Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf"

Transcriptie

1 Heeft u een klacht? Laat het ons weten Klachten over uw behandeling/verblijf

2 Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te bieden die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Onverhoopt kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Dit kunt u ons laten weten. 2

3 Inleiding Deze brochure geeft antwoord op een aantal voor u belangrijke vragen: - Op welke wijze kan ik een klacht indienen? - Welke stappen moet ik hiervoor nemen? - Wie kan mij ondersteunen? Wij zorgen er graag voor dat uw klacht wordt opgelost en dat eventuele tekortkomingen binnen de organisatie aan het licht komen, zodat wij hiervan kunnen leren. Waarover kunt u een klacht indienen? Een klacht is een uiting van ongenoegen en kan betrekking hebben op diverse zaken. Uw klacht kan gaan over: De hulpverlening zelf, bijvoorbeeld: afspraken uit uw behandelplan worden niet nagekomen; De bejegening door medewerkers, bijvoorbeeld: u vindt dat men niet naar u wil luisteren; De organisatie, bijvoorbeeld: u vindt dat wij telefonisch slecht bereikbaar zijn of u bent van mening dat er te veel tijd zit tussen afspraken. Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarover kunt u een klacht indienen? 3 Wie kan een klacht indienen? 4 Waar kunt u uw klacht indienen? 4 De klachtencommissie 4 Bijstand 6 Andere klachtmogelijkheden 6 Belangrijke adressen 7 3

4 Wanneer u gedwongen bent opgenomen, kan de behandelaar bepaalde vergaande beslissingen nemen. Voor enkele van deze beslissingen is een speciale klachtenprocedure, waar andere regels voor gelden. Deze speciale procedure geldt voor klachten over: - Een dwangbehandeling; - De toepassing van middelen of maatregelen (bijvoorbeeld separatie); - Het doorzoeken van uw post op gevaarlijke voorwerpen, het beperken van uw recht om bezoek te ontvangen, uw recht te telefoneren of uw recht op bewegingsvrijheid; - Het nalaten van een behandeling die met u was afgesproken; - Een wilsonbekwaamheidsverklaring. In deze brochure noemen we deze klachten voortaan Bopz-klachten. Wie kan een klacht indienen? In principe kunnen al onze (ex) cliënten een klacht indienen. U kunt dat zelf doen, maar ook uw partner, een familielid of een andere vertegenwoordiger (ook een nabestaande) kan dit namens u doen. Hierbij maakt het niet uit welke vorm van hulp (bijvoorbeeld ambulant, deeltijd of klinisch) u van ons ontvangt of heeft ontvangen. In het geval van een Bopz-klacht kunt uzelf of uw partner, een familielid of uw voogd, curator of mentor een klacht indienen. Een andere cliënt van Vincent van Gogh, die binnen onze instelling verblijft, mag hierover eveneens een klacht indienen. Waar kunt u uw klacht indienen? Vaak is het goed om de klacht eerst te bespreken met degene tegen wie de klacht is gericht. U kunt dan samen kijken waardoor de klacht wordt veroorzaakt en u kunt proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Wanneer u dit niet wilt of wanneer u ontevreden bent over dit gesprek, kunt u uw klacht ook voorleggen aan de leidinggevende, de programmaleider of het management van de betreffende afdeling. U bent dit echter niet verplicht: u kunt ook direct bij de klachtencommissie terecht. Betreft het een klacht die voor meerdere cliënten geldt? Dan kunt u deze ook melden bij onze Cliëntenraad. De klachtencommissie Iedere GGZ-instelling is wettelijk verplicht om een klachtencommissie te hebben. De commissie kan uw klacht in behandeling nemen en doet vervolgens een officiële, onafhankelijke uitspraak over uw klacht. In de uitspraak kunnen aanbevelingen aan Vincent van Gogh worden gedaan om zo verbeteringen door te voeren. Vaak is het goed om de klacht eerst te bespreken met degene tegen wie de klacht is gericht. 4

5 Behandeling klacht De klachtencommissie werkt volgens een reglement dat verkrijgbaar is bij het secretariaat van de commissie. Onderstaand verduidelijken we enkele belangrijke punten uit het reglement. U dient uw klacht schriftelijk in middels een klachtenformulier. Dit formulier is verkrijgbaar via uw verpleegkundige/behandelaar, via internet (www.vvgi.nl), via het Informatiepunt of via het secretariaat van de klachtencommissie. Bij Bopz-klachten kan soms verzocht worden om schorsing van de beslissing waartegen uw klacht zich richt. Binnen drie dagen ontvangt u een bevestiging van de ontvangst van uw klacht. De commissie beoordeelt vervolgens of uw klacht wel of niet voor behandeling door de commissie in aanmerking komt. De commissie toetst de klacht daarvoor aan de bepalingen van de wet en aan het reglement. Zo worden bijvoorbeeld schadeclaims niet door de commissie in behandeling genomen. Zij stelt u hiervan schriftelijk op de hoogte. De commissie kan in overleg met u proberen uw klacht via bemiddeling op te lossen. Wanneer dit niet het geval is houdt de commissie een hoorzitting, nadat de andere partij zich schriftelijk heeft kunnen verweren tegen de klacht. Tijdens de hoorzitting krijgt u de gelegenheid om een nadere toelichting op de klacht te geven en vragen van de commissie te beantwoorden. U kunt zich hierbij laten bijstaan door een naaste of bijvoorbeeld door een patiëntenvertrouwenspersoon (zie paragraaf: Bijstand). Ook de andere partij (de verweerder) krijgt tijdens de zitting de mogelijkheid om zijn of haar verweer tegen de klacht nader toe te lichten. Vervolgens doet de commissie een schriftelijke, gemotiveerde uitspraak, die (al naar gelang het soort klacht) binnen 2 of 4 weken naar betrokkenen, waaronder de Raad van Bestuur, wordt gestuurd. De commissie kan de klacht (gedeeltelijk) gegrond of ongegrond verklaren. Soms doet de klachtencommissie ook aanbevelingen aan de Raad van Bestuur van Vincent van Gogh. Bijvoorbeeld over hoe men in de toekomst dit soort klachten moet voorkomen. Aan de behandeling van uw klacht zijn geen kosten verbonden. Eventuele kosten van bijstand komen wel voor uw rekening. Wat gebeurt er met mijn klacht na de uitspraak? Binnen een maand nadat de Raad van Bestuur van Vincent van Gogh de uitspraak heeft ontvangen informeren wij u of er naar aanleiding van de uitspraak maatregelen worden genomen. Tegen de uitspraak van de commissie kunt u niet in hoger beroep gaan. Gaat het echter om een Bopz-klacht dan kunt u aan de rechter vragen om een beslissing over uw klacht te nemen. Dit kan als de commissie uw klacht ongegrond heeft verklaard of als de commissie niet binnen 2 of 4 weken een uitspraak heeft gedaan. Samenstelling De voorzitter van de commissie is een jurist, die niet bij ons in dienst is. De overige leden van de commissie zijn deskundigen van binnen of buiten onze organisatie. Voor de behandeling van de klacht wordt de commissie altijd zo samengesteld dat de leden op geen enkele wijze bij het onderwerp van de klacht betrokken zijn. Bij de behandeling van een Bopz-klacht zijn altijd een jurist en een psychiater betrokken. 5

6 Bijstand U kunt zich uiteraard tijdens een klacht laten bijstaan door een familielid of een naaste. Iedere GGZ-instelling heeft daarnaast een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Deze pvp is bedoeld voor cliënten die binnen onze instelling verblijven. De pvp is niet bij ons in dienst, maar maakt onderdeel uit van een landelijke stichting. De pvp stelt zich partijdig op aan uw zijde en verstrekt u informatie over uw rechten en (zo nodig) de klachtmogelijkheden. Tevens ondersteunt hij u in een klachtenprocedure. Bent u in ambulante behandeling? Dat wil zeggen via poli of deeltijd in behandeling, dan kunt u gebruik maken van de Helpdesk PVP voor GGZ-cliënten. Zowel de pvp als de Helpdesk maken deel uit van de Stichting PVP. Daarnaast kunt u zich wenden tot een Informatie en Klachtenopvang. Dit is een onderdeel van Zorgbelang, een regionale patiëntenorganisatie. Zorgbelang behartigt de belangen van patiënten in de gezondheidszorg en is onafhankelijk van zorgverleners, zorginstelling en zorgverzekeraars. Andere klachtmogelijkheden Inspectie voor de Gezondheidszorg De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg. Bij zeer ernstige of structurele misstanden komt de Inspectie voor de Gezondheidszorg in actie. In andere gevallen worden klachten doorverwezen naar de klachtencommissie van de betreffende instelling. Het Regionaal Tuchtcollege Het Regionaal Tuchtcollege (voorheen Medisch Tuchtcollege) behandelt klachten over artsen (dus ook psychiaters), tandartsen, apothekers, verloskundigen, verpleegkundigen, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en fysiotherapeuten. Het Regionaal Tuchtcollege kan bepaalde maatregelen opleggen aan de aangeklaagde hulpverlener. Deze zijn bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg te bewaken. Voor een schadevergoeding kunt u hier niet terecht. De burgerlijk rechter Een klacht tegen één van onze medewerkers kunt u ook voorleggen aan de burgerlijk rechter. U kunt daartoe bijvoorbeeld besluiten als uw klacht ongegrond wordt verklaard door de klachtencommissie. Via deze rechter kunt u een schadevergoeding vragen. Een procedure bij de burgerlijk rechter kan kostbaar zijn en tijdrovend. Raadpleeg daarom eerst een advocaat. De strafrechter Als u vindt dat één van onze medewerkers zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit, bijvoorbeeld mishandeling of seksueel misbruik, dan kunt u daarvan aangifte doen bij de politie. De medewerker kan veroordeeld worden als de zaak voor de strafrechter komt. Als slachtoffer kunt u in een strafprocedure om schadevergoeding vragen. U kunt zich uiteraard tijdens een klacht laten bijstaan door een familielid of een naaste. Iedere GGZ-instelling heeft daarnaast een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). 6

7 Belangrijke adressen Klachtencommissie Vincent van Gogh Postbus 5, 5800 AA Venray Tel.: Collectieve Cliëntenraad Vincent van Gogh Postbus 5, 5800 AA Venray Tel.: Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) Polikliniek/deeltijdbehandeling: Helpdesk Stichting PVP Tel.: (e 0,10 p/m) Afdelingen: Naam en telefoonnummer PVP: zie folder / poster op uw afdeling of neem contact op met: Informatiepunt Vincent van Gogh Tel Voor meer informatie en advies over uw rechten in de GGZ: Raad van Bestuur Vincent van Gogh Stationsweg 46 Postbus 5, 5800 AA Venray Tel.: Inspectie voor de Gezondheidszorg Postbus 90137, 5200 MA s Hertogenbosch Tel.: Officier van Justitie Postbus 404, 6040 AK Roermond Tel.:

8 Meer informatie Voor algemene informatie over Vincent van Gogh kunt u terecht bij ons Informatiepunt. Schilderij De roze perzikboom, 1888 door Vincent van Gogh ( ) Informatiepunt Vincent van Gogh Postbus AA Venray Stationsweg AC Venray Tel Mei 2012

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming Als u een klacht heeft Over de Raad voor de Kinderbescherming Inhoud 3 > Als u een klacht heeft over de Raad 4 > Een klacht indienen 6 > De klachtprocedure 7 > Cliëntvertrouwenspersoon 7 > Onafhankelijk

Nadere informatie

Klachtenprocedure voor patiënten. Niet tevreden? Laat het ons weten!

Klachtenprocedure voor patiënten. Niet tevreden? Laat het ons weten! Klachtenprocedure voor patiënten Niet tevreden? Laat het ons weten! Niet tevreden? De medewerkers van GGZ ingeest doen hun uiterste best om patiënten te behandelen op een manier die past bij hun wensen

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Dit kan volgens mij beter

Dit kan volgens mij beter Dit kan volgens mij beter Klachtenregeling voor cliënten Verzorging, Verpleging en Zorg Thuis Uw klacht is voor ons een gratis advies Het kan voorkomen, dat u 1 ontevreden bent of een klacht heeft over

Nadere informatie

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato U heeft een klacht en dan Informatie over de klachtenregeling van Cato November 2014 Als u niet tevreden bent Dagelijks zetten onze medewerkers zich in voor u als bewoner of klant. Uw welzijn en een goede

Nadere informatie

Informatie voor cliënten. Gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS)

Informatie voor cliënten. Gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS) Informatie voor cliënten Gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS) Inleiding Deze brochure geeft informatie over de rechten en plichten die u als cliënt van GGZ ingeest heeft wanneer u gedwongen bent

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Als uw behandeling anders uitpakt Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE 2 Inhoud 3 Als uw behandeling anders uitpakt... 3 Als uw behandeling anders uitpakt

Nadere informatie

Kan het beter? Laat het ons weten!

Kan het beter? Laat het ons weten! Kan het beter? Laat het ons weten! Uitgave juli 2013 Laat ons horen wat u dwarszit! Alle medewerkers van Zorggroep Sint Maarten doen hun best om u zorg- en dienstverlening van een goede kwaliteit te bieden.

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen lachten op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen Klachten op school Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij Klagen mag Klachten zijn waardevol Klagen mag! Wij doen er alles aan om tevreden klanten te krijgen en te houden. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over sommige onderdelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

epecs Factsheet Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad?

epecs Factsheet Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad? Factsheet Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad? Als u als patiënt ontevreden bent over de verleende zorg heeft u meerdere mogelijkheden 18/19 : 1 u kunt zich wenden tot de klachtenfunctionaris

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders

KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders (januari 2011) 1. Inleiding In deze regeling wordt verstaan onder: a. De school: het Petrus Canisius College - afgekort: het PCC b.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie