ad Kerkbl Hervormde Gemeente Wierden 57e Jaargang nr. 7 vrijdag 3 april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ad Kerkbl Hervormde Gemeente Wierden 57e Jaargang nr. 7 vrijdag 3 april 2015"

Transcriptie

1 Krkblad Hrvormd Gmnt Wirdn 57 Jaargang nr. 7 vrijdag 3 april 2015

2 OVERDENKING En als Christus nit is opgwkt, is uw gloof zinloos; u bnt dan nog in uw zondn. (1 Kor. 15, 17) Pasn is ht doorslaggvnd fst in ht christlijk gloof. Dat wil Paulus ons mt nadruk op ht hart bindn. Als ht graf nit wrklijk lg is, als Jzus Christus slchts in d gdachtn van mnsn is opgstaan; voortlft in d hartn van Zijn discipln. Dan zijn w wrklijk rddloos vrlorn. Dan wint d zond ht in ons lvn, dan gaan w voor uwig vrlorn! Dat klinkt allmaal wl hard n ruw. Maar zo komn w wl bij d krn van d zaak aan. Wij mnsn zijn zondarn. Wij hbbn d daglijks strijd mt d satan, d zond n ons ign ik. En strijd di w ook daglijks wr vrlizn. Wi kan ht wrklijk: God lifhbbn bovn alls n onz naast als onszlf? N, lk dag wr motn w schuld blijdn. Zo Gij in 't rcht wilt trdn, O HEER, n gadslaan Onz' ongrchtighdn, Ach, wi zal dan bstaan? En daarom is d Hr Jzus Christus gkomn. Hij kwam omdat wij ht zlf nit rddn. Omdat wij andrs voor uwig vrlorn zoudn motn gaan. Want God is n rchtvaardig God. Zo blijdt ook d dichtr van psalm 130 ht. Wi kan bstaan in d ogn van dz Rchtvaardig God? Nimand! Maar d lifd van dz Rchtvaardig God was zo groot dat Hij ons nit vrlorn wild latn gaan. Hij grp in in onz llnd. Hij zond Zijn nig Zoon om d straf op d zond t dragn. Daarom wrd ht God Vrijdag, daarom ging Hij in in d Godvrlatnhid. Dat was onz straf, daar haddn wij motn hangn aan ht kruis. Wij haddn d dood vrdind, voor uwig buitngslotn. Maar God hft ht nit zovr willn latn komn. Maar nn, daar is vrgving Altijd bij U gwst Ht offr van d Hr Jzus Christus op Golgotha, Zijn ingaan in d dood, was n offr voor ons mnsn. Maar zou God dit offr accptrn? Dat is d lading van d still zatrdag. Ht wordt stil, lttrlijk stil in d wrld. Wat is Gods antwoord op d dood van Zijn Zoon? Wannr Jzus Christus in ht graf blijft dan blijft alls bij ht oud. Dan is d mnshid vrlorn. Maar ht is Pasn gwordn! D juichstm mag klinkn: Nu jaagt d dood gn angst mr aan, alls, alls is voldaan. Ons gloof is nit zinloos. N, ht lg graf vrkondigt ons Gods lifd. Ht lg graf vrkondigt ons ht lvn. Want Jzus Christus is d Erstling van di grot schar di nimand tlln kan. Di ht lvn ontvangn uit gnad. Pasn vrkondigt ons d hoop op d zalighid. Daarom mogn w samn Pasn virn. Ht is d grot ovrwinningsdag van d Hr op d satan. Tglijkrtijd gaat di satan nog rond als n brisnd luw. Onz strijd mt d zond is nog nit gdaan. 2 Hrvormd Gmnt Wirdn

3 Daarom mogn w samn zingnd blijdn: Hoopt op dn HEER, gij vromn; Is Israël in nood, Er zal vrlossing komn; Zijn godhid is zr groot. Hij maakt, op hun gbdn, Gans Israël ns vrij Van ongrchtighdn; Zo do Hij ook aan mij. Gzgnd Paasdagn togwnst, J.W. van Bart ZONDAG 5 april 2015 Erst Paasdag DORPSKERK uur ds. J.W. van Bart Lidbok uur ds. J.W. van Bart uur ds. G.A. Schrudrs Zangdinst HOGE HEXEL uur ds. G.A. Schrudrs uur ds. J. Muldrij t Zwoll KERKDIENSTEN Collctn Erst: IZB Twd: Krkbhr Dur: Bouw- n rnovatifonds Thma kindrnvndinst Johanns 20: 1-18 Jzus opgstaan n vrschnn aan Maria MAANDAG 6 april 2015 DORPSKERK uur ds. J.W. van Bart HOGE HEXEL uur OKW G. Flim Collctn Erst: IZB Twd: Krkbhr Twd Paasdag ZONDAG 12 april 2015 DORPSKERK uur ds. P.L. Blom t Barnvld uur ds. J.W. van Bart Hilig Doop / Lidbok uur ds. A.P.D. Zijlstra t Hllndoorn uur drs. J. Ertink t Rijssn HOGE HEXEL uur ds. C. Hok t Hrd uur ds. J.W. van Bart 3 Hrvormd Gmnt Wirdn

4 Collctn Erst: Dorcas Hulp Ndrland Twd: Pastoraat Dur: Ondrhoudsfonds Thma kindrnvndinst 1 Johanns 1: 1-7 Wandln in ht licht OPPAS Tijdns d morgndinstn is r kindroppas. In Hog Hxl is d oppas in ht Kulturhus. UITZENDING KERKDIENSTEN All dinstn zijn t bluistrn via d wbsit D dinstn vanuit d Dorpskrk, m.u.v. d middagdinstn, zijn ook visul t volgn via dzlfd wbsit. UITZENDINGEN REGIO FM Za 4 april uur Rooms-katholik krk Wirdn Zo 5 april uur Hrvormd krk Entr Ma 6 april uur Dorpskrk Wirdn Zo 12 april uur Grformrd krk Entr TELLING COLLECTES Zondag 22 maart 2015 Zondag 29 maart : Diaconi 1.166,34 Wrlddiaconaat 1.356,31 2 : Pastoraat 1.107,88 Erdinst 1.237,33 Dur: Orglfonds 1.333,82 Dondrdag 20 maart 2015 Huwlijksdinst Dorpskrk: 123,32 t.b.v. Gichon GIFTEN ANDERS DAN KERKELIJKE COLLECTE Tn bat van: Tn bat van: Krk 45,00 God dol 20,00 Diaconi 25,00 GZB 11,50 Jugdwrk 20,00 All gvrs hartlijk dank! ALGEMENE KERKENRAAD Prss: W. van Ginkl Scriba: A.J. Smlt Adrs: Mlisshof 26, 7641 GC M.H. Trompstraat 3, 7642 CA Tlfoon: OPENBARE GELOOFSBELIJDENIS Zondag 29 maart hbbn d volgnd gmntldn blijdnis van ht gloof afglgd. Wij nomn hirna hun namn n d tkst di z mkrgn: 4 Hrvormd Gmnt Wirdn

5 s Morgns in d Dorpskrk warn dat: - Michal Assink: Al wi blijdt dat Jzus d Zoon van God is, God blijft in hm, n hij in God. (1 Joh. 4, 15); - Marniqu Adriann Voortman: Wij hbbn Hm lif, omdat Hij ons rst lifhad. (1 Joh. 4, 19); - Johanns Pitr van Bart: God is gtrouw, door Wi u gropn bnt tot d gmnschap van Zijn Zoon Jzus Christus, onz Hr. (1 Kor. 1, 9); - Brtin Elisabth Nijzink: Houd vast aan wat u hbt, totdat Ik kom. (Op. 2, 25); - Alid Maria Nijzink: Maar groi in d gnad n knnis van onz Hr n Zaligmakr Jzus Christus. (2 Ptr. 3, 18a); - Johanna Hndrika Janna Borghuis: Ws in gn ding bzorgd, maar laat uw vrlangns in alls, door biddn n smkn, mt dankzgging bknd wordn bij God. (Fil 4, 6); - Mark van Dijk: Tot U, HEERE, hf ik mijn zil op. (Ps. 25, 1); - Ann Kirstn Sandrman: HEERE, lr mij Uw wg, lid mij op n gëffnd pad. (Ps. 27, 11a); - Thomas Arnd Jan Egbrts: Zi, Ik kom spodig. Houd vast wat u hbt, opdat nimand uw kroon zal wgnmn. (Op. 3, 11); - Evi Christina Wning: D Gst Zlf gtuigt mt onz gst dat wij kindrn van God zijn. (Rom. 8, 16); - Jorik Hopstr: Loof d HEERE, want Hij is god, want Zijn godrtirnhid is voor uwig. (Ps. 118, 1); - Grtj Albrtha Huiskn: En dit is ht gtuignis, namlijk dat God ons ht uwig lvn ggvn hft; n dit lvn is in Zijn Zoon. (1 Joh. 5, 11); - Wilma Brdin Kipprs: Maar in dit alls zijn wij mr dan ovrwinnaars door Hm Di ons hft lifghad. (Rom. 8, 37); - Sandr Johan Grrit Kopplman: En zi, Ik bn mt u al d dagn, tot d volinding van d wrld. Amn. (Mat. 28, 20); - Jan Yanick Vinkrs: D HEERE van d lgrmachtn is mt ons; d God van Jakob is voor ons n vilig vsting. (Ps. 46, 8); - Jnnkn Elin Klomp: Op d HEERE vrtrouw ik, ik zal nit wankln. (Ps. 26, 1b); - Arjn Voortman: Vrtrouw op d HEERE, tot in uwighid, want d HEERE HEERE is n uwig rots. (Js. 26, 4); - Marlon Voortman: Lid mij in Uw waarhid n lr mij, want U bnt d God van mijn hil. (Ps. 25, 5); - Karn Klinjan-Holthuis: Want zo lif hft God d wrld ghad, dat Hij Zijn niggborn Zoon ggvn hft, opdat idr di in Hm glooft, nit vrlorn gaat, maar uwig lvn hft. (Joh. 3, 16). En s avonds in Hog Hxl: - Jan Bors: Ws tvrdn mt wat u hbt, want Hij hft Zlf gzgd: Ik zal u bslist nit loslatn n Ik zal u bslist nit vrlatn. (Hbr. 13, 5); - Frdrik Jan Brkhof: D HEERE zgn u uit Sion, Hij Di hml n aard gmaakt hft. (Ps. 134, 3); - Johanna Kuildr: Want bij U is d bron van ht lvn; in Uw licht zin wij ht licht. (Ps. 36, 10); - Manns Martijn Borknt: Wij dan, grchtvaardigd uit ht gloof, hbbn vrd bij God door onz Hr Jzus Christus. (Rom. 5, 1); 5 Hrvormd Gmnt Wirdn

6 - Gzina Elis Borknt: Znd Uw licht n Uw waarhid; latn di mij lidn. (Ps. 43, 3a); - Frdrik Jan Lohuis: Gzgnd is d man di op d HEERE vrtrouwt, wins vrtrouwn d HEERE is. (Jr. 17, 7); - Jan Stfan van Gldr: Ons burgrschap is chtr in d hmln, waaruit wij ook d Zaligmakr vrwachtn, namlijk d Hr Jzus Christus. (Fil. 3, 20); - Johanna Brdin Holland: Vrtrouw uw wg aan d HEERE to n vrtrouw op Hm: Híj zal ht don. (Ps. 37, 5); - Daniël Douw Hokstra: Zkr, Hij is mijn rots n mijn hil, mijn vilig vsting; ik zal nit wankln. (Ps. 62, 7); - Janin Albrdina Egbrts: Dit is n btrouwbaar woord. Want als wij mt Hm gstorvn zijn, zulln wij ook mt Hm lvn. (2 Tim. 2, 11) - Arnd Jan Egbrts: Ik vrtrouw rop dat Hij Di in u n god wrk bgonnn is, dat voltooin zal tot op d dag van Jzus Christus. (Fil. 1, 6); - Arjan Lohuis: Want Ik bn d HEERE, uw God, d Hilig van Israël, uw Hiland. (Js. 43, 3); - Jan Willm Maartn Ottn: Bwaar uzlf in d lifd van God n vrwacht d barmhartighid van onz Hr Jzus Christus, tot ht uwig lvn (Jud. 1, 21); - Angla Marlin Ptrs: Ik ondrwijs u n lr u d wg di u mot gaan; ik gf raad, mijn oog is op u. (Ps. 32, 8). W wnsn julli nogmaals Gods zgn to op ht ggvn ja-woord. Eldrs in dit krkblad ( Divrsn ) lzn julli nog n gdicht van n gmntlid om julli t flicitrn. DOOPZITTING Zondag 12 april zal r in d Dorpskrk om uur wr d glgnhid zijn om d Hilig Doop t latn bdinn aan klin kindrn van d gmnt. Mt ht oog hirop is r op dinsdag 7 april om uur n doopzitting in Hbron. Doopoudrs wordn vrzocht vooraf ht formulir door t lzn. Graag vn vooraf aanmldn bij ds. J.W. van Bart. En vrgt nit om ht trouwbokj m t nmn! KOFFIE TUSSEN KERKDIENSTEN 12 april is r wr glgnhid lkaar t ontmotn tussn d ochtnddinstn. Ook dan zal d koffi, th n fris rond uur klaar staan in Hbron. U bnt alln van hart wlkom. VERGADERING ALGEMENE KERKENRAAD Krk zijn in d 21 uw vraagt n voortdurnd bzinning ovr ho j krk wilt zijn. Daarom hft d AK dit jaar ook gnomn om d visi van d Hrvormd Gmnt (nog ns) god t doordnkn, vnals d wijz waarop wij gmnt zijn mt lkaar. Daarom zal d volgnd vrgadring van d AK n bijzondr zijn, waarin w in n andr omgving n op n andr wijz ovr dit soort zakn willn nadnkn. D vrgadring van d AK zal wordn ghoudn in ht Akkrhus op 15 april n zal startn om uur. D dur staat opn vanaf uur. In n volgnd krkblad willn wij u nadr informrn ovr dz bijnkomst. 6 Hrvormd Gmnt Wirdn

7 KERKVISITATIE Op dondrdag 23 april zulln ds. A.H. van Vluw n d hr J.H.W. Bzmr n bzok brngn aan d Algmn Krknraad in ht kadr van d krkvisitati. Omdat binnn onz gmnt d commissis Apostolaat, Catchs, Erdinst, Jugdcommissi n Torusting n Gloofsgroi, ondr d Algmn Krknraad valln, wordn zij voorafgaand aan d vrgadring van d AK uitgnodigd vanaf uur tot uur. Ht volgnd krkblad, nr. 8, vrschijnt vrijdag 17 april. Dz gldt voor vir wkn. Wilt u hirm rkning houdn mt ht aanlvrn van d kopij?! KERKELIJKE STAND PER Ingkomn: Dhr. J.W.M. Ottn, d Graspipr 7 t Vriznvn Mvr. J.H.E. tn Sldam - Gtkat, Hspldrwg 1 Mvr. H.D. Vissr-Kamp, D Klomphof 33 Vrtrokkn: Mvr. E.L. Duinhof, Willm Schuylnburglaan 69 t Utrcht, naar Rottrdam Mvr. B.S.S. Schppink, Niuw Hokswg 6, naar Entr Ovrggaan naar andr krk: Dhr. H.H.J. Brand, Grot Maatwg 1a, Grformrd krk Wirdn Mvr. L. Bldman, Grot Maatwg 1a, Grformrd krk Wirdn Voorkurlid van Wirdn: Dhr. W.G. Jansn Eup, Kalkwijk 10 t Daarlrvn Dhr. M. Assink, Lijwrdsdijk 5 t Rijssn 7 Hrvormd Gmnt Wirdn GEMEENTENIEUWS CSG HET NOORDIK VOOR SPECIAL NEEDS Wij zijn Jarno Smlt n Marlos Krommndijk. Allbi zijn w 16 jaar oud n zijn w lid van d Hrvormd gmnt Wirdn. Op 8 mi zulln wij mt n grop van 12 lrlingn n 2 lrarn van CSG Ht Noordik vrtrkkn voor n priod van 13 dagn naar Sri Lanka. Hir zulln wij ontwikklingswrk gaan don. Wij zulln gaan wrkn mt kindrn di Spcial Nds hbbn. Dit houdt in dat dz kindrn n lichamlijk of gstlijk bprking hbbn. Wij gaan dz kindrn hlpn mt hun dagprogramma. Ook zulln wij d school n d vrblijfplaats van dz kindrn gaan opknappn. Hirovr hbbn wij op d 12- tot 15-jarign club op vrijdagavond n prsntati ghoudn. Namns ht tam Sri Lanka willn wij u n julli bdankn voor d gift di wij in ontvangst mochtn nmn. W zijn al n aardig ind op wg naar d uro. Mocht u ons nog willn stunn, dan kunt u n bdrag donrn op: Rkningnummr: IBAN: NL97INGB Tn nam van: CSG Ht Noordik Almlo Ondr vrmlding van: Expditi Sri Lanka (zt hir duidlijk bij dat ht om n gift gaat i.v.m. BTW-kostn tc.) Voor mr informati ovr ons projct kunt u mailn naar of kunt u n kijkj nmn op onz wbsit

8 BELIJDENIS Ht is n hl tijd gldn, dat God d grondslag hft glgd n d gmnt hft gbdn. J oudrs hbbn JA gzgd. In Jzus naam bn j ghiligd n dit t wtn is n fst. J wrd gdoopt, door God bviligd in naam van Vadr, Zoon n Gst. J bnt gdoopt, God wil jou dragn. Hij hft Zijn hand op jou glgd. En j mag alls aan Hm vragn. J bnt van Mij! hft Hij gzgd. Dat is n plitgrond bij gbdn. Dat is n troost bij tgnslag. Wat hrlijk, dat bij moilijkhdn j alls aan Hm zggn mag! Jij hbt nu j gloof bldn n mt dat JA grijp j Gods hand: Hr, houd mij vast, hb j gbdn. Mt U houdt mijn blijdn stand. Hr, wilt U mijn gloof vrstrkn, vrgf mijn zondn, maak mij rin. En laat mij in uw wijngaard wrkn, ja, laat mij uw gtuig zijn! Mlodi: Psalm 118 Tkst: Rol Bartls 8 Hrvormd Gmnt Wirdn DIACONIE COLLECTEN God Vrijdag 3 april: Lrstolfonds Grformrd Bond D diaconal collct van dz zondag is bstmd voor ht Lrstolfonds van d Grformrd Bond. Wat n lrstol is? Op n lrstol zit n hooglraar, di aan studntn ondrwijs gft. D Grformrd Bond hft momntl tw lrstoln in Groningn (één di vrbondn is aan d Rijksunivrsitit Groningn, één di vrbondn is aan d vstiging van d Protstants Thologisch Univrsitit) n één di vrbondn is aan d Vrij Univrsitit in Amstrdam. In Groningn is prof. dr. H. van dn Blt sinds sptmbr 2012 als bijzondr hooglraar Grformrd godglrdhid: bronnn, ontwikklingn n contxt. Op 19 fbruari 2013 hft hij zijn orati ghoudn. Hij gft collg aan twdjaarsstudntn ovr d gschidnis van ht christndom vanaf d Rformati n is als mntor btrokkn bij ht dispuut Bonifatius. Momntl bstudrt hij d grformrd lr van ht hil, ondr andr aan d hand van ht thologisch handbok d Synopsis Purioris Thologia uit Vrdr is hij lid van ht Collg van Bijzondr Hooglrarn n vrzorgt hij n cursus

9 ovr d rlati tussn d grformrd n doprs stromingn tn tijd van d Rformati. Prof. dr. J. Hok is als bijzondr hooglraar Grformrd spiritualitit' vrbondn aan d vstiging Groningn van d Protstants Thologisch Univrsitit. Mt studntn vrdipt hij zich in ht wzn van d grformrd spiritualitit n in dogmatisch vragn di opkomn uit d pastoral praktijk. Zijn ondrzok richt zich op d Godslr, mt nam d btknis van Gods ignschappn voor d praktijk van ht gloofslvn. Dr. Hok is tvns btrokkn bij d prsoonsvorming van d aanstaand prdikantn. Prof. dr. G. van dn Brink bzt aan d vstiging Amstrdam van d Protstants Thologisch Univrsitit d lrstol Thologi van ht grformrd protstantism'. Hij kon in dz priod d laatst hand lggn aan zijn samn mt prof. C. van dr Kooi gschrvn Christlijk dogmatik, n wrk dat van mt af in thologisch n krklijk kring god ontvangn wrd n waarvan inmiddls n drd druk vrschn. Wat btrft ht ondrwijs bridt hij ondr d titl Enig troost? n collgrks voor ovr d in 2013 jubilrnd Hidlbrgs Catchismus. Daarnaast bglidd hij nkl promovndi; van tw van hn kon inmiddls ht dissrtatimanuscript godgkurd wordn n valt d promoti binnn afzinbar tijd t vrwachtn. Al dz docntn hopn zo via hun wrk aan d thologisch facultitn n komnd gnrati dinarn van ht Woord op t lidn, in n klimaat waarin ook docntn zijn di d wtnschap bovn ht gtuignis van Gods Woord zttn. Daarom zijn dz hooglrarn bnomd! Ht gaat rom dat door hun arbid d gmnt gbouwd wordt. Jaarlijks is r voor ht Lrstolfonds n aanzinlijk som gld nodig. W hopn van hart dat ook u aan dit blangrijk wrk wilt bijdragn! Pasn zondag 5 n maandag 6 april: IZB-collct Martinikrk Groningn, inspiratiplk n ofnplaats D Martinikrk is n christlijk gmnt in ht hart van d Gronings binnnstad. En gmnt mt n roping. W vindn ht blangrijk om d boodschap uit d bijbl uit t dragn. D krn daarvan is, in d woordn van ht Niuw Tstamnt: Jzus is door God tot lvn gwkt, daarvan gtuign wij alln. D navolging van Christus is n cntraal thma in onz gloofsgmnschap. W zijn lrlingn van Hm n zo, door t lvn in zijn votspoor, zijn w gtuignd gmnt. Missionair zijn is dus gn loss activitit, maar is vrwvn mt hl ht lvn. In d komnd jarn willn w d Martinikrk ontwikkln tot n inspiratiplk n ofnplaats. Waar gmntldn vorming n torusting ontvangn. Waar zokrs n blangstllndn gastvrij onthaal vindn, aanschuivn n aanhakn. Waar spcial aandacht is voor studntn n andr jongvolwassnn, in pastoraat, cursussn n ondrling contact. Hart, hoofd n handn - daar draait ht om in d ofnplaats. In stkwoordn: groin in ghoorzaamhid, ondrling uitwissling, dln van rvaringn, gloofsgsprk. Missionair prdikant Sjaak van dn Brg (IZB) zal dit procs bglidn. 9 Hrvormd Gmnt Wirdn

10 Om ht wrk moglijk t makn is n kring Vrindn van d Martini opgzt. Ht is n gmêlrd grop btrokknn: gmntldn n/of hun familildn, ondrnmrs, studntn, tc. Mogn w tijdns mt d collct ook op uw stun rknn voor d Martinikrk? Zondag 12 april: Dorcas Hulp Ndrland Dorcas Hulp Ndrland is n christlijk hulporganisati, di zich tn dol stlt d opdracht van Jzus Christus t vrvulln om t zorgn voor d armn n vrdruktn (Matthüs 25:31-46), ongacht hun ras, rligi, gslacht of politik ovrtuiging. Dorcas ondrstunt lokal krkn n christlijk organisatis, zodat zij in staat wordn gstld d lifd van Christus in praktijk t brngn. Bij ht vrwznlijkn van dz opdracht richt Dorcas zich op d vrzlfstandiging van d dolgrop door ht ondrstunn van ontwikklingsprojctn. Dorcas gft tvns social hulp n bidt noodhulp aan slachtoffrs van rampn n oorlogn. Daarnaast wil Dorcas krkn wrldwijd bwust makn van hun vrantwoordlijkhid om zich daadwrklijk in t zttn voor d mns in nood. All collctn van hart aanbvoln, Uw diaknn KERKTELEVISIE EN -RADIO Voor aanvragn voor krktlvisi op uw ign TV-tostl of informati ovr krktlvisi, kunt u contact opnmn mt kostr Lammrt Wssls, tl of mobil: Mailn mag ook: Voor n aanvraag van n niuw krkradioaansluiting dint u als rst contact op t nmn mt uw wijkoudrling. Voor ovrig informati, storingn, bëindign van ht contract of vrhuizingn van mnsn di n krkradio thuis hbbn, graag contact opnmn mt: E.M. Schippr, Primulastraat 15, 7641VP Wirdn, tl TOERUSTING EN GELOOFSGROEI UITNODIGING LEERHUIS D twd lrhuisavond van dit sizon staat gpland op dondrdag 23 april Onz oud-prdikant, ds. B.E. Wrd uit Huizn, zal dz avond in ons middn zijn mt n lzing ovr ht thma: Hr, lr ons biddn. Aandachtspuntn hirbij: - torusting tot gbd - d kracht van ht gbd in d gmnt Dit ondrwrp is aangrikt door d gbdskringn van onz gmnt. Plaats van samnkomst is gbouw Hbron (Dorpskrk), aanvang uur, inloop vanaf uur. D lzing is t volgn via d krkradio. Idrn is van hart wlkom! 10 Hrvormd Gmnt Wirdn

11 DOGMATIEKKRING Dondrdag 16 april is r wr n avond voor d Christlijk Dogmatik gpland. Dz avond bsprkn w mt lkaar hoofdstuk 15 D vrniuwing van d mns. Dan sprkn w dus ovr rchtvaardiging n hiliging. En prachtig thma zo kort na Pasn. Idrn is wr van hart wlkom, w bginnn om uur. Past. mdw.: M. D. Stoffr Adrs: Roznlaan EZ Rouvn Tlfoon: Hrvormd Gmnt Wirdn WIJKGEMEENTE 1 Prdikant: ds. J.W. van Bart Scriba: A.H. Vnman Adrs: Jacobsonstraat 8b, 7642 BS Nijvrdalsstraat 155, 7642 LE Tlfoon: Ovrldn: Op 26 maart is br. Hrmannus Kopplman (Bkknhaarswg 34, 7645 AJ, Hog Hxl) ovrldn. Hij mocht 77 jaar wordn. In ht volgnd Krkblad volgt n in mmoriam. Zikn: Zr. H. Dolln-Lohuis, Nijvrdalsstraat 118, is opgnomn in ht ZGT t Hnglo voor n hupoprati. Thuisgkomn vanuit ht ZGT t Hnglo is zr. J.G Timmrman-Smit, Wst Kluinvnwg 38 (7641 AR), mt dankbaarhid vanwg d gslaagd oprati. D brichtn zijn positif, wl is r nog vrdr hrstl van krachtn nodig. In ht Mulnblt t Almlo vrblijvn voor vrdr rvalidati: zr. E. Rotman-Schlhhubr, Adm. D Ruytrwg 2 (7642 XM), n zr. D. Immink- Lazo, Rtschotwg 3 (7642 NK). D HEERE is gnadig n rchtvaardig, onz God is n Ontfrmr (Psalm 116: 5). Bij d dinstn: Zondag 5 april mag ht wr voluit klinkn: D Hr is waarlijk opgstaan! W virn ht paasfst. s Morgns in d Dorpskrk hoop ik in bid dinstn stil t staan bij dit vangli vanuit Johanns 20, D volgnd morgn, maandag 6 april, hoop ik dan vrdr t lzn in ditzlfd vangli, hoofdstuk 20, Zondagmorgn 12 april hoop ik dan in d dinst van uur ht sacramnt van d Hilig Doop t bdinn. Voor dz dinst dnk ik aan Johanns 20, Zo mogn w mt lkaar dz vanglist volgn door d dinstn hn. s Avonds in Hog Hxl wil ik d dinst invulln vanuit Opnbaring 1, Ht vision van Johanns van d Opgstan Christus. Bidt u allmaal m om gzgnd dinstn? Om d liding n d vrlichting van d Hilig Gst bij d voorbriding door d prdikantn n tijdns d dinstn voor ons alln. Zondr Hm zijn wij nits, mt Hm mogn w grot dingn vrwachtn. Waarom zou ik naar d krk gaan? In 1967 schrf prof. dr. A.A. van Rulr n groot aantal artikln waarin hij antwoordn ondrzokt di ggvn wordn op dz vraag. Graag gf ik hir nkl van zijn rdnn door. Dit kr: Om n gwoont vol t houdn. En rdn di vl wrstand op kan ropn gn gwoont, gn slur! Dan wordt alls

12 alln maar uitwndig! Daarom wordt ht volstrkt waardloos! Ik ga alln naar d krk als ik r bhoft aan hb, dan pas is ht cht!. Van Rulr ragrt op dz wrstand mt n nvoudig vraag: Komt dat vl voor, dat ik n pur n onwrstaanbar bhoft hb, om naar d krk t gaan? Is ht hart nit hl vaak dor n doods, als n akkr in d wintr? Is r nit ook vrschrikklijk vl luihid, traaghid n gmakzucht, mt nam in ht gstlijk lvn?. Daar vogt hij tw positiv argumntn aan to. Mn kan via ht bwust willn volhoudn van dz gwoont r zo aan gwnd rakn, dat mn r nvoudigwg nit mr buitn kan. D gwoont wordt dan gaandwg omgzt in lust n innrlijk plzir. Daarbij komt doorzttn door ht wintrtij hn n gwoon afwachtn tot d lnt wr doorbrkt. D gschidnis van d krk kan ons in dit opzicht n massa lrn. Ik hoop dat u n jij dz god gwoont ook rondom d paasdagn wr volop oppakt. Tot zins in d krk! Jarign 80+ in april: Dz maand hopn ondrstaand gmntldn hun vrjaardag t gdnkn, als krknraad wnsn w u n fijn dag samn mt uw famili, ondr d zgn van d Hr uw Schppr n Formrdr. 1 zr. G. Woltrs-Vldhuis, 1 Eswg 17A, 7642 BG, Wirdn br. H. Nijsink, 1 Mijrinkhokswg 13A, 7641 RV, Wirdn zr. R. Tijhof-Kikkrt, Garvsingl 124, 7672 BH, Vriznvn br. H.J. Hngstman, Bottrhof 81, 7642 VM, Wirdn zr. G. Olthof-Lohuis, Bkknhaarswg 10, 7645 AH, Hog Hxl zr. H.W. Zwofrink-Lusink, D Holtinck 2, 7641 BP, Wirdn zr. A. Poolman-Olthof, D Mark 31, 7641 BZ, Wirdn zr. K.J. Gottmakr-Draaijr, Huurnrwg 15, 7642 NS, Wirdn zr. H.G. Kunst-Winkl, Hammrwg 150A, 7671 JD, Vriznvn zr. R. d Graaf-d Graaf, 3 Lagvldswg 1, 7645 AC, Hog Hxl br. J.H.J. Gtkat, Karl Doormanstraat 2, 7642 CD, Wirdn br. G.H. Engbrts, Loowg 15, 7641 BG, Wirdn 1927 Huwlijksjubilum: Op 26 maart was ht chtpaar Jasprs Fayr, Sliprsdijk 6 (7645 AE, Wirdn), 50 jaar gtrouwd. Zij mochtn dit mt kindrn n klinkindrn gdnkn n virn. En bijzondr zgn uit d hand van d Hr waarm w u, samn mt alln di u lif zijn, van hart flicitrn. W wnsn u daarbij d zgn van d Hr God to voor d tokomst. Vanuit d wijkkrknraad: W kijkn trug op n god ontmoting mt d visitatorn van d landlijk krk. Visitati wordt wl aangduid als huisbzok van d krk waarin gïnformrd wordt naar ht wlbvindn van n idr. Zo hbbn w ht ook mogn rvarn. En warm, opbouwnd vrgadring mt d wijkkrknraad, god ontmotingn in d pastori n mt onz krklijk wrkr. En dit alls tot opbouw van d gmnt van Jzus Christus in Wirdn. D wijkkrknraad komt wr bij lkaar op wonsdag 8 april in Hbron. D koffi.d. staat wr klaar vanaf uur. Nmt u dz vrgadring wr m in uw gbdn? 12 Hrvormd Gmnt Wirdn

13 Bropingswrk wijk 2: Eldrs in ht krkblad kunt u lzn ovr ht brop dat door wijkgmnt 2 is uitgbracht op ds. T.J. Smink. In d komnd tijd zulln w nadr mt hm knnismakn. Latn w als gmnt hir ook in gbd m bzig zijn. Zodat duidlijk zal wordn wlk wg d Hr wil gaan mt ds. Smink n mt onz gmnt. Bijblkring d Holtinck: D twd dinsdag van april is 14 april. Dan komn w als Bijblkring wr samn in d grot zaal van d Holtinck. W vrvolgn d lzing van ht bok Daniël, hoofdstuk 4 is aan d burt. Vanaf uur wordt d koffi n th gschonkn n mogn w lkaar ontmotn. Idrn, ook d niuw gzichtn van vorig kr, wr van hart wlkom! Blijdniscatchisati: D blijdnisdinstn zijn achtr d rug, d spanning is r wr af. Maar zoals afgsprokn hopn w lkaar nog n kr t ontmotn dit sizon. Dat is op vrijdag 10 april, uur n dinsdag 14 april, uur. Ik hoop julli allmaal wr t kunnn bgrotn. Mlvn: W ontvingn bricht van ovrlijdn van Christina van dn Brg - Admiraal uit Ermlo. Zij was chtr in d zomrmaandn vl in Hog Hxl t vindn. Daar warn vl bandn ggroid. Daarom willn w haar ook hir, op haar nadrukklijk vrzok, nomn. Zr. van dn Brg is op 23 maart op d lftijd van 81 jaar ovrldn. Voor wi wil mlvn mt haar kindrn, klin- n achtrklinkindrn vrmld ik hir ht corrspondntiadrs: Horstr-Engwg 26 (3853 ME) Ermlo. Tn slott: Zoals bij d dinstn al vn aanghaald: w zijn op wg naar Pasn. Op ht momnt van schrijvn zijn w nog in d Still Wk. En wk om stil t wordn, ondr d indruk t rakn van Gods onvoorstlbaar grot lifd voor ons mnsn. Stil wordn vanwg ht dip lijdn van Zijn Zoon Jzus Christus. Maar ook stil wordn om d Hilig Gst t ontdkkn Di in ons hart wil sprkn. Hij lrt ons zggn: Abba, Vadr. Dan wordn w stil; God wil onz Vadr zijn. Hij gft ons ht uwig lvn. Dan mag r Pasn gvird wordn: ht fst van ht niuw lvn. Idrn n gzgnd Paasfst togwnst. J.W. van Bart BIJBELKRING HOGE HEXEL W hopn dondrdag 9 april, om uur bijn t komn in ht Kulturhus. W bhandln d 8 Bijblstudi, ovr Gods wg mt mnsn n.a.v. Johanns 1: 35-43, 6: 5-9 n 12: Ondrwrp: Andras n contactprsoon. Dit is d laatst kr dat w bij lkaar komn. W hopn in sptmbr d draad wr op t pakkn. Jan Vnbrugg 13 Hrvormd Gmnt Wirdn WIJKGEMEENTE 2 Consulnt: ds. J.W. van Bart Scriba: D.J. Hoff Adrs: Jacobsonstraat 8b, 7642 BS Garf 1, 7641 KB Tlfoon: Past. mdw.: G. Flim Adrs: Paardblom 6, 7463 EL Rijssn Tlfoon: /

14 Zikn: - Ovrgbracht vanuit ht ZGT t Almlo naar Eugria vrplgafdling is mvrouw B. Ligtnbrg-Schppink, Wilgnlaan 44. Haar afnmnd lichaamskrachtn maaktn dz opnam noodzaklijk. - Ontslagn uit ht ZGT Almlo is: d hr K.J. van d Pol, Bvrdamswg 2, Almlo. - Ontslagn uit ht ZGT t Hnglo: d hr G. Bvrdam, Schring D hr J. Schutt, Schrmoln 39 hft in ht UMC Groningn bij d scond opinion nig positiv brichtn gkrgn voor d bhandling van zijn long- n botkankr. - Mvrouw J. Woltrs-Aal, Tolgaard 44, wordt op vrijdag 3 april opgnomn in ht ZGT n goprrd aan haar arm. - Op 10 april a.s. zal d hr d hr J. Postma, Anjlirstraat 59, in ht UMC Radboud t Nijmgn wordn goprrd in vrband mt prostaatkankr. - Judith Dasslaar, p/a Almlosstraat 64b, is opgnomn in ht UMC Radboud t Nijmgn. Judith is al gruim tijd zr rnstig zik. Opnam was op dit momnt noodzaklijk. Psalm 31: 2: Tot u Hr hb ik d tovlucht gnomn, laat mij nit bschaamd wordn, voor uwig; bvrijd mij door uw grchtighid. Huwlijksjubilum: Op wonsdag 1 april jl. mochtn onz oudrling Hans van Burkn n zijn vrouw Wil van Burkn - van dn Huvl, Llistraat 31 (7641 VS), hun 55-jarig huwlijksjubilum virn. Hun ja-woord mochtn z op wonsdag 1 april 1960 aan lkaar gvn. En gdnkwaardig dag voor hn, hun kindrn n klinkindrn. Bijzondr omdat ht nit aan idrn is ggvn om zolang samn t zijn. Samn mochtn julli lif n ld dln, maar d Hr was r altijd bij. W zijn Hm ook dankbaar voor ht vl wrk wat Hans in ht ambt hft mogn don. W wnsn julli mt alln di julli lif zijn n hl fijn dag to. D Hr zgn julli in d jarn di julli nog ggvn wordn. Gdicht: t Vormn van n Godskind is n tlkns snoin Wordt hij wr its klinr kan hij schonr bloin. Oudrling Krklijk Wrkr Grrit Flim Bropingswrk: Zoals ook al is afgkondigd, hft d krknraad van wijkgmnt 2 ht voornmn, om mt instmming van d Algmn Krknraad, op dinsdag 7 april a.s. n brop uit t brngn op ds. T.J. Smink uit Niuwrkrk. Stmgrchtigd ldn van wijkgmnt 2 wordn in d glgnhid gstld om vntul bzwarn in t brngn tgn d gvolgd vrkizingsprocdur. Dz kunnn schriftlijk n ondrtknd wordn ingdind bij d scriba van wijk 2, D.J. Hoff, Garf 1 t Wirdn, tot n mt uitrlijk vrijdag 3 april. 14 Hrvormd Gmnt Wirdn

15 Tnslott: W wnsn lkaar opniuw ootmod n hoop to op wg naar Pasn. Jzus zgt: Wi luistrt naar wat Ik zg n Hm glooft di Mij gzondn hft, hft uwig lvn; ovr hm wordt gn oordl uitgsprokn, hij is van d dood ovrggaan naar ht lvn. (Johanns 5: 24-27). Hartlijk grot, uw scriba Dirk Hoff BIJBELKRING OOST Dondrdag 9 april a.s. hopn w wr bij lkaar t komn in Hbron. W gaan vrdr mt d Bijblstudi ovr Ptrus. W don dit aan d hand van ht bokj "Glovn mt Ptrus" van Jos Bouma. Ht thma voor vanavond is: "Zvntig maal zvnmaal". Ht is ls 4 uit ht bokj (Matt. 18: 21-35). W bginnn om uur. Idrn is van hart wlkom. Jan Mijr JEUGDCOMMISSIE KINDERNEVENDIENST Hallo, Zondag 5 april bgint d paasdinst om uur. D kindrn wordn om uur vrwacht in Hbron, zodat w dan samn mt d kindrn vooraan in d krk gaan zittn. Mt vrindlijk grotn, Sandra Smit OP WEG NA PASEN Op vrijdag 10 april is r n thma-avond in d krk t Hog Hxl. Zit j op d 11-, 12-, 13- of 14-jarign club in Hog Hxl of Wirdn dan bn j van hart wlkom! D clubldn uit Wirdn vrtrkkn om uur mt z n alln op d fits vanaf d Dorpskrk richting Hog Hxl. D clubldn uit Hog Hxl mogn rchtstrks naar d krk in Hog Hxl gaan. D avond zal om uur bginnn n om uur stappn w wr op onz fits richting Wirdn. Aan dz avond wrkt Rinon m n zal op n bijzondr manir ht thma Op wg na Pasn wordn uitgwrkt. Aan ht ind staat r natuurlijk its lkkrs voor julli klaar! Zodat julli mt n voll maag wr op d fits kunnn richting huis. Dit jaar zijn ook j oudrs/vrzorgrs van hart uitgnodigd om mt ons m t gaan (ook op d fits!). Tot d 10d! PUZZEL Hoi jongns n misjs, D antwoordn van d vorig kr warn allmaal vrschillnd dagdln uit d Psalmn. 1. morgn, morgn 2. morgn, middag 3. avond, morgn, middag 4. morgn, avond 5. nacht 6. avond 7. morgn n 8. nacht. Hnriann Tmprt hft ht wkprijsj gwonnn; j mag bij mij its luks komn uitzokn. En voor Talitha Post ligt r n boknbon klaar. Gflicitrd n van hart wlkom! 15 Hrvormd Gmnt Wirdn

16 D niuw puzzl is n soort ghimschrift-puzzl. Bij lk cijfr staat n lttr. Bgin bij 1, 2, 3 nz. Ht laatst nummr is 86! Ht is misschin vrstandig om rst d nummrs van 1 tot 86 allmaal op t schrijvn, dan kun j zo d lttrs rbij schrijvn. Kunnn julli dan lzn wat r staat? Ht is n stukj tkst van n lid. Ht is vn n gpuzzl, maar nit moilijk. Succs! 28 h 68 o 31 t 8 w o 77 t 12 b 59 r 48 m 6 i 34 d 30 b 1 j 83 t m 17 k 74 b o 45 o 85 a 23 r 20 v 69 k 56 s 5 s 10 l 22 o 76 n 15 a 42 t 63 m 79 p 41 a a 73 r 35 a 40 d 78 o 19 n 52 n 60 v 36 a 82 s 26 t 9 i 49 ij 65 a d 7 k 4 u 25 a 11 u 27 u 24 w 47 r 86 n 57 t 62 n a 50 b 21 o 70 w 16 n r g 43 u 53 t 44 v 54 g 3 z o 80 g 37 n 46 o Julli kunnn t/m zatrdagmiddag 11 april 2015 d oplossing inlvrn pr -mail: of bij mij thuis (Wfkamr 50). Grotn van Ink Nijzink 16 Hrvormd Gmnt Wirdn

17 VERENIGINGEN MANNENVERENIGING CALVIJN WIERDEN Van d mannnvrniging in Rijssn ontvingn wij n uitnodiging om d gzamnlijk sluitingsavond van d mannn- n vrouwnvrniging aldaar bij t wonn. Dz avond is in hrvormd krkgbouw Sion, op dinsdagavond 14 april n bgint om uur. Di avond zal kand. R.J. Jansn uit Schrpniss sprkn ovr: dat is nou zond..! - ho d Bijbl ovr zond sprkt. Ht bstuur VROUWENVERENIGING PALOPPO Vrouwnvrniging Paloppo houdt op dinsdag 7 april d laatst Bijblstudiavond. W bhandln nr. 10 uit d Hrvormd Vrouw mt als thma: Mt hrlijkhid vrvuld. Ds. J.W. van Bart zal dz avond lidn. Idrn van hart uitgnodigd. Ook d partnrs, d mannnvrnigingn n andr blangstllndn zijn van hart uitgnodigd. W bginnn om uur in Hbron. Bstuur vrouwnvrniging Paloppo DIVERSEN FELICITATIE - AMEN ZEGGEN OP EEN IEDER WOORD - All ldn di op zondag 29 maart blijdnis van hun gloof hbbn gdaan, wil ik middls mijn gdicht van hart flicitrn. Dank U, Hr, dat ik mag zggn Amn, op n idr woord. Glzn in Uw vangli n ook mondling ghoord. In Uw woord lit Gij mij lzn, ht grot wrk door U volbracht. Amn, Hr, U zij gprzn, wat mij ook d tokomst wacht. Ook al zal mijn tokomst wzn, naast vl vrugd, vl vrdrit. Aan Uw hand zal ik nit vrzn, Amn, Hr, Uw wil gschid. Anni Mijr-Polman; mailadrs PASSAGE WIERDEN-CENTRUM Datum: 15 april Tijd: uur Plaats: Ontmotingscntrum, Spoorstraat Ondrwrp: Vrhaln n gdichtn Mvr. D. Hiddink uit Lochm zal vrhaln n gdichtn vrtlln in onz ign strktaal. Ht bstuur 17 Hrvormd Gmnt Wirdn

18 VRIJWILLIGERSWERK ONDER ASIELZOEKERS Rgio Almlo - Vrijwilligrswrk ondr asilzokrs vanuit d krkn, gsupportrd door Stichting Gav. Vrijwilligrs vanuit vrschillnd krkn vrrichtn wrk ondr (x)asilzokrs, ook in onz rgio. Dit wordt ondrstund door stichting Gav, n intrkrklijk organisati. D vrijwilligrs vanuit d krkn in d rgio Almlo hbbn zich d laatst tijd bzig ghoudn mt o.a. taalls n fitsls gvn, bzokwrk, juridisch hulp, vrouwnwrk n kindrwrk. Ook wordt r soms vrvor grgld om n krkdinst of n Bijblstudi t kunnn bijwonn. Er zijn namlijk hl vl christnn ondr d asilzokrs. En één van onz vrijwilligrs sprkt Arabisch, dat is mooi mgnomn! In ht kort ht motto van Stichting Gav: Gvlucht, Gzin n Glifd. Vanuit haar visi wil z christnn n krkn bwust makn van d Bijbls roping om d vrmdling gastvrij t ontvangn. Oprop: Hbt u hart voor d vluchtling n zit u n moglijkhid om hirin its t kunnn btknn of om contactn t lggn, zou u zich dan willn opgvn als vrijwilligr. Er is zovl t don!!! En grp uit d activititn di in ht land wordn gdaan: sportn mt jongrn of votbalwdstrijd organisrn mt b.v. jongrn van ht azc n uw krk, n crativ activitit ontwikkln, hlpn bij n mostuinprojct, klding vrzamln n uitdln, wandln mt mnsn, n midngrop lidn, taalls gvn nz. U hoft d taal van d vluchtling nit t kunnn sprkn als u hirin its wilt btknn. Prsntatis.d.: Wilt u n prsntati voor uw (krklijk) grop m.b.t. tot asilzokrs/vluchtlingn, dan wil Gav dit graag vrzorgn. Maar ook gastlssn op d scholn zijn moglijk. Er is matriaal voor n wrkstuk ovr asilzokrs bschikbaar. En r zijn ook (HBO) stagplkkn. Hirvoor kunt u allmaal bij Stichting Gav trcht. Multiculturl Jongrnkampn: Vrdr zokt Stichting Gav dlnmrs (maar óók nog liding) voor d multiculturl jongrnkampn di in d zomrtijd in Luntrn wordn ghoudn. D dlnmrs bstaan uit n mix van Ndrlands jongrn n asilzokrs-jongrn. Voor mr informati of opgav: Hoofdkantoor Gav, Hardrwijk, tl , M. Vldman-Bartls, vrijwilligr, tl / , Nico Mls, vrijwilligr, tl , mail: Jok Schippr, vrijwilligr, tl , 18 Hrvormd Gmnt Wirdn

19 DIACONAAL JAAR EN VAKANTIEVRIJWILLIGER IN DE HERBERG In Pastoraal Diaconaal Cntrum d Hrbrg in Oostrbk wordn gastn ontvangn, di om allrli rdnn n paar wkn afstand nmn van d thuissituati n tot rust willn komn. Wij bidn hn pastoral zorg, n fijn plk n n god sfr. Samn mt hn zokn w wlk btknis hun gloof in God voor hn hft in n moilijk priod in hun lvn. Diaconaal jaar W zijn op zok naar vir jongrn di n diaconaal jaar willn don in d priod sptmbr juni Donrs n dnkrs. Jongrn di vrindlijk zijn n di zin hbbn om gzllig aan d gang t gaan n r voor mnsn willn zijn. Jongrn di d handn uit d mouwn willn stkn. Ontplooi jzlf n hlp d Hrbrg. Ontdk j vrborgn talntn. Vakantiwrk Voor d zomr van 2015 zokn w jongrn di zich tw wkn als vrijwilligr bschikbaar willn stlln voor hun mdmns. J vort allrli praktisch takn uit, j wrkt mt andr jongrn samn n j hbt n bijzondr vakanti. Lijkt n van bid vacaturs j wat, ls dan snl vrdr op onz wbsit voor mr informati of stuur n mailtj naar W willn graag mt j knnismakn!! LEESROOSTER Zatrdag 4 t/m vrijdag 17 april 2015 Za 4 Marcus 15:40-47 Zo 5 Marcus 16:1-8 Ma 6 Marcus 16:9-20 Di 7 Handlingn 19:21-34 Wo 8 Handlingn 19:35 20:6 Do 9 Handlingn 20:7-12 Vr 10 Handlingn 20:13-24 Za 11 Handlingn 20:25-38 Zo 12 Handlingn 21:1-14 Ma 13 Micha 1:1-7 Di 14 Micha 1:8-16 Wo 15 Micha 2:1-5 Do 16 Micha 2:6-11 Vr 17 Micha 2:12-3:4 Ditrich Bonhoffr Nit door n vast formul, nit vanwg d hovlhid woordn, maar door ht gloof nadrn w ht Vadrhart van God dat ons allang knt. Voor all in dit krkblad gnomd data n tijdn gldt Do Volnt! 19 Hrvormd Gmnt Wirdn

20 Krkblad Rdacti: kopij: Inlvrn kopij: J. Smlt Rijssnsstraat 80 Tlfoon: (na uur) COLOFON Ht volgnd krkblad, nr 8, vrschijnt vrijdag 17 april n gldt voor 4 wkn, kopij, bij voorkur digitaal, inlvrn voor maandag 13 mi, uur bij Jan Smlt, Rijssnsstraat 80. Gn krkblad ontvangn: Nm contact op mt mvr. J. d Jong, tl of mobil Abonnmntsprijs krkblad: 17,00 pr jaar. Krklijk burau Jacobsonstraat 8a Postbus BS Wirdn 7640 AE Wirdn Tlfoon: Opningstijd: dinsdag uur vrijdag uur SKG-bank: rk.nr. NL61 FVLB (algmn) SKG-bank: rk.nr. NL25 FVLB (vrijw. bijdrag) Kopirtijdn: maandag uur vrijdag uur zatrdag uur Collctbonnn Vrkrijgbaar op ht Krklijk Burau of t bstlln door ovrmaking van: 17,00 pr vl van 20 bonnn van 0,85 of 23,00 pr vl van 20 bonnn van 1,15 op rk.nr. NL31 FVLB t.n.v. Hrv. Gm. Wirdn ondr vrmlding van collctbonnn. Wbsit: Wbsit PKN: Kostrs Dorpskrk: / tl Kostr Wssls: Hnny Vnman: Hog Hxl: Diaconi Rabobank: NL80 RABO tnv: Diaconi Hrv. Gmnt Wirdn Postbus 159, 7640 AD Wirdn 20 Hrvormd Gmnt Wirdn

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal puur goud www.clbratfstival.nl Vakanticonfrnti 2014 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantipark Pagdal - Stadskanaal Wlkom op 2014 puur goud Elk olympisch sportr gaat voor goud, ht hoogst haalbar. Als christnn

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

De Gids. De Goede Herder... Kerkdiensten. Zin in le. Gereformeerde Kerk Nieuweroord Noordscheschut

De Gids. De Goede Herder... Kerkdiensten. Zin in le. Gereformeerde Kerk Nieuweroord Noordscheschut D Gids Grformrd Krk Niuwroord Noordschschut GKNNvn Zin in l Krkblad van d GKNN - Vrschijnt twwklijks www.gknn.nl Nr. 6 - Jaargang 43 - Zondag 15 maart 2015 D God Hrdr... Krkdinstn Zondag 15 maart 2015.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org IN LE IDI NG Wrldwijd wordn miljonn christnn vrvolgd vanwg hun gloof. Z motn soms vrschrikklijk dingn doorstaan. Trwijl z ondr druk staan, wordn gdiscri minrd, mishandld of ondrdrukt door hun famili of

Nadere informatie

Kies voor Hart en Sport

Kies voor Hart en Sport En sportknnismakingsprogramma voor kindrn van d gropn 6 t/m 8 J kunt kizn uit d volgnd sportn: jugdfitnss n mr, gymnastik, GPS, judo, paardrijdn, schrmn, skiën, tnnis, votbal, zwmmn n 4x4 tornooi votbal

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

Informatie: www.paoheyendael.nl

Informatie: www.paoheyendael.nl d j i t Informati: www.paohyndal.nl t h d, w i js h i d d n d g l Tolichting Prudntiaprojct Ht Prudntiaprojct n initiatif van ht UMC St Radboud, n wordt gralisrd in samnwrking mt 15 andr ziknhuizn, mt

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Kerst- en Nieuwjaarswensen uit Beit Jala Voor deze zeer gezegende dag wens ik jullie allen liefde, vriendelijkheid...

Kerst- en Nieuwjaarswensen uit Beit Jala Voor deze zeer gezegende dag wens ik jullie allen liefde, vriendelijkheid... ISSN 0928-7442 Dcmbr 2015 Pagina 1 2 3 4 5 6 7 God niuws Bij Jmima warn r dit jaar rdnn t ovr om dankbaar voor t zijn. Door d vl nood in d wrld wrd n wordt... Arabisch tn / in Ndrland / voor Jmima Stl

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid Idr ind in zijn racht bvordrt social vilighid Zvn lssn in glu voor grop 5/6 n grop 7/8 Kindrn op jong lftijd positif ondrstunn in hun individul motionl ontwiling. Dat is d missi van d Glusoffr. Ht wtnschapplij

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T 2015 5 #GBU1 CH EANTE 15 CL 0 m 2 k 0 4 0 80.0 16-0 rond in ld r D w RI & TO E SME VO E D I ECH & T N A E CL -2 0 1 5 burg 28-05 Puur Lim n r t D Wro 04 EDRI PEN B O 5 1-1 0-2 0 JVEND AG ELIGIE k CH &

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen Jaargang 2, nr. 1 spt. 10 Foyr projct Krkrad Niuw huisstijl voor XONAR Niuwsflitsn Wat kan d Kindr- n Jongrnrchtswinkl voor j don? Mr tlfoontjs ovr kindrmishandling Consquntis Mdwrkrs xonar als gastdocnt

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen.

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen. Docntnhaliding Voorkom ht pstn door op jong lftijd ht bgrip pstn uit t lggn. st collga docnt INLEIDING Ht schoolpakkt. Door lid of vri t wordn van "" ontvangt u ht schoolpakkt n n aluminium bordj van "".

Nadere informatie

Kies voor Hart en Sport

Kies voor Hart en Sport En sportknnismakingsprogramma voor kindrn van d gropn 6, 7 n 8 J kunt kizn uit d volgnd sportn: Badminton, Fitnss, Gymnastik, Ju d bouls, Judo, Korfbal, Tnnis, Votbal, Vollybal, Zwmmn B EXE EWAA MPL R

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Bink 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Bink 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Bink KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti T 024-3504420 Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af! Zomrvakanti 18 tot n

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondr D Wikn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 83 24 24 35 E bsoondrdwikn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Huisstijlhandbok Algmn richtlijnn & instructis voor gbruik van d huisstijl Jongrn Svnum Huisstijlhandbok Jongrn Svnum Inhoud Inliding pag 4 Huisstijl pag 5 Bldmrk pag 6 Huisstijlklurn pag 8 Voorbldn van

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

jarig jubileum Feestweekend! programmaboekje

jarig jubileum Feestweekend! programmaboekje d Dristr jarig jubilum jubilumfst Fstwknd! programmabokj Fstwknd! 2 40 jaar D Dristr 40 jaar d Dristr! En fst vir j samn n daarom nodign wij u graag uit op vrijdag 27 n zatrdag 28 januari a.s. om mt lkaar

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Klok KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 10 21 14 01 E bsoklok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

bra nd in IJs s elbro ek

bra nd in IJs s elbro ek s ki o l it b v! D nog olr co bin Ro Aa a a hhh!! n d bra nd in IJs s lbro k D balk valt op mi jn b n. Ik ka n ni t m r w g. Mi jn kl k ni jpt dic ht n ik prob r om hulp t ro p n. Ma ar r komt alln n s

Nadere informatie

Colofon. Financieel overzicht. Wat doet de Algemene Onderwijsbond? Tilburg, januari 2015, nummer 1. Viering jubileum. Redactioneel.

Colofon. Financieel overzicht. Wat doet de Algemene Onderwijsbond? Tilburg, januari 2015, nummer 1. Viering jubileum. Redactioneel. s t d n b a n d Wat dot d Algmn Ondrwijsbond? Financil ovrzicht Kindrarbid is hot, ht is nog stds n groot problm in tal van landn. Er wordt glukkig vl ovr gzgd n gschrvn. Enkl actiluzn zijn: Stop Kindrarbid,

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

15-2: Carnavalsmis met Rejoice. Vastenactie 2009. Inleveren Palmtakjes. Avond over het leven van Paulus. jaargang 61 nr. 2 7 februari - 6 maart 2009

15-2: Carnavalsmis met Rejoice. Vastenactie 2009. Inleveren Palmtakjes. Avond over het leven van Paulus. jaargang 61 nr. 2 7 februari - 6 maart 2009 jaargang 61 nr. 2 7 fbruari - 6 maart 2009 15-2: Carnavalsmis mt Rjoic Foto: Rjoic in d optocht van Krkrad, 2008. Vorig jaar nam Rjoic ht initiatif voor n Carnavalsmis in Niuwnhagrhid. Dit was zo gslaagd,

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie