De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:"

Transcriptie

1 n st Koi van 2003 n niuwjaaswns van ht bstuu, n kot atikl ov ol van ankpuntn in n vann oganisati, n n uitgbi atikl ov tatkit. n niuwsubik staat n call fo paps voo Euo confnc 2003, n bokvmling n n niuw glanc wbsit on CMM. D plnai sssi wot op 17 fbuai vzog in motl van Valk in Vught, mt als onwp oftwa Achitctuu. W inign z actionl mt n ingn opop: Blijf kopij stun. Wij agn van pocsvbtaas uit om mt n vhaal t komn on tailoing, achitctuu of -usabl softwa. Maa ook min van pocsvbtaas motn blijvn schijvn: chijf ov uw vaingn mt ht implmntn van, want is bviningn kunnn ons hlpn ons ign vak t pofssionalisn. Uw kopij voo komn Koi (vschijningsatum in maat) is wlkom tot n mt 6 maat Voo atikln, avtntis n aanmling van vnmntn voo agnaubik kunt u contact opnmn mt acti Ractionl... 1 Van ht bstuu, Ba tijn of toch gwoon niuw uitagingn?... 1 nvaianti, of: Wat bij ht ou blf... 2 Wat is achitctuu?... 2 Tug naa onz oganisatiwijzigingn Autu... 3 tatn mt? ob tatkit!... 3 nliing... 3 Ontwikklingn in Nlan... 3 Ho t statn mt?... 4 Opzt van tatkit... 4 Visi op ht softwapocs: ht ocsmol... 4 Wkn mt statkit... 5 Ho gaat ht v mt tatkit?... 5 lnai sssi 17 fbuai: oftwa Achitctuu Wkgopn... 8 Wkgop in klin oganisatis... 8 Wkgop nvoingsstatgiën... 8 Wkgop ntgal statgiën maakt oostat... 8 Wkgop Tstpocsvbting &... 9 Wkgop Mtikn... 9 Niuwsbichtn... 9 Niuw tstbok: Th Tsting actition Call fo paps Euo... 9 Evnmntnkaln... 9 Colofon Doo G Fish, tichting Wi laatst tij om zich hn kijkt, zal soms nit aan inuk ontkomn at ba tijn zijn aangbokn: watovlast, snuw n ijzl, xtm kou, oologsiging, sukkln conomi, faun onnmingn n n ging i tn on gaat aan intn gkakl (om maa ns wat t nomn). Glt at ignlijk ook voo ons ign vtouw -wlj? Gaat ht nog wl go mt in Nlan? Zo on jaawissling n vaag om zk ns bij stil t staan. Om an t ontkkn at gn nuiig antwoo t gvn is. Ht gaat nit hlmaal go, ht gaat nit hlmaal slcht, maa ht kan zk gn kwaa om ns na t nkn of ht nit ans, nit bt kan. En gacht i natuulijk nit vm bhoot t zijn voo skunign op ht gbi van vbtn. n lk gval is onz omgving stk in bwging. D conomisch tuggang hft zk in T-wl zijn spon naglatn. E won min pojctn gstat. E zijn min invstingn. E is gn bhoft m aan gootschalig, mjaig vbtpogamma s. E wot gsnn in ovha, invstingn, taivn, salaissn n ook al in wkglgnhi. Al i mnsn op bank, at kan nit m. Al i T-s in ign huis, at willn w nit m. D activititn van won gsponso oo financiël bijagn van: Cmg.nl Kza.nl Atosoigin.com Quint.nl qs-goup.nl ogti.nl

2 Daam vant onz -wl us ook inns: gn niuw CMM-tajctn m. Nauk nit m op bt, maa op min. ocsvbting mag, maa wat lvt ht op aan ict bspaingn? Cost-cutting mt 20%, at mot businss bnfit zijn van vbtn, n lifst binnn n paa wkn. Niuw molln? Alln als snll m kan won bspaa. Hlpt ook bij outsoucing? Zo n, an is ht nit intssant voo ons bijf. D uitaging waa wij als -s voo staan is om gpast antwoon t gvn in z ba tijn, nit in politik of op klimaatvaningn buitn, maa wl op vann omstanighn binnn Twl. Dat vgt vn n Baon Münchhausn -acti van onszlf: kunnn wij ons aan onz ign han uit ht moas tkkn? Motn w gaan voo n niuw aanpak? Zijn niuw molln? Kunnn wij ht tmpo van vbtpocssn omhoog bngn? Motn w ans omgaan mt vtouw molln? Wlk pioititn motn w aanbngn bij vbtingn? Ho tonn w aan at vbtn loont n inaa bijaagt aan kostnucti of pouctivititsstijging? Wllicht mot hiin la nmn, om ons s wg t wijzn. Misschin mot onz ign aanpak vbtn, m sultaatgicht won, m to-thpoint, m inspln op huiig bhoftn van makt. Gn fijnslijpij m ov ht CMM-mol, maa kijkn naa vagn naa makt, n aa vanuit n pocsgicht vbtpspctif antwoon voo cën. Latn w aa it jaa ns mt lkaa aan gaan wkn. Zoat w waamakn waa w als s voo staan: continu vbting n uitmuntn kwalitit! Namns ht -bstuu wns ik u alln n pouctif 2003 to! Doo Hans Bans Vaning is nit wg t nkn uit huiig bijfsvoing. Ht is voo n blangijk l ons vak: softwa pocs vbting is vaning van wkwijzn, vaning van stuctun, vaning van: o-hou-toch-op. Mo zijn w van vaning, twijl onz omgving ons toch vaagt t vann. n onz avispaktijk kijgn w vaak mt ht volgn poblm t makn: is al zovl van, wat is nú w aan but? Om toch sopl mt vaningn om t kunnn gaan, is ht van blang t wtn wat j ankpuntn zijn: wat blijft stabil, wat vant nit? E valt n paalll t tkkn tussn systmontwikkling n oganisationtwikkling. Maa, st vn n zijspong naa iën uit gopnthoi. Basis voo gopnthoi is ht i van invaiant tansfomati: invaiant tansfomati laat n systm ovgaan in n niuw systm at glijk is aan ht voig. Voo n vikant is n aaiing ov 90 n invaiant tansfomati: ht vikant gaat ov in zichzlf. Bij systm ontwikkling zijn w op zok naa invaiant tansfomatis wann w n pouct mt niuw functionalitit willn ontwikkln uit n bstaan pouct. Of wann w n pouctlijn willn ontwikkln. D achitctuu van ht pouct is aabij stuctuu i ovgaat in zichzlf. Bij systmontwikkling zijn invaiant vooal i isn i nit-functionl zijn: onhoubaahi, tstbaahi, tanspaanti. Ht zijn z isn i in hog mat achitctuu bpaln. Bij oganisationtwikkling zijn w op zok naa vaningn, maa ook naa i stuctun i ovgaan in zichzlf, invaiantn: wat vant nit bij vaning? Vaag bij n willkuig, succsvoll oganisativaning wat na vloop van tij nit van is n j kijgt antwoon i tugwijzn naa kn van oganisati: at wat oganisati maakt tot juist z oganisati n nit n an. Dln aavan zijn nomn n waan van oganisati: ho gaan w mt lkaa n mt buitnwl om. An ln zijn knpocssn n hun samnhang. Wat wl vant zijn oganisatischma s, takn, bvoghn, pocus, onstunn systmn; wat nit vant zijn intitit van oganisati n pocsachitctuu. Op z vaag zijn nog sts bijna vnvl antwoon t kijgn als achitctn zijn. s achitctuu aam nog n ambachtlijk vak? Nit wann w naa bijvoobl bouwkunst (lt op: nit bouwkun) kijkn. Ook aa bstaan naast isn aan samnhang tussn samnstlln ln ook isn aan uuzaamhi n lganti: nit functionl isn. Dat zou btknn at n achitctuu atgn is wat invaiant is in loop van tij. Latn w in ht vvolg aa maa vn vanuit gaan. tl at achitctuu atgn is wat invaiant is in tij n stl at at ook glt voo systmachitctuu, an hbbn ou analistn ons mooi op ht vk bn gzt oo ons systmn t latn ontwpn op basis van functionl isn. Want juist functionl isn zijn isn waavan j mag vwachtn at z nit zo n lang lvnsuu hbbn. D functionl isn lin zln tot n juist ontwp van initialisati, foutafhanling n ht juist ontwp van intn n xtn communicatipotocolln. Ho hoot n pocu call in lkaa t zittn, wlk vnthanling mchanismn zijn wl n nit togstaan, wlk maatgln t vookoming van alock zijn vplicht? D antwoon hiop won ggvn oo

3 achitct in zijn achitctuu, waam hij antwoot op isn van samnhang, lganti n tanspaanti. Hij maakt him n invulling van n waai van wijzign functionl isn moglijk. tl opniuw at achitctuu atgn is wat invaiant is in tij n stl at at ook glt voo pocsachitctuu. n onz bnaing van pocssn n pocus houn w onz klantn n onszlf sts voo at pocssn invaiant zijn voo oganisativaning. D pocus zijn afbling van pocssn op oganisati. Ht planning pocs is voo zolwk htzlf als voo ht multisit pojct; wijz van uitvoing cht vschilt hmlsb. En O/EEE pocs achitctuu is voo n softwa oganisati zlf als voo an, pocul invulling n taaktowijzing, gvat in O 9000 tmn, kan volslagn vschilln zijn. Hbbn w t makn mt oganisatiwijziging ( softwa oganisati tansfomt naa n an softwa oganisati), an blijft pocsachitctuu in stan. En van takn van ons als pocsvbtaas is an ook bstaan pocsachitctuu in kaat t bngn n in stan t houn, ho tgnstijig at ook klinkt. Daa waa pocsachitctuu tkot schit, bijvoobl bij invulling in tmn van afspakn ov uitwissling van infomati, spingn w natuulijk wl bij. Vaagt onz omgving ons om t vann, an motn w wtn wat w nit willn n nit hovn t vann. D pocsachitctuu is één van invaiantn. Onz intitit is n an invaiant. Vaag mwks in n oganisati naa n waaom zij juist bij z oganisati wkn n j vint nit-functionl isn (flxibilitit, samnhang, tanspaanti, klu n smaak) i aan oganisati gstl mogn blijvn won, ook bij vaningstajctn. Juist bij vaningstajctn. Want bij vaningstajctn hbbn w allmaal bhoft aan houvast. Hans R. Bans is opicht n ictu van Vision Consot, n onafhanklijk avisbuau at zich bzig hout mt pocsvbting gspcialis in systm ontwikkloganisatis n zogscto. Doo G Fisch, voozitt -wkgop in Klin Oganisatis oftwa ocss mpovmnt hft nog sts ht imago at ht vooal is wgglg voo got Tnhn. Ht is natuulijk waa at ht CMM oosponklijk is ontwikkl voo ht booln n vbtn van tolvancis van ht Amikaans Ministi van Dfnsi, n at zijn gn klin jongns. Ook opzt mt Bst actics li tot n fos mol: ht CMM bstijkt n omvangijk l van wat zich afsplt bij softwaontwikklaas n ikt aa tlkns passn voobln bij aan. Toch zijn in loop tij pogingn onnomn om ht mol topasbaa makn voo klin Toganisatis. Ook aa lft imms bhoft om kwalitit van ht wk n sultatn t vbtn. E zijn an ook in laatst jan volon paktijkvaingn opgaan i hbbn gli tot aanwijzingn ho to t passn bij klin T-nhn. En l van inzichtn n vaingn in Euopa is bijvoobl vastglg in ht RE-hanbok 1. Daain staan paktisch tips voo ht vbtn van T-pocssn, waam ook klin T-oganisatis uit votn kunnn. Vootbouwn aaop hft -wkgop in klin oganisatis zich gbogn ov vaag ho zo n -tajct op gang t bngn n in t ichtn. Hibij is ook kning ghoun mt nkl succsvoll tajctn bij Nlans T-bijvn. Onz vaingn n iën zijn vastglg in tatkit, waavan st vsi op 19 novmb 2002 is gpsnt tijns n plnai bijnkomst van in Utcht. Dit atikl gft nkl achtgonn bij iën uit tatkit, gaat kot in op opzt n schtst moglijkhn voo topassing, onstuning n vvolgactivititn zoals wkgop i zit. n Nlan is btkklijk snl gïntouc: bgin jan 90 avis Watts Humphy top van hilips al ov moglijkhn van, in ht bijzon ov i van CMM. hilips ontwikkl m op basis van zijn avizn n ign intnationaal opgzt pogamma, gcoöin vanuit Einhovn. Ook nkl an bijvn, vaak onl van got intnational concns, bginnn aan -pogamma s, zoals Eicsson, Hollan ignaal, Däg n AML. Mio jan 90 bgint ook NG-gop mt n CMM- 1 Th RE Hanbook: Btt, Fast, Chap oftwa Dvlopmnt in mall Oganisations; 1998, uitgav van Euops Gmnschap, BN , T bstlln via:

4 pogamma, nig tij lat gvolg oo an bankn n vzkaas. Via, in 1996 opgicht om ht -gachtgo in Nlan t stimuln, on an oo knnis- n vaingsuitwissling tussn -s uit paktijk, maa ook via n voolichtingspogamma als ET, zijn tintalln bijvn n T-s gïnfom ov ins n outs van. Op tal van plaatsn hft at gli tot vbtactivititn, maa in vl gvalln blijft ook in Nlan aazling bstaan: past CMM wl bij ons, ho motn w statn n gaat at nit tn kost van ht (bijfs-)sultaat? M it soot vaingn hft lnms aan -wkgop in klin oganisatis to gbacht hun knnis, vaing n inzichtn t bunln in n vzamling tips, waam T-oganisatis i mt willn statn aan slag kunnn: tatkit. D tatkit is vooal bstm voo klin Tnhn, van zo n 5 tot 50 softwa ontwikklaas. Dit kunnn zlfstanig T-bijvn zijn, maa ook T-aflingn binnn ansootig oganisatis, waa wl zlfstanig softwa wot ontwikkl. D vaag: Waa t bginnn mt? blijkt n hl cucial. Ht CMMantwoo: Mt vbtpuntn voo Lvl 2 gft in paktijk onvolon houvast. Dat is in paktijk vaak nog tvl voo bugttai oblmn mt softwa ontwikkling n psonl moglijkhn van klin Toganisatis. Alln al n assssmnt om uitgangssituati vast t stlln gaat moglijkhn t bovn. Bovnin hbbn vl T-oganisatis al n lijk schp bl van waa hun blangijkst knlpuntn liggn. D wkgop wil ht hoogstnoozaklijk aanikn aan klin n milgot T-nhn, ongacht of ht zlfstanig bijvn zijn of T-aflingn binnn ansootig oganisatis, i st stappn willn zttn op wg naa vbting van hun softwaontwikkling. Wlk vbtstappn zijn zinvol? Ho vookom j languig vbttajctn zon zichtbaa sultaat? Waam t bginnn? Om hiin uitkomst t bin, hft wkgop tatkit ontwikkl, waam n T-oganisati i ovwgt t bginnn mt, st stappn op wg naa vbting kan zttn. Uitaa is situati van i T-oganisati unik, maa vaing van bijvn uit wkgop hft gl at wl n zk ichting in ht vbtn is t ontkkn. Ook zijn miln n inzichtn waaaan z bijvn houvast hbbn gha. Via tatkit is gtacht z inzichtlijk t makn voo an T-bijvn. Hknba n vl vookomn poblmn zijn: En opachtgv i nit volon kan bschijvn wat hij noig hft D pojctli i nit wt hovl tij noig is voo uitvoing D ontwikklaa i m tij gbuikt an gschat, zich on got uk volt staan, nit wt wat ann on of hbbn gaan n i onbol foutn in ht pouct laat zittn D tsts i t winig tij hbbn om hun tstn voo t bin n uit t von D opachtgv i nit hft nagacht ov mani waaop hij ht sultaat wil accptn n intoucn D T-onnm i in n inloz iscussi tchtkomt mt zijn klant omat nit glv is wat w vwacht, zowl functionl als kwalitatif. D tatkit bstaat uit n st loss pocskaatn, i lk n l van n go ingicht softwaontwikklingspocs bschijvn. D omslag gft n ovzicht, n int als wgwijz naa ovig kaatn. D kaatn zijn n combinati van thoi, wlwij bst pactics n paktijkvaingn van cica 15 Nlans bijvn. Gstf is naa paktisch hantbaahi bovn vollighi. Wil mn m wtn, an wot vwzn naa lvant litatuu, i mstal ook is togpast oo btokkn bijvn zlf. Voo lk kaat, n us lk pocsstap, glt at z: n ol hft inputs hft ( bnoighn voo ht uitvon van pocsstap) voowaan aangft waaon ht pocs kan statn outputs hft (sultatn i ht pocs bhoot op t lvn) voowaan hft waaon ht pocs kan won afgslotn n lijst gft van actis i minimaal noig zijn voo uitvoing van ht pocs voozin is van aanbvlingn uit aglijks paktijk van wkgopln (incl. tips ov ingn i j bt kunt vmijn). Om kwalitatif go softwa t kunnn poucn, is ht van blang binnn n on softwaontwikkling pocssn t onknnn. oftwa ngining staat aabij uitaa cntaal, maa nit op zichzlf, omat n T-nhi alln succsvol kan zijn wann softwa ngining wot onstun oo passn managmnt activititn n lvant onstunn pocssn. Naa mning van wkgop is voo n klin T-oganisati in st instanti n bpkt aantal pocssn lvant voo ht ontwikkln van softwapouctn: Ht opstlln van quimnts, als statpunt van lk T-activitit Ht opstlln van n go n vollig pojctplan, als basis voo ht aawklijk pojctmatig wkn aan ht alisn van ht softwapouct

5 Ht onknnn n bhsbaa makn/ houn van isico s, vóó n tijns ht pojct Ht ontwpn/ alisn van ht (complt) softwa pouct (softwa ngining), at wil zggn inclusif noozaklijk ocumntati, pouctihanliingn, opliingn, tcta Ht bhsbaa makn/houn van ht pojct tijns uitvoing Ht managn van wijzigingn op quimnts n hun consquntis voo ht pojct Ht houn van viws op (l)sultatn Ht tstn van (l)pouctn, zowl binnn ht ontwikkltam als mt afnms (gbuiks èn pouctiafling) Ht plannn n uitvon van kwalititsbogn maatgln (Quality Assuanc), op pocs- n pouctnivau. D gbunl kaatn n ook ht hivoo gpsnt pocsmol suggn n volgolijkhi. naa volgn bschvn pocsstappn lkaa gltlijk op; at zgt cht nits ov volgo waain pocsstappn vbt motn won. ojctplanning Rquimnts opstlln D volgo van vbtn zal vlal oo & managn an facton won bpaal, bijvoobl: bschikbaahi van bugt n capacitit, opgtn poblmn of knlpuntn, ugnti, bijfsblang, klantnblang. Wij bvln aan t bginnn mt n kot analys van noozaak tot vbtn. Ov mani waaop on wij cht gn aanbvlingn. D mst scans of assssmnts zijn t zwaa n t uu voo klin T-oganisatis. Bovnin zijn blangijkst knlpuntn wl bkn of tamlijk nvouig t achthaln, bijvoobl via gspkkn mt klantn n/of mwks. Na zo n analys is bkn wlk pocs of wlk pocssn als st vbting bhovn. Daavoo int n qua omvang n oolooptij bpkt vbtpojct t statn. Dat vbtpocs knt in mst gvalln volgn stappn: Dtailanalys van ht bstaan pocs, mt intificati van conct vbtpuntn Opstlln vbtplan Bschikbaa stlln miln (bugt n capacitit), als bwijs van commitmnt van ht btokkn managmnt Risicomanagmnt Configuati Managmnt Uitvon van vbtactis, oo gmotiv mwks in latif kot tij t latn komn mt oplossingn n conct vbtvoostlln, i vvolgns snl won bool n gogku oo ht managmnt, zoat z al an nit als pilot kunnn won gïmplmnt nvon van vbtsultatn, oo wkwijz aan t passn, oo all btokkn mwks t infomn ov n zonoig t tainn in van wkwijz n oo in paktijk t bwakn of implmntati poblmloos plaatsvint Tnslott: Evalun van sultatn n gang van zakn tijns ht vbtn, om t booln of bikt is wat boog is, om t ln voo volgn vbtactis, om samnhang in total wkwijz t blijvn bogn n om vast t stlln wlk volgn knlpunt of vbtpunt ht bst kan won aangpakt om ht ffct van galis vbting t vstkn. Voowaa voo zo n tajct is wl at Quality ht managmnt van T-nhi zich bwust is van kansn, moglijkhn èn bpkingn van pocsvbting. Ontbkt glijk awanss bij ht managmnt, an is Tstn kans op succs stukkn klin. E kan an wl op n hl bschin schaal won gstat mt pocsvbting, maa om v t komn zulln st sultatn gbuikt motn won om ht managmnt t ovtuign van noozaak om (bpkt) t invstn in pocsvbting. ojctbhsing oftwa Engining Rviws Assuanc D wkgop is van plan tatkit v t vbtn. Daavoo is wkgop afhanklijk van inbng van gbuiks van tatkit. Ht huiig matiaal is vij vkijgbaa op wbsit van ( n an op hompag link -tatkit aanklikkn). blangstlln kan vanaf z sit afukkn makn van kaatn. E is ook nog n bpkt aantal stjs in ingbanvom bschikbaa bij coöinato van wkgop (zi ls in z koi). Daa kan mn ook tcht voo vagn ov tatkit. Ht is boling at gnn i (iën uit ) tatkit willn gbuikn, it pimai op ign kacht on. E bstaan cht moglijkhn om onstuning t kijgn:

6 Via lnam aan wkgop Via inschakling van (commciël) -consultants, zoals vml op omslag van tatkit. D st moglijkhi kan z intssant zijn voo cht stats n klin T-nhn: blangstllnn kunnn vaingn van wkgopln bnuttn oo tijns bijnkomstn hun vagn n vaingn in t bngn n z t bspkn mt wkgop. Dz iscussi lvt vaak vassn tips n iën op voo topassing in ign paktijk. D wkgop zlf pofitt ook, ooat op z wijz fback wot vkgn uit aglijks paktijk. Daam kan tatkit won bijgstl, maa ook kunnn ln zlf w van pofitn in hun paktijk. Ht is z togvog waa i lnam aan n -wkgop zo waavol maakt. Na vloop van tij zulln ingbacht vaingn lin tot n niuw vsi van tatkit. Hiin zal ook st fback van lnms aan plnai bijnkomst in novmb 2002 won vwkt. Daanaast wil wkgop bginnn aan n Vvolgkit of Doogoikit, waain pocssn n vaingn won opgnomn i wl gschikt zijn voo klin Toganisatis, maa i volgn op nu opgnomn pocssn van statkit. Dan komn ook an an managmntpocssn aan o. Blangijk aanachtspunt bij uitwking van i pocssn zal ook w zijn own scaling van pocsbschijvingn i wkn in got oganisatis, naa aglijks wklijkhi van klin T-nhn. Uitaa kan wkgop niuw inbng hibij go gbuikn, om aam ht aagvlak voo iën t vgotn. M infomati wkgop in klin oganisatis : sctais wkgop Tju Naus, tl: , - mail: Managmnt Awanss Bpaal noozaak tot vbtn i..t. bijfsblang Analys situati n stl vbtomin n vbtol vast Maak tailanalys/ assssmnt t vbtn pocs Evalu sultatn Dfini vbtpojct/ vbtplan tatkit pocskaat Wk vbtpuntn uit n vo z in Zog voo managmntsuppot, gl n capacitit n Actis Uit Kaatslcti: lug & lay

7 laats: Motl van Valk, Vught nfo: Aanmling: ctaiaat tichting tl.: , fax: mail: Mt nam tijns iscussis mt collga s vanuit an isciplins zoals wktuigbouw n lktonica, won softwa achitctn nogal ns mwaig aangkkn. Alsof, onanks ht gbuik van zlf naam, toch n an soot van achitctuu bvn wot binnn kas van softwa ontwikkling. Ht gbut nit zln at softwa ontwpn n bijbhon ocumntati oo softwa ngins als n noozaklijk kwaa won van n in bst gvalln na oplving van softwa alsnog won gschvn. D togvog waa van ht wkn aan n invstn in n ggn softwa achitctuu wot nog nit altij als zoanig van oo mil- n hog managmnt. n litatuu i laatst jan vschijnt onom it onwp wot an ook vaak n lati glg mt mat van volwassnhi waain zich ht vakgbi softwa bvint. Tijns plnai sssi, i op 17 Fbuai gplan is, won n aantal intssant voobln ggvn van goi in achitctuu-nkn n ht blang van voo softwa inusti. Ht gft ons w glgnhi om m t kijkn naa sultatn van n aantal onzokn n paktisch implmntatis van oftwa Achitctuu Ontvangst & koffi Wlkomstwoo n mlingn oftwa Achitctu fom a Businss spctiv, Fank van n Bk (AtosOigin) ocsvbting voo achitctuupocssn, Raymon lot (CGEY) auz mt boojs pak s Con, Nobt Huijz (Oina) R-usabl Achitctu ynthsis, Eic Bugs (CMG) luiting, mt glgnhi tot napatn o f t w a o c s s mpovmnt o f t w a o c s s Opliingspogamma - Voojaa 2003 E ntouction to th CMM v1.1 E/W/D/ Tim Kass n imon oo, januai, mi Avanc Rquimnts pcification Tom Gilb n imon oo, maat Evolutionay ojct Managmnt Tom Gilb n imon oo, maat ntllignt oftwa nspction Tom Gilb n imon oo, maat Kwalitit op Tij, Nils Malotaux, 27 maat uppot Dinstn Assssmnts: AFA, CBA-, CAM, CMM()-Light CMM() Expinc n-hous taining voo all CMM() KA s Taining EVO, inc-2 Founation & actition ojct Rscu (EVO) implmntati suppot mplmntati pojct managmnt EVO & inc-2 mplmntati Knnismanagmnt Wokshop moati Tambuiling & Coaching Cususinfomati & gistati, CMM-Bows, slf-assssmnt tools: Tl:

8 Na ht afonn n psntn van tatkit bkt voo wkgop in klin oganisatis n niuw pio aan. Om t vookomn at w in n post-livy ip tchtkomn, zijn al w niuw bijnkomstn gplan. En zijn w niuw iën naa bovn aan ht boln om aan slag t gaan. Dz iën zulln op stvolgn bijnkomst won gon n omgzt in n wkplan voo Daana gaan w aan slag om z uit t wkn, mt nauk op paktisch topassing bij lnmn klin oganisatis. Daanaast vwkn w actis op tatkit, n makn w n plan om t komn mt n uitbiing, on wktitl: Doogoikit. D wkgop kan altij, us ook ht komn jaa, niuw ln gbuikn. Vooal ln afkomstig uit klin oganisatis, i binnn wkgop op n infoml wijz hun situati kunnn totsn aan paktijkvaingn van ann. Kom halv ns vijblijvn knnismakn tijns n of tw bijnkomstn. D bijnkomstn in 2003 zijn (voolopig) gplan op: insag 11 fbuai wonsag 9 apil onag 12 juni insag 16 sptmb insag 4 novmb onag 11 cmb Lokatis won nog na bkn gmaakt, tijn van uu. Na infomati ov wkgop is t vkijgn via -wbsit, on Woking goups. Contactpsonn: G Fisch, tl , n Tju Naus, tl: , -mail: D Wkgop nvoingsstatgiën icht zich in uim zin op all facttn i t makn hbbn mt ht invon van niuw wkwijzn. Blangijk aspctn zijn aabij ht ln van vaingn n mningn, ht bin van n klankbo voo ht bspkn van iën n poblmn n ht volgn van niuw ontwikklingn op ht gbi van. Ht pincip "haln èn bngn" is één van blangijkst knmkn van onz wkgop. D WG bstaat uit zo'n twintig ln. D ln komn 5 a 6 maal p jaa bijn op tlkns wissln locatis. D bijnkomstn bginnn altij om 16:00 n inign on 20:00 n zijn inclusif n boojsmaal t vstking van inwnig mns. D bijnkomstn knnn al janlang n opkomst van lnms. D volgn ata staan gplan: 28 januai; Amstam; ABN-AMRO; ocsinichting 1 apil; Einhovn; hilipsta; Assssmnts 3 juni; Ruwijk; ogti 2 sptmb 28 oktob 2 cmb D bijnkomstn hbbn altij n onwp. D onwpn won oo één of m spks ingli waana uimt is voo ign inbng n iscussi. Voo onwpn van 2003 vwijs ik gmakshalv naa: tab "bijnkomstn". nin j gïntss bnt in n knnismaking mt onz wkgop nm an contact op mt Ané Hijstk. Contactpsoon: Ané Hijstk tlfoon: ; mail: Na ht afsluitn van z succsvoll wkgop "nvoingsstatgiën CMM nivau 2" in apil 2002 (zi hivoo pi-wbsit), hbbn ln van wkgop zich gicht op intgati van kwalititsmolln in systmontwikkling n aakvlakkn mt an gbin. n ht najaa van 2002 zijn n twtal bijnkomstn ghoun mt als onwp "akkttn n Kwalitit" n "inc2 n Kwalitit". Dit jaa zijn w wom mt n fiss stat bgonnn. Ht thma (o aa) voo bijnkomstn in ht komn jaa zal zijn: "How to ach 15% lss with (Managmnt mol) X? Hibij wot nauk glg op ht mol én op vooln in Tij, Gl n Kwalitit voo n oganisati mt bhulp van n kwalititsmol. n bgin januai ghoun bijnkomst zijn w inggaan op ht W (taia Mol) van Quint, waam kloof tussn ontwikkling n bh wot gslcht. D wln van Dvlopmnt Managmnt n vic Managmnt zijn aan lkaa glat, mt bhulp van blangijkst pocssn uit TL, CMMi n inc2. n komn bijnkomstn willn w v ingaan op togvog waa (tun on invstmnt) van pocsvbting n kwalititsmolln. Hito bspkn zal i bijnkomst n mol cntaal staan, volgn molln zulln o.a. won bspokn: Application vic Libay (AL) bit n famwok voo application managmnt at gstol is op bst pactics van pofssionals mt janlang vaing (zi ook Lif Cycl Enabling (LCE) hft tot ol om voo applicati-ignaa applicatis optimaal af t stmmn op bijfspocssn; T vic CMM, n goimol voo svic managmnt pocssn; T Balanc co Ca; Managmnt of Chang;

9 DDM; ( lijst zal nog won aangvul). D wkgop zal ht komn jaa ip ingaan op z onwpn, waain naast n psntati van ht mol inggaan zal won op paktisch vaingn m oo wkgopln. D wkgop komt bijn op insag 11 maat, 6 mi, 1 juli, 2 sptmb n 4 novmb 2003, tlkns van uu tot cica uu (ata nog on voobhou). Niuw ln voo onz wkgop zijn nog sts wlkom, us bn j gïntss in bovnstaan onwpn n wil j hiov mpatn, wil j hiov its ln of j vaingn hiov ln mlt j an aan voo z Wkgop, via wbsit of voozitt Maio van Os. Contactpsoon: Maio van Os Tl.: mail: Contactpsoon: Dé Robbn mobil: Contactpsoon: Hans Vonk tl.: , fax: mail: Autu: Eik van Vnnaal, mpov Quality vics BV D tsting pactition is gschvn mt EB actition syllabus als uitgangspunt. n ht bok komn tstpincips, tstpocs, tstmanagmnt, isicomanagamnt, inspctis n viws, tsttchnikn (functional n non-functional), poblmbh, tstpocs vbtn, tools n popl issus uitgbi aan bo. Ht bok int tst ngin n tst manag t voozin van paktisch knnis n hulpmiln. Ht bit n gtaill ovzicht van stat-of-th-at in softwa tstn. pcifik onwpn i uitgbi aan bo komn zijn tst planning, isk bas tsting, compltion citia, bgotn, statisch analys, xploatoy tstn, pfomanc n usability tstn n ata ivn tstn. M infomati is t vinn op Op sit is aangmaakt, hi is allhan infomati t vinn on intoucti n implmntati van ht CMM. (Bon: Jal Mij) Thm 2003: ocss mpovmnt Mthoologis an Tchnologis, Businss tatgis, Human Factos, Knowlg, an nnovation Confnc Topics Assssmnt Mthoologis Laning Oganizations Masumnt Expinc Rpots in iffnt ocss Aas Cultual Factos an Businss tatgis mpovmnt lanning nnovation Managmnt Goal Analysis an mpovmnt in iffnt nusty Banchs Ntwoks an ystms Rsach in Cultual Factos aps shall b about 10 A4 pags, wittn with M Wo >= 97, an ass on of th topics list abov. Fo th submission of full paps plas follow th UBMON GUDELNE publish at th connc wb sit Th following ats apply: Fist pap to b uploa Rviw nots will b istibut Final vsion to b uploa las not that you n to submit using th pap uploa function on th confnc wb sit. Also you n to us th stana wo tmplat fo acticl witing which is availabl at th confnc wb sit. D vnmntnkaln bvat n ovzicht van intnational confntis op ht gbi van, mtikn n softwapouctkwalitit. Daanaast zijn activititn van opgnomn. Ook national vnmntn op ht gbi van softwapouct- n pocsvbting kunnn in z vnmntnkaln won opgnomn. Mils Koi kan n oganisato van -glat vnmntn n slct gop van gïntssn bikn. Voo commciël vnmntn zoals confntis, wokshops, lzingn n ansootig bijnkomstn vaagt acti n klin bijag in kostn. 15 januai: Wkgop Tstpocs vbting contactpsoon: Dé Robbn tlfoon: januai: Wkgop nvoingsstatgiën, Amstam Onwp: ocsinichting Contactpsoon: Ané Hijstk

10 tlfoon: ; mail: 11 fbuai: Wkgop in klin oganisatis Onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Tju Naus, Tlfoon: mail: voozitt: G Fisch, tl mail 17 fbuai: lnai sssi onwp: oftwa Achitctuu plaats: Van Valk, Vught info: 6 maat: alin inzning atikln, avtntis, vnmntnitms n (wkgop) niuws Koi, voo vschijningsatum 31 maat nfo: 11 maat: wkgop ntgal statgiën onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Maio van Os Tl.: mail: maat: 3 Annual ice Confnc on ocss Assssmnt & mpovmnt onwp: D st bi agn zijn gwij aan spcifik uimtvaat-aspktn, zoals vaing i in z banch mt pocss assssmnts gmaakt zijn. D Wonsag n Donag zijn op n m algmn publik gicht. Ht zal aa m gaan om vaingn i mt ice (O 15504) gmaakt zijn n v ontwikklingn van ice. D laatst ag is voo tutoials gsv. YNACE zal aa op ice gbas mtho voo 'Risk Analysis an Managmnt (R4), wlk voo EA is ontwikkl, voostlln. laats: ETEC in Noowijk info: 1 apil: Wkgop nvoingsstatgiën, Einhovn Onwp: assssmnts Contactpsoon: Ané Hijstk tlfoon: ; mail: 9 apil: Wkgop in klin oganisatis Onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Tju Naus, Tlfoon: mail: voozitt: G Fisch, tl mail 17 apil 2003: lnai sssi plaats: Bologna, Utcht info: 6 mi: wkgop ntgal statgiën onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Maio van Os Tl.: mail: 10, 11 mi: WC 2003, 11th ntnational Wokshop on ogam Comphnsion laats: Hilton otlan Hotl, otlan, Ogon, UA nfo: 3 juni: Wkgop nvoingsstatgiën, Ruwijk Onwp: nog in t vulln Contactpsoon: Ané Hijstk tlfoon: ; mail: 12 juni: Wkgop in klin oganisatis Onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Tju Naus, Tlfoon: mail: voozitt: G Fisch, tl mail juni: Euopan EEG Onwp: Th Euopan EG confnc will focus on th businss cas fo pocss impovmnt, an fatu xpinc pots on appoachs to implmntation. t will psnt th cunt stat of pactic in pocss impovmnt fom Euop an aoun th wol, an monstat sults fom activitis, lat to businss goals. laats: Lonn nfo: 1 juli: wkgop ntgal statgiën onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Maio van Os Tl.: mail: 11 augustus: alin inzning atikln, avtntis, vnmntnitms n (wkgop) niuws Koi, voo vschijningsatum 8 sptmb nfo: 2 sptmb: Wkgop nvoingsstatgiën Onwp: nog in t vulln Contactpsoon: Ané Hijstk tlfoon: ; mail:

11 2 sptmb: wkgop ntgal statgin onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Maio van Os Tl.: mail: 16 sptmb: Wkgop in klin oganisatis Onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Tju Naus, Tlfoon: mail: voozitt: G Fisch, tl mail 23 sptmb: lnai sssi plaats: Bologna, Utcht info: 6 oktob: alin inzning atikln, avtntis, vnmntnitms n (wkgop) niuws Koi, voo vschijningsatum 3 novmb nfo: 28 oktob: Wkgop nvoingsstatgiën Onwp: nog in t vulln Contactpsoon: Ané Hijstk tlfoon: ; mail: 4 novmb: Wkgop in klin oganisatis Onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Tju Naus, Tlfoon: mail: voozitt: G Fisch, tl mail 4 novmb: wkgop ntgal statgiën onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Maio van Os Tl.: mail: 26 novmb: lnai sssi plaats: Motl Van Valk, Vught info: 2 cmb: Wkgop nvoingsstatgiën Onwp: nog in t vulln Contactpsoon: Ané Hijstk tlfoon: ; mail: laats: Wawick, UK nfo: Th Euo Oganiss, 11 cmb: Wkgop in klin oganisatis Onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Tju Naus, Tlfoon: mail: voozitt: G Fisch, tl mail Kijk glmatig op wbsit voo actul wkgop mlingn n bijnkomstn. All wkgopn hbbn lk n ign wbsit, i via is t bikn. nin u actif wilt paticipn in n Koi in tokomst wilt ontvangn, kunt u zich aanmln als lnm in bij: ctaiaat tichting p/a Cantijn ctaiatn ostbus 2047, 4200 BA Goinchm tl.: , fax: mail: wbsit: Aanmling kan ook via ht aanmlingsfomuli op wbsit van : Colofon D acti bstaat uit: Rnsk Hnzl n Nils Malotaux Voo actis n vagn m.b.t. Koi kunt u zich wnn tot: Racti Koi, Rnsk Hnzl Luchthavnwg , 5657 EA Einhovn tl.: , fax: mail: nin u in tokomst n hinningsbicht wilt ontvangn ov atum van kopijsluiting, stuu an n - mail "opnam copylijst" naa Rnsk Hnzl nfomati ov is t vinn op wbsit: Voo actis n bijagn op wbsit kunt u zich ichtn tot: Racti wb, Nils Malotaux mail: Dz koi kwam tot stan mt mwking van o Vision Consot o N R Malotaux - Consultancy cmb: Euo confnc 2003 Onwp: ocss mpovmnt Mthoologis an Tchnologis, Businss tatgis, Human Factos, Knowlg, an nnovation

Handboek Jan Soldaat. Starterkit voor stapsgewijs invoeren van. procesverbetering P I. Werkgroep SPI in Kleine Organisaties

Handboek Jan Soldaat. Starterkit voor stapsgewijs invoeren van. procesverbetering P I. Werkgroep SPI in Kleine Organisaties Hanbok Jan Solaat S Statkit voo stapsgwijs invon van pocsvbting Wkgop S in Klin Oganisatis Statkit: waaom, wat n ho Opzt psntati: Achtgon wkgop Waaom n Statkit? Ho tot stan gkomn? Wat bit Statkit? Wat

Nadere informatie

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van: Dz Koi bvat vlli infomati voo mtik lifhbb. Ht NEMA stlt zich voo aan ht publik n hoopt op n nauw samnwking in pocsvbting. D wkgop mtikn hft n bijnkomst ov Quantitativ Risk Managmnt. V vaagt acti nog aanacht

Nadere informatie

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van: Ook in tijn van oolog n Koi, n wl n mt n uitgbi atikl ov ht wann van n vijgav van n pouct, tw kot atikln ov nzijs succsfacton voo ht slagn van n tajct, n anzijs ov kwalititsvhoging oo gbuikmaking van opn

Nadere informatie

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van: Na n gslaag confnti blikkn w nog vn tug oo ht plaatsn van n atikl van Jns as. D foto s van confnti zijn t zin op: http://van-loon.xs4all.nl/album/pi+congs+2003. Hans assnbug gft infomati ov global outsoucing.

Nadere informatie

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van: n z Koi n uitgbi tugblik op laatst plnai sssi ov Kloof tussn ontwikkln n tstn mt tw atikln. Tvns hbbn w n acti ontvangn op ht RO atikl van Davi Rico uit voig Koi. Maa w bginnn mt knnismaking van aul imons.

Nadere informatie

Kloof? Hoezo kloof? N R Malotaux. Niels Malotaux P I. 030-228 88 68 niels@malotaux.nl www.malotaux.nl/nrm. Consultancy. N R Malotaux Consultancy

Kloof? Hoezo kloof? N R Malotaux. Niels Malotaux P I. 030-228 88 68 niels@malotaux.nl www.malotaux.nl/nrm. Consultancy. N R Malotaux Consultancy 1 Kloof? Hozo kloof? Nils Malotaux 030-228 88 68 nils@malotaux.nl www.malotaux.nl/nm S/TstNt - 26 sptmb 2002 Nils Malotaux 2 Kwalitit op tij consultant Coach voo sultaat in pojctn S wkgopn: Klin Oganisatis

Nadere informatie

K o e r i e r. Zomereditie 2009

K o e r i e r. Zomereditie 2009 Numm 2009-2 K o i Zomiti 2009 www.st-.nl Ractionl D zomiti van Koi ligt hi voo j. ommig van ons zijn al mt vakanti gwst n ann hbbn vakanti nog t go. Glukkig val ik on laatst catgoi. Ofwl, Koi als lctuu

Nadere informatie

Verslag afronding van het project Samenspel Formele en Informele zorg rondom mensen met Dementie, LVB en NAH.

Verslag afronding van het project Samenspel Formele en Informele zorg rondom mensen met Dementie, LVB en NAH. Vslag afonding van ht pojct Samnspl Foml n Infoml zog ondom mnsn mt Dmnti, LVB n NAH. D afondnd studidag vond plaats op 8 sptmb 2015 op d bijzond locati d Vnissag t Bussum, n voomalig fot. Voo dz middag

Nadere informatie

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van: Dz gogvul Koi gft infomati ov confnti van 23 sptmb, n ovzichtsatikl van ht initiatif bij ABN AMRO, n vvolg op kwalitit van opn souc softwa iscussi, n atikl ov Quality Function Dploymnt tchnik als hulp

Nadere informatie

SPIder Koerier. Winter Editie 2008

SPIder Koerier. Winter Editie 2008 Dcmb 2008 Numm 2008-4 Koi Wint Eiti 2008 www.st-.nl Ractionl intklaas is nu in ht lan n misschin als u it lst is hij al w t paa n boot vtokkn ichting zon. Nu w van intklaas hbbn ghoo wat w go n min go

Nadere informatie

NIEUW. archivering in Outlook!

NIEUW. archivering in Outlook! NIEUW achvng n Outlook! www.wns.com D Outlookachvng van WnRIS maakt communcat nzchtljk, ook bj Cana BV. Sctass Lk kjgt all algmn -mal bnnn, waaon n nfomataanvaag van Acaon. Zj slaat aanvaag va Outlookachvng

Nadere informatie

K o e r i e r. SPIder Conferentie Speciale Editie 2009

K o e r i e r. SPIder Conferentie Speciale Editie 2009 ptmb 2009 Numm 2009-3 K o i Confnti pcial Eiti 2009 www.st-.nl Ractionl Voo j ligt jaalijks Confntispcial van Koi. Dz koi staat vollig in ht tkn van Confnti van 6 oktob 2009 in E. W hbbn n intssant pogamma

Nadere informatie

K o e r i e r. Lente Editie 2009

K o e r i e r. Lente Editie 2009 Numm 2009-1 K o i Lnt Eiti 2009 www.st-.nl Ractionl Ht schaatsn op natuuijs ligt al w acht ons. Nit all bstuusln zijn bukvij gblvn, maa scha is s w aaig hstl. k hoop an ook at lzs van Koi mt nam hbbn gnotn

Nadere informatie

De Slimste Handleiding ter Wereld

De Slimste Handleiding ter Wereld D Slimst Hndliding t Wld 1. Inliding vsi 2.5 Wlkom bij d Slimst Hndliding t Wld, d gids di u l lidn doohn ht voobidn n uitvon vn D Slimst Mns t Wld, mt bhulp vn ht bijgvogd flsh-pogmm n nd documntn. 2.

Nadere informatie

5/12/2012. Preventie van turnover in de patiëntenzorg naar een sterker retentiebeleid in zorg en andere bedrijven Antwerpen, december 2012

5/12/2012. Preventie van turnover in de patiëntenzorg naar een sterker retentiebeleid in zorg en andere bedrijven Antwerpen, december 2012 Rtntimanagmnt Pvnti van tnov in d patiëntnzog naa n tk tntiblid in zog n and bdijvn Antwpn, dmb 202 Lzing nav. Laning EC Pyhih wlzijn in d patiëntnzog, initiatif Kal d Got-Hoghool Fank Vand Sijp, Dito

Nadere informatie

Maatregel 7 - Het verhalen van de schade op de dader

Maatregel 7 - Het verhalen van de schade op de dader Maagl 7 - H vhaln van d schad op d dad Waaom? Bij agssi n gwld onsaa vaak schad schad aan godn van d wknm of wkgv, bijvoobld n auo. Maa ook onsaa vl pijn n ld, immaiël schad of is gvolgschad. H klink bijna

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Jaargang 4, nummer 12, datum: 17 februari 2015

Jaargang 4, nummer 12, datum: 17 februari 2015 Jgng 4, numm 12, dtum: 17 fui 2015 Bst ouds of vzogs, Volgnd wk is ht lw Voojsvknti n mt ht w vn d fglopn dgn, volt ht ook uitn f n to l ls vooj. W wnsn idn lvst n hl pttig vknti n zin lk 2 mt hoplijk

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Cijferen Mix. Cijferen groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8

Ajodakt. Rekenen. Cijferen Mix. Cijferen groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8 Cijn Mix Ajokt Coloon Rknn Cijn gop Autus Mjnn vn Gmn Cokky Stolz ThimMulnho ontwikklt lmiln voo Pimi Onwijs, Vootgzt Onwijs, Bopsonwijs n Volwssnnuti n Hog Onwijs Zlstnig wkn Rknn Gop Antwoon Dit ntwoonokj

Nadere informatie

Welke drie redenen kun je noemen voor het feit dat hun aantal in Zuid-Afrika achteruit is gegaan?

Welke drie redenen kun je noemen voor het feit dat hun aantal in Zuid-Afrika achteruit is gegaan? Rout B 1 Zwrtvotpinguïns Zwrtvotpinguïns zijn ngpst n ht wtrlvn. Doort hun kort vrn iht tgn lkr zittn, zijn z shrm tgn ht kou wtr. Bovnin hn z onr hun hui n ikk vtlg. Zwrtvotpinguïns mkn l uit vn volgn

Nadere informatie

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto.

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto. Opgvn Vrkr In ht vrkr spln snlhi n krht n lngrijk rol. W zulln topssingn kijkn wrij voorl ook vilighi in ht vrkr n o zl komn. Opgv 1 In figuur 5-1 zi j n fling vn snlhismtr n kilomtrtllr vn n niuw uto.

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding Kwaliteit Onderwijs & Studiebegeleiding Faciliteiten & Communicatie VU-Imago

INHOUD. Inleiding Kwaliteit Onderwijs & Studiebegeleiding Faciliteiten & Communicatie VU-Imago N Z ES T U D I E. N Z ET E K MS T. T I J DV RÉ C H T EI N S P R A A K! U n v s t a S t u d n t n a a d v k z n g n2 0 1 4-V k n g s p o g a mmav U S INHUD Inldng Kwaltt ndwjs & Studbgldng Faclttn & Communcat

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen.

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen. Docntnhaliding Voorkom ht pstn door op jong lftijd ht bgrip pstn uit t lggn. st collga docnt INLEIDING Ht schoolpakkt. Door lid of vri t wordn van "" ontvangt u ht schoolpakkt n n aluminium bordj van "".

Nadere informatie

duidelijke taal El español, lengua mundial! Spaanse taal en cultuur studeren in Nijmegen El español, lengua mundial!

duidelijke taal El español, lengua mundial! Spaanse taal en cultuur studeren in Nijmegen El español, lengua mundial! Afgstudd, n dan? j tcht voo all bnodigd Als j bnt afgstudd in d Spaans infati ov stags n abidsmakt. taal n cultuu hb j vl moglijkh- Zi ook www.u.nl/csl. duidlijk taal dn op d abidsmakt. J kunt voobld ondzok

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Anvrgormulir Prsoonsgonn Bugt Vrplging n Vrzorging DEEL 3: Bugtpln Dit ugtpln wort oor vrzkr o wttlijk vrtgnwoorigr ingvul. 1 (En tolihting op ht ormulir stt in ijlg) 1. Grssr Dit ormulir is stm voor:

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Bij de toepassing van de in paraplubestemmingsplan bedoelde ontheffing wordt verstaan onder:

Bij de toepassing van de in paraplubestemmingsplan bedoelde ontheffing wordt verstaan onder: HOOFDSTUK 2. REGELS PARAGRAAF 1 TOEPASSINGSREGELS Artikl 1 Topssingsrik Inin nit op gron vn nr plingn vn in ijlg 1 gnom stmmingsplnnn vrijstlling/onthffing kn worn vrln zijn urgmstr n wthours vog onthffing

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

b) Wat doe jij, als je stress hebt, om rustiger te c) Ben jij het eens met de stelling van Kim? a) Heb jij wel eens stress? Hoe voelt dat?

b) Wat doe jij, als je stress hebt, om rustiger te c) Ben jij het eens met de stelling van Kim? a) Heb jij wel eens stress? Hoe voelt dat? Gzondhid L ht atikl Kim ov anti-tl op pagina 3 van Kidwk. L ht atikl Kim ov anti-tl op pagina 3 van Kidwk. A B C L ht atikl Kim ov anti-tl op pagina 3 van Kidwk. 1) Kim ov anti-tl a) Hb jij ht wl n hl

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Voorkom forse inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid met WIA aanvullende verzekeringen

Voorkom forse inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid met WIA aanvullende verzekeringen km fs nkmnstgval bj abdsngschkthd mt W aanvllnd vkngn lgmn nfmat s bstmd v wkgvs n wknms d gaag m wlln wtn v d aanvllnd W vkngn n d bch lst wlk nadlg gvlgn d Wt nkmn n bd (W) v ht nkmn van wknms kan hbbn

Nadere informatie

Opdrachten. Ja, ik ben erg sterk. Ik kan wel 48 kg. dragen!! 1. Welke 2 koffers kan hij tegelijk dragen?

Opdrachten. Ja, ik ben erg sterk. Ik kan wel 48 kg. dragen!! 1. Welke 2 koffers kan hij tegelijk dragen? M5 Opdachtn 1. Wlk 2 kffs kan hij tglijk dagn? Ja, ik bn g stk. Ik kan wl 48 kg. dagn!!. 24 kg. 26 kg. 25 kg. 27 kg E. 24 kg ntl j antwd : () 24 kg +. kg (wat j hbt gkzn) mag nit m dan 48 kg zijn. + +

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Producten voor thuis & tuin

Producten voor thuis & tuin Pouctn voo thus & tun laa schoo 2015 2014All pouctn won gmaakt oo llngn van ht Da Vnc Collg Paktkonws W wkn zon wnstoogmk. Mt opngst wot mataal voo ht makn van nuw pouctn gkocht. Nstkast Ht ksl s mt n

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

SPIder. P I Koerier. d e. ! Redactioneel

SPIder. P I Koerier. d e. ! Redactioneel wot gsponso oo: Koi Mi 2002 www.st-spi.nl! Ractionl Ht st kwataal van 2002 ligt alw acht ons. n ht vschit n hoplijk vlblovn stant van 2002. Als st in i gval n vnmnt om naa uit t kijkn, ht vijf jaacongs

Nadere informatie

Inhoud. Uit de redactie. Inhoud / Uit de redactie. Schriftwerk / Woord van de voorzitter Als de Here het huis niet bouwt Vrij om te gehoorzamen

Inhoud. Uit de redactie. Inhoud / Uit de redactie. Schriftwerk / Woord van de voorzitter Als de Here het huis niet bouwt Vrij om te gehoorzamen Inhoud / Uit d dacti Inhoud Schiftwk / Wood van d voozitt Als d H ht huis nit bouwt blz. 3 Vij om t ghoozamn blz. 3 In ht vizi Hbbn Kkfabikn schoostnn blz. 4 Kapl t Luvn in d stigs blz. 6 En 1st induk

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN UITNODIIN OPN HUI 29 jauai Kal du Jadistaat 54 J ijgt i d st las hl vl va, di allmaal bij d odbouw ho. J it hiod. Ht is gllig school mt lu doct gllig ati gulda 1a J ijgt md mal p jaa appot j wodt da altijd

Nadere informatie

Mkb-ondernemers helpen met energie besparing

Mkb-ondernemers helpen met energie besparing Mkb-ondnms hln m ngi bsing Engicnm MKB gf nwoodn o vgn ls: i Engicnm MKB, oii in ngibsing in h middn- n klin bdijf, hl ondnms hn bdijfsndmn vbn doo h ngi vbik vlgn. Engicnm MKB dnk vni d ondnm n vsk -

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

cleantech Situering Eco2Profit

cleantech Situering Eco2Profit clantch Bdijvntinn Situing Eén van d kntakn van d Povincial Ontwikklingsmaatschappij Limbug is d uitbouw van n kwantitatif n kwalitatif aanbod van vstigingsuimt voo ondnmingn. Rds nkl jan schnkt POM Limbug

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv a Statistik Ongvr 6 miljon guln at is ruim miljar guln. 0 kg marihuana in 99 is onwaarshijnlijk winig. Zkr vrglkn mt anr jarn. D juist waar is 9 0 7 9 6. In 99 is r voor ruim 07 miljon guln onrshpt. Dit

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten)

NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten) NEVAC xmn Elmntir Vuümthnik Vrijg 11 pril 2003, 14:00-16:30 uur Vrgstuk 1 (EV-03-1) (25 puntn) En vuümsystm wort gëvur mt n olivrij pompsystm, t stt uit n voorvuümpomp n n turomolulirpomp. D pompsnlhi

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Het combineren van requirements engineering

Het combineren van requirements engineering Ht combinrn van rquirmnts nginring n tstn En moglijk tokomst Jan Jaap Canngitr Dirctur Productmanagmnt SYSQA B.V. jcanngitr@sysqa.nl #jjcanngitr SYSQA Almr 1 Agnda Essnti rquirmnts nginring Id op hoofdlijnn

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer Tolichting bhrdominn In d wrld van d automatisring n informativoorzining wordt, naast systmontwikkling, ondrschid gmaakt tussn dri vormn van bhr: functionl bhr, applicatibhr n tchnisch bhr. W lichtn dz

Nadere informatie

SPIder Koerier. Redactioneel

SPIder Koerier. Redactioneel wot gsponso oo: Koi Januai 2002 www.st-spi.nl Ractionl D onk, kot wintagn. Mt ht uitbngn van z koi is ht jaa 2001 al w voobij. En zoals altij hbbn w kunnn van ho snl alls gaat. D ovgang van zwmbok naa

Nadere informatie

samen een team Evelien van Dort Evelien van Dort

samen een team Evelien van Dort Evelien van Dort Evlin van Dort m a t n samn Skrubbi, ht varkntj van mvrouw Kroost, is hl ondugnd. Hij krijst vl n buurman Baal is boos. Sm n Eva hbbn vakanti. Zij gaan op Skrubbi passn. samn n tam Er komt n niuw jongn

Nadere informatie

Tonlagers. Tabel 2. Smeergaten en groef TONLAGERS TONLAGERS. Axiale verplaatsing ( 1 ) Nominale asdiameter Radiale speling

Tonlagers. Tabel 2. Smeergaten en groef TONLAGERS TONLAGERS. Axiale verplaatsing ( 1 ) Nominale asdiameter Radiale speling Lt op Voo topassingn mt n hog axial blasting, mag dz axial blasting (Fa) nit bovn d 0.6 k d dial blasting (F) uitstijgn. Indin d axial blasting bovn d 0.6 F komt nm n contact op mt TD om assistnti bij

Nadere informatie

Negatieve getallen in een assenstelsel

Negatieve getallen in een assenstelsel G Ngtiv gtlln in n ssnstlsl 98 kijk ht ssnstlsl n los vrgn op. Gf oörint vn puntn, n. 2 4 (...,...) (...,...) 2 (...,...) Tkn in ht ssnstlsl puntn D(, 2), ( 4,) n (2, ). Klur ht glt vn ht ssnstlsl gron

Nadere informatie

Business Intelligence bij Nashuatec Services Benelux William Mimpen, 27 Februari 2007. Het cement tussen strategie en medewerkers

Business Intelligence bij Nashuatec Services Benelux William Mimpen, 27 Februari 2007. Het cement tussen strategie en medewerkers Businss Inllignc bij Nashuac Svics Bnlux William Mimn, 7 Fbuai 007 William Mimn, Mng Knowldg Cn BNL H cmn ussn sagi n mdwks Fin & cijfs NRG Gou BNL: Emloys: 1900 in h Bnlux Cusoms: 50000 Makaandl: 0% Nashuac

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING. Ik wil. Deze krant is 700,- waard! Kijk snel op pagina 6. perfecte huurhuis in stappen p4.

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING. Ik wil. Deze krant is 700,- waard! Kijk snel op pagina 6. perfecte huurhuis in stappen p4. DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING Ik wil hun Dz kant is 700,- waad! Kijk snl op pagina 6 Ht pfct huuhuis in stappn p4 6 2 DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING HUREN = Tijdn vandn.

Nadere informatie

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms!

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms! chnkn aan pcifik mobilititpoblmn in d tad/gmnt. Flxibilitit naa uitbiding Ht uitbidn van btalnd pakzon of ht vandn van gldig paktaivn of tijdn kan onmiddlijk in ht ytm aangpat wodn. D adggvn n d gldig

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato KRITOON. Oktober 2010

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato KRITOON. Oktober 2010 PLATOON VERZAMELD WERK Plato KRITOON Oktor 2010 Dz tkst is uitsluitn voor prsoonlijk gruik. Commril gruik is nit togstaan. Evnmin is ht togstaan tkst t wijzign, wrkn, ghl of gltlijk t pulirn, of anrszins

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NAJAAR 2014 Thuis in j huis! DE MOOISTE WOONWINKEL Twnt pogamma Zi pagina 3 BELEEF DE WARMTE THUIS MET DE KNUSSE WOON WEKEN! Shann Lux lifstyl stol Shann, lvbaa in divs stof-, ldkwalititn

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

Samenspel in verandering 20 januari 2012

Samenspel in verandering 20 januari 2012 Samnspl in vrandring 20 januari 2012 Jan Paul tn Brink Huidig situati, co-xistnti Spcial vld REC s Rgulir vld WSNS/SWV VO F C S p c i a a l F C R g u l i r Niuw situati Splvld Passnd Ondrwijs F C S p c

Nadere informatie

Opleidingen. AutoCAD Inventor Revit 3ds Max 2013/2 0 1 4. C Be

Opleidingen. AutoCAD Inventor Revit 3ds Max 2013/2 0 1 4. C Be 2013/2 0 1 4 Oplidingn Invnto Rvit 3ds Max TEC / CAD Collg HBO & MBO-Instituut 3xd Awa TEC/CAD Collg BV Kknbos 1018 B 6546 BA NIJMEGEN T 024 356 56 77 www.cadcollg.nl info@cadcollg.nl n 3x A d lux Bst

Nadere informatie