Protocol verdriet en rouw op de basisschool.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol verdriet en rouw op de basisschool."

Transcriptie

1 Prtcl verdriet en ruw p de basisschl. Elke schl kan te maken krijgen met ruw en verdriet. Denk aan calamiteiten, waarvan je hpt dat ze aan je schldeur vrbijgaan, het pltseling verlijden van een leerling f leerkracht, f een andere dramatische gebeurtenis. Vaak gaan hier langdurige prcessen mee gemeid, sms zijn het heel acute situaties. Maar er zijn altijd veel emties die daarbij hren en veel mensen die (min f meer) betrkken zijn. Al die mensen meten p een juiste wijze en p het juiste mment geïnfrmeerd en begeleid wrden. Risiczrg De manier waarp gereageerd wrdt, blijkt van grte invled p het verwerkingsprces van degenen die betrkken zijn bij een pltseling verlijden f calamiteit. Om deze reden willen we hier p de Bataaf ged p vrbereid zijn. Onderstaand prtcl geeft ns handvatten. Het bericht kmt binnen Het bericht van verlijden kmt p schl binnen p:. Via:... De ntvanger zrgt vr: De pvang vr degene die het meldt. De verdracht van de melding rechtstreeks aan de schlleiding. De schlleiding zrgt vr: 1. Prbeer duidelijkheid te krijgen ver de situatie eventueel bij derden die ged p de hgte zijn f bij de plitie: ( Duidelijk in kaart brengen en nteren!) - Wie is er verleden? - Wat is er gebeurd? - Waar, wanneer en he is het gebeurd? 2. Het bericht tt nader rder geheim huden 3. Cntact pnemen met nabestaanden 4. Zrgen vr telefnische bereikbaarheid van de schl 5. Zrg dragen vr de pvang van de nauwst betrkken leerkracht 6. Eventueel samenstellen van crisisteam. (Iemand van de schlleiding, intern begeleider grepsleerkracht, vertruwenspersn. Hud rekening met betrkkenheid en grep.) Tijdens een schlvakantie gelden de vlgende aanvullingen 1. Prbeer als ntvanger van het bericht de schlleiding in te lichten 2. Prbeer z mgelijk met enkele cllega s crisisteam te vrmen

2 Schlleiding: het verstrekken van de infrmatie aan: team (vrkeur gelijktijdig) familieleden zals brertjes, zusjes, neven, nichten die p schl zitten. de leerlingen denk k aan afwezige cllega s en leerlingen de uders/verzrgers van alle leerlingen ud cllega s OV MR het bestuur persnen en instanties die mgelijk cntact p kunnen nemen met de familie zals: externe hulpverlening, GGD RIAGG, Bureau Jeugdzrg e.d. ruwadvertentie.. Welke infrmatie: de gebeurtenis rganisatrische wijzigingen de aanwezige zrg vr de leerlingen p schl cntactpersn p schl regels ver aanwezigheid ruwbezek en aanwezigheid bij de uitvaart eventuele afscheidsdienst p schl nazrg vr de leerling Overige taken van het crisisteam: ntwikkelt en begeleidt de activiteiten beslist ver rsterwijzigingen f sluiten van de schl beslist ver aflasten van eventuele schlactiviteiten verleggen vrtdurend met cllega s maken een draaibek p (vullen dit draaibek aan) taken kunnen pgedeeld wrden in interne cntacten en externe cntacten He vertellen we het de leerlingen? gelijktijdig bereid je ged vr: weet wat je gaat zeggen (begin met een inleidende zin) en he je het gaat zeggen vertel het he, waar en wanneer van de gebeurtenis breng het bericht ver znder er mheen te draaien geef aan wat er die dag en de kmende dagen gaat gebeuren (duidelijkheid en structuur) maak tijd en ruimte vrij vr emties

3 wees erp vrbereid dat dit drevige bericht andere verlieservaringen kan reactiveren bij zwel leerlingen als leerkrachten uders/verzrgers infrmeren dat de leerlingen het bericht ntvangen hebben Welke werkvrmen kunnen we gebruiken: Kringgesprek -> bijv. d.m.v. een prentenbek gebedje zrg vr papier ( leerlingen kunnen een tekening maken) stilte plek in de klas creëren p een tafeltje. Bedenk met de klas he je het beste kunt gedenken: ft, kaars, blemen, attributen ruimte bieden vr leerlingen die een persnlijk briefje willen schrijven een hek creëren met muziek, beken, klei en andere materialen vr leerlingen m zich te uiten een afscheidsviering p schl Let p de vlgende zaken: Geen ruw pdringen Geen mausleum van de klas maken Ok persneel mag emties hebben en tnen maar blijf tijdens het verbrengen van de bdschap je emties de baas. Infrmatie aan uders/verzrgers brief bij wie kunnen uders/verzrgers in schl terecht m meer infrmatie? advertentie plaatsen een cndleanceregister in schl website nieuwsbrief infrmeren dat de leerlingen het bericht ntvangen hebben Nabestaanden Eerste bezek: Maak z snel mgelijk een afspraak vr een huisbezek. ( Als de nabestaanden dit natuurlijk k wensen.) Wie gaan cndleren? - directie - iemand van het crisisteam - leerkrachten die de partner en leerlingen beter kennen stel je van te vren p de hgte van de rituelen die je thuis kunt verwachten een eerste bezek is meestal alleen een uitwisseling van gevelens vraag f je een tweede bezek mag brengen m wat verdere afspraken te maken. Tweede bezek: verleg met de familie welk het aandeel van de schl kan zijn. Dit is afhankelijk wie er verleden is. (Vader, meder, brertje f zusje van een leerling f een cllega) is het wenselijk dat de schl meehelpt met de samenstelling van de afscheidsviering f p schl iets rganiseert.= is praktische hulp gewenst De uitvaart

4 wrdje dr de directeur wrdje dr een cllega leerlingen betrekken bij de lezingen? blemen aanwezigheid van welke leerlingen? gaat de schl vr een dag dicht f een aangepast rster? Nazrg zrg vr een zachte, veilige plek na de begrafenis mgaan met de zichtbare leegte let p signalen van leerlingen. Smmige leerlingen stellen hun ruw uit en tnen pas na maanden verdriet. let speciaal p risicleerlingen, zals leerlingen die al eerder verlies hebben geleden sta af en te stil bij herinneringen en speciale dagen Denk p speciale dagen k aan de familie: schlreisje, uderavnd, afscheidsavnd enz. Invullijst / Cntrlelijst Het bericht kmt binnen pvang van degene die het bericht heeft gehrd en het aan de andere meldt Naam:. van een ngeval. de pvang van met name de leerlingen die getuige zijn geweest indien er sprake is Naam:.. Naam:.. Naam:.. een snelle verdracht van het bericht aan de schlleiding en aan de betrkken leerkracht (en) Het bericht is binnen precies weten ver wie het gaat: Naam:.. de melding cntrleren, indien deze niet afkmstig is van de familie f andere bevegden: beslis f er geen cntrle ndig is, f he je het bericht cntrleert heeft er een ngeval f een verlijden plaatsgevnden Ongeval / verlijden Wat zijn de mstandigheden waarnder de gebeurtenis heeft plaatsgevnden - Weten wat er is gebeurd

5 - Weten waar het is gebeurd - Weten he het is gebeurd - Weten wanneer het is gebeurd We vrmen een crisisteam Naam (directie):.. Naam (intern begeleider):.. Naam (grepsleerkracht): Organisatie de schlleiding rept het crisisteam samen, dat de activiteiten ntwikkelt en begeleidt indien een f meer van de teamleden niet beschikbaar zijn dr afwezigheid zrgt de schlleiding direct vr vervanging Taakverdeling: elke deelnemer van het crisisteam krijgt van de schlleiding een exemplaar van het draaibek. de taken wrden nder de leden van het crisisteam verdeeld: - externe cntacten - interne cntacten - cntact met uders/ partner/ familie de deelnemers zrgen vr een gede bereikbaarheid Wat meten we verder nmiddellijk den Bij een ngeval: p gang brengen van hulpverlening ( als dat ndzakelijk is en/f ng niet is) nteren wie de hulpverlenende instantie is nteren naar welk ziekenhuis (en welke afdeling) de persn wrdt gebracht een leerkracht gaat mee naar het ziekenhuis er vr zrgen dat leerlingen die zich p de plaats van het ngeval bevinden, naar schl wrden gehaald, en wrden pgevangen

6 nagaan f iedereen p schl is die er met zijn evt. cntact zeken met de plitie Bij verlijden: De gegevens van de verledene nagaan, zals naam van uders f verzrgers, adres en telefnnummer. Persnalia: Naam: Adres: Telefn: cntact zeken met de uders f verzrgers van het betreffende kind (evt. i.s.m. huisarts) Testemming vragen f infrmatie gedeeld mag wrden cntact blijven nderhuden met de uders f verzrgers indien dit dr de uders f verzrgers wrdt aangegeven Algemeen: zrgen vr telefnische bereikbaarheid van de schl zrgen vr telefnische bereikbaarheid van de directeur van de schl (thuis) zrgen vr telefnische bereikbaarheid van de leerkracht van de grep (thuis) evt. vertegenwrdigers van slachtfferhulp er bij betrekken ten beheve van leerlingen, leerkrachten en/f uders Aan wie verstrekken we infrmatie directie crisisteam team (vrkeur gelijktijdig) familieleden zals brertjes, zusjes, neven, nichten die p schl zitten. de leerlingen denk k aan afwezige cllega s en leerlingen de uders/verzrgers van alle leerlingen ud cllega s OV MR het bestuur persnen en instanties die mgelijk cntact p kunnen nemen met de familie zals: externe hulpverlening, GGD RIAGG, Bureau Jeugdzrg e.d. ruwadvertentie Bekenlijst/website: * De gids ver ruwende kids. Leniek van der Maarel *Via OPD diverse beken beschikbaar:

7 Samen verdrietig Marja Bs-Meeuwsen Jng verlies Riet Fiddelaers-Jaspers Als vlinders spreken knden Yvnne van Emmerik Ik krijg tranen in mijn gen als ik aan je denk Ineke van Essen *bekenpakket beschikbaar bij biblitheek Winterswijk * Bijlage: Vrbeeldtekst vr advertentie en herinneringsbek: