MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat BD Beugen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen"

Transcriptie

1 MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat BD Beugen

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING VOORWOORD WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN? ONS MVO-BELEID, DE MISSIE EN VISIE TOELICHTING MVO-SYSTEEM GEBR. JANSSEN BV GEDRAGSCODE DE HUIDIGE GEDRAGSCODE PRESTATIE: DOELSTELLING : WET- EN REGELGEVING DOELSTELLING: PRESTATIE: DOELSTELLING : GOED BESTUUR DOELSTELLING: PRESTATIE: DOELSTELLING : PERSONEELSBELEID DOELSTELLING: PRESTATIE: DOELSTELLING : KLANTENBELEID DOELSTELLING: PRESTATIE: DOELSTELLING : OMGEVINGSBELEID DOELSTELLING: PRESTATIE: DOELSTELLING : KETENBELEID DOELSTELLING: PRESTATIE: DOELSTELLING : MILIEUBELEID DOELSTELLING: PRESTATIE: DOELSTELLING : COMMUNICATIE DOELSTELLING: PRESTATIE: DOELSTELLING : AANBEVELINGEN TER VERBETERING, EEN BLIK VOORUIT...26 BIJLAGE 1: STAKEHOLDERSANALYSE...27 BIJLAGE 2: ACTIEPLAN DE INITIATIEVEN...28 GEBR. JANSSEN BV Pagina 2 van 30

3 1 INLEIDING 1.1 VOORWOORD Voor u ligt ons MVO jaarverslag over 2013! Met trots presenteer ik u deze rapportage over onze activiteiten en prestaties met betrekking tot het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, zoals dit inmiddels al enige jaren actief is binnen onze organisatie. Een organisatie behoort met geschikte tussenpozen te rapporteren over haar prestaties met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid aan de stakeholders die door de activiteiten van de organisatie worden geraakt. Hiermee willen wij zowel interne, maar zeker ook extern naar onze stakeholders periodiek rapporteren over onze prestaties met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid. Rapporteren aan onze stakeholders willen wij onder andere middels voorliggend MVO-jaarverslag doen. Dit verslag hebben wij dan ook openbaar gemaakt door dit beschikbaar te stellen voor geïnteresseerden. In deze rapportage hebben wij de informatie opgenomen over onze doelstellingen en prestaties inzake de kernthema's en relevante onderwerpen betreffende maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij hebben dit MVO-jaarverslag opgesteld met een eerlijke en open instelling, om zo een eerlijk en volledig beeld te geven van onze prestaties inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid, met inbegrip van successen en tekortkomingen, en de manieren waarop wij de tekortkomingen zullen gaan aanpakken. Samen met onze klanten en onze partners in de keten proberen wij te werken aan een veilige en vooral schone omgeving. Middels dit jaarverslag willen wij met u communiceren waar wij voor staan en de weg die wij nog willen gaan om ons in te zetten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij gaan wij ons in certificeren volgens de MVO-wijzer! Hoewel wij daar natuurlijk trots op zijn, is het aan de andere kant ook een natuurlijke keuze. Immers, ook zonder de certificering was MVO al als logische instelling onderdeel van ons beleid. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is niet een beleid welke wij alleen binnen onze eigen organisatie uit kunnen voeren. Om daadwerkelijk het verschil te kunnen gaan maken en zo tot een betere wereld te komen, hebben wij ook de ondersteuning en medewerking van onze stakeholders nodig. Daarom zullen wij alle belanghebbenden in onze keten vragen om met ons hier aan te gaan werken en zo te helpen en mee te denken om te verbeteren in het verantwoord en duurzaam acteren in de omgeving waarin wij wonen en werken. Ik ben er van overtuigd dat wij als organisatie de uitdaging aan durven blijven gaan om onze plicht te vervullen door te werken aan een schonere en prettigere omgeving waar onze kinderen en de medewerkers van morgen prettig in kunnen leven. Tot slot; In dit handboek wordt overal gesproken over Gebr. Janssen BV. Echter, daar waar Gebr. Janssen BV gelezen wordt moet ook gelezen worden; Gebr. Janssen BV Installatie BV, Gebr. Janssen BV Beheer BV, Thermalis BV en Gebr. Janssen Service BV. Voor het leesgemak er is voor gekozen dit als Gebr. Janssen BV weer te geven. Beugen, januari van Houtum GEBR. JANSSEN BV Pagina 3 van 30

4 Directielid en directievertegenwoordiger GEBR. JANSSEN BV Pagina 4 van 30

5 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN? Wat is MVO? Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst. MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw. Uitgangspunten zijn hierbij: MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied. MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie. MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven. Wat MVO nu per bedrijf precies inhoudt, is niet in een korte tekst uit te leggen. Ook is het niet simpelweg even in 1 zin samen te vatten. Er zijn vele meningen over en vele definities voor bedacht. Belangrijkste aspect vanuit het MVO betreft toch vooral het denken aan en rekening houden met. Daarmee wordt bedoeld dat wij het beleid willen hebben om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en hiermee tijdens de keuzes rekening houden. Het MVO maakt daarmee dus onderdeel uit van onze keuzes voor investeringen in nieuwe machines, nieuwe medewerkers, projecten etc. Ook het beleid richting onze medewerkers berust op het denken volgens MVO. Wat houdt dat begrip MVO dan precies in? Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is uitgewerkt in een norm, de ISO Deze norm geeft de richtlijn aan waar een organisatie aan kan voldoen. Hieruit volgt dat MVO bezig zijn, betekent dat wij ons druk maken om het goed omgaan met de MVO-kernthema s. Deze MVO-kernthema s zijn; - Bestuur van de organisatie - Mensenrechten - Arbeidsomstandigheden - Milieu - Eerlijk zaken doen - Consumentenaangelegenheden - Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap. Door hier per kernthema (zowel in het beleid als in de uitvoering) op maatschappelijk verantwoorde wijze mee om te gaan, wordt bereikt dat we met z n allen ons steentje bijdragen aan een beter milieu en gezamenlijk binnen een sociaal prettige werkomgeving ons werk kunnen doen. GEBR. JANSSEN BV Pagina 5 van 30

6 Hoe heeft Gebr. Janssen hier een invulling aan gegeven? De MVO-wijzer! Graag wil Gebr. Janssen ook aan de buitenwereld laten zien dat wij ook daadwerkelijk ons bezig houden met MVO. Een van de manieren om dit te doen is het te certificeren volgens de MVO-wijzer, of in ieder geval vast te handelen naar de richtlijnen in de MVO-wijzer (zie ook De MVO-Wijzer is een gefaseerd model. De eerste fase omvat een MVO-Zelfevaluatie, waarbij medewerkers en leidinggevenden zelfstandig, via een internetapplicatie, stellingen beantwoorden. Zij geven hierbij een oordeel over de ontwikkeling van MVO binnen hun organisatie. De stellingen zijn gebaseerd op de negen MVO-thema s: externe eisen, interne gedragscode, goed bestuur, personeel, klant, keten, omgeving, milieu en communicatie. Deze MVO-Zelfevaluatie kan, bij een positieve beoordeling van een onafhankelijke partij, resulteren in een MVO-Verklaring. De tweede fase is de MVO-Certificering. Na het behalen van een MVO-Verklaring kan de organisatie ervoor kiezen zich te laten certificeren. Een aantal bij De MVO-Wijzer aangesloten certificerende instellingen zijn bevoegd deze beoordeling uit te voeren. Het succesvol doorlopen van dit traject, leidt tot een MVO- Certificaat. Na eerst de MVO-scan (1 e fase) succesvol te zijn doorlopen, is Gebr. Janssen vervolgens ook van plan gecertificeerd te worden volgens de MVO-wijzer. In de praktijk betekent dit vervolgens dat we een sociaal en maatschappelijk beleid voeren naar onze medewerkers en opdrachtgevers. Naar onze omgeving lopen diverse trajecten om de omgang met de omgeving, het milieu en elkaar positief te promoten. GEBR. JANSSEN BV Pagina 6 van 30

7 1.3 ONS MVO-BELEID, DE MISSIE EN VISIE Gebr. Janssen Beugen & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in 2013 Uitgewerkt door van Houtum, 8 september Gebr. Janssen is een organisatie die zich bezig houdt met het adviseren, ontwerpen, installeren en monteren van dakbedekkingen, installatietechniek, sanitair en riooltechniek. De organisatie hecht veel waarde aan goede service. Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid staan hierbij hoog in het vaandel. Bovendien willen ze een degelijke én innovatieve partner zijn. Degelijk als het gaat om kwaliteit, vakmanschap, betrouwbaarheid en betrokkenheid, innovatief op het gebied van materialen, werkwijze en branchebetrokkenheid. Gebr. Janssen is een flexibele en veelzijdige partner, met een duidelijke werkwijze: afspraak = afspraak. Gebr. Janssen is een familiebedrijf met een rijke historie sinds 1886 en is daar trots op. Nog steeds leiden nazaten van de familie Janssen het bedrijf. Sinds 2011 mag Gebr. Janssen het predikaat 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' voeren. Een bijzondere en unieke onderscheiding die staat voor bewezen kwaliteit, soliditeit en continuïteit van het bedrijf en het respect, de waardering en het vertrouwen van de vorstin symboliseert. Daar is Gebr. Janssen natuurlijk enorm trots op! Dit betekent overigens niet dat onze klanten van koninklijke huize komen. Laten we het simpel zeggen: Gebr. Janssen uit Beugen is niet de eerste de beste. Ze heeft een staat van dienst die het koningshuis waardig is. De termen duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) staan maatschappelijk in het middelpunt van de belangstelling. Ook Gebr. Janssen moet naast het behalen van financieel rendement (profit), ook zorgvuldig omgaan met het milieu (planet), de werknemers en de mensen in de lokale omgeving (people). We moeten en kunnen iets doen. Mensen en organisaties hebben namelijk de verantwoordelijkheid om op een bewuste wijze met onze sociale en natuurlijke omgeving om te gaan. MVO is de standaard voor ondernemen in de 21 e eeuw; uitgangspunten hierbij zijn: MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied; MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie; MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven. In het kort: Duurzaam ondernemen/maatschappelijk verantwoord ondernemen: maximaliseer je bijdrage aan mens, natuur & milieu en economie, en hou rekening met de behoeften van nu en toekomstige generaties. Blijf duurzaamheid daarbij binnen je netwerk promoten; de beloning is goodwill en nieuwe partners. Het verzilveren van MVO-meerwaarde: organisaties mogen en moeten profijt hebben van hun MVOinspanningen. Dit kan zich uiten in diverse voordelen. Voordelen van MVO die de praktijk hebben bewezen: - Risicoreductie - Licentie to operate - Hogere efficiëntie, lagere kosten GEBR. JANSSEN BV Pagina 7 van 30

8 - Meer creativiteit en innovatie - Beter klantcontact - Nieuwe marktsegmenten - Positieve publiciteit, beter imago - Aantrekkelijke werkgever - Hogere medewerkerbetrokkenheid - Stijging arbeidsproductiviteit MVO en duurzaamheid staan wel op het netvlies van Gebr. Janssen, maar er is te weinig aandacht voor. Veel keuzes worden vaak onbewust genomen met MVO in gedachten. Hier is sprake van een misfit tussen de omgeving en de organisatie omdat de omgeving een groeiende vraag kent naar aandacht voor MVO. Een voorbeeld: steeds meer wordt bij selectieprocedures voor het selecteren van aannemers en gespecialiseerde bedrijven door de opdrachtgevers gekeken naar diverse punten om te beoordelen welk bedrijf het best passend is. Enkele van deze punten zijn specialisatie, geografische ligging, reputatie et cetera. Hiervan is MVO ook een punt. Om MVO en duurzaamheid meer handen en voeten te geven zal dit verankerd moeten worden in de organisatie. Dit is dan ook de huidige hoofddoelstelling van Gebr. Janssen. Gebr. Janssen zal een reis moeten gaan ondernemen om MVO en duurzaamheid te verankeren. Ze zal haar horizon moeten gaan verbreden. Wat gebeurt er om ons heen, zowel lokaal, regionaal, nationaal als mondiaal. Ze zal inzicht moeten krijgen in hetgeen ze al MVO doet en hetgeen MVO mogelijk is. Ze zal verantwoordelijkheid moeten nemen en keuzes moeten maken op korte termijn en lange termijn op diverse gebieden zoals onder meer financieel, organisatorisch en technisch gebied. Dit behoeft aanpassingen in denk- en werkwijzen. Daarbij zullen drempels en hordes genomen moeten worden op het gebied van onder andere bewustwording, cultuur, maatregelen, vastgeroeste patronen. Welke route en welk hulpmiddel wordt hierbij genomen? Certificeren? Veel vragen om te beantwoorden! Een vraag daarbij is nog: behoeft de MVO-missie & visie aanpassingen? MVO Mission Statement: Gebr. Janssen BV neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil bij alle activiteiten, in het bijzonder het faciliteren van duurzame oplossingen en energie besparen, continu een juiste balans vinden tussen verantwoorde sociale, milieu en economische effecten. Door het voortdurend analyseren van de impact van de bedrijfsvoering op mens en milieu, verbeteren we die processen waarbij de beste resultaten geboekt worden met het minimaliseren van de negatieve en maximaleren van de positieve impact. GEBR. JANSSEN BV Pagina 8 van 30

9 1.4 TOELICHTING MVO-SYSTEEM GEBR. JANSSEN BV Teneinde de omgang met de diverse MVO-aspecten te kunnen waarborgen en verbeteren is het wenselijk dat wij de verschillende processen beheersen en bewaken. Hiertoe hanteert Gebr. Janssen BV een MVOsysteem zoals omschreven in het MVO-handboek. In dit MVO-handboek is per MVO-kernthema aangegeven hoe wij daar invulling aan hebben gegeven, waarbij ook is benoemd welke verwachtingen wij daar bij hebben en hoe het controleproces verloopt. Het eindresultaat is een betrouwbaar en continu verbeterend niveau van onze sociale en milieuoverwegingen met betrekking op het effect van onze besluiten en activiteiten op de maatschappij en het milieu. Als inspiratiebron voor het implementeren van MVO hebben wij ISO gebruikt, waarbij de MVOwijzer mede is gebruikt om aan ISO concretere invulling te geven. Van hieruit is een systeem van Missie & Visie, inventarisatie huidige situatie, jaarplan, communicatie en uitvoering, controle en evaluatie middels een MVO-jaarverslag opgebouwd, zoals in het schema hieronder is weergegeven. In dit schema zijn tevens onderdelen van de thema s benoemd. Per thema is verdere uitleg gegeven in het betreffende hoofdstuk in dit Handboek MVO. Jaarcyclus MVO-systeem Met als basis een lange termijn visie, is het MVO-systeem opgezet vanuit de gedachte om middels een Plan- Do-Check-Act-cyclus (PDCA) op jaarbasis het systeem toe te passen en bij te stellen waar nodig. Plan Hiertoe is gestart met het opstellen van beleid, de MVO-beleidsverklaring en de gedragscode en te beoordeling op welke vlakken nog uitbreiding of verbetering van het beleid wenselijk is. Dit wordt jaarlijks door de directie bepaald, mede vanuit de resultaten van het voorgaande jaar. Do Matrix met doelstellingen middels het actieplan. Hierin uitwerking van welke acties enz. er zijn. Uitvoering van het jaarplan, doorvoeren van maatschappelijke projecten, sponsoring, gezond milieubeleid, werken conform wet- en regelgeving, klanttevredenheid behouden, transparantie, ethisch gedrag, respect voor belangen stakeholders. Check Ter bewaking en verbetering is er ten slotte de interne audit, waarin jaarlijks het gehele MVO-systeem wordt doorgenomen en besproken. Aan de hand van de actielijst waarin alle vereisten vanuit de MVOwijzer zijn opgenomen, wordt beoordeeld in hoeverre wij hier nog een gedegen invulling aan geven en waar mogelijk nog verdere verbetering mogelijk is. Bij afwijkingen of verbetermogelijkheden worden waar nodig corrigerende maatregelen getroffen en doorgevoerd in het systeem. De resultaten van de interne audit worden in de actielijst vastgelegd. Act Een voortgangsrapportage en trendanalyse wordt middels een jaarverslag gerapporteerd aan de directie en kan tevens als MVO-jaarverslag gepubliceerd worden aan de stakeholders. Het jaarverslag wordt besproken binnen de directie. Hieruit kan mogelijk bijstelling van het MVO-beleid volgen, wat vervolgens weer als input voor de doelstellingen voor het volgende jaar geldt. GEBR. JANSSEN BV Pagina 9 van 30

10 Samenhang MVO-systeem De samenhang van het MVO-systeem is schematisch weergegeven in onderstaand schema. Hierin is duidelijk zichtbaar gemaakt dat vanuit de MVO-missie en visie en de kernthema s vanuit ISO 26000, zoals de wettelijke en andere eisen, sociale aspecten en milieuaspecten een Maatschappelijk verantwoord beleid en gedragscode is opgesteld en middels de methode Plan Do Check Act is geïmplementeerd. GEBR. JANSSEN BV Pagina 10 van 30

11 2 GEDRAGSCODE 2.1 DE HUIDIGE GEDRAGSCODE Inleiding door het managementteam Gebr. Janssen bv is een gerenommeerd bedrijf in sanitair, dakbedekking, riool- en installatietechniek. Kwaliteit en vakmanschap, daar staan we voor. Dag in, dag uit, al meer dan 125 jaar. Gebr. Janssen bv kent een aantal vakgebieden. Gestart als dakdekker, uitgegroeid tot specialist op het gebied van sanitair, riool en installatietechniek. Omdat het een meestal gepaard gaat met het ander en wij graag compleet werk leveren. Zoals echte vakmannen betaamt. Gebr. Janssen bv is een zelfstandig bedrijf met de kennis, kwaliteit en innovaties van de grotere organisaties. Gebr. Janssen bv houdt de perfecte balans tussen de voordelen van klein en die van groot. De medewerkers doen niet meer dan nodig is en niet minder dan moet. Zo wordt de kwaliteit en prijs in een betrouwbare balans gehouden. De bedrijfsprocessen zijn zakelijk, maar de aanpak persoonlijk gericht. Die mix zorgt voor de juiste balans in relaties met eigen medewerkers, opdrachtgevers, onderaannemers en toeleveranciers. Gebr. Janssen bv wil daarbij een betrouwbare onderneming zijn. Wij zijn ons bewust van onze rol in de maatschappij en de verantwoordelijkheid naar alle partijen die met ons te maken hebben. Deze verantwoordelijkheid krijgt vorm in de manier waarop wij zaken doen. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid en zijn aanspreekbaar voor de gevolgen van ons handelen. De gedragsnormen die wij hanteren zijn vastgelegd in deze gedragscode. De gedragscode is een instructie die geldt voor Gebr. Janssen bv, zijn medewerkers en de inleners / ZZP-ers. De code is bedoeld om een praktische rol te spelen bij onze dagelijkse bedrijfsvoering, waarbij ieder van ons deze regels naleeft. Beugen, november 2013 Reikwijdte van de gedragscode Deze gedragscode is van toepassing op de leiding en medewerkers van Gebr. Janssen bv. Gebr. Janssen bv verwacht ook van haar onderaannemers en inleners dat zij conform deze gedragscode handelen. Gebr. Janssen bv handelt vanuit een (mede)verantwoordelijkheid ten opzichte van medewerkers, opdrachtgevers, toeleveranciers en onderaannemers, de bedrijfstak en de samenleving in het algemeen. De inhoud van deze verantwoordelijkheid in het kort: Medewerkers: goede en veilige arbeidsomstandigheden en concurrerende arbeidsvoorwaarden: mogelijkheden voor persoonlijke groei, benutten van ieders capaciteiten en gelijke kansen. Opdrachtgevers/klanten: een passend aanbod van producten en diensten, helderheid over verantwoordelijkheden, risico s en andere condities in contracten en in de uitvoering van projecten. Onderaannemers: ook naar onze onderaannemers willen wij een passend aanbod van tarieven, voorwaarden en werkpakket bieden. Middels vastgelegde afspraken en heldere opdrachten een gezonde werksfeer creëren. Van onze onderaannemers verwachten wij in return dat ook zij zich conformeren aan de Gedragscode. Gedragsnormen Wij voeren onze activiteiten uit op basis van eerlijkheid, integriteit en openheid. Wij respecteren de rechtmatige belangen van diegenen met wie wij betrekkingen onderhouden. Discriminatie van en door medewerkers en belanghebbenden, in welke hoedanigheid dan ook betrokken bij de onderneming, wordt niet geaccepteerd. GEBR. JANSSEN BV Pagina 11 van 30

12 Naleving van de wet en regelgeving Gebr. Janssen bv verplicht zich ertoe wettelijke en andere eisen en regelgeving na te leven, dit inclusief de eigen beleidsafspraken en instructies. Medewerkers Gebr. Janssen bv verwacht van haar medewerkers dat zij professioneel en eerlijk werken en zakendoen met anderen, binnen en buiten de onderneming. Opdrachtgevers Gebr. Janssen bv wil producten en diensten aanbieden op basis van een goede prijs-kwaliteitverhouding. Wij streven naar duurzame producten en diensten. Gebr. Janssen bv is afhankelijk van het vertrouwen van haar opdrachtgevers. Het verwerven en uitvoeren van opdrachten gebeurt dan ook in een zuiver zakelijke, integere en transparante verhouding. Integriteit In de samenwerking met klanten, onderaannemers en leveranciers doet Gebr. Janssen bv zaken in openheid en onderling vertrouwen. Professionaliteit en integriteit gaan daarbij hand in hand. Besluiten worden genomen op basis van zakelijke overwegingen, zonder elkaars onafhankelijkheid in gevaar te brengen. Dit vertaalt Gebr. Janssen bv naar de volgende regels: Gebr. Janssen bv verwacht dat medewerkers daadwerkelijke of schijnbare belangenverstrengeling tussen persoonlijke en zakelijke belangen vermijden. In het zakendoen maken medewerkers van Gebr. Janssen bv objectieve en zakelijke afwegingen. Zo is het de medewerkers niet toegestaan geschenken, giften of diensten te leveren of aan te nemen resp. van anderen, als hiermee de onafhankelijkheid in gevaar komt of de indruk kan worden gewekt dat dit het geval is. Relatiegeschenken moeten derhalve zowel bij het geven als ontvangen binnen redelijke grenzen blijven en mogen een tegenwaarde van 100 niet overschrijden. Geschenken of giften in contanten mogen nooit worden aangenomen. Onder geschenken of diensten vallen niet de uitnodigingen voor niet-zakelijke activiteiten in het kader van relatiebeheer. Hiervoor is altijd de toestemming van de directeur nodig. Wanneer de medewerker van Gebr. Janssen bv als gastheer optreedt, is hij altijd zelf bij de niet-zakelijke activiteit aanwezig. Het ingaan op of organiseren van niet-zakelijke activiteit is nooit toegestaan als hiermee de onafhankelijkheid van de genodigde in gevaar kan komen of de indruk kan worden gewekt dat deze in gevaar komt. Bij de organisatie van of deelname aan niet-zakelijke activiteiten wordt bij voorkeur een relatie gelegd met het werk (bijvoorbeeld een projectbezoek) of gekozen voor publieke evenementen. Transparantie naar onze zakelijke partners Gebr. Janssen bv streeft ernaar op professionele wijze samen te werken met toeleveranciers, onderaannemers, afnemers en andere zakenpartners. Gebr. Janssen bv wil op een eerlijke manier zakendoen in de lijn van deze gedragscode en verwacht dit ook van haar partners. Ook het verkrijgen van informatie over deze partners gebeurt op een wettige manier. Hiertoe worden de offertes degelijk opgebouwd op basis van een verantwoorden en controleerbare normstelling. We hanteren realistische prijzen. Offertes worden uitgebracht nadat we over voldoende informatie beschikken, vooraf worden leveringsvoorwaarden en/of inkoopvoorwaarden getoetst op het voldoen aan de eisen. Wij staan toe dat onze opdrachtgevers ons toetsen op het voldoen en naleven van de Gedragscode. Hiertoe verlenen wij de medewerking en verstekken we benodigde informatie voor controle op juistheid van de aangeleverde informatie en offertes. GEBR. JANSSEN BV Pagina 12 van 30

13 Samenleving en omgeving Gebr. Janssen bv voert haar bedrijfsactiviteiten uit vanuit een breed maatschappelijk bewustzijn: goed burgerschap met de wet als minimumnorm. Volgens de naar de stand van de techniek beste veiligheids- en milieunormen en volgens algemeen aanvaarde normen en waarden. Gebr. Janssen bv houdt hierbij rekening met haar belanghebbenden, de sociale en natuurlijke omgeving door dit in de besluitvorming mee te nemen. Innovatie Gebr. Janssen bv zal innovatie bevorderen die is gericht op verhoging van de functionaliteit, duurzaamheid en toegevoegde waarde van haar producten en diensten. Gebr. Janssen bv houdt, waar mogelijk, rekening met de hinder die hierbij voor de omgeving kan optreden en tracht deze zoveel mogelijk te beperken. Belangentegenstellingen Van alle medewerkers van Gebr. Janssen bv wordt verwacht dat zij persoonlijke activiteiten en financiële belangen vermijden die tegenstrijdig zouden kunnen zijn met de belangen van de onderneming. Het is medewerkers verboden persoonlijk gewin voor zichzelf of anderen na te streven door ge- of misbruik van hun positie. Medewerkers zijn verplicht tot volledige geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden voor zover dit niet in strijd komt met een wettelijke plicht tot openbaarmaking. De geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van het dienstverband van kracht. Naleving Naleving van deze gedragscode is een essentieel onderdeel van ons succes. Het managementteam ziet er op toe dat alle medewerkers deze gedragsregels kennen, met de werking ervan vertrouwd raken en dat aandacht wordt besteed aan naleving van de in deze code opgenomen instructies. Controle De dagelijkse verantwoordelijkheid wordt gedelegeerd aan de directeur. Hij is ervoor verantwoordelijk dat deze gedragscode wordt toegepast, indien noodzakelijk aangevuld met richtlijnen afgestemd op specifieke omstandigheden. Periodiek wordt de naleving van de gedragscode toetst. Meldpunt Gebr. Janssen bv heeft de financieel directeur aangewezen als vertrouwenspersoon bij wie medewerkers gedragingen die in strijd zijn met deze gedragscode kunnen melden. De medewerker zal van een dergelijke melding geen nadeel ondervinden. Uitlokking tot overtreding moet eveneens worden gemeld. Sancties De gedragscode is geen vrijblijvende zaak. Bij overtreding hierop, volgt een formele waarschuwing. Bij herhaaldelijk in gebreke blijven, volgen uiteindelijk mogelijk arbeidsvoorwaardelijke of financiële sancties. GEBR. JANSSEN BV Pagina 13 van 30

14 2.2 PRESTATIE: Gedragscode Middels de gedragscode hebben wij aangegeven waar wij voor staan en hoe belangrijk Toelichting de directie het vindt om integer zaken te doen. De gedragscode is in 2013 opgesteld door de directie. De inhoud van de gedragscode is Prestatie beoordeeld en als nog actueel en afdoende gekwalificeerd. Wijzigingen aan de inhoud zijn op dit moment dan ook niet nodig. Stakeholders Medewerkers, klanten Medewerkers: Dienen zich bij iedere opdracht aan de gedragscode te houden. Betrokkenheid Klanten: Weten middels de gedragscode wat zij van Gebr. Janssen BV en haar stakeholders medewerkers kan verwachten. De bekendheid met de gedragscode binnen de eigen gelederen, medewerkers, kan worden verbeterd. Niet iedere medewerker is op de hoogte van het bestaan van de Controle gedragscode, laat staan dat men de inhoud kent. Wel kan men globaal aangeven waar dit over gaat en weet men wel dat men hier naar moet handelen. 2.3 DOELSTELLING : Vergroten van de bekendheid van de gedragscode bij de eigen medewerkers. De gedragscode is eind 2013 opgesteld, maar heeft nog geen introductie gekend aan de medewerkers. De bekendmaking en betekenis er van in middels een toolbox uitvoeren. GEBR. JANSSEN BV Pagina 14 van 30

15 3 WET- EN REGELGEVING 3.1 DOELSTELLING: Het betreft het toepassen van branchegerichte, regionale, landelijke en internationale wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld de Wet Bescherming Persoonsgegevens, CAO, Wet Ondernemingsraden, principe van nietdiscrimineren etc. 3.2 PRESTATIE: Wet- en regelgeving Het vaststellen van de van toepassing zijnde wettelijke en andere eisen, controle op Toelichting borging en uitvoering hiervan en het actueel en compleet houden van het overzicht met de wettelijke en andere eisen. De KAM-coördinator beheert het overzicht van de van toepassing zijnde wettelijke en andere eisen op en is verantwoordelijk voor de actualisatie van dit overzicht. Prestatie In het overzicht is opgenomen welke wettelijke en andere eisen van toepassing zijn op de organisatie, inclusief uitwerking er van in artikelnummers, welke gevolgen dit voor ons heeft, of en zo ja, hoe dit geborgd is en wanneer dit voor het laatst is gecontroleerd en door wie. Indien blijkt dat dit niet (of niet volledig) is geborgd, wordt hiervan een doel- of taakstelling gemaakt en opgenomen in het actieplan of op andere wijze als taak in de organisatie weggezet. De beoordeling van de actualiteit vindt plaats vooraf aan het opstellen van de directiebeoordeling (managementreview), waarbij bekeken wordt of alle reeds benoemde wet- en regelgeving in de voorgaande periode is gewijzigd en of wij nog aan de wet- en regelgeving voldoen. Tevens wordt beoordeeld of het overzicht compleet is, of dat er nieuwe wet- en regelgeving van toepassing is. De module m.b.t. het activiteitenbesluit wordt weer ingevuld, om te controleren of er wijzigingen zijn. Stakeholders Directie, medewerkers, klanten Betrokkenheid stakeholders Controle Bevoegd gezag: Bedrijfsvoering voldoet aan wet- en regelgeving. Medewerkers: Kunnen vertrouwen op een veilige en gezonde werkomgeving, waarbij altijd getracht wordt aan alle regelgeving te voldoen en hen hierbij te voorzien van de middelen en methodes. Klanten: Kunnen vertrouwen op een betrouwbare zakenpartner. Jaarlijks, in het eerste kwartaal. 3.3 DOELSTELLING : De module van het activiteitenbesluit weer invullen, om vast te stellen of er wijzigingen van toepassing zijn vanuit de milieuwetgeving. Overzicht wet- en regelgeving uitbreiden met regelgeving m.b.t. het personeel (zoals de Wet poortwachter) en m.b.t. de bedrijfsvoering (zoals Registratie- en rapportageplicht KvK, arbeidstijdenwet enz.) GEBR. JANSSEN BV Pagina 15 van 30

16 4 GOED BESTUUR 4.1 DOELSTELLING: Goed bestuur omvat het gehele systeem van het besturen van een organisatie en de bijbehorende besluitvormingsprocessen. De aanwezigheid van een eenduidige missie/ visie die gekoppeld is aan (meer)jaarplannen, risicoanalyses, beheersplannen, managementinformatie etc. Maar zeker ook de voorbeeldrol die het management heeft binnen de organisatie op het gebied van MVO. 4.2 PRESTATIE: Goed bestuur Toelichting Goed bestuur wordt met name geborgd middels het VCA en de BRL s. Van daaruit is het belang van klanttevredenheid, veiligheid op de projecten en correct, vakkundig uitvoeren van de projecten goed geregeld. Intern bestaat er duidelijkheid over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en is voor een ieder helder hoe de projecten uitgevoerd moeten worden. De klant staat daarbij altijd centraal. De Missie en Visie zijn beschreven en nog actueel bevonden. Zie ook hfst 1 van dit verslag. Dit is verder uitgewerkt middels beleidsdoelstellingen en een actieplan. De directie heeft een duidelijke visie m.b.t. de belangrijke partijen, zowel negatief als positief. Hier is onlangs ook een stakeholdersanalyse voor opgesteld, waarbij per stakeholder is beoordeeld hoe zij staan t.o.v. de kernthema s en dit in relatie tot het belang en de invloed hierop op onze onderneming. Deze opzet is eind 2013 voltooid, maar zal in verder geoptimaliseerd kunnen worden. Bedrijfsrisico s zijn bekend bij de directie. Een uitgebreide rapportage hiervan is in de maak, hiervoor zijn studenten gevraagd van de hogeschool Bedrijfseconomie. Prestatie Middels functieomschrijvingen zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd. Tevens zijn er handboeken t.b.v. de BRL s en VCA, waarin per procedure is beschreven wie welke taak of processtap daarin dient uit te voeren. Hiermee is nog altijd duidelijkheid in de TVB s. De financiële afdeling en directie hebben een actief en actueel inzicht in de financiële status. De controle en beheersing wordt met voldoende regelmaat en niveau uitgevoerd en tevens door accountants bewaakt. Bij de aanname en uitvoering van de projecten worden de wensen van onze belanghebbenden meegenomen in de besluitvorming. De wensen van de klant zijn daarbij uiteraard van zeer groot belang. Gezien de zeer geringe hoeveelheid klachten en hoge klanttevredenheid is aangetoond dat de beleving bij de klant ook aangeeft dat wij inderdaad haar belangen meenemen in onze uitvoering en besluitvorming. Stakeholders Medewerkers, klanten, banken, aandeelhouders Betrokkenheid stakeholders Controle Medewerkers: Middels helderheid in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Klanten: Bij de aanname en uitvoering van de projecten wordt het belang en eisen van de klant altijd meegenomen in de besluitvorming en uitvoering. Banken en aandeelhouders: Goede uitvoering zorgt voor tevreden klanten. Dit resulteert ook in herhaalopdrachten en tijdige betalingen, dus een goede orderportefeuille en dus ook in een financieel gezonde onderneming. Middels interne audits wordt het kwaliteitssysteem, PDCA-cyclus, functieprofielen enz. jaarlijks getoetst. De accountant beoordeelt de financiële administratie. GEBR. JANSSEN BV Pagina 16 van 30

17 4.3 DOELSTELLING : Opzetten van een kwaliteitssysteem conform ISO Daarbij in eerste instantie de procedures inrichten, alle vereiste documenten en systematiek van een aantoonbare Plan-Do-Check-Act-cyclus. Dit alles in een nieuw KAM-handboek beschrijven. Mogelijk volgt later ook certificering, maar dat is niet de primaire insteek. Nieuwe stakeholdersanalyse verder optimaliseren, om zo meer inzicht in de invloed van belangrijke partijen op onze bedrijfsvoering te krijgen. Complementeren en actualiseren van de functieomschrijvingen. Daarin ook taken m.b.t. MVO en de kernthema s opnemen. Afronding Risicoanalyse door de studenten van de Fontys Hogeschool te Eindhoven (bedrijfseconomie, derde jaars). GEBR. JANSSEN BV Pagina 17 van 30

18 5 PERSONEELSBELEID 5.1 DOELSTELLING: Het betreft een goede wederzijdse relatie tussen werknemer en werkgever. Deze komt tot uitdrukking in een verantwoord personeelsbeleid. Met daarin de uitwerking van thema s zoals arbeidsomstandigheden, deskundigheidsbevordering, overlegstructuur, inspraak, klachtenbehandeling en functionerings en/ of beoordelingsgesprekken. Er wordt gestreefd naar een optimaal, duurzame inzet van medewerkers. Letsel door arbeid moet worden voorkomen. 5.2 PRESTATIE: Personeelsbeleid Streven naar duurzame inzet van medewerkers. Toelichting Arbeidsomstandigheden optimaliseren. Voorkomen letsel door arbeid. Binnen Gebr. Janssen BV wordt gewerkt met een actief beleid op personeelsgebied. Er is een correcte en actuele registratie van opleidingen en opleidingseisen. Veiligheidstrainingen en instructies worden gehouden, onder andere via toolboxmeetings en het uitreiken van een VGM-handboek aan alle operationele medewerkers. Waar nodig worden Persoonlijke Beschermingsmiddelen verstrekt. Op de uitvoering is met regelmaat toezicht, waarbij tevens vastlegging plaatsvindt middels de werkplekinspecties. Om de omstandigheden steeds verder te verbeteren en de uitvoering steeds veiliger te maken, is er een VCA-systeem actief waarbinnen de RI&E een belangrijke positie inneemt. Verder is door een van de directieleden, tevens KAM-coördinator, het boekje Veilig werken op daken. Ben met je VAK bezig uitgebracht. In dit boekje is een antwoord gegeven op de belangrijke vraag waarom mensen de hen aangereikte middelen en methoden op het gebied van dakveiligheid niet gebruiken. Prestatie Met alle medewerkers zijn de afspraken vastgelegd middels een arbeidsovereenkomst. Jaarlijks vinden functioneringsgesprekken plaats, waarbij voor de medewerker tevens ruimte is om zijn of haar wensen m.b.t. opleidingen en arbeidsomstandigheden aan te geven. Het beleid is vastgelegd en bekend gemaakt middels de beleidsverklaring en gedragscode, waarbij ook de vertrouwenspersoon is vastgelegd. Dit is ook in het VGMhandboek opgenomen en wordt met regelmaat (minimaal eens per 3 jaar) herhaald. Er is een actieve personeelsvertegenwoordiging middels een medezeggenschapsraad. Vanuit de medewerkers zijn er geen signalen dat er een formelere vertegenwoordiging middels een OR gewenst zou zijn. Mocht een medewerker een klacht hebben, dan kan hij of zij deze altijd melden bij de directie. De factor MVO is voor nieuw personeel opgenomen in de inwerkprocedure en sollicitatieprocedure, maar zal nog tot meer uitvoering en bekendheid kunnen komen. Klachtenprocedure is ongewijzigd. Stakeholders Klanten, medewerkers, aandeelhouders GEBR. JANSSEN BV Pagina 18 van 30

19 Betrokkenheid stakeholders Controle Klanten: Goed personeelsbeleid leidt tot goed opgeleide medewerkers, wat de uitvoering voor de klant ten goede komt. Door het voorkomen van ongevallen, is er ook geen stagnatie van de uitvoering. Medewerkers / Inleners: Goed personeelsbeleid leidt tot een veilige en gezonde werkomgeving. Arbeidsomstandigheden Aandeelhouders: Laag verzuim betekent een positiever resultaat en beter imago. Middels interne audits wordt het KAM-systeem, dus ook de VCA-norm en het VGMsysteem jaarlijks getoetst. Tijdens de interne audit in 2013 zijn hier geen afwijkingen bij vastgesteld. De RI&E wordt actueel gehouden, waarbij ook het plan van aanpak wordt bijgewerkt en uitgevoerd. Hiermee ontstaat weer een mogelijkheid tot verdere verbetering van het personeelsbeleid. 5.3 DOELSTELLING : Vertrouwenspersoon bekend maken. De RI&E updaten. Programma opzetten Arbeid & Gezondheid. Via werkplekinspecties wordt gekeken naar duurzaamheid en efficiency. MVO meer bekend maken bij medewerkers, zoals de gedragscode en wat de directie hier mee wil uitdragen. MVO kan nog met meer nadruk opgenomen worden in de inwerkprocedure voor nieuw personeel, wellicht is ook herhaling naar bestaand personeel geen overbodige actie. GEBR. JANSSEN BV Pagina 19 van 30

20 - 6 KLANTENBELEID 6.1 DOELSTELLING: Bij klantenbeleid betreft het onder andere eerlijk en volledig informeren van de klant, beschermen van de gezondheid en veiligheid van klanten, duurzame consumptie, service naar klanten, geschillenoplossing, voorkomen van misleiding, werken volgens reclamecodes en de bescherming van klantengegevens en privacy. 6.2 PRESTATIE: Klantenbeleid Toelichting Naast de medewerkers, geven klanten Gebr. Janssen BV het bestaansrecht. Geen aannemer kan zonder klanten, zo ook Gebr. Janssen BV. Daarom is het beleid t.a.v. de klanten er altijd op gericht te voldoen aan de klantwensen. De uitvoering van de projecten zijn in 2013 zeer naar de wens van de klant verlopen. Gesprekken met klanten ook door de directie geven aan dat Gebr. Janssen BV een graag geziene aannemer is, met als gevolg dat ons veel werk gegund wordt. Met de steeds lastigere markt van aanbestedingen, is juist die gunfactor voor ons zeer belangrijk. Prestatie Bij de totstandkoming van projecten wordt in de basis gezorgd voor een door beide partijen - getekende opdracht of opdrachtbevestiging. Daar waar het vertrouwen groot genoeg is en bij kleinere projecten op uurbasis wordt dit niet altijd schriftelijk bevestigd, hier worden ook niet altijd richtprijzen voor afgegeven. Wel wordt de klant zoveel mogelijk geïnformeerd over de handelwijze. Bij de totstandkoming van de opdracht wordt vooraf altijd correct overleg gepleegd met de klant, waarbij de klant inspraak heeft over de uit te voeren werkzaamheden. De voorwaarden waarvoor de projecten zijn aangenomen zijn vastgelegd in contracten en/of opdrachtbevestigingen. Indien dit wijzigt, gaat dit altijd in overleg met de klant. De algemene voorwaarden zijn ongewijzigd en worden nog altijd gehanteerd. Binnen het kwaliteitssysteem zijn de procedures voor klachten en nazorg ongewijzigd aanwezig. In 2013 zijn er geen serieuze klachten gemeld, de nazorg heeft zich beperkt tot kleine restpunten bij een oplevering. Stakeholders Klanten, medewerkers, aandeelhouders Betrokkenheid stakeholders Controle Klanten: Bij de aanname en uitvoering van de projecten wordt het belang en eisen van de klant altijd meegenomen in de besluitvorming en uitvoering. Helderheid in de opdracht en een beleid dat er op gericht is aan de wensen van de klant te voldoen, leidt tot tevreden klanten. Medewerkers/inleners: Door het goed vastleggen van de opdracht, is het ook voor de medewerkers duidelijk wat er uitgevoerd dient te worden. Hierdoor geen ontevredenheid en frictie op het werk. Aandeelhouders: Goede uitvoering zorgt voor tevreden klanten. Dit resulteert ook in herhaalopdrachten en tijdige betalingen, dus een goede orderportefeuille en dus ook in een financieel gezonde onderneming. Middels de meting van de klanttevredenheid wordt het klantenbeleid bewaakt. 6.3 DOELSTELLING : Continuering huidige procedures, maar ook uitbreiding en aanpassing door opzetten ISO 9001-systeem. Klachtenregistratie opzetten. GEBR. JANSSEN BV Pagina 20 van 30

Normen De MVO-Wijzer

Normen De MVO-Wijzer Normen De MVO-Wijzer Pagina 1 Inhoudsopgave 1. MODEL 3 2. OVERZICHT MVO-THEMA S 4 3. OVERZICHT MVO-NORMEN 5 Copyright november 2014, Stichting De MVO-Wijzer, Breda Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Staete Vastgoed, gevestigd in Oosterhout (NB), investeert en bemiddelt in commercieel vastgoed en verhuurde woningen en appartementen in Nederland.

Staete Vastgoed, gevestigd in Oosterhout (NB), investeert en bemiddelt in commercieel vastgoed en verhuurde woningen en appartementen in Nederland. Inleiding door de Directie Staete Vastgoed, gevestigd in Oosterhout (NB), investeert en bemiddelt in commercieel vastgoed en verhuurde woningen en appartementen in Nederland. Staete Vastgoed heeft een

Nadere informatie

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Van der Meer B.V. heeft in 2011 een nulmeting laten uitvoeren door een externe adviseur. Deze actie is genomen om op een objectieve

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO prestatieladder Niveau 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2015 Tredin behaalde in januari 2014 Niveau 3 van de MVO Prestatieladder. In dit jaarverslag nemen we u mee in onze ervaringen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Pompen Service Limburg

Pompen Service Limburg Pompen Service Limburg GEDRAGSCODE Gedragscode Pompen Service Limburg Pagina 1.9 Waarom een gedragscode? Water is een van de eerste levensbehoeften van o.a. de mens, flora en fauna. Onze samenleving zal

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

CO2 communicatieplan

CO2 communicatieplan CO2 communicatieplan Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 3 3 Doelgroepen... 3 4 Communicatiemiddelen... 6 01.10.D - CO2 Communicatieplan / versie 2 / 01.09.2016 / Pagina 1 van 6 1 Inleiding

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; Conform 3.C.2 2012 Juli 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg 20 Professor Zernikestraat 18 3899 XS ZEEWOLDE 8606

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN Integriteitscode Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Vastgesteld op 17 februari 2014 1 INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN 1 Inleiding... 3 2 Wie vallen er onder de code?... 3 3

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Conform 3.C.2 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

Gedragscode Schagen Groep

Gedragscode Schagen Groep Gedragscode Schagen Groep Hasselt Voorwoord Eén gedragscode voor de Schagen Groep Schagen is een bouwbedrijf in de ruimste zin des woords. Een zorgvuldige afweging van de belangen van opdrachtgevers, aandeelhouders

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064

HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064 HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064 VAN AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. DE KONING B.V. Naam Functie Datum Paraaf Opstelling: A.P. Kleiberg KAM-coördinator 12-03-2010 Autorisatie: M.

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V.

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Betrokkenen 3 1.3 Doelstelling 3 2 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 4 3 Rapportage management overleg 5 3.1. Algemeen

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 1 Integriteitscode Goed Wonen Zederik werkt met maatschappelijk kapitaal aan de realisatie van belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

Energie Management Plan 2015

Energie Management Plan 2015 Energie Management Plan 2015 Bijlage bij het KAM jaarplan 2015 Voorlopig Versie 1.0 VBG 2015-09 22 Energie Management Plan 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Energie Management Plan 2015 1 Veiligheid 2

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Communicatie CO2 footprint. versie mei 2015

Communicatie CO2 footprint. versie mei 2015 Communicatie CO2 footprint versie mei 2015 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, April 2015 TPA Nederland Controle: Directeur K. Brouns Coldmix BV Mei 2015 AGK Pagina 1 van 5 pagina s 2015

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

2012 MVO Jaarverslag

2012 MVO Jaarverslag 2012 MVO Jaarverslag MVO-beleid Tomingroep Als mensontwikkelbedrijf werkt Tomingroep aan duurzaamheid in de volle breedte. Wij willen op een maatschappelijk verantwoorde wijze zaken doen in samenwerking

Nadere informatie

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden.

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden. MVO meetbaar gemaakt Themabijeenkomst VNO NCW 22 november 2010 MVO-Prestatieladder MVO Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s People Planet Profit MVO kan bijdragen om deze balans te vinden Wat valt

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Maart 2014-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

3.C.2 COMMUNICATIEPLAN

3.C.2 COMMUNICATIEPLAN 3.C.2 COMMUNICATIEPLAN 1. INLEIDING Om het beleid van Brouwers Groenaannemers inzake CO2-reductie en duurzaam ondernemen op een effectieve wijze te realiseren is goede en effectieve communicatie nodig.

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Datum: Januari 2013 Bezoekadres Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham Postadres Postbus 12 7683 ZG Den Ham T +31 (0) 546 67 88 88 F +31 (0) 546 67 28 25 E

Nadere informatie

Veiligheids-, kwaliteits- en milieuverslag Ancora Multidiensten bv

Veiligheids-, kwaliteits- en milieuverslag Ancora Multidiensten bv 2015 Veiligheids-, kwaliteits- en milieuverslag Ancora Multidiensten bv INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. KWALITEIT... 4 2.1 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK... 4 2.2 KLACHTEN... 5 2.3 OSB KEURMERK... 5 3.

Nadere informatie

Voorwoord. Noordwijk, 9 december 2014. Sandra Strunk John Franck Directie Arbo Concern BV

Voorwoord. Noordwijk, 9 december 2014. Sandra Strunk John Franck Directie Arbo Concern BV MVO Jaarplan 2015 Voorwoord. Onze medewerkers zijn elke dag bezig zich voor de volle 100% in te zetten voor onze klanten. Samen met onze klanten en onze partners in de keten proberen wij te werken aan

Nadere informatie

Beleidsdocument Milieu,Duurzaamheid & MVO 2015-2016

Beleidsdocument Milieu,Duurzaamheid & MVO 2015-2016 Beleidsdocument Milieu,Duurzaamheid & MVO 2015-2016 november 2015 Paul Feenstra KAM Manager Inhoudsopgave 1. Beleidsverklaring, visie en missie 2. Doelstellingen en metingen a. Kwartaalmetingen b. Actiepunten

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

KOERS GEDRAGSCODE Datum 20 september 2013

KOERS GEDRAGSCODE Datum 20 september 2013 KOERS GEDRAGSCODE Datum 20 september 2013 INLEIDING Deze gedragscode is vastgesteld op 20 september 2013 door de Directie van Koers Groep. De gedragscode is een instructie aan alle medewerkers van KOERS.

Nadere informatie

MVO principes Enexis. Onze kijk op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO principes Enexis. Onze kijk op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO principes Enexis Onze kijk op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Een betrouwbare, veilige energievoorziening is een van de hoekstenen van een moderne samenleving en vertegenwoordigt dan ook een

Nadere informatie

MVO- MVO-communicatieplan internet 2015. Pagina 1 van 6 MVO COMMUNICATIEPLAN

MVO- MVO-communicatieplan internet 2015. Pagina 1 van 6 MVO COMMUNICATIEPLAN Pagina 1 van 6 MVO COMMUNICATIEPLAN Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. INTERNE COMMUNICATIE... 3 2.1. Doelstellingen en doelgroepen... 3 Doel:... 3 Doelstelling:... 3 Interne doelgroepen:...

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief December 2013-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Visie en Beleid (samenvatting) MVO loont! Duurzaamheid is onontbeerlijk om onze planeet en maatschappij voor nu en op langere termijn leefbaar te houden. Maatschappelijk

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013

DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013 Heereweg 1a 2161 AB Lisse 0252-417788 DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.0 Status Versie/ Datum Opgesteld Geautoriseerd Akkoord (werkvoorbereider)

Nadere informatie

Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap

Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap OGC20111018/A Doel en functie van de gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap Als publieke opdrachtgever zijn wij continue bezig met de onderwerpen maatschappelijke

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

DE BLAAY-VAN DEN BOGAARD RAADGEVENDE INGENIEURS B.V.

DE BLAAY-VAN DEN BOGAARD RAADGEVENDE INGENIEURS B.V. DE BLAAY-VAN DEN BOGAARD RAADGEVENDE INGENIEURS B.V. Westblaak 35 ROTTERDAM MVO? Doen wij zo! Datum: 27-01-2015 Inleiding MVO? Natuurlijk! Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO); werken aan economische

Nadere informatie

Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap. Het Opdrachtgeversforum in de bouw

Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap. Het Opdrachtgeversforum in de bouw Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap Het Opdrachtgeversforum in de bouw Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een netwerkorganisatie van (semi-)publieke opdrachtgevers in de bouw en infrastructuur. Deelnemers

Nadere informatie

MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV. Versie: februari 2016

MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV. Versie: februari 2016 MVO communicatieplan Pagina 1 van 7 MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV Versie: februari 2016 Opgesteld door H.J. Boneschansker (adviseur) Paraaf.. Gecontroleerd door Dhr. A. Mons Paraaf.. Goedgekeurd

Nadere informatie

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Documentnummer: Communicatieplan CO₂ Document: 2015-12 Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Scope 1 en 2 Bedrijf: ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47 1619 PB Andijk Postbus 4 1619 ZG Andijk T 0228-594900

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN code: B1308 1 oktober 2013

COMMUNICATIEPLAN code: B1308 1 oktober 2013 COMMUNICATIEPLAN code: B1308 1 oktober 2013 datum: 1 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/11 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Belanghebbenden 4 2.1. Interne doelgroepen 4 2.2. Externe doelgroepen

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Communicatieplan Cantorclin

Communicatieplan Cantorclin Communicatieplan Cantorclin T.b.v. Certificering op CO 2 -prestatieladder Niveau 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Stuurcyclus 3. Interne betrokkenen en communicatie 4. Externe betrokkenen en communicatie

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f.

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4 A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 1/7 Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MaXXus Communications Winkelhaak 77 Postbus 24021 2490 AA Den Haag Tel. 070 3076666 Fax. 070 3076699 www.maxxus.nl info@maxxus.nl Versie 3.1 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Versie: 3.1 Versie3.1

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 3 3. Doelgroepen 4 3.1 Stakeholdersanalyse 4 3.2 Doelgroepen intern 4 3.3 Doelgroepen

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers RBW-621-L Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Januari 2014 Pagina 1 van 6 Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers 1. Missie Koninklijke Boskalis Westminster

Nadere informatie

Handboek EnergieManagementSysteem

Handboek EnergieManagementSysteem Handboek EnergieManagementSysteem Bedrijfsgegevens: Naam ALFEN bv Adres Hefbrugweg 28 Plaats 1332AP Almere Tel 036 549 3400 website www.alfen.com KvK nr. 3903 7364 Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen 1 Dit is de bedrijfscode van woningcorporatie Haag Wonen. In deze code benoemen we onze uitgangspunten voor eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder. Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening:

Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder. Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening: Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening: Inhoudsopgave: 1 Introductie... 3 1.1 Doel CO 2 -prestatieladder...

Nadere informatie

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer Auditstatuut Systeemtoezicht Wegvervoer Datum: 17 januari 2013 Status: vastgesteld versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Audits 4 2.1 Systeemcriteria 4 3 Traject audit 5 3.1 Self-assessment

Nadere informatie

Communicatieplan. CO2-Prestatieladder. Nebest Adviesgroep B.V. Rapportnummer 2016/P /rap05 v1.0. Rapportdatum 23 juni 2016

Communicatieplan. CO2-Prestatieladder. Nebest Adviesgroep B.V. Rapportnummer 2016/P /rap05 v1.0. Rapportdatum 23 juni 2016 Nebest Adviesgroep B.V. Marconiweg 2 T 085 489 01 00 4131 PD Vianen F 085 489 01 01 Postbus 106 E info@nebest.nl 4130 EC Vianen I www.nebest.nl Communicatieplan CO2-Prestatieladder Opdrachtgever Nebest

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens Inclusief CO 2 -footprint en reductie Maarssen, 25 maart 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd door: Simon Kragtwijk Directievertegenwoordiger Milieu / Manager Productontwikkeling COLOFON Het format

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie