SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015"

Transcriptie

1 BLARIACUM- COLLEGE SCHOOLGIDS

2 SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE ONDERWIJSGEMEENSCHAP VOOR vmbo havo vwo (atheneum en gymnasium) Het Blariacumcollege verzorgt onderwijs op twee hoofdlocaties en een dependance JUNIORCOLLEGE vmbo, leerjaar 1 en 2 havo / atheneum / gymnasium, leerjaar 1 en 2 SENIORCOLLEGE vmbo, leerjaar 3 en 4 Gemengde leerweg en Theoretische leerweg Zorg en Welzijn, Zorg en Welzijn breed, Uiterlijke Verzorging Sport, Dienstverlening en Veiligheid ICT-leerroute Handel en Verkoop havo, leerjaar 3 t/m 5 atheneum en gymnasium, leerjaar 3 t/m 6 LOCATIE ELZENSTRAAT POSTADRES Postbus AL Venlo BEZOEKADRES Drie Decembersingel BD Venlo Tel.: (077) Fax: (077) ZIEKMELDINGEN: Tel. (077)

3 INHOUDSOPGAVE Voor de leesbaarheid van de schoolgids wordt volstaan met ouders, met wie vanzelfsprekend ook verzorgers en voogden bedoeld worden. Ook spreken we over leerling, hij en hem waarmee uiteraard ook leerlinge, zij en haar wordt bedoeld. BLARIACUMCOLLEGE, EEN EXCELLENTE SCHOOL VOOR UW KIND MISSIE / VISIE EVEN VOORSTELLEN PRAKTISCHE SCHOOLZAKEN ORGANISATIE HOE ZIET ONS ONDERWIJS ERUIT? BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING BREDE ONTWIKKELING HUISREGELS ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN

4 BLARIACUMCOLLEGE, EEN EXCELLENTE SCHOOL VOOR UW KIND Beste leerling, ouder/verzorger en collega, Het Blariacumcollege heeft zijn deuren weer geopend. De nieuwe wind mag het komende schooljaar weer door onze gebouwen gaan waaien. Naast een welkom voor onze leerlingen en medewerkers vooral een hartelijk welkom aan alle brugklassers en instromers, voor wie dit het eerste schooljaar op het Blariacumcollege wordt. Maak er een mooie tijd van. Wij zullen er in ieder geval alles aan doen om er weer een leerzaam en goed schooljaar van te maken. Als campusdirecteur begin ik aan mijn 5 e schooljaar op deze prachtige school. Het is een ruimtelijke school met een kleinschalige aanpak. Docenten weten wie de leerlingen zijn en andersom. Veiligheid en geborgenheid staan centraal. Daarnaast zijn we een school met een uitstekend lesaanbod en bieden wij veel zorg aan de leerling. Het uiteindelijke doel is dat uw kind met een passend diploma onze school verlaat. Hierbij vragen wij ook uw ondersteuning. Onze mentoren maken graag contact met u en wij bieden u de mogelijkheid om ook makkelijk met ons contact te maken. Op onze website treft u dan ook alle medewerkers met naam en adres aan. Daarnaast bevat de schoolgids belangrijke informatie die voor u het komend jaar van belang is. Onze medewerkers zullen zich iedere dag vol overgave inzetten voor de leerlingen. Er is een speciaal ondersteuningsteam dat leerlingen begeleidt die even extra hulp nodig hebben. Ons ondersteuningsplein is zelfs uitgegroeid tot het beste dat er in de regio te vinden is. Dit is mede te danken aan het leerwegondersteunend onderwijs en het team Maasland, de regionale voorziening voor extra ondersteund vmbo en havo. Maasland kent bijvoorbeeld voor havo-leerlingen, die meer aandacht nodig hebben, een speciale havo-klas. Het onderwijsaanbod van het Blariacumcollege is breed en veelzijdig. Denk bijvoorbeeld aan de speciale sportklassen. Jongeren die graag meer willen doen met sport kunnen bij ons terecht. Hiervoor werken wij ook samen met lokale sportverenigingen. De gemeente Venlo heeft ons in dit kader in 2012 onderscheiden met de Fair Play-award. Op 21 mei 2014 hebben we bij de verkiezing van de sportiefste school van Nederland de 2e plaats behaald. Als een van de weinige opleidingen in Nederland hebben de afdelingen Maasland en vmbo gl/tl samen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de titel excellent gekregen. Ook worden er speciale beroepsopleidingen zoals ICT aangeboden. Jongeren die graag met computers, tablet-pc s en internet willen werken, worden voorbereid op een toekomst in de ICT-branche. Het is zelfs mogelijk bij ons op school door te stromen naar een mbo ICT niveau 2 opleiding. Handel & Verkoop, Sport Dienstverlening & Veiligheid en Zorg & Welzijn, zijn vmbo-opleidingen waarbij de leerlingen vanuit een stevige theoretische basis in aanraking komen met de praktijk via stages, werkpleksimulatie en het project Blariacum in bedrijf. Verder biedt onze havo-afdeling als enige in de regio de International Business School aan. De rode draad van de opleiding is het schrijven van een eigen ondernemingsplan. Deze opleiding wordt aangeboden in samenwerking met de Fontys hogeschool en het bedrijfsleven. Ons voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (inclusief het gymnasium) wordt continu verbeterd door deelname aan het project Wetenschaps Oriëntatie Nederland (WON). Het Blariacumcollege is de eerste Limburgse school die zich heeft mogen aansluiten bij het WON-instituut in Nederland. Het Blariacumcollege is een prachtige en unieke school. Ik wil mij dan ook graag inzetten voor een kwalitatief goede en veilige school. Met leerlingen, ouders en medewerkers ga ik graag die uitdaging aan. Alleen samen kunnen we goede resultaten blijven behalen. Namens alle medewerkers wens ik iedereen een plezierig en succesvol schooljaar. drs. Ton Sipkens rm Campusdirecteur De schoolgids wordt digitaal aangeboden. In deze moderne tijden leek het ons verstandig geen papieren berg te creëren. De informatie bieden wij u op een zo goed mogelijke manier digitaal aan. Vanzelfsprekend horen wij graag of u nog suggesties of verbeterpunten voor ons heeft. 6 7

5 MISSIE / VISIE Het Blariacumcollege is een moderne school waar onderwijs van hoge kwaliteit wordt geboden, met individuele begeleiding aan leerlingen van vmbo tot en met gymnasium. Leerlingen die méér nodig hebben, geven wij extra ondersteuning. Wij bieden een omgeving waarin leren en leven voor leerlingen en medewerkers betekenisvol en prettig is. Wij bereiden leerlingen optimaal voor op de uitdagingen die de 21 e eeuw hen biedt. Wij kiezen vier uitgangspunten van waaruit we onze missie/visie denken waar te kunnen maken: ambitie om jaarlijks de meest sportieve school van Nederland te worden. Persoonlijke aandacht geven Sportactief zijn Kwaliteit leveren Onderzoekende houding aannemen Persoonlijk betekent dat voor ons elke leerling uniek is. Wij hebben oog voor de individuele leerling en wij kennen onze leerlingen dus. Hierdoor kunnen wij snel inspelen op signalen. Hoe vordert de leerling, zit hij goed in zijn vel, kan hij zijn kwaliteiten tot bloei laten komen, zowel op school als daarbuiten? Persoonlijk betekent bijvoorbeeld dat leerlingen de kans krijgen extra vakken te kiezen, of meer ondersteuning krijgen dan regulier al wordt aangeboden. Door de kleinschaligheid is die persoonlijke aandacht goed te waarborgen. Door de korte lijnen binnen de organisatie kan ondersteuning snel in gang worden gezet. Wij zijn, samen met de ouders, verantwoordelijk voor onze leerlingen. Sport is méér dan een leuke activiteit en méér dan beweging alleen. Bewegen verbetert de leerprestaties, geeft meer zelfvertrouwen, helpt bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en de leerlingen worden er fitter door. Sportactief komt tot uitdrukking in onze sportklassen door alle opleidingen heen en door sport als eindexamenvak aan te bieden. Bovendien bieden wij onze leerlingen veel extra buitenschoolse sportactiviteiten (ixport). Het Blariacumcollege heeft het predicaat sport actieve school verworven en heeft de Kwaliteit klinkt als een vanzelfsprekend kenmerk van een school en voor het Blariacumcollege is dat ook zo. De doorstroomgegevens en slagingspercentages liggen veelal boven het landelijk gemiddelde. Dat komt onder andere door het gegeven dat de docenten onderwijs bieden van hoge kwaliteit. Steeds weer wordt bekeken hoe het onderwijs het beste rekening kan houden met de wensen en mogelijkheden van de leerling. Daarnaast krijgen docenten de kans om onder werktijd bij te scholen. Met behulp van een eigen professionaliseringsteam leren docenten van en met elkaar. Zo vormen wij met z n allen een lerende gemeenschap, waarbij elkaar uitdagen om het beste in elkaar boven te brengen centraal staat. Onze ambitie is de beste school in de regio te worden. Onderzoekend wil zeggen dat we de nieuwsgierigheid van leerlingen en medewerkers prikkelen. Dat doen we door ze zelf dingen te laten ontdekken. Expliciet komt dit ook tot uitdrukking in het gegeven dat wij WON-school (WON= Wetenschaps Oriëntatie Nederland) zijn. Dat betekent dat wij leerlingen uit het vwo expliciet voorbereiden op een wetenschappelijke loopbaan. Docenten zijn van nature nieuwsgierig: hoe kan ik een onderdeel het beste didactisch aanpakken en hoe zou ik ook op een andere manier zaken in de groep kunnen behandelen? De nieuwsgierigheid komt voort uit onze intrinsieke behoefte kwaliteit te leveren. 9

6 EVEN VOORSTELLEN DIRECTIE DIRECTIE DIRECTIE CAMPUSDIRECTEUR Ton Sipkens (077) DIRECTEUR ALGEMENE ZAKEN Cor Vulders (06) ONDERWIJSDIRECTEUR Monique Lafleur (077) TEAMLEIDER ONDERBOUW TEAMLEIDER ONDERBOUW TEAMLEIDER ONDERBOUW TEAM VMBO BBK LEERJAAR 1 & 2 Lillianne Wevers (077) TEAM VMBO KT LEERJAAR 1 & 2 Hans Evers (077) TEAM MAASLAND, REGIONALE VOORZIENING VOOR EXTRA ONDER- STEUND VMBO EN HAVO LEERJAAR 1 & 2 Ineke Lammers (077)

7 TEAMLEIDER ONDERBOUW WAARNEMEND- TEAMLEIDER BOVENBOUW TEAMLEIDER BOVENBOUW TEAMLEIDER TEAMCOÖRDINATOR DECAAN TEAM THEORETISCH-HAVO/ HAVO / VWO LEERJAAR 1 & 2 Rob Diepgrond (077) TEAM GEMENGDE LEERWEG/ THEORETISCHE LEERWEG Leon Schraven (077) TEAM ZORG & WELZIJN / SPORT, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID Els Hovens (077) TEAM ADMINISTRATIE Paula Passon (077) TEAM FACILITAIRE DIENST Marij Heintges (077) VMBO Joke Peeters (077) TEAMLEIDER BOVENBOUW TEAMLEIDER BOVENBOUW TEAMLEIDER DECAAN DECAAN DECAAN TEAM ICT-LEERROUTE / HANDEL EN VERKOOP Matthijs van der Giesen (077) TEAM HAVO, LEERJAAR 3 T/M 5 EN TEAM VWO LEERJAAR 3 T/M 6 Iris Keij (077) TEAM ONDERSTEUNINGS- PLEIN Trui Schambergen (077) HAVO Bert van Wanrooij (077) HAVO Richard Geurts (077) VWO Conny van Doorn (077)

8 TAALCOÖRDINATOR REKENCOÖRDINATOR COACH/SUPERVISOR ARBO COÖRDINATOR OUDERRAAD Karin van der Zee (077) LEERLINGENRAAD Marc Teeuwen (077) MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Jan Helmer (077) Magna Ottenheim HAVO/VWO Cristine Hermans Mart van den Munckhof ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (077) Jan Helmer (077) (077) Mat Korsten (077) (077) De namen en adressen van al onze mede- MAATSCHAPPELIJK WERK INTERCULTUREEL SCHOOLCONTACT- PERSOON SCHOOLARTS werkers vindt u op de website: Marije Broeseliske Naziha Ouassak Maria Savelberg (077) (077) (088)

9 PRAKTISCHE SCHOOLZAKEN LESTIJDEN (VMBO) 1 e uur uur 2 e uur 3 e uur KLEINE PAUZE 4 e uur 5 e uur GROTE PAUZE 6 e uur 7 e uur 8 e uur LESTIJDEN (HAVO/VWO) 1 e uur uur 2 e uur KLEINE PAUZE 3 e uur 4 e uur GROTE PAUZE 5 e uur 6 e uur 7 e uur 8 e uur VAKANTIEROOSTER Schoolbegin maandag 25 augustus 2014 Herfstvakantie maandag 20 t/m vrijdag 24 oktober 2014 Kerstvakantie maandag 22 dec t/m vrijdag 2 jan Carnaval maandag 16 t/m vrijdag 20 februari 2015 Pasen maandag 6 april 2015 Meivakantie maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2015 Hemelvaart donderdag 14 en vrijdag 15 mei 2015 Pinkstermaandag maandag 25 mei 2015 Zomervakantie maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2015 LESVRIJE DAGEN VOOR LEERLINGEN Hele dag vrij maandag 25 augustus 2014 Hele dag vrij vrijdag 17 oktober 2014 s Middags vrij maandagmiddag 5 januari 2015 Vier dagen vrij maandag 13 t/m donderdag 16 juli 2015 s Middags vrij / 's ochtends rapportenuitreiking vrijdagmiddag 17 juli 2015 LEERLINGTEVREDENHEID ONDERZOEK 2014 STELLING: "DE ROOSTERWIJZIGINGEN WORDEN OP TIJD AAN MIJ DOORGEGEVEN" MEE EENS: 81% VAN DE LEERLINGEN BRON: In uitzonderlijke situaties kan hiervan worden afgeweken. De lesvrije dagen zijn een maatregel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. AGENDA TOEKOMSTIGE LEERLINGEN Proeflessen woensdag 17 december 2014 Open Huis woensdag 4 maart 2015 Aanmeldingen maandag 16 en dinsdag 17 maart

10 SCHOOL EN INFORMATIE Het Blariacumcollege heeft een actuele website: Naast het laatste nieuws, vindt u daar alle links naar officiële zaken die op onze school aan de orde zijn. Denk hierbij aan roosters, lestabellen en overige onderwijsinformatie, zoals brieven aan ouders en uitnodigingen voor ouderavonden. Op deze site kunt u ook doorklikken naar de site van de decanen: Blariacum.DeDecaan. net. Het is de website waarop leerlingen, ouders, docenten en mentoren alle informatie kunnen vinden over Loopbaan oriëntatie begeleiding (LOB) en keuzebegeleiding. ADRES VOOR LEERLINGEN Uw zoon of dochter krijgt een adres van school. Dit adres wordt gebruikt voor het verstrekken van informatie. ADRES VAN OUDERS Het door u bij aanmelding opgegeven adres wordt door school gebruikt voor het doorgeven van informatie. INFORMATIEKAART Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een informatiekaart. Op deze kaart vindt u praktische informatie. Daarnaast kunt u aantekeningen maken op de kaart. Een handig hulpmiddel, waarmee u belangrijke informatie altijd binnen handbereik heeft. Tip: leg deze kaart bij uw telefoon of bij de computer. COMMUNICATIEKAART BIJ AFWEZIGHEID Elke leerling ontvangt aan het begin van het schooljaar een communicatiekaart, die wordt gebruikt om afwezigheid door te geven. Als het om verlof gaat, zorg dan dat u de communicatiekaart tijdig invult. U vermeldt om welk verlof het gaat en om welke datum en tijd. Uw zoon of dochter levert de kaart in bij de frontoffice en er wordt meteen een nieuwe kaart uitgereikt. Ook als een leerling zich beter meldt, moet hij de kaart inleveren. Levert de leerling de kaart niet in, dan blijft hij in het systeem als afwezig vermeld staan. Leerlingen dienen de communicatiekaart altijd bij zich te hebben. Wij verzoeken u vriendelijk om zorgvuldig gebruik te maken van de communicatiekaart. Ziekmelden kan telefonisch, via T (077) WIJZIGINGEN IN UW GEGEVENS Wij verzoeken u adreswijzigingen, wijzigingen van adressen, telefoonnummers en andere gegevens direct schriftelijk of per aan de administratie van de school door te geven (Postbus AL Venlo of LESSENTABELLEN Een lessentabel is een overzicht per opleiding en leerjaar waarin u kunt zien welke vakken uw kind krijgt en hoeveel uur hij dat vak wekelijks volgt. De lessentabellen kunt u vinden op onze website. ROOSTERS EN ROOSTERWIJZIGINGEN Het actuele rooster is te vinden op de website van het Blariacumcollege. Ook alle dagelijkse roosterwijzigingen worden op de site bijgehouden. Daarnaast kunnen leerlingen gebruik maken van de app roosterwijzigingen Blariacumcollege. Deze app stuurt leerlingen automatisch een pushbericht als er een roosterwijziging is voor hun eigen klas. De rooster-app is beschikbaar voor Apple, Android en Windows Phone. Zie ook beschikbaarheid voor school (pagina 57). SCHOOLRESULTATEN LEERLINGEN (MAGISTER) Magister is het administratiesysteem waarin onder andere de schoolresultaten van de leerlingen worden vastgelegd. Als ouder kunt u zo de resultaten van uw kind volgen. Deze gegevens kunt u op de informatiekaart noteren. U kunt met de code inloggen in Magister. Daar vindt u de volgende gegevens van uw kind: naam, adres, woonplaats, huiswerk, cijfers en absenties. Ook uw zoon/dochter krijgt de beschikking over een inlogcode. KWALITEIT EN RESULTATEN Onderwijskwaliteit betekent veel meer dan het behalen van goede, in cijfers en percentages uitgedrukte, eindresultaten. Zorg voor onze leerlingen, sfeer en veiligheid zijn immers niet in getallen weer te geven. In het geval van eindexamenresultaten is het van belang in het oog te houden hoe deze tot stand zijn gekomen. Het rendement van het onderwijs in de jaren voorafgaand aan het eindexamen speelt hierbij een belangrijke rol. U vindt de in-, door- en uitstroomgegevens van onze school en de eindexamenresultaten op MEDIATHEEK Lezen is van wezenlijk belang om goed te kunnen functioneren in de hedendaagse informatiemaatschappij. Door op school en in vrije tijd te lezen, kunnen leerlingen diverse schoolse vaardigheden en maatschappelijke inzichten opdoen. Onze mediatheek beschikt over een aantrekkelijke, actuele collectie jeugdliteratuur en Nederlandse literatuur. Met deze collectie willen wij het lezen zo veel mogelijk stimuleren. De mediatheek is iedere schooldag geopend van 8.30 tot uur. In de kleine pauze is de mediatheek gesloten. LEENFIETS Leerlingen die met de bus, trein of taxi naar school komen, kunnen gebruik maken van een leenfiets van het Blariacumcollege. Denk bijvoorbeeld aan buitenschoolse activiteiten. De fietsen worden uitgeleend via de frontoffice van het Seniorcollege. VEILIGE ROUTE NAAR DE SPORTACCOMMODATIES IN DE BOEKEND Op de brug richting de Boekend kunnen gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan voor leerlingen die naar de sportvelden of naar de Health & Racketclub fietsen. Wij verplichten de leerlingen om op de heenweg en de terugweg van de gymnastieklessen in de Boekend gebruik te maken van de fietsbrug

11 ORGANISATIE BLARIACUM- COLLEGE HUISVESTING Het Blariacumcollege verzorgt onderwijs op twee hoofdlocaties en een dependance: HET JUNIORCOLLEGE VMBO, LEERJAAR 1 EN 2 HAVO/VWO, LEERJAAR 1 EN 2 HET SENIORCOLLEGE VMBO, LEERJAAR 3 EN 4 HAVO, LEERJAAR 3 T/M 5 VWO, LEERJAAR 3 T/M 6 LOCATIE ELZENSTRAAT DE TEAMORGANISATIE Het is belangrijk dat uw zoon of dochter zich in de school goed thuis voelt en gekend wordt. Dit kan door een kleinschalige aanpak. Op het Blariacumcollege wordt gewerkt in een teamorganisatie die borg staat voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en zorg voor de leerlingen. Een team van docenten is samen verantwoordelijk voor het gehele leerproces van een specifieke afdeling/groep leerlingen. Alle teams dragen onder leiding van een teamleider, op een eigen afdeling en in een eigen ruimte, zorg voor het onderwijs en de begeleiding van deze groep leerlingen. DE LEERLINGENRAAD Onderwijs gaat over leerlingen en dus is het belangrijk om naar ze te luisteren en ze te betrekken bij aspecten die voor hen belangrijk zijn. Leerlingen kunnen meepraten via de klankbordgroep. Elk team heeft een klankbordgroep. Van elke klas uit een team heeft één leerling zitting in de klankbordgroep van dat team. Onder leiding van een docent komt de groep regelmatig bij elkaar. De onderwerpen die besproken worden hebben vooral betrekking op het dagelijkse schoolleven. Van elke klankbordgroep heeft één leerling zitting in de leerlingenraad. De leden van deze raad denken en praten mee over allerlei schoolzaken. Zij zijn immers de vertegenwoordigers van alle leerlingen. Vier leerlingen van de leerlingenraad hebben zitting in de medezeggenschapsraad van de school. Bovendien heeft één van deze vier leerlingen zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO). Op deze manier werkt het Blariacumcollege aan de betrokkenheid van de leerlingen over de volle breedte van de school. De leerlingenraad wordt begeleid door een docent. De leerlingenraad vergadert gemiddeld één keer per maand. De campusdirecteur of een directielid kan hierbij ook aanwezig zijn. KLAS VAN ELKE KLAS ZIT ER EEN VERTEGEN- WOORDIGER IN DE KLANKBORDGROEP VAN HET TEAM UIT ELKE KLANKBORDGROEP NEMEN TWEE VERTEGENWOORDIGERS ZITTING IN DE LEERLINGENRAAD 21

12 DE MEDEZEGGEN- SCHAPSRAAD De Wet Medezeggenschap Onderwijs schrijft voor dat aan elke school een medezeggenschapsraad (mr) is verbonden. Het doel is de openheid, openbaarheid en het onderling overleg binnen de school te bevorderen. In de medezeggenschapsraad krijgen alle geledingen de gelegenheid mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over het wel en wee van de school en over de belangen van allen die bij de school betrokken zijn. De medezeggenschapsraad heeft een aantal bevoegdheden zoals: bespreking van alle zaken die de school betreffen, het doen van voorstellen en het kenbaar maken van standpunten aan de schoolleiding. In bepaalde gevallen heeft de schoolleiding de instemming van de raad nodig, in andere gevallen wordt de raad om advies gevraagd. De MR bestaat uit 16 leden: 8 medewerkers, 4 ouders en 4 leerlingen. Elke maand is er overleg over onderwerpen waar de diverse geledingen hun inbreng hebben. Dit overleg is openbaar. DE OUDERRAAD Het doel van de ouderraad is de school (en dus ook de leerlingen) op een positieve wijze te ondersteunen en te stimuleren, door belangstelling en betrokkenheid van ouders bij de school te bevorderen. Anders gezegd: Als ouders zich interesseren voor school, komt dat de leerlingen ten goede. De ouderraad heeft geen formele (wettelijke) status en mag alleen adviezen uitbrengen. Ouders die niet direct zitting willen nemen in de officiële medezeggenschapsraad zijn altijd van harte welkom om mee te denken en te praten. De ouderraad bestaat uit ouders die belangstelling hebben voor de school van hun kind(eren) en graag mee willen praten over verschillende onderwerpen. Het is voor de school een goede manier om in contact te zijn met de ouders, voor de ouders is het een goede manier om meer van het wel en wee van de school mee te krijgen. Informatie is altijd op te vragen via De ouderraad vergadert gemiddeld zes keer per jaar. De samenstelling van de medezeggenschapsraad is als volgt: Namens de ouders: Wil Beerkens, Yvonne Huijs, Esther Lenaerts en Eddy Sobczak. Namens het personeel: Jan Helmer (voorzitter), Petra Icks, Miloud Kojil, Mat Korsten, Frits Lenselink, Corita van Megen, Joke Peeters en Marc Teeuwen. Namens de leerlingen: Nina Peulen, Ruben Tuithof, Marjoleine van der Woerd. Vacature. Voor informatie of vragen kunt u terecht bij de voorzitter van de MR, Jan Helmer: T (077) , De samenstelling van de ouderraad is als volgt: Frank Heijnen voorzitter Claudia Kranenbroek - secretaris Marinus Wijnsma - penningmeester Karin van der Zee contactpersoon Gwen Boelens Mascha Dolmans Margareth Jacobs Nancy van Kasteren - de Graaff Mat Metzelaars Appie Najja Tanja Peters Ingrid Schell Patrick Schotman Hetty Schreurs Miriam Theologidis Voor informatie over de ouderraad van het Blariacumcollege kunnen ouders mailen naar: of u kunt contact opnemen met Karin van der Zee T (077)

13 UNIVERSITEIT HBO MBO VWO 2 e FASE LEERJAAR 6 HAVO 2 e FASE LEERJAAR 5 VWO 2 e FASE LEERJAAR 5 VMBO LEERJAAR 4 GL/TL, ICT, HV, SDV, ZW HAVO 2 e FASE LEERJAAR 4 VWO 2 e FASE LEERJAAR 4 VMBO LEERJAAR 3 GL/TL, ICT, HV, SDV, ZW HAVO LEERJAAR 3 VWO LEERJAAR 3 VMBO LEERJAAR 2 BBK, KT, MAASLAND HAVO/VWO LEERJAAR 2 T-HAVO, HAVO, VWO VMBO BRUGKLAS BBK, KT, MAASLAND HAVO/VWO BRUGKLAS T-HAVO, HAVO, VWO BASISONDERWIJS 25

14 HOE ZIET ONS ONDER- WIJS ERUIT? Op het Blariacumcollege zijn alle vormen van voortgezet onderwijs aanwezig: vmbo, havo en vwo (zowel atheneum als gymnasium). Jongeren kunnen dus het onderwijstype volgen dat het best bij hun mogelijkheden en belangstelling past. LEERLINGTEVREDENHEID ONDERZOEK 2014 STELLING: "DE DOCENTEN HOUDEN ER REKENING MEE DAT NIET ALLE LEERLINGEN OP DEZELFDE MANIER LEREN EN DE DOCENTEN GEVEN GEVARIEERD LES" MEE EENS: 86% VAN DE LEERLINGEN BRON: VMBO (VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS) Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) is een vierjarige opleiding als voorbereiding op alle niveaus in het mbo (middelbaar beroepsonderwijs). De programma s van het vmbo zijn aangepast aan de programma s van het mbo. Niveauverschillen in het vmbo zijn ondergebracht in leerwegen (basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg). Binnen het vmbo kennen we de sectoren techniek, zorg en welzijn, economie. De totale cursusduur van het vmbo is vier jaar. HAVO (HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS) Het havo leidt leerlingen op voor het hoger beroepsonderwijs. Andere vormen van vervolgonderwijs, o.a. het middelbaar beroepsonderwijs, behoren echter ook tot de mogelijkheden. Door zijn algemeen vormende karakter is het onderwijs op het havo geen eindonderwijs dat voorbereidt op het vervullen van een maatschappelijke functie. Doorstroming naar vwo-5 behoort ook tot de mogelijkheden. Vraag om meer informatie bij de decaan of de teamleider. De totale cursusduur van het havo is vijf jaar. 27

15 VWO (VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS; ATHENEUM EN GYMNASIUM) Het vwo is in de eerste plaats bestemd voor leerlingen die van plan zijn wetenschappelijk onderwijs te gaan volgen aan een universiteit. Om die reden wordt er meer nadruk op theoretische kennis en intellectuele verdieping gelegd dan op praktische vaardigheden. Een leerling kan op het Blariacumcollege een diploma gymnasium of een diploma atheneum halen. Het gymnasium heeft een wat ander karakter dan het atheneum: er wordt Latijn, Grieks en Klassieke Culturele Vorming aangeboden. De totale cursusduur van het vwo is zes jaar. DOORLOPENDE LEERLIJN VAN BASISSCHOOL NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS De afgelopen jaren is veel werk verzet om de relatie van vmbo, havo en vwo met het basisonderwijs te verstevigen, met als resultaat een betere aansluiting tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De leerkrachten van groep 8 en de interne begeleiders bezoeken onze school. Docenten van onze brugklassen doen ervaring op in de hoogste klassen van het basisonderwijs. Een andere vorm van samenwerking zien we in gesprekken tussen de brugklasmentoren van het Blariacumcollege en de docenten van groep 8 van de basisschool. Wij noemen deze gesprekken de warme overdracht. Tevens organiseren wij speciale informatiebijeenkomsten en workshops voor leerkrachten van groep 7 en 8 bij ons op school. JMC (JUNIOR MASTER CLASS) Voor leerlingen van groep 8 met een vwo advies bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de Junior Master Class. Op een groot aantal woensdagochtenden ( uur) volgen de leerlingen een programma waarbij ze kennismaken met het voortgezet onderwijs in het algemeen, maar vooral ook met het vwo-onderwijs op het Blariacumcollege. In de JMC maken ze voor het eerst kennis met WON: Wetenschapsoriëntatie Nederland. Tijdens de Junior Master Class gaan ze ook aan de hand van het boek Het mysterie van Pythagoras op ontdekkingstocht. Deze tocht voert hen langs de Griekse mythologie, de klassieke talen en Arabisch, langs filosofie en wiskunde. Dat de leerlingen ook met CSI in aanraking komen, betekent nog meer gezonde spanning en speurwerk! DOORLOPENDE LEERLIJN VAN VOORTGEZET ONDERWIJS NAAR VERVOLGONDERWIJS Vanuit het Blariacumcollege zijn er contacten met het vervolgonderwijs. Naast presentaties op de jaarlijkse voorlichtingsavonden door diverse opleidingen, wordt informatie over lesinhoud en leerlingen gedeeld met het doel een succesvolle doorlopende leerlijn te creëren. KLEINSCHALIGHEID DOOR HET LEREN OP EEN EIGEN AFDELING Op school is het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen in een eigen deel van het gebouw en intensief samenwerken met een kleine groep docenten. Daarom werken wij met afdelingen. Elke afdeling heeft haar eigen docententeam. Doordat het voor elke afdeling om een relatief kleine groep docenten gaat, hebben de leerlingen met minder personen te maken en leren de docenten de leerlingen nog beter kennen. De onderbouw op het Juniorcollege bestaat uit de afdelingen bbk, kt, het Maasland en havo/vwo. De bovenbouw op het Seniorcollege kent de afdelingen vmbo-gl/tl, handel & verkoop, ict, sport dienstverlening & veiligheid, zorg & welzijn, uiterlijke verzorging en havo/vwo. VMBO JUNIORCOLLEGE VMBO, LEERJAAR 1 EN 2 De vier pijlers voor de onderbouw van het vmbo zijn: betekenisvol leren samenwerkend leren onderwijs op maat activerend leren De leerlingen leren voor alle vakken en leergebieden in eenzelfde structuur: expertlessen, lessen in het OLC (Open Leer Centrum), praktijklessen en projecten. Op iedere afdeling zijn expertlokalen, halfopen lokalen en een OLC aanwezig. Buiten de eigen afdeling wordt gebruik gemaakt van o.a. een mediatheek, een restaurant en een aantal praktijklokalen. In de onderbouw wordt gewerkt in tijdeenheden van 25/50/75 en 100 minuten. Expertlessen (uitleg en instructie) worden georganiseerd in blokken van 25 minuten. Ieder team bestaat uit een groep docenten rond een groep leerlingen. Het team is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de plannen op het gebied van onderwijs, begeleiding en organisatie. AFDELING BBK, BASISBEROEPS- GERICHTE LEERWEG EN KADER- BEROEPSGERICHTE LEERWEG Op de afdeling basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg wordt een vorm van onderwijs gegeven die aansluit bij de ervaringen van de leerling. In de klassen zitten ongeveer 18 leerlingen. De mentor geeft de leerlingen een groot aantal uren les. Er staan zo min mogelijk verschillende docenten voor de klas. De leerlingen krijgen veel praktijk. De persoonlijke ontwikkeling staat voorop. Er wordt veel ruimte geboden voor ontwikkeling van interesse, talent en ambitie. Leerlingen werken op hun eigen niveau en zoveel mogelijk in hun eigen tempo, vaak met medeleerlingen en voor een deel zelfstandig. De leerling ontwikkelt zelfstandigheid 28 29

16 en doorzettingsvermogen en de docenten leren de leerlingen om naar zichzelf te kijken. Niet alle leerlingen zijn op hetzelfde moment aan dezelfde stap toe. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten op de verschillen tussen leerlingen. Er wordt niet alleen naar kennis gekeken maar ook naar de ontwikkeling in gedrag en werkhouding. In het kader van maatwerk 2016 wordt bovendien op deze afdeling veel lesstof op digitale wijze aangeboden, zodat er alle ruimte is voor de differentiatie in kennisniveau, interesse en tempo. AFDELING KT, KADERBEROEPS- GERICHTE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG In de kt klassen zitten de leerlingen die uiteindelijk een diploma kaderberoepsgerichte leerweg of theoretische leerweg willen halen. De leerlingen krijgen 15 verplichte vakken. Alle vakken tellen mee en aan de hand van de overgangsnormen wordt bepaald naar welke richting een leerling in leerjaar 3 kan gaan. Naast de studievaardigheden en cognitieve ontwikkeling wordt er veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het sociaal-emotionele en aan normen en waarden. Samenwerken, reflectie en omgaan met elkaar staan hoog in het vaandel. Een deel van het lesprogramma bestaat uit projecten die altijd over meerdere vakken/leergebieden gaan. Uitgangspunten hierbij zijn dat de leerling: actief en in toenemende mate zelfstandig leert; zich oriënteert en dus zicht krijgt op zijn mogelijkheden voor zijn verdere (school)loopbaan en op de samenleving. AFDELING MAASLAND, REGIONALE VOORZIENING VOOR EXTRA ONDERSTEUND VMBO EN HAVO Het team Maasland is een onderwijsvoorziening voor vmbo en havo van het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs / Speciaal Voortgezet Onderwijs Noord- en Midden Limburg. Deze tweejarige opleiding is bedoeld voor leerlingen met meervoudige problemen, die wél groepsonderwijs kunnen volgen. De leerlingen op onze Maasland afdeling maken in kleinere groepen onder intensieve begeleiding de start in het voortgezet onderwijs. Door deze aanpak worden ze goed voorbereid op de derde klas in het reguliere voortgezet onderwijs. De meeste leerlingen worden aangemeld op vraag en advies van de basisscholen. Het team Maasland heeft een zeer gestructureerde en voorspelbare leeromgeving. Er wordt gewerkt op een zo hoog mogelijk niveau, aangepast aan de leerling en het vak. Het talentbeleid is gericht op een goed ontwikkelingsperspectief voor deze groep jongeren qua persoonlijkheid en qua opleiding. De afdeling Maasland en het vmbo gl/tl hebben samen in 2014 de titel Excellente School toegekend gekregen, met een speciale vermelding voor de wijze waarop de afdeling Maasland haar taken opvat en invult. SENIORCOLLEGE VMBO, LEERJAAR 3 EN 4 De bovenbouw van het vmbo (leerjaren 3 en 4) in het Seniorcollege omvat verschillende opleidingen waaruit de leerling kan kiezen: AFDELING GL/TL, GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG Leerlingen met het advies theoretische leerweg, die meer beroepsgericht willen werken, kunnen dat doen met de opleiding gemengde leerweg. Ze kiezen dan voor algemeen vormende vakken en één praktisch vak, dat meer op het beroep is gericht. Het Blariacumcollege biedt de vakken ICT-g (informatietechnologie voor de gemengde leerweg) en Zorg en Welzijn aan. Door het ruime aanbod aan vakken in de theoretische leerweg blijven de mogelijkheden open voor bijna iedere vervolgopleiding. De theoretische leerweg bestaat uit de volgende vakken: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, biologie, tekenen, handvaardigheid, lichamelijke oefening 2 en informatietechnologie. Deze vakken krijgen de leerlingen niet allemaal. Afhankelijk van de sector kunnen ze vier vakken kiezen. Deze vakken behoren bij een van de sectoren: Zorg & Welzijn, Economie, Natuur & Milieu en Techniek. Verder krijgen leerlingen ook de vakken: cultureel kunstzinnige vorming (ckv), lichamelijke oefening 1 en maatschappijleer aangeboden. Naast kennisverwerving wordt er ook veel aandacht besteed aan vaardigheden die in het vervolgonderwijs van belang zijn, denk aan organiseren, plannen, onderzoeks- en presentatievaardigheden. Naast theoretische lessen werken de leerlingen aan werkstukken, lopen stage op een door hen zelf uitgezocht bedrijf en maken verschillende excursies (onder andere naar Maastricht, Keulen en Vught). De leerlingen doen examen in zeven vakken. Hierdoor wordt de aansluiting met havo en mbo aanzienlijk verbeterd. De afdeling gl/tl heeft in 2013 en in 2014 de titel Excellente School toegekend gekregen. De prijs is een initiatief van het ministerie van onderwijs. Meer dan 140 scholen streden om het predicaat. In totaal hebben 21 scholen uit het voortgezet onderwijs het predicaat toebedeeld gekregen. Het Blariacumcollege is een van deze scholen. Volgens de jury voldoet het Blariacumcollege aan alle criteria. In het bijzonder werden genoemd: de maatschappelijke en culturele projecten, de buitenlandse reizen, bijscholing van docenten, ondersteuning en begeleiding van leerlingen, vakoverstijgende lesprogramma s en de uitstekende examenresultaten. Bijna alle leerlingen van de afdeling vmbo-gl/ tl volgen een extra vak en al jarenlang wordt een slagingspercentage gehaald van meer dan 95%. Kortom, uitstekende prestaties

17 AFDELING ICT-LEERROUTE De ICT-leerroute is bedoeld voor leerlingen die zich nadrukkelijk willen oriënteren op een breed scala van beroepen en beroepsopleidingen en die iets hebben met ICT. De leerlingen leren in kleine groepjes samen te werken aan opdrachten die leiden tot eindproducten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van laptops. Bij het uitvoeren van de opdrachten staat het eigen initiatief van de leerling centraal. In de opleiding werken de leerlingen aan: (beroeps)vaardigheden ICT-vaardigheden (omdat ze continu hard- en software gebruiken bij het werken en leren) uitdagende projecten (ook van echte opdrachtgevers) loopbaanoriëntatie door sectorverkenning uitbreiding van de communicatieve vaardigheden De lesstof van de algemene vakken en de ICTvakken wordt aangeboden in een ELO (Elektronische Leer Omgeving). De ontwikkeling van digitale portfolio s staat hoog op de agenda van de ICT-route. Leerlingen lopen in het derde en vierde leerjaar stage bij een organisatie of bedrijf. Het examen voor het vak ICT bestaat uit een examenproject, een praktijkexamen en een assessment (presentatie waarin de leerling laat zien wat hij/zij geleerd heeft). Bij dit examen zijn vertegenwoordigers van het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven aanwezig. Het Blariacumcollege maakt deel uit van een landelijke projectgroep van zogenaamde ICT- scholen. Gezamenlijk worden ervaringen opgebouwd met het integreren van ICT-toepassingen in het onderwijs. Zo blijven we werken aan het verbeteren van onze ICT-route. MBO ICT NIVEAU 2 Voor leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg, is de overstap naar het mbo-onderwijs vrij lastig. Een vreemde lesomgeving, nieuwe docenten en een andere aanpak vormen vaak het struikelblok. Sinds het schooljaar verzorgt het Blariacumcollege in samenwerking met Gilde Opleidingen de ICT-opleiding medewerker ICT niveau 2, op het Blariacumcollege. Het grote voordeel van deze aanpak is dat de leerling vertrouwd is met het docententeam en met de werkwijze. Dit voorkomt omschakelingsproblemen en schooluitval. Met deze opleiding is het dus mogelijk dat een leerling van de basisberoepsgerichte leerweg op het Blariacumcollege het mbo-diploma niveau 2 haalt! Voor wie is deze opleiding geschikt? Je vindt het leuk om met computers te werken. Je bent de hele dag bezig met het installeren van hardware en software en je zorgt ervoor dat alle computers in het bedrijf werken. Jij bent diegene die een compleet netwerk kan verzorgen. Je hebt een belangrijke taak, je inventariseert de problemen van de computers en lost deze snel op zodat iedereen kan doorwerken. Er komen constant nieuwe modellen bij dus je moet je kennis steeds bijhouden. Welke vakken komen bijvoorbeeld aan bod? communicatie Nederlands en Engels installatie hardware en software (IT-essentials) onderhoud en beheer netwerken (MCITP) datacommunicatie (CCNA) gebruikersondersteuning (MCDST) microsoft office specialist (MOS/ECDL) voorbereiding op de beroepspraktijk rekenen Denken in mogelijkheden om leerlingen te behoeden voor onmogelijkheden in hun latere leven. Daar gaat het hier om. Als de leerlingen het diploma niveau 2 halen, kunnen ze doorstromen naar niveau 3 en neemt het perspectief op werk toe. AFDELING HV, HANDEL EN VERKOOP Binnen de sector economie bieden wij de afdeling Handel en Verkoop aan. Deze opleiding is bedoeld voor leerlingen die zich willen oriënteren op de wereld van het verhandelen en verkopen van producten. De leerlingen leren in kleine groepjes samen te werken aan opdrachten die leiden tot eindproducten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van lap-tops. Bij het uitvoeren van de opdrachten staat het eigen initiatief van de leerling centraal. In de opleiding werken de leerlingen aan: (beroeps)vaardigheden verkoop-vaardigheden presentatie-vaardigheden uitdagende projecten loopbaanoriëntatie uitbreiding van de communicatieve vaardigheden De lesstof van de algemene vakken en de Handel en Verkoop vakken wordt aangeboden in een ELO (Elektronische Leer Omgeving). De ontwikkeling van digitale portfolio s staat hoog op de agenda van deze afdeling. Leerlingen lopen in het derde en vierde leerjaar stage bij een bedrijf. Daarnaast kunnen leerlingen aan de slag voor de computerwinkel It 4 me. Hierbij runnen ze hun eigen Blariacum bedrijf. Een zeer leerzaam project waar ze werken voor echte opdrachtgevers. Na het behalen van het vmbo-diploma gaan leerlingen verder naar het mbo. Daar kunnen ze zich dan richten op bijvoorbeeld de volgende beroepen: verkoopmedewerker, 1e verkoper, hoofdverkoper, afdelingsmanager, filiaalmanager magazijnmedewerker stylist of etaleur ondernemer detailhandel 32 33

18 AFDELING SDV, SPORT, DIENST- VERLENING EN VEILIGHEID De afdeling bevat onderdelen uit de sectoren Zorg ZORG EN WELZIJN BREED (3E LEERJAAR) Zorg en Welzijn-breed is een intra sectoraal en Welzijn en Economie. Het beroepsgerichte vak Sport, Dienstverlening en Veiligheid wordt in de vorm van projectonderwijs aangeboden. Enkele projecten zijn: organiseer een sportdag voor gehandicapten, het fietsexamen voor groep 8, een kamp, een activiteitenmiddag voor ouderen. Per week werken de leerlingen 12 uur aan dit vak, naast de andere verplichte vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, Cultureel Kunstzinnige Vorming en lichamelijke opvoeding. In het sectordeel worden wiskunde, biologie en economie aangeboden. Enkele vakken, zoals biologie, Nederlands en Engels worden soms d.m.v. geïntegreerde projecten aangeboden. programma. Hierbij krijgt de leerling lessen uit de sectoren Zorg en Welzijn én Uiterlijke Verzorging aangeboden. Daarmee krijgt de leerling de mogelijkheid om zich nog breder te oriënteren op het vervolgonderwijs. Deze afdeling is dan ook vooral bedoeld voor leerlingen die nog niet weten welke richting ze op willen. Enkele vakken, zoals biologie, Nederlands en Engels worden d.m.v. geïntegreerde projecten aangeboden. In het 4 e leerjaar kiest de leerling voor Verzorging of Uiterlijke Verzorging. ZORG EN WELZIJN (VERZORGING / VZ) Binnen de afdeling Zorg en Welzijn wordt de leer- Bij de opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid worden de leerlingen voorbereid op een breed scala aan beroepen waarin een dienstverlenende instelling en organisatietalent belangrijke kwaliteiten zijn. Niet alleen sport is belangrijk. Het is ook van belang dat leerlingen goed kunnen samenwerken. De leerlingen van SDV en Zorg en Welzijn runnen het bedrijf Via dit bedrijf kunnen leerlingen ingezet worden bij onder andere het begeleiden van sportmiddagen bij verenigingen of basisscholen, ze kunnen boodschappen doen voor minder mobiele mensen, een verwendag voor ouderen organiseren of de catering verzorgen bij een evenement. AFDELING ZW, ZORG EN WELZIJN In de bovenbouw van het vmbo kunnen leerlingen ook kiezen voor de sector Zorg en Welzijn. Op het Blariacumcollege zijn binnen deze sector drie mogelijkheden: Zorg en Welzijn-breed / 3 e leerjaar Zorg en Welzijn (Verzorging) / 3 e en 4 e leerjaar Uiterlijke Verzorging / 3 e en 4 e leerjaar ling breed opgeleid. De leerling leert allerlei begeleidende, verzorgende en huishoudelijke taken uitvoeren. De leerlingen en docenten werken samen aan een goede voorbereiding op het toekomstige beroep. Binnen Zorg en Welzijn worden werkplekken in het lokaal nagebootst. We noemen dit WPS (werkpleksimulatie). Het toekomstige werkveld wordt gesimuleerd in school en de leerlingen leren door te werken in deze nagebootste praktijk. Daarnaast doen de leerlingen veel ervaring op in de praktijk door verschillende blokstages, 1 dagdeel per week. Binnen Zorg en Welzijn is er aandacht voor de volgende onderwerpen: kinder-, ouderen- en gehandicaptenzorg, EHBO, voeding en facilitaire dienstverlening. Sociale vaardigheden en ICT zijn andere belangrijke onderdelen van deze opleiding. De leerlingen volgen de algemene vakken Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, aardrijkskunde, maatschappijleer, lo en CKV. In het vierde leerjaar gaan de leerlingen 2 weken op stage. De stage is een belangrijk onderdeel van het examen van het beroepsgerichte programma. UITERLIJKE VERZORGING (UV) Bij de afdeling Uiterlijke Verzorging wordt ook gewerkt met WPS (werkpleksimulatie). Het toekomstige werkveld wordt in de lokalen nagebootst. Leerlingen leren hier door theoretische en praktische opdrachten uit te voeren. Ze volgen naast de algemeen vormende vakken ook de vakken schoonheidsverzorging, haarverzorging, gezondheidskunde en verkoop. De opleiding Uiterlijke Verzorging is vooral bedoeld om de leerlingen op een beroep in dit vakgebied voor te bereiden. Ze leren hoe je de huid en het haar moet behandelen en hoe je er gezond uit kunt zien. Ook de manier waarop je met een klant omgaat krijgt veel aandacht. Alle leerlingen gaan in het 4e jaar op stage. Deze stage duurt twee weken en is een belangrijk onderdeel van het examen van het beroepsgerichte programma. De leerlingen van SDV en Zorg en Welzijn runnen het bedrijf Via dit bedrijf kunnen leerlingen ingezet worden bij bijvoorbeeld het begeleiden van sportmiddagen bij verenigingen of basisscholen, ze kunnen boodschappen doen voor minder mobiele mensen, een verwendag voor ouderen organiseren of de catering verzorgen bij een evenement. LEERWERKTRAJECT Het Leerwerktraject, een apart traject binnen Zorg & Welzijn en Handel & Verkoop, is een leerroute voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg die praktisch zijn ingesteld en die moeite hebben met algemeen vormende vakken. Deze leerlingen gaan in leerjaar 3 en 4 veel op stage. Op deze manier passen zij de theorie die anderen in de klas leren in de praktijk toe. De stage telt voor een groot deel mee in de eindbeoordeling van het beroepsgerichte vak. De vakken Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap en het beroepsgerichte vak moeten voldoende worden afgesloten. De leerlingen kunnen doorstromen naar een aanverwante richting op niveau 2 van het mbo. Het Leerwerktraject is bedoeld voor leerlingen die leren door te doen

19 HAVO/VWO JUNIORCOLLEGE HAVO/VWO, LEERJAAR 1 EN 2 In de havo/vwo-onderbouw wordt van de leerlingen steeds meer zelfstandigheid verwacht. Dit is noodzakelijk gezien de hoge eisen die het studiehuis aan de studievaardigheden stelt. De leraar blijft nadrukkelijk aanwezig en vervult een sturende rol, maar daarnaast moeten de leerlingen ook van en met elkaar leren leren. Docenten gebruiken activerende didactiek. De onderbouw havo/vwo duurt twee jaar. We beperken de onderbouw welbewust tot de eerste twee klassen en rekenen de derde klassen havo, atheneum en gymnasium tot de bovenbouw. Daarmee benadrukken we dat er in het derde jaar veel aandacht is voor de voorbereiding op de Tweede Fase. De eerste twee leerjaren staan in het teken van het achterhalen van de mogelijkheden van elke leerling en van het ontwikkelen van hun persoonlijke talenten. SPEERPUNTEN In de onderbouw theoretisch/havo en havo/vwo is er aandacht voor taal- en rekenvaardigheid en voor informatiekunde. Leerlingen op het vwo worden extra uitgedaagd bij de lessen wetenschapsoriëntatie Nederland (WON). Het versterkt talenonderwijs in de moderne vreemde talen biedt de leerlingen extra mogelijkheden. Alle vwo leerlingen in de masterclass volgen vanaf de brugklassen lessen in klassieke vorming. Bovendien wordt er sinds augustus 2012 meer met digitale ondersteuning gewerkt zodat het nog beter mogelijk is om maatwerk te leveren. DAKPANKLAS Het Blariacumcollege heeft een dakpanklas. Wat betekent dat precies? In de meeste situaties is het zo dat een leerling gedurende het eerste schooljaar een duidelijk beeld laat zien in zijn ontwikkeling. De docenten brengen tussentijds advies uit over het vervolgtraject: vmbo-t, havo, atheneum of gymnasium. Dit doen ze op basis van behaalde resultaten, de werkhouding, motivatie, inzet, welbevinden en op basis van de input van de ouders en het kind. Als er aan het eind van het schooljaar getwijfeld wordt over de keuze, dan kan uw kind overgaan naar de tweede klas met een dubbel advies. In de tweede klas krijgt uw kind dan steeds een rapport op twee niveaus. Gedurende het tweede leerjaar wordt bekeken welke keuze er definitief aan het eind van dit leerjaar wordt gemaakt. Het voordeel hiervan is dat de leerlingen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven, hetgeen voor de leerling zelf en voor het leerresultaat gunstige effecten heeft. SPORTKLAS OP HAVO EN VWO: RUIMTE VOOR AMBITIE OP SPORTIEF TERREIN Naast de reguliere lessen lichamelijke opvoeding krijgen de leerlingen wekelijks extra lessen. Leerlingen sporten niet alleen méér, maar leren ook over dingen die met sport te maken hebben. Hoe organiseer je bijvoorbeeld een sporttoernooi, hoe maak je je spieren sterker, hoe geef je leiding, hoe maak je een trainingsschema en wat is goede voeding? Ze brengen een bezoek aan sportverenigingen en sportwedstrijden. Ze krijgen sportclinics en ze leren deze zelf te organiseren. Een brede sportontwikkeling, leren samenwerken en het aangaan van uitdagingen zijn belangrijke doelen van de sportklas. In de tweede en derde klas vindt verbreding en verdieping plaats. Op deze manier kunnen de leerlingen kennismaken met een mogelijk toekomstig beroepenveld. Het vak BSM (bewegen, sport en maatschappij) is een volwaardig examenvak in de bovenbouw van havo/vwo. Voor leerlingen die na de middelbare school verder willen in sportgeoriënteerde beroepen is dit vak een must! 36 37

20 WON (WETENSCHAPS- ORIËNTATIE NEDERLAND) Leerlingen in het vwo hebben een onderzoekende houding. We willen deze leerlingen beter voorbereiden op vervolgonderwijs in een wetenschappelijke richting door hen uit te dagen om die onderzoekende houding verder te ontwikkelen. Bij wetenschapsoriëntatie maken leerlingen kennis met de wereld van de wetenschap en ontwikkelen ze naast een open en onderzoekende houding kwaliteiten die nodig zijn bij de vervolgstudie. Ze leren intensief wetenschappelijk werken en denken, doen wetenschappelijk onderzoek, interpreteren onderzoeksresultaten en ontdekken zo waar hun interesses en talenten liggen. Zo kunnen ze gemakkelijker een studiekeuze maken en weten ze precies wat ze kunnen verwachten van een studie aan de universiteit. In het WON-programma komen meerdere wetenschapsgebieden aan bod; van natuurkunde tot biologie, van taalwetenschap tot filosofie en van economie tot psychologie. Het Blariacumcollege is aangesloten bij de WON-akademie: een landelijk platform om de w in vwo meer inhoud te geven. Meer informatie hierover vindt u op onze eigen website en op ANGLIA Naast de reguliere lessen Engels, biedt het Blariacumcollege de mogelijkheid tot het volgen van extra lessen Engels (Anglia) op havo en vwo. Tijdens het programma ontwikkelen de leerlingen een kwalitatief hoogstaand niveau in de Engelse taal. Hiermee kunnen ze hun voordeel doen in het vervolgonderwijs en in de maatschappij. GYMNASIUM EN DE GYMNASIUM MASTERCLASS Uiteraard nemen de gymnasiasten ook deel aan het WON-programma. Immers, bijna alle gymnasiasten ambiëren een wetenschappelijke studie na het behalen van hun diploma. Daarbij is het niet onverdienstelijk te melden dat op het Blariacumcollege de laatste jaren het slagingspercentage voor het gymnasium bijna ieder jaar op 100% ligt! Het Blariacumcollege biedt leerlingen al vanaf de Junior Master Class de mogelijkheid kennis te maken met het gymnasiale onderwijs. Leerlingen die méér kunnen, maar vooral ook méér willen, zijn in deze klas helemaal op hun plek! Ze krijgen tijd om vragen te stellen en antwoorden te zoeken. De master class wil leerlingen uitdagen zichzelf te ontwikkelen. Het projectonderwijs geeft de leerlingen ruimte om vanuit hun eigen interesses en talenten te werken. Tegelijk helpt persoonlijke begeleiding hen om hun horizon te verbreden. Op het Blariacumcollege begint het gymnasium al direct in de brugklas. Hier maken de leerlingen kennis met de klassieken, de klassieke oudheid en Latijn. Tijdens de plus-uren volgt de gymnasiast een speciaal programma. Bovendien zullen de leerlingen actief worden betrokken bij het opzetten en uitvoeren van kleinschalige projecten op het gebied van history (het samen organiseren van reizen naar historische vindplaatsen), science (bij de vakken biologie en techniek) en arts (tekenen, handvaardigheid, muziek). Daarnaast zijn er veel activiteiten. Het programma verschilt per leerjaar. De gymnasiasten volgen in de onderbouw de voetstappen van de Romeinen: Nijmegen, Keulen en Xanten zijn parels van het buitenschools programma. Voor de bovenbouw wordt elke twee jaar een reis naar Rome georganiseerd. Gymnasiumleerlingen moeten natuurlijk belangstelling hebben voor de klassieke talen en cultuur. Daarnaast zijn cijfers, inzet en werkhouding belangrijk

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2013-2014

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2013-2014 BLARIACUM- COLLEGE SCHOOLGIDS 2013-2014 SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2013-2014 ONDERWIJSGEMEENSCHAP VOOR vmbo havo vwo (atheneum en gymnasium) JUNIORCOLLEGE vmbo, leerjaar 1 en 2 havo / atheneum / gymnasium,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2013-2014

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2013-2014 BLARIACUM- COLLEGE SCHOOLGIDS 2013-2014 SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2013-2014 ONDERWIJSGEMEENSCHAP VOOR vmbo havo vwo (atheneum en gymnasium) JUNIORCOLLEGE vmbo, leerjaar 1 en 2 havo / atheneum / gymnasium,

Nadere informatie

BLARIACUM- COLLEGE SCHOOLGIDS 2015-2016

BLARIACUM- COLLEGE SCHOOLGIDS 2015-2016 BLARIACUM- COLLEGE SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2015-2016 ONDERWIJSGEMEENSCHAP VOOR vmbo havo vwo (atheneum en gymnasium) Het Blariacumcollege verzorgt onderwijs op twee hoofdlocaties

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Elke dag een ontdekking

Elke dag een ontdekking Elke dag een ontdekking vmbo elke dag een uitdaging Uw zoon of dochter heeft een vmbo advies. Nu volgt de uitdaging van het kiezen van de juiste school. Een school waar uw kind zich prettig voelt en die

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3GT Gemengde / Theoretische - Leerweg het decanaat 1 lob klas 3GT ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 2015 2016 Aan de ouders en

Nadere informatie

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Leerlingfolder Groen moet je doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Eindhoven 10x vraag en antwoord: dat is makkelijk kiezen! 1 2 Een dag op school Hoe ziet mijn schooldag eruit? De

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis of kader Het vakcollege is voor leerlingen

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum Doe mee in onze groene wereld Almelo vmbo groen Het Groene Lyceum 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent en interesse. Zet

Nadere informatie

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN op Christelijk College de NOORDGOUW () Op de Noordgouw kunnen leerlingen 3 verschillende diploma s halen: 1. MAVO-diploma 2. HAVO-diploma 3. Atheneum-diploma (+) VMBO-tl = MAVO

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN. LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo)

OVERGANGSNORMEN. LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo) OVERGANGSNORMEN LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo) Overgangsnormen van VMBO 3 naar VMBO 4 BBL en KBL 1. De vakken per afdeling: Handel en Verkoop Verzorging Uiterlijke Verzorging Sport Dienstverlening en Veiligheid

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Twello vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Elde College. Elke dag Een uitdaging

Elde College. Elke dag Een uitdaging Elde College Elke dag Een uitdaging VMBO Theoretisch Kader VMBO Kader- Basisberoeps Denny Arians Teamleider Onderbouw VMBO Keuze voor een schooltype De basisschool zegt : Theoretische leerweg En dan? U

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Elke dag vertrouwd. Sint-Michielsgestel. elke dag een uitdaging

Elke dag vertrouwd. Sint-Michielsgestel. elke dag een uitdaging Elke dag vertrouwd Sint-Michielsgestel elke dag een uitdaging Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een hele verandering. Als het aan het Elde College in Sint-Michelsgestel ligt, een prettige

Nadere informatie

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl 2016-2017 Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Een heel belangrijke stap. Waar

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2011-2012. JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2)

OVERGANGSNORMEN 2011-2012. JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) OVERGANGSNORMEN 2011-2012 JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) Inhoudsopgave: Algemene gegevens Klas 1 o TH/H (Havo) HV/V (Atheneum) o Sportklas TH o Sportklas HV o Gymnasium Klas 2 o TH/HAVO o

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg het decanaat 1 LOB klas 3 BL ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 1516 Aan de ouders/verzorgers van

Nadere informatie

Open avonden 2014 GO TRINITAS

Open avonden 2014 GO TRINITAS Open avonden 2014 GO TRINITAS OPEN AVONDEN 2014, SPECIAAL VOOR JOU! Beste leerling uit groep 8, Over een paar maanden is je basisschooltijd voorbij. Dan begin je op een nieuwe school. Dat is leuk én spannend.

Nadere informatie

Algemene uitleg door 2College Durendael

Algemene uitleg door 2College Durendael Algemene uitleg door VMBO algemeen VMBO, hoe is het ontstaan en waarom? Met de invoering van het VMBO in 1999 wilde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, mevr. T. Netelenbos (PvdA) de instroom in het

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 VWO exellius HAVO HAVO/VWO tweetalig onderwijs VMBO-t VMBO-k www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk Inleiding Voor u ligt de informatie over de leerwegen binnen het VMBO. Het is een naslagwerkje naar aanleiding van de informatie-avond. Mocht u vragen hebben

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2)

OVERGANGSNORMEN JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) OVERGANGSNORMEN 2015-2016 JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) Inhoudsopgave: Algemene gegevens Klas 1 o TH/H (Havo) HV/V (Atheneum) o Sportklas TH o Sportklas HV o Gymnasium Klas 2 o TH/HAVO o

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit.

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Mededelingen Overgangsrichtlijnen van klas 2 naar 3; Determinatie: keuze kader-, basis beroepsgerichte Leerweg; of gemengde Leerweg. Zorg

Nadere informatie

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school.

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. 2 Voorwoord Beste leerlingen/geachte ouders, In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. Als leerling is een richting kiezen voor jou heel belangrijk.

Nadere informatie

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo)

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) Overgangsnormen 2008-2013 JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) 01 Inhoud: 1. Algemene gegevens leerjaar 1 en 2 2. Regionale zorgonderwijsvoorziening Maasland K/T met LWO leerjaar 1 Regionale zorgonderwijsvoorziening

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond determina.e

Welkom. Ouderavond determina.e Welkom Ouderavond determina.e Programma Determinatie Doorstroming vmbo-t havo atheneum gymnasium Agenda Pauze Procedure-uitleg door de mentoren Proefles Latijn in lokaal A4/A5 (20.50) Determineren Wie

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Driestar Lekkerkerk Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat

Nadere informatie

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Informatieavond 25 november 2015 doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Onderwerpen Doorstroom Vernieuwing VMBO Keuzes Aanbod van 2College Durendael Leerjaar 3 Begeleiding en procedure profielkeuze Doorstroommogelijkheden

Nadere informatie

basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2

basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 Inleiding Deze brochure gaat over de vestiging in Gennep, een school die respect en duidelijk heid hoog in het vaandel

Nadere informatie

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL INFORMATIE VMBO 2014 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Eigenlijk houd ik niet zo van leren, maar meer van doen. Daarom doe ik ook kader. Dan heb je wat minder leerstof en wat meer praktijk.

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond determina.e

Welkom. Ouderavond determina.e Welkom Ouderavond determina.e Programma Determinatie Doorstroming vmbo-t havo atheneum gymnasium Agenda Pauze Procedure-uitleg door de mentoren Proefles Latijn in lokaal A16/A17 (aansluitend) Determineren

Nadere informatie

zaanlands lyceum onze havo-afdeling

zaanlands lyceum onze havo-afdeling zaanlands lyceum onze havo-afdeling onze havo-afdeling zaanlands ly Het Zaanlands Lyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. De school is gesticht in 1866 en bestaat in schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen!

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen! christelijke school voor mavo-havo-vwo Met elkaar voor elkaar De Blesewic: heel veel plussen! We werken samen aan jouw toekomst Kleinschalig en uitdagend voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen!

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Inhoud Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel Veel vervolgopleidingen

Nadere informatie

mavo havo atheneum gymnasium

mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium Het Elzendaalcollege ligt, omgeven door veel groen, dicht bij het station van Boxmeer. De school bestaat uit drie gebouwen of gebouwdelen, met

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

Sportief, sportiever, sportiefst op het Thomas a Kempis College

Sportief, sportiever, sportiefst op het Thomas a Kempis College Sportief, sportiever, sportiefst op het Thomas a Kempis College De sportieve school Wie sportief is, is op het TaK op de juiste plek. Je maakt er kennis met allerlei sporten. Of je nu hobbyist bent of

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

Surf ook naar www.rvec.nl

Surf ook naar www.rvec.nl Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind Welkom bij Roelof! Het Roelof van Echten College in Hoogeveen is een school voor ieder kind. Wij bieden alle vormen van onderwijs aan: praktijkonderwijs, leerwegondersteunend

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

MELANCHTHON MATHENESSE

MELANCHTHON MATHENESSE MELANCHTHON MATHENESSE christelijke school voor vmbo hristelijke school voor MATHENESSE, DAT BEN JIJ! Op Melanchthon Mathenesse: Vind je alle leerwegen en alle sectoren. Werk je op je eigen manier. Ga

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

Sectoren - bovenbouw vmbo

Sectoren - bovenbouw vmbo LifeTech College Sectoren - bovenbouw vmbo 2016-2017 Locatie Oude Bossche Baan Het Stedelijk College Eindhoven Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

1. Inleiding. Hallo allemaal,

1. Inleiding. Hallo allemaal, 1. Inleiding Hallo allemaal, Voor jullie ligt het carrouselboekje voor 2 VMBO-t. Met dit boekje willen wij jullie en je ouders zo vroeg mogelijk inlichten over het verloop van dit schooljaar, 2010 2011,

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

Presentatie Basisscholen door:.

Presentatie Basisscholen door:. Presentatie Basisscholen door:. Voor elke leerling een passend aanbod Locatie vmbo Gemert Locatie vmbo Laarbeek Locatie havo/vwo Praktijkschool Wat maakt het Commanderij College uniek? Voor elke leerling

Nadere informatie

vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school

vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school Beste ouder/verzorger, Uw kind gaat binnenkort naar de middelbare school. Een spannende tijd. Samen met uw kind bezoekt

Nadere informatie

Determinatieavond leerjaar 2

Determinatieavond leerjaar 2 Programma: Determinatie TL Beroepsgericht Waar kijken wij naar bij uw zoon/dochter: Cijfers (kennis, vakvaardigheden en leervermogen) Algemene vaardigheden en (studie)houding Cito Vas Wat wil de leerling

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: LOB programma waar zijn we? keuzekaart met oa: Gemengde Leerweg; mevr. Noordergraaf Havo algemeen Havo

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

WELKOM GEACHTE OUDERS

WELKOM GEACHTE OUDERS INFORMATIE HORN WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie over onze school in Horn zoals we die op de regionale voorlichtingsavonden hebben gegeven. Samen

Nadere informatie

STRUCTUUR SG SINT URSULA

STRUCTUUR SG SINT URSULA 7 Onderwijs STRUCTUUR SG SINT URSULA De Scholengemeenschap St. Ursula heeft locaties in Horn en in Heythuysen. In de locatie Heythuysen zijn de opleidingen voor theoretisch, gemengd en beroepsgericht (kader

Nadere informatie

zorg en welzijn Voorbeeld van een grote opdracht:

zorg en welzijn Voorbeeld van een grote opdracht: zorg en welzijn vmbo sport & dienstverlening mogelijkheden binnen de sector zorg en welzijn is de leerroute sport & dienstverlening. In de directe omgeving is Kollum de enige vmbo- sportief en sociaal

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Naar de brugklas van het Greijdanus?!

Naar de brugklas van het Greijdanus?! Hardenberg Schitteren in Zijn licht Naar de brugklas van het Greijdanus?! www.greijdanus.nl/hardenberg Groep 8 en dan? Dan ga je naar een andere school. Naar het voortgezet onderwijs. Maar naar welke school

Nadere informatie