STEDENBOUWKUNDIGE INPASSING RIJN GOUWE LIJN TRACÉ LEIDEN November 2005 Deel 1: Atlas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STEDENBOUWKUNDIGE INPASSING RIJN GOUWE LIJN TRACÉ LEIDEN November 2005 Deel 1: Atlas"

Transcriptie

1 STEDENBOUWKUNDIGE INPASSING November 2005 Deel 1: Atlas RIJN AFDELING GOUWE VERKEER LIJN TRACÉ LEIDEN GEMEENTE CITYTHOUGHTS LEIDEN ARCHITECTS m

2

3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 ATLAS STEDENBOUWKUNDIGE INPASSING RUIMTELIJKE STRUCTUUR LEIDEN DEELGEBIED 1: KNOOP A4 DEELGEBIED 2: CRONESTEYN DEELGEBIED 3: BRUG RIJN-SCHIEKANAAL LAMMENSCHANS DEELGEBIED 4: LAMMENSCHANSWEG DEELGEBIED 5: KOREVAERSTRAAT DEELGEBIED 6: BREESTRAAT DEELGEBIED 7: RAPENBURG STEENSTRAAT DEELGEBIED 8: LEIDEN CS LUMC PLEIN DEELGEBIED 9: LEEUWENHOEK DEELGEBIED 10: PLESMANLAAN KNOOP A44 COLOFON

4

5 1 INLEIDING Voorlopig Ontwerp RGL tracé Leiden Medio 2004 is gestart met het opstellen van het Voorlopig Ontwerp Rijn Gouwe Lijn Tracé Leiden. Het ontwerp wordt gemaakt door Ingenieursbureau Advin, dat is geselecteerd op basis van een Europese aanbesteding. Het werk van Advin wordt begeleidt en getoetst in een vijftal taakgroepen waarin betrokken afdelingen van de gemeente en verschillende externe partijen vertegenwoordigd zijn. Het opstellen van het Voorlopig Ontwerp is verdeeld in 2 fases. In de eerste fase zijn drie varianten opgesteld. In de tweede fase is door de taakgroepen een voorkeursvariant opgesteld, die door Advin wordt uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp. Najaar 2004 werd binnen de taakgroepen geconstateerd dat er onvoldoende stedenbouwkundige inbreng was in het ontwerpproces. Het werk van ingenieursbureau Advin wordt gekenmerkt door een technische benadering. In aanvulling hierop was behoefte aan een integrale ontwerpvisie en aandacht voor de stedenbouwkundige en verkeerskundige inpassing in de stad: ruimtelijke beeld, verkeersveiligheid en de relatie met ontwikkelingen in de omgeving. De Rijn Gouwe Lijn is een belangrijk project voor de gemeente Leiden. De keuze voor een tracé over nieuw spoor dwars door de stad is erg ambitieus en gecompliceerd. De realisatie van de RGL is meer dan uitsluitend een verkeer en vervoersproject. Het project gaat primair over de verbetering van mobiliteit en bereikbaarheid maar kan daarnaast, als het goed wordt aangepakt, een grote toegevoegde waarde hebben t.a.v. stadsontwikkeling en de kwaliteit van de stedelijke ruimte. Studie Stedenbouwkundige Inpassing Om een goede stedenbouwkundige inpassing van de RGL in Leiden te bewerkstelligen wordt een integrale stedenbouwkundige studie gedaan, waarin de stedenbouwkundige en verkeerskundige randvoorwaarden en uitgangspunten t.a.v. de inpassing van het tracé in Leiden worden aangegeven. De stedenbouwkundige studie wordt uitgevoerd in een aantal stappen die zijn afgestemd op de planning van de taakgroepen en het werk van ingenieursbureau Advin. Er is gekozen voor een integrale benadering waarbij de diverse stedenbouwkundige, verkeerskundige en groentechnische randvoorwaarden en uitgangspunten op elkaar afgestemd worden. De Stedenbouwkundige Studie bestaat uit twee delen: een tekst waarin de Stedenbouwkundige Randvoorwaarden en Uitgangspunten worden vastgelegd en de atlas waarin de stedenbouwkundige analyse tekeningen en ruimtelijke illustraties gebundeld zijn. De atlas start met een stedenbouwkundige analyse op schaal van de gehele stad. Vervolgens zijn voor elk van de tien te onderscheiden deelgebieden de belangrijkste stedenbouwkundige issues weergeven in een serie analyse-kaarten (schaal 1:2.500). Tot slot wordt ingezoomd op de verschillende aandachtsplekken en knelpunten langs het tracé van de RGL (schaal 1:1000 tot 1:200). Naast de diverse kaarten en profielen worden de belangrijkste aandachtspunten in het tracé ook geïllustreerd d.m.v. 3D fotomontages. 1

6 RUIMTELIJKE STRUCTUUR LEIDEN Stedenbouwkundige Structuur Groen en Water 2

7 RUIMTELIJKE STRUCTUUR LEIDEN Pleinen Kunstwerken Infrastructuur 3

8 DEELGEBIED 1 - KNOOP A4 4

9 DEELGEBIED 1 - KNOOP A4 STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE LEGENDA bebouwing nieuw bebouwing bestaand openbaar water talud groengebied bomen RGL-tracé bomen RGL halte RGL spoor NS fietsroute nieuw plein rijksweg planvorming 0 100m 5

10 6

11 DEELGEBIED 1 - KNOOP A4 ANALYSE VERKEERSSTRUCTUUR LEGENDA auto bus RGL fiets bevoorrading kruispunt met VRI kruispunt zonder VRI m 20m 7

12 DEELGEBIED 1 - KNOOP A4 ONDERZOEK INPASSING TRANSFIRIUM EN WERKPLAATS VOORKEURSVARIANT LEIDEN LEGENDA KANTOREN bestande gebouwen bouwplan NS spoor NS perron voetgangersgebied rijweg en parkeerzone parking ramp fietspad TUNNEL WERKPLAATS RGL RGL halte groen water parkeergarage bestaande bomen VOORZIENINGEN nieuwe bomen NIEUWE BRUG TRANSFERIUM N11 NIEUW FIETSPAD GROTE POLDER m 80m 8

13 DEELGEBIED 1 - KNOOP A4 ONDERZOEK INPASSING TRANSFIRIUM EN WERKPLAATS VOORKEURSVARIANT LEIDEN LEGENDA bestande gebouwen bouwplan NS spoor NS perron voetgangersgebied rijweg en parkeerzone parking ramp fietspad RGL WERKPLAATS REMISE RGL halte groen N11 A A NIEUW FIETSPAD water parkeergarage bestaande bomen nieuwe bomen GROTE POLDER A-A m 80m 9

14 B B DEELGEBIED 1 - KNOOP A4 ONDERZOEK INPASSING TRANSFERIUM EN WERKPLAATS VARIANT 2 LEGENDA KANTOREN bestande gebouwen bouwplan NS spoor NS perron voetgangersgebied rijweg en parkeerzone parking ramp fietspad TUNNEL REMISE RGL RGL halte groen water parkeergarage bestaande bomen VOORZIENINGEN NIEUWE BRUG nieuwe bomen WERKPLAATS TRANSFERIUM N11 NIEUW FIETSPAD GROTE POLDER m 80m 10

15 DEELGEBIED 1 - KNOOP A4 ONDERZOEK INPASSING TRANSFERIUM EN WERKPLAATS VARIANT 2 VOORZIENINGEN PARKING B-B WINTER GARDEN KANTOREN PARKING VOORZIENINGEN NIEUWE BRUG B-B m 11

16 DEELGEBIED 1 - KNOOP A4 3D STUDIE VOORKEURSVARIANT m 12

17 DEELGEBIED 1 - KNOOP A4 VISUALISATIE WERKPLAATS EN REMISE VOORKEURSVARIANT m 13

18 DEELGEBIED 2 - POLDERPARK CRONESTEIN 14

19 DEELGEBIED 2 - POLDERPARK CRONESTEIN STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE LEGENDA bebouwing nieuw bebouwing bestaand openbaar water talud groengebied bomen RGL-tracé bomen RGL halte RGL spoor NS fietsroute nieuw plein rijksweg planvorming 0 100m 15

20 16

21 DEELGEBIED 2 - POLDERPARK CRONESTEIN ANALYSE VERKEERSSTRUCTUUR LEGENDA auto bus RGL fiets bevoorrading kruispunt met VRI kruispunt zonder VRI m 20m 17

22 DEELGEBIED 3 - BRUG RIJN-SCHIEKANAAL - LAMMENSCHANS 18

23 DEELGEBIED 3 - BRUG RIJN - SCHIEKANAAL - LAMMENSCHANS STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE LEGENDA bebouwing nieuw bebouwing bestaand openbaar water talud groengebied bomen RGL-tracé bomen RGL halte RGL spoor NS fietsroute nieuw plein rijksweg planvorming kruispunt simulatie nodig 0 100m 19

24 DEELGEBIED 3 - BRUG RIJN - SCHIEKANAAL - LAMMENSCHANS RUIMTELIJK BEELD m 20

25 DEELGEBIED 3 - BRUG RIJN - SCHIEKANAAL - LAMMENSCHANS ANALYSE VERKEERSSTRUCTUUR VARIANT 1 LEGENDA auto bus RGL fiets bevoorrading kruispunt met VRI kruispunt zonder VRI optie Optie fietsdoorsteek m 20m 21

26 VERBINDING naar ns station DEELGEBIED STEDENBOUWKUNDIGE 3 - LAMMENSCHANS RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN STEDENBOUWKUNDIGE INPASSING RGL LEIDEM LEIDEN STEDENBOUWKUNDIGE A RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN ROC PLEIN - VOORKEURSVARIANT LEGENDA bestande gebouwen bouwplan NS spoor NS PERRON omgeklapt naar zuidzijde NS perron voetgangersgebied rijweg en parkeerzone parking ramp R90 fietspad Q 13.9 LADEN/LOSSEN 15.7 R90 8 RGL RGL halte groen water NIEUWBOUW ROC parkeergarage 8 8 R bestaande bomen nieuwe bomen COÖRDINATEN HALTE BUS HALTE RGL R55 P:( , ) Q:( , ) R:( , ) 12.2 R55 PQ = RQ = BUS FIETS P 50 GAMMA bestaand gebouw m 22

27 DEELGEBIED 3 - LAMMENSCHANS STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN ROC PLEIN - VARIANT 2 LEGENDA bestande gebouwen bouwplan NS spoor NS PERRON omgeklapt naar zuidzijde NS perron voetgangersgebied rijweg en parkeerzone R100 parking ramp fietspad Q P FIETS VERBINDING naar ns station HALTE RGL+BUS BUS NIEUWBOUW ROC LADEN/LOSSEN FIETS R55 R50 R R105 RGL RGL halte groen water parkeergarage bestaande bomen nieuwe bomen COÖRDINATEN P:( , ) Q:( , ) R:( , ) PQ = RQ = GAMMA bestaand gebouw m 23

28 DEELGEBIED 4 - LAMMENSCHANSWEG 24

29 DEELGEBIED 4 - LAMMENSCHANSWEG STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE LEGENDA bebouwing nieuw bebouwing bestaand openbaar water talud groengebied bomen RGL-tracé bomen RGL halte RGL spoor NS fietsroute nieuw plein rijksweg planvorming kruispunt simulatie nodig 0 100m 25

30 DEELGEBIED 4 - LAMMENSCHANSWEG ANALYSE VERKEERSSTRUCTUUR VARIANT 1 LEGENDA auto bus RGL fiets bevoorrading bushalte kruispunt met VRI kruispunt zonder VRI bushalte m 20m 26

31 DEELGEBIED 4 - LAMMENSCHANSWEG ANALYSE VERKEERSSTRUCTUUR VARIANT 2 LEGENDA auto bus RGL fiets bevoorrading Bus halte kruispunt met VRI kruispunt zonder VRI Bus halte m 20m 27

32 DEELGEBIED 4 - LAMMENSCHANSWEG STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN EN UITGANGASPUNTEN VISUALISATIE LAMMENSCHANSWEG 28

33 29

34 DEELGEBIED 4 - LAMMENSCHANSWEG STEDENBOUWKUNDIGE INPASSING RGL LEIDEM REFERENTIEBEELDEN GRASBAAN Scheveningen Orleans Strasbourg Orleans m 30

35 DEELGEBIED 4 - LAMMENSCHANSWEG VISUALISATIE LAMMENSCHANSWEG m 31

36 DEELGEBIED 4 - LAMMENSCHANSWEG VARIANT 1 : JAN VAN HOUTBRUG HANDHAVEN BESTAANDE BRUG LEGENDA bestande gebouwen bouwplan NS spoor NS perron voetgangersgebied rijweg en parkeerzone parking ramp fietspad HALTE KOREVAERSTRAAT BESTAANDE JAN VAN HOUTBRUG RGL RGL halte groen water parkeergarage bestaande bomen nieuwe bomen m 32

37 DEELGEBIED 4 - LAMMENSCHANSWEG VARIANT 2 : VERBREDING JAN VAN HOUTBRUG LEGENDA bestande gebouwen bouwplan NS spoor NS perron voetgangersgebied BEHOUD OUDE PLATAAN rijweg en parkeerzone parking ramp fietspad HALTE KOREVAERSTRAAT VERBREDING JAN VAN HOUTBRUG RGL RGL halte groen water parkeergarage bestaande bomen nieuwe bomen m 33

38 DEELGEBIED 5 - KOREVAERSTRAAT 34

39 DEELGEBIED 5 - KOREVAERSTRAAT STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE LEGENDA bebouwing nieuw bebouwing bestaand openbaar water talud groengebied bomen RGL-tracé bomen RGL halte RGL spoor NS fietsroute nieuw plein rijksweg planvorming kruispunt simulatie nodig 0 100m 35

40 DEELGEBIED STEDENBOUWKUNDIGE 5 - KOREVAERSTRAAT RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN ANALYSE VERKEERSSTURCTUUR LEGENDA auto bus RGL fiets bevoorrading kruispunt met VRI kruispunt zonder VRI m 20m 36

41 DEELGEBIED 5 - KOREVAERSTRAAT INRICHTINGSSTUDIE KOREVAERSTRAAT LEGENDA bestande gebouwen bouwplan NS spoor NS perron voetgangersgebied rijweg en parkeerzone parking ramp fietspad RGL RGL halte groen water parkeergarage bestaande bomen nieuwe bomen m 20m 37

42 DEELGEBIED STEDENBOUWKUNDIGE 6 - BREESTRAAT RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN A m 38

43 DEELGEBIED 6 - BREESTRAAT STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE VOORKEURSVARIANT: MAXIMAAL ENKELSPOOR LEGENDA bebouwing nieuw bebouwing bestaand openbaar water talud groengebied bomen RGL-tracé bomen RGL halte RGL spoor NS fietsroute nieuw plein rijksweg planvorming 0 100m 39

44 DEELGEBIED 6 - BREESTRAAT PROFIELEN 40

45 DEELGEBIED 6 - BREESTRAAT ANALYSE VERKEERSSTRUCTUUR LEGENDA auto bus RGL Haarlemmerstraat Apothekersdijk Boommarkt fiets bevoorrading kruispunt met VRI kruispunt zonder VRI m 20m 41

46 STEDENBOUWKUNDIGE DEELGEBIED 6 - BREESTRAAT RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN STEDENBOUWKUNDIGE INPASSING RGL LEIDEM AINRICHTINGSSTUDIE VOORKEURSVARIANT: MAXIMAAL ENKELSPOOR AALMARKT PROJECT laden / lossen V&D C B 4.5 m 3.5 m HALTE BREESTRAAT integreren met voetgangersgebied 6.3 m 3.7 m C FIETS B A 5.5 m 2.5 m A m 42

47 STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN A LEGENDA bestande gebouwen bouwplan NS spoor NS perron FIETSENSTALLING Planvorming voetgangersgebied rijweg en parkeerzone parking ramp LAAD / LOS PLEKKEN fietspad RGL STADHUIS RGL halte groen water parkeergarage bestaande bomen D nieuwe bomen 5.4 m 3.5 m D N m 43

48 DEELGEBIED 6 - BREESTRAAT VISUALISATIE ENKELSPOOR m 44

49 DEELGEBIED 6 - BREESTRAAT BESTAANDE SITUATIE m 45

50 DEELGEBIED 6 - BREESTRAAT REFERENTIEBEELDEN HALTE Orleans Koningsplein Amsterdam Orleans IJ tram Amsterdam m 46

51 DEELGEBIED 6 - BREESTRAAT VISUALISATIE HALTE BREESTRAAT m 47

52 DEELGEBIED 6 - BREESTRAAT PROFIELEN VOORKEURSVARIANT: ENKELSPOOR m 48

53 DEELGEBIED 6 - BREESTRAAT VARIANTEN HALTE BREESTRAAT TEGENOVER ELKAAR LIGGENDE ZIJHALTES BIJ MAARSMANSTEEG 375 m 165 m 220 m VERSPRONGEN ZIJHALTES VOOR STADHUIS 375 m 235 m 150 m VERSPRONGEN ZIJHALTES VOOR STADSGEHOORZAAL 280 m 205 m 275 m 49

54 DEELGEBIED 7 - RAPENBURG - STEENSTRAAT 50

55 DEELGEBIED 7 - RAPENBURG - STEENSTRAAT STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE - VOORKEURSVARIANT: TURFMARKTLUS LEGENDA bebouwing nieuw bebouwing bestaand openbaar water talud groengebied bomen RGL-tracé bomen RGL halte RGL spoor NS fietsroute nieuw plein rijksweg planvorming 0 100m 51

56 DEELGEBIED 7 - RAPENBURG - STEENSTRAAT VOORKEURSVARIANT: TURFMARKTLUS RGL + BUS FIETS SINGEL 2e BINNENVESTGRACHT Aanpassing terras nodig FIETS RGL + BUS RIJNSBURGERBRUG RGL + BUS FIETS STATIONSPLEIN handhaven bestaande pleinrand m 52

57 LEGENDA bestande gebouwen bouwplan NS spoor NS perron voetgangersgebied rijweg en parkeerzone RGL + BUS parking ramp fietspad RGL RGL halte HALTE TURFMARKT Integreren met kade Kadeverbreding nodig groen water parkeergarage bestaande bomen HALTE BEESTENMARKT Integreren met Catwalk BLAAUWPOORTSBRUG FIETS RGL + BUS nieuwe bomen RGL + BUS BUS HALTE FIETS BORSTELBRUG BUS RGL BUS HALTE N m 53

58 DEELGEBIED 7 - RAPENBURG STEENSTRAAT STEDENBOUWKUNDIGE INPASSING RGL LEIDEM VISUALISATIE STEENSTRAAT - VOORKEURSVARIANT: TURFMARKTLUS m 54

59 DEELGEBIED 7 - RAPENBURG - STEENSTRAAT BESTAANDE SITUATIE m 55

60 DEELGEBIED 7 - RAPENBURG - STEENSTRAAT STEDENBOUWKUNDIGE INPASSING RGL LEIDEM VISUALISATIE TURFMARKTLUS m 56

61 DEELGEBIED 7 - RAPENBURG - STEENSTRAAT PROFIELEN TURFMARKT m 57

62 DEELGEBIED 8 - LEIDEN CS - LUMC PLEIN 58

63 DEELGEBIED 8 - LEIDEN CS - LUMC PLEIN STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE LEGENDA bebouwing nieuw bebouwing bestaand openbaar water talud groengebied bomen RGL-tracé bomen RGL halte RGL spoor NS fietsroute nieuw plein rijksweg planvorming 0 100m 59

64 60

65 DEELGEBIED 8 - LEIDEN CS - LUMC PLEIN ANALYSE VERKEERSSTRUCTUUR LEGENDA auto bus RGL fiets bevoorrading kruispunt met VRI kruispunt zonder VRI m 20m 61

66 DEELGEBIED 8 - LEIDEN CS - LUMC PLEIN LUMC PLEIN - VARIANT 1: HANDHAVEN ROOILIJN ZEEZIJDE LEIDEN CS LEGENDA bestande gebouwen bouwplan NS spoor NS perron voetgangersgebied POORTGEBOUW RHIJNVESTE GEBOUW INGANG PARKING ONGELIJKVLOERS C P rijweg en parkeerzone S BU parking ramp ROC NIEUWBOUW fietspad A RGL RGL halte ZEEZIJDE BESTEMMINGSPLAN groen B water parkeergarage bestaande bomen nieuwe bomen NIEUWE FIETSBRUG P C B A LUMC UTE AMBULANCE RO MEDISCHE FACULTEIT IN AANBOUW m

67 DEELGEBIED 8 - LEIDEN CS - LUMC PLEIN LUMC PLEIN - VARIANT 2: OPSCHUIVEN ROOILIJN ZEEZIJDE LEIDEN CS LEGENDA bestande gebouwen bouwplan NS spoor NS perron voetgangersgebied RHIJNVESTE GEBOUW INGANG PARKING ONGELIJKVLOERS P C POORTGEBOUW ZEEZIJDE BESTEMMINGSPLAN B A BUS ROC NIEUWBOUW rijweg en parkeerzone parking ramp fietspad RGL RGL halte groen water parkeergarage bestaande bomen nieuwe bomen NIEUWE FIETSBRUG P C B A LUMC AMBULANCE ROUTE MEDISCHE FACULTEIT IN AANBOUW m 60m 63

68 DEELGEBIED 9 - LEEUWENHOEK (SANDIFORTDREEF - EINSTEINWEG) 64

69 DEELGEBIED 9 - LEEUWENHOEK (SANDIFORTDREEF - EINSTEINWEG) STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE LEGENDA bebouwing nieuw bebouwing bestaand openbaar water talud groengebied bomen RGL-tracé bomen RGL halte RGL spoor NS fietsroute nieuw plein rijksweg planvorming 0 100m 65

70 66

71 DEELGEBIED 9 - LEEUWENHOEK (SANDIFORTDREEF - EINSTEINWEG) ANALYSE VERKEERSSTRUCTUUR LEGENDA auto bus RGL fiets bevoorrading kruispunt met VRI kruispunt zonder VRI m 20m 67

72 DEELGEBIED 10 - PLESMANLAAN - KNOOP A44 68

73 DEELGEBIED 10 - PLESMANLAAN - KNOOP A44 STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE VARIANT 1 LEGENDA bebouwing nieuw bebouwing bestaand openbaar water talud groengebied bomen RGL-tracé bomen RGL halte RGL spoor NS fietsroute nieuw plein rijksweg planvorming 0 100m 69

74 DEELGEBIED 10 - PLESMANLAAN - KNOOP A44 STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE VARIANT 2: HALTE BIJ RIJNFRONT ZUID m 20m 70

75 DEELGEBIED 10 - PLESMANLAAN - KNOOP A44 ANALYSE VERKEERSSTRUCTUUR VARIANT 2 LEGENDA auto bus RGL fiets bevoorrading kruispunt met VRI kruispunt zonder VRI Mogelijke RGL tracé bij het verplaatsen van de Tankstation m 20m 71

76 72

77 COLOFON STEDENBOUWKUNDIGE INPASSING November 2005 Afdeling Stedenbouw Mike van der Geest Afdeling Verkeer Eva Georgescku Henriette Noordhof Citythoughts Architects Bastiaan Gribling Aura Luz Melis Raffaella Mengoni Hagar Zur Joost Zuurbier 73

Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat

Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat Vormgeving entree Binnenstad De kruising van de Centrumroute met de Jan van Houtkade-Korevaarstraat is een bijzondere plek in het tracé waar extra

Nadere informatie

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013 Concept voorontwerp Jaarbeursplein 27 maart 2013 Toelichting Het Jaarbeursplein krijgt in de toekomst een complete metamorfose. De nieuwe bebouwing rondom het plein en het feit dat er geen auto's, bussen

Nadere informatie

Algemene informatie. route binnenstedelijk trace. Wat ligt nu voor?

Algemene informatie. route binnenstedelijk trace. Wat ligt nu voor? Algemene informatie route binnenstedelijk trace Wat ligt nu voor? MER / voorontwerp BP formeel ter inzage tbv zienswijzen (formele procedure ikv RO) Ontwerpdetailering ligt ter informatie voor / gelgenheid

Nadere informatie

architectuur stedenbouw landschap

architectuur stedenbouw landschap Traverse Dieren Rheden N786 Apeldoorns Kanaal N348 Projectteam Gijs Wolfs / Paul Kersten / Janneke Dries / Mieke van der Arend Opdrachtgever Gemeente Rheden / Provincie Gelderland Ontwerp 2011-2012 (realisatie

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering Lammermarkt

Kwaliteitsverbetering Lammermarkt Kwaliteitsverbetering Lammermarkt Uitgangspunten Openbare Ruimte 10 november 2014 Uitgangspunten voor het ontwerp 1. Huidige situatie 2. Beleidsstukken 3. Historische context 4. Ruimtelijk concept 5. Ruimtelijke

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij!

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij! Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad Elke dag dichterbij! Inhoud Doel van de bijeenkomst Achtergrond Toelichting op OV onderzoeken Aanpak voor ontwerpproces Hooigracht-Langegracht Overige

Nadere informatie

Stationsgebied. Toelichting Stedenbouwkundig Plan. 2 & 3 april 2013

Stationsgebied. Toelichting Stedenbouwkundig Plan. 2 & 3 april 2013 Stationsgebied Toelichting Stedenbouwkundig Plan 2 & 3 april 2013 Stedenbouwkundig plan 2010: masterplan: geen vierde kwadrant, dóór de stad 2011: variantenstudie: keuze variant Korte Autotunnel 2012:

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

B enw.nr d.d

B enw.nr d.d B enw.nr. 12.1135 d.d. 12-2-2013 Onderwerp Leiden Bio Science Park - NCB Naturalis, Leeuwenhoekpark e.o. Kennis genomen te hebben van de stand van zaken omtrent: 1. Het Leeuwenhoekpark. 2. De nieuwbouw

Nadere informatie

De nieuwe entree van Hilversum

De nieuwe entree van Hilversum De nieuwe entree van Hilversum Het stationsgebied over vijftien jaar: een waardig visitekaartje voor de Mediastad in het groen. Door de ontwikkeling van deze belangrijke entree zet Hilversum zich weer

Nadere informatie

Aanleidingen. Om welk gebied gaat het? Vastgoedprojecten. Openbare ruimte Stationsgebied west consultatieavond 29 september 2009

Aanleidingen. Om welk gebied gaat het? Vastgoedprojecten. Openbare ruimte Stationsgebied west consultatieavond 29 september 2009 Aanleidingen Nota Ruimtelijke Ordening Groei van de stad Nationaal Sleutelproject HSL Randstadspoor Verloedering omgeving Openbare ruimte Stationsgebied west consultatieavond 29 september 2009 Niets doen

Nadere informatie

Factsheets De Liemers

Factsheets De Liemers Factsheets snelfietsroute De Liemers Informatie over De Liemers, de snelfiets route tussen Arnhem en Zevenaar. 9 factsheets met infor matie, kosten en planningen. Uitgave mei 2011 Factsheets De Liemers

Nadere informatie

HOV Velsen. Hoogwaardig Openbaar Vervoer tussen Haarlem en IJmuiden. 5 oktober 2010

HOV Velsen. Hoogwaardig Openbaar Vervoer tussen Haarlem en IJmuiden. 5 oktober 2010 OV oogwaardig Openbaar Vervoer tussen aarlem en IJmuiden 5 oktober 2010 Inhoud Beschrijving OV OV in bredere context Tracé Deelprojecten Proces Communicatie Doelstelling OV et realiseren van een OV-verbinding,

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1174 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Brief aan de raad inzake Stand van Zaken Openbaar Vervoer Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De brief aan de leden van de gemeenteraad met onderwerp

Nadere informatie

TIPS: Nieuwe dia aanmaken Nieuwe Dia Voettekst Invoegen Koptekst en voettekst Overal toepassen. Pagina

TIPS: Nieuwe dia aanmaken Nieuwe Dia Voettekst Invoegen Koptekst en voettekst Overal toepassen. Pagina Pagina Presentatie Zuidasdok Resultaat gunning Zuidasdok Opzet presentatie Aanleiding Aanbesteding Zuidasdok op hoofdlijnen Eindbeeld Bouwmethode, -fasering en planning Vragen Presentatie gunning Zuidasdok

Nadere informatie

2 februari 2015. Aan Kadaster Ruimte en Advies

2 februari 2015. Aan Kadaster Ruimte en Advies 2 februari 2015 Aan Kadaster Ruimte en Advies OPBOUW PRESENTATIE Willemien Berkers, Projectleider SGA 1. FlorijnAs 2. Stationsgebied Assen en de deelprojecten 3. Architectenselectie Stationsgebouw: samenwerking

Nadere informatie

Treinhalte HwKk. Varianten 1A en 4

Treinhalte HwKk. Varianten 1A en 4 Treinhalte HwKk Varianten 1A en 4 Bestuursovereenkomst Provincie ZH - Rijnwoude Spoorverdubbeling met 4 treinen /per richting/per uur op werkdagen tot 20.00u Ambitie niveau station is niveau R-Net Prov.

Nadere informatie

1 Station Mook-Molenhoek

1 Station Mook-Molenhoek 1 Station Mook-Molenhoek station Mook-Molenhoek Opgeleverd Station Mook-Molenhoek is op 6 mei 2009 geopend aan de Maaslijn. Het station ligt op het traject Nijmegen- Roermond. Het station levert een belangrijke

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.0447 d.d. 24-04-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkeersbesluit tijdelijke herinrichting Bargelaan BESLUITEN Behoudens advies van de commissie VM 1. in te stemmen met het ontwerp-verkeersbesluit

Nadere informatie

FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN

FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN MIDDEN-ZUID EINDBEELDSTUDIE, R E S U LT A A T V E R K E N N I N G S F A S E FIETSSNELWEG ASSEN/ GRONINGEN 3 NOVEMBER 217 II. DEELGEBIED MIDDEN-ZUID 4 MIDDEN-ZUID GRONINGEN

Nadere informatie

INTEGRALE AFWEGINGSNOTITIE VERKEERSOPLOSSING knoop Zernikedreef-Sylviusweg Notitie voor de inspraak d.d. 7 september 2015

INTEGRALE AFWEGINGSNOTITIE VERKEERSOPLOSSING knoop Zernikedreef-Sylviusweg Notitie voor de inspraak d.d. 7 september 2015 INTEGRALE AFWEGINGSNOTITIE VERKEERSOPLOSSING knoop Zernikedreef-Sylviusweg Notitie voor de inspraak d.d. 7 september 2015 Inleiding In het traject om tot een voorlopig verkeersontwerp voor het Masterplan

Nadere informatie

Stedenbouwkundige ontwikkelvisie Centraal Station Nijmegen

Stedenbouwkundige ontwikkelvisie Centraal Station Nijmegen Toelichting over de presentatie: Stedenbouwkundige ontwikkelvisie Centraal Station Nijmegen Burgerronde 1 februari 2012, 18.00-19.00 uur Traianuskamer Doel: Toelichting: Informeren Presentatie Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Voorstel aan Stadsregioraad nr

Voorstel aan Stadsregioraad nr Voorstel aan Stadsregioraad nr. 2010.001 datum 1 december 2009 portefeuillehouder(s) J. Walraven beleidsterrein(en) Openbaar vervoer onderwerp Realisatie station Westervoort samenvatting voorstel De ambitie

Nadere informatie

RECONSTRUCTIE ROTONDE BROMTOL Toelichting Den Hout 7 april 2016

RECONSTRUCTIE ROTONDE BROMTOL Toelichting Den Hout 7 april 2016 Toelichting Den Hout 7 april 2016 1 Agenda 2 1. Toelichting variantenonderzoek 8 varianten 2. Probleemanalyse Beoordeling huidige situatie Beoordeling situatie 2030 t.o.v. 2015 3. Kenmerken van de varianten

Nadere informatie

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren 5 52 Verkeer 5.1 Autoverkeer Huidige situatie De verkeersstructuur van de Stationsbuurt en de Schilderswijk is historisch gegroeid, de wijken liggen ingeklemd tussen de historische grachten en het spoor.

Nadere informatie

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl Herinrichting Ooster-& Westerkade Buurtavond Juni 2016 Programma van de avond 19:15 uur: Overzicht inbreng eerste bijeenkomst 19:45 uur: Toelichting ideeschetsen 20:15 uur: Werksessie reacties en voorkeuren

Nadere informatie

Stedenbouwkundige reactie

Stedenbouwkundige reactie Stedenbouwkundige reactie 1. Stedenbouwkundige visie Stationsgebied Buitenpost Naast het voornemen voor de bouw van een passerelle over het spoor, is er ook een plan gemaakt voor de totale invulling van

Nadere informatie

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief in opdracht van en Nota van Goudse Poort Samenvatting Definitief Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten Geeresteinselaan 57 Postbus 57 3930 EB Woudenberg Telefoon (033) 286 82 11 Fax (033) 286 82 00

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle Welkom door Allart Maijers Projectmanager ZwolleSpoort Animatie 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad. rm DSO/ RIS juli 2013

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad. rm DSO/ RIS juli 2013 Gemeente Den Haag de gemeenteraad rm-2013.170 - DSO/2013.987 RIS 260735 070-353 2751 9 juli 2013 Voortgangsbericht inzake kruising Westduinweg-Zeesluisweg- Duinstraat (iv37) Op 29 maart 2013 is het initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Lammenschans. Bouwblok Lammenschansweg - Ananasweg

Lammenschans. Bouwblok Lammenschansweg - Ananasweg Lammenschans Bouwblok Lammenschansweg - Ananasweg Leiden - 7 januari 2015 Hoogbouwvisie Leiden Locatie Lammenschans 2 bestaand bestemmingsplan Luchtfoto Lammenschansweg Luchtfoto bron: Google-earth 3 T

Nadere informatie

Herinrichting Utrechtseweg Zeist. Slotsessie Ontwerp

Herinrichting Utrechtseweg Zeist. Slotsessie Ontwerp Herinrichting Utrechtseweg Zeist Slotsessie Ontwerp 18 mei 2015 1 Welkom Slotsessie ontwerp 2 Agenda Ontwerptraject tot nu toe 2 ontwerpen 2+1 varianten 2+1 2+1 en parallelstructuur 2+1 met groene noordberm

Nadere informatie

Stanleystraat - Cuperusstraat Voorontwerp en concept

Stanleystraat - Cuperusstraat Voorontwerp en concept Waarom De Stanleystraat en de Cuperusstraat zijn een onderdeel van de fietsostrade Antwerpen-Mechelen. Deze fietsostrade zorgt voor een snelle, veilige en comfortabele fietsverbinding tussen Antwerpen

Nadere informatie

Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen

Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Kardinge/Ulgersmaborg - Beijum-Zuid/Hunze-Beijum-Noord/Hunze-Groningerweg Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Donderdag 10 april 2008 Programma Opening + aanleiding Provinciesecretaris Bolding

Nadere informatie

Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11)

Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Samenvatting Ontwerpnota 3 mei 2015 Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Samenvatting Ontwerpnota Samenvatting

Nadere informatie

DE STADSCORRIDOR IN ONTWIKKELING IN BEELD GEBRACHT VERSIE STEDENBOUW GEMEENTE UTRECHT

DE STADSCORRIDOR IN ONTWIKKELING IN BEELD GEBRACHT VERSIE STEDENBOUW GEMEENTE UTRECHT DE STADSCORRIDOR IN ONTWIKKELING IN BEELD GEBRACHT VERSIE 26.09.2016 - STEDENBOUW GEMEENTE UTRECHT Stadscorridor in Masterplan CITAAT Masterplan 2003: De aanpak van het Stationsgebied is gebundeld in twee

Nadere informatie

Beoordeling toekomstvastheid verplaatsing busstation Leiden (deel 2) Eindrapport Afweging mogelijke locaties

Beoordeling toekomstvastheid verplaatsing busstation Leiden (deel 2) Eindrapport Afweging mogelijke locaties Beoordeling toekomstvastheid verplaatsing busstation Leiden (deel 2) Eindrapport Afweging mogelijke locaties Beoordeling toekomstvastheid verplaatsing busstation Leiden (deel 2) Eindrapport Afweging mogelijke

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

1Ontwikkelingsfasen bestemmingsplan Haren

1Ontwikkelingsfasen bestemmingsplan Haren 1Ontwikkelingsfasen bestemmingsplan Haren Dilgt Hemmen Essen, deelgebied 5 en 6 2003-2013 Gemeenteraad stelt beleidskaders vast voor Haren Noord Landschapsontwikkelingsplan 2003 Ontwikkelvisie Dilgt Hemmen

Nadere informatie

Weddesteeg 1 2 3 4 5 6 OV Bio Science ark Rode Loper Films Met de Rode Loper films openen de bedrijven van het Bio Science ark hun deuren! De films laten de belangrijkste stappen van medicijnontwikkeling

Nadere informatie

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing N207 Passage Leimuiden Samenwerken aan een gedragen oplossing Inhoud presentatie Corridorstudie N207 en maatregelen N207 N207 Passage Leimuiden Proces Varianten, verkeerseffecten Varianten, technische

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

Stedenbouwkundige inpassing parkeergarage Revius. Toelichting

Stedenbouwkundige inpassing parkeergarage Revius. Toelichting Stedenbouwkundige inpassing parkeergarage Revius Toelichting dsob-roi-mr april 2016 Inleiding De gemeenteraad besloot op 1 maart 2010 tot de bouw van een bovengrondse parkeergarage aan de Tesselschadestraat

Nadere informatie

Tramlijn Vlaanderen Maastricht Tweede consultatieavond. Binnenstedelijk tracé

Tramlijn Vlaanderen Maastricht Tweede consultatieavond. Binnenstedelijk tracé Tramlijn Vlaanderen Maastricht Tweede Binnenstedelijk tracé Inleiding wethouder Nuss Welkom Onze opdracht Waar staan we? Terugkoppeling eerste Doel en aanpak van van Vervolgstappen Onze opdracht 2009 2010

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte Welkom door Allart Maijers Projectmanager ZwolleSpoort Animatie 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station

Nadere informatie

RijnlandRoute. integraal ontwerp voor de stedelijke omgeving TUDelft, 8 december 2014. Bert Driesse Mark Verberkt

RijnlandRoute. integraal ontwerp voor de stedelijke omgeving TUDelft, 8 december 2014. Bert Driesse Mark Verberkt integraal ontwerp voor de stedelijke omgeving TUDelft, 8 december 2014 Bert Driesse Mark Verberkt Visualisatie A44 / Aansluiting Leiden-West, november 2014 Geschiedenis RijnlandRoute Rijkswegenplan 1968

Nadere informatie

Vervanging Steekterbrug Informatie bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer

Vervanging Steekterbrug Informatie bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer Vervanging Informatie Steekterbrug bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer Deze presentatie is toegelicht tijdens de informatieavond op 6 oktober in het stadhuis van de gemeente Alphen aan den Rijn. Vrije

Nadere informatie

situatie wpri rphs + Duinzigt Willem Royaardsplein 17 mei 2016

situatie wpri rphs + Duinzigt Willem Royaardsplein 17 mei 2016 situatie m 0 5 10 20 30 Louis Gimberglaan Louis Gimberglaan Louis Gimberglaan plattegronden Theo Mann - Bouwmeesterlaan commercieel commercieel bestaand expeditie nieuw AMERICAN PROTESTANT CHURCH kantoor

Nadere informatie

Bewonersavond inpassing route Hoogwaardig Openbaar Vervoer door Roden

Bewonersavond inpassing route Hoogwaardig Openbaar Vervoer door Roden Bewonersavond inpassing route Hoogwaardig Openbaar Vervoer door Roden Agenda 1. Welkom 2. Waar staan we in het proces 3. Wat en waarom van het HOV Erwin Stoker OVbureau Groningen-Drenthe 4. Routevarianten

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0742, d.d. 16 augustus 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkeersbesluit "Sylvius-gebied" Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. In te stemmen met het ontwerp-verkeersbesluit Sylvius-gebied

Nadere informatie

Terugkoppeling tracédeel Plesmanlaan

Terugkoppeling tracédeel Plesmanlaan Raadpleegtraject concept-voorkeursuitwerking Leidse Ring Noord Terugkoppeling tracédeel Plesmanlaan Reactie van de projectgroep Leidse Ring Noord op de opmerkingen, suggesties en vragen vanuit de klankbordgroep

Nadere informatie

Samenvatting informatie inloopavond Stadswerven Zuid 25 juni 2012

Samenvatting informatie inloopavond Stadswerven Zuid 25 juni 2012 Postadres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Projectmanagement Spuiboulevard 300 DORDRECHT www.dordrecht.nl Contactpersoon R. Domenie T 078-7704293 E rhcm.domenie@dordrecht.nl Datum 25 juni 2012 Ons kenmerk

Nadere informatie

Regiovoorstel Ruimtelijke Inpassing A15/A12

Regiovoorstel Ruimtelijke Inpassing A15/A12 Regiovoorstel Ruimtelijke Inpassing A15/A12 Inforaad, 1 oktober 2015 Regiovoorstel inpassing A15/A12 zorg doortrekking A15: - impact op leefomgeving regio heeft aandacht gevraagd voor inpassing - opdracht

Nadere informatie

Doel: Vaststelling van het bestemmingsplan Rijnlandblok en zodoende de bouw van het onderwijsgebouw mogelijk maken.

Doel: Vaststelling van het bestemmingsplan Rijnlandblok en zodoende de bouw van het onderwijsgebouw mogelijk maken. RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Stedelijke ontwikkeling Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Rijnlandblok Aanleiding: Verzoek van ROC ID College voor

Nadere informatie

CONCEPT STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP

CONCEPT STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP CONCEPT STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP Tijdens de vorige bewonersavond werden drie modellen gepresenteerd die de basis vormen van het concept stedenbouwkundig ontwerp. Aan de hand van verschillende onderwerpen,

Nadere informatie

Kerkhof van Jette Realisatie van een nieuwe groene zone Heraanleg van de De Smet de Naeyerlaan

Kerkhof van Jette Realisatie van een nieuwe groene zone Heraanleg van de De Smet de Naeyerlaan Kerkhof van Jette Realisatie van een nieuwe groene zone Heraanleg van de De Smet de Naeyerlaan Presentatie van 07 juni 2017 Presentatie Locatie Doelstellingen Presentatie van het project Nieuwe groene

Nadere informatie

Alkmaar - Openbare Ruimte Station. 18 juni 2013

Alkmaar - Openbare Ruimte Station. 18 juni 2013 Alkmaar - Openbare Ruimte Station 18 juni 2013 Hoe gaat het stationsgebied eruit zien? Centrumzijde Stationsplein en Stationsweg Het nieuwe stationsplein aan de Centrumzijde krijgt een stedelijke inrichting

Nadere informatie

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Standpunten van de kandidaat-politieke partijen, voor zover bekend. Tekst is bekort

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Toelichting proces, onderzoeken en advies Aletta Koster 11 december 2017 Open Opbouw presentatie 1. Aanleiding & doel 2. Wat is een snelle fietsroute?

Nadere informatie

herinrichting stationsgebied

herinrichting stationsgebied herinrichting stationsgebied ambities, opties & afwegingen verkeer in omgeving consequenties en gevolgen schapen kamp stations straat aansluiten en verlevendigen centrum welkom in onze stad! stations plein

Nadere informatie

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA)

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) Dienst Stadsontwikkeling 1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) RIA 5 oktober 2010 7-10-2010 1 De aanleiding Zwaar belast netwerk Ingewikkelde verkeersstromen Kwetsbaar gebied

Nadere informatie

ontwerp openbare ruimte markt proces

ontwerp openbare ruimte markt proces ontwerp openbare ruimte markt proces situatie m 0 5 10 20 30 Louis Gimberglaan Louis Gimberglaan Louis Gimberglaan plattegronden Theo Mann - Bouwmeesterlaan commercieel commercieel bestaand expeditie nieuw

Nadere informatie

Nota van zienswijzen. Omgevingsvergunning, fase 2 Sportverzamelgebouw en sportluifel Park A4

Nota van zienswijzen. Omgevingsvergunning, fase 2 Sportverzamelgebouw en sportluifel Park A4 gemeente Schiedam domein Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl Nota van zienswijzen

Nadere informatie

HO V-baan Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan 10 juli 2015 in opdracht van Bureau NegenTien

HO V-baan Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan 10 juli 2015 in opdracht van Bureau NegenTien HO V-baan Leidsch e Rijn Centrum Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan 10 juli 2015 in opdracht van Bureau NegenTien colofon Opdrachtgever: Bureau NegenTien (voormalig Projectbureau Leidsche Rijn) Postbus

Nadere informatie

Spoorzone Zwolle. Noordzijde Fietsparkeren. Fietsenkelder. Gevolgen perronverbreding. Gevolgen aanleg passerelle

Spoorzone Zwolle. Noordzijde Fietsparkeren.  Fietsenkelder. Gevolgen perronverbreding. Gevolgen aanleg passerelle Spoorzone Noordzijde Fietsparkeren sen bij het station. Er zijn nu circa 7.3 stallingsplekken voor noordkant. In 23 zijn er ongeveer 12. plekken nodig. Ruimtelijk wensbeeld De spoorzonepartners werken

Nadere informatie

Stand van zaken onderzoek Movares. Inleiding Huidige situatie Beoordelingskader De alternatieven

Stand van zaken onderzoek Movares. Inleiding Huidige situatie Beoordelingskader De alternatieven Stand van zaken onderzoek Movares Inleiding Huidige situatie Beoordelingskader De alternatieven Inleiding Movares Team van specialisten: stedenbouw & landschap, civiele i techniek, spoortechniek, wegen,

Nadere informatie

Niet alleen de bouw van een nieuw station!

Niet alleen de bouw van een nieuw station! Niet alleen de bouw van een nieuw station! Maar ook de heropwaardering van de stationsbuurt 1. Het optimaliseren van de mobiliteit in de stationsomgeving 2. Creëren van een aangename levendige stationsbuurt

Nadere informatie

5Verkeersmaatregelen versus het groen Oosterweg en omgeving - verkeersvariant A

5Verkeersmaatregelen versus het groen Oosterweg en omgeving - verkeersvariant A 20 12 Verkeersmaatregelen overige projecten (voorstellen / nader te onderzoeken) Herinrichting Accentueren kruising Fietsroute plus Nieuw fietspad Nieuwe auto verbinding Wat Herinrichting Herinrichting

Nadere informatie

Masterplan vernieuwing stationsomgeving Kortrijk Projectnota mobiliteit. versie 6

Masterplan vernieuwing stationsomgeving Kortrijk Projectnota mobiliteit. versie 6 Masterplan vernieuwing stationsomgeving Kortrijk Projectnota mobiliteit versie 6 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding en historiek 7 1.1 Historiek en doelstellingen startnota 8 1.2 Advies RMC startnota 8 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

B en W. nr d.d Onderwerp Verkeersbesluit Rivierduinen

B en W. nr d.d Onderwerp Verkeersbesluit Rivierduinen B en W. nr. 12.0612 d.d. 19-6-2012 Onderwerp Verkeersbesluit Rivierduinen Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De beantwoording van de zienswijzen ten aanzien van het verkeersbesluit Rivierduinen

Nadere informatie

Aanbesteding project A2 Maastricht ligt op koers

Aanbesteding project A2 Maastricht ligt op koers BEZOEKADRES President Rooseveltlaan 101 6224 CH Maastricht POSTADRES Postbus 1992 6201 BZ Maastricht TEL. +31 (043) 351 63 01 FAX +31 (043) 351 63 16 E-MAIL info@a2maastricht.nl INTERNET Maastricht, 28

Nadere informatie

adviseurs voor ruimtelijke ordening en stedebouw

adviseurs voor ruimtelijke ordening en stedebouw GROENZONE SPOORGEBIED HAREN adviseurs voor ruimtelijke ordening en stedebouw BESTAANDE STRUCTUUR zicht op groenssingel vanaf talud spoor overgangszone met bebouwing schouwpad tussen sloot en groensingel

Nadere informatie

Brede School Oost, Grave. Stedenbouwkundig plan en openbare ruimte

Brede School Oost, Grave. Stedenbouwkundig plan en openbare ruimte ie t a t n e s e pr 2016 6-7- Stedenbouwkundig plan en openbare ruimte Remond B r e Baselmans d e S c h o o l O(CroonenBuro5) o s t, G r a v e houtskoolschets Project Houtskoolschets Visioterrein : - opdrachtgever:

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM SEB A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: B. Er is wel overeenstemming KORTE INHOUD (GELIJKDUIDEND AAN VOORBLAD) Overeenkomst P+R terrein

Nadere informatie

Het nieuwe Park Dwingeland. Bijpraten omwonenden 28 november 2016

Het nieuwe Park Dwingeland. Bijpraten omwonenden 28 november 2016 Het nieuwe Park Dwingeland Bijpraten omwonenden 28 november 2016 Programma Proces tot nu toe: hoe zat het ook alweer? Ontwerp voor park Dwingeland / Stoekeplein Planning bestemmingsplan, aanleg nieuwe

Nadere informatie

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Plan de Remise Haarlem

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Plan de Remise Haarlem STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1259 10 januari 2017 Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Plan de Remise Haarlem Nr. 2016/144799 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

In de Eykmanlaan Visie zijn t.a.v. de openbare ruimte de volgende uitgangspunten relevant:

In de Eykmanlaan Visie zijn t.a.v. de openbare ruimte de volgende uitgangspunten relevant: Afgelopen dinsdag heb ik in de RIA een zeer korte powerpoint presenta7e gegeven waarin nu vooral met beelden wordt getoond welke consequen7es de omvang van de uitbreiding van De Gaard voor de kwaliteit

Nadere informatie

Parkeervraagstuk Stationsomgeving Maastricht. Raadscommissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit 14-05-2012

Parkeervraagstuk Stationsomgeving Maastricht. Raadscommissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit 14-05-2012 Parkeervraagstuk Stationsomgeving Maastricht Raadscommissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit 14-05-2012 Functies stationsomgeving Tramverbinding / tramhalte Busstation (circa 12 halten + bufferfunctie)

Nadere informatie

WIJKRAAD VLEUTEN DE MEERN (thema-avond Verkeer, 17 november 2014) Utrecht.nl

WIJKRAAD VLEUTEN DE MEERN (thema-avond Verkeer, 17 november 2014) Utrecht.nl WIJKRAAD VLEUTEN DE MEERN (thema-avond Verkeer, 17 november 2014) 1 Inhoud 1) Kruispunt Schoolstraat Thematerweg 2) Fietspad Ockhuizerweg Polderweg 3) Herinrichting Meernbrug 4) Aansluiting fietspad kleine

Nadere informatie

Hoezo, fietsparkeren lastig? 03/06/2016 1

Hoezo, fietsparkeren lastig? 03/06/2016 1 Hoezo, fietsparkeren lastig? 03/06/2016 1 Fietsen stallen in het stationsgebied Folkert Piersma ProRail Project manager Business unit Stations Kees Peters I Movares I Stedenbouwkundig adviseur Inhoud:

Nadere informatie

Stadsdeel Zuid. Reactie Stadsdeel Zuid op het Ambtitiedocument (Masterplan) ZuidasDok 28 november 2013

Stadsdeel Zuid. Reactie Stadsdeel Zuid op het Ambtitiedocument (Masterplan) ZuidasDok 28 november 2013 Postbus 74019 1070 BA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 252 4365 X X X z Stadsdeel Zuid Dagelijks bestuur Retouradres: Postbus 74019, 1070 BAAmsterdam College van B & W Stadhuis, Amstel 1 Postbus 202 1000

Nadere informatie

Aanvragen in Subsidieaanvraag BDU Kleine Infrastructuur 2016

Aanvragen in Subsidieaanvraag BDU Kleine Infrastructuur 2016 Algemene aspecten: Aanvragen indienen: eind 2015. Voorlopige gunning voor 1 november 2016. Uitvoering 2016/2017 Aanvragen in 2015 De Draai - Van Veenweg - Voetpad naast Van Veenweg - Knip Van Veenweg (afhankelijk

Nadere informatie

nieuwsbrief - april 2013 Spoorzone Zwolle

nieuwsbrief - april 2013 Spoorzone Zwolle nieuwsbrief - april 2013 Spoorzone Zwolle De spoorzone Zwolle: nu nog verscholen achter bussen, auto s, fietsen, hoge loopbruggen en bouwputten, maar straks de place-to-be in Zwolle. Dit gebied is een

Nadere informatie

Welkom. Vervanging bruggen Aduard en Dorkwerd

Welkom. Vervanging bruggen Aduard en Dorkwerd Welkom Vervanging bruggen Aduard en Dorkwerd Avondindeling 20:00 u. Opening en inleiding 20:05 u. Basisontwerp bruggen VSK Inleiding 20:25 u. Vragen/opmerkingen 20:35 u. Proces bruggen Aduard en Dorkwerd

Nadere informatie

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst In deze bijlage wordt nader ingegaan op het proces dat de afgelopen jaren doorlopen is om te komen tot een stedenbouwkundig

Nadere informatie

SCHOOL-THUIS ROUTE GRAVE-OOST INFORMATIEAVOND 19 APRIL 2017

SCHOOL-THUIS ROUTE GRAVE-OOST INFORMATIEAVOND 19 APRIL 2017 INFORMATIEAVOND 19 APRIL 2017 1 ONTWERP TERREININRICHTING 2 3 HERKOMST LEERLINGEN Herkomst leerlingen 4 VIJF MOGELIJKE ROUTES VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS 5 MAATREGELEN ROUTE 1: STOOFWEG EN STOOFBRUG 6

Nadere informatie

Inspiratieboek. beeldkwaliteitsplan oeververbinding Krimpen-Ridderkerk

Inspiratieboek. beeldkwaliteitsplan oeververbinding Krimpen-Ridderkerk Inspiratieboek beeldkwaliteitsplan oeververbinding Krimpen-Ridderkerk Datum 9 november 2011 Inhoud Pagina Toelichting 1 Aanpak 2 Analyse ruimte 3 Analyse verkeer 4 Integrale visie 5 Drie oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden?

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden? Reactieformulieren informatieavond Dijsselbloem/turnhal A. Planning Vraag 1 Is er duidelijkheid in de planning te geven? Activiteit Planning Opstellen Programma van eisen Juli 2014 Augustus 2014 Aanbesteding

Nadere informatie

Roosendaal - Spoorhaven

Roosendaal - Spoorhaven Roosendaal - Spoorhaven Stedenbouwkundig masterplan voor de herontwikkeling van spooremplacement en bedrijventerrein nabij het centrum van Roosendaal. Roosendaal - Spoorhaven Stedenbouwkundig masterplan

Nadere informatie

Spoorstrategie Waasland, spoorlijn Sint-Niklaas Mechelen. Station Temse, regionaal knooppunt

Spoorstrategie Waasland, spoorlijn Sint-Niklaas Mechelen. Station Temse, regionaal knooppunt Spoorstrategie Waasland, spoorlijn Sint-Niklaas Mechelen Station Temse, regionaal knooppunt Fred Van Remoortel, OV-mobiliteitsplanner overleg bewoners, pers, raadsleden.???/2016 40 jaar geleden in GVA

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Verslag Consultatiegesprek Koningin Julianaplein, Den Haag

Gemeente Den Haag. Verslag Consultatiegesprek Koningin Julianaplein, Den Haag Gemeente Den Haag Verslag Consultatiegesprek Koningin Julianaplein, Den Haag Datum: 6 juli 2015 Locatie: New Babylon Gespreksleider: Annemiek Meinen, De Beuk Organisatieadvies Verslag: Joost Zonneveld

Nadere informatie

Adviesnota. Verkeerscirculatieplan Columbiz Park

Adviesnota. Verkeerscirculatieplan Columbiz Park Adviesnota Verkeerscirculatieplan Columbiz Park Datum: 7 april 2016 Versie: 3 Status: Definitief Revisie: Afdeling(en): Team(s): i.o.m.: Steller: Afdelingsmanager: Projectleider: Wethouder: Vastgoed en

Nadere informatie

HET STATION: DE IDEALE VERKEERSMACHINE VAN DE TOEKOMST!

HET STATION: DE IDEALE VERKEERSMACHINE VAN DE TOEKOMST! HET STATION: DE IDEALE VERKEERSMACHINE VAN DE TOEKOMST! Martin Wink, Movares Auteur is werkzaam bij Movares Stephan Suiker Auteur is werkzaam bij Movares Peter de Wilde Gemeente Groningen Samenvatting

Nadere informatie

ZUID. 11 DEC. mm. provincie H 0 L L A N D. Memo. J.W.A. van Dijk. Statencommissie MKE. Paraaf U \\)\w. Voortgangsrapportage Piet Gijzenbrug

ZUID. 11 DEC. mm. provincie H 0 L L A N D. Memo. J.W.A. van Dijk. Statencommissie MKE. Paraaf U \\)\w. Voortgangsrapportage Piet Gijzenbrug i 11 DEC. mm Memo J.W.A. van Dijk Contact T 070-441 7112 F 070-441 7883 jwa.van.dijk@pzh.nl provincie H 0 L L A N D ZUID Datum 15 december 2009 Aan Statencommissie MKE Paraaf U \\)\w 0 Onderwerp Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Uitgangspunten bouw nieuwe traverse en liften station Bussum Zuid 2011

Uitgangspunten bouw nieuwe traverse en liften station Bussum Zuid 2011 Uitgangspunten bouw nieuwe traverse en liften station Bussum Zuid 2011 Versie 6: 18 februari 2011 1. Inleiding Prorail is voornemens een nieuwe traverse met liften te bouwen bij station Bussum zuid en

Nadere informatie

Halte Grubbenvorst/Greenpark Venlo locatieonderzoek

Halte Grubbenvorst/Greenpark Venlo locatieonderzoek Halte Grubbenvorst/Greenpark Venlo locatieonderzoek Dorpsraad, 7 april 2015 inhoudsopgave 1. Eisen en wensen halte 2. Locaties 1. Californische weg 2. Burgemeester van Kempenstraat 3. Sportpark 3. Vragen

Nadere informatie

Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie

Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie Impressie nieuwe HOV halte Ruimzicht aan het Osdorpplein Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie Westtangent Route en haltes STUDIO ZWAAN NOV 2016 2 Wat is de Westtangent? Volgens

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt Geachte lezer, Met deze 3 e nieuwsbrief willen we u, bewoner van Alteveer Cranevelt, verder op de hoogte brengen van de vorderingen omtrent het Masterplan van Rijnstate, locatie Arnhem. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie