P4P-indicatorenset Pay for Performance programma voor algemene ziekenhuizen versie 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P4P-indicatorenset Pay for Performance programma voor algemene ziekenhuizen versie 2.0"

Transcriptie

1 P4P-indicatrenset 2019 Pay fr Perfrmance prgramma vr algemene ziekenhuizen versie APRIL 2019

2 Inhudspgave 1. P4P-PROGRAMMA Set 2019: indicatren en puntenverdeling ISQua-accreditatiestatus die p datum van 15 maart 2019 van tepassing is Klinische registraties, kwaliteitsbevrderende activiteiten en kwaliteitslabels Implementatie VMS: % incidentmeldingen dat cnfrm gecdeerd is Patiëntenervaringen Klinische prcesindicatren nclgie Klinische prcesindicatr: Antibiticaprfylaxe bij ttale knieprthese Resultaatsindicatren Overzicht van de P4P- indicatrenset Validatie van de resultaten Verdeling P4P-budget vast-variabel METEN VAN VERBETERING VOORBEREIDEN PUBLIEKE RAPPORTERING WERKGROEP P4P

3 In verleg met de strategische werkgrep P4P (d.d. 13/12/2018) werd het P4P-prgramma 2019 gefinaliseerd. Er werden eveneens reeds een aantal pties vr de kmende jaren vastgelegd (.a. tekmstige indicatren en publieke rapprtering). Tijdens de laatste vergadering van de werkgrep P4P (d.d. 14/03/2019) werden, na grndig verleg, ng een aantal wijzigingen drgeverd vr de vlgende twee indicatren: klinische registraties/ kwaliteitsbevrderende activiteiten/ kwaliteitslabels en klinische prcesindicatren nclgie. In de paragrafen en van deze nta wrdt verduidelijkt waarm deze aanpassingen werden gedaan. In de lp van 2018 werd de werkgrep P4P uitgebreid met enkele leden. De hernieuwde samenstelling van de werkgrep is terug te vinden in nderdeel P4P-PROGRAMMA Set 2019: indicatren en puntenverdeling Zals in 2018, bestaat de P4P-indicatrenset 2019 zwel uit ziekenhuisbrede als uit pathlgiegebnden indicatren. De ziekenhuisbrede indicatren mvatten 3 structuurindicatren en 1 resultaatsindicatr. De pathlgiegebnden indicatren bevatten 1 prcesindicatr antibiticaprfylaxe bij chirurgische interventies, 5 prcesindicatren nclgie en 2 mrtaliteitsindicatren waarvr betruwbare data vrhanden zijn. In ttaal zijn 80 punten te verwerven, p basis waarvan een P4P-ttaalscre wrdt berekend. Ok in 2019 is het grtste deel van de punten te behalen met de ziekenhuisbrede indicatren (55/80) ISQua-accreditatiestatus die p datum van 15 maart 2019 van tepassing is Zals in 2018 wrden de punten vr deze indicatr tegekend vlgens een getrapt systeem. In 2019 werd de datum vr accreditatiestatus vastgelegd p 15 maart Cncreet betekent dit het vlgende: ISQua-accreditatie behaald die p 15 maart 2019 van tepassing is: 25 punten Prefaudit achter de rug dr een ISQua-geaccrediteerde instantie uiterlijk p 15 maart 2019: 15 punten Cntract ndertekend met ISQua -geaccrediteerde instantie uiterlijk p 15 maart punten 2

4 Klinische registraties, kwaliteitsbevrderende activiteiten en kwaliteitslabels In de indicatrenset 2019 wrden enkele klinische registraties geschrapt en zijn er enkele nieuwe, k kwaliteitsbevrderende activiteiten tegevegd. Vr de kwaliteitslabels werd geen aanpassing drgeverd. Deze zijn dezelfde als in De registraties uit de set van 2018 die behuden blijven zijn: Prisma-RT (raditherapie) STEMI-register (BIWAC) Enkele nieuw tegevegde en niet-verplichte registraties/kwaliteitsbevrderende activiteiten zijn: Deelname aan MICA (Mnitring Intensive Care Activities): registratie, benchmarking en kwaliteitsverbetering van de Intensieve Zrgen Deelname aan het Trauma Register DGU 1 dat wereldwijde kwaliteitsnrmen vastlegt vr de chirurgische behandeling van patiënten met ernstig trauma Deelname aan de Patient Participatin Culture Tl (PaCT): een instrument m de cultuur rnd patiëntenparticipatie bij zrgverleners te meten Deelname aan de pre- en pstcampagne registratie vr handhygiëne (data minimum 150 bservaties) De strategische werkgrep P4P besliste m deze 4 registraties/kwaliteitsbevrderende activiteiten te te vegen mdat de inspanningen m ze te behalen kwaliteitsbevrderend zijn vr de patiëntenzrg. Ze zijn k niet gekppeld aan een bepaalde RIZIV-cnventie en in principe zijn ze haalbaar vr alle ziekenhuizen. De strategische werkgrep P4P besliste eveneens m deelname aan de ntwikkeling en de implementatie van ICHOM-standaarden niet te weerhuden. Na nderzek bleek het niet mgelijk m een betruwbare stand van zaken te bekmen van ziekenhuizen die ICHOM-standaarden mee ntwikkelen en/f implementeren. Kwaliteitslabels: Baby Friendly Hspital Initiative (BFHI-label) EBCOG (Eurpean Bard & Cllege f Obstetrics and Gynaeclgy) Breast Centres Certificatin ITALCERT (EUSOMA) Ziekenhuizen verwerven 1 punt per deelname aan een niet-verplichte registratie f activiteit uit de lijst en 1 punt per kwaliteitslabel uit de lijst. Het maximumaantal te verwerven punten kan vr deze indicatr echter niet hger zijn dan 5. 1 Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie - 3

5 Indien een ziekenhuis mwille van een specifieke patiëntenppulatie, niet kan deelnemen aan een bepaalde registratie, kwaliteitsbevrderende activiteit f kwaliteitslabel, wrdt de nemer aangepast. Bijvrbeeld: indien een ziekenhuis PRISMA-RT niet kan behalen mdat er geen raditherapie centrum aanwezig is, dan wrden de punten berekend p basis van een nemer p 8 in plaats van p 9 (= ttaal aantal items uit de lijst). Het ttaal aantal punten vr deze indicatr wrdt mgerekend naar Implementatie VMS: % incidentmeldingen dat cnfrm gecdeerd is Deze indicatr blijft behuden in de indicatrenset van Vr de berekening zal pnieuw gebruik wrden gemaakt van de resultaten uit het XML-exprtrapprt waarbij dezelfde werkwijze wrdt gehanteerd als in In 2019 blijft het vereiste minimumaantal incidentmeldingen 100 en wrdt dezelfde puntenverdeling gehanteerd. De enige wijziging die vr deze indicatr wrdt drgeverd is de peride waarver gevraagd wrdt te rapprteren. Peride: ziekenhuizen rapprteren ver de XML-data uit de peride tussen 01/07/2018 en 31/12/2018. Het is de bedeling m vr alle incidentmeldingen uit deze peride een XMLexprt te realiseren. Puntenverdeling: XML-bestand met 98 % cnfrm gecdeerde incidentmeldingen: 10 punten XML-bestand met % cnfrm gecdeerde incidentmeldingen: 8 punten XML-bestand met < 90% cnfrm gecdeerde incidentmeldingen: 6 punten XML-bestand dat niet kan aangeleverd wrden: 0 punten Patiëntenervaringen In 2018 werd de indicatr patiëntenervaringen pgedeeld in een prcesgedeelte en een resultaatsgedeelte. Met het prcesgedeelte (het al dan niet uitveren van de meting) knden ziekenhuizen 10 punten verwerven, met het resultaatsgedeelte waren 5 punten te verwerven vr de vlgende 2 items: Welk cijfer zu u dit ziekenhuis geven vr deze pname? Zu u dit ziekenhuis aanbevelen aan uw vrienden en familie? In 2019 wrden pnieuw C- en D-diensten geïncludeerd. Er zijn wel wijzigingen in de meetperide vr P4P, het aantal vragenlijsten, de streefwaarden en de puntenverdeling. Meetperide p C-en D-diensten (P4P): van 01/07/2018 tt 31/12/2018 Een minimum van 125 vragenlijsten is vereist vr deze indicatr Puntenverdeling: er wrden geen punten tegekend p het prcesgedeelte van deze indicatr (het uitveren van de meting) het aantal te verwerven punten vr het resultaatsgedeelte van deze indicatr is 15 punten (7,5 punten per item) 4

6 De streefwaarden wrden verhgd met 20 % (van 60% psitieve respns naar 80 %) en de puntenverdeling wrdt aangepast. Cncreet betekent dit het vlgende: Resultaatsindicatr % psitieve scres Welk cijfer zu u dit ziekenhuis geven vr deze pname? Zu u dit ziekenhuis aanbevelen aan uw vrienden en familie? 80% < 80 % en 70% < 70 % en 60% < 60% Geen respns 7,5 punten 4,5 punten 3 punten 1,5 punten 0 punten 7,5 punten 4,5 punten 3 punten 1,5 punten 0 punten De meilijkheid bij deze indicatr is de verschillende aanpak in de beide landsgedeelten (methdlgie, meetperide, gebruikte schalen,.). Vr deze indicatr is het de bedeling dat vanaf 2021, patiëntenervaringen gemeten wrden vlgens een unifrme methdlgie. De expertenwerkgrep patiëntenervaringen, waarin alle betrkken partijen vertegenwrdigd zijn, zal hiervr de ndige initiatieven nemen Klinische prcesindicatren nclgie Zals in 2018 werden de prcesindicatren nclgie gekzen dr de Stichting Kankerregister (BCR), in samenspraak met klinische experten en werden 5 indicatren. (gespreid ver 2 deeldmeinen) weerhuden. Deeldmein prstaat, -lng-, cln, - en rectumkanker (p basis van de incidentiejaren ): Deze indicatren wrden berekend p basis van de status van de gegevens die beschikbaar zijn in de afgeslten databank van de BCR vr de incidentiejaren 2015 en De vlgende indicatren werden weerhuden: % patiënten gediagnsticeerd met invasieve prstaatkanker, waarvr het pathlgisch stadium (ptnm) niet is aangeleverd dr een zrgprgramma nclgie aan de BCR en die een chirurgische ingreep ndergingen t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum % patiënten gediagnsticeerd met invasieve lngkanker, waarvr het pathlgisch stadium (ptnm) niet is aangeleverd dr een zrgprgramma nclgie aan de BCR en die een chirurgische ingreep ndergingen t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum % patiënten gediagnsticeerd met invasieve clnkanker, waarvr het pathlgisch stadium (ptnm) niet is aangeleverd dr een zrgprgramma nclgie aan de BCR en die een chirurgische ingreep ndergingen t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum 5

7 % patiënten gediagnsticeerd met invasieve rectumkanker, waarvr het pathlgisch stadium (ptnm) niet is aangeleverd dr een zrgprgramma nclgie aan de BCR en die een chirurgische ingreep ndergingen t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum Deeldmein hfd-en halstumren (p basis van het KCE-rapprt 2, incidentiejaren ) Vr de klinische prcesindicatren hfd- en halskanker werd met klinische experten en de BCR een keuze gemaakt p basis van het KCE-rapprt (incidentiejaren ). Aanvankelijk werden de vlgende 3 indicatren weerhuden: % patiënten met niet-gemetastaseerde spincellulaire hfd- en halskanker dat een MRI en/f CT met cntrast van de primaire tumrregi en drainerende lymfeklieren nderging vóór de start van de curatieve behandeling % patiënten met gepereerde spincellulaire hfd- en halskanker, waarvr de ptnm beschikbaar is in de databank van de BCR % patiënten met vreg stadium (klinisch stadium I f II) spincellulaire hfd- en halskanker dat behandeld werd met mntherapie Na discussie in de werkgrep P4P (d.d. 14/03/2019) werd beslist m slechts één indicatr te weerhuden vr hfd-en halskanker. De belangrijkste reden hiervr is het prbleem van tewijzing van patiënten aan een ziekenhuis vlgens het algritme van de BCR en de KCEstudie. De indicatr vr hfd-en halskanker die wrdt weerhuden is het % patiënten waarvr de ptnm beschikbaar is in de databank van de BRC. Samengevat: vr het dmein van de klinische prcesindicatren nclgie werden 5 indicatren weerhuden (cf. tabel 1). Vr de indicatr ptnm hfd-en halskanker is de streefwaarde 95%, in tegenstelling tt de andere ptnm indicatren met een streefwaarde van 10 %. Deze beslissing werd genmen m de analgie te behuden met het KCE-rapprt en de individuele feedback van de BCR naar de ziekenhuizen. De indicatren vr de niet-geregistreerde ptnm prstaat, -lng, -cln-en rectumkanker vertegenwrdigen elk een gewicht van 2, terwijl de indicatr beschikbare ptnm hfd-en halskanker een gewicht heeft van 1 aangezien de streefwaarde strikter is. Ziekenhuizen kunnen per indicatr 5, 3 f 0 punten verwerven (funnel plt)

8 Het maximum aantal te behalen punten vr het dmein van de klinische prcesindicatren nclgie bedraagt 15 punten. Tabel 1: 5 weerhuden klinische prcesindicatren nclgie met streefwaarde en gewicht per indicatr Indicatren Streefwaarde Gewicht per indicatr % niet-geregistreerde ptnm prstaatkanker 10 % 2 % niet-geregistreerde ptnm lngkanker 10 % 2 % niet-geregistreerde ptnm clnkanker 10 % 2 % niet-geregistreerde ptnm rectumkanker 10 % 2 % beschikbare ptnm hfd- en halskanker 95 % Klinische prcesindicatr: Antibiticaprfylaxe bij ttale knieprthese In afstemming met de BAPCOC-experten wrdt de indicatr Antibiticaprfylaxe bij ttale knieprthese weerhuden in de set van 2019 (data 2016). Andere interventies knden niet weerhuden wrden mwille van lage vlumes f mdat geen AB-prfylaxe vereist is De streefwaarde vr deze indicatr is 90 % cmpliance met antibiticaprfylaxe richtlijnen, zals vereengekmen met de BAPCOC-experten. Vr deze indicatr zal in het individuele feedbackrapprt meer gedetailleerde inf gegeven wrden ver: de ngecrrigeerde antibitica cmpliance (teller/nemer); een verzicht van de verblijven die niet cmpliant zijn met de antibitica richtlijnen: aantal verblijven waarvr missende facturatiegegevens aantal verblijven waarvr verkeerde keuze antibitica aantal verblijven waarvr verkeerde dsis Cefazline/Cefurxime; de gecrrigeerde antibitica cmpliance (crrectie vr parameters in het statistische mdel); de psitinering van het ziekenhuis in de funnel plt p basis waarvan de puntenberekening gedaan wrdt. Ziekenhuizen kunnen met deze indicatr 5,3 f 0 punten verwerven p basis van hun psitie in de funnel t..v. de streefwaarde Resultaatsindicatren In het P4P-prgramma 2019 zijn twee mrtaliteitsindicatren pgenmen en zijn er in dit dmein 5 punten te verwerven. 7

9 Van zdra k andere mrtaliteitsindicatren kunnen wrden berekend met z recent mgelijke MZG-data, zullen deze wrden pgenmen in de P4P-indicatrenset. Dit kan ten vregste vanaf 2020 aangezien er verschillende jaren meten wrden gebundeld m de indicatren p vldende vlumes van pnames te berekenen (van 2016 tt 2018). Dr mrtaliteitsindicatren p te nemen in de set van 2019 en k deels te belnen wrdt het belang ervan aangegeven en wrdt het signaal gegeven dat ze een belangrijke triggerfunctie hebben. Van de ziekenhuizen wrdt accurate registratie, analyse en interne bespreking verwacht van de mrtaliteitscijfers zdat verbeterstrategieën kunnen wrden pgestart. Om ziekenhuizen hierin te ndersteunen werd een prgramma ntwikkeld met wrkshps waarin een aantal bruikbare instrumenten en tls m verbeterinitiatieven p te starten, wrden verduidelijkt (bv.de wrkshp statistical prcescntrl). De twee mrtaliteitsindicatren die in de P4P-indicatrenset van 2019 werden pgenmen zijn: 90-dagen pstperatieve mrtaliteit radicale chirurgie vr rectumkanker (data BCR, incidentiejaren ) Ziekenhuizen kunnen met deze indicatr 5,3 f 0 punten verwerven p basis van hun psitie in de funnel t..v. het gemiddelde ziekenhuis en niet t..v. een streefwaarde. Mrtaliteit heupfractuur (data MZG 2016) Vr deze indicatr kunnen ng geen punten verwrven wrden aangezien de aantallen vr 1 jaar nvldende zijn. De resultaten wrden aan de ziekenhuizen meegedeeld met de bedeling m deze te bekijken en intern te analyseren. In de tekmst zal deze indicatr, p basis van data ver meerdere jaren, wel in de P4P-set wrden pgenmen Overzicht van de P4P- indicatrenset 2019 In tabel 2 wrdt een verzicht gegeven van de P4P-indicatrenset 2019 per dmein en het aantal te verwerven punten dat er tegenver staat. Het ttaal aantal te verwerven punten is 80 (zals in 2018). Op termijn is het de bedeling m het jaarlijks aantal te verwerven punten te verhgen tt 100 waarbij het gewicht vr de pathlgiegebnden resultaatsindicatren zal tenemen. De strategische werkgrep P4P zal de meest wenselijke verdeling vr de ziekenhuisbrede en de pathlgiegebnden indicatren bepalen. 8

10 Tabel 2: P4P-indicatrenset 2019 Ziekenhuisbrede indicatren (55/80) Structuur 40/80 ISQua-accreditatiestatus die p datum van 15 maart 2019 van tepassing is (25/80) Resultaat 15/80 Pathlgiegebnden indicatren (25/80) Prces 20/80 5 klinische prcesindicatren nclgie (15/80) Resultaat 5/80 90-dagen pstperatieve mrtaliteit radicale chirurgie vr rectum kanker (5/80) Registraties, kwaliteitsbevrderende activiteiten en kwaliteitslabels (status p 15 maart 2019) (5/80) Implementatie VMS: % cnfrm gecdeerde incidentmeldingen (10/80) Patiëntenervaringen (15/80) 1 klinische prcesindicatr antibiticaprfylaxe ttale knieprthese (5/80) Mrtaliteit heupfractuur (0/80) 1.2. Validatie van de resultaten In april 2019 ntvangen de ziekenhuizen een feedbackrapprt met de behaalde resultaten per indicatr. Ziekenhuizen kunnen deze valideren, uiterlijk tt 30 juni Nadien wrdt het feedbackrapprt beschikbaar gesteld via Prtahealth Verdeling P4P-budget vast-variabel Het P4P-financieringsbedrag 2019 vr de algemene ziekenhuizen bedraagt, na indexaanpassing, eur. Idealiter wrdt het vlledige P4P-bedag gerelateerd aan de behaalde P4P-scre (i.e. wrdt er geen vast gedeelte meer tegekend). 9

11 In 2019 wrdt het vast gedeelte tch ng vastgelegd p 10 % en het variabele gedeelte p 90 %. Het vast gedeelte is een vast bedrag, unifrm vr elk participerend ziekenhuis, ngeacht de P4P-scre f de mvang van het ziekenhuis. Het variabele gedeelte wrdt tegekend p basis van het ttaal aantal verwrven punten per ziekenhuis, gewgen vlgens de verantwrde activiteit. Vanaf 2020 wrdt het vlledige budget verdeeld vlgens het aantal verwrven punten per ziekenhuis, gewgen vlgens de verantwrde activiteit (i.e. enkel ng variabel gedeelte). 2. METEN VAN VERBETERING Met het huidig P4P-prgramma wrden de ziekenhuizen aangemedigd m een bepaald niveau van perfrmantie te bereiken ( achievement ). In de tekmst is het k de bedeling m verbetering in perfrmantie te belnen ( imprvement ). Om verbetering te kunnen stimuleren, is het ndzakelijk dat tijdig wrdt aangekndigd aan de ziekenhuizen welke indicatren hiervr zullen gebruikt wrden, zdat de ziekenhuizen alsng verbeteracties kunnen pzetten. Daarm is het de bedeling m de indicatren afwisselend p te nemen in de jaarlijkse P4Pprgramma s. Z zullen de 4 indicatren brstkanker en de 5 indicatren (ctnm) ver andere kwaadaardige tumren uit de set van 2018 wrden hernmen in het P4P-prgramma van 2023 (incidentiejaren ). Ok de indicatren AB-prfylaxe ttale heupprthese, implantatie permanente pacemaker en hysterectmie, zullen hernmen wrden van zdra er data beschikbaar zijn vr de peride In de tussentijd zullen jaarlijks andere indicatren wrden pgenmen (zals bv. ttale knieprthese in 2019) die p hun beurt, zdra recentere data ter beschikking zijn, wrden hernmen. De strategische werkgrep P4P zal een methde en een puntensysteem ntwikkelen dat telaat m p termijn k verbetering te meten en aan te medigen. 3. VOORBEREIDEN PUBLIEKE RAPPORTERING In de tekmst zal publieke rapprtering ver de P4P-indicatren wrden ingeverd. Dit zal echter kaderen in een federale strategie rnd publieke rapprtering ver gezndheidszrgindicatren. 10

12 4. WERKGROEP P4P Begin 2017 werd een werkgrep P4P pgericht met experten van de administraties en uit de sectr, nder het vrzitterschap van de FOD Vlksgezndheid. De samenstelling van de werkgrep gebeurde in samenspraak met de beleidscel van Minister De Blck. De taak van de werkgrep is, via een prces van c-creatie, een klankbrd zijn vr de betrkken stakehlders en een cncreet, werkbaar vrstel vr een P4P-prgramma vr de algemene ziekenhuizen uit te werken. In 2018 kwam de werkgrep P4P driemaandelijks bijeen en heeft vergaderd p 19/4, 7/6 en 13/12. De vergadering in 2019 vnd plaats p 14 maart. In de lp van 2018 werd de werkgrep uitgebreid met enkele leden (cf. tabel 3). Tabel 3: leden van de werkgrep P4P Aelvet Wim Cel kwaliteit en patiëntveiligheid van de FOD Vlksgezndheid Annemans Lieven UGent Casselman Kristien Beleidscel Minister van Vlksgezndheid en Sciale Zaken Claesen Marlies Cel kwaliteit en patiëntveiligheid van de FOD Vlksgezndheid Clen Tm UZ Brussel Crmmelynck Anja Cliniques universitaires Saint-Luc, Bruxelles De Teuf Jacques BVAS-ABSyM Dehanne Fabian CHU UCL Namur Dusart Michelle CHU Saint-Pierre Gebers Marc ZrgnetICURO Gemaere Dieter GIBBIS Haelterman Margareta Hfd van de cel kwaliteit en patiëntveiligheid, vrzitter van de werkgrep P4P Htterbeex Aline Unessa Kestelt Katrien Beleidscel Minister van Vlksgezndheid en Sciale Zaken Lefebvre Grégire Centre Hspitalier de Muscrn Marquet Kristel UHasselt - AZ Vesalius Meeus Pascal RIZIV Peleman Hilde Cel kwaliteit en patiëntveiligheid van de FOD Vlksgezndheid Ramaekers Dirk Jessaziekenhuis KU Leuven Schnvaere Quentin PAQS Swaluë Anne Cel kwaliteit en patiëntveiligheid van de FOD Vlksgezndheid Vanhaecht Kris Leuvens Instituut vr Gezndheidszrgbeleid (LIGB) UZ Leuven Vlayen Annemie Cel kwaliteit en patiëntveiligheid van de FOD Vlksgezndheid Vlayen Jan Sint-Trud ziekenhuis Winnen Bert Kabinetschef Minister van Vlksgezndheid en Sciale Zaken 11