INSTALLATIE INSTRUCTIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INSTALLATIE INSTRUCTIES"

Transcriptie

1 2.5 INSTALLATIE INSTRUCTIES

2 Instructies voor de installatie van Finhosta INLEIDING p UPGRADE VAN EEN BESTAANDE INSTALLATIE p INSTALLEREN OP EEN NIEUWE PC p BEKNOPT OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN IN p. 38 FINHOSTA 2.5 Annex : Technische Fiche van Finhosta 2.5 p. 48 2

3 0) Inleiding Finhosta 2.5 draait onder FDC 5.42 met een database van het formaat Pervasive 8vi. Deze versie ondersteunt Windows 2003, XP, 2000, NT en Windows 98 in de verschillende landstalen. De interface draait onder Office 2003, XP, 2000 of ME. Opgelet EXCEL 97 wordt NIET langer ONDERSTEUND. VERGEET VOORAL NIET EERST EEN BACKUP TE NEMEN VAN UW FIN.DB2 ALVORENS U BEGINT MET DE INSTALLATIE. De upgrade van een bestaande installatie gebeurt in drie stappen : 1) STAP 1 : verwijderen van de bestaande installatie Finhosta 2.4 2) STAP 2 : installatie van de upgrade van Finhosta 2.4 naar 2.5 3) STAP 3 : update operaties (herindexering tabel 23 + FDC DB MAINTENANCE) Bij de upgrade naar Finhosta 2.5 worden een aantal files in de FDC Applicatiefolder (C:\FINAPP), de FDC Data Folder (\\FINAPP\DATA\EURO) en de FDC User Folder (\\FINAPP\DATA\EURO\FDCUSER) vervangen. Tijdens de installatie, haalt het installatieprogramma informatie uit de winfdc.ini file om uit te zoeken waar deze folders zich bevinden. De winfdc.ini file bevindt zich in de C:\WINDOWS of C:\WINNT folder. Wanneer u echter op een nieuwe computer installeert is deze file nog niet aanwezig. De installatie op een nieuwe computer duurt daarom iets langer en verloopt anders. De eerste drie stappen zijn verplicht. De 2 laatste enkel indien u een bestaande database van een andere pc recupereert. 1) STAP 1 : installatie van de Pervasive 8vi workstation client 2) STAP 2 : installatie van FDC ) STAP 3 : installatie van Finhosta ) STAP 4 : transfer van de FIN.DB2 file 5) STAP 5 : update operaties (herindexering tabel 23 + FDC DB MAINTENANCE) Afhankelijk van het operating systeem dat u gebruikt, kan de computer u vragen om na het afwerken van een installatiestap, het toestel herop te starten. U kan dan hieraan gevolg geven en na het opnieuw opstarten, de installatie verder zetten, of dit negeren en de drie installatiestappen sequentieel uitvoeren en nadien herop te starten. In de meeste gevallen zal u echter installeren op een bestaande installatie VERGEET DAN VOORAL NIET EERST EEN BACKUP TE NEMEN VAN UW FIN.DB2 ALVORENS U BEGINT MET DE INSTALLATIE. (Hernoem ze bvb naar OLDFIN.DB2) 3

4 1) Installatie van Finhosta 2.5 upgrade van een bestaande database. NEEM EERST EEN BACKUP VAN UW FIN.DB2 ALVORENS U BEGINT MET DE INSTALLATIE. STAP 1 : VERWIJDEREN VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE FINHOSTA 2.4 Ga naar Start/Settings/Configuratiescherm en kies Toevoegen/Verwijderen programma s Selecteer het programma Finhosta 2.4 en kies Verwijderen. Klik Volgende tot Einde. Opgelet! Indien u op meerdere computers installeert, dan dient u op elke computer finhosta 2.4 te verwijderen alvorens te installeren. 4

5 STAP 2 : INSTALLATIE VAN DE UPGRADE NAAR FINHOSTA 2.5 Steek de CD in ; het installatie programma wordt automatisch opgestart Het volgende scherm verschijnt en vraagt u de taal te kiezen van installatie. Kies Nederlands of Dutch voor een installatie van de nederlandstalige versie en klik op OK. De installatiewizard bereidt zich voor. 5

6 Het onderstaande scherm verschijnt Tegelijk wordt de handleiding voor de installatie opgestart. Lees het document aandachtig en sluit het en ga dan verder met de installatie zoals beschreven. U kan het ook eerst afdrukken vooraleer verder te installeren. Klik op volgende. U komt dan in het onderstaande scherm tercht. 6

7 Vul aan met uw naam en de naam van het ziekenhuis. Het is aanbevolen de optie Iedereen die deze computer gebruikt (alle gebruikers) te laten aangevinkt te staan. Klik op volgende. Het is aanbevolen het programma te installeren in C:\FINAPP. Klik op volgende. 7

8 Voor een volledig installatie laat u beide opties aan. Naderhand kan u bijkomende pcs configureren door enkel de Finhosta installatie aangeklikt te laten. OPGELET! De FDC versie voor de ziekenhuizen is een single-user versie. Dit betekent dat slechts 1 gebruiker tegelijkertijd in de database ingelogd kan zijn. Mocht u met meerdere gebruikers tegelijkertijd wensen te werken, dan kan u dit enkel na het installeren van een multi-user versie van het produkt. Hiervoor dient echter een licentie-kost betaald te worden. Neem hiervoor contact op met Aexis. Druk op volgende. Druk op volgende. 8

9 Het installatieprogramma bereidt zich voor en begint dan met installeren. Wanneer alle operaties voltooid zijn, komt u in het volgende scherm. 9

10 Kies Voltooien Finhosta 2.5 is nu gïnstalleerd. De installatie is nu beëindigd. U kan nu verder gaan met de Update operaties. 10

11 STAP 3 : UPDATEOPERATIES (HERINDEXERING TABEL 23 EN FDC DB MAINTENANCE) Na installatie wordt het nieuwe logo van het FOD op het bureaublad geplaatst. Finhosta 2.5 Door erop te dubbelklikken, start u het programma op. Antwoord telkens Enable Macros of Macro s toelaten, zoniet zal de applicatie niet werken. De database FINEURO dient te worden geselecteerd om de jaargegevens van 2003 en de maandelijkse en trimestriële gegevens van 2004 in te voeren Dus : Inloggen in de database FINHOSTA wanneer u gegevens behandelt voor de boekjaren tot en met Inloggen in de database FINEURO wanneer u gegevens behandelt voor de boekjaren vanaf

12 Standaard is het paswoord FDC, de gebruikersnaam is COMSHARE. Indien u dit paswoord en/of de gebruikersnaam wenst te veranderen, contacteer dan hiertoe Aexis Belgium NV via Indien u een waarschuwing krijgt bij het opstarten dat een excel macro niet kan worden gedraaid, zet dan het beveiligingsniveau van excel op medium (tools/macros/security/medium) Verander desgevallend de setting en start opnieuw op. Antwoord Enable Macros of Macros toelaten. Zodra Fin2GUInl.xls zich opent, krijgt u het basisscherm te zien 12

13 Het nieuwe scherm van finhosta ziet er als volgt uit. Dubbelklik op het scherm om in het hoofdmenu terecht te komen. Kies vervolgens optie 4. Utilites. 13

14 Selecteer tabel 23 en kies optie 4.5 Herindexering. Na de herindexering, wordt het DN Maintenance programma opgestart. Kies voor UPDATE DATABASE FINEURO en klik Next tot Finish. Hierna zijn alle update operaties afgelopen en kan u het programma gebruiken. Ga naar hoofdstuk 3 om een beknopt overzicht van de van de voornaamste wijzigingen te zien. 14

15 2) Installatie van Finhosta 2.5 installatie op een nieuwe pc Dit doet zich in 2 gevallen voor : U installeert op een nieuwe computer. In dat geval hebt u op een andere computer de installatie 2.4 staan. Indien u deze gegevens wenst te recuperen dient u na de installatie de file Fin.db2 van de Oude_Computer \FINAPP\DATA\EURO te copieren naar de Nieuwe_Computer \FINAPP\DATA\EURO ALVORENS FINHOSTA op te starten. U installeert u het programma voor de allereerste maal. In dat geval zijn er geen gegevens te recuperen. STAP 1 : INSTALLATIE VAN PERVASIVE 8VI WORKSTATION CLIENT Vooraleer de installatie te starten, dient u op de pc de IIS Admin Service uit te zetten. Ga hiervoor naar Start/Settings/Configuratiescherm/Administratif Tools/Services/IIS Admin Service, dubbelklik en kies STOP. Steek de CD in ; het installatie programma wordt automatisch opgestart Het volgende scherm verschijnt en vraagt u de taal te kiezen van installatie. Kies Nederlands of Dutch voor een installatie van de nederlandstalige versie en klik op OK. 15

16 De installatiewizard bereidt zich voor. Het onderstaande scherm verschijnt Tevens wordt de handleiding voor de installatie geopend. Lees rustig na, druk eventueel af, sluit daarna het document en acrobat reader en ga verder met de installatie. 16

17 Klik op volgende. U komt dan in het onderstaande scherm tercht. Vul aan met uw naam en de naam van het ziekenhuis. Het is aanbevolen de optie Iedereen die deze computer gebruikt (alle gebruikers) te laten aangevinkt te staan. Klik op volgende. STAP 1 begint nu : de installatie van Pervasive.SQL 8vi. Het Pervasive.SQL V8 installatie programma start op. 17

18 Gevolgd door het onderstaand scherm : Klik op Next. Het volgende scherm verschijnt. Aanvaard het Licence Agreement en klik Yes. 18

19 Klik verder met Next tot u in het volgende scherm terecht komt. Behoudt overal de voorgestelde installatie folders. Klik op Install. Het programma begint nu met het installeren van de Pervasive 8vi Workstation engine. 19

20 Nadat deze installatie is beëindigd, verschijnt volgend scherm. Klik op Finish. Nu even wachten alvorens verder te gaan. Er word een HTML document opgestart dat u uitnodigt om uw installatie te registreren. Dit is echter NIET nodig. U kan dit document dan ook gewoon uitklikken. De installatie gaat dan gewoon en stelt voor een reeks testen te doen. 20

21 U klikt telkens Next tot u in onderstaand scherm komt.. U klikt op Finish en daarna op OK. 21

22 STAP 2 : INSTALLATIE VAN FDC 5.42 Het installatieprogramma begint nu met STAP 2. Het welkomstscherm van FDC verschijnt. Klik Next Accepteer in het volgende scherm de licentie overeenkomst. 22

23 Klik Yes. In het volgende scherm wordt het path naar Excel beschreven. De exacte locatie hangt af van de Excel versie die u gebruikt. Klik Next. Kies als Destination Folder C:\FINAPP 23

24 Klik Next. Kies CREATE DATABASE FINEURO Indien u reeds een bestaande database op het netwerk hebt, gebruik dan de browse toetsen om naar de Data en User Directory te navigeren. Klik Next. 24

25 Klik Next. In het volgende scherm, kan u aanduiden in welke folder u de snelkoppelingen naar FDC wil zien verschijnen. Pas eventueel de locatie van de folder aan. Klik daarna Next. 25

26 Klik Next. 26

27 Het programma begint nu de nodige files voor FDC 5.4 te copieren. Het is mogelijk dat u tijden het installeren volgende foutboodschap krijgt. Klik op OK ; deze foutboodschap heeft GEEN invloed op het installatieproces en het functioneren van het programma. Klik Finish. De installaie van FDC 5.4 is nu voltooid. Druk op OK. 27

28 Wanneer u in de vorige schermen de locatie en naam van de database niet heeft aangepast aan FINEURO krijgt u nu een 2 de kans. DB Maintenance start op. Kies Create database, Name = FINEURO en Database Folder = C:\FINAPP\DATA\EURO en User Folder = C:\FINAPP\DATA\EURO\FDCUSER Klik Next, next, Finish en druk dan op OK. Volgend scherm verschijnt : Klik OK. FDC 5.42 wordt nu geïnstalleerd. Klik OK. Vervolgens gaat de installatie wizard verder met stap 3 : het installeren van Finhosta. 28

29 STAP 3 : INSTALLATIE VAN FINHOSTA 2.5 Kies volgende. Het is aanbevolen het programma te installeren in C:\FINAPP. Klik op volgende. 29

30 Voor een volledig installatie laat u beide opties aan. Naderhand kan u bijkomende pcs configureren door enkel de Finhosta installatie aangeklikt te laten. OPGELET! De FDC versie voor de ziekenhuizen is een single-user versie. Dit betekent dat slechts 1 gebruiker tegelijkertijd in de database ingelogd kan zijn. Mocht u met meerdere gebruikers tegelijkertijd wensen te werken, dan kan u dit enkel na het installeren van een multi-user versie van het produkt. Hiervoor dient echter een licentie-kost betaald te worden. Neem hiervoor contact op met Aexis. Druk op volgende. Druk op volgende. 30

31 Het installatieprogramma bereidt zich voor en begint dan met installeren. Wanneer alle operaties voltooid zijn, komt u in het volgende scherm. 31

32 Kies Voltooien Finhosta 2.5 is nu gïnstalleerd. De installatie is nu beëindigd, tenzij u installeert op een nederlandstalige excel. BELANGRIJK : Indien u een eerste maal installeert op een computer met nederlandstalige excel dan dient u nog volgende aanpassing te doen alvorens het programma een eerste maal te gebruiken : Open de file winfdc.ini die zich in de C:\WINNT of C:\WINDOWS bevindt door erop te dubbelklikken. Verander de parameter Excel_Library=C:\...\LIBRARY\COMSHARE in Excel_Library=C:\...\BIBLIO\COMSHARE Bewaar de file en sluit. Ga vervolgens met de verkenner op zoek naar het bestand CMDRGEN1.XLA. Dit bevindt zich in de folder C:\PROGRAM FILES\...\MACRO\COMSHARE\CMDRGEN1.XLA Verplaats de ganse folder COMSHARE naar C:\...\BIBLIO. De installatie is nu beëindigd 32

33 STAP 4 : RECUPEREREN VAN OUDE GEGEVENS VAN EEN ANDERE PC U kan uw oude gegevens copieren door de file FIN.DB2 van de Oude_Computer \FINAPP\DATA\EURO te copieren naar de Nieuwe_Computer \FINAPP\DATA\EURO. 33

34 STAP 5 : UPDATEOPERATIES (HERINDEXERING TABEL 23 EN FDC DB MAINTENANCE) Na installatie wordt het nieuwe logo van het FOD op het bureaublad geplaatst. Finhosta 2.5 Door erop te dubbelklikken, start u het programma op. Antwoord telkens Enable Macros of Macro s toelaten, zoniet zal de applicatie niet werken. De database FINEURO dient te worden geselecteerd om de jaargegevens van 2003 en de maandelijkse en trimestriële gegevens van 2004 in te voeren Dus : Inloggen in de database FINHOSTA wanneer u gegevens behandelt voor de boekjaren tot en met Inloggen in de database FINEURO wanneer u gegevens behandelt voor de boekjaren vanaf

35 Standaard is het paswoord FDC, de gebruikersnaam is COMSHARE. Indien u dit paswoord en/of de gebruikersnaam wenst te veranderen, contacteer dan hiertoe Aexis Belgium NV via Indien u een waarschuwing krijgt bij het opstarten dat een excel macro niet kan worden gedraaid, zet dan het beveiligingsniveau van excel op medium (tools/macros/security/medium) Verander desgevallend de setting en start opnieuw op. Antwoord Enable Macros of Macros toelaten. Zodra Fin2GUInl.xls zich opent, krijgt u het basisscherm te zien 35

36 Het nieuwe scherm van finhosta ziet er als volgt uit. Dubbelklik op het scherm om in het hoofdmenu terecht te komen. Kies vervolgens optie 4. Utilites. 36

37 Selecteer tabel 23 en kies optie 4.5 Herindexering. Na de herindexering, wordt het DN Maintenance programma opgestart. Kies voor UPDATE DATABASE FINEURO en klik Next tot Finish. Hierna zijn alle update operaties afgelopen en kan u het programma gebruiken. 37

38 3) Nieuwigheden in Finhosta 2.5 Wat is nieuw in Finhosta 2.5? De voornaamste wijzigingen in Finhosta 2.5 betreft enerzijds enkele compleet vernieuwde tabellen (zie 1.a. ) en anderzijds de periodiciteit van de te rapporteren gegevens (zie 1.b.) De lay-out en de functionaliteit van de interface werd ook daaraan aangepast (zie 2.) 1. Overzicht van de in te vullen tabellen : Enkele tabellen werden aangepast. Hieronder een overzicht : a. Vernieuwde en bijkomende tabellen : Tabel 1 : Geen wijzigingen. Tabel 2 : Kostenplaatsen 650 t.e.m. 665, 680, 690 (diverse weefselbanken), 700 t.e.m.702 en 710 (nucleaire diensten) kunnen nu ook worden gebruikt Tabel 3 : Kostenplaatsen 650 t.e.m. 665, 680, 690 (diverse weefselbanken), 700 t.e.m.702 en 710 (nucleaire diensten) kunnen nu ook worden gebruikt. De gegevens met betrekking tot de tomografen moeten niet meer worden ingevuld (bevinden zich nu in de nieuwe tabel 5) Tabel 4 : deze tabel werd volledig herwerkt. Men dient hierin nu de maandelijks ligdagen, opnames, onslagen inclusief overlijdens en overlijdens op te geven en dit per Verzekeringsinstelling en per verpleegdienst. Tevens het maandelijks aantal erkende bedden per verpleegdienst. Deze tabel dient nu ingezonden per trimester. Dit betekent in de praktijk dat telkens voor drie maand de gegevens dienen ingevuld. Wanneer men manuele invoer opent, worden enkel de drie maanden relevant aan de trimester getoond. Werkt men met automatische invoer dan dient in een bijkomend veld de periode gespecifieerd. Dit laat wel toe om met 1 enkele file alle trimesters in te vullen en de file te recuperen voor invoer in tabel 8 voor het volgend boekjaar. Tabel 5 : Enkele parameters werden ten behoeve van de inspectie toegevoegd. De gegevens dienen nu vervolledigd te worden per type ziekenhuis (acuut, psychiatrisch, etc...) Tabel 6 : Deze nieuwe tabel dient gecompleteerd met de gegevens met betrekking tot de berekende en werkelijke oppervlakten. Tabel 7 : Deze tabel bevat de gegevens met betrekking tot de forfaits van dagziekenhuis en nierdialyse. De codes werden in overeenstemming gebracht met de gebruikelijke RISIV-codes. 38

39 Tabel 8 : Geen wijzigingen in de tabel zelf. In de mgl worden slechts 13 plaatsen iplv 15 plaatsen voorzien voor de getallen (inclusief decimaal punt) Tabel 9 : Kostenplaatsen 650 t.e.m. 665, 680, 690 (diverse weefselbanken), 700 t.e.m.702 en 710 (nucleaire diensten) kunnen nu ook worden gebruikt Tabel 10 : geen wijzigingen Tabel 11 : geen wijzigingen Tabel 12 : Kostenplaatsen 650 t.e.m. 665, 680, 690 (diverse weefselbanken), 700 t.e.m.702 en 710 (nucleaire diensten) kunnen nu ook worden gebruikt De niet-blokkerende controle van de vorige versie (afschrijvingen T1=T12=T17T18) blijft behouden Tabel 13 : Kostenplaatsen 650 t.e.m. 665, 680, 690 (diverse weefselbanken), 700 t.e.m.702 en 710 (nucleaire diensten) kunnen nu ook worden gebruikt. Het personeelstype MARIBEL kan enkel type 3 logistiek assistent of type 4 Andere Maribel. Tabel 14 : Kostenplaatsen 650 t.e.m. 665, 680, 690 (diverse weefselbanken), 700 t.e.m.702 en 710 (nucleaire diensten) kunnen nu ook worden gebruikt. Het personeelstype MARIBEL kan enkel type 3 logistiek assistent of type 4 Andere Maribel. Tabel 15 : Kostenplaatsen 650 t.e.m. 665, 680, 690 (diverse weefselbanken), 700 t.e.m.702 en 710 (nucleaire diensten) kunnen nu ook worden gebruikt. Het personeelstype MARIBEL kan enkel type 3 logistiek assistent of type 4 Andere Maribel. Tabel 16 : Geen wijzigingen Tabel 17 : Geen wijzigingen Tabel 18 : Geen wijzigingen Tabel 19 : Geen wijzigingen Tabel 20 : Geen wijzigingen Tabel 21 : Geen wijzigingen Tabel 22 : Kosten en opbrengsten inbrengen met positief teken. Tabel 23 : Kostenplaatsen 650 t.e.m. 665, 680, 690 (diverse weefselbanken), 700 t.e.m.702 en 710 (nucleaire diensten) kunnen nu ook worden gebruikt. 39

40 In plaats van maandelijkse (M), Trimestriele (T) en jaarlijkse (A) gegevens, worden de tabellen nu op de volgende manier ingedeeld en verzonden : b. Gegevens opgedeeld in blokken Tabellen 4, 7 Blok 1 (T) trimester + 1 maand Tabellen 21, 22, 23 Blok2 (R) zodra goedkeuring revisor (theoretisch 30 juni) Tabellen 1, 2, 3 Blok3 (B) zodra mogelijk Tabellen 5 en 7 Blok3 (B) (theoretisch 1 september) Tabel8 Blok3 Tabellen 13, 14, 15 Blok4 31 december andere Tabellen Blok4 31 december Dit betekent dat het ziekenhuis met erkenningsnummer UUUU volgende bestanden moet opsturen En TUUUU03.04, TUUUU06.04, TUUUU09.04, TUUUUU12.04, RUUUU12.03, BUUU12.03 AUUU12.03 om aan de eisen van het FOD te voldoen. Opgelet : In het blok A zitten de gegevens van de vorige blokken 2 (B) en 3 (R) een 2 de maal vervat. 40

41 2. Interface a. Titelscherm Het titelscherm werd aangepast aan het nieuwe logo van het FOD. De menubalk van excel is behouden, zodat men de schermweergave kan verkleinen/vergroten indien gewenst. Dubbelklik om te beginnen. 41

42 b. Hoofdmenuscherm De menuknoppen bevinden zich in een form. Dwz dat men deze kan verslepen, indien gewenst. Een menu terug oproepen, gebeurt door op één van de knoppen rechts bovenaan te klikken <MENU>, <1>, <2>, <3> of <4>. Ook hier werd menubalk van excel behouden, zodat men de schermweergave kan verkleinen/vergroten indien gewenst. De gebruiker kiest - 1. om gegevens in te voeren (via mgl files of manueel) of om mgl files te bewerken of om gegevens te copiëren over jaren, gegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen om de ingevoerde gegevens te totaliseren, na te gaan op fouten en/of de diskettes aan te maken voor het FOD om de gevalideerde gegevens te bekijken, het laken te berekenen, rapporten af te drukken en/of om rapporten volgens eigen formaat te maken om de bijkomende opties te gebruiken als daar zijn gegevens omzetten van oud naar nieuw formaat, herindexeren van tabellen, installatierapport nakijken. - Klik op een toets, om naar het menu van keuze te gaan. 42

43 c. Invoerscherm i Invoeren van gegevens uit operationele systemen aangepast aan de nieuwe tabellen ; tabellen 5, 21, 22 en 23 kunnen niet automatisch worden ingevoerd maar dienen manueel ingebracht ; tabel 6 kan slechts gedeeltelijk worden geïmporteerd; de mgl codes voor tabellen 4, 6 en 7 werden aangepast of geheel vernieuwd ii MGLs naar Excel aangepast aan nieuwe tabellen en nieuwe kostenplaatsen iii Excel naar MGL aangepast aan nieuwe tabellen en nieuwe kostenplaatsen iv Manuele invoer aangepast aan nieuwe tabellen en nieuwe kostenplaatsen ; naargelang de gekozen tabel, wordt het keuzescherm met de kostenplaatsen aangeboden v Verwijderen van gegevens aangepast aan nieuwe tabellen en nieuwe kostenplaatsen; vi Copieren van gegevens aangepast aan nieuwe tabellen. 43

44 d. Validatiescherm i Totaliseren van 1 tabel deze functie totaliseert (roll up) gegevens die ingebracht werden op kostenplaats niveau ii Valideren Een keuze scherm laat toe te kiezen welke versie men wenst te valideren. iii Verplicht validatie rapport werd geheel herwerkt en geeft een mix van verplichte en nietverplichte controles op alle niveaus. Er is onder andere een volledige vergelijking van alle rekeningen van tabel 1 en 2. Nieuwe controles mbt tabellen 22 en 23 werden toegevoegd. iv Ontbrekende rapporten deze optie laat toe om na te gaan welke schedules (en bijgevolg tabellen) er nog niet zijn ingevuld v Analyzeren X-check rapport ongewijzigd vi Aanmaken diskette Een keuze scherm laat toe te kiezen welke versie men wenst te valideren. Vergeet niet om eerst een volledige validatie te doen. 44

45 e. Rapportenscherm i Berekenen alle tabellen zonder cross checks aangepast aan de nieuwe tabellen en kostenplaatsen ii Standaardrapporten aangepast aan de nieuwe tabellen en kostenplaatsen iii Laken aangepast aan de nieuwe tabellen en kostenplaatsen iv Bijkomende rapporten aangepast aan nieuwe tabellen en kostenplaatsen v Visualisatie database niet gewijzigd vi Ad Hoc rapportering Niet gewijzigd 45

46 f. Utiliteitsscherm i Kostenplaatsen invoeren/exporteren aangepast aan de nieuwe tabellen en kostenplaatsen ii Gegevens transfereren van oude naar nieuwe schedules deze optie laat toe om de gegevens uit de oude schedules voor tabellen 4, 5, 6 en 8 te transfereren naar de nieuwe schedules iii RPTs verwijderen niet gewijzigd iv Analyse rapport van de installatie Laat toe een rapport te maken dat de installatie onderzoekt v Herindexering van tabellen Deze optie lanceert een restate history van de gekozen tabel en tevens een fdc db maintenance vi Overzicht van de tabellen Geeft een overzicht van de links tussen tabellen, schedules, import templates en mgl files 46

47 Wij verwijzen verder naar de voorontwerpen van de brochure en de omzendbrief van het FOD die zich op de cd bevinden. Voor bijkomende inlichtingen kan u ons contacteren via het nieuwe FOD nummer (02/ ) of via Aexis (02/ ) U kan ons ook bereiken via mail op 47

48 TECHNISCHE FICHE VAN FINHOSTA 2.5 MINIMALE CONFIGURATIE : Pentium III 550 MHz met 256 MB RAM Minimum 200 MB vrije schijfruimte. Executable rights (read/write/modify) op de folders FDC APPLICATION FOLDER : PERVASIVE FOLDER : FINEURO DATA FOLDER : FINEURO USER FOLDER : C:\FINAPP C:\PVSW \\FINAPP\DATA\EURO \\FINAPP\DATA\EURO\FDCUSER ONDERSTEUNDE OMGEVINGEN : Operating system : Windows 2003, Windows XP professionel, 2000 SP2 en hoger, ME, Windows NT SP06 en hoger, Windows98 in nederlands, frans of engels Ondersteunde excel versies : Netwerk : Divers : WINDOWS 95 IS NIET ONDERSTEUND Excel 2003, XP, 2002, 2000 in nederlands, frans of engels EXCEL 97 IS NIET ONDERSTEUND 100 MB LAN Microsoft NT, 2000, / Novell 4.02, 5.02 of 5.1 Acrobat Reader 5.0 of hoger dient geïnstalleerd De schermgrootte staat bij voorkeur op 1024 x 768 pixels 48