De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:"

Transcriptie

1 n st Koi van 2003 n niuwjaaswns van ht bstuu, n kot atikl ov ol van ankpuntn in n vann oganisati, n n uitgbi atikl ov tatkit. n niuwsubik staat n call fo paps voo Euo confnc 2003, n bokvmling n n niuw glanc wbsit on CMM. D plnai sssi wot op 17 fbuai vzog in motl van Valk in Vught, mt als onwp oftwa Achitctuu. W inign z actionl mt n ingn opop: Blijf kopij stun. Wij agn van pocsvbtaas uit om mt n vhaal t komn on tailoing, achitctuu of -usabl softwa. Maa ook min van pocsvbtaas motn blijvn schijvn: chijf ov uw vaingn mt ht implmntn van, want is bviningn kunnn ons hlpn ons ign vak t pofssionalisn. Uw kopij voo komn Koi (vschijningsatum in maat) is wlkom tot n mt 6 maat Voo atikln, avtntis n aanmling van vnmntn voo agnaubik kunt u contact opnmn mt acti Ractionl... 1 Van ht bstuu, Ba tijn of toch gwoon niuw uitagingn?... 1 nvaianti, of: Wat bij ht ou blf... 2 Wat is achitctuu?... 2 Tug naa onz oganisatiwijzigingn Autu... 3 tatn mt? ob tatkit!... 3 nliing... 3 Ontwikklingn in Nlan... 3 Ho t statn mt?... 4 Opzt van tatkit... 4 Visi op ht softwapocs: ht ocsmol... 4 Wkn mt statkit... 5 Ho gaat ht v mt tatkit?... 5 lnai sssi 17 fbuai: oftwa Achitctuu Wkgopn... 8 Wkgop in klin oganisatis... 8 Wkgop nvoingsstatgiën... 8 Wkgop ntgal statgiën maakt oostat... 8 Wkgop Tstpocsvbting &... 9 Wkgop Mtikn... 9 Niuwsbichtn... 9 Niuw tstbok: Th Tsting actition Call fo paps Euo... 9 Evnmntnkaln... 9 Colofon Doo G Fish, tichting Wi laatst tij om zich hn kijkt, zal soms nit aan inuk ontkomn at ba tijn zijn aangbokn: watovlast, snuw n ijzl, xtm kou, oologsiging, sukkln conomi, faun onnmingn n n ging i tn on gaat aan intn gkakl (om maa ns wat t nomn). Glt at ignlijk ook voo ons ign vtouw -wlj? Gaat ht nog wl go mt in Nlan? Zo on jaawissling n vaag om zk ns bij stil t staan. Om an t ontkkn at gn nuiig antwoo t gvn is. Ht gaat nit hlmaal go, ht gaat nit hlmaal slcht, maa ht kan zk gn kwaa om ns na t nkn of ht nit ans, nit bt kan. En gacht i natuulijk nit vm bhoot t zijn voo skunign op ht gbi van vbtn. n lk gval is onz omgving stk in bwging. D conomisch tuggang hft zk in T-wl zijn spon naglatn. E won min pojctn gstat. E zijn min invstingn. E is gn bhoft m aan gootschalig, mjaig vbtpogamma s. E wot gsnn in ovha, invstingn, taivn, salaissn n ook al in wkglgnhi. Al i mnsn op bank, at kan nit m. Al i T-s in ign huis, at willn w nit m. D activititn van won gsponso oo financiël bijagn van: Cmg.nl Kza.nl Atosoigin.com Quint.nl qs-goup.nl ogti.nl

2 Daam vant onz -wl us ook inns: gn niuw CMM-tajctn m. Nauk nit m op bt, maa op min. ocsvbting mag, maa wat lvt ht op aan ict bspaingn? Cost-cutting mt 20%, at mot businss bnfit zijn van vbtn, n lifst binnn n paa wkn. Niuw molln? Alln als snll m kan won bspaa. Hlpt ook bij outsoucing? Zo n, an is ht nit intssant voo ons bijf. D uitaging waa wij als -s voo staan is om gpast antwoon t gvn in z ba tijn, nit in politik of op klimaatvaningn buitn, maa wl op vann omstanighn binnn Twl. Dat vgt vn n Baon Münchhausn -acti van onszlf: kunnn wij ons aan onz ign han uit ht moas tkkn? Motn w gaan voo n niuw aanpak? Zijn niuw molln? Kunnn wij ht tmpo van vbtpocssn omhoog bngn? Motn w ans omgaan mt vtouw molln? Wlk pioititn motn w aanbngn bij vbtingn? Ho tonn w aan at vbtn loont n inaa bijaagt aan kostnucti of pouctivititsstijging? Wllicht mot hiin la nmn, om ons s wg t wijzn. Misschin mot onz ign aanpak vbtn, m sultaatgicht won, m to-thpoint, m inspln op huiig bhoftn van makt. Gn fijnslijpij m ov ht CMM-mol, maa kijkn naa vagn naa makt, n aa vanuit n pocsgicht vbtpspctif antwoon voo cën. Latn w aa it jaa ns mt lkaa aan gaan wkn. Zoat w waamakn waa w als s voo staan: continu vbting n uitmuntn kwalitit! Namns ht -bstuu wns ik u alln n pouctif 2003 to! Doo Hans Bans Vaning is nit wg t nkn uit huiig bijfsvoing. Ht is voo n blangijk l ons vak: softwa pocs vbting is vaning van wkwijzn, vaning van stuctun, vaning van: o-hou-toch-op. Mo zijn w van vaning, twijl onz omgving ons toch vaagt t vann. n onz avispaktijk kijgn w vaak mt ht volgn poblm t makn: is al zovl van, wat is nú w aan but? Om toch sopl mt vaningn om t kunnn gaan, is ht van blang t wtn wat j ankpuntn zijn: wat blijft stabil, wat vant nit? E valt n paalll t tkkn tussn systmontwikkling n oganisationtwikkling. Maa, st vn n zijspong naa iën uit gopnthoi. Basis voo gopnthoi is ht i van invaiant tansfomati: invaiant tansfomati laat n systm ovgaan in n niuw systm at glijk is aan ht voig. Voo n vikant is n aaiing ov 90 n invaiant tansfomati: ht vikant gaat ov in zichzlf. Bij systm ontwikkling zijn w op zok naa invaiant tansfomatis wann w n pouct mt niuw functionalitit willn ontwikkln uit n bstaan pouct. Of wann w n pouctlijn willn ontwikkln. D achitctuu van ht pouct is aabij stuctuu i ovgaat in zichzlf. Bij systmontwikkling zijn invaiant vooal i isn i nit-functionl zijn: onhoubaahi, tstbaahi, tanspaanti. Ht zijn z isn i in hog mat achitctuu bpaln. Bij oganisationtwikkling zijn w op zok naa vaningn, maa ook naa i stuctun i ovgaan in zichzlf, invaiantn: wat vant nit bij vaning? Vaag bij n willkuig, succsvoll oganisativaning wat na vloop van tij nit van is n j kijgt antwoon i tugwijzn naa kn van oganisati: at wat oganisati maakt tot juist z oganisati n nit n an. Dln aavan zijn nomn n waan van oganisati: ho gaan w mt lkaa n mt buitnwl om. An ln zijn knpocssn n hun samnhang. Wat wl vant zijn oganisatischma s, takn, bvoghn, pocus, onstunn systmn; wat nit vant zijn intitit van oganisati n pocsachitctuu. Op z vaag zijn nog sts bijna vnvl antwoon t kijgn als achitctn zijn. s achitctuu aam nog n ambachtlijk vak? Nit wann w naa bijvoobl bouwkunst (lt op: nit bouwkun) kijkn. Ook aa bstaan naast isn aan samnhang tussn samnstlln ln ook isn aan uuzaamhi n lganti: nit functionl isn. Dat zou btknn at n achitctuu atgn is wat invaiant is in loop van tij. Latn w in ht vvolg aa maa vn vanuit gaan. tl at achitctuu atgn is wat invaiant is in tij n stl at at ook glt voo systmachitctuu, an hbbn ou analistn ons mooi op ht vk bn gzt oo ons systmn t latn ontwpn op basis van functionl isn. Want juist functionl isn zijn isn waavan j mag vwachtn at z nit zo n lang lvnsuu hbbn. D functionl isn lin zln tot n juist ontwp van initialisati, foutafhanling n ht juist ontwp van intn n xtn communicatipotocolln. Ho hoot n pocu call in lkaa t zittn, wlk vnthanling mchanismn zijn wl n nit togstaan, wlk maatgln t vookoming van alock zijn vplicht? D antwoon hiop won ggvn oo

3 achitct in zijn achitctuu, waam hij antwoot op isn van samnhang, lganti n tanspaanti. Hij maakt him n invulling van n waai van wijzign functionl isn moglijk. tl opniuw at achitctuu atgn is wat invaiant is in tij n stl at at ook glt voo pocsachitctuu. n onz bnaing van pocssn n pocus houn w onz klantn n onszlf sts voo at pocssn invaiant zijn voo oganisativaning. D pocus zijn afbling van pocssn op oganisati. Ht planning pocs is voo zolwk htzlf als voo ht multisit pojct; wijz van uitvoing cht vschilt hmlsb. En O/EEE pocs achitctuu is voo n softwa oganisati zlf als voo an, pocul invulling n taaktowijzing, gvat in O 9000 tmn, kan volslagn vschilln zijn. Hbbn w t makn mt oganisatiwijziging ( softwa oganisati tansfomt naa n an softwa oganisati), an blijft pocsachitctuu in stan. En van takn van ons als pocsvbtaas is an ook bstaan pocsachitctuu in kaat t bngn n in stan t houn, ho tgnstijig at ook klinkt. Daa waa pocsachitctuu tkot schit, bijvoobl bij invulling in tmn van afspakn ov uitwissling van infomati, spingn w natuulijk wl bij. Vaagt onz omgving ons om t vann, an motn w wtn wat w nit willn n nit hovn t vann. D pocsachitctuu is één van invaiantn. Onz intitit is n an invaiant. Vaag mwks in n oganisati naa n waaom zij juist bij z oganisati wkn n j vint nit-functionl isn (flxibilitit, samnhang, tanspaanti, klu n smaak) i aan oganisati gstl mogn blijvn won, ook bij vaningstajctn. Juist bij vaningstajctn. Want bij vaningstajctn hbbn w allmaal bhoft aan houvast. Hans R. Bans is opicht n ictu van Vision Consot, n onafhanklijk avisbuau at zich bzig hout mt pocsvbting gspcialis in systm ontwikkloganisatis n zogscto. Doo G Fisch, voozitt -wkgop in Klin Oganisatis oftwa ocss mpovmnt hft nog sts ht imago at ht vooal is wgglg voo got Tnhn. Ht is natuulijk waa at ht CMM oosponklijk is ontwikkl voo ht booln n vbtn van tolvancis van ht Amikaans Ministi van Dfnsi, n at zijn gn klin jongns. Ook opzt mt Bst actics li tot n fos mol: ht CMM bstijkt n omvangijk l van wat zich afsplt bij softwaontwikklaas n ikt aa tlkns passn voobln bij aan. Toch zijn in loop tij pogingn onnomn om ht mol topasbaa makn voo klin Toganisatis. Ook aa lft imms bhoft om kwalitit van ht wk n sultatn t vbtn. E zijn an ook in laatst jan volon paktijkvaingn opgaan i hbbn gli tot aanwijzingn ho to t passn bij klin T-nhn. En l van inzichtn n vaingn in Euopa is bijvoobl vastglg in ht RE-hanbok 1. Daain staan paktisch tips voo ht vbtn van T-pocssn, waam ook klin T-oganisatis uit votn kunnn. Vootbouwn aaop hft -wkgop in klin oganisatis zich gbogn ov vaag ho zo n -tajct op gang t bngn n in t ichtn. Hibij is ook kning ghoun mt nkl succsvoll tajctn bij Nlans T-bijvn. Onz vaingn n iën zijn vastglg in tatkit, waavan st vsi op 19 novmb 2002 is gpsnt tijns n plnai bijnkomst van in Utcht. Dit atikl gft nkl achtgonn bij iën uit tatkit, gaat kot in op opzt n schtst moglijkhn voo topassing, onstuning n vvolgactivititn zoals wkgop i zit. n Nlan is btkklijk snl gïntouc: bgin jan 90 avis Watts Humphy top van hilips al ov moglijkhn van, in ht bijzon ov i van CMM. hilips ontwikkl m op basis van zijn avizn n ign intnationaal opgzt pogamma, gcoöin vanuit Einhovn. Ook nkl an bijvn, vaak onl van got intnational concns, bginnn aan -pogamma s, zoals Eicsson, Hollan ignaal, Däg n AML. Mio jan 90 bgint ook NG-gop mt n CMM- 1 Th RE Hanbook: Btt, Fast, Chap oftwa Dvlopmnt in mall Oganisations; 1998, uitgav van Euops Gmnschap, BN , T bstlln via:

4 pogamma, nig tij lat gvolg oo an bankn n vzkaas. Via, in 1996 opgicht om ht -gachtgo in Nlan t stimuln, on an oo knnis- n vaingsuitwissling tussn -s uit paktijk, maa ook via n voolichtingspogamma als ET, zijn tintalln bijvn n T-s gïnfom ov ins n outs van. Op tal van plaatsn hft at gli tot vbtactivititn, maa in vl gvalln blijft ook in Nlan aazling bstaan: past CMM wl bij ons, ho motn w statn n gaat at nit tn kost van ht (bijfs-)sultaat? M it soot vaingn hft lnms aan -wkgop in klin oganisatis to gbacht hun knnis, vaing n inzichtn t bunln in n vzamling tips, waam T-oganisatis i mt willn statn aan slag kunnn: tatkit. D tatkit is vooal bstm voo klin Tnhn, van zo n 5 tot 50 softwa ontwikklaas. Dit kunnn zlfstanig T-bijvn zijn, maa ook T-aflingn binnn ansootig oganisatis, waa wl zlfstanig softwa wot ontwikkl. D vaag: Waa t bginnn mt? blijkt n hl cucial. Ht CMMantwoo: Mt vbtpuntn voo Lvl 2 gft in paktijk onvolon houvast. Dat is in paktijk vaak nog tvl voo bugttai oblmn mt softwa ontwikkling n psonl moglijkhn van klin Toganisatis. Alln al n assssmnt om uitgangssituati vast t stlln gaat moglijkhn t bovn. Bovnin hbbn vl T-oganisatis al n lijk schp bl van waa hun blangijkst knlpuntn liggn. D wkgop wil ht hoogstnoozaklijk aanikn aan klin n milgot T-nhn, ongacht of ht zlfstanig bijvn zijn of T-aflingn binnn ansootig oganisatis, i st stappn willn zttn op wg naa vbting van hun softwaontwikkling. Wlk vbtstappn zijn zinvol? Ho vookom j languig vbttajctn zon zichtbaa sultaat? Waam t bginnn? Om hiin uitkomst t bin, hft wkgop tatkit ontwikkl, waam n T-oganisati i ovwgt t bginnn mt, st stappn op wg naa vbting kan zttn. Uitaa is situati van i T-oganisati unik, maa vaing van bijvn uit wkgop hft gl at wl n zk ichting in ht vbtn is t ontkkn. Ook zijn miln n inzichtn waaaan z bijvn houvast hbbn gha. Via tatkit is gtacht z inzichtlijk t makn voo an T-bijvn. Hknba n vl vookomn poblmn zijn: En opachtgv i nit volon kan bschijvn wat hij noig hft D pojctli i nit wt hovl tij noig is voo uitvoing D ontwikklaa i m tij gbuikt an gschat, zich on got uk volt staan, nit wt wat ann on of hbbn gaan n i onbol foutn in ht pouct laat zittn D tsts i t winig tij hbbn om hun tstn voo t bin n uit t von D opachtgv i nit hft nagacht ov mani waaop hij ht sultaat wil accptn n intoucn D T-onnm i in n inloz iscussi tchtkomt mt zijn klant omat nit glv is wat w vwacht, zowl functionl als kwalitatif. D tatkit bstaat uit n st loss pocskaatn, i lk n l van n go ingicht softwaontwikklingspocs bschijvn. D omslag gft n ovzicht, n int als wgwijz naa ovig kaatn. D kaatn zijn n combinati van thoi, wlwij bst pactics n paktijkvaingn van cica 15 Nlans bijvn. Gstf is naa paktisch hantbaahi bovn vollighi. Wil mn m wtn, an wot vwzn naa lvant litatuu, i mstal ook is togpast oo btokkn bijvn zlf. Voo lk kaat, n us lk pocsstap, glt at z: n ol hft inputs hft ( bnoighn voo ht uitvon van pocsstap) voowaan aangft waaon ht pocs kan statn outputs hft (sultatn i ht pocs bhoot op t lvn) voowaan hft waaon ht pocs kan won afgslotn n lijst gft van actis i minimaal noig zijn voo uitvoing van ht pocs voozin is van aanbvlingn uit aglijks paktijk van wkgopln (incl. tips ov ingn i j bt kunt vmijn). Om kwalitatif go softwa t kunnn poucn, is ht van blang binnn n on softwaontwikkling pocssn t onknnn. oftwa ngining staat aabij uitaa cntaal, maa nit op zichzlf, omat n T-nhi alln succsvol kan zijn wann softwa ngining wot onstun oo passn managmnt activititn n lvant onstunn pocssn. Naa mning van wkgop is voo n klin T-oganisati in st instanti n bpkt aantal pocssn lvant voo ht ontwikkln van softwapouctn: Ht opstlln van quimnts, als statpunt van lk T-activitit Ht opstlln van n go n vollig pojctplan, als basis voo ht aawklijk pojctmatig wkn aan ht alisn van ht softwapouct

5 Ht onknnn n bhsbaa makn/ houn van isico s, vóó n tijns ht pojct Ht ontwpn/ alisn van ht (complt) softwa pouct (softwa ngining), at wil zggn inclusif noozaklijk ocumntati, pouctihanliingn, opliingn, tcta Ht bhsbaa makn/houn van ht pojct tijns uitvoing Ht managn van wijzigingn op quimnts n hun consquntis voo ht pojct Ht houn van viws op (l)sultatn Ht tstn van (l)pouctn, zowl binnn ht ontwikkltam als mt afnms (gbuiks èn pouctiafling) Ht plannn n uitvon van kwalititsbogn maatgln (Quality Assuanc), op pocs- n pouctnivau. D gbunl kaatn n ook ht hivoo gpsnt pocsmol suggn n volgolijkhi. naa volgn bschvn pocsstappn lkaa gltlijk op; at zgt cht nits ov volgo waain pocsstappn vbt motn won. ojctplanning Rquimnts opstlln D volgo van vbtn zal vlal oo & managn an facton won bpaal, bijvoobl: bschikbaahi van bugt n capacitit, opgtn poblmn of knlpuntn, ugnti, bijfsblang, klantnblang. Wij bvln aan t bginnn mt n kot analys van noozaak tot vbtn. Ov mani waaop on wij cht gn aanbvlingn. D mst scans of assssmnts zijn t zwaa n t uu voo klin T-oganisatis. Bovnin zijn blangijkst knlpuntn wl bkn of tamlijk nvouig t achthaln, bijvoobl via gspkkn mt klantn n/of mwks. Na zo n analys is bkn wlk pocs of wlk pocssn als st vbting bhovn. Daavoo int n qua omvang n oolooptij bpkt vbtpojct t statn. Dat vbtpocs knt in mst gvalln volgn stappn: Dtailanalys van ht bstaan pocs, mt intificati van conct vbtpuntn Opstlln vbtplan Bschikbaa stlln miln (bugt n capacitit), als bwijs van commitmnt van ht btokkn managmnt Risicomanagmnt Configuati Managmnt Uitvon van vbtactis, oo gmotiv mwks in latif kot tij t latn komn mt oplossingn n conct vbtvoostlln, i vvolgns snl won bool n gogku oo ht managmnt, zoat z al an nit als pilot kunnn won gïmplmnt nvon van vbtsultatn, oo wkwijz aan t passn, oo all btokkn mwks t infomn ov n zonoig t tainn in van wkwijz n oo in paktijk t bwakn of implmntati poblmloos plaatsvint Tnslott: Evalun van sultatn n gang van zakn tijns ht vbtn, om t booln of bikt is wat boog is, om t ln voo volgn vbtactis, om samnhang in total wkwijz t blijvn bogn n om vast t stlln wlk volgn knlpunt of vbtpunt ht bst kan won aangpakt om ht ffct van galis vbting t vstkn. Voowaa voo zo n tajct is wl at Quality ht managmnt van T-nhi zich bwust is van kansn, moglijkhn èn bpkingn van pocsvbting. Ontbkt glijk awanss bij ht managmnt, an is Tstn kans op succs stukkn klin. E kan an wl op n hl bschin schaal won gstat mt pocsvbting, maa om v t komn zulln st sultatn gbuikt motn won om ht managmnt t ovtuign van noozaak om (bpkt) t invstn in pocsvbting. ojctbhsing oftwa Engining Rviws Assuanc D wkgop is van plan tatkit v t vbtn. Daavoo is wkgop afhanklijk van inbng van gbuiks van tatkit. Ht huiig matiaal is vij vkijgbaa op wbsit van (www.stspi.nl, n an op hompag link -tatkit aanklikkn). blangstlln kan vanaf z sit afukkn makn van kaatn. E is ook nog n bpkt aantal stjs in ingbanvom bschikbaa bij coöinato van wkgop (zi ls in z koi). Daa kan mn ook tcht voo vagn ov tatkit. Ht is boling at gnn i (iën uit ) tatkit willn gbuikn, it pimai op ign kacht on. E bstaan cht moglijkhn om onstuning t kijgn:

6 Via lnam aan wkgop Via inschakling van (commciël) -consultants, zoals vml op omslag van tatkit. D st moglijkhi kan z intssant zijn voo cht stats n klin T-nhn: blangstllnn kunnn vaingn van wkgopln bnuttn oo tijns bijnkomstn hun vagn n vaingn in t bngn n z t bspkn mt wkgop. Dz iscussi lvt vaak vassn tips n iën op voo topassing in ign paktijk. D wkgop zlf pofitt ook, ooat op z wijz fback wot vkgn uit aglijks paktijk. Daam kan tatkit won bijgstl, maa ook kunnn ln zlf w van pofitn in hun paktijk. Ht is z togvog waa i lnam aan n -wkgop zo waavol maakt. Na vloop van tij zulln ingbacht vaingn lin tot n niuw vsi van tatkit. Hiin zal ook st fback van lnms aan plnai bijnkomst in novmb 2002 won vwkt. Daanaast wil wkgop bginnn aan n Vvolgkit of Doogoikit, waain pocssn n vaingn won opgnomn i wl gschikt zijn voo klin Toganisatis, maa i volgn op nu opgnomn pocssn van statkit. Dan komn ook an an managmntpocssn aan o. Blangijk aanachtspunt bij uitwking van i pocssn zal ook w zijn own scaling van pocsbschijvingn i wkn in got oganisatis, naa aglijks wklijkhi van klin T-nhn. Uitaa kan wkgop niuw inbng hibij go gbuikn, om aam ht aagvlak voo iën t vgotn. M infomati wkgop in klin oganisatis : sctais wkgop Tju Naus, tl: , - mail: Managmnt Awanss Bpaal noozaak tot vbtn i..t. bijfsblang Analys situati n stl vbtomin n vbtol vast Maak tailanalys/ assssmnt t vbtn pocs Evalu sultatn Dfini vbtpojct/ vbtplan tatkit pocskaat Wk vbtpuntn uit n vo z in Zog voo managmntsuppot, gl n capacitit n Actis Uit Kaatslcti: lug & lay

7 laats: Motl van Valk, Vught nfo: Aanmling: ctaiaat tichting tl.: , fax: mail: Mt nam tijns iscussis mt collga s vanuit an isciplins zoals wktuigbouw n lktonica, won softwa achitctn nogal ns mwaig aangkkn. Alsof, onanks ht gbuik van zlf naam, toch n an soot van achitctuu bvn wot binnn kas van softwa ontwikkling. Ht gbut nit zln at softwa ontwpn n bijbhon ocumntati oo softwa ngins als n noozaklijk kwaa won van n in bst gvalln na oplving van softwa alsnog won gschvn. D togvog waa van ht wkn aan n invstn in n ggn softwa achitctuu wot nog nit altij als zoanig van oo mil- n hog managmnt. n litatuu i laatst jan vschijnt onom it onwp wot an ook vaak n lati glg mt mat van volwassnhi waain zich ht vakgbi softwa bvint. Tijns plnai sssi, i op 17 Fbuai gplan is, won n aantal intssant voobln ggvn van goi in achitctuu-nkn n ht blang van voo softwa inusti. Ht gft ons w glgnhi om m t kijkn naa sultatn van n aantal onzokn n paktisch implmntatis van oftwa Achitctuu Ontvangst & koffi Wlkomstwoo n mlingn oftwa Achitctu fom a Businss spctiv, Fank van n Bk (AtosOigin) ocsvbting voo achitctuupocssn, Raymon lot (CGEY) auz mt boojs pak s Con, Nobt Huijz (Oina) R-usabl Achitctu ynthsis, Eic Bugs (CMG) luiting, mt glgnhi tot napatn o f t w a o c s s mpovmnt o f t w a o c s s Opliingspogamma - Voojaa 2003 E ntouction to th CMM v1.1 E/W/D/ Tim Kass n imon oo, januai, mi Avanc Rquimnts pcification Tom Gilb n imon oo, maat Evolutionay ojct Managmnt Tom Gilb n imon oo, maat ntllignt oftwa nspction Tom Gilb n imon oo, maat Kwalitit op Tij, Nils Malotaux, 27 maat uppot Dinstn Assssmnts: AFA, CBA-, CAM, CMM()-Light CMM() Expinc n-hous taining voo all CMM() KA s Taining EVO, inc-2 Founation & actition ojct Rscu (EVO) implmntati suppot mplmntati pojct managmnt EVO & inc-2 mplmntati Knnismanagmnt Wokshop moati Tambuiling & Coaching Cususinfomati & gistati, CMM-Bows, slf-assssmnt tools: Tl:

8 Na ht afonn n psntn van tatkit bkt voo wkgop in klin oganisatis n niuw pio aan. Om t vookomn at w in n post-livy ip tchtkomn, zijn al w niuw bijnkomstn gplan. En zijn w niuw iën naa bovn aan ht boln om aan slag t gaan. Dz iën zulln op stvolgn bijnkomst won gon n omgzt in n wkplan voo Daana gaan w aan slag om z uit t wkn, mt nauk op paktisch topassing bij lnmn klin oganisatis. Daanaast vwkn w actis op tatkit, n makn w n plan om t komn mt n uitbiing, on wktitl: Doogoikit. D wkgop kan altij, us ook ht komn jaa, niuw ln gbuikn. Vooal ln afkomstig uit klin oganisatis, i binnn wkgop op n infoml wijz hun situati kunnn totsn aan paktijkvaingn van ann. Kom halv ns vijblijvn knnismakn tijns n of tw bijnkomstn. D bijnkomstn in 2003 zijn (voolopig) gplan op: insag 11 fbuai wonsag 9 apil onag 12 juni insag 16 sptmb insag 4 novmb onag 11 cmb Lokatis won nog na bkn gmaakt, tijn van uu. Na infomati ov wkgop is t vkijgn via -wbsit, on Woking goups. Contactpsonn: G Fisch, tl , n Tju Naus, tl: , -mail: D Wkgop nvoingsstatgiën icht zich in uim zin op all facttn i t makn hbbn mt ht invon van niuw wkwijzn. Blangijk aspctn zijn aabij ht ln van vaingn n mningn, ht bin van n klankbo voo ht bspkn van iën n poblmn n ht volgn van niuw ontwikklingn op ht gbi van. Ht pincip "haln èn bngn" is één van blangijkst knmkn van onz wkgop. D WG bstaat uit zo'n twintig ln. D ln komn 5 a 6 maal p jaa bijn op tlkns wissln locatis. D bijnkomstn bginnn altij om 16:00 n inign on 20:00 n zijn inclusif n boojsmaal t vstking van inwnig mns. D bijnkomstn knnn al janlang n opkomst van lnms. D volgn ata staan gplan: 28 januai; Amstam; ABN-AMRO; ocsinichting 1 apil; Einhovn; hilipsta; Assssmnts 3 juni; Ruwijk; ogti 2 sptmb 28 oktob 2 cmb D bijnkomstn hbbn altij n onwp. D onwpn won oo één of m spks ingli waana uimt is voo ign inbng n iscussi. Voo onwpn van 2003 vwijs ik gmakshalv naa: tab "bijnkomstn". nin j gïntss bnt in n knnismaking mt onz wkgop nm an contact op mt Ané Hijstk. Contactpsoon: Ané Hijstk tlfoon: ; mail: Na ht afsluitn van z succsvoll wkgop "nvoingsstatgiën CMM nivau 2" in apil 2002 (zi hivoo pi-wbsit), hbbn ln van wkgop zich gicht op intgati van kwalititsmolln in systmontwikkling n aakvlakkn mt an gbin. n ht najaa van 2002 zijn n twtal bijnkomstn ghoun mt als onwp "akkttn n Kwalitit" n "inc2 n Kwalitit". Dit jaa zijn w wom mt n fiss stat bgonnn. Ht thma (o aa) voo bijnkomstn in ht komn jaa zal zijn: "How to ach 15% lss with (Managmnt mol) X? Hibij wot nauk glg op ht mol én op vooln in Tij, Gl n Kwalitit voo n oganisati mt bhulp van n kwalititsmol. n bgin januai ghoun bijnkomst zijn w inggaan op ht W (taia Mol) van Quint, waam kloof tussn ontwikkling n bh wot gslcht. D wln van Dvlopmnt Managmnt n vic Managmnt zijn aan lkaa glat, mt bhulp van blangijkst pocssn uit TL, CMMi n inc2. n komn bijnkomstn willn w v ingaan op togvog waa (tun on invstmnt) van pocsvbting n kwalititsmolln. Hito bspkn zal i bijnkomst n mol cntaal staan, volgn molln zulln o.a. won bspokn: Application vic Libay (AL) bit n famwok voo application managmnt at gstol is op bst pactics van pofssionals mt janlang vaing (zi ook Lif Cycl Enabling (LCE) hft tot ol om voo applicati-ignaa applicatis optimaal af t stmmn op bijfspocssn; T vic CMM, n goimol voo svic managmnt pocssn; T Balanc co Ca; Managmnt of Chang;

9 DDM; ( lijst zal nog won aangvul). D wkgop zal ht komn jaa ip ingaan op z onwpn, waain naast n psntati van ht mol inggaan zal won op paktisch vaingn m oo wkgopln. D wkgop komt bijn op insag 11 maat, 6 mi, 1 juli, 2 sptmb n 4 novmb 2003, tlkns van uu tot cica uu (ata nog on voobhou). Niuw ln voo onz wkgop zijn nog sts wlkom, us bn j gïntss in bovnstaan onwpn n wil j hiov mpatn, wil j hiov its ln of j vaingn hiov ln mlt j an aan voo z Wkgop, via wbsit of voozitt Maio van Os. Contactpsoon: Maio van Os Tl.: mail: Contactpsoon: Dé Robbn mobil: Contactpsoon: Hans Vonk tl.: , fax: mail: Autu: Eik van Vnnaal, mpov Quality vics BV D tsting pactition is gschvn mt EB actition syllabus als uitgangspunt. n ht bok komn tstpincips, tstpocs, tstmanagmnt, isicomanagamnt, inspctis n viws, tsttchnikn (functional n non-functional), poblmbh, tstpocs vbtn, tools n popl issus uitgbi aan bo. Ht bok int tst ngin n tst manag t voozin van paktisch knnis n hulpmiln. Ht bit n gtaill ovzicht van stat-of-th-at in softwa tstn. pcifik onwpn i uitgbi aan bo komn zijn tst planning, isk bas tsting, compltion citia, bgotn, statisch analys, xploatoy tstn, pfomanc n usability tstn n ata ivn tstn. M infomati is t vinn op Op sit is aangmaakt, hi is allhan infomati t vinn on intoucti n implmntati van ht CMM. (Bon: Jal Mij) Thm 2003: ocss mpovmnt Mthoologis an Tchnologis, Businss tatgis, Human Factos, Knowlg, an nnovation Confnc Topics Assssmnt Mthoologis Laning Oganizations Masumnt Expinc Rpots in iffnt ocss Aas Cultual Factos an Businss tatgis mpovmnt lanning nnovation Managmnt Goal Analysis an mpovmnt in iffnt nusty Banchs Ntwoks an ystms Rsach in Cultual Factos aps shall b about 10 A4 pags, wittn with M Wo >= 97, an ass on of th topics list abov. Fo th submission of full paps plas follow th UBMON GUDELNE publish at th connc wb sit Th following ats apply: Fist pap to b uploa Rviw nots will b istibut Final vsion to b uploa las not that you n to submit using th pap uploa function on th confnc wb sit. Also you n to us th stana wo tmplat fo acticl witing which is availabl at th confnc wb sit. D vnmntnkaln bvat n ovzicht van intnational confntis op ht gbi van, mtikn n softwapouctkwalitit. Daanaast zijn activititn van opgnomn. Ook national vnmntn op ht gbi van softwapouct- n pocsvbting kunnn in z vnmntnkaln won opgnomn. Mils Koi kan n oganisato van -glat vnmntn n slct gop van gïntssn bikn. Voo commciël vnmntn zoals confntis, wokshops, lzingn n ansootig bijnkomstn vaagt acti n klin bijag in kostn. 15 januai: Wkgop Tstpocs vbting contactpsoon: Dé Robbn tlfoon: januai: Wkgop nvoingsstatgiën, Amstam Onwp: ocsinichting Contactpsoon: Ané Hijstk

10 tlfoon: ; mail: 11 fbuai: Wkgop in klin oganisatis Onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Tju Naus, Tlfoon: mail: voozitt: G Fisch, tl mail 17 fbuai: lnai sssi onwp: oftwa Achitctuu plaats: Van Valk, Vught info: 6 maat: alin inzning atikln, avtntis, vnmntnitms n (wkgop) niuws Koi, voo vschijningsatum 31 maat nfo: 11 maat: wkgop ntgal statgiën onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Maio van Os Tl.: mail: maat: 3 Annual ice Confnc on ocss Assssmnt & mpovmnt onwp: D st bi agn zijn gwij aan spcifik uimtvaat-aspktn, zoals vaing i in z banch mt pocss assssmnts gmaakt zijn. D Wonsag n Donag zijn op n m algmn publik gicht. Ht zal aa m gaan om vaingn i mt ice (O 15504) gmaakt zijn n v ontwikklingn van ice. D laatst ag is voo tutoials gsv. YNACE zal aa op ice gbas mtho voo 'Risk Analysis an Managmnt (R4), wlk voo EA is ontwikkl, voostlln. laats: ETEC in Noowijk info: 1 apil: Wkgop nvoingsstatgiën, Einhovn Onwp: assssmnts Contactpsoon: Ané Hijstk tlfoon: ; mail: 9 apil: Wkgop in klin oganisatis Onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Tju Naus, Tlfoon: mail: voozitt: G Fisch, tl mail 17 apil 2003: lnai sssi plaats: Bologna, Utcht info: 6 mi: wkgop ntgal statgiën onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Maio van Os Tl.: mail: 10, 11 mi: WC 2003, 11th ntnational Wokshop on ogam Comphnsion laats: Hilton otlan Hotl, otlan, Ogon, UA nfo: 3 juni: Wkgop nvoingsstatgiën, Ruwijk Onwp: nog in t vulln Contactpsoon: Ané Hijstk tlfoon: ; mail: 12 juni: Wkgop in klin oganisatis Onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Tju Naus, Tlfoon: mail: voozitt: G Fisch, tl mail juni: Euopan EEG Onwp: Th Euopan EG confnc will focus on th businss cas fo pocss impovmnt, an fatu xpinc pots on appoachs to implmntation. t will psnt th cunt stat of pactic in pocss impovmnt fom Euop an aoun th wol, an monstat sults fom activitis, lat to businss goals. laats: Lonn nfo: 1 juli: wkgop ntgal statgiën onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Maio van Os Tl.: mail: 11 augustus: alin inzning atikln, avtntis, vnmntnitms n (wkgop) niuws Koi, voo vschijningsatum 8 sptmb nfo: 2 sptmb: Wkgop nvoingsstatgiën Onwp: nog in t vulln Contactpsoon: Ané Hijstk tlfoon: ; mail:

11 2 sptmb: wkgop ntgal statgin onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Maio van Os Tl.: mail: 16 sptmb: Wkgop in klin oganisatis Onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Tju Naus, Tlfoon: mail: voozitt: G Fisch, tl mail 23 sptmb: lnai sssi plaats: Bologna, Utcht info: 6 oktob: alin inzning atikln, avtntis, vnmntnitms n (wkgop) niuws Koi, voo vschijningsatum 3 novmb nfo: 28 oktob: Wkgop nvoingsstatgiën Onwp: nog in t vulln Contactpsoon: Ané Hijstk tlfoon: ; mail: 4 novmb: Wkgop in klin oganisatis Onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Tju Naus, Tlfoon: mail: voozitt: G Fisch, tl mail 4 novmb: wkgop ntgal statgiën onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Maio van Os Tl.: mail: 26 novmb: lnai sssi plaats: Motl Van Valk, Vught info: 2 cmb: Wkgop nvoingsstatgiën Onwp: nog in t vulln Contactpsoon: Ané Hijstk tlfoon: ; mail: laats: Wawick, UK nfo: Th Euo Oganiss, 11 cmb: Wkgop in klin oganisatis Onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Tju Naus, Tlfoon: mail: voozitt: G Fisch, tl mail Kijk glmatig op wbsit voo actul wkgop mlingn n bijnkomstn. All wkgopn hbbn lk n ign wbsit, i via is t bikn. nin u actif wilt paticipn in n Koi in tokomst wilt ontvangn, kunt u zich aanmln als lnm in bij: ctaiaat tichting p/a Cantijn ctaiatn ostbus 2047, 4200 BA Goinchm tl.: , fax: mail: wbsit: Aanmling kan ook via ht aanmlingsfomuli op wbsit van : Colofon D acti bstaat uit: Rnsk Hnzl n Nils Malotaux Voo actis n vagn m.b.t. Koi kunt u zich wnn tot: Racti Koi, Rnsk Hnzl Luchthavnwg , 5657 EA Einhovn tl.: , fax: mail: nin u in tokomst n hinningsbicht wilt ontvangn ov atum van kopijsluiting, stuu an n - mail "opnam copylijst" naa Rnsk Hnzl nfomati ov is t vinn op wbsit: Voo actis n bijagn op wbsit kunt u zich ichtn tot: Racti wb, Nils Malotaux mail: Dz koi kwam tot stan mt mwking van o Vision Consot o N R Malotaux - Consultancy cmb: Euo confnc 2003 Onwp: ocss mpovmnt Mthoologis an Tchnologis, Businss tatgis, Human Factos, Knowlg, an nnovation