Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel"

Transcriptie

1 Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Over het Horizon College Het Horizon College is een modern, goed toegerust, Regionaal Opleidingen Centrum(roc). Dat wil zeggen dat er veel verschillende beroepsopleidingen worden aangeboden voor allerlei soorten beroepen en branches. Deze opleidingen kennen 4 niveaus, ingedeeld in niveau 1 t/m niveau 4. Vaak worden de opleidingen zowel in voltijd als in deeltijd aangeboden. Ook bieden we veel werkend leren opleidingen aan, waarbij je meestal vier dagen per week werkend leert en één dag in de week naar school gaat. Naast beroepsopleidingen voor jongeren bieden we onderwijs aan voor volwassenen. Ook bedrijven kunnen bij ons terecht voor opleidingen en cursussen. We proberen de hele regio zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarom heten we Regionaal Opleidingen Centrum. Al het onderwijs wordt uitgevoerd op vier locaties in Alkmaar, Hoorn, Heerhugowaard en Purmerend. Deze plaatsen en hun omgeving vormen de regio waar het Horizon College zich op richt. Het Horizon College vindt het ook belangrijk dat je de mogelijkheid hebt om een buitenlandervaring op te doen, zoals een stage in het buitenland. We werken daarom samen met scholen voor beroepsonderwijs in onder andere Finland, Denemarken, Engeland en Spanje. Je ziet, bij het Horizon College zijn je mogelijkheden en je horizon niet beperkt! Missie van het Horizon College Het Horizon College wil kennis, kunde en leervaardigheid overdragen door het aanbieden van advies- en onderwijsactiviteiten aan inwoners, ondernemers en werknemers bij organisaties in het gebied in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal om de door hen gewenste en kenbaar gemaakte persoonlijke en professionele ontwikkeling mogelijk te maken en op die manier een bijdrage leveren aan hun duurzame positie op de arbeidsmarkt teneinde de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio te bevorderen. Onderwijsvisie Om een diploma te behalen moet je dingen kennen, dingen kunnen, de juiste houding hebben ontwikkeld en dit allemaal goed kunnen inzetten in de beroepspraktijk. Het Horizon College heeft een onderwijsvisie ontwikkeld waarin wordt aangegeven hoe jij het beste kennis verwerft; vaardigheden onder de knie krijgt; je houding ontwikkelt; bovengenoemde zaken in de praktijk leert toepassen. Onze mening over goed onderwijs is gebaseerd op kennis over hoe mensen het beste leren. Daarbij houden we rekening met de verschillen tussen deelnemers. Enkele feiten over leren die voor vrijwel iedereen gelden, zijn: Je leert veel door met anderen samen te werken. Leren gaat het beste als je kunt voortborduren op dingen die je al weet. Je leert heel veel van stagelopen of werken in de echte beroepspraktijk. Je leert het beste als er een afwisseling van werkvormen is (bijvoorbeeld: lessen, werkgroepen, projecten, stage). Je leert beter als meteen duidelijk is waarom je iets moet leren. Daarom nemen we de beroepspraktijk zoveel mogelijk als uitgangspunt voor het leren. Je leert veel door iets aan anderen uit te leggen. Leren van echte praktijkopdrachten is heel motiverend. Pagina 1 van 45

2 Goede begeleiding helpt om het leren vol te houden en problemen tijdig op te lossen. Studieloopbaanbegeleiding is nodig om een goed beroepsbeeld te vormen. Ook kun je jouw beroepskeuze hierdoor verder ontwikkelen of toetsen. Regelmatig voortgangsbeoordelingen krijgen helpt jou bij het leren. Je leert beter in een moderne leeromgeving die uitnodigt tot activiteit. Je leert beter door geleerde kennis meteen toe te passen (leren door doen). Slogan van het Horizon College Samen werk maken van je opleiding is de slogan van het Horizon College. In een goede samenwerking tussen en met deelnemers en medewerkers zorgen we ervoor dat je op het Horizon College altijd samenwerkt en samen werkt aan de opleiding voor je toekomst. Huisvesting en faciliteiten Wij vinden het heel belangrijk dat onze deelnemers kunnen studeren in moderne gebouwen met goede voorzieningen. In de afgelopen jaren hebben we nieuwe onderwijsgebouwen neergezet in Alkmaar, Heerhugowaard en Hoorn. Deze gebouwen hebben de volgende voordelen voor jou: ze zijn allemaal direct aan een spoorwegstation gelegen en dus prima bereikbaar per openbaar vervoer; ze zijn professioneel ingericht en ademen de sfeer uit van de beroepen waarvoor deelnemers worden opgeleid; op iedere locatie zijn veel faciliteiten en moderne leermiddelen aanwezig waar je gebruik van kunt maken; de veiligheid en zichtbaarheid is in de gebouwen goed geregeld doordat we veel glas hebben gebruikt. In Purmerend wordt in 2016 gestart met de bouw van een nieuwe locatie. Handleiding Onderwijs De Handleiding Onderwijs bestaat uit een algemeen deel met praktische informatie over de gang van zaken bij het Horizon College ( Alles van A t/m Z ) en een opleidingsspecifiek deel. In het opleidingsspecifieke deel staat onder meer: wat je gaat leren; hoe je gaat leren; hoe jouw opleiding in elkaar zit; wat je moet doen om het diploma te behalen; wat wij zullen doen om je daarbij te helpen. De Handleiding Onderwijs hoort bij de Onderwijsovereenkomst. In de Handleiding Onderwijs staan de rechten die jij en de school tegenover elkaar hebben en de verplichtingen die jij en de school wederzijds zijn aangegaan door gezamenlijk de Onderwijsovereenkomst te tekenen. Je kunt deze zien als afspraken in het belang van jouw opleiding. Daarom zal de school je, als het nodig is, aan deze afspraken herinneren. Andersom is dit ook zo. Je hebt recht op het onderwijs, de begeleiding, de voorzieningen en de examinering, zoals deze in de Handleiding Onderwijs zijn beschreven. Gaat er iets mis? Is de situatie anders dan beschreven? Trek dan vooral aan de bel, bijvoorbeeld bij je mentor. De school zal dan zijn uiterste best doen om het probleem op te lossen. Je mentor vertelt je meer over de Handleiding Onderwijs. Bij hem of haar kun je ook met vragen hierover terecht. Pagina 2 van 45

3 ROC Horizon College Alles van A t/m Z Aanwezigheid... 5 Bereikbaarheid... 5 Betalen... 5 Brommers... 6 Calamiteit... 6 Code computergebruik... 7 College van Bestuur... 8 Cursusgeld... 8 Decaan Deelnemersadministratie Deelnemers Informatie & Advies Deelnemersraad Deelnemersstatuut Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) EHBO Examen Excursies Fietsen Foto Gedragscode Geweld Gezichtssluier Handleiding Onderwijs Horizonpas Huisregels IRIS Jaarindeling JOB Kinderbijslag Klachtenregeling Klachtenregeling Sociale Veiligheid Kluisje Kopiëren Kosten Leermiddelen Leermiddelenlijst Lesgeld Lesrooster Lestijden Lesuitval Lift Lisette Werter Groep Locatie Medezeggenschap Mentor Mobiele telefoon Pagina 3 van 45

4 Pagina 4 van 45 Non-Discriminatiecode Onderwijsbenodigdheden Onderwijsovereenkomst Onderwijsservicebureau (OSB) Ongeval Ongewenste intimiteiten Open Leercentrum (OLC) Parkeren Passend Onderwijs Persoonsgebonden nummer Pesten Praktijkovereenkomst (POK) Printen Privacy Problemen bij studie of school Restaurant ROC Roken Schade Schoolmaatschappelijk werk Schorsing Seksuele intimidatie Sociale veiligheid Software Storing Studiefinanciering Tegemoetkoming studiekosten Toegang Toegankelijkheid Topsport Tussentijds wijzigen of stoppen met je opleiding Uitschrijven Vakanties Veiligheid Verhuizen Verlies Verlof Vertrouwensinspecteur Vertrouwenspersoon Verwijdering uit de les Verzekeringen Verzuim Voorlichter Vrijwillige bijdrage Wangedrag WEB Website Winkel Ziek melden Bijlage 1: Maatregelen bij wangedrag... 44

5 Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Aanwezigheid Onder Lestijden vind je de tijden waarbinnen de lessen bij het Horizon College plaatsvinden. Tussen de start van de eerste les op maandag en het eind van de laatste les op vrijdag moet je dus in principe voor school beschikbaar zijn, behalve in de schoolvakanties. Aan het begin van het schooljaar ontvangt elke deelnemer een belkaart. Wanneer je niet op school of stage aanwezig kunt zijn, dien je dit voor uur s ochtends te melden bij het Onderwijsservicebureau (OSB) van jouw sector (via het nummer dat op de belkaart staat) en indien aan de orde ook bij je stagebedrijf. De reden van je absentie wordt in het registratiesysteem Participatie gezet. Als je aanwezig moet zijn, maar wegblijft zonder geldige reden en zonder dit te melden, ziet de school dit als ongeoorloofd verzuim. De school neemt dan direct contact met jou of met je ouders/verzorgers op. Om je aanwezigheid te melden, gebruik je de Horizonpas. Allereerst scan je deze pas bij de toegangspoortjes bij de ingang. Hierdoor registreer je dat je in het gebouw aanwezig bent. Bij aanvang van de les controleert de docent of je aanwezig bent. Je bent dan pas officieel aanwezig bij de juiste onderwijsactiviteit. Zie ook Horizonpas, Lestijden, Verlof, Verzuim en Ziek melden. Bereikbaarheid Zorg ervoor dat de school altijd over een correct telefoonnummer en adres van jezelf en van je ouders/verzorgers beschikt. In geval van nood kunnen we direct contact met jou en/of met hen opnemen. Wijzigingen dien je schriftelijk door te geven aan de Deelnemersadministratie. Je kunt het wijzigingsformulier bij de Deelnemersadministratie ophalen en ingevuld weer afgeven. Betalen Cursusgeld Cursusgeld (bij BBL en Deeltijd-BOL, deeltijd-vavo en NT2) betaal je per Accept of per bank aan het Horizon College. Zie ook Cursusgeld. Betaalmethode Accept Als je moet betalen voor het cursusgeld, dan betaal je vanaf dit schooljaar met Accept . Ook als je moet betalen voor een activiteit, bijvoorbeeld een excursie of een examen, dan betaal je tegenwoordig met Accept . Accept is een digitale factuur die je per ontvangt en welke je via IDEAL kunt betalen. Zie voor meer informatie op Kopiëren/printen/scannen Voor alle print- en kopieeropdrachten moet je betalen. Scannen is gratis. Om de print-/kopieer-/scanapparaten te kunnen gebruiken, heb je een printsaldo nodig. Dit saldo kun je opwaarderen met je pinpas en je Horizonpas bij een opwaardeerapparaat (PinPoint). Deze apparaten vind je in de centrale hal van het gebouw. Je kunt ook opwaarderen in de winkel van Lisette Werter Groep (minimumbedrag 5,-). Het maximale printsaldo is 20,-. Pagina 5 van 45

6 Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Je gebruikt je Horizonpas om je prints of kopieën bij het print-/kopieer-/ scanapparaat af te rekenen en uit te printen. Als je de Horizonpas kwijtraakt, blijft je printsaldo bewaard. Met een nieuwe pas kun je er gewoon weer gebruik van maken. Als je stopt met je opleiding, kun je het resterend saldo terugvragen. Daarvoor kun je een formulier bij de winkel of bij het Passenbureau halen. Leermiddelen De leermiddelen op de leermiddelenlijst betaal je bij de winkel van Lisette Werter Groep (of bij een andere winkel als je ze ergens anders koopt). Zie Leermiddelenlijst. Lesgeld Lesgeld (bij BOL en voltijd-vavo) betaal je per bank aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Zie Lesgeld en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Restaurant Alkmaar: contant en PIN. Heerhugowaard: contant en PIN. Hoorn: contant en PIN. Purmerend, Van IJsendijkstraat: contant. Winkel In de winkels van Lisette Werter Groep kun je pinnen en contant betalen. Zie ook Winkel. Brommers Zet je fiets of bromfiets altijd in de stalling en doe hem op slot. Voor brommers en scooters hebben sommige locaties aparte stallingen. De school is niet aansprakelijk voor vernieling of diefstal, ook niet bij de beveiligde stallingen. Het is verboden om fietsen, brommers of scooters op de stoep en/of tegen het hek aan de voorkant van de gebouwen te zetten. Ook is het verboden je fiets, bromfiets of scooter bij de buren te stallen. Calamiteit Een calamiteit is een situatie die gevaarlijk kan zijn, bijvoorbeeld een brand. Als er een calamiteit is, word je gewaarschuwd door een alarmsignaal. Handel dan als volgt: Ga zo snel mogelijk via de dichtstbijzijnde nooduitgang naar de verzamelplaats. Gebruik geen lift. Blijf op de verzamelplaats totdat je toestemming krijgt om weer naar binnen te gaan. Volg de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners altijd op. Bedrijfshulpverleners zijn medewerkers die je begeleiden bij een calamiteit. Je herkent ze aan een felgeel of oranje hes met de letters BHV. Pagina 6 van 45

7 Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Zie je dat er ergens brand is of een andere gevaarlijke situatie zich voordoet en heb je nog geen alarmsignaal gehoord, waarschuw dan een conciërge of de receptie. In alle ruimtes hangt een kaart met Richtlijnen bij Brand en Ongeval. Bij de blusapparatuur in de gangen hangt een plattegrond met de ontruimingsroute bij calamiteiten. Is de situatie naar jouw mening zó gevaarlijk dat er echt sprake is van een noodsituatie, dan kun je zelf het alarmsignaal starten. Daarvoor hangen in alle gebouwen melders (rode kastjes met een knop). Of bel toestel 100 (via een vaste telefoon). Code computergebruik Het Horizon College houdt zich aan de Code Computergebruik. Deze geldt ook voor jou. In de praktijk betekent dit dat als je regels van de code niet nakomt, je account kan worden geblokkeerd. Ook kunnen er andere maatregelen worden genomen. Je kunt op verzoek de code inzien bij de balie van het Open Leercentrum (OLC). Hieronder vind je een samenvatting van de code, speciaal gericht op deelnemers. Hoofdregels De hoofdregels van de code zijn als volgt: Gebruik de computer, het computernetwerk alleen voor onderwijsdoeleinden binnen het Horizon College. Ieder gebruik in strijd met het doel van deze code is verboden. Gebruiksregels Je inlognaam en wachtwoord zijn persoonsgebonden en mag je niet aan anderen doorgeven. De inhoud en het onderhoud van je home directory valt volledig onder je eigen verantwoordelijkheid. Een systeem waarop je bent ingelogd moet je weer afsluiten bij het einde van het gebruik. Een systeem waarop je bent ingelogd mag je nooit onbewaakt achterlaten. Volg de aanwijzingen van de docent en/of OLC-medewerker altijd op. Als je een storing of andere onregelmatigheid aan de computer of het netwerk, of een inbreuk op de beveiliging constateert, meld je dit meteen aan de OLCmedewerker of docent. Je mag deze niet zelf verhelpen. Je mag geen externe apparatuur op het computernetwerk aansluiten. Verboden De volgende activiteiten zijn verboden: Software en applicaties laden die niet voldoen aan de geldende rechten en/of waar geen licenties voor zijn betaald. Gedownloade software en applicaties moeten voor gebruik op virussen zijn gescand. Niet-zakelijke nieuwsgroepen of chatboxen bezoeken. Een account aanmaken onder de naam van (ROC) Horizon College op sociale netwerken. Internet gebruiken om spelletjes te spelen of te downloaden, te winkelen, te gokken of deel te nemen aan kansspelen. Websites bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten en/of dit materiaal bekijken of downloaden. Opzettelijk informatie waartoe je via internet toegang hebt verkregen zonder toestemming veranderen of vernietigen. Op of via internet in strijd handelen met wet- en regelgeving, de goede naam van het Horizon College of enig ander doel van deze gedragscode. Pagina 7 van 45

8 Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Virussen maken en/of bewust verspreiden. Het computernetwerk gebruiken om toegang te krijgen tot gegevens die niet voor de gebruiker bestemd zijn ( hacken ) of voor ander strafbaar gedrag. Controle In principe wordt jouw privacy ook bij het gebruik van het computernetwerk gerespecteerd. Er kunnen echter goede redenen zijn om je computergebruik te controleren. OLC-medewerkers mogen je computergebruik controleren als zij vermoeden dat je de regels overtreedt. Ook docenten mogen dit als zij hier in het kader van begeleiding en/of individuele beoordeling een duidelijke reden voor hebben. Alleen om zwaarwegende redenen kan de inhoud van je worden gecontroleerd. Dit kan alleen na opdracht van de (sector)directeur. Maatregelen Als je de regels overtreedt, zal een docent of OLC-medewerker je hierop aanspreken en kan je account worden geblokkeerd. De inhoud van het gesprek wordt schriftelijk bevestigd. In het gesprek wordt aandacht besteed aan: de aanleiding, waarneming of constatering; de afspraken en/of maatregelen, bijvoorbeeld over vergoeding van de schade en het opheffen van de blokkering van het account. Na een eerste waarschuwing volgen bij een volgende overtreding disciplinaire maatregelen, waarvan de zwaarste verwijdering is. Valt een overtreding binnen het Sociale Veiligheidsbeleid van het Horizon College, dat betrekking heeft op seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld, dan zal de school een officiële klacht indienen bij de daartoe ingestelde Klachtencommissie. Als er sprake is van verdenking van een ander strafbaar feit is het College van Bestuur verplicht aangifte te doen bij de politie. Zie ook Bijlage 1 Maatregelen bij wangedrag. College van Bestuur Het College van Bestuur is gevestigd aan de Kruseman van Eltenweg 4 in Alkmaar. Postadres: Horizon College College van Bestuur Postbus 30, 1800 AA Alkmaar Telefoon (072) Cursusgeld Je moet wettelijk cursusgeld betalen als je een BBL-opleiding, deeltijd-bol-opleiding, of NT2-opleiding volgt en op 1 augustus jaar of ouder bent. Je moet ook wettelijk cursusgeld betalen als je een deeltijd-vavo-opleiding volgt (voor vavo is geen leeftijdsbepaling van toepassing). De overheid stelt de hoogte van het cursusgeld jaarlijks opnieuw vast. Voor het schooljaar is dit: 232,00 voor niveau 1 of 2 Pagina 8 van 45

9 Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel ,00 voor niveau 3 of 4 313,00 voor Nederlands als tweede taal I niveau B1 563,00 voor Nederlands als tweede taal II niveau B2/C1. Ook vavo-deelnemers die een opleiding volgen van minder dan 29 lesuren en via de rijksoverheid bekostigd worden, moeten wettelijk cursusgeld betalen: 0,74 per 45 minuten onderwijs. Hiervoor ontvang je een factuur van het Horizon College. Bij de factuur ontvang je het financieel reglement. Lees deze zorgvuldig door! De factuur klopt niet Als je vindt dat de factuur niet klopt, kun je binnen 14 dagen na de factuurdatum een brief sturen naar de Debiteurenadministratie: Horizon College Debiteurenadministratie Afdeling Wettelijk Cursusgeld Postbus AA Alkmaar Vermeld altijd je naam, geboortedatum, deelnemernummer en het factuurnummer. Betalen moet! Je bent zelf verantwoordelijk voor de betaling. Als je niet betaalt, kan de school een incassobureau inschakelen. Derdenmachtiging Bij BBL of deeltijd-bol wordt het cursusgeld door sommige werkgevers vergoed. Als je werkgever je cursusgeld wil betalen, moet er een derdenmachtiging ingevuld worden. Deze moet zowel door de werkgever als door jezelf getekend worden. Na ontvangst van de derdenmachtiging wordt de factuur op naam van de werkgever gezet. Een derdenmachting kun je aanvragen bij de Debiteurenadministratie. Als de derdenmachtiging niet ondertekend door de school wordt ontvangen, blijf je zelf verantwoordelijk voor de betaling. Cursusgeld terugkrijgen Als je tussentijds met de opleiding stopt, kun je het cursusgeld geheel of gedeeltelijk alleen terugkrijgen als jij: je vóór 1 oktober 2014 laat uitschrijven; vóór 1 mei 2015 je diploma haalt en de school verlaat (niet van toepassing bij vavo- en NT2-opleiding); van een BBL-opleiding of deeltijd-bol-opleiding overstapt naar een BOL-opleiding (je gaat dan wel lesgeld betalen); van een deeltijd-vavo-opleiding overstapt naar een voltijd-vavo-opleiding (je gaat dan wel lesgeld betalen). Als je overstapt naar een opleiding met een ander cursusgeldtarief, dan kan het verschil worden verrekend. Pagina 9 van 45

10 Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Teruggave gaat niet automatisch. Je moet het altijd zelf aanvragen bij de Debiteurenadministratie. Vragen? Ga naar de Debiteurenadministratie (in Alkmaar). Decaan De sectoren Economie, Gezondheidszorg, Welzijn & Educatie en Handel & Dienstverlening hebben een of meer decanen of voorlichters. Bij een decaan of voorlichter kun je terecht als je: meer wilt weten over de opleidingen binnen je sector en je kansen op werk erna; meer wilt weten over vervolgopleidingen, de kosten ervan en de mogelijkheden erna; je wilt laten uitschrijven; je wilt laten overschrijven naar een andere opleiding; doorverwezen wilt worden naar de afdeling Educatie of naar Deelnemers Informatie & Advies (DIA). Bij de sectoren Techniek en Purmerend ga je hiervoor naar je mentor. Sector Economie Alkmaar De heer H. (Heino) Heins (072) Mevrouw E. (Els) van Beek (072) Hoorn De heer H. (Hans) Beenker (0229) Sector Handel & Dienstverlening Heerhugowaard De heer B. (Bob) Weldring (Handel & Transport) (072) De heer B. (Boudewijn) van Ouwerkerk (Detailhandel) (072) Mevrouw C. (Corinne) Ruijter (Brood & Banket) (072) Mevrouw M. (Marianne) Stoop (Facilitaire Dienstverlening) (072) Pagina 10 van 45

11 Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel De heer R. (Ronald) Rijkers (Horeca) (072) De heer E. (Edwin) Steinz (Horeca) (072) De heer R. (Rob) Vreeker (Niveau 1) (072) Mevrouw D. (Daisy) Linsen (Haarmode) (072) Hoorn De heer P. (Petra) Rijk (Detailhandel) (0229) Sector Gezondheidszorg Alkmaar De heer P.S. (Peter) de Greeuw (Helpende, Verzorgende, Verplegende, Apothekers- Dokters- en Tandartsassistenten) (072) Hoorn Mevrouw F.M. (Francis) Laan(Helpende, Verzorgende, Verplegende) (0229) Sector Welzijn & Educatie Alkmaar De heer T. (Theo) Witkamp (Welzijn) Maandag t/m donderdag Hoorn Mevrouw A.M. (Anja) Sintenie (Welzijn) (0229) Deelnemersadministratie Bij de balie van de Deelnemersadministratie (DA): lever je het aanmeldingsformulier in en overige documenten die voor de aanmelding nodig zijn; geef je een adreswijziging door (dit moet schriftelijk); kun je een bewijs van inschrijving krijgen. Pagina 11 van 45

12 Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Voor wijziging van opleiding, tussentijdse uitschrijving en zaken die over certificaten of diploma s gaan, ga je eerst naar je mentor. Deze regelt de benodigde formulieren en zorgt voor verdere afhandeling en/of verstrekt informatie over wat jij verder moet doen om de zaken goed te regelen. Je vindt de balie van de Deelnemersadministratie in Alkmaar, Heerhugowaard en Hoorn, naast de balie van de receptie. In Heerhugowaard is ook de Deelnemersadministratie van Purmerend. In Purmerend kun je ook bij het Onderwijs Service Bureau op de Van IJsendijkstraat terecht. Deelnemers Informatie & Advies Bij Deelnemers Informatie & Advies (DIA) kun je terecht voor: Informatie over opleidingen en cursussen, bij het Horizon College of elders. Informatie over vervolgopleidingen. Informatie over geldzaken, zoals kinderbijslag, studiefinanciering, tegemoetkoming studiekosten, lesgeld en cursusgeld en voor hulp bij het invullen van formulieren. Informatie over de mogelijkheden om studeren en topsport te combineren. Advies over beroepskeuze, ook als je al aan een opleiding bij het Horizon College bent begonnen en ontdekt dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt. Ga wel eerst naar je mentor. Hulp bij problemen met de studie. Ondersteuning van zwangere deelnemers en tienermoeders. Hulp bij problemen met anderen, thuis of op school. Bij de DIA werken schoolmaatschappelijk werkers die je hierbij kunnen helpen. Zie Schoolmaatschappelijk Werk Ondersteuning bij een beperking of langdurige ziekte. Hulp bij het aanvragen van Wajong en andere uitkeringen. Ondersteuning bij het zoeken naar passend werk met hulp van UWV. Ondersteuning bij het aanvragen van een dyslexieverklaring. Je vindt de afdeling DIA op deze locaties: Alkmaar, Kruseman van Eltenweg 4, (072) Heerhugowaard, Umbriëllaan 2, (072) Hoorn, Maelsonstraat 24, (0229) Purmerend, Van IJsendijkstraat 148 A-B, (0299) Openingstijden: ma t/m vr uur. Algemeen adres: Deelnemersraad Zie Medezeggenschap. Deelnemersstatuut Hierin zijn algemene bepalingen over de rechten en plichten van deelnemers beschreven. Het deelnemersstatuut hoort bij de Onderwijsovereenkomst. Zie Onderwijsovereenkomst Pagina 12 van 45

13 Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een aantal onderwijswetten en -regelingen uit. De DUO zorgt onder meer voor: verstrekking van studiefinanciering/prestatiebeurs; verstrekking van studenten OV-chipkaart; verstrekking van tegemoetkoming studiekosten; inning van lesgeld; inning van studieschuld; beheer van het Basisregister Onderwijsnummer; verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties, onder andere verzuimregistratie. Op grond van de Leerplichtwet wordt verzuim van deelnemers bij de DUO gemeld (voor voorwaarden zie Verzuim). De leerplicht- of RMC ambtenaar van de gemeente waarin je woont, neemt contact met jou en je ouders/verzorgers op. Informatie: Geopend: ma t/m vr uur Zie ook Studiefinanciering. EHBO Elke locatie van het Horizon College heeft EHBO-hulpmiddelen. Een pleister nodig of andere E(erste) H(ulp) B(ij) O(ngelukken)? Ga of bel naar de receptie of een conciërge! Bij spoedeisende hulp bel je toestel 100 (via een vaste telefoon). Bij een ongeval help je de gewonde persoon naar de receptie. Als je de gewonde persoon niet kunt of durft te verplaatsen, blijf je altijd bij hem of haar en laat je iemand anders de receptie of conciërge waarschuwen. Vraag of diegene wel daarna terugkomt om te vertellen wat er moet gebeuren. Volg altijd de instructies op van de EHBO er of de bedrijfshulpverlener. Examen Om een diploma te kunnen halen moet je deelnemen aan het examen. Het examen bestaat uit meerdere examenonderdelen. Op alle locaties is een Onderwijs Service Bureau (OSB). Hier kun je terecht met al je vragen over toetsen en examens. De algemene examenreglementen van het mbo en vavo vind je op de website onder Downloads. Voor jouw opleiding kunnen in aanvulling daarop nog speciale regels gelden. Die vind je in het opleidingspecifieke deel van de Handleiding Onderwijs van je opleiding. Zie ook Handleiding Onderwijs Pagina 13 van 45

14 Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Excursies Bij een aantal opleidingen worden excursies georganiseerd. Als deze deel uitmaken van het lesprogramma is deelname verplicht en zijn er geen kosten aan verbonden. Daarnaast kunnen er ook facultatieve excursies worden georganiseerd die niet tot het lesprogramma behoren. Voor deze excursies betaal je apart. De kosten worden in dit geval niet uit het lesgeld of het cursusgeld betaald. Fietsen Zet je fiets of bromfiets altijd in de stalling en doe hem op slot. Voor brommers en scooters hebben sommige locaties aparte stallingen. De school is niet aansprakelijk voor vernieling of diefstal, ook niet bij de beveiligde stallingen. Het is verboden om fietsen, brommers of scooters op de stoep en/of tegen het hek aan de voorkant van de gebouwen te zetten. Ook is het verboden je fiets, bromfiets of scooter bij de buren te stallen. Foto Zie Privacy. Gedragscode Het Horizon College wil een school zijn waar deelnemers, docenten en medewerkers zich veilig kunnen voelen. Daarom hebben wij de Horizon Gedragscode. Daar moet iedereen zich aan houden. Het uitgangspunt van de gedragscode is: iedereen is verantwoordelijk voor wat hij of zij zelf doet of niet doet en kan hier altijd door de school op worden aangesproken. De Horizon Gedragscode Op school toon je respect voor anderen: Je discrimineert niet. Je scheldt niemand uit. Je pest niet. Je valt niemand seksueel lastig. Je zit niet aan andermans spullen. Je bedreigt niemand. Je vecht niet. Je hebt geen (namaak)wapen bij je. Je doet geen andere dingen die de grenzen van een ander overschrijden. Je hebt geen alcohol of (soft)drugs bij je. Je gebruikt geen alcohol of (soft)drugs op school. Je ben niet onder invloed van alcohol of (soft)drugs. Wat als Een ander jou hindert? Vraag hem of haar te stoppen. Hij of zij toch doorgaat? Vraag een medewerker (bijvoorbeeld conciërge, docent) om hulp. Je ziet dat een ander wordt lastiggevallen? Vraag ook dan een medewerker om hulp. Pagina 14 van 45

15 Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Helpt dit niet? Dien een klacht in. Zie Klachtenregeling. Ga naar een vertrouwenspersoon. Zie Vertrouwenspersoon. Meld ongewenst gedrag altijd met het IRIS-formulier. Zie IRIS. Maatregelen bij wangedrag Deze gedragscode is onderdeel van de Onderwijsovereenkomst. Een deelnemer die zich gedraagt in strijd met de gedragscode, is schuldig aan wangedrag. De school kan hiertegen officieel maatregelen nemen. Bij strafbaar handelen, zoals diefstal, vernieling, bedreiging en mishandeling, doet de school altijd aangifte bij de politie. Alle incidenten worden door de school geregistreerd. Zie Wangedrag. Geweld Zie Gedragscode, Vertrouwenspersoon en IRIS. Gezichtssluier Het is verboden op school een boerka, niqaab of andere gezichtsbedekkende kleding te dragen. Handleiding Onderwijs De Handleiding Onderwijs bestaat uit twee delen. Het algemeen deel bevat praktische informatie over de gang van zaken bij het Horizon College. Elke opleiding heeft een opleidingsspecifiek deel, waarin de onderwijs- en examenregeling is opgenomen. In het opleidingsspecifieke deel staat onder meer: wat je gaat leren; hoe je gaat leren; hoe jouw opleiding in elkaar zit; wat je moet doen om het diploma te behalen; wat wij zullen doen om je daarbij te helpen. De Handleiding Onderwijs hoort bij de Onderwijsovereenkomst. In de Handleiding Onderwijs staan de rechten die jij en de school tegenover elkaar hebben en de verplichtingen die jij en de school wederzijds zijn aangegaan door gezamenlijk de Onderwijsovereenkomst te tekenen. Je kunt deze zien als afspraken in het belang van jouw opleiding. Daarom zal de school je, als het nodig is, aan deze afspraken herinneren. Andersom is dit ook zo. Je hebt recht op het onderwijs, de begeleiding, de voorzieningen en de examinering, zoals deze in de Handleiding Onderwijs zijn beschreven. Gaat er iets mis? Is de situatie anders dan beschreven? Trek dan vooral aan de bel, bijvoorbeeld bij je mentor. De school zal dan zijn uiterste best doen om het probleem op te lossen. Je mentor vertelt je meer over de Handleiding Onderwijs. Bij hem of haar kun je ook met vragen hierover terecht. Zie ook Onderwijsovereenkomst en Mentor. Pagina 15 van 45

16 Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Horizonpas Je hebt een Horizonpas nodig als je een opleiding volgt. Met de Horizonpas: krijg je toegang tot de gebouwen van het Horizon College (je houdt hem vlak bij de lezer in de toegangspoortjes); kun je binnen de gebouwen laten zien wie je bent als hier door een docent, conciërge of beveiligingsmedewerker naar gevraagd wordt; kun je je legitimeren bij examens; registreer je je bij het OLC; kun je jouw kluisje openen (in Purmerend met een sleutel); kun je prints en kopieën maken met een print-/kopieer-/scanapparaat; kunnen wij registreren of je in een onderwijsruimte op een bepaalde tijd aanwezig bent. Hoe krijg je een Horizonpas? Je kunt de pas krijgen bij het Passenbureau (in Alkmaar en Heerhugowaard naast de receptie en in Hoorn tegenover de receptie). Nieuwe deelnemers: de pas wordt gemaakt nadat je bent ingeschreven. Het kan enkele dagen duren voordat je de pas kunt ophalen. Hier krijg je bericht van. Intussen kun je een tijdelijke pas aanvragen. Als je al bij het Horizon College ingeschreven staat: meestal kun je de pas al ophalen op dezelfde dag dat je hem aanvraagt. De pas blijft eigendom van het Horizon College. Hoe krijg je een tijdelijke Horizonpas? Als je nog op je Horizonpas wacht, maar wel het gebouw in moet kunnen, kun je een tijdelijke pas ophalen bij het Passenbureau. Het Onderwijs Service Bureau van jouw sector heeft aan het Passenbureau een lijst aangeleverd van deelnemers die tijdelijk doorgelaten mogen worden en tot welke datum. Het Passenbureau zorgt ervoor dat deze pas voor je klaar ligt. Je Horizonpas doet het niet Het kan zijn dat het toegangspoortje een enkele keer niet op je pas reageert. Meld je dan bij het Passenbureau of ga naar een beveiligingsmedewerker of conciërge deze zijn altijd in de buurt en kunnen je helpen. Het kan ook zijn dat je pas zelf defect is. Dan kun je hem bij het Passenbureau ruilen voor een nieuwe. Als de pas door je eigen schuld defect is, moet je de kosten van de nieuwe pas zelf betalen: 5,- administratiekosten en 5,- voor het pasje. Je bent je Horizonpas vergeten Je kunt een tijdelijke pas krijgen voor een dag. Aan het einde van de dag zijn je Horizonpas en de tijdelijke pas geblokkeerd. Je betaalt daarvoor 5,- administratiekosten op het moment dat je de tijdelijke pas weer terugbrengt, vervolgens word je Horizonpas weer gedeblokkeerd. Je bent je Horizonpas kwijt Je kunt bij het Passenbureau een nieuwe pas aanvragen. Hiervoor betaal je 5,- administratiekosten en 5,- voor het pasje. Als je eenmaal een vervangend pasje hebt aangevraagd, kan het oude pasje niet meer worden gebruikt. Pagina 16 van 45

17 Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Je Horizonpas wordt misbruikt Bij misbruik van de Horizonpas wordt deze ingenomen en/of ongeldig gemaakt. Degene op wiens naam de pas stond kan een vervangende pas aanvragen. Dit is ter beoordeling van de locatiemanager. Je hebt je Horizonpas niet meer nodig Lever de pas in bij het Passenbureau. De pas wordt overigens automatisch ongeldig als je bij het Horizon College wordt uitgeschreven. Vragen Met (andere) vragen over de Horizonpas kun je terecht bij het Passenbureau (naast/tegenover de receptie). Je foto Op de Horizonpas staat ook je foto. Deze foto wordt gemaakt door het Passenbureau. Zie ook Privacy Huisregels Net als overal zijn er ook bij het Horizon College regels voor hoe we ons gedragen en hoe we met elkaar omgaan. We willen de gebouwen en het terrein graag netjes houden. Wij willen dat onze buren geen last van ons hebben. En we willen graag dat deelnemers én medewerkers zich prettig en veilig voelen als ze op school zijn. Daar horen afspraken en regels bij die we met elkaar moeten naleven. Houd je daarom in en om de gebouwen aan de volgende regels: Volg altijd de aanwijzingen van de toezichthouders op. Je moet altijd een Horizonpas bij je hebben. Eten of drinken in de lesruimtes is verboden. Ruim je eigen vuil op en gebruik hiervoor de afvalbakken. Laat je jas, pet, helm of regenpak buiten de lesruimte. Huur voor je persoonlijke spullen een kluisje. In de lesruimtes mag je geen mobiele telefoon gebruiken. Die moet dus uitstaan. Gebruik van je mobiele telefoon, laptop, notebook of tablet is alleen toegestaan als je daarvoor toestemming hebt van de docent. Klaar in een lesruimte? Gooi afval weg, berg materiaal op, zet stoelen goed. Gebruik een oortelefoon als je naar muziek luistert. Kaarten om geld is verboden. Binnen roken is verboden. Buiten staan? Laat de ingang vrij. Zet je fiets of brommer op de daarvoor aangewezen plaats. Heb respect voor de buren. Dus doe geen dingen waar mensen die naast de school wonen/werken last van hebben! Geen afval in de tuin, geen herrie voor hun deur, enzovoorts. Je mag in en bij de gebouwen geen alcohol of (soft)drugs in bezit hebben, gebruiken en/of onder invloed hiervan zijn. Gedragscode Pesten, discrimineren en anderen lastig vallen, seksueel of op andere wijze, zijn vormen van ongewenst gedrag. Gedrag dat we niet willen en zoveel mogelijk bestrijden. Daarom hebben we de Horizon Gedragscode die voor iedere deelnemer en medewerker geldt. Zie Gedragscode. Pagina 17 van 45

18 Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Zie ook IRIS, Non-Discriminatiecode en Vertrouwenspersoon. IRIS IRIS (een afkorting van Incidenten Rond en In School ) is een programma dat het Horizon College gebruikt om incidenten op het gebied van de (sociale) veiligheid, zoals diefstal, geweld en bedreiging, vast te leggen. Door deze incidenten te registreren kan de school beter maatregelen nemen om de veiligheid op school te waarborgen. Daarom vragen wij je om zo n incident te melden als je er mee te maken krijgt. Dit kan via (onder Veiligheid of Downloads) of via het IRIS-formulier in Zie ook Gedragscode en Huisregels. Jaarindeling Jaarindeling schooljaar Periode 1: maandag 18 augustus 2014 t/m vrijdag 31 oktober 2014 Periode 2: maandag 3 november 2014 t/m vrijdag 23 januari 2015 Periode 3: maandag 26 januari 2015 t/m vrijdag 10 april 2015 Periode 4: maandag 13 april 2015 t/m vrijdag 3 juli 2015 Voor de jaarindeling van de volgende jaren: zie Zie ook Vakanties. JOB De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is een landelijke organisatie voor en van mbo ers. De JOB komt op voor de rechten van alle mbo'ers in Nederland, door advies en informatie te geven over alles wat met het mbo-onderwijs te maken heeft. Onder meer door het organiseren van themadagen, medezeggenschapscursussen en kwaliteitsonderzoek en via een servicecentrum. Zie ook Medezeggenschap. Kinderbijslag Informatie kun je krijgen bij Deelnemers Informatie & Advies. Voor een schoolverklaring moet je bij de Deelnemersadministratie zijn. Klachtenregeling Het Horizon College streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Toch kan er aanleiding voor een klacht zijn. Om die goed te kunnen behandelen bestaat er een klachtenregeling. Klachten moet je niet voor je houden. Wij horen graag wat er in het Horizon College nog verbeterd kan worden. Ook heeft het indienen van een klacht nooit gevolgen voor de manier waarop je in je studie wordt begeleid of beoordeeld. Pagina 18 van 45

19 Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Bespreek de klacht altijd eerst met de betrokken docent, mentor, conciërge of andere medewerker. Probeer er samen uit te komen. Lukt dat niet, dien dan je klacht officieel in. Op welke wijze? 1. Vul een klachtenformulier in. Deze vind je in elk gebouw bij de klachtenbus, bij de receptie en op de website. Via de website kun je de klacht ook digitaal indienen. 2. Binnen 5 werkdagen hoor je wie de klacht behandelt en hoe lang het gaat duren. 3. Daarna hoor je binnen 20 werkdagen wat wij aan de klacht gaan doen. 4. Ben je het niet eens met de afhandeling, dan kun je de klacht aan een onafhankelijke commissie voorleggen. 5. Let op: wij kunnen alleen op een klacht reageren als de gevraagde gegevens duidelijk en volledig ingevuld zijn. Ga met klachten over discriminatie, seksuele intimidatie, pesten of agressie naar de vertrouwenspersoon. Zie Vertrouwenspersoon en Klachtenregeling Sociale Veiligheid. Klachtenregeling Sociale Veiligheid Als je klachten hebt in verband met de sociale veiligheid (zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie) en je komt er met de vertrouwenspersoon niet uit, dan kun je een klacht indienen bij de Klachtencommissie Sociale Veiligheid. Hierin zitten deskundige mensen van buiten de school. De commissie onderzoekt je klacht zorgvuldig, doet een uitspraak en adviseert de schooldirectie over eventuele maatregelen. De vertrouwenspersoon kan je helpen bij het indienen van een klacht. De complete tekst van de Klachtenregeling Sociale Veiligheid vind je op (onder Downloads). Daar kun je ook lezen hoe je een klacht indient. Zie ook Non-Discriminatiecode en Vertrouwenspersoon. Kluisje Het Horizon College is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers zoals jassen, helmen, tassen, boeken, mobiele telefoons, enzovoorts. Om je spullen veilig te bewaren kun je een kluisje huren bij de winkel van Lisette Werter Groep. Zie ook Winkel. De school mag kluisjes (laten) openen als er een vermoeden is dat er verboden artikelen zoals wapens, drugs of gestolen goederen in worden bewaard. Aan het eind van het cursusjaar moeten alle kluisjes weer leeg zijn. Je kunt een kluisje huren via de winkel van Lisette Werter Groep. In Purmerend is Lisette Werter groep alleen aanwezig rond de zomervakantie. Een kluisje huren kost 10,- per jaar en 1,- administratiekosten. Bij de winkel kun je aanvullende informatie krijgen. Je kunt het kluisje openen met je Horizonpas. Ben je je pas kwijt, laat deze dan blokkeren bij het Passenbureau zodat niemand anders in je kluisje kan. Meld je bij problemen met je kluisje bij het Passenbureau. Pagina 19 van 45

20 Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Kopiëren De kopieermachines/printers/scanners in de school kun je tegen betaling gebruiken. Zie Betalen. Kosten Als je een opleiding volgt bij het Horizon College, dan kun je elk schooljaar te maken hebben met een aantal kosten: Wettelijk lesgeld of cursusgeld. Zie Lesgeld en Cursusgeld. Onderwijsbenodigdheden. Zie Onderwijsbenodigdheden Leermiddelen. Zie Leermiddelenlijst. Vrijwillige bijdrage. Zie Vrijwillige bijdrage. Leermiddelen De leermiddelen die op de leermiddelenlijst staan bestel je via de bestelomgeving van het Horizon College in Als je een bestelling plaatst, betaal je direct via ideal. Je kunt de bestelde leermiddelen in één van de winkels van de Lisette Werter Groep in de gebouwen van het Horizon College ophalen of thuis laten bezorgen. Indien betaling via ideal niet mogelijk is, neem dan contact op met de Lisette Werter Groep. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van de opleiding die je gaat volgen. In de opleidingsbrochure is hiervan een indicatie gegeven. Om je lessen te kunnen volgen moet je al je licenties en boeken in je bezit hebben! Je mag je leermiddelen natuurlijk ook bij een andere boekhandel bestellen. In sommige gevallen kan een tegemoetkoming in de studiekosten worden aangevraagd. Dit kun je doen bij de DUO. Voor meer informatie zie de website van DUO (www.duo.nl). Ook bieden enkele gemeentes in bepaalde gevallen ondersteuning met betrekking tot studiekosten. Deze informatie kun je opvragen bij de gemeente waar je woont. Voor meer informatie zie Leermiddelenlijst. Leermiddelenlijst Het Horizon College heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Lisette Werter Groep. Met deze boekhandel zijn er verschillende afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over een tijdige levering, de juiste druk, enzovoorts. Dat is handig voor jou, want dan weet je zeker dat je de juiste spullen aanschaft. Je mag je boeken natuurlijk ook bij een andere boekhandel bestellen. Ieder jaar kijken wij goed naar de noodzaak van de leermiddelen die op de leermiddelenlijst worden geplaatst. Dit houdt dan ook in dat alle leermiddelen besteld moeten worden, anders kun je het onderwijsprogramma niet (volledig) volgen. En: als je niet in het bezit bent van bepaalde leermiddelen kan de docent je de toegang tot de les weigeren! Je kunt je leermiddelen bestellen via onze elektronische leeromgeving. Deze elektronische omgeving heet Via school krijg je een toegangscode tot deze leeromgeving. Je kunt gebruik maken van zodra je een deelnemersaccount hebt. Dit account krijg je wanneer je alle benodigde papieren Pagina 20 van 45