Installatie Handleiding Axians Reporttool. Datum: Versie: 2.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatie Handleiding Axians Reporttool. Datum: 1-6-2015. Versie: 2.0"

Transcriptie

1 Installatie Handleiding Axians Reporttool Datum: Versie: 2.0

2 Inhoudsopgave 1 Downloaden ZIP file Systeemeisen Eerste installatie of upgrade? Controle/voorbereiding configuratie WAS Server Installatie Reporttool Parameter toevoegen Installeren reporttool op WAS server Installatie vanuit de reporttool Starten van het reporttool Testen van een rapport Inrichten factboxen Journaling van de SQL bestanden Toegang bibliotheek Reporttool Scheduling specifieke instellingen aanmaken map op IFS locatie map toevoegen aan http-server Alias toevoegen voor reporttool map Herstarten HTTP server en aanpassen toegang Toevoegen parameters installatie van de JAR files Job scheduler entry Opvragen uitgevoerde rapporten Installatie Handleiding / Axians Reporttool T +31 (0) ,

3 1 Downloaden ZIP file Ga naar files.eniac.nl en kies voor Axians Report tool Van daaruit kan de reporttool.zip worden gedownload. T +31 (0) , Pagina 3 van 27

4 De ZIP file die gedownload wordt bevat de volgende inhoud: Hieronder volgt een korte toelichting van de componenten: EAR files voor het Business Application Framework (noodzakelijk voor het aanloggen aan de Iseries): o eu.imtech.egl.baf.ws.wasutilear.ear.ear o eu.imtech.egl.baf.ws.jt400ear.ear.ear De map BirtReportEngine met de files voor de batch/scheduling functie van het reporttool De noodzakelijke jar files voor het uitvoeren van de report scheduling: o fda7.jar o jt400.jar o mail.jar o ReportScheduler.jar De WAR file birt422.war met de (online) BIRT Report Viewer EAR files voor de webapplicatie van het reporttool o eu.imtech.egl.reporttool.app85ear.ear.ear o eu.imtech.egl.reporttool.app.ws.dataear.ear.ear Installatiehandleiding Save File REPORTTOOL.SAVF met de source voor uitvoeren scheduled reports vanuit de Iseries Job Scheduler. T +31 (0) , Pagina 4 van 27

5 2 Systeemeisen Websphere Application Server (WAS): Express versie is voldoende, deze is gratis te bestellen bij IBM: 03.ibm.com/systems/i/software/websphere/express/indexwe2.html Versie 7.0 met laatste Group PTF's en CUM PTF's Versie 8.0 en 8.5 worden ook ondersteund. IBM i V6R1 of V7R1 Browser: Daar Axians Report Tool op een Web Browser draait, dient één van de onderstaande programma s worden gebruikt: Google Chrome versie 11 of hoger Mozilla Firefox versie 4 of hoger Internet Explorer versie 9 of hoger Apple Safari versie 4 of hoger T +31 (0) , Pagina 5 van 27

6 3 Eerste installatie of upgrade? Als er sprake is van een upgrade kan direct gestart worden met de installatie van de EAR files. Ga dan naar paragraaf 1.2. Is dit de eerste installatie van het reporttool dan dienen onderstaande stappen uitgevoerd te worden. 3.1 Controle/voorbereiding configuratie WAS Server 1. De volgende websphere variabelen dienen op de WAS server geconfigureerd te zijn op het niveau van node, server: BAF_SERVER: deze verwijst naar de machine waarop de business application server draait. Normaal is dit dezelfde machine als waarop het reporttool geinstalleerd wordt. OS400_TOOLBOX_JDBC_DRIVER_PATH: dit is de verwijzing naar de IFS map waar de jt400.jar staat. Standaard is dit /qibm/proddata/http/public/jt400/lib 2. De websphere JDBC provider dient ingericht te zijn op DB2 UDB for Iseries (Toolbox). T +31 (0) , Pagina 6 van 27

7 3. De BAF server dient geinstalleerd te zijn op de WAS server. Dit betreft de volgende EAR files: eu.imtech.egl.baf.ws.wasutilear.ear.ear en eu.imtech.egl.baf.ws.jt400ear.ear.ear. Indien deze nog niet geinstalleerd zijn kunnen hiervoor de meegeleverde EAR files gebruikt worden. 4. De JAVA versie op de ISeries dient minimaal versie 1.6 te zijn. Dit kan gecontroleerd worden door vanuit een commandoregel QSH in te tikken. Vervolgens in de qshell het commando java version T +31 (0) , Pagina 7 van 27

8 5. De meegeleverde versie van de BIRT Viewer dient geinstalleerd te zijn op de WAS server. Mocht dit nog niet het geval zijn dan dient deze eerst geinstalleerd te worden. De handleidig daarvoor zit in de gedownloade ZIP file. Op dit moment is versie 4_2_2 van de BIRT viewer actueel. Herstart de server na de installatie van de BIRT viewer. T +31 (0) , Pagina 8 van 27

9 4 Installatie Reporttool. Een aantal onderdelen dienen geïnstalleerd te worden op de WAS server. eu.imtech.egl.reporttool.app.ws.dataear.ear eu.imtech.egl.reporttool.app85ear.ear Eclipse BIRT Report Viewer Echter voordat dit gedaan kan worden zullen aanvullende acties uitgevoerd moeten worden. 4.1 Parameter toevoegen. Er dient een parameter aangemaakt te worden op de WAS server welke de schema naam van de reporttool database beschrijft. Dit kan gedaan worden via de Beheerconsole. De beheerconsole kan gestart worden via de linkermenu optie Beheerconsole starten in de httpadmin console. Via het menu Environment -> Websphere variables kan een variabele toegevoegd worden. Kies voor de scope op node, server niveau. T +31 (0) , Pagina 9 van 27

10 Kies daar voor de optie new en vul de volgende gegevens in: T +31 (0) , Pagina 10 van 27

11 Het Value waar hierboven REPORTTOOL staat kan zelf gekozen worden. Dit zal de library worden waarin de SQL database van de reporttool aangemaakt zal worden. Herstarten van de WAS server Nadat de parameter is toegevoegd dient de WAS server opnieuw opgestart te worden om deze actief te maken. 4.2 Installeren reporttool op WAS server Nadat de library toegevoegd is aan het systeem kunnen de EAR files geïnstalleerd worden. Zowel de eu.imtech.egl.reporttool.app.ws.dataear.ear als de eu.imtech.egl.reporttool.app85ear.ear dienen geïnstalleerd te worden via de httpadmin console. Copier hiervoor de betreffende EAR files vanuit de gedownloade ZIP file naar de installable apps map van de WAS server. Hieronder staat een voorbeeld van de lokatie van de installable Apps map voor een server versie 7 van de WAS server ENIACBS70. \\ \qibm\UserData\WebSphere\AppServer\V7\Express\profiles\ENIACBS70\installableApps 4.3 Installatie vanuit de reporttool Nadat de ears draaien op het systeem kan de installatie opgestart worden vanuit de reporttool. Via deze installatie zal de SQL database aangemaakt worden en tevens een eerste beheergebruiker waar na creatie mee ingelogd kan worden. Om de installatie te starten dient de AdminHandler opgestart te worden. Dit kan via een URL in de browser. Type als eerste het adres van de server in gevolgd door een dubbele punt. Vervolgens de poort waarop de WAS server te benaderen is gevolgd door: /reporttool/adminhandler-nl_nl.html. De totale url ziet er als volgt uit: SERVER:poort//reporttool/AdminHandler-nl_NL.html Bijvoorbeeld De poort van de WAS server kan opgezocht worden door via het HTTP admin console naar serverpoorten te gaan. Zie onderstaande screenshot. Neem de poort van de http server. In onderstaande voorbeeld dus T +31 (0) , Pagina 11 van 27

12 Hierdoor zal volgend scherm verschijnen: Er kan ingelogd worden met een AS400 gebruikersnaam en wachtwoord. Voor deze gebruiker zal een beheer account aangemaakt worden binnen de reporttool. Na inloggen verschijnt het volgende scherm: T +31 (0) , Pagina 12 van 27

13 Via de button Start Analyse kan een analyse gestart worden om de juiste library op te halen en om te kijken of en zo ja welke versie van de reporttool geïnstalleerd moet worden. Aan de hand van de analyse zal wel of niet een button verschijnen waarmee de installatie gestart kan worden. Sluit na klikken van deze button de browser niet af! Na het valtooien van de installatie zal dit gemeld worden via een pop up window. Indien de installatie niet voltooid kan worden zal bij de installatie/update output de oorzaak hiervan vermeld worden. Bij een geslaagde installatie zullen hier de uitgevoerde acties getoond worden. 4.4 Starten van het reporttool Als de installatie succesvol is uitgevoerd kan via de volgende URL de applicatie gestart worden: Hierbij dient uiteraard het IP adres en de poort gebruikt te worden van de eigen websphere server waarop de applicatie is geinstalleerd. 4.5 Testen van een rapport Om te kunnen testen of het reporttool werkt wordt het testrapport birttest.rptdesign mee uitgeleverd. Dit kan rapport worden ingericht in het reporttool als rapport via de widget beheer rapporten. Daarnaast dient een omgeving aangemaakt te worden. (ook als die niet in het rapport wordt gebruikt is het verplicht minimaal 1 omgeving aan te maken en te selecteren bij de aanroep van het rapport). Zie voor de toelichting op de inrichting de meegeleverde gebruikershandleiding van het reporttool. De directory waar de rapportdefinities staan kan ingericht worden in de parameters van het reporttool. Dit moet een subdirectory zijn van /usr/reports. Bijvoorbeeld: parameterwaarde is gevuld met reporttool. Dan moet de directory /usr/reports/reporttool worden aangemaakt en daar dienen de rapport bestanden dan neergezet te worden. T +31 (0) , Pagina 13 van 27

14 De bestanden birttest.rptdesign en birttest.rptconfig dienen gekopieerd te worden naar die betreffende directory. Standaard is dit /usr/reports/reporttool. Het starten van het rapport kan vanuit de widget mijn rapporten. Als u geen gebruik gaat maken van de scheduling functionaliteiten is hiermee de installatie van het reporttool voltooid. T +31 (0) , Pagina 14 van 27

15 5 Inrichten factboxen Na installatie van de reporttool kunnen de factboxen ingericht worden. Hiervoor dienen de volgende acties uitgevoerd te worden: - Laatste PTF bibliotheek van Industry V6R5M1 of Semi-Proces V3R5M1 - Object NAVFPR copieren van PTF bibliotheek naar menubibliotheek - Bedrijfsparameters bijwerken via CALL V1RPXFR '' - Bedrijfsparameters inrichten in optie 102 / 31 (of 25 voor Semi Proces) - Rapporten opnemen in het reporttool en autoriseren van de gebruikers binnen het reporttool voor de rapporten en omgevingen. Om de factbox variabelen door te kunnen geven aan het rapport moeten de parameters in het rapport dezelfde naam hebben als de factbox variabele. Bijvoorbeeld klant, leverancier, artikel, werkorder etc. T +31 (0) , Pagina 15 van 27

16 6 Journaling van de SQL bestanden Aangezien het reporttool gebruik maakt van SQL bestanden wordt default de journaling geactiveerd. Hiervoor maakt het systeem standaard journal QSQJRN aan in de reporttool library. Om te voorkomen dat de journals onnodig lang worden bewaard dient het aangemaakte journal via het CHGJRN commando op DLTRCD *YES gezet te worden. Dan worden automatisch de journals verwijderd zodra ze zijn gesaved. Typ waarden en druk op Enter. Journaal wijzigen (CHGJRN) Journaal JRN > QSQJRN Biblioth > YAMS Journaalontvanger: JRNRCV Journaalontvanger *SAME Biblioth Journaalontvanger Biblioth Volgnummeroptie SEQOPT *CONT Journaal-berichtenwachtrij... MSGQ QSYSOPR Biblioth *LIBL Journaalontvangers beheren... MNGRCV *SYSTEM Journaalontvangers wissen... DLTRCV *YES Opties voor grootte ontvanger. RCVSIZOPT *RMVINTENT + voor meer waarden *MAXOPT2 Journaalstatus JRNSTATE *SAME T +31 (0) , Pagina 16 van 27

17 T +31 (0) , Pagina 17 van 27

18 7 Toegang bibliotheek Reporttool Standaard wordt de bibliotheek van het reporttool op de Iseries aangemaakt met machtiging voor *PUBLIC gelijk aan *EXCLUDED. Om alle gebruikers toegang te geven dient deze omgezet te worden naar *USE. Het kan zijn dat ook de fysicals in de REPORTTOOL bibliotheek daarnaast ook nog op *PUBLIC *USE gezet moeten worden. Dit kan getest worden door met een gebruiker-id zonder speciale rechten te kijken of de geautoriseerde rapporten inderdaad functioneren. Afwijkende SQL gebruiker Een andere manier van autorisatie is om een afwijkende SQL gebruiker aan te sturen. Dan draaien de ODBC/JDBC taken die vanuit de Navigator worden gestart onder een andere(vaste) gebruiker. Dit kan als volgt ingericht worden: Maak een dataarea NAVSQLUSR aan van het type *CHAR en een grootte van 200 in QGPL: CRTDTAARA DTAARA(QGPL/NAVSQLUSR) TYPE(*CHAR) LEN(200) Bij het starten van de navigator wordt er gekeken of deze dataarea bestaat. Indien deze niet bestaat zullen de JDBC taken draaien onder de aangemelde gebruiker. T +31 (0) , Pagina 18 van 27

19 Indien deze wel bestaat en leeg is, zal er een scherm getoond worden om een gebruiker en wachtwoord op te geven. Deze worden vervolgens encrypted opgeslagen in de dataarea. Bij de volgende keer starten zal de dataarea gevuld zijn en zullen de JDBC taken draaien onder de opgegeven gebruiker. Via de parameter factboxlibrary kan de bibliotheek nog overruled worden. T +31 (0) , Pagina 19 van 27

20 8 Scheduling specifieke instellingen Om de scheduling functionaliteit toe te voegen aan de reporttool zijn extra instellingen en componenten nodig. Onderstaande stappen dienen dus alleen uitgevoerd te worden indien gebruik gemaakt gaat worden van de scheduling en mail functionaliteit binnen de reporttool. 8.1 aanmaken map op IFS Op het IFS dient een map aangemaakt te worden waarin de rapporten die gedraaid worden tijdelijk worden opgeslagen. Deze map moet aangemaakt worden op het niveau waarin zich ook de map installableapps bevind waarin de Ears van de reporttool staan. De map kan een naam naar keuze krijgen. Bij voorkeur is de naam reporttoolbestanden. Zie voorbeeld hieronder. 8.2 locatie map toevoegen aan http-server Via de HTTPAdmin moet de map toegevoegd worden aan de http-server. T +31 (0) , Pagina 20 van 27

21 Ga via de HTTPAdmin console naar de http-server behorende bij de toepassingsserver waarop de reporttool is geïnstalleerd. - Via het linkermenu dient naar servereigenschappen -> Containerbeheer genavigeerd te worden. - Bij het tabblad directory dient een nieuwe directory toegevoegd te worden. Het directory pad dient het volledige pad te zijn gezien vanuit de root van de server. T +31 (0) , Pagina 21 van 27

22 8.3 Alias toevoegen voor reporttool map. Naast de map zelf dient ook een alias aangemaakt te worden om documenten in deze map te kunnen open - Via het linkermenu dient naar servereigenschappen -> URL-toewijzing genavigeerd te worden. - In het tabblad Aliassen dient een nieuwe allias aangemaakt te worden. Als URL pad kan een naam naar keuze ingevoerd te worden vooraf gegaan door een / - Bij host directory dient de directory ingevoerd te worden die bij als directory is ingevoerd. T +31 (0) , Pagina 22 van 27

23 8.4 Herstarten HTTP server en aanpassen toegang Nadat zowel de directory als de alias is aangemaakt dient de http server herstart te worden. Om te testen of de Alias werkt kan een bestand in de aangemaakte IFS map gezet worden. Deze zou dan via servernaam:httppoort/aliasnaam/naambestand te benaderen moeten zijn vanuit de browser. Het bestand imtech.png is in de ZIP file meegeleverd om als test hiervoor te kunnen gebruiken. Hierbij is de httppoort gelijk aan de poort van de http server. Om te bepalen welke poort gebruikt moet worden ga je naar het beheer console. Via het linker menu de optie servers, server type, webservers kiezen. Vervolgens de server aanklikken en dan wordt de poort getoond die gebruikt dient te worden. Het opstarten van de reporttool gaat dan dus bijvoorbeeld via: T +31 (0) , Pagina 23 van 27

24 Indien er nog geen toegang is tot de map dient de volgende aanpassing aan de toegangsbesturing gedaan te worden: NB: zorg dat het servergebied in de balk bovenaan op de aangemaakte directory staat. - Navigeer daarna in het linker menu naar beveiliging T +31 (0) , Pagina 24 van 27

25 - Navigeer hier vervolgens naar het tabblad toegang besturen - Zet hier de toegangsbesturing op basis van herkomst aanvraag: op iedereen toegang toestaan, behalve de volgende: 8.5 Toevoegen parameters Voor de werking van de scheduling zijn extra parameters noodzakelijk. Deze parameters zijn te vinden in de widget Parameters. De volgende parameters dienen ingevuld te worden. ID MAILSERVER MAILPORT Waarde nodig Hier dient de URL van de mail server ingevoerd te worden. Bijvoorbeeld: Hier dient de poort van de mailserver ingevoerd te worden Bijvoorbeeld: 25 T +31 (0) , Pagina 25 van 27

26 DIRCRTRPT ALIAS Dit is de naam van de map op het IFS waarin de rapport gezet worden. De map wordt vooraf gegaan door een / Bijvoorbeeld: /reporttoolbestanden Hier wordt de naam van de alias neergezet die verwijst naar de map welke beschreven wordt door parameter DIRCRTRPT Bijvoorbeeld: rpt 8.6 installatie van de JAR files De volgende 4 JAR bestanden uit de ZIP file dienen naar een map op het IFS van de Iseries gezet te worden: fda7.jar jt400.jar mail.jar ReportScheduler.jar Bij voorkeur in /Imake/reporttool. Daarnaast dient de map /BirtReportEngine422 uit de ZIP file gerestored te worden op de ROOT van het IFS. T +31 (0) , Pagina 26 van 27

27 8.7 Job scheduler entry Voor het schedulen van de rapporten dient een entry in de jobscheduler aangemaakt te worden. Afhankelijk van de wensen kan meerder keren per dag een entry in de jobscheduler aangeroepen worden. Alle rapporten die qua planning aan de beurt zijn vanaf de vorige run zullen uitgevoerd worden. In de meegeleverde source file REPORTTOOL.SAVF zit een voorbeeld source van een JAVA call vanuit de jobscheduler. Deze dient naar de eigen inrichting aangepast te worden. De user en wachtwoord dienen ingevuld te worden en vervolgens dient de CL gecompileerd te worden en het object in de bibliotheek van het reporttool gezet te worden. De directory waar de JAR files uit de vorige paragraaf zijn neergezet, en de bibliotheek waarin het reporttool is geinstalleerd, dienen als parameter vanuit de jobscheduler doorgegeven te worden. PGM PARM(&JAVADIR &FILELIB) DCL VAR(&JAVADIR) TYPE(*CHAR) LEN(25) /* '/Imake/reporttool' */ DCL VAR(&DIR) TYPE(*CHAR) LEN(25) VALUE(*BLANKS) DCL VAR(&FILELIB) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* REPORTTOOL */ DCL VAR(&LIB) TYPE(*CHAR) LEN(11) VALUE(*BLANKS) DCL VAR(&USR) TYPE(*CHAR) LEN(10) VALUE('user') DCL VAR(&PWD) TYPE(*CHAR) LEN(10) VALUE('password') CHGVAR CHGVAR CD VAR(&DIR) VALUE(&JAVADIR) VAR(&LIB) VALUE(&FILELIB *TCAT '.') DIR(&DIR) /* SET JAVA CLASS PATH */ JAVA + CLASS('eu.imtech.egl.reporttool.programs.Re+ portscheduler') PARM(&LIB &USR &PWD) + CHGVAR VAR(&DIR) VALUE(&JAVADIR) CHGVAR VAR(&LIB) VALUE(&FILELIB *TCAT '.') CD DIR(&DIR) /* SET JAVA CLASS PATH */ JAVA + CLASS('eu.imtech.egl.reporttool.programs.Re+ portscheduler') PARM(&LIB &USR &PWD) + CLASSPATH('ReportScheduler.jar:fda7.jar:jt4+ 00.jar:mail.jar:/BirtReportEngine422/lib/*') + CHKPATH(*IGNORE) OPTIMIZE(20) OUTPUT(*PRINT) ENDPGM 8.8 Opvragen uitgevoerde rapporten De rapporten die via de scheduling zijn uitgevoerd worden opgeslagen als BLOB in SQL bestanden. Als hiervan gebruik wordt gemaakt dient het starten van het reporttool via een andere poort te gebeuren om de rapporten op te kunnen vragen. Dit is dezelfde poort als in paragraaf 5.4 is gebruikt! T +31 (0) , Pagina 27 van 27