Warehouse Management Systeem LFS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Warehouse Management Systeem LFS"

Transcriptie

1 Warehouse Management Systeem LFS De totaaloplossing voor Warehouse Management Système de gestion d entrepôt LFS La solution globale intégrative Warehouse Management by E+P De internationale topexperts voor Warehouse Management L expert et leader international en logistique d entrepôt

2 Ehrhardt + Partner internationale topexperts voor Warehouse Management Ehrhardt + Partner L expert et leader international en logistique d entrepôt In 1987 opgezet als een familiebedrijf, is Ehrhardt + Partner vandaag de dag een op de internationale markt opererende bedrijfsgroep met meer dan 140 medewerkers in vijf vestigingen. Onze software ontwikkelaars met langdurige ervaring op gebied van logistiek en sofware engineering ontwikkelen voortdurend nieuwe opslagoplossingen voor de logistieke eisen die de toekomst stelt. De oplossingen van de groep hebben wereldwijd en op alle continenten succes. Het productenscala van de E+P Groep omvat het Warehouse Management Systeem LFS, Pick by Voice, draadloze datatransmissie- en RFID- oplossingen, material flow control, videodocumentatiesystemen ook op de klant toegesneden, individuele oplossingen. Naast onze dienstverlening voor Magazijnplanning en Logistiek- Consulting, Magazijnmoderniseringen en Warehouse Seminars, neemt de Ehrhardt + Partner Groep desgewenst ook als hoofdaannemer complexe Warehouse Management projecten voor zijn rekening. Bovendien beschikt E+P over een uitgebreid en gecertificeerd Repair & Support Center. Wereldwijd waarderen onze klanten kundige logistieke consulting omvangrijke expertise op gebied van warehouse logistiek professioneel project management kortdurende projecten conform planning in productie name La société Ehrhardt + Partner qui a été fondée par Hermann Ehrhardt en 1987 est devenue un groupe d entreprises international avec plus de 140 employés sur cinq sites. Une équipe d ingénieurs expérimentés des secteurs ingénierie de logiciel et logistique d entrepôt développent constamment des solutions nouvelles de logistique d entrepôts pour les défis de l avenir. Les solutions du groupe sont utilisées avec succès sur tous les continents du monde. La gamme de produits du groupe E+P comprend le système de gestion d entrepôt LFS, Pick-by-Voice-, radiofréquence, des solutions RFID, des contrôleurs de flux de matière, des systèmes pour la documentation vidéo ainsi que des solutions individuelles pour les clients. A coté des départements pour la planification des entrepôts, la consultation logistique, des modernisations d entrepôt et des séminaires logistiques, le groupe Ehrhardt + Partner aussi réalise des projets logistiques complexes comme entrepreneur général. En outre, E+P a un centre de réparation et support compréhensif et certifié. Dans le monde entier, nos clients apprécient la consultation logistique professionnelle le savoir compréhensif des experts dans la logistique d entrepôt une gestion de projet professionnelle temps courts de réalisation de projet implémentations dans les temps voulus le support fiable betrouwbare ondersteuning. 2 LFS

3 Inhoud Index Warehouse Management Systeem LFS... 4 Le système de gestion d entrepôt LFS LFS als centrale oplossing voor uw warehouse logistiek... 7 LFS comme solution centrale pour votre logistique d entrepôt Maatstaven creëren met innovaties Fixer des nouveaux standards avec des innovations LFS een systeemoplossing voor alle taken LFS une solution pour tous besoins Gefundeerde consulting en planmatige uitvoering Consultation profonde et réalisation dans les délais LFS-module voor uw eigen Warehouse Management Systeem Modules de LFS pour votre système de gestion d entrepôt individuel Uitgebreide service en gekwalificeerde scholingen Service compréhensif et formations professionnelles Referenties Références Overzicht van het LFS Warehouse Management Systeem...30 Le système de gestion d entrepôt dans une vue d ensemble LFS 3

4 Warehouse Management Systeem LFS Le système de gestion d entrepôt LFS Een systeem voor al uw eisen Dit voor grote ondernemingen geschikte, multi-client Warehouse Management Systeem kan internationaal en taalonafhankelijk worden toegepast in de commerciële, productie- en logistieke service providers-branches. LFS waarborgt verhoogde efficiëntie in de bedrijfsprocessen en maakt significante besparingen en duurzame onderhoudbaarheid tegen lage kosten mogelijk. Met behulp van dit systeem kan inzet van alle bij het opslagsysteem betrokken resources, zoals personeel, magazijn- en transporttechnologie, worden geoptimaliseerd. Bovendien waarborgt deze uiterst veilige oplossing een voortdurende transparantie van de lopende procedures in alle handmatige en geautomatiseerde magazijnen. De hoge ontwikkelingsstandaard van het Warehouse Management Systeem LFS waarborgt de klant maximale zekerheid wat betreft investering en toekomstig gebruik, hoge functionaliteit en een buitengewoon rendabel kwaliteitsproduct. Ter ondersteuning van de software-investering biedt Ehrhardt + Partner zijn klanten bovendien een uiterst modern, volledig ingericht logistiek centrum voor demonstratiedoeleinden. Nog vóór de aankoop van het Warehouse Management Systeem kunnen de afzonderlijke processen en opslagspecificaties in de praktijk worden geëvalueerd. Op deze wijze geeft E+P u in een vroeg stadium de zekerheid met LFS een product aan te schaffen dat optimaal aan uw huidige en toekomstige eisen zal voldoen. Un système pour toutes les réquisitions Le système de gestion d entrepôt LFS apte à être utilisé avec plusieurs groupes et mandants est approprié pour l application internationale et multi-linguale dans les domaines de commerce, production et services logistiques. Le logiciel garantit une élévation d efficacité dans les processus, des épargnes compréhensives et une maintenance à long terme à coût bas. Le système automatiquement optimise l emploi de toutes les ressources d entrepôt comme p. ex. les employés et la technique d entreposage et manutention. En outre, la solution extrêmement fiable permet une transparence complète sur les processus actuels dans toutes les unités manuelles et automatiques. Le haut standard de développement du système de gestion d entrepôt LFS signifie pour les utilisateurs une sécurité maximale d investissement et future, une haute fonctionnalité et un produit de qualité excellente extrêmement économique. Afin de sécuriser l investissement du logiciel, Ehrhardt + Partner offre ses clients un centre logistique moderne et bien équipé pour des présentations. Déjà avant l achat du système de gestion d entrepôt, des processus individuels et des réquisitions pratiques à l entrepôt peuvent être présentés. Ainsi, E+P vous donne la sécurité d acquérir un logiciel optimale pour vos besoins actuels et futurs. 4 LFS

5 Het Warehouse Management System voor alle platforms Met LFS biedt Ehrhardt + Partner een uitzonderlijk efficiënt en flexibel Warehouse Management Systeem voor de regeling van de volledige materiaal- en informatiestroom naar de logistieke centra. Het systeem kan naadloos in de reeds aanwezige afzonderlijke IT-structuren worden geïntegreerd, zonder dat aanpassingen in de hard- en software architectuur van de klant nodig zijn. Het Warehouse Management Systeem werkt op zowel een Linux, Microsoft Windows als een IBM i5 platform. De programmering is op basis van een Single-Codeontwikkeling waardoor gewaarborgd is dat het volledige vermogen van de uiterst efficiënte en modulaire LFS onafhankelijk van verkozen hardware of bedrijfssysteem bewaard blijft. De bediening van de LFS is voor alle systemen dezelfde. LFS werkt zonder enig probleem met alle gerenommeerde databases zoals MS SQL, My SQL, Oracle en DB2 van IBM. Ook dit brengt belangrijke investeringsvoordelen met zich mee, omdat de LFS zich aanpast aan de in het bedrijf bestaande en gebruikte databases, waardoor kosten worden geminimaliseerd. LFS onderscheidt zich op alle platforms door een voortdurend hoge performance en betrouwbaarheid. Le système de gestion d entrepôt pour toutes les plateformes Avec LFS, Ehrhardt + Partner offre un système de gestion d entrepôt très flexible et performant pour la gestion de l ensemble du flux matière et d information dans des centres de distribution. Le système originalement créé sur la plateforme IBM i5, anciennement AS/400, aujourd hui est disponible en toute étendue sur les plateformes de Linux et Windows. La programmation est réalisée sur la base d un développement de code unique et ainsi sécurise que tous les avantages du système modulaire très performant soient préservés indépendamment du matériel ou du système d exploitation. L opération de LFS est identique sur tous les systèmes. LFS travaille sans problèmes sur toutes les bases de données leader comme MS SQL, My SQL, Oracle et DB2 de IBM. Cela signifie aussi des avantages d investissement, car LFS s adapte aux bases de données utilisées et établies dans l entreprise et ainsi minimise les dépenses. LFS se caractérise par une haute performance et fiabilité permanentes sur toutes les plateformes. LFS 5

6 Warehouse Management Systeem LFS Le système de gestion d entrepôt LFS Een open systeemoplossing voor uw IT-architectuur Dankzij de open interfaces kan het Warehouse Management Systeem LFS optimaal in bestaande IT-omgevingen worden geïntegreerd. Communicatieinterfaces naar alle op de markt verkrijgbare ERP-, logistieke- en productplanning-systemen spreken voor LFS vanzelf, evenals dienstverlening bij de toepassing in SOA-omgevingen of probleemloze aansluiting op voor de klant geprogrammeerde, of zelf ontwikkelde software systemen. Het Warehouse Management Systeem omvat standaardinterfaces naar ERP-systemen zoals SAP, ORACLE, STEEB, Microsoft Dynamics, COPA, Lawson, J.D. Edwards, MAPICS, SoftM, Baan en vele andere. De betrouwbare integratie van LFS in deze systemen en aansluiting op gangbare expeditie-, inklarings- en Online Shop-systemen is al in talloze projecten bewezen. Probleemloze gegevensuitwisseling met computers en andere software systemen via EDI, IDOCS, XML, FTP, DDM, stekkeraansluitingen TCP/IP MQSeries enz. is gewaarborgd. LFS voldoet bovendien aan de normen van het ISO-9000 certificaat betreffende productidentificatie en logistiek. Solution de système ouverte pour votre architecture de technologie d information Avec ses interfaces ouvertes, le système de gestion d entrepôt LFS s intègre de façon optimale dans des environnements de technique d information existants. Des interfaces de communication avec tous les systèmes communs d ERP, WWS et PPS, sont aussi évidentes pour LFS que les services pour l application dans les paramètres SOA ou la connexion simple de systèmes de logiciel spécifiques au client ou proprement développes. Le système de gestion d entrepôt dispose d interfaces standard aux systèmes ERP comme SAP, ORACLE, STEEB, NAVISION, COPA, MOVEX, J.D. Edwards, MAPICS, Invent, Baan et beaucoup davantage. L intégration fiable de LFS à ces systèmes et la connexion aux systèmes d expédition, douane ou des boutiques Internet a déjà été réalisée dans beaucoup de projets. L échange de données avec des ordinateurs et autres systèmes de logiciel est garanti par EDI, fichiers IDOCS, XML, FDP, DDM, liaison Socket TCP/IP MQSeries etc. En outre, LFS soutient toutes les réquisitions de la certification ISO 9000 concernant l identification de produits et le contrôle de flux matière. 6 LFS

7 LFS als centrale oplossing voor uw Warehouse Management LFS comme solution centrale de votre logistique d entrepôt De totaaloplossing voor al uw afzonderlijke funkties LFS is in de basisversie als een tevoren geconfigureerd startpakket beschikbaar. Als een direct toepasbare, locatie-onafhankelijke opslagoplossing voorziet dit basispakket in alle fundamentele behoeften van een opslagsysteem dat aan over het algemeen uniforme logistieke eisen moet voldoen. Alle overige modules zijn reeds geïnstalleerd en kunnen te allen tijde, wanneer ze nodig zijn, worden geactiveerd. Door de toepassing van startmodules levert het systeem al bij beperkte magazijnvolumes een hoge rendabiliteit op. Als gevolg van zijn grote configuratiebereik kan LFS bovendien op eenvoudige wijze aan toekomstige klantspecifieke bedrijfsprocedures worden aangepast. LFS groeit mee met uw taken en eisen, zonder dat een verandering van de bestaande databases noodzakelijk is. Het Warehouse management Systeem kan met een gerust hart worden toevertrouwd aan informatietechnisch ongeschoold personeel. Zelfs ingrijpend systeemonderhoud kan gewoonlijk door de klant zelf worden uitgevoerd. De hiervoor noodzakelijk knowhow wordt door E+P in specifiek samengestelde trainingen en seminars overgedragen. La solution globale pour vos besoins individuels LFS est disponible comme version de base déjà préconfigurée. Comme solution d entreposage directement applicable et indépendant des sites, cette version de base remplit toutes les réquisitions de base d un entreposage avec des besoins logistiques de base homogènes. Tous les autres modules sont déjà installés et peuvent être activés si nécessaire. Par l utilisation de modules d entrée, le système de gestion d entrepôt déjà obtient un grand bénéfice économique pour des petits entrepôts. Grâce au haut dégrée de paramétrage, LFS peut simplement être adapté aux futurs processus d entreposage. LFS croît avec vos réquisitions et besoins - sans devoir changer des bases de données existantes. Le logiciel de gestion d entrepôt peut aussi être utilisé et géré par des employés inexpérimentés avec des logiciels. Même des gestions de système compréhensives sont normalement réalisées par le client lui-même. Le savoir nécessaire est appris dans les formations et séminaires individuellement accordés. Bestelling via de webshop Orderver werking Productieplanning Bestelling gereedmelding Verwerking Commandes shop internet Administration des commandes Gestion de production Gestion des priorités Gestion des stocks Aansturing WMS Gestion logistiques des flux Gedifferentieerde verwerking per module Suivi des stocks avec gestion dynamique par module Uitvoering door magazijnmedewerkers Gestion des ressources humaines Pick-by-Light Mobile divices Automatisch transport Elektronische weging Paternoster en shuttle-systemen Automatische inslag Pick-by-Light Terminaux radiofréquences Chariot filoguidé Balances électroniques Convoyeurs Transstockeur Pick-to-Belt Pick-by-Voice RFID Meerdimensionale barcode verwerking Klantspecifieke WMS interfacing Pick-to-Belt Pick-by-Voice RFID Code à barre Connexion et développement spécifiques LFS 7

8 LFS als centrale oplossing voor uw Warehouse Management LFS comme solution centrale de votre logistique d entrepôt Met LFS als standaardsysteem voor Warehouse Management zijn wij op het gebied van innovatie, kostenbesparing en betrouwbaarheid maatgevend geweest en hebben daarbij de standaarden voor Warehouse Management steeds hoger gesteld. Avec LFS comme système standard pour la gestion d entrepôt, nous avons fixé des nouveaux standards en ce qui concerne l innovation, le développement, la rentabilité et la fiabilité dans la logistique d entrepôt. Op de markt, in de productie, zowel als bij de logistieke dienstverlening - op al deze terreinen geldt een efficiënte warehouse logistiek als een van de doorslaggevende factoren voor succes. In tijden waarin Just-in-Sequence norm is, dient de Supply Chain perfect georganiseerd te zijn en zonder enige stoornis te functioneren. LFS is een centrale schakel in uw leveringsketen. Het veelzijdige en krachtige systeem garandeert optimale efficiëntie van de bedrijfsprocedures, maximale transparantie en efficiëntie voor de opslag en zodoende ook voor de totale Supply Chain. Resultaat is een significante kostenvermindering van uw Warehouse Management. En commerce et la production ainsi que pour des prestataires de service logistiques : dans presque toutes les branches, une logistique d entrepôt efficace est un des facteurs décisifs. Dans les temps de «Just-in-Sequence», la chaîne logistique doit être parfaitement organisée et doit fonctionner sans problèmes. LFS ici devient un des éléments centraux de votre chaîne logistique. Le système performant garantit des processus optimisés et ainsi optimise toute la chaîne logistique. Le résultat est une réduction des coûts logistiques. Centrale software-installatie voor verschillende landen en magazijnlocaties Binnen een concern kan LFS ook gecentraliseerd en bijgevolg als een buitengewoon profijtelijke oplossing worden toegepast: het is mogelijk de totale artikelenstroom en het gehele bestandmanagement van een multinationale onderneming, inclusief de anderstalige vestigingen, te beheren vanuit een enkele software-installatie. LFS is thans in meer dan 14 talen beschikbaar. Hoge investeringen in extra IT-personeel of kostenintensieve hardware in diverse vestigingen worden op deze wijze uitgespaard. Installation de logiciel centrale pour des différents pays et entrepôts Dans un groupe, LFS peut aussi être utilisé comme système centrale et ainsi est une solution extrêmement économique: il est possible de réaliser tout le flux de matière et la gestion des stocks d une entreprise multinationale dans des différents pays avec une seule installation de logiciel. LFS est disponible dans plus de 14 langues. Des hauts investissements pour du personnel additionnel pour la technique de l information ou pour du matériel coûteux sur plusieurs sites sont épargnés. 8 LFS

9 LFS als ASP-oplossing Bij gebruik van de LFS via ASP (Application Service Providing) hebben onze klanten via een internetverbinding of een directe aansluiting toegang tot het Warehouse Management Systeem. De software is middels een centrale server beschikbaar. De klant heeft een gewaarborgde toegang tot de gedefinieerde applicaties, maar het is niet nodig het systeem aan te schaffen. De kosten worden naargelang gebruik in rekening gebracht. De ASP-oplossing kan op eenvoudige wijze in aanwezige IT-structuren worden geïntegreerd, zodat de klant zijn eigen IT-infrastructuur tot het noodzakelijke kan beperken. Installatie, updating en onderhoud worden door E+P verzorgd. De lagere startkosten en de tijdsbesparing op onderhoud en gegevensbeveiliging bij ASPgebruik leveren een extra besparing op. LFS comme solution ASP Lors de l utilisation de LFS via ASP (Application Service Providing), nos clients accèdent le système de gestion d entrepôt par un accès d Internet ou ligne directe. Le logiciel est installé sur un serveur central. Le client a un accès sûr aux applications définis sans devoir acquérir le système. La taxe d exploitation est évaluée d après les dépenses. La solution ASP peut être simplement intégrée dans des structures de technologie de l information et permet au client de minimiser son propre infrastructure IT. L installation, mise à jour et maintenance sont réalisées par E+P. Des bas coûts d entrée ainsi que la dépense réduite pour la maintenance et la sauvegarde des données d une utilisation ASP créent des avantages économiques supplémentaires. Swindon Hamburg Neuss Paris Wien Barcelona Zoals u in dit voorbeeld kunt zien, organiseren internationale klanten met slechts een enkele versie van onze multiclient software LFS hun gemeenschappelijke artikelenstroom en bestandsmanagement op meertalige locaties met uiteenlopende eisen. Comme présenté dans l exemple, des clients internationaux organisent tout leur flux de matière et leur gestion de stock avec une seule version de notre logiciel, qui peut travailler avec plusieurs clients. Ce processus est possible dans plusieurs langues et avec des entrepôts avec des besoins différents. LFS 9

10 Maatstaven creëren met innovaties Fixer des nouveaux standards avec des innovations Pick by Voice Als een van de eerste Warehouse Managementsystemen in Europa heeft LFS een probleemloze toepassing van Pick by Voice voor het Warehouse Management mogelijk gemaakt. Pick by Voice-technologie is al sinds verscheidene jaren in het standaardpakket van het Warehouse Management Systeem beschikbaar en kan te allen tijde snel en eenvoudig worden geactiveerd, of geconfigureerd voor nieuwe bedrijfsprocedures. Afhankelijk van project, toepassingsmethode en omgeving, worden efficiëntietoenames tot 35 procent gerealiseerd. Doorslaggevende prestaties van de Pick by Voice-methode van LFS zijn een significante vermindering van foutenprocentage en retourzendingen, een buitengewoon hoge gebruikersacceptatie en een toename van de inzamelingsprecisie met meer dan 99 procent. Pick-by-Voice Comme un des premiers systèmes de gestion d entrepôt en Europe, LFS permettait une utilisation simple de Pick-by-Voice dans l entrepôt. Cette technologie est disponible dans la version standard de LFS depuis beaucoup d années et peut être activé rapidement et simplement par paramétrer les nouveaux processus. Selon le projet, l utilisation et l environnement, une augmentation d efficacité de jusqu à 35 pour cent est possible. Les résultats de l utilisation de Pick-by-Voice avec LFS sont la réduction nette du taux d erreur et des retours, une grande acceptation par les utilisateurs ainsi qu une augmentation de la précision de préparation à plus de 99 pour cent. Als gecertificeerde Vocollect Voice Solution Provider voldoet de E+P Groep aan de hoogste kwaliteitseisen en standaarden op het gebied van ontwikkeling, integratie en ondersteuning van Pick by Voice-oplossingen. Comme Vocollect Voice Solution Provider certifié, le groupe E+P remplit les exigences de qualité les plus grandes dans les domaines de développement, intégration et support pour des solutions Pick-by-Voice. 10 LFS

11 Voice Service & Support Met het Vocollect Repair Center biedt E+P de Vocollectgebruikers een complete, directe en door de fabrikant Vocollect gecertificeerde after sales service voor alle producten van deze wereldwijde marktleider op het gebied van op spraak gebaseerde inzamelsystemen. Tot de E+P-ondersteuningsdiensten behoort bijv. het aanhouden van individueel vastgelegde termijnen en vervangingsgaranties in het kader van onderhouden reparatiewerkzaamheden, zowel als kosteloos ter beschikking gestelde tijdelijke vervangingsapparatuur. Door middel van online monitoring verkrijgen de klanten van het Repair Center een maximale transparantie tijdens reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Service et support pour des systèmes Voice Avec le Vocollect-Repair-Center, E+P offre aux utilisateurs des systèmes de Vocollect un support et service après-vente compréhensifs, directs et certifiés par le producteur Vocollect. Ce service est valable pour tous les produits du fabricant leader de systèmes de préparation par reconnaissance vocale. Les services de support de E+P comprennent p. ex. le respect des délais prévus, des garanties de remplacement dans le cadre de travaux de maintenance et réparation ainsi qu une mise à disposition gratuite d appareils de remplacement préconfigurés. A l aide d une surveillance en ligne, les clients du centre de réparation profitent d une transparence maximale durant les travaux de réparation et maintenance. LFS 11

12 Maatstaven creëren met innovaties Fixer des nouveaux standards avec des innovations RFID Al jarenlang integreert E+P RFID-technologie in de logistieke processen van het Warehouse Management Systeem. De RFID-technologie is dan ook in het standaardpakket van deze warehouse management software opgenomen en te allen tijde beschikbaar voor de klanten van deze softwarespecialist. Bovendien biedt de dochteronderneming van E+P, ITL Instituut voor Technische Oplossingen in de Logistiek de mogelijkheid middels haalbaarheidsstudies mogelijke toepassing van RFID in de omgeving van de klant tot in alle details te onderzoeken. Een nauwe samenwerking met wetenschappelijke onderzoeks- en ontwikkelingsinstituten kenmerkt ook deze tak van de ondernemingsgroep. RFID Depuis plusieurs années, E+P intègre la technologie RFID dans les processus logistiques du système de gestion d entrepôt. Cette technologie fait partie du paquet standard du logiciel de gestion d entrepôt et est disponible directement pour les clients de l expert de logiciel. En outre, le ITL Institut pour des Solutions techniques dans la Logistique la société subsidiaire de E+P, offre la possibilité d examiner une application de RFID dans l environnement du client en détail avec des études de faisabilité. La coopération étroite avec des institutions de recherche et developpement est aussi caractéristique pour le domaine d activité du groupe. 12 LFS

13 Multi-Order Picking De door Ehrhardt + Partner ontwikkelde inzamelwagen voor multi-order picking maakt de gelijktijdige, voor tijd en route geoptimaliseerde parallelle inzameling tot een maximum van 40 opdrachten mogelijk. LFS leidt de magazijnmedewerker met zijn inzamelwagen langs de kortste route van het ene ophaalpunt naar het andere. Op elke halte van een inzamelroute kan de medewerker de in de opdracht gespecificeerde hoeveelheid artikelen uitzoeken, in de door een lichtsignaal aangegeven houder plaatsen en de uitgevoerde deelopdracht bevestigen. De juiste toewijzing van het ingezamelde artikel aan de betreffende opdracht is op deze wijze altijd gewaarborgd. Het resultaat is een aanzienlijke vermindering van het aantal inzamelfouten. Multi-Order-Picking Le chariot de préparation développé par Ehrhardt + Partner pour la préparation parallèle de plusieurs commandes permet une préparation efficace en temps et routes de jusqu à 40 commandes. LFS dirige l employé avec son chariot d un emplacement de préparation à l autre avec une optimisation de route. A chaque station de la préparation, l employé est demandé de répéter la quantité d articles à prendre pour chaque commande, de les poser dans les conteneurs du chariot marqués avec des signaux lumineux et de confirmer le processus. Ainsi, il y a un assignement fixe entre les articles pris et la commande correspondante. Il en résulte une réduction significative des erreurs de préparation. LFS 13

14 LFS een systematische oplossing voor alle taken LFS une solution pour tous besoins Professionele aansluiting op automatische warehouse management systemen Het Warehouse Management Systeem LFS is ook bij uitstek geschikt voor professionele toepassing middels handmatige en automatische magazijnapparatuur. Het systeem wordt al meer dan 20 jaar lang op betrouwbare wijze op alle op de markt verkrijgbare magazijn- en transporttechnieken aangesloten. Deze omvatten onder meer automatische hoge opslagruimtes, paternosterof shuttle-systemen, onbemande transportsystemen, elektronische weegtechnieken, zowel als online draadloze gegevenstransmissie voor de inzamelwagen- of heftrucksturing. Bovendien is met de LFS in talrijke referentieprojecten een succesrijke aansluiting op de meest uiteenlopende logistieke systemen gerealiseerd. Connexion professionnelle des unités de stockage automatisées Le système de gestion d entrepôt est conçu pour l utilisation professionnelle dans des unités de stockage manuelles et automatisées. Pendant les 20 ans passés, le système a été lié à tous les systèmes automatisés de stockage disponibles sur le marché. En font partie des magasins à grand hauteur automatisés, des systèmes d ascenseur ou d armoire rotatif, des systèmes de transport autoguidés, des balances électroniques ainsi que des systèmes de radiofréquence en ligne pour la gestion de la préparation ou de gerbeuses. Pour beaucoup de projets de référence, la connexion de LFS avec des contrôleurs de flux de matière à été réalisée avec succès. 14 LFS

15 Systematische modernisering van het magazijn Magazijnmodernisering stelt zeer hoge eisen aan de flexibiliteit, functionaliteit en betrouwbaarheid van de toegepaste softwaresystemen, evenals aan de gespecialiseerde knowhow van de ingeschakelde moderniseringsexpert. Een essentieel aandachtpunt in de activiteiten van Ehrhardt + Partner is doelgerichte, binnen de termijn en het budget blijvende modernisering van handmatige en automatische logistieke centra. LFS is in de afgelopen jaren een groot aantal malen, op doelgerichte en succesrijke wijze, in zeer korte tijd geïntegreerd in complexe moderniseringsprojecten. Wij presenteren u met genoegen de referentieprojecten die aan uw doelstelling beantwoorden. De moderniseringsexperts van E+P verheugen zich op uw aanvraag. Modernisation systématique de l entrepôt Des modernisations d entrepôt signifient des réquisitions les plus hautes à la flexibilité, fonctionnalité et la fiabilité du logiciel ainsi qu au savoir du partenaire mandaté. Ici, Ehrhardt + Partner peut jouer ses compétences. La modernisation sûre dans le respect des délais et du budget des unités de stockage manuelles et automatiques est une activité essentielle de Ehrhardt + Partner. Dans les dernières années, LFS a été intégré sûrement et avec succès dans le cadre de beaucoup de projets de modernisation. Nous sommes bien prêts à vous présenter des projets de références qui correspondent à vos besoins. Les experts de modernisation de E+P se réjouissent de recevoir votre demande. LFS 15

16 Gefundeerde consulting en planmatige uitvoering Consultation profonde et réalisation dans les délais Op basis van een gedurende meer dan twintig jaar opgebouwde projectervaring, biedt Ehrhardt + Partner zijn klanten een degelijk onderbouwde knowhow op het gebied van opslagplanning en consulting, magazijnherstructurering, logistiek- en procesbeheer, zowel als van de te kiezen hardware, software en magazijnuitrusting. Sur la base de plus de 20 ans d expérience de projet, Ehrhardt + Partner offre ses clients un savoir profond de la logistique d entrepôt dans les domaines de la planification d entrepôt, la réorganisation d entrepôt, le flux de matière et la gestion de processus ainsi qu un assortiment de matériel, logiciel et équipement d entrepôt. Uitvoeringsverantwoordelijkheid als hoofdaannemer Steunend op de aanwezige knowhow heeft Ehrhardt + Partner een lange geschiedenis opgebouwd van efficiënt gerealiseerde complexe projecten. In de afgelopen jaren nam E+P in toenemende mate ook de leiding van grote projecten op zich in de rol van hoofdaannemer. Op deze manier kunnen klanten hun projecten voor hetzij de aanleg of de modernisering van magazijnen in hun geheel aan E+P overdragen en daarbij profiteren van een one-stop shopping oplossing: van het eerste idee, de ontwikkeling van de strategie en de transformatiebegeleiding, tot aan de voltooide uitvoering is Ehrhardt + Partner de verantwoordelijke en aansprakelijke partner. Responsabilité de réalisation comme entrepreneur général Avec son savoir-faire, Ehrhardt + Partner a toujours réalisé des projets complexes pour ses clients. Dans les dernières années, les experts de la logistique d entrepôt ont dirigé et réalisé des grands projets comme entrepreneur générale. Ainsi, les clients peuvent assigner leur projet comme un nouvel immeuble ou une modernisation d entrepôt à E+P et profiter de notre service complet : de la première idée, le développement de la stratégie et le support pendant l implémentation jusqu à la réalisation finie, Ehrhardt + Partner est le interlocuteur responsable. 16 LFS

17 Return on Investment en concrete integratieresultaten De ervaring wijst uit dat onze klanten binnen 18 tot 20 maanden een Return on Investment kunnen vaststellen. Als gevolg van de geïmplementeerde software wordt de ingeschakelde transportapparatuur met een 50 tot 70 procent grotere efficiëntie ingezet. Dit gaat gepaard met een daling van eveneens 50 tot 70 procent in het aantal retourzendingen als gevolg van inzamelfouten. De klanten zien daarnaast een significante vermindering van ingezette personeelscapaciteit met 20 tot 40 procent. Als gevolg van de hoge functionaliteit van de LFS en de hiermee gepaard gaande eenvoudig wijzigbare configuratie, kunnen bij latere uitbreidingen of wijzigingen besparingen van 70 procent ten opzichte van andere systemen worden bereikt. Retour sur investissement et des résultats d intégration concrets Selon notre expérience, nos clients constatent un retour sur investissement dans 18 à 20 mois. Avec l implémentation du logiciel, les chariots de transport montrent une occupation améliroée par 50 à 70 pour cent. En outre, le taux de retours causés par des erreurs de préparation est réduit par 50 à 70 pour cent. Les clients aussi constatent une réduction significative des capacités de personnel employées de 20 à 40 pour cent. Grâce à la grande fonctionnalité de LFS et le paramétrage simple en résultant, des épargnes de jusqu à 70 pour cent sont possibles pour des futurs extensions ou modifications, ce qui fait la différence entre LFS et autres systèmes. LFS 17

18 LFS-module voor uw eigen Warehouse Management Systeem Modules de LFS pour votre système de gestion d entrepôt individuel De modulaire samenstelling van de LFS ligt ten grondslag aan de op uw eisen toegesneden software. Ook het hoge standaardiseringniveau van het systeem en het grote aantal beschikbare, in de praktijk getoetste en bewezen modules dragen bij aan de kostenbesparing. Onderhoud en verzorging van opslaglocaties Dynamisch-chaotische locatietoewijzing met inachtneming van A-B-C-criteria Op het modale geval gerichte locatietoewijzing Gestuurde overloop op grotere locaties Inachtneming van klantspecifieke opslagaanwijzingen zoals bijv. temperatuurzones Vaste locatietoewijzing (automatisch en handmatig) Aanvulprocedures Locatietoewijzing door personeel Dynamische veldverdeling Locatiesegmentering Opslag zonder locatietoewijzing Blokopslag Doorloopkanalen La structure modulaire du LFS est la base d une adaptation individuelle du logiciel à vos besoins. Ici, une grande rentabilité résulte du haut degré de standardisation du système et des modules disponibles et testés dans la pratique. Maintenance et gestion de zones d entrepôt et emplacements Allocation d emplacement dynamique-chaotique en respectant les critères A-B-C Allocation d emplacement de coupe transversale Débordement à des emplacements plus grands Prise en considération de besoins spécifiques au client et technique d entrepôt comme p. ex. des zones de température Allocation d emplacements fixes (automatiquement et manuellement) Routines d ajout à stock Allocation d emplacement par les employés Division de champ dynamique Division d emplacement Zone d entrepôt sans emplacements Entrepôt en masse Rails dynamiques 18 LFS

19 Inslag Opsplitsen, ompakken Cross-docking Kwaliteitscontrole Productlabeling Gegevensoverdracht vanuit het bij de klant aanwezige systeem voor artikelenacceptatie, productplanning of verwerking van bedrijfsgegevens Batch- en serienummeradministratie, batchtracering, houdbaarheidsdata, FIFO Barcodelabels Tweetraps-plaatstoewijzing Gebruik van technische hulpmiddelen, zoals Pick by Voice, mobiele gegevensinzameling, transportapparatuur Beheer van verscheidene bestandsmodules op een opslagplaats of een laadeenheid Beheer van lege plaatsen, palletboekhouding Entreposage Division, remballage Disposition immédiate (Cross-Docking) Contrôle de qualité Déclaration de produit Import de données d un système de réception de marchandises ou PPS/BDE existant Gestion des lots, traçabilité des lots, gestion des numéros de série, DLV, FIFO Listes code barre Allocation d emplacement en deux étapes Utilisation de moyens techniques, p. ex. Pick-by-Voice, saisie de données mobile, système de transport Gestion de plusieurs modules d inventaire sur un emplacement ou une unité de chargement Gestion d articles consignés, gestion de compte de palettes LFS 19

20 LFS-module voor uw eigen Warehouse Management Systeem Modules de LFS pour votre système de gestion d entrepôt individuel Voorraadbeheer Indeling van het totale voorraad volgens: - geblokkeerd voorraad - gereserveerd voorraad - vrij beschikbaar voorraad Differentiëring naar eigen voorraad en consignatie Scheiding tussen ingeklaard en niet-ingeklaarde voorraad Gespecificeerde reservering van afzonderlijke voorraadmodules voor bepaalde opdrachten of klanten Aanduiding van gereserveerde voorraad volgens opdracht, gebruiker e.d. Gedifferentieerde afbakening van de voorraad volgens batch, productnummer, houdbaarheid, opdrachten... Artikelvarianten. Uitslag/bezorging Uitslag van volledige werkpakketten, gebaseerd op het verstrekken van leveringsbonnen, klantopdrachten, productieopdrachten of internetshop-opdrachten Categorisering van elk uitgaand artikel naar kostenplaats, klant-/productieopdracht, betaler, projectnummer enz. mogelijk. Eentraps-/tweetrapsbezorging Pick and Pack-principe Multi-Order Picking, verwerking via de kortste route Gestion d inventaire Division de l inventaire en : - Stock bloqué - Stock réservé - Stock accessible Différentiation entre propre inventaire et inventaire de consignation Différentiation entre inventaire dédouané et en franchise Réservation directe de modules d inventaire pour certaines commandes ou clients Affichage des quantités réservées selon les commandes, utilisateurs, etc. Listage de l inventaire d après lot, numéro de RM, DLV, commandes etc. Variantes d article Prélèvement / préparation Prélèvement de paquets de travail complets, basant sur la disposition de bons de livraison, commandes de client, commandes de production ou des commandes de boutique d Internet Allocation possible de chaque prélèvement après section de frais, commande de client/production, répondant des coûts etc. Préparation en une/deux étapes Principe Pick and Pack Préparation de multiples commandes, optimisée de routes 20 LFS