In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren."

Transcriptie

1 1

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Opstarten van School Monitor... 4 Hoofdstuk 2: Schoolgegevens... 6 Hoofdstuk 3: Beleidsdocumenten... 7 Hoofdstuk 4: PDCA-cyclus Planning Hoofdstuk 5: Schooljaarplan Hoofdstuk 6: PDCA-cyclus Uitvoering Hoofdstuk 7: PDCA-cyclus Evaluatie Hoofdstuk 8: PDCA-cyclus Borging Hoofdstuk 9: Schooljaarverslag Hoofdstuk 10: Aangesloten scholen

3 Inleiding In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren. Naast de handleiding kunt u per mail een beroep doen op de helpdesk: Ook is School Monitor elke werkdag te bereiken op telefoonnummer Wij wensen u veel succes en werkplezier toe bij de invoering en het gebruik van School Monitor. Met vriendelijke groet, Team School Monitor 3

4 Hoofdstuk 1: Opstarten van School Monitor School Monitor is benaderbaar via internet. Nadat u de eerste keer bent ingelogd, kunt u gebruik maken van de SWSH applicatie. Deze applicatie zorgt ervoor dat u voortaan via een icoon op uw bureaublad rechtstreeks het programma School Monitor kunt openen. In deze applicatie zit tevens de juiste software verwerkt om maximaal gebruik te kunnen maken van alle functionaliteit. Eerste keer inloggen Wanneer u zich voor de eerste keer aanmeldt bij SWSH komt u op de inlogpagina van School Monitor. Ga naar Vul uw door School Monitor verstrekte adres en wachtwoord in. Klik op de knop inloggen. Wachtwoord vergeten Als u onverhoopt uw wachtwoord vergeten bent, kunt u eenvoudig een nieuw wachtwoord aanvragen. Klik op de link: Uw wachtwoord vergeten?. Vul uw door School Monitor verstrekte adres in. Klik op de knop Nieuw wachtwoord aanvragen. Binnen vijf minuten ontvangt u een met daarin een link naar de pagina om een nieuw wachtwoord op te geven. 4

5 SWSH software installeren U kunt via de applicatiewisselaar gratis de SWSH toegangsapplicatie downloaden. Deze applicatie zorgt ervoor dat u een icoon op uw computer krijgt waarmee u direct toegang krijgt tot School Monitor. In deze applicatie zit tevens de juiste software verwerkt om maximaal gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten. Klik links bovenaan in het programma op applicatie wisselen. Klik op het icoontje van SWSH Ga naar het tabblad Home. Klik op de groene button Software downloads. Stap 5 Klik op de button rechts Installeer SWSH applicatie. 5

6 Hoofdstuk 2: Schoolgegevens Binnen het menu Schoolgegevens (rechts bovenaan, nadat u het programma heeft opgestart) vult u de algemene gegevens van de school in. Deze gegevens worden automatisch meegenomen op het voorblad van uw jaarplan en jaarverslag. Daarnaast kunt u in dit gedeelte van het programma alle medewerkers van de school invoeren en koppelen aan een of meerdere groepen. Deze gegevens zijn van belang om binnen het aanmaken van trajecttaken en activiteiten eenvoudig taken toe te wijzen aan een persoon of een groep. Schoolgegevens invullen Binnen het tekstkader wordt de gelegenheid geboden om de volgende algemene gegevens van de school in te vullen: Brinnnummer, School, Directie, Adres, Postcode, Plaats Telefoon, Fax, adres, Website. Klik binnen het menu op Schoolgegevens. Klik op Gegevens wijzigen onder het tekstvak schoolgegevens. Vul de schoolgegevens in. Klik op Wijzigingen opslaan. Medewerkers Binnen het linker vak kunt u groepen aanmaken. U geeft de groep een afkorting en u geeft de volledige naam aan. Bijvoorbeeld: o.r. (ouderraad). Vervolgens kiest u voor de groep een unieke kleur. Deze kleuren komt u weer tegen in de gevisualiseerde planning van de trajecttaken. Als u groepen heeft aangemaakt kunt u via het rechter vak medewerkers toevoegen. Medewerkers kunnen in verschillende groepen zitten. Stap 5 Stap 6 Stap 7 Klik op Groep toevoegen onder het linker tekstvak. Geef de afkorting van de groep die aangemaakt wordt en de volledige naam. Kies een kleur. Klik op Opslaan. Klik op Medewerker toevoegen onder het rechter tekstvak. Vul de gevraagde persoonsgegevens in en geef aan in welke groep(en) de persoon geplaatst moet worden. Klik op Opslaan. 6

7 Hoofdstuk 3: Beleidsdocumenten Binnen School Monitor worden beleidsdocumenten gestructureerd weggezet onder werkvelden. Door mappen aan te maken kunnen naast beleidsdocumenten ook andere relevante documenten worden toegevoegd, denk hierbij aan beleidsuitwerkingen en protocollen. School Monitor biedt een veilige omgeving voor al deze documenten. Derden kunnen leesbevoegdheid krijgen maar kunnen nooit documenten wissen of wijzigen. Hierdoor wordt het beleid van de school gewaarborgd. School Monitor realiseert op eenvoudige wijze een koppeling van en uitwisselingsmogelijkheden tussen bovenschools beleid en beleid op schoolniveau. Lezen van bovenschoolsbeleid Scholen die vallen onder een organisatie met een bovenschoolse managementstructuur hebben ook te maken met bovenschools beleid. Dit geformuleerde beleid is de paraplu waaronder de school haar eigen schoolbeleid formuleert. School Monitor voorziet in een omgeving waarbinnen dit bovenschools beleid, gekoppeld aan het juiste werkveld, geplaatst en gelezen kan worden. Als ook het bovenschools management binnen de organisatie werkt met School Monitor kunnen zij deze omgeving beheren. Anders wordt de mogelijkheid gecreëerd voor individuele scholen om dit zelf te doen. Klik binnen het menu op Beleidsdocumenten. Open het gewenste werkveld door op het werkveld te klikken en klik vervolgens op het beleidsonderwerp van uw keuze. Klik in de betreffende map op het document van uw keuze om deze te lezen. 7

8 Feedback geven op beleid Naast het lezen van de bovenschoolse beleidsstukken en andere relevante bovenschoolse borgingsdocumenten is er de mogelijkheid om te reageren op deze stukken. School Monitor werkt met een geïntegreerde mogelijkheid om direct feedback te geven op geplaatste stukken. Hierbij valt te denken aan geplaatst conceptbeleid waarvan het bovenschools management aan betrokken scholen vraagt mee te denken voordat het beleid vastgesteld wordt. Beleidsonderwerp toevoegen U kunt binnen de werkvelden, naast de mogelijk door het bovenschools management aangegeven beleidsonderwerpen, ook nog zelf als school nieuwe beleidsonderwerpen toevoegen. Door deze mogelijkheid kunt u de werkomgeving van School Monitor nog specifieker maken voor uw school. Volg stap 1 en 2 vanuit het vorige stappenplan. Klik op Zelf feedback geven onder het kopje Feedback van aangesloten scholen. Zet uw bericht in het daarvoor bestemde tekstvak en klik op Opslaan. Klik binnen het menu op Beleidsdocumenten. Klik binnen het gekozen werkveld op Beleidsonderwerpen toevoegen. Benoem het beleidsonderwerp binnen het daarvoor aangegeven venster en klik op Opslaan. Standaard wordt het beleidsonderwerp toegevoegd aan het betreffende werkveld. Door binnen het werkveld een beleidsonderwerp te kiezen, kunt u een subbeleidsonderwerp binnen een werkveld toevoegen. 8

9 Schoolbeleid toevoegen Schoolbeleid wat gedigitaliseerd is, kan eenvoudig onder het juiste beleidsonderwerp als bestand worden toegevoegd. Op deze wijze komen (eventueel geformuleerd) bovenschools beleid en schoolbeleid binnen een beleidsonderwerp op lijn te staan. Bij het openen van een werkveld ziet u direct of er bij een beleidsonderwerp bovenschools en of schoolbeleid aanwezig is en welke status de stukken hebben. Ook ziet u op welke datum u voor het laatst stukken hebt bijgewerkt en of er verbetertrajecten gekoppeld staan aan het beleidsonderwerp. Feedback geven op schoolbeleid School Monitor geeft u de mogelijkheid om opmerkingen te maken bij uw eigen beleidsstukken. Als u het tezamen met andere scholen van uw organisatie werkt met School Monitor kunt u het schoolbeleid ook openbaar maken. In dat geval kunnen collega s ook feedback op uw schoolbeleid geven. Stap 5 Stap 6 Klik binnen het menu op Beleidsdocumenten. Klik op het betreffende werkveld en selecteer vervolgens het beleidsonderwerp waaraan u schoolbeleid wilt toevoegen. Klik op de knop: Bestand kiezen en selecteer binnen de het betreffende bestand. Binnen de verkenner wordt nu de naam van het bestand weergegeven. Klik binnen het programma op Toevoegen. Volg stap 1 en 2 vanuit het vorige stappenplan. Klik op het betreffende werkveld en selecteer het beleidsonderwerp van uw keuze. Klik in het menu aan de rechterkant voor Schoolbeleid. Klik op Zelf feedback geven en meldt uw bericht in het daarvoor bestemde tekstvak en klik op Opslaan. 9

10 Map aanmaken binnen schoolbeleid Wilt u andere borgingsdocumenten toevoegen naast uw beleidsdocumenten, dan kunt u er voor kiezen om hiervoor een nieuwe map aan te maken.(bijvoorbeeld protocollen of beleidsuitwerkingen ) Hierdoor behoudt u een goed overzicht tussen beleid en aanvullende documenten. Klik binnen het menu op Beleidsdocumenten. Klik op het betreffende werkveld en selecteer vervolgens het beleidsonderwerp waarvoor u een extra map wilt aanmaken. Klik op Map toevoegen, geef de map een naam in het daarvoor bestemde veld en klik op Map aanmaken. U ziet nu uw eigen gemaakte map die toegevoegd is aan de map Beleidsstukken. Door het tabblad van de aangemaakte map aan te klikken kunt u ervoor kiezen om de bestanden van deze map te delen met de scholen binnen uw netwerk of met scholen binnen uw externe netwerk elders in Nederland. Ook kunt u de aangemaakte map (mits leeg) weer verwijderen vanuit deze omgeving. 10

11 Hoofdstuk 4: PDCA-cyclus Planning Binnen het kopje Schooljaarplan is de PDCA-cyclus ondergebracht. Deze cyclus vormt het hart van het programma School Monitor. In de planningsomgeving worden de verbetertrajecten van het betreffende schooljaar aangemaakt. Deze planning wordt direct verwerkt in het schooljaarplan. Verbetertrajecten aanmaken Via een vast format wordt u uitgenodigd om SMART geformuleerde trajecten te maken voor uw jaarplan. Klik binnen het menu op Schooljaarplan. Rechts bovenaan ziet u het actieve schooljaar. Door hierop te klikken komt u in een omgeving waar u andere schooljaren aan kunt maken en desgewenst kunt switchen van actief schooljaar. Klik op Traject toevoegen om te beginnen met het maken van een traject. Direct verschijnt de complete omgeving om het plan te maken, uit te voeren, te evalueren en te borgen. 11

12 Uitwerken van een verbetertraject Door aan het begin van het opzetten van een verbetertraject een koppeling te maken met een werkveld beleidsonderwerp, zorgt u ervoor dat het traject een duidelijke plaats heeft binnen de schoolorganisatie. Vervolgens wordt u in 5 stappen meegenomen om een gedegen verbetertraject op te zetten. U bent echter vrij in het gebruik van de tekstvelden. Alle informatie wordt meteen in het jaarplan gezet en aanpassingen in het traject worden 1 op 1 doorgevoerd. De gegevens binnen de tekstvelden gewenste situatie en meetpunten worden ook 1 op 1 meegenomen naar Evaluatie. De gegevens die ingevuld zijn bij het tekstvak Wijze van borging worden ook 1 op 1 meegenomen naar Borging. De beschreven borgingstaken worden pas opgenomen in de jaarplanning als het betreffende verbeterpunt is afgerond. Stap 5 Stap 5 Stap 6 Doorloop stap 1, 2 en 3 van het onderwerp Verbetertrajecten aanmaken. Vul bij Trajectnaam de titel van het traject in. Tip kies voor een actieve duidelijke titel waaruit direct blijkt wat met dit traject beoogd wordt. Open Koppeling beleidsonderwerp en koppel het verbetertraject aan één van de zes werkvelden en aan een beleidsonderwerp. (Optioneel) Klik op Toevoegen, onder de lijst met beleidsonderwerpen, om een beleidsonderwerp toe te voegen. Meteen verschijnt een tekstvakje waarin het nieuwe beleidsonderwerp aangegeven kan worden en klik op Toevoegen. Klik op de eerste stap Wat willen we bereiken. Prioritering onderwerp: Geef aan waarom de school aan dit onderwerp wil werken. Wat was de aanleiding hiervoor. Hiermee legt u een sterke bodem onder het traject. Huidige situatie: Beschrijf kort de huidige situatie of wijze van werken. Gewenste situatie: Schets de situatie zoals deze zal zijn na het succesvol doorlopen van dit traject. Klik op de tweede stap Trajectformulering. Specificeren van het doel: Geef bij trajecten die langer dan een jaar duren aan elke doelen specifiek voor dit jaar van belang zijn. Meetbare doelen: Geef aan welke doelen meetbaar zijn en hoe deze gemeten worden. Factoren benoemen die zorgen voor de haalbaarheid: Is er voldoende kennis, tijd, geld, draagvlak Klik op de derde stap Overige bepalingen. 12

13 Stap 7 Stap 8 Hier geeft u aan hoeveel uren geïnvesteerd gaan worden en door wie. Werkt u met het programma Taakbeleid.nl, dan kunt u via de aangegeven link direct in dat programma aan de slag om deze uren mee te nemen binnen het totale taakbeleid.de verwachte kosten kunt u in het tweede vakje aangeven. Klik op de vierde stap Algehele tijdsplanning. Geef de maand(en) aan, wijs de taak toe aan een persoon of groep en omschrijf de trajecttaak. Klik vervolgens op Toevoegen. Hiermee zet u de belangrijke bakens uit die u gedurende het schooljaar in het startscherm als to do s op koers houden. Klik op de vijfde stap Wijze van borging. Binnen het tekstvak Wijze van borging kunt u een korte toelichting geven. Geef vervolgens de frequentie (freq) aan van de jaren waarin het borgingstraject meegenomen moet worden in de jaarplanning. (Bijvoorbeeld elk jaar[1] of om het jaar [2]. Vervolgens geeft u de maand(en) aan, de verantwoordelijken en de omschrijving van de borgingstaken. Klik tot slot op Toevoegen. 13

14 Hoofdstuk 5: Schooljaarplan School Monitor zorgt voor een automatische opmaak van het schooljaarplan. Alle gegevens die ingevoerd worden bij de planning van een nieuw verbetertraject worden keurig opgemaakt meegenomen in het schooljaarplan. De voorpagina wordt direct opgemaakt met daarin verwerkt het logo van de school en de schoolgegevens. Ook de inhoudsopgave wordt meteen meegenomen. Wijzigingen binnen de planning van een verbetertraject worden 1 op 1 doorgevoerd in het schooljaarplan. Daarnaast is er de mogelijkheid om losse pagina s toe te voegen aan het document. Het maken van een inleiding Als u wilt kunt u een inleiding toevoegen aan uw jaarplan. In deze inleiding kunt u algemene informatie geven over zaken die niet opgenomen zijn in de verbetertrajecten. Het schooljaarplan Links bovenaan kiest u voor de pdf of word versie. Het opgemaakte schooljaarplan kan vanaf het scherm gelezen, uitgeprint of opgeslagen worden. Dit geeft de mogelijkheid het plan naar anderen te versturen. Bovenschools Management kan via School Monitor zelf het jaarplan direct via het programma binnenhalen. Klik linksboven het scherm op Inleiding. Klik onder het tekstvak op Tekst bewerken. Maak uw inleiding op in het tekstvak. Klik op Opslaan. De inleiding is nu automatisch toegevoegd aan het schooljaarplan. Klik op Bewaar als of Druk af om het document op te slaan of te printen. 14

15 Hoofdstuk 6: PDCA-cyclus Uitvoering Na de planning van de verbetertrajecten volgt de uitvoering ervan. Belangrijk hulpmiddel hierbij is het startscherm. Binnen het startscherm zijn vier tabbladen beschikbaar, te weten: Actieve trajecttaken, Terugkoppelingen, Lopende activiteiten en Visuele planning. Dit startscherm geeft u in een oogopslag zicht op de wijze waarop de verbetertrajecten tot uitvoering gebracht worden. Door dit snelle overzicht kunt u waar nodig op tijd bijsturen, ondersteunen en/of in overleg nieuwe activiteiten aanmaken. De uitvoeringsomgeving binnen de PDCA-cyclus van het schooljaarplan dient om die activiteiten aan te maken en een overzicht te krijgen van de historie van de activiteiten en terugkoppelingen door de coördinatoren. Het aanmaken van een activiteit Om aan de uitvoering van een trajecttaak te gaan werken kan gekozen worden voor het aanmaken van een activiteit. Een vooraf doorgesproken actie met betrokkenen wordt nog eens kort verwoord door de directeur. Ook wordt een start- en een einddatum (deadline) toegevoegd en medewerkers worden geselecteerd. Deze medewerkers ontvangen een mail met de omschrijving van de activiteit, de data waarbinnen de actie gepland is en de mogelijkheid om via achtergrondinformatie alle stukken in te kunnen lezen die behoren bij dit verbeteronderwerp. Denk aan beleidsstukken, beleidsuitwerkingen, protocollen, de specifieke pagina uit het jaarplan en de historie van de acties en terugkoppelingen van dit traject. Stap 5 Stap 6 Stap 7 Stap 8 Klik in het menu op Schooljaarplan. Klik op het verbetertraject naar keuze. Klik binnen het PDCA-menu op Uitvoering. Klik op Nieuwe activiteit toevoegen. Geef in de betreffende tekstvelden het onderwerp aan en de omschrijving van de activiteit. Geef vervolgens de startdatum aan en de deadline. Bij de functie Selecteer medewerkers klikt u de betrokken personen aan bij deze activiteit. (U kunt hierbij ook een hele groep aanklikken, bijvoorbeeld --Team--. Klik vervolgens op een van de medewerkers om deze persoon (volgens afspraak) coördinator te maken van de activiteit. Vink Mail zenden naar medewerkers aan en klik op Opslaan. De mail wordt nu direct naar alle aangegeven medewerkers verzonden. In het startscherm verschijnt de activiteit onder Lopende activiteiten. 15

16 Uitvoering van activiteiten Alle medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van een activiteit krijgen een mail binnen van School Monitor. In die mail staat het onderwerp, de activiteit, de periode waarin de activiteit uitgevoerd moet gaan worden en de medewerkers die gekoppeld zijn aan deze activiteit. Verder kunnen medewerkers ter ondersteuning achtergrondinformatie oproepen. Als de medewerker coördinator is krijgt hij/zij in hetzelfde venster de mogelijkheid om terug te rapporteren. Deze terugkoppeling verschijnt als ongelezen in het startscherm van de directeur. Open als medewerker de mailbox die gekoppeld is aan uw persoonsgegevens binnen School Monitor. Lees de informatie en klik desgewenst op Achtergrondinformatie en zoek eventueel contact via de mail met medewerkers binnen dit traject om tot uitvoering te komen. De coördinator meldt terug binnen het voor hem/haar meegestuurde terugmeldingsvenster. De directie leest de binnengekomen terugkoppelingen en bepaalt aan de hand hiervan of hiermee een trajecttaak is afgerond of dat er verdere activiteiten in gang gezet moeten worden om hiertoe te komen. 16

17 Hoofdstuk 7: PDCA-cyclus Evaluatie School Monitor zorgt ervoor dat alle ingebrachte gegevens die belangrijk zijn bij de evaluatie van een verbetertraject automatisch meegenomen worden naar de evaluatieomgeving. Hier vindt u de door u ingebrachte trajecttaken, meetbare doelen en de omschrijving van de gewenste situatie. Alle gegevens die u invult bij deze evaluatie worden weer 1 op 1 meegenomen in het jaarverslag. Evalueren via het PDCA-menu Als u een verbetertraject geopend hebt kunt u dit traject evalueren via het PDCA-menu. Door bij de te evalueren onderdelen in de daarvoor bestemde tekstvakken korte beschrijvingen weer te geven en bij de trajecttaken de status te bepalen van de mate waarin de betreffende taak is uitgevoerd, werk je automatisch aan de opbouw van het jaarverslag. Openstaand is de standaard begininstelling. Niet afgerond kunt u kiezen als u dit schooljaar geen verdere acties onderneemt om de trajecttaak af te ronden. Voltooid gebruikt u als u van mening bent dat de trajecttaak ook echt goed is afgerond. Bij deze keuze verdwijnt de trajecttaak ook van de lijst van actieve trajecttaken in het startscherm. Stap 5 Stap 6 Klik in het menu op Schooljaarplan. Klik op het verbetertraject naar keuze. Klik binnen het PDCA-menu op Evaluatie. Klik op de omgeving voor trajecttaken. Voeg een korte toelichting toe aan de trajecttaak die u wilt afronden en klik de gewenste status aan van het verbetertraject. Klik de omgeving van de trajecttaken dicht en klik de meetbare doelen open. Beschrijf kort of de meetbare doelen behaald zijn. Vervolgens kunt u doorklikken op de omgeving voor de evaluatie van de gewenste situatie. Ook daar vindt u een tekstvak voor een korte beschrijving. Evalueren via het startscherm In het startscherm bevindt zich o.a. de map Actieve trajecttaken. Via de knop Evalueren wordt u rechtstreeks geleid naar het evaluatiedeel van het PDCA-menu. Klik vanuit het startscherm op de tab Actieve trajecttaken. Klik bij het te evalueren verbetertraject op Evalueren. Voer vervolgens stap 4 uit vanuit het vorige beschreven stappenplan. 17

18 Hoofdstuk 8: PDCA-cyclus Borging In de borgingsomgeving binnen School Monitor wordt het verbetertraject afgerond. De aangegeven Wijze van borging bij de planning komt hier terug en is de leidraad voor de wijze van borging in de komende jaren. De borgingstaken blijven van kracht tot u deze verwijdert uit uw lijst van borgingstaken binnen de planning. Borging via het PDCA-menu De laatste fase van de kwaliteitscyclus is het vaststellen in welke mate u er in geslaagd bent om uw verbetertrajecten te realiseren en vast te leggen. Dit laatste is belangrijk omdat de beschrijving van de kwaliteit het uitgangspunt wordt van de daadwerkelijke borging in de jaren hierna. Als u tot de conclusie komt dat het verbetertraject nog niet geleid heeft tot de gewenste verbeteringen of tot de uiteindelijke gewenste situatie, kunt u het traject meenemen naar het volgende schooljaar. Met mogelijk een aantal aanpassingen aan de gegevens die u heeft meegenomen kunt u vrij eenvoudig het verbetertraject voor dit nieuwe schooljaar maken. De borgingstaken worden pas geactiveerd in het startscherm nadat u daadwerkelijk het verbetertraject hebt afgevinkt. Stap 5 Stap 6 Klik in het menu op Schooljaarplan. Klik op het verbetertraject naar keuze. Klik binnen het PDCA-menu op Borging. Geef aan binnen welke map de verbetering is vastgelegd. Standaard staat de optie op Niet vastgelegd. Bepaal of het verbetertraject geheel is afgerond en vink het traject dan af. Als het verbetertraject niet is afgerond kunt u het traject meenemen naar een nieuw schooljaar. Kies hiervoor het gewenste schooljaar en klik op Dupliceer. 18

19 Evalueren van de borgingstaken De borgingstaken die u als stap 5 hebt opgegeven bij het aanmaken van een verbetertraject zijn terug te vinden in het startscherm onder het tabblad Actieve trajecttaken. De taken onderscheiden zich van de trajecttaken door de mogelijkheid om de taak te Borgen. Deze borgingstaken komen automatisch terug in de lijst van actieve trajecttaken zoals u zelf hebt aangegeven. (Elk jaar, om het jaar of elke andere door u aangegeven frequentie). Klik vanuit het startscherm op de tab Actieve trajecttaken. Klik binnen een aangegeven borgingstaak op Borgen. Beschrijf in het tekstvak de evaluatie en geef de status aan van de borgingstaak. Standaard staat deze op openstaand. Bij Voltooid verdwijnt de borgingstaak uit de lijst van actieve trajecttaken binnen het startscherm. 19

20 Hoofdstuk 9: Schooljaarverslag Het schooljaarverslag wordt grotendeels automatisch opgemaakt vanuit de evaluatie- en borgingsbeschrijvingen die u binnen School Monitor hebt gegeven. Het programma geeft daarnaast mogelijkheden om extra informatie toe te voegen aan het jaarverslag. Deze informatie wordt meegenomen in de inhoudsopgave en de pagina nummering van het document. Completeren van trajecten Binnen de omgeving van het Schooljaarverslag kunt u eenvoudig nog eventuele wijzigingen doorvoeren. Toevoegen van pagina s U kunt zelf ook nog nieuwe pagina s toevoegen door een type pagina te selecteren. Bijvoorbeeld Inleiding of Kengetallen leerlingen. Standaard is er ook de mogelijkheid om voor een lege pagina te kiezen en deze zelf op te maken. De wijze van opslaan en afdrukken is gelijk aan het Schooljaarplan. Klik in het menu op Schooljaarverslag. Klik op een van de verbetertrajecten naar keuze en voer mogelijke tekstuele aanpassingen door. Klik op Sluiten. Klik in het menu op Schooljaarverslag. Klik op Pagina toevoegen. Selecteer uit de aangegeven voorbeelden de gewenste type pagina 20

21 Hoofdstuk 10: Aangesloten scholen Als er meerdere scholen zijn binnen uw samenwerkingsverband die werken met School Monitor is het mogelijk om elkaar m.b.t. kwaliteitszorg te versterken. Op een zeer eenvoudige manier kunt u toegang krijg tot het openbaar gemaakte beleid en verbetertrajecten van een collega-school. Deze mogelijkheid leidt tot uitwisseling van sterke (Beleids)documenten en best practices op het gebied van opzet, uitvoering, evaluatie en borging van verbetertrajecten. Op bovenschools niveau is het mogelijk om alle aangesloten scholen van de juiste beleidsstukken en andere belangrijke documentatie te voorzien, gekoppeld aan het juiste beleidsonderwerp binnen het juiste werkveld. Daarnaast is het op bovenschools niveau mogelijk om de scholen te volgen in hun ontwikkeling en waar mogelijk te ondersteunen. Het apart opsturen van schoolgidsen, schooljaarplannen, schooljaarverslagen en tussentijdse rapportages kan, mits hierover gezamenlijke afspraken gemaakt worden, tot het verleden gaan behoren. Openbaar maken van beleidsstukken Op het moment dat uw school een beleidstuk plaatst dat interessant zou kunnen zijn voor collega-scholen, kunt u besluiten dit beleidsstuk of dit protocol of document openbaar te maken. U kiest dan voor de instelling Netwerk. (Standaard staat de optie bij schoolbeleid op Organisatie ). Stap 5 Klik in het menu op Beleidsonderwerpen. Klik op het beleidsonderwerp van uw keuze en ga naar Schoolbeleid. Klik op de gewenste map en bepaal of deze informatie Netwerk of Organisatie mag zijn. (Zie oranje icoontje) Klik op Bewerken om in het aangegeven tekstvak zoektermen op te geven die met een spatie gescheiden zijn. Klik op Wijzigingen opslaan. 21

22 Opvragen van externe beleidsstukken Als u behoefte heeft om binnen een bepaald beleidsonderwerp eens te vergelijken wat collega scholen voor beleid hebben, kunt u middels het invullen van een zoekterm gaan kijken binnen de bestanden van deze scholen. Mogelijk komt u via deze mogelijkheid op goede ideeën of kunt u het document of delen daarvan goed gebruiken binnen uw eigen school. U kunt het document als PDF downloaden. Op bovenschools niveau kan besloten worden op welke wijze deze uitwisseling op een gewenste manier verloopt. (Bijvoorbeeld door af te spreken dat de scholen onderling eerst even contact met elkaar hebben alvorens tot het downloaden over te gaan). Ook kunt u feedback geven en krijgen op openbaar gemaakt beleid, ter versterking van elkaar. Openbaar maken van trajecten U kunt ook verbetertrajecten voor uw netwerk zichtbaar maken. Als u dit doet kunnen collega-scholen binnen uw netwerk meekijken met het door u opgestelde traject. Dit kan leerzaam zijn. Bovendien kunnen andere scholen zien waar u dat schooljaar mee aan het werk gaat. Mogelijk zijn er aangesloten collega-scholen die hetzelfde speerpunt gekozen hebben en ontstaat hieruit een samenwerking op het gebied van dit verbetertraject tussen scholen. Ga in het menu naar Netwerk. Geef een zoekterm op binnen het tekstvak Document zoeken en klik op Ga. Klik op de gewenste locatie. Klik op het document dat u wilt ophalen. Klik binnen Schooljaarplan op het gewenste verbetertraject. Klik onderaan op het icoontje om het traject in het netwerk openbaar te maken. Standaard staat de optie op Organisatie. 22

23 Opvragen van externe trajecten Uiteraard kunt u naast het zelf openbaar maken van de trajecten ook kijken binnen de aangesloten collega-scholen welke trajecten zij voor het schooljaar hebben weggezet. Ga naar Aangesloten scholen helemaal bovenaan het scherm. Klik op een school van uw keuze Klik op Visuele planning. Klik op een verbetertraject (blauwe onderstreepte tekst) om dit document op te halen. 23

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten Werkinstructie voor vreemdelingenadvocaten Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 3 2 Een nieuw verzoek indienen... 7 3 Terugkeren naar startpagina...13 4 Lopende zaken...14 5 Zaak inzien...15

Nadere informatie

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten)

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Basisschoolnet Apeldoorn Inhoudsopgave: Aanmelden (voor ouders) pag. 2 Profiel pag. 9 Groepen pag. 14 Contacten pag. 20 Berichten pag. 23 Foto

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding. Plannen opstellen in ParnasSys

Handleiding. Plannen opstellen in ParnasSys Handleiding Plannen opstellen in ParnasSys Inhoud Groepsplan opstellen... 3 1. Groepsplan aanmaken... 3 2. Doelen en aanpak invullen... 4 3. Verslag uitvoering... 5 4. Verslag evaluatie... 5 Clusterplan/individueel

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...

Nadere informatie

Handleiding website beheer

Handleiding website beheer Handleiding website beheer Inhoud: Als actief franchisenemer bij CIGO heeft u de mogelijkheid uw eigen website (http://naam.cigo.nl) te beheren. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u de verschillende

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem HANDLEIDING Emjee ICT diensten Ticketsysteem Inhoud Snel aan de slag... 3 Wachtwoord opvragen... 3 Inloggen... 4 Ticket aanmaken... 4 Schermopbouw... 4 Inleiding... 5 Ticket maken of bellen?... 5 Inloggen...

Nadere informatie

Hoe maak ik mijn portfolio?

Hoe maak ik mijn portfolio? Hoe maak ik mijn portfolio? Handleiding bij het aanmaken en invullen van het eportfolio voor medewerkers in de meubel- en interieurbouwbranche Het eportfolio wordt beschikbaar gesteld door het Expertisecentrum

Nadere informatie

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder

Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder Versie 3 http://evaluatie.q-keurmerk.nl/ 1 Inhoudsopgave 1. Als aanbieder registreren... 3 2. Inloggen... 4 3. Cursus laten evalueren... 5 1. Inloggen als aanbieder

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Wanneer de aanmelding goed is verlopen verschijnt het volgende scherm:

Wanneer de aanmelding goed is verlopen verschijnt het volgende scherm: Wanneer u wilt werken met het Digitaal Veiligheidsplan kunt u zich intuïtief laten leiden door de tool. Wanneer u er niet helemaal uitkomt vindt u in deze handleiding antwoord op al uw vragen. We loodsen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Handleiding gebruik Mijnschoolinfo Schoolmedewerkers v 29.7.2014 1 Inhoud 1. Activeren van Mijnschoolinfo als ouder... 3 2. Wachtwoord kwijt of wijzigen... 3 2.1 Wachtwoord

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie bij kwaliteitsvisitatie Dit document is een handleiding voor het gebruik van het online auditsysteem ADAS, gebruikt voorkwaliteitsvisitaties georganiseerd door de NVvP. Inhoudelijke informatie over de

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

Groepen aanmaken/wijzigen - Leerlingen verwijderen Categorieën aanmaken - Nieuw schooljaar opstarten Producten - Instellingen

Groepen aanmaken/wijzigen - Leerlingen verwijderen Categorieën aanmaken - Nieuw schooljaar opstarten Producten - Instellingen Handleiding Admin account Groepen aanmaken/wijzigen - Leerlingen verwijderen Categorieën aanmaken - Nieuw schooljaar opstarten Producten - Instellingen Admin- & leerkrachtaccount Leerlingen toevoegen/wijzigen

Nadere informatie

Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE

Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE Inhoud 1. Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats 4 1.1 Inloggen op het VWE-dienstenplatform 4 1.2 Adverteer direct na de ORAD-melding, op basis van

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Module online intake/dtf

Module online intake/dtf Module online intake/dtf Inhoud Inleiding... 1 Activeren van de module online intake/dtf... 1 Een online verzoek versturen... 2 Een online verzoek ontvangen... 4 Een verzoeksjabloon invoeren / aanpassen...

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

Handleiding Berichtensysteem. Multitask ICT bv

Handleiding Berichtensysteem. Multitask ICT bv Handleiding Berichtensysteem Multitask ICT bv Inhoudsopgave 1 Inloggen 3 2 Berichten 4 2.1 Berichten bekijken 5 2.1.1 Ongelezen berichten 5 2.1.2 Zoeken 5 2.1.3 Berichten accorderen 5 2.1.4 Bericht gelezen

Nadere informatie

HANDLEIDING APPRENTICE (voor leerlingen)

HANDLEIDING APPRENTICE (voor leerlingen) (voor leerlingen) Inhoudsopgave 1. Inloggen 3 2. Overzicht Dashboard 4 - Naar je werkstuk 4 3. De werkstukpagina 5 - Kolom rechts: 6 Agenda 6 Berichten 7 Tools: 8 - Stappenplan 8 - Logboek 9 - Bronnenlijst

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding gebruik Toolbox 55

Handleiding gebruik Toolbox 55 1 Voor u ligt de handleiding gebruik Toolbox 55 voor ambassadeurs. Deze handleiding leidt u stapsgewijs door het toolbox systeem en maakt het mogelijk voor u als ambassadeur om het huidige gastlessen aanbod

Nadere informatie

Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry. Algemene handleiding

Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry. Algemene handleiding Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry Algemene handleiding 1 Inhoudsopgave Verkorte handleiding... 3 1. Aanmelding webshop gebruiker via de website van Bunzl... 4 1.1 Wijzigen van uw wachtwoord...

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 02) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Kindkans

Veelgestelde vragen Kindkans Veelgestelde vragen Kindkans 22 september 2017 Helpdesk Kindkans: kindkans@driestar-educatief.nl 1 Hulpvraag indienen; titel 1.1 In het balkje titel dient een korte omschrijving van de hulpvraag te worden

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

Handleiding website. Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, opgericht in 1802

Handleiding website. Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, opgericht in 1802 Handleiding website Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, opgericht in 1802 In deze handleiding website wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u als lid kunt inloggen op de website van Sociëteit De Witte alsmede

Nadere informatie

Evaluatie adviesgesprek

Evaluatie adviesgesprek Evaluatie adviesgesprek Het verkrijgen van de uitnodigingen. Opzet De enquêtes worden uitgevoerd m.b.v. de online mogelijkheden op tevreden.nl. Elke apotheek heeft hier zijn eigen account en kan ook zelf

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen...

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen... Handleiding Mijn Atletiek Inhoudsopgave Inloggen...2 Wachtwoord vergeten?...4 Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5 Rechten geven aan de Gebruiker...6 Een Gebruiker verwijderen...6 Rapportages inzien...7

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

In drie stappen uw Partijenpost versturen met MijnPost

In drie stappen uw Partijenpost versturen met MijnPost In drie stappen uw Partijenpost versturen met MijnPost Stappenkaart Partijenpost Met deze stappenkaart maakt u in drie stappen een orderformulier voor uw Partijenpost aan: 1. Nieuwe partij voormelden 2.

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

Assessment handleiding

Assessment handleiding Assessment handleiding versie 2016.1.2 Met behulp van deze korte handleiding kunt u stapsgewijs een Assessment onderzoek uitvoeren binnen Dariuz Works. U kunt een uitgebreide handleiding terugvinden op

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Handleiding. Porta applicatie

Handleiding. Porta applicatie Handleiding Porta applicatie Inleiding Met de applicatie Porta op het Extranet kunt u als ketenpartner gegevensbestanden met het CAK uitwisselen. In deze handleiding staat beschreven hoe u dit kunt doen.

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Handleiding Melkvee Connect

Handleiding Melkvee Connect Handleiding Melkvee Connect Inhoudsopgave 1. Wat kun je ermee en hoe werkt het?... 1 2. Je eigen account bewerken... 2 3. Deelnemen aan een netwerk... 4 4. Een netwerk starten... 6 5. Nieuwsberichten plaatsen...

Nadere informatie

2016 KindKans SWV VO Deventer (VO2303)

2016 KindKans SWV VO Deventer (VO2303) 1. Ga naar www.kindkans.net, klik op de juiste organisatie (fig. 1) en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord, klik op aanmelden (fig. 2) Je bent nu succesvol aangemeld als (naam, functie) in de regio

Nadere informatie

Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm:

Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm: Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm: Log in met je e-mailadres en het wachtwoord dat je hebt gekregen.

Nadere informatie

Handleiding Gravity Forms

Handleiding Gravity Forms Handleiding Gravity Forms Deze handleiding gaat in op het maken van formulieren via Gravity Forms binnen WordPress. Ter voorbeeld wordt een formulier gemaakt voor het inzenden van hulp vragen voor Gravity

Nadere informatie

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties Handleiding Verenigingen en Organisaties Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Handleiding Trainer 1.

Handleiding Trainer 1. Handleiding Trainer 1. 2. Inhoudsopgave Aanmelden Talentvolgsysteem Dotcombond... 6 Inloggen... 6 1ste keer inloggen... 6 Wachtwoord vergeten... 6 Wachtwoord wijzigen... 6 Trainer rol... 7 Team status...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cliëntportaal

Gebruikershandleiding Cliëntportaal Gebruikershandleiding Cliëntportaal Augustus 2017, versie 1.0 Inhoudsopgave 1. Inloggen in het Cliëntportaal... 2 1.1 Inloggen... 3 1.2 Accepteren van een uitnodiging... 4 1.3 Wachtwoord vergeten?... 4

Nadere informatie

Mijn Planning VERVANGINGSADMINISTRATIE BASISONDERWIJS HANDLEIDING VOOR SCHOLEN

Mijn Planning VERVANGINGSADMINISTRATIE BASISONDERWIJS HANDLEIDING VOOR SCHOLEN Mijn Planning VERVANGINGSADMINISTRATIE BASISONDERWIJS HANDLEIDING VOOR SCHOLEN Documentversie: Datum: 06-05-2014 INLEIDING U leest momenteel de handleiding voor scholen van Mijn planning. VABO is een afkorting

Nadere informatie

Rapportages instellen

Rapportages instellen Versie 2.0 Introductie In Finchline is het mogelijk om over de ingestelde widgets (grafische weergaven) een rapportage te ontvangen en versturen in PDF of Excel. In deze handleiding komen alle opties,

Nadere informatie

Leiden - Roelofarendsveen. Handleiding Magister

Leiden - Roelofarendsveen. Handleiding Magister Leiden - Roelofarendsveen Handleiding Magister Inhoud Handleiding Magister Bonaventuracollege Leiden Roelofarendsveen.... 3 Toegang tot de site.... 4 Het vandaag scherm.... 5 Agenda... 6 Cijfers... 7 Aanwezigheid...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie 2.0 Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inloggen in het Cliëntportaal...

Nadere informatie

Handleiding LVS Jaarplan toevoegen: stappenplan

Handleiding LVS Jaarplan toevoegen: stappenplan Handleiding LVS Jaarplan toevoegen: stappenplan Inloggen en naar LVS gaan: http://colomaplus.smartschool.be Smartschool adviseert Firefox als browser de gebruikersnaam is niet hoofdlettergevoelig, het

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...4 1.1 Ingelogd blijven...5 1.2 Wachtwoord vergeten...6 2 Applicatie keuzescherm...7 2.1 De beheeromgeving openen...8 3

Nadere informatie

Werkinstructie Verzoeken

Werkinstructie Verzoeken Werkinstructie Verzoeken In Mijn Rechtspraak Toezicht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden.

Nadere informatie

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42 Inhoud 1 Outlook: Aan de slag met Outlook... 3 1.1 Voor u begint... 3 1.1.1 Het Postvak IN... 3 1.1.2 De keyboard shortcuts... 3 2 Mappen... 4 2.1 Mappenstructuur... 4 2.1.1 Map Voltooid... 4 2.1.2 Snelle

Nadere informatie

2. INLOGGEN INLOGGEN'

2. INLOGGEN INLOGGEN' 1. DIGITALEWEEK.BE Alle activiteiten die tijdens de Digitale Week plaatsvinden, worden verzameld op de website van de Digitale Week. De deadline om activiteiten in te voeren is 7 maart 2014. 2. INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding Fotopagina

Handleiding Fotopagina Handleiding Fotopagina Leden van de Vrienden van de Pyreneese berghond kunnen een album aanmaken op onze fotopagina. Per lid/gezin is één album van maximaal 250 foto's beschikbaar. Deze handleiding bestaat

Nadere informatie

Deel 3: geavanceerde functies

Deel 3: geavanceerde functies Opdracht 17 In dit deel komen de functies van het beheerdersgedeelte aan de orde. In het beheerdersgedeelte kunnen leerlingen, groepen en leerkrachten worden aangemaakt en ingedeeld. Deze taak zal de ICT-coördinator

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BosorNet

Gebruikershandleiding BosorNet Gebruikershandleiding BosorNet Inhoud Diensten en roosters... 1 Wensen invoeren... 4 Diensten en roosters Je start BosorNet op in een browser (bijvoorbeeld Microsoft Explorer, Opera) met de link die je

Nadere informatie

Handleiding voor de Communicatie Cockpit

Handleiding voor de Communicatie Cockpit Handleiding voor de Communicatie Cockpit 2017 1 Beste deelnemer, Leuk dat u aan de slag gaat met de Communicatie Cockpit. Hierbij een handleiding om tot mooie resultaten te komen. U kunt behalve berichten

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken

Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken Opzet De enquêtes worden uitgevoerd m.b.v. de online mogelijkheden op tevreden.nl. Elke apotheek heeft hier zijn eigen account en kan ook zelf de resultaten

Nadere informatie

Online vragenlijstenmodule

Online vragenlijstenmodule Online vragenlijstenmodule Inhoud Inleiding... 1 Activeren van de online vragenlijstmodule... 1 Een online verzoek versturen... 2 Een online verzoek ontvangen... 3 Een verzoeksjabloon wijzigen... 4 Uitnodiging

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

DWR Next. Snel aan de Slag met DWR Next.

DWR Next. Snel aan de Slag met DWR Next. DWR Next Snel aan de Slag met DWR Next. Als je voor het eerst gaat werken met de nieuwe DWR Next werkomgeving, adviseren wij je de onderstaande instructies te doorlopen en uit te voeren in de volgorde

Nadere informatie

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding De Liemers Helpt Partner handleiding Je kunt de actuele versie van onze handleiding downloaden op: http://www.deliemershelpt.nl/partner-worden/partner-worden.html Registreren Om een account aan te maken

Nadere informatie

Inloggen in AccountView online voor Windows 30 april 2015 versie 9.1 en hoger

Inloggen in AccountView online voor Windows 30 april 2015 versie 9.1 en hoger Inloggen in AccountView online Welkom bij eserviceware! Deze handleiding begeleidt u bij de stappen die nodig zijn voor het inloggen in AccountView online. Wanneer u gebruik maakt van een Windows computer,

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

Medewerker handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Medewerker handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Medewerker handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Korte handleiding Datumprikker

Korte handleiding Datumprikker Korte handleiding Datumprikker Met Datumprikker kun je gemakkelijk een moment zoeken waarop iedereen kan vergaderen: Je stelt een aantal data voor, de vergaderaars ontvangen een mail met het verzoek aan

Nadere informatie

Handleiding Zarafa Webapp. The Best Open Source Email & Collaboration Software

Handleiding Zarafa Webapp. The Best Open Source Email & Collaboration Software Handleiding Zarafa Webapp The Best Open Source Email & Collaboration Software Door: Campai BV Tel. : 079-3637050 Tel. Support: 079-3637051 Gemaakt op: 22-03- 2013 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Settings (instellingen)...

Nadere informatie

Handleiding Aysist 7 Medewerkerportaal (voor medewerkers met onregelmatige diensten)

Handleiding Aysist 7 Medewerkerportaal (voor medewerkers met onregelmatige diensten) Handleiding Aysist 7 Medewerkerportaal (voor medewerkers met onregelmatige diensten) Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 INLOGGEN MEDEWERKERPORTAAL 4 2.1 Inloggen in Aysist medewerkerportaal 4 2.2 1 e keer inloggen

Nadere informatie

Instructie helpdesk. Computerproblemen?

Instructie helpdesk. Computerproblemen? Instructie helpdesk Computerproblemen? Hebt u computerproblemen? Hebt u hulp nodig bij het gebruik van de software op uw computer? Of hebt u wellicht een vraag voor de ICT mensen? Wij introduceren vanaf

Nadere informatie