Algemene voorwaarden Webvink Testers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Webvink Testers"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Webvink Testers Artikel 1 Defenities In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. Platform: Site: Klant: Gebruikerstest: Opdracht: Bestelling: Tester: Resultaat: De software en diensten ontwikkeld door Webvink waarmee opdrachtgevers gebruikerstests voor websites uit kunnen laten voeren door testers De website ( ), onderdeel van het webvink platform. Bezoeker van de Webvink site en/of de wederpartij van Webvink die opdracht geeft tot het uitvoeren van gebruikerstest. Een software gebruikerstest uitgevoerd door een tester welke uitsluitend plaatsvindt via het platform Set aan opdrachten uit te voeren door testers tijdens het uitvoeren van een gebruikerstest Bestelling van een aantal gebruikerstests met gerelateerde opdrachten Persoon die een gebruikerstest uitvoert. Opnames (video en audio) van een gebruikerstest, schriftelijke antwoorden op vragen en alle andere aan de gebruikerstest gerelateerde resultaten. Artikel 2 Identiteit van Webvink Webvink Krelis Louwenstraat 1 F02 Telefoonnummer: E mailadres: KvK nummer: Btw identificatienummer: NL B01 Artikel 3 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder u deel mag nemen aan gebruikerstesten voor Webvink. Door gebruik te maken van het Webvink platform gaat de tester akkoord met deze voorwaarden. INDIEN U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT DIENT U GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN HET PLATFORM EN KUNT U NIET DEELNEMEN ALS TESTER IN EEN GEBRUIKERSTEST. DOOR DEZE VOORWAARDEN TE ACCEPTEREN, GAAT U

2 ERMEE AKKOORD DOOR DEZE VOORWAARDEN TE ZIJN GEBONDEN EN GARANDEERT U DAT U 18 JAAR OF OUDER BENT EN IN HET BEZIT BENT VAN EEN NEDERLANDS BURGERSERVICENUMMER. 2. Als één of meerdere van de bepalingen in deze voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan. 3. Webvink behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken. U kunt de meest gangbare versie van de voorwaarden lezen door te klikken op de koppeling 'Algemene voorwaarden, testers' onder aan onze webpagina's. Artikel 4 Het Webvink platform en de testers 1. Gebruikerstests en testers Webvink heeft een software platform ontwikkeld waarmee klanten gebruikerstests uit kunnen laten voeren. Vervolgens voeren testers, in navolging van de opdracht opgegeven door de klant, een gebruikerstest uit en nemen deze op (audio en video). De testers zijn geen werknemers of vertegenwoordigers van Webvink, maar zijn onafhankelijke dienstverleners die Webvink een dienst verlenen door het uitvoeren van een gebruikerstest door gebruik te maken van het platform. 2. Het platform verbindt testers met klanten die een website (of andere software) willen laten testen door testers op afstand (remote usability testing). De tester gaat akkoord met de verplichtingen van testers zoals beschreven in de artikelen hieronder. Elk van deze verplichtingen is een voorwaarde voor deelname als tester: U voorziet Webvink en de klant van accurate informatie U zult uw account onderhouden U zult niet direct met klanten communiceren U zult alle informatie die u als tester ontvangt voor het uitvoeren van uw werkzaamheden als vertrouwelijk behandelen 3. U handelt als een onafhankelijke dienstverlener. Niets in deze voorwaarden kan zo worden opgevat dat u een vertegenwoordiger of werknemer van Webvink bent. U heeft geen enkel ander recht op enige baten en bent alleen verantwoordelijk voor (de aangifte van) uw belastingen. 4. Klanten van Webvink worden gezien als derden binnen deze voorwaarden. Er is dus geen sprake van een overeenkomst tussen klant en tester. 5. Resultaten van een test bestaan uit opnames (video en audio) van een gebruikerstest en eventueel schriftelijke antwoorden op vragen. Artikel 5 Verplichtingen van testers 1. Wanneer u zich aanmeldt om een tester te worden bij Webvink en een test account aanmaakt, moet u een vragenlijst met persoonlijke informatie invullen (Tester

3 informatie). U verklaart hierbij dat u deze informatie naar waarheid en volledig invult. U stemt er mee in dat u niemand anders uw tester account laat gebruiken en dat u ten alle tijden verantwoordelijk bent voor de acties die op dit account worden uitgevoerd. De tester informatie die u aanlevert kan worden gezien als persoonlijk identificeerbare informatie. U geeft hierbij toestemming aan Webvink om testerinformatie te delen met klanten waarvoor u een gebruikerstest uitvoert of waarvoor u een potentiele kandidaat bent om een gebruikerstest uit te voeren, enkel en alleen ten behoeve van gebruik door de klant. Deze data wordt zal uitsluitend geanonimiseerd (dus niet persoonlijk herleidbaar) gedeeld worden. 2. Benodigdheden voor testers U bent er als tester verantwoordelijk om toegang te hebben tot alle benodigde middelen om een gebruikerstest uit te voeren zoals: Een veilige en private internetverbinding met hoge snelheid Een persoonlijke PC met minimaal 1 GB RAM, 0.5 GB beschikbare RAM, en 5 GB vrije schijfruimte. Er mag nooit een publiek toegankelijke computer gebruikt worden. Een goed werkende headset of microfoon die via USB of plug in met de computer verbonden is. Een geldig adres Een geldige Nederlandse bankrekening en Burgerservicenummer voor het uitvoeren van de betalingen. 3. Screen recorder Alle testers moeten de screen recorder downloaden van de website. Webvink verleent testers toestemming om deze screen recorder te gebruiken, enkel en alleen voor het uitvoeren van gebruikerstesten voor Webvink. 4. U geeft Webvink toegang tot de computer waarop u de screenrecorder downloadt om de benodigde informatie te verzamelen over uw deelname aan een gebruikerstest, teneinde: Uw computerscherm, kliks, navigatie, en stem op te nemen terwijl u de opdrachten uitvoert. Uw antwoorden op verschillende vragen te registreren 5. De tester is verantwoordelijk voor de inhoud van de video die gemaakt wordt tijdens de gebruikerstest, en mogelijke persoonlijke informatie die daarin gedeeld wordt (bijvoorbeeld bookmarks, ingevulde adressen, auto completes, openstaande tabbladen en programma's). 6. Direct contact met klanten van Webvink is niet toegestaan, ook al wordt hier door de klant om gevraagd. Het is niet toegestaan om persoonlijke informatie aan klanten te leveren. U verleent Webvink toestemming om communicatie tussen tester en klant via het Webvink platform te controleren. 7. De informatie die rondom een gebruikerstest wordt aangeleverd is zeer vertrouwelijk. Door deze voorwaarden te accepteren gaat u ermee akkoord al deze informatie strikt vertrouwelijk te behandelen. U gaat er tevens mee akkoord dat u op geen enkele wijze informatie openbaar maakt of bespreekt ook niet met familie aangaande: de gebruikerstest de te testen website of software

4 De klant waarvoor u een test uitvoert 8. Tenzij anders afgesproken zult u: De resultaten van een gebruikerstest niet kopiëren of verspreiden. Geen screenshots of andere opnames maken van de screenrecorder of de te testen software of website, en deze informatie op geen enkele manier delen met derden. Informatie die u op uw computer hebt moeten downloaden om de test uit te voeren niet delen met derden. Na afronding van de test, geen websites waarvoor u een wachtwoord nodig hebt of niet publieke websites bezoeken, waarvoor u van Webvink login informatie ontvangen hebt. 9. Ondanks dat Webvink binnen alle redelijkheid haar best zal doen om de testerinformatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens over netwerken van derden niet garanderen. Iedere overdracht van data is op eigen risico van de tester. De tester is verantwoordelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en wachtwoord gerelateerd aan een account waarmee gebruikerstesten worden uitgevoerd en ook voor alle activiteiten die via dit account uitgevoerd worden. Artikel 6 Verplichtingen van Webvink Tenzij u een Privé tester bent die door de klant wordt aangeleverd, zal Webvink de afgesproken vergoeding voor een gebruikerstest betalen. Dit gebeurt onder de volgende voorwaarden: Het saldo van het uit te betalen bedrag, eventueel van meerdere gebruikerstests, wordt aangegeven op het account van de tester. De tester kan via de aangegeven kanalen een verzoek doen tot uitbetaling van het saldo. Daarvoor dient meegestuurd te worden: Volledige naam, Postcode, Huisnummer, Geboortedatum, Burgerservicenummer en Nederlands IBAN nummer. Na ontvangst van het betalingsverzoek zal Webvink binnen 7 dagen het openstaande bedrag voldoen. Betaling geschiedt via overboeking via de bank. De tester is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de ontvangen bedragen bij de Belastingdienst en voor alle andere belastingverplichtingen. Webvink heeft het recht om een betalingsverzoek te weigeren wanneer sprake is van: Foutieve of onvolledige gebruikersinformatie Dubbele accounts Slechte omstandigheden waarin de test is uitgevoerd (bijvoorbeeld: achtergrond geluid, slecht geluid, slechte opname)

5 Ongeschikte of onvolledige tests naar goeddunken van Webvink of de Klant (bijvoorbeeld het niet volbrengen van de opdrachten, of het niet (voldoende) hardop denken tijdens de test) Gebruikerstests die niet uitgevoerd zijn volgens de eisen van de Klant Wanneer je contact heb met de klant buiten het Webvink platform om, zonder dat hiervoor expliciet toestemming is gegeven. Het uitvoeren van een gebruikerstest buiten de aangegeven periode. Artikel 7 Overige voorwaarden Webvink mag testerinformatie gebruiken in geval van, of ter voorbereing op, een overname of fusie. Webvink mag testerinformatie gebruiken om aan juridische verplichtingen te voldoen. Eigendom van Webvink omvat ieder bestaand intellectueel eigendom van Webvink dat door Webvink gebruikt wordt om haar verplichtingen zoals beschreven in de algemene voorwaarden na te komen, zoals software, rapporten, of methodiek. Dit Eigendom is het alleenrecht van Webvink, en zelfs wanneer dit in een resultaat wordt geïncorpereerd zal dit niet als onderdeel van het resultaat gezien worden. Door deze algemene voorwaarden te accepteren bevestigt de tester dat Webvink gegevens mag verzamelen over het gebruik van de site door de tester, zolang Webvink geen informatie openbaar maakt waarmee de tester geidentificeerd kan worden. Deze verzamelde informatie wordt geacht als vertrouwelijke informatie en intellectueel eigendom van Webvink. De klant staat ook toe dat Webvink individueel gebruik van de site mag analyseren om diensten te kunnen verstrekken, om de geleverde diensten te analyseren, en om het Webvink platform te verbeteren. Webvink mag ook ten alle doeleinden de gebruikerstest van testers gebruiken. Alle door u, de tester, geleverde diensten en resultaten zijn intellectueel eigendom van Webvink. Webvink is exclusief eigenaar van de screenrecorder en alle andere elementen van de gebruikerstest. U stemt er mee in om de screen recorder op geen manier na te bouwen, kopieren, aan te passen of te vertalen. Webvink bezit het volledige intellectuele eigendom van het Webvink platform. VOLLEDIGE ONTKENNING VAN GARANTIE TOT ZOVER BIJ WET TOEGESTAAN WEBVINK ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN NAAR U OF EEN DERDE VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE SCHADE; ONGEACHT OF DEZE PARTIJ GEWAARSCHUWD IS VOOR DEZE AVERIJ OF SCHADE. DE OPGETELDE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN WEBVINK AANGAANDE AVERIJ OF SCHADE VOOR DE TESTER, KAN NOOIT HOGER ZIJN DAN HET GERELATEERDE BETAALDE BEDRAG DOOR WEBVINK AAN DE TESTER. ZONDER DE ALGEMENE TOEPASBAARHEID VAN HET HIERVOOR GENOEMDE TE BEPERKEN, ZAL WEBVINK NIET AANSPRAKELIJK

6 ZIJN VOOR SCHADE VOORTKOMEND UIT: HET GEBRUIK VAN DE SITE DOOR DE TESTER, OF INTERPRETATIE VAN DE SITE OF DE DIENSTEN DOOR DE TESTER. Vrijwaring U stemt er mee in om Webvink en haar werknemers, leveranciers en klanten te vrijwaren en schadeloos te stellen van iedere aansprakelijkheid, vordering, verlies, schade, of kosten, voortkomend uit of gerelateerd aan door u geleverde diensten aan Webvink of uw gebrek in navolging van deze voorwaarden. Artikel 8 Termijn en afloop 1. Deze voorwaarden gaan in op de datum van aanmelding van de tester op de site en zullen van kracht blijven totdat een van de partijen schriftelijk opzegt bij de andere partij. Na opzegging zal de tester niet overgaan tot het uitvoeren van een nieuwe test die valt onder deze voorwaarden. Artikel 9 Algemene dekking 1. Geen van de partijen mag deze voorwaarden overdragen zonder schriftelijke toezegging, tenzij er sprake is van een fusie, overname, of verkoop van wezenlijk alle eigendommen. 2. Om toegang te krijgen tot (een gedeelte van) de site is de tester verplicht om een account aan te maken door een aanmeldingsformulier in te vullen en een gebruikers ID en wachtwoord aan te maken. Wanneer een tester zich aanmeld moet de klant zorgdragen dat zij (a) alle informatie naar waarheid, accuraat, actueel en compleet aanlevert; en (b) de informatie onmiddellijk update indien deze verandert. 3. Door aanmelding bij Webvink gaat de tester er mee akkoord dat Webvink de tester informatie toezendt omtrend het platform en de diensten. Dit betreft, maar is niet beperkt tot: (a) kennisgeving omtrent het gebruik van de site door de tester; (b) updates; (c) promotiemateriaal aangaande het platform en diensten van Webvink. Webvink mag de tester per benodigde informatie sturen naar het adres dat bij aanmelding is opgegeven. Mededelingen per worden op het moment van versturen beschouwd als verstuurd en ontvangen. Indien de tester niet instemt met het ontvangen van elektronische mededelingen, moet de tester stoppen met het gebruik van de site 4. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen terzake van deze voorwaarden, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 5. Wanneer een bepaling in deze voorwaarden door een Nederlands gerechtshof als ongeldig wordt verklaard, blijven de andere bepalingen binnen deze voorwaarden onverminderd van toepassing. Alle partijen stemmen er mee in dat een ongeldig verklaarde bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die de intentie van de ongeldig verklaarde bepaling het beste benadert.

7 Artikel 10 Affiliate 1. Indien de tester gebruik wenst te maken van het affiliate programma, als ontvanger van commissie, dienen de daarbij behorende voorwaarden te worden geaccepteerd en gerespecteerd. Webvink Laatste update: 22 juli, 2014