Vrij op Reisverzekering voor particulieren nr. 95

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrij op Reisverzekering voor particulieren nr. 95"

Transcriptie

1 Vrij op Reisverzekering voor particulieren nr. 95 Dit onderdeel van de Pakketpolisvoorwaarden behandelt de verzekering van risico s die gezinsleden als particulieren lopen tijdens een vakantiereis. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1e of 2e graad - echtgeno(o)t(e), inwonende partner, (schoon)ouders, stiefouders of pleegouders; - (schoon)zonen, (schoon)dochters, stiefkinderen, pleegkinderen en kleinkinderen; - broers en zusters, zwagers en schoonzusters; - grootouders, ook die van de inwonende partner. Alarmcentrale Alarmcentrale EuroCross International BV Telefoon vanuit Nederland Telefoon vanuit het buitenland Bagage a) de zaken, waaronder kampeertent(en) en bijbehorende uitrusting, die de verzekerde voor eigen gebruik heeft meegenomen, of die hij binnen de periode dat er dekking is, heeft vooruitgezonden of nagezonden; b) de zaken die de verzekerde tijdens de reis en binnen de periode dat er dekking is, heeft aangeschaft of heeft gekregen. Onder bagage wordt niet verstaan: - geld, waardepapieren, manuscripten, aantekeningen, concepten en reisdocumenten (zie voor reisdocumenten hierna bij artikel 4); - verzamelingen, zoals postzegel- en muntenverzamelingen; - bouwmaterialen; - koopmansgoederen en monstercollecties; - dieren; - vaartuigen, inclusief losse motoren en aanhangmotoren behalve opvouwbare/opblaasbare boten zonder motor en kano s; - luchtvaartuigen, waaronder ook zeilvlieg-, parachute- en valschermzweefuitrusting begrepen zijn; - motorrijtuigen en andere voertuigen waaronder bromfietsen, kampeerwagens, caravans, aanhangwagens en de tenten, accessoires, sleutels, onderdelen en toebehoren; - kantoor- of kluissleutels en andere bagage die niet voor vakantiedoeleinden bestemd is. Bestuurder De chauffeur/ schipper/berijder van het verzekerde vervoermiddel. Blijvende invaliditeit Het rechtstreeks en zonder medewerking van andere oorzaken geheel of gedeeltelijk blijvend verlies of functieverlies van enig deel, vermogen of orgaan van het lichaam van verzekerde als gevolg van een ongeval. Dagwaarde De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage. Eigen gebrek Een minderwaardige eigenschap in of van de verzekerde zaken die bij soortgelijke zaken niet hoort voor te komen. Gebeurtenis Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen die zich voor de verzekerde plotseling en onverwacht voordoen. Het voorval moet tijdens de geldigheidsduur van de verzekering plaatsvinden. Geboekte vakantiereizen Een reis of verblijf met minimaal één overnachting, waarvan de verzekerde het originele boekingsbewijs of de verblijfnota kan tonen. Bij vooraf geboekte reizen of verblijven is er dekking vanaf het moment dat de verzekerde het vaste woonadres in Nederland verlaat en rechtstreeks op weg is naar de geboekte bestemming. Bij reizen of verblijven die de verzekerde ter plaatse boekt, is er dekking vanaf het moment van boeking. Kostbare zaken Geld, reisdocumenten, foto-, film-, beeld-, geluids- en computerapparatuur of mobiele telefoons en hun toebehoren, gehoorapparaten, sieraden, horloges, leder- of bontwerk. Nieuwwaarde Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit op het moment van de gebeurtenis. Ongeval Het gevolg van een geweld dat plotseling en onverwacht van buiten af op het lichaam inwerkt en dat rechtstreeks lichamelijk letsel veroorzaakt. De aard en de plaats van het letsel moeten wel geneeskundig zijn vast te stellen.

2 Dit geweld moet tijdens de geldigheidsduur van de verzekering plaatsvinden. In artikel 11.1 worden uitbreidingen van dit begrip vermeld. Ontploffing Een eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of dampen. De volledige tekst van de omschrijving ontploffing en de daarbij behorende toelichting is door het Verbond van Verzekeraars d.d. 5 april 1982 ter griffie van de Arrondissementsbank te Utrecht gedeponeerd. Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) Dit is een onafhankelijke instelling die gespecialiseerd is in het verlenen van rechtshulp. De Stichting Achmea Rechtsbijstand beschikt over juridisch deskundigen, een medisch adviseur en specialisten op het gebied van berekening van (letsel)schade. Stichting Achmea Rechtsbijstand Postbus JC TILBURG Tel. (013) de echtgenoot, de echtgenote of (geregistreerde) partner van verzekeringnemer; - hun minderjarige kinderen dus ook de pleeg- en stiefkinderen; - hun meerderjarige, ongehuwde kinderen (waaronder pleeg- en stiefkinderen), die bij hen inwonen of voor studie uitwonend zijn. Artikel 2 Hoedanigheid en Geldigheidsgebied Hoedanigheid Verzekerd zijn: - privéreizen; - zakenreizen indien dit uitdrukkelijk op de polis is vermeld. Onder privéreizen worden verstaan reizen voor privédoeleinden, zonder dat er een relatie is tot een beroep, bedrijf, studie/stage, vrijwilligerswerk, school of betaalde functie. Onder zakenreizen worden verstaan reizen naar het buitenland die in relatie staan tot: - vrijwilligerswerk; - een beroep, bedrijf of betaalde functie; - studie of stageopdrachten. Grensoverschrijdend woon-/werk- of schoolgaand verkeer is niet verzekerd. Vervoermiddel Het motorrijtuig, de caravan, de aanhanger en/of de boot waarmee verzekerde zijn vakantiereis onderneemt, zoals in aantal en combinatie op het polisblad vermeld. Vaste woonadres Het adres in Nederland waarop verzekerde bij het bevolkingsregister staat ingeschreven. Verkeersongeval Een botsing, een aanrijding of aanvaring waarbij het vervoermiddel betrokken is. Verzekeraar Achmea Schadeverzekeringen N.V. de verzekeringsmaatschappij waarmee de verzekeringsovereenkomst is gesloten, onder haar handelsnaam Avéro Achmea. Verzekerden De verzekerde bent u en alle personen die op het polisblad zijn vermeld en aan de reis deelnemen, Bij gezinsdekking zijn aanvullend meeverzekerd: Geldigheidsgebied De verzekering is geldig in: - de gehele wereld; - de Europese landen en ook de niet-europese landen aan de Middellandse zee, de Azoren, de Canarische Eilanden en Madeira. Op het polisblad staat welk geldigheidsgebied van toepassing is. In Nederland is de verzekering alleen van kracht: - tijdens een geboekte vakantiereis; - als de verzekerde vanuit een bestemming die valt binnen het geldigheidsgebied van deze verzekering, rechtstreeks op weg is naar zijn vaste woonadres in Nederland. Artikel 3 Bagage 3.1 Wat is verzekerd Verzekerd is schade aan of verlies van bagage onder de volgende voorwaarden: Bagage is verzekerd tot maximaal 2500,- per verzekerde per reis. Voor verzekerden tot vijf jaar geldt dat de bagage is verzekerd tot 1250,- per verzekerde per reis. Binnen deze bedragen gelden de volgende maximeringen: 1. Opvouwbare/opblaasbare boten zonder motor, kano s, zeilplanken, kitesurfplanken, waterski s, kinderwagens en niet gemotoriseerde invalidenwagens zijn - met zijn toebehoren - verzekerd tot maximaal 250,- per object/per stel;

3 2. rijwielen, inclusief toebehoren, tot maximaal 750,- per reis; 3. sneeuwkettingen, autobeeld- en geluidsapparatuur en een set reserveonderdelen, gereedschappen zijn samen verzekerd tot maximaal 250,- per reis per polis; 4. skibox, bagagebox, allesdrager of imperiaal, fietsimperiaal of fietsendrager. Deze zaken zijn verzekerd als ze slotvast zijn gemonteerd op de auto of zich bevinden in een slotvast afgesloten ruimte tot maximaal 500,- per reis; 5. gehoorapparaten, foto-, film-, beeld- geluidsapparatuur en andere elektronische apparatuur met hun toebehoren, en computer hardware zijn verzekerd tot maximaal 1250,- per verzekerde per reis; 6. muziekinstrumenten zijn verzekerd tot maximaal 500,- per verzekerde per reis; 7. lijfsieraden, waaronder uitsluitend worden verstaan juwelen, echte parels, en voorwerpen van platina, goud en zilver, tot maximaal 250,- per reis. 8. horloges, horlogebanden en -kettingen, zijn verzekerd tot maximaal 250, - per verzekerde per reis; 9. (zonne)brillen, inclusief glazen, contactlenzen en toebehoren, zijn verzekerd tot maximaal 500,- per verzekerde per reis; 10. kunstgebitten tot maximaal 500,- per reis; 11. mobiele telefoons tot maximaal 250,- per reis; 12. tot maximaal 150,- per verzekerde per reis zijn ook verzekerd de kosten van de noodzakelijke aanschaf van vervangende kleding en toiletartikelen wegens vertraagde aankomst van de bagage van deze verzekerde op de reisbestemming. Dit geldt niet voor vertraagde aankomst van de bagage op het vaste woonadres in Nederland. Voor verzekerden tot vijf jaar geldt een vergoeding tot maximaal 50, - per verzekerde per reis. 3.2 Wat is niet verzekerd In aanvulling op de uitsluitingen genoemd in de algemene voorwaarden en artikel 16 van deze voorwaarden is er tevens geen recht op schadevergoeding: 1. als de schade of het verlies het gevolg is van slijtage, eigen gebrek, eigen bederf, langzaam inwerkende weersinvloeden, mot of ander ongedierte, inbeslagneming of verbeurdverklaring om een andere reden dan vanwege een verkeersongeval; 2. als de verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen om verlies, diefstal of beschadiging te voorkomen. Van de verzekerde wordt verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet betere maatregelen ter voorkoming van schade had kunnen treffen; 3. in geval van diefstal uit een motorrijtuig van bagage. Deze uitsluiting geldt niet als de verzekerde kan aantonen dat er zichtbare braakschade is aan het motorrijtuig. Bovendien dient de verzekerde dan aan te tonen dat deze bagage was opgeborgen in een met een slot deugdelijk afgesloten kofferruimte, waarvan de inhoud niet van buitenaf zichtbaar is, en die niet in een open verbinding staat met het passagiersgedeelte. Bij een auto met een derde of vijfde deur moet de kofferruimte daarom afgedekt zijn met een vaste hoedenplank/rolhoes. Bij een bestelauto/camper geldt, dat deze zaken opgeborgen moeten zijn in een deugdelijk afgesloten vast gemonteerde kast of kist of dat deze zaken waren opgeborgen in een dashboardkastje dat met een slot deugdelijk was afgesloten; 4. in het geval dat kostbare zaken zonder toezicht of niet in deugdelijk afgesloten ruimten zijn achtergelaten. In een boot, bus, taxi, trein of vliegtuig moet de verzekerde kostbare en/of breekbare zaken als handbagage meenemen. Daarbij blijft gelden wat hierboven bij 2 en 3 is gesteld; 5. in het geval dat kostbare zaken verloren raken of worden gestolen uit openbare gelegenheden (zoals cafés, restaurants, etc.) als deze zaken zich uit het directe gezichtsveld of buiten handbereik van de verzekerde bevonden, op het moment van het verlies of diefstal; 6. voor schade aan koffers als die schade bestaat uit krassen, deuken, schrammen, vlekken en dergelijke; 7. voor schade aan winter- en onderwatersportuitrusting. Artikel 4 Reisdocumenten 4.1 Wat is verzekerd Verzekerd is schade aan of verlies van reisdocumenten tegen de kostprijs. Als de verzekerde recht heeft op schadevergoeding van reisdocumenten, zijn de reiskosten ter plaatse, om vervangende documenten te verkrijgen, verzekerd. Onder reisdocumenten worden verstaan paspoorten, reisbiljetten, kentekenbewijzen en kentekenplaten, carnets, groene kaarten, visa, identiteitsbewijzen, rij- /vaarbewijzen en toeristenkaarten. Skipassen worden niet gerekend tot de reisdocumenten. 4.2 Wat is niet verzekerd De uitsluitingen die zijn vermeld in artikel 3.2 gelden ook voor dit artikel. Artikel 5 Aansprakelijkheid 5.1 Wat is verzekerd Verzekerd is schade aan vakantieverblijven (waaronder caravans, boten en tenten) en de daarin aanwezige inventaris, die aan de verzekerde verhuurd zijn of in bruikleen zijn gegeven. Bovendien is verze-

4 kerd de directe gevolgschade van het verloren gaan van de sleutel van een voor de vakantie gehuurd vakantieverblijf of vakantiekluisje. Recht op vergoeding bestaat uitsluitend indien en voor zover de verzekerde voor deze schade aansprakelijk is. 5.2 Wat is niet of beperkt verzekerd Aansprakelijkheid is maximaal verzekerd tot 500,- per gebeurtenis. De aansprakelijkheid voor verkeersschade valt niet onder deze verzekering. Artikel 6 Geld en cheques 6.1 Wat is verzekerd Schade aan of diefstal van muntgeld, bankbiljetten en het saldo op de chipkaart is meeverzekerd tot maximaal 350,- per reis per polis. Cheques zijn verzekerd tot maximaal 150,- per persoon per reis. 6.2 Wat is niet verzekerd Verlies en diefstal van geld uit een motorrijtuig is niet verzekerd. Daarnaast gelden de uitsluitingen die zijn vermeld in artikel 3.2. Artikel 8 Buitengewone kosten Onder buitengewone kosten worden verstaan noodzakelijke kosten, die: 1. onder normale omstandigheden niet worden gemaakt; en 2. het gevolg zijn van een onvoorziene gebeurtenis; en 3. gemaakt worden tijdens de periode dat er dekking is. 8.1 Wat is verzekerd De kosten, genoemd in de leden tot en met 5 en 8 van dit onderdeel, vergoedt de verzekeraar alleen als de Alarmcentrale vooraf toestemming heeft gegeven voor die kosten. Deze voorwaarde geldt niet als de verzekerde achteraf aannemelijk maakt dat het onmogelijk was vooraf toestemming aan de Alarmcentrale te vragen. De hierna genoemde kosten zijn verzekerd tegen kostprijs. De verzekeraar vergoedt gemaakte kosten onder aftrek van besparingen en terugbetalingen. Verzekerd zijn: 1. Kosten van opsporing en redding van de verzekerde; deze kosten zijn uitsluitend verzekerd indien deze zijn gemaakt door of onder leiding van een bevoegde instantie met als doel de verzekerde terug te brengen naar de bewoonde wereld; Artikel 7 Hulpverlening Onder hulpverlening wordt verstaan de dienstverlening door de Alarmcentrale met hieronder genoemde diensten. De hierna genoemde kosten zijn verzekerd tegen de kostprijs. De verzekeraar vergoedt gemaakte kosten onder aftrek van besparingen en terugbetalingen. Wat is verzekerd 1. de kosten van organisatie van vervoer van zieke, gewonde of overleden verzekerden naar een ziekenhuis in Nederland of naar hun vaste woonadres in Nederland en ook de kosten van voorgeschreven medische begeleiding door een arts of verpleegkundige tijdens het vervoer. Voor het vervoer van een zieke of gewonde verzekerde is een schriftelijke verklaring vereist van de behandelende arts waaruit blijkt: - dat vervoer verantwoord is; - welke wijze van vervoer noodzakelijk is en - in welke vorm medische begeleiding tijdens dat vervoer is voorgeschreven. 2. de kosten van het toezenden van medicijnen, kunst en hulpmiddelen, die op doktersvoorschrift dringend noodzakelijk zijn en waarvoor ter plaatse geen bruikbare alternatieven verkrijgbaar zijn. Voor rekening van de verzekerde komen de kosten van aankoop, voor zover deze kosten niet verzekerd zijn bij artikel 12 ziektekosten. Annulering van bestellingen is niet mogelijk. 2. Kosten in verband met overlijden van de verzekerde buiten Nederland a) de kosten van vervoer, om het stoffelijk overschot naar Nederland te brengen, inclusief de kosten van de kist die voor dat vervoer noodzakelijk is; b) de kosten van de begrafenis of crematie ter plaatse plus de reiskosten vanuit Nederland en terug - inclusief de verblijfkosten voor maximaal drie dagen - van de familieleden van de overledene in de 1e en 2e graad. Deze kosten worden vergoedt tot maximaal de kosten van keuzemogelijkheid a. 3. Kosten in verband met overlijden van de verzekerde in Nederland: a) de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar een plaats in Nederland; b) de reiskosten in Nederland naar de plaats van overlijden en terug - inclusief de verblijfkosten - van maximaal twee personen. Bovendien vergoedt de verzekeraar: - de extra reis- en verblijfkosten voor het bereiken van het vaste woonadres in Nederland; - en de kosten van een noodzakelijk langer verblijf, voor zover die kosten gemaakt zijn door andere verzekerden en door familieleden in de 1e of 2e graad.

5 4. Kosten van repatriëring van een zieke of gewonde verzekerde Onder repatriëring wordt verstaan het medisch noodzakelijke vervoer van de verzekerde, anders dan per openbaar vervoermiddel of het vervoermiddel waarmee de reis werd gemaakt, vanuit het buitenland naar een ziekenhuis in Nederland of naar het vaste woonadres in Nederland. Hiertoe worden ook gerekend de kosten van noodzakelijke begeleiding door een arts of verpleegkundige. De medische noodzaak tot vervoer per ambulancevliegtuig wordt in overleg tussen de behandelende arts in het buitenland en de Alarmcentrale vastgesteld. In elk geval moet de repatriëring tot doel hebben: het redden van het leven en/of het voorkomen of verminderen van te verwachten invaliditeit van de verzekerde. 5. Kosten bij ziekte of ongeval van de verzekerde a) de extra kosten van de terugreis van verzekerde per openbaar vervoermiddel of het vervoermiddel waarmee de reis werd gemaakt plus de extra verblijfkosten tijdens de terugreis; b). de kosten van langer verblijf van verzekerde dan tot het einde van de voorgenomen reis en/of de extra kosten van verblijf tijdens de verzekerde periode; c) de onder a en b genoemde kosten van alle andere personen die op het polisblad genoemd zijn of van één andere reisgenoot, voor zover deze kosten noodzakelijk zijn om de gewonde of zieke verzekerde te verplegen en bij te staan; d) de onder a genoemde kosten van alle andere verzekerden als de verzekerde door een ongeval of door ziekte uitvalt als bestuurder van het vervoermiddel waarmee vanuit Nederland de reis wordt gemaakt. Deze kosten zijn alleen verzekerd als er in het reisgezelschap geen vervangende bestuurder aanwezig is; e) de extra vervoerskosten per openbaar of privé vervoermiddel van de reisgenoten die gemaakt worden in verband met ziekenbezoek aan een verzekerde die in een ziekenhuis verblijft. Hierbij geldt een maximum van 250,- per reis; f) de reiskosten voor de heen- en terugreis, plus de extra verblijfkosten van maximaal twee personen, maar alleen als dat noodzakelijk is om een alleen reizende verzekerde te verplegen en bij te staan; g) de reiskosten voor de heen- en terugreis, plus de extra verblijfkosten van maximaal één persoon, ter begeleiding naar Nederland van verzekerden die niet zonder begeleiding kunnen reizen, zoals kinderen beneden 16 jaar en lichamelijk of verstandelijk gehandicapten. Deze kosten zijn alleen verzekerd als de verzekerde, die er gedurende de reis zorg voor zou dragen, hiertoe door een ongeval of ziekte niet in staat is; h) de volgende kosten zijn alleen verzekerd als de dekking zakenreizen is meeverzekerd. De reiskosten voor heen- en terugreis van maximaal één persoon, die gemaakt moeten worden om de verzekerde te vervangen, als de verzekerde zijn werkzaamheden ter plaatse niet kan afmaken omdat hij: - is opgenomen in het ziekenhuis; - op medische indicatie moet terugkeren naar Nederland; - is overleden; - naar Nederland moet terugkeren in verband met overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval van een familielid in de 1e of 2e graad. 6. Kosten van terugkeer a) Vanwege overlijden of levensgevaar van familie. In geval van overlijden of levensgevaar van niet-meereizende familieleden in de 1e of 2e graad zijn verzekerd de extra reis- en verblijfkosten van betrokken verzekerden en maximaal één reisgenoot naar de terugroepplaats in Nederland. Daarbij geldt als maximum vergoeding de kosten die de verzekerde zou moeten maken om het vaste woonadres in Nederland te bereiken. b) Vanwege schade aan eigendom. In geval van een materiële schade aan de woning, inboedel of het bedrijf in eigendom van de verzekerde in Nederland, zijn verzekerd de extra reis- en verblijfkosten van de verzekerde naar het vaste woonadres in Nederland. Dit geldt alleen als het belang van de schade zo groot is dat de aanwezigheid van de verzekerde in Nederland noodzakelijk is. Bovendien zijn verzekerd de reis- en verblijfkosten terug naar de oorspronkelijke vakantiebestemming onder voorwaarde dat de terugreis plaatsvindt uiterlijk binnen eenentwintig dagen na de afloopdatum van de reis waarbinnen de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 7. Kosten door oponthoud door natuurgeweld of staking Onder natuurgeweld wordt verstaan lawines, bergstorting, aardbeving, overstroming, storm, orkaan of abnormale sneeuwval. In geval van oponthoud van of naar de reisbestemming, dat ontstaan is door: a) natuurgeweld; b) werkstaking bij vervoersondernemingen of luchthavens waarvan de verzekerde gebruik zou maken. Verzekerd zijn de extrakosten van langer verblijf en de extra reiskosten naar de reisbestemming of het vaste woonadres in Nederland, die het gevolg zijn van dit oponthoud. 8. Kosten vervangend verblijf Als de tent, die de verzekerde - tijdens de periode dat er dekking was - als vakantieverblijf gebruikte, door beschadiging onbruikbaar is geworden, vergoedt de verzekeraar de extra verblijfkosten tot maximaal 50,- per dag per polis en niet langer dan tien dagen.

6 9. Kosten bij uitvallen van het vervoermiddel Als het vervoermiddel waarmee vanuit Nederland de reis wordt gemaakt, tijdens de reis en binnen de periode dat er dekking is, uitvalt door: - schade of defect aan of verlies van het vervoermiddel door eigen gebrek of een andere onzekere gebeurtenis. Dit geldt niet bij inbeslagneming of verbeurdverklaring, behalve als dit gedaan wordt vanwege een verkeersongeval; - lawines, bergstorting, overstroming of andere natuurrampen. En als het rijklaar maken, de teruggave of de opheffing van het uitvallen niet mogelijk is binnen twee werkdagen, dan zijn de volgende kosten verzekerd: a) de huurkosten van een, voor zover beschikbaar, soortgelijk en gelijkwaardig ander vervoermiddel voor de periode dat het vervoermiddel niet beschikbaar is. De kosten voor huur zijn verzekerd tot maximaal 100,- per dag, voor alle verzekerden samen. De kosten voor het terugbrengen van het gehuurde vervoermiddel zijn verzekerd tot maximaal 500,- per reis per polis. Deze kosten worden alleen vergoed voor zover ze gemaakt zijn tijdens de periode dat er dekking is, met een maximum van dertig dagen. Als het vervoermiddel een auto met aanhanger betreft - en beide vallen uit - dan verdubbelt de verzekeraar de dagvergoeding; b) de extra reiskosten per trein inclusief de vervoerskosten van bagage. Deze kosten vergoedt de verzekeraar alleen voor zover ze gemaakt zijn tijdens de periode dat er dekking is; c) de extra verblijfkosten van de verzekerde tijdens het gedwongen oponthoud door het uitvallen van het vervoermiddel, als het uitvallen plaatsvond tijdens de periode dat er dekking is. Hierbij geldt een maximum van 60,- per verzekerde per dag; d) de kosten om het vervoermiddel naar de plaats van de reisbestemming te brengen als dit gezien de resterende reisduur nog zin heeft; e) de reis- en verblijfskosten (van maximaal één persoon) om het vervoermiddel naar Nederland terug te brengen, indien de verzekerde reeds naar Nederland teruggekeerd is. 10. Kosten bij uitvallen van een (brom)fiets In geval van diefstal of total loss van de (brom)fiets zijn verzekerd de extra reiskosten per trein vanaf de plaats waar de (brom)fiets gestolen werd of total loss raakte, naar het vaste woonadres in Nederland. 11. Extra reis- en verblijfskosten De extra reis- en verblijfkosten die de verzekerde moet maken als gevolg van een gebeurtenis die een niet in de polis genoemde reisgenoot is overkomen en waardoor de verzekerde alleen reizend wordt. Deze dekking geldt alleen als: a) de getroffen reisgenoot een eigen geldige reisverzekering heeft; b) de gebeurtenis van de getroffen reisgenoot onder de dekking van zijn reisverzekering valt en deze reisverzekering geen dekking biedt voor de extra kosten van de meereizende reisgenoot; c) de extra door de verzekerde gemaakte kosten aantoonbaar noodzakelijk zijn en tijdens de duur van de reis gemaakt zijn. 8.2 Wat is niet verzekerd In aanvulling op de uitsluitingen genoemd in de algemene voorwaarden en artikel 16 van deze voorwaarden zijn tevens uitgesloten de buitengewone kosten: 1. die gemaakt zijn vanwege de gevolgen van een ongeval zoals genoemd in artikel 11.4 lid 1 en 4 en vanwege de gevolgen van gevechtssporten. Deze beperking geldt niet voor de buitengewone kosten genoemd in artikel 8.1 onderdeel 1 en 2; 2. die het gevolg zijn van een (para)medische behandeling zoals genoemd in artikel 12.2 lid 5 en 6 behalve als de verzekerde kan aantonen dat deze kosten geen verband houden met de betrokken ziekte, aandoening of afwijking; 3. die het gevolg zijn van het uitvallen van het vervoermiddel als dat al bij het begin van de reis was te voorzien of redelijkerwijs voorzien had kunnen worden door de slechte staat van onderhoud van het vervoermiddel. De verzekerde is verplicht op verzoek het vervoermiddel voor expertise beschikbaar te houden. Er is ook geen recht op vergoeding als de verzekerde geen keuringsbewijs/-rapport A.P.K. (Algemene Periodieke Keuring voor motorvoertuigen) met goedkeuring kan tonen, in situaties waarin dit voor het betreffende motorvoertuig wel verplicht is. Artikel 9 Telecommunicatiekosten Als recht op schadevergoeding, op uitkering of op hulpverlening bestaat, zijn verzekerd de telefoon-, telegram-, fax-, - en telexkosten die de verzekerde noodzakelijk moet maken. Hierbij geldt een maximum van 125,- per reis per polis. Deze kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd, voor zover ze zijn gemaakt om contact op te nemen met de Alarmcentrale. Artikel 10 Rechtsbijstand in het buitenland 10.1 Wat is verzekerd SAR zal: 1. vergoeding eisen voor materiële en immateriële schade door verzekerden geleden, voor zover de schade voortvloeit uit een ongeval waarvoor een ander dan de verzekerde aansprakelijk is; 2. SAR zal voorzien in:

7 a) de rechtsbijstand van verzekerde(n) in geval van strafvervolging, tenzij ten laste wordt gelegd het bij zich hebben van verboden stimulerende middelen (drugs); b) verweer tegen aanspraken van derden, tenzij een door verzekerde afgesloten aansprakelijkheidsverzekering hierin voorziet; c) bijstand aan verzekerde in geval van geschillen met derden, die rechtstreeks verband houden met de reis; d) het verlenen van een borgsom bij wijze van voorschot tot een maximum van ,- om op die manier de invrijheidstelling van de verzekerde te realiseren. Dit geldt alleen wanneer de bevoegde overheidsinstanties een strafvervolging instellen op basis van lid 2 sub a van dit artikel vermelde en daarbij een waarborgsom verlangen. Verzekerde dient dit voorschot uiterlijk drie maanden na storting aan de Alarmcentrale terug te betalen; 3. de kosten van de hierboven genoemde rechtsbijstand worden vergoed tot maximaal ,- per gebeurtenis; 4. Behandeling van de zaak de verzekeraar heeft de uitvoering van de rechtsbijstandverzekering (de rechtshulp) in handen gegeven van SAR. De verzekeraar garandeert dat SAR haar verplichtingen ingevolge de verzekeringsvoorwaarden nakomt. De specialisten van SAR behartigen de belangen van de verzekerde zowel in als buiten een gerechtelijke procedure. Vanzelfsprekend vindt de behandeling in overleg met de verzekerde plaats en is de behandeling erop gericht het best mogelijke resultaat voor de verzekerde te behalen. SAR kan voor de behandeling van het geschil gebruik maken van advocaten, fiscalisten, mediators of andere deskundigen. In twee gevallen heeft de verzekerde zelf de keuze: a) bij een belangentegenstelling: als de verzekerde en de ander met wie hij het geschil heeft, beiden aanspraak kunnen maken op rechtsbijstand van de SAR; b) als SAR een advocaat of andere deskundige vraagt de belangen van de verzekerde in een gerechtelijke of administratieve procedure te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen. Als een advocaat of andere deskundige het geschil gaat behandelen, dan mag alleen SAR de opdracht namens de verzekerde geven. Is in dat geval de Nederlandse rechter bevoegd, dan komen voor de behandeling van het geschil uitsluitend advocaten in aanmerking die in Nederland zijn ingeschreven en kantoor houden. Komt de zaak voor een buitenlandse rechter, dan komen alleen advocaten of andere deskundigen in aanmerking die bij het bevoegde buitenlandse gerecht staan ingeschreven. SAR verstrekt de opdracht, betaalt de advocaat, mediator, fiscalist of andere deskundige rechtstreeks en is niet gebonden aan afspraken die afwijkend van de opdracht door de verzekerde zijn gemaakt. Deze kosten worden vergoedt tot maximaal ,-; 5. Geschillen met de SAR SAR zet zich in om een goed resultaat voor de verzekerde te bereiken. Toch kan het voorkomen dat de verzekerde met SAR van mening verschilt over de werkwijze van de behandelaar of over de vraag of het door de verzekerde beoogde resultaat met een redelijke kans van slagen bereikt kan worden. In dat geval kan de verzekerde SAR verzoeken dit verschil van mening voor te leggen aan een bevoegde Nederlandse advocaat naar keuze van de verzekerde. SAR legt dan dit verschil van mening, met alle relevante stukken, voor aan de gekozen advocaat en vraagt hem zijn mening te geven. De verzekerde mag ook zelf de zaak toelichten. SAR betaalt de kosten van het advies van de advocaat. Als de advocaat de mening van de verzekerde deelt en wel een redelijke kans op succes ziet, dan mag hij op kosten van SAR de behandeling overnemen. Als de verzekerde het niet eens is met het oordeel van de advocaat, dan kan de verzekerde zelf op eigen kosten de zaak afhandelen of laten afhandelen. Bereikt de verzekerde het beoogde resultaat, dan vergoedt SAR alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand. Deze regeling is van toepassing in alle gevallen dat SAR de verzekerde bijstaat. Als een externe deskundige de zaak van de verzekerde behandelt en de verzekerde is het niet met de externe deskundige eens over het voor hem te bereiken resultaat, dan kan de verzekerde de zaak met behulp van een andere externe deskundige voortzetten. De daarbij behorende kosten zijn dan echter voor zijn rekening, tenzij de verzekerde het resultaat behaalt dat hij voor ogen had. In dat geval betaalt SAR de redelijk gemaakte kosten alsnog aan de verzekerde. 6. SAR is niet gehouden een rechtsvordering in te stellen, tegen een ingestelde rechtsvordering verweer te voeren of tegen een gerechtelijke beslissing in beroep te gaan, indien: a) er niet voldoende kans op succes is; b) de verantwoordelijk geachte derde niet in staat is aan eventuele financiële verplichtingen te voldoen; c) het belang niet meer bedraagt dan 500,-; d. het voorstel tot schikking van de derde redelijk en billijk is. In deze gevallen mag de verzekerde de rechtsvordering op eigen kosten instellen of voortzetten. Indien verzekerde de procedure wint, zal SAR het bedrag van de gemaakte kosten van rechtsbijstand terugbetalen voor zover deze in redelijkheid gemaakt zijn. 7. Afkoop Bij de afhandeling van bepaalde geschillen kan een onevenredige verhouding ontstaan tussen de kosten van de afhandeling van het

8 geschil en het financieel belang hiervan. SAR kan de verzekerde een bedrag betalen waardoor hij schadeloos wordt gesteld en zijn financieel belang bij het geschil vervalt. Door de schadeloosstelling vervalt de verplichting tot (verdere) behandeling van de zaak Wat is niet verzekerd 1. In een strafzaak als de gebeurtenis een (voorwaardelijk) opzetdelict inhoudt, dan wel als de verzekerde willens en wetens heeft gehandeld. Als bij het einde van de zaak deze omstandigheden afwezig blijken te zijn, vergoedt SAR alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand overeenkomstig artikel 10.1 lid Als de behoefte aan rechtsbijstand het voorspelbare gevolg is van het eigen handelen of nalaten van verzekerde. Artikel 11 Ongevallen De dekking ongevallen is alleen meeverzekerd als deze op het polisblad staat vermeld Met ongeval gelijkgestelde letsels Onder ongeval worden tevens verstaan de volgende, in betrekkelijk korte tijd ontstane, letsels: a) acute vergiftiging, tenzij dit is veroorzaakt door het gebruik van geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende, opwekkende middelen of genotmiddelen, anders dan op medisch voorschrift tenzij het gebruik overeenkomt met het voorschrift dat een arts heeft verstrekt en verzekerde zich aan de gebruiksaanwijzing heeft gehouden; b) besmetting door ziektekiemen of een allergische reactie, mits deze besmetting of reactie een rechtstreeks gevolg is van een onvrijwillige val in het water of een andere stof, of het zich daarin begeven in verband met het redden van mens of dier; c) het ongewild en plotseling binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen in het spijsverteringskanaal, de luchtwegen of de ogen waardoor inwendig letsel ontstaat. Dit geldt niet in geval van het binnendringen van ziekteverwekkers; d) verstuiking, ontwrichting en scheuring van spieren bandweefsel, mits deze letsels plotseling zijn ontstaan en hun aard en plaats geneeskundig zijn vast te stellen; e) verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte; f) uitputting, verhongering, verdorsting als gevolg van onvoorziene omstandigheden; g) wondinfectie, bloedvergiftiging door het binnendringen van ziektekiemen ontstaan door een gedekt ongeval; h) complicaties of verergering van het ongevalletsel als rechtstreeks gevolg van eerste hulpverlening of van geneeskundige behandeling; i) zonnebrand, uitputting, verhongering en verdorsting als gevolg van het onvrijwillig geïsoleerd raken zoals door schipbreuk, noodlanding, instorting, natuurramp, watersnood, insneeuwing, invriezing, aardbeving alsmede het dichtvallen van een kluisdeur Wat is verzekerd 1. Recht op uitkering bij overlijden. Bij overlijden van de verzekerde door een ongeval, keren de verzekeraar ,- per verzekerde uit. Op deze uitkering worden in mindering gebracht de bedragen die de verzekeraar voor hetzelfde ongeval heeft uitgekeerd wegens blijvende invaliditeit. Als de uitkering wegens blijvende invaliditeit hoger is dan het voor overlijden verzekerde bedrag vindt geen terugvordering plaats. 2. Recht op uitkering bij blijvende invaliditeit a) In geval van blijvende invaliditeit van de verzekerde als rechtstreeks gevolg van een ongeval, verstrekt de verzekeraar een uitkering vanwege blijvende invaliditeit die overeenkomt met de mate van invaliditeit. Bij algemene blijvende invaliditeit geldt als maximum verzekerd bedrag , - per verzekerde. b) Voor de bepaling van de mate waarin de verzekerde blijvend invalide is, hanteert de verzekeraar de Gliedertaxe. Als de mate van blijvende invaliditeit niet is vast te stellen conform de Gliedertaxe dan hanteert de verzekeraar maatstaven die vastgelegd zijn in de laatste uitgave van de Guides to the Evaluation of Permanent Impairment. Dit is een uitgave van de American Medical Association (A.M.A.). De richtlijnen die daarin staan, worden aangevuld met richtlijnen van de Nederlandse specialistenverenigingen. c) Bij blijvend gedeeltelijk (functie)verlies stelt de verzekeraar een evenredig deel van de genoemde percentages vast, tenzij een hoger percentage van blijvende invaliditeit is terug te vinden in de Gliedertaxe bij onderdeel k. In de gevallen van blijvende invaliditeit of blijvend gedeeltelijk (functie) verlies die in de Gliedertaxe bij onderdeel k niet genoemd zijn, is de uitkering afhankelijk van het percentage van het verzekerde bedrag dat evenredig is aan de mate van blijvende invaliditeit, zonder rekening te houden met het beroep van de verzekerde. - Bij het vaststellen van de mate van blijvende invaliditeit wordt geen rekening gehouden met psychische aandoeningen, van welke aard ook, tenzij die medisch aantoonbaar het rechtstreekse gevolg zijn van bij het ongeval ontstaan hersenletsel. - Bij een combinatie van letsels als gevolg van één en hetzelfde ongeval stelt de verzekeraar het uitkeringspercentage vast door de invaliditeitspercentages van de verschillende letsels volgens de A.M.A.- richtlijnen te combineren.

9 d) Voor één of meer ongevallen keert de verzekeraar in totaal nooit meer uit dan het bedrag dat voor blijvende invaliditeit verzekerd is, tenzij er sprake is van een rentevergoeding, zoals genoemd in onderdeel i. e) Als een bestaande blijvende invaliditeit door een ongeval wordt verergerd dan wordt de uitkering verleend op grond van het verschil tussen de mate van blijvende invaliditeit voor en na het ongeval. f) De mate van blijvende invaliditeit wordt vastgesteld zodra sprake is van een onveranderlijke toestand, maar in ieder geval binnen twee jaar na de datum van het ongeval. Deze wordt gelijkgesteld met de definitieve mate van invaliditeit, zoals die kan worden verwacht op grond van medische gegevens die dan aanwezig zijn. Deze termijn van twee jaar kan naar keuze van de verzekerde worden verlengd tot drie jaar, wat verzekerde uiterlijk dertig dagen voor het verstrijken van de termijn van twee jaar schriftelijk aan de verzekeraar dient te berichten. g) Als de verzekerde vóór de vaststelling van de blijvende invaliditeit als gevolg van het ongeval overlijdt dan is de verzekeraar geen uitkering voor blijvende invaliditeit verschuldigd. h) Als de verzekerde overlijdt, wegens een andere oorzaak dan door het ongeval, voordat de blijvende invaliditeit is vastgesteld, dan blijft het recht op uitkering wegens blijvende invaliditeit bestaan. De hoogte van de uitkering wordt bepaald aan de hand van de definitieve mate van invaliditeit, zoals die op grond van medische rapporten kon worden verwacht als de verzekerde niet overleden zou zijn. i) Als binnen één jaar na de datum van het ongeval nog geen blijvende invaliditeit is vastgesteld, vergoedt de verzekeraar vanaf de 366e dag na de datum van het ongeval de wettelijke rente over de uitkering. Als de verzekeraar al voorschotten op de uitkering heeft gedaan, vergoedt de verzekeraar daarover geen rente. Geen recht op wettelijke rente bestaat indien verzekerde kiest voor verlenging van de termijn omschreven in onderdeel f gerekend vanaf de 731e dag na het ongeval. j) De vermeerdering of vermindering van (functie)verlies door een buiten op het lichaam aan te brengen kunst- of hulpmiddel, wordt niet meegenomen bij het bepalen van de mate van blijvende invaliditeit. k) Gliedertaxe Bij volledig (functie-) verlies van Uitkeringspercentage Hoofd Beide ogen 100 Eén oog 50 Het gehele gehoorvermogen 60 Het gehoorvermogen van één oor 25 Eén oorschelp 5 Het spraakvermogen 50 De reuk of de smaak 10 De neus 10 Een natuurlijk blijvend gebitselement 1 Inwendig orgaan De milt 10 Een nier 20 Een long 30 Ledematen Beide armen 100 Beide handen 100 Beide benen 100 Beide voeten 85 Eén arm of hand en één been of voet 100 Arm in het schoudergewricht 80 Arm in het ellebooggewricht 75 Hand in polsgewricht 70 Een duim 25 Een wijsvinger 15 Een middelvinger 12 Eén van de overige vingers 10 Een been of voet 70 Een grote teen 10 Eén van de andere tenen Wat is beperkt verzekerd Indien het ongeval het gevolg is van een bepaalde ziekte of kwaal dan baseert de verzekeraar de uitkering op de gevolgen die het ongeval zou hebben op een volledig gezond en valide persoon Wat is niet verzekerd In aanvulling op de uitsluitingen genoemd in de algemene voorwaarden en artikel 16 van deze voorwaarden is de verzekeraar niet tot uitkering verplicht voor ongevallen, die ontstaan of bevorderd zijn of waarvan de gevolgen verergerd zijn: 1. door of tijdens een door verzekerde gepleegd misdrijf; 2. door gevechtsporten, parachutespringen en andere luchtsporten, bergsport, rugby, paardenwedstrijden, canyoning (tenzij dit onder professionele begeleiding plaatsvindt), kitesurfing en andere sporten met een vergelijkbaar of hoger ongevallenrisico;

10 3. door alle vormen van skiën of snowboarden, die zonder officiële begeleiding plaatsvinden buiten de officiële geprepareerde piste; 4. door een bestaande ziekelijke toestand. Daarnaast vervalt het recht op vergoeding als het ongeval niet binnen drie jaar na datum bij de verzekeraar is gemeld. Artikel 12 Ziektekosten De dekking ziektekosten is alleen meeverzekerd als deze op het polisblad staat vermeld. Onder kosten van geneeskundige behandeling wordt uitsluitend verstaan: 1. de honoraria van geneeskundigen die erkend zijn als arts; 2. de kosten van de behandelingen, onderzoeken, geneesmiddelen en verbandmiddelen die zij hebben voorgeschreven; 3. de kosten van behandeling en verpleging in een instelling die erkend is als ziekenhuis; 4. de kosten van medisch noodzakelijk ziekenvervoer; 5. de kosten van eerste prothesen die door een ongeval noodzakelijk zijn geworden. Deze vergoedt de verzekeraar op basis van het Nederlandse orthobandatarief. Dat is het tarief dat zorgverzekeraars hanteren voor vergoeding van prothesen Wat is verzekerd De dekking voor ziektekosten is een excedent dekking. Dit betekent dat voor de geldigheid van deze dekking vereist is dat de verzekerde rechten kan ontlenen aan een zorgverzekering of -voorziening van een in Nederland gevestigde verzekeraar, of voorzieningenverschaffer. Als verzekerde geen rechten kan ontlenen aan een in Nederland gesloten basis zorgverzekering geldt het volgende. Verzekerd zijn de medisch noodzakelijke kosten van geneeskundige behandeling zolang de verzekering van kracht is en tot uiterlijk 365 dagen na de eerste behandeling. Voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering geldt als basis de basisverzekering, aangevuld met het Excellent pakket van Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V. De vergoeding bestaat uit datgene dat niet is verzekerd onder de basisverzekering of het Excellent pakket. De verzekeraar vergoedt de kosten die de verzekerde - tijdens de periode waarin deze verzekering dekking biedt - moet maken als gevolg van een ziekte, aandoening of ongeval. De bedoelde kosten zijn alleen verzekerd als: 1. zij op grond van medische noodzaak zijn gemaakt; en 2. zij gemaakt zijn in het gebied waarin deze verzekering van kracht is; en 3. uiterlijk tot op de 365e dag na de dag waarop de behandeling begon; en 4. bij (na)behandeling vanwege een ongeval als het eerste consult plaatsvond binnen de periode dat er dekking was. Voor zover nabehandeling plaatsvindt in Nederland en buiten de periode dat er dekking was, zijn de kosten van deze nabehandeling verzekerd tot de 365e dag na de datum van het ongeval; en 5. ze hoger zijn dan de dekking op de zorgverzekering of -voorziening of voor zover ze volgens de voorwaarden van die zorgverzekering of - voorziening niet gedekt zijn. Een eigen risico op die zorgverzekering of -voorziening wordt niet vergoed.. Maximale vergoedingen Per verzekerde vergoedt de verzekeraar maximaal, per reis: a) voor ziektekosten die gemaakt zijn in Nederland:maximaal 1200,-; b) voor ziektekosten die gemaakt zijn buiten Nederland: de kostprijs. Wanneer de verzekeraar van de lopende basis zorgverzekering en eventuele aanvullende zorgverzekeringen niet binnen redelijke termijn de zekerheid verstrekt dat de te maken of gemaakte kosten van deze rubriek worden vergoed, stelt de verzekeraar die kosten bij wijze van renteloze lening aan verzekerde ter beschikking. Voor deze renteloze lening geldt als voorwaarde, dat verzekerde zijn rechten ten opzichte van die verzekeraar overdraagt Wat is niet verzekerd In aanvulling op de uitsluitingen genoemd in de algemene voorwaarden en artikel 16 van deze voorwaarden zijn tevens uitgesloten de kosten van geneeskundige behandeling: 1. waarvan al bij aanvang van de reis vaststond, dat zij tijdens de reis moesten plaatsvinden; 2. die gemaakt zijn vanwege ziekten en/of aandoeningen, die al op of vóór de datum van ingang van de reis bestonden of klachten veroorzaakten, als de kosten gemaakt zijn in het land waarvan de verzekerde de nationaliteit bezit, Nederland uitgezonderd; 3. die gemaakt zijn vanwege de gevolgen van een ongeval zoals genoemd zijn onder artikel 11.4 lid 1 en 4 en vanwege de gevolgen van gevechtssporten; 4. die gemaakt zijn vanwege opname van langer dan 24 uur in een ziekenhuis, voor zover de behandeling kan worden uitgesteld tot na afloop van de reis of behandeling eerder in Nederland kan plaatsvinden. In het laatste geval komen de daaraan verbonden extra reiskosten voor vergoeding in aanmerking zoals beschreven staat in de bepalingen van artikel 8.1 lid 5;

11 5. die gemaakt zijn in verband met een ziekte, aandoening of afwijking waarvoor de verzekerde al in het buitenland onder (para)medische behandeling was toen hij de verzekering sloot en/of toen de reis begon; 6. die gemaakt zijn in verband met een ziekte, aandoening of afwijking als de verzekerde op reis is gegaan alleen of ook met het doel daarvoor een (para)medische behandeling te ondergaan. Artikel 13 Tandheelkundige kosten Deze kosten zijn uitsluitend verzekerd indien de rubriek ziektekosten op het polisblad staat vermeld 13.1 Wat is verzekerd 1. Kosten van de behandeling Onder kosten van de behandeling worden verstaan uitsluitend de honoraria van geneeskundigen die erkend zijn als (tand)arts en die in rekening zijn gebracht voor tandheelkundige behandeling. Voor zover de verzekerde kan aantonen dat de behandeling niet kan worden uitgesteld tot na terugkeer in Nederland, zijn verzekerd de kosten van de behandeling: a) die gemaakt moesten worden vanwege een ongeval: alleen als het eerste consult plaatsvond binnen de periode dat er dekking was en/of op de eerstvolgende werkdag na het ongeval. Deze kosten van (na)behandeling zijn verzekerd tot uiterlijk de 365e dag na de datum van het ongeval; b) die om een andere reden dan vanwege een ongeval moesten worden gemaakt tijdens de periode dat er dekking is. Deze kosten zijn verzekerd tot maximaal 250, - per verzekerde per reis. 2. Kosten van tandheelkundige hulpmiddelen Als de verzekerde recht heeft op vergoeding van de onder 1 genoemde kosten van de behandeling, dan zijn de kosten van de hierna te noemen tandheelkundige hulpmiddelen verzekerd: losse gebitsbeugels, noodkronen, gebitsprothesen en bruggen zijn verzekerd tot 500, - per verzekerde per reis Wat is niet verzekerd De uitsluitingen zoals omschreven in artikel 12.2 van deze voorwaarden. Artikel 14 Zakenreizen De dekking zakenreizen is alleen meeverzekerd als deze op het polisblad staat vermeld. 1. Wanneer op het verzekeringsbewijs zakenreizen zijn meeverzekerd, zijn de overige op het polisblad vermelde dekkingen ook van toepassing tijdens zakenreizen. 2 In aanvulling op het bepaalde in artikel 3.1 is tot een maximum van 500, - per reis ook verzekerd de schade aan zaken, waaronder monstercollecties, die verzekerde onder zich heeft in verband met de uitoefening van zijn beroep/bedrijf en die eigendom zijn van het bedrijf of instelling waarvoor verzekerde de zakenreis onderneemt. Artikel 15 Winter- en onderwatersport De dekking winter- en onderwatersport is alleen meeverzekerd als deze op het polisblad staat vermeld Wat is verzekerd Bagage Schade aan of verlies van skipassen en winter- en onderwatersportuitrusting. 1. Tijdens het beoefenen van de winter- en onderwatersport zijn ook de overige op het polisblad vermelde dekkingen van kracht. 2. Wanneer verzekerde wegens een acute ziekte of ongeval tijdens de vakantie niet in staat is geweest de winter- en onderwatersport te beoefenen, vergoedt de verzekeraar ook de schade wegens het niet kunnen deelnemen aan ski- en duiklessen. Het niet kunnen gebruiken van skipassen en de huur van ski s, schoenen, stokken en duikuitrusting vallen ook onder de vergoeding. Recht op vergoeding voor de gemaakte kosten (ook voor de eventueel terugreizende meeverzekerde personen) bestaat slechts: a) indien verzekerde aantoont dat hij ziek is geweest, door middel van een doktersverklaring en een nota van een consult van de plaatselijke arts; b) over de niet genoten dagen tegen overlegging van de originele documenten Wat is niet verzekerd 1. Schade ontstaan tijdens skialpinisme (= skiën buiten gemarkeerde pisten) indien dit niet onder begeleiding van een skileraar of plaatselijke gids gebeurt; 2. schade ontstaan tijdens elke vorm van deelname aan of voorbereiding tot wintersportwedstrijden met uitzondering van Gästerennen; 3. huurkosten ter vervanging van gestolen, verloren of beschadigde ski s (alle soorten). Artikel 16 Wat is niet verzekerd Naast de uitsluitingen in deze voorwaarden gelden de uitsluitingen genoemd in de algemene voorwaarden. Van alle dekkingen van deze verzekering is tevens uitgesloten:

12 1. schade die veroorzaakt is met opzet of door roekeloosheid van de verzekerde of door iemand die belang heeft bij de uitkering tenzij het een ongeval betrof bij een poging tot redding van personen of zaken; 2. schade die het gevolg is van of verband houdt met het door de verzekerde deelnemen aan of willens en wetens bijwonen van (vliegtuig-)kaping, staking of terreurdaad; 3. schade die ontstaan is of mogelijk geworden door overmatig gebruik van alcohol door de verzekerde, of door gebruik door de verzekerde van bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen, waaronder soft- en harddrugs zijn begrepen, tenzij het gebruik overeenkomt met het voorschrift dat een arts heeft verstrekt en verzekerde zich aan de gebruiksaanwijzing heeft gehouden. Hiermee wordt gelijkgesteld het weigeren van de verzekerde om mee te werken aan een bloed-, adem- of urinetest. Deze uitsluiting geldt niet voor de buitengewone kosten van opsporing en redding van verzekerde en buitengewone kosten in verband met overlijden van verzekerde; 4. schade die is ontstaan tijdens verkeersdeelname of waarbij verzekerde als bestuurder betrokken is, waarbij verzekerde op het moment van de gebeurtenis zo onder invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat kon worden geacht het vervoermiddel naar behoren te besturen, dan wel dat dit door de wet of overheid is of zou zijn verboden. Als de bestuurder een ademtest, urinetest of bloedproef weigert, staat dat gelijk aan het bepaalde in de vorige zin; 5. alle schade als blijkt dat de hoedanigheid die op het verzekeringsbewijs is omschreven volgens artikel 2 van deze voorwaarden, niet overeenstemt met de werkelijkheid; 6. schade waarvoor de verzekerde geen contact met de Alarmcentrale heeft opgenomen, terwijl dit volgens deze voorwaarden verplicht is; 7. kosten van reparatie en/of onderhoud aan het motorrijtuig en sleepkosten; 8. het recht op vergoeding vervalt als bij de aanvang van de reis bekend is of hoort te zijn dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het reizen in of naar een bepaald gebied heeft ontraden. Bevindt de verzekerde zich op dat moment in een dergelijk gebied dan blijft de dekking gehandhaafd, onder voorwaarde dat de verzekerde het desbetreffende gebied zo spoedig mogelijk verlaat. Zie voor meer informatie 9. gebeurtenissen tijdens de wintersport, met uitzondering van sleeën voor kinderen tot 14 jaar, langlaufen en schaatsen. Ook de onderwatersport is van de verzekering uitgesloten. Daarnaast vervalt het recht op uitkering als de verzekerde of in geval van zijn overlijden de begunstigde, één van de verplichtingen die zijn vermeld in het artikel Wat moet verzekerde doen bij schade niet is nagekomen en de verzekeraar daardoor in een redelijk belang heeft geschaad. Artikel 17 Eigen risico s Eigen risico s worden op de uitkering in mindering gebracht. Deze zijn op de polis vermeld indien van toepassing. Artikel 18 Wat moet verzekerde doen bij schade of ongevallen In de algemene voorwaarden staan verplichtingen van de verzekerde bij schade. Zo is ondermeer de verzekerde verplicht om zodra hij op de hoogte is van een gebeurtenis die voor de verzekeraar tot een verplichting kan leiden deze zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen veertien dagen na terugkomst van de reis aan de verzekeraar te melden. Daarnaast gelden ook de volgende verplichtingen: 1. Ongevallen a) als de verzekerde door een ongeval overlijdt dan moeten de erfgenamen dit ten minste 48 uur vóór de begrafenis of crematie melden aan de Alarmcentrale b) als melding van ongevallen plaatsvindt buiten de termijn die genoemd is in de algemene voorwaarden en lid a van dit artikel, dan moet worden aangetoond dat: - het onmogelijk was het ongeval eerder te (doen) melden; en - er geen uitsluitingen van toepassing zijn die genoemd worden de algemene voorwaarden en artikel 11.4 van deze voorwaarden. Alle overige verzekeringsvoorwaarden blijven daarbij gelden. c) verzekerde moet zich direct onder geneeskundige behandeling te stellen en al het mogelijke te doen om het herstel te bevorderen; d) verzekerde moet medewerking verlenen die de verzekeraar verlangt, zoals het zich laten onderzoeken door een arts die door de verzekeraar is aangewezen; e) verzekerde moet de verzekeraar alle gegevens verstrekken die van belang zijn, en de verzekeraar te machtigen om bij derden informatie op te vragen; f) de begunstigde moet zijn toestemming of medewerking verlenen tot alle maatregelen, die nodig zijn voor het vaststellen van de doodsoorzaak. g) verzekerde moet de verzekeraar onmiddellijk op de hoogte stellen van zijn geheel of gedeeltelijk herstel. 2. Ziektekosten

13 In geval van ziekenhuisopname moet vooraf of als dit onmogelijk is, binnen één week na opname telefonisch contact worden opgenomen met de Alarmcentrale Dit is nodig om - in overleg met de verzekerde, zijn vertegenwoordiger, de behandelende arts en/of eventueel de huisarts - die maatregelen te kunnen treffen die het belang van verzekerde het beste dienen. 3. Hulpverlening De verzekerde is verplicht de rekeningen van de Alarmcentrale voor diensten en/of kosten van welke aard en soort dan ook, waarvoor op grond van deze verzekering geen recht op vergoeding bestaat, binnen dertig dagen na de factuurdatum te betalen. Bij het niet betalen kan de verzekeraar tot incasso overgaan, waarbij de kosten die daaraan verbonden zijn, geheel voor rekening van de verzekerde zijn. 4. Buitengewone kosten De verzekerde is verplicht contact op te nemen met de Alarmcentrale, voordat er buitengewone kosten worden gemaakt. Zie hiervoor nader het betreffende onderdeel. 5. Bagage, reisdocumenten en geld De verzekerde is verplicht: a) de verzekeraar in de gelegenheid te stellen bagageschade te onderzoeken voordat herstel plaatsvindt; b) bij diefstal of verlies van verzekerde zaken en/of geld direct aangifte te doen bij de plaatselijke politie. Als dit niet mogelijk is, moet de verzekerde direct aangifte doen bij andere (overheids) instanties of personen die daarvoor in aanmerking komen, zoals gemeenteautoriteiten, luchthavenautoriteiten, conducteur, stationschef, buschauffeur, campinghouder, hotelhouder of reisleider. Van de aangifte moet de verzekerde een schriftelijk bewijs overleggen. Bij vermissing of beschadiging van verzekerde zaken op een luchthaven moet altijd een P.I.R. (Property Irregularity Report) worden opgemaakt; c) het bezit, de waarde en de ouderdom van het verzekerde of van de verzekerde zaken aan te tonen. Artikel 19 Regeling en vergoeding van schade De verzekeraar vergoedt de schade en kosten die onder deze verzekering zijn gedekt, alleen tegen overlegging van bewijsstukken, bij voorkeur de originele nota s. De verzekeraar is gerechtigd om uit te betalen aan de verzekerde die de te vergoedt nota s heeft ingezonden. Uitbetaling aan deze zal gelden als kwijting van de verzekeraar tegenover alle verzekerden. De Alarmcentrale zal haar diensten verlenen binnen redelijke termijn en in goed overleg met de verzekerde, familieleden of zaakwaarnemers. De Alarmcentrale is vrij in de keuze van diegenen die zij voor de uitvoering van de hulpverlening inschakelt. De verzekerde of zijn zaakwaarnemers machtigen de Alarmcentrale om in zijn naam verbintenissen aan te gaan. Tenzij vooraf anders is overeengekomen betaalt de verzekeraarde kosten die uit die verbintenissen voortvloeien. Voor zover de kosten die uit de hulpverlening voortvloeien, niet door deze verzekering zijn gedekt, heeft de Alarmcentrale het recht de nodige financiële garanties te verlangen. Behalve voor eigen fouten of tekortkomingen is de Alarmcentrale niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van fouten of tekortkomingen van derden die voor de hulpverlening zijn ingeschakeld. Dit beperkt niet de eigen aansprakelijkheid van deze derden. 1. Ongevallen a. De hoogte van de uitkering stelt de verzekeraar vast in overeenstemming met wat is bepaald in artikel 11.2 van deze voorwaarden. b. De verzekeraar keert uit: - in geval van overlijden: aan de erfgenamen, maar niet aan een overheid als deze (mede-)erfgenaam of (mede-) gerechtigd is. - in geval van blijvende invaliditeit: aan de verzekerde die door het ongeval is getroffen. 2. Buitengewone kosten Extra reiskosten per privé vervoermiddel worden vergoed op basis van 0,20 per kilometer. 3. Bagage a) Eigen risico Als de verzekering is gesloten met een eigen risico, dan geldt het volgende: - als één verzekerde op reis gaat of meer verzekerden afzonderlijk naar verschillende bestemmingen reizen, geldt dit eigen risico per reis en per verzekerde. - Voor samen reizende verzekerden geldt dit eigen risico maar eenmaal per reis en verzekering. Het eigen risico trekt de verzekeraar van de schadevergoeding af zoals die wordt berekend met inachtneming van alle overige bepalingen. b) Schadevergoeding Basis voor de berekening van de vergoeding is:

14 - de nieuwwaarde voor zaken die niet ouder zijn dan één jaar en waarvan de verzekerde de oorspronkelijke aankoopnota kan overleggen; - de dagwaarde voor zaken waarvan de verzekerde de oorspronkelijke aankoopnota niet kan overleggen en voor zaken die ouder zijn dan één jaar; - de marktwaarde voor zaken die niet kunnen worden vervangen door nieuwe van dezelfde soort en kwaliteit. Onder marktwaarde wordt verstaan de marktprijs bij verkoop door verzekerde van de zaken in de staat zoals die was onmiddellijk vóór de schade; - vervangings- of herstelkosten Als zaken die beschadigd zijn of verloren zijn gegaan, hersteld of vervangen kunnen worden, heeft de verzekeraar het recht die zaken te laten herstellen of vervangen. De verzekeraar vergoedt nooit meer dan de verzekerde bedragen, ook al zijn deze lager dan de totale waarde van de verzekerde zaken. Als de schade groter is dan de verzekerde maxima die per polisblad gelden, verdeelt de verzekeraar deze maxima over de betrokken verzekerden naar verhouding van de schade die ieder van hen heeft geleden. Als een verzekerde zaak beschadigd is als gevolg van een gedekte gebeurtenis, kan worden verlangd dat de verzekerde de betreffende zaak aan de verzekeraar in eigendom overdraagt, voor de verzekeraar tot uitkering verplicht is. c) De verzekeraar neemt pas aan dat er schade is geleden door diefstal of het verliezen van bagage: - zodra er dertig dagen zijn verstreken sinds de datum van aangifte bij de politie en/of andere instanties; - en de bagage niet terug kan worden verkregen. d) Als de bagage naderhand wordt teruggevonden, dan moet de verzekerde de verzekeraar daarvan op de hoogte brengen en dan moet de verzekerde het bedrag dat is uitgekeerd, aan de verzekeraar terugbetalen. Eventuele schade die in de tussenliggende tijd is ontstaan, mag de verzekerde van de terugbetaling aftrekken. Binnen de geldigheidsduur van de verzekering begint de dekking telkens op het tijdstip dat de verzekerde of de verzekerde bagage, het vaste woonadres in Nederland heeft verlaten. De dekking eindigt; 1. zodra de verzekerde of de verzekerde bagage, op het vaste woonadres in Nederland terugkeert. 2. De dekking eindigt ook op de 365e dag van een aaneengesloten periode van reizen en/of verblijven buiten het vaste woonadres in Nederland. Dit geldt niet als deze periode door onvoorzienbare vertraging in het buitenland, buiten de wil van verzekerde wordt overschreden. In een dergelijk geval blijft de dekking van kracht tot het eerst mogelijke tijdstip van terugkeer. 3. Ook in geval van beëindiging van de overeenkomst door de verzekeraar blijft de dekking van kracht tot het eerst mogelijke tijdstip van terugkeer, met inachtneming van alle overige bepalingen. 4. In de algemene voorwaarden staan de overige bepalingen over het einde van de verzekering. Bovendien zijn op deze verzekering van toepassing voor zover de polisvoorwaarden hierin niet voorzien de algemene voorwaarden Pakketpolis Artikel 20 Samenloop Als een belang tevens verzekerd is op een speciale, op een zaak of de persoon afgestemde verzekering, zoals een kostbaarhedenverzekering of zorgverzekering, biedt deze verzekering geen dekking. Deze verzekering wordt in dat geval geacht niet te bestaan. Indien een beroep kan worden gedaan op een wettelijke of andere voorziening, biedt deze verzekering slechts dekking voor de schade die niet onder deze voorziening wordt vergoed en tot maximaal het verzekerde bedrag. Deze bepaling is niet van toepassing op uitkeringen op grond van het onderdeel Ongevallen. Artikel 21 Duur en einde van de verzekering

15 Annulering Vrij Op Reis Nr. 95A Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing als uit de polis uitdrukkelijk blijkt dat deze dekking wordt verleend. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1e of 2e graad Hieronder worden verstaan - echtgeno(o)t(e), inwonende partner, (schoon)ouders, stiefouders of pleegouders; - (schoon)zonen, (schoon)dochters, stiefkinderen, pleegkinderen en kleinkinderen; - broers en zusters, zwagers en schoonzusters; - grootouders, ook die van de inwonende partner. Afbreking van de reis Ziekenhuisopname tijdens de reis en/of voortijdige terugkeer naar Nederland. Annulering Het afzien van de reis- of huurovereenkomst, of het een of meer dagen later aanvangen van de reis binnen de verzekeringstermijn, als gevolg van een gedekte gebeurtenis zoals vermeld in artikel 3. Dagvergoeding De reis-/huursom gedeeld door het aantal dagen van de reis- /huurovereenkomst en vervolgens gedeeld door het aantal verzekerden. Ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel Ziekte of ongeval, dusdanig dat sprake is van een zorgwekkende toestand waarbij voor het leven van de betrokkene wordt gevreesd. Overboekingskosten De kosten van het overboeken naar een latere datum, waardoor totale annulering overbodig wordt. Reis-/huursom Het totaal van vooraf in Nederland verschuldigde en/of betaalde bedragen voor reis-/huurovereenkomsten voor reizen die in Nederland aanvangen. Voorwaarde is dat het om een geboekte reis of verblijf gaat met minimaal één overnachting. Hieronder wordt niet begrepen: - kosten van deelreizen en van excursies die op de plaats van bestemming worden geboekt; - kosten van een vaste stand-, lig- of seizoensplaats op een bungalowpark, camping of jachthaven; - kosten van open vliegtickets en treintickets, waarvan de terugreisdatum niet vooraf is vastgesteld. Vertreks-/aankomstvertraging - uitstel van de reis zodat het vertrek naar de vakantiebestemming later plaatsvindt dan was gepland; - vertraging van boot, bus, trein of vliegtuig door oorzaken die gelegen zijn buiten de wil van de verzekerde of van de reis- of vervoersorganisatie. Er moet daardoor sprake zijn van te laat vertrekken naar de vakantiebestemming en/of te laat arriveren op de vakantiebestemming. Verzekerden De verzekerde is verzekeringnemer en alle personen die op het polisblad zijn vermeld en aan de reis deelnemen. Bij gezinsdekking zijn aanvullend meeverzekerd: - de echtgenoot, de echtgenote of (geregistreerde) partner van verzekeringnemer; - hun minderjarige kinderen dus ook de pleeg- en stiefkinderen; - hun meerderjarige, ongehuwde kinderen (waaronder pleeg- en stiefkinderen), die bij verzekeringnemer inwonen of voor studie uitwonend zijn. Artikel 2 Hoedanigheid en geldigheidsgebied Zie voor het geldigheidsgebied artikel 2 van de voorwaarden Vrij op Reis. Artikel 3 Wat is verzekerd 1. Annulering In geval van annulering worden vergoed de annuleringskosten die de verzekerde rechtens verschuldigd is aan de reis- /vervoersorganisatie en/of de verhuurder. Deze annuleringskosten omvatten de gestorte inschrijfgelden, de geheel of gedeeltelijk betaalde reis-/huursom en/of de eventuele overboekingskosten. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen moet bij annulering sprake zijn van één van de volgende gebeurtenissen, die onzeker zijn op het moment van het boeken van de reis-/huurovereenkomst en op het moment van het sluiten van deze verzekering: a) overlijden, ziekte of ongevalsletsel van de verzekerde die van dien aard is, dat gezien de lichamelijke en/of psychische toestand

16 de verzekerde op medische indicatie niet aan de reis kan deelnemen; b) overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel zoals beschreven in artikel 1, van niet meereizende familieleden in de 1e of 2e graad; c) overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van familieleden of kennissen die in het buitenland wonen en waar de verzekerde tijdens de reis gehuisvest zou worden. Voorwaarde is dat de reis om deze reden niet kan doorgaan; d) er moet een medisch noodzakelijke ingreep plaatsvinden bij de verzekerde. Voorwaarde daarbij is dat deze ingreep uitsluitend tijdens de reis-/huurperiode kan worden gedaan; e) na boeking van de reis-/huurovereenkomst geconstateerde zwangerschap, die door een zwangerschapsverklaring kan worden aangetoond en/of medische complicaties van de zwangerschap van de verzekerde of de met haar samenwonende partner. Deze complicaties moeten dan wel van dien aard zijn dat gezien de lichamelijke en/of psychische toestand op medische indicatie niet aan de reis kan deelnemen; f) de verzekerde kan op medisch advies een inenting niet ondergaan terwijl deze inenting verplicht is voor de reis of het verblijf; g) er doet zich een materiële schade voor aan de woning en/of inboedel in eigendom van de verzekerde. Voorwaarde daarbij is dat het belang van de schade zo groot is dat de aanwezigheid van de verzekerde tijdens de reis-/huurperiode dringend noodzakelijk is; h) een zodanige schade aan het vakantieverblijf van de verzekerde, dat de voorgenomen huisvesting aldaar niet mogelijk is en geen gelijkwaardig onderkomen in de regio kan worden gevonden; i) er doet zich een materiële schade voor aan de woning en/of inboedel in eigendom van familieleden of kennissen die in het buitenland wonen en waar de verzekerde tijdens de reis gehuisvest zou worden. Voorwaarde daarbij is dat deze schade zo groot is, dat de huisvesting van de verzekerde in de geplande reisperiode niet meer mogelijk is; j) er doet zich een materiële schade voor aan het bedrijf waarvan de verzekerde eigenaar is of waar de verzekerde als werknemer werkt. Voorwaarde daarbij is dat de schade zo groot is dat de aanwezigheid van de verzekerde tijdens de reis-/huurperiode dringend noodzakelijk is; k) overlijden, ernstige acute ziekte of ernstig ongevalsletsel van de compagnon of het personeel van verzekerde, waardoor zijn aanwezigheid dringend noodzakelijk is om zorg te dragen voor de bedrijfscontinuïteit (zaakwaarneming) l) het privévervoermiddel dat de verzekerde voor de reis moest gebruiken, valt uit door diefstal, brand, ontploffing of een ander van buiten komend onheil. Voorwaarden hierbij zijn dat deze uitval plaatsvindt binnen dertig dagen vóór de ingangsdatum van de reis-/huurperiode en het privévervoermiddel niet voor het begin van de reis-/huurperiode kon worden gerepareerd of vervangen; m) de verzekerde aanvaardt een dienstbetrekking voor onbepaalde tijd of voor de duur van ten minste één jaar. Voorwaarden daarbij zijn: - dat zijn aanwezigheid tijdens de reis-/huurperiode noodzakelijk is; - dat de verzekerde vóór het aanvaarden van de dienstbetrekking onvrijwillig werkeloos was na een vorige dienstbetrekking; dat de verzekerde gedurende de periode van werkloosheid een uitkering heeft gekregen krachtens een sociale wet; n) de verzekerde raakt na een dienstbetrekking voor onbepaalde tijd onvrijwillig werkloos als gevolg van de gehele of gedeeltelijke sluiting van het bedrijf waar hij werkte; o) de verzekerde heeft een eindexamen afgelegd en krijgt een onverwachte oproep voor een herexamen ter afronding van een meerjarige opleiding. Voorwaarde daarbij is dat het tijdstip van herexamen bij de boeking van de reis niet bekend is en dat dit herexamen uitsluitend tijdens de reis-/huurperiode kan worden afgelegd; p) echtscheiding van de verzekerde, onder voorwaarde dat de juridische echtscheidingsprocedure na boekingsdatum in gang is gezet. Het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract wordt daarbij gelijkgesteld met echtscheiding; q) de verzekerde krijgt onverwacht een huurwoning toegewezen. Voorwaarde daarbij is dat de huur van de woning in gaat tijdens de reis-/huurperiode of in de periode van zestig dagen die voorafgaat aan de ingangsdatum van de reis-/huurperiode; r) de verzekerde krijgt buiten zijn schuld onverwacht geen benodigd visum; s) het onverwacht een adoptiekind krijgen, waardoor de reeds geboekte reis-/huurovereenkomst geen doorgang kan vinden. Of het buiten de schuld van de verzekerde en onverwacht niet kunnen doorgaan van de adoptie waarvoor de reis was geboekt; t) indien tussen boeking en onverwachte gebeurtenissen het Ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies geeft voor het betreffende land. 2. Vertreks-/aankomstvertraging a) Bij vertreks-/aankomstvertraging van boot, bus, trein of vliegtuig wordt per verzekerde een dagvergoeding verleend voor elke periode van 24 uur of gedeelte daarvan tot een maximum van vijf dagen.

17 Vertragingen van minder dan acht uur komen niet voor vergoeding in aanmerking. b) Bij uitstel van de reis die het gevolg is van gebeurtenissen als genoemd onder artikel 3 lid 1, wordt per verzekerde een dagvergoeding verleend voor elke periode van 24 uur. 3. Afbreking van de reis In geval van afbreking van de reis die het gevolg is van gebeurtenissen als genoemd onder artikel 3 lid 1, met uitzondering wat genoemd is onder artikel 3 lid 1 sub k, wordt per verzekerde een dagvergoeding verleend voor elke periode van 24 uur. Ook de terugreisdagen komen voor vergoeding in aanmerking. Afbrekingen van minder dan twaalf uur komen niet voor vergoeding in aanmerking. Bij voortijdige terugkeer naar Nederland moet de medische noodzaak hiervan zijn vastgesteld door een arts. 4. Twee of meer reisgenoten Een vergoeding van annuleringskosten of een vergoeding voor af- of onderbreking van de reis- of huurovereenkomst wordt verleend, als er sprake is van een gebeurtenis, die een niet op de polis genoemde reisgenoot is overkomen. Deze dekking geldt alleen als: a) de getroffen reisgenoot een eigen geldige annuleringsverzekering heeft en de gebeurtenis van de getroffen reisgenoot onder de dekking van zijn of haar annuleringsverzekering valt; en b) die annuleringsverzekering geen vergoeding verleent voor onze verzekerde; en c) de getroffen reisgenoot en onze verzekerde aantoonbaar samen heen en terug zouden reizen. Artikel 4 Wat is niet verzekerd Naast de uitsluitingen in deze voorwaarden gelden onverkort de uitsluitingen die zijn genoemd de algemene voorwaarden. Van deze verzekering is verder uitgesloten: 1. schade die het gevolg is van of verband houdt met het door de verzekerde deelnemen aan of willens en wetens bijwonen van (vliegtuig)kaping, staking, oproer, opstand of terreurdaad; 2. schade die ontstaan is of mogelijk geworden door overmatig gebruik van alcohol door de verzekerde, en door gebruik door de verzekerde van bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen, waaronder soft- en harddrugs zijn begrepen; 3. alle schade als blijkt dat de hoedanigheid die op het verzekeringsbewijs is omschreven volgens artikel 2 van de voorwaarden Vrij op Reis, niet overeenstemt met de werkelijkheid; 4. schade die het gevolg is van reizen die aanvangen binnen tien dagen na de ingangsdatum. Artikel 5 Verzekerde bedragen De verzekering geeft recht op vergoeding van kosten bij annulering, vertreks-/aankomstvertraging en afbreking van de reis tot de op het polisblad genoemde verzekerde bedragen per verzekerde per reis en per verzekeringsjaar. Artikel 6 Regelingen en vergoedingen 1. De verzekeraar vergoedt de schade en kosten die onder deze verzekering zijn gedekt alleen tegen overlegging van de bewijsstukken, bij voorkeur de originele nota's. 2. De verzekeraar is gerechtigd om uit te betalen aan de verzekerde die de te vergoeden nota's heeft ingezonden; uitbetaling aan deze geldt als kwijting van de verzekeaar tegenover alle verzekerden. 3. Restituties door hotel, verhuurder, reis-/vervoersorganisatie worden op de uitkering in mindering gebracht. 4. Bij het vaststellen van de uitkering wordt geen beroep gedaan op eventuele onderverzekering. De verzekeraar keert nooit meer uit dan de geboekte reis-/huursom of het op het verzekeringsbewijs vermelde verzekerde bedrag per verzekerde per reis. 5. Als de verzekerde recht heeft op vergoeding wegens annulering, vertreks-/aankomstvertraging of voortijdige terugkeer naar Nederland, dan hebben ook de meeverzekerde gezinsleden recht op de van toepassing zijnde vergoeding. 6. Als de verzekerde recht heeft op vergoeding wegens annulering, vertreks-/aankomstvertraging of voortijdige terugkeer naar Nederland, hebben ook de met hem maximaal drie meereizende gezinnen dit recht, als zij voor dezelfde periode een annuleringsverzekering bij de verzekeraar hebben gesloten. Als sprake is van ziekenhuisopname van de verzekerde, dan hebben ook de meeverzekerde gezinsleden van de verzekerde, of één reisgenoot van de verzekerde, recht op afbrekingsvergoeding. Buiten gezinsverband wonende verzekerden worden geacht elk tot een afzonderlijk gezin te behoren. Bovendien zijn op deze verzekering van toepassing - voor zover de polisvoorwaarden hierin niet voorzien - de algemene voorwaarden Pakketpolis

18 Voer- en vaartuigenhulp Vrij Op Reis nr. 95V Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing als uit de polis uitdrukkelijk blijkt dat deze dekking wordt verleend. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1e of 2e graad Hieronder worden verstaan - echtgeno(o)t(e), inwonende partner, (schoon)ouders, stiefouders of pleegouders; - (schoon)zonen, (schoon)dochters, stiefkinderen, pleegkinderen en kleinkinderen; - broers en zusters, zwagers en schoonzusters; - grootouders, ook die van de inwonende partner. Geschil Een verschil van mening over de rechten en verplichtingen die ontstaan door een gebeurtenis. Een samenhangend geheel van geschillen die uit dezelfde oorzaak zijn ontstaan, wordt als als één geschil beschouwd. Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) Dit is een onafhankelijke instelling die gespecialiseerd is in het verlenen van rechtshulp. De Stichting Achmea Rechtsbijstand beschikt over juridisch deskundigen, een medisch adviseur en specialisten op het gebied van berekening van (letsel)schade. Stichting Achmea Rechtsbijstand Postbus JC TILBURG Tel. (013) Vervoermiddel Het motorrijtuig, de caravan, de aanhanger en/of de boot waarmee verzekerde zijn vakantiereis onderneemt, zoals in aantal en combinatie op het polisblad vermeld. Verzekerde Zie artikel 1 van de productvoorwaarden Vrij-op-reisverzekering nr. 95, daarnaast geldt dat alle meereizende passagiers/opvarenden van het verzekerde vervoermiddel als verzekerden worden beschouwd. Artikel 2 Geldigheidsgebied De verzekering is geldig in Europa. Hieronder vallen ook de niet- Europese landen aan de Middellandse Zee, de Azoren, de Canarische Eilanden en Madeira. In Nederland is de verzekering uitsluitend van kracht: - tijdens een geboekte vakantiereis in Nederland; - als de verzekerde vanuit zijn vaste woonadres rechtstreeks op weg is naar een bestemming in het buitenland; - als de verzekerde vanuit het buitenland rechtstreeks op weg is naar zijn vaste woonadres. Artikel 3 Wat is verzekerd 1. Ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde De dekking is dezelfde als omschreven in artikel 8.1 lid 4 van de productvoorwaarden Vrij-op-reisverzekering nr Uitvallen van de bestuurder van het vervoermiddel Van uitvallen van de bestuurder is alleen sprake als geen van de medereizigers in staat en bevoegd is het vervoermiddel te besturen. De verzekering dekt de kosten van het inzetten door de Alarmcentrale van een vervanger om het vervoermiddel naar Nederland terug te rijden of varen, - samen met de verzekerden, voor zover daarvoor plaats is - als: a) de bestuurder door ziekte of ongeval op grond van medisch advies het vervoermiddel niet meer verantwoord kan besturen en herstel niet binnen redelijke termijn is te verwachten; b) de bestuurder wordt teruggeroepen van de reis wegens ernstige ziekte, ernstig ongeval of overlijden van familieleden in de 1e of 2e graad; c) een van belang zijnde zaakschade door brand, inbraak, ontploffing, blikseminslag, storm of overstroming, - aan zijn eigendom; en - die zijn aanwezigheid dringend noodzakelijk maakt, waarbij hij zonder het vervoermiddel naar huis is gereisd. 3. Uitvallen van het vervoermiddel Hieronder wordt verstaan het uitvallen van het vervoermiddel waardoor de reis niet vervolgd kan worden. Als het vervoermiddel tijdens de periode dat er dekking is uitvalt door: - schade of defect aan of verlies van het vervoermiddel door eigen gebrek, diefstal, brand, ontploffing, botsing of een andere onzekere gebeurtenis met uitzondering van inbeslagneming of verbeurdverkla-

19 ring van het vervoermiddel, behalve als dit gedaan wordt wegens een verkeersongeval; - lawines, bergstorting, overstroming of andere natuurrampen. En als het rijklaar maken, de teruggave of de opheffing van het uitvallen niet mogelijk is binnen twee werkdagen, bestaat recht op vergoeding van: a) de huurkosten van een, voor zover beschikbaar, soortgelijk en gelijkwaardig ander vervoermiddel voor de periode dat het vervoermiddel niet beschikbaar is. De kosten voor huur zijn verzekerd tot maximaal 100, - per dag, voor alle verzekerden samen. De kosten voor het terugbrengen van het gehuurde vervoermiddel zijn verzekerd tot maximaal 500, - per reis per polis. Deze kosten worden alleen vergoed voor zover ze gemaakt zijn tijdens de periode dat er dekking is, met een maximum van dertig dagen. Als het vervoermiddel een auto met aanhanger betreft - en beide vallen uit - dan wordt de dagvergoeding verdubbeld; b) de extra reiskosten per trein inclusief de vervoerskosten van bagage. Deze kosten worden alleen vergoed voor zover ze gemaakt zijn tijdens de periode dat er dekking is; c) de extra verblijfkosten van de verzekerde tijdens het gedwongen oponthoud door het uitvallen van het vervoermiddel, als het uitvallen plaatsvond tijdens de periode dat er dekking is. Hierbij geldt een maximum van 60, - per verzekerde per dag; d) de kosten om het vervoermiddel naar de plaats van de reisbestemming te brengen als dit gezien de resterende reisduur nog zin heeft; e) de reis- en verblijfskosten (van maximaal één persoon) om het vervoermiddel naar Nederland terug te brengen, indien de verzekerde reeds naar Nederland teruggekeerd is. f) de kosten van transport van het vervoermiddel door de Alarmcentrale naar een adres in Nederland dat de verzekerde opgeeft. Deze kosten worden niet vergoed als zij hoger zijn dan de waarde van het vervoermiddel op dat moment. In dat geval vergoedt de verzekeraar de kosten van invoer en/of vernietiging; g) de kosten van toezenden door de Alarmcentrale van de onderdelen die ter plaatse niet of niet op korte termijn verkrijgbaar zijn, en die nodig zijn voor het weer rij- en/of vaarklaar maken van het vervoermiddel; h) de kosten van aankoop, douaneheffing en eventuele retourvracht zijn altijd voor rekening van de verzekerde. Annulering van bestelde onderdelen is niet mogelijk; i) de extra kosten van berging, bewaking, vervoer naar de dichtstbijzijnde reparatie-inrichting en stalling van het vervoermiddel tot maximaal 1000,- in totaal per gebeurtenis; j) de kosten van reparatie - maar dan uitsluitend arbeidsloon - van het vervoermiddel langs de (vaar) weg tot maximaal 120,- per gebeurtenis. Als de verzekerde wegens het uitvallen van het vervoermiddel tijdens de reis een gelijksoortig ander vervoermiddel huurt, zijn de bepalingen van deze verzekering ook daarop van toepassing. Dat geldt ook als het gehuurde vervoermiddel een buitenlands kenteken heeft. In de volgende gevallen worden allen de kosten die onder h en i zijn genoemd vergoed: - bij het uitvallen van het vervoermiddel gedurende een kortere tijd dan twee werkdagen; - als het vervoermiddel in het buitenland is gehuurd en uitvalt door een van buitenkomende gebeurtenis. 4. Kosten bij uitvallen van een (brom)fiets In geval van diefstal of total loss van de (brom)fiets zijn verzekerd de extra reiskosten per trein vanaf de plaats waar de (brom)fiets gestolen werd of total loss raakte, naar het vaste woonadres in Nederland. 5. Rechtsbijstand a) Beroep op rechtsbijstand is mogelijk: - bij het verhalen van de schade die tijdens het reizen met het vervoermiddel aan de verzekerde is toegebracht en waarvoor een derde wettelijk aansprakelijk is. Daarbij geldt als voorwaarde dat de schade die verzekerde heeft geleden of het belang dat de verzekerde heeft, meer dan 200,- bedraagt; - als de verzekerde wordt verdacht van het veroorzaken van dood of letsel door schuld in het verkeer. Dit geldt niet als de verzekerde daarbij (mede)verdacht wordt van een opzetdelict of van overtreding van de artikelen 7, 8 en 163 Wegenverkeerswet (respectievelijk doorrijden na een ongeval, rijden onder invloed en weigeren zich aan een bloed- of ademonderzoek te onderwerpen) of overeenkomstige buitenlandse bepalingen. Bij een verkeersovertreding die bestuursrechtelijk kan worden afgedaan, bijvoorbeeld in de vorm van een geldboete, heeft de verzekerde geen aanspraak op rechtsbijstand, en ook niet op vergoeding van kosten achteraf; b) Behandeling van de zaak De uitvoering van de rechtsbijstandverzekering (de rechtshulp) is in handen van SAR. De verzekeraar garandeert dat SAR haar verplichtingen ingevolge de verzekeringsvoorwaarden nakomt. De specialisten van SAR behartigen de belangen van de verzekerde zowel in als buiten een gerechtelijke procedure. Vanzelfsprekend vindt de behandeling in overleg met

20 de verzekerde plaats en is de behandeling erop gericht het best mogelijke resultaat voor de verzekerde te behalen. SAR kan voor de behandeling van het geschil gebruik maken van advocaten, fiscalisten, mediators of andere deskundigen. In twee gevallen heeft de verzekerde zelf de keuze: - bij een belangentegenstelling: als de verzekerde en de ander met wie hij het geschil heeft, beide aanspraak kunnen maken op rechtsbijstand van de SAR; - als de Stichting Rechtsbijstand een advocaat of andere deskundige vraagt de belangen van de verzekerde in een gerechtelijke of administratieve procedure te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen. Als een advocaat of andere deskundige het geschil gaat behandelen, dan mag alleen SAR de opdracht namens de verzekerde geven. Is in dat geval de Nederlandse rechter bevoegd, dan komen voor de behandeling van het geschil uitsluitend advocaten in aanmerking die in Nederland zijn ingeschreven en kantoor houden. Komt de zaak voor een buitenlandse rechter, dan komen alleen advocaten of andere deskundigen in aanmerking die bij het bevoegde buitenlandse gerecht staan ingeschreven. SAR verstrekt de opdracht, betaalt de advocaat, mediator, fiscalist of andere deskundige rechtstreeks en is niet gebonden aan afspraken die afwijkend van de opdracht door de verzekerde zijn gemaakt. c) Welke kosten zijn verzekerd SAR vergoedt de volgende kosten van rechtsbijstand: 1. de interne kosten; dat zijn de kosten van de medewerkers van SAR. 2. de volgende externe kosten: - de kosten van externe deskundigen, die door of met instemming van SAR zijn ingeschakeld; - proces- en arbitragekosten en kosten van een bindend advies, die ten laste van de verzekerde blijven of waartoe hij is veroordeeld in een onherroepelijke uitspraak van de rechter of van een andere rechtsprekende instantie die over het geschil heeft beslist; - de kosten van getuigen die namens de verzekerde zijn opgeroepen, voor zover de rechter die kosten heeft vastgesteld; - de kosten van het ten uitvoerleggen van een vonnis gedurende maximaal vijf jaar; - de noodzakelijke reis- en verblijfkosten als een rechter in het buitenland heeft besloten dat de verzekerde daar persoonlijk aanwezig moet zijn. Deze externe kosten worden vergoed tot maximaal ,-. d) Welke kosten zijn niet verzekerd SAR neemt alle hierboven genoemde kosten bij wijze van voorschot voor haar rekening, ook als die verhaalt, verrekend of door anderen vergoed kunnen worden. Als deze kosten daadwerkelijk worden verhaald of verrekend, of door anderen vergoed, dan komen zij aan SAR toe. Als ook anderen een juridische actie kunnen voeren in hetzelfde geschil als waarin de verzekerde SAR heeft ingeschakeld, vergoedt SAR de kosten in verhouding tot het aantal belanghebbenden. e) Wanneer kan er geen aanspraak meer op rechtsbijstand worden gemaakt In de algemene voorwaarden staan verplichtingen van de verzekerde bij schade. Die verplichtingen gelden ook voor deze verzekering. Dat betekent bijvoorbeeld dat de verzekerde verplicht is een (dreigend) geschil zo spoedig mogelijk bij de verzekeraar te melden, alle gegevens te verstrekken en stukken door te zenden. Doet hij dat niet dan hoeft SAR geen rechtshulp te verlenen. Als de verzekerde onjuiste of volledige informatie geeft of niet de vereiste medewerking verleent, vervalt zijn aanspraak op rechtsbijstand. Dat is ook het geval: - als de behoefte aan rechtsbijstand het beoogde of voorspelbare gevolg is van het handelen of nalaten van verzekerde; Als bij het melden van het geschil onduidelijk is: - wie moet worden aangesproken; - wat de oorzaak is van de schade; - of als de omvang van de schade niet vaststaat, kan SAR verlangen dat de verzekerde zijn stellingen onderbouwt met een rapport van een deskundige. Een dergelijke deskundige wordt in overleg met SAR benoemd. In overleg met de verzekerde kan ook de rechter worden verzocht een deskundige te laten rapporteren in een zogenaamd deskundigenbericht. SAR vergoedt de kosten van de deskundige als met het rapport het beoogde resultaat kan worden bereikt en de onduidelijkheid is weggenomen. De verzekerde heeft geen recht (meer) op rechtsbijstand als er geen redelijke kans (meer) is om het door de verzekerde gewenste resultaat te bereiken. Zie in dit verband ook onder f "Geschillen met de SAR". Bij de afhandeling van bepaalde geschillen kan een onevenredige verhouding ontstaan tussen de kosten van de afhandeling van het geschil en het financieel belang hiervan. SAR kan de verzekerde een bedrag aanbieden waardoor hij schadeloos wordt gesteld en zijn financieel belang bij het geschil vervalt. Door de schadeloosstelling vervalt de verplichting tot (verdere) behandeling van de zaak. f) Geschillen met de SAR SAR zet zich in om een goed resultaat voor de verzekerde te bereiken. Toch kan het voorkomen dat de verzekerde met SAR van mening

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden zijn indien van toepassing: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of partner, met

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN DOORLOPENDE REISVERZEKERING BVW-DRE(0412) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt zijn

Nadere informatie

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaardenblad 356-00 Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 529-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Ongevallen Inzittenden verzekering

Ongevallen Inzittenden verzekering Ongevallen Inzittenden verzekering Bijzondere Voorwaarden OI15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Wie is verzekerd? 5 2.2 Waar

Nadere informatie

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV Kruidvat Ongevallenverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-OV Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de Ongevallenverzekering

Nadere informatie

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Pakketverzekering Motorrijtuigen. Deze

Nadere informatie

Voorwaarden modelnummer P-R409. Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden Nederland www.averoachmea.nl

Voorwaarden modelnummer P-R409. Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden Nederland www.averoachmea.nl Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden Nederland www.averoachmea.nl Voorwaarden modelnummer P-R409 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea Ongevallen voor het Gezin. Deze Bijzondere

Nadere informatie

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Eb Vakantie-Ongevallen voor het

Nadere informatie

Voorwaarden modelnummer P-R409. Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden Nederland www.averoachmea.nl

Voorwaarden modelnummer P-R409. Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden Nederland www.averoachmea.nl Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden Nederland www.averoachmea.nl Voorwaarden modelnummer P-R409 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden. Inhoud

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden. Inhoud Inhoud Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Wie is de begunstigde? 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2.1 Overlijden 2 2.2 Blijvende invaliditeit 2 2.2.1 Wanneer stellen wij de mate van

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden DR-VS 2012-01 Pagina 1 van 13 Doorlopende reisverzekering

Bijzondere voorwaarden DR-VS 2012-01 Pagina 1 van 13 Doorlopende reisverzekering BIJZONDERE VOORWAARDEN DOORLOPENDE REISVERZEKERING DR-VS 2012-01 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt zijn

Nadere informatie

DK620 Bijzondere Voorwaarden Ongevallen

DK620 Bijzondere Voorwaarden Ongevallen DK620 Bijzondere Voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 8 Nadere begripsomschrijvingen. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea ongevallen voor het gezin. Deze bijzondere

Nadere informatie

ZP-V1008 Ongevallen in-/opzittenden

ZP-V1008 Ongevallen in-/opzittenden ZP-V1008 Ongevallen in-/opzittenden BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN IN-/OPZITTENDEN Voorwaarden modelnummer ZP-V1008 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis

Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis Voorwaarden modelnummer P-R415 Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl 4439D-14-11 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN PERSOONLIJKE ONGEVALLEN BVW-PO(1109) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt zijn omschreven

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Ongevallenverzekering ZW-ON-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Ongevallenverzekering. Met deze verzekering ontvangt u een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Vrij op Reis (3900-D)

Bijzondere voorwaarden Vrij op Reis (3900-D) - geld, waardepapieren, manuscripten, aantekeningen, concepten en reisdocumenten (zie voor reisdocumenten hierna bij artikel Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene 4); voorwaarden

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN IN-/OPZITTENDEN BVW-OIO(0109) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt, zijn

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen t.b.v. (para)medici Voorwaarden modelnummer POM-10

Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen t.b.v. (para)medici Voorwaarden modelnummer POM-10 Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen t.b.v. (para)medici Voorwaarden modelnummer POM-10 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden. De woorden die cursief zijn

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Model 202N3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Automobilistenhulp Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Doorlopende Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische

Nadere informatie

Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018

Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018 Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018 Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018 ONVZ vergoedt de kosten van zorg en overige diensten als hierna omschreven. Daarbij zijn de algemene regels ook van toepassing.

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering

Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering Wie zijn verzekerd? U, uw verzekerde gezinsleden of passagiers van uw motorvoertuigen tussen 5 en 70 jaar. Waar bent u verzekerd? De verzekering is van toepassing op Aruba, Bonaire en Curaçao. Wat is wel

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische kosten 5 Rubriek V

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering 6 iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza doorlopende reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAD10 2 dekkingsoverzicht iza

Nadere informatie

Repatriëring+ RP+ 2.1

Repatriëring+ RP+ 2.1 Repatriëring+ RP+ 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Waar is de verzekering geldig? 2 1.3 Wie is de begunstigde?

Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Waar is de verzekering geldig? 2 1.3 Wie is de begunstigde? Polismantel 3554 Ongevallenverzekering Inhoud Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Waar is de verzekering geldig? 2 1.3 Wie is de begunstigde? 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2.1 Dekking

Nadere informatie

Reisverzekering Dekkingsoverzicht

Reisverzekering Dekkingsoverzicht Informatie voor de klant risicomanagers Wat is verzekerd? Vaste onderdelen De vaste onderdelen van de bestaan uit Bagage, Buitengewone kosten, Ongevallen, Geneeskundige kosten, Automobilistenhulp en Rechtsbijstand.

Nadere informatie

FBTO ONGEVALLENVERZEKERING

FBTO ONGEVALLENVERZEKERING FBTO ONGEVALLENVERZEKERING VOORWAARDEN VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING Inhoud pagina 1. Begripsomschrijvingen................................ 2 2. Omschrijving van de dekking............................

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ongevallen Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ongevallen Inzittenden Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 2. Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 2. Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2 Inhoud Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2 Artikel 3 Welke schade vergoeden wij niet? _ 3 Artikel 4 Wat moet verzekerde doen bij schade? 4 Artikel 5 Wanneer kunnen wij de verzekering

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza doorlopende reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAD06 2 dekkingsoverzicht iza

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden 1. Voorwaarden Deze Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden zijn onlosmakelijk verbonden

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN-INZITTENDEN VERZEKERING Voorwaarden modelnummer OI-06. Postbus 915, 3900 AX VEENENDAAL Telefoon (0318) 54 40 44

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN-INZITTENDEN VERZEKERING Voorwaarden modelnummer OI-06. Postbus 915, 3900 AX VEENENDAAL Telefoon (0318) 54 40 44 BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN-INZITTENDEN VERZEKERING Voorwaarden modelnummer OI-06 Postbus 915, 3900 AX VEENENDAAL Telefoon (0318) 54 40 44 In deze bijzondere voorwaarden zijn per dekking de rechten

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden Wat vindt u waar? 3.1 Overlijden 3.2 Blijvende invaliditeit 3.

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden Wat vindt u waar? 3.1 Overlijden 3.2 Blijvende invaliditeit 3. Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 9. Begripsomschrijving Verzekeringsgebied Omvang van de dekking 3.1 Overlijden

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering De zorgverzekeraar voor universitair medische centra 2 De zorgverzekering voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering

Nadere informatie

DK100 Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

DK100 Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering DK100 Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven worden, worden nader beschreven in artikel 9 Nadere

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza reisverzekering

dekkingsoverzicht iza reisverzekering 6 iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAR06 2 Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Reisverzekering

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009

Bijzondere Voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009 Bijzondere Voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009 Bijzondere voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009 1 / 6 Rubriek Verkeer

Nadere informatie

Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen

Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen Ongevallendekking Superfit lid 1 Nadere begripsomschrijvingen Begunstiging U bent de begunstigde voor alle uitkering(en). Bij overlijden wordt rechtstreeks

Nadere informatie

P1D00 Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Kies & Sluit 2.0

P1D00 Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Kies & Sluit 2.0 P1D00 Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Kies & Sluit 2.0 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden zijn: 1.1.1 de verzekeringnemer; en indien van toepassing: 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e)

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden zijn indien van toepassing: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of (geregistreerde)

Nadere informatie

Idéaalpakket Doorlopende annulering

Idéaalpakket Doorlopende annulering Bijzondere voorwaarden Idéaalpakket Doorlopende annulering Versie 03/2014 Bijzondere voorwaarden Doorlopende annulering (indien verzekerd) De bijzondere voorwaarden van de module Doorlopende annuleringsverzekering

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Ongevallenverzekering Versie 2010.1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden ongevallenverzekering Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking van de algemene verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Doorlopende zakenreisverzekering

Doorlopende zakenreisverzekering Doorlopende zakenreisverzekering (ZV ZR308) Bijzondere voorwaarden Rubriek 3 Ongevallen De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Vergelijking dekking rubriek Wonen

Vergelijking dekking rubriek Wonen Dekkingsgebied Inboedel In huis in Nederland, Buitenshuis is gedekt: - in gemeenschappelijke ruimtes (tegen alle gebeurtenissen, alleen diefstal na braak) - op het terrein (tegen alle gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Collectieve ongevallenverzekering evenementen. dv COE 0312W

Polisvoorwaarden. Collectieve ongevallenverzekering evenementen. dv COE 0312W Polisvoorwaarden Collectieve ongevallenverzekering evenementen Dit zijn de polisvoorwaarden van de Collectieve ongevallenverzekering evenementen. U vindt hier wanneer verzekerden of hun erfgenamen recht

Nadere informatie

Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade Artikel 4 Premievaststelling

Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade Artikel 4 Premievaststelling Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model O 03.5.02 A Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade

Nadere informatie

Verschillen Reis. Verschillen Oud Nieuw. Geldigheidsgebied

Verschillen Reis. Verschillen Oud Nieuw. Geldigheidsgebied Verschillen Reis Verschillen Oud Nieuw Geldigheidsgebied Europadekking: - Europa, inclusief Azoren en Canarische eilanden - Alle landen die grenzen aan de Middellandse Zee Werelddekking: Als je de Werelddekking

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittenden 2 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking

Nadere informatie

Zakenreis. Premie- en dekkingsoverzicht. Informatie voor de klant

Zakenreis. Premie- en dekkingsoverzicht. Informatie voor de klant Zakenreis Informatie voor de klant Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht.

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht

Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht DLR 0813 / 08-2013 Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering U heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten bij de SOM. De verzekering is tot stand

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Ongevallenverzekering (OV10)

Verzekeringsvoorwaarden Ongevallenverzekering (OV10) Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Schade 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde van de verzekering 8 Slotbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief Ongevallen

Expat Pakket Collectief Ongevallen Expat Pakket Collectief Versie 1.0 Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze vindt u de voorwaarden die

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering van InShared. April 2012

Voorwaarden Ongevallenverzekering van InShared. April 2012 Voorwaarden Ongevallenverzekering van InShared April 2012 U heeft een ongevallenverzekering bij InShared. Die heeft u afgesloten op www.inshared.nl. U heeft daarbij 1 of meer onderdelen gekozen die hieronder

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittendenverzekering Versie 2003.01

Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittendenverzekering Versie 2003.01 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN DOORLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN DOORLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN DOORLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING BVW-DAN(1210) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden, begrippenlijst en zijn een aanvulling op de Bijzondere

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden MRT SVI - LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering blad 1 Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Model 202L3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van de Ongevallen inzittendenverzekering. U vindt hier wanneer inzittenden van een motorrijtuig of

Nadere informatie

Ongevallen in- en opzittenden verzekering MwPV04-01

Ongevallen in- en opzittenden verzekering MwPV04-01 Ongevallen in- en opzittenden verzekering MwPV04-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Doorlopende Reisverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Doorlopende Reisverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Doorlopende Reisverzekering Zorgeloos op vakantie Vakantie moet zorgeloos genieten zijn. Daarom is het voor een vakantie of weekendje weg zondermeer

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering

Voorwaarden Ongevallenverzekering Voorwaarden Ongevallenverzekering LON15 Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U leest wat er wel en niet verzekerd

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen Inzittendenverzekering

Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen Inzittendenverzekering MRT POI - LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen Inzittendenverzekering Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Onderdeel Ongevallen AEGOV08. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33

Polisvoorwaarden. Onderdeel Ongevallen AEGOV08. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Polisvoorwaarden Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Onderdeel Ongevallen AEGOV08 Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

RUBRIEK PERSOONLIJKE ONGEVALLEN. Model SVVP 06-PO

RUBRIEK PERSOONLIJKE ONGEVALLEN. Model SVVP 06-PO RUBRIEK PERSOONLIJKE ONGEVALLEN Rubrieksvoorwaarden In deze rubrieks voorwaarden zijn per dekking de rechten en de plichten van verzekerde en die van ons omschreven. Welke dekking(en) voor verzekerde van

Nadere informatie

RUBRIEK ONGEVALLEN INZITTENDEN

RUBRIEK ONGEVALLEN INZITTENDEN Inhoud Algemeen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Dekking Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Uitkeringen Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Premie Artikel

Nadere informatie

PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN

PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN Bijzondere voorwaarden Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt zijn omschreven

Nadere informatie

Doorlopende reisverzekering

Doorlopende reisverzekering Doorlopende reisverzekering Voor iedereen die er meerdere keren per jaar op uit trekt, is de Doorlopende Vakantiereisverzekering van de Europeesche een ideale oplossing. Vakantieplezier verzekerd, het

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel SOS-hulpverlening

Expat Pakket Individueel SOS-hulpverlening Expat Pakket Individueel Informatie voor de klant Belangrijk Deze vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze Aanvullende

Nadere informatie

Reisverzekering. Met stip de beste

Reisverzekering. Met stip de beste Reisverzekering Met stip de beste Waar u ook vakantie viert, één ding is zeker: u wilt er onbezorgd van genieten. Een reis verzekering is daarbij onmisbaar. Of u nu kiest voor een reisverzekering voor

Nadere informatie

Voorwaarden Thoma Privé Pakketpolis november 2006

Voorwaarden Thoma Privé Pakketpolis november 2006 Voorwaarden Thoma Privé Pakketpolis november 2006 F VAKANTIE-JAARVERZEKERING Deze bijzondere voorwaarden maken één geheel uit met de algemene voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek F - Vakantie-Jaarverzekering.

Nadere informatie

Inhoud. rubriek E-3. Begripsomschrijvingen

Inhoud. rubriek E-3. Begripsomschrijvingen rubriek E-3 BIJZONDERE VOORWAARDEN hulpverlening vervoer Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Wat bedoelen wij met hulpverlening 2 1.2 Wat bedoelen wij met motorrijtuig 2 1.3 Wat bedoelen wij met

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden model 820 Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden Deze dekking is uitsluitend van toepassing indien dit op het polisblad is vermeld. Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Kortlopende Annuleringsverzekering

Voorwaarden Kortlopende Annuleringsverzekering Voorwaarden Kortlopende Annuleringsverzekering Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Contractvoorwaarden voor onze Kortlopende Annuleringsverzekering. 2.1 Wat bedoelen we met? Afbrekingsvergoeding:

Nadere informatie

Rubriek IV Ongevallen-Inzittenden

Rubriek IV Ongevallen-Inzittenden Rubriek IV Ongevallen-Inzittenden (Bijzondere Voorwaarden) M-OI-09-09 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde Verzekerden zijn de inzittenden van het motorrijtuig. 1.2 Inzittenden Inzittenden zijn: - degenen

Nadere informatie

Luyten Voordeel Pakket

Luyten Voordeel Pakket GOV - LVP Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Blijvende invaliditeit blijvend geheel of gedeeltelijk verlies van functie van enig deel of orgaan van het lichaam van verzekerde;

Blijvende invaliditeit blijvend geheel of gedeeltelijk verlies van functie van enig deel of orgaan van het lichaam van verzekerde; Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekking 2.1 Omschrijving van de basis dekking 2.2 Omschrijving van de uitgebreide dekking 2.3 Dekking voor kledingschade 2.4 Dekkingsgebied 3 Uitsluitingen 4 Schade

Nadere informatie

Reisverzekering voor klanten van CZ

Reisverzekering voor klanten van CZ Reisverzekering voor klanten van CZ 2 De reisverzekering die naadloos aansluit op uw CZ Zorgverzekering Inhoud De reisverzekering voor klanten van CZ 4 Twee varianten 5 Waar bent u verzekerd? 5 Speciaal

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Voorwaarden Werknemersschadeverzekering versie 1

N.V. Univé Schade. Voorwaarden Werknemersschadeverzekering versie 1 N.V. Univé Schade Voorwaarden Werknemersschadeverzekering versie 1 Het is belangrijk om te weten wat u en uw werknemers kunnen verwachten van deze werknemersschadeverzekering. In deze voorwaarden staat

Nadere informatie

Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016

Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016 Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016 Inhoud Pagina Bui 1 Begrippen 2 Bui 2 Verzekeringsgebied 2 Bui 3 Omvang van de dekking 3 Bui 4 Eigen risico 4 Bui 5 Aanvullende

Nadere informatie

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 5 Nadere begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering

Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering - Premiebetaling voor max. 3 personen - Kinderen tot 5 jaar gratis meeverzekerd - Hulpverlening door ANWB-alarmcentrale - Uitstekende basisdekking incl. medische

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongeval & Overlijden van InShared. Januari 2009

Bijzondere voorwaarden Ongeval & Overlijden van InShared. Januari 2009 Bijzondere voorwaarden Ongeval & Overlijden van InShared Januari 2009 De bijzondere voorwaarden gelden voor u, uw gezinsleden. Er zijn ook algemene voorwaarden en productclausules. De bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Wintersportvakanties in Europa en wintersportactiviteit buiten Europa excl. reis en verblijf. kostprijs. kostprijs. kostprijs 1.

Wintersportvakanties in Europa en wintersportactiviteit buiten Europa excl. reis en verblijf. kostprijs. kostprijs. kostprijs 1. Europa Winter Basisdekking Dekkingsgebied Wintersportvakanties in Europa en wintersportactiviteit buiten Europa excl. reis en verblijf Maximale reisduur (aantal aaneengesloten dagen per reis) 60 dagen

Nadere informatie

Deze bijzondere voorwaarden Hobby- en Sportartikelen gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden model HKA.

Deze bijzondere voorwaarden Hobby- en Sportartikelen gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden model HKA. Bijzondere voorwaarden Hobby en Sportartikelenverzekering HK67A Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 1 2 Verzekeringsgebied 1 3 Wat is verzekerd 1 4 Wat is niet verzekerd 2 5 Verplichtingen na een ongeval

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN GEZINSONGEVALLEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN GEZINSONGEVALLEN BIJZONDERE VOORWAARDEN GEZINSONGEVALLEN BVW-GO(0412) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt zijn omschreven

Nadere informatie

De kosten die u maakt om in contact te komen met alarmcentrale SOS International of andere hulpverleners worden vergoed.

De kosten die u maakt om in contact te komen met alarmcentrale SOS International of andere hulpverleners worden vergoed. REISVERZEKERING De Ideale Reisverzekering van de Europeesche. Gedekt zijn financiële risico's, maar het allerbelangrijkste is dat u wereldwijd verzekerd bent van snelle en professionele hulp door alarmcentrale

Nadere informatie

Permanente annuleringsverzekering

Permanente annuleringsverzekering V E R Z E K E R I N G S M A A T S C H A P P I J N. V. Permanente annuleringsverzekering Versie 2009.1 1 Postbus 362 3300 AJ Dordrecht T: 078-632 75 75 F: 078-632 75 76 E: info@na.nl I: www.na.nl KvK: 23078337

Nadere informatie

U gaat goed voorbereid op reis!

U gaat goed voorbereid op reis! U gaat goed voorbereid op reis! Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering Al vanaf 0,97 per persoon per dag 100% dochter ANWB Unigarant Kortlopende Reisen Annuleringsverzekering Goed voorbereid op reis!

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden

Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden Model F8205.01 Deze Bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene voorwaarden (model F8005.01) Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering

Doorlopende Reisverzekering Doorlopende Reisverzekering Doorlopende Reisverzekering Zorgeloos op reis vanaf slechts 5 cent per dag. Sluit u ook elk jaar opnieuw een reisverzekering af? Dat kost u tijd en is bovendien onnodig duur.

Nadere informatie

SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN. Individuele boekingen VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING

SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN. Individuele boekingen VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING Individuele boekingen 1 Voorwaarden Annuleringsverzekering De deelnemer die zich individueel

Nadere informatie

Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering

Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering N.V. Univé Schade Speciaal Reglement AND-4 Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Belangrijkste verschillen

Belangrijkste verschillen Aegon Woon- & VrijeTijdpakket Belangrijkste verschillen tussen de - en dekking van het Woon- & VrijeTijdpakket Het Woon- & VrijeTijdpakket is uitgebreid. Met het toevoegen van een basisdekking voldoet

Nadere informatie

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN ---

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN --- 1 Inhoud Nadere begripsomschrijvingen 1 Uitkering bij overlijden 2 Uitkering bij blijvende invaliditeit 3 Dekkingsgebied 4 Repatriëring na overlijden 5 Uitsluitingen 6 Verplichtingen na een ongeval 7 Vaststelling

Nadere informatie

Ongevallen verzekering. voor Inzittenden (O.V.I.)

Ongevallen verzekering. voor Inzittenden (O.V.I.) Voorwaardenblad 356-90 Voorwaardenblad 356-90 Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing

Nadere informatie