UNIVERSAL TRANSLATOR...4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIVERSAL TRANSLATOR...4"

Transcriptie

1 HANDLEIDING FME

2 INHOUD 1 ALGEMEEN INLEIDING BEGRIPPEN Mapping Files Datasets UNIVERSAL TRANSLATOR OVERZICHT TOOLBAR DATA TRANSFORMEREN VOORBEELD WORKBENCH OVERZICHT Opstartscherm Workspace Wizard Blank Workspace Workspace Dialog TOOLBARS UITZICHT VAN DE WORKBENCH Navigator Personaliseren input Output Dataset Lokaliseren Personaliseren Output Aanpassen Attributen Het logvenster Het Main-venster Opvragen van de input-en outputparameters Aanpassen attributen Constante waarden GALLERY Joiner AttributeCreator AttributeFilter Tester Listconcatenator DuplicateRemover GeometryCoercer PointConnector AttributeSplitter NeighborFinder UNIVERSAL VIEWER OVERZICHT TOOLBARS DATA VIEWEN UITZICHT VAN DE VIEWER viewspace Informatie tool VOORBEELD BIJLAGEN LIJST MET FIGUREN

3 1 Algemeen 1.1 Inleiding FME (Feature Manipulation Engine) is een verzameling van Spatial ETL (Extract, Transform en Load) tools voor data transformatie en vertaling. Figuur 1 - Overzicht FME - FME Universal Translator Eenvoudig en snel transformeren van een bepaalde dataset naar een formaat naar keuze. - FME Universal Viewer Bekijken van verschillende types grafische bestanden (dxf, dgn, gml, ), ook mogelijkheid deze op te roepen vanuit de FME Workbench om een tussenresultaat te bekijken tijdens een transformatie. - FME Workbench Transformeren van data naar een ander formaat met de mogelijkheid om de data te filteren, aan te passen, Een uitgebreide Universal Translator 1.2 Begrippen Mapping Files In een mapping file wordt beschreven hoe attributen uit verschillende type datasets aan elkaar moeten worden gelinkt Datasets Een verzameling van data van hetzelfde type, dit kan zowel een shape, gml, als databank bestand zijn. Een source dataset is de dataset waarvan wordt vertrokken, dit kunnen ook meerdere datasets zijn die worden samengevoegd. Een output (of destination) dataset is de dataset waarin de uiteindelijke data terechtkomt. 3

4 2 Universal Translator 2.1 Overzicht De Universal Translator wordt gebruikt om een standaard input dataset te transformeren naar een standaard output dataset. Er is geen manier om de datasets aan te passen naar eigen vorm, tenzij een custom mapping file (aangemaakt via de Workbench) beschikbaar is en geselecteerd wordt. 2.2 Toolbar De toolbar van de universal translator, is een snelle link naar de mogelijkheden van de translator. Genereer Mapping File Log doorzoeken Start Workbench Mapping opnieuw uitvoeren Log bewaren Window Word Wrap Data transformeren Stop transformeren Beheer Mapping Files Log kopiëren Log verder doorzoeken Figuur 2 - Universal Translator: Werkbalk Start Universal Viewer 4

5 2.3 Data Transformeren kies voor file translate (of klik op het logo translate data) het volgende venster bevat twee belangrijke onderdelen, de source en de destination. Hierin zullen alle instellingen van de te transformeren data, en de einddata ingesteld worden. selecteer het gewenste formaat van de te tranformeren data (format) selecteer de te transformeren data (Dataset) selecteer het geschikte coördinatensysteem (coordinate system) selecteer het gewenste formaat van de einddata (format) selecteer het doelbestand (Dataset) selecteer het geschikte coördinatensysteem (coordinate system) (of kies same as source) klik op ok om de transformatie te starten. Complexere transformaties, zullen uitgevoerd worden met de FME Workbench Formaat input dataset Input dataset Coordinaten Systeem Formaat output dataset Output dataset Coordinaten Systeem Figuur 3 - Universal Translater: Translate Data Workbench opstarten Mapping files Transformatie starten 5

6 2.4 Voorbeeld In onderstaand voorbeeld werd een ESRI shape-bestand omgezet naar een CAD-bestand met de universal translator. Bij deze omzetting worden de polygonen uit de shape automatisch omgezet naar polylijnen in het CAD-bestand. De bijhorende informatie (hoofdgebouw/bijgebouw) raakt verloren bij de omzetting Figuur 4 - Universal Translator: van ESRI shape naar autocad DWG 6

7 3 Workbench 3.1 Overzicht De universal translator wordt gebruikt voor snelle tranformaties van het ene formaat naar het andere. Deze gebeuren zo goed als automatisch. Wanneer echter ook de structuur of de geometrie van de data aangepast moet worden, is het noodzakelijk om de workbench te gebruiken Opstartscherm Bij het opstarten van de FME Workbench verschijnt standaard een keuzevenster met een aantal opties, zoals hiernaast getoond. De gebruiker krijgt de keuze tussen - create a blank workspace - use the workspace wizard - open the workspace dialog - open an existing workspace In vorige versies van FME (vb FME 2005), zijn er nog extra keuzemogelijkheden, zoals - create a custom format - create a custom tranformer maar deze zijn in de laatste versie van FME (FME 2007) verdwenen. Figuur 5 - Workbench Startscherm

8 3.1.2 Workspace Wizard Om te transformeren data eenvoudig in te voegen wordt gekozen om de workspace wizard te gebruiken en zo eenvoudig een nieuwe workspace aan te maken. In volgend voorbeeld zal een ESRI Shapes als input dataset fungeren en een GML als output dataset. selecteer het formaat van het basisbestand hierbij krijg je de laatst gekozen formaten, door op het v-knopje te klikken, of alle mogelijke formaten door op het -knopje te klikken. kies voor next Reeds gebruikte formaten Meer formaten Figuur 6 - Selecteer Input Formaat 8

9 selecteer het basisbestand, door op het -knopje te klikken kies voor next Bestand selecteren Figuur 7 - Selecteer Input Dataset selecteer het formaat van het outputbestand hierbij krijg je de laatst gekozen formaten, door op het v-knopje te klikken, of alle mogelijke formaten door op het -knopje te klikken. kies voor next Reeds gebruikte formaten Meer formaten Figuur 8 - Selecteer Output Formaat 9

10 klik op finish om de workspace aan te maken. Figuur 9 - Maak Workspace Aan De workspace is nu voorgesteld in de workbench. Figuur 10 - Workbench Wizard Resultaat 10

11 3.1.3 Blank Workspace Deze optie maakt een lege workspace aan waarin de gebruiker zelf nog alle instellingen manueel moet doen. Er zijn hier dus ook geen dialoogvensters zoals bij de Workspace Wizard en Workspace Dialog die de gebruiker begeleidt met het instellen van de source en output datasets Workspace Dialog Indien voor deze optie wordt gekozen bij het opstarten, kan men het formaat en de dataset van het basisbestand instellen, en het formaat van het output-bestand. Deze werkwijze is vergelijkbaar met de workspace wizard, maar zonder uitleg bij elke stap. Figuur 11 - Workspace Dialog: Dialoog voor het inladen van datasets ingevuld Input settings instellen: Door het input-formaat te selecteren, worden er extra mogelijkheden vrijgegeven. Deze zijn te vinden onder settings. Bij settings kan onder andere ingesteld worden, - Of de input types per layer name, per geometry, of volgens een attribute schema opgesplitst moeten worden, - Of blocks geexplodeerd moeten worden of niet - Of zichtbare attribuutwaarden moeten omgezet worde naar tekstvelden, - Enz. Dit is dus zeker een heel belangrijke instelling, voor de input-bestanden. Figuur 12 - Input Settings 11

12 3.2 Toolbars Binnen de workbench zijn onmiddellijk een aantal toolbars te zien. Hierdoor zijn de meest gebruikte functies snel ter beschikking Bewaren workspace Object knippen Actie opnieuw doen Zoom Uit Nieuwe workspace Transformatie starten Object plakken Pan Feature Count tonen Open workspace Printen workspace Transformatie stoppen Object kopiëren Actie ongedaan maken Muispointer Zoom In Zoom Extend Destination Definitie toevoegen Auto layout Source Dataset toevoegen Visualiser toevoegen Ouput Dataset toevoegen Bookmark toevoegen Commentaar toevoegen Figuur 13 - Workbench Werkbalken 12

13 3.3 Uitzicht van de workbench Een workbench is steeds op dezelfde manier opgebouwd Links bevindt zich de navigator. Onder de navigator, bevindt zich de transformergallery, met de verschillende transformers. Rechts bevindt zich het main-venster, waarin de transformatie grafisch wordt voorgesteld. Helemaal onderaan, staat het logvenster, waarin alle foutmeldingen en acties tijdens het transformeren worden weergegeven. Door op de +-tekens te klikken, wordt alle extra informatie van de input- en output zichtbaar. Dit geldt zowel in de navigator, als in het mainvenster. Figuur 14 - Workspace Dialog: Ingeladen Datasets 13

14 3.3.1 Navigator In de navigator zijn verschillende componenten terug te vinden. - input datasets - output datasets - gebruikte transformers - published parameters - workspace settings Figuur 15 - Navigator Personaliseren input Eens een input-bestand werd geselecteerd, kunnen de gegevens in de workbench zelf, opgevraagd en aangepast worden. Dit gebeurt in het navigatievenster. De gegevens instellingen worden opgesplitst in drie delen, - het coördinatensysteem. Dit moet ingevuld zijn, om een transformatie te kunnen laten uitvoeren. - de parameters. Door een dubbelklik op de parameterwaarden kunnen deze worden aangepast. Deze omschrijven ook de settings, die bij het input-formaat kunnen worden meegegeven. - de feature types: per feature type kunnen er verschillende attribuutwaarden meegegeven worden. Zo zal bij een block (of cell) de blocknaam belangrijk zijn, en bij een tekst, de inhoud van het tekstveld, Figuur 16 - Personaliseren Van De Input 14

15 Output Dataset Lokaliseren Bij het doorlopen van de wizard werd nog geen output dataset opgegeven, dit gebeurt door een dubbelklik op Destination GML Dataset uit te voeren en de output file te selecteren en het gml bestand waarin de output komt aan te geven. De output dataset (hier een gml bestand) moet dus reeds aangemaakt zijn. Figuur 17 - Lokaliseren Output Dataset Personaliseren Output Ook bij de output, zijn de mogelijkheden aanwezig om parameters, featuretypes en coordinate system in te stellen. Figuur 18 - Workbench: Personaliseren Output 15

16 Aanpassen Attributen klik de feature types van de input of de output-bestanden open. klik rechts op de naam van het attribuut in de boomstructuur pas de naam van de attributen aan, of het datatype Pas actief indien attribuut niet verbonden is of wanneer Disconnect Attribute werd uitgevoerd. Aanpassen naam Aanpassen datatype Figuur 19 - Workbench: Aanpassen Attributen 16

17 3.3.2 Het logvenster Hierin worden alle foutmeldingen en acties tijdens het transformeren weergegeven. Figuur 20 - Het Logvenster Het Main-venster In het mainvenster wordt de transformatie grafisch voorgesteld. - Links de source-types, bepaald door de input-data - Rechts de destination-types, bepaald door de output data - Er tussenin de data-flow. Deze zorgt voor de eigenlijke transformatie. Figuur 21 - Het Mainvenster 17

18 Opvragen van de input-en outputparameters klik op het -teken bij de inputdata of outputdata. De verschillende parameters van de data worden getoond, in aparte tabbladen. Figuur 22 - Opvragen Van Input- En Outputparameters Aanpassen attributen klik op het +-teken bij de inputdata of de outputdata. De attributen worden uitgeklapt. klik rechts op het attribuut Figuur 23 - Aanpassen Van De Attributen 18

19 Constante waarden Maak een attribuut aan bij de output datasource. Figuur 24 - Aanmaken Van Een Nieuw Attribuut Nieuw attribuut Klik rechts op het net aangemaakt attribuut en kies voor Set to Constant Value. Figuur 25 - Omzetten Naar Constante Waarde 19

20 Tik de gewenste waarde in en druk op enter. Figuur 26 - Invoegen Van De Constante Waarde Figuur 27 - Eindresultaat Constante Waarde 20

21 3.4 Gallery Alle mogelijke transformers die in FME beschikbaar zijn, zijn terug te vinden in de Gallery. Deze is zo opgebouwd, dat je snel een onderscheid kan maken tussen: - all: alle transformers - categorized: gesorteerd per type - recent: recent gebruikte transformers onderin het grijze gedeelte, vind je steeds een korte omschrijving, wat de transformer doet. Standaard bevat FME een aantal voorgedefinieerde transformers die taken kunnen uitvoeren zoals het samenvoegen van data, aanmaken van extra attributen, tellen van de entiteiten, filteren van entiteiten,... Deze transformers kunnen als grafische component op de workspace gesleept worden. Figuur 28 - De Attribuut-Gallery Joiner Haalt waarden uit een databank en linkt deze via een gemeenschappelijke sleutel aan waarden uit een andere dataset. Er zijn verschillende types databanken die kunnen gebruikt worden: - Access MDB - ODBC connectoren - Oracle 7 en 8 attribuut tabbellen - dbase II bestanden - CSV (Comma Seperated Values) - PostgreSQL / PostGIS tabellen - XLS - DB2 - Microsoft SQL Server In dit voorbeeld wordt een databank (*.mdb) gelinkt aan de grafische data uit een ESRI Shape file. Figuur 29 - Joiner - Algemeen Zorg ervoor dat de joiner aan een input dataset is gekoppeld, deze dataset moet dan worden samengevoegd met data uit een databank aan de hand van een overeenkomende sleutel tussen de tabel uit de databank en de features uit de dataset. 21

22 Figuur 30 - Joiner Openingsvenster Figuur 31 - Joiner: Selecteren Databank 22

23 Figuur 32 - Joiner: Selecteren Tabel Figuur 33 - Joiner: Primair Sleutel Geselecteerde Tabel Aanduiden 23

24 Figuur 34 - Joiner: Sleutel Dataset Aanduiden En Koppelen Met Deze Van Tabel Figuur 35 - Joiner: Selecteer Kolommen Die Moeten Beschikbaar Zijn 24

25 Keuze A Keuze B Keuze C Keuze D Figuur 36 - Joiner: Relatie Tussen Key Bepalen In bovenstaand voorbeeld kan worden bepaald hoe de relaties tussen de aangeduide sleutels moeten worden behandeld: - Keuze A Er is geen of juist één feature dat overeenkomt met een rij uit de databank. Indien dit niet het geval is, zal er een fout worden gegenereerd. - Keuze B Elke feature zal worden gelinkt aan de eerste rij uit de tabel die overeenkomt. Er kunnen dus geen, één of meerdere rijen uit de tabel gelinkt worden aan de overeenkomende rij, maar enkel de eerste overeenkomst die wordt gevonden zal worden gelinkt. - Keuze C Elke feature moet overeenkomen met juist één rij uit de database, indien dit niet het geval is wordt een fout gegenereerd. - Keuze D Elke feature kan worden gekoppeld aan x aantal overeenkomstige rijen uit de tabel. 25

26 Mag blanco blijven of gelijk welke waarde hebben (geen speciale tekens zoals spaties!) Figuur 37 - Joiner: Prefix Aan Attribuutnamen Uit Databank Spaties in sleutelwaardes Geen spaties in sleutelwaardes Figuur 38 - Joiner: Spaties Verwijderen Uit Sleutelwaarden 26

27 Standaardwaarde laten staan Figuur 39 - Joiner: Gebruikte Chache Grootte Mag blanco blijven Figuur 40 - Workbench: Joiner In Actie De databank hoeft niet apart te worden toegevoegd als source dataset, de samenvoeging van de data gebeurd volledig via de joiner. 27

28 3.4.2 AttributeCreator Een AttributeCreator voegt een attribuut met een constante waarde toe aan een feature. Naam attribuut Waarde attribuut Figuur 41 - Attributecreator Algemeen En Detail Bij de output dataset worden ook attributen bijgevoegd die daarna gekoppeld worden met de attributen die door de AttributeCreator werden aangemaakt. Figuur 42 - Attributecreator - Output 28

29 3.4.3 AttributeFilter Afhankelijk van de waarde van een bepaald attribuut wordt de output naar een apart kanaal doorgegeven. De output van deze filter wordt dus ingedeeld volgens de waardes die het opgegeven attribuut kan bevatten en daarna apart worden behandeld door bijvoorbeeld extra attributen of attributen met andere waardes toe te voegen vooraleer het resultaat naar de output dataset gaat. Figuur 43 - Attributefilter Algemeen Zorg er steeds voor dat de AttributeFilter verbonden is met een source dataset. Figuur 44 - AttributeFilter: Selecteren Van Dataset 29

30 Figuur 45 - AttributeFilter: Selecteren Feature Types Figuur 46 - AttributeFilter: Selecteren Van Het Te Scannen Attribuut 30

31 Figuur 47 - AttributeFilter: Aangeven Van Het Resultaat Figuur 48 - AttributeFilter: Overzicht Gevonden Waarden Volgens Aangegeven Attribuut 31

32 Figuur 49 - AttributeFilter: Resultaat Van Het Uitvoeren Voor elke verschillende waarde die werd gevonden wordt een aparte output gemaakt. Elke waarde kan dus worden apart behandeld en bijvoorbeeld gecombineerd worden met een AttributeCreator die voor die specieke output een attribuut met een bepaald waarde creëert en bij de uiteindelijke output voegt. 32

33 3.4.4 Tester Deze transformer voert een test uit. Afhankelijk van de resultaten van de test (passed of failed) kan een andere output gekozen worden. Voorwaarde die getest zal worden. Figuur 50 - Tester - Algemeen En Detail 33

34 3.4.5 Listconcatenator Deze transformer plakt alle waarden uit een lijst, in één attribuut. De naam van het attribuut kan meegegeven worden, alsook het teken, waarmee de velden gesplitst moeten worden. Deze transformer is nuttig, voor bvb alle attributen uit één cell, samen voor te stellen. attributen die samengevoegd zullen worden teken waardoor de waarden gescheiden worden nieuw attribuut, waarin de waarden opgeslagen zullen worden Figuur 51 - Listconcatenator Algemeen En Detail DuplicateRemover. Deze transformer zoekt objecten die identiek zijn aan elkaar. Er wordt als output een onderscheid gemaakt, tussen de unieke objecten, en de dubbele objecten. In het detailvenster kan weergegeven worden, op basis van welk attibuut moet gechecked worden, of een object een duplicate is van een ander object. Figuur 52 - Duplicate Remover Algemeen En Detail 34

35 3.4.7 GeometryCoercer Deze transformer verandert objecten van basisuitzicht. Zo kunnen van polygonen lijnen gemaakt worden, van lijnen punten, etc. In het detailvenster kan ingegeven worden, naar welke geometrie een object moet omgezet worden. Figuur 53 - GeometryCoercer Algemeen En Detail PointConnector Deze transformer verbindt punten met elkaar tot lijnen of polygonen. Als er maar één punt gevonden wordt, blijft het type een punt. Worden er meerdere gevonden, vormen ze een lijn. Wordt het eindpunt en het beginpunt als hetzelfde gevonden, dan vormen ze een gesloten polygoon. Figuur 54 - PointConnector - Algemeen In het detailvenster kan aangegeven worden, op basis van welk veld, er een mogelijke splitsing van de aaneenschakeling van lijnen moet gebeuren. In dit voorbeeld zal dit gebeuren op basis van het veld waarde. Alle punten met dezelfde waarde worden nu verbonden. Figuur 55 - PointConnector - Detail 35

36 3.4.9 AttributeSplitter Deze transformer splitst de waarden van een bepaald attribuut, op basis van een scheidingsteken. Het eindresultaat is een list. Attribuutwaarde die gesplitst zal worden Scheidingsteken Naam van de list, waarin gesplitst wordt Figuur 56 - AttributeSplitter Algemeen En Detail De output van deze transformer is een list. Elke waarde uit de list kan nu als apart attribuut aangeroepen worden. Uit deze functie ontstaan twee listwaarden. Elke waarde op zich, kan nu als apart attribuut gebruikt worden, bij de output. Figuur 57 - AttributeSplitter - Output 36

37 NeighborFinder Deze functie wordt gebruikt, om gegevens van een object te koppelen aan een ander object, dat zich in de buurt bevindt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de base, het object waaraan gegevens gekoppeld worden, en de candidate, object dat het dichtst bij het base object ligt, en dat attributen doorgeeft. In het voorbeeld hieronder, wordt de straatnaam, die als tekst op de tekening staat, gekoppeld aan de lijn, as van de weg. Gebroeders desmetstraat Tekst = candidate lijn = base De output bevat informatie over de candidate, maar de geometrie van de base. Base zonder candidate, of Wegas zonder straatnaam Candidate zonder base, of straatnaam zonder wegas De maximale afstand waarop een candidate wordt gezocht Creëren van lists, met alle attributen van de geteste, en dichtst bijzijnde candidaten Figuur 58 - Neighborfinder - Algemeen En Detail Opmerking: deze transformer levert niet altijd het gewenste resultaat bij beide maten zal de waarde 3.0 toegevoegd worden. Omdat deze het dichtst bij de beide maatpijlen staat. Toch zouden we als resultaat bij de ene maat 3.0 willen toegevoegd zien, bij de andere maat

38 4 Universal Viewer 4.1 Overzicht De Universal Viewer kan allerlei dataformaten inlezen en tonen, data uit verschillende formaten samen voorstellen, en exporteren. Ook is er mogelijkheid om de attributen die aan de grafische informatie kunnen hangen te tonen. 4.2 Toolbars Binnen de viewer zijn onmiddellijk een aantal toolbars te zien. Hierdoor zijn de meest gebruikte functies snel ter beschikking Toevoegen dataset Printen Hernieuwen View Opslaan Viewspace Printen Meten Inladen dataset Opslaan View View Openen View Sluiten Printen Info feature Pan Zoom gemarkeerde Zoom Uit Undo Stop tekenen Dynamische Attributen Zoom In Zoom Extend Locatie Markeren Zoom Redo selectie Figuur 59 - Universal Viewer: Werkbalk 38

39 4.3 Data viewen open de universal viewer kies voor file open dataset selecteer het gewenste formaat selecteer de te viewen dataset kies een mogelijk coordinatensysteem voor projectie klik OK - Geeft de laatst gekozen formaten weer - Selecteer andere formaten - Selecteer de te viewen dataset - Geeft de laatst gekozen coordinatensystemen weer - selecteer andere coordinatensystemen Figuur 60 - Universal Viewer: Inladen Data 39

40 4.4 Uitzicht van de viewer coordinatensysteem scrollpijltjes Ingeladen data (view) Data grafisch voorgesteld Geselecteerde data Figuur 61 - Universal Viewer: Data Ingeladen (GML In Voorbeeld) Attributen geselecteerde data Meer grafische informatie informatie viewspace In de Viewspace bestaat de mogelijkheid om - meerdere views te maken. - Meerdere datasets toe te voegen aan eenzelfde view - Meerdere layers toe te voegen aan één dataset. Deze worden dan allemaal boven elkaar getoond in dezelfde view, indien ze over hetzelfde coordinatensysteem beschikken Informatie tool In de information tool vind je alle informatie terug over de geselecteerde data. Informatie opvragen gebeurt met de information-feature. Als meerdere objecten geselecteerd zijn, kan met de scrollpijltjes van het ene object naar het andere gesprongen worden. Alle ingevulde attribuutwaarden zijn hier terug te vinden. Meer info over het coördinatensysteem, kan gevonden worden door op de te klikken. 40

41 4.5 Voorbeeld In onderstaand voorbeeld wordt data in verschillende formaten ingeladen, uit hetzelfde gebied. - GEOtiff, orthofoto in zwartwit - DGN, kabel en leidinginformatie van electriciteit, laagspanning - SHP, de gebouwen (GBG) uit het GRB Zonder iets te moeten doen, worden bovenstaande formaten mooi boven elkaar gelegd in de viewer. In de legende kan ook het uitzicht verder bepaald worden. Figuur 62 - Universal Viewer: combinatie van verschillende formaten 41

42 5 BIJLAGEN 5.1 Lijst met figuren Figuur 1 - Overzicht FME...3 Figuur 2 - Universal Translator: Werkbalk...4 Figuur 3 - Universal Translater: Translate Data...5 Figuur 4 - Universal Translator: van ESRI shape naar autocad DWG...6 Figuur 5 - Workbench Startscherm Figuur 6 - Selecteer Input Formaat...8 Figuur 7 - Selecteer Input Dataset...9 Figuur 8 - Selecteer Output Formaat...9 Figuur 9 - Maak Workspace Aan...10 Figuur 10 - Workbench Wizard Resultaat...10 Figuur 11 - Workspace Dialog: Dialoog voor het inladen van datasets ingevuld...11 Figuur 12 - Input Settings...11 Figuur 13 - Workbench Werkbalken...12 Figuur 14 - Workspace Dialog: Ingeladen Datasets...13 Figuur 15 - Navigator...14 Figuur 16 - Personaliseren Van De Input...14 Figuur 17 - Lokaliseren Output Dataset...15 Figuur 18 - Workbench: Personaliseren Output...15 Figuur 19 - Workbench: Aanpassen Attributen...16 Figuur 20 - Het Logvenster...17 Figuur 21 - Het Mainvenster...17 Figuur 22 - Opvragen Van Input- En Outputparameters...18 Figuur 23 - Aanpassen Van De Attributen...18 Figuur 24 - Aanmaken Van Een Nieuw Attribuut...19 Figuur 25 - Omzetten Naar Constante Waarde...19 Figuur 26 - Invoegen Van De Constante Waarde...20 Figuur 27 - Eindresultaat Constante Waarde...20 Figuur 28 - De Attribuut-Gallery...21 Figuur 29 - Joiner - Algemeen...21 Figuur 30 - Joiner Openingsvenster...22 Figuur 31 - Joiner: Selecteren Databank...22 Figuur 32 - Joiner: Selecteren Tabel...23 Figuur 33 - Joiner: Primair Sleutel Geselecteerde Tabel Aanduiden...23 Figuur 34 - Joiner: Sleutel Dataset Aanduiden En Koppelen Met Deze Van Tabel...24 Figuur 35 - Joiner: Selecteer Kolommen Die Moeten Beschikbaar Zijn...24 Figuur 36 - Joiner: Relatie Tussen Key Bepalen...25 Figuur 37 - Joiner: Prefix Aan Attribuutnamen Uit Databank...26 Figuur 38 - Joiner: Spaties Verwijderen Uit Sleutelwaarden...26 Figuur 39 - Joiner: Gebruikte Chache Grootte...27 Figuur 40 - Workbench: Joiner In Actie...27 Figuur 41 - Attributecreator Algemeen En Detail...28 Figuur 42 - Attributecreator - Output...28 Figuur 43 - Attributefilter Algemeen...29 Figuur 44 - AttributeFilter: Selecteren Van Dataset...29 Figuur 45 - AttributeFilter: Selecteren Feature Types...30 Figuur 46 - AttributeFilter: Selecteren Van Het Te Scannen Attribuut...30 Figuur 47 - AttributeFilter: Aangeven Van Het Resultaat...31 Figuur 48 - AttributeFilter: Overzicht Gevonden Waarden Volgens Aangegeven Attribuut

43 Figuur 49 - AttributeFilter: Resultaat Van Het Uitvoeren...32 Figuur 50 - Tester - Algemeen En Detail...33 Figuur 51 - Listconcatenator Algemeen En Detail...34 Figuur 52 - Duplicate Remover Algemeen En Detail...34 Figuur 53 - GeometryCoercer Algemeen En Detail...35 Figuur 54 - PointConnector - Algemeen...35 Figuur 55 - PointConnector - Detail...35 Figuur 56 - AttributeSplitter Algemeen En Detail...36 Figuur 57 - AttributeSplitter - Output...36 Figuur 58 - Neighborfinder - Algemeen En Detail...37 Figuur 59 - Universal Viewer: Werkbalk...38 Figuur 60 - Universal Viewer: Inladen Data...39 Figuur 61 - Universal Viewer: Data Ingeladen (GML In Voorbeeld)...40 Figuur 62 - Universal Viewer: combinatie van verschillende formaten

Inhoudstafel. Presentatie 2: Conversie en PMKL. 1. Probleemstelling. 1. Probleemstelling

Inhoudstafel. Presentatie 2: Conversie en PMKL. 1. Probleemstelling. 1. Probleemstelling Presentatie 2: Conversie en PMKL Welke impact heeft het IMKL voor de nutsmaatschappijen? Hoe kan je als nutsmaatschappij je kabel- en leidinginformatie aanpassen volgens het IMKL? Alle kabel- en leidinginformatie

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

B3Partners. Beheerhandleiding Datastorelinker 4.2. Gewijzigd: 28 maart 2014. B3Partners BV Bedrijvenpark Lage Weide Zonnebaan 12c 3542 EC Utrecht

B3Partners. Beheerhandleiding Datastorelinker 4.2. Gewijzigd: 28 maart 2014. B3Partners BV Bedrijvenpark Lage Weide Zonnebaan 12c 3542 EC Utrecht Beheerhandleiding Datastorelinker 4.2 Gewijzigd: 28 maart 2014 B3Partners B3Partners BV Bedrijvenpark Lage Weide Zonnebaan 12c 3542 EC Utrecht T 030 214 2081 F 030 2411297 E info@b3partners.nl I www.b3partners.nl

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Release 1.3 Gebruikershandleiding Datum: oktober 2012 All rights reserved Alle rechten zijn voorbehouden. Deze documentatie blijft eigendom van Ternair Software Solutions b.v. en is uitsluitend bedoeld

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Gebruik van raadpleeg- en downloadservices in GIS desktop software

Gebruik van raadpleeg- en downloadservices in GIS desktop software Gebruik van raadpleeg- en downloadservices in GIS desktop software Inhoud ArcGIS... 2 Gebruik WMS in ArcGIS... 2 GetFeatureInfo request... 6 Gebruik WFS in ArcGIS... 7 WFS service toevoegen... 7 Enkel

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Wat zijn de verschillen tussen SPSS 9 en SPSS 10?

Wat zijn de verschillen tussen SPSS 9 en SPSS 10? Wat zijn de verschillen tussen SPSS 9 en SPSS 10? 1.1 De data-editor / het definiëren van variabelen 1.2 Het openen van bestanden 1.3 Output lezen 1.4 Mogelijke problemen 1.1.1 De data-editor Het grootste

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

6.8 Lijsten: oefeningen

6.8 Lijsten: oefeningen 6.8 Lijsten: oefeningen Opgaven 44.: Records zoeken Open het document "Autokosten". Klik in de lijst. Kies de opdracht 'Data - Formulier' [Data - Form]. Klik de knop 'Criteria' [Criteria]. Vul als zoekcriterium

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Handmatig Onderzoekmelding invoeren Archis III

Handmatig Onderzoekmelding invoeren Archis III Handmatig Onderzoekmelding invoeren Archis III Voor het indienen van een onderzoekmelding in Archis III ga je naar Melden nieuw onderzoek Daar moeten 3 schermen doorlopen/ingevoerd worden. Eerste scherm:

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Macro s. 4.2 Een macro maken

Macro s. 4.2 Een macro maken 4.2 Een macro maken Een macro is een reeks van commando s die u kunt maken en die een programma uitvoeren. Wanneer u de macro in zijn geheel uitvoert, dan worden de acties opeenvolgend uitgevoerd. Elk

Nadere informatie

Deel 2: Endnote bibliografische software gebruiken als databasemanager en editor

Deel 2: Endnote bibliografische software gebruiken als databasemanager en editor Deel 2: Endnote bibliografische software gebruiken als databasemanager en editor Versie feb. 2015 pag. 38 Endnote output: 1. Organiseer je database 2. Doorzoek de referenties in je database 3. Publiceren,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Training MANUAL DE USUARIO NAC SPORT ELITE Version 1.3.400 Nacsport Training wwww.nacsport.com 1 Index 1- AFBEELDINGEN 2- OEFENINGEN 3- TRAINING 4- KALENDER Nacsport Training wwww.nacsport.com

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E

I N H O U D S O P G A V E Rev 02 I N H O U D S O P G A V E 1 INLEIDING... 1 2 INSTELLINGEN DEFINIËREN... 1 2.1 Instellingen voor de export definiëren... 1 2.2 Instellingen voor de import definieren... 2 2.3 Layers toekennen...

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010 4 Tabellen maken in MS Access In dit hoofdstuk starten we met de bouw van ons informatiesysteem met de belangrijkste bouwstenen: de tabellen. 4.1 Starten met MS Access Als je het programma Microsoft Access

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Managementrapportages

Central Station. Handleiding Managementrapportages Central Station Handleiding Managementrapportages Versie: 2, september 2011 Central Station Handleiding Managementrapportages Pagina 2 van 19 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Doel van deze

Nadere informatie

AFO 113 Authoritybeheer

AFO 113 Authoritybeheer AFO 113 Authoritybeheer 113.1 Inleiding Authority records die gebruikt worden in de catalogusmodule kunnen via deze AFO beheerd worden. U kunt hier records opzoeken, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

Inhoudsopgave van deze FAQ

Inhoudsopgave van deze FAQ Inhoudsopgave van deze FAQ Vraag 1:...2 Ik kan mijn registratie codes niet invoeren...2 Het programma start niet meer op...2 Ik krijg en melding bij het opstarten: U heeft de applicatie langer dan 42 dagen

Nadere informatie

Dataconversie met Oracle Spatial

Dataconversie met Oracle Spatial Realworld klantendag 19 september 2013 Voorstellen 1 2 Computer Science & Engineering (TU/e) 3 Realworld Systems 4 Datamigraties Alliander Stedin Agenda 1 Architectuur Inleiding Ontwerp migratie 2 Rapportage

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 6 2.2 HET INLEZEN VAN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 5 2.2 HET INLEZEN VAN EEN GLF

Nadere informatie

Handleiding GisWest Extensie 10.0 met Geolocator voor ArcMap

Handleiding GisWest Extensie 10.0 met Geolocator voor ArcMap Handleiding GisWest Extensie 10.0 met Geolocator voor ArcMap Installatie GIS WEST Extensie Als er al een installatie aanwezig is van de GIS West Extensie dient deze eerst gede-installeerd te worden. Via

Nadere informatie

LAVS uploaden adressenlijst

LAVS uploaden adressenlijst LAVS uploaden adressenlijst Adressenlijst toevoegen in Bezit bij complex RWS INFORMATIE - Uitgegeven door RWS Leefomgeving Informatie Datum 19 juli 2017 Status definitief Versie 1.0 Inleiding Uploaden

Nadere informatie

Aanmaken en wijzigen van een shapefile met QGIS

Aanmaken en wijzigen van een shapefile met QGIS Wat is het verschil tussen een Layer en een Shapefile? De ESRI Shapefile is een veelgebruikt uitwisselingsformaat voor geografische informatie. De door ESRI gepubliceerde specificaties van juli 1998 vermelden

Nadere informatie

Handleiding Extractie patiëntenbestand

Handleiding Extractie patiëntenbestand Handleiding Extractie patiëntenbestand Auteurs Diverse medewerkers PharmaPartners B.V. Redactie PharmaPartners Redactie, onderdeel PharmaPartners College 28 augustus 2013 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Selenium IDE Webdriver. Introductie

Selenium IDE Webdriver. Introductie Selenium IDE Webdriver Het Wielsem 10, 5231 BW s- Hertogenbosch, telefoon 073-6409311 e- mail info@testwork.nl internet http://www.testwork.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Selenium IDE... 3 3

Nadere informatie

Een korte handleiding door Frederic Rayen

Een korte handleiding door Frederic Rayen Een korte handleiding door Frederic Rayen Van installeren tot het gebruik P a g i n a 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe AbiWord version 2.8.6 installeren?... 4 Schermonderdelen... 5 Uitleg bij elke werkbalk...

Nadere informatie

Zalendatabank Installatie- en gebruikershandleiding

Zalendatabank Installatie- en gebruikershandleiding Zalendatabank Installatie- en gebruikershandleiding de8 vzw Van Daelstraat 35-2140 Borgerhout T 03 270 33 33 F 03 235 89 78 info@de8.be Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw Breughelstraat 31-33 - 2018

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

StabiCAD V Applicatiebeheer

StabiCAD V Applicatiebeheer StabiCAD V Applicatiebeheer Inhoudsopgave 1. Applicatiebeheer StabiCAD V... 3 1.1. Inleiding................................................... 3 1.2. Gebruikersbeheer...........................................

Nadere informatie

Handleiding GisWest Extensie 10.2 met Geolocator en downloadfunctionaliteit voor ArcGis for desktop

Handleiding GisWest Extensie 10.2 met Geolocator en downloadfunctionaliteit voor ArcGis for desktop Handleiding GisWest Extensie 10.2 met Geolocator en downloadfunctionaliteit voor ArcGis for desktop Installatie GIS WEST Extensie Als er al een installatie aanwezig is van de GIS West Extensie dient deze

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Aanvraagformulier

Handleiding Digitaal Aanvraagformulier Handleiding Digitaal Aanvraagformulier Deze handleiding wil een summier overzicht geven van de installatieprocedure van het digitaal aanvraagformulier. De handleiding is bedoeld voor de al wat ervaren

Nadere informatie

HANDLEIDING VERSIE 1.6. AiconSoft UG (haftungsbeschränkt) Wilhelm-Stein-Weg 2 22339 Hamburg Tel: +49 (0)40 / 325 366 88 E-Mail: info@aiconsoft.

HANDLEIDING VERSIE 1.6. AiconSoft UG (haftungsbeschränkt) Wilhelm-Stein-Weg 2 22339 Hamburg Tel: +49 (0)40 / 325 366 88 E-Mail: info@aiconsoft. HANDLEIDING VERSIE 1.6 AiconSoft UG (haftungsbeschränkt) Wilhelm-Stein-Weg 2 22339 Hamburg Tel: +49 (0)40 / 325 366 88 E-Mail: info@aiconsoft.de INHOUDSOPGAVE 1. Systeemvoorwaarden... 1 2. Klantenbeheer...

Nadere informatie

1. Document Management

1. Document Management 1. Document Management 1.1. Revision Manager Revision Manager is een gescheiden module waarin het aanmaken van afgeleide documenten en het onderhouden van revisies moet gebeuren om de aanwezige Links te

Nadere informatie

Handleiding om uw website/webshop aan te passen

Handleiding om uw website/webshop aan te passen Handleiding om uw website/webshop aan te passen ONDERWERP PAGINA 1. Hoe moet ik inloggen in het beheer? 2 2. Hoe pas ik een bestaande pagina aan? 2 3. Hoe plaats ik een afbeelding? 3 4. Hoe maak ik een

Nadere informatie

HANDLEIDING LOCATUS ONLINE

HANDLEIDING LOCATUS ONLINE HANDLEIDING LOCATUS ONLINE Inhoud pagina 1 Inleiding... 1 2 Widgets... 2 3 Data Filter widget... 5 3.1. Filter binnen filter... 5 3.2. Meerdere waarden selecteren... 6 3.3. Filter opslaan... 7 3.4. AND

Nadere informatie

Word 2010: rondleiding

Word 2010: rondleiding Word 2010: rondleiding Microsoft Word is in de eerste plaats een tekstverwerkingsprogramma, maar er is meer. Men kan standaardbrieven, memoranda, fax, enveloppen, etiketten, en andere types van documenten

Nadere informatie

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft.

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft. Doel Module Fronter 92 Dit document is gemaakt door Fronter Ltd fronter.com. Het document mag alleen gekopieerd of digitaal verspreid worden volgens contract of in overeenstemming met Wat is nieuw in deze

Nadere informatie

Handleiding Invoeren van een Catia V5R19 document in SmarTeam

Handleiding Invoeren van een Catia V5R19 document in SmarTeam Handleiding Invoeren van een Catia V5R19 document in SmarTeam Versie: 1 Rev. 1 Datum: 08-12- 09 1. Maak een part, product (= assembly) of tekening in Catia. Bij het aanmaken van Part en Product in Catia

Nadere informatie

www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in AutoCAD

www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in AutoCAD www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in AutoCAD Versie: 2.0.0 Datum: 11-10-2007 www.cadac.com Inhoudsopgave 1 Methodiek... 3 2 Tekening openen... 3 3 Ruimteboek openen... 4 3.1 Nieuw ruimteboek

Nadere informatie

Project Winkelstraten

Project Winkelstraten Project Winkelstraten Zes leerlingen uit Utrecht hebben een onderzoek gedaan naar verschillen tussen winkelstraten in hun stad. Elke leerling is naar een winkelstraat gegaan, en heeft daar op zijn of haar

Nadere informatie

Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20

Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20 Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20 Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2013 1 Inhoud Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20... 1 Vooraf.... 3 1. Archiveerfuncties...

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. Lizard Configuration Manager ToolTip. Installatie. Instellen. Initieel instellen

Gebruikers handleiding. Lizard Configuration Manager ToolTip. Installatie. Instellen. Initieel instellen Gebruikers handleiding Lizard Configuration Manager ToolTip Installatie Installeer eerst het volgende: Installeer python 2.5.2; zie de map Breda\Tooltip\lcm\install\python-2.5.2.msi Ga naar dos (run/uitvoeren

Nadere informatie

Bij het opstarten van het programma zie je

Bij het opstarten van het programma zie je OnTip Hussel is een php programma van Erik Hendrikx voor het bijhouden van de scores van Hussels en Voorgelote partijen. Een Hussel is een spelvorm waarbij je per ronde loot voor je medespeler(s) en tegenstander(s).

Nadere informatie

Subrapporten. 5.1 Inleiding

Subrapporten. 5.1 Inleiding 5 Subrapporten 5.1 Inleiding Een subrapport is een rapport in een rapport. Een subrapport maak je dan ook net zoals je een gewoon rapport maakt. Een subrapport heeft bijna alle eigenschappen die een normaal

Nadere informatie

RACS PR master. Gebruikershandleiding (30/10/2011 V1.0 voor RACS V4.4.8.696) GH_RACS PR Master_NL.doc Onder voorbehoud van technische wijzigingen 1

RACS PR master. Gebruikershandleiding (30/10/2011 V1.0 voor RACS V4.4.8.696) GH_RACS PR Master_NL.doc Onder voorbehoud van technische wijzigingen 1 RACS PR master Gebruikershandleiding (30/10/2011 V1.0 voor RACS V4.4.8.696) GH_RACS PR Master_NL.doc Onder voorbehoud van technische wijzigingen 1 1. Inhoudstabel. 1. Inhoudstabel... 2 2. Inleiding....

Nadere informatie

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl 1 / 7 Captain Reader De e-captain reader is een applicatie om een automatische koppeling tussen Microsoft Word en e-captain tot stand te brengen. Zo kunt u op een eenvoudige manier uw gegevens uit e-captain

Nadere informatie

Korte uitleg gebruik Jira als bevindingregistratie systeem

Korte uitleg gebruik Jira als bevindingregistratie systeem MEMO Korte uitleg gebruik Jira als bevindingregistratie systeem Aan : Jira gebruikers Datum : 26 juli 2010 Van : Sogeti Jira beheer Versie : 1.1 INLEIDING Deze verkorte uitleg van het gebruik van Jira

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe (ont)koppel ik een bestaande gebruiker(s) van/aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

E-MAILS VERZENDEN MET AFDRUK SAMENVOEGEN

E-MAILS VERZENDEN MET AFDRUK SAMENVOEGEN E-MAILS VERZENDEN MET AFDRUK SAMENVOEGEN Met E-mail samenvoegen voor Word en Outlook kunt u o.a. een brochure of nieuwsbrief maken en deze per e-mail verzenden naar uw Outlook-lijst met contactpersonen

Nadere informatie

Etiketten maken. 2004... P&A Group

Etiketten maken. 2004... P&A Group Etiketten maken I Etiketten maken Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Etiketten maken 2... 2 1.1 Etketten algemeen... 2 1.2 Optie nieuwe brief... 2 Verschil met brieven... 2 Aanpak... 11 Genereren van etiketten...

Nadere informatie

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL Na het aanmelden op de Energieprestatiedatabank met uw eid of token, komt u op het menu EPC Residentieel. Het menu EPC Residentieel bevat drie mogelijkheden. Met de optie

Nadere informatie

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Module Scoda Handleiding oktober 2012 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Inhoud 1. Doel van de module Scoda... 3 2. Schematisch Overzicht... 4 3. Het verkrijgen van CODA-bestanden... 5 4. Het downloaden

Nadere informatie

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden:

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: Summa Cutter Tools 1 Cutter tools Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: 1. Plug-in voor Corel (vanaf versie 11) en Adobe Illustrator (vanaf versie CS). De plug-in voor Corel installeert

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Samenvoeging document syntax

Samenvoeging document syntax Samenvoeging document syntax Kleos beschikt over een interne model- en tekstblokbewerker om de aanmaak en de bewerking van modellen en tekstblokken mogelijk te maken. U kunt hiervoor echter ook een externe

Nadere informatie

[Microsoft Access 2007 Een eigen database maken] 16 oktober 2009

[Microsoft Access 2007 Een eigen database maken] 16 oktober 2009 Inleiding Deze nota s bevatten enkel de instructies (acties) die je moet uitvoeren om een bepaalde taak in Access te volbrengen. Het waarom van al deze acties wordt uitvoering uitgelegd in de lessen Microsoft

Nadere informatie

Webtoepassing Mijn beoordelingen

Webtoepassing Mijn beoordelingen Webtoepassing Mijn beoordelingen Eerste scherm voor coördinerend docent Startscherm: knop Ga naar YC137 Wanneer de docent coördinator is, verschijnt volgend scherm (enkel voor die vakken waarvan hij coördinator

Nadere informatie

Hoofdstuk 16: Grafieken en diagrammen: hoe

Hoofdstuk 16: Grafieken en diagrammen: hoe Hoofdstuk 16: Grafieken en diagrammen: hoe 16.0 Inleiding Wanneer je de betekenis van een serie nummers in een presentatie wilt weergeven, zal je ondervinden dat een diagram de meest effectieve manier

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

JPTrain. JPTrainBeta versie 25 mei 2015. Android client voor GBtrainHost

JPTrain. JPTrainBeta versie 25 mei 2015. Android client voor GBtrainHost JPTrain JPTrainBeta versie 25 mei 2015 Android client voor GBtrainHost Inhoud 1. Benodigd voor JPTrain... 3 2. Installatie JPTrain... 3 2.1 Conversie van oude versie(s)... 3 3. Eerste kennismaking met

Nadere informatie

lesboek Jonker & Wu CAD support

lesboek Jonker & Wu CAD support 7 lesboek Jonker & Wu CAD support Worksheet De Spreadsheet functie binnen MiniCad worden weergegeven in Worksheets. Deze Worksheets werken gelijk aan de Spreadsheet van bijvoorbeeld Claris Works of Mircosoft

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Handleiding FVP-webapplicatie Bijlage 3 FVP levering bij een Andere skeletkartering of een Ander karteringsproject Uitgewerkt voorbeeld of bij een Ander Karteringsproject Pagina 1 van 13 Inhoudstafel Andere

Nadere informatie

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007...

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007... ESIS en Excel 2003 en 2007 Inhoud 1. Exporteren... 2 2. Verschil Xls en Csv... 2 3. Het maken van een Csv bestand... 4 4. Sorteren in Excel 2003... 9 5. Sorteren in Excel 2007...10 6. Filteren in Excel

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Handleiding tellingen reewild in FRS

Handleiding tellingen reewild in FRS Handleiding tellingen reewild in FRS Jaarlijks vinden in het voorjaar de schemertellingen reeën volgens het landelijk telprotocol plaats. De reewildcommissies organiseren de tellingen en verzorgen de verwerking

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG INHOUD Het uiterlijk van QDAC... 2 De rode draad... 4 Openen van een Excel bestand... 4 Totaliseren van velden... 6 Sorteren van velden... 7 Analyses: Gaps... 8 Openen van

Nadere informatie

Gudrun Xpert. Handleiding Opladen Bestanden V1.3

Gudrun Xpert. Handleiding Opladen Bestanden V1.3 Gudrun Xpert Handleiding Opladen Bestanden V1.3 Pagina 2 van 7 Gudrun Xpert Handleiding Opladen Bestanden 1 Inleiding Versie Omschrijving Auteur Status 1.0 Initiële versie Jerry Gielis en Final 1.1 Bijkomende

Nadere informatie

Makkelijk Publiceren

Makkelijk Publiceren Met Makkelijk Publiceren is het mogelijk overzichten te maken van bijvoorbeeld de actuele uitgeleende materialen of het aantal uitleningen per leerling. Deze overzichten worden getoond in Microsoft Office

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

HANDLEIDING O F F E R T E S

HANDLEIDING O F F E R T E S HANDLEIDING O F F E R T E S 1 Algemene werking De fertemodule van Wings laat u toe om op een eenvoudige manier een ferte samen te stellen en indien gewenst te verwerken naar een order. De gebruiker kan

Nadere informatie

Handleiding Fix-O-Cad 3 Pg 1

Handleiding Fix-O-Cad 3 Pg 1 Handleiding FOC 3.1 Inleiding, Bedankt voor het aanschaffen van Fix-O-Cad 3.1 FOC is ontworpen om op een snelle manier vanuit een situatie schema een ééndraadschema te genereren. De bedoeling is dat je

Nadere informatie

Handleiding uitwisseling Tekla Structures RFEM versie: Dlubal RFEM 5.02 - Tekla Structures 19.1

Handleiding uitwisseling Tekla Structures RFEM versie: Dlubal RFEM 5.02 - Tekla Structures 19.1 Handleiding uitwisseling Tekla Structures RFEM versie: Dlubal RFEM 5.02 - Tekla Structures 19.1 1 Inhoudsopgave: 1 Rekenmodel maken... 3 2 Import in RFEM... 10 3 Export naar Tekla Structures... 15 2 Rekenmodel

Nadere informatie

Macrium Reflect Free. Mirror Back-up:

Macrium Reflect Free. Mirror Back-up: Macrium Reflect Free. Mirror Back-up: Een ideaal programma voor een reserve kopie van uw werkende computer is Macrium Reflect Free. Op dit moment nog versie 6 maar op korte termijn verschijnt hiervan de

Nadere informatie

Infonamiddag GIS West

Infonamiddag GIS West Infonamiddag GIS West ArcGIS 10 Gelanceerd in de zomer. Nieuwe procedure: levering als download. Je kan zelf DVD branden. Elke gemeente kreeg mail met token en activatie code van ESRI Belux of Cevi Niet

Nadere informatie

1. Etiketten en visitekaartjes

1. Etiketten en visitekaartjes 1. Etiketten en visitekaartjes In dit hoofdstuk gaan wij etiketten en kaartjes aanmaken. Deze zijn er van diverse merken, afmetingen,... Van enkele merken zijn de specifaties reeds voorhanden voor een

Nadere informatie

Login scherm : - Ingave van gebruikersnaam (user name) en paswoord (password) - Druk op Login toets om in te loggen

Login scherm : - Ingave van gebruikersnaam (user name) en paswoord (password) - Druk op Login toets om in te loggen Opstarten Open Internet Explorer en ga naar de URL Login scherm : - Ingave van gebruikersnaam (user name) en paswoord (password) - Druk op Login toets om in te loggen Indien gebruiker onbekend is of geen

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe (ont)koppel ik bestaande gebruikers van/aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig toe?...

Nadere informatie

3. MAAK JE KAART MET GOOGLE MAP

3. MAAK JE KAART MET GOOGLE MAP EEN MULTIMODAAL TOEGANGSPLAN OPSTELLEN MET BEHULP VAN GOOGLE MAP 1. INLEIDING Het opstellen van een multimodaal toegangsplan is één van de verplichte maatregelen van het bedrijfsvervoerplan. Veel bedrijven

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

Uploaden en inlezen CSV bestand

Uploaden en inlezen CSV bestand Uploaden en inlezen CSV bestand Versie 0.1 20-01-2010 1. Introductie... 2 1.1 DataStoreLinker... 2 1.2 Contact... 2 2. Formaat CSV bestand... 3 3. Uploaden CSV bestand... 4 4. Inlezen CSV bestand... 5

Nadere informatie