot het initiële voorschot behoort, is het voorwerp van een onderhandse akte. Men heeft het meer specifiek over wederopname als het volledige kapitaal van de kredietopening helemaal vrijgemaakt werd en de kredietnemer herontleent ten belope van het reeds terugbetaalde kapitaal. Een kwaliteitsvolle dienstverlening Wat ook uw situatie is of uw wensen zijn, Federale Verzekering helpt u graag. Onze adviseurs en kantoorhouders geven u advies over de meest gunstige formule in uw financiële en familiale situatie. Maar hun diensten houden niet op bij de ondertekening van de kredietovereenkomst: ze houden zich volledig ter beschikking tijdens de volledige duur van de overeenkomst. De absolute veiligheid van de vaste rente of het beperkte risico van de variabele rente? U hebt de keuze tussen verschillende renteformules. De vaste rente is vooral interessant als de rentevoeten zeer laag staan. Het gamma van formules met variabele rente is dan weer minder duur. Het is natuurlijk moeilijk om de rente-evolutie te voorzien. Toch laat u de keuze van de variabiliteit het best niet over aan het toeval. Federale Verzekering beperkt immers sterk het risico dat aan de variabiliteit is verbonden. Het verschil tussen de eindrente en de initiële rente is vastgelegd op een maximum van 2 %. De periode van variabiliteit bepaalt het ogenblik waarna de rente kan wijzigen. De veiligste formule met variabele rente is de formule 15/5, die een eerste herziening voorziet na 15 jaar vaste rente. De meest gangbare formules zijn echter 10/5/5 (waarbij de eerste herziening plaatsvindt na 10 jaar) en 5/5/5 (de goedkoopste op het gebied van maandelijkse terugbetalingen). Terugbetalingswijzen Wij stellen u drie terugbetalingswijzen voor: via constante mensualiteiten; via degressieve mensualiteiten (constante kapitaalsaflossing); via gemengde levensverzekering (10/10) = terugbetaling op vaste termijn. *Fiscaliteit hypothecaire kredieten: aftrek voor de enige en eigen woning. lente

10 Financieel katern A. TERUGBETALING DOOR CONSTANTE MENSUALITEITEN De maandelijkse last is constant. Deze bestaat uit twee variabele elementen: de interest (die afneemt) en de kapitaalsaflossing (die toeneemt). Het systeem heeft als voordeel dat er een constante last wordt opgelegd. Bovendien is die last niet zo groot als de last die van toepassing is bij het begin van het systeem van constante kapitaalsaflossing (degressieve mensualiteiten). Het terug te betalen kapitaal neemt echter minder snel af. Voorbeeld van krediet met constante mensualiteiten Stel dat voor een hypothecair krediet van , met een looptijd van 20 jaar en een quotiteit gelijk aan of lager dan 80 %, de rente (variabele formule 10/5 met vork -2/+2 %) gelijk is aan 4,05 %*, dan bedraagt de mensualiteit 604,51 en dat voor een vaste looptijd van 10 jaar. De rentevoet wordt vervolgens herzien en wordt toegepast voor de volgende 5 jaar. De rentevork de maximumafwijking van de rentevoet zowel naar boven als naar beneden ten opzichte van de initiële rentevoet is echter nooit groter dan 2 %. De eerste mensualiteit van 604,51 bestaat voor 273,51 uit de terugbetaling van kapitaal en voor 331,00 uit interesten. Na 5 jaar bestaat de mensualiteit voor 333,48 uit terugbetaling van kapitaal en voor 271,03 uit interesten. (als de rente gedurende 20 jaar vast blijft) 604,51 604,51 Kapitaal Interest Krediet met constante mensualiteiten (in ) 331,00 273,51 271,03 333,48 197,89 406,62 108,73 495, jaar Interest + kapitaal = mensualiteit Constante mensualiteit: 604,51 Terugbetaald totaalbedrag na 20 jaar: ,40 B. TERUGBETALING DOOR DEGRESSIEVE MENSUALITEITEN (constante kapitaalsaflossing) Elke maand betaalt de lener een constante schijf van de geleende som terug (geleend bedrag gedeeld door de duur van het krediet, gedeeld door 12) en lost hij de interesten op het schuldsaldo af. De maandelijkse last neemt dus af tot de volledige terugbetaling van het geleende kapitaal aan het einde van het contract. Aangezien het kapitaal veel sneller wordt afgelost, is de formule goedkoper (= de interestlast) dan de terugbetaling via het systeem van constante mensualiteiten. U weet bovendien altijd waar u staat bij de terugbetaling van het kapitaal. Uw maandelijkse last is wel hoger bij het begin van het contract de financiële middelen zijn net dan vaak het zwakst. Voorbeeld van krediet met degressieve mensualiteiten Stel dat voor een hypothecair krediet van , met een looptijd van 20 jaar en een quotiteit gelijk aan of lager dan 80 %, de rente (variabele formule 10/5 met vork-2/+2 %) gelijk is aan 4,05 %* gedurende de eerste 10 jaar, dan bestaat de eerste mensualiteit van 747,67 voor 416,67 uit de terugbetaling van kapitaal en voor 331,00 uit interesten. Na 5 jaar bestaat de mensualiteit nog altijd voor 416,67 uit de terugbetaling van kapitaal, maar bedragen de interesten nog maar 248,25, wat de mensualiteit op dat moment op 664,92 brengt. De rentevoet wordt na 10 jaar herzien en wordt toegepast voor de volgende 5 jaar. De rentevork, de maximumafwijking van de rentevoet zowel naar boven als naar beneden ten opzichte van de initiële rentevoet, is echter nooit groter dan 2 %. Krediet met degressieve mensualiteiten (in ) 747,67 Kapitaal Interest (als de rente gedurende 20 jaar vast blijft) 664,92 582,17 499,42 331,00 248,25 165,50 82,75 416,67 416,67 416,67 416,67 417, jaar Interest + kapitaal = mensualiteit Variabele mensualiteit: 747,67 (eerste mensualiteit) Terugbetaald totaalbedrag na 20 jaar: ,40 C. Krediet via een gemengde levens-verzekering Deze formule bestaat uit twee delen: een krediet op vaste termijn en een gemengde levensverzekering (10/10). De constante last is samengesteld uit twee onveranderlijke elementen: a) de interesten op het geheel van het krediet; b) de gemengde levensverzekering, die een dubbele functie heeft: - op de vervaldag moet ze automatisch het geleende kapitaal wedersamenstellen via het kapitaal leven van de verzekering; - wanneer de lener vroegtijdig zou overlijden moet ze met het kapitaal overlijden het onroerend goed van elke last bevrijden. * De rentevoet en de voorwaarden hierboven (in voege op ) dienen bij wijze van voorbeeld. 10 lente 2009

11 Bescherm uw familie Met een schuldsaldoverzekering kan u uw familie beschermen in geval van voortijdig overlijden. Deze verzekering betaalt het schuldsaldo van het krediet terug in geval van overlijden vóór de vervaldag ervan. De premie dient slechts gedurende 2/3 van de looptijd van het krediet betaald te worden. Onze zeer gunstige tarieven kunnen elke concurrentie doorstaan voor niet-rokers die voor een bedrag van minimum verzekerd zijn. Bescherm uw woning Wij stellen u een contract voor dat perfect aan uw behoeften is aangepast (zie Contact Winter 2008: Brandverzekering Multirisk). Aarzel niet om ons een gratis offerte te vragen. De troeven van Federale Verzekering 1. Een bijzonder gunstige basisrente Als klant kan u een extra korting van 0,4 % op de rentevoet genieten. U geniet een vermindering van de rentevoet die tot 0,15 % kan oplopen als u op spaar- of beleggingsproducten heeft ingetekend of verzekeringen niet-leven onderschreven hebt bij Federale Verzekering. Als u onze schuldsaldoverzekering en de verzekering Multirisk Brand voor uw toekomstige woning onderschrijft, kennen wij u een extra rentekorting van 0,25 % toe (de samenvoeging van de kortingen is beperkt tot 0,40 %). Opteer voor de variabele rente en geniet van de zeer interessante variabiliteit die op een maximum van slechts +/- 2 % is vastgesteld. Zoals u merkt is de variabiliteit die wij voorstellen uiterst beperkt (op de markt komt het niet zelden voor dat die vork +/- 5 % is). Vergelijk; het verschil is opvallend. 2. Lage kosten ten opzichte van het marktgemiddelde De dossierkosten bedragen 0,20 % van het bedrag van het krediet, met een minimum van 150 en een maximum van 400. Er wordt een forfaitair bedrag van 200 gevraagd voor expertisekosten. Als het hypothecair krediet echter lager is dan 70 % van de aankoopprijs van het goed, wordt er geen enkele expertise uitgevoerd. U bespaart daardoor Geld naarmate de bouw vordert In tegenstelling tot de concurrentie rekenen wij u geen enkele reserveringscommissie aan op het niet-opgenomen deel van het kapitaal. De verschillende schijven worden kosteloos vrijgegeven. OPEN EEN KREDIET BIJ FEDERALE VERZEKERING EN GENIET VAN FINANCIELE HULP VAN HET WAALS GEWEST: PRET TREMPLIN Wat is een Prêt Tremplin? Het is een subsidie die door het Waals Gewest wordt toegekend aan wie een hypothecair krediet aangaat bij een geconventioneerde instelling voor: het bouwen of kopen van een nieuwe woning waarvan de kostprijs niet meer bedraagt dan *; het kopen van een bestaande woning of het kopen en renoveren van een woning waarvan de venale waarde niet meer bedraagt dan *. Voor wie? Elke lener die nooit eigenaar is geweest of dat niet is geweest in de twee jaar voorafgaand aan het krediet (uitzondering: onbewoonbare en niet-verbeterbare woningen). Aan welke voorwaarden moet de woning voldoen? Het moet gaan om een woning in volle eigendom, gelegen in het Waals Gewest, die hoofdzakelijk voor bewoning bestemd is. De woning moet dienen als hoofdverblijfplaats van de lener gedurende de eerste acht jaar van het krediet. Waaruit bestaat de hulp? Het Waals Gewest kent een subsidie van 100 per maand toe tijdens de eerste twee jaar van de terugbetaling van het hypothecair krediet. De volgende zes jaren is dat 50 per maand. Die tussenkomst kan worden gecumuleerd met de andere voordelen die door het Waals Gewest worden toegekend (in het bijzonder de premies voor bouwen, kopen en renovatie of de gratis verzekering tegen inkomensverlies). Aan welke voorwaarden moet het krediet voldoen? Het bedrag van het krediet mag niet hoger zijn dan 125 % van de venale waarde van het goed. Een solidariteitsbijdrage van 0,20 % van het kredietbedrag is verschuldigd voor de kredieten gelijk aan of hoger dan 70 % van de venale waarde van het goed. * Tot voor bepaalde arrondissementen. lente

12 Financieel katern De lener moet er de begunstigde van zijn in geval van leven en de eindvervaldag mag niet voor zijn 65 ste verjaardag vallen; de persoon die de volle eigendom of het vruchtgebruik van de woning erft in geval van overlijden van de lener als begunstigde aanstellen. Fiscaliteit van de hypothecaire kredieten: aftrek voor eigen en enige woning Sinds 1 januari 2005 (programmawet van 27 december 2004) werd de fiscale regeling van de hypothecaire kredieten aanzienlijk vereenvoudigd voor de eigen en enige woning. Het bedrag van het fiscaal voordeel is sindsdien niet langer afhankelijk van de beroepsinkomsten, noch van het kredietbedrag. Bovendien kan men zowel de kapitaalsaflossing, de betaling van de interesten als de overeenkomstige levensverzekeringspremie in éénzelfde korf aftrekken. Voorwaarden Het krediet moet: afgesloten zijn na 1 januari 2005*; gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving; een minimumduur hebben van 10 jaar; bestemd zijn voor het aankopen of bouwen van een woning gelegen in de Europese Economische Ruimte of voor het in stand houden van een woning van dat type (renovatie of betaling van de successierechten); betrekking hebben op de eigen woning van de lener, dat wil zeggen de woning waarvan de lener eigenaar is en die hij persoonlijk bewoont op 31 december van het jaar waarin het krediet wordt afgesloten. Die termijn kan met twee jaar worden verlengd in geval van: bouw- of renovatiewerken; wettelijke of contractuele verbintenissen (bijvoorbeeld huurcontract); betrekking hebben op de enige woning van de lener, dat wil zeggen zijn enige woning zijn op 31 december van het jaar waarin het krediet wordt afgesloten. Worden evenwel niet in aanmerking genomen: andere onroerende goederen dan woningen (gronden, magazijnen ); woningen waarvan de lener door erfenis blote eigenaar, vruchtgebruiker of mede-eigenaar is; andere woningen die te koop worden aangeboden op 31 december van het jaar waarin het krediet wordt gesloten en die effectief verkocht zijn ten laatste op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin het krediet wordt afgesloten. De levensverzekering moet: uitsluitend bestemd zijn om het hypothecair krediet te waar borgen of weder samen te stellen (dekking van maximum 100 %); gesloten zijn vóór de 65 ste verjaardag van de lener; een minimumduur van 10 jaar hebben als de verzekering de betaling van een kapitaal in geval van leven voorziet. Bedrag van de aftrek De aftrekbare fiscale korf van de belastbare inkomsten bestaat uit: de kapitaalsaflossing; de interesten; de premie van de levensverzekering die aan het hypothecair krediet verbonden is. De aftrek is echter aan een maximum onderworpen. Voor 2009 mag deze per belastingplichtige niet meer bedragen dan: maximumbasisbedrag: 2 080; aanvullend bedrag gedurende de eerste 10 jaar van het krediet en zolang de woning de enige eigendom van de belastingplichtige blijft: 690 (+ 70 vanaf 3 kinderen ten laste op 1 januari volgend op het jaar waarin het krediet wordt afgesloten). Belastingbesparing De fiscale korf wordt van de belastbare inkomsten afge - trokken, wat betekent dat het belastingvoordeel afhangt van de marginale aanslagvoet (percentage waaraan de hoogste inkomensschijf onderworpen is). Uw belastingbesparing kan dus 50 % bereiken! * Deze fiscaliteit heeft geen betrekking op: - de kredieten ter herfinanciering van hypothecaire kredieten gesloten vóór 2005; - de kredieten ter aanvulling van kredieten die onder de vorige fiscale regeling vallen. U hebt de voor u geschikte kredietformule geopend en wilt zich storten op uw bouw- of renovatieplannen? Denk er dan ook aan uw project goed te verzekeren tegen mogelijke schade! Informeer u over onze nieuwe Brandverzekering Multirisk die uw woning en uw inboedel indekt, en de verzekering Alle Risico s Bouwplaats die zowel uw woning als uw werf beschermt tegen specifieke bouwrisico s. INFO Hypothecaire kredieten Wenst u meer informatie? Bestel dan onze brochure of neem contact op met de kantoorhouder of adviseur uit uw streek voor een afspraak of een persoonlijke offerte. PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN 12 lente 2009

13 Fiscaliteit Renoveer nu uw woning Isolatiepremies troef in Vlaanderen, Wallonië en Brussel De energieprijzen blijven stijgen. Hét moment dus om uw woning te isoleren. Omdat u er goed aan doet vooraf te kijken welke premies er voorhanden zijn, geven wij u een beknopt overzicht van de belangrijkste isolatiepremies én de belastingvermindering waarop u bij renovatie recht hebt als eigenaar of huurder van een privéwoning. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw woning te isoleren en energiezuiniger te maken. U kan enerzijds uw dak, uw buitenmuren en de vloer isoleren, of superisolerend glas (dubbel glas) plaatsen. Andere mogelijkheden zijn een ventilatiesysteem met warmterecuperatie of de verbouwing van uw woning waarbij u streeft naar een passiefhuisstandaard. Daarnaast kan u opteren voor de installatie van thermostaatkranen, een condensatieketel, een aardgaswasdroger, een warmtepomp of zelfs een zonneboiler of zonnepanelen. Mogelijkheden genoeg. Denk bij installatie ook aan uw Multirisk Brandverzekering van Federale Verzekering. Belastingvermindering federaal niveau Bij de installatie van dubbele beglazing en dakisolatie kan u genieten van een belastingvermindering van maximum 40 % op elke gefactureerde uitgave, met een maximum van ongeveer per woning. De werken moeten worden uitgevoerd door een geregistreerd aannemer. Bij renovatiewerkzaamheden geldt bovendien een btw-tarief van 6 % voor huizen ouder dan 5 jaar. Uw factuur moet u als bewijs bij uw belastingaangifte voegen. Vlaams Gewest Bevindt uw woning zich in Vlaanderen? Dan kan u voor bestaande woningen via verschillende kanalen premies aanvragen voor isolatiegerichte investeringen. Vanaf 2009 wordt uw woning al na 3 jaar aansluiting op het elektriciteits- en/of gasnet niet meer als nieuwbouw beschouwd (tot 2008 moest uw woning minstens 10 jaar aangesloten zijn). De premies van uw elektriciteitsnetbeheerder variëren van 2 per m 2 geïsoleerd dakoppervlak ( 4 bij plaatsing door een geregistreerde aannemer) tot 10 per m 2 glasoppervlak. Voor dakisolatie voorziet het Vlaams Gewest sinds 2009 een bijkomende premie van 500, die automatisch via uw netbeheerder wordt opgevraagd bij de aanvraag van een dakisolatiepremie. Enkele gemeenten geven eveneens steun voor dakisolatie en superisolerende beglazing. De dienst stedenbouw van uw gemeente kan u informeren voor welke premies u in aanmerking komt. Daarnaast geeft misschien ook uw provincie nog een premie. Voor een beknopt overzicht van alle energiepremies surft u naar (tik uw postcode in) of belt u het gratis nummer Brussels Hoofdstedelijk Gewest In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan u een premieaanvraag voor isolatie indienen bij Sibelga, de beheerder van het elektriciteits- en gasnet in Brussel. Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer; of het nu gaat om dakisolatie, de isolatie van buitenmuren of vloerisolatie. Bij dakisolatie ontvangt u een premie van 20 per m 2, bij superisolerend glas is dat 25 per m 2. De premie is begrensd tot 50 % van het factuurbedrag. Meer info vindt u op Waals Gewest Heeft u een woning in Wallonië? Dan kan u een isolatiepremie krijgen bij het Ministerie van het Waals Gewest te Jambes. De premie wordt o.a. toegekend voor dakisolatie ( 4 per m 2 geïsoleerd dakoppervlak en 8 per m 2 geplaatst door een geregistreerde aannemer) en dubbele beglazing ( 40 per m 2 glasoppervlak, geplaatst door een geregistreerde aannemer). Bij vloerisolatie is een energieaudit noodzakelijk. Voor alle premies geldt een maximum van per jaar per gebouw. Meer gedetailleerde info vindt u op of Er is een ruim aanbod aan verschillende isolatiepremies. In een volgende editie zullen onder meer de premies voor het plaatsen van een zonneboiler of zonnepanelen en de renovatiepremie besproken worden. lente

14 Toerisme Het Land van Ourthe en Aisne Gastvrije streek met veel bezienswaardigheden Onverwachte landschappen die bol staan van geschiedenis, streekbieren en regionale specialiteiten voor fijnproevers, parels van architecturaal erfgoed Dat is het Land van Ourthe en Aisne. Gemodelleerd door de Ourthe en de Aisne, heeft deze gastvrije streek zich ontplooid tot een ideale plek voor zowel natuurtoerisme als sportieve, historische, culturele en gastronomische uitstapjes. Het Land van Ourthe en Aisne telt meer dan 100 charmante dorpjes. Het wordt geschraagd door vijf gemeenten: Durbuy, Erezée, Hotton, Manhay en Rendeux. De streek bevindt zich in het uiterste noorden van de provincie Luxemburg en koestert al het moois dat de Condroz, de Famenne en de Ardennen te bieden hebben. Het prachtige architecturale patrimonium en de authentieke dorpssteegjes op zich zijn al een verblijf waard, maar daarbuiten zijn er nog heel wat meer toeristische attracties. Durbuy: middeleeuws centrum Durbuy koestert zich in een meander van de Ourthe. Deze kleinste en wellicht ook gezelligste stad ter wereld heeft een middeleeuws centrum dat verkeersvrij werd gemaakt. De smalle, pittoreske straatjes worden omzoomd met huizen die er nog precies uitzien zoals in de 18 de eeuw. Een belangrijke bezienswaardigheid is het Château des Comtes d Ursel (1726), dat majestueus van achter de heuvels opdoemt. Het kasteel, waarvan de fundamenten tot in de 11 de eeuw teruggaan, speelde in de middeleeuwen dankzij de strategische ligging een voorname rol als defensiebolwerk. Durbuy verwierf daardoor in 1331 het statuut van stad: commercieel, juridisch en militair was het een plek van groot belang. Op het einde van de 19 de eeuw werd het kasteel voor het laatst gerenoveerd. Momenteel is het de trots van Durbuy. Buxusbomen in alle vormen Natuur- en wandelliefhebbers zullen gecharmeerd zijn door het Topiari Park, een snoeivormtuin die zich uitstrekt over een oppervlakte van ruim m 2 met meer dan 250 uit buxusbomen gevormde figuren: krokodillen, vogels, herten, Manneken Pis... Sommige planten zijn al meer dan 120 jaar oud en kregen hun huidige vorm na meer dan 20 jaar geduldig snoeiwerk. Ook de Falize-rots is meer dan een omweg waard. Dit buitengewoon mooie voorbeeld van een zogenaamd anticlinaal is het gevolg van een geologische plooi die aan het begin van de tijdrekening de kern van het rotsblok omhoog stuwde, waardoor kleine halve cirkels steenlagen bloot kwamen te liggen. Verder zullen niet alleen fijnproevers zich laten verleiden door het plaatselijke ambachtelijke bier La Marckloff, dat u kan proeven na een rondleiding in de piepkleine brouwerij van La Ferme au Chêne. Ook liefhebbers van actieve buitensporten kunnen beslist hun hartje ophalen tijdens een tocht met quads, een rotsbeklimming of een afvaart van de Ourthe. Rendeux: typisch Ardeens U wil het wat rustiger aan doen? Dan vindt u wellicht uw gading wat zuidelijker langs de Ourthe in het Arboretum Robert Lenoir van Rendeux, een toevluchtsoord voor zeldzame planten. Verder biedt Rendeux heel wat wandelmogelijkheden, onder meer langs de steile flanken van de Ourthe die een prachtig uitzicht bieden. Rendeux is een typisch Ardens dorpje met een sterk landelijk karakter, waar de klok net iets trager tikt. Hotton: uitzonderlijke grotten Op nog geen 15 km ten zuiden van Durbuy liggen de toeristische grotten van Hotton, de enige die integraal geklasseerd zijn als Uitzonderlijk Natuurlijk Erfgoed van Wallonië. Dit prachtjuweel van de Belgische Ardennen toont u op een diepte van 65 meter in de 200 meter lange en daarmee grootste galerij van het land de kenmerken en uitzonderlijke flora van kalksteenrijke gebieden. Vanaf het panoramische punt, halverwege de route, kunt u een blik werpen op vier 14 lente 2009

15 Sportievelingen kunnen kajakken op de Ourthe. Panorama Durbuy, de kleinste en gezelligste stad ter wereld. Durbuy met huizen die er nog precies uitzien zoals in de 18 de eeuw. Met de toeristentram door de mooie vallei van de Aisne. c.mottet-mt ourthe & aisne verschillende regio s: de Ardennen, de Calestienne, de Famenne en de Condroz. De kinderen kunnen zich na het grottenbezoek uitleven in de openluchtspeeltuin. Ook de watermolen van Faber is een bezoekje waard. Hij dateert uit 1729 en werd in 1948 geklasseerd. De molen werkt nog steeds, maar een bezoek moet u wel aanvragen bij het VVV van Hotton sur Ourthe. Erezée: verrukkelijke uitzichten Gelegen op een heuvel die boven de Aisne en de Estinale uitsteekt, biedt Erezée verrukkelijke panoramische uitzichten op beboste hellingen die doorsneden worden door talloze beekjes. De oude pastorie en de romaanse Saint-Laurentkerk zijn zeker een bezoekje waard, net zoals de watermolen van Hesbois. Van die molen was al sprake in 1314, maar een bezoek is slechts occasioneel mogelijk (bij Open Monumentendag). Wanneer u de streek graag op een andere manier verkent, dan kunt u met de toeristentram een reis door de tijd maken en de mooie vallei van de Aisne vanuit een andere invalshoek ontdekken. De erfgenaam van de Ardense buurttram voert zijn passagiers op authentieke wijze en bij mooi weer met open wagens door ongerepte landschappen. Manhay: recreatiepark Tien kilometer ten oosten van Erezée ligt de gemeente Manhay. In het in 2002 geopende recreatiepark Chlorophylle krijgen bezoekers de gelegenheid om het bos op een andere manier te ontdekken langs educatieve, avontuurlijke en ludieke zones en animaties. De 30 speelzones strekken zich uit over een oppervlakte van 9 hectaren en bieden onder meer een avonturenweg, een doolhof, een huttenpanorama en een grote speeltuin. Meer info Maison du Tourisme du Pays d Ourthe & Aisne, tel: , WEDSTRIJD NR. 1 Federale Verzekering schenkt aan 2 winnaars een weekend voor 2 personen in hotel Clos des Récollets in Durbuy (1 nacht halfpension, inclusief ontbijtbuffet). Wilt u ook kans maken om er één te winnen, vul dan snel de wedstrijdkaart in het midden van dit tijdschrift in. lente

16 Gezondheid Helpende handelingen Eerste hulp bij ongevallen Wie snel kan optreden na een ongeluk, voorkomt vaak erger. Eerste hulp is belangrijk en hoeft niet moeilijk te zijn: met kleine, eenvoudige handelingen kan veel onheil achteraf worden vermeden. De kennis van een aantal goede basisreflexen bij noodsituaties is fundamenteel. Er moet dan immers snel worden ingegrepen, maar dat mag geenszins op om het even welke manier. Het Rode Kruis wil er met haar opleidingen voor zorgen dat er altijd iemand in de buurt is die op een correcte manier hulp kan bieden. Het aanbod varieert van cursussen voor onderwijspersoneel en jongeren tot opleidingen rond preventie van ongevallen met kleine kinderen en senioren. Ook voor cursussen bedrijfseerstehulp zijn er heel wat mogelijkheden. Een overzicht van enkele elementaire regels. Epilepsie Een overprikkeling van de hersenen zorgt ervoor dat bij epilepsie de normale bewegingen of waarnemingen worden verstoord. Bij een grote aanval verliest het slachtoffer het bewustzijn en maakt hij schokkende bewegingen. Hij kan op zijn tong bijten en in zijn broek plassen. De schokken kunnen enkele minuten duren; daarna ontspannen de spieren zich en keert het bewustzijn langzaam terug. Juiste reactie Voorkom dat het slachtoffer zich kwetst tijdens de schokkende fase. Leg iets zachts onder zijn hoofd en verwijder scherpe voorwerpen in zijn omgeving. Zorg ervoor dat het slachtoffer op een rustige manier kan bijkomen na de aanval. Stel hem gerust en bied ruimte en tijd. Alarmeer de hulpdiensten (112) als niemand uit de omgeving het slachtoffer kent, de aanval langer dan een paar minuten duurt, er telkens opnieuw een aanval begint of als het gaat om de eerste epileptische aanval van het slachtoffer. Foute reactie Sla niet in paniek. Een epileptische aanval is zelden levensbedreigend. Steek niets in de mond van het slachtoffer. Het risico bestaat dat het slachtoffer dan stikt of zich kwetst. Hartaanval Bij een hartaanval is de hartspier onvoldoende doorbloed. Het slachtoffer heeft een drukkende pijn en een beklemmend gevoel achter het borstbeen. De pijn kan uitstralen naar de linker- of rechterarm, nek, schouders of de maagstreek. De huidskleur van het slachtoffer kan bleek of grauw worden. Eveneens kan hij kortademig, duizelig, misselijk of angstig zijn en bewusteloos raken. Juiste reactie Alarmeer de hulpdiensten (112). Laat het slachtoffer rusten en geen inspanningen meer doen. Breng het slachtoffer in een comfortabele houding (bv. zittend of halfzittend). Luister naar wat hij aangeeft. Laat het slachtoffer medicatie nemen als hij dat wil en vraag hem de dosis te respecteren. Foute reactie Onderschat de situatie niet. Ook al ontkent het slachtoffer dat er iets ernstigs aan de hand is; hij heeft dringend hulp nodig. Geef nooit op eigen initiatief medicatie aan het slachtoffer. Brandwonden Brandwonden bestaan in verschillende gradaties. Bij oppervlakkige brandwonden is de huid rood, licht gezwollen en pijnlijk. Bij diepere brandwonden ziet u ook blaren. Die brandwonden zijn erg pijnlijk. Wanneer de diepste laag van de huid verbrand is, kan de huid er zwart, perkamentachtig of wit uitzien. De wonde doet meestal geen pijn, maar de huid rondom wel. 16 lente 2009

17 Juiste reactie Eerst water en de rest komt later. Koel de brandwonde zo snel mogelijk af met koel of lauw leidingwater. Let er wel op dat het slachtoffer niet onderkoeld geraakt. Blijf 15 tot 20 minuten afkoelen (of totdat de pijn verlicht is). Alarmeer de hulpdiensten (112) bij ernstige brandwonden. Verwijs het slachtoffer door naar een arts of ziekenhuis wanneer de brandwonden zich situeren op een gevoelige plaats (gezicht, handen, voeten, geslachtsdelen ) of rondom nek, romp of ledematen. Doe dat eveneens bij brandwonden veroorzaakt door elektriciteit of chemische producten, bij brandwonden aan de luchtwegen (ingeademde rook) en bij grote brandwonden. Kinderen jonger dan 5 jaar en volwassenen ouder dan 60 jaar verwijst u ook het best meteen door naar een ziekenhuis of arts. Foute reactie Prik eventuele blaren niet open. Dat vergroot de kans op een infectie. Gebruik bij voorkeur geen ijskoud water. Het slachtoffer kan onderkoeld geraken. Verwijder geen kledij of juwelen als die aan de huid kleven. Doe nooit boter of een andere vetstof op de brandwonde: u loopt dan het risico dat de huid vuil wordt en infecteert. Vergiftiging Een vergiftiging kan worden veroorzaakt door het inslikken, inademen of inspuiten van een giftige stof of door contact met de huid, slijmvliezen of ogen. Soms doen de omstandigheden een vergiftiging vermoeden (lege geneesmiddelenverpakking, draaiende motor). Daarnaast kan het slachtoffer ook bewustzijnsstoornissen vertonen of problemen hebben met de ademhaling of de hartwerking. De pupillen kunnen zeer groot of klein worden. Het slachtoffer kan braakneigingen en buikkrampen hebben of brandwonden vertonen. Juiste reactie Wacht niet tot er symptomen optreden, maar bel onmiddellijk het Antigifcentrum ( ). Hou de verpakking en de bijsluiter van het betrokken product bij de hand. Volg stipt het advies van het Antigifcentrum op. Alarmeer de hulpdiensten (112) bij een ernstige vergiftiging (bewusteloosheid, ademhalingsmoeilijkheden of ernstige brandwonden). Foute reactie Laat het slachtoffer niet drinken of braken zonder advies van het Antigifcentrum of een arts. Geef nooit melk! Het is een hardnekkig misverstand dat melk een antigif is. Raak geen giftige producten aan (natte kledij, omgevallen fles). Bloedingen We spreken van een bloeding wanneer het bloed uit de wonde spuit of stroomt. Het gevaar bestaat dat het slachtoffer zoveel bloed verliest dat hij het bewustzijn verliest, of erger nog, overlijdt. Met een paar eenvoudige technieken kan u dat vermijden en het bloedverlies beperken terwijl u op de hulpdiensten wacht. Juiste reactie Vraag het slachtoffer om zelf snel op de wonde te drukken. Leg het slachtoffer neer op de grond. Mocht hij het bewustzijn verliezen, dan kan hij zich al niet meer kwetsen in zijn val. Alarmeer de hulpdiensten (112). Doe wegwerphandschoenen aan om besmetting te vermijden. Druk nu zelf op de wonde. U kan ook een zuivere doek op de wonde leggen en daarop drukken. Als u een drukverband ter beschikking hebt, mag u dat ook gebruiken om de bloeding te stelpen. Foute reactie Let erop dat bij het stelpen van de bloeding de volledige circulatie in dat lichaamsdeel niet wordt afgesnoerd. De huid wordt dan gevoelloos en blauw. WEDSTRIJD NR.2 Federale Verzekering en het Rode Kruis schenken aan 5 winnaars het boek 'Help! Eerste hulp voor iedereen'. Wilt u ook kans maken om er één te winnen, vul dan snel de wedstrijdkaart in het midden van dit tijdschrift in. lente

18 Nieuws Nieuw kantoor te Moeskroen Federale Verzekering opent een nieuw kantoor vlakbij de Grote Markt in het centrum van Moeskroen. Het kantoor is ingericht volgens de nieuwe stijl, met accenten van hout en metaal. Het wordt beheerd door Emanuel Cuvelle, die al meer dan twee jaar actief is als commercieel attaché bij Federale Verzekering. Zo heeft hij gewerkt in onze verschillende regionale kantoren. Aarzel niet om met hem kennis te maken tijdens een kantoorbezoek. Met veel plezier zal hij antwoorden op al uw vragen over onze verzekerings- en beleggingsproducten. Het kantoor is open van 9u00 tot 13u00 en van 14u00 tot 17u30 (gesloten maandagvoormiddag, open zaterdagvoormiddag). Adres: Gérard Kasiersplein Moeskroen Tel: Fax: Emanuel Cuvelle voor het kantoor. Het energieprestatie certificaat verplicht bij verkoop en verhuur U wenst een huis te kopen of te huren? Het Energieprestatiecertificaat (EPC) geeft u betrouwbare informatie over de energiekwaliteit van de woning. Het certificaat vermeldt de energiescore van het gebouw: zo weet u precies hoe zuinig het gebouw is. Daarnaast geeft het mogelijke energiebesparende maatregelen aan om de energiefactuur naar een verantwoord minimum te herleiden. Zuinige woningen zullen in de toekomst gemakkelijker verkocht of verhuurd worden. Energiebesparing wordt daardoor hét middel om de waarde van een woning te verhogen. Met het EPC is er nu een betrouwbaar document dat aangeeft hoe zuinig een gebouw is. Het lijkt op de energielabels van huishoudtoestellen zoals koelkasten en vaatwassers. De energiescore wordt op een kleurenbalk weergegeven. In een oogopslag weet u hoe energiezuinig de woning is die u op het oog hebt. De kleurenbalk loopt van groen (energiezuinig) naar rood (energieverslindend). De berekening van de energiescore gebeurt op basis van bepaalde kenmerken van de woning, zoals de kwaliteit van de woningisolatie, de zuinigheid van de (verwarmings-) installaties en de aanwezigheid van zonnepanelen en zonneboilers. Er wordt geen rekening gehouden met het verbruiksgedrag. Het EPC moet worden opgesteld door een erkende energiedeskundige type A (voor de lijst zie Verschillen tussen de gewesten In het Vlaams Gewest is dit certificaat sinds 1 november 2008 verplicht voor de verkoop van bestaande woningen en appartementen. Sinds 1 januari 2009 geldt de verplichting ook voor de verhuur van woongebouwen. De Vlaamse regering tracht immers tegen 2020 het energieverbruik bij gezinnen met 30 % te verlagen. Het EPC is één van de instrumenten om die doelstelling te realiseren. Daarnaast komt de Vlaamse regering met de invoering van het EPC tegemoet aan een Europese richtlijn van 16 december 2002 over de energieprestatie van gebouwen (EPBD). Het moet worden opgemaakt voor elke wooneenheid; dus zowel voor een appartement, een studio als voor vakantiehuizen. De verplichting geldt voor alle types van huurcontracten, ongeacht de looptijd ervan. Het certificaat is 10 jaar geldig en legt de eigenaar, (ver)koper en huurder verder geen verplichtingen op. In Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het EPC voor woningen nog niet verplicht. In Wallonië wordt het EPC pas verplicht vanaf september Voorlopig geldt de regeling er enkel voor nieuwbouwwoningen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet het EPC voor woningen einde 2009, begin lente 2009

19 Ons nieuwjaarscadeau: uw Multirisk Brandverzekering vernieuwd Levensverzekeringstrofeeën 2008: Nova Deposit in de prijzen Vita Invest: onze nieuwe beleggingsformule In het spoor van de Art Nouveau De fiscale plafonds 2009 Magazine van Federale Verzekering WINTER 2008 Levensverzekeringen en hypothecaire kredieten bieden fiscaal interessante perspectieven. Een beknopt overzicht van de belangrijkste fiscale plafonds voor het inkomstenjaar 2009 (aanslagjaar 2010). WINTER 2008 Verzekeringen Financieel katern Toerisme Langetermijnsparen Voor de fiscale marge van het langetermijnsparen wordt de maximumpremie berekend in functie van het netto belastbaar beroepsinkomen. Voor het inkomstenjaar 2009 (aanslagjaar 2010) bedraagt de maximumbijdrage 155, % van het netto belastbaar beroepsinkomen, met een absolute bovengrens van De beschikbare fiscale marge moet evenwel worden geëvalueerd samen met de eventuele fiscale voordelen die verbonden zijn aan de terugbetaling van een hypothecair krediet. Pensioensparen De fiscale marge van het pensioensparen bedraagt voor het inkomstenjaar 2009 maximum 870. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Voor het VAPZ bedraagt de maximumpremie 8,17 % van het geherwaardeerde netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar geleden (dus 2006) met een absoluut maximum van 2 781,06 (plafond 2009). Dat is m.a.w. 695,26 per trimester. De premies zijn aftrekbaar als beroepskost, zodat het fiscaal voordeel wordt berekend aan de marginale aanslagvoet. Door de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies vermindert het inkomen waarop de sociale zekerheidsbijdragen worden berekend. Gevolg: u betaalt minder belastingen en minder sociale bijdragen. Individuele Pensioentoezegging voor werknemers (IPZ) De werkgeversbijdrage voor een individuele pensioen toezegging ten voordele van werknemers bedraagt voor het inkomstenjaar Binnen de grenzen van de 80 %-regel zijn er geen beperkingen voor de bijdragen die worden betaald door de werknemer zelf. Hypothecair krediet: aftrek voor enige woning De fiscale aftrek voor een hypothecair krediet bedraagt vanaf 1 januari 2009, voor zover aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De aftrek wordt verhoogd met 70 voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste. De fiscale aftrek voor de enige woning is forfaitair en dus niet afhankelijk van het inkomen of het bedrag van het krediet. Het forfaitaire bedrag van bestaat in feite uit twee delen: een basisbedrag van en een bijkomend bedrag van 690 dat van toepassing is gedurende de eerste 10 jaar van het krediet (of tot het jaar waarin u eigenaar wordt van een tweede woning). Het globaal aftrekbare bedrag omvat zowel de interesten, de kapitaal saflossingen als de levensverzekeringspremies. Voor 2009 kan een gezin met drie kinderen ten laste bijgevolg een totaalbedrag van fiscaal inbrengen. Aangezien de belastingsbesparing kan oplopen tot 50 % van dat bedrag, kan tot van de uitgaven voor het krediet fiscaal worden gerecupereerd. Hebt u gewonnen? Hier vindt u de oplossingen en de winnaars van de wedstrijden uit onze vorige editie van Contact. Wedstrijd nr. 1 Hoe heet de brandverzekering bij Federale Verzekering? Het juiste antwoord : Multirisk. Winnaars stappenteller: Roger Vanwynsberghe Heule Sabine De Cock Oostkamp Joseph Lahaye Brussel Marcella Wandels Dour André Gailly Braine-l Alleud Luc Meesschaert Wenduine Irène Michaux Gesves Joseph Genicot - Luik Wedstrijd nr. 2 Voor welk product heeft Federale Verzekering de Levensverzekeringstrofee 2008 gewonnen? Het juiste antwoord: Nova Deposit. Winnaars gastronomische maaltijd in restaurant Loncin te Antwerpen: Eric Maes - Mechelen, Jan Michels - Wilrijk Als u een zelfklever van Federale Verzekering naast uw nummerplaat kleeft, maakt u kans op een tankkaart (t.w.v. 25). Deze gratis zelfklevers kunt u op het departement Externe Communicatie bekomen op het nummer Wie weet bent u wel één van de gelukkige winnaars in de volgende Contact. FISCALE PLAFONDS 2009 (aanslagjaar 2010) Langetermijnsparen: 155, % nettoberoepsinkomen / maximum Pensioensparen: 870 Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen : 8,17 % x geherwaardeerd nettoberoepsinkomen 2006 / maximum 2 781,06 Werkgeversbijdrage voor Individuele Pensioentoe zegging voor werknemers: Hypothecair krediet: aftrek voor enige woning: Basisaftrek: Bijkomende aftrek (eerste 10 jaar): 690 Bijkomende aftrek (min. 3 kinderen ten laste): 70 Deze personen winnen een tankkaart van 25: Ruddy Coulembier Moeskroen Roger Rousseau Luik Chantal Ruth Attert Katia Vermoesen Messancy Freddy Neudt Schoten Am Voeun Westende Leonardo Palermo Maasmechelen Dorine Cooleman Oostende lente

Verzekeringen. Financieel katern. Toerisme. Magazine van Federale Verzekering zomer 2010. Bescherm uw onderneming tegen burgerlijke aansprakelijkheid

Verzekeringen. Financieel katern. Toerisme. Magazine van Federale Verzekering zomer 2010. Bescherm uw onderneming tegen burgerlijke aansprakelijkheid Magazine van Federale Verzekering zomer 2010 Verzekeringen Bescherm uw onderneming tegen burgerlijke aansprakelijkheid Financieel katern Erven in een nieuw samengesteld gezin Toerisme Met de stroom mee

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten?

Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten? Magazine van Federale Verzekering winter 2014 VERJAARDAGS- NUMMER 150 Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten?

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Verzekeringen. Financieel katern. Toerisme. Magazine van Federale Verzekering herfst 2011. Uw bouwplaatsmachines in goede handen

Verzekeringen. Financieel katern. Toerisme. Magazine van Federale Verzekering herfst 2011. Uw bouwplaatsmachines in goede handen Magazine van Federale Verzekering herfst 2011 Verzekeringen Uw bouwplaatsmachines in goede handen Financieel katern Een echt alternatief voor uw spaarboekje Toerisme Heerlijk toeven in de open natuur Inhoud

Nadere informatie

Verzekeringen. Financieel katern. Cultuur. Magazine van Federale Verzekering HERFST 2012. Brand of ontploffing in publieke ruimten.

Verzekeringen. Financieel katern. Cultuur. Magazine van Federale Verzekering HERFST 2012. Brand of ontploffing in publieke ruimten. Magazine van Federale Verzekering HERFST 2012 Verzekeringen Brand of ontploffing in publieke ruimten Financieel katern F-Manager VIP Cultuur Gezellig griezelen Inhoud 4 14 16 Vrije tijd Gezondheid Verzekeringen

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Verzekeringen. Financieel katern. Toerisme. De Ongevallenverzekering 24u op 24. Diamant Junior, een goede start voor de jongste generatie

Verzekeringen. Financieel katern. Toerisme. De Ongevallenverzekering 24u op 24. Diamant Junior, een goede start voor de jongste generatie Magazine van Federale Verzekering Lente winter 2009 2009 Verzekeringen De Ongevallenverzekering 24u op 24 Financieel katern Diamant Junior, een goede start voor de jongste generatie Toerisme Kanne, de

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

KBC-Woongids. Editie 2014

KBC-Woongids. Editie 2014 KBC-Woongids Editie 2014 3 KBC Bank & Verzekering KBC Bank & Verzekering Koestert u koop-, bouw- of renovatieplannen? Dan komt deze KBC-Woongids u ongetwijfeld goed van pas. Hij staat niet alleen boordevol

Nadere informatie

verzekeringen en FinanCiele producten

verzekeringen en FinanCiele producten verzekeringen voor uw gezin VERZEKERINGEN EN FINANCIELE PRODUCTEN 30.00.003/10 01/14 VERZEKERINGEN VOOR UW GEZIN Oplossingen op maat van uw verwachtingen Om het welzijn van uw gezin te waarborgen, sluit

Nadere informatie

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt Woninggids Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt editie 2001 WONINGGIDS WOORD VOORAF Woord vooraf Geachte cliënt, Voor u ligt de nieuwe Centea Woninggids. Deze gids is een belangrijke

Nadere informatie

Hypothecair Krediet voor de particulier

Hypothecair Krediet voor de particulier Prospectus Hypothecair Krediet voor de particulier 01/06/2014 2 Voorwoord Eigenaar worden: één van de belangrijkste beslissingen in uw leven! Deze beslissing vereist een voorafgaande, gedetailleerde en

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet 1 Inhoud INLEIDING... 3 WAT IS EEN HYPOTHECAIR KREDIET?... 4 HOE KOMT EEN HYPOTHECAIR KREDIET TOT STAND?... 6 WELK KREDIET KIEZEN?... 7 DE RENTEFORMULES... 7 Frequentie van

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met s Uw lening in 1-2-3 http://www.lening-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw lening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Waarom?...5 3. Wie?...6 a. VOOR

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Inhoud Uit elkaar 3 Stap 1: De financiële tegoeden en schulden 4 Stap 2: Ik informeer me 7 Stap 3: Mijn bank 10 Stap 4: Mijn banktegoeden 12 Stap 5: De tegoeden

Nadere informatie

De huurgids TREVI G R O U P

De huurgids TREVI G R O U P De huurgids TREVI G R O U P Gratis bijlage bij de krant Le Soir van 22 maart 2012 P 1 EDITORIAL Een goed verhuren, kan voor de eigenaar heel wat rompslomp meebrengen. Van een kandidaat zoeken, over onbetaalde

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

Verzekeringen TERREINWAGEN GEEFT GEEN VOORRANG EN BOTST. Directeur niet aansprakelijk voor spijbelende leerling

Verzekeringen TERREINWAGEN GEEFT GEEN VOORRANG EN BOTST. Directeur niet aansprakelijk voor spijbelende leerling Thema 6 Verzekeringen Wat zul je leren? Verzekeringen begripsmatig omschrijven en het belang van (verplichte en wenselijke) verzekeringen voor de verzekeringsnemer aantonen; de basisterminologie met betrekking

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

De fiscus en uw woning

De fiscus en uw woning De fiscus en uw woning Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact van het regime "enige, eigen woning" 8 Fiscale voordelen voor de

Nadere informatie

Starten als landbouwer of tuinder

Starten als landbouwer of tuinder Starten als landbouwer of tuinder Starten als landbouwer of tuinder Goed begonnen, half gewonnen. KBC heeft het voor de land- en tuinbouw, al jaren. En dat blijft zo. Daarom hebben we een tachtigtal specialisten

Nadere informatie