B O O R M A C H I N E S HU 13 LASERDRILL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B O O R M A C H I N E S HU 13 LASERDRILL"

Transcriptie

1 B O O R M A C H I N E S HU 13 LASERDRILL

2 Fig. A Fig. B 2 WIJZIGINGEN EN TYPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

3 Fig. C Fig. D WIJZIGINGEN EN TYPEFOUTEN VOORBEHOUDEN 3

4 Fig. E 4 WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

5 Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 6 2. Toepassingen 7 3. Kenmerken 7 4. Inhoud uitpakken en controleren 7 5. Montage 8 6. Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de laser 8 7. Gebruik en onderhoud 8 8. Onderdelentekening en onderdelenlijst 9 WIJZIGINGEN EN TYPEFOUTEN VOORBEHOUDEN 5

6 Boormachine HU 13 laserdrill 1. Algemene veiligheidsvoorschriften N.B.: Lees de handleiding zorgvuldig door teneinde problemen te voorkomen. Zoals bij alle machines zijn ook aan deze machine tijdens het uitvoeren van werkzaamheden gevaren verbonden. Een juiste bediening beperkt deze risico s. Bij het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften zijn risico s onvermijdelijk. Houd u aan de algemene veiligheidsvoorschriften, voor zover van toepassing. De constructie van de machine mag op geen enkele manier gewijzigd worden. Indien dit toch gebeurt, geschiedt dit volledig op eigen risico van de gebruiker. Voor bepaalde onbeantwoorde vragen kunt u contact opnemen met uw dealer. 1. Lees de handleiding zorgvuldig door, alvorens met de machine te gaan werken. 2. Beveiligingen e.d. op hun plaats houden / niet verwijderen. 3. Elektrisch aangedreven machines uitgerust met een stekker dienen altijd op een geaard stopcontact te worden aangesloten. 4. Losse hendels of bedieningssleutels dienen altijd te worden verwijderd. Maak er een gewoonte van om de machine altijd vóór gebruik te controleren. 5. Houd de werkplek schoon. Een rommelige werkplek werkt risicoverhogend. 6. De machine mag niet in een gevaarlijke omgeving worden opgesteld, d.w.z. niet in vochtige of natte ruimten. Stel de machine eveneens niet bloot aan regen. Zorg voor een goede verlichting op de werkplek. 7. Houd kinderen en onbevoegden van de machine verwijderd. Zij dienen altijd op een veilige afstand van de machine te worden gehouden. 8. Zorg ervoor dat de werkplaats niet kan worden betreden door onbevoegden. Breng veiligheidssloten aan in de vorm van schuifsloten, afsluitbare hoofdschakelaars e.d. 9. De machine mag nimmer overbelast worden. De capaciteit van de machine is het grootst wanneer deze op de juiste manier belast wordt. 10. Gebruik de machine uitsluitend voor die werkzaamheden waarvoor ze is gemaakt. 11. Draag de juiste werkkleding. Draag geen loshangende kleding, handschoenen, halsdoeken, ringen, kettingen, armbanden of sieraden. Deze kunnen in draaiende delen grijpen. Draag schoeisel met rubberzolen. Draag een haarnetje in geval van lang haar. 12. Draag altijd een veiligheidsbril en ga te werk volgens de veiligheidsvoorschriften. Bij stoffige werkzaamheden is een stofmasker raadzaam. 13. Maak werkstukken altijd goed vast middels een machineklem of een spaninrichting. Dit houdt beide handen vrij voor de bediening van de machine. 14. Houd te allen tijde uw balans. 15. Houd de machine altijd in optimale conditie. Houd hiertoe de snijvlakken scherp en schoon. Lees de handleiding zorgvuldig door en houd u aan de instructies voor reinigen, smeren en wisseling van gereedschap. 16. Vóór ingebruikneming dient men ervoor te zorgen dat de oliereservoirs voldoende gevuld zijn! 17. Trek de stekker uit het stopcontact alvorens onderhoudswerkzaamheden of vervanging van onderdelen aan de machine uit te voeren. 18. Maak uitsluitend gebruik van de voorgeschreven toebehoren. Zie handleiding. Het gebruik van oneigenlijke accessoires kan bepaalde risico s met zich meebrengen. 19. Zorg ervoor dat de machine niet plotseling kan starten. Controleer altijd of de aan-/uitschakelaar op UIT (OFF) staat. 20. Ga nooit op de machine of het gereedschap staan. De machine kan omvallen of in aanraking met het snijgereedschap komen. 21. Controleer op beschadigde onderdelen. Indien er sprake is van beschadigde delen, dient u deze onmiddellijk te vervangen of te repareren. 22. Laat de machine nooit onbeheerd achter terwijl ze loopt. Schakel de machine altijd uit, doch pas nadat ze tot volledige stilstand gekomen is. 23. Alcohol, medicijnen, drugs. De machine mag nooit worden bediend wanneer u onder invloed van deze middelen bent. 24. Zorg ervoor dat de machine spanningloos is, alvorens werkzaamheden uit te voeren aan de elektrische uitrusting, motor e.d. 25. Originele verpakking bewaren i.v.m. transport c.q. verplaatsing van de machine. 26. De machine mag niet worden gebruikt indien beschermkappen of andere veiligheidsinrichtingen zijn verwijderd. Indien beschermkappen bij transport (bijv. bij reparatie) worden verwijderd moet men deze vóór (hernieuwde) ingebruikneming van de machine weer op de juiste wijze bevestigen. 6 WIJZIGINGEN EN TYPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

7 Extra veiligheidsvoorschriften Denk er steeds aan dat: bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden de machine UIT moet staan en de machine spanningsloos zijn, ingespannen werkstukken uitsluitend bij een uitgeschakelde machine opgemeten mogen worden. Ga niet over de machine heen hangen, let op bij loshangende kleding, stropdassen, hemdsmouwen, sieraden e.d. en draag een haarnetje. Verwijder geen beveiligingen of beschermkappen van de machine (werk nooit met een openstaande beschermkap). Bij het werken met grof materiaal dient er gebruik te worden gemaakt van een veiligheidsbril. Bramen dienen uitsluitend met een handveger e.d. te worden verwijderd, doe dit nooit met de handen. Laat de machine nooit onbeheerd achter. Draag altijd een veiligheidsbril. 2. Toepassingen Deze boormachine is geschikt voor het boren van gaten in ferrometalen, non-ferrometalen en hout. De machine is zeer licht, praktisch ontworpen en eenvoudig in het gebruik. De laserdrill is bij uitstek geschikt voor machinewerkplaatsen en reparatiewerkplaatsen. 3. Kenmerken Voltage 230 V Capaciteit boorkop 13 mm Boorspindelopname B16 Afstand spindelas-kolom (uitlading) 127 mm Max. verplaatsing spindelhuls 50 mm Max. afstand van spilneus tot tafel 175 mm Max. afstand van spilneus tot voetplaat 250 mm Toerentalbereik (bij 50 Hz) omw./min Aantal toerentallen 5 Laser 1~5 mw Motor kw Afmetingen (l x b x h) 465 x 235 x 345 mm Voetafmetingen 310 x 195 mm Tafelafmetingen 160 x 160 mm Hoogte machine 570 mm Netto gewicht 20 kg Geluidsniveau < 70 db(a) Wijzigingen voorbehouden. 4. Inhoud uitpakken en controleren Haal alle losse items uit de verpakking en controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn: 1. Kopsamenstelling (met V-snaar K-26) 1 2. Kolomsteunsamenstelling 1 3. Zak met losse onderdelen 1 4. Voetplaat 1 5. Tafel-/voetplaatsamenstelling 1 6. Voedingshendel 1 7. Boorkop 1 8. Gebruikshandleiding 1 Losse onderdelen in zak: 1. Zeskantsleutel 4 mm 1 2. Zeskantsleutel 6 mm 1 3. Klemhendel tafelsteun 1 4. Zeskantschroef M8x Ring voor diepteaanslag 1 6. Inbussleutels M8x25 1 Als er onderdelen ontbreken, moet u contact opnemen met uw leverancier. De machine mag niet worden gebruikt als er onderdelen ontbreken. WIJZIGINGEN EN TYPEFOUTEN VOORBEHOUDEN 7

8 5. Montage Zie afbeelding A 1. Monteer (3) bouten M8x20 door de gaten in de kolomsteun en zet deze vast met een sleutel. 2. Schuif de tafelsteun over de kolom. 3. Steek de klemhendel aan de linkerzijde in de tafelsteun en zet de hendel met de hand vast. 4. Til de kop tot boven de kolom en schuif de kop zo ver mogelijk over de kolom. Zorg ervoor de kop parallel geplaatst is aan de tafel en de voetplaat. Zet de kop vast met de borgschroeven met behulp van een 4 mm zeskantsleutel. 5. Schuif de ring voor de diepteaanslag over de naaf. 6. Schuif de voedingshendel over de naaf en zet het geheel vast met de inbusschroeven (M8x25). 7. Maak de conus van de boorkop schoon. Reinig de boorspindel met een schone doek. Duw de boorkop zover mogelijk op de spilneus. Tik voorzichtig tegen de boorkop met een stuk hout om de boorkop goed vast te zetten op de spindel. 8. Kies het juiste toerental voor de bewerking en leg de V-snaar zo om de riemschijven dat deze snelheid geleverd wordt. Draai de spanhendel los en draai de motor linksom om de V-snaar te spannen. 9. Draai de schroef in de V-snaarbeschermkap (14) los en verwijder de beschermkap. Verwijder het plaatje (12), plaats twee batterijen (11) in de batterijhouder en bevestig het plaatje weer. 10. Span de V-snaar en sluit de beschermkap. Zie afbeelding B B1 motor, B2 spindel, B3 / B4 los (naar voren) / spannen (naar achteren) 6. Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de laser Deze machine is uitgerust met een klasse 2 laser met een maximumgolflengte van 400 nm. Deze klasse lasers levert bij normaal gebruik geen gevaar op voor de ogen. Als u rechtstreeks naar de laserstraal staart, kunt u echter tijdelijk verblind raken. Werk in dat geval niet verder, totdat uw gezichtsvermogen volledig hersteld is. Waarschuwing Kijk nooit rechtstreeks in de laserstraal. 7. Gebruik en onderhoud Zie afbeelding C 1. Voetplaat 12. Laserschakelaar 2. Zeskantschroef M8x Schakeldoos 3. Kolomsteun 14. V-snaarbeschermkap 4. Kolom 15. Borgschroef van tafel 5. Tafelsteun 16. Klemhendel van tafel 6. Tafel 17. Laser 7. Voedingshendel 18. Veerhuis 8. Inbusschroef M8x Lampschakelaar 9. Boorkop 20. Gradenverdeling 10. Diepteaanslag 21. Noniusring 11. Motorschakelaar 22. Aanwijzer diepteinstelling 1. Voordat u de machine gebruikt, moet u de handleiding zorgvuldig doorlezen om vertrouwd te raken met de constructie, de bedieningselementen en het aandrijfmechanisme van de machine. 2. Alle kogellagers zijn in de fabriek gesmeerd met vet. Ze hoeven verder niet gesmeerd te worden. Smeer wel regelmatig de groeven in de spindel en de vertanding (van de spindelhuls). 3. Plaats de boor ver genoeg in de boorkop (9) om de boor goed vast te kunnen zetten tussen de bekken. Zorg ervoor dat de boor gecentreerd is in de boorkop. Zet de boor stevig vast, zodat deze niet kan slippen tijdens het boren. Draai de boorsleutel rechtsom om de boorkop te spannen, linksom om de boorkop te openen. 4. De boordiepte kunt u instellen middels de aanwijzer (22), de noniusring (21), de diepteaanslag (10) en de inbusschroef M8x25 (8). Draai de schroef M8x25 los, verdraai de diepteaanslag naar de gewenste positie en zet de schroef vervolgens vast. Zie afbeelding D D1 aanwijzer, D2 diepteaanslag, D3 noniusring, D4 voedingshendel, D5 inbusschroef M8 x 25 8 WIJZIGINGEN EN TYPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

9 8. Onderdelentekening en onderdelenlijst Zie afbeelding E Nr. Code Omschrijving Nr. Code Omschrijving 1 131A01001 Voetplaat Balansveer A Kolomsteun Veerhouder 3 GB Bout A Snoerklem 4 GB Bout 41 GB Moer D Tafel A02003 Voorpaneel A Klemhendel van tafel 43 GB Moer A Tafelsteun Schroef A Kolom 45 GB Schroef 9 131A02026 Laser 46 GB78-85 Zeskantschroef A02025 Lamp 47 M16X1.5 Trek- en wringontlasting A02024 Lampfitting A05003 Batterijdeksel 12 GB Bolkopschroef A05002 V-snaarbeschermkap A02023A Laserhouder A05004 Batterij 14 GB Moer 51 GB Moer 15 GB Bolkopschroef 52 GB/T C Veerring GB70-85 Inbusschroef 53 GB Revet A04005 Voedingshendel A02007 Motorstelplaat A04004 Conusring A02004 Knop van spanhendel A04003 Noniusring A02002 Motorsteun A04002 Tandwielas (zijspindel) A02001 Kop 21 GB80-85 Zeskantschroef 58 GB Revet 22 GB Stift A02006 Stift met twee schroefuiteinden 23 GB Stift 60 YYG71S4(W) Motor A Boorkop A02019 Kabel B Spindel Motorriemschijf 26 GB/T Lager A02015A Netsnoer A03002 Spindelhuls V-snaar Rubber ring 65 GB Schroef 29 GB/T Lager A05001 V-snaarbeschermkap GB C-ring Spindelriemschijf 31 GB Borgring 68 GB C-ring 32 GB Zeskantschroef Inzetas van riemschijf 33 KJD20 Motorschakelaar 70 GB/T Lager A02008 Schakelhuis A Tussenring 35 LB-211 Aan-/uitschakelaar laser 72 GB C-ring 36 GB Moer 73 GB Inbussleutel Veerhuis 74 GB Inbussleutel WIJZIGINGEN EN TYPEFOUTEN VOORBEHOUDEN 9

10 Onze producten worden voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd en het kan voorkomen dat de laatste wijzigingen nog niet in deze handleiding zijn opgenomen. Vermeld bij correspondentie altijd bouwjaar, type en serienummer van uw machine. Noch de fabrikant, noch de importeur kan verantwoordelijk worden gesteld voor mankementen die zijn ontstaan door het niet zorgvuldig doornemen van deze handleiding of door foutief gebruik van de machine. Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Huberts bv, Kennedylaan 14, Veghel, Nederland Internet: 10 WIJZIGINGEN EN TYPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

11 EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING (volgens bijlage II A van de Machinerichtlijn) Industrie & Handelsonderneming Huberts bv, Kennedylaan 14, 5466 AA Veghel, Nederland, als importeur, verklaart hiermede geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de Huvema-machine: HU 13 Laserdrill waar deze verklaring betrekking op heeft, in overeenstemming is met de volgende richtlijnen: Machinerichtlijn: 2006/42/EG (volgens norm: NEN-EN ISO 12100:2010) Laagspanningsrichtlijn: 2006/95/EG (volgens norm: NEN-EN IEC :2006) Elektromagnetische Compatibiliteitrichtlijn: 2004/108/EG (volgens normen: NEN-EN IEC :2007, NEN-EN IEC :2007) Veghel, Nederland, oktober 2013 L. Verberkt Directeur WIJZIGINGEN EN TYPEFOUTEN VOORBEHOUDEN 11

12 2013 V1

E X T R A C T O R S QS-2115N

E X T R A C T O R S QS-2115N E X T R A C T O R S QS-2115N Extractor QS-2115N 1. Algemene veiligheidsvoorschriften N.B.: Lees de handleiding zorgvuldig door teneinde problemen te voorkomen. Zoals bij alle machines zijn ook aan deze

Nadere informatie

B O R E N S L I J P E R S BL 13D-2

B O R E N S L I J P E R S BL 13D-2 B O R E N S L I J P E R S BL 13D-2 Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 2. Extra veiligheidsvoorschriften 4 3. Technische specificaties 4 4. Bediening 4 4.1 Houder samenstellen 4 4.2 Boorpositie

Nadere informatie

ElEktriscHE rollenwalsen HU W1300x1,5

ElEktriscHE rollenwalsen HU W1300x1,5 Elektrische rollenwalsen HU W1300x1,5 Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 2. Extra veiligheidsvoorschriften 4 3. Kenmerken 4 4. Bussen buigen 4 5. Rollen aanpassen aan materiaaldikte 4

Nadere informatie

AQ12-950 T A P A R M E N

AQ12-950 T A P A R M E N AQ12-950 T A P A R M E N Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 2. Extra veiligheidsvoorschriften 4 3. Opbouw van de machine 4 4. Installatie 5 5. Afstellen 7 6. Bediening 8 7. Onderhoud

Nadere informatie

HU TAP AT-20/II+AT20-90 O

HU TAP AT-20/II+AT20-90 O PNEUMATISCHE TAPARMEN HU TAP AT-20/II+AT20-90 O Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 2. Extra veiligheidsvoorschriften 4 3. Installatie 5 4. Manometer 6 5. Bediening 8 6. Onderhoud 9 6.1

Nadere informatie

A F Z U I G I N S T A L L A T I E S

A F Z U I G I N S T A L L A T I E S A F Z U I G I N S T A L L A T I E S HU 3 DC Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 2. Extra veiligheidsvoorschriften 4 3. Inleiding 4 4. Technische gegevens 4 5. Uitpakken en inhoud kontroleren

Nadere informatie

HU 15 ES Z E T B A N K E N

HU 15 ES Z E T B A N K E N HU 15 ES Z E T B A N K E N Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 2. Gebruiksvoorschriften 4 3. Technische kenmerken 4 4. Installeren 4 5. Gebruik 5 5.1 Hoek instellen 5 6. Onderhoud 5 7.

Nadere informatie

P O L I J S T M A C H I N E S HU 73 PR

P O L I J S T M A C H I N E S HU 73 PR P O L I J S T M A C H I N E S HU 73 PR Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 Extra veiligheidsvoorschriften voor slijpsteenmachines 4 2. Gebruiksvoorschriften 4 3. Technische gegevens 5

Nadere informatie

S L I J P M A C H I N E S HU 150S TOPLINE

S L I J P M A C H I N E S HU 150S TOPLINE S L I J P M A C H I N E S HU 150S TOPLINE Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 Extra veiligheidsvoorschriften 4 2. Inleiding 4 3. Technische gegevens 4 4. Opbouw machine 4 5. Uitpakken

Nadere informatie

B O R E N S L I J P E R S HU 13D-2

B O R E N S L I J P E R S HU 13D-2 B O R E N S L I J P E R S HU 13D-2 Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 2. Extra veiligheidsvoorschriften 4 3. Technische specificaties 4 4. Bediening 4 4.1 Houder samenstellen 4 4.2 Boorpositie

Nadere informatie

B O O R M A C H I N E S HU 25 T

B O O R M A C H I N E S HU 25 T B O O R M A C H I N E S HU 25 T Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 2. Toepassingen en kenmerken 4 3. Technische gegevens 4 4. Onderdelentekeningen 5 5. Constructie en verstellen 9 6.

Nadere informatie

B O O R M A C H I N E S HU 13 PROFI

B O O R M A C H I N E S HU 13 PROFI B O O R M A C H I N E S HU 3 PROFI A x4 x x3 x x x x x x B C D 3 E F 3 3 4 G H 3 3 4 4 I J K L 3 4 M N 4 O 5 Inhoudsopgave. Algemene veiligheidsvoorschriften 7. Kenmerken 8 3. Gebruiksvoorschriften 8 4.

Nadere informatie

S L I J P M A C H I N E S HU 300 BG

S L I J P M A C H I N E S HU 300 BG S L I J P M A C H I N E S HU 300 BG Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 Extra veiligheidsvoorschriften voor slijpsteenmachines 4 2. Gebruiksvoorschriften 4 3. Technische gegevens 5 4.

Nadere informatie

B O O R M A C H I N E S HU 13-2 N

B O O R M A C H I N E S HU 13-2 N B O O R M A C H I N E S HU 13-2 N Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 Extra veiligheidsvoorschriften 4 2. Toepassingen 4 3. Kenmerken 4 4. Uitpakken en controleren 4 5. Machinedelen 5

Nadere informatie

HU 18K-2 TOPLINE HU 18K-4 TOPLINE

HU 18K-2 TOPLINE HU 18K-4 TOPLINE K O L O M B O O R M A C H I N E S HU 18K-2 TOPLINE HU 18K-4 TOPLINE 1 2 4 3 5 Afbeelding A - Hoofdonderdelen Afbeelding 1 Afbeelding 3 Afbeelding 2 2 WIJZIGINGEN EN TYPEFOUTEN VOORBEHOUDEN Afbeelding 4

Nadere informatie

HU 16 HS-2 TOPLINE HU 16 F HS-4 TOPLINE

HU 16 HS-2 TOPLINE HU 16 F HS-4 TOPLINE B O O R M A C H I N E S HU 16 HS-2 TOPLINE HU 16 F HS-4 TOPLINE Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 Extra veiligheidsvoorschriften 4 2. Toepassingen 4 3. Kenmerken 4 4. Uitpakken en controleren

Nadere informatie

P R O F I E L W A L S E N MIP 65 TT

P R O F I E L W A L S E N MIP 65 TT P R O F I E L W A L S E N MIP 65 TT Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 2. Extra veiligheidsvoorschriften 4 3. Algemene specificaties 4 4. Overzicht van de machine 4 5. Machine hijsen

Nadere informatie

P I J P E N S L I J P E R S HU 100 PG-4

P I J P E N S L I J P E R S HU 100 PG-4 P I J P E N S L I J P E R S HU 100 PG-4 Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 2. Extra veiligheidsvoorschriften 4 3. Technische gegevens 4 4. Gebruik 4 4.1 Werktafel 4 4.2 Klem 4 4.3 Hoek

Nadere informatie

B a N d s c H U U r m a c H i N e s HU 75 NT

B a N d s c H U U r m a c H i N e s HU 75 NT B a n d s c h u u r m a c h i n e s HU 75 NT Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 2. Toepassingen 4 3. Inleiding 4 4. Gebruik 4 4.1 Installatie en opbouw 4 4.2 Hoogte instellen 4 4.3 Inbedrijfstelling

Nadere informatie

B A N D Z A A G M A C H I N E S HU 100 BM

B A N D Z A A G M A C H I N E S HU 100 BM B A N D Z A A G M A C H I N E S HU 100 BM Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 2. Extra veiligheidsvoorschriften 4 3. Kenmerken 4 4. Elektrisch schema 4 4.1 Overzicht elektrische componenten

Nadere informatie

S L I J P M A C H I N E S HU 200 BG TOPLINE

S L I J P M A C H I N E S HU 200 BG TOPLINE S L I J P M A C H I N E S HU 200 BG TOPLINE Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 Extra veiligheidsvoorschriften voor slijpsteenmachines 4 2. Gebruiksvoorschriften 4 3. Technische gegevens

Nadere informatie

Metaalbewerking - tafelboormachines. hu 16 T Profi

Metaalbewerking - tafelboormachines. hu 16 T Profi Metaalbewerking - tafelboormachines hu 16 T Profi A 5 1 3 4 6 7 8 9. 10 11 B b a 1 3 c C 3 5 3 4 1 3 6 1 D E 1 3 1 3 4 5 F G 3 1 1 H I 3 1 J K 1 1 3 4 3 L M 1 1 N O 4 3 1 P Q 3 1 1 R S 5 31 30 3 8 4 T

Nadere informatie

B A N D S C H U U R M A C H I N E S HU 100X1220

B A N D S C H U U R M A C H I N E S HU 100X1220 B A N D S C H U U R M A C H I N E S HU 100X1220 Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 2. Extra veiligheidsvoorschriften 4 3. Technische gegevens 4 4. Opbouw van de machine 4 5. Uitpakken

Nadere informatie

B A N D S C H U U R M A C H I N E S MBS

B A N D S C H U U R M A C H I N E S MBS B A N D S C H U U R M A C H I N E S MBS 1501 Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 2. Extra veiligheidsvoorschriften 4 3. Toepassingen 4 3.1 Inleiding 4 4. Gebruik 4 4.1 Installatie en opbouw

Nadere informatie

HU 200 BG - HU 250 BG

HU 200 BG - HU 250 BG S L I J P M A C H I N E S HU 200 BG - HU 250 BG Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 Extra veiligheidsvoorschriften voor slijpsteenmachines 4 2. Gebruiksvoorschriften 4 3. Technische gegevens

Nadere informatie

HU 16-2 TOPLINE HU 16-4 TOPLINE

HU 16-2 TOPLINE HU 16-4 TOPLINE T A F E L B O O R M A C H I N E S HU 16-2 TOPLINE HU 16-4 TOPLINE 1 2 4 3 5 Afbeelding A - Hoofdonderdelen Afbeelding 1 Afbeelding 3 Afbeelding 2 2 WIJZIGINGEN EN TYPEFOUTEN VOORBEHOUDEN Afbeelding 4 Afbeelding

Nadere informatie

HU 25 TK - HU 25 TKZ

HU 25 TK - HU 25 TKZ HU 25 TK - HU 25 TKZ Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 Extra veiligheidsvoorschriften 4 2. Opbouw van de machine 4 3. Toepassingen en kenmerken 5 3.1. Noodstop en boorkopbeschermkap

Nadere informatie

HU 16-2 TOPLINE HU 16-4 TOPLINE

HU 16-2 TOPLINE HU 16-4 TOPLINE T A F E L B O O R M A C H I N E S HU 16-2 TOPLINE HU 16-4 TOPLINE 1 2 4 3 5 Afbeelding A - Hoofdonderdelen Afbeelding 1 Afbeelding 3 Afbeelding 2 2 WIJZIGINGEN EN TYPEFOUTEN VOORBEHOUDEN Afbeelding 4 Afbeelding

Nadere informatie

metaalbewerking - v-snaaraangedreven boormachines HU 13 industry

metaalbewerking - v-snaaraangedreven boormachines HU 13 industry metaalbewerking - v-snaaraangedreven boormachines HU 13 industry Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 2. Extra veiligheidsvoorschriften 4 3. Gebruiksvoorschriften 4 4. Kenmerken 4 5. Opbouw

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona *dt-56202man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

A L U M I N I U M Z A A G M A C H I N E S TL-302

A L U M I N I U M Z A A G M A C H I N E S TL-302 A L U M I N I U M Z A A G M A C H I N E S TL-302 Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 2. Extra veiligheidsvoorschriften 4 3. Technische gegevens 4 4. Instructies voor transport en opslag

Nadere informatie

S L I J P S C H U U R M A C H I N E S HU 230 BGS

S L I J P S C H U U R M A C H I N E S HU 230 BGS S L I J P S C H U U R M A C H I N E S HU 230 BGS Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 2. Gebruiksvoorschriften 4 3. Technische gegevens 5 4. Opbouw van de machine 5 5. Uitpakken en controleren

Nadere informatie

Gebruiksaanwijziging

Gebruiksaanwijziging p r o e q u i p m e n t Gebruiksaanwijziging TANDWIELAANGEDREVEN KOLOMBOORMACHINE GT 40 EM CE Bestelnr. 35067 www.contimac.be INHOUD Algemeen... 3 1. Omlijning van de machine... 5 2. Toepassingen en kenmerken...

Nadere informatie

HU 200 BGA HU 200 BGBA

HU 200 BGA HU 200 BGBA HU 200 BGA HU 200 BGBA S L I J P M A C H I N E S Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 2. Gebruiksvoorschriften 4 3. Technische kenmerken 4 4. Opbouw van de machine 4 5. Uitpakken en controleren

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

GRIMAX 50,75,100,150 S - BRAKE

GRIMAX 50,75,100,150 S - BRAKE B A N D S C H U U R M A C H I N E S GRIMAX 50,75,100,150 S - BRAKE Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 2. Extra veiligheidsvoorschriften 4 3. Gebruiksvoorschriften 4 3.1 Installatie 4

Nadere informatie

Handleiding Electro - visapparaat

Handleiding Electro - visapparaat Handleiding Electro - visapparaat De Fuut Project: 0550 Electro - Visapparaat 350V/100W Type : De Fuut Versie: 1 Datum: 26-3-2010 Fabrikant: AVASTO Populierweg 41a 3421 TX Oudewater tel: 0348-560297 Inhoudsopgave

Nadere informatie

S L I J P M A C H I N E S HU 200 BGB

S L I J P M A C H I N E S HU 200 BGB S L I J P M A C H I N E S HU 200 BGB Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 2. Gebruiksvoorschriften 4 3. Technische kenmerken 4 4. Opbouw van de machine 4 5. Uitpakken en controleren van

Nadere informatie

K O L O M B O O R M A C H I N E S HU 30K VARIO TOPLINE

K O L O M B O O R M A C H I N E S HU 30K VARIO TOPLINE K O L O M B O O R M A C H I N E S HU 30K VARIO TOPLINE Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 Extra veiligheidsvoorschriften 4 2. Gebruiksvoorschriften 4 3. Opbouw en toebehoren 5 4. Afstellen

Nadere informatie

M E T A A L A F K O R T Z A G E N HU 315 DV-4 LOW

M E T A A L A F K O R T Z A G E N HU 315 DV-4 LOW M E T A A L A F K O R T Z A G E N HU 315 DV-4 LOW Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 2. Extra veiligheidsvoorschriften 4 3. Inleiding 4 4. Fabrieksgarantie 4 5. Opbouw van de machine

Nadere informatie

Bandenwisselaar handbediend

Bandenwisselaar handbediend 9706552 Bandenwisselaar handbediend Gebruikershandleiding 1 Bewaar deze handleiding op een veilige plek! U wordt verwezen naar deze handeling voor de montage-instructies, operationele procedures, veiligheidsinformatie

Nadere informatie

BANDZAGEN HU 85 PB / HU 125 PB

BANDZAGEN HU 85 PB / HU 125 PB BANDZAGEN HU 85 PB / HU 125 PB Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 Extra veiligheidsvoorschriften 4 Extra veiligheidsvoorschriften voor metaalbandzaagmachines 4 2. Kenmerken 5 3. Uitpakken

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona *dt-53220man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona *dt-53211man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona

Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona *dt-53107man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 Inhoudsopgave VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 WAARSCHUWINGEN 4 VEILIGHEIDS RICHTLIJNEN / ALGEMEEN 6 INSTALLATIE EN MONTAGE 7 ZAGEN 8 ONDERHOUD 9 ONDERDELENTEKENING

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona *dt-56102man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik en

Nadere informatie

HU 150 BGS HU 200 BGS HU 250 BGS

HU 150 BGS HU 200 BGS HU 250 BGS S L I J P M A C H I N E S HU 150 BGS HU 200 BGS HU 250 BGS Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 Extra veiligheidsvoorschriften m.b.t. het slijpsteengedeelte 4 2. Gebruiksvoorschriften 4

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Bij gebruik van dit gereedschap dienen veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden om het risico op brand, elektrische schok en verwondingen te voorkomen. Lees de volgende

Nadere informatie

Verstekzaagmachine Elu/DeWALT 230 V

Verstekzaagmachine Elu/DeWALT 230 V Verstekzaagmachine Elu/DeWALT 230 V Code: 700002 Veiligheidssymbolen: Fabricaat/merk: Type: Elu/DeWALT TGS 3 / DW 743 (N) Toepassing Zagen van hout, aluminium en kunststof. Veiligheidsvoorschriften Lees

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona

Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona *DT-56304MAN* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

B O O R M A C H I N E S HU 30 T

B O O R M A C H I N E S HU 30 T B O O R M A C H I N E S HU 30 T A1 A2/3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A B 2 C D E F 3 G 4 H I 5 J 6 N K L 7 M 8 N 9 Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 11 2. Voorbereidingen 12 3. Machineontwerp, toepassingen

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding.

Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. Fabrikant: Gispen International BV Parallelweg west 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: IC 2007 Elektrisch Hoogteverstelbare tafel. Bouwjaar: 2013 Versie

Nadere informatie

INSTRUCTIES_NL. Mode d emploi

INSTRUCTIES_NL. Mode d emploi INSTRUCTIES_NL Deze handleiding verwijst naar de mixer te kiezen. Het bevat belangrijke adviezen over de werking en bediening. Houd hier rekening mee bij het aanbieden van het product aan derden. Bewaar

Nadere informatie

CIRKELZAAGMACHINES HU 250 DV-4

CIRKELZAAGMACHINES HU 250 DV-4 CIRKELZAAGMACHINES HU 250 DV-4 1 2 2 WIJZIGINGEN EN TYPEFOUTEN VOORBEHOUDEN 3 4 WIJZIGINGEN EN TYPEFOUTEN VOORBEHOUDEN 3 5 6 4 WIJZIGINGEN EN TYPEFOUTEN VOORBEHOUDEN 7 8 WIJZIGINGEN EN TYPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE -------------------------------------------------------------------------------- VEILIGHEIDSINSTRUCTIES -----------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Fabrikant: Gispen Parallelweg West 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: Gispen TM elektrisch hoogte verstelbare tafel (met het bedieningspaneel in het tafelblad)

Nadere informatie

P L A A T S C H A R E N HU 1250 X 4

P L A A T S C H A R E N HU 1250 X 4 P L A A T S C H A R E N HU 1250 X 4 Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 2. Extra veiligheidsvoorschriften 4 3. Kenmerken 4 4. Opbouw en functie 4 5. Vervoer en installatie 4 6. Voorbereidingen

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona *dt-57606man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

Strip-Cut Papiervernietiger S5

Strip-Cut Papiervernietiger S5 Strip-Cut Papiervernietiger S5 Handleiding 91604 Lees deze gebruiksaanwijzingen a.u.b. zorgvuldig door, voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt. Neem a.u.b. voornamelijk de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

M E T A A L A F K O R T Z A G E N HU 315 CS

M E T A A L A F K O R T Z A G E N HU 315 CS M E T A A L A F K O R T Z A G E N HU 315 CS 1 2 3 4 5 6 7 2 WIJZIGINGEN EN TYPEFOUTEN VOORBEHOUDEN 8 WIJZIGINGEN EN TYPEFOUTEN VOORBEHOUDEN 3 9 4 WIJZIGINGEN EN TYPEFOUTEN VOORBEHOUDEN 10 11 WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona

Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona *dt-53124man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC INHOUDSOPGAVE GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

Inhoud. 2

Inhoud.  2 Inhoud Veiligheidspunten... 3 1. Veilig werken... 4 2. Algemene veiligheidsvoorschriften... 4 3. Veiligheidsvoorschriften voor kolomboor... 5 4. Waarschuwing spanning... 6 5. Aarding... 6 6. Elektrische

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Ontbraammachines OM200T & OM250S. Gebruikshandleiding, onderdelentekeningen en aansluitschema s

Gebruiksaanwijzing. Ontbraammachines OM200T & OM250S. Gebruikshandleiding, onderdelentekeningen en aansluitschema s Gebruiksaanwijzing Ontbraammachines OM200T & OM250S Gebruikshandleiding, onderdelentekeningen en aansluitschema s Waarschuwing: lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens u deze Wisent machine in

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona *dt-54101man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS GEBRUIKERSHANDLEIDING KS150.2450 Geachte klant, U hebt een product van KS Tools via Beneparts BVBA gekocht. Bedankt voor uw aankoop en vertrouwen. In deze gids vindt u al het nodige terug voor een veilig

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

HU 32 SUPER VARIO HU 40 SUPER VARIO

HU 32 SUPER VARIO HU 40 SUPER VARIO B O O R M A C H I N E S HU 32 SUPER VARIO HU 40 SUPER VARIO Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 2. Extra veiligheidsvoorschriften 4 3. Kenmerken 4 3.1 Afmetingen 4 3.2 Machinedelen 5 4.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING SLEUVENZAAGMACHINE MS 125

GEBRUIKSAANWIJZING SLEUVENZAAGMACHINE MS 125 GEBRUIKSAANWIJZING SLEUVENZAAGMACHINE MS 125 WWW.INTERDYNAMICS.EU Technische gegevens sleuvenzaag MS125 ATTENTIE: Deze sleuvenzaag mag alleen worden gebruikt door personen die daarvoor zijn aangewezen

Nadere informatie

INHOUD. www.contimac.be 2

INHOUD. www.contimac.be 2 INHOUD 1. Gebruik... 3 2. Gebruik en onderhoud... 3 3. Technische kenmerken... 5 4. Smering... 5 5. Accessoires... 5 6. Geleverde delen... 5 7. Onderdelenlijst en -tekening... 6 CE Certifikaat van overeenstemming...

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona

Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona *dt-55203man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8. 2

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8.  2 INHOUD 1. Algemene veiligheid 3 2. Kenmerken 3 3. Beperkingen 3 4. Algemene informatie 3 5. Installatie 4 6. Werking 5 7. Elektrische specificaties 6 8. Rendement 6 9. Probleemoplossing 6 10. Onderdelenlijst

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL BASIC

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL BASIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL BASIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL BASIC INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE... 2 2. GEBRUIKSINSTRUCTIES... 3 2.1. Plaatsing en installatie... 3 2.2. Gebruik...

Nadere informatie

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NEDERLANDS NL SYMBOLEN De volgende symbolen staan op de machine om u eraan te herinneren dat voorzichtigheid en oplettendheid bij gebruik vereist zijn. De

Nadere informatie

Messenslijper - Art.nr Gebruiksaanwijzing

Messenslijper - Art.nr Gebruiksaanwijzing Messenslijper - Art.nr. 38932 Gebruiksaanwijzing Model: KS-0601 Technische gegevens: 220-240V-50Hz, 60W Onderdelen A. grove slijpgleuf B. grove slijpgleuf C. fijne slijpgleuf D. fijne slijpgleuf E. opening

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL TOP

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL TOP GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL TOP GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL TOP INHOUDSOPGAVE GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL TOP... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE... 2 2. GEBRUIKSINSTRUCTIES... 3 2.1. Plaatsing

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona

Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona *dt-55102man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

B O O R F R E E S M A C H I N E S HU 430 DM-4 SUPER

B O O R F R E E S M A C H I N E S HU 430 DM-4 SUPER B O O R F R E E S M A C H I N E S HU 430 DM-4 SUPER Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 2. Gebruiksvoorschriften 4 3. Kenmerken 4 4. Machine hijsen en installeren 5 5. Machine-onderdelen

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Festec FNS hydraulische moerensplijter

Gebruikershandleiding Festec FNS hydraulische moerensplijter 1 1.0 Ontvangstcontrole Controleer alle onderdelen op transportschade. Indien er sprake is van transportschade waarschuw dan onmiddellijk de vervoerder. Transportschade valt niet onder de garantie. De

Nadere informatie

Schaarlift tafel model

Schaarlift tafel model 9705033 Schaarlift tafel model Capaciteit: 500 Kg. Gebruikershandeling en gebruiksaanwijzing 1 Introductie Met de juiste verzorging van deze tafel zou u er jaren plezier van moeten hebben. Waarschuwing:

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona

Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona *dt-55106man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

ALUFORCE PRO 150 M. PCt482-0EN-DE-NL

ALUFORCE PRO 150 M. PCt482-0EN-DE-NL ALUFORCE PRO 150 M PCt482-0EN-DE-NL 02 04 03 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Verklaring symbolen en instructies In de montage- en bedieningshandleiding worden de volgende aanduidingen en symbolen voor gevaren

Nadere informatie

Balanceermachine GEBRUIKERSHANDLEIDING

Balanceermachine GEBRUIKERSHANDLEIDING - 1 - 1 Algemeen 1.1 Algemene veiligheidsregels De balanceermachine mag alleen gebruikt worden door personeel dat daar gemachtigd voor is en voldoende opgeleid is. De balanceermachine mag alleen maar gebruikt

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Handleiding RP4 / 5 / 6. Stationaire toevoereenheid voor blindklinknagels

Handleiding RP4 / 5 / 6. Stationaire toevoereenheid voor blindklinknagels Handleiding RP4 / 5 / 6 Stationaire toevoereenheid voor blindklinknagels Handleiding RP 4 / 5 / 6 Nageltoevoer eenheid Deze stationaire toevoereenheid biedt een extra hand op de werkvloer, waardoor de

Nadere informatie

Krik 22 ton luchtdruk

Krik 22 ton luchtdruk 9705395 Krik 22 ton luchtdruk Montage en instructiehandleiding 1 Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften Waarschuwing: Wanneer u gereedschap gebruikt dient u altijd de veiligheidsvoorschriften op te

Nadere informatie

Handleiding Gebruiker Aandrijving Quattrocycle

Handleiding Gebruiker Aandrijving Quattrocycle Handleiding Gebruiker Aandrijving Quattrocycle NL N.B.: Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het voertuig in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding zorgvuldig. Inhoudsopgave GEBRUIK VOLGENS

Nadere informatie

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Montage-instructie Screens V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Inhoud 1. screenkap met doek en motor 2. zijgeleiders a. achterprofiel b. inlager voorzien van neopreen (of ritslager) c. voorprofiel 3. montageset

Nadere informatie

Gebruikershandleiding.

Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. Fabrikant: Gispen International BV Parallelweg west 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: Ellen 1 HVE. Bouwjaar: 2012 Versie : 2.0 Introductie: Voor u ligt

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Paddockstand Datona

Veiligheidsinstructies Paddockstand Datona Veiligheidsinstructies Paddockstand Datona *dt-57106man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik en veiligheid... 3 Bediening...

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies 2 Koloms Hefbrug Datona

Veiligheidsinstructies 2 Koloms Hefbrug Datona Veiligheidsinstructies 2 Koloms Hefbrug Datona *dt-57602man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

Hout Hakselaar/Versnipperaar. Gebruikershandleiding

Hout Hakselaar/Versnipperaar. Gebruikershandleiding Hout Hakselaar/Versnipperaar Gebruikershandleiding Inhoud Algemeen 1. Gebruiksaanwijzingen......4 2. Gebruiksbeperkingen... 4 3. Beschrijving van de machine 4 4. Symbolen.....6 Werken met de hakselaar

Nadere informatie