Installatie Handleiding Axians Reporttool. Datum: Versie: 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatie Handleiding Axians Reporttool. Datum: 1-6-2015. Versie: 2.0"

Transcriptie

1 Installatie Handleiding Axians Reporttool Datum: Versie: 2.0

2 Inhoudsopgave 1 Downloaden ZIP file Systeemeisen Eerste installatie of upgrade? Controle/voorbereiding configuratie WAS Server Installatie Reporttool Parameter toevoegen Installeren reporttool op WAS server Installatie vanuit de reporttool Starten van het reporttool Testen van een rapport Inrichten factboxen Journaling van de SQL bestanden Toegang bibliotheek Reporttool Scheduling specifieke instellingen aanmaken map op IFS locatie map toevoegen aan http-server Alias toevoegen voor reporttool map Herstarten HTTP server en aanpassen toegang Toevoegen parameters installatie van de JAR files Job scheduler entry Opvragen uitgevoerde rapporten Installatie Handleiding / Axians Reporttool T +31 (0) ,

3 1 Downloaden ZIP file Ga naar files.eniac.nl en kies voor Axians Report tool Van daaruit kan de reporttool.zip worden gedownload. T +31 (0) , Pagina 3 van 27

4 De ZIP file die gedownload wordt bevat de volgende inhoud: Hieronder volgt een korte toelichting van de componenten: EAR files voor het Business Application Framework (noodzakelijk voor het aanloggen aan de Iseries): o eu.imtech.egl.baf.ws.wasutilear.ear.ear o eu.imtech.egl.baf.ws.jt400ear.ear.ear De map BirtReportEngine met de files voor de batch/scheduling functie van het reporttool De noodzakelijke jar files voor het uitvoeren van de report scheduling: o fda7.jar o jt400.jar o mail.jar o ReportScheduler.jar De WAR file birt422.war met de (online) BIRT Report Viewer EAR files voor de webapplicatie van het reporttool o eu.imtech.egl.reporttool.app85ear.ear.ear o eu.imtech.egl.reporttool.app.ws.dataear.ear.ear Installatiehandleiding Save File REPORTTOOL.SAVF met de source voor uitvoeren scheduled reports vanuit de Iseries Job Scheduler. T +31 (0) , Pagina 4 van 27

5 2 Systeemeisen Websphere Application Server (WAS): Express versie is voldoende, deze is gratis te bestellen bij IBM: 03.ibm.com/systems/i/software/websphere/express/indexwe2.html Versie 7.0 met laatste Group PTF's en CUM PTF's Versie 8.0 en 8.5 worden ook ondersteund. IBM i V6R1 of V7R1 Browser: Daar Axians Report Tool op een Web Browser draait, dient één van de onderstaande programma s worden gebruikt: Google Chrome versie 11 of hoger Mozilla Firefox versie 4 of hoger Internet Explorer versie 9 of hoger Apple Safari versie 4 of hoger T +31 (0) , Pagina 5 van 27

6 3 Eerste installatie of upgrade? Als er sprake is van een upgrade kan direct gestart worden met de installatie van de EAR files. Ga dan naar paragraaf 1.2. Is dit de eerste installatie van het reporttool dan dienen onderstaande stappen uitgevoerd te worden. 3.1 Controle/voorbereiding configuratie WAS Server 1. De volgende websphere variabelen dienen op de WAS server geconfigureerd te zijn op het niveau van node, server: BAF_SERVER: deze verwijst naar de machine waarop de business application server draait. Normaal is dit dezelfde machine als waarop het reporttool geinstalleerd wordt. OS400_TOOLBOX_JDBC_DRIVER_PATH: dit is de verwijzing naar de IFS map waar de jt400.jar staat. Standaard is dit /qibm/proddata/http/public/jt400/lib 2. De websphere JDBC provider dient ingericht te zijn op DB2 UDB for Iseries (Toolbox). T +31 (0) , Pagina 6 van 27

7 3. De BAF server dient geinstalleerd te zijn op de WAS server. Dit betreft de volgende EAR files: eu.imtech.egl.baf.ws.wasutilear.ear.ear en eu.imtech.egl.baf.ws.jt400ear.ear.ear. Indien deze nog niet geinstalleerd zijn kunnen hiervoor de meegeleverde EAR files gebruikt worden. 4. De JAVA versie op de ISeries dient minimaal versie 1.6 te zijn. Dit kan gecontroleerd worden door vanuit een commandoregel QSH in te tikken. Vervolgens in de qshell het commando java version T +31 (0) , Pagina 7 van 27

8 5. De meegeleverde versie van de BIRT Viewer dient geinstalleerd te zijn op de WAS server. Mocht dit nog niet het geval zijn dan dient deze eerst geinstalleerd te worden. De handleidig daarvoor zit in de gedownloade ZIP file. Op dit moment is versie 4_2_2 van de BIRT viewer actueel. Herstart de server na de installatie van de BIRT viewer. T +31 (0) , Pagina 8 van 27

9 4 Installatie Reporttool. Een aantal onderdelen dienen geïnstalleerd te worden op de WAS server. eu.imtech.egl.reporttool.app.ws.dataear.ear eu.imtech.egl.reporttool.app85ear.ear Eclipse BIRT Report Viewer Echter voordat dit gedaan kan worden zullen aanvullende acties uitgevoerd moeten worden. 4.1 Parameter toevoegen. Er dient een parameter aangemaakt te worden op de WAS server welke de schema naam van de reporttool database beschrijft. Dit kan gedaan worden via de Beheerconsole. De beheerconsole kan gestart worden via de linkermenu optie Beheerconsole starten in de httpadmin console. Via het menu Environment -> Websphere variables kan een variabele toegevoegd worden. Kies voor de scope op node, server niveau. T +31 (0) , Pagina 9 van 27

10 Kies daar voor de optie new en vul de volgende gegevens in: T +31 (0) , Pagina 10 van 27

11 Het Value waar hierboven REPORTTOOL staat kan zelf gekozen worden. Dit zal de library worden waarin de SQL database van de reporttool aangemaakt zal worden. Herstarten van de WAS server Nadat de parameter is toegevoegd dient de WAS server opnieuw opgestart te worden om deze actief te maken. 4.2 Installeren reporttool op WAS server Nadat de library toegevoegd is aan het systeem kunnen de EAR files geïnstalleerd worden. Zowel de eu.imtech.egl.reporttool.app.ws.dataear.ear als de eu.imtech.egl.reporttool.app85ear.ear dienen geïnstalleerd te worden via de httpadmin console. Copier hiervoor de betreffende EAR files vanuit de gedownloade ZIP file naar de installable apps map van de WAS server. Hieronder staat een voorbeeld van de lokatie van de installable Apps map voor een server versie 7 van de WAS server ENIACBS70. \\ \qibm\UserData\WebSphere\AppServer\V7\Express\profiles\ENIACBS70\installableApps 4.3 Installatie vanuit de reporttool Nadat de ears draaien op het systeem kan de installatie opgestart worden vanuit de reporttool. Via deze installatie zal de SQL database aangemaakt worden en tevens een eerste beheergebruiker waar na creatie mee ingelogd kan worden. Om de installatie te starten dient de AdminHandler opgestart te worden. Dit kan via een URL in de browser. Type als eerste het adres van de server in gevolgd door een dubbele punt. Vervolgens de poort waarop de WAS server te benaderen is gevolgd door: /reporttool/adminhandler-nl_nl.html. De totale url ziet er als volgt uit: SERVER:poort//reporttool/AdminHandler-nl_NL.html Bijvoorbeeld De poort van de WAS server kan opgezocht worden door via het HTTP admin console naar serverpoorten te gaan. Zie onderstaande screenshot. Neem de poort van de http server. In onderstaande voorbeeld dus T +31 (0) , Pagina 11 van 27

12 Hierdoor zal volgend scherm verschijnen: Er kan ingelogd worden met een AS400 gebruikersnaam en wachtwoord. Voor deze gebruiker zal een beheer account aangemaakt worden binnen de reporttool. Na inloggen verschijnt het volgende scherm: T +31 (0) , Pagina 12 van 27

13 Via de button Start Analyse kan een analyse gestart worden om de juiste library op te halen en om te kijken of en zo ja welke versie van de reporttool geïnstalleerd moet worden. Aan de hand van de analyse zal wel of niet een button verschijnen waarmee de installatie gestart kan worden. Sluit na klikken van deze button de browser niet af! Na het valtooien van de installatie zal dit gemeld worden via een pop up window. Indien de installatie niet voltooid kan worden zal bij de installatie/update output de oorzaak hiervan vermeld worden. Bij een geslaagde installatie zullen hier de uitgevoerde acties getoond worden. 4.4 Starten van het reporttool Als de installatie succesvol is uitgevoerd kan via de volgende URL de applicatie gestart worden: Hierbij dient uiteraard het IP adres en de poort gebruikt te worden van de eigen websphere server waarop de applicatie is geinstalleerd. 4.5 Testen van een rapport Om te kunnen testen of het reporttool werkt wordt het testrapport birttest.rptdesign mee uitgeleverd. Dit kan rapport worden ingericht in het reporttool als rapport via de widget beheer rapporten. Daarnaast dient een omgeving aangemaakt te worden. (ook als die niet in het rapport wordt gebruikt is het verplicht minimaal 1 omgeving aan te maken en te selecteren bij de aanroep van het rapport). Zie voor de toelichting op de inrichting de meegeleverde gebruikershandleiding van het reporttool. De directory waar de rapportdefinities staan kan ingericht worden in de parameters van het reporttool. Dit moet een subdirectory zijn van /usr/reports. Bijvoorbeeld: parameterwaarde is gevuld met reporttool. Dan moet de directory /usr/reports/reporttool worden aangemaakt en daar dienen de rapport bestanden dan neergezet te worden. T +31 (0) , Pagina 13 van 27

14 De bestanden birttest.rptdesign en birttest.rptconfig dienen gekopieerd te worden naar die betreffende directory. Standaard is dit /usr/reports/reporttool. Het starten van het rapport kan vanuit de widget mijn rapporten. Als u geen gebruik gaat maken van de scheduling functionaliteiten is hiermee de installatie van het reporttool voltooid. T +31 (0) , Pagina 14 van 27

15 5 Inrichten factboxen Na installatie van de reporttool kunnen de factboxen ingericht worden. Hiervoor dienen de volgende acties uitgevoerd te worden: - Laatste PTF bibliotheek van Industry V6R5M1 of Semi-Proces V3R5M1 - Object NAVFPR copieren van PTF bibliotheek naar menubibliotheek - Bedrijfsparameters bijwerken via CALL V1RPXFR '' - Bedrijfsparameters inrichten in optie 102 / 31 (of 25 voor Semi Proces) - Rapporten opnemen in het reporttool en autoriseren van de gebruikers binnen het reporttool voor de rapporten en omgevingen. Om de factbox variabelen door te kunnen geven aan het rapport moeten de parameters in het rapport dezelfde naam hebben als de factbox variabele. Bijvoorbeeld klant, leverancier, artikel, werkorder etc. T +31 (0) , Pagina 15 van 27

16 6 Journaling van de SQL bestanden Aangezien het reporttool gebruik maakt van SQL bestanden wordt default de journaling geactiveerd. Hiervoor maakt het systeem standaard journal QSQJRN aan in de reporttool library. Om te voorkomen dat de journals onnodig lang worden bewaard dient het aangemaakte journal via het CHGJRN commando op DLTRCD *YES gezet te worden. Dan worden automatisch de journals verwijderd zodra ze zijn gesaved. Typ waarden en druk op Enter. Journaal wijzigen (CHGJRN) Journaal JRN > QSQJRN Biblioth > YAMS Journaalontvanger: JRNRCV Journaalontvanger *SAME Biblioth Journaalontvanger Biblioth Volgnummeroptie SEQOPT *CONT Journaal-berichtenwachtrij... MSGQ QSYSOPR Biblioth *LIBL Journaalontvangers beheren... MNGRCV *SYSTEM Journaalontvangers wissen... DLTRCV *YES Opties voor grootte ontvanger. RCVSIZOPT *RMVINTENT + voor meer waarden *MAXOPT2 Journaalstatus JRNSTATE *SAME T +31 (0) , Pagina 16 van 27

17 T +31 (0) , Pagina 17 van 27

18 7 Toegang bibliotheek Reporttool Standaard wordt de bibliotheek van het reporttool op de Iseries aangemaakt met machtiging voor *PUBLIC gelijk aan *EXCLUDED. Om alle gebruikers toegang te geven dient deze omgezet te worden naar *USE. Het kan zijn dat ook de fysicals in de REPORTTOOL bibliotheek daarnaast ook nog op *PUBLIC *USE gezet moeten worden. Dit kan getest worden door met een gebruiker-id zonder speciale rechten te kijken of de geautoriseerde rapporten inderdaad functioneren. Afwijkende SQL gebruiker Een andere manier van autorisatie is om een afwijkende SQL gebruiker aan te sturen. Dan draaien de ODBC/JDBC taken die vanuit de Navigator worden gestart onder een andere(vaste) gebruiker. Dit kan als volgt ingericht worden: Maak een dataarea NAVSQLUSR aan van het type *CHAR en een grootte van 200 in QGPL: CRTDTAARA DTAARA(QGPL/NAVSQLUSR) TYPE(*CHAR) LEN(200) Bij het starten van de navigator wordt er gekeken of deze dataarea bestaat. Indien deze niet bestaat zullen de JDBC taken draaien onder de aangemelde gebruiker. T +31 (0) , Pagina 18 van 27

19 Indien deze wel bestaat en leeg is, zal er een scherm getoond worden om een gebruiker en wachtwoord op te geven. Deze worden vervolgens encrypted opgeslagen in de dataarea. Bij de volgende keer starten zal de dataarea gevuld zijn en zullen de JDBC taken draaien onder de opgegeven gebruiker. Via de parameter factboxlibrary kan de bibliotheek nog overruled worden. T +31 (0) , Pagina 19 van 27

20 8 Scheduling specifieke instellingen Om de scheduling functionaliteit toe te voegen aan de reporttool zijn extra instellingen en componenten nodig. Onderstaande stappen dienen dus alleen uitgevoerd te worden indien gebruik gemaakt gaat worden van de scheduling en mail functionaliteit binnen de reporttool. 8.1 aanmaken map op IFS Op het IFS dient een map aangemaakt te worden waarin de rapporten die gedraaid worden tijdelijk worden opgeslagen. Deze map moet aangemaakt worden op het niveau waarin zich ook de map installableapps bevind waarin de Ears van de reporttool staan. De map kan een naam naar keuze krijgen. Bij voorkeur is de naam reporttoolbestanden. Zie voorbeeld hieronder. 8.2 locatie map toevoegen aan http-server Via de HTTPAdmin moet de map toegevoegd worden aan de http-server. T +31 (0) , Pagina 20 van 27

21 Ga via de HTTPAdmin console naar de http-server behorende bij de toepassingsserver waarop de reporttool is geïnstalleerd. - Via het linkermenu dient naar servereigenschappen -> Containerbeheer genavigeerd te worden. - Bij het tabblad directory dient een nieuwe directory toegevoegd te worden. Het directory pad dient het volledige pad te zijn gezien vanuit de root van de server. T +31 (0) , Pagina 21 van 27

22 8.3 Alias toevoegen voor reporttool map. Naast de map zelf dient ook een alias aangemaakt te worden om documenten in deze map te kunnen open - Via het linkermenu dient naar servereigenschappen -> URL-toewijzing genavigeerd te worden. - In het tabblad Aliassen dient een nieuwe allias aangemaakt te worden. Als URL pad kan een naam naar keuze ingevoerd te worden vooraf gegaan door een / - Bij host directory dient de directory ingevoerd te worden die bij als directory is ingevoerd. T +31 (0) , Pagina 22 van 27

23 8.4 Herstarten HTTP server en aanpassen toegang Nadat zowel de directory als de alias is aangemaakt dient de http server herstart te worden. Om te testen of de Alias werkt kan een bestand in de aangemaakte IFS map gezet worden. Deze zou dan via servernaam:httppoort/aliasnaam/naambestand te benaderen moeten zijn vanuit de browser. Het bestand imtech.png is in de ZIP file meegeleverd om als test hiervoor te kunnen gebruiken. Hierbij is de httppoort gelijk aan de poort van de http server. Om te bepalen welke poort gebruikt moet worden ga je naar het beheer console. Via het linker menu de optie servers, server type, webservers kiezen. Vervolgens de server aanklikken en dan wordt de poort getoond die gebruikt dient te worden. Het opstarten van de reporttool gaat dan dus bijvoorbeeld via: T +31 (0) , Pagina 23 van 27

24 Indien er nog geen toegang is tot de map dient de volgende aanpassing aan de toegangsbesturing gedaan te worden: NB: zorg dat het servergebied in de balk bovenaan op de aangemaakte directory staat. - Navigeer daarna in het linker menu naar beveiliging T +31 (0) , Pagina 24 van 27

25 - Navigeer hier vervolgens naar het tabblad toegang besturen - Zet hier de toegangsbesturing op basis van herkomst aanvraag: op iedereen toegang toestaan, behalve de volgende: 8.5 Toevoegen parameters Voor de werking van de scheduling zijn extra parameters noodzakelijk. Deze parameters zijn te vinden in de widget Parameters. De volgende parameters dienen ingevuld te worden. ID MAILSERVER MAILPORT Waarde nodig Hier dient de URL van de mail server ingevoerd te worden. Bijvoorbeeld: Hier dient de poort van de mailserver ingevoerd te worden Bijvoorbeeld: 25 T +31 (0) , Pagina 25 van 27

26 DIRCRTRPT ALIAS Dit is de naam van de map op het IFS waarin de rapport gezet worden. De map wordt vooraf gegaan door een / Bijvoorbeeld: /reporttoolbestanden Hier wordt de naam van de alias neergezet die verwijst naar de map welke beschreven wordt door parameter DIRCRTRPT Bijvoorbeeld: rpt 8.6 installatie van de JAR files De volgende 4 JAR bestanden uit de ZIP file dienen naar een map op het IFS van de Iseries gezet te worden: fda7.jar jt400.jar mail.jar ReportScheduler.jar Bij voorkeur in /Imake/reporttool. Daarnaast dient de map /BirtReportEngine422 uit de ZIP file gerestored te worden op de ROOT van het IFS. T +31 (0) , Pagina 26 van 27

27 8.7 Job scheduler entry Voor het schedulen van de rapporten dient een entry in de jobscheduler aangemaakt te worden. Afhankelijk van de wensen kan meerder keren per dag een entry in de jobscheduler aangeroepen worden. Alle rapporten die qua planning aan de beurt zijn vanaf de vorige run zullen uitgevoerd worden. In de meegeleverde source file REPORTTOOL.SAVF zit een voorbeeld source van een JAVA call vanuit de jobscheduler. Deze dient naar de eigen inrichting aangepast te worden. De user en wachtwoord dienen ingevuld te worden en vervolgens dient de CL gecompileerd te worden en het object in de bibliotheek van het reporttool gezet te worden. De directory waar de JAR files uit de vorige paragraaf zijn neergezet, en de bibliotheek waarin het reporttool is geinstalleerd, dienen als parameter vanuit de jobscheduler doorgegeven te worden. PGM PARM(&JAVADIR &FILELIB) DCL VAR(&JAVADIR) TYPE(*CHAR) LEN(25) /* '/Imake/reporttool' */ DCL VAR(&DIR) TYPE(*CHAR) LEN(25) VALUE(*BLANKS) DCL VAR(&FILELIB) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* REPORTTOOL */ DCL VAR(&LIB) TYPE(*CHAR) LEN(11) VALUE(*BLANKS) DCL VAR(&USR) TYPE(*CHAR) LEN(10) VALUE('user') DCL VAR(&PWD) TYPE(*CHAR) LEN(10) VALUE('password') CHGVAR CHGVAR CD VAR(&DIR) VALUE(&JAVADIR) VAR(&LIB) VALUE(&FILELIB *TCAT '.') DIR(&DIR) /* SET JAVA CLASS PATH */ JAVA + CLASS('eu.imtech.egl.reporttool.programs.Re+ portscheduler') PARM(&LIB &USR &PWD) + CHGVAR VAR(&DIR) VALUE(&JAVADIR) CHGVAR VAR(&LIB) VALUE(&FILELIB *TCAT '.') CD DIR(&DIR) /* SET JAVA CLASS PATH */ JAVA + CLASS('eu.imtech.egl.reporttool.programs.Re+ portscheduler') PARM(&LIB &USR &PWD) + CLASSPATH('ReportScheduler.jar:fda7.jar:jt4+ 00.jar:mail.jar:/BirtReportEngine422/lib/*') + CHKPATH(*IGNORE) OPTIMIZE(20) OUTPUT(*PRINT) ENDPGM 8.8 Opvragen uitgevoerde rapporten De rapporten die via de scheduling zijn uitgevoerd worden opgeslagen als BLOB in SQL bestanden. Als hiervan gebruik wordt gemaakt dient het starten van het reporttool via een andere poort te gebeuren om de rapporten op te kunnen vragen. Dit is dezelfde poort als in paragraaf 5.4 is gebruikt! T +31 (0) , Pagina 27 van 27

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING CALCULATIE MODULE V1R1M3 Revisie 1.1 Imtech ICT Application Solutions HvdMoere, Zaltbommel, 27 november 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Documentgegevens... 3 Inleiding...

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Handleiding Leveranciersportaal

Handleiding Leveranciersportaal ArcelorMittal Belgium Handleiding Leveranciersportaal 1. INHOUDSTAFEL 1. Inhoudstafel... 1 2. Benodigde instellingen voor gebruik portaal... 1 2.1. JavaScript... 1 2.2. Silverlight... 2 2.3. Browser...

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.1 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Werkt u op dit moment nog met Factuur2King

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.x Voor Windows 2003 / XP / Vista Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.2 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Factuur2King 2.2 maakt een wijzing in de

Nadere informatie

Werken op afstand via internet

Werken op afstand via internet HOOFDSTUK 12 Werken op afstand via internet In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat er nodig is om op afstand met de ROS artikel database te kunnen werken. Alle benodigde programma s kunnen worden gedownload

Nadere informatie

Net2WebServer. Installatie handleiding

Net2WebServer. Installatie handleiding Net2WebServer Installatie handleiding Versie: 1.0 Datum 19-10-2011 Copyright: CRC Value B.V. 2011-1- Inhoudsopgave Installatie en configuratie van de Net2WebServer...3 Installatie...3 Configuratie...6

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Net2WebServer. Installatie handleiding

Net2WebServer. Installatie handleiding Net2WebServer Installatie handleiding Versie: 2.0 Datum 11-07-2016 Copyright: CRC Value B.V. 2011-2016 -1- Inhoudsopgave Installatie en configuratie van de Net2WebServer...3 Installatie...3 Configuratie...6

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Volg de onderstaande stappen om een nieuwe versie van Factuur2King 2.1 te installeren of een bestaande installatie bij te werken. 1. Uitpakken zipbestanden Pak

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur

Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur Modelit Elisabethdreef 5 4101 KN Culemborg Telefoon +31 345 521121 info@modelit.nl www.modelit.nl Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur Datum 27 April 2007 Modelit KvK Rivierenland

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Installatie Groeps Login app

Installatie Groeps Login app Installatie Groeps Login app Inleiding Deze handleiding bestaat uit twee delen: 1. Voor de systeembeheerder: technische installatie van de Groeps Login app 2. Voor de systeembeheerder of gebruiker: installatie

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Installatie Avalanche Webview

Installatie Avalanche Webview Installatie Avalanche Webview Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Webview op een huidige omgeving te updaten en te installeren. 1. Deïnstalleer de huidige Avalanche Webview

Nadere informatie

Handleiding inloggen in I-Muis via Citrix Receiver.

Handleiding inloggen in I-Muis via Citrix Receiver. Handleiding inloggen in I-Muis via Citrix Receiver. Deze handleiding beschrijft het inloggen in I-Muis voor Apple gebruikers. Belangrijk is dat u uw contract van First-line bij u heeft. Hierop staan de

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Versie 1.0.1 Datum 4-12-2015 Laatste aanpassing Auteur M. Opdam Laatste aanpassing door: Medewerkers van OOG en Inschool academie.

Versie 1.0.1 Datum 4-12-2015 Laatste aanpassing Auteur M. Opdam Laatste aanpassing door: Medewerkers van OOG en Inschool academie. Handleiding online werken bij OOG Versie 1.0.1 Datum 4-12-2015 Laatste aanpassing Auteur M. Opdam Laatste aanpassing door: Doelgroep Medewerkers van OOG en Inschool academie. Voorwaarden Samenvatting Een

Nadere informatie

Installatiehandleiding KIK-Lokaal

Installatiehandleiding KIK-Lokaal Installatiehandleiding KIK-Lokaal Vragen over KIK? KIK@KADASTER.NL (088) 183 55 00 WWW.KADASTER.NL/KIK In deze handleiding wordt beschreven aan welke systeemeisen uw PC dient te voldoen en welke handelingen

Nadere informatie

WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie

WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie Copyright 2013 Untis Benelux Rotterdam Installatie WebUntis 1 1 Algemeen...2 1.1 Java JRE 7... 2 1.2 Apache Tomcat... 2 1.3 Een database.... 4 1.4 JDBC-Driver...

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van Tomcat7

Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Brondocument C:\WebServer\Handleiding\Tomcat\InstallerenTomcat.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 22-05-06 1e versie Tomcat 5.5 1.1v 24-05-06 Aanpassingen

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen Installeer Apache2: Deze howto gaat over name based virtual hosting onder Apache 2.x., en is getest onder OpenSUSE 11 maar is in feite ook van toepassing op de andere distributies. Alleen Debian en afgeleide

Nadere informatie

I-Make Navigator 3.x Installatiehandleiding. Datum: 2-10-2015. Installatiehandleiding I-Make Navigator v2.docx. Versie: 2.0

I-Make Navigator 3.x Installatiehandleiding. Datum: 2-10-2015. Installatiehandleiding I-Make Navigator v2.docx. Versie: 2.0 I-Make Navigator 3.x Installatiehandleiding Auteur: Carlo Mertens Datum: 2-10-2015 Document: Referentie: Installatiehandleiding I-Make Navigator v2.docx Installatiehandleiding Versie: 2.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Technische Specificaties

Technische Specificaties Technische Specificaties 1) Installatie Om Sophia te starten, hoeft niets geïnstalleerd te worden op de server. Sophia is een Windows applicatie: Sophia.ECDL.exe (app. 15 MB) Bij de installatie zal er

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

Selenium IDE Webdriver. Introductie

Selenium IDE Webdriver. Introductie Selenium IDE Webdriver Het Wielsem 10, 5231 BW s- Hertogenbosch, telefoon 073-6409311 e- mail info@testwork.nl internet http://www.testwork.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Selenium IDE... 3 3

Nadere informatie

Handleiding Job voor gebruikers

Handleiding Job voor gebruikers Handleiding Job voor gebruikers I Handleiding Job voor gebruikers Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Werking van de Job 2... 2 1.1 Wat is een job?... 2 1.2 Selecteer de personeelsdatabase... 3 1.3 Is de job gestart?...

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Instructies voor het downloaden van nieuwsbulletins

Instructies voor het downloaden van nieuwsbulletins Instructies voor het downloaden van nieuwsbulletins Inleiding Met het RTV AudioDownload Tool kan ieder uur het laatste nieuwsbulletin worden gedownload en beschikbaar worden gesteld voor de omroep automatisering

Nadere informatie

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 I Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Upgrade Web Client met ESS naar versie 3.5.0 1 1.1 Stap... 0 - Voorbereidingen 1 1.2 Stap... 1 -

Nadere informatie

Versturen van email vanuit een Delphi VCL toepassing

Versturen van email vanuit een Delphi VCL toepassing Versturen van email vanuit een Delphi VCL toepassing Voor Delphi bestaan uiteraard verschillende libraries om emails te versturen, maar in dit voorbeeld wordt een C# Dotnet library gebruikt en aangesproken

Nadere informatie

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3 SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING Versie 1.3 1 Handleiding Installatie Scenario Advies... 1 2 Voorbereiding installatie Scenario Advies... 1 2.1 Downloaden programmatuur... 2 3 Serverinstallatie Scenario

Nadere informatie

Belangrijke Informatie

Belangrijke Informatie Belangrijke Informatie Geachte relatie, Deze Dahua NVR beschikt over de nieuwste generatie firmware. Deze firmware beschikt over vele nieuwe mogelijkheden. Veel van deze nieuwe functionaliteiten worden

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B.

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Quasyscan 1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Zodra er een internetverbinding tot stand is gebracht...7 C.

Nadere informatie

Denit Backup instellen op een Linux server

Denit Backup instellen op een Linux server Denit Backup instellen op een Linux server Deze handleiding beschrijft de stappen om de back-up software van Ahsay in te stellen. AANMAKEN BACK-UP SET... 2 DE SCHEDULER INSTELLEN... 4 HET FILTER INSTELLEN...

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac)

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4

Nadere informatie

Open Safari op de Mac, ga naar de webpagina www.ros-kabelkrant.nl/ros_download.html en klik op SSH scripts Mac OS X : Figure 1 SSH scripts downloaden

Open Safari op de Mac, ga naar de webpagina www.ros-kabelkrant.nl/ros_download.html en klik op SSH scripts Mac OS X : Figure 1 SSH scripts downloaden Mac OS X instructie Voor het op afstand werken in de studio wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. Om verbinding te kunnen maken moeten moeten daarom eerst twee code bestanden ( public en

Nadere informatie

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding Management Services 5/5 Red Carpet 5/5.1 Inleiding Met de overname van Ximian is Novell ook eigenaar geworden van de Red Carpet-technologie. Hoewel het aannemelijk is dat het hier een tijdelijke oplossing

Nadere informatie

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay NetPay Desktop Reporting Rapportage voor Xafax NetPay Inhoud 1.0.0 NetPay Desktop Reporting... 3 1.1.0 Minimumeisen... 3 1.2.0 NetPay instellingen... 3 1.2.1 Access Rights groepen... 3 1.2.2 Gebruikers

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Handleiding Online Boekhouden

Handleiding Online Boekhouden Handleiding Online Boekhouden Het online boekhoudprogramma kan gestart worden op de site van Horeca Boekhouden.nl (http://www.horecaboekhouden.nl/fin_administratie.php). Om verbinding te maken, moet op

Nadere informatie

Instructie voor het draadloos netwerk. Korte instructie voor het draadloos netwerk Drenthecollege-Studenten versie 2010-06. Stap 1. Stap 2.

Instructie voor het draadloos netwerk. Korte instructie voor het draadloos netwerk Drenthecollege-Studenten versie 2010-06. Stap 1. Stap 2. Instructie voor het draadloos netwerk Drenthecollege-Studenten In de meeste gebouwen van het Drenthe college zijn twee draadloze netwerken beschikbaar. Een netwerk voor de studenten en een netwerk voor

Nadere informatie

Handleiding Installeren Thuiswerkportaal

Handleiding Installeren Thuiswerkportaal Handleiding Installeren Thuiswerkportaal Auteur: Thái Nguyen Afdeling: D-ICT Datum: 01 mrt 2016 Versie: 2.3 1 Inleiding Om de Desktop EZIS via het Thuiswerkportaal te kunnen starten heeft u Externe toegang

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de website kerkomroep

Veel gestelde vragen over de website kerkomroep Veel gestelde vragen over de website kerkomroep 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Installatie sikn speler...3 Problemen bij installatie sikn speler?...4 Installatie Audiospeler overige browsers...6 Vind

Nadere informatie

Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort

Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort Contents 1. Introductie... 3 1.1. Hoe werkt het?... 3 2. Eerste Contact als gebruiker... 4 3. Ticket Acties... 5 4. Tickets Pagina...

Nadere informatie

Hoe installeert u EdiSoap op uw computer?

Hoe installeert u EdiSoap op uw computer? Hoe installeert u EdiSoap op uw computer? Met dit stappenplan kunt u succesvol EdiSoap op uw computer installeren en activeren binnen uw software programma. 1. Aanmaken abonnement op EdiSoap.nl Om gebruik

Nadere informatie

Via methodewebsite www w.emma.eisma.nl of de ELO van de school

Via methodewebsite www w.emma.eisma.nl of de ELO van de school Via methodewebsite www.emma.eisma.nl of de ELO van de school Veelgestelde vragen rondom de online leerlingomgeving Veelgestelde vragen rondom de online leerlingomgeving (Station, Library en Route 2F) servicedesk@eisma.nl

Nadere informatie

Test Joomla op je PC 1

Test Joomla op je PC 1 1 Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook wordt verstrekt. De auteur van dit ebook kan op geen

Nadere informatie

ALL-CRM Installatie handleiding

ALL-CRM Installatie handleiding ALL-CRM Installatie handleiding Auteur: Shams Hadi Datum: 05-06-2014 Version: v1.2 2014, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Systeem vereisten 3 2.1 Cliënt (Desktop applicaties) 3 2.2 Cliënt (Internet

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

OSCOMMERCE INSTALLATIE

OSCOMMERCE INSTALLATIE Instellingen CMS Pakketten OSCOMMERCE INSTALLATIE oscommerce installatie! U dient voordat u met stap 1 begint een database te hebben aangemaakt. Weet u niet of u dat heeft gedaan of hoe dat moet? Klik

Nadere informatie

Acht stappen voor JSF

Acht stappen voor JSF Acht stappen voor JSF Inleiding In deze tutorial zullen we JSF (Java server faces) installeren. Wat we niet beschrijven is hoe te werken met JSF, over dit onderwerp zijn er genoeg boeken en internetsites

Nadere informatie

AdmInbox. Installatie Scan Plug-in

AdmInbox. Installatie Scan Plug-in AdmInbox Installatie Scan Plug-in Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

Handleiding telewerken GGD Amsterdam

Handleiding telewerken GGD Amsterdam Handleiding telewerken GGD Amsterdam Versie 1.4 Mei 2014 Door Dennis Smith Inhoud 1. Benodigdheden... 3 2. Met een browser... 4 3. Windows Apparaten... 6 4. De Citrix receiver installeren... 6 5. De Citrix

Nadere informatie

1. Wat heb je nodig? Hoe werkt het? Multifactor authenticatie Verbinding maken... 2

1. Wat heb je nodig? Hoe werkt het? Multifactor authenticatie Verbinding maken... 2 Handleiding thuiswerken bij de Gemeente Meppel. Inhoudsopgave 1. Wat heb je nodig?... 2 2. Hoe werkt het?... 2 2.1 Multifactor authenticatie... 2 2.2 Verbinding maken... 2 3. Starten: installatie van ConnectMeppelSetup.exe...

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4 2.

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Toelichting In deze handleiding wordt beschreven hoe u te werk dient te gaan om uw computer voor te bereiden en in te loggen op VANAD Comvio SBC. Bestemming Dit document

Nadere informatie

Webhosting Online Beginnen met Joomla v1.0

Webhosting Online Beginnen met Joomla v1.0 Webhosting Online Beginnen met Joomla v1.0 1 Inleiding KPN stelt met een abonnement op Webhosting Online Linux gratis het content management systeem Joomla voor u beschikbaar. Dit populaire programma om

Nadere informatie

Die vraag krijg ik regelmatig. De meest voorkomende situaties zijn deze:

Die vraag krijg ik regelmatig. De meest voorkomende situaties zijn deze: Hoe verhuis je een WordPress website? Die vraag krijg ik regelmatig. De meest voorkomende situaties zijn deze: Iemand heeft een WordPress website en stapt over naar een andere webhost (meestal blijft het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Inloggen Ga via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of firefox) naar www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/typo3 U ziet vervolgens

Nadere informatie

WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie

WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie Copyright 2013 Untis Benelux Rotterdam Installatie WebUntis 1 1 Algemeen... 2 1.1 Java JRE 7... 2 1.2 Apache Tomcat... 2 1.3 Een database.... 4 1.4 JDBC-Driver...

Nadere informatie

Specialisatie RTES - Project FunnyScreens. Installatie en gebruik van JUnit

Specialisatie RTES - Project FunnyScreens. Installatie en gebruik van JUnit Installatie en gebruik van JUnit Auteurs: Niels Hendriks - 89713 Matthijs Langenberg - 89870 Wiebe van Schie - 84313 Siet Toorman - 91623 Job Vermeulen 90589 Semester: 6 DSO: QSO: Dhr. R.J.W.T. Tangelder

Nadere informatie

WAVIX Installatie Handleiding

WAVIX Installatie Handleiding Modelit Rotterdamse Rijweg 126 3042 AS Rotterdam Telefoon +31 10 4623621 info@modelit.nl www.modelit.nl in opdracht van RIKZ WAVIX Installatie Handleiding Modelit KvK Rotterdam 24290229 Datum 27 September

Nadere informatie

Handleiding gebruik photo-gallery

Handleiding gebruik photo-gallery Handleiding gebruik photo-gallery Nadat u uw photo-gallery admin wachtwoord heeft ingesteld kunt u op uw fotoboek inloggen op http://www.uwwebsite.nl/photo-gallery/ Mocht u ooit de instellingen en inhoud

Nadere informatie

Technische Specificaties

Technische Specificaties Technische Specificaties 1) Installatie Om Sophia te starten, hoeft niets geïnstalleerd te worden op de server. Sophia is een Windows applicatie: Sophia.ECDL.exe (app. 30 MB) Bij de installatie zal er

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Installatie Handleiding - Multispectraal V.W1.0

Installatie Handleiding - Multispectraal V.W1.0 Installatie Handleiding - Multispectraal V.W1.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Nr. 1. Download 3 2. Database 3 2. WWW 4 2. Verifinger 5 2. Script 6 Download Voorafgaand aan de installatie moet u een aantal

Nadere informatie

Gebruikershandleiding V.W1.0

Gebruikershandleiding V.W1.0 Gebruikershandleiding V.W1.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Nr. Inleiding 3 1. Inloggen 4 2. Configuratie 6 3. Zones 7 4. Gebruikersgroepen 8 5. Tijdzones 9 6. Abonnementen 10 7. Modules 11 8. Gebruikers

Nadere informatie

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch Product(en): Versie: KeyLink CTI software V4.13.1 Document Versie: 1.16 Datum: 8 januari 2013 Auteur: Technical Support Overzicht Dit document

Nadere informatie

Handleiding ALGEMENE HANDLEIDING VWORKSPACE. Versie: 1.2. Datum: 10 april 2014. Eigenaar:

Handleiding ALGEMENE HANDLEIDING VWORKSPACE. Versie: 1.2. Datum: 10 april 2014. Eigenaar: Handleiding ALGEMENE HANDLEIDING VWORKSPACE. Versie: 1.2 Datum: 10 april 2014 Eigenaar: I&A 1 Versie Datum Auteur Wijziging 1.0 2-11-2012 Tom Balke 1.1 10-12-2012 Tom Balke Nieuwe versie van vworkspace

Nadere informatie

Handleiding installatie Kluwer Belastingpraktijk

Handleiding installatie Kluwer Belastingpraktijk Handleiding installatie Kluwer Belastingpraktijk Inleiding Bij de installatie van Kluwer Belastingpraktijk (KBP) kunnen de volgende situaties (configuraties) van toepassing zijn op het systeem waarop het

Nadere informatie

INSTALLATIE WORDPRESS. installatie op de server

INSTALLATIE WORDPRESS. installatie op de server INSTALLATIE WORDPRESS installatie op de server 2 Begin een webshop met Wordpress en Woocommerce 2. Installatie Wordpress In het vorige hoofdstuk hebben we alle voorbereidingen getroffen voor de installatie

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Het installeren van deze MicroSoft SQL server 2012 Express dient te gebeuren door iemand met volledige rechten op het systeem. Wij adviseren dit door een systeembeheerder

Nadere informatie

Auteur: Chris Twiest Versie: 2.0 HANDLEIDING

Auteur: Chris Twiest Versie: 2.0 HANDLEIDING Auteur: Chris Twiest Versie: 2.0 HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Citrix Installeren Windows... 4 Citrix Installeren Mac OSX... 9 Certificaten Installeren Mac OSX... 15 Inloggen via Windows of

Nadere informatie

Handleiding portal Ons Middelbaar Onderwijs

Handleiding portal Ons Middelbaar Onderwijs Handleiding portal Ons Middelbaar Onderwijs De portal maakt het mogelijk om te allen tijde via internet in te kunnen loggen op het OMOnetwerk. Hierdoor is het mogelijk om de verschillende intranetsites

Nadere informatie

Thuiswerken. Auteur: Peter de Silva Datum laatste wijziging:

Thuiswerken. Auteur: Peter de Silva Datum laatste wijziging: Auteur: Peter de Silva Datum laatste wijziging: 17-10-2016 Ondersteuning De Thuiswerk oplossing wordt vooralsnog alleen ondersteund op de volgende Windows versies: Windows 7 Windows 8 Windows 10 N.B. Andere

Nadere informatie

Handleiding 3CX Centrale. Handleiding 3CX Centrale. Pagina 1. 12Connect 03/2011 versie2.1

Handleiding 3CX Centrale. Handleiding 3CX Centrale. Pagina 1. 12Connect 03/2011 versie2.1 Pagina 1 Handleiding 3CX Centrale Inhoudsopgave Accountinformatie opvragen... 3 3CX Downloaden en Installeren.... 5 3CX Wizzard... 7 3CX laten verbinden met 12Connect... 9 Aanmelding Controle... 11 12Connect

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

Installing XDMS - Client.

Installing XDMS - Client. XDMS Installing XDMS - Client. Toleindestraat 7/0101 B-9080 Beervelde T +32 9 353 90 20 F +32 9 353 90 29 info@xpower.be www.xpower.be VAT BE 0451.526.090 IBAN: BE51 4182 0548 6162 BIC: KREDBEBB Inhoudstafel

Nadere informatie

Handleiding TAPI Driver

Handleiding TAPI Driver Handleiding TAPI Driver Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 7 Nummer: 1021 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Installatie TAPI Driver... 4 2.1 Toegang Operator... 5 2.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op 1 Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP.... 8 Joomla installeren op XAMPP... 15 Handige links... 16 2 Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

Denit Hosted Exchange 2007 Instellingen voor MS Outlook 2007

Denit Hosted Exchange 2007 Instellingen voor MS Outlook 2007 Denit Hosted Exchange 2007 Instellingen voor MS Outlook 2007 Deze handleiding beschrijft de stappen om een Denit Hosted Exchange 2007 account in te stellen in Microsoft Outlook 2007. Versie 1.2 1) MS Outlook

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Handleiding FileZilla

Handleiding FileZilla Handleiding FileZilla Deze handleiding beschrijft de installatie en configuratie van FileZilla. Met dit programma is het mogelijk om bestanden van uw computer te verplaatsen naar een zogeheten (web)server.

Nadere informatie