Versie 3. Voor Macintosh. Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie 3. Voor Macintosh. Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc."

Transcriptie

1 Versie 3 Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc. Noord-Amerika Fremont Blvd Fremont, CA Tel: Fax: Website: Europa Unit 14, Shannon Industrial Estate Shanon, Co. Clare, Ireland Tel: +353 (0) Fax: +353 (0) Japan Japan Support Center M.D.S., Inc. IKE Building 3F Sotokanda, Chiyoda-ku Tokyo , Japan Tel: Fax: Website: Hoe registreren: Registreer uw programma on line op onze website (www.arcsoft.com). China ArcSoft Beijing Representative Office No. 6 South Capital Gym Road Beijing New Century Hotel, #2910 Beijing , P.R. China Tel: Taiwan ArcSoft Inc. Taiwan Branch Tel: +886 (0) Fax: +886 (0) Australië Marketing Results Prop Ltd. P.O. Box 6246 BHBC Baulkham Hills, New South Wales 2153, Australia Tel: +61 (2) Fax: +61 (2) Website: Latijns-Amerika Tel (Brazil): Tel (Chili): Beknopte handleiding: Auteur: Steve Toribio Lay-out en ontwerp: Vickie Wei Copyright door ArcSoft, Inc. Alle rechten voorbehouden. ArcSoft PhotoBase is een handelsmerk van ArcSoft, Inc. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. PMPB0003M Voor Macintosh

2 Gebruiksrechtovereenkomst 2 Dit is een rechtsgeldige gebruiksrechtovereenkomst tussen u, de eindgebruiker van de software, en ArcSoft, Inc. Neem deze gebruiksrechtovereenkomst aandachtig door vóór u de software gebruikt. Door deze software te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksrechtovereenkomst hebt gelezen en dat u instemt met de bepalingen van deze overeenkomst. Als u niet instemt met de bepalingen van deze overeenkomst, dient u het pakket binnen tien dagen na de aankoopdatum in de originele verpakking terug te sturen/brengen naar de plaats waar u het hebt gekocht. Het aankoopbedrag wordt u dan volledig terugbetaald. Verlening van het gebruiksrecht. Deze gebruiksrechtovereenkomst geeft u het recht één kopie van de software in dit pakket te gebruiken op één computer. De houder van een licentie op de software mag het programma nooit op meer dan één computer tegelijk gebruiken. De software wordt 'gebruikt' wanneer deze in het geheugen is geladen of is geïnstalleerd op een vaste schijf of een ander permanent opslagmedium. Als het programma wordt geïnstalleerd op een netwerkserver uitsluitend met het oog op het gebruik van het programma door andere computers, of als het programma wordt geïnstalleerd en gebruikt op meer dan één computer, moet u beschikken over een netwerklicentie van ArcSoft. Copyright. De software in dit pakket is eigendom van ArcSoft en is beschermd door de copyrightwetten van de Verenigde Staten, internationale verdragsbepalingen en alle andere toepasselijke nationale wetten. De software moet worden behandeld zoals elk ander auteursrechtelijk beschermd materiaal (bv. boeken en muziekopnamen). Deze gebruiksrechtovereenkomst staat niet toe dat de software wordt verhuurd of geleasd. Het gedrukte materiaal dat eventueel bij de software werd geleverd, mag niet worden gekopieerd. Beperkte garantie. ArcSoft, Inc. garandeert dat de software in dit pakket in hoofdzaak functioneert zoals beschreven in de bijgevoegde documentatie. Geen andere garanties. ArcSoft wijst alle andere uitdrukkelijke of impliciete garanties van de hand -- met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel -- met betrekking tot de software, het bijgevoegde gedrukte materiaal en de eventueel bijgeleverde hardware. Geen aansprakelijkheid voor gevolgschade. ArcSoft of zijn leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor schade - inclusief maar niet beperkt tot een schadevergoeding voor winstderving, een onderbreking van de bedrijfsactiviteiten, het verlies van bedrijfsinformatie of enig ander geldelijk verlies - die voortvloeit uit de onmogelijkheid om deze software te gebruiken, zelfs indien ArcSoft, Inc. op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige landen/rechtsgebieden niet toestaan dat de aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade wordt uitgesloten of beperkt, zijn de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing. Beperkte rechten van de Amerikaanse overheid. De software en documentatie worden geleverd met beperkte rechten. Het gebruik, de verveelvoudiging of de openbaarmaking van de software door de overheid van de Verenigde Staten is onderworpen aan de beperkingen die zijn vastgelegd in alinea (c) (1) (ii) van de clausule aangaande de rechten met betrekking tot technische gegevens en computersoftware ('Rights in Technical Data and Computer Software') onder DFARS of in alinea's (c) (1), (2) en (3) van de bepaling aangaande de beperking van rechten voor zakelijke computersoftware ('Commercial Computer Software - Restricted Rights') onder 48 CFR , voor zover van toepassing, en de eventuele bijbehorende amendementen. De fabrikant is ArcSoft, Inc., Fremont Blvd., Fremont, CA 94538, USA. Als dit product werd gekocht in de Verenigde Staten, is deze gebruiksrechtovereenkomst onderworpen aan de wetten van de staat Californië. In het andere geval zijn mogelijk lokale wetten van toepassing. Inhoudsopgave: Overzicht Systeemvereisten Het programma starten Albums (wat zijn albums, bestanden toevoegen, sorteren,...) Titels en beschrijvingen De werkbalk Afbeeldingen ophalen Afbeeldingen bewerken Een diavoorstelling maken Een webalbum maken Een QuickTime-film maken Afdrukken De Hotlink-balk Opmerkingen over het ophalen van afbeeldingen Meer Help

3 3 4 OVERZICHT PhotoBase is een bestandsbeheerprogramma waarmee u multimediabestanden kunt ordenen en weergeven. U kunt snel en gemakkelijk diavoorstellingen, webalbums en QuickTime-films maken. Bovendien kunt u op eenvoudige wijze pagina's met miniaturen afdrukken, zodat u afbeeldingen makkelijk kunt terugvinden. De unieke albumstructuur van het programma maakt dat de toegang tot bestanden zeer handig verloopt. Voorts kunt u bestanden ophalen van verschillende bronnen, inclusief digitale camera's en scanners. werkbalk Schetsen Titels en beschrijvingen Hotlink-balk SYSTEEMVEREISTEN Power PC Classic: OS 8.6/9 OSX: 10.1 of hoger 64 MB geheugen (128 MB of meer aanbevolen) 30 MB vrije schijfruimte 16-bits (of meer) kleurenweergave HET PROGRAMMA STARTEN Als u PhotoBase wilt starten, opent u de map PhotoBase op de vaste schijf en dubbelklikt u op het toepassingsbestand. Opmerking: De installatiemap verschilt van versie tot versie. ALBUMS Albums zijn in principe miniatuurkoppelingen naar bestanden die zijn opgeslagen op uw computer. Albums zijn ideaal om bestanden te ordenen in unieke categorieën. U kunt bijvoorbeeld een album met de naam 'Vakantie' maken en er koppelingen naar al uw vakantiefoto's in opnemen, waar ze zich ook op uw computer bevinden. De volledige presentatie van bestanden in PhotoBase is gebaseerd op albums. Denk erom dat uw bestanden NIET worden opgeslagen in albums; albums bevatten louter koppelingen naar de plaats waar de bestanden zijn opgeslagen. Als u dubbelklikt op een miniatuur, opent het programma het bestand vanuit de map waarin het is opgeslagen. Als u een bestand hebt toegevoegd aan een album en u dit bestand later verplaatst, verwijdert of de naam ervan wijzigt, wordt de miniatuur een dode koppeling.

4 5 6 U kunt echter een miniatuur verwijderen zonder het eigenlijke bestand te verwijderen waarnaar de miniatuur een koppeling vormt. Markeer een miniatuur, en kies Oorspronkelijk bestand weergeven in het menu Bestand om naar de plaats van het oorspronkelijke bestand te gaan. Er zijn verscheidene albumfuncties. De meest gebruikte functies zijn hieronder beschreven. Meer opties vindt u in het menu Bestand en op de werkbalk. Om een nieuw album te maken: 1.Kies de opdracht Nieuw album in het menu Bestand. U kunt ook [Nieuw] selecteren in de vervolgkeuzelijst Album op de werkbalk. 2.Voer een unieke naam voor het album in. Om miniaturen (die een koppeling vormen naar bestanden) toe te voegen aan een album: 1.Kies de opdracht Bestand toevoegen in het menu Bestand. U kunt ook klikken op Toevoegen op de werkbalk. 2.Het venster Openen verschijnt. Ga naar de map die de bestanden bevat die u wilt toevoegen, selecteer ze, en klik vervolgens op de knop Openen in het venster. Opmerking: In plaats van Bestand toevoegen te selecteren, kunt u ook Map toevoegen selecteren om alle ondersteunde bestanden in een specifieke map toe te voegen. Om albumminiaturen te sorteren: 1. Klik op Sorteren in het menu. U kunt ook klikken op Sorteren op de werkbalk. 2. U kunt miniaturen sorteren op bestandsnaam, type, grootte, datum, titel of beschrijving. TITELS EN BESCHRIJVINGEN U kunt bijkomende tekstinformatie koppelen aan albumminiaturen. Onderaan het PhotoBase-bureaublad worden twee labels weergegeven: Titel en Beschrijving. U kunt hier tekst invoeren (bv. uitgebreide categorie-informatie), op basis waarvan u miniaturen kunt sorteren en afdrukken. DE WERKBALK De werkbalk bevindt zich bovenaan het PhotoBase-bureaublad en bevat een reeks pictogrammen die rechtstreeks toegang geven tot de meest gebruikte opdrachten. U hoeft dus niet te zoeken door menu-opties om een gewenste opdracht te vinden. Als u de muisaanwijzer op een pictogram van de werkbalk plaatst, verschijnt een tekstvak met informatie over dit pictogram. De werkbalk bevat de volgende knoppen: Vervolgkeuzelijst Album: Gebruik deze vervolgkeuzelijst om het gewenste album te selecteren en weer te geven. Als u een nieuw album wilt openen, selecteert u [Nieuw] Toevoegen: Hiermee kunt u bestanden toevoegen aan het geselecteerde album. Ophalen: Hiermee kunt u afbeeldingen ophalen van apparaten zoals camera's en scanners. Afdrukken: Hiermee kunt u individuele afbeeldingen of volledige albums

5 afdrukken. Sorteren: Sorteert de albumminiaturen op bestandsnaam, type, grootte, datum, titel,of beschrijving. Diavoorstelling maken: Opent een wizard die u door de stappen loodst die nodig zijn om een diavoorstelling te maken. Webalbum maken: Opent een wizard die u door de stappen loodst die nodig zijn om een webalbum te maken. 90 naar links: Draait de geselecteerde miniaturen 90 graden naar links. 90 naar rechts: Draait de geselecteerde miniaturen 90 graden naar rechts. AFBEELDINGEN BEWERKEN PhotoBase bevat een uitgebreide editor waarmee u afbeeldingen kunt wijzigen en verbeteren. Om het bewerkingsvenster te openen, dubbelklikt u op de miniatuur van een afbeelding. Als u de muisaanwijzer op een bewerkingstool plaatst, verschijnt een tekstvak met de naam van de tool. De bewerkingstools zijn: 1 Browser: Opent de bladerknoppen in het rechterdeel van de bewerkingswerkbalk. Met deze knoppen kunt u naar de eerste, de vorige, de volgende en de laatste afbeelding van het geopende album springen. AFBEELDINGEN OPHALEN Om afbeeldingen op te halen van een Twain-apparaat: 1. Kies de opdracht Importeren in het menu Bestand, en klik op TWAIN-bron. 2. Selecteer het apparaat waarvan u een afbeelding wilt ophalen. 3. Kies de opdracht Importeren in het menu Bestand, en klik vervolgens op TWAIN ophalen. U kunt ook klikken op Ophalen op de werkbalk. 4. Het stuurprogramma voor het geselecteerde apparaat wordt uitgevoerd. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van het apparaat om een afbeelding op te halen Ongedaan maken: Maakt de laatste bewerking ongedaan. Bijsnijden: Hiermee kunt u ongewenste delen van een afbeelding wegsnijden. Nadat u op deze knop hebt geklikt, sleept u de muisaanwijzer in de afbeelding om het bijsnijgebied aan te geven. Nadat u het bijsnijgebied hebt aangegeven, houdt u de opdrachttoets ingedrukt en klikt u in het bijsnijgebied om de delen die buiten het bijsnijgebied vallen te knippen. Bijsnijgebied centreren: Centreert automatisch het bijsnijgebied op de afbeelding. Linksom draaien: Draait de afbeelding 90 graden naar links. Rechtsom draaien: Draait de afbeelding 90 graden naar rechts.

6 Helderheid: Opent rechts van de bewerkingswerkbalk een schuifregelaar waarmee u de helderheid van de afbeelding kunt instellen. of ze exporteren naar de vaste schijf of een cd (hiervoor hebt u een compatibel programma voor het beschrijven van cd's nodig) Contrast: Opent rechts van de bewerkingswerkbalk een schuifregelaar waarmee u het contrast van de afbeelding kunt instellen. Intensiteit: Opent rechts van de bewerkingswerkbalk een schuifregelaar waarmee u de kleurintensiteit van de afbeelding kunt instellen. Scherpte: Opent een schuifregelaar rechts van de bewerkingswerkbalk waarmee u de scherpte van de afbeelding kunt instellen. Inzoomen: Vergroot de afbeelding op het scherm. Uitzoomen: Verkleint de afbeelding op het scherm. Afspelen: Speelt het audiofragment af dat eventueel is bijgevoegd bij de geselecteerde afbeelding. Opnemen: Opent een standaard geluidsrecorder waarmee u audio kunt opnemen, opslaan en bijvoegen bij de afbeelding. Wanneer u het bewerkingsvenster sluit, vraagt het programma of u de afbeelding wilt opslaan. U hebt dan drie mogelijkheden: het bestaande bestand overschrijven, de afbeelding opslaan als een nieuw bestand, of de afbeelding niet opslaan. EEN DIAVOORSTELLING MAKEN In PhotoBase kunt u diavoorstellingen maken van foto's (afbeeldingen) en video's, al dan niet met een audiofragment. U kunt diavoorstellingen weergeven in het programma, Om een diavoorstelling weer te geven: 1.Klik op Diavoorstelling uitvoeren in het menu Nieuw. 2.U kunt kiezen om de diavoorstelling telkens opnieuw weer te geven (schakel het selectievakje Herhalen in). U kunt ook overgangseffecten opnemen tussen dia's (schakel het selectievakje Effecten in), de weergavetijd voor foto's (afbeeldingen) instellen, en een audionummer opnemen. 3.Als u de diavoorstelling wilt afsluiten, drukt u op Esc. Om een diavoorstelling te maken: 1.Klik op Diavoorstelling maken in het menu Nieuw. U kunt ook klikken op Diavoorstelling maken op de werkbalk. 2.Het proces voor het maken van een diavoorstelling begint. Om te beginnen selecteert u in de huidige map of het huidige album de afbeeldingen en video's die u wilt opnemen in de diavoorstelling. Markeer de bestanden die u wilt gebruiken, en klik op Toevoegen>. Als u alle beschikbare bestanden wilt toevoegen aan de diavoorstelling, klikt u op Alles toevoegen>. Klik op de respectieve knop Verwijderen om bestanden te verwijderen. 3.Vervolgens selecteert u de audio-opties. U kunt audio uitsluiten of één enkel audionummer afspelen. Als u een audionummer wilt toevoegen, klikt u op Bladeren om het audiobestand te zoeken en selecteren. 4.Tot slot selecteert u de doelmap. U kunt kiezen om de diavoorstelling te branden op

7 11 12 een cd, of u kunt ze opslaan op de vaste schijf. Als u de diavoorstelling opslaat op de vaste schijf, geeft u een naam op voor het toepassingsbestand (het bestand dat moet worden uitgevoerd om de diavoorstelling te starten), en selecteert u de map waarin u de diavoorstelling wilt opslaan. EEN QUICKTIME-FILM MAKEN In PhotoBase kunt u QuickTime-filmbestanden maken die lijken op diavoorstellingen. Het verschil is de bestandsindeling die door elke optie wordt gebruikt en de opties die beschikbaar zijn tijdens het maken van de film. EEN WEBALBUM MAKEN Webalbums zijn in principe albums die kunnen worden weergegeven als webpagina's. Om een webalbum te maken: 1.Klik op Webalbum maken in het menu Nieuw. U kunt ook klikken op Webalbum maken op de werkbalk. 2.Het proces voor het maken van een webalbum begint. Om te beginnen selecteert u in de huidige map of het huidige album de bestanden die u wilt opnemen in het webalbum. Markeer de bestanden die u wilt gebruiken, en klik op Toevoegen>. Als u alle beschikbare bestanden wilt toevoegen aan het webalbum, klikt u op Alles toevoegen>. Klik op de respectieve knop Verwijderen om bestanden te verwijderen. 3.Vervolgens selecteert u de opmaakopties. Geef een naam op voor het webalbum, en selecteer hoeveel kolommen en rijen van miniaturen u op elke pagina in het album wilt weergeven. U kunt ook de grootte van de miniaturen selecteren (klein, middelgroot of groot) en de achtergrondkleur van de pagina's instellen. 4.Vervolgens kiest u welke tekst u in het webalbum wilt weergeven. U kunt kiezen uit de datums, beschrijvingen, namen en grootten van bestanden. 5.Tot slot selecteert u de doelmap. U kunt kiezen om het webalbum te branden op een cd, of u kunt het opslaan op de vaste schijf. Als u het webalbum opslaat op de vaste schijf, geeft u een naam op voor het HTML-bestand (het bestand dat moet worden uitgevoerd om het webalbum te starten), en selecteert u de map waarin u het webalbum wilt opslaan. Om een QuickTime-film te maken: 1.Selecteer de afbeeldingsminiaturen die u in de film wilt gebruiken. 2.Kies de opdracht QuickTime-film maken in het menu Nieuw. 3.Het proces voor het maken van een QuickTime-film begint. Om te beginnen selecteert u de achtergrondkleur voor de film en stelt u de weergavetijd voor foto's (afbeeldingen) in. U kunt ook de resolutie, of afmetingen, van de film instellen. Als u het selectievakje Kleine items vergroten inschakelt, kunt u een film met foto's (afbeeldingen) maken waarvan de grootte consistenter is dan wanneer u dit selectievakje niet zou inschakelen. 4.Vervolgens geeft u een naam op voor de film en selecteert u de map waarin u het bestand wilt opslaan. AFDRUKKEN In PhotoBase kunt u individuele afbeeldingsbestanden, geselecteerde miniaturen of volledige albums afdrukken.

8 13 14 Om een individuele afbeelding af te drukken: 1.Kies de opdracht Afdrukken in het menu Bestand. U kunt ook klikken op Afdrukken op de werkbalk. Klik op Afbeeldingen afdrukken in het venster dat verschijnt. 2.Wanneer uw afbeelding verschijnt, kunt u deze slepen naar een willekeurige plaats op de pagina. 3.Schakel het selectievakje Titel toevoegen in als u een titel wilt toevoegen aan de afdruk. Dubbelklik in het tekstvak om de titel toe te voegen of om de bestaande titel te bewerken. Sleep het tekstvak naar de gewenste plaats. 4.Schakel het selectievakje Kader toevoegen in als u een zwarte kader rond de afgedrukte afbeelding wenst. 5.Schakel de gewenste centreervakjes in om de afbeelding en/of titel te centreren. 6.Stel het afdrukformaat in met behulp van de schuifregelaar. Boven de schuifregelaar worden de breedte, hoogte en afdrukresolutie (DPI) vermeld. 7.Klik op Printerinstelling om de eigenschappen van uw printer weer te geven en te bewerken. Klik vervolgens op Afdrukken om de afbeelding af te drukken. Om geselecteerde miniaturen af te drukken: 1.Kies de opdracht Afdrukken in het menu Bestand. U kunt ook klikken op Afdrukken op de werkbalk. Klik op Geselecteerde afbeeldingsbestanden afdrukken in het venster dat verschijnt. 2.In het volgende venster kiest u het afdrukformaat van de afbeeldingen in de vervolgkeuzelijst Afdrukformaat. Als u de selectievakjes Automatisch draaien en Automatisch bijsnijden inschakelt, zal het programma de afbeeldingen automatisch bewerken zodat ze het best passen op basis van het geselecteerde afbeeldingsformaat. U kunt een voorbeeld weergeven van alle pagina's vóór u ze afdrukt. Om pagina's met miniaturen af te drukken: 1.Kies de opdracht Afdrukken in het menu Bestand. U kunt ook klikken op Afdrukken op de werkbalk. Klik op Album afdrukken in het venster dat verschijnt. 2.Stel de gewenste afdrukeigenschappen in vóór u afdrukt. De opties verschillen van printer tot printer. DE HOTLINK-BALK Via de Hotlink-balk onderaan op het bureaublad van PhotoBase kunt u snel toegang krijgen tot andere toepassingen. Klik met de rechtermuisknop op de Hotlink-balk om de eigenschappen van deze balk weer te geven. Om een programma toe te voegen aan de Hotlink-balk: 1.Dubbelklik op de Hotlink-balk of kies de opdracht Toevoegen in het menu HotLink. 3.Blader naar de map die het programmabestand bevat dat u wilt toevoegen. 3.Markeer het bestand en klik op Kiezen. Om een programma te verwijderen uit de Hotlink-balk: 1.Markeer het programma dat u wilt verwijderen.

9 15 2.Kies de opdracht Verwijderen in het menu HotLink. Om een programma op de Hotlink-balk uit te voeren: Dubbelklik op het desbetreffende pictogram op de Hotlink-balk. Om een bestand te openen in een programma dat zich bevindt op de Hotlink-balk: Sleep de miniatuur van het bestand naar het pictogram van het programma op de Hotlink-balk. OPMERKINGEN OVER HET OPHALEN VAN AFBEELDINGEN Wanneer u afbeeldingen ophaalt, mag u niet vergeten dat het stuurprogramma voor het desbetreffende apparaat wordt uitgevoerd en de bestandsinformatie doorstuurt naar het programma. Als zich problemen voordoen, neemt u best contact op met de fabrikant van het apparaat. Mogelijk moet u het stuurprogramma bijwerken. MEER HELP Meer informatie vindt u in de on line Help. Klik op PhotoBase Help in het menu Help. Hier vindt u meer gedetailleerde informatie over de verschillende menu-opdrachten en andere programmafuncties.