expatriate Health Insurance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "expatriate Health Insurance"

Transcriptie

1 expatriate Health Insurance VOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN INDIVIDUELE VERZEKERING 2015

2 Over deze voorwaarden Dit zijn de polisvoorwaarden van uw expatriate Health Insurance (XHI). XHI biedt twee volwaardige ziektekostenverzekeringen: en. Op uw polisblad ziet u welke verzekering(en) u heeft afgesloten. U sluit een XHI-verzekering af, als u niet verplicht bent om in Nederland een basisverzekering af te sluiten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd in het buitenland werkt of verblijft. Twee delen: voorwaarden en vergoedingen In deze polisvoorwaarden vindt u de voorwaarden die voor de verzekeringen gelden en welke zorg u hiermee wel en niet vergoed krijgt. Deze polisvoorwaarden bestaan dus uit twee delen: 1. op pagina 5 tot en met 13 leest u welke algemene voorwaarden gelden voor alle verzekeringen. 2. vanaf pagina 14 vindt u alle vergoedingen waarop u recht heeft. Bij ieder artikel staat welke verzekering van XHI recht geeft op welke vergoeding. Daarnaast staan daarbij de specifieke voorwaarden voor dat artikel en eventueel wat uitgesloten is voor vergoeding. Toestemming nodig? Bij een aantal vergoedingen staat dat u daarvoor vooraf toestemming moet vragen aan ons (XHI). U vraagt deze toestemming aan door ons te bellen of een brief of te sturen. U bereikt ons op: Telefoon: Adres: Serviceteam XHI Postbus AB LEIDEN The Netherlands Toestemming van Eurocross Assistance Moet u toestemming vragen aan onze alarmcentrale Eurocross Assistance? Neem daar dan contact mee op. Eurocross Assistance is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar op + 31 (0)

3 INHOUDSOPGAVE OVER DEZE VOORWAARDEN 2 DEEL 1: ALGEMENE VOORWAARDEN XHI 5 1 Hoe sluit u de verzekering af? 5 2 Wanneer gaat uw verzekering in? 5 3 Uw verzekering wijzigen? 5 4 Uw verzekering beëindigen? 5 5 Wanneer beëindigen wij uw verzekering? 6 6 Wat zijn uw verplichtingen? 6 7 Wat wordt vergoed? En hoe vergoeden wij? 6 8 Wat is niet verzekerd (uitsluitingen)? 8 9 Is er een eigen risico? 8 10 Wat betaalt u? 8 11 Wat als uw premie en/of voorwaarden wijzigen? 9 12 Heeft u een klacht? Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens? Wat zijn de gevolgen van fraude? Begripsbepalingen 11 DEEL 2: VERGOEDINGSVOORWAARDEN 14 MAXIMALE VERGOEDING 14 1 Totale maximale vergoeding uit XHI 14 ZORG IN HET ZIEKENHUIS 14 2 Medisch-specialistische zorg (poliklinisch) 14 3 Ziekenhuisverpleging en dagbehandeling in een ziekenhuis 14 4 Zelfstandig behandelcentrum 14 5 Medisch-specialistische revalidatie 15 6 Plastische chirurgie 15 7 Second opinion (Inclusief Best Doctors) 16 8 Dialyse 16 9 Orgaantransplantaties 16 ZORG BUITEN HET ZIEKENHUIS Huisartsenzorg Verpleging buiten het ziekenhuis (thuisverpleging) Fysiotherapie en oefentherapie Psychologische zorg en psychiatrische zorg 18 (eerstelijns) 14 Complementaire/alternatieve geneeswijzen, 18 therapieën en geneesmiddelen 15 Psoriasisbehandeling 19 ONGEVALLENDEKKING MONDZORG Tandheelkundige zorg als gevolg van een ongeval voor verzekerden van 18 jaar en ouder 19 KIND EN GEZIN In Vitro Fertilisatie (IVF), andere vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen, sperma invriezen en eicelvitrificatie Prenatale screening Bevalling en verloskundige zorg Geboorte-uitkering Vaccinaties voor kinderen en pasgeborenen Gehoor- en oogtest voor kinderen Logopedie Stottertherapie Oncologieonderzoek bij kinderen Overnachtingskosten van een ouder 22 ZORG BUITEN UW WOONLAND Spoedeisende zorg buiten het woonland Vervoer verzekerde en vervoer stoffelijk overschot (repatriëring) Begeleiding bij vervoer verzekerde (repatriëring) 22 MEDICIJNEN EN HULPMIDDELEN Vaccinaties en preventieve geneesmiddelen Medicijnen (geneesmiddelen) en dieetpreparaten Anticonceptiva Hulpmiddelen 23 PREVENTIEVE ZORG EN MEDISCHE INFORMATIE Medische keuring (jaarlijks) Preventieve onderzoeken Erfelijkheidsonderzoek en -advisering Dieetadvisering 24 MONDZORG Implantaten Uitneembare volledige prothesen (kunstgebit) Orthodontie Tandheelkundige zorg tot 18 jaar Tandheelkundige zorg in bijzondere gevallen Tandheelkundige zorg voor verzekerden met een handicap 26 VERVOER Vervoer van zieken Ziekenvervoer en reis- en verblijfkosten 27 (niet naar uw woonland) VERGOEDINGEN XHI DENTAL 28 3

4 4

5 DEEL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN XHI 1 HOE SLUIT U DE VERZEKERING AF? 1.1 U (verzekeringnemer) meldt zich aan voor de verzekering door op onze website het aanvraagformulier in te vullen. Of het aanvraagformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en in te sturen. U (verzekeringnemer) moet dit aanvraagformulier volledig en naar waarheid invullen. Het aanvraagformulier en de gegevens van een eventuele medische keuring maken deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Op basis hiervan kunnen wij besluiten de verzekering niet te accepteren. 1.2 Als u opzettelijk geen of onjuiste informatie geeft Verzwijgt u (verzekeringnemer) opzettelijk tijdens de aanvraagprocedure zaken? Of beantwoordt u (verzekeringnemer) opzettelijk onze vragen onjuist of onvolledig? En zouden wij bij kennis van de ware stand van zaken geen verzekering met u (verzekeringnemer) hebben gesloten? Dan kunnen wij de overeenkomst binnen twee maanden nadat we dit ontdekken, met onmiddellijke ingang beëindigen. In alle gevallen heeft u geen recht meer op vergoedingen. Meer hierover leest u in artikel Als uw gegevens niet kloppen Heeft u (verzekeringnemer) niet aan de mededelingsplicht voldaan op een andere manier dan beschreven in artikel 1.2? Dan ontvangt u (verzekeringnemer) hierover een bericht binnen twee maanden nadat we dit ontdekken. Hierin wijzen wij u (verzekeringnemer) op het feit dat u (verzekeringnemer) de eisen van de verzekering niet bent nagekomen en welke gevolgen dat heeft. Zijn de niet of onjuist meegedeelde feiten van belang voor de beoordeling van het risico? Of hadden wij, als we deze informatie hadden, een hogere premie vastgesteld? Dan kunnen wij een vergoeding die u (verzekeringnemer) heeft ontvangen, (gedeeltelijk) terugvorderen. Wanneer er nog door ons aan u uit te betalen vergoedingen open staan, dan zullen wij die niet aan u betalen. 1.4 Meld uw kind(eren) aan binnen twee maanden na geboorte of adoptie U (verzekeringnemer) hoeft geen aanvraagformulier in te vullen voor kinderen die tijdens de looptijd van de verzekering geboren of wettig geadopteerd zijn. Meld ze echter wel bij ons aan binnen twee maanden na de geboorte- of adoptiedatum. Uw kind schrijven we dan in op de verzekering per de datum van de geboorte of adoptie. Adopteert u (verzekeringnemer) een buitenlands kind? Dan schrijven we uw kind in per de datum van adoptie in het buitenland. Als u (verzekeringnemer) een kind adopteert, heeft u (verzekeringnemer) de volgende documenten nodig om het bij ons aan te melden voor uw verzekering: Bij adoptie van een Nederlands kind: officieel bewijs van opneming in het gezin of overdracht van het kind. Bij adoptie in het buitenland: bewijs van overdracht door een buitenlandse rechtbank. Indien dit niet in het Engels, Duits, Frans of Spaans is geschreven, hebben wij een vertaling van een beëdigd vertaler nodig. 1.5 Verzekering alleen mogelijk als u niet onder de Zorgverzekeringswet valt U (verzekeringnemer) bent verplicht alle gezinsleden voor dezelfde verzekering aan te melden. Als u (verzekeringnemer) de verzekering heeft afgesloten, blijft deze gelden voor alle gezinsleden. Behalve als u en/of uw gezinsleden volgens de Nederlandse Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn. U (verzekeringnemer) kunt naast een basisverzekering dus geen individuele XHI-polis afsluiten. 1.6 Niet verplicht: aanmelden voor aanvullende tandheelkundige verzekeringen Sluit u (verzekeringnemer) aanvullende tandheelkundige verzekeringen af? Dan bent u (verzekeringnemer) niet verplicht om alle gezinsleden hiervoor aan te melden. 2 WANNEER GAAT UW VERZEKERING IN? 2.1 Uw verzekering gaat in op de ingangsdatum die op het polisblad staat. 2.2 Hoe lang is de verzekering geldig? Uw XHI verzekering is 1 kalenderjaar geldig. Gaat uw verzekering na 1 januari in? Dan is deze geldig tot en met 31 december van dat lopende kalenderjaar. 2.3 En na dat kalenderjaar? Vanaf 1 januari daaropvolgend verlengen wij uw verzekering ieder jaar stilzwijgend. Dit doen wij steeds voor de duur van 1 kalenderjaar. 3 UW VERZEKERING WIJZIGEN? 3.1 Wilt u uw verzekering wijzigen? Dan kan dat per 1 januari van het komende kalenderjaar. Wij moeten schriftelijk akkoord gaan met de wijziging. Hier kan een medische beoordeling aan voorafgaan. 3.2 Wilt u uw verzekering uitbreiden met een aanvullende tandheelkundige verzekering? Dan kan dat per 1 januari van het komende kalenderjaar. Wij moeten hier schriftelijk mee akkoord gaan. Hier kan een medische beoordeling aan voorafgaan. 4 UW VERZEKERING BEËINDIGEN? 4.1 U (verzekeringnemer) kunt een brief of sturen waarin u (verzekeringnemer) uw verzekering opzegt. Deze opzegging moet uiterlijk 1 december bij ons binnen zijn. Uw verzekering eindigt dan op 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar. Heeft u (verzekeringnemer) uw verzekering bij ons opgezegd? Dan is deze opzegging onherroepelijk. 5

6 4.2 Bij overlijden Als u (verzekeringnemer) komt te overlijden, dan hebben uw meeverzekerde gezinsleden tot 2 maanden na overlijden de tijd om hun verzekering op te zeggen. Beëindigen wij uw verzekering op uw verzoek? Dan ontvangt u (verzekeringnemer) daar een bericht van. In dit bericht leest u op welke datum de verzekering eindigt. 5 WANNEER BEËINDIGEN WIJ UW VERZEKERING? In sommige gevallen beëindigen wij uw verzekering: a) als achteraf blijkt dat u het aanvraagformulier onjuist of onvolledig heeft ingevuld. Of als blijkt dat u omstandigheden heeft verzwegen die voor ons van belang zijn. b) als u (verzekeringnemer) de premie niet heeft betaald binnen 2 maanden na premievervaldag. Wij beëindigen de verzekering dan op een door ons te bepalen tijdstip; c) bij aangetoonde fraude zoals staat in artikel 14 van deze algemene voorwaarden; d) als wij vanwege voor ons van belang zijnde redenen een verzekeringsproduct uit de markt halen mogen wij eenzijdig uw polis voor dat product beëindigen op een door ons te bepalen tijdstip. Beëindigen wij uw verzekering? Dan ontvangt u (verzekeringnemer) daar een bericht van. In dit bericht leest u, waarom wij uw verzekering beëindigen en op welke datum deze eindigt. 6 WAT ZIJN UW VERPLICHTINGEN? Hieronder leest u aan welke verplichtingen u moet voldoen als u een verzekering heeft afgesloten. Schaadt u onze belangen door deze verplichtingen niet na te komen? Dan heeft u geen recht op de vergoeding van de kosten van zorg. 6.1 U moet meewerken, als wij meer informatie nodig hebben over uw behandeling Wil onze medisch adviseur weten waarom u bent opgenomen? Dan moet u aan uw behandelend arts of medisch specialist vragen om dit door te geven aan onze medisch adviseur. U moet alle informatie geven die wij nodig hebben en medewerking verlenen aan het verkrijgen van deze informatie. Dit is voor onze medisch adviseurs of voor mensen die met controle of onderzoek belast zijn. Uiteraard houden wij hierbij rekening met de privacyregelgeving. Medische gegevens moeten bij voorkeur zijn geschreven in het Nederlands, Frans, Duits, Engels of Spaans. Als wij het noodzakelijk vinden, kunnen wij u vragen om de gegevens te laten vertalen door een beëdigd vertaler. De vertaalkosten vergoeden wij niet. 6.2 U moet meewerken, als wij kosten willen verhalen op een aansprakelijke derde U mag geen enkele regeling treffen die ons in onze rechten benadeelt. U mag pas een regeling (laten) treffen met een derde, of zijn verzekeringsmaatschappij, of met iemand die namens die derde optreedt, als u daarvoor schriftelijke toestemming van ons heeft. 6.3 Uw moet wijzigingen in uw situatie binnen 2 maanden aan ons doorgeven Verandert er iets in uw persoonlijke situatie? Of in die van een van de andere verzekerden? Dan moet u (verzekeringnemer) dat binnen 2 maanden aan ons doorgeven. Het gaat hierbij om alle gebeurtenissen die van betekenis kunnen zijn voor een juiste uitvoering van de verzekering. Denk aan verhuizing, het langer dan zes maanden per kalenderjaar verblijven in een ander land dan het woonland, het verkrijgen van het recht op de Nederlandse basisverzekering, geboorte of komst van een stief-, pleeg- of adoptiekind in uw gezin, overlijden, echtscheiding/beëindiging samenlevingsverband of wijzigen van uw internationale (bank) rekeningnummer (IBAN) en/of BIC. Geeft u de wijziging niet binnen 2 maanden aan ons door? Dan gaat de wijziging niet in met terugwerkende kracht op de wijzigingsdatum, maar op de dag dat u deze doorgeeft. Als wij aan u (verzekeringnemer) een bericht sturen naar uw laatst bekende adres, dan mogen wij ervan uitgaan dat dit bericht u (verzekeringnemer) heeft bereikt. 7 WAT WORDT VERGOED? EN HOE VERGOEDEN WIJ? De vergoeding van kosten van zorg als in deze verzekering omschreven, wordt mede naar inhoud en omvang bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk. Ontbreekt zo n maatstaf? Dan geldt wat in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten U heeft slechts recht op zorg, als u redelijkerwijs op de inhoud en omvang daarvan aangewezen bent alleen de kosten die zijn gemaakt tussen de begin- en einddatum van de verzekering Als er sprake is van aangetoonde fraude, vervalt alle recht op de vergoeding van kosten van zorg uit deze verzekering. Dus ook voor datgene waarbij wel een ware opgave is gedaan en/of wel een juiste voorstelling van zaken is gegeven. Daarnaast kan aangetoonde fraude ertoe leiden dat wij uitgekeerde vergoeding(en) en gemaakte (onderzoeks)kosten terugvorderen de kosten van zorg aan u (verzekeringnemer) in Euro s. Dit doen wij volgens de dagelijkse omrekenkoers zoals de Nederlandse Bank deze publiceert. Wij hanteren de omrekenkoers die gold op de datum waarop de zorg is verleend Ontvangt u zelf nota s van een zorgverlener of zorginstelling? Stuur ons dan de originele en duidelijk gespecificeerde nota s (bewaart u een kopie voor uw eigen administratie). U kunt de originele nota s ook scannen en digitaal bij ons aanleveren via uw persoonlijke pagina op onze website. Wij accepteren geen kopienota s, herinneringen, pro-formanota s, begrotingen, 6

7 kostenramingen en dergelijke. Wij kunnen uw kosten alleen vergoeden, als wij een originele en duidelijk gespecificeerde nota hebben Declareert u (verzekeringnemer) de nota s digitaal? Dan bent u (verzekeringnemer) verplicht de originele nota s te bewaren tot 1 jaar nadat wij deze hebben ontvangen. Het kan zijn dat wij deze originele nota s bij u opvragen De zorgverlener die u behandelt, moet de nota s op zijn naam hebben uitgeschreven. Is de zorgverlener een rechtspersoon (zoals een stichting, maatschap of bv)? Dan moet op de nota specifiek staan wie (bijvoorbeeld welke arts of specialist) u heeft behandeld. De vergoeding waar u recht op heeft, betalen wij altijd aan u (verzekeringnemer) op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. U mag uw vordering op ons niet aan derden overdragen geen voorschotnota s (geschatte voorlopige rekeningen) U kunt uw zorgkosten declareren via uw persoonlijke pagina op onze website Verplichting: binnen een bepaalde tijd declareren Zorg ervoor dat u uw nota s zo snel mogelijk bij ons declareert. Doe dit in ieder geval binnen 12 maanden na het jaar waarin u bent behandeld. Let op! Om te bepalen of u recht heeft op vergoeding van de kosten van zorg, is de behandeldatum bepalend en/of de leveringsdatum zoals die op de nota staat. Het is dus niet de datum waarop de nota is uitgeschreven die bepalend is. Wordt een behandeling gedeclareerd in de vorm van een diagnose-behandelcombinatie (DBC)? Dan is het startmoment van de behandeling bepalend voor het recht op vergoeding. Op het startmoment moet u bij ons verzekerd zijn. Wilt u weten wat voor uw situatie geldt? Neem dan contact met ons op. Declareert u nota s later dan 12 maanden na het jaar waarin u bent behandeld? Dan kunt u een lagere vergoeding krijgen dan waar u volgens de vergoeding recht op had. Wij nemen nota s niet in behandeling, als u deze later declareert dan 3 jaar na de behandeldatum en/ of de datum van levering van de zorg. Dit volgt uit artikel 942, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek de kosten van zorg tot maximaal het in het woonland door wetgeving vastgestelde tarief. Als er in het woonland geen wettelijk (maximum) tarief is vastgesteld, dan vergoeden wij het in het woonland geldende marktconforme tarief alleen de kosten van medisch noodzakelijke behandelingen. Dit geldt niet als het in het artikel expliciet staat genoemd dat we niet medisch noodzakelijke behandelingen vergoeden Het kan voorkomen dat wij de kosten van zorg direct aan de zorgverlener betalen. Heeft u dan nog een bedrag aan eigen risico openstaan? Dan zal dit bedrag worden verrekend of bij u worden teruggevorderd. Betaalt u (verzekeringnemer) dit bedrag niet op tijd terug? Dan vergoeden wij uw medische kosten pas weer op het moment dat u (verzekeringnemer) het volledige bedrag aan eigen risico heeft betaald. Wij zijn alleen verplicht kosten te vergoeden die na betaling van het volledige verschuldigde bedrag zijn gemaakt. Daarnaast verhogen wij het verschuldigde bedrag met administratiekosten en de rente. Als wij maatregelen voor incasso moeten nemen, komen de kosten hiervan voor uw rekening. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag. 7.3 Wat wij wel en niet betalen, als we zorgkosten vergoeden in het buitenland XHI berekent alles in Euro s. Maakt u zorgkosten in het buitenland? Dan keren wij die dus ook uit in Euro s. Wij berekenen de vergoeding in Euro s op basis van de wisselkoers zoals die is vastgesteld op de datum waarop de zorg is verleend. Dit is de behandeldatum die op de nota staat. Voor de 40 meest gebruikte valuta gebruiken wij de weekkoers van de Nederlandse Bank. Voor de overige valuta gebruiken wij maandelijkse koersen van OANDA. geen kosten die ontstaan bij koersverschillen. wel de transactiekosten voor overmaken op een buitenlands bankrekeningnummer. Brengen die buitenlandse banken daar bovenop nog kosten bij u in rekening? Dan vergoeden wij die niet. 7.4 Vergoedingsvolgorde bij meerdere verzekeringen Heeft u meerdere verzekeringen bij ons afgesloten? Dan vergoeden wij de nota s die u bij ons indient achtereenvolgens vanuit: de XHI verzekering; de XHI Dental (aanvullende tandheelkundige verzekering). 7.5 Vergoeding van kosten buiten het woonland of land van herkomst Wilt u medisch behandeld worden in een ander land dan uw woonland of uw land van herkomst? Dan vergoeden wij deze behandeling alleen, als wij u hiervoor vooraf schriftelijke toestemming hebben gegeven. 7.6 Wat wij niet vergoeden (samenloop van kosten) Er is geen dekking uit hoofde van deze verzekering indien en voor zover de geneeskundige kosten worden gedekt vanuit enige wet of andere voorziening of door een andere verzekering (waaronder een reisverzekering), al dan niet van oudere datum, of daaronder gedekt zouden zijn indien deze aanvullende verzekeringen niet zou hebben bestaan. 7.2 Hoe wij vergoeden de kosten rechtstreeks aan u. 7

8 8 WAT IS NIET VERZEKERD (UITSLUITINGEN)? 8.1 Als u een verzekering bij ons afsluit of uitbreidt, moet u het volgende op het aanvraagformulier vermelden: een ziekte of afwijking die u al heeft en waarmee u al bekend bent; een ziekte of afwijking waarvan u al klachten ondervindt. Doet u dit niet? Dan vergoeden wij kosten die hiermee verband houden niet. 8.2 U heeft geen recht op de vergoeding van kosten van zorg, als u die zorg nodig heeft als gevolg van één van de volgende situaties: een gewapend conflict; een burgeroorlog; een opstand; binnenlandse onlusten; oproer en muiterij; een atoomkernreactie (tenzij de radio-actieve stoffen zijn gebruikt voor medische verzorging). Dit is bepaald in artikel 3.38 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). 8.3 geen kosten van eigen bijdragen die in uw woonland wettelijk verplicht zijn gesteld. 8.4 geen kosten van: celtherapie; chelatie-therapie; keuringen; griepprikken; behandelingen tegen snurken (uvuloplastiek); behandeling met een redressiehelm bij plagiocefalie en brachycefalie zonder craniostenose; behandelingen met sterilisatie als doel; behandelingen die als doel hebben sterilisatie ongedaan te maken; het afgeven van doktersverklaringen. IN SOMMIGE GEVALLEN HEEFT U WEL RECHT OP DE VERGOEDING VAN KOSTEN VAN DEZE ZORG In de polisvoorwaarden moet dan expliciet staan dat wij deze wel vergoeden. 8.5 alleen de kosten van behandelingen door een medisch specialist, als die binnen zijn specialisme vallen. 8.6 geen kosten van zorgafspraken die u niet nakomt. 8.7 Kosten van behandeling die uzelf of een familielid uitvoert U mag niet uzelf behandelen en de kosten daarvan declareren op uw eigen verzekering. de kosten van deze zorg niet. Wilt u dat uw partner, een gezinslid en/of een familielid in de eerste of tweede graad u behandelt? En wilt u dit declareren? Dan moeten wij u vooraf toestemming geven. 9 IS ER EEN EIGEN RISICO? 9.1 Op deze verzekering is een eigen risico van toepassing. Uw eigen risico is alleen van toepassing op de XHI verzekering. Voor de XHI Dental verzekering geldt dus geen eigen risico voor de vergoedingen. 9.2 Eigen risico is afhankelijk van gezinssamenstelling Het eigen risico geldt voor één kalenderjaar en wordt automatisch ingehouden op de door u gedeclareerde zorgkosten. Staat u alleen op de polis? Dan is uw eigen risico 250,-. Is uw partner en/of zijn uw kinderen meeverzekerd? Dan is het eigen risico 500,- Overigens geldt geen eigen risico voor zorgkosten die uw meeverzekerde kinderen tot 18 jaar maken. 9.3 Eigen risico als uw verzekering later ingaat of eerder eindigt Gaat uw verzekering in na 1 januari? Dan berekenen wij uw eigen risico op basis van hoeveel maanden u in dat kalenderjaar verzekerd bent. Start uw verzekering bijvoorbeeld op 1 oktober? Dan berekenen wij uw eigen risico over 3 maanden. Eindigt uw verzekering voor het eind van het kalenderjaar? Dan berekenen wij uw eigen risico op basis van hoeveel maanden u in dat kalenderjaar verzekerd bent. Eindigt uw verzekering bijvoorbeeld op 1 oktober? Dan berekenen wij uw eigen risico over 9 maanden. 9.4 Uw eigen risico bij wijzigingen in uw gezinssamenstelling Verzekert u in de loop van het kalenderjaar iemand mee op uw verzekering of schrijft u iemand uit? Dan stellen wij uw eigen risico voor dat kalenderjaar naar evenredigheid bij. 9.5 ziektekosten boven het eigen risico uitsluitend de ziektekosten die boven het bedrag van het eigen risico uitkomen. Het eigen risico geldt ook voor gemaximeerde vergoedingen. LET OP! Wij verrekenen uw eigen risico op basis van de ingediende nota s. En gaan pas daarna over tot vergoeding van zorgkosten boven het eigen risico. Stuur dus altijd al uw nota s in! 9.6 Zelf uw eigen risico aanpassen U (verzekeringnemer) kunt uw eigen risico verhogen of verlagen; u betaalt dan een lagere of hogere premie. Wilt u uw eigen risico wijzigen? Zorg dan dat wij dit vóór 1 januari van een nieuw kalenderjaar weten. Alleen op dat moment kunnen wij uw eigen risico aanpassen; tussentijds is dat niet mogelijk. 10 WAT BETAALT U? 10.1 Hoogte van de premie Wij stellen vast hoe hoog de premie van uw verzekering is. Deze is afhankelijk van: de gezinssamenstelling; de hoogte van het eigen risico; de regio en/of het woonland; uw leeftijd. Stijgt uw premie doordat u een leeftijdsgrens overschrijdt? 8

9 Dan wijzigt de premie op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin u die leeftijd bereikt De hoogte van de premie van de XHI en de XHI Dental staat op uw polisblad Het betalen van de premie De verzekeringnemer is verplicht de premie te betalen. U moet in verband met premiebetaling dan ook worden gelezen als u (verzekeringnemer) U (verzekeringnemer) moet de premie vooruit en in Euro s betalen Heeft u een premieachterstand van meerdere maanden? Dan verrekenen wij een betaling altijd eerst met de langst openstaande premievordering U mag de premie die u (verzekeringnemer) moet betalen, niet verrekenen met de vergoeding van de kosten van zorg Beëindigt u (verzekeringnemer) of beëindigen wij uw verzekering tussentijds? Dan betalen wij premie die u te veel heeft betaald, terug. Hebben wij uw verzekering beëindigd vanwege fraude of misleiding (zie ook artikel 14 van deze algemene voorwaarden)? Dan kunnen wij een bedrag voor administratiekosten aftrekken van de premie die wij moeten terugbetalen Als u de premie niet op tijd betaalt Betaalt u (verzekeringnemer) uw premie niet op tijd? Dan vervalt uw recht op vergoeding van medische kosten automatisch met ingang van de eerste dag van de maand nadat de genoemde betalingstermijn is verstreken. De betalingsplicht blijft bestaan. Wij zijn alleen verplicht kosten te vergoeden die na betaling van de volledige achterstallige premie zijn gemaakt en die niet te verwachten waren U blijft verplicht achterstallige premie te betalen. De betalingsplicht blijft bestaan Wanneer u uw premie niet tijdig betaalt, verhogen wij het door u verschuldigde bedrag met administratiekosten en de rente Als u (verzekeringnemer) niet op tijd betaalt, kunnen wij administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten en wettelijke rente aan u (verzekeringnemer) in rekening brengen Wanneer wij maatregelen voor incasso treffen, komen de kosten voor invordering van deze bedragen, inclusief de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten, voor uw rekening Wij behouden ons het recht voor de verzekering te beëindigen na het verstrijken van de betalingstermijn van de derde aanmaning (ingebrekestelling). Als wij tot beëindiging over gaan ontvangt u een schriftelijke bevestiging hiervan. De betalingsplicht blijft bestaan Wij kunnen uw verzekering beëindigen, als u (verzekeringnemer) uw premie niet betaalt binnen de gestelde betalingstermijn in onze derde schriftelijke aanmaning (ingebrekestelling). Beëindigen wij uw verzekering? Dan ontvangt u (verzekeringnemer) daar van ons een bericht van. De betalingsplicht blijft bestaan Wat er met de premie gebeurt wanneer uw verzekering eindigt of wijzigt Bij begin, wijziging of einde van de verzekering wordt de premie nooit naar rato van een maand verrekend. U bent bij ons altijd een volledige maandpremie verschuldigd. 11 WAT ALS UW PREMIE EN/OF VOORWAARDEN WIJZIGEN? 11.1 Wij hebben het recht de voorwaarden en/of de premie van de bij ons lopende verzekeringen en bloc dan wel groepsgewijs te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt op een door ons nader vast te stellen datum doorgevoerd. Wanneer wij de premie verhogen of de vergoedingen uit de verzekeringsvoorwaarden beperken, gelden deze wijzigingen ook wanneer u al verzekerd was Gaat u niet akkoord met de hogere premie of de beperking van de voorwaarden? Stuur ons dan een brief of binnen 30 dagen nadat wij de wijziging bekend hebben gemaakt. Wij beëindigen uw verzekering dan op de dag waarop de premie en/of voorwaarden wijzigen U mag de wijziging niet weigeren wanneer: u nog geen kalenderjaar bij ons ingeschreven bent; de premieverhoging en/of de beperkingen van de vergoedingen het gevolg zijn van wettelijke regelingen; uw premie hoger wordt door het overschrijden van een leeftijdsgrens en/of doordat u verhuist naar een andere regio Soms is opzeggen na wijzigingen niet mogelijk In een aantal gevallen kunt u niet tussentijds opzeggen, als wij de premie en/of voorwaarden aanpassen. Namelijk als: de premieverhoging en/of de beperkingen van de voorwaarden en/of vergoedingen het gevolg zijn van wettelijke regelingen; uw premie stijgt, doordat u een leeftijdsgrens overschrijdt; uw premie stijgt, doordat u verhuist naar een andere regio en/of woonland. In deze gevallen geldt voor beëindigen de procedure zoals omschreven in artikel 4 van deze algemene voorwaarden Automatische incasso Wij hebben het liefst dat u (verzekeringnemer) de volgende bedragen via een automatische incasso (alleen mogelijk via een Nederlands bankrekeningnummer) betaalt: premie; eigen risico; eigen betalingen; eventuele overige vorderingen. U (verzekeringnemer) ontvangt van ons een vooraankondiging van de automatische incasso. 9

10 Wij proberen deze vooraankondiging aan u (verzekeringnemer) te versturen 14 dagen voordat wij het openstaande bedrag incasseren. De automatische incasso van de premie kondigen wij 1 keer per jaar aan op het polisblad dat u van ons ontvangt. Kiest u (verzekeringnemer) ervoor om op een andere manier te betalen dan via een automatische incasso? Dan kan het zijn dat u (verzekeringnemer) daarvoor administratiekosten moet betalen. 12 HEEFT U EEN KLACHT? 12.1 Bent u het niet eens met een beslissing die wij hebben genomen? Of bent u ontevreden over onze dienstverlening? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan onze afdeling Centrale Klachtencoördinatie. Dit moet u doen binnen 6 maanden nadat wij de beslissing aan u hebben meegedeeld of de dienst aan u hebben verleend. U kunt uw klacht aan ons voorleggen per brief bij XHI/Achmea, de Centrale Klachtencoördinatie, Antwoordnummer 2241, 8000 VB Zwolle, The Netherlands, per of telefonisch Klachten moeten zijn geschreven in het Nederlands of Engels. Als u uw klacht in een andere taal voorlegt, moet u de kosten van de eventuele vertaling zelf betalen Wat doen wij met uw klacht? Zodra wij uw klacht ontvangen, nemen wij deze op in ons klachtenregistratiesysteem. U ontvangt hiervan een bevestiging. Daarnaast geven wij u uiterlijk binnen 3 weken een inhoudelijke reactie. Als er meer tijd nodig is om uw klacht te behandelen, dan ontvangt u hierover van ons een bericht Niet eens met onze reactie? Herbeoordeling mogelijk Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw klacht hebben afgehandeld? Dan kunt u ons vragen uw klacht te herbeoordelen. U kunt uw herbeoordelingsverzoek indienen per brief bij XHI/Achmea, de Centrale Klachtencoördinatie, Antwoordnummer 2241, 8000 VB Zwolle, The Netherlands, per of telefonisch U ontvangt hiervan een bevestiging. Uiterlijk binnen 3 weken geven wij u een inhoudelijke reactie. Als er meer tijd nodig is voor de herbeoordeling van uw klacht, dan ontvangt u hierover van ons een bericht Naast herbeoordeling ook toetsing SKGZ mogelijk Wilt u geen herbeoordeling aanvragen? Of voldoet de herbeoordeling niet aan uw verwachtingen? Dan kunt u uw klacht laten toetsen door de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), postbus 291, 3700 AG Zeist, The Netherlands ( De SKGZ kan uw verzoek niet in behandeling nemen, als een rechterlijke instantie uw zaak al in behandeling heeft of daar al een uitspraak over heeft gedaan Behandeling door burgerlijk rechter in Nederland In plaats van naar de SKGZ kunt u ook met uw klacht naar de burgerlijk rechter stappen. Ook nadat de SKGZ een advies heeft uitgebracht, kunt u naar de burgerlijk rechter. De rechter zal dan toetsen of de totstandkoming van het advies aanvaardbaar is. Ook kunt u naar de burgerlijk rechter wanneer wij ons niet houden aan het advies van de SKGZ Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 13 HOE GAAN WIJ OM MET UW PERSOONSGEGEVENS? 13.1 Als u een verzekering of financiële dienst aanvraagt, vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gebruiken wij binnen Achmea: om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren; om u te informeren over relevante producten en/of diensten van de tot Achmea BV behorende bedrijven en deze aan u aan te bieden; om de veiligheid en integriteit van de financiële sector te waarborgen; voor statistische analyse; voor relatiebeheer; om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Als wij uw persoonsgegevens gebruiken, moeten wij ons houden aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars. Wij handelen hiermee volgens de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Bovengenoemde gegevensverwerkingen zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens Als u geen informatie wilt over onze producten en diensten Wilt u geen informatie over onze producten en/of diensten? Of wilt u uw toestemming intrekken voor het gebruik van uw adres? Dan kunt u dit op 3 manieren melden: schriftelijk bij Serviceteam XHI, postbus 75, 2300 AB Leiden, The Netherlands; via telefoonnummer ; per via 13.3 Wij raadplegen het Centraal Informatie Systeem voor acceptatie Om een verantwoord acceptatiebeleid te kunnen voeren, mogen wij als Achmea uw gegevens raadplegen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Zeist. Deelnemers van de Stichting CIS kunnen ook onderling gegevens uitwisselen. Het doel hiervan is risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Voor alle informatieuitwisseling via Stichting CIS geldt het privacyreglement van CIS. Meer informatie vindt u op Wij mogen uw gegevens doorgeven aan derden Vanaf het moment dat uw verzekering ingaat, mogen wij aan derden (waaronder zorgverleners, zorginstellingen, leveranciers, Vecozo, Vektis en CvZ) uw adres-, verzekerings- en polisgegevens vragen en geven. Dit mogen wij doen voor zover dit nodig is om de verplichtingen op grond van deze verzekering na te komen. Is het om een dringende reden noodzakelijk dat derden uw adres-, verzekerings-, en polisgegevens niet mogen inzien? Dan kunt u ons dat schriftelijk melden. 10

11 14 WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN FRAUDE? 14.1 Fraude is als iemand een vergoeding verkrijgt van een verzekeraar, of een verzekeringsovereenkomst krijgt met ons: a) onder valse voorwendselen; b) op oneigenlijke grond en/of wijze. In deze overeenkomst verstaan wij hieronder specifiek één of meer van de volgende activiteiten. U fraudeert als u en/of iemand anders die belang heeft bij de vergoeding: a) een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven; b) vervalste of misleidende stukken heeft ingeleverd; c) een onware opgave heeft gedaan over een ingediende vordering; d) feiten heeft verzwegen die voor ons van belang kunnen zijn om een ingediende vordering te beoordelen Bij fraude geen vergoeding Als er sprake is van fraude, vervalt alle recht op de vergoeding van kosten van zorg uit deze verzekering. Dus ook voor datgene waarbij wel een ware opgave is gedaan en/of wel een juiste voorstelling van zaken is gegeven Andere gevolgen van fraude Daarnaast kan fraude ertoe leiden dat wij: a) aangifte doen bij de politie; b) uw verzekeringsovereenkomst(en) beëindigen. U kunt dan pas 5 jaar daarna een nieuwe verzekeringsovereenkomst bij ons afsluiten; c) u registreren in de erkende signaleringssystemen tussen verzekeraars (zoals het CIS); d) uitgekeerde vergoeding(en) en gemaakte (onderzoeks) kosten terugvorderen. 15. BEGRIPSBEPALINGEN In de onderstaande lijst vindt u een uitleg van specifieke begrippen die in deze verzekeringsovereenkomst staan. Wat verstaan wij onder de volgende begrippen? Alternatief genezer / therapeut Degene die op grond van de wet, die in het woonland geldt, bevoegd is tot het uitoefenen van de alternatieve geneeskunst en als zodanig geregistreerd staat bij de bevoegde overheidsinstantie en die aan de kwaliteitseisen voldoet, die binnen de beroepsgroep in het woonland gebruikelijk zijn. Ambulance Een motorvoertuig ingericht voor het vervoer van zieken of gewonden Apotheekhoudende De apotheekhoudend huisarts of een gevestigd apotheker die staat ingeschreven in het register van gevestigde apothekers in het woonland. Of een apotheker die zich in de apotheek laat bijstaan door apothekers die in dit register staan ingeschreven. Onder apotheekhoudende verstaan wij ook de rechtspersoon die de zorg doet verlenen door apothekers die staan ingeschreven in voornoemd register. Arts Degene die op grond van de wet, die in het woonland geldt, bevoegd is tot het uitoefenen van de geneeskunst en als zodanig geregistreerd staat bij de bevoegde overheidsinstantie. Buitenland Elk ander land dan uw woonland. Bijkomende kosten Medische kosten die rechtstreeks verband houden met een medisch specialistische of kaakchirurgische behandeling die zijn ontstaan tijdens een behandeling in een ziekenhuis. Voorbeelden zijn: kosten van röntgenfoto s, bloedtransfusies, laboratoriumkosten, geneesmiddelen, bestralingen, narcose, verbandmiddelen en gebruik van de operatiekamer. De bijkomende kosten moeten in rekening worden gebracht door een ziekenhuis of laboratorium. Bijzondere tandheelkunde Tandheelkundige hulp aan patiënten, bij wie behandeling in de normale tandartspraktijk vanwege ernstige aandoeningen of handicaps niet goed mogelijk is. Dagbehandeling Opname korter dan 24 uur. Diëtist Een diëtist die voldoet aan de wettelijke eisen die aan dit beroep in het woonland worden gesteld. Ergotherapeut Een ergotherapeut die voldoet aan de wettelijke eisen die aan dit beroep in het woonland worden gesteld. Fysiotherapeut Een fysiotherapeut die voldoet aan de wettelijke eisen die aan dit beroep in het woonland worden gesteld. Geneesmiddelen Door een apotheek of apotheekhoudend arts of ziekenhuis geleverde geneesmiddelen, op voorschrift van de behandelend huisarts, specialist of tandarts Gezin Eén volwassene, dan wel 2 gehuwde of duurzaam samenwonende personen en de inwonende ongehuwde eigen kinderen, stief-, pleeg- of adoptiekinderen tot 27 jaar. Huidtherapeut Een huidtherapeut die voldoet aan de wettelijke eisen die aan dit beroep in het woonland worden gesteld. Huisarts Een huisarts die voldoet aan de wettelijke eisen die aan dit beroep in het woonland worden gesteld. Hulpmiddel Een medisch hulpmiddel dat is opgenomen in het Achmea Reglement Hulpmiddelen. 11

12 Jeugdarts Arts die op grond van de wet, die in het woonland geldt, bevoegd is tot het uitoefenen van de geneeskunst en die met het profiel Jeugdgezondheidszorg geregistreerd staat bij de bevoegde overheidsinstantie. Kaakchirurg Een kaakchirurg die voldoet aan de wettelijke eisen die aan dit beroep in het woonland worden gesteld. Kalenderjaar De periode die loopt van 1 januari tot en met 31 december. Laboratorium Een in het woonland erkend laboratorium. Land van herkomst Het land waar men geboren is en/of vandaan komt en waar men de grootste sociale (familie)binding mee heeft Logopedist Een logopedist die voldoet aan de wettelijke eisen die aan dit beroep in het woonland worden gesteld. Medische noodzaak De noodzaak voor onderzoek en behandeling volgens algemeen erkende, medisch wetenschappelijke overwegingen. Medisch adviseur De arts die ons in medische aangelegenheden adviseert. Medisch specialist Een medisch specialist, niet zijnde een tandarts, die voldoet aan de wettelijke eisen die aan dit beroep in het woonland worden gesteld. Oefentherapeut Een oefentherapeut die voldoet aan de wettelijke eisen die aan dit beroep in het woonland worden gesteld. Ongeval Een plotselinge inwerking van geweld op het lichaam van de verzekerde, van buitenaf en buiten diens wil, waardoor medisch aantoonbaar lichamelijk letsel is veroorzaakt. Orthodontist Een tandarts of specialist voor kaakorthopedie die voldoet aan de wettelijke eisen die aan dit beroep in het woonland worden gesteld. Polisblad De ziektekostenpolis (akte) waarin de tussen u (verzekeringnemer) en ons gesloten ziektekostenverzekering en tandarts verzekering zijn vastgelegd. Psycholoog Een psycholoog die voldoet aan de wettelijke eisen die aan dit beroep in het woonland worden gesteld. Psychiater Een psychiater die voldoet aan de wettelijke eisen die aan dit beroep in het woonland worden gesteld. Reis Een gemaakte reis, in verband met een (para) medische behandeling in een ziekenhuis (klinisch/poliklinisch), waarvoor dekking is binnen deze voorwaarden en waarvoor door ons vooraf toestemming is verleend. De reis gaat in vanaf het moment dat het woonadres wordt verlaten tot het moment dat u op het woonadres bent teruggekeerd. Revalidatie Onderzoek, advisering en behandeling van medisch specialistische, paramedische, gedragswetenschappelijke en revalidatietechnische aard. Deze zorg wordt verleend door een multidisciplinair team van deskundigen, onder leiding van een medisch specialist, verbonden aan een conform de bij of door wet gestelde regels in het woonland toegelaten instelling voor revalidatie. Tandarts Een tandarts die voldoet aan de wettelijke eisen die aan dit beroep in het woonland worden gesteld. Tandprotheticus Een tandprotheticus die voldoet aan de wettelijke eisen die aan dit beroep in het woonland worden gesteld. Thuisverpleging Verpleging zoals verpleegkundigen die plegen te bieden in een thuissituatie. U/uw De verzekerde persoon. Deze staat genoemd op het polisblad. Met u (verzekeringnemer) wordt bedoeld degene die de verzekering heeft afgesloten. Verblijf een opname met een duur van 24 uur of langer. Verloskundige Een verloskundige die voldoet aan de wettelijke eisen die aan dit beroep in het woonland worden gesteld. Wij/ons Achmea Zorgverzekeringen N.V. Woonland Het land waar men het grootste gedeelte van het jaar verblijft Zelfstandig behandelcentrum Een in het woonland volgens wet- en regelgeving erkende instelling voor medisch specialistische zorg (IMSZ) voor verpleging, onderzoek en behandeling. Dit kan een particuliere (en dus exclusieve) kliniek zijn of een behandelcentrum dat onderdeel uitmaakt van het reguliere zorgsysteem in uw woonland. 12

13 Ziekenhuis Een in het woonland volgens wet- en regelgeving erkende instelling voor medisch specialistische zorg (IMSZ) voor verpleging, onderzoek en behandeling. Ziektekostenverzekering De door u bij ons gesloten privaatrechtelijke verzekering tegen ziektekosten, waarvoor wij het risico dragen. 13

14 DEEL 2 VERGOEDINGS- VOORWAARDEN MAXIMALE VERGOEDING 1 TOTALE MAXIMALE VERGOEDING UIT XHI Er geldt voor alle vergoedingen van de XHI verzekering gezamenlijk een maximaal bedrag , per persoon per kalenderjaar , per persoon per kalenderjaar ZORG IN HET ZIEKENHUIS 2 MEDISCH-SPECIALISTISCHE ZORG (POLIKLINISCH) Ondergaat u een medisch-specialistische of kaakchirurgische poliklinische behandeling? Dan vergoeden wij de kosten van: a) medisch-specialistische of kaakchirurgische zorg; b) paramedische zorg, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen die bij de behandeling horen. De omvang van de te verlenen zorg wordt begrensd door wat medisch specialisten en kaakchirurgen als zorg plegen te bieden. 1. U moet zijn doorverwezen door een huisarts, verloskundige als het om verloskundige zorg gaat of een andere medisch specialist. 2. Naar een kaakchirurg mag u ook zijn doorverwezen door een tandarts. 3 ZIEKENHUISVERPLEGING EN DAGBEHANDELING IN EEN ZIEKENHUIS Heeft u een dagbehandeling nodig in een ziekenhuis? Of verblijft u langer dan 1 dag in een ziekenhuis? Dan vergoeden wij de kosten van: a) uw verblijf, inclusief verpleging en verzorging, op basis van: tweede klasse wanneer u heeft; eerste klasse wanneer u heeft. b) medisch-specialistische of kaakchirurgische zorg; c) honorariumtoeslagen die mogen worden berekend bij opname op eerste en tweede klasse; d) tijdens uw opname en behandeling: paramedische zorg, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen die bij die behandeling horen. De omvang van de te verlenen zorg wordt begrensd door wat medisch specialisten en kaakchirurgen als zorg plegen te bieden. 1. U moet zijn doorverwezen door een huisarts, verloskundige als het om verloskundige zorg gaat, of een andere medisch specialist. 2. Naar een kaakchirurg mag u ook zijn doorverwezen door een tandarts. 3. De verwijzer (zie onder 1 en 2) geeft de reden van uw opname door aan onze medisch adviseur. U moet de verwijzer hiervoor machtigen. 4. Wordt u opgenomen voor plastische chirurgie? Dan vergoeden wij uw kosten alleen als wij u toestemming hebben gegeven. U moet ons ten minste 3 weken voor de ziekenhuisopname om toestemming vragen. Als bewijs van onze toestemming geven wij het ziekenhuis een garantieverklaring. 5. U moet een ziekenhuisopname vooraf bij ons aanvragen. 6. U moet een acute ziekenhuisopname binnen 48 uur melden bij onze alarmcentrale Eurocross Assistance. Bent u na 30 juni opgenomen in een ziekenhuis? En duurt uw opname tot in het daaropvolgende kalenderjaar? Dan betaalt u 1 keer het eigen risico. Hoeveel dagen opname wij vergoeden Wordt u opgenomen in het ziekenhuis? Dan vergoeden wij uw kosten voor een periode van maximaal 365 dagen die u ononderbroken in het ziekenhuis verblijft. De volgende vormen van opname tellen ook mee: a) opname in een revalidatiecentrum of ziekenhuis met revalidatie als doel; b) opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Een onderbreking van hooguit 30 dagen beschouwen wij niet als onderbreking, maar wij tellen deze dagen niet mee voor de berekening van de 365 dagen. Onderbreekt u uw opname voor weekend- of vakantieverlof? Dan tellen wij die dagen wel mee voor de berekening. LET OP! Bij privéklinieken geldt dat vergoeding pas mogelijk is na toestemming van Eurocross Assistance. Weet u niet zeker of uw ziekenhuis als privékliniek wordt gezien? Neem dan contact op met Eurocross Assistance. 4 ZELFSTANDIG BEHANDELCENTRUM Wordt u behandeld in een zelfstandig behandelcentrum? Dan vergoeden wij de kosten van: a) uw verblijf, inclusief verpleging en verzorging, op basis van: tweede klasse wanneer u heeft; eerste klasse wanneer u heeft. b) medisch-specialistische en kaakchirurgische zorg; c) tijdens uw opname en behandeling: paramedische zorg, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen die bij die behandeling horen. 14

15 De omvang van de te verlenen zorg wordt begrensd door wat medisch specialisten en kaakchirurgen als zorg plegen te bieden. 1. U moet zijn doorwezen door een huisarts of een medisch specialist. 2. Naar een kaakchirurg mag u ook zijn doorverwezen door een tandarts. 3. De verwijzer (onder 1 en 2) geeft de reden van uw opname door aan onze medisch adviseur. U moet de verwijzer hiervoor machtigen. 4. U moet een opname vooraf bij ons aanvragen via Eurocross Assistance. Als bewijs van onze toestemming geven wij het zelfstandig behandelcentrum een garantieverklaring. Gaat het om plastische chirurgie of kaakchirurgie? Dan moet u de toestemming ten minste 3 weken voor de behandeling aanvragen. LET OP! Bij privéklinieken geldt dat vergoeding pas mogelijk is na toestemming van Eurocross Assistance. Weet u niet zeker of dit zelfstandig behandelcentrum een privékliniek is? Neem dan contact op met Eurocross Assistance. 5 MEDISCH-SPECIALISTISCHE REVALIDATIE Moet u revalideren? Dan vergoeden wij deze kosten voor u. U heeft alleen recht op vergoeding van medischspecialistische revalidatie, als deze is aangewezen als doeltreffendste manier om uw handicap te voorkomen, verminderen of overwinnen. Ook moet uw handicap het gevolg zijn van: a) stoornissen of beperkingen in het bewegingsvermogen; b) een aandoening van het centrale zenuwstelsel die leidt tot beperkingen in communicatie, cognitie of gedrag. Door de revalidatie moet u een mate van zelfstandigheid bereiken of houden die redelijkerwijs met uw beperkingen mogelijk is. U moet vooraf toestemming aan ons vragen. U moet een behandelplan meesturen. Als bewijs van onze goedkeuring geven wij het ziekenhuis of het revalidatiecentrum een garantieverklaring. Klinisch en niet-klinisch revalideren de kosten als u niet-klinisch revalideert (deeltijd- of dagbehandeling). In een aantal gevallen, vergoeden wij ook klinische revalidatie als u voor meerdere dagen wordt opgenomen. Dit doen wij alleen als revalidatie met opname spoedig betere resultaten oplevert dan revalidatie zonder opname. Hoeveel dagen klinische opname wij vergoeden Wordt u opgenomen? Dan vergoeden wij uw kosten voor een periode van maximaal 365 dagen die u ononderbroken in de kliniek verblijft. Dit geldt ook voor overige opnames in (psychiatrisch) ziekenhuizen. Een onderbreking van hooguit 30 dagen beschouwen wij niet als onderbreking, maar wij tellen deze dagen niet mee voor de berekening van de 365 dagen. Onderbreekt u uw opname voor weekend- of vakantieverlof? Dan tellen wij die dagen wel mee voor de berekening. 6 PLASTISCHE CHIRURGIE de kosten van chirurgische ingrepen van plastisch-chirurgische aard door een medisch specialist in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC), als deze ingrepen leiden tot een correctie van: a) afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke functiestoornissen; b) verminkingen die het gevolg zijn van een ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting; c) de volgende aangeboren misvormingen: lip-, kaak- en gehemeltespleten; misvormingen van het benig aangezicht; goedaardige woekeringen van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel; geboortevlekken of misvormingen van urineweg- en geslachtsorganen; d) verlamde of verslapte bovenoogleden die het gevolg zijn van een aangeboren afwijking of bij de geboorte aanwezige chronische aandoening; e) de buikwand (het abdominoplastiek), in de volgende gevallen: verminkingen die in ernst te vergelijken zijn met een derdegraadsverbranding; onbehandelbare smetten in huidplooien; een zeer ernstige beperking van de bewegingsvrijheid (als uw buikschort minimaal een kwart van uw bovenbenen bedekt); f) primaire geslachtskenmerken bij vastgestelde transseksualiteit (inclusief epilatie van de schaamstreek en baard). 1. U moet zijn doorwezen door een huisarts of een medisch specialist. 2. U moet Eurocross Assistance ten minste 3 weken voor de behandeling om toestemming vragen. Als bewijs van onze toestemming geven wij een garantieverklaring. Wat wij niet vergoeden Er zijn chirurgische ingrepen van plastisch-chirurgische aard die niet onder uw verzekering vallen. niet de kosten van de volgende ingrepen: a) het operatief plaatsen of operatief vervangen van borstprothesen, tenzij de operatie wordt uitgevoerd bij status na een (gedeeltelijke) borstamputatie; b) het operatief verwijderen van een borstprothese zonder medische noodzaak; 15

16 c) liposuctie van de buik; d) behandeling van bovenoogleden die verlamd of verslapt zijn, tenzij de verlamming of verslapping het gevolg is van een aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening. 7 SECOND OPINION (INCLUSIEF BEST DOCTORS) Wilt u een second opinion? Dan vergoeden wij deze kosten voor u. Met een second opinion laat u een door uw arts gestelde diagnose of voorgestelde behandeling opnieuw beoordelen. Uw arts kan hier ook zelf om vragen. Een tweede onafhankelijke arts voert de nieuwe beoordeling uit. Deze arts moet hetzelfde specialisme hebben of werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied als de eerste arts. Voor een second opinion kunt u ook gebruik maken van Best Doctors. 1. De second opinion moet betrekking hebben op diagnostiek of behandelingen die vallen onder de voorwaarden van deze verzekering. 2. U moet zijn doorverwezen door een huisarts, medisch specialist, klinisch psycholoog of psychotherapeut. 3. De second opinion moet betrekking hebben op geneeskundige zorg die voor u bedoeld is, en die uw eerste behandelaar met u heeft besproken. 4. Tijdens de second opinion geeft u een kopie van het medisch dossier van uw eerste behandelaar aan de tweede behandelaar. 5. U moet met de second opinion terug naar de eerste behandelaar. Deze houdt de regie over de behandeling. SECOND OPINION VAN BEST DOCTORS Voor een second opinion kunt u ook gebruikmaken van de internationale medische organisatie Best Doctors. Een internationaal topspecialist geeft dan een second opinion op basis van alle onderzoeken die u al heeft ondergaan en die in uw medisch dossier staan. U hoeft dus niet te reizen. U kunt een second opinion van Best Doctors aanvragen via het medisch team van Eurocross Assistance. 8 DIALYSE Ondergaat u een dialysebehandeling in een ziekenhuis, dialysecentrum of bij u thuis? Dan vergoeden wij: a) de kosten van onderzoek; b) de kosten van behandeling en verpleging; c) de voor de behandeling benodigde farmaceutische zorg; d) psychosociale begeleiding van u. Ondergaat u een dialysebehandeling thuis? Dan vergoeden wij ook: a) de psychosociale begeleiding van personen die u bij het uitvoeren van de dialyse behulpzaam zijn; b) de kosten die verband houden met de opleiding door het dialysecentrum van degenen die de dialyse uitvoeren dan wel daarbij behulpzaam zijn; c) de kosten van het in bruikleen geven van de dialyse apparatuur; d) de kosten van regelmatige controle en onderhoud van de dialyse apparatuur (inclusief vervanging); e) de chemicaliën en vloeistoffen die nodig zijn voor het verrichten van de dialyse; f) de kosten van de noodzakelijke deskundige assistentie door het dialysecentrum bij de dialyse. 1. Wij moeten u vooraf toestemming hebben gegeven via Eurocross Assistance. 2. U moet bij thuisdialyse vooraf een begroting van de kosten overleggen. 3. de kosten van de donor mits de behandeling een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de transplantatie. 9 ORGAANTRANSPLANTATIES Bij een orgaantransplantatie vergoeden wij de kosten van de volgende behandelingen: a) transplantatie van weefsels en organen in een ziekenhuis. De transplantatie moet plaatsvinden in: een lidstaat van de Europese Unie; een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte; een andere staat. De donor moet dan wel woonachtig zijn in die staat en uw echtgenoot, geregistreerde partner of bloedverwant in de eerste, tweede of derde graad zijn; b) transplantatie van weefsels en organen in een zelfstandig behandelcentrum dat daarvoor bevoegd is op grond van wet- en regelgeving. Bij een voorgenomen orgaantransplantatie vergoeden wij de kosten van specialistische geneeskundige zorg die verband houdt met het: a) kiezen van de donor; b) operatief verwijderen van het transplantatiemateriaal bij de gekozen donor; c) onderzoeken, preserveren, verwijderen en vervoeren van het postmortale transplantatiemateriaal. Voor de donor vergoeden wij de kosten van: a) zorg die volgens deze polis vergoed wordt. De donor heeft hier recht op voor ten hoogste 13 weken, of een halfjaar als het om een levertransplantatie gaat, na de datum van ontslag uit het ziekenhuis. Dit moet het ziekenhuis zijn waarin de donor werd opgenomen om het transplantatiemateriaal te selecteren of verwijderen. Daarnaast bestaat er alleen recht op vergoeding, als de verleende zorg verband houdt met die opname; b) vervoer in de laagste klasse van een openbaar vervoermiddel of, bij medische noodzaak, per auto. Het vervoer moet te maken hebben met selectie, 16

17 opname en ontslag uit het ziekenhuis of met de zorg als bij punt a bedoeld; c) vervoer van en naar het woonland of land van herkomst van een donor die woonachtig is in het buitenland. De donor heeft alleen recht op vergoeding als u een hart-, longen-, nier-, beenmergof levertransplantatie ondergaat in het woonland of het land van herkomst. De donor heeft ook recht op vergoeding van de overige transplantatiekosten die ermee te maken hebben dat de donor woonachtig is in het buitenland. LET OP! Verblijfskosten en eventuele misgelopen inkomsten horen hier niet bij. Wij moeten u vooraf toestemming hebben gegeven. ZORG BUITEN HET ZIEKENHUIS 10 HUISARTSENZORG de kosten van geneeskundige zorg verleend door een huisarts. Een vergelijkbare arts of zorgverlener die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam is, kan de zorg ook verlenen. Als een huisarts het aanvraagt, vergoeden wij ook röntgen- en laboratoriumonderzoek. De omvang van de te verlenen zorg wordt begrensd door wat huisartsen als zorg plegen te bieden. Inschrijfkosten van een huisarts vergoeden wij alleen in het woonland. de kosten slechts wanneer u geen aanspraak kunt maken op vergoeding uit een andere verzekering. 11 VERPLEGING BUITEN HET ZIEKENHUIS (THUISVERPLEGING) de kosten van thuisverpleging. tot maximaal 8 uur per 24 uur. Voor maximaal 6 weken per 5 kalenderjaren per persoon tot maximaal 8 uur per 24 uur. Voor maximaal 6 weken per 5 kalenderjaren per persoon 1. Wij moeten u vooraf toestemming hebben gegeven. 2. De thuisverpleging moet door een gediplomeerd verpleegkundige worden uitgevoerd. 3. de kosten alleen als door de thuisverpleging een medisch noodzakelijk verblijf in een ziekenhuis wordt verkort of voorkomen. 12 FYSIOTHERAPIE EN OEFENTHERAPIE LET OP! Met chronische aandoeningen bedoelen wij de aandoeningen die wij in Nederland kennen op de zogenaamde Chronische lijst (bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering) van de (Nederlandse) overheid. De naam van deze lijst doet denken dat alle aandoeningen die chronisch zijn hierop staan, dit is echter niet altijd het geval! Daarnaast kan het ook voorkomen dat nietchronische aandoeningen er wel op staan. U kunt bij vragen ook contact met ons opnemen. de kosten van fysiotherapie en oefentherapie. Hoeveel wij vergoeden hangt ervan af of uw aandoening voorkomt op de door de minister van VWS vastgestelde lijst Bijlage 1 bij artikel 2.6 van het Besluit zorgverzekering. Op de door de minister van VWS vastgestelde lijst is voor een aantal aandoeningen ook een maximale behandelperiode opgenomen. U kunt deze lijst bij ons opvragen Chronische aandoeningen Heeft u een aandoening die voorkomt op de door de minister van VWS vastgestelde lijst? Dan vergoeden wij de kosten van alle behandelingen door een fysiotherapeut of door een oefentherapeut. Is manuele lymfedrainage noodzakelijk, omdat u last heeft van ernstig lymfoedeem? Dan mag u zich ook laten behandelen door een huidtherapeut. De omvang van de te verlenen zorg wordt begrensd door wat fysiotherapeuten, oefentherapeuten en, wanneer het gaat om manuele lymfedrainage, huidtherapeuten als zorg plegen te bieden. U moet zijn doorverwezen door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Wat wij niet vergoeden niet de kosten van: a) een individuele behandeling of groepsbehandeling die als enige doel heeft door middel van training de conditie te verbeteren; b) zwangerschapsgymnastiek, postnatale gymnastiek, (medische) fitness, (sport)massage en arbeids- en bezigheidstherapie; c) toeslagen voor: afspraken buiten reguliere werktijden; niet-nagekomen afspraken; eenvoudige, korte rapporten of meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten; d) verband- en hulpmiddelen die uw fysiotherapeut of oefentherapeut heeft verstrekt; e) hydrotherapie die in een zwembad plaatsvindt. 17

18 12.2 Niet chronische aandoeningen Heeft u een aandoening die niet voorkomt op de door de minister van VWS vastgestelde lijst? Dan vergoeden wij de kosten van behandeling door een fysiotherapeut of oefentherapeut. De omvang van de te verlenen zorg wordt begrensd door wat fysiotherapeuten en oefentherapeuten als zorg plegen te bieden. maximaal 1.000, per persoon per kalenderjaar maximaal 2.000, per persoon per kalenderjaar U moet zijn doorverwezen door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Wat wij niet vergoeden niet de kosten van: a) een individuele behandeling of groepsbehandeling die als enige doel heeft door middel van training de conditie te verbeteren; b) zwangerschapsgymnastiek, postnatale gymnastiek, (medische) fitness, (sport)massage en arbeids- en bezigheidstherapie; c) toeslagen voor: afspraken buiten reguliere werktijden; niet-nagekomen afspraken; eenvoudige, korte rapporten of meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten; d) verband- en hulpmiddelen die uw fysiotherapeut of oefentherapeut heeft verstrekt; e) hydrotherapie die in een zwembad plaatsvindt Bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie Bent u 18 jaar of ouder en is er sprake van urineincontinentie? En wilt u dit behandelen met bekkenfysiotherapie? Dan vergoeden wij de kosten van een bekkenfysiotherapeut. De omvang van de te verlenen zorg wordt begrensd door wat fysiotherapeuten als zorg plegen te bieden. eenmalig per indicatie de kosten van de eerste 9 behandelingen eenmalig per indicatie de kosten van de eerste 9 behandelingen 1. U heeft een verwijzing nodig van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Met deze verwijzing kunnen wij vaststellen of u vanuit deze verzekering recht heeft op vergoeding van de kosten van bekkenfysiotherapie. 2. Het moet gaan om een behandeling die plaatsvindt in het kader van een medische behandeling. Wat wij niet vergoeden niet de kosten van: a) zwangerschapsgymnastiek, postnatale gymnastiek, (medische) fitness, (sport)massage, onderzoeken en cursussen met een sociaal karakter en arbeids- en bezigheidstherapie; b) toeslagen voor: afspraken buiten reguliere werktijden; niet-nagekomen afspraken; eenvoudige, korte rapporten of meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten; c) verband- en hulpmiddelen die uw fysiotherapeut of oefentherapeut heeft verstrekt. 13 PSYCHOLOGISCHE EN PSYCHIATRISCHE ZORG (EERSTELIJNS) Heeft u een psychologische hulp nodig? Dan vergoeden wij de kosten van eerstelijnspsychologische zorg en psychiatrische behandelingen. 75% tot maximaal 500, per persoon per kalenderjaar maximaal 1.000, per persoon per kalenderjaar 1. U moet zijn doorverwezen door een huisarts, bedrijfsarts of een jeugdarts. 2. Wij moeten u vooraf toestemming hebben gegeven. 3. Uw behandeling dient in persoon plaats te vinden. Wordt uw behandelproces onderbroken door vertrek naar een nieuw woonland? En kan de behandeling via , telefoon of online contact worden voortgezet? Dan vergoeden wij die behandelingen zoals in dit artikel beschreven. Wat wij niet vergoeden niet de kosten van onderzoeken en cursussen met een sociaal karakter. 14 COMPLEMENTAIRE/ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN, THERAPIEËN EN GENEESMIDDELEN Heeft u een alternatieve geneeswijze, therapie en/of geneesmiddelen nodig? Dan vergoeden wij de kosten van: a) chiropractie; b) osteopathie; c) homeopathische geneesmiddelen; d) acupunctuur. maximaal 450, per persoon per kalenderjaar maximaal 850, per persoon per kalenderjaar De behandeling of therapie moet worden gegeven door een alternatief genezer of therapeut. 18

19 15 PSORIASISBEHANDELING Heeft u een psoriasisbehandeling nodig? Dan vergoeden wij de kosten van een UV-B lichtbehandeling bij u thuis of een behandeling in een psoriasisdagbehandelingscentrum. 75% tot maximaal 1.000, per persoon per kalenderjaar 75% tot maximaal 1.500, per persoon per kalenderjaar 1. U moet vooraf een indicatie van de huidarts aan ons geven. 2. Wij moeten u vooraf toestemming hebben gegeven. ONGEVALLENDEKKING MONDZORG 16 TANDHEELKUNDIGE ZORG ALS GEVOLG VAN EEN ONGEVAL VOOR VERZEKERDEN VAN 18 JAAR EN OUDER aan verzekerden van 18 jaar en ouder tandheelkundige zorg door een tandarts of kaakchirurg. De behandeling moet het gevolg zijn van een ongeval tijdens de looptijd van deze verzekering. Daarnaast moet de behandeling plaatsvinden binnen 1 jaar na het ongeval, tenzij het noodzakelijk is om een (definitieve) behandeling uit te stellen, doordat het gebit niet volgroeid is. Onze adviserend tandarts beoordeelt of er wel of geen sprake is van een volgroeid gebit of van tijdelijke behandeling. Ten tijde van zowel het ongeval als de behandeling moet er volgens deze verzekering dekking zijn. maximaal , per ongeval maximaal , per ongeval 1. U moet van ons vooraf toestemming hebben gekregen. Voordat wij toestemming geven, beoordelen wij uw aanvraag voor de behandeling: is deze doelmatig en rechtmatig? 2. Bij uw aanvraag voor toestemming moet een behandelplan met kostenbegroting zitten, opgesteld door uw tandarts of kaakchirurg. Wat wij niet vergoeden geen kosten van behandelingen die direct of indirect het gevolg zijn van: a) ziekte of een ziekelijke afwijking van de verzekerde; b) grove schuld of opzet van de verzekerde; c) het gebruik van alcohol en/of verdovende middelen door verzekerde; d) deelname door verzekerde aan een vechtpartij, anders dan uit zelfverdediging. KIND EN GEZIN LET OP! geen zorg in de volgende privé geboortezorgklinieken in Londen, Groot Brittannië: - Portland Hospital - Chelsea & Westminster Hospital (Kensington Wing) - St. Mary s Hospital (Lindo Wing) Daarnaast krijgt u tijdens de eerste 10 maanden na het afsluiten van een of geen vergoeding uit de volgende artikelen: a IVF (art 17.1); b overige vruchtbaarheidsbehandelingen (art 17.2); c prenatale screening (art 18); d bevalling en verloskundige zorg (art 19); e geboorte-uitkering (art 20). 17 IN-VITROFERTILISATIE (IVF), ANDERE VRUCHTBAARHEIDSBEVORDERENDE BEHANDELINGEN, SPERMA INVRIEZEN EN EICELVITRIFICATIE de kosten van IVF (17.1), andere vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen (17.2), sperma invriezen (17.3) en eicelvitrificatie (17.4) In-vitrofertilisatie (IVF) Wilt u een IVF-behandeling? En bent u jonger dan 43 jaar? Dan heeft u per te realiseren doorgaande zwangerschap aanspraak op de eerste, tweede en derde poging, inclusief de daarbij toegepaste geneesmiddelen. maximaal 7.000, (inclusief geneesmiddelen) per te realiseren doorgaande zwangerschap maximaal , (inclusief geneesmiddelen) per te realiseren doorgaande zwangerschap 1. De behandeling moet plaatsvinden in een vergunninghoudend ziekenhuis in het woonland of het land van herkomst. 2. Voorafgaand aan uw aanvraag heeft u een medische verklaring nodig van uw behandelend arts. 3. Wij moeten u vooraf toestemming hebben gegeven. Wat wij niet vergoeden niet de kosten van geneesmiddelen die nodig zijn voor een 4de en volgende IVF-poging. Wat wordt verstaan onder een IVF-poging tot zwangerschap? Een IVF-poging tot zwangerschap bestaat uit maximaal het opeenvolgend doorlopen van de volgende fasen: 1. rijping van eicellen door hormonale behandeling in het lichaam van de vrouw; 2. het verkrijgen van rijpe eicellen (follikelpunctie); 3. eicelbevruchting en opkweken van embryo s in het laboratorium; 19

20 4. terugplaatsing van 1 of 2 ontstane embryo s in de baarmoederholte om zwangerschap te laten ontstaan. Bent u jonger dan 38 jaar? Dan mag bij de eerste en tweede poging maar 1 embryo worden teruggeplaatst. Pas als de follikelpunctie geslaagd is (fase 2), tellen wij de poging mee. Daarna tellen alle pogingen mee die worden afgebroken, voordat er sprake is van een doorgaande zwangerschap. Een nieuwe poging na een doorgaande zwangerschap geldt opnieuw als een eerste poging. Het terugplaatsen van ingevroren embryo s valt onder de IVFpoging waaruit zij zijn ontstaan. Een ICSI-behandeling (intracytoplasmatische spermainjectie) wordt gelijkgesteld aan een IVF-poging. Wat wordt verstaan onder doorgaande zwangerschap? Er wordt onderscheid gemaakt tussen 2 verschillende vormen van doorgaande zwangerschap: a) fysiologische zwangerschap: een (spontane) zwangerschap van ten minste 12 weken sinds de eerste dag van de laatste menstruatie. b) zwangerschap na een IVF-behandeling van ten minste 10 weken vanaf de follikelpunctie nadat de nietingevroren embryo is teruggeplaatst. Of ten minste 9 weken en 3 dagen nadat de gevitrificeerde embryo is teruggeplaatst Andere vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen Bent u jonger dan 43 jaar? Dan vergoeden wij ook de kosten van andere vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen dan IVF, inclusief de daarbij toegepaste geneesmiddelen. maximaal 1.000, (inclusief geneesmiddelen) per te realiseren doorgaande zwangerschap maximaal 1.500, (inclusief geneesmiddelen) per te realiseren doorgaande zwangerschap 1. Voorafgaand aan uw aanvraag heeft u een medische verklaring nodig van uw behandelend arts. 2. Wij moeten u vooraf toestemming hebben gegeven. 3. Behandeling moet plaatsvinden in een vergunninghoudend ziekenhuis in het woonland of het land van herkomst. Wat wij niet vergoeden niet de kosten van geneesmiddelen die nodig zijn voor een 4de en volgende IVF-poging Sperma invriezen Ondergaat u een medisch-specialistische behandeling met onbedoelde onvruchtbaarheid als mogelijk gevolg? Dan vergoeden wij de kosten van het verzamelen, invriezen en bewaren van sperma. De zorg moet onderdeel zijn van een medischspecialistisch oncologisch zorgtraject. Het kan ook gaan om een vergelijkbare behandeling die niet-oncologisch is. Het moet gaan om: a) een grote operatie aan of om uw geslachtsdelen; b) een chemotherapeutische en/of radiotherapeutische behandeling waarbij uw geslachtsdelen in het stralingsgebied vallen Vitrificatie (invriezen) van menselijke eicellen en embryo s Wilt u menselijke eicellen of embryo s laten vitrificeren? Dan vergoeden wij dat alleen bij de volgende medische indicaties: a) u ondergaat chemotherapie met risico op een permanente vruchtbaarheidsstoornis; b) u ondergaat een radiotherapeutische behandeling waarbij uw eierstokken in het stralingsveld liggen en hierdoor permanente schade kunnen oplopen; c) u ondergaat een operatie, waarbij op medische indicatie (grote delen van) uw beide eierstokken moeten worden verwijderd. Daarnaast zijn er meer indicaties waarbij u een verhoogd risico loopt dat u vroegtijdig onvruchtbaar wordt. Wij spreken hiervan als er sprake is van premature ovariële insufficiëntie (poi) voordat u 40 jaar bent geworden. Ook dan heeft u aanspraak op het vitrificeren. Het gaat om medische indicaties die samenhangen met de volgende kenmerken van de vrouwelijke fertiliteit: a) het fragiele-x-syndroom; b) het turnersyndroom (XO); c) galactosemie. Bij deze medische indicaties heeft u aanspraak op de volgende onderdelen van de behandeling: a) follikelstimulatie; b) eicelpunctie; c) vitrificeren van de eicellen. U moet dus voldoen aan de hierboven omschreven medische indicaties om voor vergoeding in aanmerking te komen. 18 PRENATALE SCREENING U heeft als vrouwelijke verzekerde aanspraak op: a) counseling waarbij u wordt uitgelegd wat prenatale screening inhoudt: b) het structureel echoscopisch onderzoek (SEO), ook wel de 20 wekenecho genoemd; c) een medische prenatale test naar aangeboren afwijkingen. 20

expatriate Health Insurance

expatriate Health Insurance expatriate Health Insurance VOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN COLLECTIEVE VERZEKERING 2015 Over deze voorwaarden Dit zijn de polisvoorwaarden van uw expatriate Health Insurance (XHI). XHI biedt twee volwaardige

Nadere informatie

expatriate Health Insurance

expatriate Health Insurance expatriate Health Insurance VOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN INDIVIDUELE VERZEKERING 2016 Over deze voorwaarden Dit zijn de polisvoorwaarden van uw expatriate Health Insurance (XHI). XHI biedt twee volwaardige

Nadere informatie

expatriate Health Insurance VERGOEDINGENOVERZICHT

expatriate Health Insurance VERGOEDINGENOVERZICHT expatriate Health Insurance VERGOEDINGENOVERZICHT COLLECTIEVE VERZEKERING 2015 VERGOEDINGENOVERZICHT EXPATRIATE HEALTH INSURANCE 2015 Hieronder ziet u een overzicht van de vergoedingen van onze XHI ziektekostenverzekeringen.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2016. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten.

Polisvoorwaarden 2016. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten. Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Polisvoorwaarden 2016 Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten www.aon.nl ipm@aon.nl Ingangsdatum 1 januari 2016 Inhoudsopgave pag. Algemene

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Geld.nl - TandComfort 2014 Turien & Co./Avéro Achmea www.mijnonlinepolismap.nl Algemene voorwaarden aanvullende zorgverzekeringen Turien & Co. 1. HOE SLUIT U DE AANVULLENDE

Nadere informatie

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Tandartskosten

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Tandartskosten Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Tandartskosten www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

expatriate Health Insurance

expatriate Health Insurance expatriate Health Insurance VERGOEDINGENOVERZICHT INDIVIDUELE VERZEKERING 2014 VERGOEDINGENOVERZICHT EXPATRIATE HEALTH INSURANCE Hieronder ziet u een overzicht van de vergoedingen en aanspraken van onze

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014. Aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014.

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014. Aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014. Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Voorwaarden en vergoedingen aanvullende tandartsverzekeringen Avéro Achmea 2014 www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com Ingangsdatum 1 januari 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016 Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016 ExtraTand Basis, ExtraTand, 1, 2, 3 en 4 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369

Nadere informatie

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com Ingangsdatum 1

Nadere informatie

expatriate Health Insurance

expatriate Health Insurance expatriate Health Insurance VOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN INDIVIDUELE VERZEKERING 2014 Over deze voorwaarden Dit zijn de polisvoorwaarden van uw expatriate Health Insurance (XHI). XHI biedt drie volwaardige

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2018 Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen

Polisvoorwaarden 2018 Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 www.aon.nl ipm@aon.nl Polisvoorwaarden 2018 Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen Ingangsdatum 1 januari 2018 Inhoudsopgave pag. Algemene

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Slimme keuze Tandarts Verzekeringen Nedasco

Polisvoorwaarden Slimme keuze Tandarts Verzekeringen Nedasco Polisvoorwaarden Slimme keuze Tandarts Verzekeringen 2017 Nedasco Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl N1.0 Nedasco Slimme Keuze Aanvullende Tandartsverzekering 2017 1 Welkom

Nadere informatie

De expatriate Health Insurance

De expatriate Health Insurance De expatriate Health Insurance en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2013 30402-1301.indd 1 14-12-12 13:31 Alfabetisch overzicht vergoedingen Vergoeding Artikel Blz Alternatieve geneeswijzen/therapieën

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen

Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú De wijzigingen in de zorgverzekering Basisverzekering: Keuze Zorg Plan en Select Zorg Plan De basisverzekering is een verplichte

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016 Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016 ExtraZorg Basis, Compact, BasisPlus, Plus, BasisExtra Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú Inhoud Wijzigingen in de Basisverzekeringen Select Zorg Plan en Keuze Zorg Plan 3 Aanvullende verzekering Start 4 Aanvullende

Nadere informatie

Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd in 2010 via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd in 2010 via uw werkgever. informatie voor de werknemer Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2010 via uw werkgever informatie voor de werknemer Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Medische zorg in Nederland in 2016

Medische zorg in Nederland in 2016 Medische zorg in Nederland in 2016 Heeft u in Nederland zorg nodig? U bezoekt dan een zorgverlener in Nederland. Daar heeft u waarschijnlijk vragen over. Daarom geven wij u uitleg in deze folder. Wat staat

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú Inhoud Wijzigingen in de Basisverzekeringen Select Zorg Plan en Keuze Zorg Plan 3 Aanvullende verzekering Start 4 Aanvullende

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú Inhoudsopgave Wij zijn er voor ú 3 Wijzigingen in de Basisverzekeringen Select Zorg Plan en Keuze Zorg Plan 4 Aanvullende verzekering

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

Zorgverzekeringen Beter Voor Nu 2013. later

Zorgverzekeringen Beter Voor Nu 2013. later Zorgverzekeringen Beter Voor Nu 2013 Altijd De beste zeker zorg van goede voor nu Zorg en later Uw leven is veranderd Uw zorgverzekering verandert mee Verschillende mensen verschillende wensen. Uw manier

Nadere informatie

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg De expatriate Health Insurance Wereldwijd verzekerd van de beste zorg Wereldwijde vergoeding van medische hulp Zorgverzekering speciaal voor Nederlanders die in het buitenland wonen en/of werken Bent u

Nadere informatie

ZieZo Basis. Vergoedingenwijzer (gecontracteerde zorg) 2015

ZieZo Basis. Vergoedingenwijzer (gecontracteerde zorg) 2015 ZieZo Basis Vergoedingenwijzer (gecontracteerde zorg) 2015 Vergoedingenwijzer 2015 In dit overzicht vind je de vergoedingen 2015 voor ZieZo Basis, Aanvullend 1, 2 en Tand 1, 2. ZieZo Basis Onze basisverzekering

Nadere informatie

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012 De beste Zorg voor nu en later Uw leven is veranderd Uw zorgverzekering verandert mee Verschillende mensen hebben verschillende wensen. Uw manier van leven is anders

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd in 2008 informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan de basisverzekering zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

Vrije Keuze Basisverzekering

Vrije Keuze Basisverzekering Vrije Keuze Basisverzekering Artikel 5 Medisch-specialistische zorg lid 1 Voor de vergoeding van kosten voor deze vormen van zorg is een verwijzing noodzakelijk door een huisarts, jeugdgezondheidszorgarts

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Nedasco Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.mijnnedasco.

Polisvoorwaarden. Nedasco Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.mijnnedasco. Polisvoorwaarden Nedasco Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014 ExtraZorg Budget, Fit, Compact en Europa ExtraTand 150, 1 en 2 Ga voor meer informatie over uw polis naar www.mijnnedasco.nl Belangrijke

Nadere informatie

www.ohra.nl - 026 400 48 48

www.ohra.nl - 026 400 48 48 OHRA Ziektekostenverzekeringen N.V., Postbus 40000, 6803 GA Arnhem, Rijksweg West 2 - www.ohra.nl - Tel. 026 400 48 48 - KvK 09067645 Polisvoorwaarden Inhoudsopgave en overzicht belangrijkste verstrekkingen

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Avéro Achmea No Claim Tandartspolis 2015 Turien & Co./Avéro Achmea www.mijnonlinepolismap.nl Algemene voorwaarden aanvullende zorgverzekeringen Turien & Co. 1. Hoe sluit

Nadere informatie

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015 Artikel 1. Verzekerde zorg 1.1 Inhoud en omvang van de verzekerde zorg Uw tand-ongevallen verzekering geeft u recht op vergoeding van de kosten van tandzorg zoals omschreven in deze verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende verzekeringen

Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com ExtraZorg

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Nedasco Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015. Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.

Polisvoorwaarden. Nedasco Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015. Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco. Polisvoorwaarden Nedasco Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 ExtraZorg Budget ExtraZorg Goed ExtraZorg Beter ExtraZorg Europa ExtraTand Budget ExtraTand Goed ExtraTand Beter Ga voor meer informatie

Nadere informatie

Medische zorg in Nederland in 2017

Medische zorg in Nederland in 2017 Medische zorg in Nederland in 2017 Heeft u in Nederland zorg nodig? U bezoekt dan een zorgverlener in Nederland. Daar heeft u waarschijnlijk vragen over. Daarom geven wij u uitleg in deze brochure. Wat

Nadere informatie

Anoniem Bindend Advies

Anoniem Bindend Advies Anoniem Bindend Advies Partijen : A te B vs. C te D Zaak : geneeskundige zorg, plastische-chirurgie, borstcorrectie Zaaknummer : ANO06.16 Zittingsdatum : 27 september 2006 ANONIEM BINDEND ADVIES Zaak:

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 informatie voor de particulier Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos leven. Voor

Nadere informatie

ONDERDEEL Zorgverzekeringen. Nummer:

ONDERDEEL Zorgverzekeringen. Nummer: Delta Lloyd ZorgGarantverzekering Individueel ONDERDEEL Zorgverzekeringen ASSURANTIEADVISEUR Naam: Nummer: BELANGRIJK Dit formulier kunt u uitsluitend gebruiken als u woonachtig bent in Nederland. Het

Nadere informatie

Voorwaarden Aanvullende verzekering

Voorwaarden Aanvullende verzekering Voorwaarden Aanvullende verzekering AVP2B Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 De maatschappij Maatschappij Voor Zorgverzekering Gouda N.V. 1.2 Verzekerde leder van de als zodanig in het polisblad vermelde

Nadere informatie

Keuze Zorg Plan (basisverzekering)

Keuze Zorg Plan (basisverzekering) Keuze Zorg Plan U kunt bij Avéro kiezen uit twee basisverzekeringen: Bij het Zorg Plan moeten de zorgverleners afspraken met Avéro hebben gemaakt. Is dat niet het geval, dan kan het zijn dat u moet bijbetalen.

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief Zorgverzekering

Interpolis ZorgActief Zorgverzekering Interpolis ZorgActief Zorgverzekering Aanvraag 2015 Internet U kunt uw aanvraag ook via internet aan ons doorgeven. Kijkt u hiervoor op www.rabobank.nl. Uw aanvraag wordt dan sneller verwerkt. Verzekeringnemer

Nadere informatie

Meeùs&jij Aanvullend Collectief (sector Logistiek)

Meeùs&jij Aanvullend Collectief (sector Logistiek) Meeùs&jij Aanvullend Collectief (sector Logistiek) Belangrijke telefoonnummers en adressen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw Meeùs&jij Aanvullend Collectief. Om het vinden van de juiste

Nadere informatie

Voorwaarden basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen. Ingangsdatum 1 januari 2016 In samenwerking met:

Voorwaarden basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen. Ingangsdatum 1 januari 2016 In samenwerking met: Voorwaarden basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen Ingangsdatum 1 januari 2016 In samenwerking met: Avéro Achmea Voorwaarden basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2011. Altijd zeker van goede Zorg

Zorgverzekeringen 2011. Altijd zeker van goede Zorg Zorgverzekeringen 2011 Altijd zeker van goede Zorg Wachten doe je op een stoplicht Niet op Zorg Meer Zorg volgens Avéro Achmea Als u gezondheidsklachten hebt, is eigenlijk maar één ding belangrijk. Dat

Nadere informatie

Dit zijn de voorwaarden van de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen van Interpolis

Dit zijn de voorwaarden van de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen van Interpolis Voorwaarden basisverzekering en aanvullende verzekeringen Ingangsdatum 1 januari 2016 (model 95051) Vragen en opvragen informatie Hebt u vragen of wilt u documenten aanvragen? Neem dan gerust contact met

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit Indien aanspraken bestaan op grond van de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de ONVZ Vrije Keuze Benfit een aanvullende

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen 2015 (model 95050) Vragen en opvragen informatie Hebt u vragen of wilt u documenten aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op. Telefonisch

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2014

Vergoedingenoverzicht 2014 Vergoedingenoverzicht 2014 U kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

WETTELIJKE EIGEN BIJDRAGE

WETTELIJKE EIGEN BIJDRAGE CORRECTIEBRIEF... 2 1. Waarom heb ik deze brief ontvangen?... 2 2. Hoe is de correctie tot stand gekomen, ik vind deze onterecht... 2 3. Ik wil duidelijkheid over die gecorrigeerde nota, kan ik een kopie

Nadere informatie

Aanvraagformulier SPD / De Amersfoortse

Aanvraagformulier SPD / De Amersfoortse 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer 1170 Kantoornaam De Financiële Dienstverleners Telefoonnummer 040-2073100 Collectiviteitsnummer C9102 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s)

Nadere informatie

CORRECTIEBRIEF NO-CLAIM 2006-2007... 4 EIGEN RISICO

CORRECTIEBRIEF NO-CLAIM 2006-2007... 4 EIGEN RISICO CORRECTIEBRIEF... 2 1. Waarom heb ik deze brief ontvangen?... 2 2. Hoe is de correctie tot stand gekomen, ik vind deze onterecht... 2 3. Ik wil duidelijkheid over die gecorrigeerde nota, kan ik een kopie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Avéro Achmea

Aanvraagformulier Avéro Achmea 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Kantoornaam Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres Huisnummer Postcode Woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Select & Go 2014

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Select & Go 2014 Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Select & Go 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 77 77 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 77 77 www.selectengo.nl. info@aevitae.com

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief Zorgverzekering

Interpolis ZorgActief Zorgverzekering Interpolis ZorgActief Zorgverzekering Aanvraag 2014 Internet U kunt uw aanvraag ook via internet aan ons doorgeven. Kijkt u hiervoor op www.rabobank.nl. Uw aanvraag wordt dan sneller verwerkt. Individueel

Nadere informatie

Avéro Achmea Keuze Zorg Plan. Voorwaarden en vergoedingen. Avéro Achmea Keuze Zorg Plan. Inhoudsopgave. Ingangsdatum 1 januari 2015

Avéro Achmea Keuze Zorg Plan. Voorwaarden en vergoedingen. Avéro Achmea Keuze Zorg Plan. Inhoudsopgave. Ingangsdatum 1 januari 2015 Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Avéro Achmea Keuze Zorg Plan Voorwaarden en vergoedingen www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave pag. Algemene

Nadere informatie

Wijzigingen in uw Basisverzekering

Wijzigingen in uw Basisverzekering De wijzigingen in uw zorgverzekering voor 2014 Wijzigingen in uw Basisverzekering Eigen risico artikel 2 Verplicht eigen risico lid 1 350 360 Vrijwillig eigen risico Bij een vrijwillig eigen risico van

Nadere informatie

Keuze Zorg Plan. Voorwaarden en vergoedingen. Keuze Zorg Plan. Inhoudsopgave. Ingangsdatum 1 januari 2014

Keuze Zorg Plan. Voorwaarden en vergoedingen. Keuze Zorg Plan. Inhoudsopgave. Ingangsdatum 1 januari 2014 Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Keuze Zorg Plan Voorwaarden en vergoedingen www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com Ingangsdatum 1 januari 2014 Inhoudsopgave pag. Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen 2014. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar.

Polisvoorwaarden Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen 2014. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Deze voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 augustus 2014 en vervangen de vorige versie. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Polisvoorwaarden Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen 2014 OZF Zorgpolis,

Nadere informatie

Keuze Zorg Plan. Voorwaarden en vergoedingen. Keuze Zorg Plan. Inhoudsopgave. Ingangsdatum 1 januari 2014

Keuze Zorg Plan. Voorwaarden en vergoedingen. Keuze Zorg Plan. Inhoudsopgave. Ingangsdatum 1 januari 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 77 77 Keuze Zorg Plan Voorwaarden en vergoedingen Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 77 77 www.selectengo.nl info@aevitae.com Ingangsdatum 1 januari 2014

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Loyalis Nabestaandenverzekering Lijfrente

Polisvoorwaarden Loyalis Nabestaandenverzekering Lijfrente Polisvoorwaarden Loyalis Nabestaandenverzekering Lijfrente Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 1. Wat bedoelen wij met bepaalde begrippen? 3 2. Welk bedrag wilt u verzekeren? 3 3. Wanneer begint uw verzekering?

Nadere informatie

Avéro Achmea Select Zorg Plan Voorwaarden en aanspraken

Avéro Achmea Select Zorg Plan Voorwaarden en aanspraken Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Avéro Achmea Select Zorg Plan Voorwaarden en aanspraken Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2016. Avéro Achmea Keuze Zorg Plan. Avéro Achmea Keuze Zorg Plan. Inhoudsopgave. Ingangsdatum 1 januari 2016

Polisvoorwaarden 2016. Avéro Achmea Keuze Zorg Plan. Avéro Achmea Keuze Zorg Plan. Inhoudsopgave. Ingangsdatum 1 januari 2016 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Polisvoorwaarden 2016 Avéro Achmea Keuze Zorg Plan Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2015 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering is een verplichte verzekering voor iedereen in Nederland. De vergoedingen in de

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Vergoedingenoverzicht 2015 Je kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding. Chubb 2016-06

Polisvoorwaarden. Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding. Chubb 2016-06 Polisvoorwaarden Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding Chubb 2016-06 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding, behalve als er op het certificaat iets anders

Nadere informatie

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2014. Seizoenarbeid

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2014. Seizoenarbeid Beter Af Polis Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2014 Seizoenarbeid Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende verzekering De basisverzekering heet bij

Nadere informatie

Aanvraagformulier Slimme Keuze

Aanvraagformulier Slimme Keuze 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Kantoornaam Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres Huisnummer Postcode Woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014 ExtraZorg Wereld, Smart, Top, Go, Large en Uitgebreid

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014 ExtraZorg Wereld, Smart, Top, Go, Large en Uitgebreid Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014 ExtraZorg Wereld, Smart, Top, Go, Large en Uitgebreid Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant Algemene Voorwaarden Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw verzekering. Daarnaast hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere

Nadere informatie

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg De expatriate Health Insurance Wereldwijd verzekerd van de beste zorg Wereldwijde vergoeding van medische hulp Uw medewerkers wereldwijd verzekerd van de beste zorg Als werkgever voelt u zich verantwoordelijk

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Voorwaarden, aanspaken en vergoedingen 2014 (model 95049) Vragen en opvragen informatie Hebt u vragen of wilt u documenten aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op. Telefonisch

Nadere informatie

Risicodraagster voor de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregister Utrecht: 30135168, AFM-nr.

Risicodraagster voor de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregister Utrecht: 30135168, AFM-nr. Risicodraagster voor de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregister Utrecht: 30135168, AFM-nr.12000633) en voor de aanvullende verzekeringen ONVZ Aanvullende

Nadere informatie

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn

Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn Basisverzekering Beperkte Aanvullende Verzekering (BAV) Basis Plus Extra Plus Luxe Plus Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn Nieuwe aanvraag Wijziging bestaande verzekering

Nadere informatie

Naam en relatienummer verzekeringsadviseur: E-mail: Tel.mobiel:

Naam en relatienummer verzekeringsadviseur: E-mail: Tel.mobiel: Naam en relatienummer verzekeringsadviseur: 1. Gegevens verzekeringnemer Naam: Adres: Postcode/Woonplaats: Beroep : Tel.werk : Tel.privé: E-mail: Tel.mobiel: 2. Gegevens over de betalingen Incasso door:

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2016

Vergoedingenoverzicht 2016 Vergoedingenoverzicht 2016 Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2016) Ik-Zorg Gericht Ik-Zorg Goed Ik-Zorg Beter Geneeskundige zorg Huisartsenzorg hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen

Nadere informatie

Basispakket en behandelingen van plastisch chirurgische aard. Paula Staal / congres SKGZ

Basispakket en behandelingen van plastisch chirurgische aard. Paula Staal / congres SKGZ Basispakket en behandelingen van plastisch chirurgische aard Paula Staal / congres SKGZ 5-10-2016 Basisverzekering Zorgverzekeringswet Basisverzekering voor de gehele bevolking Gelijke toegang ongeacht

Nadere informatie

Inhoud. Handig zeg, altijd vrije keuze met de OHRA Zorgverzekering

Inhoud. Handig zeg, altijd vrije keuze met de OHRA Zorgverzekering OHRA Zorgverzekering 2015 Inhoud Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen 10 Wat wordt vergoed? 12 OHRA Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Select Zorg Plan

Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Select Zorg Plan Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Select Zorg Plan Bij het Select Zorg Plan moeten de zorgverleners een contract hebben met Avéro. Kiest u voor een zorgverlener waarmee Avéro geen afspraken heeft? Dan

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd informatie voor de particulier individuele oplossingen goed verzekerd, zorgeloos leven Avéro Achmea kent twee soorten basisverzekeringen. Avéro Achmea gaat uit van

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Basisverzekering. Nedasco. SPD Avéro Achmea 2016. Ga voor meer informatie over uw polis naar. https://mijn.nedasco.

Polisvoorwaarden Basisverzekering. Nedasco. SPD Avéro Achmea 2016. Ga voor meer informatie over uw polis naar. https://mijn.nedasco. Polisvoorwaarden Basisverzekering Nedasco SPD Avéro Achmea 2016 Select Zorg Plan Ga voor meer informatie over uw polis naar 1 https://mijn.nedasco.nl Welkom bij Nedasco Belangrijke telefoonnummers en adressen:

Nadere informatie

Ingangsdatum 1 januari 2016 In samenwerking met:

Ingangsdatum 1 januari 2016 In samenwerking met: Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 In samenwerking met: Avéro Achmea Voorwaarden basisverzekering

Nadere informatie

Algemene betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden Algemene Betalingsvoorwaarden van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) voor wat betreft de activiteiten zoals in artikel 1 van deze Algemene Betalingsvoorwaarden gedefinieerd, statutair

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2015. voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV

OHRA Zorgverzekering 2015. voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV OHRA Zorgverzekering 2015 voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV Inhoud Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2012. Altijd zeker van goede Zorg

Zorgverzekeringen 2012. Altijd zeker van goede Zorg Zorgverzekeringen 2012 Altijd zeker van goede Zorg Meer Zorg En daar profiteert u van Als u gezondheidsklachten hebt, is eigenlijk maar één ding belangrijk. Dat u zo goed en snel mogelijk geholpen wordt.

Nadere informatie

Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht

Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht De beste zorgverzekeraar van Nederland PNO Ziektekosten is al meer dan zestig jaar dé zorgverzekeraar voor de mediasector. En voor de vierde keer op rij

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2016. goede Zorg

Zorgverzekeringen 2016. goede Zorg Zorgverzekeringen 2016 Altijd Wij zijn zeker er voor van ú goede Zorg Wij zijn er voor ú Een gerust gevoel. Dat is wat een zorgverzekering u moet geven. Door u en uw gezin effectief te beschermen tegen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Basisverzekering. Nedasco Avéro Achmea 2016. Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl.

Polisvoorwaarden Basisverzekering. Nedasco Avéro Achmea 2016. Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl. Polisvoorwaarden Basisverzekering Nedasco Avéro Achmea 2016 Keuze Zorg Plan Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl N 1.0 Avéro BV Keuze Zorg Plan polisvoorwaarden 2016 1 Welkom

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar.

Polisvoorwaarden Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Deze voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2015 en vervangen de vorige versie. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Polisvoorwaarden Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen 2015 OZF Zorgpolis,

Nadere informatie

Aanvraagformulier SPD / VGZ

Aanvraagformulier SPD / VGZ 1. Gegevens tussenpersoon Naam: DFD De Financiële Dienstverleners Tussenpersoonsnummer: 1170 Collectiviteitsnummer: C9100 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres Huisnummer Postcode

Nadere informatie

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Deze polisvoorwaarden horen bij uw AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Dit is een levensverzekering

Nadere informatie

Overeenkomst PNO Ziektekosten Internationaal 2012

Overeenkomst PNO Ziektekosten Internationaal 2012 Overeenkomst PNO Ziektekosten Internationaal 2012 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen. aanvullende verzekeringen Select & Go 2015. Voorwaarden en vergoedingen. aanvullende verzekeringen Select & Go

Voorwaarden en vergoedingen. aanvullende verzekeringen Select & Go 2015. Voorwaarden en vergoedingen. aanvullende verzekeringen Select & Go Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Select & Go 2015 Postbus 2868 6401 DJ Heerlen T 0900-369 77 77 www.selectengo.nl info@selectengo.nl Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie