JEUGDBELEIDSPLAN GC DE KURENPOLDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JEUGDBELEIDSPLAN GC DE KURENPOLDER 2015-2019"

Transcriptie

1 JEUGDBELEIDSPLAN GC DE KURENPOLDER Jeugdbeleidsplan GC De Kurenpolder Pagina 1

2 JEUGDBELEIDSPLAN GC DE KURENPOLDER INHOUD 2 VOORWOORD 3 AMBITIE 3 DOESTELLINGEN 3 OPLEIDINGSPROGRAMMA 5 ANALYSE JEUGDLEDEN 7 JAARPLAN 8 BENOEMING EN SAMENSTELLING JEUGDCOMMISSIE 9 FINANCIEËN 9 LIDMAATSCHAP 9 BIJLAGE: 9-STAPPENPLAN NGF 10 STAPPENPLAN JEUGDOPLEIDING 12 JAARPLAN Jeugdbeleidsplan GC De Kurenpolder Pagina 2

3 VOORWOORD Voor u ligt door het bestuur goedgekeurde beleidsplan van de Jeugdcommissie. Dit plan is een actief document. Het streven is om de ambitie die verwoord is in dit document bij alle toekomstige wijzigingen te behouden. De Jeugdcommissie van GC De Kurenpolder stelt zich ten doel een langjarig en goed gefundeerd jeugdbeleid voor deze club neer te zetten en te prolongeren. Jeugd en de golfsport staan centraal in het beleid van de Jeugdcommissie. Dit beleidsplan geeft richting en bepaalt de agenda van de Jeugdcommissie. AMBITIE Golf als sport of vrijetijdsbesteding voor haar jeugd attractief maken. DOELSTELLINGEN Een club met succes en een goede clubsfeer is aantrekkelijk voor de jeugd. Een regelmatige toestroom van juniorleden zorgt voor een evenwichtige verdeling van leeftijdsgroepen in de club. Door aandacht te hebben voor jonge leden wordt het clubgevoel bij hen versterkt en neemt de kans op een volwassen lidmaatschap in de toekomst toe. Naast een kleine selecte groep jeugd, die op wedstrijdniveau golf spelen, zijn de jeugdleden vanuit recreatief oogpunt met golf bezig. Het willen halen van het GVB vormt daarbij veelal de eerste aanleiding voor het contact met de golfsport. De jeugdcommissie heeft zich de volgende algemene doelen gesteld: 1 Een aangename clubcultuur te realiseren en te bewaken Golf spelen vanuit plezier kan alleen indien de omgeving dit ook mogelijk maakt. Wij streven een clubcultuur na die zich kan identificeren met woorden als plezier, respect, leren, vriendschap, humor en passie voor de golf. Dit betekent dat wij spelers zullen wijzen op hun verwachte bijdrage bij de handhaving van deze cultuur. Als jeugdcommissie staan we natuurlijk voorop om dit uit te dragen en ieder lid dit te laten ervaren. 2 De jeugd de golfsport vanuit plezier te laten ervaren Met name voor de jeugdleden die geen behoefte hebben aan prestatieve elementen zal de jeugdcommissie zich extra inspannen om een aangename vereniging te zijn. Voorop staat immers dat jeugd zich bij een vereniging aansluit om in een omgeving van vriendschap het vooral naar hun zin te hebben en uitgedaagd worden om gezamenlijk golf te leren spelen. 3 De jeugdgolfsport binnen de vereniging te positioneren De jeugdcommissie spant zich in om de jeugd de golfsport optimaal te kunnen laten bedrijven. De jeugdcommissie behartigt daartoe actief de belangen van de jeugdleden bij het vaststellen van het beleid van GC De Kurenpolder. Er is zowel aandacht voor jeugdleden met mindere talenten en recreatieve ambities als ook aan jeugdleden met een meer prestatieve focus. De jeugdcommissie zich inspannen om in haar contact met alle jeugdleden laagdrempelig en open te zijn. Naast deze algemene doelstellingen stelt de jeugdcommissie zich de volgende specifieke doelen: Jeugdbeleidsplan GC De Kurenpolder Pagina 3

4 4 Het realiseren en handhaven van een goede jeugdopleiding De Nederlandse Golf Federatie (NGF) heeft zich als doel gesteld golf als breedtesport te stimuleren en meer kinderen de golfsport laten beoefenen door clubs een 9- stappenplan te bieden. Het NGF stappenplan biedt voor de clubs een gestructureerde weg om in een aantal stappen jeugdleden op te leiden en zich te bekamen in de golfsport. De jeugdcommissie draagt zorg voor de realisatie en continuering van het jeugdstappenplan (zie bijlage 1: 9 stappenplan NGF) 5 Stimuleren van Committed to Familie (NGF) De NGF heeft een analyse gemaakt van de leeftijdsopbouw van de verschillende type leden binnen de golfsport. Indien men naar de leeftijdscategorieën van ouders met thuiswonende kinderen kijkt (31-40 jaar en jaar), is het opvallend om te zien hoe weinig deze golfers vertegenwoordigd zijn onder de clubgolfers. Gezinnen met kinderen zijn vanuit meerdere optieken belangrijk voor de golfsport in Nederland. Ten eerste is het aantal jeugdleden in golf nog steeds relatief beperkt. Golf wordt te vaak nog gezien als een sport die minder geschikt is voor jeugd. Vanuit ambities op het gebied van talentontwikkeling en topgolf is het van belang het aantal jeugdspelers te laten groeien. Ten tweede zoeken steeds meer golfverenigingen naar mogelijkheden om nieuwe leden te werven. De jonge volwassenen zijn daarbij een interessante doelgroep, die nieuwe dynamiek op de golfvereniging kan brengen en daarmee ook een betere balans realiseren in het ledenbestand, waarin de groep van oudere clubleden vaak oververtegenwoordigd is. Een geïntegreerde aanpak voor ouders met kinderen, oftewel Committed to Familie, is daarom een logische en noodzakelijke stap om deze twee doelgroepen meer en beter te betrekken bij de golfvereniging. De NGF ziet een investering in de doelgroep 'familie' als een investering in de breedte, een groei van het aantal leden, maar ook als een investering in de diepte, in de cultuur, de sfeer van de vereniging en de golfbaan. Met het programma Committed to Familie ondersteunt de NGF golfclubs en golfbanen in Nederland bij het formuleren van haalbare doelstellingen om de doelgroep 'familie' te faciliteren. Voor meer informatie: zie Jeugdbeleidsplan GC De Kurenpolder Pagina 4

5 HET OPLEIDINGSPROGRAMMA De basisopleiding tot aan GVB gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de Pro op basis van het NGF Jeugdstappenplan. De bijdrage van jeugdcoaches vormen een essentieel deel van de basisopleiding. De jeugdcoaches nemen eenmalig deel aan een jeugdcoachtraining om de jeugdleden te kunnen ondersteunen. De activiteiten van de coaches worden ondersteund door de coördinator jeugdcoach. De coördinator jeugdcoach vormt de schakel tussen de Jeugdcommissie, de jeugdcoaches en de Pro. Zij overleggen regelmatig over het gewenste programma en de vorderingen van de jeugd. De leden en /of de ouders worden op de hoogte gehouden over de vorderingen binnen het opleidingsprogramma. De club investeert een bepaald bedrag in de opleiding van de jeugd. Daarom wordt van een jeugdlid verwacht dat hij/zij actief deelneemt aan het opleidingsprogramma om binnen een redelijke tijd clubhandicap 54 (het GVB) te halen, deel te nemen aan wedstrijden en het begeleiden van beginnende jeugdleden. De Pro bepaalt wanneer een jeugdlid baanpermissie krijgt dan wel op mag voor het GVB. De coördinator jeugdcoach rapporteert aan de Jeugdcommissie. De verdere golfopleiding gebeurt op basis van vrijwilligheid. Het halen van het GVB is in de ogen van de Jeugdcommissie een eerste opstap naar het spelen van golf. De jeugdcommissie stimuleert en faciliteert jeugdleden dan ook om te blijven lessen tot minimaal handicapniveau zodat een goede basis wordt gelegd om aan de clubwedstrijd deel te nemen. De Jeugdcommissie schept hiertoe voldoende mogelijkheden door het aanbieden van een lesprogramma in overleg met de Pro om zich verder te bekwamen in het golf. De Jeugdcommissie stimuleert jeugdleden ook deel te blijven nemen aan de activiteiten en wedstrijden van de Jeugdcommissie met het doel het spelplezier te vergroten en spelniveau te verbeteren. (zie bijlage 1: stappenplan jeugdopleiding) Topgolf De Jeugdcommissie ontwikkelt een goed beeld van de talenten binnen de groep van jeugdleden. Over de toptalenten wordt regelmatig overleg gevoerd met de Pro. In overleg met het bestuur van GC De Kurenpolder wordt naar financiële mogelijkheden gezocht om deze talenten laten profiteren van extra aandacht en begeleiding. Dit zal gelden voor jeugdleden met talent die qua leeftijd en ervaring (misschien) nog niet voldoen aan alle eisen. Door die extra aandacht behouden wij deze jeugdleden voor de prestatieve golfsport én voor onze club. In januari overlegt de jeugdcommissie (op basis van de ledenlijst) met de pro welke jeugdspelers voor dat jaar in aanmerking komen voor extra faciliteiten. Als er potentiële kandidaten zijn, dan wordt er door de jeugdcommissie en de pro een gesprek aangegaan met de jeugdspeler en de ouders om te peilen of de jeugdspeler de ambitie heeft om te groeien naar lagere handicap. Als het jeugdlid hiervoor in aanmerking komt dan wordt er een overeenkomst opgesteld. Deze wordt getekend door jeugdlid, ouders/verzorgers, golfschool, jeugdcommissie namens bestuur vereniging. Jeugdbeleidsplan GC De Kurenpolder Pagina 5

6 Hiervoor zijn de volgende faciliteiten noodzakelijk: Faciliteit Extra trainingsfaciliteiten (minimaal 12 uur per jaar extra training van de pro) (Opgeleide) jeugdcoaches Representatieve kleding voor deelname aan jeugdtoernooien/ NK wedstrijden (minimaal broek, polo, trui met logo) verantwoordelijk pro/vereniging vereniging vereniging/baaneigenaar/golfschool Tegenprestaties van de jeugdspelers: Aanwezigheid bij lessen, trainingen en jeugdactiviteiten Jaarplanning maken inclusief trainingen en (club)wedstrijden afmelden verplicht afmelden verplicht Bijhouden van logboek met betrekking tot trainingen/wedstrijden e.d. via de NGF website Deelnemen aan minimaal 5 jeugdtour wedstrijd of Jeugd Opens, plaats op de Van Lanschot ranking (NGF) Beschikbaar voor NGF competitiejeugd Jeugdbeleidsplan GC De Kurenpolder Pagina 6

7 ANALYSE JEUGDLEDEN Met ingang van heeft GC De Kurenpolder 15 jeugdleden, waarvan 10 jongens en 5 meisjes. De leeftijdsopbouw ziet er als volgt uit: Jongens jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar 14 jaar 13 jaar 12 jaar 11 jaar 10 jaar 9 jaar 8 jaar Leeftijdsopbouw 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Handicapverdeling De meeste jeugdleden zijn bezig op weg naar handicap 54 (stap 1 en stap 2). Dit heeft uiteraard consequenties voor de golfopleiding. Doel moet dan ook zijn om meer jeugdleden te begeleiden naar hc Ook ledenwerving speelt een belangrijke rol. baanpermissie hc hc hc28-36 hc handicapverdeling LEDENWERVING Golf is een geweldige sport; voor jong en oud, voor fanatieke sportbeoefenaars en ook voor recreanten. Hoewel steeds meer jeugd al op vroege leeftijd geïnteresseerd en gefascineerd raakt door golf, is het aantal jeugdige spelers ten opzichte van de totale sportpopulatie laag. Ledenwerving speelt daarbij een belangrijke rol. 1. De jeugdcommissie plant 3 vrienden/vriendinnendagen in per jaar, waarbij jeugdleden vriendjes of vriendinnetjes kunnen laten kennismaken met de golfsport. 2. De pro bezoekt (eventueel samen met een aantal jeugdleden) basisscholen in de directe omgeving van Hank en verzorgt daar kennismakingsactiviteiten voor groep 7 en 8. Tegelijkertijd zullen er flyers worden uitgedeeld. 3. Actieve berichtgeving in de plaatselijk weekbladen m.b.t. ledenwerving, lesaanbod en lidmaatschap van de Golfschool en/of golfvereniging. Jeugdbeleidsplan GC De Kurenpolder Pagina 7

8 JAARPLAN De Jeugdcommissie stelt jaarlijks een plan op met daarin opgenomen haar activiteiten en de bijbehorende financiering. Na goedkeuring daarvan stelt het Bestuur de middelen ter uitvoering daarvan ter beschikking. De voorzitter van de Jeugdcommissie legt over de uitvoering van het plan verantwoording af aan het Bestuur. Zie bijlage 3: Actie Wie Wanneer Status Jeugdleden per 1 januari ledenadministratie januari Selectie jeugdspelers Pro/jeugdcommissie Januari Verdelen activiteiten jaarplan jeugdcommissie januari Jaarafspraken Communicatie over jeugdwedstrijden/trainingen e.d. Communicatie over jeugdwedstrijden/trainingen e.d. Wedstrijdkalender volgende jaar Jeugdcommissie/ HR commissie jeugdcommissie jeugdcommissie Jeugdcommissie/wed strijdcommissie januari/ februari februari augustus oktober Activiteitenkalender volgend jaar Jeugdcommissie december Kopij voor Golfkuur Jeugdcommissie 4x per jaar Facebook berichten plaatsen Jeugdcommissie doorlopend COMMUNICATIE De jeugdcommissie komt één keer in de 6 weken bij elkaar. Van deze bijeenkomsten wordt verslag gemaakt. Deze verslagen worden binnen het bestuur van GC De Kurenpolder geagendeerd en besproken. De vice-voorzitter van GC De Kurenpolder is contactpersoon voor alle commissies en woont minimaal 2 bijeenkomsten per jaar bij. De jeugdcommissie verzorgt een nieuwsbrief voor jeugdleden en ouders. Hierin wordt regelmatig verslag gedaan van activiteiten. Verder worden jeugdleden via de nieuwsbrief geïnformeerd over interne en externe wedstrijden en de mogelijkheid tot inschrijving hiervoor. Jeugdbeleidsplan GC De Kurenpolder Pagina 8

9 BENOEMING EN SAMENSTELLING JEUGDCOMMISSIE De Jeugdcommissie zal uit minimaal drie leden bestaan. Binnen deze drie leden moeten in ieder geval de volgende portefeuilles verdeeld worden: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Coördinator jeugdcoach Een aspirant commissielid wordt door de voorzitter voorgedragen en bij een meerderheid van stemmen vóór, als lid in de commissie aanvaard. De Pro zal wanneer dit nodig blijkt ook uitgenodigd worden om deze overlegmomenten bij te wonen. Op deze manier willen we de pro actief betrekken bij het opleidingsplan. Naast het lesgeven speelt de pro namelijk een belangrijke rol bij het opstellen en verbeteren van het opleidingsprogramma, de selectie van talenten, het ordelijk en effectief laten verlopen van de lessen en de motivatie van de jeugdleden. FINANCIËN De financiële huishouding is binnen de Jeugdcommissie in handen van de penningmeester. Hij is verantwoordelijk voor inkomsten en uitgaven die voor de verwezenlijking van het jaarplan worden gedaan. Eens per jaar legt de penningmeester verantwoording af over inkomsten en uitgaven aan de penningmeester van GC De Kurenpolder over het dan voorbije jaar. Eveneens in overleg met de penningmeester van GC De Kurenpolder stelt hij na de goedkeuring van de eindafrekening een begroting voor het nieuwe jaar op. LIDMAATSCHAP Een aspirant lid van de Jeugdopleiding krijgt gedurende twee lessen de mogelijkheid om zonder verplichtingen kennis te maken. Daarna kan een aanvraag gedaan worden voor het jeugdlidmaatschap. De Jeugdcommissie is gerechtigd in overleg met het bestuur de aanvraag aan te houden op grond van een wachtlijst en, te weigeren zonder opgaaf van redenen. GC De Kurenpolder heeft het maximum aantal juniorleden bepaald op 30. Voor zowel de contributie voor het juniorlidmaatschap als voor de eigen bijdrages voor het lesprogramma s wordt uitgegaan van een kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december. Voor beiden geldt dat bij tussentijdse opzegging géén terugbetaling wordt gedaan. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de Ledenadministratie 4 weken voor het einde van het lopende jaar. De minimum leeftijd voor juniorleden is 6 jaar, de maximum leeftijd is 21 jaar. Vanaf 1 januari van het kalenderjaar, volgend op de 21ste verjaardag, wordt het juniorlid seniorlid. In de periode van 21 jaar tot 25 jaar wordt een volledig lidmaatschap opgebouwd. De jeugd in de leeftijd van 6 t/m 21 jaar valt onder de verantwoordelijkheid van de Jeugdcommissie. Jeugdbeleidsplan GC De Kurenpolder Pagina 9

10 Bijlage 1: 9- Stappenplan NGF STAP 1 - Golfbaanpermissie Je maakt kennis met de omgeving op de golfbaan en leert de basisbeginselen van golf: techniek en etiquette. Hiermee ben je in staat om op een plezierige en veilige manier baanervaring op te doen. Je leert ook hoe je zelf kunt oefenen en je fysieke voorbereiding kunt doen. Fairplay binnen de golfsport staat hoog in het vaandel. STAP 2 - Naar Clubhandicap 54 (GVB) Sla je slag en aan het einde van deze stap kun je spelen in de baan volgens de etiquette- en golfregels die voor de beginnende golfer belangrijk zijn. Je maakt door middel van ervaringsgericht leren kennis met de golfsport. Door te oefenen, leer je ook waar je staat in je ontwikkeling. STAP 3 - Naar handicap 36 Tijdens deze stap ga je meer lengte in je slagen krijgen door de inzet van verschillende golfclubs. Je gaat de beleving op de golfbaan vergroten door actief te spelen. Er ontstaat een duidelijker beeld van je eigen spel en mogelijkheden, waardoor je de holes slimmer speelt. Je blijft je doorontwikkelen op weg naar een grotere succesbeleving! STAP 4 - Naar handicap 28 Door meer vastigheid te creëren in de lengte en het spel rondom de green, zal het niveau verbeteren. Je voelt je steeds comfortabeler op de golfbaan en nu de driver in het spel wordt opgenomen, kan daar nog meer van worden geprofiteerd. Je behoefte om deel te nemen aan wedstrijden wordt steeds groter. Het aantal bogeys neemt toe en het aantal double bogeys neemt af. STAP 5 - Naar handicap 20 In deze stap ga je bewuster om met de clubkeuze, zowel vanaf de tee als rond de green. Door je voor te laten bereiden op en mee te doen aan wedstrijden vergroot je de ervaring op het gebied van course management, tactiek en regels. Je zoekt medespelers om ook buiten de baan te werken aan het golfspel. Oefenen doe je met zijn allen en je vraagt je af tot waar je ambitie gaat. STAP 6 - Naar handicap 15 Dit is het breekpunt! Voor deze categorie spelers gaan strategie en slagen binnen 100 meter van de hole een grotere rol spelen. Wedstrijd- en competitie-ervaring brengen het presteren onder druk al een beetje onder de aandacht. Je gaat langzaam de puntjes op de i zetten en je bent ook regelmatig aanwezig op de oefenfaciliteiten. Jeugdbeleidsplan GC De Kurenpolder Pagina 10

11 STAP 7 - Naar handicap 9,9 Je bent hard op weg naar een single handicap; een mijlpaal! Om hier te komen, ga je werken aan het verkleinen van je foutmarge en de slagen binnen 50 meter van de green. Je bent gedreven aan het trainen en je ontwikkelt een goede vaste routine om een meer voorspelbaar resultaat te behalen. Je gaat je successen vieren! STAP 8 - Naar handicap 4,4 Je bent inmiddels een zeer intensieve golfer geworden. In deze stap gaat het om het korte spel. Het voorkomen van fouten in lastige situaties vormt voor jou de uitdaging. Je werkt aan voortdurende ontwikkeling van je golfspel. Tevens zijn wedstrijden een enorme ervaring op het mentale vlak. Je traint gestructureerd volgens een plan dat je samen met de professional hebt opgesteld. STAP 9 - Naar handicap 0 In deze fase ben je kritisch op jezelf en je hebt oog voor detail. Je bent je techniek aan het verfijnen en ontwikkelt je mentale en fysieke vaardigheden tot een hoogtepunt. Waar eindigt voor jou het succes? Je denkt erover na om nationale en internationale wedstrijden te spelen en je bent zorgvuldig in het bepalen van de wedstrijden waar je wilt pieken. Jeugdbeleidsplan GC De Kurenpolder Pagina 11

12 Bijlage 2: STAPPENPLAN JEUGDOPLEIDING GC DE KURENPOLDERR Stap 1: kennismaken met de basisbeginselen van het golfen (taslabel Par) Tijdens de golflessen wordt aandacht besteed aan 1 Golftechniek: De basisbeginselen van het putten, het chippen en de swing. Je kunt met de putter een bal laten rollen over de green. Je kunt een chip maken die een boogje maakt en een stukje doorrolt. Je kunt met een ijzer een bal van de tee slaan en een stuk door de lucht laten vliegen. 2 Gedragsregels Je beheerst de basisbeginselen van de regels om veilig op en rond de baan te spelen. Je kent de term Fore! Je kent de veiligheidsregels op de driving range en de oefenfaciliteiten. En je hebt Hole 1 gelezen van het boek De belangrijkste golfregels voor de jeugd. Je kent de antwoorden op de testvragen in het boek. Je weet je weg te vinden op de club (bijv. ballenautomaat, driving range, putting green, tassenloods, clubhuis). Je weet bij wie je moet zijn voor lessen/trainingen en vragen. Stap 2: Uitbreiding van de basistechnieken, gedragsregels en vaardigheden in de baan (taslabel Par) Tijdens de golflessen wordt aandacht besteed aan de basistechnieken en de gedragsregels. Verder test de pro de vaardigheid, zowel op techniek als op vaardigheid in de baan. 1 Golftechniek Je beheerst de basisbeginselen van het putten, het chippen en de lange slagen en je hebt veel geoefend. 2 Vaardigheid testen Putten: 3 holes (ca. 5 meter) op de putting green in 9 slagen voltooien. Chippen: 5 chipslagen (van totaal 10 slagen) vanaf 15 meter (van het begin van de green) binnen een straal van 10 meter om de hole slaan. Swing: 3 van de 5 ballen minimaal 50 meter rechtuit (meisjes 35 meter). 3 Gedragsregels Je beheerst de basisbeginselen van de regels, en je kunt ze toepassen: Je kunt pitchmarks repareren. Je harkt de bunkers netjes aan. Je weet waar je met je tas/trolley mag lopen en waar je deze neer moet zetten. Je weet dat je niet mag treuzelen op de baan en dat je snellere flights door moet laten (ook als je lang moet zoeken naar een bal). Jeugdbeleidsplan GC De Kurenpolder Pagina 12

13 Je speelt sportief en houdt rekening met elkaar, je wacht op elkaar en je helpt elkaar zoeken. Je bent bekend met alle onderdelen die je bij het spelen van een hole kunt tegenkomen: afslagplaats, fairway, green en hindernissen. Je hebt Hole 1 t/m 4 gelezen van het boek De belangrijkste golfregels voor de jeugd. Je kent de antwoorden op de testvragen in het boek. 4 Vaardigheid in de baan Je kunt vanaf de oranje tee, uitgaande van 6 extra slagen per hole, met minstens 18 Stablefordpunten binnen 2 uur en een kwartier rondkomen over 9 holes. Je helpt jouw begeleider bij het tellen van je slagen en de begeleider rekent de punten uit. (Par + 4 = 2 punten, Par +5 = 1 punt, Par + 6 = bal oprapen en een 0 noteren.) Stap 3: Uitbreiding van de basistechnieken, gedragsregels en vaardigheden in de baan (taslabel Eagle) Tijdens de golflessen wordt de techniek uitgebreid. In deze fase worden de jeugdleden getest op gedragsregels en vaardigheid in de baan. 1 Golftechniek Putten: 3 holes (ca. 5 meter) op putting green in 9 slagen voltooien. Chippen: 5 chipslagen (van totaal 8 slagen) vanaf 15 meter (van het begin van de green) binnen een straal van 10 meter om de hole slaan. Bunker: 2 van de 5 slagen uit de bunker eindigen op de green. Swing: 3 van de 5 slagen zijn recht en minstens 70 meter ver (meisjes 60 meter). 2 Gedragsregels Je beheerst de basisbeginselen van de regels en je kunt de (gedrags)regels toepassen bij de volgende onderwerpen: Out of bounds (witte paaltjes); Waterhindernissen (rode en gele paaltjes); Grond in bewerking (GUR, blauwe paaltjes); De green (o.a. puttinglijn, vlag, pitchmarks); Je hebt Hole 1 t/m 6 gelezen van het boek De belangrijkste golfregels voor de jeugd. Je kent de antwoorden op de testvragen in het boek. De jeugdregelboekjes zijn via de pro te verkrijgen bij de Golfschool. 3 Vaardigheid in de baan Je kunt binnen 2 uur en een kwartier op 9 holes minstens 18 Stablefordpunten halen: vanaf de oranje tee, uitgaande van 5 extra slagen per hole. Je telt zelf je slagen en jouw begeleider helpt je daarbij en rekent de punten samen met jou uit. Jeugdbeleidsplan GC De Kurenpolder Pagina 13

14 Oranje tee: 5 slagen boven Par per hole = 2 punten, 6 slagen boven Par =1 punt. Als de bal dan nog niet in de hole is: bal oppakken en 0 punten opschrijven. Stap 4 Baanpermissie (taslabel Albatros) Tijdens de golflessen wordt de techniek uitgebreid. 1 Golftechniek Je beheerst alle slagen (redelijk) en je hebt veel geoefend. 2 Gedragsregels Je hebt Hole 1 t/m 9 van het boek De belangrijkste golfregels voor de jeugd goed gelezen. Je kent de antwoorden op de testvragen in het boek. Je kunt de regels goed in de praktijk toepassen en hebt het golfregelexamen (zie informatie onderaan) gehaald. 3 Vaardigheid in de baan Je kunt vanaf de oranje tee, uitgaande van 4 extra slagen per hole, met minstens 18 Stablefordpunten binnen 2 uur en een kwartier rondkomen over 9 holes. Je telt zelf je slagen en checkt dat na elke hole bij je marker. Na afloop reken je zelf de punten uit en je marker rekent dat ook uit, zodat je het kunt controleren. (Oranje tee: 4 slagen boven Par per hole = 2 punten, 5 slagen boven Par = 1 punt. Als de bal dan nog niet in de hole is: bal oppakken en 0 punten opschrijven.) Bij succesvol doorlopen van stap 4 ontvangen de jeugdleden baanpermissie. De baanpermissie wordt uitgegeven door de Handicap/ en Regelcommissie, op voordracht van de pro. Stap 5 Golfregelexamen, NGF-PAS Clubhandicap 54 (GVB) Tijdens de golflessen wordt toegewerkt naar het succesvol afleggen van het praktijk- en regelexamen 1 Golftechniek Je beheerst de techniek van het golfen goed genoeg om het praktijkexamen af te leggen. 2 Golfregelexamen Jeugdspelers volgen verplichte regellessen in de praktijk, waarbij de regelkennis in de baan wordt getest. Als een jeugdlid alle regellessen heeft gevolgd, wordt hij geacht te zijn geslaagd voor het golfregelexamen. GC De Kurenpolder heeft daarnaast bepaald dat de jeugdleden een praktijkexamen lopen op de par-3 baan met een lid van de Handicap- en Regelcommissie. De Handicap- en Regelcommissie kan beslissen het praktijkexamen te laten afnemen door een jeugdcoach. Als blijkt dat een jonge speler nog niet alle regelkennis goed genoeg Jeugdbeleidsplan GC De Kurenpolder Pagina 14

15 beheerst, dan zal hij enkele herhalingslessen volgen, waarna hij alsnog wordt geacht te zijn geslaagd voor het golfregelexamen. Is het golfregelexamen met succes afgelegd, dan krijgt het betreffende jeugdlid een NGF-PAS met Clubhandicap 54 (GVB) Stap 6 Gebruik van Forward tees Aangezien aan het GVB vanaf 1 april 2012 een Clubhandicap van 54 wordt gekoppeld, is het niet meer mogelijk om het praktisch deel aan te passen aan de leeftijd (en fysiek) van de kinderen. De jeugdcommissie geeft er de voorkeur aan voor kinderen tot 14 jaar gebruik te maken van forward tees; dit betekent dat zowel jongens als meisjes vanaf de oranje tee spelen. Voor deze teemarks is een Course en Slope Rating aanwezig is, zodat een Qualifying Ronde kan worden gespeeld. Stap 7 Doorgroeien naar handicap 36 en lager De golflessen zijn er op gebaseerd de jeugdleden door te laten groeien naar handicap 36 en lager Stap 8: Doorgroeien naar topjeugd De jeugdcommissie houdt hierbij onderstaande richtlijnen aan: tot en met 12 jaar jongens max meisjes max en 14 jaar jongens max meisjes max en 16 jaar jongens max meisjes max van 17 t/m 21 jaar jongens max. 7.0 meisjes max Verantwoordelijkheden binnen het stappenplan Golflessen (minimaal 1 x in de week), Waaronder golftechniek en vaardigheidstesten Trainingen (1 x in de week) Pro van de Golfschool Jeugdcoaches Gedragsregels Handicap- en regelcommissie / jeugdcoaches Vaardigheid in de baan (oudere)jeugdleden / jeugdcoaches Jeugdbeleidsplan GC De Kurenpolder Pagina 15

16 Bijlage 3: JAARPLAN ACTIVITEITEN 2015 JEUGDCOMMISSIE GC DE KURENPOLDER In de begroting van 2015 is voor de jeugd een bedrag van 2250,00,- voorzien. Bij de financiering van activiteiten denken we verder aan: Een club van 20 ( kledingsponsor ), een bijdrage van de baaneigenaar aan het jeugdplan en een actieve bijdrage van de NGF jeugd bij promotie van de golfsport aan de jeugd. ( committed to familie) De volgende activiteiten staan gepland: 1. Jeugdlessen Vanuit het bestuur wordt een bedrag van 1.000,00 ter beschikking gesteld voor jeugdlessen, verzorgd door de pro. Ouders hebben de keuze uit: - 50% bijdrage bij het huidige lesgeld - toevoeging van 1 extra les van een half door de pro op een andere dag 2. Jeugdtrainingen: 1 keer in de week (zondagen) worden er door de jeugdcoaches trainingen verzorgd. 3. Theorielessen: Elke 4e zondag in de maand zullen er door de jeugdcoaches activiteiten op de par-3 banen worden verzorgd waarbij de nadruk ligt op kennis van de regelgeving. 4. Jeugdwedstrijden In de wedstrijdkalender zijn een aantal jeugdwedstrijden opgenomen. Bepaalde wedstrijden voor senioren zijn ook open voor jeugdleden. Dit wordt via de jeugdcommissie vooraf steeds gecommuniceerd aan de jeugdleden via de nieuwsbrief. 4 wedstrijden in samenwerking met alliantiebanen. (mei- juniseptember en oktober). Hierover neemt de jeugdcommissie contact op met de alliantiebanen. Jeugdleden worden hierover geïnformeerd via de nieuwsbrief vrienden / vriendinnendagen: In de maanden mei, juni en oktober worden 3 middagen gepland waar jeugdleden een vriend of vriendin mogen uitnodigen om kennis te maken met de golfsport. Voor diegenen die nog niet kunnen golfen zal de pro een clinic van 1 uur verzorgen, voor diegene die al kunnen golfen zal een activiteit op de par-3 baan worden georganiseerd. 6. Promotie golfsport en jeugd: Bezoek aan basisscholen door de pro. ( evt. met jeugd leden ). Hierbij zullen flyers worden uitgedeeld aan leerlingen van groep 7 en 8. Het bestuur streeft er naar om via samenwerking met scholen ( en sportclubs) het ledental van de jeugd uit te breiden naar 30 Jeugdbeleidsplan GC De Kurenpolder Pagina 16

17 leden. Hiermee beoogt de Jeugdcommissie een groei van naar jeugdleden in een periode van 5 jaar 7. KLM Open: KLM open bezoek met jeugd en coaches (reiskosten, toegangskaarten) 8. Bijeenkomsten NGF : Cursus jeugdcoaches (voor belangstellende leden en ouders) Jeugdbeleidsplan GC De Kurenpolder Pagina 17

Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB)

Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB) Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB) Wat is Clubhandicap 54 (GVB)? Het golfvaardigheidsbewijs (GVB) is per 1 april 2012 in een nieuw jasje gestoken. Het GVB is vanaf die

Nadere informatie

JEUGDSTAPPENPLAN VOOR JEUGD TOT 14 JAAR: NAAR CLUBHANDICAP 54 (GVB)

JEUGDSTAPPENPLAN VOOR JEUGD TOT 14 JAAR: NAAR CLUBHANDICAP 54 (GVB) HOE DIT STAPPENPLAN TE GEBRUIKEN Voor de jeugd tot 14 jaar hebben we het behalen van Clubhandicap 54 (GVB) in 5 stappen verdeeld; bij elke stap hoort een te behalen taslabel/pasje. Hieronder zijn voor

Nadere informatie

JEUGD STAPPENPLAN VOOR JEUGD TOT 14 JAAR: NAAR HANDICAP 54

JEUGD STAPPENPLAN VOOR JEUGD TOT 14 JAAR: NAAR HANDICAP 54 HOE DIT STAPPENPLAN TE GEBRUIKEN: Verschillende niveau s Voor de jeugd tot 14 jaar hebben we het behalen van Handicap 54 in 5 stappen verdeeld. De reden om dit te doen is omdat het voor de jeugd leuk en

Nadere informatie

LEER GOLFEN MET HET 9-STAPPENPLAN

LEER GOLFEN MET HET 9-STAPPENPLAN LEER GOLFEN MET HET WELKOM IN DE GOLFWERELD Welkom in golf! Of je nu jong of oud bent, fysiek helemaal fit of ongemakken hebt, veel of weinig tijd ter beschikking hebt, golf is voor iedereen. Golf is als

Nadere informatie

Inleiding. Ambitie en doelstelling

Inleiding. Ambitie en doelstelling Inleiding De tijd dat golf een leuke sport was die met name ouderen trok, is voorgoed voorbij. De landelijke toename van jeugdige spelers laat zien hoe fascinerend golf is, ook voor deze jonge doelgroep.

Nadere informatie

Lesaanbod 2013: STARTEN MET GOLF

Lesaanbod 2013: STARTEN MET GOLF 1. Clinic Aanbod Golfschool Zeewolde biedt twee standaard clinics aan: Voor de beginnende golfer Voor de golfer met golfervaring (maar zonder GBP) Golfers met handicap of GVB: Voor golfers die in het bezit

Nadere informatie

Cursusinformatie 9-stappen-plan

Cursusinformatie 9-stappen-plan Het 9-stappenplan is een golfvaardigheidstraject dat is opgedeeld in negen handicap-categorieën (stappen), waarbij succesbeleving en spelplezier voorop staan. Het begint bij het eerste bezoek op de golfbaan,

Nadere informatie

Beleidsplan jeugd 1. Inleiding: Aan de bosrand van het dorp Geijsteren ligt de 18-holes golfbaan van Golf- en Countryclub Geijsteren.

Beleidsplan jeugd 1. Inleiding: Aan de bosrand van het dorp Geijsteren ligt de 18-holes golfbaan van Golf- en Countryclub Geijsteren. Beleidsplan jeugd 1. Inleiding: Aan de bosrand van het dorp Geijsteren ligt de 18-holes golfbaan van Golf- en Countryclub Geijsteren. De club is opgericht in 1974. Het terrein waarop de baan zich bevindt

Nadere informatie

Begeleiding en opvang van Nieuwe Leden

Begeleiding en opvang van Nieuwe Leden Begeleiding en opvang van Nieuwe Leden Informeren = transparant communiceren Golfclub Nuclea Mol biedt zijn leden de mogelijkheid om golf in al zijn aspecten te leren. Om de nieuwe Nuclealeden, maar ook

Nadere informatie

Beleidsplan GC De Kurenpolder 2016-2019

Beleidsplan GC De Kurenpolder 2016-2019 Beleidsplan GC De Kurenpolder 2016-2019 Vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 21-03-2016 Pagina1 Inhoudsopgave Inleiding 3 GC De Kurenpolder 4 Missie en visie van GC De Kurenpolder 5 Sterkte-zwakteanalyse

Nadere informatie

Voorwoord 3. Lidmaatschap leden 4. Jeugdtrainingen 5. Wedstrijden 6. Baanpermissie en 9-stappenplan 7. Kernwaarden 8. Competitie 9

Voorwoord 3. Lidmaatschap leden 4. Jeugdtrainingen 5. Wedstrijden 6. Baanpermissie en 9-stappenplan 7. Kernwaarden 8. Competitie 9 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Lidmaatschap leden 4 Jeugdtrainingen 5 Wedstrijden 6 Baanpermissie en 9-stappenplan 7 Kernwaarden 8 Competitie 9 2 Voorwoord De Golf en Countryclub Heiloo is een club met een

Nadere informatie

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Preambule Vooraleer een nieuw lid zich als startende golfer effectief op de baan kan begeven dient hij een minimale kennis te hebben van de golfregels en de etiquette

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE. Materiaal / Ballen : Munt voor 26 golfballen 1,40 Huurprijs per golfclub 2,50

ALGEMENE INFORMATIE. Materiaal / Ballen : Munt voor 26 golfballen 1,40 Huurprijs per golfclub 2,50 ALGEMENE INFORMATIE De golfschool van Golf de Gulbergen wordt vertegenwoordigd door 4 PGA professionals. Het team bestaat uit Flip Klok, Cecil Brown, Bert van Zutphen en Ronald Dix. Met dit team zijn wij

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus Cursus en Examen Informatie Tweedaagse Handicap 4 / GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus Routebeschrijving Benodigdheden Theoriecursus & Examen Het theorie examen Herexamen Downloadsectie Apps

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugd

Beleidsplan Jeugd Beleidsplan Jeugd 2017-2019 Nanda Lamsma Versie december 2016 Beleidsplan Jeugd Almkreek 2017-2019 1 Beleidsplan Jeugd Almkreek 2017-2019 2 Inhoud 1. Inleiding... 6 1.1. Missie voor 2017... 6 1.2. Wervingsacties

Nadere informatie

Golfen op Het Rijk van Nijmegen

Golfen op Het Rijk van Nijmegen Golfen op Het Rijk van Nijmegen Golf en jeugd in 2010 Jeugddag van Het Rijk Golfbanen met Robert-Jan Derksen, op 12 april 2008. Dit boekje is door de jeugdcommissie van de golfclub Het Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Preambule Vooraleer een nieuw lid zich als startende golfer effectief op de baan kan begeven dient hij een minimale kennis te hebben van de golfregels en de etiquette

Nadere informatie

PROGRAMMA. 16.00 Ontvangst 16.15 Start Kick-Off Presentaties 17.30 Eten 18.15 Putwedstrijd (iedereen) 18.45 Quiz KICK-OFF 2016

PROGRAMMA. 16.00 Ontvangst 16.15 Start Kick-Off Presentaties 17.30 Eten 18.15 Putwedstrijd (iedereen) 18.45 Quiz KICK-OFF 2016 PROGRAMMA 16.00 Ontvangst 16.15 Start Kick-Off Presentaties 17.30 Eten 18.15 Putwedstrijd (iedereen) 18.45 Quiz Jeugdcommissie Golfclub Capelle KICK-OFF 2016 Jeugdcommissie Golfclub Capelle 2016 Jeugdgolf

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. 6- weekse Baanpermissie / Handicap 54 Cursus

Cursus en Examen Informatie. 6- weekse Baanpermissie / Handicap 54 Cursus Cursus en Examen Informatie 6- weekse Baanpermissie / Handicap Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus Annulering Routebeschrijving Benodigdheden Theoriecursus & Examen Het theorie examen Herexamen Downloadsectie

Nadere informatie

In 4 stappen leren golfen

In 4 stappen leren golfen In 4 stappen leren golfen TECHNIEK TACTIEK MENTAAL In 4 stappen leren golfen. Stap voor stap gids voor de startende golfer. Als je dit E- book leest, dan is het zeer waarschijnlijk dat je interesse hebt

Nadere informatie

Welkom bij Impact Golf Academy Maastricht en International Golf Maastricht

Welkom bij Impact Golf Academy Maastricht en International Golf Maastricht Welkom bij Impact Golf Academy Maastricht en International Golf Maastricht Het is voor ons heel belangrijk dat u zich als nieuwe Golfer snel thuis gaat voelen op International Golf Maastricht en bij Impact

Nadere informatie

Dit is een samenvatting van het Jeugdbeleidsplan van de Jeugdcommissie van GCBH. De volledige versie is op te vragen bij de Jeugdcommissie.

Dit is een samenvatting van het Jeugdbeleidsplan van de Jeugdcommissie van GCBH. De volledige versie is op te vragen bij de Jeugdcommissie. Samenvatting Jeugdbeleid Golfclub BurgGolf Haverleij 2013 2015 Dit is een samenvatting van het Jeugdbeleidsplan van de Jeugdcommissie van GCBH. De volledige versie is op te vragen bij de Jeugdcommissie.

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus Cursus en Examen Informatie Tweedaagse Handicap / GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus Annulering Routebeschrijving Benodigdheden Theoriecursus & Examen Het theorie examen Herexamen Downloadsectie

Nadere informatie

JEUGD-GOLFERS OP WEG NAAR NGF HANDICAP 54 EN LAGER

JEUGD-GOLFERS OP WEG NAAR NGF HANDICAP 54 EN LAGER JEUGD-GOLFERS OP WEG NAAR NGF HANDICAP 54 EN LAGER Een belangrijk besluit dat door de NGF is genomen, betreft de maatregel om het door velen gevreesde en stressvolle praktijkexamen op de baan per 1 juli

Nadere informatie

Maar ook informatie voor uw vrienden of familie leden, die graag willen komen golfen. Maar meer uitleg willen krijgen, hoe t werkt een golf cursus.

Maar ook informatie voor uw vrienden of familie leden, die graag willen komen golfen. Maar meer uitleg willen krijgen, hoe t werkt een golf cursus. Aanstaande zaterdagmiddag 21 maart organiseren wij een open golfschoolmiddag. Hierbij een overzicht aan golflessen of cursussen, waar u Zaterdagmiddag vanaf 13.00 informatie over kan krijgen. o.a - Informatie

Nadere informatie

Welkom en voorstellen jeugdcommissie. Wedstrijdprogramma Jeugdcompetitie. Uitwisseling andere verenigingen Jeugdcoaches

Welkom en voorstellen jeugdcommissie. Wedstrijdprogramma Jeugdcompetitie. Uitwisseling andere verenigingen Jeugdcoaches Jeugdjaarprogramma 2009 8 februari 2009 Onderwerpen Welkom en voorstellen jeugdcommissie Lesprogramma 2009 Wedstrijdprogramma Jeugdcompetitie Zomeractiviteiten Uitwisseling andere verenigingen Jeugdcoaches

Nadere informatie

de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant.

de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant. Aan: de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant. Dronten, 13 januari 2010. Betreft: Reglement Jeugd Polderbokaal 2010 Beste collegae,

Nadere informatie

9-stappenplan. Bijeenkomst Golfprofessionals PGA. 2 april 2012

9-stappenplan. Bijeenkomst Golfprofessionals PGA. 2 april 2012 9-stappenplan Bijeenkomst Golfprofessionals PGA 2 april 2012 Aanleiding Golf is een aantrekkelijke sport. Het is in de afgelopen 10 jaar gegroeid naar 375.000 golfers. Helaas zijn veel golfers inactief

Nadere informatie

Golfbegrippen. Samenvatting van de Golfregels

Golfbegrippen. Samenvatting van de Golfregels Golfbegrippen Samenvatting van de Golfregels Albatros: een score van 3 slagen onder PAR op een hole Approach: een slag naar de green Apron: kort gemaaide gras rond de green. Het gras is korter dan de fairway

Nadere informatie

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Preambule Vooraleer een nieuw lid zich als startende golfer effectief op de baan kan begeven dient hij een minimale kennis te hebben van de golfregels en de etiquette

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB De laatste tijd heeft de NGF veel vragen gekregen van golfers, clubs, golfbaaneigenaren en professionals over het toekomstbestendige GVB. Om u zo

Nadere informatie

Jaarprogramma 2016. Jeugd Golfclub Almkreek

Jaarprogramma 2016. Jeugd Golfclub Almkreek Jaarprogramma 2016 Jeugd Golfclub Almkreek Golfacademy Almkreek Edwin Wesselink, Niels den Breejen, Paul Looijmans, Nanda Lamsma en Anouschka Vrijenhoek Doelstelling Jeugdopleiding Almkreek Lessen en activiteiten

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR GOLFERS

DE BESTE START VOOR GOLFERS DE BESTE START VOOR GOLFERS Welkom op Best Golf Best Golf Academy op het golfdomein Best Golf, met een wedstrijdgolfbaan met A-status en uitgebreide oefenfaciliteiten, biedt de beste mogelijkheden om te

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie

Cursus en Examen Informatie Cursus en Examen Informatie 6x2 uur - Handicap 54 / GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus 2 Routebeschrijving 2 Benodigdheden 3 Theoriecursus & Examen 3 Het theorie examen 4 Herexamen 4 Downloadsectie

Nadere informatie

Begeleiding en opvang van Nieuwe Leden

Begeleiding en opvang van Nieuwe Leden Begeleiding en opvang van Nieuwe Leden Informeren = transparant communiceren Golfclub Nuclea biedt zijn leden de mogelijkheid om golf in al zijn aspecten te leren. Om de nieuwe Nuclealeden, maar ook onze

Nadere informatie

Golfschool. Puyenbroeck

Golfschool. Puyenbroeck Golfschool Puyenbroeck Inhoud 1. Woord vooraf 2. 5-stappenplan: hoe begin ik met golfen? 3. Persoonlijk opvolging De golfschool van de toekomst De provincie Oost-Vlaanderen is ervan overtuigd dat sporten

Nadere informatie

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2012 :

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2012 : Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2012 : 1. Samenstelling van de jeugdcommissie. 2. Taakverdeling van de jeugdcommissie. 3.

Nadere informatie

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.7 van 30 juni 2015)

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.7 van 30 juni 2015) Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek (v1.7 van 30 juni 2015) Wat is het 'VVG stappenplan' en waartoe dient het Onderzoek door het VVG heeft aangetoond dat slechts de helft van alle golf-starters

Nadere informatie

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.3 van 1 mei 2014)

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.3 van 1 mei 2014) Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek (v1.3 van 1 mei 2014) Wat is het 'VVG stappenplan' en waartoe dient het Onderzoek door het VVG heeft aangetoond dat slechts de helft van alle golf-starters

Nadere informatie

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.5 van 21 oktober 2014)

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.5 van 21 oktober 2014) Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek (v1.5 van 21 oktober 2014) Wat is het 'VVG stappenplan' en waartoe dient het Onderzoek door het VVG heeft aangetoond dat slechts de helft van alle golf-starters

Nadere informatie

SAMENSTELLING JEUGDCOMMISSIE

SAMENSTELLING JEUGDCOMMISSIE AGENDA VOOR VANAVOND 1. Samenstelling jeugdcommissie (Corné) 2. Trainingsprogramma 2016 (Tom) 3. Baanpermissie & Handicap (Alex) 4. Activiteiten 2016 (Charlotte) 5. Familie golf (Ilse) 6. Overige zaken

Nadere informatie

Stapsgewijze begeleiding De beste begeleiding speciaal voor u!

Stapsgewijze begeleiding De beste begeleiding speciaal voor u! Stapsgewijze begeleiding De beste begeleiding speciaal voor u! Wij bieden een optimale begeleiding voor onze startende golfers. Wij weten in welke stap u zit en u ontvangt van ons aangepaste informatie.

Nadere informatie

Jeugd-golfers op weg naar EGA-handicap 54 en lager

Jeugd-golfers op weg naar EGA-handicap 54 en lager Jeugd-golfers op weg naar EGA-handicap 54 en lager Een belangrijk besluit dat door de NGF is genomen, betreft de maatregel om het door velen gevreesde en stressvolle praktijkexamen op de baan per 1 juli

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB De laatste tijd heeft de NGF veel vragen gekregen van golfers, clubs, golfbaaneigenaren en professionals over het toekomstbestendige GVB. Om u zo

Nadere informatie

Golfclub Weilenseind. Beleidsplan 2016-2017. Datum : september 2015. Status : Versie 0.5 CONCEPT

Golfclub Weilenseind. Beleidsplan 2016-2017. Datum : september 2015. Status : Versie 0.5 CONCEPT Golfclub Weilenseind Beleidsplan 2016-2017 Datum : september 2015 Status : Versie 0.5 Colofon Contactpersoon Els van Engelen communicatie@gcweilenseind.nl Golfclub Weilenseind Alphenseweg 14a 5121 PN Gilze

Nadere informatie

Golfbaan Echt-Susteren

Golfbaan Echt-Susteren Golfbaan Echt-Susteren Informatie voorziening 2012/2013 Overzicht Basis Pakket 75,00 p.m. PRO+ Pakket 83,35 p.m. PRO Pakket 145,85 p.m. Greenfee Pakket 79,00 p.m. Mogelijk bij het bezit van een speelrechtcertificaat

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CLUBHANDICAP 54

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CLUBHANDICAP 54 DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CLUBHANDICAP 54 Om u zo goed mogelijk van informatie te voorzien, hechten wij er veel belang aan u hierbij antwoord te geven op de meest gestelde vragen. Het Golfvaardigheidsbewijs

Nadere informatie

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2011:

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2011: Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2011: 1. Samenstelling van de jeugdcommissie. 2. Taakverdeling van de jeugdcommissie. 3.

Nadere informatie

GVB Golfacademy. Samenvatting van de Golfregels

GVB Golfacademy. Samenvatting van de Golfregels GVB Golfacademy 1. Het programma van de cursus..2 2. Wat leer je tijdens de cursus?... 2 3. Download pagina.3 4. Benodigdheden 3 5. Het theorie examen...4 6. Apps.. 4 7. Over het GVB..4 8. De Registratie

Nadere informatie

Vragen over het EGA Handicapsysteem 2012-2015

Vragen over het EGA Handicapsysteem 2012-2015 Vragen over het EGA Handicapsysteem 2012-2015 Wanneer naar artikelen wordt verwezen, zijn dat artikelen van het EGA Handicap System 2012-2015. EGA Clubhandicap 54 Vereisten voor het behalen van Clubhandicap

Nadere informatie

Start met Golfen via Golf 4 All.

Start met Golfen via Golf 4 All. Start met Golfen via Golf 4 All. Golf is Cool Langzaam maar zeker verdwijnt het elitaire karakter van het golfen. Golf is de laatste jaren razend populair. Mede door Wii Sports weet iederen ondertussen

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Artikel 1.Wedstrijden Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local Rules zoals

Nadere informatie

een topbaan op een toplocatie!

een topbaan op een toplocatie! Golfbaan Echt-Susteren, een topbaan op een toplocatie! Informatie 201 Overzicht pakketten Basis 75,- p/mnd PRO+ 83,35 p/mnd Alleen mogelijk met PRO 15,85 p/mnd Greenfee 79,00 p/mnd speelrechtcertificaat

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de rating van kleuren tees voor zowel dames als heren

Meest gestelde vragen over de rating van kleuren tees voor zowel dames als heren Meest gestelde vragen over de rating van kleuren tees voor zowel dames als heren Hoe is de situatie tot heden? Veel clubs beschikken al over meerdere kleuren tees. Tot 2012 was er in ieder geval op alle

Nadere informatie

daarom golfverenigingen moeten inspireren om in te spelen op de behoeften van deze doelgroep.

daarom golfverenigingen moeten inspireren om in te spelen op de behoeften van deze doelgroep. Waarom Familiegolf? Golfverenigingen blijken op dit moment beperkt in staat te zijn ouders met thuiswonende kinderen te binden. In Visie 2015 is een analyse gemaakt van de leeftijdsopbouw van de verschillende

Nadere informatie

SPORTBELEIDSPLAN RINKVEN 2011-2012

SPORTBELEIDSPLAN RINKVEN 2011-2012 SPORTBELEIDSPLAN RINKVEN 2011-2012 1. Inleiding Dit beleidsplan 2011-2012 werd voorbereid door het Sportcomité en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur Dit beleidsplan geeft een overzicht

Nadere informatie

Men dient in het bezit te zijn van het GVB om de 9 holes Bloembollenbaan te spelen.

Men dient in het bezit te zijn van het GVB om de 9 holes Bloembollenbaan te spelen. Sportief 1 Sportief Tespelduyn Golf De Bloembollenbaan is een uitdagende 9-holes Qualifying golfbaan van 1825 meter en par 32 (gemeten over 9 holes) met de NGF B-Status. De baan beschikt over: - Vijf par

Nadere informatie

MILLENNIUM JEUGD 2013 INFOMOMENT JEUGDWERKING 23/03/2013

MILLENNIUM JEUGD 2013 INFOMOMENT JEUGDWERKING 23/03/2013 MILLENNIUM JEUGD 2013 INFOMOMENT JEUGDWERKING 23/03/2013 Junior Winterinterclub DANK en PROFICIAT Aan alle jeugdspelers die deelgenomen hebben aan de 4 kwalificatiewedstrijden Bart Bollen Jr, Gilles Grisar,

Nadere informatie

Een GVB (Clubhandicap 54) halen

Een GVB (Clubhandicap 54) halen Costa Golf Een GVB (Clubhandicap 54) halen Informatie voor deelnemers aan de GVB-clinic van Costa Golf In zes dagen een golfvaardigheidsbewijs (Clubhandicap 54) halen. In combinatie met een zonnige vakantie.

Nadere informatie

WELKOM NGF C-selectie 2013 NGF C-SELECTIE 2013 NGF C-SELECTIE 2013 NGF C-SELECTIE 2013 NGF C-SELECTIE 2013 NGF C-SELECTIE 2013

WELKOM NGF C-selectie 2013 NGF C-SELECTIE 2013 NGF C-SELECTIE 2013 NGF C-SELECTIE 2013 NGF C-SELECTIE 2013 NGF C-SELECTIE 2013 NGF C-selectie 2013 18 november 2013 Begeleiding Iwan Renders Floris van Imhoff WELKOM Wat gaan wij samen doen? Werken aan DE BASIS GAS = Grip, Aim, Setup Shortgame Heel veel leren NGF C-selectie: NGF

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. 6-weekse GVB Cursus. Inhoudsopgave

Cursus en Examen Informatie. 6-weekse GVB Cursus. Inhoudsopgave Cursus en Examen Informatie 6-weekse GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus 2 Annulering 2 Routebeschrijving 2 Benodigdheden 3 Theoriecursus 3 Downloadpagina 4 Het theorie examen 4 Herexamen 4 Garantie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ronduit goed! Startschot voor een prachtig nieuw golfseizoen. Gaat het goed met de golfclub en de golfbaan?

NIEUWSBRIEF. Ronduit goed! Startschot voor een prachtig nieuw golfseizoen. Gaat het goed met de golfclub en de golfbaan? NIEUWSBRIEF Startschot voor een prachtig nieuw golfseizoen In een vloek en een zucht zijn de eerste twee maanden van 2016 bijna voorbij. Het is ongelofelijk hoe snel dat allemaal gaat! Het goede nieuws

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugd Best Golf & Country Club

Beleidsplan Jeugd Best Golf & Country Club Beleidsplan Jeugd Best Golf & Country Club 2015 Inhoud De Vereniging Jeugdcommissie Opleidingsprogramma en jeugdtrainingen Programma Prestatiegerichte Jeugdgolfers Werving jeugdleden en retentie Activiteiten

Nadere informatie

5-STAPPENPLAN: Van kennismaking tot het behalen van uw golfvaardigheidsbewijs (GVB)

5-STAPPENPLAN: Van kennismaking tot het behalen van uw golfvaardigheidsbewijs (GVB) Via initiaties (in groep vanaf 8 personen) of instappakketten (individueel voor 95 voor 7,5u les gespreid over 5 weken) Vrijblijvend een balletje komen slaan o 5 toegang driving range (DR) en putting green

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse GVB Cursus. Inhoudsopgave

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse GVB Cursus. Inhoudsopgave Cursus en Examen Informatie Tweedaagse GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus 2 Annulering 2 Routebeschrijving 2 Benodigdheden 3 Theoriecursus 3 Downloadpagina 4 Het theorie examen 4 Herexamen 4

Nadere informatie

Samenvatting van de golfegels

Samenvatting van de golfegels Samenvatting van de golfegels Samenvatting golfregels Kennis van de golfregels is van groot belang bij golf. Niet alleen om het theorie examen met succes af te ronden maar ook tijdens het spelen. Je bent

Nadere informatie

Er zijn twee Wooldmasterwedstrijden:

Er zijn twee Wooldmasterwedstrijden: De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor wijzigingen in het reglement en programma aan te brengen. Ook moet zij een voorbehoud maken voor wijzigingen die kunnen plaats vinden en buiten haar competentie

Nadere informatie

Checklist GVB cursus. Samenvatting van de Golfregels

Checklist GVB cursus. Samenvatting van de Golfregels Checklist GVB cursus Samenvatting van de Golfregels Een woord vooraf Ga je een tweedaagse GVB cursus volgen, of ben je je aan het oriënteren? Dan is dit gidsje een ideaal hulpmiddel. Natuurlijk kun je

Nadere informatie

Een Company Membership kan eveneens elke 1e van elke 1e van iedere maand van het jaar in gaan, voor een minimale duur van drie jaar.

Een Company Membership kan eveneens elke 1e van elke 1e van iedere maand van het jaar in gaan, voor een minimale duur van drie jaar. Artikel 1. Private Member, Company Member, Administratief lid Een Private Member is een privé persoon die tegen betaling één jaar lang gebruik wenst te maken van alle faciliteiten van Dutch Golf, zowel

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten Welkom Utrechtse Golfclub Amelisweerd De Utrechtse Golfclub Amelisweerd is een golfvereniging voor en door leden, die recreatief of prestatiegericht de golfsport beoefenen. Wij bieden gezelligheid en kwaliteit

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS

Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS 2016-2021 1.Visie Leos staat voor Leusden En Om Streken. We zijn een club met een levendige verenigingscultuur. We hebben ca. 140 competitie spelende leden. De recreantenafdeling,

Nadere informatie

vrienden van Anne van Dam

vrienden van Anne van Dam www.annevandam.com Anne van dam Van zwembad naar golfbaan is 19 jaar en woont haar hele leven al in Arnhem. Vanaf jongs af aan is ze sportief en heeft ze talent voor vrijwel alle sporten. Op een vakantie

Nadere informatie

1. CLINIC met SNAG clubs en doelen. 15 min - Estafette slalom (Spelenderwijs Leren 1: les 01) met Rollerama

1. CLINIC met SNAG clubs en doelen. 15 min - Estafette slalom (Spelenderwijs Leren 1: les 01) met Rollerama Jeugd Clinics Om jeugd te laten kennismaken met golf, zijn verschillende clinics ontwikkeld van een uur. Voornaamste doelen zijn veiligheid en plezier. Er wordt gebruik gemaakt van SNAG materialen (info

Nadere informatie

www.reymerswael.nl www.reymerswael.nl Tussen wind en water 2013

www.reymerswael.nl www.reymerswael.nl Tussen wind en water 2013 Tussen wind en water 2013 Grensweg 21-4411 ST Rilland-Bath Telefoon 0113-551265 - Fax 0113-551264 www.reymerswael.nl - info@reymerswael.nl www.reymerswael.nl www.reymerswael.nl Golfcentrum Reymerswael,

Nadere informatie

Golf & Country Club t Kruisselt

Golf & Country Club t Kruisselt BEGIN NU MET GOLFEN en word lid van de gezelligste golfclub in de regio Golf & Country Club t Kruisselt Onze golfclub is het ideale beginpunt voor mensen die met golfen willen starten. Het is altijd gezellig,

Nadere informatie

Young Executive Network Program

Young Executive Network Program Young Executive Network Program Young Executive Network Program Je bent jong, ambitieus en je wilt jezelf graag ontwikkelen in je persoonlijke en maatschappelijke carrière. Het is daarbij belangrijk dat

Nadere informatie

Haal alles uit je GVB Tot 25% Greenfee korting op ruim 20 golfbanen

Haal alles uit je GVB Tot 25% Greenfee korting op ruim 20 golfbanen Haal alles uit je GVB Tot 25% Greenfee korting op ruim 20 golfbanen Samenvatting van de Golfregels INHOUD 1. HOE BEREID IK ME VOOR OP DE CURSUS?... 3 2. WAT MOET IK AANTREKKEN?... 3 3. WAT MOET IK MEENEMEN

Nadere informatie

Lid worden bij IJsselweide

Lid worden bij IJsselweide Lid worden bij SPEEL, LACH, GENIET EN ONTDEK! zorgt voor enorm veel uitdaging: u kunt uw techniek verbeteren, werken aan uw handicap, spelen, winnen, eten, drinken, genieten, feesten en bewonderen. biedt

Nadere informatie

BEKNOPTE GIDS VAN HET EGA HANDICAP SYSTEEM

BEKNOPTE GIDS VAN HET EGA HANDICAP SYSTEEM EGA HANDICAPSYSTEEM BEKNOPTE GIDS VAN HET Deze gids is een vrije weergave voor de NGF van de Short Guide to the EGA Handicap System en informeert de speler over de essentiële aspecten van het EGA Handicap

Nadere informatie

Nieuwsbrief GolfVereniging Regthuys. Gratis lessen voor leden. In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

Nieuwsbrief GolfVereniging Regthuys. Gratis lessen voor leden. In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen: 3-2016 Nieuwsbrief GolfVereniging Regthuys In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen: Gratis lessen voor leden Golf Fit Leaderbord Ervaren leden helpen bij beginnerswedstrijden Caddy boekjes

Nadere informatie

Juniorgolfschool. Actviteiten 2014

Juniorgolfschool. Actviteiten 2014 Juniorgolfschool Actviteiten 2014 Golf Puyenbroeck is een publieke, openbare golfbaan met als doel zoveel mogelijk mensen laten kennismaken met de golfsport. De grootste aandacht wordt besteed aan de beginnende

Nadere informatie

Handboek rabbitcommissie

Handboek rabbitcommissie Handboek rabbitcommissie Handboek rabbitcommissie - versie 1.5-11-10-2017 1 Index Handboek rabbitcommissie... 1 Index... 2 Inleiding... 3 Doelstelling rabbitcommissie... 3 Taakverdeling commissieleden...

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen 2015-2018 14 maart 2015 1 Inleiding Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen. Dit plan is gemaakt door de Technische Commissie (TC) in samenspraak met

Nadere informatie

Baanreglement GOLFCLUB HOOGLAND AMERSFOORT

Baanreglement GOLFCLUB HOOGLAND AMERSFOORT Baanreglement GOLFCLUB HOOGLAND AMERSFOORT Algemeen In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Management van Golfclub Hoogland Amersfoort over de te nemen beslissing of maatregel.

Nadere informatie

BGA - BEGELEIDER HANDLEIDING BGA COMITE, 1 JULI 2017

BGA - BEGELEIDER HANDLEIDING BGA COMITE, 1 JULI 2017 BGA - BEGELEIDER HANDLEIDING BGA COMITE, 1 JULI 2017 1 WIE WORDT BEGELEIDER? Iedereen heeft er baat bij als nieuwe leden goed zijn opgeleid, de nieuwe leden voelen zich sneller thuis op onze club, meer

Nadere informatie

Welkom bij Golf Club BurgGolf Haverleij!

Welkom bij Golf Club BurgGolf Haverleij! Informatief document Jeugd Haverleij Welkom bij Golf Club BurgGolf Haverleij! Recentelijk hebt u één of meer van uw kinderen aangemeld als lid bij Golf Club BurgGolf Haverleij (hierna: GCBH). Om u en uw

Nadere informatie

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten Welkom Utrechtse Golfclub Amelisweerd De Utrechtse Golfclub Amelisweerd is een golfvereniging voor en door leden, die recreatief of prestatiegericht de golfsport beoefenen. Wij bieden gezelligheid en kwaliteit

Nadere informatie

Enquête over de tevredenheid van de leden van Golfclub De Heelsumse

Enquête over de tevredenheid van de leden van Golfclub De Heelsumse Enquête over de tevredenheid van de leden van Golfclub De Heelsumse Deze enquête is opgesteld om de tevredenheid van de leden te peilen m.b.t. het plezier dat beleefd wordt op de accommodatie Golfbaan

Nadere informatie

Baanreglement. April 2016 versie 7

Baanreglement. April 2016 versie 7 Baanreglement April 2016 versie 7 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Baanreglement... 3 Algemeen... 3 De Baan... 3 Veiligheid... 4 Wedstrijden... 5 2 Voorwoord Het baanreglement is de kapstok voor leden en

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin Page 1 Inhoudsopgave: Technisch beleid: 1.1 Jeugdbeleid: 1.2 Plan van aanpak Jeugd selectieplan

Nadere informatie

Uw belangstelling voor één van de mooiste en meest uitdagende golfbanen in de Achterhoek stellen wij zeer op prijs.

Uw belangstelling voor één van de mooiste en meest uitdagende golfbanen in de Achterhoek stellen wij zeer op prijs. Hengelo (Gld.), 16 augustus 2010 Geachte geïnteresseerde lezer, Uw belangstelling voor één van de mooiste en meest uitdagende golfbanen in de Achterhoek stellen wij zeer op prijs. Golfclub t Zelle is opgericht

Nadere informatie

WIJZIGING PLAATSELIJKE REGELS

WIJZIGING PLAATSELIJKE REGELS WIJZIGING PLAATSELIJKE REGELS PER 14 SEPTEMBER A.S. WORDEN DE PLAATSELIJKE REGELS VAN DE DOORNSE GOLF CLUB GEWIJZIGD. Mede naar aanleiding van het bezoek van de NGF aan onze baan, is besloten per 14 september

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

WORKSHOP DE IDEALE GOLFSCHOOL. 1 februari 2017

WORKSHOP DE IDEALE GOLFSCHOOL. 1 februari 2017 WORKSHOP DE IDEALE GOLFSCHOOL 1 februari 2017 VOORSTELLEN Alexander Renders: 20 jaar PGA Professional NGF Accountmanager Sportief Beleid Verantwoordelijk 9- stappenplan en De Golf Academie De Golf Academie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2015 LUIK I: JEUGDLEDEN

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2015 LUIK I: JEUGDLEDEN AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 20 NAAM GOLFCLUB: 1. JEUGDLEDEN LUIK I: JEUGDLEDEN 1.1. jeugdleden: 0 18j. 5 pnt per jeugdlid Norm: Min. 50 of 12% jeugdleden 1.2. Doelgroepen: JONGENS < 9j. Norm: Min.

Nadere informatie

Golf Puyenbroeck. tarieven

Golf Puyenbroeck. tarieven Golf Puyenbroeck tarieven Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen vindt dat iedereen aan golfsport moet kunnen doen. Om de golfsport voor iedereen vlot toegankelijk te maken, ontwikkelde het provinciebestuur

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. Reglement Zomer-/Najaarstour 2016

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. Reglement Zomer-/Najaarstour 2016 Koninklijke Nederlandse Golf Federatie Reglement Zomer-/Najaarstour 2016 Koninklijke Nederlandse Golf Federatie Reglement Zomer- en Najaarstour 2016 INHOUDSOPGAVE pagina WAAROM DEZE ZOMER- EN NAJAARSTOUR...

Nadere informatie

Welkom op de Brabantse Golf Academie

Welkom op de Brabantse Golf Academie Welkom op de Brabantse Golf Academie Brabantse Golf Steenwagenstraat 11 B-1820 Melsbroek T 02 751 82 05 secretariaat@brabantsegolf.be www.brabantsegolf.be Inhoud Inleiding 2 Het Golfvaardigheidsbewijs

Nadere informatie

Verslag bijeenkomsten ledenraadpleging

Verslag bijeenkomsten ledenraadpleging Verslag bijeenkomsten ledenraadpleging De twee groepsgesprekken van de ledenraadpleging zijn op 28 en 30 oktober gehouden in goed gefaciliteerde conferentieruimtes van de Engelenburg. Open, vertrouwelijke

Nadere informatie