SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei"

Transcriptie

1 SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei 16 e jaargang juni 2015

2 ONGELUKJE? Berging door onze takelwagen is GRATIS BOERSMA VERTROUWD MET SERVICE COLOFON Verkoop nieuwe auto s en occasions Onderhoud en reparatie alle personen en bedrijfswagens APK-keuring, gratis bij een grote onderhoudsbeurt Takel-, berging- en autohulpdienst 24 uur bereikbaar Samen voor een duurzame toekomst Klantenbeoordelingen Klanten beoordelen ons met een 8,7. 100% beveelt ons aan. Voorweg PA Wouterswoude T (0511) Fotografie Jaap de Boer De leukste teambuilding sessies, bedrijfspresentaties, vrijgezellenfeestjes, model in 1 dag eventueel met styling en visagie; Huur een fotostudio, daglicht- en/of flitsstudio; Familiefotosessie met koffie & lekkers; Foarstrjitte 69 De Westereen Geachte lezers van het SOD-magazine De laatste uitgave van het Contactblad van het seizoen ligt alweer voor u. Voor het gevoel nog maar net de jaarwisseling gevierd en nu is de zomervakantie alweer in beeld. Wat betref t de maand mei; deze heef t meer vrije dagen dan zonnige dagen opgeleverd. We hopen dat de zomer nog in volle hevigheid los barst! Er staat nog één bestuursvergadering op de planning, daarna kunnen de bestuursleden genieten van het zomerreces. Een druk seizoen is weer voorbij. Bij de afsluitende ledenvergadering bleek dat de leden nog steeds veel vertrouwen hebben in de zittende bestuursleden. Bert de Boer en Sipco Bosgraaf werden zonder bezwaren voor een volgende periode benoemd. Na een periode van 11 jaar penningmeesterschap is Piet Fontein teruggetreden als bestuurslid. Piet, nogmaals heel veel dank voor je inzet, weloverwogen adviezen en keurige boekhouding! Het zal vast wennen zijn nu je geen zitting meer hebt in het bestuur. Nogmaals veel gezondheid gewenst voor jou en Klaasje. Op deze ledenvergadering is afgesproken dat mijn persoon het SOD-bestuur nog een poosje zal gaan vertegenwoordigen. Bij dezen: bedankt voor het vertrouwen. Na de vergadering hebben we vanaf de bok Burgum en omstreken bekeken. Interessante weetjes en veel nieuwe ervaringen werden gedeeld. Contactblad van de Stichting Ondernemers Dantumadeel Verschijnt vier keer per jaar - juni 2015 De Stichting Ondernemers Dantumadeel (SOD), is opgericht op 1 april 1999 en heef t als doel: bevorderen van de zakelijke belangen van de leden, als wel de zakelijke en persoonlijke contacten tussen de leden onderling te bevorderen; scheppen van stimulerende voorwaarden voor ondernemers in de regio, in het bijzonder van de noodzakelijke contacten; onderhouden van contacten met overheden in de regio; bevorderen van de bedrijvigheid in de regio; bevorderen en uitvoeren van activiteiten, die tot het bereiken van de genoemde doelstellingen kunnen leiden Bestuurssamenstelling: B. Schaafsma, voorzitter S. Bosgraaf, secretaris D. Gros, penningmeester B. de Boer, J. de Boer, leden Voor informatie en aan- of afmeldingen: Bestuurssecretariaat SOD: Anita van Wieren Postbus 51, 9270 AB De Westereen Mobiel: Website: Contributie: 212,50 excl. BTW Kolkensloane AG Driezum Manuele therapie Fysio-Fitness Dry Needling Fysiotherapie op lokatie Medische trainingstherapie Medical taping Ec h o g r a fi e Damwâld Haadwei 10, 9104 BG tel. (0511) Feanwâlden Nijewei 35, 9269 TM tel In samenwerking met de ONOF is er een evaluatie uitgevoerd naar het aanbestedingsbeleid bij de gemeente. De uitkomsten hiervan geven een boeiend beeld. Wat kan de gemeenten en wat kunnen wij als SOD verbeteren? U zult hier ongetwijfeld meer van horen. In deze editie vindt u weer de bekende rubrieken als kennismaking met nieuwe bedrijven, verslagen van de SOD-avonden en dergelijke. Als bestuur willen wij jullie bedanken voor de goede opkomsten van de vergaderingen in het afgelopen seizoen. Dit geef t het bestuur motivatie en energie voor het nieuwe seizoen! Voor de komende tijd wensen wij u veel zakelijk succes en natuurlijk ook veel zon tijdens de vakantie. We hopen een ieder weer te ontmoeten in september op de start van het (ongetwijfeld weer interessante) seizoen Namens het bestuur van de SOD, Bauke Schaafsma Wist u dat SOD ook te vinden is op Facebook en Twitter? Via deze kanalen houden wij u op de hoogte van de laatste nieuwtjes van o.a. onze leden en interessante informatie voor de ondernemer. Dus volg ons en blijf op de hoogte! Like ons op facebook: SodDantumadeel Volg ons op Inhoud: Voorwoord voorzitter Schaafsma... 3 Jaarvergadering/afscheid penningmeester Fontein... 4 Ondernemersbijeenkomst in Gemeentehuis... 5 Medeoprichter SOD, Wijma, koninklijk onderscheiden... 6 Jachthaven t Eibertsnêst: beste camperplek van Nederland... 7 Primera Van der Weg: uw one-stop-gemakshop... 9 Marathontocht leden SOD met Mennoruiters De Sûkerei passie voor Oege Jan Leegstra Kort Zakelijk Nieuws Columns Notaris Leegstra, DVEN, Rentmeester Financieel De elf van Jasper Agema

3 SOD-ledenvergadering De jaarlijkse SOD-ledenvergadering op 21 mei 2015 verliep uiterst rustig. Toch was het een vergadering met gemengde gevoelens, want na ruim tien jaar nam penningmeester Piet Fontein afscheid van het bestuur. Gelukkig is de nieuwe penningmeester bekend, de heer Durk Gros. Bauke Schaafsma verlengde zijn voorzitterschap met nog een jaar. Het bestuur is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden. altijd het afscheidscadeau voor bestuursleden, een pen met inscriptie. Dat kon ik nu niet vragen, maar ik heb toch iets gevonden. Schaafsma overhandigde mevrouw Fontein allereerst een fraai boeket bloemen. Daarna verwees Schaafsma naar Europa, de toe- Ondernemersbijeenkomst in gemeentehuis Dantumadiel Jaarlijks organiseert de gemeente Dantumadiel voor de ondernemers een informatiebijeenkomst samen met gezelligheid en netwerken als doel. Samen met het bestuur van SOD werd een boeiend en inhoudelijk sterk programma gepresenteerd. Helaas viel de opkomst van leden van SOD, LTO, Westereender Keaplju en Handel en Ambacht Feanwâlden iets tegen. de sloep of fluisterboot varen naar het Transferium in Feanwâlden en vervolgens de trein voor de terugreis. Geen droombeeld, maar mogelijk in de toekomst werkelijkheid. Tenslotte nog nagenieten van de borrel of fris en contacten leggen of onderhouden. Op zijn eigen kenmerkende humoristische wijze, heette voorzitter Schaafsma iedereen welkom in Manege De Menno ruif, Menno van Coehoornweg 9c in Burgum. Het zijn aparte dagen, maar ik moet mijn excuus nog aanbieden. Ik heb vergeten te vermelden, dat laarzen en een waterbroek zeer nuttig zouden zijn voor de tocht door de regio. Maar goed, dat is niet gebeurd, zei Schaafsma. Deze woorden wierpen vragende blikken op. De aparte dagen duidden op het afscheid van Piet Fontein. Daartegenover stond, dat Bert de Boer en Sipco Bosgraaf weer voor een nieuwe periode bijtekenden. Verder is er eigenlijk weinig nieuws. We hebben weer een mooi en interessant jaar met de vereniging achter de rug. De avonden waren inhoudelijk boeiend en de avonden worden goed bezocht. We hebben een positief resultaat, wat betreft de financiën. Piet en Klaasje, jullie zijn een team. Als vereniging en als bestuur zullen we de financiële inbreng missen. Niet dat zijn opvolger niet goed is. Jullie waren steeds in positieve zin aanwezig en dat geldt ook voor wat betref t de ziekte van Piet. Steeds vol energie en positiviteit er tegen aan, aldus Schaafsma. Er is echter één probleem. Piet regelde komst lonkte: De Grieken hebben problemen met de euro, de Britten beginnen ook al. Mijn gedachte was, dat mocht Nederland ooit weer zijn eigen eurobiljetten invullen, dat er dan een foto van een betrouwbaar persoon op moet staan. Na deze woorden overhandigde hij Piet Fontein een twintig euro biljet met een foto van de scheidende penningmeester. Fontein: Ik ben geen man van veel woorden. Ik dank jullie voor de mooie woorden. Het penningmeesterschap was mij op het lijf geschreven. Ik heb het steeds met veel plezier gedaan. Het wordt nu tijd van opsodemiterje, maar nogmaals bedankt. Voordat het prima buffet op tafel kwam, kreeg bestuurslid Jaap de Boer nog even het woord. Hij was vol lovende woorden over Bauke Schaafsma, die er na deze woorden nog een jaar aan vastknoopte. Jaap en Bauke kregen een daverend applaus. Hierna was het tijd voor de inwendige mens. Na het openingswoord van Dicky van der Meer, kon wethouder Emke Peterson uitleggen, wat er in een jaar collegevorming tot stand gekomen is. De gemeente Dantumadiel is vlot met het betalen van de rekeningen en in de ranglijst van Nederland bezetten zij daarmee de achtste plaats. Attje Meekma, voorzitter van de N.F.W., presenteerde het Agrarisch natuurbeheer in de vijf noordelijke gemeenten. Er was altijd een goede samenwerking met het college van de Provincie. Hopelijk krijgt dit een vervolg bij het nieuwe college. Gewerkt wordt aan een collectief weidevogelbeheer en onderhoud van elzensingels. Ondersteuning van de activiteiten gebeurt vanuit het streekhuis, met een eigen gebiedsbureau. De status Nationaal Landschap is erg fijn, maar ondersteuning van het rijk met geld is niet mogelijk. Binnenkort ontstaat er een overgangssituatie naar Anno en wordt gewerkt aan de Groene Agenda Noordoost. In de pauze was er een optreden van de folkband Dixie Doodle. Wat is er allemaal mogelijk in de geweldige natuur van het Bûtenfjild, kwam na de pauze aan bod. Namens Wetterwâlden Bûtenfjild kwam Oege Hiddema met een duidelijke visie. Eind 2016 wordt de Grote Wielen verbonden met de Swemmer. Ongekende mogelijkheden op het gebied van recreatie. Met 4 5

4 Oud-voorzitter en medeoprichter Wijma koninklijk onderscheiden Overdonderd? Jazeker! Ik had dit nooit verwacht, Harrie Wijma is nog onder de indruk als hij het heef t over het moment, dat hij totaal verrast werd met een Koninklijke onderscheiding. De onderscheiding was voor mij een volkomen verrassing. Een goede vriend van ons zou onderscheiden worden en wij waren door zijn echtgenote uitgenodigd, om daarbij aanwezig te zijn. Aangekomen bij De Pleats in Burgum bleek het uiteindelijk niet om een vriend te gaan, maar om mijn persoon. Ik wist even niet hoe ik het had, maar het was en is wel heel bijzonder! aldus de medeoprichter en oud-voorzitter van de Stichting Ondernemersvereniging Dantumadiel. De man die begin 1999 mede aan de basis stond van onze vereniging, blijft nuchter onder het eerbetoon. Eigenlijk verdienen Willy, mijn echtgenote en de kinderen de oorkonde. Zij hebben mij in al die jaren, bij al mijn activiteiten, altijd de ruimte en steun daarvoor gegeven! verklaart Wijma vlak na een korte vakantie op Schiermonnikoog. Voor de S.O.D. wil hij graag tijd vrijmaken. Ik draag de vereniging nog steeds in mijn hart. Zoals wellicht alleen insiders weten, was de oprichtingsbijeenkomst van de Ondernemersvereniging Dantumadeel op 26 maart Een initiatief van de toenmalige voorzitter van de Westereender Keaplju en Frieslandbank directeur Wijma, Van Kammen van het gelijknamige isolatie- en montagebedrijf en Mr. Rispens, notaris in Veenwouden. Tijdens mijn periode als voorzitter van de middenstandsvereniging De Westereender Keaplju ontdekte ik, dat er behoefte was aan een ondernemersvereniging voor niet-toonbankbedrijven. Zij voelden zich er soms niet thuis. Neem bijvoorbeeld de acties met bonnen. Deze bedrijven hadden daar meestal niets aan. Zij hadden vaak te maken met andere belangen en andere zaken. Ik kwam dit tegen in De Westereen. Het dorp was echter te klein voor zo n vereniging en bovendien leek het ons beter om het gemeentelijk te bekijken. In een gesprek met de toenmalige burgemeester Eggens en directeur Vellinga van de stichting Doarp & Bedriuw Fryslân bleek, dat er ook bij de gemeente behoef te was aan een overlegorgaan. Harry Wijma was dus de eerste voorzitter van onze vereniging. Op de ledenvergadering van 22 januari 2001 nam Wijma afscheid en werd opgevolgd door interim-voorzitter Joop Smits. Vanaf de start van de vereniging zijn belangenbehartiging en netwerken kernpunten van onze, ik noem het nog steeds een beetje onze, vereniging geweest. Ik voel mij nog steeds betrokken, hoewel ik de vereniging grotendeels uit het oog ben verloren. Zo nu en dan vang je wat op en wat ik hoor stemt mij tot tevredenheid. Dat de grondleggers van de S.O.D. een stevig fundament hebben gelegd moet duidelijk zijn, maar gelukkig is dat fundament in de jaren uitgegroeid tot een stevig en functioneel huis. Wijma: Natuurlijk konden wij wel iets willen. We stonden ervoor, maar nog belangrijker is dat er mensen zijn, die zich willen inspannen om de vereniging sterk te houden. Door naar de toekomst te kijken, maar ook om bereid te zijn de handen uit de mouwen te steken. De S.O.D. is een actieve vereniging, die in mijn visie op de bres staat voor haar leden. Bij officiële gebeurtenissen komt ook altijd zijn echte voornaam Haijo naar voren. De benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau werd hem toegekend, vanwege zijn vele werk voor de maatschappij. Een bescheiden en betrokken man, die grote verdiensten heeft en geen onderscheid maakt. Een terechte toekenning. Als vereniging willen wij ons graag bij de felicitaties aansluiten. Wij zijn trots op onze oud-voorzitter! De familie Mozes van Jachthaven t Eibertsnêst DE WESTEREEN - Hans en Jittie Mozes van jachthaven t Eibertsnêst en camperpark Kuikhorne, hebben bewust gekozen om zich aan te sluiten bij de Ondernemersvereniging Dantumadeel. We werken eigenlijk op een eilandje. Door onze drukke werkzaamheden komen we regelmatig tot de conclusie, dat we te weinig binding hebben met de regionale ondernemers. We kunnen elkaar wellicht ondersteunen en samen de regio sterker maken, verklaart Hans Mozes. Jittie Mozes: Ik was laatst met onze dochter bij een bijeenkomst van de Westereender Keaplju, waar we merkten, dat wij ons te weinig bewust zijn van wat er leef t in onze gemeente. Dit was voor ons aanleiding om lid te worden van de S.O.D. We willen de ondernemers in onze gemeente leren kennen, weten wat er leeft. Wellicht kunnen we elkaar helpen. Samen sta je niet alleen sterker, maar heb je de regio ook meer te bieden. Wij houden daarbij van laagdrempeligheid. Er met zijn allen wat moois van maken, dat is ook onze bedrijfscultuur. De topmaanden voor zowel de jachthaven als het camperpark zijn weer aangebroken. Dit betekent, dat er in het hoogseizoen minimaal twee mensen op het terrein aanwezig zijn als aanspreekpunt. Ook de kinderen helpen volop mee in het bedrijf. Zelf op vakantie gaan zit er in de zomer niet in voor de familie Mozes. Wij hebben als gezin één gezamenlijk uitje. Daar krijgen wij het caravangevoel van, er even lekker uit zijn. Alles vergeten. Dat uitje is SC Heerenveen. SC Heerenveen is onze caravan. Als we er even doorheen zitten is Heerenveen onze uitlaatklep. Beter medicijn is er niet, vertellen Hans en Jittie eensgezind. In de loop der jaren heeft het bedrijf een uitstekende reputatie opgebouwd. Door bedrijven wordt regelmatig gebruik gemaakt van de mogelijkheid, om één of meer van de vijf beschikbare sloepen te huren. Daarin is plaats voor 8-10 mensen, die er een mooie dagtocht mee kunnen maken in de wateren van de Friese wouden. Varen met collega s, vrienden of familie bijvoorbeeld naar Dokkum, met zijn prachtige gevels, oude bolwerken en historische binnenstad. Of ontdek het prachtige natuurgebied van Nationaal Park de Alde Feanen bij Earnewâld. Ook biedt t Eibertsnest speciale arrangementen. De keuze is enorm bij dit veelzijdige bedrijf. Onderhoud aan de boot is een kolfje naar onze hand. Alle gangbare materialen en hulp zijn aanwezig. Met onze hydraulische botenwagen halen we probleemloos boten tot 15 ton aan wal, zodat u onderhoud kunt (laten) uitvoeren, zowel boven als onder de waterlijn. Voor het onderhoud kunt u bij ons doe-het-zelfloodsen huren. Komt u tijdens het onderhoud kleine mankementen tegen? Wij hebben gangbare materialen en lakken voor u op voorraad, zodat u snel weer verder kunt met uw werkzaamheden. Als u hulp nodig heef t bij onderhoud of reparatie kijken we graag, hoe we u daarbij behulpzaam kunnen zijn. Wij doen onderhoud aan diverse typen en merken boten, waaronder de Proficiat-jachten. Ook voor winterstalling van uw boot bent u bij jachthaven t Eibertsnêst aan het juiste adres. U kunt uw boot buiten stallen of in één van de overdekte, vorstvrije loodsen, legt Hans Mozes uit. Bij onze jachthaven hebben we 25 camperplaatsen. U kunt kiezen uit plaatsen aan het water, bij de haven of op het grasveld, met uitzicht over de haven. Dit is ook ideaal voor familie of vrienden, die gezellig een paar dagen langskomen. Zij hebben hun eigen plekje. Ook bieden wij nog een appartement voor twee personen. In 2011 zijn we als tweede geëindigd bij de NKC-verkiezing Camperplaats van het jaar en in 2013 als derde, aldus Jittie Mozes. En dit jaar zijn we zelfs op de eerste plaats geëindigd: de als best beoordeelde camperplaats 2015 van heel Nederland!!! Dat de jachthaven zeven dagen per week open is, is ook voor de regionale bevolking een pluspunt. Stel bijvoorbeeld dat u op een zondagmiddag lekker zit te barbecueën en de gasfles is plotseling leeg. Ja, u raadt het al! Bij t Eibertsnêst kunt u daarvoor dan ook terecht. Jachthaven t Eibertsnêst, Hans & Jittie Mozes, Kukhernsterwei 31, 9271 HD De Westereen, Telefoon (0511)

5 Specialist in duurzame energie elektro verwarming zonnepanelen sanitair airco NEN-keuringen Conradi-Veenlandstraat BN Damwoude Tel. (0511) Tel. (0511) Samen stappen ondernemen Wij staan naast de ondernemer, waar dit ons ook brengt. Graag praten wij met onze klanten over hun ambities en ideëen en geven we passend advies. Samen zetten we stappen vooruit. Maak ook een vrijblijvende afspraak voor een adviesgesprek. De notaris voor ondernemend Friesland! Ga voor meer informatie naar Comfort voor uw bedrijf! Uw betrouwbare partner voor airconditioning & warmtepompsystemen 24H STORINGS DIENST Wieger en Lia van der Weg van Primera Damwâld DAMWÂLD - Wie kent de reklame radio- en tv slogan even naar Primera niet? Een van die Primera s is die van Wieger en Lia van der Weg in het winkelcentrum van Damwâld. Een winkel waar alles overzichtelijke staat opgesteld en waar veel aandacht wordt besteed aan het persoonlijk contact, om klanten optimaal van dienst te kunnen zijn. Wieger en Lia van der Weg hebben zich bewust aangesloten bij de Stichting Ondernemers Dantumadeel vanwege het aktieve programma. Veel van onze leden kennen inmiddels de Primera in het winkelhart van Damwâld. Wieger van der Weg is al bijna twintig jaar het vertrouwde gezicht achter de balie. Sinds ruim een jaar draagt zijn echtgenote Lia ook een belangrijk steentje bij. Ik ben hier min of meer bij toeval ingerold, had helemaal niet de ambitie om een toonbankwinkel te runnen, vertelt Wieger. Ik had zowel het bakkers- als slagersdiploma en ook de kokspapieren. Niet helemaal toevallig, omdat mijn vader jarenlang de Kruisweg bestierde. In mijn jeugd had ik geen toekomstplannen, ik leefde voor het plezier. Uiteindelijk begon mijn broer de Primerawinkel, die toen nog een ruimte besloeg van 42 vierkante meter. Na een half jaar vond hij het niets. Op zijn vraag of het iets voor mij was, antwoordde ik ontkennend. Dat ik het toch maar heb gedaan was, omdat ik vond dat ik het maar moest proberen, een kans geven. Nu zit ik hier bijna twintig jaar en is de winkel uitgegroeid tot 120 vierkante meter. Het contact met de mensen, daar doe ik het voor. Ik merk echter wel, dat de mensen anders worden, minder vriendelijk. Wij beginnen altijd met een groet. Daar hecht ik waarde aan. Klanten laten voelen dat ze welkom zijn, dat je aandacht voor hen hebt. Wat dat betref t is mijn werk ook mijn hobby. Ik vind het vaak jammer dat ik niet voldoende tijd heb voor een praatje. Betrokkenheid en vriendelijk zijn zorgt er ook voor, dat mensen je de aankoop gunnen. De artikelen die wij verkopen, zijn vrij algemeen. Je kunt Primera ook een gemakszaak noemen, waar alles in huis is. Van tijdschriften, boeken en ansichtkaarten tot rookartikelen en toegangskaarten voor concerten, maar er is ook een afdeling met kantoorartikelen. Een aantal middenstanders in de regio koopt op rekening bij mij. Wat voor middenstanders ook aantrekkelijk is, zijn de vele cadeaubonnen die wij verkopen. Als er bijvoorbeeld een jubileum is, of er een kerstwaardering moet komen, weten veel middenstanders dat wij een ruime keuze hebben, vervolgt Wieger van der Weg, die een ontspannen indruk maakt. Ik vind het belangrijk dat Primerawinkels veel vrijheid hebben, waardoor we ook op de lokale markt kunnen inspelen met regionale boeken, of voorverkoop voor kaarten van evenementen. Dat werkt voor mij heerlijk. Dat ik lid ben geworden van de Ondernemersvereniging is geen toeval. Ik was aangesloten bij de Ondernemersvereniging hier in Damwâld, die ik op zijn zachtst gezegd passief vond. Van mijn zwager Sipco Bosgraaf, hoorde ik de verhalen over de boeiende avonden van de S.O.D., waar diverse sprekers inleidingen houden. Dat sprak mij enorm aan. Toen de Ondernemersvereniging Damwoude ter ziele ging, werd het tijd om de overstap te maken naar de S.O.D. Ik vind het ook een geweldig idee, dat de nieuwe leden via het Contactblad de mogelijkheid krijgen, om zich voor te stellen. Als het punt hobby s en vrije tijd ter sprake komt, volgt er even een kleine stilte. Voetbal net als Sipco? Lachend volgt het nuchtere antwoord: Nee, absoluut niet, verre van dat. Lia voetbalt overigens wel, zij is keepster. Ik zou het zo niet weten, mijn werk is mijn hobby en daarnaast volg ik het gebeuren in de regio en maak ik mij sterk voor het winkelcentrum. Plotseling verschijnt de zoveelste grijns. Ik ben graag met oude auto s bezig. Dát is een hobby van mij en verder genieten van het leven. Een klant van ons zegt altijd: Het leven is een feest, maar je moet wel zelf de slingers ophangen. Dat vind ik een mooi besluit. Kelvinlaan 5b 9207 JB Drachten Tel Primera Van der Weg, Wieger & Lia van der Weg, Conradi Veenlandstraat 34, (Winkelcentrum) 9104 BN Damwâld Telefoon (0511) Koelvisie richt zich op installateurs, particulieren, bedrijven en energie & milieu 9

6 Buitenrit met De Mennoruiters BURGUM - Donderdag 21 mei Ruim zestig leden van de S.O.D. laten zich rijden in een aanspanning door de prachtige natuur rond de dorpen Burgum en Noardburgum. Een rit van drie kwartier langs begaan- en bijna onbegaanbare wegen en vooral paden. Ideale omstandigheden en de deelnemers genoten volop. De altijd geroemde twee-eenheid tussen ruiter en paard van dichtbij te ervaren. Menners die het rustig aan moesten doen, omdat hun vaste chroom (bijrijder) was vervangen door onze leden. 10 De menners, die met het gemêleerde gezelschap op avontuur gingen, waren allemaal lid van PSV De Mennoruiters uit Burgum. Een vereniging voor jong en oud, voor zowel recreatieruiters/-menners als wedstrijdruiters/-menners, maar vooral voor gezamenlijke sportiviteit en gezelligheid. PSV De Mennoruiters is opgericht in december 1977 en bestaat op dit moment uit ongeveer 100 leden. De rijvereniging is lid van de KNHS en valt onder de regio Friesland. PSV De Mennoruiters maakt, gezamenlijk met manegehouder Joke Faber, gebruik van manege De Mennoruif in Burgum. Het klappen van de zweep. Het werd niet of amper gehoord, maar toch kwam de zweep regelmatig tevoorschijn om takken van bomen te ontwijken. Even een waarschuwing vanaf de bok en de weg kon vervolgd worden zonder lastige striemen. De menners op de bok hadden goed contact met de mensen op de wagen en waren bereid honderduit te vertellen over hun passie, maar ook over het schitterend landelijk gebied. Soms konden de deelnemers zitten, een andere keer moesten ze staan. Dat de menners hun paarden bijna tot in de perfectie wisten te leiden, duidde op een flinke ervaring. Het ene paard was echter veel pittiger dan het andere, waardoor de menner vaak een einde moest maken aan het galopperen. De route was geweldig, een prachtig stuk natuur, waar volop van werd genoten. Ook als de wagen wat meer schudde, omdat er slechte stukken tussen zaten. Het maakte het geheel alleen maar aantrekkelijker. Terwijl de manege opdoemde wachtte nog een verrassing. De menners gingen de hindernisbaan op, wat niet alleen prachtige beelden opleverde, maar ook een intense ervaring en veel lof voor paard en menner. De snelle, korte bochten, het draaiwerk en niet te vergeten het water. Water dat geen rekening hield met de mensen achter op de wagen. Degenen die de hindernisbaan in gingen hebben een onvergetelijke ervaring opgedaan en de kleding is inmiddels gedroogd. De woorden van de voorzitter werden benadrukt door de modder die soms op de kleding zat. Ook zonder de waterbak was het echt genieten. Een prachtige seizoensafsluiting van een mooi SOD jaar. Oege Jan Leegstra: Passie voor De Sûkerei DAMWÂLD - In het kantoor van notaris Oege Jan Leegstra in Damwâld, blijkt de passie voor De Sûkerei onder andere door de aanwezigheid van talloze cichoreiblikken. De voorzitter van het cultuurhistorische centrum De Sûkerei aan de Trekwei 8a in Damwâld, is min of meer bij toeval betrokken geraakt bij de chicoreiteelt, die in vroegere jaren enorm belangrijk was voor de arme gemeente Dantumadeel. Zijn achtergrond (studie geschiedenis) komt hem nu niet alleen goed van pas, maar verraadt ook zijn belangstelling voor het verleden. Ik was achttien toen ik met mijn studie geschiedenis begon. Geschiedenis boeide mij reeds als kind. Tijdens mijn studie kwam ik echter tot de conclusie, dat ik eigenlijk met een opleiding voor de WW bezig was. Er was toen immers vrijwel geen werk in te vinden en ik heb daarom de studie rechten er maar naast gedaan. Ik heb deze twee studies tegelijk en met goed gevolg afgerond. Hierna kon ik toevallig gaan werken op een notariskantoor in Leeuwarden, waarnaast ik in de avonduren nog de opleiding voor het notariaat heb gevolgd. Geschiedenis verdween op de achtergrond. Natuurlijk was de belangstelling er nog steeds, maar ik was er niet actief mee bezig. Het bleef een beetje bij het lezen van geschiedenistijdschrif ten, aldus Oege Jan Leegstra, terwijl hij een blikje uit een hoek haalt. Het blikje, dat veel gebruikerssporen vertoont waardoor de tekst moeilijk is te lezen, blijkt van grote emotionele waarde. Zijn vader heef t het zeldzame blikje namelijk ontdekt bij een handelaar in antieke zaken. Op 1 januari 2005 nam Leegstra het notariskantoor over van Mr. Huizinga. Huizinga was voorzitter van de toenmalige Stichting Dorpsherstel Dantumadeel. Ik stapte in zijn voetsporen, min of meer gedwongen, maar met veel enthousiasme. Ook kon ik mijn kennis van geschiedenis weer gebruiken. De materie boeide mij, maar er kwamen ook problemen op ons af, zoals met de wâldhúskes die we aangeboden hadden gekregen en die in originele stijl herbouwd moesten worden. Toen ook de mogelijkheid zich voordeed om de oude cichoreidrogerij van De Falom van de ondergang te redden, volgde een drukke periode. Gelukkig kregen we heel veel medewerking, ook financieel, zodat we het terrein aan de Trekwei konden verkrijgen en inrichten. Een hele klus, want alles moest in de originele staat herbouwd en ingericht worden. De onderdelen van de woningen zaten in een container en het cichoreipand moest vrijwel volledig worden hersteld. Momenteel zijn we volop bezig met de restauratie en plaatsing van een molen. Voor Leegstra werd het een passie, waarin hij zich uitstekend kon uitleven. Een prachtige afleiding naast de drukke werkzaamheden van het kantoor. Ik wil echter nadrukkelijk stellen dat De Sûkerei niet het werk is van één man. Toevallig ben ik er als voorzitter ingerold, maar er is een groep van mensen die hiermee bezig is en die er net zo van geniet als ikzelf. In het bestuur is iedereen belangrijk, zoals bijvoorbeeld de penningmeester Klaas Poelstra. Hij verricht misschien minder zichtbaar werk, maar zonder zijn inzet was de realisatie van het hele project niet mogelijk geweest. Nog belangrijker zijn echter de vele vrijwilligers, die elke dag het museum draaiende houden! Cichorei? Ja, wat is dat eigenlijk? Het is een plant waarvan de wortel vroeger werd gebruikt als surrogaat voor koffie. Dan spreek ik over ongeveer honderd jaar geleden. De gemeente Dantumadeel was jarenlang koploper, wat betref t de teelt van de cichoreiplant. De plant heeft overigens een prachtige bloem en komt hier ook van nature in het wild voor. Het werken op het land en in en rondom de drogerijen was zwaar, maar het bracht wel een paar centen op. Beter iets dan niets. Persoonlijk vind ik het ontzettend belangrijk, dat dit stukje regionale geschiedenis bewaard blijft en onder de aandacht wordt gebracht. Cichorei was overigens niet alleen in deze regio te vinden. Landen als België, Duitsland en Frankrijk kenden ook de teelt van deze planten, soms zelfs tegenwoordig nog. Dat we daarnaast nog het wonen en leven uit die tijd in beeld kunnen brengen, door middel van de wâldhúskes is een bijzondere aanvulling. Oege Jan Leegstra, betrokken bij De Sûkerei, maar vooral ook bij het verleden in deze regio. De talloze regionale boeken in zijn kamer vormen de stille getuigen van zijn liefde voor de geschiedenis, die weer volop tot leven is gekomen. 11

7 Kort zakelijk nieuws K. Venema Assurantiën / RegioBank De Westereen verhuisd DE WESTEREEN - 8 juni verhuist het kantoor van K. Venema Assurantiën / RegioBank van de Tsjerkestrjitte naar de Skoallestrjitte. Zaterdag 20 juni vindt er een feestelijke opening plaats en natuurlijk Open huis. Een andere stek, maar verder staan we, waar we altijd voor hebben gestaan. Kwaliteit, laagdrempeligheid en honderd procent inzet voor onze klanten, zowel voor particulieren als bedrijven. We maken waar wat we beloven, aldus eigenaar Gerk Sikma. De sterke punten moeten blijven staan. De vertrouwde service en het persoonlijke contact. Als je de klanten persoonlijk kent, kun je nog beter op hun wensen inspelen. Wij besteden tijd en aandacht aan onze klanten, omdat we graag met mensen werken, maar ook om tot een optimaal resultaat te komen. Ons nieuwe onderkomen voldoet aan de hoogste eisen, zodat we ook privacy gevoelige zaken in alle rust kunnen bespreken. eender en kent de omgeving op zijn duimpje. Afgelopen jaar zag ik in mijn omgeving veel woningen te koop staan bij collega s die ver van buiten onze regio opereren. Dit moet en kan anders aldus Andries Kamminga. Bijna 80% van de woningen die wij verkopen, worden gekocht door mensen die in de regio wonen of er bekend zijn. Als regionaal makelaar weet je precies wat er speelt en wat de behoef tes zijn. Regiomakelaardij werkt met drie makelaars. Alle drie de makelaars hebben hun eigen gebied die ze kennen als hun broekzak. Die kennis heef t voor zowel de koper of verkoper van een huis, veel toegevoegde waarde, aldus Bert de Boer. Je ziet een veranderende wereld in de woningmarkt. Het verkopen is niet meer zoals vroeger. Je zet de woning te koop en de koper komt wel. Het wordt steeds meer maatwerk om de juiste koper voor het juiste object te vinden, waarbij er vaak een groter beroep op de makelaar wordt gedaan. Terecht zou ik zeggen. Een woning kopen of verkopen is een grote beslissing in een leven, waarbij deskundig advies van grote toegevoegde waarde is. Wij staan voor kwaliteit, we nemen de tijd om tot een optimaal resultaat te komen. Hulpmiddelenstore.com in Veenwouden VEENWOUDEN - Elektronicatekoop.nl heeft de blik op de toekomst gericht, vandaar dat Freek van Dijk zijn activiteiten heeft uitgebreid met de webwinkel hulpmiddelenstore.com. De heer van Dijk is al sinds 1980 actief in de elektronicabranche. In 2010 verkocht hij zijn winkel in Leeuwarden en ging volledig over met de verkoop op het internet, onder de naam Elektronicatekoop.nl. COLUMN COLUMN Het levenstestament 2 Wie een levenstestament maakt, doet dat om zijn materiële en immateriële zaken te regelen voor het geval hij daartoe zelf niet meer in staat is. Helaas leidde een levenstestament de afgelopen jaren regelmatig tot problemen. Cliënten die dachten dat zij hun wensen bij de notaris goed op papier hadden gezet, vingen soms bot bij hun bank. De notarissen hebben daarom in samenwerking met de banken een nieuw model opgesteld. Het is bij toepassing van dit model niet mogelijk om in het levenstestament meerdere gevolmachtigden gezamenlijk bevoegd te verklaren. Voor een bank valt namelijk niet te controleren of alle bankhandelingen wel daadwerkelijk gezamenlijk worden uitgevoerd. Met het toevoegen van een bevoegdheid om ondervolmacht te verlenen, is dat Hoe zijn we eigenlijk getrouwd? probleem min of meer opgelost. Het is evenmin mogelijk een gevolmachtigde bevoegdheidsbeperking te geven, zoals: de gevolmachtigde mag geen schenkingen doen in mijn naam of hij mag zichzelf niet begunstigen. Voor een bank is het onmogelijk te controleren of een overboeking een schenking betref t of niet. In het levenstestament staat duidelijk wanneer een volmacht ingaat en of deze doorloopt nadat de volmachtgever wilsonbekwaam is geworden. Het levenstestament is verdeeld in een financieel en een medisch deel. Hiermee kan worden voorkomen dat de medische wensen van een cliënt bij de bank terechtkomen en andersom diens financiële wensen bij de medische sector. Notaris Leegstra En dan bedoelen we niet hoe het feest was, maar hoe u het financieel heef t geregeld. Als u niet bij de notaris bent geweest om huwelijkse voorwaarden op te stellen, dan is er sprake van een huwelijksgemeenschap. Alle bezittingen en schulden zijn dan van u samen en bij echtscheiding heef t ieder recht op de helft van het totale vermogen. Het ontbreken van huwelijkse voorwaarden kan er toe leiden dat bij een zakelijk faillissement uw gezamenlijke privévermogen, zoals de eigen woning in de faillissementsboedel valt. Dat geldt in principe niet voor de directeur grootaandeelhouder die de onderneming vanuit een BV uitoefent tenzij die DGA wordt aangesproken op zijn aansprakelijkheid als bestuurder. Heef t u wel huwelijkse voorwaarden opgesteld, dan staat daar niet zelden een zogenaamd periodiek verrekenbeding in. Dat betekent dat het jaarlijks inkomen dat niet opgaat aan de kosten van de huishouding voor de helf t aan beide echtgenoten toekomt. In de praktijk komt echter van die jaarlijkse verrekening meestal niets terecht. Ondernemers hebben vaker huwelijkse voorwaarden opgesteld dan niet-ondernemers met als bedoeling het privévermogen te beschermen bij faillissement en echtscheiding. Maar het hebben van huwelijkse voorwaarden is dan niet voldoende; de echtgenoten moeten ook uitvoeren wat zij daarin hebben afgesproken. Wordt bijvoorbeeld de jaarlijkse verrekening achterwege gelaten, dan moet er bij een echtscheiding alsnog 50/50 worden verdeeld. En bij een eventueel faillissement kan de niet ondernemende partner niet zeggen dat hij of zij nog recht had op verrekening over de achterliggende huwelijksjaren. De partner staat dan gewoon in de rij bij de concurrerende schuldeisers. Moraal van het verhaal: kijk eens wat er staat in uw huwelijkse voorwaarden. Passen de voorwaarden wel bij de rechtsvorm van uw onderneming? En staat er een verrekenbeding in, voer dat dan ook jaarlijks uit! Theun Plantinga AA RB, DVEN Accountants Adviesgroep Na een leegstand van ruim vijf jaar wordt de voormalige Friesland Bank het domein van K. Venema Assurantiën en daardoor ook het pand waar de RegioBank een prachtige lokatie vindt. Wat het bedrijfspand betref t is het een enorme stap vooruit. Een ruimer en moderner pand met bovendien veel parkeergelegenheid. In de huidige maatschappij worden steeds meer en andere faciliteiten geëist, vooral ook voor wat betref t de RegioBank en die vinden we op de Skoallestrjitte, aldus Sikma. De balie en de kantoren voldoen aan alle eisen. K. Venema Assurantiën / RegioBank, Skoallestrjitte 30, 9271 BV De Westereen Tel. (0511) , Regiomakelaardij breidt verder uit DE WESTEREEN - Al meer dan 20 jaar is de Regiomakelaardij actief in het noordoosten van Friesland. Sinds april heeft de Regiomakelaardij een bekend gezicht in De Westereen en omstreken. Andries Kamminga is namelijk een geboren en getogen Wester- Tijdens de presentatie voor de Stichting Ondernemers Dantumadeel werd er nog volop gewerkt aan de realisatie van de nieuwe webshop Hulpmiddelenstore.com. Inmiddels is ook deze website in de lucht. In deze webshop zal alles op het gebied van hulpmiddelen worden verkocht. Van commodestoelen tot oprijplaten, alles is er verkrijgbaar. Elektronicatekoop.nl en Hulpmiddelenstore.com zijn gevestigd aan de Hellingstrjitte 3 in Feanwâlden op industrieterrein De Zwette. Ze zijn telefonisch bereikbaar op (0511) voor Elektronicatekoop.nl en (0511) voor Hulpmiddelenstore.com van 8:30 uur tot 16:30 uur. COLUMN Bloeiende woningmarkt Voorjaar. Ook in hypotheekland. Veel mensen kopen of verkopen op dit moment hun woning. Het herstel van de woningmarkt lijkt zich voort te zetten. In het voorjaar kun je snel met je hoofd in de wolken lopen waardoor de realiteit er iets anders uit ziet. Een lage rente brengt ook risico s met zich mee. Wanneer je een hypotheek neemt met een rentevaste periode van 10 jaar of langer kun je meer lenen. Dit komt doordat de lasten die je maximaal mag betalen berekend worden op basis van de werkelijke rente die je betaald. Bij een rentevaste periode onder de 10 jaar wordt dit getoetst op 5%. Deze regels vastgesteld door de gezamenlijke banken; de GHF norm. In ons advies vinden wij het altijd belangrijk dat je de risico s kent. Grootste risico bij een lage rente is dat de rente na het aflopen van de rentevaste termijn veel hoger ligt. Bij een rente van 2,3% en een woning van , - betaal je op jaarbasis 4.600, - aan rente. Bij een rente van 5% zijn de lasten , -. Wel heb je bij een hogere rente ook een hogere renteaf trek waardoor het verschil kleiner word. Door het inlossen op je hypotheek maak je dit risico kleiner. Bij een annuïteiten of lineaire lening is dit het geval. Belangrijk is het om na te denken over hoe je leven eruit ziet na afloop van de rentevaste periode. Heb je kinderen? Gaan zij naar het voortgezet onderwijs dan weet je dat je dan vaak meer kosten hebt. Is het inkomen nu gebaseerd op 2 inkomens? Willen jullie in de toekomst beiden ook blijven werken? Als de lasten 100, - of 200, - in de maand stijgen wat voor invloed heeft dit op jullie gezinsleven. Kortom stel jezelf veel vragen om een goed beeld te krijgen van je financiën in de toekomst. Een vaste uitspraak van ons kantoor is bekijk of je na aankoop nog geld overhoud om zo nu en dan chinees te kunnen ophalen. Dit geef t namelijk plezier in je leven. Bij het aankopen van je huis lijkt de nieuwe woning het aller belangrijkste. Wanneer je de woning eenmaal hebt gekocht blijven alleen de maandelijkse lasten over. De mooie woning is dan al snel weer gewoon geworden. Rentmeester Financieel: Douwe de Groot 12 13

8 De elf aan Jasper Agema 1. Is er een leven naast uw werk? Als eigen ondernemer eist het werk een groot deel van de beschikbare uren per week op. Daarnaast ben ik raadslid voor het CDA in Tytsjerksteradiel, voorzitter van de Stichting Noord Oost Friesland en jeugdleider bij voetbalclub BBC te Burgum. En ons gezin, met drie opgroeiende jongens. WMR Grond- Weg- en Waterbouw Milieutechniek Slooptechniek NEN-EN-ISO 9001 en VCA** gecertificeerd 2. Wat betekent uw werk voor u? Als ondernemer vind ik het prachtig om iedere dag met de bedrijven bezig te zijn. Je creëert je eigen inspiratie voor jezelf en je medewerkers. De laatste jaren heb ik, en velen met mij, moeten leren zeilen als het stormt. Dat je het roer vast hebt weten te houden en de ondernemingen op koers houdt, geeft veel voldoening en vertrouwen. 3. Waar heef t u een hekel aan? Onrechtvaardigheid in de meest brede zin van het woord. En de klaagzangen over de economische crisis. Het is een verandering van tijdperk. Kop ervoor en creëer nieuwe initiatieven, ga op zoek naar nieuwe productmarkt combinaties in binnenland en/of buitenland. 4. Waar kunt u van genieten? Onze welverdiende vakanties in met name Frankrijk en Denemarken. Rust, ruimte en natuur. 5. Welk boek heef t u het laatst gelezen? Geen, ik lees nooit een boek. Ik vind hier niet mijn ontspanning in zoals velen overigens wel doen. 6. Voor welk programma gaat de TV aan en wanneer uit? Uit voor Hart van Nederland, dramazoekers. De TV gaat aan voor een goed politiek debat én zeker voor Scandinavische series zoals The Killing, The Bridge, Wallander etc. 7. Wat is uw levens motto? Mei inoar - foar inoar. En stenen die je niet kunt tillen, mooi laten liggen. 8. Wat betekent de Stichting Ondernemers Vereniging Dantumadeel voor u? Ik ben in de gelukkige omstandigheid geweest dat ik ruim negen jaar voorzitter van de SOD heb mogen zijn. Door te kiezen voor de politiek in Tytsjerksteradiel, bleek een combinatie onmogelijk. Waar ik als voorzitter altijd met name voor heb gestaan is het verbinden. Verbindingen leggen tussen ondernemers onderling, immers veelal zijn de succes- en faalfactoren gelijk. Daarnaast verbindingen leggen tussen de ondernemers met onder meer de politiek, gemeente, ondernemerscollectieven etc. Het is een zeer fijne club mensen die een enorme kracht hebben ontwikkeld in een vitale regio. De onderlinge betrokkenheid is in toenemende mate groot. Dit moeten we koesteren en naar mijn mening ook behouden voor de regio Wat is uw grootste wens? In goede gezondheid onze kinderen op zien groeien. In de tweede plaats onze bedrijven dusdanig expanderen nationaal en internationaal, zodat zij hierin een rol mogen en kunnen vervullen. 10. Wie zou u graag in onze volgende editie willen zien en welke vraag wilt u hem/haar graag stellen?. Op deze vraag noemde Piet Fontein uw naam en de vraag was: Hoe bevalt het Jasper Agema in de gemeenteraad? Op voorhand dank aan Piet Fontein voor het aangereikte podium uiteraard. Doordat wij als ondernemers iedere dag snel schakelen en multifunctioneel denken, is het een dankbare taak om een rol binnen de gemeenteraad te mogen vervullen. Ik kan mijn toegevoegde waarde voor de Mienskip inzetten, dit geeft veel voldoening. 11. Wie zou u graag in onze volgende editie willen zien en welke vraag wilt u hem/haar graag stellen? Ik zou graag de ruimte willen geven aan Matthijs Bakker van Fysio Bakker. De vraag aan hem is, welke waarde kun jij als Fysiotherapeut aan ons als ondernemers toevoegen. Van Aylvaweg KS Rinsumageest Postbus ZG Damwoude tel fax internet wmr2_e_01maa07.indd :26:31 Achterwei 28, Damwâld Telefoon (0511) Watertorenweg WP Veenwouden Tel.: Fax: Website: advertenties brochures catalogi CD-bedrukking folders & fl yers huisstijlen Molenstraat 14 Postbus ZR Veenwouden Telefoon: Fax: logo-ontwerp kaartjes kranten magazines nieuwsbrieven prints tot A0

9 Uw business gaat verder, ons commitment ook Financiële oplossing solide als uw plan Uw onderneming ziet kansen die anderen niet zien. Wilt u een financiële oplossing voor uw groeiplannen? Neem contact op met één van onze adviseurs. Rabobank Noordoost Friesland, telefoonnummer (0511) Samen sterker DE WESTEREEN DE RODEN SURHUISTERVEEN DRACHTEN UITKOMST BEPAALT U ZELF HOE ZIET UW FINANCIËLE TOEKOMST ERUIT? WAT HEBT U ALS ONDERNEMER AL GEREGELD, WAT NIET? KOMT U NIET VOOR VERRASSINGEN TE STAAN ALS HET UW EIGEN PENSIOEN BETREFT? EN WAT GEBEURT ER MET UW BEDRIJF ALS U KOMT TE OVERLIJDEN? OF ALS U ARBEIDSONGESCHIKT RAAKT? Hier vind ik kwalitatieve nuchterheid Gaby Broekhuijsen, directeur van Parc Estate Recreatie Makelaars over Strandappartementen Vlieduijn Wij doen er alles aan om de beste oplossing te vinden Bouwgroep Dijkstra Draisma DVEN ACCOUNTANTS ADVIESGROEP A. v/d Meulenstrjitte BL De Westereen Bouwgroep Dijkstra Draisma is een van de grootste bouwbedrijven van Noord-Nederland. Vanuit Bolsward en Dokkum werken onze betrokken medewerkers aan de realisatie van de meest uiteenlopende bouwprojecten. De opgeleverde gebouwen bewijzen dat wij ons vak verstaan en de tevreden opdrachtgevers en eindgebruikers bevestigen dat. Begrip in de bouw; Dijkstra Draisma heeft het, is het en toont het. BGDD.NL BOLSWARD De Marne 120, 8701 MC Bolsward T (0515) DOKKUM Bocksmeulen 23, 9101 RA Dokkum T (0519) BOUWG-adv100x165.indd :19 Realisatie: Dogravo Drukwerkverzorging -