Voor waardebehoud van uw vastgoed en bedrijfsmiddelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor waardebehoud van uw vastgoed en bedrijfsmiddelen"

Transcriptie

1 Planon Maintenance Management Voor waardebehoud van uw vastgoed en bedrijfsmiddelen

2 Planons Maintenance Managementoplossing bevat onder andere: Gebouwelementen en Inventarisbeheer Reactief Onderhoud Gepland Preventief Onderhoud Onderhoud op gebouwen en bedrijfsmiddelen is een steeds complexer wordende taak. Naast het zorg dragen voor waardebehoud van bedrijfs middelen, maakt strenge wet- en regelgeving het noodzakelijk om onderhoud nauwkeurig te plannen, uit te voeren en te monitoren. Bovendien moeten alle onderhoudsactiviteiten goed gepland en gecoördineerd worden om verstoring van de kernactiviteiten van de organisatie te beperken en bedrijfscontinuïteit te kunnen garanderen. De Planon Maintenance Managementoplossing helpt uw organisatie operationele- en onderhoudskosten met 10 tot 15% te reduceren dankzij de inzet van een nauwkeurige onderhoudsplanning. Op basis van verschillende onderhoudsregimes, effectief voorraad- en inkoopbeheer en efficiënte uitvoering met Mobile Field Servicesoplossingen. Conditiemetingen Gebaseerd Onderhoud Voorspellend Onderhoud Mobile Field Services Veiligheid en Gezondheid 2 Planon maintenance Management planonsoftware.com

3 GEBOUWELEMENTEN EN INVENTARIS- BEHEER: BEHEER AL UW INVENTARIS, INSTALLATIES EN PRODUCTIE- MIDDELEN OP ÉÉN PLATFORM Gebouwelementen, inventaris, installaties en productiemiddelen ondersteunen uw bedrijfsprocessen. Problemen met deze voorzieningen kunnen leiden tot verstoring van het primaire proces en daardoor tot productiviteitsverlies. Planon stelt organisaties in staat om uitval te beperken en tegelijkertijd de complete levenscyclus van bedrijfs middelen te beheren. Van aanvraag, inkoop, opslag en levering tot afvoer, vervanging, sloop of verkoop. Vereenvoudig processen en onderhouds beslissingen en monitor actief de conditie en de locatie van bedrijfsmiddelen, de locaties van bedrijfsmiddelen, belangrijke garantiebepalingen of vervangingstermijnen. Leg per bedrijfsmiddel een koppeling naar de leverancier, gebruikers en betrokken onderhoudspartij(en). Bewaar alle informatie over uw inventariselementen en voorraden in één centrale database en automatiseer het volledige inkoop- en voorraadbeheerproces. Centraliseer alle informatie over een artikel. Bijvoorbeeld hoe en waar het kan worden bijbesteld, welke medewerkers bevoegd zijn het te gebruiken en waar u het heeft opgeslagen. Gebruik coderingen zoals NL-sfB en AOC en importeer standaardenbibliotheken. REACTIEF ONDERHOUD: HANDEL SNEL EN ADEQUAAT STORINGEN AF Storingen en klachten hebben een nega tieve impact op de continuïteit van uw primaire proces, zijn relatief duur om af te handelen en leiden tot onrust en on te vreden klanten. Omdat reactief onder houd nooit volledig te vermijden is, kunnen medewerkers met de Planon Reactief Onderhoudoplossing 24 uur per dag, zeven dagen per week, via hun smart phone, intra- of internet, storingen en klachten melden. Door deze processen te standaardiseren nemen de doorlooptijden en bijbehorende kosten bovendien met ruim 30% af. Standaardiseer processen, workflows, prioriteiten en (externe) uitvoerders en realiseer een substantiële versnelling van de afhandeling van storingen. Monitor de afhandeling van storingen op basis van overeengekomen SLA s, doorlooptijden, kosten en prioriteiten. Registreer bestede tijd en verbruikt materiaal en bewaar de onderhoudsgeschiedenis van een bedrijfsmiddel voor toekomstige analyse en bewijslast in geval van calamiteiten. Distribueer binnengekomen klachten en storingen automatisch naar de juiste monteur of leverancier. Planned maintenance per asset group Creëer een kennisdatabank met antwoorden op veelvoorkomende meldingen. GEPLAND PREVENTIEF ONDERHOUD: GARANDEER WAARDEBEHOUD EN CONTINUÏTEIT Door over te schakelen van reactief naar gepland preventief onderhoud kunt u uw operationele en onderhoudskosten met 10 tot 15% verlagen. Dit heeft een positieve invloed op het waardebehoud van uw gebouwen, installaties en bedrijfs middelen en de continuïteit van uw kernactiviteiten. Met de Planon Gepland Preventief Onderhoudoplossing bent u in staat al uw routinematig onder houd te plannen, de daaraan gerelateerde budgetten te bewaken en bovendien de operationele uitvoering te coördineren. Zowel in eigen beheer als door externe partijen. Optimaliseer uw onderhoudsplannen, verlaag kosten en verhoog de efficiëntie met de uitgebreide scenarioplanner en rapportagemogelijkheden. Maak gebruik van gangbare onderhoudsbibliotheken. Plan uw onderhoudsactiviteiten zowel op basis van vaste intervallen als op basis van gemeten en gewenste condities. Gepland onderhoud per type bedrijfsmiddel Mechanical Electrical Water Security Fire protection Building fabric Compliance planonsoftware.com Planon maintenance Management 3

4 Verzeker u van afhandeling van onder houdsactiviteiten door auto matisch werkorders en alarmeringen te genereren en te distribueren. Maak gebruik van het gebruiks vrien delijke grafisch planbord om verschillende onderhoudsscenario s te vergelijken. CONDITIEMETINGEN GEBASEERD ONDERHOUD: VERKRIJG OBJECTIEF INZICHT IN DE CONDITIE VAN BEDRIJFSMIDDELEN Bij conditiegebaseerd onderhoud wordt onderhoud van bedrijfsmiddelen afhankelijk gemaakt van de gewenste conditie, ten opzichte van de vastgestelde, werkelijke conditie. Hierdoor verspilt u geen geld, tijd en materiaal aan overbodige onderhouds activiteiten. Met de Planon Conditie metingen Gebaseerd Onderhoud oplossing stelt u objectief de actuele conditie van een installatie of bouwkundig element vast. Door de actuele conditie in uw Planon-database te registreren en deze te vergelijken met de gewenste conditie wordt het benodigde onderhoud automatisch berekend. Meet objectief de actuele conditie van bedrijfsmiddelen op basis van gestandaardiseerde vragenlijsten en beoordelingscriteria. Importeer onderhoudsbibliotheken met conditie gebaseerde onderhoudsactiviteiten, of richt uw eigen bibliotheek met standaarden in. Genereer onderhoudsplannen die uw gebouwen, installaties en bedrijfsmiddelen van de gemeten conditie naar de gewenste conditie brengen. Ontwikkel meerdere onderhoudsscenario s en visualiseer de budgettaire gevolgen en continuïteitsrisico s. Transformeer een gekozen scenario naar concrete uitvoering en laat de actuele conditie van een bedrijfsmiddel automatisch aanpassen in de Planon-software. VOORSPELLEND ONDERHOUD: VOER ONDERHOUD EXACT OP TIJD UIT Voorspel onderhouds activiteiten nog nauwkeuriger door de actuele conditie van bedrijfsmiddelen realtime te relateren aan hun onder houdsplanning. Op basis van in te stellen grenswaarden communiceren bedrijfsmiddelen door inzet van webservices technologie met uw Planon-oplossing. Is een grenswaarde bereikt, dan wordt automatisch de relevante onderhoudsactiviteit gegenereerd. Op deze manier stelt de Planon Voorspellend Onderhoudoplossing organisaties in staat om het exacte moment van onderhoud afhankelijk te maken van de werkelijke toestand van een installatie of apparaat, zonder dat hiervoor handmatige inspecties nodig zijn. Integreer bedrijfskritische installaties via uw IT-netwerk met deze Planonoplossing, detecteer automatisch storingen en genereer onmiddellijk de benodigde acties en communicatie. Definieer specifieke grenswaarden voor gekoppelde bedrijfsmiddelen en genereer automatisch activiteiten indien deze waarden worden overschreden. Importeer automatisch teller- of meterstanden om daarmee automatisch het exacte tijdstip van consumptieafhankelijk onderhoud te bepalen. Monitor de uitvoering van onderhoud en communiceer na uitvoering automatisch de eventuele resetwaarden naar het betreffende bedrijfsmiddel. Combineer voorspellend onderhoud met preventief onderhoud en waarborg daarmee een optimale balans tussen risico, kosten en continuïteit. Graphical maintenance planner Grafisch planbord planonsoftware.com Planon maintenance Management 4

5 MOBILE FIELD SERVICES: MAXIMALISEER DE EFFICIENCY IN UITVOERING VAN ONDERHOUD De Planon Maintenance Managementoplossing verzamelt alle onderhoudsactiviteiten in één centrale database. Om zo planning, toewijzing aan interne onderhoudsteams of externe uitvoerders, en monitoring en analyse van onderhoudswerkzaamheden efficiënter te laten verlopen. Met Planon Mobile Field Services sluit u de uitvoerders in het werkveld optimaal aan op het uitvoeringsproces. Met hun smartphone hebben zij altijd en overal toegang tot hun werkvoorraad en kunnen zij deze op een snelle, veilige en effectieve wijze afhandelen. Geef uitvoerende medewerkers altijd en overal toegang tot actuele informatie over hun werkvoorraad. Automatiseer het gehele uitvoeringsproces en stel uitvoerders in staat werk orders te bekijken, geconstateerde gebreken toe te voegen en werkorders af te sluiten. Implementeer veiligheidsprocedures op smartphones om er verzekerd van te zijn dat medewerkers conform veiligheidsinstructies werken. Gebruik deze schaalbare oplossing om eenvoudig pieken in werkvoorraad op te vangen. Profiteer van volledige ontzorging door de Cloud-service waardoor investeringen in uw IT-infrastructuur niet langer zijn vereist. VEILIGHEID EN GEZONDHEID: VOLDOE AANTOONBAAR AAN WET- EN REGELGEVING Planning, uitvoering en documentatie van onderhoud worden sterk gereguleerd door wet- en regelgeving. De complexiteit van onderhoud groeit en daarmee neemt het risico op ongevallen toe. Ook de juiste kennis over het gebruik van gevaarlijke stoffen, aan- en afvoer van materieel, het in acht nemen van veiligheidsvoorschriften en het aantoonbaar beschikken over de juiste kennis is hierbij van groot belang. Met de Planon Veiligheid en Gezondheidoplossing beschikt u over een oplossing waarmee u alle relevante wet- en regelgevingen in uw processen kunt inrichten, toepassen en documenteren. Integreer en borg verplichtingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving op het gebied van onderhoud in uw bedrijfsprocessen. Informeer en instrueer medewerkers en externen over veiligheids procedures. Plan routinematige en verplichte inspecties en onderhoudsactiviteiten op veiligheidskritische installaties. Beheer, communiceer en toets op regelmatige basis veiligheids plannen en vluchtroutes. Standaardiseer en automatiseer processen rondom beveiliging en toegangscontrole. Health & Safety incidents Registered High priority Normal priority Open Veiligheids- en gezondheidsincidenten 5 Planon maintenance Management planonsoftware.com

6 Planon Maintenance Management is één van de vijf domeinen van Planons Integrated Workplace Management Solution: Planon Accelerator. De direct te gebruiken Planon-oplossingen combineren meer dan dertig jaar praktijkervaring met marktstandaarden. Dit stelt Planon in staat bewezen, geïntegreerde oplossingen te leveren, die zich kenmerken door: Geïntegreerd ontworpen software gebaseerd op één centrale database Toekomstbestendige oplossingen die met uw organisatie meegroeien Internationaal inzetbare standaard software met ruimte voor lokale verbijzondering Single-source-of-truth, kant-en-klaar te gebruiken bedrijfsprocessen en waardevolle managementinformatie Ervaring, kennis en marktstandaarden gebundeld in één beproefde totaaloplossing planonsoftware.com Met meer dan dertig jaar ervaring in het FMIS-domein is Planon een internationale, marktleidende softwareleverancier die organisaties ondersteunt bij het stroomlijnen van hun vastgoed-, facilitaire- en service management-processen. Planon s geïntegreerde, toekomstbestendige oplossingen leveren betrouwbare managementinformatie. Meer dan klanten profiteren van Planon s innovatieve oplossingen, ondersteund door een wereldwijd netwerk van eigen kantoren. Planon wordt al jaren achtereen door Gartner een toonaangevend, onafhankelijk technologie onderzoeksbureau gepositioneerd in het Leader-kwadrant van haar Magic Quadrant voor IWMS (Integrated Workplace Management System). Meer leren over Planon s FMIS-oplossing? Bezoek dan planonsoftware.com of volg ons op Twitter BELGIË Mechelen Campus, gebouw D Schaliënhoevedreef 20 B-2800 Mechelen Tel.: NEDERLAND Wijchenseweg TL Nijmegen Tel.: