Het elektronisch patiëntendossier:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het elektronisch patiëntendossier:"

Transcriptie

1 Het elektronisch patiëntendossier: 15 juni 2012 welke rol voor de patiënt?

2 Inhoudstafel Verwelkoming... 1 Programma... 2 Sprekers... 4 Ons bereiken... 9

3 Verwelkoming De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) organiseert in samenwerking met de Belgische Wetenschappelijke Vereniging voor Medische Informatica (MIM) en Pro-REC een symposium over het thema: «Het elektronisch patiëntendossier: welke rol voor de patiënt?» Dankzij de ontwikkeling van gezondheidsnetwerken heeft het elektronisch delen van medische informatie tussen zorgverleners in België de laatste twee jaren belangrijke vooruitgang geboekt. Hoewel de toegang en de actieve deelname van de burger-patiënt nog embryonaal zijn in België, hebben andere Europese landen dit al uitgetest en werd soms beslist om dit op nationaal niveau te implementeren. Wat zijn de voordelen, risico s, problemen en verwachtingen van een dergelijk scenario? Welke voorwaarden zijn vereist voor de implementatie van deze geïntegreerde en innoverende aanpak in België? Op 15 juni nodigen we een aantal mensen uit die nuttige ervaringen vanuit een aantal projecten komen toelichten. Vertegenwoordigers van de zorgverleners, de patiënten en de overheid zullen tijdens twee rondetafelgesprekken hierover in debat gaan en de Belgische context toelichten. Een organisatie van de In samenwerking met Zaal Pacheco (Finance Tower) Pachecolaan, Brussel Telefoon: 0032 (0)2/

4 Programma 09u00 09u30 Onthaal en registratie Welkomstwoord Sessie 1 De patiënt rechtstreeks toegang geven tot de medische gegevens: wat verandert dat? Zweden en Engeland zijn de eerste Europese landen die beslist hebben om via wettelijke bepalingen rechtstreekse toegang te garanderen tot het elektronisch medisch dossier. De twee belangrijkste projecten die aan de basis lagen van deze beslissing zullen door onze genodigden worden toegelicht samen met de cruciale elementen die de balans in die richting hebben doen doorslaan. Ook in België zijn inmiddels besprekingen gestart over deze kwestie binnen een aantal fora en vooral binnen de gezondheidsnetwerken. Zonder de toegang tot het medisch dossier te garanderen, werden toch een aantal niet te verwaarlozen rechten verleend aan de patiënt. Twee netwerken komen hierover getuigen. Tijdens het rondetafelgesprek dat volgt op deze lezingen zullen vertegenwoordigers van artsen en patiënten in debat gaan om een antwoord te vinden op de vraag of België bereid is om in de voetsporen van de andere Europese landen te treden. 09u45 Dr. Benny Eklund (Sweden) Toegang van de patiënt tot de gegevens: «Zweden van kleinschalig en op lange termijn tot... overal en zeer binnenkort». 10u15 Dr. Mohammad Al-Ubaydli (Groot-Brittannië) «Patients know best» (patiënten weten beter) of «een door de patiënt gecontroleerd patiëntendossier is het enige middel om een geïntegreerde benadering te garanderen». 10u45 Walter Atzori, European Patient Forum (EPF) «Chain of Trust» (vertrouwensketen): belangrijkste resultaten van een Europese studie uitgevoerd door vertegenwoordigers van de verschillende gezondheidszorgactoren. 11u00 PAUZE 11u20 Dr. André Vandenberghe, RWSW (Réseau Santé Wallon) Dr. Tom Fiers, COZO (Collaboratief Zorgplatform Gent) «De plaats van de patiënt in de Belgische gezondheidsnetwerken: waar staan we?» 12u00 Rondetafelgesprek geleid door Dr. Etienne Declercq (MIM vzw), met deelname van Domus Medica, SSMG, la Ligue des Usagers des Services de Santé, het Vlaams Patiëntenplatform, de Commissie «Rechten van de patiënt» en het ehealthplatform. 12u45 LUNCH 2

5 Sessie 2 De patiënt een proactieve rol geven in het beheren van zijn ziekte: wat verandert dat? De vergrijzing van de bevolking en de snelle verandering qua levensstijl hebben geleid tot een wereldwijde toename van chronische ziektes die de leefbaarheid van onze gezondheidssystemen in het gedrang brengt. België is rechtstreeks getroffen door deze zwaarwegende evolutie. Door deze situatie moet de manier waarop de zorgverlening gebeurt opnieuw overwogen worden om te komen tot nieuwe voorstellen voor de benadering van de patiënt. Dit vereist geïntegreerde zorgmodellen waarbij de patiënten, de beroepsbeoefenaars, de zorgniveaus en de organisaties allen betrokken zijn in een gecoördineerde en samenwerkende aanpak. De rolverdeling moet dus grondig worden gewijzigd en de patiënt wordt hierbij verzocht om een proactieve rol te spelen. Klinische onderzoeksprojecten die een aantal jaren geleden werden opgestart bieden ons thans enkele bijzonder interessante resultaten. We zouden immers aan de vooravond kunnen staan van een nieuw soort geneeskunde die zowel voorspellend, preventief, gepersonaliseerd en participatief zou zijn. Twee voorbeelden van bijzonder innovatieve programma s die focussen op diabetes en longobstructie zullen tijdens deze sessie worden voorgesteld. Twee projecten gefinancierd door de Europese Commissie zullen ons een idee geven van de initiatieven die al in een aantal Europese regio s geïmplementeerd zijn. We zullen zien dat er nu ook in België initiatieven worden opgestart om aan de patiënt een meer directe rol te verlenen. Tijdens het rondetafelgesprek dat volgt na deze lezingen zullen patiënten, specialisten en eventueel financiers in debat gaan om te bekijken hoe en wanneer een geïntegreerde benadering het daglicht zou kunnen zien in België. 14u00 Dr. Albert Alonso (Spain) Nexes: Een transmuraal programma voor het aanpakken van chronische aandoeningen, gericht op de patiënt. Focus op longobstructie. 14u30 Dr. Igor Tauveron (Frankrijk) Diabetespatiënten van op afstand opvoeden en steunen: tot waar kunnen we gaan? Het voorbeeld van «Diabeo». 15u00 Dr. Eric Mertens Belgisch initiatief dat het nakomen van therapeutische aanbevelingen van de arts bevordert en het goed gebruik van medicatie aanmoedigt. 15u20 PAUZE 15u30 Dr. Benny Eklund (Zweden) en Dr. Ana M. Carriazo (Spanje) De projecten SUSTAINS II en PALANTE hebben beide tot doel de rol van de patiënt te valoriseren in de verschillende klinische configuraties. Ze worden in 14 landen (21 regio s) gevoerd. Deze nog lopende projecten zijn een barometer bij uitstek voor wat er in Europa gedaan wordt. 16u20 Rondetafelgesprek, geleid door Luc Nicolas (FOD Volksgezondheid) met de deelname van gespecialiseerde artsen, patiënten met chronische aandoeningen en vertegenwoordigers van het RIZIV en van de Verzekeringsinstellingen 17u00 Einde 3

6 Sprekers Sessie 1 - De patiënt rechtstreeks toegang geven tot de medische gegevens: wat verandert dat? 09u45 10u15 Dr. Benny Eklund (Zweden) Toegang van de patiënt tot de gegevens: «Zweden van kleinschalig en op lange termijn tot. overal en zeer binnenkort». Dr. Benny Eklund is CIO van de County Council van Uppsala in Zweden. Hij is ook betrokken bij een aantal Europese projecten. Dr. B. Eklund is voorzitter van het Nationale Zweedse Agentschap Carelinks, dat deel uitmaakt van de Werkgroep rond portaalsites bestemd voor patiënten. Dr. B. Eklund schreef artikels in verband met ehealth en hij heeft verschillende lezingen gegeven, niet alleen in Europa, maar ook in Canada en de Verenigde Staten. Dr. B. Eklund is momenteel coördinator van het Europees project EUfunded Project Sustains. Dr. Mohammad Al-Ubaydli (Groot- Brittannië) «Patients know best» (patiënten weten beter) of «een door de patiënt gecontroleerd patiëntendossier is het enige middel om een geïntegreerde benadering te garanderen». Dr. Mohammad Al-Ubaydli is de stichter en CEO van «Patients Know Best». Hij kan bogen op een ervaring van meer dan 15 jaar op het gebied van medische informatica. Hij gaf lessen geneeskunde aan de Universiteit van Cambridge, heeft gewerkt als wetenschappelijk lid in het National Institute of Health en bekleedde de functie van managementconsultant in een aantal ziekenhuizen in de VS via «The Advisory Board Company». Dr. M. Al-Ubaydli is tevens de auteur van 7 boeken, waarvan een aantal specifiek handelen over de kwestie van het patiëntendossier, zoals «A guide for clinicians and Streamlining Hospital» of ook nog «Patient Communication: Developing High Impact Patient Portals». Dr. M. Al-Ubaydli is ook als senior vorser verbonden aan de Faculteit geneeskunde van de UCL voor zijn onderzoek in verband met medische dossiers gecontroleerd door de patiënten. 4

7 10u45 11u20 Walter Atzori, European Patient Forum (EPF) «Chain of Trust» (vertrouwensketen): belangrijkste resultaten van een Europese studie uitgevoerd door vertegenwoordigers van de verschillende gezondheidszorgactoren Walter Atzori is programmaleider bij het EPF (European Patient Forum). Hij is al meerdere jaren betrokken bij verschillende Europese ehealthprojecten waar hij het standpunt vertegenwoordigt van de patiënten in verband met vitale thema s zoals acceptabiliteit, empowerment van de patiënt, identificatie en integratie van de behoeften van de gebruikers. Dr. André Vandenberghe (Réseau Santé Wallon) en Dr. Tom Fiers, COZO (Collaboratief Zorgplatform Gent) De plaats van de patiënt in de Belgische gezondheidsnetwerken: waar staan we? Dr. André Vandenberghe is arts en is gespecialiseerd in medische informatica. Hij ondersteunde 12 jaar de ontwikkeling van medische software voor de private sector (IBM, Cap Gemini, GSK), dit zowel voor ziekenhuizen als voor de primaire zorgsector, op nationaal en internationaal niveau. Sinds 2000 is hij de CIO van het CHU Charleroi. Als gerenommeerd expert in medische standaardisatie was hij van 2000 tot 2006 secretaris van de werkgroep data van de Telematica Commissie voor Gezondheid. Hij is eveneens hoofdarchitect van «het Waalse Gezondheidsnetwerk», dat hij coördineert sinds In 2011 werd hij in België verkozen tot «ehealth-persoonlijkheid van het jaar». Dr. Tom Fiers is klinisch bioloog aan het universitair ziekenhuis van Gent. (UZ Gent), dienst Hormonologie, waar hij onder meer verantwoordelijk is voor het uitwerken van het LIS-systeem voor de automatisering van het laboratorium (elektronische bestelling). Dr. T. Fiers is nauw betrokken bij de uitwerking van het elektronische patiëntendossier en hij volgt dan ook van nabij alle nationale en internationale initiatieven op het gebied van standaardisering in de gezondheidszorgsector. Dr. T. Fiers vertolkt ook een coördinerende rol bij het Collaboratief Zorgplatform Vlaanderen (vzw CoZo Vlaanderen) dat tot doel heeft een open samenwerking mogelijk te maken tussen de ziekenhuizen en de zorgverleners in het kader van een geïntegreerde transmurale zorgverlening, vooral op het gebied van ehealth. 5

8 12u00 Rondetafelgesprek geleid door Dr. Etienne Declercq (MIM vzw), met deelname van Domus Medica, SSMG, la Ligue des Usagers des Services de Santé, het Vlaams Patiëntenplatform, de Commissie «Rechten van de patiënt» en het ehealthplatform. Dr. Etienne de Clerq (MIM asbl) - Ilse Weeghmans (VVP) - Dr. Michel Vanhalewyn (SSMG) - Dr. Herwig van pottelbergh (Domus Medica) Frank Robben (ehealth Platform). Sessie 2 - De patiënt een proactieve rol geven in het beheren van zijn ziekte: wat verandert dat? 14u00 Dr. Albert Alonso (Spanje) Nexes: een transmuraal programma voor het aanpakken van chronische aandoeningen, gericht op de patiënt. Focus op longobstructie. Dr. Albert Alonso, MD (Barcelona University, 1986), PhD (Barcelona University, 1992), Postgraduate degree on Management and Organisation of Information Systems (Pompeu Fabra University, 1996). Dr. Albert Alonso is werkzaam bij de Directie «Innovatie» van de Hospital Clinic te Barcelona, waar hij verantwoordelijk is voor de eenheid Bevordering van de klinische efficiëntie dankzij de ICT- integratie. Zijn aandacht gaat vooral uit naar het definiëren, evalueren en uitwerken van nieuwe gezondheidszorgmodellen, en in het bijzonder van geïntegreerde zorgmodellen die gebruik maken van de nieuwe ICT-tools. Dr. A. Alonso werkt sinds 1997 mee aan tal van R & D projecten. Momenteel is hij de lokale vertegenwoordiger van het geïntegreerde thuiszorgproject «Homecare» en afgevaardigde van de coördinator van het project Nexes (grootschalige uitwerking van cybergezondheidsprogramma s voor chronische patiënten met comorbiditeit). Dr. A. Alonso geeft ook regelmatig lezingen aan universiteiten en hij is tevens wetenschappelijk adviseur en oprichter van «LinkcareHealth Services SL», vicevoorzitter en stichter van de Internationale Stichting voor geïntegreerde zorg en secretaris van de Catalaanse vereniging voor klinische documentatie (Catalan Society for Clinical Documentation). 6

9 14u30 Dr. Igor Tauveron (Frankrijk) Diabetespatiënten van op afstand opvoeden en steunen: tot waar kunnen we gaan? Dr. Igor Tauveron is sinds 1991 geneesheer specialist in de Endocrinologie Diabetes en stofwisselingsziektes. Hij oefent zijn beroep uit in het CHU van Clermont Ferrand, Frankrijk waar hij verantwoordelijk is voor de desbetreffende gespecialiseerde dienst. Hij is tevens professor aan de Universiteit van Auvergne. Hij verdeelt zijn beroepsactiviteiten tussen het behandelen van zeldzame endocriene aandoeningen via het door de Minister van Gezondheid erkende Competentiecentrum «Zeldzame endocriene aandoeningen» en een onderzoeksteam «Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) Université» dat onderzoek uitvoert naar de mechanismen van het ontstaan van tumoren in de bijnieren, en de diabetologie. Al heel lang oefent hij zijn beroep uit in een uitgestrekte, dunbevolkte semibergachtige streek, de Auvergne, en al heel lang is hij zich gaan interesseren voor de epidemiologische aspecten van de behandeling van diabetes. Bezorgd om de impact van de rurale kansarmoede op de behandeling van de ziekte, schrijft Professor Tauveron in samenwerking met de Regio Auvergne en het Federaal Gezondheidsagentschap een werkstuk over het belang van telegeneeskunde bij de behandeling van diabetes. Naast de zorg moet het immers mogelijk zijn om de therapeutische educatie van de patiënt te delokaliseren dank zij de innoverende technologieën. 15u00 Dr. Eric Mertens een Belgisch initiatief dat het nakomen van therapeutische aanbevelingen van de arts bevordert en het goed gebruik van medicatie aanmoedigt. Dr. Eric Mertens is dokter in de geneeskunde en medeoprichter dvice. Hij is ook uitgever van het tijdschrift «Semper Luxembourg», General Manager bij DSB Communications en consultant voor de medisch-farmaceutische sector. Voordien bekleedde hij verschillende strategische functies bij de Roularta-groep. 7

10 15u30 De projecten SUSTAINS II en PALANTE hebben beide tot doel de rol van de patiënt te valoriseren in de verschillende klinische configuraties. Ze worden in 14 landen (21 regio s) gevoerd. Deze nog lopende projecten zijn een barometer bij uitstek voor wat er in Europa gedaan wordt. Dr. Ana Maria Carriazo - PALANTE project (Spanje) Dr. A. M. Carriazo (MD en PHD in de volksgezondheid) is specialiste in de preventieve geneeskunde en de volksgezondheid. Sinds 2008 bekleedt Dr. A. Carriazo de functie van adviseur-generaal voor de gezondheidsactie bij het Secretariaat-generaal voor de Kwaliteit en de Modernisering van het Regionaal Ministerie van Gezondheid in Andalusië. Daarvoor was zij gedetacheerd bij het kabinet van de Regionale Andalusische minister van gezondheid. Momenteel staat zij in voor de coördinatie van het Europees project «PALANTE». Zij werkte samen met het Departement Preventieve geneeskunde /Sociale en Medische wetenschappen van de universiteit van Sevilla en is de auteur van tal van nationale en internationale publicaties Dr. Benny Eklund - Sustains II project (Zweden) Dr. B. Eklund is CIO van de County Council van Uppsala in Zweden. Hij was ook betrokken bij een aantal Europese projecten. Dr. B. Eklund was voorzitter van het Zweedse nationale agentschap Carelinks, dat deel uitmaakte van de werkgroep portaalsites bestemd voor patiënten. Dr. B. Eklund schreef artikels in verband met ehealth en hij heeft verschillende lezingen gegeven, niet alleen in Europa, maar ook in Canada en de Verenigde Staten. Dr. B. Eklund is momenteel coördinator van het Europees project EU-funded Project Sustains. 16u20 Rondetafelgesprek, geleid door Luc Nicolas (FOD Volksgezondheid) in samenwerking met gespecialiseerde artsen, patiënten met chronische aandoeningen en een vertegenwoordiger van het RIZIV. Luc Nicolas (FOD Volksgezondheid) Dr. Marc Bangels (RIZIV) - Jean- Marc Laasman (Socialistische mutualiteit) - Evelyne Dewez (Oxygène Mont-Godinne) - Stijn Deceukelier (Vlaamse Diabetes Vereniging) - Te bevestigen (Pneumoloog) - Te bevestigen (Diabetoloog). 8

11 Ons bereiken 15 juni 2012 Gratis deelname Simultaanvertaling (Nederlands - Frans - Engels) Inschrijving verplicht via de website Adres: Zaal Pacheco, Pachecolaan 13 te 1000 Brussel Betaalparking op 50m.: Pachecolaan 5 te 1000 Brussel Metro (lijnen 2 en 6): Halte Kruidtuin Bus en tram: Halte Kruidtuin Station Brussel Centraal of Brussel - Noord Contactpersoon: Luc Nicolas, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 0032 (0)2/ V.U. : Dr. Dirk Cuypers. Victor Hortaplein, 40 bus 10, Brussel Grafisch ontwerp: Thierry Sauvenière Copyright couverture : Japolia - Fotolia.fr 9

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw De e-huisarts : Inleiding Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw 2 3 Het ehealth-platform Federale openbare instelling met de missie - om een goed georganiseerde, onderlinge elektronische

Nadere informatie

ehealth in België: waar staan we

ehealth in België: waar staan we ehealth in België: waar staan we 2 december 2016 Dr. Tom Fiers - Universitair Ziekenhuis Gent www.cozo.be ehealth een veelkoppig fabeldier Samenwerken en delen van informatie in kader continuïteit zorg

Nadere informatie

Visum voor de sponsoring van de permanente vorming

Visum voor de sponsoring van de permanente vorming Visum voor de sponsoring van de permanente vorming DEONTOLOGISCH GEZONDHEIDSPLATFORM Gemeenschappelijk deontologisch platform De beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector en de industrie van geneesmiddelen

Nadere informatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Johan Hellings voorzitter Zorgvernieuwingsplatform ViA Ronde Tafel, Brussel, 18 februari 2013 Flanders Care Bredere kader = Gekaderd in doorbraak warme samenleving

Nadere informatie

P R O G R A M M A. 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3. Zijn we klaar voor patiënt en familie. 7de Symposium Kwaliteit en patiëntveiligheid

P R O G R A M M A. 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3. Zijn we klaar voor patiënt en familie. 7de Symposium Kwaliteit en patiëntveiligheid Fotolia P R O G R A M M A 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 7de Symposium Kwaliteit en patiëntveiligheid Zijn we klaar voor patiënt en familie empowerment? «Weten en willen is niet genoeg; toepassen en uitvoeren

Nadere informatie

Persbericht BAXTER RAPPORTEERT DE RESULTATEN VAN HET 1ste KWARTAAL Pagina 1

Persbericht BAXTER RAPPORTEERT DE RESULTATEN VAN HET 1ste KWARTAAL Pagina 1 Persbericht BAXTER RAPPORTEERT DE RESULTATEN VAN HET 1ste KWARTAAL Pagina 1 Baxter International Inc. One Baxter Parkway Deerfield, IL 60015 VOOR ONMIDDELLIJKE VRIJGAVE Perscontact Vincent Vanwijnsberghe

Nadere informatie

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde)

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde) Afdeling Epidemiologie FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Juliette Wystmansstraat 14 Leuvenseweg 40 1050 Brussel 1000 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be

Nadere informatie

Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams. Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven

Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams. Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven Overzicht Historiek Pilootprojecten Algologische functies Multidisciplinaire pijnteams Waar staan

Nadere informatie

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 ZORG IN EVOLUTIE 2 ZORG IN EVOLUTIE Professioneel gestuurde zorg Hospitalocentrisme Gezondheidszorg welzijn gescheiden Nadruk acute geneeskunde Aanbodgestuurde

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDATEN EVALUATIE VAN HET VINCA-PROJECT. Brussel, 11 maart 2008

OPROEP TOT KANDIDATEN EVALUATIE VAN HET VINCA-PROJECT. Brussel, 11 maart 2008 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Cel Informatica, Telematica en Communicatie in de Gezondheidszorg Eurostation Bloc II 1ste verd. bureau 01D269 Victor Horta Plein 40/B10

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 1 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in 2006 met een jaarlijks budget van 5.000.000 (3.000.000

Nadere informatie

15 FEBRUARI Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen

15 FEBRUARI Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen 15 FEBRUARI 1999. - Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen BS 25/03/1999 in voege vanaf 04/04/1999 Gewijzigd door: KB12/08/2000 BS 29/08/2000

Nadere informatie

Uitnodiging. Colloquium : Hoe kunnen we strijd aangaan tegen «Energie-armoede» via de prijzen en een vermindering van het energieverbruik?

Uitnodiging. Colloquium : Hoe kunnen we strijd aangaan tegen «Energie-armoede» via de prijzen en een vermindering van het energieverbruik? Uitnodiging Colloquium : Hoe kunnen we strijd aangaan tegen «Energie-armoede» via de prijzen en een vermindering van het energieverbruik? 24 november 2010 van 9u. tot 14u. Bois du Cazier te Marcinelle

Nadere informatie

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS Viviane Gendreike Anne-Marie Van Campenhout 11 december 2007 1 PROGRAMMA 1. Het Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF): wat, voor wie? 2. In welke gevallen kunt u een beroep

Nadere informatie

Vitalink. 8 mei 2017

Vitalink. 8 mei 2017 Vitalink 8 mei 2017 Inhoud Vitalink Gegevensdeling Cijfers Klaar voor GDPR Toekomst Vitalink wat en waarom Wat is Vitalink? Veilig & beveiligd platform of eerstelijnskluis Zorg- en welzijnsgegevens Zorg-

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten OPROEP 2012 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in

Nadere informatie

STUDIEDAG. Evidence-based werken in de verslavingszorg

STUDIEDAG. Evidence-based werken in de verslavingszorg STUDIEDAG Evidence-based werken in de verslavingszorg Brussel, dinsdag 27 maart 2007 Evidence-based werken in de verslavingszorg De laatste jaren wordt de term evidence-based steeds vaker in de mond genomen

Nadere informatie

Patiënten als partners:

Patiënten als partners: Patiënten als partners: Pleidooi voor verandering Alain Grijseels KPMG Advisory 12 oktober 2013 Inhoud 1. Landschap zorgverstrekking 2. Geldstromen 3. Kosten gezondheidszorg 4. Patiëntenparticipatie 5.

Nadere informatie

De patiënt als partner in zorg: ook in medicatie!

De patiënt als partner in zorg: ook in medicatie! De patiënt als partner in zorg: ook in medicatie! 13 november 1015 Studiedag MFC Ilse Weeghmans Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) (Fr tegenhanger LUSS) Platform van 100 patiëntenverenigingen

Nadere informatie

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Interuniversitaire Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Inleiding De GSO-er (geneesheer-specialist in opleiding) in de Arbeidsgeneeskunde moet 2 jaar stage doen in een erkende stagedienst onder de begeleiding

Nadere informatie

Gegevensdeling met externen, ehealth en Vitalink symposium Kind & Gezin

Gegevensdeling met externen, ehealth en Vitalink symposium Kind & Gezin Gegevensdeling met externen, ehealth en Vitalink symposium Kind & Gezin Wouter De Jonghe Business expert digitale gegevensdeling in de gezondheidszorg Inhoud Vitalink Gegevensdeling Gebruik Toekomst Vitalink

Nadere informatie

Acceleratorprogramma en BMUC as is en to be

Acceleratorprogramma en BMUC as is en to be Acceleratorprogramma en BMUC as is en to be Informatiesessie op 20 mei 2016 Dr. Guy Buyens Algemeen directeur AZ Jan Portaels Voorzitter werkgroep ICT Zorgnet-Icuro Huidige situatie Minder dan 20% van

Nadere informatie

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts Update Acute Intoxicaties Meet the Experts 1 ste Lage Landen Symposium Intoxicaties Vrijdag 24 juni 2011 Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent Gesponsord door: Heymans Stichting en NVKF&B Organisatie onder

Nadere informatie

Persbericht. - 47,6 % van de Europeanen heeft een te zwak niveau van gezondheidswijsheid

Persbericht. - 47,6 % van de Europeanen heeft een te zwak niveau van gezondheidswijsheid Persbericht Oproep tot indienen van projecten voor de «Well Done MSD Health Literacy Awards», het initiatief dat Belgische projecten ter bevordering van de gezondheidswijsheid beloont www.welldoneawards.be

Nadere informatie

METHODOLOGIE VOOR HET METEN VAN DE BELGIAN MEANINGFUL USE CRITERIA 28 APRIL 2017 PROF. DR. PASCAL COOREVITS DR. JOS DEVLIES

METHODOLOGIE VOOR HET METEN VAN DE BELGIAN MEANINGFUL USE CRITERIA 28 APRIL 2017 PROF. DR. PASCAL COOREVITS DR. JOS DEVLIES METHODOLOGIE VOOR HET METEN VAN DE BELGIAN MEANINGFUL USE CRITERIA 28 APRIL 2017 PROF. DR. PASCAL COOREVITS DR. JOS DEVLIES RAMIT VZW Research in Advanced Medical Informatics and Telematics vzw Opgericht

Nadere informatie

DOP DIGITAAL ONCO PLATFORM

DOP DIGITAAL ONCO PLATFORM DOP DIGITAAL ONCO PLATFORM Samenwerking tussen Universitair Ziekenhuis Gent VZW CoZo Vlaanderen Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde Doelstellingen Educatie op maat aanbieden Een tijdige

Nadere informatie

Executive Course Health Service Excellence

Executive Course Health Service Excellence EXPERTISECENTRUM ZORGLOGISTIEK instituut Beleid & Management Gezondheidszorg 2 juni - 30 juni - 1 september + symposium Executive Course Health Service Excellence Introductie De executive course health

Nadere informatie

Federaal fonds ter bestrijding van de verslavingen - oproep 2008 -

Federaal fonds ter bestrijding van de verslavingen - oproep 2008 - Federaal fonds ter bestrijding van de verslavingen - oproep 2008 - Minister Onkelinx en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zijn erg betrokken bij de problematiek van het

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Minbuza-2014.234720 Bijlage(n) fichedocument

Nadere informatie

Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving. 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care

Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving. 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving Dinsdag 8 oktober 2013 Auditorium Vrije Universiteit Amsterdam Palliative

Nadere informatie

Rondetafelgesprekken over toegang tot zorg. Vrijdag 28.03.2014. Pacheco Auditorium - Pachecolaan 13 1000 Brussel

Rondetafelgesprekken over toegang tot zorg. Vrijdag 28.03.2014. Pacheco Auditorium - Pachecolaan 13 1000 Brussel Rondetafelgesprekken over toegang tot zorg Vrijdag 28.03.2014 Pacheco Auditorium - Pachecolaan 13 1000 Brussel 1964-2014 Rondetafelgesprekken over toegang tot zorg Geachte mevrouw, mijnheer, In het kader

Nadere informatie

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk TRANSCARE-pijn www.transcare.nl Transcare-pijn en de internationale onderzoeksgroep Pain in Motion organiseren een Symposium Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten

Nadere informatie

Dagen van de tabakologie

Dagen van de tabakologie Het tabakspreventieteam van de VRGT nodigt u uit op de eerste editie Dagen van de tabakologie 26 en 27 november 2012 Antwerp Expo De voorbije twintig jaar bouwde het tabakspreventieteam van de VRGT aan

Nadere informatie

Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen.

Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen. Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen. Dr. Y. Lievens 1,2, Dr. J. Menten 1, I. Bossuyt 1, M. Depril 1. 1 Palliatief-supportteam Dienst Gezwelziekten Universitaire Ziekenhuizen K.U.Leuven 2 Correspondentieadres

Nadere informatie

Huisartsenpeilpraktijken

Huisartsenpeilpraktijken Huisartsenpeilpraktijken Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Agentschap Zorg en Gezondheid Ministère de la Communauté française - Direction générale de la Santé Domus Medica Wetenschappelijk

Nadere informatie

Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld

Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld 2/10/2012 ziekenfondsen en toegankelijkheid 1 Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld 2/10/2012 ziekenfondsen en toegankelijkheid 2 1. Wat is de taak van de ziekenfondsen

Nadere informatie

Wat zijn feiten en cijfers rond geneesmiddelenonderzoek?

Wat zijn feiten en cijfers rond geneesmiddelenonderzoek? Deze kaart geeft een overzicht van beschikbare feiten en geneesmiddelenonderzoek. De kaart is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek, interviews en denksessies met deskundigen. Met dank aan

Nadere informatie

Mondzorg op maat voor de geriatrische patiënt met mobiele apparatuur

Mondzorg op maat voor de geriatrische patiënt met mobiele apparatuur Mondzorg op maat voor de geriatrische patiënt met mobiele apparatuur Prof. dr. Jacques Vanobbergen, prof. dr. Luc De Visschere en drs. Barbara Janssens Maatschappelijke uitdaging Vergrijzing en vergrijzing

Nadere informatie

Brede samenwerking in de zorg, kan IT écht helpen?

Brede samenwerking in de zorg, kan IT écht helpen? Brede samenwerking in de zorg, kan IT écht helpen? Dr. M. Sprenger, Senior adviseur ICT en Innovatie, Nationaal ICT Instituut voor de zorg (Nictiz) Mentor van de opleiding Klinische Informatica Technische

Nadere informatie

Praktische & juridische knelpunten EMED AP Hogeschool

Praktische & juridische knelpunten EMED AP Hogeschool Praktische & juridische knelpunten EMED AP Hogeschool Willeke Dijkhoffz Projectcoördinator EMED Gastlector AP Hogeschool Directeur Juridische Zaken GZA PWO Project ( AP Hogeschool): 2010 2013 Praktische

Nadere informatie

Stichting tegen Kanker, stichting van openbaar nut. Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden. Financiële steun. Vrijwilligers in België

Stichting tegen Kanker, stichting van openbaar nut. Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden. Financiële steun. Vrijwilligers in België Steun aan wetenschappelijk kankeronderzoek, sociale dienstverlening, informatiecampagnes en gezondheidsopvoeding Gevolgd door Donorinfo sinds: 2006 02/733 68 68 (NL) & 02/736 99 99 info@cancer.be & info@kanker.be

Nadere informatie

Audiologen en audiciens

Audiologen en audiciens Audiologen en audiciens Alles wat u wilt weten over uw erkenning 2 Audiologen en audiciens Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen...5 De audioloog en de audicien volgens

Nadere informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Koninkrijk België TANDARTSEN. Orthodontie O Eerste aanvraag O

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Koninkrijk België TANDARTSEN. Orthodontie O Eerste aanvraag O FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Koninkrijk België TANDARTSEN Aanvraag erkenning als stagemeester-coördinator en als universitair opleidingscentrum Orthodontie O Eerste

Nadere informatie

eid in de zorg van concept tot gebruik

eid in de zorg van concept tot gebruik eid in de zorg van concept tot gebruik Prof. dr. Bart Sijnave CIO UZ Gent 7 april 2011 1 Agenda De elektronische identiteitskaart concepten De zorgketen eid in de zorg Q&A 2 2 Inhoud De elektronische identiteitskaart

Nadere informatie

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER 1997. Koninklijk besluit houdende overdracht van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium naar het Koninklijk Belgisch

Nadere informatie

Update Accute Intoxicaties Meet the Experts 3de Lage Landen Symposium Intoxicatiess

Update Accute Intoxicaties Meet the Experts 3de Lage Landen Symposium Intoxicatiess Update Acute Intoxicaties Meett the Experts 3 de Lage Landen Symposium Intoxicatiess Vrijdag 26 juni 2015 Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent G Gesponsord door: Heymans Stichtingg Organisatie onder auspiciën

Nadere informatie

AANVRAAG TOT ERKENNING OF HERNIEUWING VAN ERKENNING VAN EEN LABORATORIUM VOOR PATHOLOGISCHE-ANATOMIE

AANVRAAG TOT ERKENNING OF HERNIEUWING VAN ERKENNING VAN EEN LABORATORIUM VOOR PATHOLOGISCHE-ANATOMIE AANVRAAG TOT ERKENNING OF HERNIEUWING VAN ERKENNING VAN EEN LABORATORIUM VOOR PATHOLOGISCHE-ANATOMIE Te sturen, volledig ingevuld en ondertekend aan : FOD van Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen

Nadere informatie

2 de forum Wetenschap en Samenleving, dialoog op het vlak van drugs

2 de forum Wetenschap en Samenleving, dialoog op het vlak van drugs 2 de forum Wetenschap en Samenleving, dialoog op het vlak van drugs Het drugsaanbod in België: wat weten we? Wat zouden we moeten weten in het licht van de toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen? Dinsdag

Nadere informatie

Strijd tegen terrorisme

Strijd tegen terrorisme Strijd tegen terrorisme réf.: PEN-127 Doelgroep Magistraten van de kamers van inbeschuldigingstelling en van de raadkamers Onderzoeksrechters Magistraten van de zetel die strafrechtelijke en andere aan

Nadere informatie

RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Nota CGV nr 2005/279 Omzendbrief Bijlage 3 - Aan de geneesheren-specialisten voor inwendige geneeskunde die houder zijn van de bijzondere beroepstitel

Nadere informatie

Gezondheidszorg. Zorgtraject diabetes. Informatie voor artsen en andere zorgverleners. vzw

Gezondheidszorg. Zorgtraject diabetes. Informatie voor artsen en andere zorgverleners. vzw Gezondheidszorg Zorgtraject diabetes Informatie voor artsen en andere zorgverleners 1 vzw De diabetesverpleegkundigen van Solidariteit voor het Gezin staan voor u klaar! Zorgtraject diabetes Het zorgtraject

Nadere informatie

ehealth en interoperabiliteit

ehealth en interoperabiliteit ehealth en interoperabiliteit ehealth Implementatie Congres Michiel Sprenger Strategisch Adviseur Nationaal ICT instituut in de Zorg 1 december 2015 Ik Opgeleid als (klinisch) fysicus VUmc 1986-2008 Leidinggevend

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 OH_OC_deel 1_2017-2018 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 Het belang van het Oncologische Centrum

Nadere informatie

MANAGEMENT LUNCH Performantiemanagement en het red queen effect

MANAGEMENT LUNCH Performantiemanagement en het red queen effect MANAGEMENT LUNCH Performantiemanagement en het red queen effect Programma Vrijdag 28 oktober 2016 11:45 14:30 Gastspreker: Koen Vandenbempt De Management lunch, een bron van inspiratie Omdat we de korpschefs

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2. Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de ombudspersoon p.3

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2. Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de ombudspersoon p.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMBUDSFUNCTIE INHOUDSTAFEL Inleiding p.2 Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2 Artikel 1 Begripsomschrijving p.2 Artikel 2 Toepassingsgebied p.3 Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de

Nadere informatie

STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» DONDERDAG 28 OKTOBER AUDITORIUM ING MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL

STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» DONDERDAG 28 OKTOBER AUDITORIUM ING MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» DONDERDAG 28 OKTOBER AUDITORIUM ING MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» Samenwerking tussen de Franse en Nederlandse Ordes van Advocaten bij de Balie

Nadere informatie

1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes

1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 11 oktober 2010 1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes Het project Zoet Zwanger moet vrouwen die zwangerschapsdiabetes

Nadere informatie

Een zorgtransformatie door digitale innovatie. Jeroen Tas CEO, Healthcare Informatics.Solutions.Services

Een zorgtransformatie door digitale innovatie. Jeroen Tas CEO, Healthcare Informatics.Solutions.Services Een zorgtransformatie door digitale innovatie Jeroen Tas CEO, Healthcare Informatics.Solutions.Services Digitale technologieën Exponentiële groei in snelheid, aantal en gebruik 2 miljard mensen hebben

Nadere informatie

Ter attentie van. Wij geven u nogmaals de gegevens van onze Helpdesk mee mocht u nog verdere vragen hebben. E-mail: contactcenter@eranova.fgov.

Ter attentie van. Wij geven u nogmaals de gegevens van onze Helpdesk mee mocht u nog verdere vragen hebben. E-mail: contactcenter@eranova.fgov. Ter attentie van de hoofdgeneesheer de directeur-generaal de verantwoordelijke van de MUG-registratie UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DM/SMUREG-MUGREG/n.65_09 DATUM 30/01/2009 BIJLAGE(N) CONTACT Jean Legrand

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid SCSZ/12/212 BERAADSLAGING NR. 08/048 VAN 2 SEPTEMBER 2008, GEWIJZIGD OP 17 JULI 2012, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Afspraak bij de arts

Afspraak bij de arts Afspraak bij de arts Informatie voor patiënten en hun familie 2 Afspraak bij de arts Deze informatie werd samengesteld voor ouders, patiënten en familieleden die een afspraak hebben met een klinisch geneticus.

Nadere informatie

Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier. Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013

Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier. Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013 Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013 Even voorstellen Geneesheer master ICT Innovatie (terra nova) in healthcare, sinds

Nadere informatie

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts Update Acute Intoxicaties Meet the Experts 2de Lage Landen Symposium Intoxicaties Vrijdag 13 september 2013 Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent Gesponsord door: Heymans Stichting Organisatie onder auspiciën

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT Dit huishoudelijk reglement ligt ter inzage van de patiënten, de medewerkers van het ziekenhuis en iedere belangstellende aan het onthaal,

Nadere informatie

Lentesymposium Dienst Orthopedie

Lentesymposium Dienst Orthopedie 1 Lentesymposium Dienst Orthopedie Kan meer met minder middelen? Naar meer performantie en kwaliteit van zorg in het gezondheidssysteem Zaterdag 23 maart 2013 De Montil (Essene) Decoster Christiaan Directeur-generaal

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Over de lijnen heen. Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven

Over de lijnen heen. Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven Over de lijnen heen Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven daan.aeyels@med.kuleuven.be @daanaeyels Romeo & Julia 1929: geboren 1943: oorlogswonde 1950: trouw

Nadere informatie

FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE STATISTIEKEN VAN DE ZIEKENHUIZEN

FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE STATISTIEKEN VAN DE ZIEKENHUIZEN FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE STATISTIEKEN VAN DE ZIEKENHUIZEN Boekjaren 1997 t/m 21 Evoluties van 1991 t/m 21 1 INHOUD page.1 Waarschuwing 6.2 Technische opzichten 7 1 Ziekenhuisactiviteit 8 Aantal

Nadere informatie

Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw

Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw Inhoudsopgave: Wat is CoZo en ehealth? 1 Geïnformeerde toestemming (= Informed Consent ) 2 Hoe uw Geïnformeerde toestemming (= Informed Consent

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

UZ Leuven: zie bijlage 2 UZ Antwerpen: zie bijlage 3 UZ Brussel: zie bijlage 4

UZ Leuven: zie bijlage 2 UZ Antwerpen: zie bijlage 3 UZ Brussel: zie bijlage 4 Aanmelding voor de functie zeldzame ziekten versie d.d. 02/06/2016 validatie projectgroep d.d. 02/06/2016 goedkeuring begeleidingscomité d.d. 06/06/2016 Situering Deze procedure is gebaseerd op bestaande

Nadere informatie

DE CODE VOOR DEONTOLOGIE VAN MDEON

DE CODE VOOR DEONTOLOGIE VAN MDEON DE CODE VOOR DEONTOLOGIE VAN MDEON De interacties tussen de BEROEPSBEOEFENAARS UIT DE GEZONDHEIDSSECTOR en de industrie VAN DE GENEESMIDDELEN en van de MEDISCHE HULPMIDDELEN Deontologisch gezondheidsplatform

Nadere informatie

Zorgbeleid.be. 2 studiedagen

Zorgbeleid.be. 2 studiedagen Interuniversitaire Permanente Vorming Management en Beleid Gezondheidszorg 2 studiedagen Future of nursing: improving health, driving change Een toekomstgerichte visie op het verpleegkundig zorgdomein

Nadere informatie

Klachtenprocedure: huishoudelijk reglement ombudsdienst

Klachtenprocedure: huishoudelijk reglement ombudsdienst Klachtenprocedure: huishoudelijk reglement ombudsdienst INHOUDSTAFEL Inleiding p.2 Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2 Artikel 1 Begripsomschrijving p.2 Artikel 2 Toepassingsgebied p.3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts Update Acute Intoxicaties Meet the Experts 3 de Lage Landen Symposium Intoxicaties Vrijdag 26 juni 2015 Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent Gesponsord door: Heymans Stichting Organisatie onder auspiciën

Nadere informatie

Het elektronisch voorschrift onder de loep. Dr. Marc Moens Voorzitter Recip-e Ondervoorzitter BVAS

Het elektronisch voorschrift onder de loep. Dr. Marc Moens Voorzitter Recip-e Ondervoorzitter BVAS Het elektronisch voorschrift onder de loep Dr. Marc Moens Voorzitter Recip-e Ondervoorzitter BVAS 2. Waar staan we vandaag? 3. Besluit 2 ONBEKEND = ONBEMIND 3 Historiek 2001: Werkgroep een theoretische

Nadere informatie

ZELDZAME ZIEKTEN & WEESGENEESMIDDELEN. Een unieke uitdaging voor de kwalitatieve gezondheidszorg

ZELDZAME ZIEKTEN & WEESGENEESMIDDELEN. Een unieke uitdaging voor de kwalitatieve gezondheidszorg ZELDZAME ZIEKTEN & WEESGENEESMIDDELEN Een unieke uitdaging voor de kwalitatieve gezondheidszorg 2 ZELDZAAM, MAAR NIET UITZONDERLIJK Een ziekte is zeldzaam wanneer deze voorkomt bij niet meer dan 5 op 10.000

Nadere informatie

Time to Act: ook voor de zorg

Time to Act: ook voor de zorg Time to Act: ook voor de zorg Werkprogramma Europese Commissie De Europese Commissie heeft haar actieplan voor dit jaar vastgesteld. De zorgorganisaties en brancheverenigingen kunnen nota nemen van de

Nadere informatie

Wit-Gele Kruis gaat voor actieve gegevensdeling in ICT-gedreven zorg

Wit-Gele Kruis gaat voor actieve gegevensdeling in ICT-gedreven zorg Wit-Gele Kruis gaat voor actieve gegevensdeling in ICT-gedreven zorg Stefaan Sarens, Algemeen Directeur, Wit-Gele Kruis Antwerpen Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 1 IT als ruggengraat van de organisatie In

Nadere informatie

De applicatie ATOUM_MPG werd in 2005 uitgetest door 26 instellingen en in 2006 verder op punt gesteld.

De applicatie ATOUM_MPG werd in 2005 uitgetest door 26 instellingen en in 2006 verder op punt gesteld. DG1 - Directoraat generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Datamanagement UW BRIEF VAN UW REF. Ter attentie van ONZE REF. DM/RPMPG/n 33_07 DATUM BIJLAGE(N) CONTACT Gorissen Jean Pierre

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

European Clinical Trial Regulation: Kans voor Nederland. Annelies van Woudenberg, ClinOps-dag NVFG, 20 april 2017

European Clinical Trial Regulation: Kans voor Nederland. Annelies van Woudenberg, ClinOps-dag NVFG, 20 april 2017 European Clinical Trial Regulation: Kans voor Nederland Annelies van Woudenberg, ClinOps-dag NVFG, 20 april 2017 2 Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) Doel ECTR project In oktober 2018 is Nederland

Nadere informatie

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Traceerbaarheid van implantaten De implantaatkaart

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Traceerbaarheid van implantaten De implantaatkaart Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Traceerbaarheid van implantaten De implantaatkaart Vanessa Binamé- 13/03/15 Agenda Inleiding Traceerbaarheid van implantaten Implantaatkaart

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT DEFINIËRING VAN DE FUNCTIE, DE OPDRACHTEN EN HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE

Nadere informatie

Recessieve Overerving

Recessieve Overerving 12 Recessieve Overerving Aangepaste informatie van folders geproduceerd door Guy s and St Thomas Hospital en Londen Genetic Knowledge Park, aangepast volgens hun kwaliteitsnormen. Juli 2008 Vertaald door

Nadere informatie

Het project /03/2014. Situering van het project. Situering van het project 18/03/2014

Het project /03/2014. Situering van het project. Situering van het project 18/03/2014 Het project 1733 18/03/2014 2 Situering van het project Debatten rond oneigelijk gebruik van spoedgevallen, Huisartsen wachtdiensten steeds moeilijker te organiseren. Vooral Nacht en WE 3 Situering van

Nadere informatie

Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers.

Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers. Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers. stephen Finn - Epictura.com Antwoorden op de meest gestelde vragen over de werking van de Gerechtelijk Geneeskundige dienst

Nadere informatie

Home Sweet Home project

Home Sweet Home project Home Sweet Home project Informatiesessie voor innovatie in de socialprofitsector Donderdag 28 april 2011 In een notedop HOME SWEET HOME is een Pilot B project onder het CIP-PSP (Competitiveness and Innovation

Nadere informatie

Huisarts, Go for IT. Dr. H.Van Pottelbergh Dr. Leo Geudens

Huisarts, Go for IT. Dr. H.Van Pottelbergh Dr. Leo Geudens Huisarts, Go for IT Dr. H.Van Pottelbergh Dr. Leo Geudens Gezondheidszorg in 2020 Kwaliteit Betaalbaarheid Toegankelijkheid Continuïteit Accent op chronische zorg Integrale (horizontale) zorg Mobiliteit

Nadere informatie

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts Update Acute Intoxicaties Meet the Experts 4 de Lage Landen Symposium Intoxicaties Vrijdag 9 juni 2017 Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent Gesponsord door: Heymans Stichting Organisatie onder auspiciën

Nadere informatie

Vijfde Nationale campagne ter bevordering van de Handhygiëne (HH) in ziekenhuizen

Vijfde Nationale campagne ter bevordering van de Handhygiëne (HH) in ziekenhuizen Vijfde Nationale campagne ter bevordering van de Handhygiëne (HH) in ziekenhuizen (Resultaten pre-campagne) 2013 OD Volksgezondheid en Surveillance J Wytsmanstraat 14 1050 Brussel België www.wiv-isp.be/nsih/

Nadere informatie

EUROPA MEDICA EESV PERSMEDEDELING

EUROPA MEDICA EESV PERSMEDEDELING EUROPA MEDICA EESV PERSMEDEDELING EUROPA MEDICA EESV Page 1 of 6 EUROPA MEDICA PERSMEDEDELING 1. De oprichting van EUROPA MEDICA EESV Op 2 oktober 2001 werd het Europees Economisch Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Conferentie Eenheid van Taal

Conferentie Eenheid van Taal Conferentie Eenheid van Taal Het belang van eenduidige terminologie voor elektronische informatie-uitwisseling in de zorg Programma 30 maart 2009 Als de taal niet zuiver is, dan is hetgeen gezegd wordt

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

ERKENNING VAN DE PARAMEDISCHE BEROEPEN

ERKENNING VAN DE PARAMEDISCHE BEROEPEN ERKENNING VAN DE PARAMEDISCHE BEROEPEN DIËTISTEN Inhoudsopgave Waarom worden de diëtisten erkend?...3 Wat verstaat de wet onder een diëtist?...4 Waarom een erkenning aanvragen?...5 De erkenningscriteria...6

Nadere informatie

Centrale website zorgkwaliteit.be toont patiënten de resultaten van kwaliteitsmetingen in ziekenhuizen

Centrale website zorgkwaliteit.be toont patiënten de resultaten van kwaliteitsmetingen in ziekenhuizen PERSMEDEDELING VAN JO VANDEURZEN, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 4 juni 2015 Centrale website zorgkwaliteit.be toont patiënten de resultaten van kwaliteitsmetingen in ziekenhuizen

Nadere informatie

Complementariteit tussen federaal platform ziekenhuishygiëne en VIP2: samen voor een betere (hand)hygiëne Dr Michiel Costers BAPCOC

Complementariteit tussen federaal platform ziekenhuishygiëne en VIP2: samen voor een betere (hand)hygiëne Dr Michiel Costers BAPCOC Complementariteit tussen federaal platform ziekenhuishygiëne en VIP2: samen voor een betere (hand)hygiëne Dr Michiel Costers BAPCOC Resultaten ziekenhuisbrede indicator VIP 2 basisvereisten handhygiëne

Nadere informatie

Recessieve overerving

Recessieve overerving 12 Recessieve overerving Aangepaste informatie van folders geproduceerd door Guy s and St Thomas Hospital en Londen Genetic Knowledge Park, aangepast volgens hun kwaliteitsnormen. Januari 2008 G e s t

Nadere informatie

BijnierNET Meet Up Ihealthdag

BijnierNET Meet Up Ihealthdag BijnierNET Meet Up Ihealthdag Johan G. BEUN, coördinator Den Haag, Ministerie VWS, 26-06-2017 BijnierNET werkt zeer actief mee aan een betere informatiestructuur 1. Expertise (nulmeting gaf ons veel richting)

Nadere informatie

DO MORE FEEL BETTER LIVE LONGER. Ons businessmodel: bouwen aan vertrouwen

DO MORE FEEL BETTER LIVE LONGER. Ons businessmodel: bouwen aan vertrouwen DO MORE FEEL BETTER LIVE LONGER Ons businessmodel: bouwen aan vertrouwen Bij GSK vinden we DE MANIER WAAROP WE WERKEN NET ZO BELANGRIJK ALS WAT WE DOEN. Daarin LOPEN WE VOOROP EN ONDERSCHEIDEN WE ONS van

Nadere informatie