Onderzoek best passende productie applicatie FUMO ICT voorziening per Pagina 1 van 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek best passende productie applicatie FUMO ICT voorziening per 2013. Pagina 1 van 20"

Transcriptie

1 Onderzoek best passende productie applicatie FUMO ICT voorziening per Pagina 1 van 20

2 Opzet van de vragenlijst Deel 1: inventarisatie huidige situatie Het eerste deel van deze vragenlijst is opgesteld om inzage te krijgen in de huidige ICT voorzieningen en het applicatie landschap van alle deelnemers binnen de provincie Fryslân. De opzet van de vragenlijst is gebaseerd op de basis applicatie architectuur van overheidsorganisaties zoals geschetst door de EGEM Werkgroep Midoffice in het document Architectuurmodel Gemeentelijke Dienstverlening uit mei Dit model deelt een applicatie op in de componenten: Interactie, Besturing, Primair proces, Data opslag, Documenten opslag en Ondersteuning die elk hun taak hebben bij de totstandkoming van de gemeentelijke producten. De onderdelen in dit model matchen goed op de architectuurschets die door CAP Gemini is opgesteld voor de ICT voorziening van de FUMO per Per onderdeel wordt via een aantal vragen in kaart gebracht welke voorzieningen aanwezig zijn bij de deelnemer. De vragen zijn zo opgezet dat antwoorden snel ingevuld kunnen worden door het aankruisen van de beschikbare opties. Aanvullend wordt per onderdeel gevraagd naar de structurele en incidentele kosten die gemoeid zijn met de betreffende IT voorziening. Alleen kosten die direct toegerekend kunnen worden aan vergunningverlening in het kader van de Wabo dienen vermeld te worden. Het betreft hier o.a. kosten voor de aanschaf en onderhoud van een applicatie, de kosten voor de hardware (incl. infrastructuur) en kosten gemoeid met procesinrichting, opleidingen en ondersteunend personeel. Deel 2: de toekomstige situatie, samenwerking met de FUMO De toekomstige situatie voor de ICT voorziening van de FUMO is gebaseerd op de situatieschets voor 2012 uit het Eindrapport mogelijkheden tot samenwerking en informatiedeling in Fryslân. De visie van de deelnemers op samenwerking is in hoge mate bepalend hoe deze ICT voorziening ingezet zal worden vanaf de go-live datum van de FUMO en daarmee welke voordelen behaald kunnen worden door samenwerking op ICT gebied. Deelnemers worden gevraagd naar de verwachte kosten bij overdracht van een bepaald takenpakket naar de FUMO. Naast de breedte van het takenpakket is ook de wijze van koppelen (handmatig, werken op afstand of berichtkoppeling) in hoge mate bepalend voor de kosten die gemoeid zijn met samenwerking. Samenwerking kan tevens leiden tot kostenreducties en efficiëntieverbeteringen. Deelnemers worden gevraagd per variant aan te geven welke baten verwacht kunnen worden. Tot slot wordt het model van de toekomstige ICT voorziening van de FUMO gebruikt om te inventariseren of er geschikte applicaties (of delen van applicaties) in gebruik zijn onder de deelnemers. Hergebruik van bestaande applicaties en processen kan tot grote kostenbesparingen leiden bij de inrichting van de FUMO ICT voorziening en mag bij dit onderzoek niet buiten beschouwing blijven. Pagina 2 van 20

3 Uitkomsten van het onderzoek De uitkomsten van het onderzoek zullen gebruikt worden om te bepalen welke verwachtingen er bij de deelnemers leven ten aanzien van de samenwerking met een centrale ICT voorziening van de FUMO. Dit bepaalt mede de functionaliteit die door de optimale productieapplicatie van de FUMO geleverd moet worden. Met organisaties die nu al beschikken over een ICT voorziening die een goede ondersteuning kan bieden aan de processen VTH Wabo zullen aanvullende gesprekken gevoerd worden. Daarbij zal nader bekeken worden of (delen van ) applicaties, componenten en processen (workflow) herbruikbaar zijn bij de inrichting van de FUMO. De verzamelde informatie over de ICT van FUMO wordt gecombineerd met informatie over beoogde organisatorische samenwerking tussen bevoegde gezagen tot een schets van de noodzakelijke ICT voorziening. De resultaten worden gevalideerd met een klankbordgroep (expertgroep) uit uw midden en uitgewerkt in modelvarianten voor de best passende productie applicatie. Binnen het hele onderzoek zal worden bezien wanneer afstemming met de klankbordgroepen nuttig c.q. noodzakelijk is. De uiteindelijke rapportage zal plaatsvinden aan alle bij het onderzoek betrokken partijen. Veel succes met het invullen van de vragenlijst. Pagina 3 van 20

4 Algemene informatie Naam organisatie Afdeling Naam contactpersoon Functie contactpersoon Telefoonnummer adres Vragen? Neem dan contact op met Michel Hummel (Deloitte): / Ruimte voor Algemene Opmerkingen / Vragen over de dataverzameling in het kader van de verdiepingslag best passende productieapplicatie FUMO Pagina 4 van 20

5 Deel 1: Inventarisatie huidige situatie A. Applicaties VTH Wabo 1. Welk pakket of pakketten gebruikt u ter ondersteuning van vergunningverlening voor Omgevingsvergunningen? Genetics Powerforms Wabo+ Centric OVX4all Roxit Squit XO Circle Verseon Maatwerk (s.v.p. Leverancier vermelden) Anders, namelijk 2. Beschikt u over aanvullende software of pakketten specifiek voor Toezicht en / of Handhaving: Nee Ja, te weten: 3. Hoeveel gebruikers heeft uw pakket? Vergunningen aantal: Toezicht aantal: Handhaving aantal: Overig aantal: Kosten Applicatie VTH Applicatie Vergunningverlening Applicatie Toezicht Applicatie Handhaving Overig Kosten incidenteel (inrichtingskosten) Licentiekosten 1 Kosten structureel 1 (beheer en onderhoud) In gebruik sinds Afgeschreven per Vervanging gepland per 1 Per jaar Pagina 5 van 20

6 B. Primair proces 4. Voor welke van de volgende producten wordt uw applicatie gebruikt? Vooroverleg Milieuvergunning Bouwvergunning Vergunningen RO Vergunningen APV Wabo Vergunningen APV niet Wabo Toezicht Handhaving Overig (niet Wabo), nl: 5. Voor welke van de volgende processen gebruikt u workflow management in (combinatie met) uw applicatie? Vooroverleg Vergunningverlening Milieu Vergunningverlening Bouw Vergunningverlening RO Vergunningverlening APV Wabo Vergunningverlening APV niet Wabo Toezicht Handhaving Publicatie Facturering Leges Inning Sancties Overig, nl 6. Welke van de volgende voorzieningen van uw applicatie gebruikt u ter ondersteuning van de werkzaamheden: Geavanceerd/flexibel zoeken Hergebruik bekende data (bijvoorbeeld aanvragers, instanties, externe adviseurs) Sjablonen en standaardteksten voor uitgaande brieven en / of beschikkingen Voorziening voor het bekijken / redigeren van CAD tekeningen Voorziening voor het digitaal waarmerken van stukken (PKI Overheidscertificaat) (koppeling met) Geografisch informatie systeem Flexibel in te richten processen (zonder tussenkomst leverancier) Flexibel in te richten procesrollen (zonder tussenkomst leverancier) Uitbreidbare opslag van (inhoudelijke) gegevens Externe voorzieningen, aanvullend aan de applicatie (zie deel H voor details) Overig, nl: Kosten 2 WFM / procesondersteuning Overige voorzieningen Kosten incidenteel (inrichtingskosten) Kosten structureel (beheer en onderhoud) In gebruik sinds Afgeschreven per Vervanging gepland per 2 S.v.p. alleen additionele kosten vermelden die ten laste komen van VTH en niet inbegrepen zijn in de structurele en incidentele kosten van de applicatie (Zie A) Pagina 6 van 20

7 C. Interactie met de klant 7. Welke voorzieningen van uw applicatie gebruikt u in combinatie met uw website? (Geïntegreerd in) Persoonlijk loket burgers (Geïntegreerd in) Persoonlijk loket bedrijven Verstrekken statusinformatie Berichtenbox Afspraken plannen (Koppeling met) MijnOverheid.nl Externe voorzieningen, aanvullend aan de applicatie (zie deel H voor details) Overig, nl 8. Welke voorzieningen van uw applicatie gebruikt u ter ondersteuning van uw baliemedewerkers? Registreren aanvragen omgevingsvergunning Verstrekken statusinformatie Afspraken plannen Relatiebeheer Externe voorzieningen, aanvullend aan de applicatie (zie deel H voor details) Anders, nl 9. Welke voorzieningen van uw applicatie gebruikt u voor telefonische ondersteuning aan klanten? Gelijk aan balie Anders, nl 10. Welke voorzieningen van uw applicatie gebruikt u voor ondersteuning aan klanten? Gelijk aan balie Anders, nl Kosten 3 Website Balie Telefoon Overig Kosten incidenteel (inrichtingskosten) Kosten structureel (beheer en onderhoud) In gebruik sinds Afgeschreven per Vervanging gepland per 3 S.v.p. alleen additionele kosten vermelden die ten laste komen van VTH en niet inbegrepen zijn in de structurele en incidentele kosten van de applicatie (Zie A) Pagina 7 van 20

8 D. Besturing 11. Welke van de onderstaande voorzieningen op het gebied van besturing van uw applicatie gebruikt u? Coördinatie meervoudige aanvragen omgevingsvergunning Integraal toezicht en handhaving Management rapportages Externe voorzieningen, aanvullend aan de applicatie (zie deel H voor details) Anders, nl E. Ondersteuning 12. Welke van de onderstaande ondersteunende voorzieningen van uw applicatie gebruikt u? Register van veelgestelde vragen Producten- en Dienstencatalogus Zaaktype catalogus Kennisdeling Juridisch expertsysteem (wetteksten e.d.) Externe voorzieningen, aanvullend aan de applicatie (zie deel H voor details) Anders, nl Kosten 4 Besturing Kosten incidenteel (inrichtingskosten) Kosten structureel (beheer en onderhoud) In gebruik sinds Afgeschreven per Vervanging gepland per Ondersteuning 4 S.v.p. alleen additionele kosten vermelden die ten laste komen van VTH en niet inbegrepen zijn in de structurele en incidentele kosten van de applicatie (Zie A) Pagina 8 van 20

9 F. Document beheer 13. Welke voorzieningen van uw applicatie gebruikt u voor documentenbeheer Registratie binnenkomende post Digitaliseren binnenkomende post Dossierbeheer lopende zaken Registratie uitgaande post Archiveren afgesloten zaken en dossiers Externe voorzieningen, aanvullend aan de applicatie (zie deel H) Overig, nl 14. Hoe worden uw elektronische documenten in opgeslagen? Document management als onderdeel van het pakket Extern document management systeem, leverancier: File server (netwerkschijf) Anders, nl G. Data beheer 15. Hoe vindt de opslag van zaakinformatie plaats? conform referentiemodel RGBZ conform referentiemodel GFO-Zaken Anders, nl 16. Welke (niet proces-) inhoudelijke data wordt door uw applicatie gestructureerd opgeslagen? Milieu Bouw RO APV Wabo APV niet Wabo Toezicht Handhaving Overig 17. Hoe wordt uw gestructureerde data opgeslagen? Interne database als onderdeel van het pakket Externe database, leverancier: Anders, nl Kosten 5 Document beheer Kosten incidenteel (inrichtingskosten) Kosten structureel (beheer en onderhoud) In gebruik sinds Afgeschreven per Vervanging gepland per Databeheer 5 S.v.p. alleen additionele kosten vermelden die ten laste komen van VTH en niet inbegrepen zijn in de structurele en incidentele kosten van de applicatie (Zie A) Pagina 9 van 20

10 H. Koppelingen 18. Met welke lokale voorzieningen is uw applicatie gekoppeld? Publieke website Intranet Zakenmagazijn (concern) Gegevensmagazijn (concern) Document management (concern) Workflow management (concern) Geografisch informatie systeem (concern) Service bus concern Digikoppeling concern Financieel systeem, leverancier: HRM systeem, leverancier: 19. Met welke lokale basisadministraties is uw applicatie gekoppeld? BAG GBA GEO Overig, nl: 20. Met welke landelijke basisadministraties en voorzieningen is uw applicatie gekoppeld? Omgevingsloket Online LV-BAG LV-GBA NHR WOZ Overig, nl: 21. Met welke ketenpartners in de regio is uw applicatie gekoppeld? Milieuadviesdienst Brandweer Wetterskip Provincie Gemeenten Politie Justitie Overig, nl: Kantoorautomatisering (b.v. MS Office, Mail, ) Gebruikersbeheer (concern LDAP) Overig, nl: Kosten 6 Koppelingen Kosten incidenteel (inrichtingskosten) Kosten structureel (beheer en onderhoud) In gebruik sinds Afgeschreven per Vervanging gepland per 6 S.v.p. alleen additionele kosten vermelden die ten laste komen van VTH en niet inbegrepen zijn in de structurele en incidentele kosten van de applicatie (Zie A) Pagina 10 van 20

11 I. Beheer 22. Vindt het functioneel beheer van uw applicatie binnenshuis plaats? Ja Nee, het is uitbesteedt aan: 23. Vindt het technisch beheer van uw applicatie binnenshuis plaats? Ja Nee, het is uitbesteedt aan: 24. Vindt het operationeel beheer van uw applicatie binnenshuis plaats? Ja Nee, het is uitbesteed aan: Kosten 7 Beheer Kosten incidenteel (inrichtingskosten) Kosten structureel (beheer en onderhoud) In gebruik sinds Afgeschreven per Vervanging gepland per 7 S.v.p. alleen additionele kosten vermelden die ten laste komen van VTH en niet inbegrepen zijn in de structurele en incidentele kosten van de applicatie (Zie A) Pagina 11 van 20

12 J. Infrastructuur en Techniek Client - Side 25. Via welke techniek wordt de gebruikersinterface getoond Via de browser (webgebaseerd) Via een client installatie op de pc van de gebruiker Anders, namelijk 26. Zijn er aanvullende componenten op de gebruikers pc nodig voor het werken met de applicatie? Nee Java Active-X Flash Siverlight Anders, namelijk 27. Werkt de applicatie samen met andere componenten op de pc van de gebruiker? MS Office Word Outlook OpenOffice.com Anders, namelijk Werken op afstand 28. Biedt u de mogelijkheid tot thuiswerken met uw applicatie aan voor uw gebruikers? Ja, via een laptop van de zaak Ja, voor thuis PC s via VPN Ja, voor thuis PC s via internet Anders, namelijk Nee 29. Biedt u de mogelijkheid tot mobiel werken met uw applicatie aan voor uw gebruikers? Ja, voor mobiele apparaten (smartphones, tablet PC s) Ja, via een laptop van de zaak met dongel Anders, namelijk Nee Pagina 12 van 20

13 J. Infrastructuur en Techniek (vervolg) Server - Side 30. Op welk operating system draaien uw applicaties (meerdere mogelijk)? Windows Server 2003 Windows Server 2008 Unix, distributie: Linux, distributie: Anders, namelijk 31. Waar vindt de hosting van uw applicaties plaats? In huis Gezamenlijk beheer (shared service) bij: Uitbesteed aan externe partij: Anders, namelijk Infrastructuur & koppelstandaarden 32. Welke koppelstandaarden worden gebruikt door uw applicatie? Http(s)/SOAP (webservices) Digikoppeling (Overheids Servicebus) ebms Digikoppeling WUS StUF 2 StUF 3 ftp(s) WebDAV (voor documenten) 33. Beschikt u over een koppeling met Diginetwerk? Nee Ja, eigen koppeling bandbreedte: Ja, via onze hosting partij bandbreedte: 34. Beschikt u over een ander netwerk waarlangs informatie met ketenpartners wordt uitgewisseld? Ja, lokaal/regionaal intranet; bandbreedte: Ja, VPN via internet; bandbreedte: Ja, via internet; bandbreedte: Nee Kosten 8 Infrastructuur en techniek Kosten incidenteel (inrichtingskosten) Kosten structureel (beheer en onderhoud) In gebruik sinds Afgeschreven per Vervanging gepland per 8 S.v.p. alleen additionele kosten vermelden die ten laste komen van VTH en niet inbegrepen zijn in de structurele en incidentele kosten van de applicatie (Zie A) Pagina 13 van 20

14 ICT Kosten overig In de onderstaande tabel heeft u de mogelijkheid kosten die gemoeid zijn met het gebruik van uw ICT applicatie voor VTH aan te geven die niet nader uitgesplitst kunnen worden. Kosten 9 Kosten incidenteel (inrichtingskosten) Kosten structureel (beheer en onderhoud) In gebruik sinds Afgeschreven per Vervanging gepland per Toelichting bij de verzameltabel kosten 9 S.v.p. alleen additionele kosten vermelden die ten laste komen van VTH en niet inbegrepen zijn in de structurele en incidentele kosten van de applicatie (Zie A) Pagina 14 van 20

15 Deel 2: de toekomstige situatie, samenwerking met de FUMO K. Keuze takenpakket Voor het overbrengen van delen uit het Wabo takenpakket naar de toekomstige uitvoeringsdienst moet ieder bevoegd gezag kiezen welk deel van haar takenpakket wordt overgedragen. Keuze takenpakket Toelichting 41. Wat is nu op basis van de huidige inzichten (nog zonder modellenadvies Deloitte en resultaat zelfevaluatietool kwaliteit) de meest aannemelijke keuze die uw organisatie zal maken? Alleen het basistakenpakket wordt overgedragen Naast het basistakenpakket worden ook de andere taken uit de Wet Milieubeheer overgedragen Naast het basistakenpakket worden ook niet Wabo taken overgedragen, zoals specialistisch advies of metingen (b.v. geluid, licht, archeologie) Alle Wabo taken worden overgedragen Nog geen voorkeur bekend Pagina 15 van 20

16 L. Keuze koppelvariant Voor de samenwerking met de FUMO zal een bevoegd gezag moeten kiezen voor een passende wijze van koppelen. De volgende 3 varianten worden onderkend: A. Handmatig koppelen: Informatie uit eigen VTH applicaties van het BG wordt handmatig uitgewisseld met de voorzieningen van de FUMO. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van en/of webformulieren die aangeboden worden via het portaal van de FUMO. Deze variant leidt tot frictiekosten tussen centrale/decentrale processen. B. Werken op afstand: Bevoegde gezagen maken (grotendeels) gebruik van de centrale voorzieningen en expertise van de FUMO. Zij conformeren zich daarmee aan de centraal vastgestelde processen voor VTH. Informatie-uitwisseling zou hiermee tot een minimum beperkt kunnen worden. C. Berichtkoppeling: Het bevoegd gezag blijft met haar eigen applicaties de VTH taken uitvoeren. Informatie wordt (mogelijk deels) uitgewisseld met de FUMO via gestandaardiseerde berichtkoppelingen. Het bevoegd gezag moet dan wel rekening houden met de realisatie van een nieuw koppelvlak (en bijbehorende kosten). Keuze koppelvariant Toelichting 42. Wat is de meest aannemelijke keuze die door uw organisatie zal maken? Handmatige koppeling tussen eigen applicatie(s) met de FUMO Op afstand gebruik maken van centrale voorzieningen en expertise van de FUMO. Informatie uitwisseling via gestandaardiseerde berichtkoppelingen. Nog geen voorkeur bekend Pagina 16 van 20

17 M. ICT Kosten als gevolg van nieuwe situatie Onderstaande bevat een lijst met mogelijke ICT kosten die voortvloeien uit de oprichting van de uitvoeringsorganisatie en de toekomstige samenwerking met de bevoegde gezagen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. U wordt gevraagd aan te geven of de betreffende kostenpost (naar verwachting) van toepassing is op uw specifieke situatie. Daarnaast kunt u aangeven of deze kosten een incidenteel, dan wel structureel karakter hebben (of beide). Verwachte kostenposten nieuwe situatie Incidenteel Structureel Toelichting 43. Applicatiekosten VTH o afboeking geplande afschrijvingen o ontwerp aanpassingen o realisatie aanpassingen 44. Kosten primair proces o afboeking geplande afschrijvingen o ontwerp aanpassingen o realisatie aanpassingen 45. Frictiekosten knip centrale/decentrale processen 46. Kosten Koppelingen 47. Implementatiekosten o Gegevensconversie o wijziging infrastructuur o testen 48. Overige kosten, namelijk: Pagina 17 van 20

18 N. Baten als gevolg van ICT samenwerking in de nieuwe situatie Als gevolg van de samenwerking met de FUMO op ICT gebied kunnen besparingen bereikt worden. Deze besparingen zullen enerzijds bereikt worden als gevolg van kostenreducties op het gebied van applicatie beheer, licentiekosten en onderhoud van applicaties en werkprocessen. Anderzijds kunnen baten als gevolg van efficiëntieverbeteringen bereikt worden door de in gebruik name van centrale ICT voorzieningen die voorheen niet aanwezig waren in het ICT landschap van het bevoegd gezag. U wordt gevraagd aan te geven of de betreffende baten (naar verwachting) van toepassing is op uw specifieke situatie. Daarnaast kunt u aangeven of deze baten een incidenteel, dan wel structureel karakter hebben (of beide). Verwachte baten nieuwe situatie Incidenteel Structureel Toelichting 49. Reductie Applicatiekosten VTH o licentiekosten (minder gebruikers) o geen vervanging (uitfaseren per) o onderhoud 50. Reductie kosten primair proces o Onderhoudskosten 51. Reductie Beheerkosten o functioneel beheer o helpdesk 52. Verwachte efficiëntie verbetering door betere ICT ondersteuning 53. Overige baten, namelijk: Pagina 18 van 20

19 O. Hergebruik bestaande ICT voorzieningen 54. Verwacht u dat uw huidige ICT voorzieningen geschikt zijn om (een deel van) de ICT behoefte van de FUMO in te vullen? Nee Ja, op de volgende delen: Informatievoorziening FUMO Geschikt? Naam applicatie / pakket Leverancier en/of service provider Toelichting (Proces) Applicatie Wabo Zaken - Integrale applicatie VTH - Vergunningverlening - Toezicht - Handhaving 56. Document Management Systeem 57. Management en beleidsinformatie 58. Kennissysteem 59. Portaal - Beleidsinformatie - Voorziening complexe projecten - Zaakinformatie - E-formulieren 10 In de toelichting kunt u bijvoorbeeld aangeven of de applicatie in zijn huidige vorm geschikt is of dat aanvullende inrichting of (maat)werk door de leverancier noodzakelijk is Pagina 19 van 20

20 Informatievoorziening FUMO Geschikt? Naam applicatie / pakket 60. Servicebus Leverancier en/of service provider Toelichting Koppeling Omgevingsloket Online 62. Digikoppeling landelijke voorziening basisregistraties 63. Personeelssysteem 64. Financieel systeem 65. Kantoorautomatisering 66. Overig, namelijk: Indien u aangegeven heeft dat delen van uw ICT voorziening geschikt zijn voor hergebruik binnen de ICT voorziening van de FUMO is het mogelijk dat u benaderd wordt voor een aanvullend interview om in detail te beoordelen in welke mate uw applicatie voldoet aan de behoefte van de FUMO. Pagina 20 van 20

Memo. Geachte contactpersoon, invuller,

Memo. Geachte contactpersoon, invuller, Memo Deloitte Consulting B.V. Laan van Kronenburg 2 1183 AS Amstelveen Postbus 300 1180 AH Amstelveen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9709 www.deloitte.nl Behandeld door: Datum: Michel Hummel

Nadere informatie

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric)

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Uw digitale ambitie live! ZGW congres Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven

Nadere informatie

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Omgevingsloket online in de keten Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Huidige Omgevingsloket Onderdeel Totaal aantal ingediend Wabo 287.796 (sinds 1-10-2010) Water 3.716 (sinds 1-4-2012) Olo

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten Voorinvullen (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Aanvragen van een dienst of product, dan wel het indienen van een verzoek of een bezwaar GEMMA e-formulieren specificatie 1.3 Zaaktypen

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

ERP. Best Of Breed. Compromis functionaliteit Gesloten architectuur leverancier 100% integratie ingebakken

ERP. Best Of Breed. Compromis functionaliteit Gesloten architectuur leverancier 100% integratie ingebakken De kracht van samenwerking binnen een open architectuur 2/4/2010 Bouwtekening, Bestek + Standaard = samenwerking Bedrijfssoftware systeemsoorten ERP Compromis functionaliteit Gesloten architectuur leverancier

Nadere informatie

Proces Omgevingsloket online (OLO) Gemeenten Veere, Bronckhorst Roxit, PinkRoccade LG

Proces Omgevingsloket online (OLO) Gemeenten Veere, Bronckhorst Roxit, PinkRoccade LG Proces Omgevingsloket online (OLO) Gemeenten Veere, Bronckhorst Roxit, PinkRoccade LG Welke sessie is dit? Best Practice 1: Het belastingloket Best Practice 2: Burgerzakenloket: Buitengemeentelijke verhuizingen

Nadere informatie

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Welkom Waarom deze bijeenkomst? Programma Waarom deze bijeenkomst? Recente technische ontwikkelingen bij Drie-O Ontwikkelingen bij andere organisaties Welke vraagstukken

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Dimpact en GovUnited vergeleken

Dimpact en GovUnited vergeleken Dimpact en GovUnited vergeleken.. en de invulling van zaakgewijs werken Bob Coret 22 september 2011 Digital Groep Specialist op het gebied van dienstverlening en digitaal werken. 2 punt op de horizon 3

Nadere informatie

ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS. - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006

ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS. - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006 ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006 Niets van deze rapportage wordt verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Versie: 1.0 Datum: 16 augustus 2011 Auteur: Niels van der Kolk Afdeling: Belasting & Vastgoed 1 Inhoudsopgave 1 Regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving. PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu.

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving. PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu. Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu.nl PIM RUD s Politie Veiligheids- OM Rijksinspecties regio s Agenda 1.

Nadere informatie

Digikoppeling. Digitaal Bestuur Congres

Digikoppeling. Digitaal Bestuur Congres Digikoppeling Digitaal Bestuur Congres Even voorstellen: wij zijn Logius Historie: Logius is gestart op 1 april 2006 als dienst digitale overheid van het ministerie van BZK. Sinds 1 januari 2010 is Logius

Nadere informatie

Informatieplan hoofdlijnen -

Informatieplan hoofdlijnen - Informatieplan 2016 2019 - hoofdlijnen - Informatieplan Gemeente Leusden 2016-2018 2016-2019 Inleiding Het Informatieplan sluit aan op het collegeprogramma en de doelstellingen van de organisatie; heeft

Nadere informatie

Vrienden van het Stelsel

Vrienden van het Stelsel Vrienden van het Stelsel Servicegericht werken in de gemeente Breda Thijs de Lange (gemeente Breda) Jascha Gregorowitsch (Enable-U) Agenda Waar komen we vandaan? Waar zijn we mee bezig? Waar gaan we naar

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Samen werken aan betere dienstverlening

Samen werken aan betere dienstverlening Samen werken aan betere dienstverlening Onze filosofie Het gaat om de dienstverlening Instandhouden ICT-infrastructuur is geen kerntaak van gemeenten GovUnited koopt de voorzieningen om (elektronische)

Nadere informatie

Werken onder architectuur in Alphen

Werken onder architectuur in Alphen Werken onder architectuur in Alphen Dominique Omes, Alphen aan den Rijn Marnix van Welie, M&I/Partners VIAG congres, 1 december 2009 Agenda Wat is een architectuur Waarom een architectuur Terugblik in

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Project Diva. De implementatie van Documentum bij Provincie Utrecht, 7 september 2011

Project Diva. De implementatie van Documentum bij Provincie Utrecht, 7 september 2011 Project Diva De implementatie van Documentum bij Provincie Utrecht, 7 september 2011 Ad Overgaag, projectleider provincie Utrecht Marko van Schaijk, euroscript delt 1 Oude situatie Veranderende taken Krimpende

Nadere informatie

Mozard voor de omgevingsvergunning

Mozard voor de omgevingsvergunning VTH Suite Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving De Mozard 'all in one' Suite is een softwareplatform voor het verbeteren van de dienstverlening en de interne bedrijfsvoering en kan meerdere organisaties

Nadere informatie

Mozard voor de omgevingsvergunning

Mozard voor de omgevingsvergunning VTH Suite Vergunningverlening, toezicht en handhaving De Mozard 'all in one' Suite is een softwareplatform voor het verbeteren van de dienstverlening en de interne bedrijfsvoering en kan meerdere organisaties

Nadere informatie

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Makelaarsuite Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Gemeenten vormen de brug tussen de burgers en overheid Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Deze rol staat

Nadere informatie

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Eric van den Hoek Ton Laarhoven Versie 20 april 2015 Programma 14.15 15.30 Welkom, programma De diepte in 2 Logius, dienst digitale overheid 20

Nadere informatie

Implementatiemodellen online werken

Implementatiemodellen online werken Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.ictaccountancy.nl Twee uitersten: 1. Software en gegevens lokaal 2. Software en gegevens bij ASP aanbieder Eerst begrippen voor de beeldvorming.. De begrippen

Nadere informatie

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden?

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden? Introductie Deze vragenlijst is onderdeel van studie naar de business case van ehealth toepassingen. Op basis van een formeel model van het Nictiz worden een aantal stakeholders onderscheiden rond een

Nadere informatie

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort Naam presentatie Vrienden van de Vrienden van de Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort 2 Jan Haasnoot Projectleider Sectoraal Knooppunt Wim Wispelweij Programmamanager PIB 3 B R O B R P N H R B

Nadere informatie

Volledig gespecialiseerd in alle aspecten van digitaal werken

Volledig gespecialiseerd in alle aspecten van digitaal werken www.digital.nl Volledig gespecialiseerd in alle aspecten van digitaal werken Onderdelen presentatie 1. Digitaal werken: beelden en definities 2. Relatie met digitale dienstverlening 3. Architectuuraspecten

Nadere informatie

GEMMA Applicatielandschap Kijk op www.gemmasoftwarecatalogus.nl voor meer informatie en een digitale versie

GEMMA Applicatielandschap Kijk op www.gemmasoftwarecatalogus.nl voor meer informatie en een digitale versie GEMMA Applicatielandschap GEMMA Applicatielandschap Kijk op www.gemmasoftwarecatalogus.nl voor meer informatie en een digitale versie Gemeente svoering (sectorspecifiek) intranet Serviceregister Poster

Nadere informatie

Kenmerk: MS/IV/2016/

Kenmerk: MS/IV/2016/ Inhoudsopgave Bekendmaking... 3 Procedure en tijdspad... 3 Overzicht planning... 3 1. Inleiding... 4 2. Probleemstelling... 4 3. Gewenste situatie en architectuur... 5 4. Waar is gemeente Haarlem naar

Nadere informatie

Analyse informatiebehoefte Coöperatie

Analyse informatiebehoefte Coöperatie Analyse informatiebehoefte Coöperatie Vraag Welke informatie bieden we aan? Duiding Extern (website) o Welke interactie is/komt er op basis van deze specifieke informatie? o Wie is inhoudelijk verantwoordelijk

Nadere informatie

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Voorwoord Deze handreiking behoort tot de reeks handreikingen die worden samengesteld ten behoeve van de verwerving en implementatie

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Verleden, heden en toekomst FUMO Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Oorsprong RUD vorming Diverse rampen / incidenten in Nederland, diverse rapporten De

Nadere informatie

One stop shop: KCC Almere

One stop shop: KCC Almere One stop shop: KCC Almere Samenstellers: Datum: Versie: Alexandra Asbroek Mei 2008 0.2 Congres Digital Display 17-9-2009 André Drenth Waar gaan we het over hebben? Filmpje KCC Almere Voorbeeld proces meldingen

Nadere informatie

www.zaakgerichtwerken.nl Wat is ZGW? aanmaken van zaken voor hoeveelheden werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden met per zaak een zaakdossier gericht op het vastleggen van de status

Nadere informatie

Route naar de E-gemeente

Route naar de E-gemeente Route naar de E-gemeente Gemeenteraad Gemeente Wormerland Ko Mies 15 januari 2008 Agenda Achtergrond Stappen gezet Realisatieplan Vervolg Besluit Achtergrond: Bestuurlijke Verklaring op 18 april 2006:

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

Jos Arends Hart voor de Zaak van visie naar praktijk

Jos Arends Hart voor de Zaak van visie naar praktijk Jos Arends Hart voor de Zaak van visie naar praktijk Inhoud Visie Kaders en keuzes 2 Concepten Invoering zaaksgewijs werken Impact van zaaksgewijs werken op DIV, VTH en KCC Visie Midden-Drenthe staat dichtbijde

Nadere informatie

SquitXO, PowerForms en Key2Vergunningen op de pijnbank

SquitXO, PowerForms en Key2Vergunningen op de pijnbank SquitXO, PowerForms en Key2Vergunningen op de pijnbank Zijn deze VTH-systemen geschikt voor toepassing bij RUD? Door: Gerard van den Beukel, Down to Earth ICT (DTE ICT) Inleiding Vergunningverlening, toezicht

Nadere informatie

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken.

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. ICT Monitor 2014 Introductie: Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. Goede morgen/middag, U spreekt met van 24Interactive Smart Services. We zijn momenteel bezig

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Omgevingsbeheer/Wabo innovatie in overheidshandelen in Dordrecht en Zuid-Holland Zuid.

Omgevingsbeheer/Wabo innovatie in overheidshandelen in Dordrecht en Zuid-Holland Zuid. Omgevingsbeheer/Wabo innovatie in overheidshandelen in Dordrecht en Zuid-Holland Zuid. F.H.Hartog Hoofd V&H, milieudienst Zuid-Holland Zuid Profiel milieudienst Uitgeplaatste Milieu-afdeling (centrale

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

PIM Standaardisatie. Marco Aarts Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM)

PIM Standaardisatie. Marco Aarts Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM) PIM Standaardisatie Marco Aarts Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM) Agenda PIM Standaardisatie: waarom, wat en hoe? PIM Standaarden in context RIHa: het handhavingsobject centraal RIHa:

Nadere informatie

Informatie en Organisatie. Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden

Informatie en Organisatie. Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden Informatie en Organisatie Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden Herindeling Goeree-Overflakkee Uitdagingen Maar 1 jaar om alles te realiseren Politieke

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

Informatievoorziening Standaarden en knooppunt. Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING

Informatievoorziening Standaarden en knooppunt. Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING Gegevensuitwisseling (visd Realisatieprogramma) Informatievoorziening Standaarden en knooppunt Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING VISD - Implementatie-aanpakaanpak Poortwachter

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

Standlijn document ICT. Colofon

Standlijn document ICT. Colofon Standlijn document ICT Colofon Auteur werkgroep ICT Datum 16 augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Schets huidige situatie en ICT-omgeving...5 3. Werkwijze voor de korte termijn...6 4. RUD informatievoorziening

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1

DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1 DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1 Februari 2015 INHOUD 1 VERSIEBEHEER DOCUMENT 3 2 INLEIDING 4 3 VERZENDEN VAN LOPENDE ZAKEN NAAR FRONTOFFICE 5 4 GEEF ZAKEN PER BURGER

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk zorgpakketten aanbieden Uw cliënten ondersteunen met online agenda, notificaties en herinneringen Direct online

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie

De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie 1 Open standaarden in de context van het plateaumodel De

Nadere informatie

DIV uit de DOP Jos Poels. Digitaal Ontvangst Portaal - Casus Gemeente Helmond

DIV uit de DOP Jos Poels. Digitaal Ontvangst Portaal - Casus Gemeente Helmond DIV uit de DOP Jos Poels Digitaal Ontvangst Portaal - Casus Gemeente Helmond DIGITAAL ONTVANGST PORTAAL Casus Gemeente Helmond OZO - Digitaal Ontvangst Portaal - Jos Poels 24-6-2015 2 Introductie Jos Poels

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING Architectuur Bodemplaat Basisgemeente Basisgemeente geeft samenwerking inhoud, vorm en richting Convergeren op proces en inhoud

Nadere informatie

WELKOM. Gemeente Delft 30 mei 2012

WELKOM. Gemeente Delft 30 mei 2012 WELKOM 30 mei 2012 Welkom Introductie Presentatie & discussie Digitale werkplek Digitaal toezicht Presentatie DE OMGEVINGSVERGUNNING Vanaf 1 oktober 2010 Eén aanvraag, één besluit Goed, snel, makkelijk

Nadere informatie

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening Aansluit handleiding Omgevingsloket online Webservices INREGELOMGEVING (INR) Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander!

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! NUP Leveranciersbijeenkomst 27 oktober 2010 Workshop E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! Tanaquil Arduin Accountmanager e-factureren Logius Agenda Welkom en introductie Even voorstellen:

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk educatie- & zorgpakketten aanbieden Online communicatie via cliënt specifieke agenda, notificaties en email Direct

Nadere informatie

Mijn Corporatie Klantenportaal. Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof

Mijn Corporatie Klantenportaal. Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof 1 Ik stel mijzelf aan u voor Bob Holthof Residenz ICT Relatie Manager 14 jaar ervaring waarvan 8 in de corporatiebranche 31 jaar tot aan mijn pensioen bholthof@residenz-ict.nl

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office UitvaartTotaal Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen Snel te implementeren Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam

De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam Een reisverslag OGH Fusion Middleware SOA dag 19-5-2010 Lonneke Dikmans Oracle Ace Director Inhoud 2 Architectuur Doelstellingen Rotterdam Veilig, betrouwbaar

Nadere informatie

Gemeente Venlo digitaliseert en optimaliseert burgerdienstverlening met behulp van Microsoft technologie

Gemeente Venlo digitaliseert en optimaliseert burgerdienstverlening met behulp van Microsoft technologie Gemeente Venlo digitaliseert en optimaliseert burgerdienstverlening met behulp van Microsoft technologie Organisatie De gemeente Venlo telde eind 2009 ruim 92.000 inwoners. Vanwege een gemeentelijke herindeling

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Zakelijk Exchange Online Versie april 2014

Dienstbeschrijving Zakelijk Exchange Online Versie april 2014 Dienstbeschrijving Zakelijk Exchange Online Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Gebruik 4 2.1 Productvarianten en opties 4 2.2 De mogelijkheden van Zakelijk Exchange Online

Nadere informatie

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied WAAROM OMGEVINGSVERGUNNING? huidige stelsel is opgebouwd

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

15 / 22 september Kees Brouwer. Architectuur e-depot

15 / 22 september Kees Brouwer. Architectuur e-depot 15 / 22 september 2014 - Kees Brouwer Architectuur e-depot 2 Probleemstelling Probleem digitaal informatiebeheer niet op orde voldoen niet aan eisen archivering geen voorzieningen voor langdurige opslag

Nadere informatie

Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase

Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase Datum: 11 november 2013 Toelichtende sessie op de selectieleidraad: Over Wigo4it Noodzaak tot verbeteren van de huidige ondersteuning Scope

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! NU GRATIS OFFICE 365 VOOR STICHTINGEN & NGO S met ANBI of SBBI status UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012 Informatie-uitwisseling in de VTH-keten 20 november 2012 Vraag: Wat betekent de komst van RUD s voor de informatie-uitwisseling in de VTH-keten en welke rol spelen de basisregistraties en het OLO daarin?

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

EngagementManager UWV. Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur. 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1.

EngagementManager UWV. Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur. 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1. EngagementManager UWV Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1.1 Doelstelling Het Directie Team van UWV heeft 5 benchmark eisen (A-E) opgesteld

Nadere informatie

Parasoft toepassingen

Parasoft toepassingen Testen op basis van OSB en Digikoppeling Voor de bestaande Overheid Service Bus en de nieuwe standaard Digikoppeling zijn verschillende test- omgevingen opgezet. Hiermee kan het asynchrone berichtenverkeer

Nadere informatie

Generiek Platform Zaken 23 november 2006. Tom Steenbakkers Mario Smit

Generiek Platform Zaken 23 november 2006. Tom Steenbakkers Mario Smit Generiek Platform Zaken 23 november 2006 Tom Steenbakkers Mario Smit 1 Agenda Introductie CIBER Wat is Generiek Platform Zaken? De case van de gemeente Zwolle Vragen 2 Wie is CIBER? Wereldwijde IT dienstverlener

Nadere informatie

Wouter Keller en Michael Roovers

Wouter Keller en Michael Roovers f Vergelijking midoffices Elektronische dienstverlening: tussen front- en Elektronische dienstverlening staat de laatste tijd sterk in de belangstelling bij gemeenten. Hierbij is er veel aandacht voor

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Het moment van de gestandaardiseerde waarheid! Open Standaarden voor gelinkte Overheden OSLO 3

Het moment van de gestandaardiseerde waarheid! Open Standaarden voor gelinkte Overheden OSLO 3 Het moment van de gestandaardiseerde waarheid! Open Standaarden voor gelinkte Overheden OSLO 3 1 Even voorstellen Johan van der Waal Domeinverantwoordelijke informatiemanagement Johan.vanderwaal@v-ict-or.be

Nadere informatie

Integratie van content- en document management voor een betere informatieuitwisseling binnen en buiten uw organisatie.

Integratie van content- en document management voor een betere informatieuitwisseling binnen en buiten uw organisatie. OpenSesame ICT NIN Seminar : e-content 2007 Integratie van content- en document management voor een betere informatieuitwisseling binnen en buiten uw organisatie. 13 september 2007 Nico de Vries Eric van

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting

iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting Let op Dit document bevat de systeemeisen voor versie 5.0 van de iprova Suite. Door nieuwe ontwikkelingen kunnen de systeemeisen voor iprova wijzigen. Controleer

Nadere informatie