Het elektronisch patiëntendossier:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het elektronisch patiëntendossier:"

Transcriptie

1 Het elektronisch patiëntendossier: 15 juni 2012 welke rol voor de patiënt?

2 Inhoudstafel Verwelkoming... 1 Programma... 2 Sprekers... 4 Ons bereiken... 9

3 Verwelkoming De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) organiseert in samenwerking met de Belgische Wetenschappelijke Vereniging voor Medische Informatica (MIM) en Pro-REC een symposium over het thema: «Het elektronisch patiëntendossier: welke rol voor de patiënt?» Dankzij de ontwikkeling van gezondheidsnetwerken heeft het elektronisch delen van medische informatie tussen zorgverleners in België de laatste twee jaren belangrijke vooruitgang geboekt. Hoewel de toegang en de actieve deelname van de burger-patiënt nog embryonaal zijn in België, hebben andere Europese landen dit al uitgetest en werd soms beslist om dit op nationaal niveau te implementeren. Wat zijn de voordelen, risico s, problemen en verwachtingen van een dergelijk scenario? Welke voorwaarden zijn vereist voor de implementatie van deze geïntegreerde en innoverende aanpak in België? Op 15 juni nodigen we een aantal mensen uit die nuttige ervaringen vanuit een aantal projecten komen toelichten. Vertegenwoordigers van de zorgverleners, de patiënten en de overheid zullen tijdens twee rondetafelgesprekken hierover in debat gaan en de Belgische context toelichten. Een organisatie van de In samenwerking met Zaal Pacheco (Finance Tower) Pachecolaan, Brussel Telefoon: 0032 (0)2/

4 Programma 09u00 09u30 Onthaal en registratie Welkomstwoord Sessie 1 De patiënt rechtstreeks toegang geven tot de medische gegevens: wat verandert dat? Zweden en Engeland zijn de eerste Europese landen die beslist hebben om via wettelijke bepalingen rechtstreekse toegang te garanderen tot het elektronisch medisch dossier. De twee belangrijkste projecten die aan de basis lagen van deze beslissing zullen door onze genodigden worden toegelicht samen met de cruciale elementen die de balans in die richting hebben doen doorslaan. Ook in België zijn inmiddels besprekingen gestart over deze kwestie binnen een aantal fora en vooral binnen de gezondheidsnetwerken. Zonder de toegang tot het medisch dossier te garanderen, werden toch een aantal niet te verwaarlozen rechten verleend aan de patiënt. Twee netwerken komen hierover getuigen. Tijdens het rondetafelgesprek dat volgt op deze lezingen zullen vertegenwoordigers van artsen en patiënten in debat gaan om een antwoord te vinden op de vraag of België bereid is om in de voetsporen van de andere Europese landen te treden. 09u45 Dr. Benny Eklund (Sweden) Toegang van de patiënt tot de gegevens: «Zweden van kleinschalig en op lange termijn tot... overal en zeer binnenkort». 10u15 Dr. Mohammad Al-Ubaydli (Groot-Brittannië) «Patients know best» (patiënten weten beter) of «een door de patiënt gecontroleerd patiëntendossier is het enige middel om een geïntegreerde benadering te garanderen». 10u45 Walter Atzori, European Patient Forum (EPF) «Chain of Trust» (vertrouwensketen): belangrijkste resultaten van een Europese studie uitgevoerd door vertegenwoordigers van de verschillende gezondheidszorgactoren. 11u00 PAUZE 11u20 Dr. André Vandenberghe, RWSW (Réseau Santé Wallon) Dr. Tom Fiers, COZO (Collaboratief Zorgplatform Gent) «De plaats van de patiënt in de Belgische gezondheidsnetwerken: waar staan we?» 12u00 Rondetafelgesprek geleid door Dr. Etienne Declercq (MIM vzw), met deelname van Domus Medica, SSMG, la Ligue des Usagers des Services de Santé, het Vlaams Patiëntenplatform, de Commissie «Rechten van de patiënt» en het ehealthplatform. 12u45 LUNCH 2

5 Sessie 2 De patiënt een proactieve rol geven in het beheren van zijn ziekte: wat verandert dat? De vergrijzing van de bevolking en de snelle verandering qua levensstijl hebben geleid tot een wereldwijde toename van chronische ziektes die de leefbaarheid van onze gezondheidssystemen in het gedrang brengt. België is rechtstreeks getroffen door deze zwaarwegende evolutie. Door deze situatie moet de manier waarop de zorgverlening gebeurt opnieuw overwogen worden om te komen tot nieuwe voorstellen voor de benadering van de patiënt. Dit vereist geïntegreerde zorgmodellen waarbij de patiënten, de beroepsbeoefenaars, de zorgniveaus en de organisaties allen betrokken zijn in een gecoördineerde en samenwerkende aanpak. De rolverdeling moet dus grondig worden gewijzigd en de patiënt wordt hierbij verzocht om een proactieve rol te spelen. Klinische onderzoeksprojecten die een aantal jaren geleden werden opgestart bieden ons thans enkele bijzonder interessante resultaten. We zouden immers aan de vooravond kunnen staan van een nieuw soort geneeskunde die zowel voorspellend, preventief, gepersonaliseerd en participatief zou zijn. Twee voorbeelden van bijzonder innovatieve programma s die focussen op diabetes en longobstructie zullen tijdens deze sessie worden voorgesteld. Twee projecten gefinancierd door de Europese Commissie zullen ons een idee geven van de initiatieven die al in een aantal Europese regio s geïmplementeerd zijn. We zullen zien dat er nu ook in België initiatieven worden opgestart om aan de patiënt een meer directe rol te verlenen. Tijdens het rondetafelgesprek dat volgt na deze lezingen zullen patiënten, specialisten en eventueel financiers in debat gaan om te bekijken hoe en wanneer een geïntegreerde benadering het daglicht zou kunnen zien in België. 14u00 Dr. Albert Alonso (Spain) Nexes: Een transmuraal programma voor het aanpakken van chronische aandoeningen, gericht op de patiënt. Focus op longobstructie. 14u30 Dr. Igor Tauveron (Frankrijk) Diabetespatiënten van op afstand opvoeden en steunen: tot waar kunnen we gaan? Het voorbeeld van «Diabeo». 15u00 Dr. Eric Mertens Belgisch initiatief dat het nakomen van therapeutische aanbevelingen van de arts bevordert en het goed gebruik van medicatie aanmoedigt. 15u20 PAUZE 15u30 Dr. Benny Eklund (Zweden) en Dr. Ana M. Carriazo (Spanje) De projecten SUSTAINS II en PALANTE hebben beide tot doel de rol van de patiënt te valoriseren in de verschillende klinische configuraties. Ze worden in 14 landen (21 regio s) gevoerd. Deze nog lopende projecten zijn een barometer bij uitstek voor wat er in Europa gedaan wordt. 16u20 Rondetafelgesprek, geleid door Luc Nicolas (FOD Volksgezondheid) met de deelname van gespecialiseerde artsen, patiënten met chronische aandoeningen en vertegenwoordigers van het RIZIV en van de Verzekeringsinstellingen 17u00 Einde 3

6 Sprekers Sessie 1 - De patiënt rechtstreeks toegang geven tot de medische gegevens: wat verandert dat? 09u45 10u15 Dr. Benny Eklund (Zweden) Toegang van de patiënt tot de gegevens: «Zweden van kleinschalig en op lange termijn tot. overal en zeer binnenkort». Dr. Benny Eklund is CIO van de County Council van Uppsala in Zweden. Hij is ook betrokken bij een aantal Europese projecten. Dr. B. Eklund is voorzitter van het Nationale Zweedse Agentschap Carelinks, dat deel uitmaakt van de Werkgroep rond portaalsites bestemd voor patiënten. Dr. B. Eklund schreef artikels in verband met ehealth en hij heeft verschillende lezingen gegeven, niet alleen in Europa, maar ook in Canada en de Verenigde Staten. Dr. B. Eklund is momenteel coördinator van het Europees project EUfunded Project Sustains. Dr. Mohammad Al-Ubaydli (Groot- Brittannië) «Patients know best» (patiënten weten beter) of «een door de patiënt gecontroleerd patiëntendossier is het enige middel om een geïntegreerde benadering te garanderen». Dr. Mohammad Al-Ubaydli is de stichter en CEO van «Patients Know Best». Hij kan bogen op een ervaring van meer dan 15 jaar op het gebied van medische informatica. Hij gaf lessen geneeskunde aan de Universiteit van Cambridge, heeft gewerkt als wetenschappelijk lid in het National Institute of Health en bekleedde de functie van managementconsultant in een aantal ziekenhuizen in de VS via «The Advisory Board Company». Dr. M. Al-Ubaydli is tevens de auteur van 7 boeken, waarvan een aantal specifiek handelen over de kwestie van het patiëntendossier, zoals «A guide for clinicians and Streamlining Hospital» of ook nog «Patient Communication: Developing High Impact Patient Portals». Dr. M. Al-Ubaydli is ook als senior vorser verbonden aan de Faculteit geneeskunde van de UCL voor zijn onderzoek in verband met medische dossiers gecontroleerd door de patiënten. 4

7 10u45 11u20 Walter Atzori, European Patient Forum (EPF) «Chain of Trust» (vertrouwensketen): belangrijkste resultaten van een Europese studie uitgevoerd door vertegenwoordigers van de verschillende gezondheidszorgactoren Walter Atzori is programmaleider bij het EPF (European Patient Forum). Hij is al meerdere jaren betrokken bij verschillende Europese ehealthprojecten waar hij het standpunt vertegenwoordigt van de patiënten in verband met vitale thema s zoals acceptabiliteit, empowerment van de patiënt, identificatie en integratie van de behoeften van de gebruikers. Dr. André Vandenberghe (Réseau Santé Wallon) en Dr. Tom Fiers, COZO (Collaboratief Zorgplatform Gent) De plaats van de patiënt in de Belgische gezondheidsnetwerken: waar staan we? Dr. André Vandenberghe is arts en is gespecialiseerd in medische informatica. Hij ondersteunde 12 jaar de ontwikkeling van medische software voor de private sector (IBM, Cap Gemini, GSK), dit zowel voor ziekenhuizen als voor de primaire zorgsector, op nationaal en internationaal niveau. Sinds 2000 is hij de CIO van het CHU Charleroi. Als gerenommeerd expert in medische standaardisatie was hij van 2000 tot 2006 secretaris van de werkgroep data van de Telematica Commissie voor Gezondheid. Hij is eveneens hoofdarchitect van «het Waalse Gezondheidsnetwerk», dat hij coördineert sinds In 2011 werd hij in België verkozen tot «ehealth-persoonlijkheid van het jaar». Dr. Tom Fiers is klinisch bioloog aan het universitair ziekenhuis van Gent. (UZ Gent), dienst Hormonologie, waar hij onder meer verantwoordelijk is voor het uitwerken van het LIS-systeem voor de automatisering van het laboratorium (elektronische bestelling). Dr. T. Fiers is nauw betrokken bij de uitwerking van het elektronische patiëntendossier en hij volgt dan ook van nabij alle nationale en internationale initiatieven op het gebied van standaardisering in de gezondheidszorgsector. Dr. T. Fiers vertolkt ook een coördinerende rol bij het Collaboratief Zorgplatform Vlaanderen (vzw CoZo Vlaanderen) dat tot doel heeft een open samenwerking mogelijk te maken tussen de ziekenhuizen en de zorgverleners in het kader van een geïntegreerde transmurale zorgverlening, vooral op het gebied van ehealth. 5

8 12u00 Rondetafelgesprek geleid door Dr. Etienne Declercq (MIM vzw), met deelname van Domus Medica, SSMG, la Ligue des Usagers des Services de Santé, het Vlaams Patiëntenplatform, de Commissie «Rechten van de patiënt» en het ehealthplatform. Dr. Etienne de Clerq (MIM asbl) - Ilse Weeghmans (VVP) - Dr. Michel Vanhalewyn (SSMG) - Dr. Herwig van pottelbergh (Domus Medica) Frank Robben (ehealth Platform). Sessie 2 - De patiënt een proactieve rol geven in het beheren van zijn ziekte: wat verandert dat? 14u00 Dr. Albert Alonso (Spanje) Nexes: een transmuraal programma voor het aanpakken van chronische aandoeningen, gericht op de patiënt. Focus op longobstructie. Dr. Albert Alonso, MD (Barcelona University, 1986), PhD (Barcelona University, 1992), Postgraduate degree on Management and Organisation of Information Systems (Pompeu Fabra University, 1996). Dr. Albert Alonso is werkzaam bij de Directie «Innovatie» van de Hospital Clinic te Barcelona, waar hij verantwoordelijk is voor de eenheid Bevordering van de klinische efficiëntie dankzij de ICT- integratie. Zijn aandacht gaat vooral uit naar het definiëren, evalueren en uitwerken van nieuwe gezondheidszorgmodellen, en in het bijzonder van geïntegreerde zorgmodellen die gebruik maken van de nieuwe ICT-tools. Dr. A. Alonso werkt sinds 1997 mee aan tal van R & D projecten. Momenteel is hij de lokale vertegenwoordiger van het geïntegreerde thuiszorgproject «Homecare» en afgevaardigde van de coördinator van het project Nexes (grootschalige uitwerking van cybergezondheidsprogramma s voor chronische patiënten met comorbiditeit). Dr. A. Alonso geeft ook regelmatig lezingen aan universiteiten en hij is tevens wetenschappelijk adviseur en oprichter van «LinkcareHealth Services SL», vicevoorzitter en stichter van de Internationale Stichting voor geïntegreerde zorg en secretaris van de Catalaanse vereniging voor klinische documentatie (Catalan Society for Clinical Documentation). 6

9 14u30 Dr. Igor Tauveron (Frankrijk) Diabetespatiënten van op afstand opvoeden en steunen: tot waar kunnen we gaan? Dr. Igor Tauveron is sinds 1991 geneesheer specialist in de Endocrinologie Diabetes en stofwisselingsziektes. Hij oefent zijn beroep uit in het CHU van Clermont Ferrand, Frankrijk waar hij verantwoordelijk is voor de desbetreffende gespecialiseerde dienst. Hij is tevens professor aan de Universiteit van Auvergne. Hij verdeelt zijn beroepsactiviteiten tussen het behandelen van zeldzame endocriene aandoeningen via het door de Minister van Gezondheid erkende Competentiecentrum «Zeldzame endocriene aandoeningen» en een onderzoeksteam «Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) Université» dat onderzoek uitvoert naar de mechanismen van het ontstaan van tumoren in de bijnieren, en de diabetologie. Al heel lang oefent hij zijn beroep uit in een uitgestrekte, dunbevolkte semibergachtige streek, de Auvergne, en al heel lang is hij zich gaan interesseren voor de epidemiologische aspecten van de behandeling van diabetes. Bezorgd om de impact van de rurale kansarmoede op de behandeling van de ziekte, schrijft Professor Tauveron in samenwerking met de Regio Auvergne en het Federaal Gezondheidsagentschap een werkstuk over het belang van telegeneeskunde bij de behandeling van diabetes. Naast de zorg moet het immers mogelijk zijn om de therapeutische educatie van de patiënt te delokaliseren dank zij de innoverende technologieën. 15u00 Dr. Eric Mertens een Belgisch initiatief dat het nakomen van therapeutische aanbevelingen van de arts bevordert en het goed gebruik van medicatie aanmoedigt. Dr. Eric Mertens is dokter in de geneeskunde en medeoprichter dvice. Hij is ook uitgever van het tijdschrift «Semper Luxembourg», General Manager bij DSB Communications en consultant voor de medisch-farmaceutische sector. Voordien bekleedde hij verschillende strategische functies bij de Roularta-groep. 7

10 15u30 De projecten SUSTAINS II en PALANTE hebben beide tot doel de rol van de patiënt te valoriseren in de verschillende klinische configuraties. Ze worden in 14 landen (21 regio s) gevoerd. Deze nog lopende projecten zijn een barometer bij uitstek voor wat er in Europa gedaan wordt. Dr. Ana Maria Carriazo - PALANTE project (Spanje) Dr. A. M. Carriazo (MD en PHD in de volksgezondheid) is specialiste in de preventieve geneeskunde en de volksgezondheid. Sinds 2008 bekleedt Dr. A. Carriazo de functie van adviseur-generaal voor de gezondheidsactie bij het Secretariaat-generaal voor de Kwaliteit en de Modernisering van het Regionaal Ministerie van Gezondheid in Andalusië. Daarvoor was zij gedetacheerd bij het kabinet van de Regionale Andalusische minister van gezondheid. Momenteel staat zij in voor de coördinatie van het Europees project «PALANTE». Zij werkte samen met het Departement Preventieve geneeskunde /Sociale en Medische wetenschappen van de universiteit van Sevilla en is de auteur van tal van nationale en internationale publicaties Dr. Benny Eklund - Sustains II project (Zweden) Dr. B. Eklund is CIO van de County Council van Uppsala in Zweden. Hij was ook betrokken bij een aantal Europese projecten. Dr. B. Eklund was voorzitter van het Zweedse nationale agentschap Carelinks, dat deel uitmaakte van de werkgroep portaalsites bestemd voor patiënten. Dr. B. Eklund schreef artikels in verband met ehealth en hij heeft verschillende lezingen gegeven, niet alleen in Europa, maar ook in Canada en de Verenigde Staten. Dr. B. Eklund is momenteel coördinator van het Europees project EU-funded Project Sustains. 16u20 Rondetafelgesprek, geleid door Luc Nicolas (FOD Volksgezondheid) in samenwerking met gespecialiseerde artsen, patiënten met chronische aandoeningen en een vertegenwoordiger van het RIZIV. Luc Nicolas (FOD Volksgezondheid) Dr. Marc Bangels (RIZIV) - Jean- Marc Laasman (Socialistische mutualiteit) - Evelyne Dewez (Oxygène Mont-Godinne) - Stijn Deceukelier (Vlaamse Diabetes Vereniging) - Te bevestigen (Pneumoloog) - Te bevestigen (Diabetoloog). 8

11 Ons bereiken 15 juni 2012 Gratis deelname Simultaanvertaling (Nederlands - Frans - Engels) Inschrijving verplicht via de website Adres: Zaal Pacheco, Pachecolaan 13 te 1000 Brussel Betaalparking op 50m.: Pachecolaan 5 te 1000 Brussel Metro (lijnen 2 en 6): Halte Kruidtuin Bus en tram: Halte Kruidtuin Station Brussel Centraal of Brussel - Noord Contactpersoon: Luc Nicolas, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 0032 (0)2/ V.U. : Dr. Dirk Cuypers. Victor Hortaplein, 40 bus 10, Brussel Grafisch ontwerp: Thierry Sauvenière Copyright couverture : Japolia - Fotolia.fr 9

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw De e-huisarts : Inleiding Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw 2 3 Het ehealth-platform Federale openbare instelling met de missie - om een goed georganiseerde, onderlinge elektronische

Nadere informatie

Visum voor de sponsoring van de permanente vorming

Visum voor de sponsoring van de permanente vorming Visum voor de sponsoring van de permanente vorming DEONTOLOGISCH GEZONDHEIDSPLATFORM Gemeenschappelijk deontologisch platform De beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector en de industrie van geneesmiddelen

Nadere informatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Johan Hellings voorzitter Zorgvernieuwingsplatform ViA Ronde Tafel, Brussel, 18 februari 2013 Flanders Care Bredere kader = Gekaderd in doorbraak warme samenleving

Nadere informatie

P R O G R A M M A. 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3. Zijn we klaar voor patiënt en familie. 7de Symposium Kwaliteit en patiëntveiligheid

P R O G R A M M A. 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3. Zijn we klaar voor patiënt en familie. 7de Symposium Kwaliteit en patiëntveiligheid Fotolia P R O G R A M M A 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 7de Symposium Kwaliteit en patiëntveiligheid Zijn we klaar voor patiënt en familie empowerment? «Weten en willen is niet genoeg; toepassen en uitvoeren

Nadere informatie

Patiënten als partners:

Patiënten als partners: Patiënten als partners: Pleidooi voor verandering Alain Grijseels KPMG Advisory 12 oktober 2013 Inhoud 1. Landschap zorgverstrekking 2. Geldstromen 3. Kosten gezondheidszorg 4. Patiëntenparticipatie 5.

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 1 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in 2006 met een jaarlijks budget van 5.000.000 (3.000.000

Nadere informatie

Persbericht. - 47,6 % van de Europeanen heeft een te zwak niveau van gezondheidswijsheid

Persbericht. - 47,6 % van de Europeanen heeft een te zwak niveau van gezondheidswijsheid Persbericht Oproep tot indienen van projecten voor de «Well Done MSD Health Literacy Awards», het initiatief dat Belgische projecten ter bevordering van de gezondheidswijsheid beloont www.welldoneawards.be

Nadere informatie

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts Update Acute Intoxicaties Meet the Experts 1 ste Lage Landen Symposium Intoxicaties Vrijdag 24 juni 2011 Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent Gesponsord door: Heymans Stichting en NVKF&B Organisatie onder

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten OPROEP 2012 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in

Nadere informatie

DOP DIGITAAL ONCO PLATFORM

DOP DIGITAAL ONCO PLATFORM DOP DIGITAAL ONCO PLATFORM Samenwerking tussen Universitair Ziekenhuis Gent VZW CoZo Vlaanderen Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde Doelstellingen Educatie op maat aanbieden Een tijdige

Nadere informatie

Rondetafelgesprekken over toegang tot zorg. Vrijdag 28.03.2014. Pacheco Auditorium - Pachecolaan 13 1000 Brussel

Rondetafelgesprekken over toegang tot zorg. Vrijdag 28.03.2014. Pacheco Auditorium - Pachecolaan 13 1000 Brussel Rondetafelgesprekken over toegang tot zorg Vrijdag 28.03.2014 Pacheco Auditorium - Pachecolaan 13 1000 Brussel 1964-2014 Rondetafelgesprekken over toegang tot zorg Geachte mevrouw, mijnheer, In het kader

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Minbuza-2014.234720 Bijlage(n) fichedocument

Nadere informatie

Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving. 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care

Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving. 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving Dinsdag 8 oktober 2013 Auditorium Vrije Universiteit Amsterdam Palliative

Nadere informatie

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Interuniversitaire Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Inleiding De GSO-er (geneesheer-specialist in opleiding) in de Arbeidsgeneeskunde moet 2 jaar stage doen in een erkende stagedienst onder de begeleiding

Nadere informatie

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk TRANSCARE-pijn www.transcare.nl Transcare-pijn en de internationale onderzoeksgroep Pain in Motion organiseren een Symposium Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten

Nadere informatie

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 ZORG IN EVOLUTIE 2 ZORG IN EVOLUTIE Professioneel gestuurde zorg Hospitalocentrisme Gezondheidszorg welzijn gescheiden Nadruk acute geneeskunde Aanbodgestuurde

Nadere informatie

2 de forum Wetenschap en Samenleving, dialoog op het vlak van drugs

2 de forum Wetenschap en Samenleving, dialoog op het vlak van drugs 2 de forum Wetenschap en Samenleving, dialoog op het vlak van drugs Het drugsaanbod in België: wat weten we? Wat zouden we moeten weten in het licht van de toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen? Dinsdag

Nadere informatie

Huisartsenpeilpraktijken

Huisartsenpeilpraktijken Huisartsenpeilpraktijken Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Agentschap Zorg en Gezondheid Ministère de la Communauté française - Direction générale de la Santé Domus Medica Wetenschappelijk

Nadere informatie

Audiologen en audiciens

Audiologen en audiciens Audiologen en audiciens Alles wat u wilt weten over uw erkenning 2 Audiologen en audiciens Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen...5 De audioloog en de audicien volgens

Nadere informatie

Federaal fonds ter bestrijding van de verslavingen - oproep 2008 -

Federaal fonds ter bestrijding van de verslavingen - oproep 2008 - Federaal fonds ter bestrijding van de verslavingen - oproep 2008 - Minister Onkelinx en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zijn erg betrokken bij de problematiek van het

Nadere informatie

Mondzorg op maat voor de geriatrische patiënt met mobiele apparatuur

Mondzorg op maat voor de geriatrische patiënt met mobiele apparatuur Mondzorg op maat voor de geriatrische patiënt met mobiele apparatuur Prof. dr. Jacques Vanobbergen, prof. dr. Luc De Visschere en drs. Barbara Janssens Maatschappelijke uitdaging Vergrijzing en vergrijzing

Nadere informatie

Praktische & juridische knelpunten EMED AP Hogeschool

Praktische & juridische knelpunten EMED AP Hogeschool Praktische & juridische knelpunten EMED AP Hogeschool Willeke Dijkhoffz Projectcoördinator EMED Gastlector AP Hogeschool Directeur Juridische Zaken GZA PWO Project ( AP Hogeschool): 2010 2013 Praktische

Nadere informatie

Acceleratorprogramma en BMUC as is en to be

Acceleratorprogramma en BMUC as is en to be Acceleratorprogramma en BMUC as is en to be Informatiesessie op 20 mei 2016 Dr. Guy Buyens Algemeen directeur AZ Jan Portaels Voorzitter werkgroep ICT Zorgnet-Icuro Huidige situatie Minder dan 20% van

Nadere informatie

Update Accute Intoxicaties Meet the Experts 3de Lage Landen Symposium Intoxicatiess

Update Accute Intoxicaties Meet the Experts 3de Lage Landen Symposium Intoxicatiess Update Acute Intoxicaties Meett the Experts 3 de Lage Landen Symposium Intoxicatiess Vrijdag 26 juni 2015 Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent G Gesponsord door: Heymans Stichtingg Organisatie onder auspiciën

Nadere informatie

Dagen van de tabakologie

Dagen van de tabakologie Het tabakspreventieteam van de VRGT nodigt u uit op de eerste editie Dagen van de tabakologie 26 en 27 november 2012 Antwerp Expo De voorbije twintig jaar bouwde het tabakspreventieteam van de VRGT aan

Nadere informatie

Gezondheidszorg. Zorgtraject diabetes. Informatie voor artsen en andere zorgverleners. vzw

Gezondheidszorg. Zorgtraject diabetes. Informatie voor artsen en andere zorgverleners. vzw Gezondheidszorg Zorgtraject diabetes Informatie voor artsen en andere zorgverleners 1 vzw De diabetesverpleegkundigen van Solidariteit voor het Gezin staan voor u klaar! Zorgtraject diabetes Het zorgtraject

Nadere informatie

STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» DONDERDAG 28 OKTOBER AUDITORIUM ING MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL

STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» DONDERDAG 28 OKTOBER AUDITORIUM ING MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» DONDERDAG 28 OKTOBER AUDITORIUM ING MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» Samenwerking tussen de Franse en Nederlandse Ordes van Advocaten bij de Balie

Nadere informatie

Wat zijn feiten en cijfers rond geneesmiddelenonderzoek?

Wat zijn feiten en cijfers rond geneesmiddelenonderzoek? Deze kaart geeft een overzicht van beschikbare feiten en geneesmiddelenonderzoek. De kaart is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek, interviews en denksessies met deskundigen. Met dank aan

Nadere informatie

Brede samenwerking in de zorg, kan IT écht helpen?

Brede samenwerking in de zorg, kan IT écht helpen? Brede samenwerking in de zorg, kan IT écht helpen? Dr. M. Sprenger, Senior adviseur ICT en Innovatie, Nationaal ICT Instituut voor de zorg (Nictiz) Mentor van de opleiding Klinische Informatica Technische

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT Dit huishoudelijk reglement ligt ter inzage van de patiënten, de medewerkers van het ziekenhuis en iedere belangstellende aan het onthaal,

Nadere informatie

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts Update Acute Intoxicaties Meet the Experts 2de Lage Landen Symposium Intoxicaties Vrijdag 13 september 2013 Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent Gesponsord door: Heymans Stichting Organisatie onder auspiciën

Nadere informatie

Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen.

Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen. Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen. Dr. Y. Lievens 1,2, Dr. J. Menten 1, I. Bossuyt 1, M. Depril 1. 1 Palliatief-supportteam Dienst Gezwelziekten Universitaire Ziekenhuizen K.U.Leuven 2 Correspondentieadres

Nadere informatie

Over de lijnen heen. Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven

Over de lijnen heen. Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven Over de lijnen heen Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven daan.aeyels@med.kuleuven.be @daanaeyels Romeo & Julia 1929: geboren 1943: oorlogswonde 1950: trouw

Nadere informatie

Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier. Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013

Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier. Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013 Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013 Even voorstellen Geneesheer master ICT Innovatie (terra nova) in healthcare, sinds

Nadere informatie

FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE STATISTIEKEN VAN DE ZIEKENHUIZEN

FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE STATISTIEKEN VAN DE ZIEKENHUIZEN FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE STATISTIEKEN VAN DE ZIEKENHUIZEN Boekjaren 1997 t/m 21 Evoluties van 1991 t/m 21 1 INHOUD page.1 Waarschuwing 6.2 Technische opzichten 7 1 Ziekenhuisactiviteit 8 Aantal

Nadere informatie

ERKENNING VAN DE PARAMEDISCHE BEROEPEN

ERKENNING VAN DE PARAMEDISCHE BEROEPEN ERKENNING VAN DE PARAMEDISCHE BEROEPEN DIËTISTEN Inhoudsopgave Waarom worden de diëtisten erkend?...3 Wat verstaat de wet onder een diëtist?...4 Waarom een erkenning aanvragen?...5 De erkenningscriteria...6

Nadere informatie

Wit-Gele Kruis gaat voor actieve gegevensdeling in ICT-gedreven zorg

Wit-Gele Kruis gaat voor actieve gegevensdeling in ICT-gedreven zorg Wit-Gele Kruis gaat voor actieve gegevensdeling in ICT-gedreven zorg Stefaan Sarens, Algemeen Directeur, Wit-Gele Kruis Antwerpen Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 1 IT als ruggengraat van de organisatie In

Nadere informatie

Time to Act: ook voor de zorg

Time to Act: ook voor de zorg Time to Act: ook voor de zorg Werkprogramma Europese Commissie De Europese Commissie heeft haar actieplan voor dit jaar vastgesteld. De zorgorganisaties en brancheverenigingen kunnen nota nemen van de

Nadere informatie

De applicatie ATOUM_MPG werd in 2005 uitgetest door 26 instellingen en in 2006 verder op punt gesteld.

De applicatie ATOUM_MPG werd in 2005 uitgetest door 26 instellingen en in 2006 verder op punt gesteld. DG1 - Directoraat generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Datamanagement UW BRIEF VAN UW REF. Ter attentie van ONZE REF. DM/RPMPG/n 33_07 DATUM BIJLAGE(N) CONTACT Gorissen Jean Pierre

Nadere informatie

1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes

1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 11 oktober 2010 1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes Het project Zoet Zwanger moet vrouwen die zwangerschapsdiabetes

Nadere informatie

ZELDZAME ZIEKTEN & WEESGENEESMIDDELEN. Een unieke uitdaging voor de kwalitatieve gezondheidszorg

ZELDZAME ZIEKTEN & WEESGENEESMIDDELEN. Een unieke uitdaging voor de kwalitatieve gezondheidszorg ZELDZAME ZIEKTEN & WEESGENEESMIDDELEN Een unieke uitdaging voor de kwalitatieve gezondheidszorg 2 ZELDZAAM, MAAR NIET UITZONDERLIJK Een ziekte is zeldzaam wanneer deze voorkomt bij niet meer dan 5 op 10.000

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

Ter attentie van. Wij geven u nogmaals de gegevens van onze Helpdesk mee mocht u nog verdere vragen hebben. E-mail: contactcenter@eranova.fgov.

Ter attentie van. Wij geven u nogmaals de gegevens van onze Helpdesk mee mocht u nog verdere vragen hebben. E-mail: contactcenter@eranova.fgov. Ter attentie van de hoofdgeneesheer de directeur-generaal de verantwoordelijke van de MUG-registratie UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DM/SMUREG-MUGREG/n.65_09 DATUM 30/01/2009 BIJLAGE(N) CONTACT Jean Legrand

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid SCSZ/12/212 BERAADSLAGING NR. 08/048 VAN 2 SEPTEMBER 2008, GEWIJZIGD OP 17 JULI 2012, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Recessieve Overerving

Recessieve Overerving 12 Recessieve Overerving Aangepaste informatie van folders geproduceerd door Guy s and St Thomas Hospital en Londen Genetic Knowledge Park, aangepast volgens hun kwaliteitsnormen. Juli 2008 Vertaald door

Nadere informatie

Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers.

Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers. Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers. stephen Finn - Epictura.com Antwoorden op de meest gestelde vragen over de werking van de Gerechtelijk Geneeskundige dienst

Nadere informatie

UZ Leuven: zie bijlage 2 UZ Antwerpen: zie bijlage 3 UZ Brussel: zie bijlage 4

UZ Leuven: zie bijlage 2 UZ Antwerpen: zie bijlage 3 UZ Brussel: zie bijlage 4 Aanmelding voor de functie zeldzame ziekten versie d.d. 02/06/2016 validatie projectgroep d.d. 02/06/2016 goedkeuring begeleidingscomité d.d. 06/06/2016 Situering Deze procedure is gebaseerd op bestaande

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

DE CODE VOOR DEONTOLOGIE VAN MDEON

DE CODE VOOR DEONTOLOGIE VAN MDEON DE CODE VOOR DEONTOLOGIE VAN MDEON De interacties tussen de BEROEPSBEOEFENAARS UIT DE GEZONDHEIDSSECTOR en de industrie VAN DE GENEESMIDDELEN en van de MEDISCHE HULPMIDDELEN Deontologisch gezondheidsplatform

Nadere informatie

NIEUWSTE TOOLS IN DE THUISVERPLEGING: E-LEARNING. Wit-Gele Kruis van Vlaanderen. Kristel De Vliegher. Oostende, 24 maart 2015

NIEUWSTE TOOLS IN DE THUISVERPLEGING: E-LEARNING. Wit-Gele Kruis van Vlaanderen. Kristel De Vliegher. Oostende, 24 maart 2015 NIEUWSTE TOOLS IN DE THUISVERPLEGING: E-LEARNING Oostende, 24 maart 2015 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen Kristel De Vliegher OVERZICHT 1. Inleiding 2. Literatuurstudie 3. Onderzoek in de thuisverpleging

Nadere informatie

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts Update Acute Intoxicaties Meet the Experts 4 de Lage Landen Symposium Intoxicaties Vrijdag 9 juni 2017 Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent Gesponsord door: Heymans Stichting Organisatie onder auspiciën

Nadere informatie

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts Update Acute Intoxicaties Meet the Experts 3 de Lage Landen Symposium Intoxicaties Vrijdag 26 juni 2015 Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent Gesponsord door: Heymans Stichting Organisatie onder auspiciën

Nadere informatie

Vijfde Nationale campagne ter bevordering van de Handhygiëne (HH) in ziekenhuizen

Vijfde Nationale campagne ter bevordering van de Handhygiëne (HH) in ziekenhuizen Vijfde Nationale campagne ter bevordering van de Handhygiëne (HH) in ziekenhuizen (Resultaten pre-campagne) 2013 OD Volksgezondheid en Surveillance J Wytsmanstraat 14 1050 Brussel België www.wiv-isp.be/nsih/

Nadere informatie

Technologen medische beeldvorming

Technologen medische beeldvorming Technologen medische beeldvorming alles wat u wilt weten over uw erkenning Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De technoloog medische beeldvorming volgens de wet...

Nadere informatie

P R O G R A M M A. 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 W O R K S H O P. Informatieveiligheidsconsulenten

P R O G R A M M A. 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 W O R K S H O P. Informatieveiligheidsconsulenten P R O G R A M M A 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 W O R K S H O P Informatieveiligheidsconsulenten P R O G R A M M A 9.00 Onthaal en koffie 9.30 Inleiding : FOD Volksgezondheid 9.45 Informatieveiligheidsconsulent:

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ( )

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ( ) Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (2012-2015) Consortium SWVG KU Leuven LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy Instituut voor Sociaal Recht Dienst Jeugdgezondheidszorg HIVA, Onderzoeksinstituut

Nadere informatie

Een zorgtransformatie door digitale innovatie. Jeroen Tas CEO, Healthcare Informatics.Solutions.Services

Een zorgtransformatie door digitale innovatie. Jeroen Tas CEO, Healthcare Informatics.Solutions.Services Een zorgtransformatie door digitale innovatie Jeroen Tas CEO, Healthcare Informatics.Solutions.Services Digitale technologieën Exponentiële groei in snelheid, aantal en gebruik 2 miljard mensen hebben

Nadere informatie

4 JUNI 2007. - Wet tot wijziging van de wetgeving met het oog op de bevordering van de patiëntenmobiliteit

4 JUNI 2007. - Wet tot wijziging van de wetgeving met het oog op de bevordering van de patiëntenmobiliteit 4 JUNI 2007. - Wet tot wijziging van de wetgeving met het oog op de bevordering van de patiëntenmobiliteit BS 25/07/2007 Wet (I) 08/06/2008 - BS 16/06/2008 Wet (I) 10/12/2009 - BS 31/12/2009 Wet (I) 19/05/2010

Nadere informatie

Huisarts, Go for IT. Dr. H.Van Pottelbergh Dr. Leo Geudens

Huisarts, Go for IT. Dr. H.Van Pottelbergh Dr. Leo Geudens Huisarts, Go for IT Dr. H.Van Pottelbergh Dr. Leo Geudens Gezondheidszorg in 2020 Kwaliteit Betaalbaarheid Toegankelijkheid Continuïteit Accent op chronische zorg Integrale (horizontale) zorg Mobiliteit

Nadere informatie

PROGRAMMA 15 OKTOBER 2013 HOF VAN LIERE. Belastingconferentie. Een samenwerking tussen Universiteit Antwerpen en Tiberghien Advocaten

PROGRAMMA 15 OKTOBER 2013 HOF VAN LIERE. Belastingconferentie. Een samenwerking tussen Universiteit Antwerpen en Tiberghien Advocaten PROGRAMMA 15 OKTOBER 2013 HOF VAN LIERE Belastingconferentie Een samenwerking tussen Universiteit Antwerpen en Tiberghien Advocaten Volgende vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld, de politiek, de magistratuur,

Nadere informatie

Conferentie Eenheid van Taal

Conferentie Eenheid van Taal Conferentie Eenheid van Taal Het belang van eenduidige terminologie voor elektronische informatie-uitwisseling in de zorg Programma 30 maart 2009 Als de taal niet zuiver is, dan is hetgeen gezegd wordt

Nadere informatie

Centrale website zorgkwaliteit.be toont patiënten de resultaten van kwaliteitsmetingen in ziekenhuizen

Centrale website zorgkwaliteit.be toont patiënten de resultaten van kwaliteitsmetingen in ziekenhuizen PERSMEDEDELING VAN JO VANDEURZEN, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 4 juni 2015 Centrale website zorgkwaliteit.be toont patiënten de resultaten van kwaliteitsmetingen in ziekenhuizen

Nadere informatie

Georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen In samenwerking met Brucosport & Limcosport

Georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen In samenwerking met Brucosport & Limcosport TWEEJAARLIJKS CONGRES VOOR SPORTGENEESKUNDE & SPORTWETENSCHAPPEN Georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen In samenwerking met Brucosport & Limcosport Acute aanpak

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Farmacotherapiebeleid in de huisartsenzorg. Dokter, mag ik een recept voor...? standpunt

NHG-Standpunt. Farmacotherapiebeleid in de huisartsenzorg. Dokter, mag ik een recept voor...? standpunt NHG-Standpunt Farmacotherapiebeleid in de huisartsenzorg Dokter, mag ik een recept voor...? standpunt Schatting: jaarlijkse stijging van 11 procent voor geneesmiddelenuitgaven Andere rol voor de huisarts

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/319 van 3 augustus 2009 10/320 Van toepassing vanaf 27 juli 2009 Vervangt omzendbrief

Nadere informatie

Health Advisory Services 08-03-06

Health Advisory Services 08-03-06 Health Advisory Services 08-03-06 Oolgaardtlezing 4 maart 2008 Van Disease Management naar levensloopbegeleiding voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) Ir. W. (Wine) te Meerman MSc, Managing

Nadere informatie

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Traceerbaarheid van implantaten De implantaatkaart

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Traceerbaarheid van implantaten De implantaatkaart Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Traceerbaarheid van implantaten De implantaatkaart Vanessa Binamé- 13/03/15 Agenda Inleiding Traceerbaarheid van implantaten Implantaatkaart

Nadere informatie

EUROPA MEDICA EESV PERSMEDEDELING

EUROPA MEDICA EESV PERSMEDEDELING EUROPA MEDICA EESV PERSMEDEDELING EUROPA MEDICA EESV Page 1 of 6 EUROPA MEDICA PERSMEDEDELING 1. De oprichting van EUROPA MEDICA EESV Op 2 oktober 2001 werd het Europees Economisch Samenwerkingsverband

Nadere informatie

De middagen van het recht van het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden

De middagen van het recht van het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden De middagen van het recht van het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden o Praktische informatie Waar? Wanneer? FOD Justitie Waterloolaan 115 1000 Brussel Vrijdag 24 april 2015

Nadere informatie

NAAR EEN NIEUWE ARCHITECTUUR VOOR SOCIALE BESCHERMING IN EUROPA?

NAAR EEN NIEUWE ARCHITECTUUR VOOR SOCIALE BESCHERMING IN EUROPA? NAAR EEN NIEUWE ARCHITECTUUR VOOR SOCIALE BESCHERMING IN EUROPA? PENSIOENSTELSELS IN PERSPECTIEF (Leuven, 19-20 oktober 2001) Een Internationale Conferentie georganiseerd door het Belgische Federale Ministerie

Nadere informatie

Complementariteit tussen federaal platform ziekenhuishygiëne en VIP2: samen voor een betere (hand)hygiëne Dr Michiel Costers BAPCOC

Complementariteit tussen federaal platform ziekenhuishygiëne en VIP2: samen voor een betere (hand)hygiëne Dr Michiel Costers BAPCOC Complementariteit tussen federaal platform ziekenhuishygiëne en VIP2: samen voor een betere (hand)hygiëne Dr Michiel Costers BAPCOC Resultaten ziekenhuisbrede indicator VIP 2 basisvereisten handhygiëne

Nadere informatie

Het tweede euprevent-educap-congres Antibiotic Stewardship in de EMR

Het tweede euprevent-educap-congres Antibiotic Stewardship in de EMR Het tweede euprevent-educap-congres Antibiotic Stewardship in de EMR Wij willen u van harte uitnodigingen voor het tweede euprevent-educap-congres welke plaatsvindt op de 03.09.2014 te Vaals (NL). Het

Nadere informatie

Vormen van patiënteneducatie: wat verkiest de patiënt?

Vormen van patiënteneducatie: wat verkiest de patiënt? Vormen van patiënteneducatie: wat verkiest de patiënt? Emelien Lauwerier, PhD. T 016 375 225 E emelien.lauwerier@khleuven.be http://www.healthcareresearch.be Prevalentie van chronische ziekten in België

Nadere informatie

Nieuw verpleegkundig beroeps- en competentieprofiel

Nieuw verpleegkundig beroeps- en competentieprofiel Nieuw verpleegkundig beroeps- en competentieprofiel Daniël Schuermans Longfunctielaborant Biomedical research unit BVPV- SBIP 2015 Vrije Universiteit Brussel Organigram Verpleegkundigen beroepsverenigingen

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie Ilse Weeghmans Vlaams Patiëntenplatform vzw B.A.A.S. Congres 27 februari 2015 Neder-over-Heembeek Inhoud 1. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Wat is een

Nadere informatie

MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2013. Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector

MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2013. Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2013 Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector MASTERCLASS MEDICAL DEVICES 2013 UNAMEC nodigt u uit om in te schrijven op het concept van

Nadere informatie

Zorgvastgoed innovatief en financieel verantwoord. Fred Bisschop

Zorgvastgoed innovatief en financieel verantwoord. Fred Bisschop Zorgvastgoed innovatief en financieel verantwoord Fred Bisschop Financiering op basis van de businesscase De businesscase beslaat een lange periode en wordt door verschillende actoren bepaald Financiers

Nadere informatie

Vlaamse Diabetes Vereniging. Leidraad, gids of partner op het terrein. Diabetes. De cijfers

Vlaamse Diabetes Vereniging. Leidraad, gids of partner op het terrein. Diabetes. De cijfers Vlaamse Diabetes Vereniging Leidraad, gids of partner op het terrein Diabetes De cijfers 1 438 MIO = meer dan de hele bevolking USA 2 Diabetes in België : ook een toename Prevalentie van Diabetes Mellitus

Nadere informatie

Wat is een genetische test?

Wat is een genetische test? 12 Wat is een genetische test? Aangepaste informatie van folders geproduceerd door Guy s and St Thomas Hospital en Londen Genetic Knowledge Park, aangepast volgens hun kwaliteitsnormen. Januari 2008 Gest

Nadere informatie

Erasmus+ voor schoolonderwijs. Erasmus + KA1: Nascholingsprojecten. Key Action 1. KA1: Nascholingsprojecten - budget. KA1: Nascholingsprojecten vb.

Erasmus+ voor schoolonderwijs. Erasmus + KA1: Nascholingsprojecten. Key Action 1. KA1: Nascholingsprojecten - budget. KA1: Nascholingsprojecten vb. Erasmus+ voor onderwijs Erasmus + Erasmus + Voor onderwijs Keyaction 1: Leer voor individuen Keyaction : Samenwerking voor innovatie en goede praktijken Keyaction3: Steun voor beleidshervorming 1. Leer

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN. Naar een evidence based overleg tussen zorgverstrekker en patiënt. 21 november 2014

SAMEN KIEZEN. Naar een evidence based overleg tussen zorgverstrekker en patiënt. 21 november 2014 21 november 2014 Kiezen in overleg? Prof. dr. Chantal Van Audenhove directeur van LUCAS Kiezen in overleg? LUCAS kijkt vooruit LUCAS verbindt LUCAS onderzoekt LUCAS werkt! LUCAS kijkt vooruit Vergrijzing

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZ/10/066 BERAADSLAGING NR 10/036 VAN 18 MEI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING AAN HET EHEALTH-PLATFORM VAN EEN

Nadere informatie

Burnout bij huisartsen preventie en aanpak

Burnout bij huisartsen preventie en aanpak Burnout bij huisartsen preventie en aanpak P. Jonckheer (KCE), S. Stordeur (KCE), G. Lebeer (METICES, ULB), M. Roland (CUMG-ULB), J. De Schampheleire (TESA-VUB), M. De Troyer (METICES, ULB), N. Kacenelenbogen

Nadere informatie

Wat is een genetische test?

Wat is een genetische test? 12 Wat is een genetische test? Aangepaste informatie van folders geproduceerd door Guy s and St Thomas Hospital en Londen Genetic Knowledge Park, aangepast volgens hun kwaliteitsnormen. Juli 2008 Vertaald

Nadere informatie

Opdat we aan onze patiënten kunnen zeggen: U bent in goede handen

Opdat we aan onze patiënten kunnen zeggen: U bent in goede handen Opdat we aan onze patiënten kunnen zeggen: U bent in goede handen Preventie van zorginfecties en bestrijding van microbiële resistentie via promotie van de handhygiëne Nationale campagne 2010-2011 Conform

Nadere informatie

Hospital governance als kader voor stakeholderoverleg

Hospital governance als kader voor stakeholderoverleg Hospital governance als kader voor stakeholderoverleg 12 juni 2015 - Johan Hellings CEO AZ Delta en deeltijds docent UHasselt Waarom stakeholderoverleg? Aan uitdagingen voor ziekenhuizen geen gebrek Wezensvraag:

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

Logopedisten. Alles wat u wilt weten over uw erkenning

Logopedisten. Alles wat u wilt weten over uw erkenning Logopedisten Alles wat u wilt weten over uw erkenning Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De logopedist volgens de wet... 4 De voordelen van een erkenning... 5

Nadere informatie

Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs

Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID Wetenschapsstraat 8 B-1000 BRUSSEL Tel. 02 238 34 11 Fax 02 230 59 12 www.belspo.be Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs Projectformulier ten behoeve van

Nadere informatie

Dialoog in moeilijke tijden

Dialoog in moeilijke tijden Conferentie België Duitsland Dialoog in moeilijke tijden Arbeidsmarkten, onderwijs, sociaal partnerschap Programma 17 april 2012, 9.30 uur tot 17.30 uur Plaats van de conferentie: Egmontpaleis Kleine Zavel,

Nadere informatie

In een gezellige sfeer, kan u tijdens de lunch ervaringen uitwisselen met professionelen uit de magistratuur.

In een gezellige sfeer, kan u tijdens de lunch ervaringen uitwisselen met professionelen uit de magistratuur. Omdat we de korpschefs graag in contact brengen met andere managers die met dezelfde problemen geconfronteerd worden, organiseert het IGO halfjaarlijks zijn nieuw concept, namelijk de Management lunch.

Nadere informatie

stamcelonderzoek eiceldonatie van tot Een ethische reflectie over de vermarkting van het vrouwelijke lichaam congres

stamcelonderzoek eiceldonatie van tot Een ethische reflectie over de vermarkting van het vrouwelijke lichaam congres van stamcelonderzoek tot eiceldonatie Een ethische reflectie over de vermarkting van het vrouwelijke lichaam congres Zaterdag 8 december 2007 Hof van Liere Stadscampus Universiteit Antwerpen Op zaterdag

Nadere informatie

Nationale Campagne Safe Surgery Checklist Eerste resultaten en doelstellingen van de federale overheid

Nationale Campagne Safe Surgery Checklist Eerste resultaten en doelstellingen van de federale overheid Nationale Campagne Safe Surgery Checklist Eerste resultaten en doelstellingen van de federale overheid Stéphanie Maquoi Dr. Margareta Haelterman Louiza Van Lerberghe Dienst Acute, Chronische Zorg en Ouderenzorg

Nadere informatie

Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie

Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie I\'StJIIJTOfS mlrfhll-w'tabus [I PES (GNSEllS FIHAUX ~,m IPCF BIBF ~ IBR - IRE Tussen Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie Enerzijds, de

Nadere informatie

Een geïntegreerd zorgmodel voor abnormale moeheid: Oost-en West Vlaanderen

Een geïntegreerd zorgmodel voor abnormale moeheid: Oost-en West Vlaanderen Een geïntegreerd zorgmodel voor abnormale moeheid: Oost-en West Vlaanderen Rol van de kinesitherapeut D Hooghe Simon Axxon, Physical Therapy in Belgium CVS: Voorstel van proefproject Inleiding: 2009: KCE

Nadere informatie

Rol van BAPCOC in Belgische beleid inzake antibioticagebruik en infectiebeheersing. Dr Evelyne Van Gastel Dr Michiel Costers Norbert Eggermont

Rol van BAPCOC in Belgische beleid inzake antibioticagebruik en infectiebeheersing. Dr Evelyne Van Gastel Dr Michiel Costers Norbert Eggermont Rol van BAPCOC in Belgische beleid inzake antibioticagebruik en infectiebeheersing Dr Evelyne Van Gastel Dr Michiel Costers Norbert Eggermont "But obviously, we've got to stand with our North Korean allies."

Nadere informatie

Stuurgroep Zorgtrajecten

Stuurgroep Zorgtrajecten Aanwezig: Dr. Bossuyt Bart, Dr. Boumendil Areski, Dr. Crepel Thierry, Dr. Devriendt Ivan, Dr. Leenknegt John, Dr. Vanneste Luc, Van Den Moorter Eve (stagiair Dr. Boumendil) Verontschuldigd: Dr. Deleu Gilles,

Nadere informatie

Chromosoomtranslocaties

Chromosoomtranslocaties 12 Afdeling Genetica van het Universitair Medisch Centrum Groningen http://www.umcgenetica.nl/ Chromosoomtranslocaties Afdeling Klinische Genetica van het Leids Universitair Medisch Centrum http://www.lumc.nl/4080/

Nadere informatie