Versie 3. Voor Macintosh. Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie 3. Voor Macintosh. Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc."

Transcriptie

1 Versie 3 Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc. Noord-Amerika Fremont Blvd Fremont, CA Tel: Fax: Website: Europa Unit 14, Shannon Industrial Estate Shanon, Co. Clare, Ireland Tel: +353 (0) Fax: +353 (0) Japan Japan Support Center M.D.S., Inc. IKE Building 3F Sotokanda, Chiyoda-ku Tokyo , Japan Tel: Fax: Website: Hoe registreren: Registreer uw programma on line op onze website ( China ArcSoft Beijing Representative Office No. 6 South Capital Gym Road Beijing New Century Hotel, #2910 Beijing , P.R. China Tel: Taiwan ArcSoft Inc. Taiwan Branch Tel: +886 (0) Fax: +886 (0) Australië Marketing Results Prop Ltd. P.O. Box 6246 BHBC Baulkham Hills, New South Wales 2153, Australia Tel: +61 (2) Fax: +61 (2) Website: Latijns-Amerika Tel (Brazil): Tel (Chili): Beknopte handleiding: Auteur: Steve Toribio Lay-out en ontwerp: Vickie Wei Copyright door ArcSoft, Inc. Alle rechten voorbehouden. ArcSoft PhotoBase is een handelsmerk van ArcSoft, Inc. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. PMPB0003M Voor Macintosh

2 Gebruiksrechtovereenkomst 2 Dit is een rechtsgeldige gebruiksrechtovereenkomst tussen u, de eindgebruiker van de software, en ArcSoft, Inc. Neem deze gebruiksrechtovereenkomst aandachtig door vóór u de software gebruikt. Door deze software te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksrechtovereenkomst hebt gelezen en dat u instemt met de bepalingen van deze overeenkomst. Als u niet instemt met de bepalingen van deze overeenkomst, dient u het pakket binnen tien dagen na de aankoopdatum in de originele verpakking terug te sturen/brengen naar de plaats waar u het hebt gekocht. Het aankoopbedrag wordt u dan volledig terugbetaald. Verlening van het gebruiksrecht. Deze gebruiksrechtovereenkomst geeft u het recht één kopie van de software in dit pakket te gebruiken op één computer. De houder van een licentie op de software mag het programma nooit op meer dan één computer tegelijk gebruiken. De software wordt 'gebruikt' wanneer deze in het geheugen is geladen of is geïnstalleerd op een vaste schijf of een ander permanent opslagmedium. Als het programma wordt geïnstalleerd op een netwerkserver uitsluitend met het oog op het gebruik van het programma door andere computers, of als het programma wordt geïnstalleerd en gebruikt op meer dan één computer, moet u beschikken over een netwerklicentie van ArcSoft. Copyright. De software in dit pakket is eigendom van ArcSoft en is beschermd door de copyrightwetten van de Verenigde Staten, internationale verdragsbepalingen en alle andere toepasselijke nationale wetten. De software moet worden behandeld zoals elk ander auteursrechtelijk beschermd materiaal (bv. boeken en muziekopnamen). Deze gebruiksrechtovereenkomst staat niet toe dat de software wordt verhuurd of geleasd. Het gedrukte materiaal dat eventueel bij de software werd geleverd, mag niet worden gekopieerd. Beperkte garantie. ArcSoft, Inc. garandeert dat de software in dit pakket in hoofdzaak functioneert zoals beschreven in de bijgevoegde documentatie. Geen andere garanties. ArcSoft wijst alle andere uitdrukkelijke of impliciete garanties van de hand -- met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel -- met betrekking tot de software, het bijgevoegde gedrukte materiaal en de eventueel bijgeleverde hardware. Geen aansprakelijkheid voor gevolgschade. ArcSoft of zijn leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor schade - inclusief maar niet beperkt tot een schadevergoeding voor winstderving, een onderbreking van de bedrijfsactiviteiten, het verlies van bedrijfsinformatie of enig ander geldelijk verlies - die voortvloeit uit de onmogelijkheid om deze software te gebruiken, zelfs indien ArcSoft, Inc. op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige landen/rechtsgebieden niet toestaan dat de aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade wordt uitgesloten of beperkt, zijn de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing. Beperkte rechten van de Amerikaanse overheid. De software en documentatie worden geleverd met beperkte rechten. Het gebruik, de verveelvoudiging of de openbaarmaking van de software door de overheid van de Verenigde Staten is onderworpen aan de beperkingen die zijn vastgelegd in alinea (c) (1) (ii) van de clausule aangaande de rechten met betrekking tot technische gegevens en computersoftware ('Rights in Technical Data and Computer Software') onder DFARS of in alinea's (c) (1), (2) en (3) van de bepaling aangaande de beperking van rechten voor zakelijke computersoftware ('Commercial Computer Software - Restricted Rights') onder 48 CFR , voor zover van toepassing, en de eventuele bijbehorende amendementen. De fabrikant is ArcSoft, Inc., Fremont Blvd., Fremont, CA 94538, USA. Als dit product werd gekocht in de Verenigde Staten, is deze gebruiksrechtovereenkomst onderworpen aan de wetten van de staat Californië. In het andere geval zijn mogelijk lokale wetten van toepassing. Inhoudsopgave: Overzicht Systeemvereisten Het programma starten Albums (wat zijn albums, bestanden toevoegen, sorteren,...) Titels en beschrijvingen De werkbalk Afbeeldingen ophalen Afbeeldingen bewerken Een diavoorstelling maken Een webalbum maken Een QuickTime-film maken Afdrukken De Hotlink-balk Opmerkingen over het ophalen van afbeeldingen Meer Help

3 3 4 OVERZICHT PhotoBase is een bestandsbeheerprogramma waarmee u multimediabestanden kunt ordenen en weergeven. U kunt snel en gemakkelijk diavoorstellingen, webalbums en QuickTime-films maken. Bovendien kunt u op eenvoudige wijze pagina's met miniaturen afdrukken, zodat u afbeeldingen makkelijk kunt terugvinden. De unieke albumstructuur van het programma maakt dat de toegang tot bestanden zeer handig verloopt. Voorts kunt u bestanden ophalen van verschillende bronnen, inclusief digitale camera's en scanners. werkbalk Schetsen Titels en beschrijvingen Hotlink-balk SYSTEEMVEREISTEN Power PC Classic: OS 8.6/9 OSX: 10.1 of hoger 64 MB geheugen (128 MB of meer aanbevolen) 30 MB vrije schijfruimte 16-bits (of meer) kleurenweergave HET PROGRAMMA STARTEN Als u PhotoBase wilt starten, opent u de map PhotoBase op de vaste schijf en dubbelklikt u op het toepassingsbestand. Opmerking: De installatiemap verschilt van versie tot versie. ALBUMS Albums zijn in principe miniatuurkoppelingen naar bestanden die zijn opgeslagen op uw computer. Albums zijn ideaal om bestanden te ordenen in unieke categorieën. U kunt bijvoorbeeld een album met de naam 'Vakantie' maken en er koppelingen naar al uw vakantiefoto's in opnemen, waar ze zich ook op uw computer bevinden. De volledige presentatie van bestanden in PhotoBase is gebaseerd op albums. Denk erom dat uw bestanden NIET worden opgeslagen in albums; albums bevatten louter koppelingen naar de plaats waar de bestanden zijn opgeslagen. Als u dubbelklikt op een miniatuur, opent het programma het bestand vanuit de map waarin het is opgeslagen. Als u een bestand hebt toegevoegd aan een album en u dit bestand later verplaatst, verwijdert of de naam ervan wijzigt, wordt de miniatuur een dode koppeling.

4 5 6 U kunt echter een miniatuur verwijderen zonder het eigenlijke bestand te verwijderen waarnaar de miniatuur een koppeling vormt. Markeer een miniatuur, en kies Oorspronkelijk bestand weergeven in het menu Bestand om naar de plaats van het oorspronkelijke bestand te gaan. Er zijn verscheidene albumfuncties. De meest gebruikte functies zijn hieronder beschreven. Meer opties vindt u in het menu Bestand en op de werkbalk. Om een nieuw album te maken: 1.Kies de opdracht Nieuw album in het menu Bestand. U kunt ook [Nieuw] selecteren in de vervolgkeuzelijst Album op de werkbalk. 2.Voer een unieke naam voor het album in. Om miniaturen (die een koppeling vormen naar bestanden) toe te voegen aan een album: 1.Kies de opdracht Bestand toevoegen in het menu Bestand. U kunt ook klikken op Toevoegen op de werkbalk. 2.Het venster Openen verschijnt. Ga naar de map die de bestanden bevat die u wilt toevoegen, selecteer ze, en klik vervolgens op de knop Openen in het venster. Opmerking: In plaats van Bestand toevoegen te selecteren, kunt u ook Map toevoegen selecteren om alle ondersteunde bestanden in een specifieke map toe te voegen. Om albumminiaturen te sorteren: 1. Klik op Sorteren in het menu. U kunt ook klikken op Sorteren op de werkbalk. 2. U kunt miniaturen sorteren op bestandsnaam, type, grootte, datum, titel of beschrijving. TITELS EN BESCHRIJVINGEN U kunt bijkomende tekstinformatie koppelen aan albumminiaturen. Onderaan het PhotoBase-bureaublad worden twee labels weergegeven: Titel en Beschrijving. U kunt hier tekst invoeren (bv. uitgebreide categorie-informatie), op basis waarvan u miniaturen kunt sorteren en afdrukken. DE WERKBALK De werkbalk bevindt zich bovenaan het PhotoBase-bureaublad en bevat een reeks pictogrammen die rechtstreeks toegang geven tot de meest gebruikte opdrachten. U hoeft dus niet te zoeken door menu-opties om een gewenste opdracht te vinden. Als u de muisaanwijzer op een pictogram van de werkbalk plaatst, verschijnt een tekstvak met informatie over dit pictogram. De werkbalk bevat de volgende knoppen: Vervolgkeuzelijst Album: Gebruik deze vervolgkeuzelijst om het gewenste album te selecteren en weer te geven. Als u een nieuw album wilt openen, selecteert u [Nieuw] Toevoegen: Hiermee kunt u bestanden toevoegen aan het geselecteerde album. Ophalen: Hiermee kunt u afbeeldingen ophalen van apparaten zoals camera's en scanners. Afdrukken: Hiermee kunt u individuele afbeeldingen of volledige albums

5 afdrukken. Sorteren: Sorteert de albumminiaturen op bestandsnaam, type, grootte, datum, titel,of beschrijving. Diavoorstelling maken: Opent een wizard die u door de stappen loodst die nodig zijn om een diavoorstelling te maken. Webalbum maken: Opent een wizard die u door de stappen loodst die nodig zijn om een webalbum te maken. 90 naar links: Draait de geselecteerde miniaturen 90 graden naar links. 90 naar rechts: Draait de geselecteerde miniaturen 90 graden naar rechts. AFBEELDINGEN BEWERKEN PhotoBase bevat een uitgebreide editor waarmee u afbeeldingen kunt wijzigen en verbeteren. Om het bewerkingsvenster te openen, dubbelklikt u op de miniatuur van een afbeelding. Als u de muisaanwijzer op een bewerkingstool plaatst, verschijnt een tekstvak met de naam van de tool. De bewerkingstools zijn: 1 Browser: Opent de bladerknoppen in het rechterdeel van de bewerkingswerkbalk. Met deze knoppen kunt u naar de eerste, de vorige, de volgende en de laatste afbeelding van het geopende album springen. AFBEELDINGEN OPHALEN Om afbeeldingen op te halen van een Twain-apparaat: 1. Kies de opdracht Importeren in het menu Bestand, en klik op TWAIN-bron. 2. Selecteer het apparaat waarvan u een afbeelding wilt ophalen. 3. Kies de opdracht Importeren in het menu Bestand, en klik vervolgens op TWAIN ophalen. U kunt ook klikken op Ophalen op de werkbalk. 4. Het stuurprogramma voor het geselecteerde apparaat wordt uitgevoerd. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van het apparaat om een afbeelding op te halen Ongedaan maken: Maakt de laatste bewerking ongedaan. Bijsnijden: Hiermee kunt u ongewenste delen van een afbeelding wegsnijden. Nadat u op deze knop hebt geklikt, sleept u de muisaanwijzer in de afbeelding om het bijsnijgebied aan te geven. Nadat u het bijsnijgebied hebt aangegeven, houdt u de opdrachttoets ingedrukt en klikt u in het bijsnijgebied om de delen die buiten het bijsnijgebied vallen te knippen. Bijsnijgebied centreren: Centreert automatisch het bijsnijgebied op de afbeelding. Linksom draaien: Draait de afbeelding 90 graden naar links. Rechtsom draaien: Draait de afbeelding 90 graden naar rechts.

6 Helderheid: Opent rechts van de bewerkingswerkbalk een schuifregelaar waarmee u de helderheid van de afbeelding kunt instellen. of ze exporteren naar de vaste schijf of een cd (hiervoor hebt u een compatibel programma voor het beschrijven van cd's nodig) Contrast: Opent rechts van de bewerkingswerkbalk een schuifregelaar waarmee u het contrast van de afbeelding kunt instellen. Intensiteit: Opent rechts van de bewerkingswerkbalk een schuifregelaar waarmee u de kleurintensiteit van de afbeelding kunt instellen. Scherpte: Opent een schuifregelaar rechts van de bewerkingswerkbalk waarmee u de scherpte van de afbeelding kunt instellen. Inzoomen: Vergroot de afbeelding op het scherm. Uitzoomen: Verkleint de afbeelding op het scherm. Afspelen: Speelt het audiofragment af dat eventueel is bijgevoegd bij de geselecteerde afbeelding. Opnemen: Opent een standaard geluidsrecorder waarmee u audio kunt opnemen, opslaan en bijvoegen bij de afbeelding. Wanneer u het bewerkingsvenster sluit, vraagt het programma of u de afbeelding wilt opslaan. U hebt dan drie mogelijkheden: het bestaande bestand overschrijven, de afbeelding opslaan als een nieuw bestand, of de afbeelding niet opslaan. EEN DIAVOORSTELLING MAKEN In PhotoBase kunt u diavoorstellingen maken van foto's (afbeeldingen) en video's, al dan niet met een audiofragment. U kunt diavoorstellingen weergeven in het programma, Om een diavoorstelling weer te geven: 1.Klik op Diavoorstelling uitvoeren in het menu Nieuw. 2.U kunt kiezen om de diavoorstelling telkens opnieuw weer te geven (schakel het selectievakje Herhalen in). U kunt ook overgangseffecten opnemen tussen dia's (schakel het selectievakje Effecten in), de weergavetijd voor foto's (afbeeldingen) instellen, en een audionummer opnemen. 3.Als u de diavoorstelling wilt afsluiten, drukt u op Esc. Om een diavoorstelling te maken: 1.Klik op Diavoorstelling maken in het menu Nieuw. U kunt ook klikken op Diavoorstelling maken op de werkbalk. 2.Het proces voor het maken van een diavoorstelling begint. Om te beginnen selecteert u in de huidige map of het huidige album de afbeeldingen en video's die u wilt opnemen in de diavoorstelling. Markeer de bestanden die u wilt gebruiken, en klik op Toevoegen>. Als u alle beschikbare bestanden wilt toevoegen aan de diavoorstelling, klikt u op Alles toevoegen>. Klik op de respectieve knop Verwijderen om bestanden te verwijderen. 3.Vervolgens selecteert u de audio-opties. U kunt audio uitsluiten of één enkel audionummer afspelen. Als u een audionummer wilt toevoegen, klikt u op Bladeren om het audiobestand te zoeken en selecteren. 4.Tot slot selecteert u de doelmap. U kunt kiezen om de diavoorstelling te branden op

7 11 12 een cd, of u kunt ze opslaan op de vaste schijf. Als u de diavoorstelling opslaat op de vaste schijf, geeft u een naam op voor het toepassingsbestand (het bestand dat moet worden uitgevoerd om de diavoorstelling te starten), en selecteert u de map waarin u de diavoorstelling wilt opslaan. EEN QUICKTIME-FILM MAKEN In PhotoBase kunt u QuickTime-filmbestanden maken die lijken op diavoorstellingen. Het verschil is de bestandsindeling die door elke optie wordt gebruikt en de opties die beschikbaar zijn tijdens het maken van de film. EEN WEBALBUM MAKEN Webalbums zijn in principe albums die kunnen worden weergegeven als webpagina's. Om een webalbum te maken: 1.Klik op Webalbum maken in het menu Nieuw. U kunt ook klikken op Webalbum maken op de werkbalk. 2.Het proces voor het maken van een webalbum begint. Om te beginnen selecteert u in de huidige map of het huidige album de bestanden die u wilt opnemen in het webalbum. Markeer de bestanden die u wilt gebruiken, en klik op Toevoegen>. Als u alle beschikbare bestanden wilt toevoegen aan het webalbum, klikt u op Alles toevoegen>. Klik op de respectieve knop Verwijderen om bestanden te verwijderen. 3.Vervolgens selecteert u de opmaakopties. Geef een naam op voor het webalbum, en selecteer hoeveel kolommen en rijen van miniaturen u op elke pagina in het album wilt weergeven. U kunt ook de grootte van de miniaturen selecteren (klein, middelgroot of groot) en de achtergrondkleur van de pagina's instellen. 4.Vervolgens kiest u welke tekst u in het webalbum wilt weergeven. U kunt kiezen uit de datums, beschrijvingen, namen en grootten van bestanden. 5.Tot slot selecteert u de doelmap. U kunt kiezen om het webalbum te branden op een cd, of u kunt het opslaan op de vaste schijf. Als u het webalbum opslaat op de vaste schijf, geeft u een naam op voor het HTML-bestand (het bestand dat moet worden uitgevoerd om het webalbum te starten), en selecteert u de map waarin u het webalbum wilt opslaan. Om een QuickTime-film te maken: 1.Selecteer de afbeeldingsminiaturen die u in de film wilt gebruiken. 2.Kies de opdracht QuickTime-film maken in het menu Nieuw. 3.Het proces voor het maken van een QuickTime-film begint. Om te beginnen selecteert u de achtergrondkleur voor de film en stelt u de weergavetijd voor foto's (afbeeldingen) in. U kunt ook de resolutie, of afmetingen, van de film instellen. Als u het selectievakje Kleine items vergroten inschakelt, kunt u een film met foto's (afbeeldingen) maken waarvan de grootte consistenter is dan wanneer u dit selectievakje niet zou inschakelen. 4.Vervolgens geeft u een naam op voor de film en selecteert u de map waarin u het bestand wilt opslaan. AFDRUKKEN In PhotoBase kunt u individuele afbeeldingsbestanden, geselecteerde miniaturen of volledige albums afdrukken.

8 13 14 Om een individuele afbeelding af te drukken: 1.Kies de opdracht Afdrukken in het menu Bestand. U kunt ook klikken op Afdrukken op de werkbalk. Klik op Afbeeldingen afdrukken in het venster dat verschijnt. 2.Wanneer uw afbeelding verschijnt, kunt u deze slepen naar een willekeurige plaats op de pagina. 3.Schakel het selectievakje Titel toevoegen in als u een titel wilt toevoegen aan de afdruk. Dubbelklik in het tekstvak om de titel toe te voegen of om de bestaande titel te bewerken. Sleep het tekstvak naar de gewenste plaats. 4.Schakel het selectievakje Kader toevoegen in als u een zwarte kader rond de afgedrukte afbeelding wenst. 5.Schakel de gewenste centreervakjes in om de afbeelding en/of titel te centreren. 6.Stel het afdrukformaat in met behulp van de schuifregelaar. Boven de schuifregelaar worden de breedte, hoogte en afdrukresolutie (DPI) vermeld. 7.Klik op Printerinstelling om de eigenschappen van uw printer weer te geven en te bewerken. Klik vervolgens op Afdrukken om de afbeelding af te drukken. Om geselecteerde miniaturen af te drukken: 1.Kies de opdracht Afdrukken in het menu Bestand. U kunt ook klikken op Afdrukken op de werkbalk. Klik op Geselecteerde afbeeldingsbestanden afdrukken in het venster dat verschijnt. 2.In het volgende venster kiest u het afdrukformaat van de afbeeldingen in de vervolgkeuzelijst Afdrukformaat. Als u de selectievakjes Automatisch draaien en Automatisch bijsnijden inschakelt, zal het programma de afbeeldingen automatisch bewerken zodat ze het best passen op basis van het geselecteerde afbeeldingsformaat. U kunt een voorbeeld weergeven van alle pagina's vóór u ze afdrukt. Om pagina's met miniaturen af te drukken: 1.Kies de opdracht Afdrukken in het menu Bestand. U kunt ook klikken op Afdrukken op de werkbalk. Klik op Album afdrukken in het venster dat verschijnt. 2.Stel de gewenste afdrukeigenschappen in vóór u afdrukt. De opties verschillen van printer tot printer. DE HOTLINK-BALK Via de Hotlink-balk onderaan op het bureaublad van PhotoBase kunt u snel toegang krijgen tot andere toepassingen. Klik met de rechtermuisknop op de Hotlink-balk om de eigenschappen van deze balk weer te geven. Om een programma toe te voegen aan de Hotlink-balk: 1.Dubbelklik op de Hotlink-balk of kies de opdracht Toevoegen in het menu HotLink. 3.Blader naar de map die het programmabestand bevat dat u wilt toevoegen. 3.Markeer het bestand en klik op Kiezen. Om een programma te verwijderen uit de Hotlink-balk: 1.Markeer het programma dat u wilt verwijderen.

9 15 2.Kies de opdracht Verwijderen in het menu HotLink. Om een programma op de Hotlink-balk uit te voeren: Dubbelklik op het desbetreffende pictogram op de Hotlink-balk. Om een bestand te openen in een programma dat zich bevindt op de Hotlink-balk: Sleep de miniatuur van het bestand naar het pictogram van het programma op de Hotlink-balk. OPMERKINGEN OVER HET OPHALEN VAN AFBEELDINGEN Wanneer u afbeeldingen ophaalt, mag u niet vergeten dat het stuurprogramma voor het desbetreffende apparaat wordt uitgevoerd en de bestandsinformatie doorstuurt naar het programma. Als zich problemen voordoen, neemt u best contact op met de fabrikant van het apparaat. Mogelijk moet u het stuurprogramma bijwerken. MEER HELP Meer informatie vindt u in de on line Help. Klik op PhotoBase Help in het menu Help. Hier vindt u meer gedetailleerde informatie over de verschillende menu-opdrachten en andere programmafuncties.

Versie 3. Voor Windows. Noord-Amerika

Versie 3. Voor Windows. Noord-Amerika Versie 3 Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc. Noord-Amerika 46601 Fremont Blvd Fremont, CA 94538 Tel: 1.510.440.9901 Fax: 1.510.440.1270 Website: www.arcsoft.com Email: support@arcsoft.com

Nadere informatie

You've never pictured yourself like this!

You've never pictured yourself like this! Versie 1.0 Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc. Noord-Amerika 46601 Fremont Blvd Fremont, CA 94538 Tel: 1.510.440.9901 Fax: 1.510.440.1270 Website: www.arcsoft.com E-mail: support@arcsoft.com

Nadere informatie

Win - Version 1.7 Mac - Version 1.6

Win - Version 1.7 Mac - Version 1.6 Win - Version 1.7 Mac - Version 1.6 ArcSoft Inc. Contactgegevens van de klantenservice: Noord-Amerika 46601 Fremont Blvd Fremont, CA 94538 Tel: 1.510.440.9901 Fax: 1.510.440.1270 Website: www.arcsoft.com

Nadere informatie

Version 4. ArcSoft Inc. Contactgegevens van de klantenservice. For Windows & Macintosh

Version 4. ArcSoft Inc. Contactgegevens van de klantenservice. For Windows & Macintosh Version 4 ArcSoft Inc. Contactgegevens van de klantenservice Noord-Amerika 46601 Fremont Blvd Fremont, CA 94538 Tel: 1.510.440.9901 Fax: 1.510.440.1270 Website: www.arcsoft.com E-mail: support@arcsoft.com

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers PICASA FOTOBEWERKING Een handleiding 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl PICASA C O M P

Nadere informatie

Handleiding Picasa. Inleiding Verwijderen, verplaatsen en hernoemen Opzoeken Importeren Selecties maken Opslaan...

Handleiding Picasa. Inleiding Verwijderen, verplaatsen en hernoemen Opzoeken Importeren Selecties maken Opslaan... Handleiding Picasa Inleiding... 2 Verwijderen, verplaatsen en hernoemen... 2 Opzoeken... 2 Importeren... 3 Selecties maken... 3 Opslaan... 3 Markeren... 3 Bewerken... 3 Diavoorstelling... 4 Collage...

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

De mogelijkheden van de Image Data Converter

De mogelijkheden van de Image Data Converter De mogelijkheden van de Image Data Converter Welkom bij de Image Data Converter Ver.1.5, de software waarmee u een fotobestand in de RAW-indeling (SRF-indeling) (in deze handleiding RAW-bestand genoemd)

Nadere informatie

Google products. Het gebruik van Picasa 2 is gratis. Het programma is in veel verschillende talen verkrijgbaar, waaronder Nederlands.

Google products. Het gebruik van Picasa 2 is gratis. Het programma is in veel verschillende talen verkrijgbaar, waaronder Nederlands. 1 Picasa 2 Picasa 2 is een foto-organizer van zoekmachinefabrikant Google. Het gratis programma bevat handige functies om uw foto's te beheren, te bewerken en te delen. Het gebruik van Picasa 2 is gratis.

Nadere informatie

Quickstart. Nero SoundTrax. Ahead Software AG

Quickstart. Nero SoundTrax. Ahead Software AG Quickstart Nero SoundTrax Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero SoundTrax en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer Handleiding van de Picture Package DVD Viewer Welkom bij de Picture Package DVD Viewer Welkom bij de Picture Package DVD Viewer De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten Beelden bekijken Beelden

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer. De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten. Beelden bekijken. Beelden naar een computer kopiëren

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer. De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten. Beelden bekijken. Beelden naar een computer kopiëren Welkom bij de Picture Package DVD Viewer De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten Beelden bekijken Beelden naar een computer kopiëren Gekopieerde beelden bewerken Overbodige gedeelten van films

Nadere informatie

I. Vorming 4-5 (3&10/05/2012)

I. Vorming 4-5 (3&10/05/2012) I. Vorming 4-5 (3&10/05/2012) 1. Windows Live Photo Gallery Om de foto s op onze computer te beheren, hebben we voor de vorming gekozen om met Windows Live Photo Gallery te werken. Photo Gallery biedt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 9

Inhoudsopgave. Inleiding 9 Inhoudsopgave Inleiding 9 1. Bibliotheek 11 1.1 Picasa de eerste keer starten 12 1.2 Onderdelen van de bibliotheek 13 1.3 Gezichtsherkenning 13 1.4 Mappenbeheer 17 1.5 Sorteren 18 1.6 Weergave mappen 18

Nadere informatie

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x)

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Snel aan de slag Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) 2 Cisco Unity Connection Postvak IN Web 2 Opties in Postvak IN

Nadere informatie

Online delen 2.0 Nokia N76-1

Online delen 2.0 Nokia N76-1 Online delen 2.0 Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband

Nadere informatie

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android )

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Inhoudsopgave Voordat u uw Brother-machine gebruikt... Definities van opmerkingen... Handelsmerken... Inleiding... Brother iprint&scan

Nadere informatie

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie

Nadere informatie

Uw persoonlijke voorkeuren aanpassen. Windows 7

Uw persoonlijke voorkeuren aanpassen. Windows 7 Uw persoonlijke voorkeuren aanpassen Windows 7 1 Uw pc aan uw persoonlijke voorkeuren aanpassen Nieuw bij Windows 7? Hoewel er veel hetzelfde is gebleven ten opzichte van uw vorige versie van Windows,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Foto s importeren, archiveren en beheren Hoofdstuk 2: Werken met Camera Raw

INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Foto s importeren, archiveren en beheren Hoofdstuk 2: Werken met Camera Raw INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Foto s importeren, archiveren en beheren 2 Foto s van camera of kaartlezer importeren 3 Foto s uit bestanden en mappen ophalen 6 Werkruimten van Organizer 7 Foto s sorteren en

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

KENWOOD is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Kenwood Corporation in Japan en/of in andere landen.

KENWOOD is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Kenwood Corporation in Japan en/of in andere landen. Informatie over handelsmerken, auteursrechten en patenten KENWOOD is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Kenwood Corporation in Japan en/of in andere landen. Copyright 2004, PhatNoise, Inc.

Nadere informatie

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N76 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere

Nadere informatie

Scannen. WorkCentre C2424-kopieerapparaat-printer

Scannen. WorkCentre C2424-kopieerapparaat-printer Scannen Dit hoofdstuk omvat: Eenvoudige scantaken op pagina 4-2 Het scannerstuurprogramma installeren op pagina 4-4 Scanopties aanpassen op pagina 4-5 Afbeeldingen ophalen op pagina 4-11 Bestanden en scanopties

Nadere informatie

Handleiding InCD Reader

Handleiding InCD Reader Handleiding InCD Reader Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van Nero AG.

Nadere informatie

D4600 Duplex Photo Printer

D4600 Duplex Photo Printer KODAK D4000 Duplex Photo Printer D4600 Duplex Photo Printer Handleiding printerstuurprogramma januari 2015 TM/MC/MR-licentie van Eastman Kodak Company: Kodak Kodak Alaris Inc. 2400 Mount Read Blvd., Rochester,

Nadere informatie

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office PowerPoint Basis PowerPoint openen 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office Klik op Microsoft PowerPoint 2010 Wacht nu tot het programma volledig is opgestart.

Nadere informatie

Nero AG Nero DiscCopy

Nero AG Nero DiscCopy Handleiding Nero DiscCopy Nero AG Nero DiscCopy Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding van Nero DiscCopy en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd

Nadere informatie

Extra informatie Picasa

Extra informatie Picasa Extra informatie Picasa Stel de weergave in op: boomstructuur: We zien nu dezelfde structuur als in de map Mijn Afbeeldingen. De hoofdmappen staan er. Zijn er geen submappen, dan wordt de inhoud weergegeven.

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

AirPrint handleiding DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW

AirPrint handleiding DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW AirPrint handleiding DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW Voordat u uw Brother-machine gebruikt Definities van opmerkingen Handelsmerken Belangrijke opmerking Definities van opmerkingen In deze

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

MOPM kan je openen via Starten Alle Programma s Microsoft Office Microsoft Office hulpprogramma s Microsoft Office Picture Manager.

MOPM kan je openen via Starten Alle Programma s Microsoft Office Microsoft Office hulpprogramma s Microsoft Office Picture Manager. Gebruik van Microsoft Office Picture Manager (MOPM) Met Microsoft Office Picture Manager kan je op een eenvoudige manier jouw afbeeldingen bekijken, beheren, bewerken en delen. Als je Microsoft Office

Nadere informatie

Handleiding Brother ScanViewer voor ios/os X

Handleiding Brother ScanViewer voor ios/os X Handleiding Brother ScanViewer voor ios/os X Versie 0 DUT Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt gebruikgemaakt van opmerkingen. OPMERKING Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde

Nadere informatie

Sn el aan d e s l ag. Stap een: Uw foto's openen in Corel AfterShot Pro. Door uw foto's navigeren

Sn el aan d e s l ag. Stap een: Uw foto's openen in Corel AfterShot Pro. Door uw foto's navigeren Snel aan de slag In deze sectie maakt u kennis met een aantal basistaken die u in Corel AfterShot Pro kunt uitvoeren. Neem een aantal minuten de tijd om de onderstaande stappen door te nemen als u op zoek

Nadere informatie

Webservices gebruiken om op het netwerk te scannen (Windows Vista SP2 of recenter, Windows 7 en Windows 8)

Webservices gebruiken om op het netwerk te scannen (Windows Vista SP2 of recenter, Windows 7 en Windows 8) Webservices gebruiken om op het netwerk te scannen (Windows Vista SP2 of recenter, Windows 7 en Windows 8) Met het Webservices-protocol kunnen gebruikers van Windows Vista (SP2 of recenter), Windows 7

Nadere informatie

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android )

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Voordat u uw Brother-machine gebruikt Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen en conventies

Nadere informatie

Opstarten Word 2013 bij Windows 7 Opstarten Word 2016 bij Windows 10

Opstarten Word 2013 bij Windows 7 Opstarten Word 2016 bij Windows 10 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten, verkennen en afsluiten WORD kan opgestart worden via de startknop en de snelkoppeling in de lijst die boven de startknop staat: Opstarten Word 2013 bij Windows

Nadere informatie

Migreren naar Access 2010

Migreren naar Access 2010 In deze handleiding Het uiterlijk van Microsoft Access 2010 verschilt aanzienlijk van Access 2003. Daarom hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u niet te veel tijd hoeft te besteden aan het leren werken

Nadere informatie

Foto s importeren in Windows 10

Foto s importeren in Windows 10 Foto s importeren in Windows 10 Verbind de camera/tablet/telefoon met de computer d.m.v. een usb kabeltje of stop de geheugenkaart in de kaartlezer. U ziet het volgende venstertje (onderin of bovenaan

Nadere informatie

PDF XCHANGE EDITOR Waarom PDF XHCANGE Editor?

PDF XCHANGE EDITOR Waarom PDF XHCANGE Editor? PDF XCHANGE EDITOR PDF XHCANGE editor is een programma om PDF bestanden te lezen en te bewerken. Deze handleiding is geschreven voor versie 5.5 van PDF XCHANGE editor. Als je een andere versie gebruikt

Nadere informatie

Stappenplan Movie Maker

Stappenplan Movie Maker Start Movie Maker op Stappenplan Movie Maker Foto s, filmpjes of muziek importeren Voor je aan de slag kan moet je eerst je filmpje of je foto s importeren naar Movie Maker. Daarvoor klik je op een van

Nadere informatie

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen Online delen 2.0 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

Handleiding Nero InfoTool

Handleiding Nero InfoTool Handleiding Nero InfoTool Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero InfoTool en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Verbinding maken met whiteboard op afstand

Verbinding maken met whiteboard op afstand RICOH Interactive Whiteboard Client for ipad Snel aan de slag Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt. Bewaar de handleiding op een handige plek voor eventueel toekomstig

Nadere informatie

Nero DriveSpeed Handleiding

Nero DriveSpeed Handleiding Nero DriveSpeed Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De volledige handleiding van Nero DriveSpeed is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

196 CEWE *)zie einde les

196 CEWE *)zie einde les www.sencomp.nl 196 CEWE *)zie einde les laatst gewijzigd 29 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek met CEWE. Deze cursus bestaat uit 5 delen.indien u gekozen heeft voor Hema lees Hemafotoboek

Nadere informatie

AirPrint handleiding

AirPrint handleiding AirPrint handleiding Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Nadere informatie

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 16 november 2015 Inhoud 3 Inhoud Fiery Driver Configurator...5 Systeemvereisten...5

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

Handleiding Brother Image Viewer voor Android

Handleiding Brother Image Viewer voor Android Handleiding Brother Image Viewer voor Android Versie 0 DUT Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt het volgende pictogram gebruikt: OPMERKING Opmerkingen vertellen u hoe u op een

Nadere informatie

2 Kennismaking met het scherm

2 Kennismaking met het scherm 84 1 Inleiding Met Microsoft Office Picture Manager kan je op een eenvoudige manier jouw afbeeldingen bekijken, beheren, bewerken en delen. Paint kan je openen via Starten - Alle Programma s - Microsoft

Nadere informatie

Fujifilm Krafter. Foto Luuk Schudde. Basis handleiding

Fujifilm Krafter. Foto Luuk Schudde. Basis handleiding Fujifilm Krafter Foto Luuk Schudde Basis handleiding Pagina 1 Basisbeginselen In deze handleiding zullen we de basis van het programma Krafter behandelen. We gaan ervan uit dat je het programma al op de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine

Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine Voortaan kunt u in Intramed OnLine gebruik maken van uw scanner U kunt van deze functionaliteit gebruik maken als u een Basic of Dynamisch account heeft,

Nadere informatie

I) Wat? II) Google documenten. Deel 2 documenten

I) Wat? II) Google documenten. Deel 2 documenten Google Drive Deel 2 documenten I) Wat? 1) De meeste mensen bewerken teksten in de tekstverwerker Word van Microsoft Office. Het is echter ook mogelijk teksten op internet te bewerken en te bewaren. Het

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

De externe USB harde schijf slaat uw gegevens op en helpt u bij in noodsituaties en bij gegevensverlies

De externe USB harde schijf slaat uw gegevens op en helpt u bij in noodsituaties en bij gegevensverlies De externe USB harde schijf slaat uw gegevens op en helpt u bij in noodsituaties en bij gegevensverlies Contents De externe USB harde schijf slaat uw gegevens op en helpt u bij in noodsituaties en bij

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2010, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2010, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten en afsluiten WORD kan opgestart worden via de startknop en de snelkoppeling in de lijst die boven de startknop staat: WORD kan ook worden opgestart via menu Start,

Nadere informatie

Verbinding maken met whiteboard op afstand

Verbinding maken met whiteboard op afstand RICOH Interactive Whiteboard Client for ipad Snel aan de slag Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt. Bewaar de handleiding op een handige plek voor eventueel toekomstig

Nadere informatie

Invoeren/importeren van digitale foto s in je computer

Invoeren/importeren van digitale foto s in je computer Invoeren/importeren van digitale foto s in je computer Foto s die je importeert worden altijd opgeslagen in: Afbeeldingen. Windows 7 beschikt daarnaast over een apart programma om digitale foto s en videoclips

Nadere informatie

Beknopte handleiding. Uw bestanden beheren Klik op Bestand om uw Word-bestanden te openen, op te slaan, af te drukken en te beheren.

Beknopte handleiding. Uw bestanden beheren Klik op Bestand om uw Word-bestanden te openen, op te slaan, af te drukken en te beheren. Beknopte handleiding Microsoft Word 2013 ziet er anders uit dan de vorige versies. Daarom hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u sneller vertrouwd raakt met het programma. Werkbalk Snelle toegang

Nadere informatie

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (ios)

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (ios) Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (ios) Voordat u uw Brother-machine gebruikt Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen en conventies

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE........................... 2 INLEIDING................................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Hoofdvenster............................

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 9

Inhoudsopgave. Inleiding 9 Inhoudsopgave Inleiding 9 1. Bibliotheek 11 1.1 Picasa de eerste keer starten 12 1.2 Onderdelen van de bibliotheek 13 1.3 Gezichtsherkenning 13 1.4 Mappenbeheer 17 1.5 Sorteren 18 1.6 Weergave mappen 18

Nadere informatie

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat laatst gewijzigd 27 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek met software van Kruidvat. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Foto's voor uw fotoboek

Nadere informatie

1. Collage Creator. In dit hoofdstuk leert u:

1. Collage Creator. In dit hoofdstuk leert u: 17 1. Collage Creator Met het programma ArcSoft Collage Creator kunt u uw eigen fotocollages maken van uw favoriete foto's. Knippen, schuiven en tekst toevoegen is heel eenvoudig in dit gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Pictoselector installeren en updaten. 2. Een nieuw pictoblad maken. 3. Geef het blad een titel. 4. Zoek picto s

Inhoudstafel. 1. Pictoselector installeren en updaten. 2. Een nieuw pictoblad maken. 3. Geef het blad een titel. 4. Zoek picto s Inhoudstafel 1. Pictoselector installeren en updaten 2. Een nieuw pictoblad maken 3. Geef het blad een titel 4. Zoek picto s 4.1 Selecteer pictogrammendatabanken 4.2 Voeg een picto in 4.3 Omschrijving

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. AirPrint

Gebruikershandleiding. AirPrint Gebruikershandleiding AirPrint VOORWOORD We hebben ernaar gestreefd de informatie in dit document volledig, accuraat en up-to-date weer te geven. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gevolgen van

Nadere informatie

Getting Started Guide Nederlands

Getting Started Guide Nederlands Getting Started Guide Nederlands Inhoud De technologie van PrintShop Mail... 2 Systeemvereisten voor PrintShop Mail... 4 Inhoud van de cd-rom... 5 PrintShop Mail installeren (Windows)... 6 PrintShop Mail

Nadere informatie

Manager. Doro Experience. voor Doro PhoneEasy 740. Nederlands

Manager. Doro Experience. voor Doro PhoneEasy 740. Nederlands Doro Experience voor Doro PhoneEasy 740 Nederlands Manager Inleiding Gebruik Doro Experience Manager om toepassingen op een Doro Experience -apparaat te installeren en te beheren met behulp van elk type

Nadere informatie

Verbinding maken met whiteboard op afstand

Verbinding maken met whiteboard op afstand RICOH Interactive Whiteboard Client for Windows Snel aan de slag Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt. Bewaar de handleiding op een handige plek voor eventueel toekomstig

Nadere informatie

http://www.msebel.nl

http://www.msebel.nl LES 8: Photo Story 3 Vandaag ga je beginnen met het maken van de voorlichtingsdiashow. Hiervoor ga je het programma Photo Story 3 gebruiken. Het programma staat al geïnstalleerd op de schoolcomputers.

Nadere informatie

Safira CMS Handleiding

Safira CMS Handleiding Safira CMS Handleiding Inhoudsopgave 1Mappen en artikelen... 2 1.11.1 Naam wijzigen map/ pagina... 3 1.21.2 Website structuur: nieuwe pagina aanmaken, pagina verwijderen, pagina blokkeren, structuur wijzigen...

Nadere informatie

ResponseCard AnyWhere Desktop Gebruiksaanwijzing

ResponseCard AnyWhere Desktop Gebruiksaanwijzing ResponseCard AnyWhere Desktop Gebruiksaanwijzing Systeemvereisten o Intel of AMD 600 MHz processor (1 GHz of hoger aanbevolen) o 256 MB RAM-geheugen (256 MB of meer beschikbaar geheugen aanbevolen) o 60

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Geavanceerde opties. Afdrukken op deelpagina's. Phaser 5500-laserprinter. In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

Geavanceerde opties. Afdrukken op deelpagina's. Phaser 5500-laserprinter. In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Geavanceerde opties In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Afdrukken op deelpagina's" op pagina 2-68 "Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken (X op één)" op pagina 2-69 "Brochures afdrukken"

Nadere informatie

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding mobile PhoneTools Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Vereisten...2 Voorafgaand aan de installatie...3 mobile PhoneTools installeren...4 Installatie en configuratie mobiele telefoon...5 On line registratie...7

Nadere informatie

AirPrint handleiding

AirPrint handleiding AirPrint handleiding Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Versie A DUT Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt voor

Nadere informatie

27/08/2007. Lut Ronsmans www.soweb.be

27/08/2007. Lut Ronsmans www.soweb.be Lut Ronsmans www.soweb.be Picasa Met het gratis fotoprogramma Picasa kan je o.a. Alle foto's op uw computer zoeken en sorteren, een diavoorstelling maken. Foto s bewerken, corrigeren, speciale effecten

Nadere informatie

P-TOUCH EDITOR SOFTWAREHANDLEIDING. PJ-623/PJ-663 Mobiele printer. Versie 0 DUT

P-TOUCH EDITOR SOFTWAREHANDLEIDING. PJ-623/PJ-663 Mobiele printer. Versie 0 DUT P-TOUCH EDITOR SOFTWAREHANDLEIDING PJ-6/PJ-66 Mobiele printer Versie 0 DUT Inleiding De modellen PJ-6 en PJ-66 (met Bluetooth) zijn mobiele printers van Brother die compatibel zijn met allerlei Windows

Nadere informatie

MONTAGE THEMA S IN STUDIO12 31-03-2010

MONTAGE THEMA S IN STUDIO12 31-03-2010 MONTAGE THEMA S IN STUDIO12 31-03-2010 Wat is het? Dit nieuwe item werd aan Studio12 toegevoegd om het programma aantrekkelijker te maken voor de beginner Ieder thema bestaat uit een setje van sjablonen

Nadere informatie

Opleiding: Webmail outlook 2007

Opleiding: Webmail outlook 2007 Opleiding: Webmail outlook 2007 1. Inloggen Via de website: 1. http://webmail.hostedexchange.be of via 2. http://www.mpcterbank.be/personeel e-mailadres = voornaam.achternaam@mpcterbank.be wachtwoord:

Nadere informatie

Werkbalk Snelle toegang Titelbalk. Tabbladen

Werkbalk Snelle toegang Titelbalk. Tabbladen SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 PowerPoint verkennen POWERPOINT kan worden opgestart via. Als POWERPOINT al vaker is gestart kun je direct op Microsoft PowerPoint 2010 in het menu Start klikken. Typ anders in

Nadere informatie

Deel 7: PowerPoint. Presentaties gemakkelijker maken

Deel 7: PowerPoint. Presentaties gemakkelijker maken Deel 7: PowerPoint Presentaties gemakkelijker maken De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Les 2 De basis (deel 1)

Les 2 De basis (deel 1) Les 2 De basis (deel 1) 2.1 Eigenschappen Beeldscherm In Windows XP is het makkelijk de eigenschappen van het beeldscherm te wijzigen. Om dit te doen rechtsklikken we op een lege plaats in het bureaublad,

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Handleiding Nero RescueAgent

Handleiding Nero RescueAgent Handleiding Nero RescueAgent Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero RescueAgent en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie