BUITENSCHOOLSE OPVANG DE HEKSENKETEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUITENSCHOOLSE OPVANG DE HEKSENKETEL"

Transcriptie

1 Beste ouders en/of verzorgenden, Voor u ligt het pedagogisch werkplan van buitenschoolse opvang de Heksenketel uit Sluis. Door middel van dit werkplan geven wij u meer informatie over het opvangaanbod, locatie en ligging, het wennen van kinderen, onze werkwijze, huisregels, het dagritme enz. Ons team van de buitenschoolse opvang bestaat uit Karin en Evelynne en een aantal vaste invalskrachten. Onze buitenschoolse opvang bied ouders de mogelijkheid om gebruik te maken van voorschoolse opvang, naschoolse opvang, vakantieopvang en opvang tijdens o.a. studiedagen. Wij bieden opvang aan kinderen van vier tot en met dertien jaar, met een maximum van zesendertig kinderen. Het kan voorkomen dat er op dagen meer dan twintig kinderen tegelijk aanwezig zijn. De kinderen tot en met groep vier gaan dan mee naar de peuterspeelzaal. De BSO is onderdeel van Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen, welke HKZ gecertificeerd is. We zijn gehuisvest binnen de Brede School de Keure. Naast de bso ruimte en het peuterlokaal kunnen we ook gebruik maken van de gymzaal. In de gang zijn kindertoiletten aanwezig, welke gezamenlijk met groep zeven en acht van de basisschool worden gebruikt. Als deze te hoog zijn voor de kleinste kinderen, of ze vinden het niet prettig tussen de grote kinderen, dan mogen zij de toiletten van het kinderdagverblijf gebruiken. De buitenspeelplaats, naast onze leefruimte, wordt ook door de basisschool gebruikt. Als u na het lezen van dit pedagogisch werkplan nog vragen heeft, mag u deze altijd stellen aan de pedagogische medewerkers, senior pedagogisch medewerker of de coördinator. Met vriendelijke groet, Het team van de Heksenketel.

2 Bij het halen van de kinderen uit school, of bij binnenkomst voorschools, spreken we ze aan bij hun voornaam en maken een kort gesprekje. Als dit niet gelijk lukt, dan is hier even later op de bso nog voldoende gelegenheid voor. Als team streven we er naar om zoveel mogelijk rekening te houden met de leeftijd en het kunnen van het kind op dat moment. Natuurlijk houden wij ook rekening met de eigen persoonlijkheid van het kind en het specifieke gedrag en gewoontes die daarbij horen. Als er een nieuw kindje komt in de groep, dan leiden we het even rond en stellen we het kindje voor in de groep. Soms doen we dit al als het kind met de ouders mee komt kijken, maar is dit niet het geval dan doen we dit als het de eerste keer komt meedraaien. De ene keer is dit direct bij binnenkomst en de andere is dit als we met zijn allen aan tafel zitten tijdens het fruit eten en drinken. Als het kind al andere kinderen kent van school, dan kan het voorkomen dat de kinderen van school het nieuwe kind graag willen rondleiden. Als we merken dat het kind niet graag op de voorgrond staat, dan stellen we het kind voor in groepjes en niet met zijn allen aan tafel. We kijken het per situatie en natuurlijk per kind aan. In overleg met de ouder wordt gekeken wat het beste moment is om het kind voor het eerst te laten wennen. Ook proberen we zoveel mogelijk belangrijke informatie van ouders te krijgen en geven wij de ouder informatie over het op de groep gaat. In de bijlage kunt u zien hoe een middag of dag op de BSO eruit ziet. We proberen het dagritme zoveel mogelijk aan te houden. Dit creëert rust en regelmaat voor de kinderen. We letten erop dat de verschillende leeftijden elkaar niet dwarsbomen maar juist aanvullen. De ruimte proberen we rustig en sfeervol in te richten en luisteren hierbij veel naar wat de kinderen graag willen. Geregeld werken we met een thema. Spelletjes, knutselactiviteiten en eventueel versieringen worden aangepast naar dit thema. We wisselen drukke, lichamelijke activiteiten af met rustige activiteiten zoals knutselen, een spelletje aan tafel of bv een film kijken. Bij het uitvoeren van activiteiten spelen we in op spellen voor jongens en meisjes, actieve (lichamelijke), rustige activiteiten en creatieve activiteiten. We proberen alle kinderen aan bod te laten komen bij activiteiten. Zo hebben we tijdens het fruit eten regelmatig een groepsgesprek waarbij er geluisterd wordt naar elkaar. Ook stille kinderen komen hier op een subtiele manier aan bod, zodat ze niet ineens op de voorgrond staan. Geregeld hebben de kinderen zelf ook gelegenheid om gezellig te kletsen. Ook dan zien wij er op toe dat er naar elkaar geluisterd wordt. Doordat kinderen een deel zijn van een groep leren zij te delen, zich aan anderen aan te passen en elkaar te respecteren. Binnen ons activiteitenaanbod is sporten/bewegen een terugkerend onderwerp. Hiermee bedoelen we niet enkel met de kinderen buiten spelen, maar bewust bezig zijn met deze actieve activiteiten. Hierbij kijken we naar sport in haar breedste zin. Ieder seizoen is anders en leent zich op een andere manier om met sport en beweging bezig te zijn. We voeren deze activiteiten uit zowel binnen als buiten de eigen groep. Buiten hebben we een groot speelterrein, achter ons is een voetbalveld en binnen het gebouw maken we gebruik van een grote gymzaal. Verder hebben we in de buurt een speeltuin en kunnen we een lekker stuk wandelen. In de bijlage kunt u lezen wat we het afgelopen jaar aan activiteiten hebben ondernomen.

3 Wij betrekken kinderen bij alledaagse activiteiten en geven de kinderen complimentjes. Wij willen niet teveel nadruk leggen op datgene wat niet goed is, maar op datgene wat wel goed gaat. Kinderen die ongewenst gedrag vertonen worden daarin bijgestuurd. Wij stimuleren kinderen door ze de mogelijkheid te geven om grenzen te ontdekken en te verleggen. Dit door de kinderen indien nodig te helpen of door het zelf voor te doen.

4 We brengen waarden en normen naar de kinderen over door te verwoorden wat de kinderen zien, meemaken en voelen en daar betekenis aan te geven. Wij sluiten aan op gebeurtenissen zoals verjaardagen, kerst, pasen, sinterklaas enz. We leren de kinderen om respect te hebben voor elkaar en om anderen die anders zijn als gelijke te behandelen. Op de BSO gelden ook wat huisregels. We behandelen alle kinderen hetzelfde en kinderen die opvallend gedrag vertonen worden geobserveerd en besproken in ons teamoverleg. Indien nodig bespreken we dit natuurlijk ook met de ouders en/of het kind. Samenvoegen van stamgroepen in Sluis. BSO de Heksenketel is het laatste lokaal voor basisschool Van Dale in de gang met de verschillende opvangvormen. Bij een reservering van meer dan 20 kinderen wordt de groep opgesplitst. De kinderen van groep 1 t/m 4 maken dan gebruik van het peuterlokaal, hier kunnen 16 kinderen opgevangen worden, en de kinderen van groep 5 t/m 8 maken gebruik van de Heksenketel, waar maximaal 19 kinderen opgevangen kunnen worden. Bij 19 of minder kinderen zijn alle kinderen aanwezig in het lokaal de Heksenketel. Als ouders en kinderen gebruik maken van de verlengde openingstijden, worden de kinderen opgevangen in de groep van de Kabouterhut, s morgens van en s avonds na uur worden de kinderen van de bso en het kdv samengevoegd. Bij het samenvoegen worden de kinderen opgevangen in de groep van de Kabouterhut. Naast het samenvoegen op het begin of einde van de dag gebeurt het dat de groepen een dagdeel of een dag samengaan. Op momenten dat de groepen samengaan wordt dit aangegeven op het whiteboard in de gang. Tijdens woensdag- en vrijdagmiddag, studiedagen en in de vakanties worden de groepen van het kinderdagverblijf en de bso samengevoegd. We werken hier volgens protocol 11, 16 en 25. De kinderen kunnen tijdens de opvang de eigen groepsruimte verlaten. Zo hebben ze de mogelijkheid om aan de verschillende activiteiten die op de groepen worden georganiseerd deel te nemen. Hierdoor kan ieder kind gebruik maken van het spel- en speelmogelijkheden aanbod in de verschillende ruimten. Tevens bestaat hierdoor de mogelijkheid om samen met de kinderen uit de andere stamgroep activiteiten te ondernemen. Binnen het multifunctionele gebouw kunnen we voor de activiteiten tevens gebruik maken van de sporthal, het technieklokaal, de tussenruimte en de mediatheek. Enkel kinderen met een flexibel contract kunnen veranderen van stamgroep. Deze worden met FLEX aangeduid op de aanwezigheidslijst. Wij hopen u middels dit pedagogisch werkplan inzicht te geven in ons werken op de groep. We wensen u en uw kind(eren) een prettige tijd op onze buitenschoolse opvang! En als u vragen heeft bent u natuurlijk altijd welkom bij één van onze pedagogische medewerksters. Het team van de Heksenketel.

5 Bijlage: We proberen de kinderen zoveel mogelijk te laten bewegen. Als zij uit school komen is dit natuurlijk anders als wanneer zij een hele dag bij ons zijn vanwege vakantie. In de vakanties letten we erop dat er dagelijks toch zeker een half uur intensief bewogen wordt. Tijdens de schoolweken wisselen we actieve en rustige actieve activiteiten af. Wat hebben we de afgelopen tijd aan sport gedaan: Als de kinderen uit school komen spelen ze eerst nog een half uurtje buiten. Leuk om te zien dat de meeste kinderen uit zichzelf al actievere spelletjes doen als tikkertje, verstoppertje, overlopertje, dansen enz Als het slecht weer is gaan we naar de gymzaal. Hier doen we een balspel of bv estafette. Eens een andere sportactiviteit als gewoonlijk: We hebben twee golfsetjes aangeschaft. De kinderen vonden het hartstikke leuk en hebben er met plezier meegespeeld. Leuk spel voor zowel de kleinsten als de grootsten: De boze heks. Een van de kinderen heeft een toverstafje. De anderen staan er in een grote kring omheen. Met het toverstafje geeft de heks opdrachten als springen, rondjes draaien, met je armen zwaaien enz.. maarrrrrrrrr.. als de heks het toverstafje op de grond gooit moeit je snel wegrennen want dan kan ze je tikken!!!! Het kind at is getikt is nu de heks. Dit spel hebben we in de zomervakantie toch een aantal keren gespeeld. Tijdens de zomervakantie zijn we gaan voetballen op het grasveld achter ons eigen plein. Wat we ook geregeld doen is stoelen of hoepeldans. De hoepeldans doen we in de gymzaal. I.p.v. stoelen maken we nu een grote kring met hoepels. We hebben een Swinx op de groep. Deze biedt ook de mogelijkheid om spelletjes te doen zoals estafette, wedstrijdjes hardlopen, dansen, Swinx cirkel, enz.. Ook dit komt geregeld terug. Leuke van de Swinx is dat er geen winnaars of verliezers zijn. Iedereen is goed, snel en heeft zijn best gedaan. Dus nooit een teleurgesteld gezicht of iemand die afhaakt omdat het niet lukt. De kinderen bij ons zijn er helemaal gek van en kunnen dit ook een behoorlijk poosje spelen.

Pedagogisch werkplan Pedagogisch werkplan. Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Kindercentrum Hoek Groep: BSO Op Weg

Pedagogisch werkplan Pedagogisch werkplan. Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Kindercentrum Hoek Groep: BSO Op Weg Pedagogisch werkplan Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Kindercentrum Hoek Groep: BSO Op Weg 1 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch werkplan van BSO Op Weg. Door middel van dit pedagogisch werkplan

Nadere informatie

Op Bso Sunkids worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Er worden maximaal 38 kinderen opgevangen.

Op Bso Sunkids worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Er worden maximaal 38 kinderen opgevangen. PEDAGOGISCH WERKPLAN BSO SUNKIDS Februari 2013 Voor u ligt het Pedagogisch werkplan van Buitenschoolse opvang Sunkids te Sas van Gent. Wij bieden opvang aan kinderen van de basisschool in de leeftijd van

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. BSO Op Weg Oktober 2013

Pedagogisch werkplan. BSO Op Weg Oktober 2013 Pedagogisch werkplan BSO Op Weg Oktober 2013 De buitenschoolse opvang Op Weg bied voor- en naschools opvang aan kinderen van 4 t/m 13 jaar. Tijdens de schoolweken zijn wij open vanaf 7.30 uur en na school

Nadere informatie

Kinderdagverblijf de Opkikker

Kinderdagverblijf de Opkikker Kinderdagverblijf de Opkikker Beste ouder, verzorger, Voor u ligt het pedagogisch werkplan van Kinderdagverblijf de Opkikker. Door middel van dit werkplan hopen we u meer informatie te geven over het opvangaanbod,

Nadere informatie

werkplan buitenschoolse opvang met centrale vakantieopvang

werkplan buitenschoolse opvang met centrale vakantieopvang werkplan buitenschoolse opvang met centrale vakantieopvang Locatie: BSO Het Regenwoud Datum: December 2017 agogisch beleidsplan Doo Augustus 2015 Voorwoord U ontvangt dit werkplan omdat u klant bent geworden

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan 2015. Pedagogisch werkplan. Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Kindercentrum de Opkikker Aardenburg Groep: Bso de Opkikker

Pedagogisch werkplan 2015. Pedagogisch werkplan. Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Kindercentrum de Opkikker Aardenburg Groep: Bso de Opkikker Pedagogisch werkplan Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Kindercentrum de Opkikker Aardenburg Groep: Bso de Opkikker 1 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch werkplan van buitenschoolse opvang de Opkikker.

Nadere informatie

Versie: Maart 2013 2011

Versie: Maart 2013 2011 Geachte ouder, verzorger. Voor u ligt het pedagogisch werkplan van peuterspeelzaal Pinokkio. De peuterspeelzaal is een onderdeel van Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen, een HKZ gecertificeerde organisatie

Nadere informatie

werkplan kinderdagverblijf

werkplan kinderdagverblijf werkplan kinderdagverblijf Locatie: PSG Het Regenwoud Datum: December 2017 agogisch beleidsplan Doomijn Augustus 2015 Voorwoord U ontvangt dit werkplan omdat u klant bent geworden bij onze locatie. We

Nadere informatie

Werkplan. Buitenschoolse opvang De Driehoek.

Werkplan. Buitenschoolse opvang De Driehoek. Werkplan L Buitenschoolse opvang De Driehoek. Locatie: De Driehoek Datum: 21-12-2017 gisch beleidsplan Doomijn Augustus 2 Voorwoord U ontvangt dit werkplan omdat u klant bent geworden bij onze locatie.

Nadere informatie

werkplan kinderdagverblijf

werkplan kinderdagverblijf werkplan kinderdagverblijf Locatie: KDV Het Kleine Woud Datum: 11-12-2017 agogisch beleidsplan Doomijn Augustus 2015 Voorwoord U ontvangt dit werkplan omdat u klant bent geworden bij onze locatie. We hebben

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Kindercentrum de Opkikker Aardenburg Groep: Bso de Opkikker Datum: Januari 2018

Pedagogisch werkplan. Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Kindercentrum de Opkikker Aardenburg Groep: Bso de Opkikker Datum: Januari 2018 Pedagogisch werkplan Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Kindercentrum de Opkikker Aardenburg Groep: Bso de Opkikker Datum: Januari 2018 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch werkplan van buitenschoolse

Nadere informatie

Werkplan. BSO de Ploeg

Werkplan. BSO de Ploeg Werkplan L BSO de Ploeg Locatie: BSO de Ploeg Datum: december 2017 gisch beleidsplan Doomijn Augustus 2 Voorwoord U ontvangt dit werkplan omdat u klant bent geworden bij onze locatie. We hebben bij Doomijn

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: t Kompas christelijke basisschool te Hoek Groep: BSO t Kompas

Pedagogisch werkplan. Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: t Kompas christelijke basisschool te Hoek Groep: BSO t Kompas Pedagogisch werkplan Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: t Kompas christelijke basisschool te Hoek Groep: BSO t Kompas Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch werkplan van BSO t Kompas. Door middel van

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Foxkidz Kloosterzande Groep: BSO

Pedagogisch werkplan. Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Foxkidz Kloosterzande Groep: BSO Pedagogisch werkplan Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Foxkidz Kloosterzande Groep: BSO Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch werkplan van Foxkidz Kloosterzande. Door middel van dit pedagogisch werkplan

Nadere informatie

PEDAGOGISCH WERKPLAN. Thea en Priscilla Pompert Boterzwin WH Julianadorp

PEDAGOGISCH WERKPLAN. Thea en Priscilla Pompert Boterzwin WH Julianadorp PEDAGOGISCH WERKPLAN Thea en Priscilla Pompert Boterzwin 3435 1788 WH Julianadorp Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. 1. Inleiding 2. 2. Visie 3. 3. Algemene informatie 4. 3.1 Groepssamenstelling 4. 3.2 Dagritme

Nadere informatie

Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid. Buitenschoolse opvang Ay. Eifel HH Utrecht

Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid. Buitenschoolse opvang Ay. Eifel HH Utrecht Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Ay Eifel 26 3524 HH Utrecht 06 42549179 bsoay@ludens.nl Bedankt voor je interesse in Ludens. In deze vestigingsbijlage vind je

Nadere informatie

Pedagogisch handelen buitenschoolse opvang De Wervelwind

Pedagogisch handelen buitenschoolse opvang De Wervelwind Kindcentra Thornerkwartier Kinderopvang Thornerkwartier Pedagogisch handelen buitenschoolse opvang De Wervelwind Inhoud Pedagogisch handelen buitenschoolse opvang De Wervelwind... 2 De functie van buitenschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Pedagogisch werkplan. Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Kindercentrum te St.Jansteen Groep: BSO Inghelosenberghe

Pedagogisch werkplan Pedagogisch werkplan. Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Kindercentrum te St.Jansteen Groep: BSO Inghelosenberghe Pedagogisch werkplan Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Kindercentrum te St.Jansteen Groep: BSO Inghelosenberghe 1 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch werkplan van buitenschoolse opvang (BSO) Inghelosenberghe.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Kindercentrum de Opkikker Groep: Peuterspeelzaal de Bengelbak. Datum: Januari 2018

Pedagogisch werkplan. Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Kindercentrum de Opkikker Groep: Peuterspeelzaal de Bengelbak. Datum: Januari 2018 Pedagogisch werkplan Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Kindercentrum de Opkikker Groep: Peuterspeelzaal de Bengelbak Datum: Januari 2018 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch werkplan van psz de

Nadere informatie

werkplan buitenschoolse opvang Sterrenschool De Bongerd

werkplan buitenschoolse opvang Sterrenschool De Bongerd werkplan L buitenschoolse opvang Bso Sterrenschool de Bongerd Datum: 28-12-2017 Sterrenschool De Bongerd gisch beleidsplan Doomijn Augustus 2 Voorwoord U ontvangt dit werkplan omdat u klant bent geworden

Nadere informatie

Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid. Buitenschoolse opvang Ay. Eifel HH Utrecht

Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid. Buitenschoolse opvang Ay. Eifel HH Utrecht Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Ay Eifel 26 3524 HH Utrecht 06-42549179 bsoay@ludens.nl Bedankt voor je interesse in Ludens. In deze vestigingsbijlage vind je

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Pedagogisch werkplan. Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Kindercentrum De Oude Vaart Groep: BSO De Oude Vaart

Pedagogisch werkplan Pedagogisch werkplan. Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Kindercentrum De Oude Vaart Groep: BSO De Oude Vaart Pedagogisch werkplan Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Kindercentrum De Oude Vaart Groep: BSO De Oude Vaart 1 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch werkplan van BSO De Oude Vaart. Door middel van

Nadere informatie

Bijlage: Omvang en leeftijdsopbouw stamgroepen, vaste pedagogisch medewerkers

Bijlage: Omvang en leeftijdsopbouw stamgroepen, vaste pedagogisch medewerkers Bijlage: Omvang en leeftijdsopbouw stamgroepen, vaste pedagogisch medewerkers Samenstelling basisgroepen, verlaten basisgroep, opendeurenbeleid De Buiten Schoolse Opvang (BSO) bestaat uit drie groepsruimtes

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Kinderburcht

Pedagogisch werkplan BSO De Kinderburcht Pedagogisch werkplan BSO De Kinderburcht - 2013 - De vaste medewerkers: Bso De Kinderburcht: Harvey Mariska D. Silvia B. Chantal Anouschka: vaste inval Van bso Drakenstein: op vrijdag Mariska de B. Conny

Nadere informatie

werkplan buitenschoolse opvang

werkplan buitenschoolse opvang werkplan L buitenschoolse opvang Locatie: BSO De Diamant Beemte Datum: 20 december 2017 gl Doomijn Augustus 2 Voorwoord U ontvangt dit werkplan omdat u klant bent geworden bij onze locatie. We hebben bij

Nadere informatie

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Locatie-specifieke informatie over BSO Vrijbuiters Bijlage Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Pagina 1 van 5 De locatie van BSO Vrijbuiters BSO De Vrijbuiters

Nadere informatie

werkplan buitenschoolse opvang met centrale vakantieopvang

werkplan buitenschoolse opvang met centrale vakantieopvang werkplan buitenschoolse opvang met centrale vakantieopvang Locatie: BSO de Kinderkajuit Datum: 20 december 2017 Augustus 2015 Voorwoord U ontvangt dit werkplan omdat u klant bent geworden bij onze locatie.

Nadere informatie

Geschreven door: Team BSO het Scheepsruim II Versie: Maart 2014

Geschreven door: Team BSO het Scheepsruim II Versie: Maart 2014 Geachte ouder / verzorger, Voor u ligt het pedagogisch werkplan van buitenschoolse opvang het Scheepsruim II. Wij bieden naschoolse opvang aan schoolgaande kinderen. De groep is onderdeel van Kinderopvang

Nadere informatie

Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af)

Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af) Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af) Dagopvang van 0 tot 4 jaar Prijs per uur 6,67 vergoeding belastingdienst

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan peuteropvang Morgenster

Pedagogisch werkplan peuteropvang Morgenster Pedagogisch werkplan peuteropvang Morgenster Pedagogisch werkplan Versie oktober 2015 Pagina 1 van 8 Inhoud 1. Informatie over peuteropvang Morgenster... 3 2. Groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel...

Nadere informatie

2Kabouters. 1. Adresgegevens Kindercentrum 2Kabouters van der Spiegelstraat 23a 2547AE Den Haag Telefoon:

2Kabouters. 1. Adresgegevens Kindercentrum 2Kabouters van der Spiegelstraat 23a 2547AE Den Haag Telefoon: 2Kabouters 2Kabouters is een knus en gezellig kindercentrum, gelegen in de kleurrijke en actieve wijk Zeeheldenkwartier, nabij het centrum van Den Haag. Aan de achterzijde van het gebouw ligt een grote

Nadere informatie

Bijlage 1: Matrix vierogenprincipe (Deze matrix wordt ingevuld aan het pedagogisch werkplan toegevoegd)

Bijlage 1: Matrix vierogenprincipe (Deze matrix wordt ingevuld aan het pedagogisch werkplan toegevoegd) Bijlage 1: Matrix vierogenprincipe (Deze matrix wordt ingevuld aan het pedagogisch werkplan toegevoegd) Naam locatie:vrijbuiters Datum: 02-11-2017 Ingevuld door:tessa Murre Onderwerp Algemeen beleid Knelpunten

Nadere informatie

Natuur BSO

Natuur BSO Pedagogisch werkplan Buitenschoolse opvang Natuur BSO 2016-2018 Pagina 1 van 8 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie De Natuur BSO.

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Hoek, versie januari 2018 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Hoek, versie januari 2018 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 30 kinderen per dag worden opgevangen op De Hoek De samenstelling van de groepen: Naam van de basisgroep Sprinkhanen geopend op maandag,

Nadere informatie

Producten & Tarieven 2015

Producten & Tarieven 2015 kinderopvang in de buurt Producten & Tarieven 2015 Bijlage bij Onze Spelregels Kinderdagverblijven Kies de opvang die bij u past Opvang op vaste dagen Wanneer u op vaste dagen in de week werkt, brengt

Nadere informatie

Producten, tarieven en spelregels BSO en KDV

Producten, tarieven en spelregels BSO en KDV Producten, tarieven en spelregels BSO en KDV Openingstijden KDV Tamariki heeft één kinderdagverblijf aan de Mantingerbrink in Emmen. De openingstijden zijn afhankelijk van de vraag naar opvang. Het streven

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang Biliton. Bilitonkade TH Utrecht

Buitenschoolse opvang Biliton. Bilitonkade TH Utrecht Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Biliton Bilitonkade 44-45 353 TH Utrecht 06-3455035 bsobiliton@ludens.nl Bedankt voor je interesse in Ludens. In deze vestigingsbijlage

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Pedagogisch werkplan. Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Kindercentrum t Zonnehuisje Groep: BSO Sunkids

Pedagogisch werkplan Pedagogisch werkplan. Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Kindercentrum t Zonnehuisje Groep: BSO Sunkids Pedagogisch werkplan Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Kindercentrum t Zonnehuisje Groep: BSO Sunkids 1 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch werkplan van bso Sunkids. Door middel van dit pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. peuteropvang Morgenster. Pedagogisch werkplan de Morgenster 2018

Pedagogisch werkplan. peuteropvang Morgenster. Pedagogisch werkplan de Morgenster 2018 1 Pedagogisch werkplan peuteropvang Morgenster November 2018 2 Inhoud 1. Informatie over peuteropvang Morgenster... 3 2. Groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel... 4 3. Kennismaking en wennen... 5 4.

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: KDV Simcha opgemaakt d.d.: 23-01-2014 door: Monda Dorssers, coördinator Joods Integraal Kind Centrum Simcha Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Opvang tijdens studiedagen www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang Kardoen. Oude Kerkstraat 2A 3572 TJ Utrecht

Buitenschoolse opvang Kardoen. Oude Kerkstraat 2A 3572 TJ Utrecht Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Kardoen Oude Kerkstraat 2A 3572 TJ Utrecht 06-22563689 bsowarmoes@ludens.nl Bedankt voor je interesse in Ludens. In deze vestigingsbijlage

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peuteropvang t Wakertje

Pedagogisch werkplan Peuteropvang t Wakertje Pedagogisch werkplan Peuteropvang t Wakertje JULI 2018 1 Inhoud 1. informatie over peuteropvang t Wakertje) p. 3 2. groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen p. 4 4. dagindeling

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO de Ooievaar (

Pedagogische werkwijze BSO de Ooievaar ( Locatie: BSO De Ooievaar opgemaakt d.d: 1 april 2014 door: Ellen van Foeken, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Dagelijks kunnen 60 kinderen buitenschoolse opvang De Ooievaar

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang BSO Kikkersloot. Louis Couperrusstraat CX Utrecht

Buitenschoolse opvang BSO Kikkersloot. Louis Couperrusstraat CX Utrecht Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang BSO Kikkersloot Louis Couperrusstraat 85 3532 CX Utrecht 06-34550253 bsokikkersloot@ludens.nl Pag 1 van 9 Bedankt voor je interesse

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan

Pedagogisch werkplan Pedagogisch werkplan 2018 Pedagogisch werkplan Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Kindercentrum Oostburg Groep: Kinderdagverblijf de kleine beer 1 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch werkplan van

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar Welkom Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar Als je de hele dag op school hebt gezeten, wil je daarna niets liever dan je heerlijk ontspannen of samen met leeftijdgenootjes spelen. Dat kan allemaal in de

Nadere informatie

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Locatie-specifieke informatie over BSO t Kraaiennest Bijlage Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Pagina 1 van 5 De locatie van BSO t Kraaiennest 't Kraaiennest

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje. Pedagogisch werkplan peuterspeelzaal Pippeloentje SPL / SJWB februari 2019

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje. Pedagogisch werkplan peuterspeelzaal Pippeloentje SPL / SJWB februari 2019 1 Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Pippeloentje Februari 2019 2 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Pippeloentje 3 2. groepsomvang en leeftijdsopbouw 5 3. kennismaking en wennen en mentorschap

Nadere informatie

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 0-4 en 4-12 jaar

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 0-4 en 4-12 jaar Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 0-4 en 4-12 jaar Locatie-specifieke informatie over de Boomhut Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 0-4 en Pagina 1 van 5 De Boomhut De Boomhut is een kleine, gezellig

Nadere informatie

Coole Kikkers Buitenschoolse opvang

Coole Kikkers Buitenschoolse opvang Pedagogisch Beleidsplan Groepsbijlage Coole Kikkers Buitenschoolse opvang Versiedatum : 30 augustus 2018 Documentbeheer : Afdeling Beleid & Kwaliteit Welkom Bambino heet u van harte welkom bij Coole Kikkers

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster 1. De locatie BSO De Toermalijn het Rooster bevindt zich in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. De locatie heeft 2 basisgroepen waar kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op locatie BSO Baloe Weremere, Kameelstraat 24,1531 EK Wormer juni Locatie: BSO Baloe Weremere

Pedagogische werkwijze op locatie BSO Baloe Weremere, Kameelstraat 24,1531 EK Wormer juni Locatie: BSO Baloe Weremere Locatie: BSO Baloe Weremere Inleiding Deze locatie wordt ook wel De Spil genoemd (multifunctionele accommodatie) en grenst aan basisschool Weremere. Hier worden voornamelijk kinderen opgevangen van deze

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. GROEPSSAMENSTELLING 3 3. INDELING EN INRICHTING VAN DE BINNEN EN BUITENRUIMTE 4 4. DAGRITME 4 5. ALGEMENE REGELS 6 6. SIGNALEREN 6 ELMO-Kinderopvang

Nadere informatie

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Locatie-specifieke informatie over BSO Amarant Bijlage Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Pagina 1 van 5 De locatie van BSO Amarant BSO Amarant heeft alles

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Foxkidz Kloosterzande Groep: peuterspeelzaal t Getij

Pedagogisch werkplan. Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Foxkidz Kloosterzande Groep: peuterspeelzaal t Getij Pedagogisch werkplan Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Foxkidz Kloosterzande Groep: peuterspeelzaal t Getij 201 8 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch werkplan van peuterspeelzaal t Getij. Door

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Heeckeren

Pedagogisch werkplan BSO Heeckeren Pedagogisch werkplan BSO Heeckeren (buitenschoolse opvang) Versie januari 2018 Dit pedagogisch werkplan is een uitwerking van ons pedagogisch beleid, die voor de gehele organisatie Kinderopvang Hof van

Nadere informatie

Kinderdagverblijf (KDV) Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur.

Kinderdagverblijf (KDV) Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur. 2Prinsjes Ons kinderdagverblijf is gevestigd aan de Prinsegracht in het centrum van Den Haag. Achter het pand bevindt zich een ruime buitenspeelplaats en op loopafstand is er een kinderboerderij. De buitenschoolse

Nadere informatie

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang Wet- en regelgeving opvang in groepen De Wet Kinderopvang stelt eisen aan de kinderopvang voor wat betreft het opvangen van kinderen in stamgroepen/basisgroepen. U vindt hier de tekst uit de Beleidsregels

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Stampertjes

Pedagogisch werkplan BSO De Stampertjes Pedagogisch werkplan BSO De Stampertjes HET TEAM VAN DE BSO STAMPERTJES De vaste medewerkers: BSO De Stampertjes: Kezban Sylvia Anouschka Senior pedagogisch medewerker: Sylvia Coördinator: M. Buysse OPVANG:

Nadere informatie

werkplan buitenschoolse opvang met centrale vakantieopvang

werkplan buitenschoolse opvang met centrale vakantieopvang werkplan buitenschoolse opvang met centrale vakantieopvang Locatie: Grote Vuurvlinder Datum: januari 2019 agogisch beleidsplan Doo Voorwoord Augustus 2015 U ontvangt dit werkplan omdat u klant bent geworden

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

2.1.2. Pedagogische werkinstructies BSO Kest Wittenstraat

2.1.2. Pedagogische werkinstructies BSO Kest Wittenstraat 2.1.2. Pedagogische werkinstructies BSO Kest Wittenstraat De buitenschoolse opvang in de Kest Wittenstraat kent 3 stamgroepen, waaronder een carrouselgroep en combinatiegroepen op woensdag en vrijdag.

Nadere informatie

Pedagogische visie. Welkom bij Op Stoom. Zin in taart? Altijd wat te doen

Pedagogische visie. Welkom bij Op Stoom. Zin in taart? Altijd wat te doen Welkom bij Op Stoom Kwaliteit en service zijn belangrijke kenmerken van Op Stoom zodat ouders hun kinderen met een gerust hart achterlaten bij de medewerkers. We bieden liefdevolle zorg en inspiratie aan

Nadere informatie

Koters&Ko Bso De Speelkamer

Koters&Ko Bso De Speelkamer Pedagogisch Beleidsplan Groepsbijlage Koters&Ko Bso De Speelkamer Versiedatum : 27 september 2018 Documentbeheer : Afdeling Beleid & Kwaliteit Welkom Bambino heet u van harte welkom bij Koters&Ko, Buitenschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Pedagogisch werkplan Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Axel Groep: Bso Drakenstein

Pedagogisch werkplan Pedagogisch werkplan Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Axel Groep: Bso Drakenstein Pedagogisch werkplan Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: Axel Groep: Bso Drakenstein 1 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch werkplan van Bso Drakenstein Door middel van dit pedagogisch werkplan geven

Nadere informatie

werkplan Peuterspeelgroep Trompie

werkplan Peuterspeelgroep Trompie werkplan Peuterspeelgroep Trompie Locatie:Trompie Datum: 29-12-2017 agogisch beleidsplan Doomijn Augustus 2015 Voorwoord U ontvangt dit werkplan omdat u klant bent geworden bij onze locatie. We hebben

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Ooievaar

Pedagogische werkwijze BSO De Ooievaar Locatie: opgemaakt d.d: 1 juli 2014 door: Ellen van Foeken, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Dagelijks kunnen 70 kinderen buitenschoolse opvang De Ooievaar bezoeken.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan van BSO de Strandjutter

Pedagogisch werkplan van BSO de Strandjutter Pedagogisch werkplan van BSO de Strandjutter In het pedagogische werkplan wordt per BSO de locatie omschreven hoe de pedagogisch medewerkers aan de hand van het pedagogisch beleidsplan werken in hun groep.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Koperwiek

Pedagogisch werkplan BSO De Koperwiek Pedagogisch werkplan BSO De Koperwiek 1. De locatie Buitenschoolse opvang De Koperwiek is gehuisvest bij basisschool De Kopermolen in Klarenbeek. De locatie heeft 1 basisgroep in de leeftijd van 4 t/m

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo Pedagogisch werkplan BSO Bussloo 1. De locatie Onze buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. BSO Bussloo is gelegen in het gelijknamige dorp Bussloo(gemeente Voorst).

Nadere informatie

PRIJSLIJST Buitenschoolse opvang Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.0

PRIJSLIJST Buitenschoolse opvang Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.0 PRIJSLIJST 217 Unikids 2. Definitief v1. VERSIEBEHEER Versie Datum Wijziging.1 9/6/17 Status Concept t.b.v. de LRKP aanvraag 1. 3/7/17 Definitief Buitenschoolse Opvang Unikids 2. Prijslijst 217 Definitief

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO Johanna Margaretha De samenstelling van de groepen: Naam van de basisgroep Johanna Margaretha

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: BSO De Kapitein opgemaakt d.d.: 23 juli 2013 door: Jolanda Beffers, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Villa Linde

Pedagogisch werkplan BSO Villa Linde Pedagogisch werkplan BSO Villa Linde (buitenschoolse opvang) Versie januari 2018 Dit pedagogisch werkplan is een uitwerking van ons pedagogisch beleid, die voor de gehele organisatie Kinderopvang Hof van

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Kweenie

Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Kweenie Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Kweenie September 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Kweenie p. 3 2. groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen p. 4 4.

Nadere informatie

Welschap Kinderopvang Lauraplein GP Heemskerk T Pedagogisch Beleid Tussenschoolse opvang

Welschap Kinderopvang Lauraplein GP Heemskerk T Pedagogisch Beleid Tussenschoolse opvang Welschap Kinderopvang Lauraplein 1 1961 GP Heemskerk T 025245464 www.welschapkinderopvang.nl Pedagogisch Beleid Tussenschoolse opvang Inhoud Inleiding 2 1. Visie op kinderopvang 3 2. Pedagogische werkwijze

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. (Groen van Prinsterer) Ingangsdatum: April Pagina 1 van 7

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. (Groen van Prinsterer) Ingangsdatum: April Pagina 1 van 7 Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang (Groen van Prinsterer) Pagina 1 van 7 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van

Nadere informatie

Nieuwe tijden bij t Kienderbènkske!

Nieuwe tijden bij t Kienderbènkske! Nieuwe tijden bij t Kienderbènkske! De afgelopen periode zijn de basisscholen in de gemeente Bergen bezig geweest met het bekijken van hun schooltijden. Voor de meeste scholen heeft dat geleid tot een

Nadere informatie

Werkplan Buitenschoolse opvang

Werkplan Buitenschoolse opvang Werkplan Buitenschoolse opvang Locatie: BSO Sterrenpret Datum: 14-12-2017eidsplan Doomijn Augustus 2 Voorwoord U ontvangt dit werkplan omdat u klant bent geworden bij onze locatie. We hebben bij Doomijn

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Olleke Bolleke p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Algemene informatie Buitenschoolse Opvang DE COMPANY

Algemene informatie Buitenschoolse Opvang DE COMPANY Algemene informatie Buitenschoolse Opvang DE COMPANY De organisatie DE COMPANY is een organisatie die meehelpt en -denkt om voor taakcombineerders het leven makkelijker te maken. Een doelstelling van onze

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan KDV Pedagogisch werkplan. Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: De Opkikker, Aardenburg Groep: KDV De Opkikker 2018

Pedagogisch werkplan KDV Pedagogisch werkplan. Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: De Opkikker, Aardenburg Groep: KDV De Opkikker 2018 Pedagogisch werkplan Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen Locatie: De Opkikker, Aardenburg Groep: KDV De Opkikker 2018 1 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf de Opkikker. Door

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal t Klinkertje

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal t Klinkertje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal t Klinkertje Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal t Klinkertje p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang INLEIDING Algemeen: Om tegemoet te komen aan de vraag van ouders vervullen wij op dezelfde locatie ook een BSO functie. Zij dit wel in beperkte

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

Werkplan Dagopvang UKKIE

Werkplan Dagopvang UKKIE Werkplan Dagopvang UKKIE Adres: Kloosterstraat 14, 5988 CK Helden Telefoonnummer; 077-3082320 e-mail; ukkie@kindcentrapeelenmaas.nl lrkp nummer; 210291898 Aantal Kindplaatsen: 44 (14-14-16) Bestaande uit:

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID BSO

PEDAGOGISCH BELEID BSO PEDAGOGISCH BELEID BSO PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO) INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HET CREËREN VAN EEN VEILIGE EN VERTROUWDE OMGEVING 2. ZELFSTANDIGHEID EN ZELFVERTROUWEN 3. DE SOCIALE

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Vuurvogel, januari 2019 Katrin Meijer, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Vuurvogel, januari 2019 Katrin Meijer, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Werken met basisgroepen Er kunnen maximaal 44 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Vuurvogel. Deze locatie is open op maandag t/m vrijdag en

Nadere informatie

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 2-4 en 4-12 jaar

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 2-4 en 4-12 jaar Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 2-4 en 4-12 jaar Locatie-specifieke informatie over Kindercentrum Zeester Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 0-4 en 4-12 jaar Pagina 1 van 6 De locatie van Kindercentrum

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Oranje Nassau Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. Ingangsdatum: April 2016.

Ruimte om te groeien. Oranje Nassau Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. Ingangsdatum: April 2016. Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang Oranje Nassau 2016 2018 Pagina 1 van 7 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van

Nadere informatie